Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 50.00%, coincidències 9)

- (copia) (usada 27.78%, coincidències 5)

- (copiar) (usada 16.67%, coincidències 3)

- (cópia) (usada 5.56%, coincidències 1)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 53.33%, coincidències 16)

- (predeterminat) (usada 33.33%, coincidències 10)

- (predeterminada) (usada 6.67%, coincidències 2)

- (per omissió) (usada 3.33%, coincidències 1)

- (omissió) (usada 3.33%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 95.24%, coincidències 20)

- (buida) (usada 4.76%, coincidències 1)

(hidden) (ocult)

- (ocult) (usada 66.67%, coincidències 6)

- (amagat) (usada 22.22%, coincidències 2)

- (amagada) (usada 11.11%, coincidències 1)

(no name) (sense nom)

- (sense nom) (usada 100.00%, coincidències 8)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 90.91%, coincidències 20)

- (sense tema) (usada 9.09%, coincidències 2)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 85.71%, coincidències 6)

- (no title) (usada 14.29%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 98.51%, coincidències 66)

- (sense) (usada 1.49%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 15)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 55.56%, coincidències 5)

- (només lectura) (usada 22.22%, coincidències 2)

- (sols-lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

- (només llegir) (usada 11.11%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 90.91%, coincidències 10)

- (opció recomanada) (usada 9.09%, coincidències 1)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 22.22%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 96.55%, coincidències 28)

- (desconeguda) (usada 3.45%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.00%, coincidències 19)

- un dia (usada 5.00%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 96.43%, coincidències 27)

- 1 hora (usada 3.57%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 96.67%, coincidències 29)

- 1 minut (usada 3.33%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 18)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 96.00%, coincidències 24)

- una setmana (usada 4.00%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 100.00%, coincidències 13)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 96.15%, coincidències 25)

- 10 minuts (usada 3.85%, coincidències 1)

10 seconds 10 segons

- 10 segons (usada 90.00%, coincidències 9)

- 10 segons (usada 10.00%, coincidències 1)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 84.62%, coincidències 11)

- 12 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

- cada 12 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 94.12%, coincidències 16)

- cada 15 minuts (usada 5.88%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 13)

16th 16è

- 16è (usada 55.56%, coincidències 5)

- semicorxera (usada 44.44%, coincidències 4)

1st 1r

- 1r (usada 75.00%, coincidències 6)

- 1er (usada 12.50%, coincidències 1)

- 1a (usada 12.50%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- dos dies (usada 11.11%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 12)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 94.12%, coincidències 16)

- 2 minuts (usada 5.88%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 10)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 10)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 80.00%, coincidències 8)

- 24 hores (usada 10.00%, coincidències 1)

- les darreres 24 hores (usada 10.00%, coincidències 1)

2d 2d

- 2d (usada 100.00%, coincidències 7)

- bidimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

2nd 2n

- 2n (usada 75.00%, coincidències 6)

- 2on (usada 12.50%, coincidències 1)

- 2a (usada 12.50%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 90.00%, coincidències 9)

- tres dies (usada 10.00%, coincidències 1)

3 hours 3 hores

- 3 hores (usada 100.00%, coincidències 9)

3 minutes 3 minuts

- 3 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 6)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 92.31%, coincidències 24)

- 30 minuts (usada 3.85%, coincidències 1)

- cada 30 minuts (usada 3.85%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 93.33%, coincidències 14)

- 30 segons (usada 6.67%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 37)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3d view vista 3d

- vista 3d (usada 44.44%, coincidències 4)

- visualització 3d (usada 44.44%, coincidències 4)

- 3d (usada 11.11%, coincidències 1)

3rd 3r

- 3r (usada 71.43%, coincidències 5)

- 3er (usada 14.29%, coincidències 1)

- 3a (usada 14.29%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 71.43%, coincidències 5)

- 4rt (usada 14.29%, coincidències 1)

- 4a (usada 14.29%, coincidències 1)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- cinc dies (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 26)

5th

- 5è (usada 85.71%, coincidències 6)

- 5a (usada 14.29%, coincidències 1)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

60 seconds 60 segons

- 60 segons (usada 100.00%, coincidències 7)

6th

- 6è (usada 83.33%, coincidències 5)

- 6a (usada 16.67%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 83.33%, coincidències 5)

- 7a (usada 16.67%, coincidències 1)

[deleted] [suprimit]

- [suprimit] (usada 66.67%, coincidències 4)

- [eliminat] (usada 16.67%, coincidències 1)

- [esborrat] (usada 16.67%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 93.33%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.67%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 17)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 91.67%, coincidències 11)

- [options] (usada 8.33%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 93.75%, coincidències 15)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 6.25%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 17)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 16)

a3 a3

- a3 (usada 95.45%, coincidències 21)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 4.55%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 92.86%, coincidències 26)

- la4 (usada 3.57%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 3.57%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 95.24%, coincidències 20)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 4.76%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 17)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

aa aa

- aa (usada 80.00%, coincidències 8)

- tt (usada 10.00%, coincidències 1)

- aà (usada 10.00%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 70.00%, coincidències 14)

- abreviació (usada 25.00%, coincidències 5)

- abreujament (usada 5.00%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 100.00%, coincidències 8)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 81.82%, coincidències 9)

- abkhàzia (usada 18.18%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 35.79%, coincidències 34)

- avorta (usada 21.05%, coincidències 20)

- aborta (usada 21.05%, coincidències 20)

- cancel·la (usada 4.21%, coincidències 4)

- interrompre (usada 4.21%, coincidències 4)

- interrupció (usada 3.16%, coincidències 3)

- abandona (usada 2.11%, coincidències 2)

- atura-ho (usada 2.11%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.05%, coincidències 1)

- abort (usada 1.05%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.05%, coincidències 1)

- anul·la (usada 1.05%, coincidències 1)

- (cancel·la|avorta) (usada 1.05%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.05%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 29.03%, coincidències 9)

- avortat (usada 25.81%, coincidències 8)

- interrompuda (usada 22.58%, coincidències 7)

- s'ha interromput (usada 12.90%, coincidències 4)

- interromput -uda (usada 3.23%, coincidències 1)

- interrompre (usada 3.23%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 3.23%, coincidències 1)

aborting s'interromp

- s'interromp (usada 33.33%, coincidències 5)

- s'està avortant (usada 33.33%, coincidències 5)

- s'està interrompent (usada 20.00%, coincidències 3)

- avortant (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està cancel·lant (usada 6.67%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 79.65%, coincidències 184)

- sobre (usada 7.79%, coincidències 18)

- quant al (usada 5.19%, coincidències 12)

- informació (usada 2.16%, coincidències 5)

- al voltant de (usada 1.73%, coincidències 4)

- quant al sigil (usada 1.30%, coincidències 3)

- detalls (usada 0.43%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.43%, coincidències 1)

- cap a (usada 0.43%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.43%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.43%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 66.67%, coincidències 6)

- sobre mi (usada 22.22%, coincidències 2)

- sobre jo mateix (usada 11.11%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 52.38%, coincidències 11)

- quant a les qt (usada 33.33%, coincidències 7)

- quant al qt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sobre qt (usada 4.76%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 38.24%, coincidències 13)

- sobre (usada 14.71%, coincidències 5)

- per damunt (usada 11.76%, coincidències 4)

- per sobre (usada 5.88%, coincidències 2)

- damunt (usada 5.88%, coincidències 2)

- part superior (usada 5.88%, coincidències 2)

- més amunt a sobre abans (usada 2.94%, coincidències 1)

- a dalt (usada 2.94%, coincidències 1)

- superior (usada 2.94%, coincidències 1)

- quant al (usada 2.94%, coincidències 1)

- adalt (usada 2.94%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 2.94%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 91.67%, coincidències 11)

- valor absolut (usada 8.33%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 78.12%, coincidències 25)

- absoluta (usada 18.75%, coincidències 6)

- absolute (usada 3.12%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 50.00%, coincidències 7)

- mètrica de color absoluta (usada 21.43%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 21.43%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 7.14%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 12)

abstract resum

- resum (usada 97.37%, coincidències 37)

- abstracte (usada 2.63%, coincidències 1)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 96.30%, coincidències 26)

- accel·leració (usada 3.70%, coincidències 1)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 77.78%, coincidències 7)

- drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- (tecla de) drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 84.44%, coincidències 76)

- acceptar (usada 7.78%, coincidències 7)

- d'acord (usada 5.56%, coincidències 5)

- acceptada (usada 1.11%, coincidències 1)

- acceptat (usada 1.11%, coincidències 1)

accepted acceptada

- acceptada (usada 48.15%, coincidències 13)

- acceptat (usada 48.15%, coincidències 13)

- acceptades (usada 3.70%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 97.37%, coincidències 74)

- accedeix (usada 1.32%, coincidències 1)

- access (usada 1.32%, coincidències 1)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 16)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 67.57%, coincidències 25)

- s'ha denegat l'accés (usada 32.43%, coincidències 12)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 63.64%, coincidències 7)

- s'ha denegat l'accés. (usada 36.36%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 57.14%, coincidències 4)

- accés concedit (usada 28.57%, coincidències 2)

- condeixi l'accés (usada 14.29%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

access level nivell d'accés

- nivell d'accés (usada 85.71%, coincidències 6)

- nivell d'accès (usada 14.29%, coincidències 1)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 58.33%, coincidències 7)

- accés (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha accedit (usada 8.33%, coincidències 1)

- data d'accés (usada 8.33%, coincidències 1)

- últim accés (usada 8.33%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 97.96%, coincidències 48)

- accessibility (usada 2.04%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 11)

account compte

- compte (usada 95.60%, coincidències 87)

- compte d'usuari (usada 2.20%, coincidències 2)

- compte d'usuària (usada 1.10%, coincidències 1)

- comptes (usada 1.10%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 90.91%, coincidències 10)

- propietats del compte (usada 9.09%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 89.66%, coincidències 26)

- nom de compte (usada 10.34%, coincidències 3)

account number número de compte

- número de compte (usada 81.82%, coincidències 9)

- número compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- número comptable (usada 9.09%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 54.55%, coincidències 18)

- configuració del compte (usada 36.36%, coincidències 12)

- ajusts dels comptes (usada 3.03%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 3.03%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 3.03%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 15)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 52)

accuracy precisió

- precisió (usada 78.26%, coincidències 18)

- exactitud (usada 13.04%, coincidències 3)

- acurat (usada 8.70%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 66.67%, coincidències 6)

- reconeixements (usada 33.33%, coincidències 3)

acos acos

- acos (usada 87.50%, coincidències 7)

- arccos (usada 12.50%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 13)

acres acres

- acres (usada 100.00%, coincidències 9)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.52%, coincidències 197)

- accions (usada 0.99%, coincidències 2)

- action (usada 0.99%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.50%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom d'acció (usada 12.50%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 138)

activate activa

- activa (usada 75.00%, coincidències 54)

- activar (usada 20.83%, coincidències 15)

- activat (usada 1.39%, coincidències 1)

- activate (usada 1.39%, coincidències 1)

- (activar|activa|activeu) (usada 1.39%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 83.33%, coincidències 15)

- activada (usada 16.67%, coincidències 3)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 50.00%, coincidències 3)

- s'activa (usada 33.33%, coincidències 2)

- activar (usada 16.67%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 10)

active actiu

- actiu (usada 76.47%, coincidències 91)

- activa (usada 17.65%, coincidències 21)

- activat (usada 2.52%, coincidències 3)

- actius (usada 0.84%, coincidències 1)

- actives (usada 0.84%, coincidències 1)

- està actiu (usada 0.84%, coincidències 1)

- activitat (usada 0.84%, coincidències 1)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 8)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectors habilitats (usada 14.29%, coincidències 1)

- plugins actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 10)

activities activitats

- activitats (usada 96.43%, coincidències 27)

- activitat (usada 3.57%, coincidències 1)

activity activitat

- activitat (usada 98.21%, coincidències 55)

- activitats (usada 1.79%, coincidències 1)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 9)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 17)

actual actual

- actual (usada 58.33%, coincidències 7)

- real (usada 41.67%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 23)

ad anunci

- anunci (usada 50.00%, coincidències 4)

- ad (usada 50.00%, coincidències 4)

ad-hoc ad-hoc

- ad-hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

- ad hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 9)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptable

- adaptable (usada 45.45%, coincidències 5)

- adaptatiu (usada 27.27%, coincidències 3)

- adaptativa (usada 18.18%, coincidències 2)

- adaptatius (usada 9.09%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 92.05%, coincidències 486)

- afegir (usada 5.49%, coincidències 29)

- suma (usada 1.14%, coincidències 6)

- addició (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.19%, coincidències 1)

- add (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.19%, coincidències 1)

- sum (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.19%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir un comentari (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add a note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 44.44%, coincidències 4)

add a user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegiu un usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 92.31%, coincidències 24)

- afegir un compte (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix compte (usada 3.85%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix l'acció (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir acció (usada 11.11%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix adreça (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una direcció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir adreça (usada 10.00%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix-los tots (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix aplicació (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-hi una aplicació. (usada 9.09%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 37.50%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 25.00%, coincidències 6)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix-hi un adjunt (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegeix adjunció (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegir adjunt (usada 4.17%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix alguns adjunts (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix-hi adjunts (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 7.14%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix un nou atribut (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 8.33%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 47.54%, coincidències 29)

- afegeix un marcador (usada 13.11%, coincidències 8)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 11.48%, coincidències 7)

- afegeix el marcador (usada 6.56%, coincidències 4)

- afegeix un punt d'interès (usada 4.92%, coincidències 3)

- afegeix una pàgina d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix-hi un marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix preferit (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

add calendar afegeix un calendari

- afegeix un calendari (usada 45.45%, coincidències 5)

- afegeix calendari (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix-hi un calendari (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir calendari (usada 9.09%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegir categoria (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix categoria (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegir categoria gt;gt; (usada 7.14%, coincidències 1)

add citation afegeix una cita

- afegeix una cita (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix una referència (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix cita (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix una citació (usada 16.67%, coincidències 1)

add color afegeix color

- afegeix color (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix un color (usada 18.18%, coincidències 2)

- afig un color (usada 9.09%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir columna (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix columna(es) (usada 9.09%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 68.42%, coincidències 26)

- afegir comentari (usada 13.16%, coincidències 5)

- afegeix comentari (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix-hi un comentari (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegiu un comentari (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegiu comentari (usada 2.63%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix condició (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir una condició (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir condició (usada 9.09%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 94.44%, coincidències 17)

- afegeix com a contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 52.17%, coincidències 12)

- afegiu un contacte (usada 17.39%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix als contactes (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir contacte (usada 4.35%, coincidències 1)

add contacts afegeix contactes

- afegeix contactes (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegiu-hi contactes (usada 14.29%, coincidències 1)

add directory afegeix directori

- afegeix directori (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix un directori (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

add domain afegir domini

- afegir domini (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un domini (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix domini (usada 12.50%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix l'efecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix una adreça electrònica (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 72.22%, coincidències 13)

- afegeix entrada (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegir entrada (usada 11.11%, coincidències 2)

add event afegeix esdeveniment

- afegeix esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una incidència (usada 14.29%, coincidències 1)

add feature afegeix un objecte

- afegeix un objecte (usada 53.85%, coincidències 7)

- afegir paràmetre (usada 38.46%, coincidències 5)

- afegeix una característica (usada 7.69%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un canal (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegeix camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.55%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 59.09%, coincidències 13)

- afegeix el fitxer (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegeix fitxer (usada 9.09%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 79.31%, coincidències 23)

- afegeix els fitxers (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix arxius (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.45%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 57.14%, coincidències 12)

- afegir filtre (usada 19.05%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix-hi un filtre (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir un filtre (usada 4.76%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 78.12%, coincidències 25)

- afegeix la carpeta (usada 9.38%, coincidències 3)

- afegeix carpeta (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegir carpeta (usada 3.12%, coincidències 1)

- agrega una carpeta (usada 3.12%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 78.57%, coincidències 33)

- afegeix grup (usada 11.90%, coincidències 5)

- afegir grup (usada 7.14%, coincidències 3)

- afegeix-hi un grup (usada 2.38%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 58.33%, coincidències 14)

- afegeix imatge (usada 29.17%, coincidències 7)

- afegir imatge (usada 12.50%, coincidències 3)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 72.73%, coincidències 8)

- imatges i icones (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu imatges (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 9.09%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 81.48%, coincidències 22)

- afegeix un ítem (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegeix element (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegir ítem (usada 3.70%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir elements (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir items (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- creació d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegeix etiqueta (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegiu-hi una etiqueta (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix l'etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegeix un idioma (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegir idioma (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegir un idioma (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 6.25%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.71%, coincidències 11)

- afegeix capa (usada 23.53%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 5.88%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 5.88%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 89.47%, coincidències 17)

- enllaçar (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

add media afegeix un mèdia

- afegeix un mèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix mèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix suports (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un suport (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un mitjà (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un contingut multimèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegir un membre (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegir membre (usada 16.67%, coincidències 1)

add more afegeix-ne més

- afegeix-ne més (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir-ne més (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix més (usada 11.11%, coincidències 1)

add music afegiu música

- afegiu música (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix música (usada 30.00%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 39.02%, coincidències 16)

- afegeix un nou (usada 12.20%, coincidències 5)

- afegeix nou (usada 12.20%, coincidències 5)

- afegeix una nova (usada 4.88%, coincidències 2)

- afegeix-ne un de nou (usada 4.88%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 4.88%, coincidències 2)

- afegeix nova (usada 4.88%, coincidències 2)

- afegeix-ne un (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegir un de nou (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegeix nou/nova (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegir un nou (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegir nou (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.44%, coincidències 1)

add new category afegeix una categoria nova

- afegeix una categoria nova (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegir nova categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix una nova categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix nova categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add new group afegeix un grup nou

- afegeix un grup nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix un nou grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix-hi un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un grup (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix una nova etiqueta (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix un etiqueta nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 7.14%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegir nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir node (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix node (usada 18.18%, coincidències 2)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 65.00%, coincidències 13)

- afegeix nota (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegir nota (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegiu-hi una nota (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir una nota (usada 5.00%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

add path afegeix un camí

- afegeix un camí (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix camí (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix-hi un camí (usada 14.29%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegir punt (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 9.09%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix-hi una impressora (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix-hi la impressora (usada 8.33%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 90.91%, coincidències 20)

- afegeix perfil (usada 9.09%, coincidències 2)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 92.31%, coincidències 12)

- afegeix propietat (usada 7.69%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegeix fila (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir fila (usada 13.33%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 85.71%, coincidències 18)

- afegir regla (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix regla (usada 4.76%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 100.00%, coincidències 11)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegir la secció (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegiu una secció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir secció (usada 10.00%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir servei (usada 12.50%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 37.50%, coincidències 9)

- afegeix etiqueta (usada 29.17%, coincidències 7)

- afegir etiqueta (usada 16.67%, coincidències 4)

- afegir etiquetes (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix l'etiqueta (usada 4.17%, coincidències 1)

- edició d'etiqueta (usada 4.17%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 80.00%, coincidències 16)

- afegiu etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 66.67%, coincidències 12)

- afegeix un text (usada 27.78%, coincidències 5)

- afegir text (usada 5.56%, coincidències 1)

add title afegeix un títol

- afegeix un títol (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegeix títol (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegir títol (usada 10.00%, coincidències 1)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 68.75%, coincidències 11)

- afegir a (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir (usada 6.25%, coincidències 1)

- per a (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix (usada 6.25%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 52.94%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 35.29%, coincidències 6)

- afegeix als punts (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 5.88%, coincidències 1)

add to cart afegeix a la cistella

- afegeix a la cistella (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegir a la cistella (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix al carretó (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegiu al carretó (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix al cistell (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir al carret (usada 10.00%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 88.00%, coincidències 22)

- afegir al diccionari (usada 8.00%, coincidències 2)

- afegeix-la al diccionari (usada 4.00%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 57.89%, coincidències 22)

- afegeix als favorits (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix a les preferides (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix a preferits (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegir als preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir a preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir a favorits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix als llocs d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-lo als preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 71.43%, coincidències 10)

- afegir al grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix-lo a un grup (usada 7.14%, coincidències 1)

add to list afegeix a la llista

- afegeix a la llista (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegir a la llista (usada 8.33%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 17)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 92.86%, coincidències 13)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 7.14%, coincidències 1)

add track afegeix una pista

- afegeix una pista (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegir track (usada 16.67%, coincidències 1)

add url afegeix un url

- afegeix un url (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix l'url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix url (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 9.09%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 64.29%, coincidències 18)

- afegeix usuari (usada 17.86%, coincidències 5)

- afegir usuari (usada 14.29%, coincidències 4)

- afegeix (usada 3.57%, coincidències 1)

add users afegir usuaris

- afegir usuaris (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix usuaris (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegiu-hi usuaris (usada 11.11%, coincidències 1)

add variable afegeix una variable

- afegeix una variable (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix variable (usada 28.57%, coincidències 2)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix paraula (usada 28.57%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 8)

add-ons complements

- complements (usada 87.88%, coincidències 29)

- extensions (usada 9.09%, coincidències 3)

- productes addicionals (usada 3.03%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 67.57%, coincidències 25)

- s'ha afegit (usada 10.81%, coincidències 4)

- afegida (usada 10.81%, coincidències 4)

- afegits (usada 5.41%, coincidències 2)

- creat (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.70%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegint (usada 22.22%, coincidències 2)

- addició (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 52.63%, coincidències 10)

- addició (usada 36.84%, coincidències 7)

- afegeix (usada 10.53%, coincidències 2)

additional addicional

- addicional (usada 85.71%, coincidències 6)

- complement (usada 14.29%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació complementària (usada 10.00%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 90.00%, coincidències 36)

- informació adicional (usada 7.50%, coincidències 3)

- altres (usada 2.50%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 94.12%, coincidències 16)

- opcions adicionals (usada 5.88%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 73.33%, coincidències 11)

- configuració addicional (usada 20.00%, coincidències 3)

- arranjaments addicionals (usada 6.67%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.40%, coincidències 184)

- direcció (usada 0.53%, coincidències 1)

- address (usada 0.53%, coincidències 1)

- adreces (usada 0.53%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address 2 adreça 2

- adreça 2 (usada 100.00%, coincidències 7)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 97.22%, coincidències 35)

- agenda (usada 2.78%, coincidències 1)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 9)

address line 1 adreça línia 1

- adreça línia 1 (usada 42.86%, coincidències 3)

- línia 1 de l'adreça (usada 28.57%, coincidències 2)

- línia d'adreça 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

- direcció postal 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 34)

adelaide adelaide

- adelaide (usada 85.71%, coincidències 6)

- adelaida (usada 14.29%, coincidències 1)

adjust ajusta

- ajusta (usada 75.00%, coincidències 15)

- ajust (usada 10.00%, coincidències 2)

- adequa (usada 10.00%, coincidències 2)

- ajustar (usada 5.00%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajust (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 12.50%, coincidències 1)

adjustments ajustaments

- ajustaments (usada 66.67%, coincidències 6)

- ajustos (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajusts (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 46.00%, coincidències 23)

- admin (usada 26.00%, coincidències 13)

- administració (usada 16.00%, coincidències 8)

- administra (usada 4.00%, coincidències 2)

- administrador/a (usada 4.00%, coincidències 2)

- persona administradora (usada 2.00%, coincidències 1)

- administracio (usada 2.00%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 41)

administrative administratiu

- administratiu (usada 85.71%, coincidències 6)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 80.00%, coincidències 32)

- %s connectat/da a l`administració (usada 7.50%, coincidències 3)

- administrator (usada 7.50%, coincidències 3)

- administració (usada 2.50%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 2.50%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 66.67%, coincidències 6)

- contrasenya d'administrador (usada 22.22%, coincidències 2)

- contrasenya d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 12)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced avançat

- avançat (usada 90.23%, coincidències 194)

- configuració avançada (usada 4.19%, coincidències 9)

- avançades (usada 2.79%, coincidències 6)

- avançada (usada 1.86%, coincidències 4)

- avançat -ada (usada 0.47%, coincidències 1)

- difícil (negra) (usada 0.47%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 9)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.53%, coincidències 67)

- paràmetres avançats (usada 1.47%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 12)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 28)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 55.17%, coincidències 32)

- paràmetres avançats (usada 22.41%, coincidències 13)

- ajusts avançats (usada 10.34%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 6.90%, coincidències 4)

- arranjament avançat (usada 5.17%, coincidències 3)

adventure aventura

- aventura (usada 83.33%, coincidències 5)

- aventures (usada 16.67%, coincidències 1)

advertising publicitat

- publicitat (usada 71.43%, coincidències 5)

- publicitari -ària (usada 14.29%, coincidències 1)

- anuncis (usada 14.29%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 66.67%, coincidències 4)

- nombres de l'egeu (usada 16.67%, coincidències 1)

- números egees (usada 16.67%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 90.91%, coincidències 10)

- afar (ètnia) (usada 9.09%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 96.30%, coincidències 26)

- afghanistan (usada 3.70%, coincidències 1)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 16)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / abidjan (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / accra (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica/algiers (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bamako (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bangui (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / banjul (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bissau (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / blantyre (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / brazzaville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bujumbura (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ceuta (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / conakry (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / dakar (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / djibouti (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / douala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / freetown (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / gaborone (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / harare (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / johannesburg (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kampala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / khartoum (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kigali (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kinshasa (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lagos (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 83.33%, coincidències 5)

- africa / libreville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / luanda (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lubumbashi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lusaka (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / malabo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maputo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maseru (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / mbabane (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/mogadiscio (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / muqdisho (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / monròvia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nairobi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/n'djamena (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / ndjamena (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / niamey (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nouakchott (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ouagadougou (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / porto-novo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / windhoek (usada 16.67%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 92.86%, coincidències 26)

- afrikans (usada 3.57%, coincidències 1)

- africà (usada 3.57%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.49%, coincidències 73)

- després de (usada 19.35%, coincidències 18)

- posteriors (usada 1.08%, coincidències 1)

- after (usada 1.08%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 87.50%, coincidències 7)

- vespre (usada 12.50%, coincidències 1)

again un altre cop

- un altre cop (usada 33.33%, coincidències 2)

- una altra vegada (usada 33.33%, coincidències 2)

- tornar a de nou una altra vegada (usada 16.67%, coincidències 1)

- torna (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 86.67%, coincidències 26)

- antiguitat (usada 10.00%, coincidències 3)

- vella (usada 3.33%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 50.00%, coincidències 6)

- agrega (usada 33.33%, coincidències 4)

- agregar (usada 8.33%, coincidències 1)

- aggregate (usada 8.33%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 15)

ago fa

- fa (usada 50.00%, coincidències 4)

- enrere (usada 25.00%, coincidències 2)

- en el passat (usada 12.50%, coincidències 1)

- abans (usada 12.50%, coincidències 1)

agree d'acord

- d'acord (usada 66.67%, coincidències 8)

- hi estic d'acord (usada 25.00%, coincidències 3)

- accepta (usada 8.33%, coincidències 1)

ahom ahom

- ahom (usada 100.00%, coincidències 7)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode avió (usada 28.57%, coincidències 2)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 91.67%, coincidències 11)

- akan (usada 8.33%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 10)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 19)

alarm clock alarma

- alarma (usada 28.57%, coincidències 2)

- despertador (usada 28.57%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 14.29%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 14.29%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 14.29%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 11)

alaska alaska

- alaska (usada 100.00%, coincidències 13)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 23)

albanian albanès

- albanès (usada 97.22%, coincidències 35)

- albanés (usada 2.78%, coincidències 1)

alberta alberta

- alberta (usada 100.00%, coincidències 8)

album àlbum

- àlbum (usada 85.51%, coincidències 59)

- disc (usada 10.14%, coincidències 7)

- album (usada 4.35%, coincidències 3)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 92.59%, coincidències 25)

- artista d'àlbum (usada 7.41%, coincidències 2)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 29)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols químics (usada 25.00%, coincidències 2)

- símbols d'alquímia (usada 25.00%, coincidències 2)

alert avís

- avís (usada 60.87%, coincidències 56)

- alerta (usada 34.78%, coincidències 32)

- alert (usada 2.17%, coincidències 2)

- (missatge d') avís || atenció (f) (usada 1.09%, coincidències 1)

- atenció (usada 1.09%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 84.62%, coincidències 11)

- avisos (usada 7.69%, coincidències 1)

- alerts (usada 7.69%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 17)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 28)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 7)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 9)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 53.12%, coincidències 17)

- algoritme (usada 43.75%, coincidències 14)

- algorisme algoritme (usada 3.12%, coincidències 1)

alias àlies

- àlies (usada 82.54%, coincidències 52)

- alias (usada 11.11%, coincidències 7)

- sobrenom (usada 4.76%, coincidències 3)

- pseudònim (usada 1.59%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 13)

- pseudònims (usada 6.67%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.67%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 61.29%, coincidències 19)

- alineació (usada 32.26%, coincidències 10)

- alineament (usada 3.23%, coincidències 1)

- orientació (usada 3.23%, coincidències 1)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 50.00%, coincidències 9)

- alineació inferior (usada 16.67%, coincidències 3)

- alinea avall (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 5.56%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 5.56%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 54.17%, coincidències 13)

- alineació al centre (usada 16.67%, coincidències 4)

- alinear al centre (usada 12.50%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 8.33%, coincidències 2)

- alinea centrat (usada 4.17%, coincidències 1)

- centra (usada 4.17%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 81.63%, coincidències 40)

- alineació a l'esquerra (usada 6.12%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 4.08%, coincidències 2)

- alinear a l'esquerra (usada 4.08%, coincidències 2)

- alineat esquerra (usada 2.04%, coincidències 1)

- alinear a l'esquerre (usada 2.04%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 84.31%, coincidències 43)

- alineació a la dreta (usada 5.88%, coincidències 3)

- alinear a la dreta (usada 5.88%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 3.92%, coincidències 2)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 50.00%, coincidències 9)

- alineació superior (usada 16.67%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 5.56%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 5.56%, coincidències 1)

aligned alineat

- alineat (usada 70.00%, coincidències 7)

- alineada (usada 30.00%, coincidències 3)

alignment alineació

- alineació (usada 93.75%, coincidències 120)

- alineament (usada 4.69%, coincidències 6)

- adaptació (usada 0.78%, coincidències 1)

- alineaci (usada 0.78%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 58.79%, coincidències 224)

- tots (usada 25.98%, coincidències 99)

- totes (usada 13.12%, coincidències 50)

- tothom (usada 0.52%, coincidències 2)

- tota (usada 0.52%, coincidències 2)

- totes les proves (usada 0.52%, coincidències 2)

- tot plegat (usada 0.26%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.26%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 90.00%, coincidències 9)

- totes les sol·licituds (usada 10.00%, coincidències 1)

all apps totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 11)

all articles tots els articles

- tots els articles (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 12)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 77.78%, coincidències 7)

- tos els canals (usada 11.11%, coincidències 1)

- tor els canals (usada 11.11%, coincidències 1)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 26)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 80.00%, coincidències 12)

- totes les cites (usada 13.33%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 6.67%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 94.78%, coincidències 109)

- tots els arxius (usada 3.48%, coincidències 4)

- totes els fitxers (usada 0.87%, coincidències 1)

- afegeix fitxers (usada 0.87%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 75.86%, coincidències 22)

- tots els arxius (*) (usada 24.14%, coincidències 7)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 76.47%, coincidències 26)

- tots els arxius (*.*) (usada 23.53%, coincidències 8)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 7)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 7)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- tots els ítems (usada 42.86%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 50.00%, coincidències 8)

- tots els idiomes (usada 25.00%, coincidències 4)

- tots els llenguatges (usada 25.00%, coincidències 4)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 11)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 33)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 11)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 80.00%, coincidències 8)

- tots els drets reservats. (usada 10.00%, coincidències 1)

- s' han reservat tots els drets (usada 10.00%, coincidències 1)

all settings tota la configuració

- tota la configuració (usada 20.00%, coincidències 2)

- totes les configuracions (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 20.00%, coincidències 2)

- tot l'arranjament (usada 10.00%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

all styles tots els estils

- tots els estils (usada 100.00%, coincidències 12)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 61.54%, coincidències 8)

- tots els fitxers compatibles (usada 23.08%, coincidències 3)

- tots els fitxers suportats (usada 7.69%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 7.69%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- tots els formats admesos (usada 2.94%, coincidències 1)

- totes les formats compatibles (usada 2.94%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 20)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 10)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 23)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 90.70%, coincidències 78)

- permetre (usada 4.65%, coincidències 4)

- permet-ho (usada 2.33%, coincidències 2)

- admet (usada 1.16%, coincidències 1)

- permès (usada 1.16%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 65.52%, coincidències 19)

- permeses (usada 10.34%, coincidències 3)

- amb permís (usada 6.90%, coincidències 2)

- autoritzat -ada permès -esa (usada 3.45%, coincidències 1)

- permesos (usada 3.45%, coincidències 1)

- permés (usada 3.45%, coincidències 1)

- es permet (usada 3.45%, coincidències 1)

- permesa (usada 3.45%, coincidències 1)

almería almeria

- almeria (usada 57.14%, coincidències 4)

- almería (usada 42.86%, coincidències 3)

alpha alfa

- alfa (usada 89.53%, coincidències 77)

- alpha (usada 6.98%, coincidències 6)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.16%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.16%, coincidències 1)

- alfa = (usada 1.16%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 9)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 50.00%, coincidències 4)

- formes de presentació alfabètiques (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols de presentació alfabètica (usada 12.50%, coincidències 1)

alphabetically alfabèticament

- alfabèticament (usada 100.00%, coincidències 7)

alpine alpine

- alpine (usada 50.00%, coincidències 5)

- alpí (usada 50.00%, coincidències 5)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.56%, coincidències 40)

- tecla alternativa dreta (usada 2.44%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 84.62%, coincidències 11)

- text de la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- text alt (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 30.77%, coincidències 4)

- alta+a (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+t (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+p (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt + a (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+d (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 61.54%, coincidències 8)

- alt+t (usada 30.77%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.48%, coincidències 19)

- alt+g (usada 9.52%, coincidències 2)

alt+s alt+s

- alt+s (usada 66.67%, coincidències 6)

- alt + s (usada 33.33%, coincidències 3)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 50.00%, coincidències 5)

- alterna (usada 20.00%, coincidències 2)

- alternat (usada 10.00%, coincidències 1)

- alternatiu -iva (usada 10.00%, coincidències 1)

- alternativa (usada 10.00%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 75.00%, coincidències 9)

- alternatiu (usada 16.67%, coincidències 2)

- traducció alternativa (usada 8.33%, coincidències 1)

altitude altitud

- altitud (usada 92.00%, coincidències 23)

- altura (usada 8.00%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 100.00%, coincidències 111)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 50.00%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta-ho sempre. (usada 10.00%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 40.00%, coincidències 4)

- sempre actiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre activada (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre encès (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 30.43%, coincidències 7)

- sempre per damunt (usada 21.74%, coincidències 5)

- sempre per sobre (usada 8.70%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 8.70%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 8.70%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 8.70%, coincidències 2)

- sempre en primer pla (usada 4.35%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 4.35%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.35%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 80.95%, coincidències 17)

- mostrar sempre (usada 4.76%, coincidències 1)

- mostra'l sempre (usada 4.76%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 4.76%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 4.76%, coincidències 1)

am am

- am (usada 88.64%, coincidències 39)

- a. m. (usada 4.55%, coincidències 2)

- a.m. (usada 2.27%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.27%, coincidències 1)

- lam (usada 2.27%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 85.71%, coincidències 6)

- a. m./p. m. (usada 14.29%, coincidències 1)

amapá amapá

- amapá (usada 85.71%, coincidències 6)

- amapà (usada 14.29%, coincidències 1)

amazonas amazonas

- amazonas (usada 50.00%, coincidències 5)

- amazones (usada 40.00%, coincidències 4)

- arizona (usada 10.00%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambiental (usada 11.11%, coincidències 1)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / adak (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anchorage (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anguilla (usada 16.67%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / antiga (usada 16.67%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / araguaina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / aruba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/asuncion (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / asunción (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / barbados (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/belém (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / belize (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bogota (usada 16.67%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boise (usada 16.67%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/caraques (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / caracas (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/caiena (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/cayman (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / cayman (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chicago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chihuahua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / cuiaba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 6)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dawson (usada 16.67%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / denver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / detroit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dominica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / edmonton (usada 16.67%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 83.33%, coincidències 5)

- america / fortaleza (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / godthab (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guatemala (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/guaiana (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / guyana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / halifax (usada 16.67%, coincidències 1)

america/havana amèrica/havana

- amèrica/havana (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/l'havana (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / hermosillo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / knox (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / vevay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / inuvik (usada 16.67%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / iqaluit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / jamaica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / juneau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 16.67%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / lima (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / maceio (usada 16.67%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / managua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / manaus (usada 16.67%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/mazatlán (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 16.67%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / menominee (usada 16.67%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/merida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / miquelon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montevideo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montserrat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nassau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / noronha (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / panamà (usada 16.67%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / pangnirtung (usada 16.67%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / paramaribo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / phoenix (usada 16.67%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / port-au-prince (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / recife (usada 16.67%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / regina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / santiago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / scoresbysund (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tegucigalpa (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tijuana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/tórtola (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / tortola (usada 16.67%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / vancouver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / whitehorse (usada 16.67%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / winnipeg (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yakutat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yellowknife (usada 16.67%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 66.67%, coincidències 12)

- samoa nord-americana (usada 27.78%, coincidències 5)

- samoa américaines (usada 5.56%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 95.24%, coincidències 20)

- amàric (usada 4.76%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 63.64%, coincidències 49)

- import (usada 32.47%, coincidències 25)

- total (usada 2.60%, coincidències 2)

- desplaçament (usada 1.30%, coincidències 1)

amplification amplificació

- amplificació (usada 100.00%, coincidències 6)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 91.67%, coincidències 11)

- extensió (usada 8.33%, coincidències 1)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 91.67%, coincidències 22)

- ha succeït un error (usada 4.17%, coincidències 1)

- hi ha hagut un error (usada 4.17%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 84.62%, coincidències 11)

- hi ha hagut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

- ha ocorregut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 100.00%, coincidències 8)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 93.75%, coincidències 15)

- anàlisis (usada 6.25%, coincidències 1)

analytics analítiques

- analítiques (usada 50.00%, coincidències 7)

- analítica (usada 21.43%, coincidències 3)

- anàlisi (usada 14.29%, coincidències 2)

- anàlisis (usada 7.14%, coincidències 1)

- analitics (usada 7.14%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 71.43%, coincidències 15)

- analitzar (usada 9.52%, coincidències 2)

- analyze (usada 9.52%, coincidències 2)

- analitzador (usada 9.52%, coincidències 2)

analyzer analitzador

- analitzador (usada 100.00%, coincidències 6)

anchor àncora

- àncora (usada 77.78%, coincidències 28)

- ancoratge (usada 11.11%, coincidències 4)

- ancora (usada 5.56%, coincidències 2)

- enllaç (usada 2.78%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 2.78%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 91.67%, coincidències 11)

- ancoratges (usada 8.33%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 57.14%, coincidències 4)

- xifres gregues antigues (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres del grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

ancient symbols símbols antics

- símbols antics (usada 100.00%, coincidències 6)

and i

- i (usada 95.62%, coincidències 153)

- and (usada 3.75%, coincidències 6)

- i de (usada 0.62%, coincidències 1)

and more i més

- i més (usada 85.71%, coincidències 6)

- i més coses (usada 14.29%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 21)

android android

- android (usada 100.00%, coincidències 12)

angle angle

- angle (usada 99.33%, coincidències 149)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.67%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 18)

angry enfadat

- enfadat (usada 36.36%, coincidències 4)

- emprenyat (usada 36.36%, coincidències 4)

- disgustat (usada 9.09%, coincidències 1)

- enuig (usada 9.09%, coincidències 1)

- enutjat (usada 9.09%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 81.25%, coincidències 13)

- anguila (usada 18.75%, coincidències 3)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 7)

animate anima

- anima (usada 37.50%, coincidències 3)

- anima-ho (usada 37.50%, coincidències 3)

- animar (usada 25.00%, coincidències 2)

animated animat

- animat (usada 71.43%, coincidències 5)

- animat -ada (usada 14.29%, coincidències 1)

- animada (usada 14.29%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 43)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 77.78%, coincidències 7)

- velocitat d'animació (usada 22.22%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 17)

ankara ankara

- ankara (usada 100.00%, coincidències 10)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 58.33%, coincidències 7)

- commemoració (usada 33.33%, coincidències 4)

- aniversari de casament (usada 8.33%, coincidències 1)

annotate anotació

- anotació (usada 38.46%, coincidències 5)

- anota (usada 38.46%, coincidències 5)

- anotacions (usada 23.08%, coincidències 3)

annotation anotació

- anotació (usada 86.36%, coincidències 19)

- anotacions (usada 4.55%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 4.55%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 4.55%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 94.44%, coincidències 17)

- anotació (usada 5.56%, coincidències 1)

announcement avís

- avís (usada 45.00%, coincidències 9)

- anunci (usada 40.00%, coincidències 8)

- aví­s (usada 15.00%, coincidències 3)

announcements anuncis

- anuncis (usada 79.17%, coincidències 19)

- avisos (usada 16.67%, coincidències 4)

- novetats (usada 4.17%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 94.34%, coincidències 50)

- anònima (usada 1.89%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 1.89%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.89%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 70.00%, coincidències 21)

- respon (usada 26.67%, coincidències 8)

- la resposta (usada 3.33%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 54.55%, coincidències 6)

- contestat (usada 18.18%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 9.09%, coincidències 1)

- contestades (usada 9.09%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 9.09%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 84.62%, coincidències 11)

- nombre de respostes (usada 15.38%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 96.00%, coincidències 24)

- antàrtica (usada 4.00%, coincidències 1)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / casey (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / davis (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / dumontdurville (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mawson (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mcmurdo (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / syowa (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / vostok (usada 16.67%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 92.86%, coincidències 13)

- desdentar (usada 7.14%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 71.43%, coincidències 10)

- suavitzat (usada 28.57%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 24)

any qualsevol

- qualsevol (usada 88.06%, coincidències 59)

- any (usada 1.49%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.49%, coincidències 1)

- qualsevol|qualsevulla (usada 1.49%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.49%, coincidències 1)

- algun (usada 1.49%, coincidències 1)

- cualsevol (usada 1.49%, coincidències 1)

- cap (usada 1.49%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.49%, coincidències 1)

any field qualsevol camp

- qualsevol camp (usada 100.00%, coincidències 7)

any time en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 71.43%, coincidències 5)

- qualsevol moment (usada 14.29%, coincidències 1)

- qualsevol hora (usada 14.29%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 66.67%, coincidències 8)

- tothom (usada 25.00%, coincidències 3)

- qualsevol persona (usada 8.33%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 21)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 55.56%, coincidències 5)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 3)

- valor d'apertura (usada 11.11%, coincidències 1)

api api

- api (usada 90.91%, coincidències 10)

- interfície de programació d'aplicacions (api en anglès) (usada 9.09%, coincidències 1)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 53.85%, coincidències 14)

- clau de l'api (usada 38.46%, coincidències 10)

- clau d'api (usada 3.85%, coincidències 1)

- api key (usada 3.85%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.91%, coincidències 10)

- apostrophe (usada 9.09%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 66.67%, coincidències 8)

- app (usada 16.67%, coincidències 2)

- apli (usada 8.33%, coincidències 1)

- applicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 92.66%, coincidències 101)

- aspecte (usada 5.50%, coincidències 6)

- interfície (usada 0.92%, coincidències 1)

- aparició (usada 0.92%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 46.43%, coincidències 13)

- annexa (usada 39.29%, coincidències 11)

- afegeix al final (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix.. (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegiu (usada 3.57%, coincidències 1)

apple poma

- poma (usada 69.23%, coincidències 9)

- apple (usada 30.77%, coincidències 4)

applets miniaplicacions

- miniaplicacions (usada 83.33%, coincidències 5)

- applets (usada 16.67%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 97.47%, coincidències 77)

- candidatura (usada 1.27%, coincidències 1)

- aplicació || sol·licitud (usada 1.27%, coincidències 1)

application id id de l'aplicació

- id de l'aplicació (usada 62.50%, coincidències 5)

- identificador d'aplicació (usada 25.00%, coincidències 2)

- identificador de l'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 75.00%, coincidències 6)

- llançador d'aplicació (usada 25.00%, coincidències 2)

application log registre d'aplicació

- registre d'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 10)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 96.83%, coincidències 61)

- candidatures (usada 1.59%, coincidències 1)

- programari (usada 1.59%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplica a (usada 44.44%, coincidències 4)

- objectiu d'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 89.95%, coincidències 179)

- aplica-ho (usada 5.03%, coincidències 10)

- aplicar (usada 4.52%, coincidències 9)

- applicar (usada 0.50%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 83.33%, coincidències 15)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplicar canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 83.33%, coincidències 10)

- aplica el filtratge (usada 8.33%, coincidències 1)

- filtra (usada 8.33%, coincidències 1)

apply filters aplica els filtres

- aplica els filtres (usada 83.33%, coincidències 5)

- aplica filtres (usada 16.67%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 73.68%, coincidències 14)

- aplicar a (usada 15.79%, coincidències 3)

- aplica-ho a (usada 5.26%, coincidències 1)

- aplicar || sol·licitar (usada 5.26%, coincidències 1)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 38.46%, coincidències 5)

- aplica a tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- aplica-ho a totes (usada 15.38%, coincidències 2)

- aplica-ho a tots (usada 15.38%, coincidències 2)

- aplicar a tot (usada 7.69%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 73.08%, coincidències 19)

- aprovar (usada 23.08%, coincidències 6)

- d'acord (usada 3.85%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 58.33%, coincidències 14)

- aprovada (usada 29.17%, coincidències 7)

- acceptat (usada 4.17%, coincidències 1)

- aprovar (usada 4.17%, coincidències 1)

- aprovades (usada 4.17%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 96.67%, coincidències 29)

- apps (usada 3.33%, coincidències 1)

apr abr.

- abr. (usada 55.00%, coincidències 22)

- abr (usada 42.50%, coincidències 17)

- d'abr. (usada 2.50%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 93.65%, coincidències 59)

- d'abril (usada 4.76%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.59%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 50.00%, coincidències 6)

- cian (usada 25.00%, coincidències 3)

- (aqua|aiguamarí|turquesa) (usada 8.33%, coincidències 1)

- aqua (usada 8.33%, coincidències 1)

- turquesa (usada 8.33%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 8)

ar ar

- ar (usada 100.00%, coincidències 7)

- realitat augmentada (usada 0.00%, coincidències 0)

arabic àrab

- àrab (usada 93.42%, coincidències 71)

- arabic (usada 3.95%, coincidències 3)

- aràbic (usada 2.63%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació de l'àrab-a

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes a de presentació àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

- símbols de presentació àrab - a (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes-a de presentació d'àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació de l'àrab-b

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes b de presentació àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

- símbol de presentació àrab - b (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes-b de presentació d'àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 37.50%, coincidències 3)

- suplement àrab (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement de l'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 14)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 28)

arc cosine arc cosinus

- arc cosinus (usada 87.50%, coincidències 7)

- arccosinus (usada 12.50%, coincidències 1)

arc sine arc sinus

- arc sinus (usada 87.50%, coincidències 7)

- arcsinus (usada 12.50%, coincidències 1)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctangent (usada 12.50%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 76.92%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- arcada (usada 7.69%, coincidències 1)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 37.50%, coincidències 3)

- arc (usada 25.00%, coincidències 2)

- arch (usada 25.00%, coincidències 2)

- arq. (usada 12.50%, coincidències 1)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.00%, coincidències 19)

- estructura (usada 5.00%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 52.94%, coincidències 45)

- arxiva (usada 37.65%, coincidències 32)

- arxivar (usada 3.53%, coincidències 3)

- arxivat (usada 2.35%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.18%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.18%, coincidències 1)

- archive (usada 1.18%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 62.50%, coincidències 15)

- arxivades (usada 8.33%, coincidències 2)

- classificat (usada 8.33%, coincidències 2)

- arxivada (usada 8.33%, coincidències 2)

- arxivats (usada 8.33%, coincidències 2)

- s'arxiva (usada 4.17%, coincidències 1)

archiver arxivador

- arxivador (usada 100.00%, coincidències 7)

archives arxius

- arxius (usada 85.19%, coincidències 23)

- arxiu (usada 11.11%, coincidències 3)

- notícies arxivades (usada 3.70%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'està arxivant (usada 11.11%, coincidències 1)

- arxivant (usada 11.11%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 11.11%, coincidències 1)

- arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 46.15%, coincidències 18)

- esteu segur? (usada 20.51%, coincidències 8)

- n'estàs segur? (usada 10.26%, coincidències 4)

- estàs segur? (usada 7.69%, coincidències 3)

- segur? (usada 5.13%, coincidències 2)

- esteu segurs? (usada 2.56%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.56%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.56%, coincidències 1)

- n'esteu segurs? (usada 2.56%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.53%, coincidències 79)

- superfície (usada 1.23%, coincidències 1)

- àrees (usada 1.23%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 76.92%, coincidències 10)

- arees (usada 15.38%, coincidències 2)

- areas (usada 7.69%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 24)

argument argument

- argument (usada 83.33%, coincidències 5)

- paràmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 96.55%, coincidències 28)

- paràmetres (usada 3.45%, coincidències 1)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 10)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 9)

armenia armènia

- armènia (usada 96.30%, coincidències 26)

- armenia (usada 3.70%, coincidències 1)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 41)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 23)

arranger arranjador

- arranjador (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 3)

- arreglador (usada 16.67%, coincidències 2)

- organitzador (usada 8.33%, coincidències 1)

- arranger (usada 8.33%, coincidències 1)

- v (usada 8.33%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 93.10%, coincidències 27)

- array (usada 3.45%, coincidències 1)

- seqüència (usada 3.45%, coincidències 1)

arrival arribada

- arribada (usada 100.00%, coincidències 8)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 40)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 22)

art art

- art (usada 77.78%, coincidències 7)

- paleta de pintura (usada 11.11%, coincidències 1)

- grafisme (usada 11.11%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 29)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 23)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 95.71%, coincidències 67)

- artist (usada 2.86%, coincidències 2)

- intèrpret/artista (usada 1.43%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de l''artista (usada 9.09%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 22)

artwork grafisme

- grafisme (usada 33.33%, coincidències 4)

- obra d'art (usada 16.67%, coincidències 2)

- artwork (usada 16.67%, coincidències 2)

- il·lustracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- obra artística (usada 8.33%, coincidències 1)

- peça artística (usada 8.33%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 15)

as com a

- com a (usada 61.54%, coincidències 8)

- as (usada 23.08%, coincidències 3)

- com (usada 15.38%, coincidències 2)

ascending ascendent

- ascendent (usada 95.35%, coincidències 82)

- ascens (usada 3.49%, coincidències 3)

- en ordre ascendent (usada 1.16%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 14)

asia àsia

- àsia (usada 100.00%, coincidències 15)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / amman (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / anadyr (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtobe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / ashgabat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/baghdad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bagdad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bahrain (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bangkok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / beirut (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / brunei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / choibalsan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / colombo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / damasc (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dili (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dubai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/duixanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / gaza (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / hovd (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / irkutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jayapura (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jerusalem (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/kamtxatka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / karachi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/krasnojarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / krasnoyarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuching (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuwait (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / macau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / magadan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / makassar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / manila (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/masqat (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / muscat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / nicòsia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/novosibrisk (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / novosibirsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / omsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / oral (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pontianak (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qyzylorda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/riad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/sakhalín (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / sakhalin (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/seul (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / seül (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / singapur (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / taipei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/taixkent (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / tashkent (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / tbilisi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tehran (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/thimbu (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / thimphu (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tokyo (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / urumqi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vientiane (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vladivostok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / yakutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/ekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 87.50%, coincidències 7)

- arcsin (usada 12.50%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 70.37%, coincidències 19)

- demana (usada 14.81%, coincidències 4)

- pregunta-ho (usada 7.41%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 3.70%, coincidències 1)

- demanda (usada 3.70%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 33.33%, coincidències 3)

- preguntar (usada 11.11%, coincidències 1)

- pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- cap dubte? (usada 11.11%, coincidències 1)

- formuleu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 11.11%, coincidències 1)

ask every time pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 60.00%, coincidències 6)

- demana-ho cada vegada (usada 20.00%, coincidències 2)

- pregunta-ho cada cop (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho cada vegada (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 44.44%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 33.33%, coincidències 3)

- pregunta-m'ho (usada 11.11%, coincidències 1)

- demana'm què vull fer (usada 11.11%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 46.67%, coincidències 7)

- orientació (usada 46.67%, coincidències 7)

- relació d'aspecte (usada 6.67%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 86.54%, coincidències 45)

- ràtio d'aspecte (usada 3.85%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.85%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 3.85%, coincidències 2)

- allargament (usada 1.92%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 95.00%, coincidències 19)

- cyprinion (usada 5.00%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 7)

- prova (usada 42.86%, coincidències 6)

- valoracions (usada 7.14%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 65.22%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 30.43%, coincidències 7)

- prova (usada 4.35%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- actius (usada 10.00%, coincidències 1)

- bé (financer) (usada 10.00%, coincidències 1)

- asset (usada 10.00%, coincidències 1)

- recurs (usada 10.00%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 77.78%, coincidències 7)

- actiu (usada 22.22%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 90.62%, coincidències 29)

- assignar (usada 6.25%, coincidències 2)

- (assigna|assignar) (usada 3.12%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 90.00%, coincidències 9)

- assignada a (usada 10.00%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 81.82%, coincidències 9)

- assignada a (usada 18.18%, coincidències 2)

assignee cessionari

- cessionari (usada 25.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 25.00%, coincidències 2)

- assignada a (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignat (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignador (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignatari (usada 12.50%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 52.00%, coincidències 13)

- tasca (usada 24.00%, coincidències 6)

- assignació (usada 20.00%, coincidències 5)

- assignment (usada 4.00%, coincidències 1)

assignments activitats

- activitats (usada 62.50%, coincidències 10)

- assignacions (usada 31.25%, coincidències 5)

- tasques (usada 6.25%, coincidències 1)

assistant assistent

- assistent (usada 87.50%, coincidències 7)

- ajudant (usada 12.50%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 100.00%, coincidències 17)

associations associacions

- associacions (usada 100.00%, coincidències 12)

asterisk asterisc

- asterisc (usada 100.00%, coincidències 7)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.31%, coincidències 12)

- astronomy (usada 7.69%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 72.41%, coincidències 21)

- a les (usada 10.34%, coincidències 3)

- de (usada 3.45%, coincidències 1)

- arrova (usada 3.45%, coincidències 1)

- at (usada 3.45%, coincidències 1)

- el (usada 3.45%, coincidències 1)

- al (usada 3.45%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 66.67%, coincidències 8)

- almenys (usada 25.00%, coincidències 3)

- mínim (usada 8.33%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctg (usada 12.50%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 71.43%, coincidències 10)

- athens (usada 28.57%, coincidències 4)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/açores (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic/bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic / bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/illescanàries (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / madeira (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic/reykjavík (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / stanley (usada 16.67%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 88.89%, coincidències 16)

- atlas (usada 11.11%, coincidències 2)

atm atm

- atm (usada 38.46%, coincidències 5)

- caixer automàtic (usada 38.46%, coincidències 5)

- caixer (usada 23.08%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

attach adjunta

- adjunta (usada 88.46%, coincidències 23)

- adjuntar (usada 7.69%, coincidències 2)

- attach (usada 3.85%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- adjunta un arxiu (usada 28.57%, coincidències 2)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 55.00%, coincidències 11)

- adjuntar arxiu (usada 20.00%, coincidències 4)

- adjunta el fitxer (usada 15.00%, coincidències 3)

- adjunta-hi un fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 33.33%, coincidències 2)

- adjunt (usada 33.33%, coincidències 2)

- adjunt -a (usada 16.67%, coincidències 1)

- adjuntat (usada 16.67%, coincidències 1)

attached files fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 66.67%, coincidències 4)

- fitxers adjuntats (usada 16.67%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 16.67%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 48.94%, coincidències 23)

- adjunció (usada 19.15%, coincidències 9)

- fitxer adjunt (usada 19.15%, coincidències 9)

- adjuntar (usada 6.38%, coincidències 3)

- fitxers adjunts (usada 2.13%, coincidències 1)

- adjunció annex (m) fitxer (m) adjunt (usada 2.13%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 2.13%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 40.91%, coincidències 36)

- fitxers adjunts (usada 36.36%, coincidències 32)

- adjuncions (usada 21.59%, coincidències 19)

- fitxers adjunts. (usada 1.14%, coincidències 1)

attack atac

- atac (usada 70.00%, coincidències 7)

- atacar (usada 20.00%, coincidències 2)

- ataca (usada 10.00%, coincidències 1)

attendee assistent

- assistent (usada 71.43%, coincidències 5)

- assistents (usada 28.57%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 92.31%, coincidències 24)

- auxiliars (usada 7.69%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 94.55%, coincidències 52)

- atribució (usada 3.64%, coincidències 2)

- atributs (usada 1.82%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom d'atribut (usada 16.67%, coincidències 2)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 4)

- valor d'atribut (usada 37.50%, coincidències 3)

- valor ldap (usada 12.50%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 73)

attribution atribució

- atribució (usada 80.00%, coincidències 8)

- reconeixement (usada 20.00%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 8)

audience audiència

- audiència (usada 62.50%, coincidències 5)

- públic (usada 37.50%, coincidències 3)

audio àudio

- àudio (usada 92.95%, coincidències 145)

- audio (usada 4.49%, coincidències 7)

- a l'aplicació li cal accedir a la gravadora d'àudio (usada 0.64%, coincidències 1)

- àudio|so (usada 0.64%, coincidències 1)

- so (usada 0.64%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.64%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 9)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 95.00%, coincidències 19)

- códec d'àudio (usada 5.00%, coincidències 1)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 19)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- entrada de l'àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 90.00%, coincidències 9)

- reproductor de so (usada 10.00%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 92.31%, coincidències 12)

- pista de so (usada 7.69%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

aug ag.

- ag. (usada 50.00%, coincidències 20)

- ago (usada 35.00%, coincidències 14)

- ago. (usada 10.00%, coincidències 4)

- d'ag. (usada 2.50%, coincidències 1)

- ag (usada 2.50%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 95.00%, coincidències 57)

- d'agost (usada 5.00%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 13)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 36)

australia/adelaide austràlia/adelaide

- austràlia/adelaide (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/adelaida (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / brisbane (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / darwin (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / hobart (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lindeman (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / perth (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 66.67%, coincidències 4)

- austràlia/sidney (usada 16.67%, coincidències 1)

- austràlia / sydney (usada 16.67%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 88.89%, coincidències 8)

- dòlar de tuvalu (usada 11.11%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 96.67%, coincidències 29)

- austria (usada 3.33%, coincidències 1)

authenticate autentica

- autentica (usada 62.50%, coincidències 15)

- autenticació (usada 16.67%, coincidències 4)

- autenticar (usada 12.50%, coincidències 3)

- autentifica (usada 4.17%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 4.17%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 72.73%, coincidències 8)

- s'ha autenticat (usada 18.18%, coincidències 2)

- autenticat -ada (usada 9.09%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 70.59%, coincidències 12)

- autenticant (usada 17.65%, coincidències 3)

- autentificant (usada 5.88%, coincidències 1)

- us esteu autenticant (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 97.14%, coincidències 68)

- autentificació (usada 2.86%, coincidències 2)

authentication code codi d'autenticació

- codi d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 6)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 9)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 21.74%, coincidències 5)

- ha fallat l'autenticació (usada 17.39%, coincidències 4)

- autentificació fallida (usada 13.04%, coincidències 3)

- ha fallat en l'autenticació (usada 13.04%, coincidències 3)

- ha fallat l'autenticació. (usada 8.70%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.35%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.35%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 4.35%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.35%, coincidències 1)

- cal autenticació (usada 4.35%, coincidències 1)

- error d'autenticació (usada 4.35%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 54.55%, coincidències 6)

- l'autentificació ha fallat. (usada 18.18%, coincidències 2)

- ha fallat en l'autenticació. (usada 18.18%, coincidències 2)

- autenticació fallida. (usada 9.09%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 94.12%, coincidències 16)

- mètode d`autenticació (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 34.38%, coincidències 11)

- es requereix autenticació (usada 34.38%, coincidències 11)

- es necessita autenticació (usada 12.50%, coincidències 4)

- cal autenticar-se (usada 3.12%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 3.12%, coincidències 1)

- autenticació necessària (usada 3.12%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 3.12%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

authentication type tipus d'autenticació

- tipus d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 6)

author autor

- autor (usada 92.82%, coincidències 194)

- autor/a (usada 5.26%, coincidències 11)

- autoria (usada 0.96%, coincidències 2)

- autro (usada 0.48%, coincidències 1)

- author (usada 0.48%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de l'autor/a (usada 8.33%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 64.71%, coincidències 22)

- autors (usada 20.59%, coincidències 7)

- autor/s (usada 8.82%, coincidències 3)

- autoria (usada 5.88%, coincidències 2)

authorization autorització

- autorització (usada 88.89%, coincidències 8)

- authorization (usada 11.11%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 85.71%, coincidències 12)

- autoritzar (usada 14.29%, coincidències 2)

authors autors

- autors (usada 88.06%, coincidències 59)

- autors/es (usada 11.94%, coincidències 8)

auto automàtic

- automàtic (usada 49.01%, coincidències 74)

- auto (usada 43.05%, coincidències 65)

- automàtica (usada 6.62%, coincidències 10)

- autocom (usada 0.66%, coincidències 1)

- automàtic|automàtica|automàticament (usada 0.66%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 33.33%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 3)

- detectar automàticament (usada 20.00%, coincidències 3)

- autodetecció (usada 6.67%, coincidències 1)

auto indent sagnat automàtic

- sagnat automàtic (usada 62.50%, coincidències 5)

- sagna automàticament (usada 37.50%, coincidències 3)

auto mount muntatge automàtic

- muntatge automàtic (usada 66.67%, coincidències 6)

- munta automàticament (usada 22.22%, coincidències 2)

- auto muntatge (usada 11.11%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 92.31%, coincidències 12)

- desament automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 62.50%, coincidències 5)

- selecciona automàticament (usada 25.00%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 12.50%, coincidències 1)

auto update actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 71.43%, coincidències 5)

- actualitza automàticament (usada 28.57%, coincidències 2)

auto-detect detecció automàtica

- detecció automàtica (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

autocomplete compleció automàtica

- compleció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- completa automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleció (usada 10.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

- autocompletar (usada 10.00%, coincidències 1)

autodetect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 43.75%, coincidències 7)

- autodetecta (usada 31.25%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 18.75%, coincidències 3)

- detecta-ho automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 56.25%, coincidències 9)

- compleció automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 6.25%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 82.24%, coincidències 176)

- automàtica (usada 16.82%, coincidències 36)

- per defecte (usada 0.47%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.47%, coincidències 1)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 8)

automatically automàticament

- automàticament (usada 88.89%, coincidències 16)

- automàtica (usada 5.56%, coincidències 1)

- automàtic (usada 5.56%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 60.00%, coincidències 6)

- reprodueix automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 46.67%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 33.33%, coincidències 5)

- desada automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

- desat automàtic (usada 6.67%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 6.67%, coincidències 1)

autoscroll desplaçament automàtic

- desplaçament automàtic (usada 66.67%, coincidències 4)

- desplaça automàticament (usada 33.33%, coincidències 2)

autosize mida automàtica

- mida automàtica (usada 100.00%, coincidències 8)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 70.59%, coincidències 12)

- engegada automàtica (usada 11.76%, coincidències 2)

- autoinici (usada 5.88%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.88%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 5.88%, coincidències 1)

auxiliary auxiliar

- auxiliar (usada 85.71%, coincidències 6)

- auxiliars (usada 14.29%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.06%, coincidències 33)

- disponibiltat (usada 2.94%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 94.12%, coincidències 96)

- disponibles (usada 4.90%, coincidències 5)

- disponibilitat (usada 0.98%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 91.67%, coincidències 11)

- accions diponibles (usada 8.33%, coincidències 1)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 90.00%, coincidències 9)

- odres disponibles (usada 10.00%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 17)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 54.55%, coincidències 6)

- idiomes disponibles (usada 45.45%, coincidències 5)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 80.00%, coincidències 8)

- plugins disponibles (usada 20.00%, coincidències 2)

available profiles perfils disponibles

- perfils disponibles (usada 71.43%, coincidències 5)

- dispositius disponibles (usada 28.57%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 88.89%, coincidències 8)

- actualitzacions disponibles. (usada 11.11%, coincidències 1)

avaric àvar

- àvar (usada 85.71%, coincidències 6)

- avàric (usada 14.29%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 19)

average mitjana

- mitjana (usada 88.61%, coincidències 70)

- promig (usada 2.53%, coincidències 2)

- average (usada 2.53%, coincidències 2)

- mitja (usada 1.27%, coincidències 1)

- mitjà -ana (usada 1.27%, coincidències 1)

- mig (usada 1.27%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.27%, coincidències 1)

- normal (usada 1.27%, coincidències 1)

average speed velocitat mitjana

- velocitat mitjana (usada 100.00%, coincidències 8)

avestan avèstic

- avèstic (usada 94.12%, coincidències 16)

- avestan (usada 5.88%, coincidències 1)

avg mitjana

- mitjana (usada 75.00%, coincidències 6)

- avg (usada 12.50%, coincidències 1)

- mitj. (usada 12.50%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.65%, coincidències 22)

- lluny (usada 4.35%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 26)

axis eix

- eix (usada 80.95%, coincidències 17)

- eixos (usada 19.05%, coincidències 4)

aymara aimara

- aimara (usada 90.00%, coincidències 9)

- aymara (usada 10.00%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 75.00%, coincidències 21)

- azerbaitjan (usada 25.00%, coincidències 7)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 87.50%, coincidències 21)

- àceri (usada 4.17%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 4.17%, coincidències 1)

- azerí (usada 4.17%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 87.50%, coincidències 7)

- azimuth (usada 12.50%, coincidències 1)

azores azores

- azores (usada 55.56%, coincidències 5)

- açores (usada 44.44%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 55.56%, coincidències 5)

- azure (usada 22.22%, coincidències 2)

- atzurat (usada 11.11%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 11.11%, coincidències 1)

b0 b0

- b0 (usada 100.00%, coincidències 7)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 8)

b10 b10

- b10 (usada 100.00%, coincidències 6)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 8)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 8)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 9)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 9)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 8)

b7 b7

- b7 (usada 100.00%, coincidències 6)

back enrere

- enrere (usada 86.19%, coincidències 287)

- endarrere (usada 3.60%, coincidències 12)

- torna (usada 2.70%, coincidències 9)

- tornar (usada 1.50%, coincidències 5)

- revers (usada 1.20%, coincidències 4)

- darrere (usada 0.90%, coincidències 3)

- anterior (usada 0.60%, coincidències 2)

- enllà (usada 0.30%, coincidències 1)

- darrera (usada 0.30%, coincidències 1)

- ves arrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- enrera (usada 0.30%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.30%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- part posterior (usada 0.30%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.30%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.30%, coincidències 1)

back to list torna a la llista

- torna a la llista (usada 87.50%, coincidències 7)

- tornar al llistat (usada 12.50%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 54.55%, coincidències 6)

- tornar amunt (usada 18.18%, coincidències 2)

- torna a l'inici (usada 18.18%, coincidències 2)

- tornar a l'inici (usada 9.09%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 38.46%, coincidències 5)

- dorsal (usada 30.77%, coincidències 4)

- rerefons segon pla en execució execució secundària (f) (usada 7.69%, coincidències 1)

- fons (usada 7.69%, coincidències 1)

- de fondo (usada 7.69%, coincidències 1)

- suport (usada 7.69%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 90.53%, coincidències 153)

- segon pla (usada 2.96%, coincidències 5)

- en segon pla (usada 1.78%, coincidències 3)

- fons de pantalla (usada 1.18%, coincidències 2)

- color de fons (usada 0.59%, coincidències 1)

- en segon terme (usada 0.59%, coincidències 1)

- segon pla fons (usada 0.59%, coincidències 1)

- background (usada 0.59%, coincidències 1)

- rerefons (usada 0.59%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.59%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 74.68%, coincidències 118)

- color del fons (usada 24.68%, coincidències 39)

- colors de fons (usada 0.63%, coincidències 1)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 30)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backgrounds fons

- fons (usada 80.00%, coincidències 8)

- fons de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 87.50%, coincidències 7)

- contrabarra (usada 12.50%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 27)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 72.22%, coincidències 26)

- còpia (usada 5.56%, coincidències 2)

- backup (usada 5.56%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 5.56%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- fer còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 88.89%, coincidències 8)

- fes còpia de seguretat (usada 11.11%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 92.31%, coincidències 12)

- còpies (usada 7.69%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 72.00%, coincidències 18)

- endarrere (usada 12.00%, coincidències 3)

- cap endarrere (usada 4.00%, coincidències 1)

- recula (usada 4.00%, coincidències 1)

- backward (usada 4.00%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 4.00%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 63.64%, coincidències 7)

- cap enrere (usada 27.27%, coincidències 3)

- endarrere (usada 9.09%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 54.55%, coincidències 12)

- dolenta (usada 31.82%, coincidències 7)

- incorrecte -a erroni -ònia (usada 4.55%, coincidències 1)

- malament (usada 4.55%, coincidències 1)

- roí (usada 4.55%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 40.00%, coincidències 6)

- petició errònia (usada 20.00%, coincidències 3)

- sol·licitud errònia (usada 13.33%, coincidències 2)

- petició incorrecta (usada 13.33%, coincidències 2)

- la petició és incorrecta (usada 6.67%, coincidències 1)

- mala sol·licitud (usada 6.67%, coincidències 1)

bad signature signatura errònia

- signatura errònia (usada 25.00%, coincidències 3)

- signatura incorrecta (usada 25.00%, coincidències 3)

- signatura dolenta (usada 25.00%, coincidències 3)

- la signatura és incorrecta (usada 8.33%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 8.33%, coincidències 1)

- signatura incorrecte (usada 8.33%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 21)

bahia bahia

- bahia (usada 100.00%, coincidències 10)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 22)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 7)

bakery fleca

- fleca (usada 90.91%, coincidències 10)

- forn (usada 9.09%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 60.00%, coincidències 21)

- saldo (usada 28.57%, coincidències 10)

- saldo pendent (usada 2.86%, coincidències 1)

- equilibri (usada 2.86%, coincidències 1)

- balance (usada 2.86%, coincidències 1)

- balança (usada 2.86%, coincidències 1)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 76.92%, coincidències 10)

- balanç (usada 7.69%, coincidències 1)

- saldat (usada 7.69%, coincidències 1)

- equilibrada (usada 7.69%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 15)

baltic bàltic

- bàltic (usada 90.00%, coincidències 18)

- baltic (usada 10.00%, coincidències 2)

baluchi balutxi

- balutxi (usada 83.33%, coincidències 5)

- balutxí (usada 16.67%, coincidències 1)

bambara bambara

- bambara (usada 90.00%, coincidències 9)

- llengua bamana (usada 10.00%, coincidències 1)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 7)

band banda

- banda (usada 91.67%, coincidències 11)

- grup (usada 8.33%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 80.00%, coincidències 16)

- ample de banda (usada 15.00%, coincidències 3)

- ample banda (usada 5.00%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 50.00%, coincidències 13)

- bangladesh (usada 50.00%, coincidències 13)

bank banc

- banc (usada 90.00%, coincidències 18)

- bancari (usada 5.00%, coincidències 1)

- bank (usada 5.00%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 65.38%, coincidències 17)

- anunci (usada 23.08%, coincidències 6)

- banner (usada 7.69%, coincidències 2)

- rètol (usada 3.85%, coincidències 1)

banners pancartes

- pancartes (usada 53.33%, coincidències 8)

- bàners (usada 20.00%, coincidències 3)

- anuncis (usada 13.33%, coincidències 2)

- banners (usada 13.33%, coincidències 2)

bar barra

- barra (usada 52.38%, coincidències 22)

- bar (usada 45.24%, coincidències 19)

- bar de copes (usada 2.38%, coincidències 1)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 58.33%, coincidències 7)

- gràfic de barres (usada 33.33%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 8.33%, coincidències 1)

bar width amplada de la barra

- amplada de la barra (usada 100.00%, coincidències 6)

barbados barbados

- barbados (usada 95.45%, coincidències 21)

- barbade (usada 4.55%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 11)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 92.31%, coincidències 12)

- codi de barra (usada 7.69%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 70.00%, coincidències 7)

- bars (usada 20.00%, coincidències 2)

- mbars (usada 10.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 97.56%, coincidències 40)

- bàsic (usada 2.44%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 70.00%, coincidències 7)

- base dn (usada 20.00%, coincidències 2)

- dn de base (usada 10.00%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 87.50%, coincidències 7)

- url de base (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 91.67%, coincidències 11)

- creat a (usada 8.33%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 71.43%, coincidències 10)

- punt de referència (usada 14.29%, coincidències 2)

- línia de base (usada 7.14%, coincidències 1)

- base (usada 7.14%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 12)

basic bàsic

- bàsic (usada 82.54%, coincidències 52)

- bàsica (usada 7.94%, coincidències 5)

- basic (usada 6.35%, coincidències 4)

- opcions bàsiques (usada 1.59%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.59%, coincidències 1)

basic colors colors bàsics

- colors bàsics (usada 85.71%, coincidències 6)

- colors basics (usada 14.29%, coincidències 1)

basic info informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 11)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 15)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 9)

basic settings configuració bàsica

- configuració bàsica (usada 31.58%, coincidències 6)

- paràmetres bàsics (usada 26.32%, coincidències 5)

- arranjament bàsic (usada 15.79%, coincidències 3)

- ajusts bàsics (usada 15.79%, coincidències 3)

- ajustos basics (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom (usada 5.26%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 57.14%, coincidències 4)

- instruccions (usada 14.29%, coincidències 1)

- basics (usada 14.29%, coincidències 1)

- bàsic (usada 14.29%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 55.56%, coincidències 5)

- basquetbol (usada 22.22%, coincidències 2)

- pilota de bàsquet (usada 22.22%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 87.10%, coincidències 27)

- èuscar (usada 6.45%, coincidències 2)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.23%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 3.23%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 50.00%, coincidències 8)

- baixos (usada 25.00%, coincidències 4)

- greus (usada 12.50%, coincidències 2)

- clau de fa (usada 6.25%, coincidències 1)

- bass (usada 6.25%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 9)

batch lot

- lot (usada 50.00%, coincidències 4)

- batch (usada 25.00%, coincidències 2)

- processos en cadena (usada 12.50%, coincidències 1)

- automàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 28)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 87.50%, coincidències 7)

- nivell de bateria (usada 12.50%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 75.00%, coincidències 6)

- taxa de baud (usada 12.50%, coincidències 1)

- bits per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.02%, coincidències 25)

- bcc (usada 26.53%, coincidències 13)

- c/o (usada 22.45%, coincidències 11)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 50.00%, coincidències 3)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 16.67%, coincidències 1)

- produeix missatges detallats (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 16.67%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 91.67%, coincidències 11)

- beach (usada 8.33%, coincidències 1)

beam raig

- raig (usada 40.00%, coincidències 4)

- barra (usada 20.00%, coincidències 2)

- agrupació (usada 20.00%, coincidències 2)

- bigues (usada 10.00%, coincidències 1)

- mànega (usada 10.00%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 50.00%, coincidències 3)

- os (usada 50.00%, coincidències 3)

bed llit

- llit (usada 75.00%, coincidències 6)

- llits (usada 12.50%, coincidències 1)

- bed (usada 12.50%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 44.44%, coincidències 4)

- so (usada 22.22%, coincidències 2)

- emet un to (usada 11.11%, coincidències 1)

- bip (usada 11.11%, coincidències 1)

- fes sonar (usada 11.11%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 80.26%, coincidències 61)

- abans de (usada 14.47%, coincidències 11)

- anterior (usada 2.63%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.32%, coincidències 1)

- before (usada 1.32%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 35.00%, coincidències 7)

- començament (usada 25.00%, coincidències 5)

- comença (usada 20.00%, coincidències 4)

- principi (usada 5.00%, coincidències 1)

- begin (usada 5.00%, coincidències 1)

- comença|començeu (usada 5.00%, coincidències 1)

- començar (usada 5.00%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 90.91%, coincidències 10)

- novell (usada 9.09%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 37.50%, coincidències 6)

- inici (usada 31.25%, coincidències 5)

- començant (usada 12.50%, coincidències 2)

- principi (usada 6.25%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 6.25%, coincidències 1)

- vés al principi (usada 6.25%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 72.22%, coincidències 13)

- comença per (usada 27.78%, coincidències 5)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 40)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 18)

beijing pequín

- pequín (usada 100.00%, coincidències 12)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 88.46%, coincidències 23)

- bielorrússia (usada 7.69%, coincidències 2)

- belarús (usada 3.85%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.77%, coincidències 30)

- bielorúsa (usada 3.23%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 30)

belize belize

- belize (usada 95.65%, coincidències 22)

- belice (usada 4.35%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 38.71%, coincidències 12)

- sota (usada 22.58%, coincidències 7)

- per sota (usada 16.13%, coincidències 5)

- inferior (usada 12.90%, coincidències 4)

- davall (usada 3.23%, coincidències 1)

- part inferior (usada 3.23%, coincidències 1)

- a baix (usada 3.23%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 62.50%, coincidències 5)

- bench (usada 12.50%, coincidències 1)

- banc per seure (usada 12.50%, coincidències 1)

- banqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 62.50%, coincidències 5)

- prova de rendiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 38)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 8)

benin benín

- benín (usada 95.24%, coincidències 20)

- benin (usada 4.76%, coincidències 1)

berlin berlín

- berlín (usada 92.86%, coincidències 13)

- berlin (usada 7.14%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 61.11%, coincidències 11)

- bermudes (usada 38.89%, coincidències 7)

best millor

- millor (usada 50.00%, coincidències 9)

- la millor (usada 16.67%, coincidències 3)

- el millor (usada 11.11%, coincidències 2)

- cordialment (usada 11.11%, coincidències 2)

- superior (usada 5.56%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 5.56%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 60.00%, coincidències 9)

- millor ajustament (usada 20.00%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 6.67%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 6.67%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 6.67%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 97.56%, coincidències 40)

- β ( beta minúscula) (usada 2.44%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 91.67%, coincidències 22)

- between (usada 8.33%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 61.11%, coincidències 11)

- bisella (usada 16.67%, coincidències 3)

- bissell (usada 16.67%, coincidències 3)

- obliqua (usada 5.56%, coincidències 1)

bhojpuri bhojpuri

- bhojpuri (usada 100.00%, coincidències 6)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 100.00%, coincidències 19)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 14)

bicubic bicúbic

- bicúbic (usada 57.14%, coincidències 4)

- bicúbica (usada 42.86%, coincidències 3)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 14)

big gran

- gran (usada 91.67%, coincidències 11)

- big (usada 8.33%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 20)

bill factura

- factura (usada 75.00%, coincidències 6)

- compta (usada 12.50%, coincidències 1)

- llei (usada 12.50%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 9)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 91.67%, coincidències 11)

- direcció de facturació (usada 8.33%, coincidències 1)

billing information dades de facturació

- dades de facturació (usada 50.00%, coincidències 4)

- informació de facturació (usada 50.00%, coincidències 4)

bin bin

- bin (usada 50.00%, coincidències 5)

- grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- compartiment (usada 10.00%, coincidències 1)

- paperera (usada 10.00%, coincidències 1)

- safata (usada 10.00%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 88.10%, coincidències 37)

- binària (usada 4.76%, coincidències 2)

- binari -ària (usada 2.38%, coincidències 1)

- executable (usada 2.38%, coincidències 1)

- binary (usada 2.38%, coincidències 1)

binding vinculació

- vinculació (usada 64.29%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 14.29%, coincidències 2)

- associació (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculant (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.14%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 55.56%, coincidències 5)

- binòmica (usada 33.33%, coincidències 3)

- binomi (usada 11.11%, coincidències 1)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 7)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 8)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 68.18%, coincidències 15)

- data de naixement (usada 22.73%, coincidències 5)

- natalici (usada 4.55%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 4.55%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 88.89%, coincidències 8)

- birmà (usada 11.11%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 63.64%, coincidències 7)

- bits (usada 18.18%, coincidències 2)

- bit (sbl. b) (usada 9.09%, coincidències 1)

- mica (usada 9.09%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 43.75%, coincidències 7)

- bits de profunditat (usada 25.00%, coincidències 4)

- profunditat de mostreig (usada 6.25%, coincidències 1)

- bits per color (usada 6.25%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 6.25%, coincidències 1)

- bits (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre de bits (usada 6.25%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 90.91%, coincidències 10)

- velocitat de bits (usada 9.09%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 9)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 13)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 84.85%, coincidències 28)

- velocitat de transmissió (usada 6.06%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 3.03%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 3.03%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 3.03%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 10)

black negre

- negre (usada 85.96%, coincidències 98)

- negres (usada 4.39%, coincidències 5)

- ordena (usada 4.39%, coincidències 5)

- gruixut (usada 2.63%, coincidències 3)

- negra (usada 1.75%, coincidències 2)

- grossa (usada 0.88%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 21)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 12)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 9)

blame autoria

- autoria (usada 36.36%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 18.18%, coincidències 2)

- «blame» (usada 9.09%, coincidències 1)

- responsable (usada 9.09%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 9.09%, coincidències 1)

- culpa (usada 9.09%, coincidències 1)

- atribueix (usada 9.09%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 52.78%, coincidències 19)

- buit (usada 25.00%, coincidències 9)

- esborra (usada 8.33%, coincidències 3)

- blanc (usada 5.56%, coincidències 2)

- blank (usada 2.78%, coincidències 1)

- buida (usada 2.78%, coincidències 1)

- negre (usada 2.78%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 90.00%, coincidències 9)

- pàgina buida (usada 10.00%, coincidències 1)

blend barreja

- barreja (usada 50.00%, coincidències 9)

- mescla (usada 33.33%, coincidències 6)

- transició (usada 5.56%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.56%, coincidències 1)

- fusiona (usada 5.56%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 48.39%, coincidències 15)

- mode de mescla (usada 19.35%, coincidències 6)

- mode de barreja (usada 16.13%, coincidències 5)

- mode degradat (usada 12.90%, coincidències 4)

- mode (usada 3.23%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 37.50%, coincidències 3)

- angles morts (usada 25.00%, coincidències 2)

- persiana (usada 25.00%, coincidències 2)

- blinds (usada 12.50%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 40.00%, coincidències 36)

- bloca (usada 36.67%, coincidències 33)

- bloqueja (usada 11.11%, coincidències 10)

- bloquejar (usada 3.33%, coincidències 3)

- blocs (usada 3.33%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.22%, coincidències 2)

- bloca-ho (usada 1.11%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.11%, coincidències 1)

- block (usada 1.11%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 72.73%, coincidències 8)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 18.18%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 9.09%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 44.44%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 33.33%, coincidències 3)

- bloqueig d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 11.11%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 63.64%, coincidències 7)

- bloqueig d'usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 9.09%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 9.09%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 58.54%, coincidències 24)

- bloquejat (usada 31.71%, coincidències 13)

- bloquejada (usada 4.88%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 2.44%, coincidències 1)

- blocats (usada 2.44%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 75.00%, coincidències 6)

- usuàries blocades (usada 12.50%, coincidències 1)

- usuaris bloquejats (usada 12.50%, coincidències 1)

blockquote cita

- cita (usada 40.00%, coincidències 4)

- bloc de cita (usada 20.00%, coincidències 2)

- cita en bloc (usada 20.00%, coincidències 2)

- cites (usada 10.00%, coincidències 1)

- citació (usada 10.00%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 93.10%, coincidències 27)

- bloquejos (usada 3.45%, coincidències 1)

- quadrets (usada 3.45%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 85.19%, coincidències 23)

- bloc (usada 14.81%, coincidències 4)

blogs blogs

- blogs (usada 83.33%, coincidències 5)

- blocs (usada 16.67%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 88.89%, coincidències 8)

- blue-ray (usada 11.11%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 98.70%, coincidències 152)

- blue (usada 0.65%, coincidències 1)

- cian (usada 0.65%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 37)

blur difumina

- difumina (usada 43.24%, coincidències 16)

- difuminat (usada 37.84%, coincidències 14)

- borrós (usada 10.81%, coincidències 4)

- difuminada (usada 2.70%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.70%, coincidències 1)

- taca (usada 2.70%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 8)

board tauler

- tauler (usada 66.67%, coincidències 12)

- targeta (usada 11.11%, coincidències 2)

- placa (usada 5.56%, coincidències 1)

- taula (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauló (usada 5.56%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.56%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 54.55%, coincidències 6)

- barca (usada 36.36%, coincidències 4)

- veler (usada 9.09%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 86.27%, coincidències 44)

- fuselatge (usada 7.84%, coincidències 4)

- body (usada 3.92%, coincidències 2)

- cos del missatge (usada 1.96%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.39%, coincidències 122)

- marcat (usada 0.81%, coincidències 1)

- atrevida (usada 0.81%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 63.64%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 10)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 26)

bond vinculació

- vinculació (usada 18.18%, coincidències 2)

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- bo (usada 18.18%, coincidències 2)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- bo (financer) (usada 9.09%, coincidències 1)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 97.30%, coincidències 36)

- rodona (usada 2.70%, coincidències 1)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 12)

bookmark marcador

- marcador (usada 34.00%, coincidències 17)

- adreça d'interès (usada 34.00%, coincidències 17)

- preferit (usada 4.00%, coincidències 2)

- punt (usada 4.00%, coincidències 2)

- marca (usada 4.00%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 4.00%, coincidències 2)

- adreces d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- punt de llibre (usada 2.00%, coincidències 1)

- adreça d'interés (usada 2.00%, coincidències 1)

- adreça (usada 2.00%, coincidències 1)

- adreça d'interès preferit (m) (usada 2.00%, coincidències 1)

- marca de text (usada 2.00%, coincidències 1)

- marcadors (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 44.44%, coincidències 8)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 2)

- apunta aquesta pàgina (usada 11.11%, coincidències 2)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- marqueu aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 55.00%, coincidències 77)

- marcadors (usada 30.00%, coincidències 42)

- punts (usada 4.29%, coincidències 6)

- punts d'interès (usada 2.86%, coincidències 4)

- favorits (usada 2.86%, coincidències 4)

- preferits (usada 2.14%, coincidències 3)

- punts de lectura (usada 0.71%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.71%, coincidències 1)

- (llista d') adreces d'interès (usada 0.71%, coincidències 1)

- perfils de localització (usada 0.71%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 18)

bool bool

- bool (usada 63.64%, coincidències 7)

- booleà (usada 36.36%, coincidències 4)

boolean booleà

- booleà (usada 95.74%, coincidències 45)

- boolean (usada 2.13%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 2.13%, coincidències 1)

boost accentuació

- accentuació (usada 25.00%, coincidències 2)

- augmenta (usada 12.50%, coincidències 1)

- impuls (usada 12.50%, coincidències 1)

- interessant (usada 12.50%, coincidències 1)

- impulsa (usada 12.50%, coincidències 1)

- (incrementa|incrementar) (usada 12.50%, coincidències 1)

- recomana (usada 12.50%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 66.67%, coincidències 12)

- boot (usada 16.67%, coincidències 3)

- arrancada (usada 5.56%, coincidències 1)

- bota (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 10)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 8)

border vora

- vora (usada 62.86%, coincidències 44)

- contorn (usada 15.71%, coincidències 11)

- frontera (usada 15.71%, coincidències 11)

- només la vora (usada 1.43%, coincidències 1)

- vora contorn (m) (usada 1.43%, coincidències 1)

- vores (usada 1.43%, coincidències 1)

- marge (usada 1.43%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 55.56%, coincidències 15)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 6)

- color del marge (usada 11.11%, coincidències 3)

- color de vora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 3.70%, coincidències 1)

- color del costat (usada 3.70%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 75.00%, coincidències 6)

- estil del marge (usada 12.50%, coincidències 1)

- estil de vora (usada 12.50%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 59.09%, coincidències 13)

- amplada del contorn (usada 22.73%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 9.09%, coincidències 2)

- amplada del marge (usada 4.55%, coincidències 1)

- gruix de la vora (usada 4.55%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 91.49%, coincidències 43)

- contorns (usada 4.26%, coincidències 2)

- fronteres (usada 2.13%, coincidències 1)

- marges (usada 2.13%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 95.45%, coincidències 21)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.55%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 92.59%, coincidències 25)

- bosni (usada 7.41%, coincidències 2)

bot bot

- bot (usada 90.00%, coincidències 9)

- inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 60.34%, coincidències 35)

- tots dos (usada 20.69%, coincidències 12)

- ambdues (usada 6.90%, coincidències 4)

- amdós (usada 1.72%, coincidències 1)

- de tots dos (usada 1.72%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.72%, coincidències 1)

- both (usada 1.72%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.72%, coincidències 1)

- tots (usada 1.72%, coincidències 1)

- (les dues|els dos|ambdós|ambdues|tots dos|totes dues) (usada 1.72%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.24%, coincidències 20)

- botsuana (usada 4.76%, coincidències 1)

botswana pula pula botswanesa

- pula botswanesa (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 14.29%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 56.31%, coincidències 116)

- part inferior (usada 15.53%, coincidències 32)

- baix (usada 13.11%, coincidències 27)

- a baix (usada 7.28%, coincidències 15)

- capdavall (usada 1.46%, coincidències 3)

- avall (usada 0.97%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.97%, coincidències 2)

- a sota (usada 0.97%, coincidències 2)

- botó (usada 0.49%, coincidències 1)

- sota (usada 0.49%, coincidències 1)

- natges (usada 0.49%, coincidències 1)

- fons (usada 0.49%, coincidències 1)

- al final (usada 0.49%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.49%, coincidències 1)

- final (usada 0.49%, coincidències 1)

bottom center inferior centre

- inferior centre (usada 33.33%, coincidències 4)

- a baix al centre (usada 16.67%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 8.33%, coincidències 1)

- a baix i al centre (usada 8.33%, coincidències 1)

- inferior central (usada 8.33%, coincidències 1)

- avall centrat (usada 8.33%, coincidències 1)

- baix al centre (usada 8.33%, coincidències 1)

- part inferior central (usada 8.33%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 38.18%, coincidències 21)

- baix a l'esquerra (usada 23.64%, coincidències 13)

- a baix a l'esquerra (usada 10.91%, coincidències 6)

- part inferior esquerra (usada 9.09%, coincidències 5)

- a baix esquerra (usada 3.64%, coincidències 2)

- baix esquerra (usada 3.64%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 3.64%, coincidències 2)

- part inferior a l'esquerra (usada 1.82%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 1.82%, coincidències 1)

- zona inferior esquerra (usada 1.82%, coincidències 1)

- a baix i a l'esquerra (usada 1.82%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 41.51%, coincidències 22)

- baix a la dreta (usada 24.53%, coincidències 13)

- a baix a la dreta (usada 13.21%, coincidències 7)

- part inferior dreta (usada 7.55%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 3.77%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 1.89%, coincidències 1)

- a baix dreta (usada 1.89%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 1.89%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 1.89%, coincidències 1)

- a baix i a la dreta (usada 1.89%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 92.86%, coincidències 13)

- baix a dalt (usada 7.14%, coincidències 1)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a l'esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 40.00%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- baix a la dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- a baix-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 45.45%, coincidències 5)

- rebota (usada 27.27%, coincidències 3)

- botar (usada 9.09%, coincidències 1)

- repetició (usada 9.09%, coincidències 1)

- retornats (usada 9.09%, coincidències 1)

- retornar (usada 0.00%, coincidències 0)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 27.27%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 27.27%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 18.18%, coincidències 2)

- repetició de tecles (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 9.09%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 28.57%, coincidències 4)

- volum delimitador (usada 14.29%, coincidències 2)

- caixa contenidora (usada 14.29%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 7.14%, coincidències 1)

- zona delimitada (usada 7.14%, coincidències 1)

- límits (usada 7.14%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 7.14%, coincidències 1)

- caixetí delimitador (usada 7.14%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 7.14%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 11)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 86.67%, coincidències 13)

- bouvet (usada 13.33%, coincidències 2)

box caixa

- caixa (usada 43.90%, coincidències 18)

- quadre (usada 36.59%, coincidències 15)

- capsa (usada 9.76%, coincidències 4)

- box (usada 4.88%, coincidències 2)

- quadre || casella (f) || bústia (f) (usada 2.44%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.44%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 33.33%, coincidències 3)

- dibuix de quadres (usada 22.22%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 11.11%, coincidències 1)

- box drawing (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 11.11%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 47.37%, coincidències 9)

- ppm (usada 26.32%, coincidències 5)

- tempo (usada 15.79%, coincidències 3)

- tpm (usada 5.26%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.26%, coincidències 1)

brackets claudàtors

- claudàtors (usada 45.00%, coincidències 9)

- parèntesis (usada 25.00%, coincidències 5)

- claus (usada 20.00%, coincidències 4)

- exp. escalonades (usada 5.00%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 5.00%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 7)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 9)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 37.50%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 37.50%, coincidències 3)

- plantilles en braille (usada 12.50%, coincidències 1)

- alfabet braille (usada 12.50%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 88.89%, coincidències 24)

- bifurcació (usada 7.41%, coincidències 2)

- branch (usada 3.70%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 14)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 35)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 62.50%, coincidències 5)

- portuguès (brasil) (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès de brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès del brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 88.89%, coincidències 8)

- real (usada 11.11%, coincidències 1)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 8)

breadcrumb fil d'ariadna

- fil d'ariadna (usada 50.00%, coincidències 4)

- ruta de navegació (usada 37.50%, coincidències 3)

- àrea de selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

breadcrumbs rutes

- rutes (usada 36.36%, coincidències 4)

- ruta de navegació (usada 27.27%, coincidències 3)

- fil d'ariadna (usada 9.09%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- rutes de navegació (usada 9.09%, coincidències 1)

- ruta (usada 9.09%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 38.89%, coincidències 7)

- trenca (usada 11.11%, coincidències 2)

- interromp (usada 5.56%, coincidències 1)

- salt || pausa (f) (usada 5.56%, coincidències 1)

- atura (usada 5.56%, coincidències 1)

- divideix (usada 5.56%, coincidències 1)

- interrompre (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- saltar|trencar|saltis|salteu|trenquis|trenqueu|salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- descans (usada 5.56%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 75.00%, coincidències 6)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 71.43%, coincidències 5)

- punts d'interrupció (usada 28.57%, coincidències 2)

bremen bremen

- bremen (usada 100.00%, coincidències 9)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 25)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 25)

bright brillant

- brillant (usada 66.67%, coincidències 8)

- lluentor (usada 8.33%, coincidències 1)

- brillantor (usada 8.33%, coincidències 1)

- brillant|lluminós (usada 8.33%, coincidències 1)

- lluminós (usada 8.33%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 83.91%, coincidències 73)

- lluminositat (usada 11.49%, coincidències 10)

- claror (usada 1.15%, coincidències 1)

- lluentor (usada 1.15%, coincidències 1)

- brillant (usada 1.15%, coincidències 1)

- (brillantor|lluentor) (usada 1.15%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 68.75%, coincidències 11)

- porta endavant (usada 12.50%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 6.25%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 6.25%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 6.25%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 90.00%, coincidències 9)

- angles britànic (usada 10.00%, coincidències 1)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 85.71%, coincidències 6)

- illes verge (britàniques) (usada 14.29%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 95.00%, coincidències 19)

- emissió (usada 5.00%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 54.55%, coincidències 6)

- trencats (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 9.09%, coincidències 1)

- espatllat (usada 9.09%, coincidències 1)

- discontínua (usada 9.09%, coincidències 1)

- trencada (usada 9.09%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 29)

browse navega

- navega (usada 82.85%, coincidències 198)

- explora (usada 8.79%, coincidències 21)

- navegar (usada 3.77%, coincidències 9)

- examina (usada 1.26%, coincidències 3)

- navegació (usada 0.84%, coincidències 2)

- índex (usada 0.42%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.42%, coincidències 1)

- cercar (usada 0.42%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.42%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.42%, coincidències 1)

- explorar (usada 0.42%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 46.15%, coincidències 6)

- navegador de fitxers (usada 23.08%, coincidències 3)

- cerca fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 84.78%, coincidències 39)

- explorador (usada 15.22%, coincidències 7)

browsing navegació

- navegació (usada 50.00%, coincidències 7)

- exploració (usada 14.29%, coincidències 2)

- navegant (usada 14.29%, coincidències 2)

- explorant (usada 7.14%, coincidències 1)

- examinant (usada 7.14%, coincidències 1)

- navega (usada 7.14%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 12)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 61.54%, coincidències 8)

- brunei darussalam (usada 30.77%, coincidències 4)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.69%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 8)

brush pinzell

- pinzell (usada 87.50%, coincidències 14)

- brotxa (usada 6.25%, coincidències 1)

- raspall (usada 6.25%, coincidències 1)

brush size mida del pinzell

- mida del pinzell (usada 100.00%, coincidències 10)

brushes pinzells

- pinzells (usada 100.00%, coincidències 8)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 10)

bubble bombolla

- bombolla (usada 90.00%, coincidències 9)

- bombolles (usada 10.00%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 88.89%, coincidències 8)

- bafarades (usada 11.11%, coincidències 1)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 9)

buddy company

- company (usada 91.67%, coincidències 11)

- amic (usada 8.33%, coincidències 1)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 12)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 12)

buffalo buffalo

- buffalo (usada 83.33%, coincidències 10)

- búfal (usada 16.67%, coincidències 2)

buffer àrea d'influència

- àrea d'influència (usada 51.72%, coincidències 15)

- memòria intermèdia (usada 34.48%, coincidències 10)

- dilatació (usada 6.90%, coincidències 2)

- text a memòria intermèdia (usada 3.45%, coincidències 1)

- buffer (usada 3.45%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 85.71%, coincidències 12)

- mida del buffer (usada 7.14%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 7.14%, coincidències 1)

buffering s'omple la memòria intermèdia

- s'omple la memòria intermèdia (usada 26.67%, coincidències 4)

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 26.67%, coincidències 4)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 13.33%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 6.67%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 6.67%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 6.67%, coincidències 1)

- buffering (usada 6.67%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 6.67%, coincidències 1)

buffers memòries intermèdies

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

bug error

- error (usada 30.00%, coincidències 3)

- insecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- errada (usada 10.00%, coincidències 1)

- bug (usada 10.00%, coincidències 1)

- error error de programació (usada 10.00%, coincidències 1)

- cuca (usada 10.00%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 40.00%, coincidències 4)

- seguidor d'errors (usada 20.00%, coincidències 2)

- incidències (usada 10.00%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 10.00%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 10.00%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 10.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 92.86%, coincidències 13)

- buginès (usada 7.14%, coincidències 1)

bugs errors

- errors (usada 88.89%, coincidències 8)

- errors de programari (usada 11.11%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 70.00%, coincidències 7)

- bugui (usada 30.00%, coincidències 3)

build construeix

- construeix (usada 43.59%, coincidències 17)

- construcció (usada 25.64%, coincidències 10)

- muntatge (usada 20.51%, coincidències 8)

- compilació (usada 5.13%, coincidències 2)

- construir (usada 2.56%, coincidències 1)

- munta (usada 2.56%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 47.06%, coincidències 8)

- construcció (usada 17.65%, coincidències 3)

- s'està construint (usada 11.76%, coincidències 2)

- s'està muntant (usada 5.88%, coincidències 1)

- edificació (usada 5.88%, coincidències 1)

- muntatge (usada 5.88%, coincidències 1)

- construint (usada 5.88%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 41.67%, coincidències 5)

- incorporat (usada 33.33%, coincidències 4)

- integrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- integrat -ada (usada 8.33%, coincidències 1)

- inclòs (usada 8.33%, coincidències 1)

bulb bombeta

- bombeta (usada 100.00%, coincidències 10)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 30)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.62%, coincidències 41)

- bulgar (usada 2.38%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 88.89%, coincidències 8)

- lev (usada 11.11%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 73.33%, coincidències 11)

- vinyeta (usada 6.67%, coincidències 1)

- bala (usada 6.67%, coincidències 1)

- pics (usada 6.67%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 6.67%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de marques (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 64.71%, coincidències 11)

- llista amb pics (usada 11.76%, coincidències 2)

- llista amb vinyetes (usada 5.88%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 5.88%, coincidències 1)

- llista no numerada (usada 5.88%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 5.88%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 80.00%, coincidències 8)

- vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

- marques (usada 10.00%, coincidències 1)

bundle paquet

- paquet (usada 75.00%, coincidències 6)

- embolcall (usada 25.00%, coincidències 2)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.74%, coincidències 18)

- burkina fasso (usada 5.26%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 100.00%, coincidències 20)

burmese birmà

- birmà (usada 95.00%, coincidències 19)

- burmès (usada 5.00%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 33.33%, coincidències 6)

- grava (usada 27.78%, coincidències 5)

- cremat (usada 27.78%, coincidències 5)

- enregistra (usada 11.11%, coincidències 2)

burn image grava la imatge

- grava la imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- enregistra una imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

- enregistrament d'una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- grava imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 18)

bus bus

- bus (usada 76.19%, coincidències 16)

- autobús (usada 23.81%, coincidències 5)

business negoci

- negoci (usada 36.84%, coincidències 7)

- empresa (usada 31.58%, coincidències 6)

- negocis (usada 26.32%, coincidències 5)

- professional (usada 5.26%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 87.50%, coincidències 28)

- ocupada (usada 6.25%, coincidències 2)

- espereu un moment (usada 3.12%, coincidències 1)

- ocupat -ada (usada 3.12%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 95.00%, coincidències 57)

- bot@'o (usada 1.67%, coincidències 1)

- button (usada 1.67%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.67%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 6)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 96.67%, coincidències 29)

- butons (usada 3.33%, coincidències 1)

buy compra

- compra (usada 100.00%, coincidències 8)

bw blanc i negre

- blanc i negre (usada 33.33%, coincidències 2)

- b i n (usada 16.67%, coincidències 1)

- re (usada 16.67%, coincidències 1)

- banda (usada 16.67%, coincidències 1)

- nb (usada 16.67%, coincidències 1)

by per

- per (usada 93.44%, coincidències 57)

- de (usada 3.28%, coincidències 2)

- by (usada 1.64%, coincidències 1)

- segons (usada 1.64%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 14)

by extension per extensió

- per extensió (usada 75.00%, coincidències 6)

- per l'extensió (usada 25.00%, coincidències 2)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 77.78%, coincidències 7)

- per la data de modificació (usada 22.22%, coincidències 2)

by name per nom

- per nom (usada 87.50%, coincidències 21)

- pel nom (usada 12.50%, coincidències 3)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 92.86%, coincidències 13)

- pel tipus (usada 7.14%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 62.50%, coincidències 5)

- bytes (usada 12.50%, coincidències 1)

- octet (usada 12.50%, coincidències 1)

- byte (sbl. b) (usada 12.50%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 96.36%, coincidències 53)

- octets (usada 3.64%, coincidències 2)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 7)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 7)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 77.78%, coincidències 35)

- cau (usada 11.11%, coincidències 5)

- cache (usada 4.44%, coincidències 2)

- caché (usada 2.22%, coincidències 1)

- tornar a memòria cau (usada 2.22%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.22%, coincidències 1)

cache size mida de la memòria cau

- mida de la memòria cau (usada 71.43%, coincidències 5)

- mida de la cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

cached a la memòria cau

- a la memòria cau (usada 30.77%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 30.77%, coincidències 4)

- a la cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 7.69%, coincidències 1)

- cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- cau de disc (usada 7.69%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 7.69%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 50.00%, coincidències 5)

- desament a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 10.00%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 8)

cairo el caire

- el caire (usada 75.00%, coincidències 12)

- cairo (usada 25.00%, coincidències 4)

calculate calcula

- calcula (usada 87.10%, coincidències 27)

- càlcul (usada 6.45%, coincidències 2)

- calcular (usada 6.45%, coincidències 2)

calculated calculat

- calculat (usada 93.33%, coincidències 14)

- calculada (usada 6.67%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 68.18%, coincidències 15)

- calculant (usada 18.18%, coincidències 4)

- es calcula (usada 13.64%, coincidències 3)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 9)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 7)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 36)

calendar calendari

- calendari (usada 93.27%, coincidències 97)

- agenda (usada 2.88%, coincidències 3)

- calendar (usada 1.92%, coincidències 2)

- calendaris (usada 1.92%, coincidències 2)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 10)

calendars calendaris

- calendaris (usada 92.86%, coincidències 13)

- celendaris (usada 7.14%, coincidències 1)

calibrate calibra

- calibra (usada 83.33%, coincidències 10)

- calibrar (usada 8.33%, coincidències 1)

- calibratge (usada 8.33%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 8)

california california

- california (usada 50.00%, coincidències 4)

- califòrnia (usada 50.00%, coincidències 4)

call truca

- truca (usada 26.92%, coincidències 7)

- crida (usada 19.23%, coincidències 5)

- habitual (usada 19.23%, coincidències 5)

- trucada (usada 15.38%, coincidències 4)

- truca a (usada 3.85%, coincidències 1)

- trucar (usada 3.85%, coincidències 1)

- comú (usada 3.85%, coincidències 1)

- call (usada 3.85%, coincidències 1)

- truca-li (usada 3.85%, coincidències 1)

call number número de crida

- número de crida (usada 45.45%, coincidències 5)

- número de referència (usada 27.27%, coincidències 3)

- identificador de convocatòria (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de trucada (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de catàleg (usada 9.09%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 62.50%, coincidències 5)

- pila de trucades (usada 37.50%, coincidències 3)

callback resposta

- resposta (usada 28.57%, coincidències 2)

- retorn de trucada (usada 14.29%, coincidències 1)

- crida de retorn repetició de trucada (usada 14.29%, coincidències 1)

- crida de retorn (usada 14.29%, coincidències 1)

- resposta de trucada (usada 14.29%, coincidències 1)

- url de resposta (usada 14.29%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 9)

calling s'està trucant

- s'està trucant (usada 37.50%, coincidències 3)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucada (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucar (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucant (usada 12.50%, coincidències 1)

callouts llegendes

- llegendes (usada 90.00%, coincidències 18)

- crides (usada 10.00%, coincidències 2)

calls trucades

- trucades (usada 62.50%, coincidències 10)

- crides (usada 37.50%, coincidències 6)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 22)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 81)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 80.00%, coincidències 12)

- model de càmera (usada 13.33%, coincidències 2)

- model càmera (usada 6.67%, coincidències 1)

camera settings configuració de la càmera

- configuració de la càmera (usada 50.00%, coincidències 5)

- paràmetres de la càmera (usada 20.00%, coincidències 2)

- ajustaments de la càmera (usada 20.00%, coincidències 2)

- arranjament de la càmera (usada 10.00%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 100.00%, coincidències 23)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 33)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 100.00%, coincidències 9)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 100.00%, coincidències 9)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 96.49%, coincidències 1210)

- cancel·lar (usada 1.99%, coincidències 25)

- cancel·la els canvis (usada 0.40%, coincidències 5)

- canceŀla (usada 0.16%, coincidències 2)

- cancelar (usada 0.16%, coincidències 2)

- cancel.la (usada 0.16%, coincidències 2)

- cancelâ·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.08%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lar|cancel·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.08%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.08%, coincidències 1)

cancel all cancel·la-ho tot

- cancel·la-ho tot (usada 100.00%, coincidències 7)

cancel changes cancel·la els canvis

- cancel·la els canvis (usada 77.78%, coincidències 7)

- cancel·la les modificacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel.la els canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 63.64%, coincidències 7)

- cancel·lar la baixada (usada 18.18%, coincidències 2)

- cancel·lar descarrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·lar baixada (usada 9.09%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 62.50%, coincidències 5)

- cancel·la la tasca (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancel·la un treball (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel upload cancel·la la pujada

- cancel·la la pujada (usada 42.86%, coincidències 3)

- cancel·lar transferència (usada 14.29%, coincidències 1)

- cancel·lar la càrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

- cancel·la pujada (usada 14.29%, coincidències 1)

- cancel·lar càrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 53.33%, coincidències 24)

- cancel·lada (usada 28.89%, coincidències 13)

- s'ha cancel·lat (usada 15.56%, coincidències 7)

- cancel·lades (usada 2.22%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 58.82%, coincidències 10)

- cancel·lant (usada 29.41%, coincidències 5)

- cancel·lació (usada 11.76%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 66.67%, coincidències 22)

- s'ha cancel·lat (usada 15.15%, coincidències 5)

- cancel·lada (usada 15.15%, coincidències 5)

- cancel·lat -ada anul·lat -ada (usada 3.03%, coincidències 1)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 53.33%, coincidències 8)

- es cancel·la (usada 20.00%, coincidències 3)

- cancel·lació (usada 13.33%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 13.33%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 50.00%, coincidències 4)

- càncer (usada 37.50%, coincidències 3)

- càncer (o cranc) (usada 12.50%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 7)

cannot open file no s'ha pogut obrir el fitxer

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- no es pot obrir el fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 14.29%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 86.96%, coincidències 20)

- tapís (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvas (usada 4.35%, coincidències 1)

- escriptori (usada 4.35%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 46.67%, coincidències 7)

- estil d'extrem (usada 26.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 13.33%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 6.67%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 6.67%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 96.00%, coincidències 24)

- funcionalitats (usada 4.00%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 80.00%, coincidències 8)

- capacitat aptitud (usada 10.00%, coincidències 1)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 96.55%, coincidències 28)

- cabuda (usada 3.45%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 18)

capitalize primera lletra en majúscula

- primera lletra en majúscula (usada 25.00%, coincidències 3)

- posa en majúscules (usada 25.00%, coincidències 3)

- majúscula inicial (usada 16.67%, coincidències 2)

- converteix a majúscules (usada 8.33%, coincidències 1)

- posa en majúscula la primera lletra (usada 8.33%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 8.33%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 8.33%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 83.33%, coincidències 5)

- capitals (usada 16.67%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 50.00%, coincidències 5)

- capacitats (usada 10.00%, coincidències 1)

- majús (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj. (usada 10.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj (usada 10.00%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 53.33%, coincidències 8)

- bloqueig de majúscules (usada 26.67%, coincidències 4)

- fixació de majúscules (usada 13.33%, coincidències 2)

- bloq majús (usada 6.67%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 100.00%, coincidències 14)

caption llegenda

- llegenda (usada 64.79%, coincidències 46)

- títol (usada 26.76%, coincidències 19)

- subtítol (usada 1.41%, coincidències 1)

- títol llegenda (f) (usada 1.41%, coincidències 1)

- peu de foto (usada 1.41%, coincidències 1)

- peu d'imatge (usada 1.41%, coincidències 1)

- descriptif (usada 1.41%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.41%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 50.00%, coincidències 6)

- subtítols (usada 25.00%, coincidències 3)

- comentaris (usada 16.67%, coincidències 2)

- títols (usada 8.33%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 23)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 18)

caracas caracas

- caracas (usada 100.00%, coincidències 8)

card targeta

- targeta (usada 61.90%, coincidències 13)

- cartes (usada 19.05%, coincidències 4)

- fitxa (usada 4.76%, coincidències 1)

- carta (usada 4.76%, coincidències 1)

- tarja (usada 4.76%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 4.76%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 71.43%, coincidències 10)

- número de la targeta (usada 21.43%, coincidències 3)

- número del cromo (usada 7.14%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 66.67%, coincidències 6)

- fitxes (usada 11.11%, coincidències 1)

- targetes (card) (usada 11.11%, coincidències 1)

- cartes (usada 11.11%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- carià (usada 12.50%, coincidències 1)

- cària (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 50.00%, coincidències 6)

- operador de telefonia mòbil (usada 16.67%, coincidències 2)

- operador (usada 16.67%, coincidències 2)

- carrier (usada 8.33%, coincidències 1)

- portadora (usada 8.33%, coincidències 1)

cart cistella

- cistella (usada 53.85%, coincidències 7)

- carretó (usada 15.38%, coincidències 2)

- carro (usada 15.38%, coincidències 2)

- cistell (usada 7.69%, coincidències 1)

- carret (usada 7.69%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 62.50%, coincidències 5)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 47.06%, coincidències 8)

- en cascada (usada 29.41%, coincidències 5)

- cascade (usada 23.53%, coincidències 4)

case cas

- cas (usada 47.06%, coincidències 8)

- funda (usada 5.88%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- capitalització (usada 5.88%, coincidències 1)

- case (usada 5.88%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- majúscules/minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- bastidor (usada 5.88%, coincidències 1)

- caixa (usada 5.88%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distinció de majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 43.33%, coincidències 39)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 14.44%, coincidències 13)

- distingeix maj/min (usada 6.67%, coincidències 6)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.33%, coincidències 3)

- sensible a les majúscules (usada 3.33%, coincidències 3)

- diferenciar majúscules/minúscules (usada 3.33%, coincidències 3)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 2.22%, coincidències 2)

- distinció de majúscules (usada 2.22%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.22%, coincidències 2)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 2.22%, coincidències 2)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.11%, coincidències 1)

- (que) distingeix entre majúscules i minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- sensible a majúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.11%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

- distingeix majúscules (usada 1.11%, coincidències 1)

case sensitive search cerca amb distinció de majúscules i minúscules

- cerca amb distinció de majúscules i minúscules (usada 33.33%, coincidències 2)

- cerca amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- distingeix minúscules/majúscules en la cerca (usada 16.67%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- cerca que distingeix entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 46.15%, coincidències 6)

- en efectiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- metàl·lic efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- diner (usada 7.69%, coincidències 1)

- cash (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 66.67%, coincidències 6)

- emet (usada 22.22%, coincidències 2)

- cast (usada 11.11%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 16)

cat gat

- gat (usada 76.92%, coincidències 10)

- cat (usada 23.08%, coincidències 3)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.78%, coincidències 44)

- català; valencià (usada 2.22%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 12)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 8)

categories categories

- categories (usada 98.97%, coincidències 96)

- categorias (usada 1.03%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 98.19%, coincidències 163)

- categories (usada 0.60%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.60%, coincidències 1)

- categoría (usada 0.60%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de categoria (usada 8.33%, coincidències 1)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 57.14%, coincidències 4)

- albanès caucasià (usada 14.29%, coincidències 1)

- caucàsic albanès (usada 14.29%, coincidències 1)

- albanès del caucas (usada 14.29%, coincidències 1)

cause motiu

- motiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- causa (usada 50.00%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 50.00%, coincidències 4)

- alerta (usada 25.00%, coincidències 2)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenció (usada 12.50%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 90.00%, coincidències 18)

- illes caimà (usada 10.00%, coincidències 2)

cc cc

- cc (usada 75.93%, coincidències 41)

- a/c (usada 18.52%, coincidències 10)

- cd (usada 3.70%, coincidències 2)

- cp (usada 1.85%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 92.00%, coincidències 23)

- canvia de directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- ct (usada 4.00%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cebuano cebuano

- cebuano (usada 62.50%, coincidències 5)

- cebuà (usada 37.50%, coincidències 3)

ceiling sostre

- sostre (usada 36.36%, coincidències 4)

- ceiling (enter superior) (usada 18.18%, coincidències 2)

- enter superior (usada 9.09%, coincidències 1)

- ceiling (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 9.09%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

- valor superior (usada 9.09%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 84.78%, coincidències 39)

- cell (usada 6.52%, coincidències 3)

- mòbil (usada 4.35%, coincidències 2)

- cèl·lula (usada 4.35%, coincidències 2)

cell properties propietats de la cel·la

- propietats de la cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- propietats de cel·la (usada 28.57%, coincidències 2)

- propietats de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- propietats de cèl·lula (usada 14.29%, coincidències 1)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 91.67%, coincidències 11)

- rang de la cel·la (usada 8.33%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida de les cel·les (usada 25.00%, coincidències 2)

- dimensions (usada 12.50%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 40.00%, coincidències 4)

- espaiat de les cel·les (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 10.00%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 10.00%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 87.50%, coincidències 14)

- cel.les (usada 12.50%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 93.75%, coincidències 15)

- centígrads (usada 6.25%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 42.86%, coincidències 6)

- celta (usada 35.71%, coincidències 5)

- celtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.14%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 76.58%, coincidències 121)

- centrat (usada 11.39%, coincidències 18)

- centra (usada 7.59%, coincidències 12)

- al centre (usada 1.90%, coincidències 3)

- central (usada 1.27%, coincidències 2)

- centrar (usada 1.27%, coincidències 2)

center x centre x

- centre x (usada 92.31%, coincidències 12)

- x del centre (usada 7.69%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 92.31%, coincidències 12)

- y del centre (usada 7.69%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 72.73%, coincidències 32)

- centrada (usada 20.45%, coincidències 9)

- centre (usada 6.82%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 84.62%, coincidències 11)

- centímetres (usada 15.38%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 23)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 13)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 95.24%, coincidències 20)

- república centrefricana (usada 4.76%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 26.67%, coincidències 4)

- europeu central (usada 26.67%, coincidències 4)

- europa central (usada 20.00%, coincidències 3)

- europea central (usada 13.33%, coincidències 2)

- centre europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- central european (usada 6.67%, coincidències 1)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 18)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 37)

certificate authority entitat certificadora

- entitat certificadora (usada 57.14%, coincidències 4)

- autoritat de certificació (usada 28.57%, coincidències 2)

- autoritats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació de certificat (usada 10.00%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista de certificats revocats (usada 16.67%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 21)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 6)

chad txad

- txad (usada 95.65%, coincidències 22)

- chad (usada 4.35%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 62.50%, coincidències 5)

- encadenament (usada 25.00%, coincidències 2)

- chain (usada 12.50%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 44.44%, coincidències 4)

- presideix (usada 44.44%, coincidències 4)

- president (usada 11.11%, coincidències 1)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 7)

challenge repte

- repte (usada 50.00%, coincidències 4)

- desafiament (usada 37.50%, coincidències 3)

- reptes (usada 12.50%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 66.67%, coincidències 6)

- txam (usada 33.33%, coincidències 3)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 81.65%, coincidències 129)

- canvi (usada 8.86%, coincidències 14)

- canviar (usada 3.80%, coincidències 6)

- canvia-ho (usada 1.90%, coincidències 3)

- modifica (usada 1.27%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.63%, coincidències 1)

- change (usada 0.63%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.63%, coincidències 1)

- canviar|canvia|canvieu (usada 0.63%, coincidències 1)

change case canvia les majúscules/minúscules

- canvia les majúscules/minúscules (usada 26.32%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 21.05%, coincidències 4)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.53%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.53%, coincidències 2)

- canvia la caixa (usada 10.53%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 10.53%, coincidències 2)

- canvia'n la caixa (usada 5.26%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 5.26%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 87.50%, coincidències 14)

- canviar color (usada 12.50%, coincidències 2)

change date canvia la data

- canvia la data (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar data (usada 25.00%, coincidències 2)

- data del canvi (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de modificació (usada 12.50%, coincidències 1)

change directory canvia el directori

- canvia el directori (usada 50.00%, coincidències 4)

- canvia de directori (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia directori (usada 12.50%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 66.67%, coincidències 10)

- canvia la lletra tipogràfica (usada 20.00%, coincidències 3)

- canvia la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 76.47%, coincidències 13)

- canvia d'icona (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 5.88%, coincidències 1)

change image canvia la imatge

- canvia la imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- canvia imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 37.50%, coincidències 9)

- canvia l'idioma (usada 37.50%, coincidències 9)

- canvi d'idioma (usada 8.33%, coincidències 2)

- canvia d'idioma (usada 4.17%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 4.17%, coincidències 1)

- canvia l'dioma (usada 4.17%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 4.17%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 54.55%, coincidències 6)

- log de canvis (usada 18.18%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- històric de canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 90.00%, coincidències 9)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 70.00%, coincidències 7)

- canviar el nom (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar nom (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 91.89%, coincidències 68)

- canvi de contrasenya (usada 2.70%, coincidències 2)

- canvia contrasenya (usada 2.70%, coincidències 2)

- canvi de la contrasenya (usada 1.35%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 1.35%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change settings canvia la configuració

- canvia la configuració (usada 30.77%, coincidències 4)

- canviar la configuració (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvia els paràmetres (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvia les preferències (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvia les opcions de configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 7.69%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 77.78%, coincidències 7)

- canvia-ho a (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar (usada 11.11%, coincidències 1)

change type canvia el tipus

- canvia el tipus (usada 66.67%, coincidències 4)

- tipus de canvi (usada 16.67%, coincidències 1)

- modifica el tipus (usada 16.67%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 30.00%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la teva contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 61.54%, coincidències 16)

- s'ha canviat (usada 11.54%, coincidències 3)

- modificat (usada 7.69%, coincidències 2)

- canvi (usada 3.85%, coincidències 1)

- canviada (usada 3.85%, coincidències 1)

- changed (usada 3.85%, coincidències 1)

- modificada (usada 3.85%, coincidències 1)

- data modificació (usada 3.85%, coincidències 1)

changed by modificat per

- modificat per (usada 66.67%, coincidències 4)

- canviat per (usada 33.33%, coincidències 2)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 96.30%, coincidències 26)

- changelog (usada 3.70%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 31)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 55.56%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 22.22%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 22.22%, coincidències 2)

channel canal

- canal (usada 98.59%, coincidències 70)

- context (usada 1.41%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 100.00%, coincidències 9)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de canal (usada 10.00%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 98.63%, coincidències 72)

- contextos (usada 1.37%, coincidències 1)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 9)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 23)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 8)

char caràcter

- caràcter (usada 62.50%, coincidències 10)

- char (usada 18.75%, coincidències 3)

- carac (usada 12.50%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 92.21%, coincidències 71)

- personatge (usada 5.19%, coincidències 4)

- character (usada 1.30%, coincidències 1)

- caràcters (usada 1.30%, coincidències 1)

character count nombre de caràcters

- nombre de caràcters (usada 42.86%, coincidències 3)

- recompte de caràcters (usada 28.57%, coincidències 2)

- compte de caràcters (usada 14.29%, coincidències 1)

- caràcters (usada 14.29%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 66.67%, coincidències 6)

- dispositiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 11.11%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.38%, coincidències 11)

- codificació dels caràcters (usada 42.86%, coincidències 9)

- codificació de caracters (usada 4.76%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 90.24%, coincidències 37)

- conjunt de caràcters (usada 7.32%, coincidències 3)

- dispositiu de caràcters (usada 2.44%, coincidències 1)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 92.31%, coincidències 36)

- personatges (usada 7.69%, coincidències 3)

charcoal carbó

- carbó (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbó vegetal (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbonet (usada 14.29%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 72.73%, coincidències 8)

- càrrec (usada 27.27%, coincidències 3)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 46.15%, coincidències 6)

- càrrega (usada 15.38%, coincidències 2)

- carregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- es carrega (usada 7.69%, coincidències 1)

- està carregant (usada 7.69%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 7.69%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 9)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 70.59%, coincidències 12)

- conjunt de caràcters (usada 11.76%, coincidències 2)

- codificació (usada 5.88%, coincidències 1)

- charset (usada 5.88%, coincidències 1)

- conjunt de caracters (usada 5.88%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 55.56%, coincidències 20)

- gràfic (usada 44.44%, coincidències 16)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 70.00%, coincidències 14)

- tipus de gràfic (usada 25.00%, coincidències 5)

- tipus de gràfica (usada 5.00%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 65.22%, coincidències 15)

- gràfiques (usada 17.39%, coincidències 4)

- gràfics (usada 13.04%, coincidències 3)

- grafics (usada 4.35%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 96.49%, coincidències 55)

- fes un xat (usada 1.75%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.75%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 10)

chats xats

- xats (usada 100.00%, coincidències 11)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 38.89%, coincidències 21)

- marca (usada 11.11%, coincidències 6)

- xec (usada 11.11%, coincidències 6)

- comprovar (usada 9.26%, coincidències 5)

- escac (usada 5.56%, coincidències 3)

- comprovació (usada 5.56%, coincidències 3)

- revisa (usada 3.70%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.70%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.85%, coincidències 1)

- selecció (usada 1.85%, coincidències 1)

- check (usada 1.85%, coincidències 1)

- activar (usada 1.85%, coincidències 1)

- verifica|verifiqueu|comprova|comproveu (usada 1.85%, coincidències 1)

- activa (usada 1.85%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 20.00%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 10.00%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 10.00%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- comprovar-ho un altre cop (usada 10.00%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 10.00%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 10.00%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 27.78%, coincidències 5)

- comprova-ho tot (usada 16.67%, coincidències 3)

- marca-ho tot (usada 11.11%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 11.11%, coincidències 2)

- marca tot (usada 5.56%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 5.56%, coincidències 1)

- marca-les totes (usada 5.56%, coincidències 1)

- activa tot (usada 5.56%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 5.56%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 5.56%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.00%, coincidències 20)

- casella de verificació (usada 8.00%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 8.00%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 4.00%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 60.87%, coincidències 42)

- cerca actualitzacions (usada 23.19%, coincidències 16)

- comprova actualitzacions (usada 5.80%, coincidències 4)

- comprova les actualitzacions (usada 2.90%, coincidències 2)

- buscar actualitzacions (usada 1.45%, coincidències 1)

- cercar actualitzacions (usada 1.45%, coincidències 1)

- check for updates (usada 1.45%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.45%, coincidències 1)

- comprova si hi ha cap actualització (usada 1.45%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 69.23%, coincidències 9)

- comprova ara (usada 23.08%, coincidències 3)

- cerca'n ara (usada 7.69%, coincidències 1)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 40.00%, coincidències 14)

- verifica l'ortografia (usada 22.86%, coincidències 8)

- revisa l'ortografia (usada 5.71%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 5.71%, coincidències 2)

- comprovació d'ortografia (usada 5.71%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 5.71%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 5.71%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.86%, coincidències 1)

- revisa'n l'ortografia (usada 2.86%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.86%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.00%, coincidències 20)

- casella de verificació (usada 8.00%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 4.00%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 4.00%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 4.00%, coincidències 1)

checkboxes caselles de selecció

- caselles de selecció (usada 85.71%, coincidències 6)

- caixes de comprobació (usada 14.29%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 33.33%, coincidències 8)

- marcat (usada 20.83%, coincidències 5)

- activada (usada 16.67%, coincidències 4)

- activat (usada 12.50%, coincidències 3)

- verificat (usada 8.33%, coincidències 2)

- marcada (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprovacions (usada 4.17%, coincidències 1)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 4)

- escaquer (usada 37.50%, coincidències 3)

- escacs (usada 12.50%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 50.00%, coincidències 13)

- comprovant (usada 19.23%, coincidències 5)

- es comprova (usada 7.69%, coincidències 2)

- compte corrent (usada 7.69%, coincidències 2)

- verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- corrent (usada 3.85%, coincidències 1)

- checking (usada 3.85%, coincidències 1)

- comprovació (usada 3.85%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- es comprova si hi ha actualitzacions. (usada 20.00%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 13.33%, coincidències 2)

- cerca actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- es comprova si hi ha actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 6.67%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

checking signatures s'estan comprovant les signatures

- s'estan comprovant les signatures (usada 42.86%, coincidències 3)

- comprovació de les signatures (usada 28.57%, coincidències 2)

- es comproven les signatures (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'estan verificant les signatures (usada 14.29%, coincidències 1)

checklist llista de comprovació

- llista de comprovació (usada 62.50%, coincidències 5)

- llista de verificació (usada 37.50%, coincidències 3)

checkout obtén

- obtén (usada 18.18%, coincidències 4)

- pagament (usada 13.64%, coincidències 3)

- agafa (usada 13.64%, coincidències 3)

- finalitza la compra (usada 13.64%, coincidències 3)

- obtenció (usada 9.09%, coincidències 2)

- passa per caixa (usada 4.55%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.55%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.55%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.55%, coincidències 1)

- obté (usada 4.55%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.55%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 4.55%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 73.68%, coincidències 14)

- suma de comprovació (usada 10.53%, coincidències 2)

- d.c. (usada 5.26%, coincidències 1)

- checksum (usada 5.26%, coincidències 1)

- suma de verificació (checksum) (usada 5.26%, coincidències 1)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 10)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 82.35%, coincidències 14)

- xeroqui (usada 11.76%, coincidències 2)

- xerokee (usada 5.88%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 44.44%, coincidències 4)

- xeiene; cheyenne (usada 33.33%, coincidències 3)

- xeiene (usada 11.11%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 11.11%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 50.00%, coincidències 5)

- chi (usada 20.00%, coincidències 2)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 60.00%, coincidències 6)

- gallina (usada 40.00%, coincidències 4)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 9)

child infant

- infant (usada 68.57%, coincidències 24)

- fill (usada 20.00%, coincidències 7)

- filla (usada 2.86%, coincidències 1)

- canalla (usada 2.86%, coincidències 1)

- nen (usada 2.86%, coincidències 1)

- fill/a (usada 2.86%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 75.00%, coincidències 9)

- canalla (usada 16.67%, coincidències 2)

- filles (usada 8.33%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 32)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes xilè (usada 14.29%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 33)

chinese xinès

- xinès (usada 88.64%, coincidències 39)

- xinesa (usada 6.82%, coincidències 3)

- xinés (usada 2.27%, coincidències 1)

- chinese (usada 2.27%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 10)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 94.44%, coincidències 17)

- xinès simplificat (usada 5.56%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 93.75%, coincidències 15)

- xinès tradicional (usada 6.25%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.12%, coincidències 16)

- xines simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 16)

chipset joc de xips

- joc de xips (usada 50.00%, coincidències 3)

- conjunt de xips (usada 16.67%, coincidències 1)

- chipset (usada 16.67%, coincidències 1)

- xip (usada 16.67%, coincidències 1)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 76.92%, coincidències 10)

- chocolate (usada 7.69%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 7.69%, coincidències 1)

- xocolateria (usada 7.69%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 30.77%, coincidències 4)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 41.98%, coincidències 34)

- trieu (usada 29.63%, coincidències 24)

- triar (usada 6.17%, coincidències 5)

- escull (usada 3.70%, coincidències 3)

- escolliu (usada 3.70%, coincidències 3)

- selecciona (usada 2.47%, coincidències 2)

- escollir (usada 2.47%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 2.47%, coincidències 2)

- elegir (usada 1.23%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.23%, coincidències 1)

- choose (usada 1.23%, coincidències 1)

- seleccionar (usada 1.23%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.23%, coincidències 1)

- tria|escull (usada 1.23%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 4)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 12.50%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 61.54%, coincidències 8)

- tria un directori (usada 15.38%, coincidències 2)

- seleccioneu un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- trieu una ruta (usada 7.69%, coincidències 1)

- selecciona un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 38.46%, coincidències 10)

- escolliu un fitxer (usada 26.92%, coincidències 7)

- tria un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.69%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 71.43%, coincidències 5)

- tria una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 14.29%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose application trieu una aplicació

- trieu una aplicació (usada 40.00%, coincidències 4)

- tria l'aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

- tria d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria una aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

choose color tria color

- tria color (usada 21.43%, coincidències 3)

- escull el color (usada 21.43%, coincidències 3)

- trieu un color (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 7.14%, coincidències 1)

- triar color (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu color (usada 7.14%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 14)

- trieu un fitxer (usada 17.14%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 8.57%, coincidències 3)

- triar fitxer (usada 5.71%, coincidències 2)

- tria fitxer (usada 5.71%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.86%, coincidències 1)

- tria arxiu (usada 2.86%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

- tria un arxiu (usada 2.86%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 2.86%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 28.57%, coincidències 4)

- selecciona la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

choose font escull el tipus de lletra

- escull el tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria un tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu el tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona el tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu el tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- escull una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose image escolliu una imatge

- escolliu una imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- triar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose language trieu una llengua

- trieu una llengua (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu una llengua/choose language (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu la llengua (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

choose location seleccioneu la ubicació

- seleccioneu la ubicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- escolliu una ubicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- trieu una ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

choose one escolliu-ne un

- escolliu-ne un (usada 83.33%, coincidències 10)

- escolliu-ne una (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull un (usada 8.33%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 55.56%, coincidències 5)

- corda (usada 33.33%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 11.11%, coincidències 1)

christmas nadal

- nadal (usada 87.50%, coincidències 7)

- felicitació de nadal (usada 12.50%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 20)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 4)

- crom (usada 50.00%, coincidències 4)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 12)

cinema cinema

- cinema (usada 92.31%, coincidències 12)

- sala de cinema (usada 7.69%, coincidències 1)

cipher xifratge

- xifratge (usada 33.33%, coincidències 3)

- xifra (usada 33.33%, coincidències 3)

- clau (usada 11.11%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 11.11%, coincidències 1)

- cipher (usada 11.11%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 96.15%, coincidències 75)

- circumferència (usada 1.28%, coincidències 1)

- circular (usada 1.28%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.28%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 91.67%, coincidències 11)

- circumferències (usada 8.33%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 9)

circular circular

- circular (usada 100.00%, coincidències 14)

citation citació

- citació (usada 47.06%, coincidències 8)

- referència (usada 41.18%, coincidències 7)

- cita (usada 11.76%, coincidències 2)

citations cites

- cites (usada 37.50%, coincidències 3)

- referències (usada 37.50%, coincidències 3)

- citacions (usada 25.00%, coincidències 2)

cities ciutats

- ciutats (usada 100.00%, coincidències 8)

city ciutat

- ciutat (usada 89.25%, coincidències 83)

- població (usada 6.45%, coincidències 6)

- localitat (usada 4.30%, coincidències 4)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- compatibilitat amb cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- símbols de compatibilitat cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitats amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 42.86%, coincidències 3)

- radicals cjk suplementaris (usada 28.57%, coincidències 2)

- radicals suplementaris del cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

- suplement radicals cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 75.00%, coincidències 6)

- traços del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- pinzellades cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- ideogrames unificats del cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- ideografies unificats cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cl cl

- cl (usada 90.91%, coincidències 10)

- lc (usada 9.09%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 50.00%, coincidències 3)

- fixa (usada 16.67%, coincidències 1)

- clamp (usada 16.67%, coincidències 1)

- limita (usada 16.67%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 92.45%, coincidències 49)

- classes (usada 1.89%, coincidències 1)

- class (usada 1.89%, coincidències 1)

- aula (usada 1.89%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.89%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 65.00%, coincidències 13)

- nom de classe (usada 35.00%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 20)

classic clàssic

- clàssic (usada 86.96%, coincidències 20)

- clàssica (usada 8.70%, coincidències 2)

- edita el clàssic (usada 4.35%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 87.50%, coincidències 7)

- clàssic (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 23)

clean neteja

- neteja (usada 75.86%, coincidències 22)

- net (usada 6.90%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.90%, coincidències 2)

- netejar (usada 3.45%, coincidències 1)

- clean (usada 3.45%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.45%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 92.86%, coincidències 13)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 52.94%, coincidències 9)

- netejant (usada 17.65%, coincidències 3)

- neta (usada 11.76%, coincidències 2)

- es fa neteja (usada 11.76%, coincidències 2)

- neteja (usada 5.88%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 88.24%, coincidències 15)

- netejar (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'està netejant (usada 5.88%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 63.42%, coincidències 189)

- esborra (usada 15.44%, coincidències 46)

- buida (usada 6.38%, coincidències 19)

- netejar (usada 5.37%, coincidències 16)

- clar (usada 1.68%, coincidències 5)

- neteja la cerca (usada 1.34%, coincidències 4)

- neteja-ho (usada 1.01%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.67%, coincidències 2)

- serè (usada 0.67%, coincidències 2)

- descarta (usada 0.67%, coincidències 2)

- esborrar (usada 0.67%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 0.67%, coincidències 2)

- fer net (usada 0.34%, coincidències 1)

- clear (usada 0.34%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.34%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.34%, coincidències 1)

- (neteja|buida) (usada 0.34%, coincidències 1)

- re-comença (usada 0.34%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 58.18%, coincidències 32)

- esborra-ho tot (usada 18.18%, coincidències 10)

- neteja tot (usada 7.27%, coincidències 4)

- suprimeix-ho tot (usada 5.45%, coincidències 3)

- elimina-ho tot (usada 3.64%, coincidències 2)

- no en seleccionis cap (usada 1.82%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.82%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.82%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.82%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 38.71%, coincidències 12)

- netejar memòria cau (usada 29.03%, coincidències 9)

- esborra la memòria cau (usada 16.13%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 6.45%, coincidències 2)

- buida la memòria cau (usada 3.23%, coincidències 1)

- neteja memòria cau (usada 3.23%, coincidències 1)

- buidar memòria cau (usada 3.23%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborrar dades (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- netejar les dades (usada 9.09%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 80.00%, coincidències 8)

- buida el filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra el filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

clear formatting neteja el format

- neteja el format (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra el format (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja la formatació (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja el formatatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix el format (usada 11.11%, coincidències 1)

- format clar (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar format (usada 11.11%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 62.75%, coincidències 32)

- esborra l'historial (usada 23.53%, coincidències 12)

- buida l'historial (usada 3.92%, coincidències 2)

- neteja'n l'historial (usada 1.96%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 1.96%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 1.96%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 1.96%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 1.96%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 65.38%, coincidències 17)

- buida la llista (usada 19.23%, coincidències 5)

- esborra la llista (usada 3.85%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 3.85%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 3.85%, coincidències 1)

- opcions del gestor multimèdia (usada 3.85%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 72.73%, coincidències 8)

- buida el registre (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 87.50%, coincidències 7)

- buida la llista de reproducció (usada 12.50%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 65.38%, coincidències 17)

- esborra la cerca (usada 23.08%, coincidències 6)

- netejar cerca (usada 3.85%, coincidències 1)

- netejar la cerca (usada 3.85%, coincidències 1)

- cerca clara (usada 3.85%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 63.33%, coincidències 19)

- neteja selecció (usada 10.00%, coincidències 3)

- esborra la selecció (usada 6.67%, coincidències 2)

- buida la selecció (usada 6.67%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 50.00%, coincidències 5)

- esborra el text (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 33.33%, coincidències 5)

- liquidada (usada 33.33%, coincidències 5)

- esborrat (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimides (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.67%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 68.97%, coincidències 20)

- feu clic (usada 6.90%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.90%, coincidències 2)

- fes clic (usada 3.45%, coincidències 1)

- fer clic (usada 3.45%, coincidències 1)

- click (usada 3.45%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 3.45%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 3.45%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 63.64%, coincidències 7)

- fes clic aquí (usada 18.18%, coincidències 2)

- clica aquí (usada 18.18%, coincidències 2)

click to edit clica per a editar

- clica per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar-la (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

click to select feu clic per a seleccionar

- feu clic per a seleccionar (usada 22.22%, coincidències 2)

- click per seleccionar (usada 22.22%, coincidències 2)

- clic per a seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- faci clic per a seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- feu clic per a seleccionar-ho (usada 11.11%, coincidències 1)

- premi per seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- feu clic per seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

clicks clics

- clics (usada 100.00%, coincidències 13)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 34)

client id id del client

- id del client (usada 50.00%, coincidències 7)

- id de client (usada 28.57%, coincidències 4)

- identificador del client (usada 14.29%, coincidències 2)

- identificador de client (usada 7.14%, coincidències 1)

client name nom del client

- nom del client (usada 100.00%, coincidències 7)

client secret secret del client

- secret del client (usada 63.64%, coincidències 7)

- contrasenya del client (usada 9.09%, coincidències 1)

- clau secreta del client (usada 9.09%, coincidències 1)

- contrasenya client (usada 9.09%, coincidències 1)

- clau de client (usada 9.09%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 9)

clip retalla

- retalla (usada 48.15%, coincidències 13)

- clip (usada 33.33%, coincidències 9)

- retall (usada 7.41%, coincidències 2)

- segar (usada 3.70%, coincidències 1)

- tall (usada 3.70%, coincidències 1)

- retallat (usada 3.70%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 86.49%, coincidències 32)

- portapapers (usada 13.51%, coincidències 5)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 47)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 47.62%, coincidències 10)

- en sentit horari (usada 33.33%, coincidències 7)

- cap a la dreta (usada 4.76%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 4.76%, coincidències 1)

- horària (usada 4.76%, coincidències 1)

- horari (usada 4.76%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 91.67%, coincidències 55)

- clon (usada 3.33%, coincidències 2)

- clonar (usada 3.33%, coincidències 2)

- duplicar (usada 1.67%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 93.05%, coincidències 522)

- tancar (usada 5.70%, coincidències 32)

- close (usada 0.53%, coincidències 3)

- tancament (usada 0.36%, coincidències 2)

- a prop (usada 0.18%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 0.18%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 94.74%, coincidències 36)

- tancar tots (usada 2.63%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.63%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 92.86%, coincidències 13)

- tancar totes les pestanyes (usada 7.14%, coincidències 1)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 87.50%, coincidències 7)

- tanca totes les finestres. (usada 12.50%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close date data de tancament

- data de tancament (usada 88.89%, coincidències 8)

- data lí­mit (usada 11.11%, coincidències 1)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 92.31%, coincidències 12)

- tanca document (usada 7.69%, coincidències 1)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 77.78%, coincidències 7)

- tanca aquest fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

close menu tanca el menú

- tanca el menú (usada 75.00%, coincidències 6)

- tanca menú (usada 12.50%, coincidències 1)

- tancar menú (usada 12.50%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 85.71%, coincidències 18)

- tanca altres pestanyes (usada 14.29%, coincidències 3)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 92.86%, coincidències 13)

- tancar projecte (usada 7.14%, coincidències 1)

close session tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 90.00%, coincidències 9)

- tanca sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 97.26%, coincidències 71)

- tanca pestanya (usada 2.74%, coincidències 2)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 9)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 84.62%, coincidències 11)

- tanca la finestra (usada 15.38%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 93.94%, coincidències 62)

- tanca finestra (usada 3.03%, coincidències 2)

- tancar finestra (usada 1.52%, coincidències 1)

- tanca la finestra. (usada 1.52%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 87.50%, coincidències 21)

- tanca'l sense desar-lo (usada 4.17%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 4.17%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.17%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 72.22%, coincidències 39)

- tancada (usada 18.52%, coincidències 10)

- tancades (usada 5.56%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.85%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.85%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està tancant (usada 25.00%, coincidències 2)

- tancament (usada 12.50%, coincidències 1)

- closing (usada 12.50%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 71.43%, coincidències 5)

- data tancament (usada 14.29%, coincidències 1)

- data límit (usada 14.29%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 92.31%, coincidències 24)

- cloud (usada 3.85%, coincidències 1)

- al núvol (usada 3.85%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 14)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 92.86%, coincidències 13)

- nuvolat (usada 7.14%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 7)

cluster clúster

- clúster (usada 60.00%, coincidències 9)

- agrupament (usada 13.33%, coincidències 2)

- grup de sectors || centre de servidors (usada 6.67%, coincidències 1)

- cúmul (usada 6.67%, coincidències 1)

- cluster (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.67%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.87%, coincidències 46)

- dom (usada 2.13%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmd cmd

- cmd (usada 55.56%, coincidències 5)

- ordre (usada 33.33%, coincidències 3)

- ord (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'ordre (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 21)

coarse aspre

- aspre (usada 28.57%, coincidències 2)

- gruixuda (usada 14.29%, coincidències 1)

- gruixut (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 14.29%, coincidències 1)

- ample (usada 14.29%, coincidències 1)

- tosc (usada 14.29%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 93.75%, coincidències 15)

- illes cocos o illes keeling (usada 6.25%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 96.97%, coincidències 64)

- code (usada 3.03%, coincidències 2)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 21)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 9)

cold fred

- fred (usada 92.31%, coincidències 12)

- refredat (usada 7.69%, coincidències 1)

collapse redueix

- redueix (usada 48.94%, coincidències 23)

- replega (usada 29.79%, coincidències 14)

- col·lapsa (usada 6.38%, coincidències 3)

- contreu (usada 4.26%, coincidències 2)

- minimitza (usada 2.13%, coincidències 1)

- plega (usada 2.13%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.13%, coincidències 1)

- col·lapsar (usada 2.13%, coincidències 1)

- contrau (usada 2.13%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 29.33%, coincidències 22)

- minimitza tot (usada 14.67%, coincidències 11)

- replega-ho tot (usada 13.33%, coincidències 10)

- contreu-ho tot (usada 12.00%, coincidències 9)

- col·lapsa-ho tot (usada 8.00%, coincidències 6)

- contreure tot (usada 5.33%, coincidències 4)

- replega'ls tots (usada 4.00%, coincidències 3)

- reduir tot (usada 2.67%, coincidències 2)

- col·lapsar tot (usada 2.67%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 1.33%, coincidències 1)

- contraure tot (usada 1.33%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.33%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.33%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.33%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.33%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 45.45%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 27.27%, coincidències 3)

- replegat (usada 9.09%, coincidències 1)

- plegat (usada 9.09%, coincidències 1)

- contret (usada 9.09%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 27.27%, coincidències 3)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- intercalar (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 96.97%, coincidències 32)

- collection (usada 3.03%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 93.75%, coincidències 15)

- coleccions (usada 6.25%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 29)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 77.78%, coincidències 7)

- colón (usada 11.11%, coincidències 1)

- cometa (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.74%, coincidències 379)

- colors (usada 0.26%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 14)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 14)

color 3 color 3

- color 3 (usada 100.00%, coincidències 6)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 66.67%, coincidències 10)

- balanç de color (usada 26.67%, coincidències 4)

- balanç del color (usada 6.67%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- crema el color (usada 20.00%, coincidències 2)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 87.50%, coincidències 7)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 92.31%, coincidències 12)

- profunditat del color (usada 7.69%, coincidències 1)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 50.00%, coincidències 5)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 10.00%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- esvaïment del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 88.89%, coincidències 8)

- efectes del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 80.00%, coincidències 12)

- gestió de color (usada 13.33%, coincidències 2)

- gestió dels colors (usada 6.67%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 62.50%, coincidències 15)

- mode del color (usada 29.17%, coincidències 7)

- mode de colors (usada 8.33%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- model del color (usada 22.22%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 10)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 94.12%, coincidències 16)

- paleta de color (usada 5.88%, coincidències 1)

color picker selector de color

- selector de color (usada 63.64%, coincidències 14)

- pipeta (usada 9.09%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 9.09%, coincidències 2)

- selector de colors (usada 9.09%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 4.55%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 4.55%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- color del perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

color ramp degradat

- degradat (usada 94.44%, coincidències 17)

- rampa de color (usada 5.56%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 54.05%, coincidències 20)

- esquema de colors (usada 40.54%, coincidències 15)

- combinació de colors (usada 5.41%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 100.00%, coincidències 8)

color space espai de color

- espai de color (usada 89.47%, coincidències 17)

- espai cromàtic (usada 5.26%, coincidències 1)

- espai del color (usada 5.26%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 54.55%, coincidències 6)

- temperatura de color (usada 45.45%, coincidències 5)

color theme tema de color

- tema de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- color del tema (usada 25.00%, coincidències 2)

- tema del color (usada 12.50%, coincidències 1)

color value valor del color

- valor del color (usada 66.67%, coincidències 4)

- valor de color (usada 33.33%, coincidències 2)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 10)

colorful colorit

- colorit (usada 57.14%, coincidències 4)

- acolorit (usada 14.29%, coincidències 1)

- ple de color (usada 14.29%, coincidències 1)

- colorat (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 80.00%, coincidències 12)

- coloreja (usada 6.67%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 6.67%, coincidències 1)

- colorize (usada 6.67%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 125)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 94.74%, coincidències 18)

- espai de colors (usada 5.26%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 12)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 9)

cols columnes

- columnes (usada 50.00%, coincidències 4)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

- col. (usada 12.50%, coincidències 1)

columbus columbus

- columbus (usada 100.00%, coincidències 15)

column columna

- columna (usada 99.14%, coincidències 115)

- column (usada 0.86%, coincidències 1)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 11)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçalera de la columna (usada 28.57%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.14%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom de columna (usada 37.50%, coincidències 3)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 40.00%, coincidències 4)

- espaiat entre columnes (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 20.00%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 10.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 81.82%, coincidències 18)

- amplada de columna (usada 13.64%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.42%, coincidències 172)

- columns (usada 0.58%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 88.24%, coincidències 15)

- combine (usada 5.88%, coincidències 1)

- combinar (usada 5.88%, coincidències 1)

combined combinat

- combinat (usada 85.71%, coincidències 6)

- combinat -ada (usada 14.29%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 37.50%, coincidències 3)

- marques diacrítiques de combinació (usada 25.00%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 12.50%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 12.50%, coincidències 1)

- combinació de signes diacrític (usada 12.50%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 37.50%, coincidències 3)

- mitges marques de combinació (usada 37.50%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 12.50%, coincidències 1)

- semi-marques combinacionals (usada 12.50%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

- desplegable (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 7)

comic còmic

- còmic (usada 100.00%, coincidències 6)

coming soon pròximament

- pròximament (usada 55.56%, coincidències 5)

- ben aviat (usada 22.22%, coincidències 2)

- properament (usada 22.22%, coincidències 2)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 26)

comma () coma ()

- coma () (usada 100.00%, coincidències 8)

command ordre

- ordre (usada 97.79%, coincidències 133)

- comandament (usada 1.47%, coincidències 2)

- command (usada 0.74%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 90.91%, coincidències 40)

- línia d''ordres (usada 2.27%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 2.27%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.27%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.27%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 70.00%, coincidències 7)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 20.00%, coincidències 2)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 10.00%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 100.00%, coincidències 10)

commands ordres

- ordres (usada 97.92%, coincidències 47)

- comandes (usada 2.08%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.08%, coincidències 232)

- comenta (usada 2.87%, coincidències 7)

- comment (usada 0.82%, coincidències 2)

- comentaris (usada 0.82%, coincidències 2)

- nota (usada 0.41%, coincidències 1)

comment deleted comentari suprimit

- comentari suprimit (usada 50.00%, coincidències 3)

- comentaris eliminats (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'ha suprimit el comentari. (usada 16.67%, coincidències 1)

- comentari esborrat (usada 16.67%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 98.99%, coincidències 196)

- comentari (usada 1.01%, coincidències 2)

commercial comercial

- comercial (usada 88.89%, coincidències 8)

- anunci (usada 11.11%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 33.33%, coincidències 14)

- comissió (usada 11.90%, coincidències 5)

- publicació (usada 9.52%, coincidències 4)

- confirma (usada 7.14%, coincidències 3)

- valida (usada 4.76%, coincidències 2)

- commit (usada 4.76%, coincidències 2)

- pujada (usada 4.76%, coincidències 2)

- puja (usada 4.76%, coincidències 2)

- entrega (usada 4.76%, coincidències 2)

- aplica (usada 2.38%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.38%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.38%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.38%, coincidències 1)

- cometre (usada 2.38%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.38%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- missatge de la comissió (usada 21.43%, coincidències 3)

- missatge de confirmació (usada 14.29%, coincidències 2)

- missatge de comissió (usada 14.29%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 7.14%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 80.77%, coincidències 21)

- general (usada 3.85%, coincidències 1)

- normal (usada 3.85%, coincidències 1)

- usual (usada 3.85%, coincidències 1)

- àrea comunal (usada 3.85%, coincidències 1)

- comunes (usada 3.85%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 77.78%, coincidències 14)

- nom de pila (usada 11.11%, coincidències 2)

- nom (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 5.56%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 80.00%, coincidències 8)

- opcions comuns (usada 20.00%, coincidències 2)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 14)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 10)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 26)

community support suport de la comunitat

- suport de la comunitat (usada 33.33%, coincidències 3)

- assistència de la comunitat (usada 22.22%, coincidències 2)

- suport comunitari (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajuda de la comunitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- assistència comunitària (usada 11.11%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 95.00%, coincidències 19)

- les comores (usada 5.00%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 58.06%, coincidències 18)

- compacta (usada 38.71%, coincidències 12)

- compactes (usada 3.23%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 72.73%, coincidències 16)

- visualització compacta (usada 27.27%, coincidències 6)

company empresa

- empresa (usada 97.96%, coincidències 48)

- companyia (usada 2.04%, coincidències 1)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 70.00%, coincidències 14)

- nom de la companyia (usada 15.00%, coincidències 3)

- raó social (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.00%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 85.00%, coincidències 34)

- comparar (usada 7.50%, coincidències 3)

- comparació (usada 2.50%, coincidències 1)

- compare (usada 2.50%, coincidències 1)

- compareu (usada 2.50%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 21)

compilation compilació

- compilació (usada 60.00%, coincidències 6)

- compilation (usada 20.00%, coincidències 2)

- compliació (usada 10.00%, coincidències 1)

- recopilació (usada 10.00%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 72.73%, coincidències 8)

- construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- compile (usada 9.09%, coincidències 1)

- compilar (usada 9.09%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 9)

complementary complementari

- complementari (usada 100.00%, coincidències 8)

complete completat

- completat (usada 30.43%, coincidències 14)

- complet (usada 23.91%, coincidències 11)

- finalitzat (usada 10.87%, coincidències 5)

- completa (usada 8.70%, coincidències 4)

- completeu (usada 6.52%, coincidències 3)

- completada (usada 4.35%, coincidències 2)

- acabat (usada 4.35%, coincidències 2)

- realitzat (usada 2.17%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.17%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.17%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 2.17%, coincidències 1)

- complert (usada 2.17%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 40.74%, coincidències 33)

- completada (usada 27.16%, coincidències 22)

- acabat (usada 6.17%, coincidències 5)

- acabada (usada 6.17%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 4.94%, coincidències 4)

- s'ha acabat (usada 4.94%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 3.70%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 2.47%, coincidències 2)

- complet (usada 1.23%, coincidències 1)

- acabat -ada (usada 1.23%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 1.23%, coincidències 1)

completion compleció

- compleció (usada 80.00%, coincidències 8)

- finalització (usada 20.00%, coincidències 2)

complex complex

- complex (usada 100.00%, coincidències 9)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

component component

- component (usada 89.66%, coincidències 26)

- component element (usada 3.45%, coincidències 1)

- components (usada 3.45%, coincidències 1)

- per components (usada 3.45%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 25)

compose redacta

- redacta (usada 39.13%, coincidències 9)

- escriviu (usada 21.74%, coincidències 5)

- compon (usada 13.04%, coincidències 3)

- redactar (usada 8.70%, coincidències 2)

- compose (usada 4.35%, coincidències 1)

- nou (usada 4.35%, coincidències 1)

- composa (usada 4.35%, coincidències 1)

- escriu (usada 4.35%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 63.64%, coincidències 7)

- escriu un missatge (usada 27.27%, coincidències 3)

- escriu un missatge privat (usada 9.09%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 77.50%, coincidències 31)

- editor (usada 10.00%, coincidències 4)

- composer (usada 5.00%, coincidències 2)

- redactor (usada 2.50%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.50%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.50%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compon (usada 22.22%, coincidències 2)

- composició (usada 22.22%, coincidències 2)

- composat (usada 11.11%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 11.11%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 66.67%, coincidències 12)

- redacció (usada 33.33%, coincidències 6)

compound composició

- composició (usada 55.56%, coincidències 5)

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compound (usada 11.11%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 85.19%, coincidències 23)

- compressió (usada 14.81%, coincidències 4)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 90.00%, coincidències 9)

- compressed (usada 10.00%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 51)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 14)

compression ratio ràtio de compressió

- ràtio de compressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- relació de compressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- nivell de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 87.50%, coincidències 7)

- compresor (usada 12.50%, coincidències 1)

compute calcula

- calcula (usada 71.43%, coincidències 5)

- calcular (usada 14.29%, coincidències 1)

- computa (usada 14.29%, coincidències 1)

computer ordinador

- ordinador (usada 97.83%, coincidències 45)

- ordinadors (usada 2.17%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom d'ordinador (usada 14.29%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 7.14%, coincidències 1)

concatenate concatena

- concatena (usada 94.12%, coincidències 16)

- concatenate (usada 5.88%, coincidències 1)

concentric concèntric

- concèntric (usada 66.67%, coincidències 8)

- concèntrica (usada 33.33%, coincidències 4)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

condensed condensat

- condensat (usada 55.56%, coincidències 5)

- condensada (usada 44.44%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 59)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 63.64%, coincidències 7)

- format condicional (usada 36.36%, coincidències 4)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 26)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 36.36%, coincidències 4)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 91.67%, coincidències 11)

- conus (usada 8.33%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 12)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 19)

config configuració

- configuració (usada 56.52%, coincidències 13)

- config (usada 30.43%, coincidències 7)

- (configura|configurar) (usada 4.35%, coincidències 1)

- configurar (usada 4.35%, coincidències 1)

- configura (usada 4.35%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 97.53%, coincidències 79)

- configuracions (usada 1.23%, coincidències 1)

- (configuració|paràmetres|preferències|ajustos|ajustaments) (usada 1.23%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 90.00%, coincidències 18)

- arxiu de configuració (usada 10.00%, coincidències 2)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 8)

configurations configuracions

- configuracions (usada 85.71%, coincidències 6)

- configuració (usada 14.29%, coincidències 1)

configure configura

- configura (usada 90.98%, coincidències 121)

- configuració (usada 6.02%, coincidències 8)

- configurar (usada 3.01%, coincidències 4)

configure plugins configura els connectors

- configura els connectors (usada 87.50%, coincidències 7)

- configuració dels connectors (usada 12.50%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 85.71%, coincidències 6)

- es configura (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm confirmeu-ho

- confirmeu-ho (usada 38.37%, coincidències 66)

- confirma (usada 36.05%, coincidències 62)

- confirmació (usada 10.47%, coincidències 18)

- confirmar (usada 7.56%, coincidències 13)

- confirmeu (usada 4.65%, coincidències 8)

- confirma extensió (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirmeu la comprovació (usada 0.58%, coincidències 1)

- comfirma (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirma|confirmar (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirma-ho (usada 0.58%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 64.86%, coincidències 24)

- confirmeu la supressió (usada 13.51%, coincidències 5)

- confirmació de la supressió (usada 5.41%, coincidències 2)

- confirma l'esborrat (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma abans de suprimir (usada 2.70%, coincidències 1)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 29.17%, coincidències 7)

- confirma la supressió (usada 20.83%, coincidències 5)

- confirmació de la supressió (usada 16.67%, coincidències 4)

- en confirmar la supressió (usada 12.50%, coincidències 3)

- confirmació de l'eliminació (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirmar l'esborrament (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 4.17%, coincidències 1)

confirm email address confirmar adreça de correu electrònic

- confirmar adreça de correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça de correu (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

confirm new password confirma la contrasenya nova

- confirma la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 4)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 12.50%, coincidències 2)

- confirmaciã³ de la contrasenya nova (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirmi la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 49.23%, coincidències 32)

- confirma la contrasenya (usada 23.08%, coincidències 15)

- confirmar contrasenya (usada 9.23%, coincidències 6)

- confirmació de la contrasenya (usada 6.15%, coincidències 4)

- confirmar la contrasenya (usada 4.62%, coincidències 3)

- confirma contrasenya (usada 3.08%, coincidències 2)

- confirmació de contrasenya (usada 1.54%, coincidències 1)

- confirmeu contrasenya (usada 1.54%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.54%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 41)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 9)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 58.82%, coincidències 10)

- confirmada (usada 35.29%, coincidències 6)

- s'ha confirmat (usada 5.88%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 96.30%, coincidències 26)

- conflict (usada 3.70%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 76.92%, coincidències 10)

- entra en conflicte (usada 15.38%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 7.69%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 11)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 57.14%, coincidències 4)

- felicitats (usada 42.86%, coincidències 3)

congratulations! enhorabona!

- enhorabona! (usada 41.67%, coincidències 5)

- felicitats! (usada 41.67%, coincidències 5)

- felicitacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 8.33%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 86.40%, coincidències 108)

- connectar (usada 3.20%, coincidències 4)

- connecta't (usada 2.40%, coincidències 3)

- connexió (usada 1.60%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.60%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.60%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.80%, coincidències 1)

- connecta-hi (usada 0.80%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.80%, coincidències 1)

- connecteu-vos amb nosaltres (usada 0.80%, coincidències 1)

connect to connecta a

- connecta a (usada 50.00%, coincidències 4)

- connecta't a (usada 37.50%, coincidències 3)

- connectar (usada 12.50%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 32.00%, coincidències 8)

- connecta amb el servidor (usada 28.00%, coincidències 7)

- connecta't al servidor (usada 24.00%, coincidències 6)

- connecta a un servidor (usada 8.00%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 4.00%, coincidències 1)

- connectar al servidor (usada 4.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 93.90%, coincidències 77)

- connexió correcta (usada 1.22%, coincidències 1)

- connectats (usada 1.22%, coincidències 1)

- connectades (usada 1.22%, coincidències 1)

- connectada (usada 1.22%, coincidències 1)

- s'ha connectat (usada 1.22%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 6)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 9)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 67.06%, coincidències 57)

- connectant (usada 29.41%, coincidències 25)

- connexió en marxa (usada 1.18%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 1.18%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.18%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.00%, coincidències 49)

- connexions (usada 2.00%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 58.33%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 41.67%, coincidències 5)

connection details detalls de la connexió

- detalls de la connexió (usada 91.67%, coincidències 11)

- detalls de connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 75.00%, coincidències 15)

- s'ha produït un error de connexió (usada 15.00%, coincidències 3)

- error de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- error en la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 63.64%, coincidències 28)

- la connexió ha fallat (usada 13.64%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 9.09%, coincidències 4)

- error de connexió (usada 6.82%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.27%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 2.27%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.27%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 70.00%, coincidències 7)

- connexió perduda (usada 30.00%, coincidències 3)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 62.50%, coincidències 10)

- s'ha refusat la connexió (usada 25.00%, coincidències 4)

- s'ha negat la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- connexió refusada (usada 6.25%, coincidències 1)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 90.00%, coincidències 9)

- seguretat de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 40.00%, coincidències 8)

- configuració de la connexió (usada 25.00%, coincidències 5)

- paràmetres de connexió (usada 15.00%, coincidències 3)

- ajusts de la connexió (usada 10.00%, coincidències 2)

- arranjament de connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 28.57%, coincidències 4)

- la connexió ha expirat (usada 14.29%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 14.29%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha caducat (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 7.14%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- retard de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió esgotat (usada 10.00%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 92.50%, coincidències 37)

- contactes (usada 7.50%, coincidències 3)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 100.00%, coincidències 7)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 21)

console consola

- consola (usada 92.59%, coincidències 25)

- terminal (usada 3.70%, coincidències 1)

- llista de verificació de la sincronització (usada 3.70%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 28)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 87.50%, coincidències 7)

- velocitat de bits constant (usada 12.50%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 10)

constrain proportions restringeix les proporcions

- restringeix les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- constreny les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- limita les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- conserva les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- proporcions de restricció (usada 12.50%, coincidències 1)

- manté les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 92.86%, coincidències 13)

- constraint (usada 7.14%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 92.31%, coincidències 12)

- constraints (usada 7.69%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 88.89%, coincidències 8)

- en construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

consumer key clau del client

- clau del client (usada 25.00%, coincidències 2)

- consumer key (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau de consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

consumer secret clau secreta del client

- clau secreta del client (usada 33.33%, coincidències 2)

- consumer secret (usada 16.67%, coincidències 1)

- secreta del consumidor (usada 16.67%, coincidències 1)

- codi secre de l''usuari (usada 16.67%, coincidències 1)

- pregunta secreta del consumidor (usada 16.67%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 78.67%, coincidències 59)

- contactar (usada 18.67%, coincidències 14)

- contacta (usada 1.33%, coincidències 1)

- contacteu (usada 1.33%, coincidències 1)

contact details detalls del contacte

- detalls del contacte (usada 75.00%, coincidències 6)

- detalls de contacte (usada 25.00%, coincidències 2)

contact form formulari de contacte

- formulari de contacte (usada 70.00%, coincidències 7)

- mostra el formulari de contacte (usada 20.00%, coincidències 2)

- formulari contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 62.50%, coincidències 5)

- informació del contacte (usada 25.00%, coincidències 2)

- contact info (usada 12.50%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 83.33%, coincidències 15)

- informació del contacte (usada 16.67%, coincidències 3)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 80.00%, coincidències 12)

- nom de contacte (usada 20.00%, coincidències 3)

contact us contacteu amb nosaltres

- contacteu amb nosaltres (usada 29.17%, coincidències 7)

- contacta'ns (usada 25.00%, coincidències 6)

- contacteu-nos (usada 20.83%, coincidències 5)

- contacte (usada 12.50%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 8.33%, coincidències 2)

- contacta (usada 4.17%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 93)

contain conté

- conté (usada 75.00%, coincidències 9)

- contén (usada 8.33%, coincidències 1)

- que continguin (usada 8.33%, coincidències 1)

- contenen (usada 8.33%, coincidències 1)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 23)

containers contenidors

- contenidors (usada 88.89%, coincidències 8)

- contenidor (usada 11.11%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 91.94%, coincidències 57)

- contingut (usada 8.06%, coincidències 5)

content contingut

- contingut (usada 98.25%, coincidències 112)

- continguts (usada 1.75%, coincidències 2)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.31%, coincidències 24)

- tipus de continguts (usada 3.85%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 3.85%, coincidències 1)

content types tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 88.89%, coincidències 8)

- tipus de continguts (usada 11.11%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 62.50%, coincidències 55)

- continguts (usada 36.36%, coincidències 32)

- contents (usada 1.14%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 97.22%, coincidències 35)

- contextual (usada 2.78%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 18)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.00%, coincidències 9)

- menús de context (usada 10.00%, coincidències 1)

continent continent

- continent (usada 100.00%, coincidències 9)

continue continua

- continua (usada 93.78%, coincidències 211)

- continuar (usada 4.44%, coincidències 10)

- continue (usada 0.89%, coincidències 2)

- contínua (usada 0.44%, coincidències 1)

- continua|continueu|segueix|seguiu (usada 0.44%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 50.00%, coincidències 4)

- continua tanmateix (usada 25.00%, coincidències 2)

- continua de totes maneres (usada 12.50%, coincidències 1)

- continuar igualment (usada 12.50%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 37.50%, coincidències 3)

- continuo? (usada 25.00%, coincidències 2)

- continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

- continua? (usada 12.50%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 89.19%, coincidències 33)

- contínua (usada 5.41%, coincidències 2)

- continuous (usada 2.70%, coincidències 1)

- continuu (usada 2.70%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 9)

- vora (usada 25.00%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 70)

contribute col·laboreu

- col·laboreu (usada 13.04%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 13.04%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 8.70%, coincidències 2)

- col·labora (usada 8.70%, coincidències 2)

- col·laboreu-hi (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuir (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribueix (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 4.35%, coincidències 1)

- contribució (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 4.35%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 73.33%, coincidències 11)

- col·laboracions (usada 13.33%, coincidències 2)

- aportacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- donacions (usada 6.67%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 50.00%, coincidències 9)

- contribuïdor (usada 27.78%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.56%, coincidències 1)

- participant (usada 5.56%, coincidències 1)

- col·laborador -a (usada 5.56%, coincidències 1)

- col·laborador/a (usada 5.56%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 63.16%, coincidències 24)

- contribuïdors (usada 31.58%, coincidències 12)

- col·laboració (usada 2.63%, coincidències 1)

- contribuents (usada 2.63%, coincidències 1)

control control

- control (usada 97.56%, coincidències 40)

- tecla de control esquerre (usada 2.44%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 53.33%, coincidències 8)

- panell de control (usada 40.00%, coincidències 6)

- plafó de control (usada 6.67%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 87.50%, coincidències 7)

- pictogrames de control (usada 12.50%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 92.86%, coincidències 13)

- comandament (usada 7.14%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 31)

conversation conversa

- conversa (usada 94.12%, coincidències 16)

- conversació (usada 5.88%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 100.00%, coincidències 18)

conversion conversió

- conversió (usada 95.00%, coincidències 19)

- conversion (usada 5.00%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 81.82%, coincidències 45)

- convertir (usada 7.27%, coincidències 4)

- conversió (usada 5.45%, coincidències 3)

- convert (usada 3.64%, coincidències 2)

- conveteix (usada 1.82%, coincidències 1)

convert to converteix a

- converteix a (usada 77.78%, coincidències 14)

- convertir (usada 5.56%, coincidències 1)

- converteix en (usada 5.56%, coincidències 1)

- conversió a (usada 5.56%, coincidències 1)

- convertir a (usada 5.56%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 87.50%, coincidències 7)

- convertida (usada 12.50%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 90.91%, coincidències 10)

- conversió (usada 9.09%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 19)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 11)

cookies galetes

- galetes (usada 97.44%, coincidències 38)

- cookies (usada 2.56%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 62.50%, coincidències 5)

- s'està cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinat (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

cool fred

- fred (usada 27.27%, coincidències 3)

- bonica (usada 9.09%, coincidències 1)

- guapo (usada 9.09%, coincidències 1)

- original (usada 9.09%, coincidències 1)

- ferm (usada 9.09%, coincidències 1)

- ben parit (usada 9.09%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- guai (usada 9.09%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 9.09%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.30%, coincidències 26)

- coordina (usada 3.70%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 62.50%, coincidències 15)

- s'ha copiat (usada 25.00%, coincidències 6)

- copiat(s) (usada 8.33%, coincidències 2)

- copiada (usada 4.17%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 58.82%, coincidències 10)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 35.29%, coincidències 6)

- s'ha copiat al porta-retalls. (usada 5.88%, coincidències 1)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 75.00%, coincidències 6)

- s'ha copiat (usada 25.00%, coincidències 2)

copies còpies

- còpies (usada 95.45%, coincidències 21)

- copies (usada 4.55%, coincidències 1)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 18)

copy copia

- copia (usada 90.00%, coincidències 369)

- copiar (usada 4.15%, coincidències 17)

- còpia (usada 3.90%, coincidències 16)

- copia-ho (usada 0.49%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.24%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.24%, coincidències 1)

- copy (usada 0.24%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.24%, coincidències 1)

- còpia|copia|copiar (usada 0.24%, coincidències 1)

- opiar (usada 0.24%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 90.91%, coincidències 10)

- copiar l'adreça (usada 9.09%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 58.33%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- copia tot (usada 16.67%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 47.37%, coincidències 9)

- copia l'adreça de correu (usada 36.84%, coincidències 7)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.26%, coincidències 1)

copy from copia des de

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 89.47%, coincidències 17)

- copia-ho aquí (usada 10.53%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 24)

copy item copia l'element

- copia l'element (usada 75.00%, coincidències 6)

- copia'l (usada 12.50%, coincidències 1)

- còpia l'element (usada 12.50%, coincidències 1)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 90.62%, coincidències 29)

- copiar enllaç (usada 6.25%, coincidències 2)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 3.12%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.55%, coincidències 1)

- copia l'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 78.57%, coincidències 11)

- copia l'enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 11)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 75.00%, coincidències 9)

- copia'n el camí (usada 16.67%, coincidències 2)

- copia camí (usada 8.33%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 91.67%, coincidències 11)

- copiar selecció (usada 8.33%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 93.75%, coincidències 15)

- copiar text (usada 6.25%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 82.35%, coincidències 28)

- còpia a (usada 14.71%, coincidències 5)

- copiar (usada 2.94%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 78.87%, coincidències 56)

- copia-ho al porta-retalls (usada 5.63%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 4.23%, coincidències 3)

- copiar al porta-retalls (usada 4.23%, coincidències 3)

- copia al clipboard (usada 1.41%, coincidències 1)

- copia-la al porta-retalls (usada 1.41%, coincidències 1)

- copia (usada 1.41%, coincidències 1)

- (copia al porta-retalls|copiar al porta-retalls) (usada 1.41%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.41%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 85.00%, coincidències 17)

- copiar url (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.00%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 47.37%, coincidències 9)

- copiant (usada 21.05%, coincidències 4)

- còpia (usada 10.53%, coincidències 2)

- es copia (usada 10.53%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 5.26%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 61.11%, coincidències 11)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- es copien fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- es copien els fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 47.37%, coincidències 27)

- drets d'autor (usada 45.61%, coincidències 26)

- dret de reproducció (usada 3.51%, coincidències 2)

- drets de còpia (usada 1.75%, coincidències 1)

- llicència (usada 1.75%, coincidències 1)

copyright status estat dels drets d'autor

- estat dels drets d'autor (usada 55.56%, coincidències 5)

- estat del copyright (usada 33.33%, coincidències 3)

- situació dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 71.43%, coincidències 10)

- ànima (usada 14.29%, coincidències 2)

- principals (usada 7.14%, coincidències 1)

- core (usada 7.14%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 100.00%, coincidències 8)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 8)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 86.36%, coincidències 19)

- radi de les cantonades (usada 9.09%, coincidències 2)

- radi de lacantonada (usada 4.55%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 71.43%, coincidències 5)

- vèrtexs (usada 14.29%, coincidències 1)

- arestes (usada 14.29%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 12)

correct correcte

- correcte (usada 68.00%, coincidències 17)

- corregeix (usada 20.00%, coincidències 5)

- correccions (usada 4.00%, coincidències 1)

- correcte -a (usada 4.00%, coincidències 1)

- correctes (usada 4.00%, coincidències 1)

correct answer resposta correcta

- resposta correcta (usada 100.00%, coincidències 9)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 11)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 14)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 13)

cosh cosh

- cosh (usada 75.00%, coincidències 6)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 12.50%, coincidències 1)

- ch (usada 12.50%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 21)

cost cost

- cost (usada 96.88%, coincidències 31)

- preu (usada 3.12%, coincidències 1)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 23)

count compta

- compta (usada 41.60%, coincidències 52)

- recompte (usada 14.40%, coincidències 18)

- compte (usada 10.40%, coincidències 13)

- impressions (usada 8.80%, coincidències 11)

- comptador (usada 6.40%, coincidències 8)

- nombre (usada 6.40%, coincidències 8)

- comptatge (usada 4.00%, coincidències 5)

- comptar (usada 2.40%, coincidències 3)

- quantitat (usada 1.60%, coincidències 2)

- count (usada 1.60%, coincidències 2)

- (compta|comptar|compteu) fins a (usada 0.80%, coincidències 1)

- total (usada 0.80%, coincidències 1)

- comte (usada 0.80%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 75.00%, coincidències 6)

- temporitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- compte enrrere (usada 12.50%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 84.62%, coincidències 11)

- recompte (usada 7.69%, coincidències 1)

- contador (usada 7.69%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 50.00%, coincidències 4)

- en sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- contrari a les agulles del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- cap a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorària (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

counting rod numerals palets xinesos per comptar

- palets xinesos per comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- palets xinesos per a comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- numerals rod per comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- numerals de barres («rod counting») (usada 16.67%, coincidències 1)

- numerals de palets per comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- numeració amb varetes (usada 16.67%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.00%, coincidències 19)

- estats (usada 5.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 93.40%, coincidències 99)

- country (usada 3.77%, coincidències 4)

- estat (usada 1.89%, coincidències 2)

- país/estat (usada 0.94%, coincidències 1)

country code codi de país

- codi de país (usada 69.23%, coincidències 9)

- codi del país (usada 30.77%, coincidències 4)

county comarca

- comarca (usada 33.33%, coincidències 5)

- comtat (usada 26.67%, coincidències 4)

- comptat (usada 20.00%, coincidències 3)

- país (usada 6.67%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 6.67%, coincidències 1)

- província (usada 6.67%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 71.43%, coincidències 5)

- val (usada 14.29%, coincidències 1)

- cupó (financer) (usada 14.29%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 80.00%, coincidències 24)

- camí (usada 13.33%, coincidències 4)

- camp (usada 3.33%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.33%, coincidències 1)

course name nom del curs

- nom del curs (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom del camp (usada 37.50%, coincidències 3)

courses cursos

- cursos (usada 100.00%, coincidències 9)

cover coberta

- coberta (usada 50.00%, coincidències 11)

- portada (usada 22.73%, coincidències 5)

- caràtula (usada 22.73%, coincidències 5)

- cobertura (usada 4.55%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 41.67%, coincidències 5)

- caràtula (usada 25.00%, coincidències 3)

- imatge de la portada (usada 16.67%, coincidències 2)

- imatge de coberta (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge de la coberta (usada 8.33%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 92.86%, coincidències 13)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 93.10%, coincidències 27)

- processador (usada 6.90%, coincidències 2)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 87.50%, coincidències 7)

- data cpu (usada 12.50%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 91.67%, coincidències 11)

- ús de cpu (usada 8.33%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 55.56%, coincidències 5)

- copa (usada 22.22%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 22.22%, coincidències 2)

create crea

- crea (usada 85.80%, coincidències 145)

- crear (usada 11.83%, coincidències 20)

- creació (usada 1.78%, coincidències 3)

- crea-la (usada 0.59%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 58.82%, coincidències 10)

- crea el compte (usada 11.76%, coincidències 2)

- crear compte (usada 11.76%, coincidències 2)

- creeu un compte (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea compte (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 5.88%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 46.67%, coincidències 7)

- crea un compte (usada 40.00%, coincidències 6)

- creació d'un compte (usada 6.67%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 6.67%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- comprimeix el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea una adreça d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

create calendar crea un calendari

- crea un calendari (usada 75.00%, coincidències 6)

- crear calendari (usada 25.00%, coincidències 2)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear directori (usada 7.69%, coincidències 1)

create event crea un esdeveniment

- crea un esdeveniment (usada 87.50%, coincidències 7)

- crear esdeveniment (usada 12.50%, coincidències 1)

create filter crea un filtre

- crea un filtre (usada 66.67%, coincidències 6)

- creació d'un filtre (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 64.86%, coincidències 24)

- crea carpeta (usada 10.81%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 8.11%, coincidències 3)

- crear carpeta (usada 8.11%, coincidències 3)

- crea un directori (usada 2.70%, coincidències 1)

- crear directori (usada 2.70%, coincidències 1)

- llista de verificació de la sincronització (usada 2.70%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 50.00%, coincidències 7)

- crear grup (usada 21.43%, coincidències 3)

- crea grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 7.14%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 70.59%, coincidències 12)

- crear enllaç (usada 11.76%, coincidències 2)

- crea enllaç (usada 11.76%, coincidències 2)

- crea'n un enllaç (usada 5.88%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 36.84%, coincidències 14)

- crea (usada 23.68%, coincidències 9)

- crea'n un de nou (usada 13.16%, coincidències 5)

- crea un nou (usada 5.26%, coincidències 2)

- crear nou (usada 5.26%, coincidències 2)

- crea nova (usada 5.26%, coincidències 2)

- crear-ne un altre (usada 2.63%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.63%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.63%, coincidències 1)

- crea'n una nova (usada 2.63%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 54.55%, coincidències 6)

- obre un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear un nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 87.50%, coincidències 7)

- crea un nou directori (usada 12.50%, coincidències 1)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear un document nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 11.11%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 90.91%, coincidències 10)

- crea un nou fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 73.08%, coincidències 19)

- crea una carpeta (usada 7.69%, coincidències 2)

- crea una nova carpeta (usada 3.85%, coincidències 1)

- crear nou directori (usada 3.85%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 3.85%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 3.85%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 3.85%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 70.59%, coincidències 12)

- crea un nou grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 5.88%, coincidències 1)

- crear nou grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 5.88%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 60.00%, coincidències 6)

- crea una llista de reproducció nova (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea una llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 84.62%, coincidències 11)

- creació d'un projecte nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea un projecte (usada 7.69%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 50.00%, coincidències 5)

- crear projecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea projecte (usada 20.00%, coincidències 2)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear un informe (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear informe (usada 12.50%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 66.67%, coincidències 10)

- crea taula (usada 20.00%, coincidències 3)

- crear taula (usada 6.67%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 6.67%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- crea un etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea un usuari

- crea un usuari (usada 38.46%, coincidències 5)

- crear usuari (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- crea l'usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- creació d'un usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 79.59%, coincidències 78)

- creació (usada 6.12%, coincidències 6)

- creada (usada 6.12%, coincidències 6)

- s'ha creat (usada 2.04%, coincidències 2)

- data de creació (usada 2.04%, coincidències 2)

- pujat (usada 2.04%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 1.02%, coincidències 1)

- creat el (usada 1.02%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 53.85%, coincidències 7)

- creat a (usada 23.08%, coincidències 3)

- es va crear el (usada 7.69%, coincidències 1)

- creat (usada 7.69%, coincidències 1)

- creats a (usada 7.69%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 91.11%, coincidències 41)

- creada per (usada 4.44%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 4.44%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 22)

created on creat el

- creat el (usada 61.11%, coincidències 11)

- data de creació (usada 16.67%, coincidències 3)

- creat (usada 11.11%, coincidències 2)

- creat en (usada 5.56%, coincidències 1)

- creat a (usada 5.56%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 11)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.74%, coincidències 45)

- cata de creació (usada 2.13%, coincidències 1)

- data creació (usada 2.13%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 74.00%, coincidències 37)

- autor (usada 18.00%, coincidències 9)

- creador/a (usada 2.00%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.00%, coincidències 1)

- creat per (usada 2.00%, coincidències 1)

- creada per (usada 2.00%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 17)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 75.00%, coincidències 15)

- haver (usada 10.00%, coincidències 2)

- atribució (usada 5.00%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 5.00%, coincidències 1)

- credit (usada 5.00%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.24%, coincidències 20)

- targeta (usada 4.76%, coincidències 1)

credit cards targetes de crèdit

- targetes de crèdit (usada 100.00%, coincidències 12)

credits crèdits

- crèdits (usada 91.84%, coincidències 45)

- atribucions (usada 6.12%, coincidències 3)

- abonaments (usada 2.04%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 85.71%, coincidències 6)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 84.00%, coincidències 21)

- criteri (usada 16.00%, coincidències 4)

critical crític

- crític (usada 61.90%, coincidències 13)

- crítica (usada 28.57%, coincidències 6)

- molt baixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- crítiques (usada 4.76%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 28)

croatian croat

- croat (usada 88.37%, coincidències 38)

- croata (usada 11.63%, coincidències 5)

croatian kuna kuna croata

- kuna croata (usada 50.00%, coincidències 4)

- kuna croat (usada 37.50%, coincidències 3)

- kuna (usada 12.50%, coincidències 1)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 9)

crop escapça

- escapça (usada 58.70%, coincidències 27)

- retalla (usada 26.09%, coincidències 12)

- escapçament (usada 6.52%, coincidències 3)

- tallar (usada 2.17%, coincidències 1)

- escapçar (usada 2.17%, coincidències 1)

- conreu (usada 2.17%, coincidències 1)

- retallar (usada 2.17%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 61.54%, coincidències 8)

- retalla la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 7.69%, coincidències 1)

- retallar la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 77.78%, coincidències 28)

- creuen (usada 16.67%, coincidències 6)

- creuament (usada 2.78%, coincidències 1)

- cross (usada 2.78%, coincidències 1)

crossfade atenuació

- atenuació (usada 33.33%, coincidències 2)

- transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- fusió entre cançons (usada 16.67%, coincidències 1)

- fosa de transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- crossfade (usada 16.67%, coincidències 1)

css css

- css (usada 100.00%, coincidències 11)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 88.89%, coincidències 8)

- selector de css (usada 11.11%, coincidències 1)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 18)

csv export exportació csv

- exportació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- exportació com a csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- exportar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- exporta a csv (usada 12.50%, coincidències 1)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 9)

- arxiu csv (usada 16.67%, coincidències 2)

- fitxer csv (valors separats per comes) (usada 8.33%, coincidències 1)

csv import importació de csv

- importació de csv (usada 45.45%, coincidències 5)

- importació csv (usada 27.27%, coincidències 3)

- importa csv (usada 9.09%, coincidències 1)

- importar csv (usada 9.09%, coincidències 1)

- csv import (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 34)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl + - (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+1 ctrl+1

- ctrl+1 (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 16)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 94.74%, coincidències 18)

- ctrl + f (usada 5.26%, coincidències 1)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+h ctrl+h

- ctrl+h (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+m ctrl+m

- ctrl+m (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 94.74%, coincidències 18)

- ctrl + o (usada 5.26%, coincidències 1)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 21)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 23)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+u ctrl+u

- ctrl+u (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+z ctrl+z

- ctrl+z (usada 100.00%, coincidències 7)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 22)

cube cub

- cub (usada 94.44%, coincidències 17)

- cube (usada 5.56%, coincidències 1)

cubic cúbic

- cúbic (usada 88.24%, coincidències 15)

- cúbica (usada 11.76%, coincidències 2)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 85.71%, coincidències 6)

- metres cúbiques (usada 14.29%, coincidències 1)

cuenca conca

- conca (usada 75.00%, coincidències 6)

- cuenca (usada 25.00%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 76.19%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 19.05%, coincidències 4)

- acumulades (usada 4.76%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 88.89%, coincidències 8)

- cuneiforme (usada 11.11%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 6)

currencies monedes

- monedes (usada 53.33%, coincidències 8)

- divises (usada 46.67%, coincidències 7)

currency moneda

- moneda (usada 75.51%, coincidències 37)

- divisa (usada 20.41%, coincidències 10)

- divises (usada 2.04%, coincidències 1)

- currency (usada 2.04%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbol de la moneda (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbol de divisa (usada 12.50%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 30.00%, coincidències 3)

- símbols monetari (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 10.00%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 88.76%, coincidències 79)

- corrent (usada 3.37%, coincidències 3)

- vigent (usada 1.12%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.12%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.12%, coincidències 1)

- darrera (usada 1.12%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.12%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.12%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.12%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 90.00%, coincidències 9)

- la data actual (usada 10.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current location emplaçament actual

- emplaçament actual (usada 45.45%, coincidències 5)

- ubicació actual (usada 36.36%, coincidències 4)

- localització actual (usada 18.18%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 22)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 37)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current state estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 6)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.89%, coincidències 16)

- estatus actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 87.50%, coincidències 7)

- plantilla actual (usada 12.50%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 89.47%, coincidències 17)

- hora (usada 5.26%, coincidències 1)

- temps actual (usada 5.26%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 14)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current year any actual

- any actual (usada 90.00%, coincidències 9)

- aquest any (usada 10.00%, coincidències 1)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 34)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 8)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 87.50%, coincidències 7)

- mida de cursor (usada 12.50%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 71.43%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 28.57%, coincidències 2)

curve corba

- corba (usada 97.22%, coincidències 35)

- curva (usada 2.78%, coincidències 1)

curved corbat

- corbat (usada 50.00%, coincidències 5)

- corbada (usada 20.00%, coincidències 2)

- corba (usada 10.00%, coincidències 1)

- curvades (usada 10.00%, coincidències 1)

- corb (usada 10.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 84.62%, coincidències 11)

- corbes de color (usada 15.38%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 64.00%, coincidències 208)

- personalitzada (usada 13.54%, coincidències 44)

- personalitza (usada 12.00%, coincidències 39)

- a mida (usada 6.77%, coincidències 22)

- personalitzable (usada 1.85%, coincidències 6)

- habitual (usada 0.31%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.31%, coincidències 1)

- personalitzat -ada (usada 0.31%, coincidències 1)

- personalitzats (usada 0.31%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.31%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.31%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 77.78%, coincidències 7)

- a mida 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

- personalització 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 77.78%, coincidències 7)

- a mida 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

- personalització 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 90.48%, coincidències 19)

- color a mida (usada 4.76%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 4.76%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 94.12%, coincidències 16)

- colors a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 11)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 9)

custom css css personalitzat

- css personalitzat (usada 85.71%, coincidències 6)

- personalització css (usada 14.29%, coincidències 1)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 11)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 72.73%, coincidències 8)

- tipus de lletra personalitzada (usada 18.18%, coincidències 2)

- lletra personalitzada (usada 9.09%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 93.75%, coincidències 15)

- format a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 77.78%, coincidències 7)

- opcions a mida (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 11.11%, coincidències 1)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 100.00%, coincidències 8)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 90.00%, coincidències 9)

- personalitza les dreceres (usada 10.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.44%, coincidències 17)

- a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 11)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 10)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 44.44%, coincidències 4)

- url personalitzada (usada 33.33%, coincidències 3)

- adreça url personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

- enllaç personalitzat (usada 11.11%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 14)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 10)

customization personalització

- personalització (usada 90.91%, coincidències 10)

- personalitzar (usada 9.09%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 96.15%, coincidències 75)

- personalitzar (usada 2.56%, coincidències 2)

- personalitzeu (usada 1.28%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 11)

cut retalla

- retalla (usada 89.00%, coincidències 186)

- talla (usada 4.78%, coincidències 10)

- tallar (usada 4.31%, coincidències 9)

- retallament (usada 0.96%, coincidències 2)

- tall (usada 0.48%, coincidències 1)

- retalla|retallar|talla|tallar (usada 0.48%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cut selection retalla la selecció

- retalla la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

- talla la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

- tallar selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 97.96%, coincidències 48)

- (cyan|cian) (usada 2.04%, coincidències 1)

cycle cicle

- cicle (usada 53.33%, coincidències 8)

- roda (usada 20.00%, coincidències 3)

- cycle (usada 6.67%, coincidències 1)

- ciclisme (usada 6.67%, coincidències 1)

- cíclic (usada 6.67%, coincidències 1)

- recorre (usada 6.67%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 88.46%, coincidències 23)

- ampolla (usada 11.54%, coincidències 3)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 26)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 90.91%, coincidències 30)

- cirílic (usada 3.03%, coincidències 1)

- ciríl·lica (usada 3.03%, coincidències 1)

- ciril·lic (usada 3.03%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 50.00%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 40.00%, coincidències 4)

- ciríl·lic (suplement) (usada 10.00%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 85.71%, coincidències 6)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 51)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 100.00%, coincidències 9)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 21)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 12)

córdoba córdoba

- córdoba (usada 55.56%, coincidències 5)

- còrdova (usada 44.44%, coincidències 4)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 9)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 87.50%, coincidències 7)

- daemon (usada 12.50%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 52.63%, coincidències 30)

- diari (usada 22.81%, coincidències 13)

- cada dia (usada 10.53%, coincidències 6)

- diària (usada 8.77%, coincidències 5)

- a diari (usada 3.51%, coincidències 2)

- (dia|cada dia|diàriament|de forma diària) (usada 1.75%, coincidències 1)

dakar dakar

- dakar (usada 100.00%, coincidències 8)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 55.56%, coincidències 5)

- amortiment (usada 33.33%, coincidències 3)

- resistència (usada 11.11%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 55.56%, coincidències 5)

- dansa (usada 22.22%, coincidències 2)

- ballar (usada 11.11%, coincidències 1)

- balla (usada 11.11%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 97.87%, coincidències 46)

- danés (usada 2.13%, coincidències 1)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 88.89%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 11.11%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 98.28%, coincidències 57)

- fosca (usada 1.72%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 87.50%, coincidències 7)

- cyan fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 16)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 14)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 90.91%, coincidències 10)

- tema fosc (usada 9.09%, coincidències 1)

dark orange taronja fosc

- taronja fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 100.00%, coincidències 18)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 11)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 45.83%, coincidències 11)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 6)

- enfosquit (usada 16.67%, coincidències 4)

- enfosquiment (usada 4.17%, coincidències 1)

- (més fosc|enfosqueix|enfosquiment) (usada 4.17%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 4.17%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 85.71%, coincidències 6)

- fosc (usada 14.29%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 48.15%, coincidències 13)

- traç (usada 29.63%, coincidències 8)

- dash (usada 7.41%, coincidències 2)

- punteig (usada 3.70%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.70%, coincidències 1)

- ratllada (usada 3.70%, coincidències 1)

- tauler (usada 3.70%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 42.86%, coincidències 18)

- tauler de control (usada 19.05%, coincidències 8)

- panell de control (usada 9.52%, coincidències 4)

- escriptori (usada 7.14%, coincidències 3)

- consola (usada 4.76%, coincidències 2)

- panell (usada 4.76%, coincidències 2)

- tauler principal (usada 4.76%, coincidències 2)

- quadre de comandament (usada 2.38%, coincidències 1)

- dashboard (usada 2.38%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.38%, coincidències 1)

dashed discontínua

- discontínua (usada 33.33%, coincidències 7)

- traçat (usada 19.05%, coincidències 4)

- guionets (usada 14.29%, coincidències 3)

- ratllat (usada 14.29%, coincidències 3)

- discontinu (usada 4.76%, coincidències 1)

- punts (usada 4.76%, coincidències 1)

- guió (usada 4.76%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 4.76%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 96.24%, coincidències 128)

- data (usada 2.26%, coincidències 3)

- dades informació (f) (usada 0.75%, coincidències 1)

- informació (usada 0.75%, coincidències 1)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 88.89%, coincidències 8)

- carpeta de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 57.14%, coincidències 4)

- ingrés de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- introducció de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- introducció de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data range interval de dades

- interval de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 57.14%, coincidències 4)

- mida de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 70.37%, coincidències 19)

- font de les dades (usada 18.52%, coincidències 5)

- origen de les dades (usada 7.41%, coincidències 2)

- origen de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 86.21%, coincidències 25)

- origens de dades (usada 6.90%, coincidències 2)

- font de dades (usada 3.45%, coincidències 1)

- fonts de les dades (usada 3.45%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 73.91%, coincidències 17)

- tipus de dada (usada 26.09%, coincidències 6)

database base de dades

- base de dades (usada 88.99%, coincidències 97)

- bases de dades (usada 10.09%, coincidències 11)

- database (usada 0.92%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 93.94%, coincidències 31)

- no hi ha esquema de base de dades per a aquest tipus de base de dades. (usada 3.03%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.03%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- clau de pas de la base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

database port port de la base de dades

- port de la base de dades (usada 66.67%, coincidències 4)

- port de base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- port de la base dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database settings paràmetres de la base de dades

- paràmetres de la base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- configuració de la base de dades (usada 33.33%, coincidències 2)

- arranjament de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- opcions de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 93.75%, coincidències 15)

- tipus de la base de dades (usada 6.25%, coincidències 1)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

database version versió de la base de dades

- versió de la base de dades (usada 83.33%, coincidències 5)

- versió de base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- databases (usada 12.50%, coincidències 1)

dataset conjunt de dades

- conjunt de dades (usada 70.00%, coincidències 7)

- arxiu de dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- conjuntdades (usada 10.00%, coincidències 1)

date data

- data (usada 98.98%, coincidències 390)

- date (usada 0.51%, coincidències 2)

- data de sessió (usada 0.25%, coincidències 1)

- cita (usada 0.25%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 91.89%, coincidències 34)

- data hora (usada 2.70%, coincidències 1)

- dia i hora (usada 2.70%, coincidències 1)

- data i temps (usada 2.70%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 22.73%, coincidències 5)

- afegida el dia (usada 22.73%, coincidències 5)

- data d'alta (usada 18.18%, coincidències 4)

- data afegida (usada 9.09%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 4.55%, coincidències 1)

- data d'incorporació (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 4.55%, coincidències 1)

- data d'addicció (usada 4.55%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegit (usada 4.55%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 93.65%, coincidències 59)

- dia i hora (usada 3.17%, coincidències 2)

- l'hora i la data (usada 3.17%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 93.10%, coincidències 27)

- data creada (usada 6.90%, coincidències 2)

date field camp de data

- camp de data (usada 64.29%, coincidències 9)

- camp data (usada 21.43%, coincidències 3)

- data (usada 7.14%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 7.14%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 66.13%, coincidències 41)

- format de la data (usada 30.65%, coincidències 19)

- format de dates (usada 1.61%, coincidències 1)

- formato de data (usada 1.61%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 96.88%, coincidències 31)

- data de la modificació (usada 3.12%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 21)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 44.44%, coincidències 8)

- rang de dates (usada 38.89%, coincidències 7)

- rang de data (usada 11.11%, coincidències 2)

- interval de temps (usada 5.56%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 33.33%, coincidències 3)

- data de la captura (usada 22.22%, coincidències 2)

- data de captura (usada 11.11%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 11.11%, coincidències 1)

- data de presa (usada 11.11%, coincidències 1)

- data presa (usada 11.11%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 66.67%, coincidències 4)

- data hora (usada 16.67%, coincidències 1)

- hora i data (usada 16.67%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 84.00%, coincidències 21)

- data i hora (usada 12.00%, coincidències 3)

- data / hora (usada 4.00%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 12)

datetime data i hora

- data i hora (usada 77.27%, coincidències 17)

- data/hora (usada 4.55%, coincidències 1)

- data (usada 4.55%, coincidències 1)

- datahora (usada 4.55%, coincidències 1)

- datetime (usada 4.55%, coincidències 1)

- data-hora (usada 4.55%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 98.44%, coincidències 126)

- day (usada 0.78%, coincidències 1)

- dies (usada 0.78%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 12)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 52.17%, coincidències 12)

- dia(es) (usada 26.09%, coincidències 6)

- dies (usada 17.39%, coincidències 4)

- dia (dies) (usada 4.35%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.20%, coincidències 109)

- days (usada 0.90%, coincidències 1)

- dia (usada 0.90%, coincidències 1)

db db

- db (usada 73.33%, coincidències 11)

- bd (usada 13.33%, coincidències 2)

- base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- reb (usada 6.67%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 70.27%, coincidències 26)

- desactivar (usada 21.62%, coincidències 8)

- desactivada (usada 2.70%, coincidències 1)

- deactivate (usada 2.70%, coincidències 1)

- inactiva (usada 2.70%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 88.89%, coincidències 8)

- desactivada (usada 11.11%, coincidències 1)

deadline data límit

- data límit (usada 50.00%, coincidències 4)

- termini (usada 25.00%, coincidències 2)

- data limit (usada 25.00%, coincidències 2)

debit dèbit

- dèbit (usada 75.00%, coincidències 6)

- deure (usada 25.00%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 47.92%, coincidències 46)

- depura (usada 32.29%, coincidències 31)

- depurador (usada 9.38%, coincidències 9)

- depurar (usada 6.25%, coincidències 6)

- debug (usada 2.08%, coincidències 2)

- depuraciã“ (usada 1.04%, coincidències 1)

- (depuració|depura|debug) (usada 1.04%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode debug (usada 14.29%, coincidències 1)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 14)

debugging depuració

- depuració (usada 90.48%, coincidències 19)

- depurant (usada 9.52%, coincidències 2)

dec des.

- des. (usada 50.00%, coincidències 24)

- des (usada 25.00%, coincidències 12)

- dec (usada 22.92%, coincidències 11)

- de des. (usada 2.08%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 95.16%, coincidències 59)

- de desembre (usada 4.84%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 39)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 47.06%, coincidències 16)

- xifres decimals (usada 41.18%, coincidències 14)

- llocs decimals (usada 8.82%, coincidències 3)

- posicions decimals (usada 2.94%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 76.92%, coincidències 10)

- separador de decimals (usada 23.08%, coincidències 3)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 11)

decline declina

- declina (usada 48.57%, coincidències 17)

- rebutja (usada 37.14%, coincidències 13)

- refusa (usada 5.71%, coincidències 2)

- refusar (usada 2.86%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 2.86%, coincidències 1)

- rebutja-la (usada 2.86%, coincidències 1)

declined rebutjat

- rebutjat (usada 35.71%, coincidències 5)

- declinat (usada 28.57%, coincidències 4)

- declinada (usada 21.43%, coincidències 3)

- rebutjada (usada 14.29%, coincidències 2)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 12)

decrease redueix

- redueix (usada 60.00%, coincidències 12)

- disminueix (usada 15.00%, coincidències 3)

- reducció (usada 5.00%, coincidències 1)

- disminució (usada 5.00%, coincidències 1)

- reduir (usada 5.00%, coincidències 1)

- menys (usada 5.00%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 5.00%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 6)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 3)

- disminueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir grandària de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 62.07%, coincidències 18)

- disminueix el sagnat (usada 31.03%, coincidències 9)

- minva el sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

decrease text size redueix la mida del text

- redueix la mida del text (usada 83.33%, coincidències 5)

- disminueix la mida del text (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 50.00%, coincidències 5)

- disminueix el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- reduïu volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desencripta

- desencripta (usada 50.00%, coincidències 5)

- desencirpta (usada 10.00%, coincidències 1)

- desencriptació (usada 10.00%, coincidències 1)

- desxifra (usada 10.00%, coincidències 1)

- desxifrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- descripció (usada 10.00%, coincidències 1)

- desencriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

default per defecte

- per defecte (usada 55.34%, coincidències 311)

- predeterminat (usada 33.63%, coincidències 189)

- predeterminada (usada 3.91%, coincidències 22)

- omissió (usada 2.85%, coincidències 16)

- per omissió (usada 1.96%, coincidències 11)

- defecte (usada 1.07%, coincidències 6)

- valor per defecte (usada 0.53%, coincidències 3)

- per defecte predeterminat -ada (adj) (usada 0.18%, coincidències 1)

- valor predeterminat (usada 0.18%, coincidències 1)

- default (usada 0.18%, coincidències 1)

- predet. (usada 0.18%, coincidències 1)

default application aplicació per defecte

- aplicació per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- aplicació predeterminada (usada 33.33%, coincidències 2)

default applications aplicacions per defecte

- aplicacions per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions predeterminades (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default color color per defecte

- color per defecte (usada 50.00%, coincidències 5)

- color predeterminat (usada 30.00%, coincidències 3)

- color per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- color predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

- colors predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- codificació per omissió (usada 33.33%, coincidències 3)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 23.08%, coincidències 3)

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 7.69%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminada (usada 7.69%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.69%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la lletra predeterminada (usada 12.50%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- format predeterminat (usada 44.44%, coincidències 4)

default language idioma predeterminat

- idioma predeterminat (usada 32.14%, coincidències 9)

- idioma per defecte (usada 28.57%, coincidències 8)

- llengua per defecte (usada 21.43%, coincidències 6)

- llengua predeterminada (usada 14.29%, coincidències 4)

- idioma per omissió (usada 3.57%, coincidències 1)

default path camí per defecte

- camí per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- camí predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta predeterminada (usada 16.67%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 63.64%, coincidències 7)

- impressora predeterminada (usada 27.27%, coincidències 3)

- impressora implícita (usada 9.09%, coincidències 1)

default profile perfil predeterminat

- perfil predeterminat (usada 70.00%, coincidències 7)

- perfil per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 64.00%, coincidències 16)

- configuració predeterminada (usada 12.00%, coincidències 3)

- configuració per defecte (usada 8.00%, coincidències 2)

- opcions predeterminades (usada 4.00%, coincidències 1)

- ajustaments predeterminats (usada 4.00%, coincidències 1)

- paràmetres predeterminats (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 4.00%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 84.62%, coincidències 11)

- estil predeterminat (usada 15.38%, coincidències 2)

default template plantilla predeterminada

- plantilla predeterminada (usada 50.00%, coincidències 4)

- plantilla per defecte (usada 25.00%, coincidències 2)

- plantilles per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- plantilla per omissió (usada 12.50%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 63.64%, coincidències 7)

- tema per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- tema per omissió (usada 9.09%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 81.16%, coincidències 56)

- valor predeterminat (usada 17.39%, coincidències 12)

- 'vàlua per defecte' (usada 1.45%, coincidències 1)

default values valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 50.00%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default width amplada per defecte

- amplada per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- amplada per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

- amplada predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- amplària per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 50.00%, coincidències 5)

- zoom per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- ampliació per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escala predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 58.33%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- nivell predeterminat de magnificació (usada 8.33%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 28.89%, coincidències 13)

- valors predeterminats (usada 26.67%, coincidències 12)

- per defecte (usada 22.22%, coincidències 10)

- predeterminats (usada 6.67%, coincidències 3)

- opcions per defecte (usada 4.44%, coincidències 2)

- per omissió (usada 4.44%, coincidències 2)

- predeterminat (usada 2.22%, coincidències 1)

- defaults (usada 2.22%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.22%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 86.67%, coincidències 13)

- definir (usada 13.33%, coincidències 2)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 37)

definitions definicions

- definicions (usada 100.00%, coincidències 14)

deg graus

- graus (usada 77.78%, coincidències 7)

- deg (usada 11.11%, coincidències 1)

- ° (usada 11.11%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 65.00%, coincidències 13)

- graus (usada 15.00%, coincidències 3)

- percentatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol (usada 5.00%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.78%, coincidències 44)

- degrees (usada 2.22%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 68.97%, coincidències 20)

- sup (usada 6.90%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.90%, coincidències 2)

- ce (usada 3.45%, coincidències 1)

- esb (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina (usada 3.45%, coincidències 1)

- del (usada 3.45%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 13)

delay retard

- retard (usada 96.30%, coincidències 52)

- delay (usada 3.70%, coincidències 2)

delayed retardat

- retardat (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajornat (usada 30.00%, coincidències 3)

- retardada (usada 20.00%, coincidències 2)

- retardat -ada (usada 10.00%, coincidències 1)

- delayed (usada 10.00%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 67.64%, coincidències 554)

- elimina (usada 19.66%, coincidències 161)

- esborra (usada 5.74%, coincidències 47)

- esborrar (usada 3.05%, coincidències 25)

- eliminar (usada 0.98%, coincidències 8)

- suprimir (usada 0.85%, coincidències 7)

- elimina'l (usada 0.85%, coincidències 7)

- supressió (usada 0.49%, coincidències 4)

- supr (usada 0.24%, coincidències 2)

- delete (usada 0.12%, coincidències 1)

- suprimeix|suprimir|esborra|esborrar|elimina|eliminar (usada 0.12%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.12%, coincidències 1)

- elimina-la (usada 0.12%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 55.17%, coincidències 16)

- esborreu el compte (usada 6.90%, coincidències 2)

- elimina el compte (usada 6.90%, coincidències 2)

- eliminar compte (usada 6.90%, coincidències 2)

- eliminació de compte (usada 3.45%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 3.45%, coincidències 1)

- esborra compte (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimir compte (usada 3.45%, coincidències 1)

- compte suprimit (usada 3.45%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 75.00%, coincidències 36)

- elimina-ho tot (usada 8.33%, coincidències 4)

- suprimeix-les totes (usada 4.17%, coincidències 2)

- elimina-les totes (usada 2.08%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.08%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 2.08%, coincidències 1)

- esborrar-ho tot (usada 2.08%, coincidències 1)

- eliminar-ho tot (usada 2.08%, coincidències 1)

- esborra-ho tot (usada 2.08%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 33.33%, coincidències 4)

- suprimeix el marcador (usada 25.00%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina el preferit (usada 8.33%, coincidències 1)

delete calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 77.78%, coincidències 7)

- suprimir calendari (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina el calendari (usada 11.11%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- esborra categoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborrar categoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- supressió de categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 76.92%, coincidències 20)

- elimina la columna (usada 11.54%, coincidències 3)

- suprimeix columna (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 3.85%, coincidències 1)

delete columns suprimeix les columnes

- suprimeix les columnes (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix columnes (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimir columnes (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina les columnes (usada 12.50%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 68.42%, coincidències 13)

- elimina el comentari (usada 10.53%, coincidències 2)

- esborra comentari (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix comentari (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra el comentari (usada 5.26%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmació d'esborrat (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 52.63%, coincidències 10)

- elimina el contacte (usada 31.58%, coincidències 6)

- suprimeix aquest contacte (usada 10.53%, coincidències 2)

- esborrar contacte (usada 5.26%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 50.00%, coincidències 6)

- suprimeix les entrades (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix una entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina l'entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

delete event suprimeix l'esdeveniment

- suprimeix l'esdeveniment (usada 36.36%, coincidències 4)

- suprimeix la cita (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimeix esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir l'esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborrar el camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 9.09%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 54.17%, coincidències 13)

- elimina el fitxer (usada 20.83%, coincidències 5)

- elimina l'arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- supressió de fitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 57.89%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 36.84%, coincidències 7)

- esborrar fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 42.86%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 92.86%, coincidències 13)

- suprimeix carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 40.00%, coincidències 10)

- suprimeix el grup (usada 32.00%, coincidències 8)

- suprimeix un grup (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 8.00%, coincidències 2)

- esborrar grup (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina grup (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimir grup (usada 4.00%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 83.33%, coincidències 10)

- esborra la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimir imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 38.89%, coincidències 7)

- elimina l'element (usada 27.78%, coincidències 5)

- esborra l'element (usada 11.11%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra element (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 5.56%, coincidències 1)

delete items suprimeix els elements

- suprimeix els elements (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina els elements (usada 18.75%, coincidències 3)

- elimina elements (usada 18.75%, coincidències 3)

- suprimeix elements (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimir elements (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar ítems (usada 6.25%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 85.19%, coincidències 23)

- elimina la capa (usada 7.41%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 3.70%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 3.70%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 63.64%, coincidències 7)

- elimina la línia (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 18.18%, coincidències 2)

delete list suprimeix la llista

- suprimeix la llista (usada 40.00%, coincidències 4)

- esborra la llista (usada 30.00%, coincidències 3)

- elimina la llista (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimir llista (usada 10.00%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 46.67%, coincidències 7)

- elimina el missatge (usada 20.00%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimeix un node (usada 33.33%, coincidències 4)

- eliminar node (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina el node (usada 8.33%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 57.14%, coincidències 8)

- elimina la nota (usada 14.29%, coincidències 2)

- supressió de nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la pàgina (usada 8.70%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 42.86%, coincidències 12)

- suprimeix permanentment (usada 21.43%, coincidències 6)

- elimina definitivament (usada 7.14%, coincidències 2)

- suprimeix de forma permanent (usada 7.14%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 7.14%, coincidències 2)

- elimina-ho de forma permanent (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra definitivament (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix de manera permanent (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimir permanentment (usada 3.57%, coincidències 1)

delete point suprimeix un punt

- suprimeix un punt (usada 43.75%, coincidències 7)

- suprimeix el punt (usada 18.75%, coincidències 3)

- elimina el punt (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimeix punt (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimeix un put (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina'n el punt (usada 6.25%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 80.00%, coincidències 12)

- esborra el perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 92.31%, coincidències 12)

- supressió de registre (usada 7.69%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 62.96%, coincidències 17)

- elimina la fila (usada 14.81%, coincidències 4)

- esborrar fila (usada 7.41%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- eliminar fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 3.70%, coincidències 1)

delete rows suprimeix les files

- suprimeix les files (usada 36.36%, coincidències 4)

- suprimeix files (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimir files (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina les files (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimex les files (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 9.09%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 87.50%, coincidències 7)

- elimina el segment (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 36.00%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 20.00%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 12.00%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina seleccionats (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 4.00%, coincidències 1)

delete selected files suprimeix els fitxers seleccionats

- suprimeix els fitxers seleccionats (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina els fitxers seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina els arxius seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 77.78%, coincidències 14)

- suprimeix selecció (usada 11.11%, coincidències 2)

- esborra la selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 54.17%, coincidències 13)

- suprimeix taula (usada 29.17%, coincidències 7)

- elimina la taula (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 4.17%, coincidències 1)

delete tag suprimeix l'etiqueta

- suprimeix l'etiqueta (usada 53.85%, coincidències 7)

- elimina l'etiqueta (usada 30.77%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 15.38%, coincidències 2)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 90.00%, coincidències 9)

- esborra la tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 50.00%, coincidències 6)

- elimina la plantilla (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimir plantilla (usada 8.33%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 40.91%, coincidències 9)

- elimina l'usuari (usada 13.64%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 13.64%, coincidències 3)

- suprimeix usuari (usada 9.09%, coincidències 2)

- esborrar usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborra usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimir usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 52.70%, coincidències 39)

- eliminat (usada 20.27%, coincidències 15)

- esborrat (usada 10.81%, coincidències 8)

- suprimida (usada 5.41%, coincidències 4)

- s'ha suprimit (usada 2.70%, coincidències 2)

- eliminats (usada 2.70%, coincidències 2)

- esborrats (usada 2.70%, coincidències 2)

- s'ha suprimit. (usada 1.35%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 1.35%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 44.00%, coincidències 11)

- s'elimina (usada 16.00%, coincidències 4)

- esborrant (usada 16.00%, coincidències 4)

- se suprimeix (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimint (usada 8.00%, coincidències 2)

- eliminant (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 4.00%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 50.00%, coincidències 7)

- se suprimeixen els fitxers (usada 21.43%, coincidències 3)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deletion supressió

- supressió (usada 100.00%, coincidències 7)

delhi delhi

- delhi (usada 75.00%, coincidències 6)

- nova delhi (usada 25.00%, coincidències 2)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 73.33%, coincidències 11)

- separador (usada 20.00%, coincidències 3)

- delimiter (usada 6.67%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 87.50%, coincidències 7)

- entrega (usada 12.50%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 86.21%, coincidències 25)

- diferència (usada 3.45%, coincidències 1)

- en delta (usada 3.45%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 3.45%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 3.45%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 66.67%, coincidències 6)

- demostració (usada 33.33%, coincidències 3)

denied denegat

- denegat (usada 85.71%, coincidències 12)

- denegat -ada (usada 7.14%, coincidències 1)

- denegada (usada 7.14%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 30)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 10)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 16)

deny denega

- denega (usada 81.08%, coincidències 30)

- denegar (usada 13.51%, coincidències 5)

- rebutja (usada 2.70%, coincidències 1)

- refusa (usada 2.70%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 97.22%, coincidències 35)

- department (usada 2.78%, coincidències 1)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 15)

dependencies dependències

- dependències (usada 95.83%, coincidències 23)

- requeriments específics (usada 4.17%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 7)

deposit ingrés

- ingrés (usada 80.00%, coincidències 8)

- dipòsit (usada 20.00%, coincidències 2)

deprecated obsolet

- obsolet (usada 57.14%, coincidències 4)

- desaconsellat (usada 14.29%, coincidències 1)

- desfasat -ada (usada 14.29%, coincidències 1)

- desaprovat (usada 14.29%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 96.23%, coincidències 51)

- fons (usada 1.89%, coincidències 1)

- fondaria (usada 1.89%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 56.25%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- desaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

desc desc

- desc (usada 100.00%, coincidències 10)

descending descendent

- descendent (usada 95.56%, coincidències 86)

- descens (usada 3.33%, coincidències 3)

- en ordre descendent (usada 1.11%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.84%, coincidències 642)

- escriu una descripció del lloc web global que ha de ser utilitzada pels motors de cerca. en general un màxim de 20 paraules és òptima. (usada 0.16%, coincidències 1)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 6)

descriptions descripcions

- descripcions (usada 87.50%, coincidències 7)

- descripccions (usada 12.50%, coincidències 1)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 90.91%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 9.09%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 78.26%, coincidències 18)

- desselecciona-ho (usada 4.35%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- no seleccionis (usada 4.35%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.35%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 73.44%, coincidències 47)

- no seleccionis res (usada 6.25%, coincidències 4)

- anul·la la selecció de tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- desselecciona tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 1.56%, coincidències 1)

- deseleccionar tots (usada 1.56%, coincidències 1)

- desseleccionar-ho tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 1.56%, coincidències 1)

- deseleccionna-ho tot (usada 1.56%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

design disseny

- disseny (usada 88.24%, coincidències 15)

- dissenya (usada 11.76%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 95.10%, coincidències 97)

- desktop (usada 1.96%, coincidències 2)

- ordinador de taula (usada 0.98%, coincidències 1)

- sobretaula (usada 0.98%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 0.98%, coincidències 1)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 27.27%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

dest destinació

- destinació (usada 40.00%, coincidències 4)

- destí (usada 30.00%, coincidències 3)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 70.73%, coincidències 58)

- destí (usada 28.05%, coincidències 23)

- destí destinació (f) (usada 1.22%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 85.00%, coincidències 17)

- carpeta de destí (usada 10.00%, coincidències 2)

- directori de destí (usada 5.00%, coincidències 1)

destinations destinacions

- destinacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- destins (usada 14.29%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 10)

detach separa

- separa (usada 40.00%, coincidències 6)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 3)

- treu (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla (usada 6.67%, coincidències 1)

- detach (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.67%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desacobla la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 6.67%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 16)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 40.00%, coincidències 4)

- vista de detall (usada 20.00%, coincidències 2)

- mostra-les en detall (usada 20.00%, coincidències 2)

- visualització detallada (usada 10.00%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 10.00%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.68%, coincidències 225)

- anunci guardat amb èxit (usada 0.44%, coincidències 1)

- dells (usada 0.44%, coincidències 1)

- propietats (usada 0.44%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 80.00%, coincidències 8)

- detectar (usada 20.00%, coincidències 2)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 85.71%, coincidències 6)

- detectar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 60.00%, coincidències 6)

- detectant (usada 40.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 92.86%, coincidències 13)

- devanagarià (usada 7.14%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 88.57%, coincidències 31)

- revelador (usada 8.57%, coincidències 3)

- desenvolupador -a (usada 2.86%, coincidències 1)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 43.75%, coincidències 7)

- eines de desenvolupador (usada 25.00%, coincidències 4)

- eines de desenvolupament (usada 18.75%, coincidències 3)

- utilitats de desenvolupador (usada 6.25%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 6.25%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 85.00%, coincidències 17)

- desenvolupadors/es (usada 5.00%, coincidències 1)

- desenvolupadors/ es (usada 5.00%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 5.00%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 38)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 9)

device dispositiu

- dispositiu (usada 99.05%, coincidències 104)

- dispositiu perifèric (usada 0.95%, coincidències 1)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 53.85%, coincidències 7)

- id. del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificador del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- identificador de dispositiu (usada 7.69%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 66.67%, coincidències 8)

- informació dels dispositius (usada 25.00%, coincidències 3)

- informació de dispositius (usada 8.33%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 100.00%, coincidències 11)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 85.71%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 14.29%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 97.06%, coincidències 33)

- nom de dispositiu (usada 2.94%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració del dispositiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 18)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.11%, coincidències 52)

- dispositiu (usada 1.89%, coincidències 1)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp dhcp

- dhcp (usada 100.00%, coincidències 6)

dhivehi divehi

- divehi (usada 100.00%, coincidències 7)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 81.82%, coincidències 9)

- anàlisi (usada 9.09%, coincidències 1)

- diagnòstic (usada 9.09%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- marca (usada 22.22%, coincidències 2)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

- composició (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialer marcador

- marcador (usada 100.00%, coincidències 9)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.72%, coincidències 77)

- quadre de diàleg (usada 1.28%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 14)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 17)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 33)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 14)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 96.97%, coincidències 32)

- dictionary (usada 3.03%, coincidències 1)

did you know? sabíeu que?

- sabíeu que? (usada 37.50%, coincidències 3)

- ho sabíeu? (usada 37.50%, coincidències 3)

- ho savíeu? (usada 12.50%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 12.50%, coincidències 1)

diff diferència

- diferència (usada 35.71%, coincidències 10)

- diff (usada 28.57%, coincidències 8)

- dif. (usada 7.14%, coincidències 2)

- diferències (usada 7.14%, coincidències 2)

- compara (usada 7.14%, coincidències 2)

- dife (usada 3.57%, coincidències 1)

- comparació de fitxers (terme provisional) (usada 3.57%, coincidències 1)

- dif (usada 3.57%, coincidències 1)

- diff (diferenciació) (usada 3.57%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 93.18%, coincidències 41)

- resta (usada 4.55%, coincidències 2)

- difference (usada 2.27%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 8)

difficult difícil

- difícil (usada 100.00%, coincidències 9)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 27)

diffuse difús

- difús (usada 37.50%, coincidències 3)

- difusió (usada 37.50%, coincidències 3)

- difon (usada 12.50%, coincidències 1)

- difusa (usada 12.50%, coincidències 1)

digest resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 4)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 100.00%, coincidències 9)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 11)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 18)

dim enfosqueix

- enfosqueix (usada 16.67%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 16.67%, coincidències 1)

- atenua (usada 16.67%, coincidències 1)

- suau (usada 16.67%, coincidències 1)

- (més fosc|fosc) (usada 16.67%, coincidències 1)

- totxo (usada 16.67%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 48.00%, coincidències 12)

- cota (usada 44.00%, coincidències 11)

- acotació (usada 8.00%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 84.62%, coincidències 44)

- mides (usada 9.62%, coincidències 5)

- cotes (usada 5.77%, coincidències 3)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 60.00%, coincidències 6)

- dibuixos (usada 20.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 20.00%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 80.95%, coincidències 17)

- directori (usada 14.29%, coincidències 3)

- direcció (usada 4.76%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 76.92%, coincidències 10)

- dirigeix (usada 7.69%, coincidències 1)

- directa (usada 7.69%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 7.69%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 7)

direction direcció

- direcció (usada 97.89%, coincidències 93)

- adreça (usada 2.11%, coincidències 2)

directions indicacions

- indicacions (usada 45.45%, coincidències 5)

- direccions (usada 36.36%, coincidències 4)

- instruccions (usada 18.18%, coincidències 2)

director director

- director (usada 92.31%, coincidències 12)

- directora (usada 7.69%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 92.86%, coincidències 26)

- carpetes (usada 7.14%, coincidències 2)

directory directori

- directori (usada 93.75%, coincidències 120)

- carpeta (usada 2.34%, coincidències 3)

- ruta (usada 1.56%, coincidències 2)

- catàleg (usada 0.78%, coincidències 1)

- directori carpeta (f) (usada 0.78%, coincidències 1)

- directory (usada 0.78%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- nom de directori (usada 7.14%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 47.37%, coincidències 54)

- desactiva (usada 35.96%, coincidències 41)

- deshabilita (usada 6.14%, coincidències 7)

- desactivar (usada 4.39%, coincidències 5)

- deshabilitar (usada 1.75%, coincidències 2)

- disable (usada 1.75%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 1.75%, coincidències 2)

- inhabilitar|inhabilita|inhabiliteu (usada 0.88%, coincidències 1)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 23.08%, coincidències 3)

- inhabilita-ho tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- desactiva tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- inhabilita tot (usada 7.69%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 42.86%, coincidències 102)

- inhabilitat (usada 30.25%, coincidències 72)

- deshabilitat (usada 7.56%, coincidències 18)

- desactivada (usada 7.14%, coincidències 17)

- inhabilitada (usada 4.62%, coincidències 11)

- desactivades (usada 2.52%, coincidències 6)

- desactivats (usada 2.10%, coincidències 5)

- inhabilitats (usada 0.84%, coincidències 2)

- descativat (usada 0.84%, coincidències 2)

- desabilitat (usada 0.42%, coincidències 1)

- inhabilitat -ada desactivat -ada (usada 0.42%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.42%, coincidències 1)

disabling s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 50.00%, coincidències 4)

- desactivació (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant (usada 12.50%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 12.50%, coincidències 1)

disagree en desacord

- en desacord (usada 44.44%, coincidències 4)

- no hi estic d'acord (usada 22.22%, coincidències 2)

- no acceptis (usada 11.11%, coincidències 1)

- hi estic en desacord (usada 11.11%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 11.11%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 85.00%, coincidències 17)

- desc (usada 15.00%, coincidències 3)

disc number número del disc

- número del disc (usada 68.75%, coincidències 11)

- número de disc (usada 31.25%, coincidències 5)

discard descarta

- descarta (usada 81.16%, coincidències 56)

- descarta'l (usada 5.80%, coincidències 4)

- descartar (usada 5.80%, coincidències 4)

- descarta-ho (usada 2.90%, coincidències 2)

- discard (usada 1.45%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.45%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 1.45%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 80.00%, coincidències 28)

- descartar canvis (usada 8.57%, coincidències 3)

- descartar els canvis (usada 5.71%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

- descarta canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 2)

- es descarrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer descàrrec

- descàrrec (usada 18.75%, coincidències 3)

- exempció de responsabilitat (usada 18.75%, coincidències 3)

- renúncia (usada 12.50%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 12.50%, coincidències 2)

- avís (usada 12.50%, coincidències 2)

- avís legal (usada 12.50%, coincidències 2)

- advertiment (usada 6.25%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 6.25%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 90.91%, coincidències 60)

- desconnectar (usada 6.06%, coincidències 4)

- desconnectat (usada 3.03%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 85.71%, coincidències 42)

- desconnectada (usada 10.20%, coincidències 5)

- desconectat (usada 4.08%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 75.00%, coincidències 12)

- desconnectant (usada 25.00%, coincidències 4)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 26)

discover discover

- discover (usada 36.84%, coincidències 7)

- descobrir (usada 21.05%, coincidències 4)

- descobriu (usada 15.79%, coincidències 3)

- descobreix (usada 10.53%, coincidències 2)

- descubrir (usada 10.53%, coincidències 2)

- descobri (usada 5.26%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 13)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 38.10%, coincidències 8)

- debat (usada 33.33%, coincidències 7)

- debats (usada 14.29%, coincidències 3)

- fòrums (usada 9.52%, coincidències 2)

- comentaris (usada 4.76%, coincidències 1)

discussions debat

- debat (usada 50.00%, coincidències 6)

- debats (usada 41.67%, coincidències 5)

- discussions (usada 8.33%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 96.55%, coincidències 28)

- disk (usada 3.45%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 53.85%, coincidències 7)

- espai del disc (usada 23.08%, coincidències 3)

- espai al disc (usada 15.38%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 7.69%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 17)

dismiss ignora

- ignora (usada 41.38%, coincidències 24)

- descarta (usada 41.38%, coincidències 24)

- descartar (usada 3.45%, coincidències 2)

- omet (usada 1.72%, coincidències 1)

- ometre (usada 1.72%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.72%, coincidències 1)

- (descarta|cancel·la|anul·la)(|-ho) (usada 1.72%, coincidències 1)

- esborrar (usada 1.72%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.72%, coincidències 1)

- rebutja (usada 1.72%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.72%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- omet-les totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 14.29%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 12)

display pantalla

- pantalla (usada 28.76%, coincidències 44)

- mostra (usada 26.80%, coincidències 41)

- visualització (usada 26.14%, coincidències 40)

- visualitza (usada 4.58%, coincidències 7)

- mostrar (usada 3.92%, coincidències 6)

- mostra-ho (usada 1.96%, coincidències 3)

- visible (usada 1.31%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.31%, coincidències 2)

- visualitzaciã³ (usada 0.65%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.65%, coincidències 1)

- presentació (usada 0.65%, coincidències 1)

- aspecte (usada 0.65%, coincidències 1)

- veure (usada 0.65%, coincidències 1)

- pantalla || visualització (usada 0.65%, coincidències 1)

- (mostra|mostrar|ensenya|ensenyar) (usada 0.65%, coincidències 1)

- visor (usada 0.65%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 63.64%, coincidències 7)

- mostra com (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostrar com a (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra-ho com a (usada 9.09%, coincidències 1)

display device dispositiu de visualització

- dispositiu de visualització (usada 55.56%, coincidències 5)

- dispositiu de pantalla (usada 22.22%, coincidències 2)

- aparell de visualització (usada 11.11%, coincidències 1)

- pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- format de la presentació (usada 11.11%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

- format (usada 11.11%, coincidències 1)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 60.00%, coincidències 6)

- visualitza la graella (usada 40.00%, coincidències 4)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 80.00%, coincidències 12)

- mode visualitz. (usada 6.67%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 6.67%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 6.67%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 58.93%, coincidències 33)

- nom de visualització (usada 10.71%, coincidències 6)

- mostra el nom (usada 8.93%, coincidències 5)

- nom que es mostrarà (usada 5.36%, coincidències 3)

- nom visible (usada 5.36%, coincidències 3)

- nom en pantalla (usada 3.57%, coincidències 2)

- nom de la presentació (usada 1.79%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 1.79%, coincidències 1)

- nom per mostrar (usada 1.79%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.79%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 57.14%, coincidències 20)

- mostra les opcions (usada 14.29%, coincidències 5)

- opcions de visionat (usada 5.71%, coincidències 2)

- opcions de visualitzacions (usada 2.86%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 2.86%, coincidències 1)

- mostrar opcions (usada 2.86%, coincidències 1)

- opcions de visibilitat (usada 2.86%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 2.86%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 2.86%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 2.86%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 2.86%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 20.00%, coincidències 6)

- paràmetres de la pantalla (usada 13.33%, coincidències 4)

- ajusts de la visualització (usada 13.33%, coincidències 4)

- mostra la configuració (usada 10.00%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 10.00%, coincidències 3)

- configuració de la pantalla (usada 6.67%, coincidències 2)

- configuració de visualització (usada 6.67%, coincidències 2)

- ajusts de la pantalla (usada 3.33%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 3.33%, coincidències 1)

- opcions de la visualització (usada 3.33%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.33%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 3.33%, coincidències 1)

- opcions de visualització (usada 3.33%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

display style estil de visualització

- estil de visualització (usada 50.00%, coincidències 5)

- estil de la vista (usada 30.00%, coincidències 3)

- mostra l'estil (usada 20.00%, coincidències 2)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- mostra el tipus (usada 22.22%, coincidències 2)

- tipus de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 83.33%, coincidències 5)

- presentacions (usada 16.67%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 62.50%, coincidències 15)

- dissoldre (usada 16.67%, coincidències 4)

- dissolució (usada 12.50%, coincidències 3)

- fosa (usada 4.17%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 4.17%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 90)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 61.54%, coincidències 8)

- distorsió (usada 30.77%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 7.69%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 7)

distribute distribueix

- distribueix (usada 80.00%, coincidències 8)

- distribució (usada 10.00%, coincidències 1)

- distribuir (usada 10.00%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.77%, coincidències 30)

- destinataris (usada 3.23%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 21)

district of columbia districte de colúmbia

- districte de colúmbia (usada 50.00%, coincidències 3)

- districte de columbia (usada 33.33%, coincidències 2)

- disricte de columbia (usada 16.67%, coincidències 1)

dither trama

- trama (usada 58.33%, coincidències 7)

- tramat (usada 33.33%, coincidències 4)

- dissemina (usada 8.33%, coincidències 1)

dithering tramat

- tramat (usada 55.56%, coincidències 5)

- tramat (dithering) (usada 22.22%, coincidències 2)

- tramatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està tramant (usada 11.11%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 79.17%, coincidències 19)

- divisió (usada 16.67%, coincidències 4)

- divisions (usada 4.17%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 95.00%, coincidències 19)

- títol (usada 5.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 87.50%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 12.50%, coincidències 1)

divisor divisor

- divisor (usada 100.00%, coincidències 7)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 100.00%, coincidències 26)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 15)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 72.73%, coincidències 8)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

- no permetre (usada 9.09%, coincidències 1)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 36.84%, coincidències 7)

- no destorbar (usada 31.58%, coincidències 6)

- no molestar (usada 21.05%, coincidències 4)

- no molestis (usada 5.26%, coincidències 1)

- no m'emprenyis! (usada 5.26%, coincidències 1)

do not send no ho enviïs

- no ho enviïs (usada 33.33%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviis (usada 11.11%, coincidències 1)

- no els enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 55.56%, coincidències 5)

- no mostrar (usada 11.11%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 11.11%, coincidències 1)

- no la mostris (usada 11.11%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 11.11%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 77.42%, coincidències 24)

- no fer res (usada 16.13%, coincidències 5)

- fer res (usada 3.23%, coincidències 1)

- no fes res (usada 3.23%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 45.00%, coincidències 9)

- acobla (usada 30.00%, coincidències 6)

- moll (usada 10.00%, coincidències 2)

- base (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblable (usada 5.00%, coincidències 1)

- subfinestra (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 6)

docs documents

- documents (usada 72.73%, coincidències 8)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.95%, coincidències 94)

- el document (usada 1.05%, coincidències 1)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 18)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 12)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 100.00%, coincidències 10)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 55.56%, coincidències 5)

- visualitzador de documents (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de document (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista del document (usada 11.11%, coincidències 1)

- visor de document (usada 11.11%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 9)

documentation documentació

- documentació (usada 95.65%, coincidències 66)

- documentació (en anglès) (usada 2.90%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.45%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 66)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 58.33%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 25.00%, coincidències 3)

- esquivament (usada 8.33%, coincidències 1)

- dodge (usada 8.33%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 29)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 7)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 11)

doi doi

- doi (usada 100.00%, coincidències 9)

dollar dòlar

- dòlar (usada 28.57%, coincidències 2)

- moneda (usada 28.57%, coincidències 2)

- dolar (usada 14.29%, coincidències 1)

- dollar (usada 14.29%, coincidències 1)

- dòlars (usada 14.29%, coincidències 1)

domain domini

- domini (usada 96.72%, coincidències 59)

- domain (usada 3.28%, coincidències 2)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 54.55%, coincidències 12)

- nom de domini (usada 45.45%, coincidències 10)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 77.78%, coincidències 7)

- domains (usada 11.11%, coincidències 1)

- àmbits (usada 11.11%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 20)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 25)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 33.33%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 33.33%, coincidències 4)

- no tornis a preguntar-ho (usada 8.33%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 8.33%, coincidències 1)

- no m'ho demaneu més (usada 8.33%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar (usada 8.33%, coincidències 1)

don't save no desis

- no desis (usada 47.06%, coincidències 8)

- no ho desis (usada 23.53%, coincidències 4)

- no el desis (usada 17.65%, coincidències 3)

- no deseu (usada 5.88%, coincidències 1)

- no guardar (usada 5.88%, coincidències 1)

don't show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no les mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no el mostris. (usada 14.29%, coincidències 1)

don't show again no ho tornis a mostrar

- no ho tornis a mostrar (usada 62.50%, coincidències 5)

- no mostrar de nou (usada 25.00%, coincidències 2)

- no ho mostris més (usada 12.50%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 18.97%, coincidències 11)

- donatius (usada 17.24%, coincidències 10)

- dona (usada 12.07%, coincidències 7)

- feu un donatiu (usada 10.34%, coincidències 6)

- dóna (usada 8.62%, coincidències 5)

- donar (usada 6.90%, coincidències 4)

- donacions (usada 5.17%, coincidències 3)

- fer una donació (usada 5.17%, coincidències 3)

- fes un donatiu (usada 3.45%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 3.45%, coincidències 2)

- doneu (usada 1.72%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 1.72%, coincidències 1)

- donatiu (usada 1.72%, coincidències 1)

- donació (usada 1.72%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 1.72%, coincidències 1)

donate now donar ara

- donar ara (usada 28.57%, coincidències 2)

- feu un donatiu (usada 28.57%, coincidències 2)

- feu una donació ara (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu una donació (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes un donatiu (usada 14.29%, coincidències 1)

donation donació

- donació (usada 66.67%, coincidències 4)

- donatiu (usada 33.33%, coincidències 2)

donations donacions

- donacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- donatius (usada 20.00%, coincidències 2)

done fet

- fet (usada 93.85%, coincidències 183)

- acabat (usada 1.54%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 1.03%, coincidències 2)

- fet. (usada 0.51%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.51%, coincidències 1)

- enllestit (usada 0.51%, coincidències 1)

- fet -a (usada 0.51%, coincidències 1)

- completat (usada 0.51%, coincidències 1)

- feta (usada 0.51%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.51%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 76.47%, coincidències 13)

- fet (usada 17.65%, coincidències 3)

- fet ! (usada 5.88%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 25)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 8)

dot punt

- punt (usada 93.10%, coincidències 27)

- dot (usada 6.90%, coincidències 2)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 17)

dotted puntejat

- puntejat (usada 58.82%, coincidències 10)

- puntejada (usada 23.53%, coincidències 4)

- línia de punts (usada 11.76%, coincidències 2)

- de punts (usada 5.88%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 95.12%, coincidències 39)

- double (usada 4.88%, coincidències 2)

double click doble clic

- doble clic (usada 93.75%, coincidències 15)

- clic doble (usada 6.25%, coincidències 1)

double-click doble clic

- doble clic (usada 70.00%, coincidències 7)

- doble-clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer doble clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- double-click (usada 10.00%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

doughnut rosquilla

- rosquilla (usada 33.33%, coincidències 2)

- bunyol (usada 16.67%, coincidències 1)

- dònut (usada 16.67%, coincidències 1)

- anella (usada 16.67%, coincidències 1)

- doughnut (usada 16.67%, coincidències 1)

down avall

- avall (usada 79.26%, coincidències 107)

- davall (usada 4.44%, coincidències 6)

- descendent (usada 3.70%, coincidències 5)

- baixada (usada 2.22%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.48%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.48%, coincidències 2)

- baixa (usada 1.48%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.48%, coincidències 2)

- baix (usada 0.74%, coincidències 1)

- a sota (usada 0.74%, coincidències 1)

- inactiva (usada 0.74%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.74%, coincidències 1)

- inactiu (usada 0.74%, coincidències 1)

- abaix (usada 0.74%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 75.00%, coincidències 12)

- fletxa cap avall (usada 18.75%, coincidències 3)

- avall (usada 6.25%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 23.08%, coincidències 3)

- degrada (usada 23.08%, coincidències 3)

- reverteix (usada 23.08%, coincidències 3)

- instal·lar (usada 7.69%, coincidències 1)

- baixar de categoria (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 7.69%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 47.93%, coincidències 81)

- baixada (usada 16.57%, coincidències 28)

- descarrega (usada 15.38%, coincidències 26)

- descarregar (usada 12.43%, coincidències 21)

- baixades (usada 1.78%, coincidències 3)

- baixar (usada 1.78%, coincidències 3)

- descàrrega (usada 1.78%, coincidències 3)

- baixant (usada 0.59%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.59%, coincidències 1)

- descarrega en format text (usada 0.59%, coincidències 1)

- baixa / baixada (usada 0.59%, coincidències 1)

download all baixa-ho tot

- baixa-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- desa tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- baixa'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregar tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarrega un fitxer amb tots els lliuraments (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarrega-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

download completed s'ha completat la baixada

- s'ha completat la baixada (usada 28.57%, coincidències 2)

- descarrega completa (usada 28.57%, coincidències 2)

- descàrrega completada (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixada completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 40.00%, coincidències 4)

- error en la baixada (usada 40.00%, coincidències 4)

- s'ha produït un error en baixar (usada 10.00%, coincidències 1)

- error de descarrega (usada 10.00%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 40.00%, coincidències 6)

- la baixada ha fallat (usada 20.00%, coincidències 3)

- la descàrrega ha fallat (usada 13.33%, coincidències 2)

- no s'ha pogut baixar (usada 6.67%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 6.67%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 6.67%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 61.54%, coincidències 8)

- descarrega el fitxer (usada 23.08%, coincidències 3)

- descarrega l'arxiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- descarregar arxiu (usada 7.69%, coincidències 1)

download finished ha acabat la baixada

- ha acabat la baixada (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat la baixada (usada 22.22%, coincidències 2)

- descàrrega finalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixada acabada (usada 11.11%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

- la baixada ha acabat (usada 11.11%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 62.50%, coincidències 5)

- carpeta de baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 87.50%, coincidències 7)

- baixades (usada 12.50%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 54.55%, coincidències 6)

- baixar ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- descarrega-ho ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixeu ara (usada 9.09%, coincidències 1)

download speed velocitat de baixada

- velocitat de baixada (usada 75.00%, coincidències 6)

- velocitat de descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

download started s'ha iniciat la baixada

- s'ha iniciat la baixada (usada 75.00%, coincidències 6)

- la baixada ha començat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ha començat la descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

download url url de baixada

- url de baixada (usada 57.14%, coincidències 4)

- descarrega url (usada 14.29%, coincidències 1)

- url de descàrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

- adreça url de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 58.62%, coincidències 17)

- s'ha baixat (usada 17.24%, coincidències 5)

- descarregat (usada 17.24%, coincidències 5)

- baixades (usada 3.45%, coincidències 1)

- baixats (usada 3.45%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 42.11%, coincidències 32)

- baixada (usada 13.16%, coincidències 10)

- descarregant (usada 11.84%, coincidències 9)

- es baixa (usada 9.21%, coincidències 7)

- s'està descarregant (usada 9.21%, coincidències 7)

- baixant (usada 6.58%, coincidències 5)

- baixades (usada 5.26%, coincidències 4)

- s'esta descarrengant (usada 1.32%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.32%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- baixada dels paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'estan baixant les paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets. (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'estan descarregant els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 81.40%, coincidències 70)

- descàrregues (usada 15.12%, coincidències 13)

- descarregues (usada 2.33%, coincidències 2)

- baixades descàrregues (usada 1.16%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 87.76%, coincidències 43)

- dpi (usada 12.24%, coincidències 6)

draft esborrany

- esborrany (usada 93.10%, coincidències 54)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 3.45%, coincidències 2)

- calat (usada 1.72%, coincidències 1)

- esborranys (usada 1.72%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 22)

drag arrossega

- arrossega (usada 77.78%, coincidències 14)

- arrossegueu (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrossegament (usada 5.56%, coincidències 1)

- resistència (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 0.00%, coincidències 0)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 66.67%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar anar (usada 25.00%, coincidències 3)

- arrossega i deixa (usada 8.33%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 52.83%, coincidències 28)

- dibuixa (usada 30.19%, coincidències 16)

- empat (usada 7.55%, coincidències 4)

- traça (usada 3.77%, coincidències 2)

- dibuixar (usada 1.89%, coincidències 1)

- dibuix / dibuixat (usada 1.89%, coincidències 1)

- roba (usada 1.89%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 65.96%, coincidències 31)

- dibuixant (usada 27.66%, coincidències 13)

- dibuixar (usada 4.26%, coincidències 2)

- dibuixat (usada 2.13%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 10)

drive unitat

- unitat (usada 68.75%, coincidències 11)

- càrrega (usada 6.25%, coincidències 1)

- dispositiu (usada 6.25%, coincidències 1)

- conduir (usada 6.25%, coincidències 1)

- drive (usada 6.25%, coincidències 1)

- controlador (usada 6.25%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 85.00%, coincidències 34)

- conductor (usada 10.00%, coincidències 4)

- controlador programa de control (usada 2.50%, coincidències 1)

- conductora (usada 2.50%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 90.91%, coincidències 10)

- conductors (usada 9.09%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 70.00%, coincidències 7)

- plugims (usada 30.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 13.33%, coincidències 2)

- deixa anar (usada 13.33%, coincidències 2)

- drop (usada 13.33%, coincidències 2)

- deixa caure (usada 6.67%, coincidències 1)

- deixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar (usada 6.67%, coincidències 1)

- llença («drop») (usada 6.67%, coincidències 1)

- col·loca (usada 6.67%, coincidències 1)

- omet (usada 6.67%, coincidències 1)

- abandona (usada 6.67%, coincidències 1)

- perdre (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina (usada 6.67%, coincidències 1)

drop shadow ombra paral·lela

- ombra paral·lela (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra caiguda (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra (usada 15.38%, coincidències 2)

- descarta l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 12)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 66.67%, coincidències 6)

- desplegament (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplegar (usada 11.11%, coincidències 1)

dubai dubai

- dubai (usada 100.00%, coincidències 6)

dublin dublín

- dublín (usada 83.33%, coincidències 10)

- dublin (usada 16.67%, coincidències 2)

due venciment

- venciment (usada 57.69%, coincidències 15)

- límit (usada 15.38%, coincidències 4)

- termini (usada 7.69%, coincidències 2)

- vençuda (usada 3.85%, coincidències 1)

- degut (usada 3.85%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 3.85%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.85%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 53.33%, coincidències 24)

- data límit (usada 26.67%, coincidències 12)

- data de lliurament (usada 4.44%, coincidències 2)

- data límit de lliurament (usada 4.44%, coincidències 2)

- data venciment (usada 2.22%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.22%, coincidències 1)

- tornar el (usada 2.22%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.22%, coincidències 1)

- per la data (usada 2.22%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 44.44%, coincidències 4)

- simulació (usada 11.11%, coincidències 1)

- fals (usada 11.11%, coincidències 1)

- inútil (usada 11.11%, coincidències 1)

- prova (usada 11.11%, coincidències 1)

- simulat (usada 11.11%, coincidències 1)

dump bolcat

- bolcat (usada 37.50%, coincidències 3)

- dump (usada 37.50%, coincidències 3)

- bolca (usada 12.50%, coincidències 1)

- buidatge (usada 12.50%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 71.43%, coincidències 5)

- doble cara (usada 14.29%, coincidències 1)

- dues cares (usada 14.29%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 84.07%, coincidències 95)

- duplicat (usada 5.31%, coincidències 6)

- duplicar (usada 3.54%, coincidències 4)

- duplicada (usada 2.65%, coincidències 3)

- duplica el fitxer (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplicate (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplicació (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplica'l (usada 0.88%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 70.00%, coincidències 7)

- capa duplicada (usada 20.00%, coincidències 2)

- duplica capa (usada 10.00%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 10)

duration durada

- durada (usada 87.10%, coincidències 135)

- duració (usada 11.61%, coincidències 18)

- duration (usada 1.29%, coincidències 2)

dust pols

- pols (usada 77.78%, coincidències 7)

- polsim (usada 22.22%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 50.98%, coincidències 26)

- neerlandès (usada 39.22%, coincidències 20)

- holandés (usada 3.92%, coincidències 2)

- alemany (usada 1.96%, coincidències 1)

- neerlandés (usada 1.96%, coincidències 1)

- holandes (usada 1.96%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 21)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 78.26%, coincidències 18)

- dinàmica (usada 17.39%, coincidències 4)

- dynamic (usada 4.35%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 80.00%, coincidències 12)

- bhutanès (usada 13.33%, coincidències 2)

- dzongka (usada 6.67%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 50.00%, coincidències 3)

- lector de llibres digitals (usada 50.00%, coincidències 3)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 68.75%, coincidències 44)

- adreça electrònica (usada 12.50%, coincidències 8)

- correu-e (usada 6.25%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 4.69%, coincidències 3)

- e-mail (usada 3.12%, coincidències 2)

- adreça electrònica correu electrònic (m) (usada 1.56%, coincidències 1)

- email (usada 1.56%, coincidències 1)

- correu (usada 1.56%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 57.14%, coincidències 12)

- adreça de correu (usada 19.05%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 19.05%, coincidències 4)

- adreça de correu-e (usada 4.76%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 80.00%, coincidències 12)

- la terra (usada 13.33%, coincidències 2)

- planeta terra (usada 6.67%, coincidències 1)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 31)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 9)

easy fàcil

- fàcil (usada 80.77%, coincidències 21)

- senzill (usada 11.54%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 3.85%, coincidències 1)

- senzilla (usada 3.85%, coincidències 1)

eb eb

- eb (usada 88.89%, coincidències 8)

- mib (usada 11.11%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 100.00%, coincidències 9)

economy economia

- economia (usada 66.67%, coincidències 4)

- econòmica (usada 16.67%, coincidències 1)

- econòmic (usada 16.67%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 29)

edge vora

- vora (usada 70.00%, coincidències 21)

- edge (usada 13.33%, coincidències 4)

- aresta (usada 6.67%, coincidències 2)

- contorns (usada 3.33%, coincidències 1)

- vora aresta (usada 3.33%, coincidències 1)

- contorn (usada 3.33%, coincidències 1)

edge detection detecció de les vores

- detecció de les vores (usada 77.78%, coincidències 7)

- detecció de vores (usada 22.22%, coincidències 2)

edges vores

- vores (usada 63.64%, coincidències 7)

- arestes (usada 18.18%, coincidències 2)

- bordes (usada 9.09%, coincidències 1)

- cantonades (usada 9.09%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 89.59%, coincidències 594)

- editar (usada 4.83%, coincidències 32)

- revisa (usada 2.56%, coincidències 17)

- modifica (usada 2.11%, coincidències 14)

- edició (usada 0.60%, coincidències 4)

- modificar (usada 0.15%, coincidències 1)

- edit (usada 0.15%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 68.75%, coincidències 11)

- edició compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- editar el compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- editar compte (usada 6.25%, coincidències 1)

edit action edita l'acció

- edita l'acció (usada 25.00%, coincidències 2)

- edició de l'acció (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar acció (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar una acció (usada 12.50%, coincidències 1)

- modificar l'acció (usada 12.50%, coincidències 1)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 71.43%, coincidències 5)

- edita una direcció (usada 14.29%, coincidències 1)

- editar l'adreça (usada 14.29%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 54.17%, coincidències 13)

- edita el marcador (usada 12.50%, coincidències 3)

- edita el punt d'interès (usada 8.33%, coincidències 2)

- edició de l'adreça d'interès (usada 4.17%, coincidències 1)

- edita els punts d'interès (usada 4.17%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 4.17%, coincidències 1)

- edició d'adreça d'interès (usada 4.17%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 4.17%, coincidències 1)

- edita els marcadors (usada 4.17%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 38.89%, coincidències 7)

- edita els marcadors (usada 38.89%, coincidències 7)

- edita els punts (usada 5.56%, coincidències 1)

- edita les d'adreces d'interès (usada 5.56%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 5.56%, coincidències 1)

- edita els preferits (usada 5.56%, coincidències 1)

edit calendar edita el calendari

- edita el calendari (usada 33.33%, coincidències 2)

- edita un calendari (usada 16.67%, coincidències 1)

- editar calendari (usada 16.67%, coincidències 1)

- editeu el calendari (usada 16.67%, coincidències 1)

- edita l'agenda (usada 16.67%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 75.00%, coincidències 9)

- editar categoria (usada 25.00%, coincidències 3)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 87.50%, coincidències 28)

- edita comentari (usada 9.38%, coincidències 3)

- edició de comentari (usada 3.12%, coincidències 1)

edit connection edita la connexió

- edita la connexió (usada 94.12%, coincidències 16)

- editar connexió (usada 5.88%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 70.00%, coincidències 14)

- editar contacte (usada 20.00%, coincidències 4)

- edició del contacte (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 5.00%, coincidències 1)

edit data edita les dades

- edita les dades (usada 75.00%, coincidències 6)

- edició de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades d'edició (usada 12.50%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 53.85%, coincidències 7)

- revisa les propietats (usada 23.08%, coincidències 3)

- accepta (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar detalls (usada 7.69%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 77.78%, coincidències 7)

- edita entrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar registre (usada 11.11%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 66.67%, coincidències 10)

- editar esdeveniment (usada 13.33%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 6.67%, coincidències 1)

- edita la cita (usada 6.67%, coincidències 1)

- editar l'esdeveniment (usada 6.67%, coincidències 1)

edit feed edita el canal

- edita el canal (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita la font (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar canales (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar font (usada 12.50%, coincidències 1)

- edició del canal (usada 12.50%, coincidències 1)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 50.00%, coincidències 8)

- editar filtre (usada 25.00%, coincidències 4)

- edita filtre (usada 12.50%, coincidències 2)

- edició del filtre (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita un filtre (usada 6.25%, coincidències 1)

edit folder edita la carpeta

- edita la carpeta (usada 75.00%, coincidències 6)

- edició de la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar directori (usada 12.50%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 38.89%, coincidències 7)

- editar grup (usada 22.22%, coincidències 4)

- editar el grup (usada 11.11%, coincidències 2)

- edició d'un grup (usada 11.11%, coincidències 2)

- edita un grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- modifica el grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.56%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 66.67%, coincidències 12)

- editar imatge (usada 16.67%, coincidències 3)

- edita imatge (usada 11.11%, coincidències 2)

- edita una imatge (usada 5.56%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 66.67%, coincidències 12)

- edita element (usada 16.67%, coincidències 3)

- edita l'ítem (usada 11.11%, coincidències 2)

- edita l'article (usada 5.56%, coincidències 1)

edit label edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 83.33%, coincidències 10)

- editar etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 59.09%, coincidències 13)

- edita enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- editar enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- enllaç d'edició (usada 4.55%, coincidències 1)

- edició d'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- modifica l'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- modificar l'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- editar l'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 57.89%, coincidències 11)

- edita el menú (usada 31.58%, coincidències 6)

- edita menú (usada 5.26%, coincidències 1)

- editar menú (usada 5.26%, coincidències 1)

edit message edita el missatge

- edita el missatge (usada 83.33%, coincidències 10)

- editar missatge (usada 16.67%, coincidències 2)

edit metadata edita les metadades

- edita les metadades (usada 100.00%, coincidències 10)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 85.71%, coincidències 12)

- editor de mode (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode edició (usada 7.14%, coincidències 1)

edit name edita el nom

- edita el nom (usada 92.86%, coincidències 13)

- editae el nom (usada 7.14%, coincidències 1)

edit note edita la nota

- edita la nota (usada 58.33%, coincidències 7)

- editar nota (usada 16.67%, coincidències 2)

- edició de nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita una nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita anotació (usada 8.33%, coincidències 1)

edit page edita la pàgina

- edita la pàgina (usada 80.00%, coincidències 8)

- editar pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

edit path edita el camí

- edita el camí (usada 100.00%, coincidències 6)

edit preferences edita les preferències

- edita les preferències (usada 75.00%, coincidències 6)

- edita preferències (usada 25.00%, coincidències 2)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 73.33%, coincidències 22)

- editar perfil (usada 10.00%, coincidències 3)

- edició del perfil (usada 6.67%, coincidències 2)

- modifica el perfil (usada 3.33%, coincidències 1)

- edita un perfil (usada 3.33%, coincidències 1)

- edita perfil (usada 3.33%, coincidències 1)

edit project edita el projecte

- edita el projecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- edició del projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 55.56%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 22.22%, coincidències 2)

- editar les propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

edit question edita la pregunta

- edita la pregunta (usada 44.44%, coincidències 4)

- modifica la pregunta (usada 22.22%, coincidències 2)

- edició de la pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- modificar la pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 73.68%, coincidències 14)

- editar regla (usada 15.79%, coincidències 3)

- edita una regla (usada 10.53%, coincidències 2)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 56.25%, coincidències 9)

- edita la configuració (usada 25.00%, coincidències 4)

- editar configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita les propietats (usada 6.25%, coincidències 1)

- configuració d'edició (usada 6.25%, coincidències 1)

edit source edita l'origen

- edita l'origen (usada 66.67%, coincidències 6)

- editar font (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita font (usada 11.11%, coincidències 1)

- modifica el codi (usada 11.11%, coincidències 1)

edit style edita l'estil

- edita l'estil (usada 92.86%, coincidències 13)

- edita estil (usada 7.14%, coincidències 1)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 50.00%, coincidències 5)

- edita etiqueta (usada 40.00%, coincidències 4)

- editar etiqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

edit tags edita les etiquetes

- edita les etiquetes (usada 46.15%, coincidències 6)

- edita etiquetes (usada 23.08%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 15.38%, coincidències 2)

- edició d'etiquetes (usada 15.38%, coincidències 2)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 93.75%, coincidències 15)

- edició de la plantilla (usada 6.25%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 89.47%, coincidències 17)

- editar text (usada 5.26%, coincidències 1)

- edició del text (usada 5.26%, coincidències 1)

edit this bookmark edita aquesta adreça d'interès

- edita aquesta adreça d'interès (usada 72.73%, coincidències 8)

- edita l'adreça d'interès (usada 18.18%, coincidències 2)

- edita aquest marcador (usada 9.09%, coincidències 1)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 90.00%, coincidències 9)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 10.00%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari

- edita l'usuari (usada 57.14%, coincidències 8)

- edita usuari (usada 21.43%, coincidències 3)

- editar usuari (usada 14.29%, coincidències 2)

- edició d'usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

edit view vista d'edició

- vista d'edició (usada 55.56%, coincidències 5)

- edita la vista (usada 44.44%, coincidències 4)

edit with edita amb

- edita amb (usada 100.00%, coincidències 8)

edit your profile editeu el vostre perfil

- editeu el vostre perfil (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita el teu perfil (usada 25.00%, coincidències 2)

- edita el perfil (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar el teu perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 20)

editing edició

- edició (usada 60.00%, coincidències 15)

- s'està editant (usada 12.00%, coincidències 3)

- editant (usada 12.00%, coincidències 3)

- en edició (usada 4.00%, coincidències 1)

- editar (usada 4.00%, coincidències 1)

- caixa d'edició (usada 4.00%, coincidències