Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 46.15%, coincidències 6)

- (copia) (usada 30.77%, coincidències 4)

- (copiar) (usada 23.08%, coincidències 3)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 44.44%, coincidències 16)

- (predeterminat) (usada 33.33%, coincidències 12)

- (per omissió) (usada 13.89%, coincidències 5)

- (predeterminada) (usada 5.56%, coincidències 2)

- (omissió) (usada 2.78%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 94.74%, coincidències 18)

- (buida) (usada 5.26%, coincidències 1)

(hidden) (ocult)

- (ocult) (usada 66.67%, coincidències 6)

- (amagat) (usada 22.22%, coincidències 2)

- (amagada) (usada 11.11%, coincidències 1)

(no name) (sense nom)

- (sense nom) (usada 87.50%, coincidències 7)

- (cap nom) (usada 12.50%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 83.33%, coincidències 20)

- (sense tema) (usada 16.67%, coincidències 4)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 50.00%, coincidències 5)

- (sense nom) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (cap títol) (usada 10.00%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 98.44%, coincidències 63)

- (sense) (usada 1.56%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 16)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 17)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 22.22%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 96.88%, coincidències 31)

- (desconeguda) (usada 3.12%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 96.00%, coincidències 24)

- un dia (usada 4.00%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 97.56%, coincidències 40)

- 1 hora (usada 2.44%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 97.56%, coincidències 40)

- 1 minut (usada 2.44%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 18)

1 second 1 segon

- 1 segon (usada 88.89%, coincidències 8)

- 1 segon (usada 11.11%, coincidències 1)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.59%, coincidències 25)

- 1 setm. (usada 3.70%, coincidències 1)

- una setmana (usada 3.70%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 100.00%, coincidències 16)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 96.00%, coincidències 24)

- 10 minuts (usada 4.00%, coincidències 1)

10 seconds 10 segons

- 10 segons (usada 90.00%, coincidències 9)

- 10 segons (usada 10.00%, coincidències 1)

10th 10è

- 10è (usada 70.00%, coincidències 7)

- 10 (usada 20.00%, coincidències 2)

- 10a (usada 10.00%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 11 (usada 25.00%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 83.33%, coincidències 10)

- 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

- cada 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

12th 12è

- 12è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 12 (usada 25.00%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 13 (usada 25.00%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 14 (usada 25.00%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 95.24%, coincidències 20)

- cada 15 minuts (usada 4.76%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

15th 15è

- 15è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 15 (usada 25.00%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 50.00%, coincidències 6)

- semicorxera (usada 33.33%, coincidències 4)

- 16 (usada 16.67%, coincidències 2)

17th 17è

- 17è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 17 (usada 25.00%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 18 (usada 25.00%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 19 (usada 25.00%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 75.00%, coincidències 9)

- 1 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 1a (usada 8.33%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- dos dies (usada 11.11%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 16)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 94.44%, coincidències 17)

- 2 minuts (usada 5.56%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 10)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 12)

20th 20è

- 20è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 20 (usada 25.00%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 21 (usada 25.00%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 22 (usada 25.00%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 23 (usada 25.00%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 72.73%, coincidències 8)

- les darreres 24 hores (usada 18.18%, coincidències 2)

- 24 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

24th 24è

- 24è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 24 (usada 25.00%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 25 (usada 25.00%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 26 (usada 25.00%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 27 (usada 25.00%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 28 (usada 25.00%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 29 (usada 25.00%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 76.92%, coincidències 10)

- 2 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 2a (usada 7.69%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- tres dies (usada 11.11%, coincidències 1)

3 minutes 3 minuts

- 3 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 6)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 9)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 93.33%, coincidències 28)

- 30 minuts (usada 3.33%, coincidències 1)

- cada 30 minuts (usada 3.33%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 94.12%, coincidències 16)

- 30 segons (usada 5.88%, coincidències 1)

30th 30è

- 30è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 30 (usada 25.00%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 31 (usada 25.00%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 87.50%, coincidències 7)

- 32-bit (usada 12.50%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 35)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 72.73%, coincidències 8)

- 3 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 3a (usada 9.09%, coincidències 1)

4 hours 4 hores

- 4 hores (usada 88.89%, coincidències 8)

- cada 4 hores (usada 11.11%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 72.73%, coincidències 8)

- 4 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 4a (usada 9.09%, coincidències 1)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- cinc dies (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 29)

5th

- 5è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 5 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 5a (usada 9.09%, coincidències 1)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 12)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 85.71%, coincidències 6)

- 64-bit (usada 14.29%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 70.00%, coincidències 7)

- 6 (usada 20.00%, coincidències 2)

- 6a (usada 10.00%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 70.00%, coincidències 7)

- 7 (usada 20.00%, coincidències 2)

- 7a (usada 10.00%, coincidències 1)

8 hours 8 hores

- 8 hores (usada 88.89%, coincidències 8)

- 8 hores (usada 11.11%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 70.00%, coincidències 7)

- 8 (usada 20.00%, coincidències 2)

- 8a (usada 10.00%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 70.00%, coincidències 7)

- 9 (usada 20.00%, coincidències 2)

- 9a (usada 10.00%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 88.24%, coincidències 15)

- [file] (usada 11.76%, coincidències 2)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 15)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 91.67%, coincidències 11)

- [options] (usada 8.33%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 93.33%, coincidències 14)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 6.67%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 17)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 16)

a3 a3

- a3 (usada 95.24%, coincidències 20)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 4.76%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 92.59%, coincidències 25)

- la4 (usada 3.70%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 3.70%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 95.00%, coincidències 19)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 5.00%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 16)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

aa aa

- aa (usada 80.00%, coincidències 8)

- tt (usada 10.00%, coincidències 1)

- aà (usada 10.00%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 72.22%, coincidències 13)

- abreviació (usada 22.22%, coincidències 4)

- abreujament (usada 5.56%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 100.00%, coincidències 8)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 81.82%, coincidències 9)

- abkhàzia (usada 18.18%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 33.33%, coincidències 31)

- aborta (usada 21.51%, coincidències 20)

- avorta (usada 20.43%, coincidències 19)

- cancel·la (usada 5.38%, coincidències 5)

- interrompre (usada 4.30%, coincidències 4)

- cancel·lar (usada 3.23%, coincidències 3)

- abandona (usada 2.15%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.08%, coincidències 1)

- abort (usada 1.08%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.08%, coincidències 1)

- anul·la (usada 1.08%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.08%, coincidències 1)

- avortar (usada 1.08%, coincidències 1)

- (cancel·la|avorta) (usada 1.08%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.08%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.08%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 25.64%, coincidències 10)

- avortat (usada 23.08%, coincidències 9)

- interrompuda (usada 20.51%, coincidències 8)

- s'ha interromput (usada 10.26%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 10.26%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 5.13%, coincidències 2)

- s'ha avortat (usada 2.56%, coincidències 1)

- interrompre (usada 2.56%, coincidències 1)

aborting s'interromp

- s'interromp (usada 31.25%, coincidències 5)

- s'està avortant (usada 31.25%, coincidències 5)

- s'està interrompent (usada 18.75%, coincidències 3)

- avortant (usada 6.25%, coincidències 1)

- anul·lant (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està cancel·lant (usada 6.25%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 79.04%, coincidències 181)

- sobre (usada 7.42%, coincidències 17)

- informació (usada 3.93%, coincidències 9)

- quant al (usada 3.93%, coincidències 9)

- al voltant de (usada 1.75%, coincidències 4)

- quant al sigil (usada 1.31%, coincidències 3)

- detalls (usada 0.44%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.44%, coincidències 1)

- cap a (usada 0.44%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.44%, coincidències 1)

- a propòsit de (usada 0.44%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.44%, coincidències 1)

about a minute aproximadament un minut

- aproximadament un minut (usada 90.91%, coincidències 10)

- fa un minut (usada 9.09%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 71.43%, coincidències 5)

- sobre mi (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 14.29%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 57.89%, coincidències 11)

- quant a les qt (usada 31.58%, coincidències 6)

- quant al qt (usada 10.53%, coincidències 2)

about us qui som

- qui som (usada 33.33%, coincidències 2)

- quant a nosaltres (usada 16.67%, coincidències 1)

- quant a kde edu (usada 16.67%, coincidències 1)

- nosaltres (usada 16.67%, coincidències 1)

- sobre nosaltres (usada 16.67%, coincidències 1)

above per damunt

- per damunt (usada 37.21%, coincidències 16)

- a sobre (usada 25.58%, coincidències 11)

- sobre (usada 9.30%, coincidències 4)

- per sobre (usada 4.65%, coincidències 2)

- damunt (usada 4.65%, coincidències 2)

- a dalt (usada 4.65%, coincidències 2)

- part superior (usada 4.65%, coincidències 2)

- amunt (usada 2.33%, coincidències 1)

- superior (usada 2.33%, coincidències 1)

- quant al (usada 2.33%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 2.33%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 93.33%, coincidències 14)

- valor absolut (usada 6.67%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 86.67%, coincidències 26)

- absoluta (usada 10.00%, coincidències 3)

- absolute (usada 3.33%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 53.33%, coincidències 8)

- mètrica de color absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 6.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 13)

abstract resum

- resum (usada 90.24%, coincidències 37)

- abstracte (usada 9.76%, coincidències 4)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 96.43%, coincidències 27)

- accel·leració (usada 3.57%, coincidències 1)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 87.50%, coincidències 7)

- drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 65.81%, coincidències 77)

- acceptar (usada 28.21%, coincidències 33)

- ho accepto (usada 2.56%, coincidències 3)

- d'acord (usada 1.71%, coincidències 2)

- acceptada (usada 0.85%, coincidències 1)

- acceptat (usada 0.85%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 63.64%, coincidències 7)

- acceptar-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- accepta'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

- accepta tot (usada 9.09%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 50.00%, coincidències 17)

- acceptada (usada 41.18%, coincidències 14)

- invitació acceptada (usada 5.88%, coincidències 2)

- acceptades (usada 2.94%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 91.95%, coincidències 80)

- accedir (usada 5.75%, coincidències 5)

- accedeix (usada 1.15%, coincidències 1)

- access (usada 1.15%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 17)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 70.00%, coincidències 28)

- s'ha denegat l'accés (usada 30.00%, coincidències 12)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 63.64%, coincidències 7)

- s'ha denegat l'accés. (usada 36.36%, coincidències 4)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 77.78%, coincidències 7)

- tecles d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

access level nivell d'accés

- nivell d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- nivell d'accès (usada 12.50%, coincidències 1)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 58.33%, coincidències 7)

- accés (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha accedit (usada 8.33%, coincidències 1)

- data d'accés (usada 8.33%, coincidències 1)

- últim accés (usada 8.33%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.21%, coincidències 55)

- accessibility (usada 1.79%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 98.28%, coincidències 114)

- comptes (usada 0.86%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 0.86%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 75.00%, coincidències 9)

- detalls (usada 16.67%, coincidències 2)

- propietats del compte (usada 8.33%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 78.57%, coincidències 11)

- informació de compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- informació compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- compte (usada 7.14%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.62%, coincidències 41)

- nom de compte (usada 2.38%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 87.50%, coincidències 14)

- número compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- número comptable (usada 6.25%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 55.56%, coincidències 20)

- configuració del compte (usada 36.11%, coincidències 13)

- ajusts dels comptes (usada 2.78%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 2.78%, coincidències 1)

- seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 21)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- comptabilització (usada 12.50%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 65)

accuracy precisió

- precisió (usada 80.77%, coincidències 21)

- exactitud (usada 11.54%, coincidències 3)

- acurat (usada 7.69%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 66.67%, coincidències 6)

- reconeixements (usada 33.33%, coincidències 3)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 50.00%, coincidències 4)

- agraïments (usada 37.50%, coincidències 3)

- justificants de recepció (usada 12.50%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 85.71%, coincidències 6)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 14.29%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 90.91%, coincidències 10)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 11)

action acció

- acció (usada 98.28%, coincidències 229)

- accions (usada 0.86%, coincidències 2)

- action (usada 0.43%, coincidències 1)

- ubicació (usada 0.43%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 75.00%, coincidències 6)

- nom d'acció (usada 25.00%, coincidències 2)

actions accions

- accions (usada 99.32%, coincidències 145)

- accións (usada 0.68%, coincidències 1)

activate activa

- activa (usada 72.15%, coincidències 57)

- activar (usada 21.52%, coincidències 17)

- activa'l (usada 1.27%, coincidències 1)

- activat (usada 1.27%, coincidències 1)

- activate (usada 1.27%, coincidències 1)

- (activar|activa|activeu) (usada 1.27%, coincidències 1)

- activa'ls (usada 1.27%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 75.00%, coincidències 12)

- activada (usada 18.75%, coincidències 3)

- actiu (usada 6.25%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'activa (usada 25.00%, coincidències 2)

- activant (usada 25.00%, coincidències 2)

- activar (usada 12.50%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 12)

active actiu

- actiu (usada 72.87%, coincidències 94)

- activa (usada 15.50%, coincidències 20)

- activat (usada 9.30%, coincidències 12)

- actius (usada 0.78%, coincidències 1)

- actives (usada 0.78%, coincidències 1)

- activitat (usada 0.78%, coincidències 1)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectors habilitats (usada 14.29%, coincidències 1)

- plugins actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 11)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 29)

activity activitat

- activitat (usada 98.53%, coincidències 67)

- activitats (usada 1.47%, coincidències 1)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 9)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 18)

actual real

- real (usada 50.00%, coincidències 6)

- actual (usada 50.00%, coincidències 6)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 37)

ad ad

- ad (usada 57.14%, coincidències 4)

- anunci (usada 42.86%, coincidències 3)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

- ad-hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 8)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptable

- adaptable (usada 36.36%, coincidències 4)

- adaptatiu (usada 36.36%, coincidències 4)

- adaptativa (usada 18.18%, coincidències 2)

- adaptatius (usada 9.09%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 79.39%, coincidències 466)

- afegir (usada 17.38%, coincidències 102)

- sumar (usada 1.19%, coincidències 7)

- suma (usada 0.68%, coincidències 4)

- addició (usada 0.34%, coincidències 2)

- afegeix-la (usada 0.17%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.17%, coincidències 1)

- add (usada 0.17%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.17%, coincidències 1)

- sum (usada 0.17%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.17%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegir un comentari (usada 28.57%, coincidències 4)

- s'està afegint un comentari (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 7.14%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 64.10%, coincidències 25)

- afegir compte (usada 17.95%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 15.38%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 2.56%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegir acció (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix l'acció (usada 7.69%, coincidències 1)

- addició d'acció (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 7.69%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegir adreça (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix una direcció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix adreça (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una adreça (usada 10.00%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix-los tots (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir-ho tot (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 6.67%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegeix aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix-hi una aplicació. (usada 10.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 35.71%, coincidències 10)

- afegeix una adjunció (usada 21.43%, coincidències 6)

- afegeix-hi un adjunt (usada 17.86%, coincidències 5)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 7.14%, coincidències 2)

- add attachment (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegir arxiu adjunt (usada 3.57%, coincidències 1)

- addició d'adjunt (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegir adjunt (usada 3.57%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 52.94%, coincidències 9)

- addició d'adjunts (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegeix alguns adjunts (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegeix-hi adjunts (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegir adjunts (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 5.88%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegeix un nou atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 9.09%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 43.28%, coincidències 29)

- afegeix un marcador (usada 10.45%, coincidències 7)

- afegir marcador (usada 8.96%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 7.46%, coincidències 5)

- afegir un marcador (usada 5.97%, coincidències 4)

- afegeix el marcador (usada 5.97%, coincidències 4)

- afegeix un punt d'interès (usada 2.99%, coincidències 2)

- afegeix una pàgina d'interès (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix-hi un marcador (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix preferit (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.49%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.49%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 42.86%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegir categoria gt;gt; (usada 7.14%, coincidències 1)

add color afegeix color

- afegeix color (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix un color (usada 18.18%, coincidències 2)

- afig un color (usada 9.09%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegir columna (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix columna(es) (usada 10.00%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 64.10%, coincidències 25)

- afegir comentari (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegeix comentari (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegeix-hi un comentari (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegir un comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegiu comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- add comment (usada 2.56%, coincidències 1)

add component afegeix un component

- afegeix un component (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix component (usada 14.29%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix condició (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir una condició (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir condició (usada 9.09%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 87.50%, coincidències 14)

- afegir una connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix com a contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 34.62%, coincidències 9)

- afegiu un contacte (usada 19.23%, coincidències 5)

- afegir un contacte (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 11.54%, coincidències 3)

- afegir contacte (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 3.85%, coincidències 1)

add contacts afegeix contactes

- afegeix contactes (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegir contactes (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegiu contactes (usada 10.00%, coincidències 1)

add device afegeix un dispositiu

- afegeix un dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

add directory afegeix directori

- afegeix directori (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un directori (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix el directori (usada 12.50%, coincidències 1)

add domain afegir domini

- afegir domini (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un domini (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix domini (usada 12.50%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix l'efecte (usada 25.00%, coincidències 2)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix una adreça electrònica (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir correu electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir correu (usada 22.22%, coincidències 2)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 68.75%, coincidències 11)

- afegir entrada (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix entrada (usada 12.50%, coincidències 2)

add event afegeix esdeveniment

- afegeix esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 11.11%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un canal (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegeix camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.55%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 60.87%, coincidències 14)

- afegeix el fitxer (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix fitxer (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix arxiu (usada 8.70%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix-hi un fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 79.31%, coincidències 23)

- afegeix els fitxers (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix arxius (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.45%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 55.00%, coincidències 11)

- afegir filtre (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix-hi un filtre (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir un filtre (usada 5.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 68.57%, coincidències 24)

- afegir carpeta (usada 11.43%, coincidències 4)

- afegeix la carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 5.71%, coincidències 2)

- agrega una carpeta (usada 2.86%, coincidències 1)

- afegeix carpeta (usada 2.86%, coincidències 1)

add friend afegeix amic

- afegeix amic (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix com a amic (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir amic (usada 12.50%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 75.61%, coincidències 31)

- afegeix grup (usada 12.20%, coincidències 5)

- afegir grup (usada 7.32%, coincidències 3)

- afegeix-hi un grup (usada 2.44%, coincidències 1)

- afegir un grup (usada 2.44%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 56.00%, coincidències 14)

- afegeix imatge (usada 28.00%, coincidències 7)

- afegir imatge (usada 12.00%, coincidències 3)

- afegir una imatge (usada 4.00%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 72.73%, coincidències 8)

- imatges i icones (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu imatges (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 9.09%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 72.00%, coincidències 18)

- afegir ítem (usada 12.00%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 8.00%, coincidències 2)

- afegeix element (usada 8.00%, coincidències 2)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegir elements (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir items (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 12.50%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegir etiqueta (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegiu-hi una etiqueta (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix l'etiqueta (usada 6.25%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 36.84%, coincidències 7)

- afegir idioma (usada 31.58%, coincidències 6)

- afegeix un idioma (usada 21.05%, coincidències 4)

- afegir un idioma (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 5.26%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.71%, coincidències 11)

- afegeix capa (usada 23.53%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 5.88%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 5.88%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 65.22%, coincidències 15)

- afegir un enllaç (usada 13.04%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegiment d'un enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

- addició d'enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 50.00%, coincidències 6)

- afegeix una ubicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix l'emplaçament (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix ubicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix un lloc (usada 8.33%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir membre (usada 42.86%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 42.86%, coincidències 18)

- afegeix nou (usada 11.90%, coincidències 5)

- afegeix un nou (usada 9.52%, coincidències 4)

- afegeix-ne un de nou (usada 7.14%, coincidències 3)

- afegeix una nova (usada 4.76%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 4.76%, coincidències 2)

- afegir nou (usada 4.76%, coincidències 2)

- afegeix-ne un (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix nova (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir un de nou (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir un nou (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.38%, coincidències 1)

add new group afegeix un grup nou

- afegeix un grup nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix un nou grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix-hi un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix un criteri nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix un etiqueta nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix una nova etiqueta (usada 7.14%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir nou usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix (usada 14.29%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix node (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir node (usada 11.11%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 41.38%, coincidències 12)

- afegir nota (usada 20.69%, coincidències 6)

- afegeix nota (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegir una nota (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix-hi una nota (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegiu-hi una nota (usada 3.45%, coincidències 1)

- addició de nota (usada 3.45%, coincidències 1)

- add note (usada 3.45%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix opció (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir opció (usada 11.11%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegeix la pàgina (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir pàgina (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 6.67%, coincidències 1)

add password afegeix una contrasenya

- afegeix una contrasenya (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir contrasenya (usada 22.22%, coincidències 2)

add path afegeix un camí

- afegeix un camí (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix camí (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix-hi un camí (usada 14.29%, coincidències 1)

add people afegir persones

- afegir persones (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix persones (usada 30.00%, coincidències 3)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegir un punt (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 8.33%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegir impressora (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix-hi una impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix-hi la impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 78.26%, coincidències 18)

- afegir un perfil (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix perfil (usada 8.70%, coincidències 2)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegeix propietat (usada 13.33%, coincidències 2)

- addició de propietat (usada 6.67%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegeix fila (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir fila (usada 13.33%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 72.73%, coincidències 16)

- afegir regla (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegeix-hi una regla (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegeix regla (usada 4.55%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 100.00%, coincidències 10)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegir la secció (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegiu una secció (usada 11.11%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 12.50%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 47.62%, coincidències 10)

- afegeix etiqueta (usada 28.57%, coincidències 6)

- afegir etiqueta (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix l'etiqueta (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 4.76%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 70.00%, coincidències 14)

- afegir etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

- add tags (usada 5.00%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 38.89%, coincidències 7)

- afegeix un text (usada 33.33%, coincidències 6)

- afegir text (usada 27.78%, coincidències 5)

add title afegeix un títol

- afegeix un títol (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix títol (usada 50.00%, coincidències 4)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 45.45%, coincidències 10)

- afegir a (usada 45.45%, coincidències 10)

- per a (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix (usada 4.55%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

add to calendar afegir a calendari

- afegir a calendari (usada 45.45%, coincidències 5)

- afegir al calendari (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix al calendari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-ho al calendari (usada 9.09%, coincidències 1)

add to cart afegir a la cistella

- afegir a la cistella (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix a la cistella (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix al carretó (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegiu al carretó (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix al cistell (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir al carret (usada 12.50%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 55.17%, coincidències 16)

- afegeix als contactes (usada 37.93%, coincidències 11)

- afegir als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegiu als vostres contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 84.62%, coincidències 22)

- afegir al diccionari (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix-la al diccionari (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix-ho al diccionari (usada 3.85%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 47.83%, coincidències 22)

- afegir a favorits (usada 15.22%, coincidències 7)

- afegir als favorits (usada 10.87%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 6.52%, coincidències 3)

- afegeix a preferits (usada 6.52%, coincidències 3)

- afegeix als favorits (usada 4.35%, coincidències 2)

- afegir als preferits (usada 2.17%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.17%, coincidències 1)

- afegeix als llocs d'interès (usada 2.17%, coincidències 1)

- afegeix-lo als preferits (usada 2.17%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 45.00%, coincidències 9)

- afegir al grup (usada 25.00%, coincidències 5)

- afegir a grup (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix-lo al grup (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix-lo a un grup (usada 5.00%, coincidències 1)

add to library afegeix a la biblioteca

- afegeix a la biblioteca (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir a la biblioteca (usada 25.00%, coincidències 2)

add to list afegeix a la llista

- afegeix a la llista (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir a la llista (usada 25.00%, coincidències 2)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 95.00%, coincidències 19)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 5.00%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 73.33%, coincidències 11)

- afegir a la selecció (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 6.67%, coincidències 1)

add url afegeix un url

- afegeix un url (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix url (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 59.38%, coincidències 19)

- afegeix usuari (usada 18.75%, coincidències 6)

- afegir usuari (usada 15.62%, coincidències 5)

- afegir un usuari (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.12%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix paraula (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 12.50%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 8)

add-ons complements

- complements (usada 94.29%, coincidències 33)

- extensions (usada 2.86%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 2.86%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 68.42%, coincidències 26)

- afegida (usada 10.53%, coincidències 4)

- s'ha afegit (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegits (usada 5.26%, coincidències 2)

- creat (usada 2.63%, coincidències 1)

- addició (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.63%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegint (usada 20.00%, coincidències 2)

- addició (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 47.83%, coincidències 11)

- addició (usada 39.13%, coincidències 9)

- afegeix (usada 13.04%, coincidències 3)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 90.91%, coincidències 10)

- informació complementària (usada 9.09%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 97.14%, coincidències 34)

- altres (usada 2.86%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 90.91%, coincidències 10)

- opcions adicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 66.67%, coincidències 10)

- configuració addicional (usada 20.00%, coincidències 3)

- arranjaments addicionals (usada 6.67%, coincidències 1)

- ajustos addicionals (usada 6.67%, coincidències 1)

additions addicions

- addicions (usada 75.00%, coincidències 6)

- adicions (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegits (usada 12.50%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.21%, coincidències 219)

- direcció (usada 0.90%, coincidències 2)

- address (usada 0.45%, coincidències 1)

- adreces (usada 0.45%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 94.44%, coincidències 34)

- agenda (usada 5.56%, coincidències 2)

address line 1 adreça línia 1

- adreça línia 1 (usada 42.86%, coincidències 3)

- línia 1 de l'adreça (usada 28.57%, coincidències 2)

- línia d'adreça 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

- direcció postal 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 42)

adelaide adelaide

- adelaide (usada 85.71%, coincidències 6)

- adelaida (usada 14.29%, coincidències 1)

adjust ajusta

- ajusta (usada 60.87%, coincidències 14)

- ajustar (usada 21.74%, coincidències 5)

- ajust (usada 8.70%, coincidències 2)

- adequa (usada 8.70%, coincidències 2)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 40.00%, coincidències 4)

- ajust (usada 40.00%, coincidències 4)

- paràmetre (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 52.63%, coincidències 30)

- admin (usada 22.81%, coincidències 13)

- administració (usada 14.04%, coincidències 8)

- administra (usada 3.51%, coincidències 2)

- administrador/a (usada 3.51%, coincidències 2)

- admin. (usada 1.75%, coincidències 1)

- administracio (usada 1.75%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 41)

administrative administratiu

- administratiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- administració (usada 14.29%, coincidències 1)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 94.74%, coincidències 36)

- administrador/a (usada 5.26%, coincidències 2)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 75.00%, coincidències 6)

- contrasenya d'administrador (usada 12.50%, coincidències 1)

- contrasenya d'administració (usada 12.50%, coincidències 1)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 13)

admins administradors

- administradors (usada 90.00%, coincidències 9)

- admins (usada 10.00%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 90.75%, coincidències 206)

- configuració avançada (usada 3.96%, coincidències 9)

- avançades (usada 2.64%, coincidències 6)

- avançada (usada 2.20%, coincidències 5)

- difícil (negra) (usada 0.44%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 9)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.70%, coincidències 76)

- paràmetres avançats (usada 1.30%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 27)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 55.36%, coincidències 31)

- paràmetres avançats (usada 21.43%, coincidències 12)

- ajusts avançats (usada 10.71%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 7.14%, coincidències 4)

- arranjament avançat (usada 5.36%, coincidències 3)

adventure aventura

- aventura (usada 87.50%, coincidències 7)

- aventures (usada 12.50%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 57.14%, coincidències 4)

- nombres de l'egeu (usada 14.29%, coincidències 1)

- números egeus (usada 14.29%, coincidències 1)

- números egees (usada 14.29%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 90.91%, coincidències 10)

- afar (ètnia) (usada 9.09%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 29)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 16)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / banjul (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lubumbashi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maputo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/n'djamena (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / ndjamena (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / windhoek (usada 16.67%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 92.00%, coincidències 23)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

- africà (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.22%, coincidències 79)

- després de (usada 19.80%, coincidències 20)

- posteriors (usada 0.99%, coincidències 1)

- after (usada 0.99%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 87.50%, coincidències 7)

- vespre (usada 12.50%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 90.32%, coincidències 28)

- antiguitat (usada 6.45%, coincidències 2)

- vella (usada 3.23%, coincidències 1)

aggregate agrega

- agrega (usada 47.06%, coincidències 8)

- agregat (usada 35.29%, coincidències 6)

- agregar (usada 11.76%, coincidències 2)

- aggregate (usada 5.88%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 16)

ago fa

- fa (usada 50.00%, coincidències 4)

- enrere (usada 37.50%, coincidències 3)

- abans (usada 12.50%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 52.17%, coincidències 12)

- d'acord (usada 34.78%, coincidències 8)

- hi estic d'acord (usada 8.70%, coincidències 2)

- accepta (usada 4.35%, coincidències 1)

aguascalientes aguascalientes

- aguascalientes (usada 100.00%, coincidències 8)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

air aire

- aire (usada 66.67%, coincidències 6)

- air (usada 22.22%, coincidències 2)

- vol (usada 11.11%, coincidències 1)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 8)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 50.00%, coincidències 5)

- mode avió (usada 50.00%, coincidències 5)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 90.91%, coincidències 10)

- akan (usada 9.09%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 11)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 23)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 12)

alaska alaska

- alaska (usada 100.00%, coincidències 13)

albania albània

- albània (usada 96.00%, coincidències 24)

- albania (usada 4.00%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 93.94%, coincidències 31)

- albania (usada 3.03%, coincidències 1)

- albanés (usada 3.03%, coincidències 1)

alberta alberta

- alberta (usada 100.00%, coincidències 9)

album àlbum

- àlbum (usada 96.15%, coincidències 75)

- album (usada 3.85%, coincidències 3)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 93.94%, coincidències 31)

- artista d'àlbum (usada 6.06%, coincidències 2)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom d'àlbum (usada 16.67%, coincidències 2)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 27)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 55.56%, coincidències 5)

- símbols químics (usada 22.22%, coincidències 2)

- símbols d'alquímia (usada 22.22%, coincidències 2)

alert avís

- avís (usada 69.03%, coincidències 78)

- alerta (usada 26.55%, coincidències 30)

- alert (usada 1.77%, coincidències 2)

- enviar un avís (usada 0.88%, coincidències 1)

- avisar (usada 0.88%, coincidències 1)

- atenció (usada 0.88%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 53.33%, coincidències 8)

- avisos (usada 40.00%, coincidències 6)

- alerts (usada 6.67%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 17)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 31)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 7)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 11)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 62.86%, coincidències 22)

- algoritme (usada 37.14%, coincidències 13)

alias àlies

- àlies (usada 81.25%, coincidències 52)

- alias (usada 10.94%, coincidències 7)

- sobrenom (usada 4.69%, coincidències 3)

- pseudònim (usada 1.56%, coincidències 1)

- àlias (usada 1.56%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 87.50%, coincidències 14)

- pseudònims (usada 6.25%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.25%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 50.00%, coincidències 18)

- alineació (usada 25.00%, coincidències 9)

- alinear (usada 13.89%, coincidències 5)

- aliniament (usada 2.78%, coincidències 1)

- orientació (usada 2.78%, coincidències 1)

- aliniació (usada 2.78%, coincidències 1)

- align (usada 2.78%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 31.25%, coincidències 5)

- alineació inferior (usada 18.75%, coincidències 3)

- alinea avall (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinear per baix (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 6.25%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 40.74%, coincidències 11)

- alineació al centre (usada 18.52%, coincidències 5)

- alinear al centre (usada 11.11%, coincidències 3)

- centrar (usada 11.11%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 7.41%, coincidències 2)

- alinea centrat (usada 3.70%, coincidències 1)

- centra (usada 3.70%, coincidències 1)

- align center (usada 3.70%, coincidències 1)

align left alinear a l'esquerra

- alinear a l'esquerra (usada 58.00%, coincidències 58)

- alinea a l'esquerra (usada 33.00%, coincidències 33)

- alineació a l'esquerra (usada 5.00%, coincidències 5)

- alineació esquerra (usada 2.00%, coincidències 2)

- alineat esquerra (usada 1.00%, coincidències 1)

- align left (usada 1.00%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 56.86%, coincidències 58)

- alinea a la dreta (usada 35.29%, coincidències 36)

- alineació a la dreta (usada 4.90%, coincidències 5)

- alineació dreta (usada 1.96%, coincidències 2)

- align right (usada 0.98%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 31.25%, coincidències 5)

- alineació superior (usada 18.75%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinear per dalt (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 6.25%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 6.25%, coincidències 1)

aligned alineat

- alineat (usada 70.00%, coincidències 7)

- alineada (usada 30.00%, coincidències 3)

alignment alineació

- alineació (usada 95.52%, coincidències 128)

- alineament (usada 2.99%, coincidències 4)

- adaptació (usada 0.75%, coincidències 1)

- alineaci (usada 0.75%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 61.75%, coincidències 247)

- tots (usada 25.50%, coincidències 102)

- totes (usada 11.00%, coincidències 44)

- tota (usada 0.50%, coincidències 2)

- tots els ítems (usada 0.25%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.25%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.25%, coincidències 1)

- totes les proves (usada 0.25%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.25%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 91.67%, coincidències 11)

- totes les sol·licituds (usada 8.33%, coincidències 1)

all apps totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 90.91%, coincidències 10)

- totes les apps (usada 9.09%, coincidències 1)

all articles tots els articles

- tots els articles (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 12)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 75.00%, coincidències 6)

- tos els canals (usada 12.50%, coincidències 1)

- tor els canals (usada 12.50%, coincidències 1)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 88.24%, coincidències 15)

- contactes (tots) (usada 11.76%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 26)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 60.00%, coincidències 6)

- cita de tot el dia (usada 30.00%, coincidències 3)

- tot el dia (usada 10.00%, coincidències 1)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 9)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 76.92%, coincidències 10)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 93.81%, coincidències 106)

- tots els arxius (usada 4.42%, coincidències 5)

- totes els fitxers (usada 0.88%, coincidències 1)

- afegeix fitxers (usada 0.88%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 74.07%, coincidències 20)

- tots els arxius (*) (usada 25.93%, coincidències 7)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 68.57%, coincidències 24)

- tots els arxius (*.*) (usada 31.43%, coincidències 11)

all fonts tots els tipus de lletra

- tots els tipus de lletra (usada 62.50%, coincidències 5)

- totes les lletres (usada 25.00%, coincidències 2)

- tots els tipus (usada 12.50%, coincidències 1)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 7)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 7)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 55.56%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 44.44%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 46.67%, coincidències 7)

- tots els idiomes (usada 26.67%, coincidències 4)

- tots els llenguatges (usada 26.67%, coincidències 4)

all layers totes les capes

- totes les capes (usada 100.00%, coincidències 9)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

all notes totes les notes

- totes les notes (usada 100.00%, coincidències 8)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 31)

all processes tots els processos

- tots els processos (usada 100.00%, coincidències 8)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 11)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 88.89%, coincidències 8)

- tots els drets reservats. (usada 11.11%, coincidències 1)

all settings tota la configuració

- tota la configuració (usada 20.00%, coincidències 2)

- totes les configuracions (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 20.00%, coincidències 2)

- tot l'arranjament (usada 10.00%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 61.54%, coincidències 8)

- tots els fitxers compatibles (usada 23.08%, coincidències 3)

- tots els fitxers suportats (usada 7.69%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 7.69%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- tots els formats admesos (usada 2.94%, coincidències 1)

- totes les formats compatibles (usada 2.94%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 24)

all tracks totes les peces

- totes les peces (usada 50.00%, coincidències 4)

- totes les pistes (usada 25.00%, coincidències 2)

- tots els trajectes (usada 12.50%, coincidències 1)

- tots els circuits (usada 12.50%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 9)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 22)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 63.93%, coincidències 78)

- permetre (usada 31.15%, coincidències 38)

- permet-ho (usada 3.28%, coincidències 4)

- admet (usada 0.82%, coincidències 1)

- permès (usada 0.82%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 66.67%, coincidències 18)

- permeses (usada 11.11%, coincidències 3)

- amb permís (usada 7.41%, coincidències 2)

- permesos (usada 3.70%, coincidències 1)

- permés (usada 3.70%, coincidències 1)

- es permet (usada 3.70%, coincidències 1)

- permesa (usada 3.70%, coincidències 1)

almería almeria

- almeria (usada 57.14%, coincidències 4)

- almería (usada 42.86%, coincidències 3)

alpha alfa

- alfa (usada 92.59%, coincidències 75)

- alpha (usada 4.94%, coincidències 4)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.23%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.23%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 10)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- formes de presentació alfabètiques (usada 33.33%, coincidències 3)

alpine alpine

- alpine (usada 60.00%, coincidències 6)

- alpí (usada 40.00%, coincidències 4)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.44%, coincidències 38)

- tecla alternativa dreta (usada 2.56%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- text alt (usada 22.22%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 33.33%, coincidències 5)

- alta+a (usada 20.00%, coincidències 3)

- alt+t (usada 13.33%, coincidències 2)

- alt+p (usada 13.33%, coincidències 2)

- alt + a (usada 6.67%, coincidències 1)

- alt+d (usada 6.67%, coincidències 1)

- alt+i (usada 6.67%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt+t (usada 28.57%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.14%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.48%, coincidències 19)

- alt+g (usada 9.52%, coincidències 2)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 38.46%, coincidències 5)

- alternativa (usada 30.77%, coincidències 4)

- alterna (usada 15.38%, coincidències 2)

- alternat (usada 7.69%, coincidències 1)

- alternar (usada 7.69%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 76.92%, coincidències 10)

- alternatiu (usada 23.08%, coincidències 3)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 9)

altitude altitud

- altitud (usada 93.10%, coincidències 27)

- altura (usada 6.90%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 100.00%, coincidències 115)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 53.85%, coincidències 7)

- permet sempre (usada 30.77%, coincidències 4)

- permetre sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- permet-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 45.45%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 36.36%, coincidències 4)

- pregunta-ho sempre. (usada 9.09%, coincidències 1)

- preguntar-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 30.00%, coincidències 3)

- sempre activada (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre actiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- sempre encès (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 10.00%, coincidències 1)

- sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 28.00%, coincidències 7)

- sempre per damunt (usada 20.00%, coincidències 5)

- sempre visible (usada 16.00%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 12.00%, coincidències 3)

- sempre al capdamunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre en primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.00%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 77.78%, coincidències 14)

- mostrar sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

- mostra'l sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 5.56%, coincidències 1)

am am

- am (usada 84.44%, coincidències 38)

- a. m. (usada 8.89%, coincidències 4)

- a.m. (usada 2.22%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.22%, coincidències 1)

- lam (usada 2.22%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 66.67%, coincidències 6)

- a. m./p. m. (usada 33.33%, coincidències 3)

amazonas amazones

- amazones (usada 50.00%, coincidències 5)

- amazonas (usada 50.00%, coincidències 5)

ambient ambient

- ambient (usada 70.00%, coincidències 7)

- ambiental (usada 30.00%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / adak (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / aruba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/granada (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / granada (usada 16.67%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / halifax (usada 16.67%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / martinica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/merida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montevideo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / pangnirtung (usada 16.67%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 65.00%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 25.00%, coincidències 5)

- american samoa (usada 5.00%, coincidències 1)

- samoa américaines (usada 5.00%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 95.00%, coincidències 19)

- amàric (usada 5.00%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 63.01%, coincidències 46)

- import (usada 31.51%, coincidències 23)

- total (usada 4.11%, coincidències 3)

- desplaçament (usada 1.37%, coincidències 1)

ampersand et

- et (usada 37.50%, coincidències 3)

- et (i comercial) (usada 25.00%, coincidències 2)

- àmpersand (usada 12.50%, coincidències 1)

- ampersand (usada 12.50%, coincidències 1)

- ( símbol i comercial) (usada 12.50%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 12)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 84.62%, coincidències 22)

- hi ha hagut un error (usada 11.54%, coincidències 3)

- ha succeït un error (usada 3.85%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 66.67%, coincidències 10)

- hi ha hagut un error. (usada 20.00%, coincidències 3)

- ha ocorregut un error. (usada 13.33%, coincidències 2)

analog analògic

- analògic (usada 90.91%, coincidències 10)

- analògica (usada 9.09%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 91.67%, coincidències 11)

- anàlisis (usada 8.33%, coincidències 1)

analytics analítiques

- analítiques (usada 35.71%, coincidències 5)

- anàlisi (usada 35.71%, coincidències 5)

- anàlisis (usada 14.29%, coincidències 2)

- analitics (usada 7.14%, coincidències 1)

- analítica (usada 7.14%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 56.25%, coincidències 9)

- analitzador (usada 18.75%, coincidències 3)

- analitzar (usada 12.50%, coincidències 2)

- analyze (usada 6.25%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 6.25%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 76.32%, coincidències 29)

- ancoratge (usada 10.53%, coincidències 4)

- ancora (usada 7.89%, coincidències 3)

- enllaç (usada 2.63%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 2.63%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 91.67%, coincidències 11)

- ancoratges (usada 8.33%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 57.14%, coincidències 4)

- nombres del grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

- números grecs antics (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

ancient symbols símbols antics

- símbols antics (usada 85.71%, coincidències 6)

- simbols antics (usada 14.29%, coincidències 1)

and i

- i (usada 96.67%, coincidències 174)

- and (usada 2.78%, coincidències 5)

- i de (usada 0.56%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 20)

android android

- android (usada 100.00%, coincidències 10)

angle angle

- angle (usada 99.32%, coincidències 146)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.68%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 18)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 30.77%, coincidències 4)

- disgustat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enuig (usada 7.69%, coincidències 1)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 87.50%, coincidències 14)

- anguila (usada 12.50%, coincidències 2)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 7)

animals nature animals i natura

- animals i natura (usada 100.00%, coincidències 8)

animate anima

- anima (usada 50.00%, coincidències 4)

- animar (usada 50.00%, coincidències 4)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 49)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 77.78%, coincidències 7)

- velocitat d'animació (usada 22.22%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 16)

ankara ankara

- ankara (usada 100.00%, coincidències 10)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 52.94%, coincidències 9)

- commemoració (usada 41.18%, coincidències 7)

- aniversari de casament (usada 5.88%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 38.46%, coincidències 5)

- anotació (usada 23.08%, coincidències 3)

- anotacions (usada 23.08%, coincidències 3)

- anotar (usada 7.69%, coincidències 1)

- fer anotacions (usada 7.69%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 89.66%, coincidències 26)

- anotacions (usada 3.45%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 3.45%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 3.45%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 80.00%, coincidències 16)

- notes (usada 10.00%, coincidències 2)

- anotació (usada 5.00%, coincidències 1)

- annotations (usada 5.00%, coincidències 1)

announcement anunci

- anunci (usada 42.11%, coincidències 8)

- avís (usada 42.11%, coincidències 8)

- aví­s (usada 15.79%, coincidències 3)

announcements anuncis

- anuncis (usada 77.78%, coincidències 21)

- avisos (usada 18.52%, coincidències 5)

- novetats (usada 3.70%, coincidències 1)

annually anualment

- anualment (usada 62.50%, coincidències 5)

- anual (usada 25.00%, coincidències 2)

- per any (usada 12.50%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 96.30%, coincidències 52)

- anònima (usada 1.85%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.85%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 9)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 61.76%, coincidències 21)

- respon (usada 29.41%, coincidències 10)

- la resposta (usada 2.94%, coincidències 1)

- contestar (usada 2.94%, coincidències 1)

- respondre (usada 2.94%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 54.55%, coincidències 6)

- contestat (usada 18.18%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 9.09%, coincidències 1)

- contestades (usada 9.09%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 9.09%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 83.33%, coincidències 10)

- nombre de respostes (usada 16.67%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 96.00%, coincidències 24)

- antàrtica (usada 4.00%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / syowa (usada 16.67%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 8)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 91.67%, coincidències 11)

- antidentat (usada 8.33%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 69.23%, coincidències 9)

- suavitzat (usada 30.77%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 26)

any qualsevol

- qualsevol (usada 83.12%, coincidències 64)

- qualsevol de (usada 5.19%, coincidències 4)

- cap (usada 2.60%, coincidències 2)

- any (usada 1.30%, coincidències 1)

- qualsevol ítem (usada 1.30%, coincidències 1)

- qualsevol|qualsevulla (usada 1.30%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.30%, coincidències 1)

- algun (usada 1.30%, coincidències 1)

- cualsevol (usada 1.30%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.30%, coincidències 1)

any time en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 71.43%, coincidències 5)

- qualsevol moment (usada 14.29%, coincidències 1)

- qualsevol hora (usada 14.29%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 64.29%, coincidències 9)

- tothom (usada 21.43%, coincidències 3)

- qualsevol persona (usada 7.14%, coincidències 1)

- qualsevol usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

anything tot

- tot (usada 37.50%, coincidències 3)

- qualsevol (usada 37.50%, coincidències 3)

- qualsevol cosa (usada 25.00%, coincidències 2)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 23)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 58.33%, coincidències 7)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 4)

- valor d'apertura (usada 8.33%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 13)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 63.64%, coincidències 14)

- clau de l'api (usada 27.27%, coincidències 6)

- clau d'api (usada 4.55%, coincidències 1)

- api key (usada 4.55%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 91.67%, coincidències 11)

- apostrophe (usada 8.33%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 64.29%, coincidències 9)

- app (usada 14.29%, coincidències 2)

- apli (usada 7.14%, coincidències 1)

- npa (usada 7.14%, coincidències 1)

- applicació (usada 7.14%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 90.52%, coincidències 105)

- aspecte (usada 7.76%, coincidències 9)

- interfície (usada 0.86%, coincidències 1)

- aparició (usada 0.86%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 40.62%, coincidències 13)

- annexa (usada 37.50%, coincidències 12)

- afegir (usada 9.38%, coincidències 3)

- afegeix al final (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix.. (usada 3.12%, coincidències 1)

- annexar (usada 3.12%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 8)

apple poma

- poma (usada 76.92%, coincidències 10)

- apple (usada 23.08%, coincidències 3)

application aplicació

- aplicació (usada 99.04%, coincidències 103)

- candidatura (usada 0.96%, coincidències 1)

application icon icona de l'aplicació

- icona de l'aplicació (usada 81.82%, coincidències 9)

- icona d'aplicació (usada 18.18%, coincidències 2)

application id id de l'aplicació

- id de l'aplicació (usada 75.00%, coincidències 6)

- identificador d'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- identificador de l'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 71.43%, coincidències 5)

- llançador d'aplicació (usada 28.57%, coincidències 2)

application log registre d'aplicació

- registre d'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 16)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 97.73%, coincidències 86)

- candidatures (usada 1.14%, coincidències 1)

- programari (usada 1.14%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 4)

- aplica a (usada 37.50%, coincidències 3)

- objectiu d'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 85.00%, coincidències 170)

- aplicar (usada 13.00%, coincidències 26)

- aplica-ho (usada 1.50%, coincidències 3)

- applicar (usada 0.50%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 85.00%, coincidències 17)

- desar els canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

- aplicar canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 76.92%, coincidències 10)

- aplicar filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 7.69%, coincidències 1)

- filtra (usada 7.69%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 82.35%, coincidències 14)

- aplicar a (usada 11.76%, coincidències 2)

- aplica-ho a (usada 5.88%, coincidències 1)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 29.41%, coincidències 5)

- aplicar-ho a tot (usada 17.65%, coincidències 3)

- aplica a tot (usada 17.65%, coincidències 3)

- aplicar-ho a totes (usada 11.76%, coincidències 2)

- aplica-ho a totes (usada 11.76%, coincidències 2)

- aplica-ho a tots (usada 11.76%, coincidències 2)

appointment cita

- cita (usada 87.50%, coincidències 7)

- cita prèvia (usada 12.50%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 59.38%, coincidències 19)

- aprovar (usada 34.38%, coincidències 11)

- d'acord (usada 3.12%, coincidències 1)

- aprova-la (usada 3.12%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 60.87%, coincidències 14)

- aprovada (usada 26.09%, coincidències 6)

- acceptat (usada 4.35%, coincidències 1)

- aprovar (usada 4.35%, coincidències 1)

- aprovades (usada 4.35%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 93.10%, coincidències 27)

- apps (usada 6.90%, coincidències 2)

apr abr.

- abr. (usada 55.00%, coincidències 22)

- abr (usada 37.50%, coincidències 15)

- d'abr. (usada 2.50%, coincidències 1)

- abril (usada 2.50%, coincidències 1)

- apr (usada 2.50%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 93.33%, coincidències 56)

- d'abril (usada 5.00%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.67%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 45.45%, coincidències 5)

- cian (usada 27.27%, coincidències 3)

- (aqua|aiguamarí|turquesa) (usada 9.09%, coincidències 1)

- aqua (usada 9.09%, coincidències 1)

- turquesa (usada 9.09%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 9)

ar ar

- ar (usada 85.71%, coincidències 6)

- ra (usada 14.29%, coincidències 1)

- realitat augmentada (usada 0.00%, coincidències 0)

arabic àrab

- àrab (usada 93.42%, coincidències 71)

- arabic (usada 3.95%, coincidències 3)

- aràbic (usada 2.63%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació aràbiga-a

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes a de presentació àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - a (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-a de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació aràbiga-b

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes b de presentació àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - b (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-b de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 33.33%, coincidències 3)

- suplement àrab (usada 22.22%, coincidències 2)

- suplement aràbic (usada 22.22%, coincidències 2)

- suplement de l'àrab (usada 11.11%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 11.11%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 13)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 30)

arc cosine arc cosinus

- arc cosinus (usada 87.50%, coincidències 7)

- arccosinus (usada 12.50%, coincidències 1)

arc sine arc sinus

- arc sinus (usada 87.50%, coincidències 7)

- arcsinus (usada 12.50%, coincidències 1)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctangent (usada 12.50%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 76.92%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- arcada (usada 7.69%, coincidències 1)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 54.55%, coincidències 6)

- arc (usada 27.27%, coincidències 3)

- arq. (usada 9.09%, coincidències 1)

- arch (usada 9.09%, coincidències 1)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.24%, coincidències 20)

- estructura (usada 4.76%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 46.15%, coincidències 42)

- arxiva (usada 31.87%, coincidències 29)

- arxivar (usada 7.69%, coincidències 7)

- arxiu comprimit (usada 5.49%, coincidències 5)

- arxivat (usada 3.30%, coincidències 3)

- comprimir i arxivar (usada 2.20%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.10%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.10%, coincidències 1)

- archive (usada 1.10%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 62.50%, coincidències 15)

- arxivades (usada 8.33%, coincidències 2)

- arxivada (usada 8.33%, coincidències 2)

- arxivats (usada 8.33%, coincidències 2)

- comprimit (usada 4.17%, coincidències 1)

- classificat (usada 4.17%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 4.17%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 80.77%, coincidències 21)

- arxiu (usada 11.54%, coincidències 3)

- arxius comprimits (usada 3.85%, coincidències 1)

- notícies arxivades (usada 3.85%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 46.15%, coincidències 18)

- esteu segur? (usada 20.51%, coincidències 8)

- n'estàs segur? (usada 10.26%, coincidències 4)

- segur? (usada 5.13%, coincidències 2)

- ¿esteu segur? (usada 5.13%, coincidències 2)

- esteu segurs? (usada 2.56%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.56%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.56%, coincidències 1)

- n'esteu segurs? (usada 2.56%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.56%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.62%, coincidències 82)

- superfície (usada 1.19%, coincidències 1)

- àrees (usada 1.19%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 76.92%, coincidències 10)

- arees (usada 15.38%, coincidències 2)

- areas (usada 7.69%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 24)

arguments arguments

- arguments (usada 96.55%, coincidències 28)

- paràmetres (usada 3.45%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 8)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 10)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 10)

armenia armènia

- armènia (usada 96.67%, coincidències 29)

- armenia (usada 3.33%, coincidències 1)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 40)

arrange organitza

- organitza (usada 84.62%, coincidències 22)

- organitzar (usada 15.38%, coincidències 4)

arrangement organització

- organització (usada 28.57%, coincidències 2)

- arranjament (usada 28.57%, coincidències 2)

- disposició (usada 28.57%, coincidències 2)

- configuració (usada 14.29%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 3)

- arreglador (usada 16.67%, coincidències 2)

- organitzador (usada 8.33%, coincidències 1)

- arranger (usada 8.33%, coincidències 1)

- v (usada 8.33%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 82.35%, coincidències 28)

- matriu array (usada 11.76%, coincidències 4)

- array (usada 2.94%, coincidències 1)

- seqüència (usada 2.94%, coincidències 1)

arrival arribada

- arribada (usada 100.00%, coincidències 9)

arrow fletxa

- fletxa (usada 97.67%, coincidències 42)

- arrow (usada 2.33%, coincidències 1)

arrow style estil de la fletxa

- estil de la fletxa (usada 55.56%, coincidències 5)

- estil de fletxa (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil de les fletxes (usada 11.11%, coincidències 1)

- addició d'estil (usada 11.11%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 25)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 12.50%, coincidències 1)

- grafisme (usada 12.50%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 20)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 8)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 8)

artist artista

- artista (usada 94.52%, coincidències 69)

- artist (usada 2.74%, coincidències 2)

- intèrpret (usada 1.37%, coincidències 1)

- intèrpret/artista (usada 1.37%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de l''artista (usada 9.09%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 10)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 19)

artwork grafisme

- grafisme (usada 36.36%, coincidències 4)

- artwork (usada 18.18%, coincidències 2)

- il·lustracions (usada 18.18%, coincidències 2)

- obra artística (usada 9.09%, coincidències 1)

- obra d'art (usada 9.09%, coincidències 1)

- peça artística (usada 9.09%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 15)

as com a

- com a (usada 61.54%, coincidències 8)

- as (usada 23.08%, coincidències 3)

- com (usada 15.38%, coincidències 2)

ascending ascendent

- ascendent (usada 94.19%, coincidències 81)

- ascens (usada 3.49%, coincidències 3)

- en ordre ascendent (usada 1.16%, coincidències 1)

- ordre ascendent (usada 1.16%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 15)

asia àsia

- àsia (usada 100.00%, coincidències 15)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / choibalsan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dubai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / makassar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / singapur (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 16.67%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 90.91%, coincidències 10)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 63.33%, coincidències 19)

- demana (usada 13.33%, coincidències 4)

- preguntar (usada 10.00%, coincidències 3)

- pregunta-ho (usada 6.67%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 3.33%, coincidències 1)

- sol·licitar (usada 3.33%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 33.33%, coincidències 3)

- preguntar (usada 11.11%, coincidències 1)

- pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- cap dubte? (usada 11.11%, coincidències 1)

- formuleu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 11.11%, coincidències 1)

ask every time pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 60.00%, coincidències 6)

- demana-ho cada vegada (usada 20.00%, coincidències 2)

- pregunta-ho cada cop (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho cada vegada (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 33.33%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 25.00%, coincidències 3)

- pregunta-m'ho (usada 16.67%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho. (usada 16.67%, coincidències 2)

- demana'm què vull fer (usada 8.33%, coincidències 1)

aspect orientació

- orientació (usada 52.94%, coincidències 9)

- aspecte (usada 41.18%, coincidències 7)

- relació d'aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 80.70%, coincidències 46)

- proporcions (usada 7.02%, coincidències 4)

- ràtio d'aspecte (usada 3.51%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.51%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 3.51%, coincidències 2)

- proporció (usada 1.75%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 94.74%, coincidències 18)

- cyprinion (usada 5.26%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 56.25%, coincidències 9)

- prova (usada 37.50%, coincidències 6)

- valoracions (usada 6.25%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 63.64%, coincidències 7)

- recurs (usada 18.18%, coincidències 2)

- actius (usada 9.09%, coincidències 1)

- asset (usada 9.09%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 87.50%, coincidències 7)

- actiu (usada 12.50%, coincidències 1)

assign assigna

- assigna (usada 84.38%, coincidències 27)

- assignar (usada 9.38%, coincidències 3)

- cedir (usada 3.12%, coincidències 1)

- (assigna|assignar) (usada 3.12%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 90.91%, coincidències 10)

- assignada a (usada 9.09%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 75.00%, coincidències 9)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha assignat a (usada 8.33%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 25.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 25.00%, coincidències 2)

- assignat (usada 12.50%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignada a (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignatari (usada 12.50%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 46.15%, coincidències 12)

- tasca (usada 26.92%, coincidències 7)

- assignació (usada 23.08%, coincidències 6)

- assignment (usada 3.85%, coincidències 1)

assignments activitats

- activitats (usada 53.33%, coincidències 8)

- assignacions (usada 33.33%, coincidències 5)

- tasques (usada 13.33%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 90.91%, coincidències 10)

- ajudant (usada 9.09%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 100.00%, coincidències 10)

asterisk asterisc

- asterisc (usada 100.00%, coincidències 9)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.31%, coincidències 12)

- astronomy (usada 7.69%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 15)

at a

- a (usada 60.00%, coincidències 21)

- a les (usada 20.00%, coincidències 7)

- arrova (usada 8.57%, coincidències 3)

- de (usada 2.86%, coincidències 1)

- at (usada 2.86%, coincidències 1)

- el (usada 2.86%, coincidències 1)

- al (usada 2.86%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 69.23%, coincidències 9)

- almenys (usada 23.08%, coincidències 3)

- mínim (usada 7.69%, coincidències 1)

at most com a màxim

- com a màxim (usada 75.00%, coincidències 6)

- com a molt (usada 12.50%, coincidències 1)

- amb un màxim de (usada 12.50%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 90.91%, coincidències 10)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 93.33%, coincidències 14)

- athens (usada 6.67%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/illescanàries (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 16.67%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 88.89%, coincidències 16)

- atlas (usada 11.11%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 50.00%, coincidències 8)

- atm (usada 31.25%, coincidències 5)

- caixer (usada 18.75%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 87.50%, coincidències 7)

- ambient (usada 12.50%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 71.43%, coincidències 5)

- atom (usada 28.57%, coincidències 2)

attach adjunta

- adjunta (usada 70.97%, coincidències 22)

- adjuntar (usada 19.35%, coincidències 6)

- adjunt (usada 3.23%, coincidències 1)

- attach (usada 3.23%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.23%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- adjunta un arxiu (usada 28.57%, coincidències 2)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 56.52%, coincidències 13)

- adjuntar arxiu (usada 21.74%, coincidències 5)

- adjunta el fitxer (usada 13.04%, coincidències 3)

- adjunta-hi un fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunt (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntat (usada 14.29%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 59.09%, coincidències 39)

- fitxer adjunt (usada 19.70%, coincidències 13)

- adjunció (usada 12.12%, coincidències 8)

- arxiu adjunt (usada 3.03%, coincidències 2)

- adjuntar (usada 3.03%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 1.52%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 1.52%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 46.00%, coincidències 46)

- fitxers adjunts (usada 35.00%, coincidències 35)

- adjuncions (usada 17.00%, coincidències 17)

- arxius adjunts (usada 1.00%, coincidències 1)

- fitxers adjunts. (usada 1.00%, coincidències 1)

attack atac

- atac (usada 70.00%, coincidències 7)

- atacar (usada 20.00%, coincidències 2)

- ataca (usada 10.00%, coincidències 1)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 60.00%, coincidències 6)

- assistents (usada 20.00%, coincidències 2)

- participant (usada 20.00%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 88.89%, coincidències 24)

- auxiliars (usada 7.41%, coincidències 2)

- participants (usada 3.70%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 95.38%, coincidències 62)

- atribució (usada 3.08%, coincidències 2)

- atributs (usada 1.54%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom d'atribut (usada 18.18%, coincidències 2)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 4)

- valor d'atribut (usada 37.50%, coincidències 3)

- valor ldap (usada 12.50%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 84)

attribution atribució

- atribució (usada 83.33%, coincidències 10)

- reconeixement (usada 16.67%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 8)

audience audiència

- audiència (usada 54.55%, coincidències 6)

- públic (usada 45.45%, coincidències 5)

audio àudio

- àudio (usada 94.15%, coincidències 177)

- audio (usada 3.72%, coincidències 7)

- d'àudio (usada 0.53%, coincidències 1)

- àudio|so (usada 0.53%, coincidències 1)

- so (usada 0.53%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.53%, coincidències 1)

audio call trucada d'àudio

- trucada d'àudio (usada 62.50%, coincidències 5)

- trucada de veu (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucada (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucada amb àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 95.00%, coincidències 19)

- códec d'àudio (usada 5.00%, coincidències 1)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 14)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 88.89%, coincidències 8)

- arxiu d'àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 95.00%, coincidències 19)

- arxius d'àudio (usada 5.00%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 92.31%, coincidències 12)

- entrada de l'àudio (usada 7.69%, coincidències 1)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 90.00%, coincidències 9)

- reproductor de so (usada 10.00%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 93.33%, coincidències 14)

- pista de so (usada 6.67%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 77.78%, coincidències 7)

- volum d'àudio (usada 22.22%, coincidències 2)

aug ag.

- ag. (usada 50.00%, coincidències 20)

- ago (usada 32.50%, coincidències 13)

- ago. (usada 10.00%, coincidències 4)

- d'ag. (usada 2.50%, coincidències 1)

- agost (usada 2.50%, coincidències 1)

- ag (usada 2.50%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 94.74%, coincidències 54)

- d'agost (usada 5.26%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 13)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 41)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 88.89%, coincidències 8)

- dòlar de tuvalu (usada 11.11%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 97.06%, coincidències 33)

- austria (usada 2.94%, coincidències 1)

authenticate autentica

- autentica (usada 44.83%, coincidències 13)

- autenticar (usada 34.48%, coincidències 10)

- autenticació (usada 13.79%, coincidències 4)

- autentifica (usada 3.45%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 3.45%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 83.33%, coincidències 10)

- s'ha autenticat (usada 16.67%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 46.15%, coincidències 12)

- autenticant (usada 46.15%, coincidències 12)

- autentificant (usada 3.85%, coincidències 1)

- us esteu autenticant (usada 3.85%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 97.26%, coincidències 71)

- autentificació (usada 2.74%, coincidències 2)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 11)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 28.00%, coincidències 7)

- ha fallat l'autenticació (usada 16.00%, coincidències 4)

- ha fallat l'autenticació. (usada 12.00%, coincidències 3)

- ha fallat en l'autenticació (usada 12.00%, coincidències 3)

- autentificació fallida (usada 8.00%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.00%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.00%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 4.00%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.00%, coincidències 1)

- cal autenticació (usada 4.00%, coincidències 1)

- error d'autenticació (usada 4.00%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 43.75%, coincidències 7)

- l'autenticació ha fallat. (usada 25.00%, coincidències 4)

- l'autentificació ha fallat. (usada 12.50%, coincidències 2)

- ha fallat en l'autenticació. (usada 12.50%, coincidències 2)

- autenticació fallida. (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 16)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 35.29%, coincidències 12)

- es requereix autenticació (usada 35.29%, coincidències 12)

- es necessita autenticació (usada 11.76%, coincidències 4)

- cal autenticar-se (usada 2.94%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 2.94%, coincidències 1)

- autenticació obligatòria (usada 2.94%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 2.94%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 2.94%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.94%, coincidències 1)

authenticator autenticador

- autenticador (usada 87.50%, coincidències 7)

- authenticator (usada 12.50%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 93.67%, coincidències 207)

- autor/a (usada 4.98%, coincidències 11)

- autro (usada 0.45%, coincidències 1)

- author (usada 0.45%, coincidències 1)

- autoria (usada 0.45%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 92.31%, coincidències 12)

- nom de l'autor/a (usada 7.69%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 64.71%, coincidències 22)

- autors (usada 20.59%, coincidències 7)

- autor/s (usada 8.82%, coincidències 3)

- autoria (usada 5.88%, coincidències 2)

authorities autoritats

- autoritats (usada 28.57%, coincidències 2)

- entitats (usada 28.57%, coincidències 2)

- entitats emissores (usada 14.29%, coincidències 1)

- entitats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

- a (usada 14.29%, coincidències 1)

authorization autorització

- autorització (usada 90.00%, coincidències 9)

- authorization (usada 10.00%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 68.75%, coincidències 11)

- autoritzar (usada 31.25%, coincidències 5)

authors autors

- autors (usada 92.19%, coincidències 59)

- autors/es (usada 7.81%, coincidències 5)

auto automàtic

- automàtic (usada 52.60%, coincidències 91)

- auto (usada 39.31%, coincidències 68)

- automàtica (usada 4.62%, coincidències 8)

- autom. (usada 1.16%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.16%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.58%, coincidències 1)

- automàtic|automàtica|automàticament (usada 0.58%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 28.57%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 21.43%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 21.43%, coincidències 3)

- detectar automàticament (usada 21.43%, coincidències 3)

- autodetecció (usada 7.14%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 92.31%, coincidències 12)

- desament automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 50.00%, coincidències 5)

- selecciona automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- seleccionar automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 10.00%, coincidències 1)

auto update actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 71.43%, coincidències 5)

- actualitza automàticament (usada 28.57%, coincidències 2)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 44.44%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 33.33%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 22.22%, coincidències 2)

autocomplete completa automàticament

- completa automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 20.00%, coincidències 2)

- emplenament automàtic (usada 20.00%, coincidències 2)

- compleció automàtica (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleció (usada 10.00%, coincidències 1)

- autocompletar (usada 10.00%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 15)

autodetect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 6)

- autodetecta (usada 33.33%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 3)

- detecta-ho automàticament (usada 6.67%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 40.00%, coincidències 8)

- autocompletar (usada 20.00%, coincidències 4)

- emplenar automàticament (usada 10.00%, coincidències 2)

- compleció automàtica (usada 10.00%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 10.00%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 5.00%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 5.00%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 83.54%, coincidències 198)

- automàtica (usada 16.03%, coincidències 38)

- per defecte (usada 0.42%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 90.00%, coincidències 9)

- actualitzacions autom. (usada 10.00%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 91.30%, coincidències 21)

- automàtica (usada 4.35%, coincidències 1)

- automàtic (usada 4.35%, coincidències 1)

automation automatització

- automatització (usada 100.00%, coincidències 8)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 66.67%, coincidències 8)

- reprodueix automàticament (usada 25.00%, coincidències 3)

- reprod. automàt. (usada 8.33%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 43.75%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 31.25%, coincidències 5)

- desat automàtic (usada 12.50%, coincidències 2)

- desada automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 6.25%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 68.75%, coincidències 11)

- engegada automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

- autoinici (usada 6.25%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.25%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

auxiliary auxiliar

- auxiliar (usada 87.50%, coincidències 7)

- auxiliars (usada 12.50%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.30%, coincidències 36)

- disponibiltat (usada 2.70%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 94.69%, coincidències 107)

- disponibles (usada 4.42%, coincidències 5)

- disponibilitat (usada 0.88%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 92.31%, coincidències 12)

- accions diponibles (usada 7.69%, coincidències 1)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 88.89%, coincidències 8)

- odres disponibles (usada 11.11%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 17)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 55.56%, coincidències 5)

- idiomes disponibles (usada 44.44%, coincidències 4)

available options opcions disponibles

- opcions disponibles (usada 100.00%, coincidències 7)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 77.78%, coincidències 7)

- plugins disponibles (usada 22.22%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 90.00%, coincidències 9)

- actualitzacions disponibles. (usada 10.00%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 17)

average mitjana

- mitjana (usada 88.46%, coincidències 69)

- average (usada 3.85%, coincidències 3)

- promig (usada 1.28%, coincidències 1)

- mitja (usada 1.28%, coincidències 1)

- percentatge (usada 1.28%, coincidències 1)

- mig (usada 1.28%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.28%, coincidències 1)

- normal (usada 1.28%, coincidències 1)

average speed velocitat mitjana

- velocitat mitjana (usada 100.00%, coincidències 8)

avestan avèstic

- avèstic (usada 83.33%, coincidències 15)

- avestà (usada 11.11%, coincidències 2)

- avestan (usada 5.56%, coincidències 1)

avg mitjana

- mitjana (usada 75.00%, coincidències 6)

- avg (usada 12.50%, coincidències 1)

- mitj. (usada 12.50%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 96.00%, coincidències 24)

- lluny (usada 4.00%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 20)

axis eix

- eix (usada 85.00%, coincidències 17)

- eixos (usada 15.00%, coincidències 3)

aymara aimara

- aimara (usada 90.91%, coincidències 10)

- aymara (usada 9.09%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 74.19%, coincidències 23)

- azerbaitjan (usada 22.58%, coincidències 7)

- azerbadjan (usada 3.23%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 73.91%, coincidències 17)

- azerí (usada 8.70%, coincidències 2)

- àceri (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerbaidjan (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerbaidjanès (usada 4.35%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 90.91%, coincidències 10)

- azimuth (usada 9.09%, coincidències 1)

azores azores

- azores (usada 62.50%, coincidències 5)

- açores (usada 37.50%, coincidències 3)

azure atzur

- atzur (usada 60.00%, coincidències 6)

- azure (usada 20.00%, coincidències 2)

- atzurat (usada 10.00%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 10.00%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 8)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 8)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 7)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 9)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 8)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 7)

b8 b8

- b8 (usada 100.00%, coincidències 6)

back enrere

- enrere (usada 88.19%, coincidències 336)

- endarrere (usada 3.15%, coincidències 12)

- torna (usada 2.10%, coincidències 8)

- tornar (usada 1.31%, coincidències 5)

- revers (usada 1.31%, coincidències 5)

- darrere (usada 0.79%, coincidències 3)

- anterior (usada 0.52%, coincidències 2)

- darrera (usada 0.26%, coincidències 1)

- ves arrere (usada 0.26%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.26%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.26%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.26%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.26%, coincidències 1)

- enrrere (usada 0.26%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.26%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.26%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.26%, coincidències 1)

back to list torna a la llista

- torna a la llista (usada 87.50%, coincidències 7)

- tornar al llistat (usada 12.50%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 66.67%, coincidències 6)

- torna a l'inici (usada 22.22%, coincidències 2)

- tornar amunt (usada 11.11%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 38.46%, coincidències 5)

- dorsal (usada 30.77%, coincidències 4)

- capa d'accés de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- fons (usada 7.69%, coincidències 1)

- de fondo (usada 7.69%, coincidències 1)

- suport (usada 7.69%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.76%, coincidències 167)

- segon pla (usada 2.75%, coincidències 5)

- en segon pla (usada 1.10%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.10%, coincidències 2)

- fons de pantalla (usada 1.10%, coincidències 2)

- color de fons (usada 0.55%, coincidències 1)

- background (usada 0.55%, coincidències 1)

- rerefons (usada 0.55%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.55%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 73.75%, coincidències 118)

- color del fons (usada 26.25%, coincidències 42)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 33)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 85.71%, coincidències 12)

- opacitat de fons (usada 14.29%, coincidències 2)

backgrounds fons

- fons (usada 80.00%, coincidències 8)

- fons de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrabarra (usada 10.00%, coincidències 1)

- barra invertida (usada 10.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 32)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 72.97%, coincidències 27)

- còpia (usada 5.41%, coincidències 2)

- backup (usada 5.41%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 5.41%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fer còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

backup failed ha fallat la còpia de seguretat

- ha fallat la còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 4)

- la còpia de seguretat ha fallat (usada 40.00%, coincidències 4)

- la còpia ha fallat (usada 10.00%, coincidències 1)

- ha fallat la còpia de seguretat. (usada 10.00%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 85.71%, coincidències 6)

- fes còpia de seguretat (usada 14.29%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 93.33%, coincidències 14)

- còpies (usada 6.67%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 69.23%, coincidències 18)

- endarrere (usada 11.54%, coincidències 3)

- cap endarrere (usada 3.85%, coincidències 1)

- retrocedir (usada 3.85%, coincidències 1)

- recula (usada 3.85%, coincidències 1)

- backward (usada 3.85%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 3.85%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 63.64%, coincidències 7)

- cap enrere (usada 27.27%, coincidències 3)

- endarrere (usada 9.09%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 60.00%, coincidències 12)

- dolenta (usada 30.00%, coincidències 6)

- malament (usada 5.00%, coincidències 1)

- roí (usada 5.00%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 30.00%, coincidències 6)

- sol·licitud no vàlida (usada 30.00%, coincidències 6)

- petició errònia (usada 15.00%, coincidències 3)

- petició incorrecta (usada 10.00%, coincidències 2)

- la petició és incorrecta (usada 5.00%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 5.00%, coincidències 1)

- mala sol·licitud (usada 5.00%, coincidències 1)

bad signature signatura errònia

- signatura errònia (usada 25.00%, coincidències 3)

- signatura incorrecta (usada 25.00%, coincidències 3)

- signatura dolenta (usada 25.00%, coincidències 3)

- la signatura és incorrecta (usada 8.33%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 8.33%, coincidències 1)

- signatura incorrecte (usada 8.33%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 54.55%, coincidències 6)

- insígnia (usada 45.45%, coincidències 5)

badges insígnies

- insígnies (usada 72.73%, coincidències 8)

- globus (usada 18.18%, coincidències 2)

- distintius (usada 9.09%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.45%, coincidències 21)

- bahamas (usada 4.55%, coincidències 1)

bahia bahia

- bahia (usada 100.00%, coincidències 9)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 22)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 7)

bakery fleca

- fleca (usada 90.00%, coincidències 9)

- forn (usada 10.00%, coincidències 1)

baku bakú

- bakú (usada 85.71%, coincidències 6)

- baku (usada 14.29%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 65.12%, coincidències 28)

- saldo (usada 20.93%, coincidències 9)

- equilibri (usada 4.65%, coincidències 2)

- saldo pendent (usada 2.33%, coincidències 1)

- balance (usada 2.33%, coincidències 1)

- balança (usada 2.33%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.33%, coincidències 1)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 80.00%, coincidències 8)

- balanç (usada 10.00%, coincidències 1)

- equilibat (usada 10.00%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 14)

baltic bàltic

- bàltic (usada 88.89%, coincidències 16)

- baltic (usada 11.11%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 88.89%, coincidències 8)

- llengua bamana (usada 11.11%, coincidències 1)

bamboo bambú

- bambú (usada 87.50%, coincidències 7)

- bamboo (usada 12.50%, coincidències 1)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 10)

band banda

- banda (usada 87.50%, coincidències 14)

- fleix (usada 6.25%, coincidències 1)

- grup (usada 6.25%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 80.95%, coincidències 17)

- ample de banda (usada 14.29%, coincidències 3)

- ample banda (usada 4.76%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 53.57%, coincidències 15)

- bangladesh (usada 46.43%, coincidències 13)

bank banc

- banc (usada 95.24%, coincidències 20)

- bank (usada 4.76%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 82.61%, coincidències 19)

- banner (usada 8.70%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.35%, coincidències 1)

- rètol (usada 4.35%, coincidències 1)

banners bàners

- bàners (usada 62.50%, coincidències 5)

- banners (usada 25.00%, coincidències 2)

- anuncis - pancartes (usada 12.50%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 50.00%, coincidències 21)

- bar (usada 45.24%, coincidències 19)

- barra de compàs (usada 2.38%, coincidències 1)

- bar de copes (usada 2.38%, coincidències 1)

bar chart gràfic de barres

- gràfic de barres (usada 46.15%, coincidències 6)

- diagrama de barres (usada 46.15%, coincidències 6)

- gràfica de barres (usada 7.69%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 95.45%, coincidències 21)

- barbade (usada 4.55%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 12)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 92.86%, coincidències 13)

- codi de barra (usada 7.14%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 66.67%, coincidències 8)

- bars (usada 16.67%, coincidències 2)

- bar (usada 8.33%, coincidències 1)

- mbars (usada 8.33%, coincidències 1)

base base

- base (usada 97.50%, coincidències 39)

- bàsic (usada 2.50%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 87.50%, coincidències 7)

- base dn (usada 12.50%, coincidències 1)

base name nom base

- nom base (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom del fitxer de traduccions (usada 14.29%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 8)

baseball beisbol

- beisbol (usada 75.00%, coincidències 6)

- pilota de beisbol (usada 12.50%, coincidències 1)

- basquetbol (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 90.91%, coincidències 10)

- creat a (usada 9.09%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 11)

basic bàsic

- bàsic (usada 82.61%, coincidències 57)

- bàsica (usada 8.70%, coincidències 6)

- basic (usada 5.80%, coincidències 4)

- opcions bàsiques (usada 1.45%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.45%, coincidències 1)

basic info informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 9)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 16)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 90.00%, coincidències 9)

- llatí basic (usada 10.00%, coincidències 1)

basic settings configuració bàsica

- configuració bàsica (usada 35.00%, coincidències 7)

- paràmetres bàsics (usada 25.00%, coincidències 5)

- arranjament bàsic (usada 15.00%, coincidències 3)

- ajusts bàsics (usada 15.00%, coincidències 3)

- paràmtres bàsics (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajustos basics (usada 5.00%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 57.14%, coincidències 4)

- instruccions (usada 14.29%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 14.29%, coincidències 1)

- bàsic (usada 14.29%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 6)

- basquetbol (usada 25.00%, coincidències 3)

- pilota de bàsquet (usada 25.00%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 86.21%, coincidències 25)

- èuscar (usada 6.90%, coincidències 2)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.45%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 3.45%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 37.50%, coincidències 6)

- baixos (usada 25.00%, coincidències 4)

- greus (usada 25.00%, coincidències 4)

- clau de fa (usada 6.25%, coincidències 1)

- bass (usada 6.25%, coincidències 1)

bass boost amplificació de baixos

- amplificació de baixos (usada 28.57%, coincidències 2)

- sense accentuació dels baixos (usada 28.57%, coincidències 2)

- accentuació dels baixos (usada 14.29%, coincidències 1)

- potència de greus (usada 14.29%, coincidències 1)

- potencia els greus (usada 14.29%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 9)

battery bateria

- bateria (usada 96.77%, coincidències 30)

- pila (usada 3.23%, coincidències 1)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 63.64%, coincidències 7)

- nivell de bateria (usada 36.36%, coincidències 4)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 75.00%, coincidències 6)

- taxa de baud (usada 12.50%, coincidències 1)

- bits per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 48.15%, coincidències 26)

- c/o (usada 27.78%, coincidències 15)

- bcc (usada 24.07%, coincidències 13)

beach platja

- platja (usada 91.67%, coincidències 11)

- beach (usada 8.33%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 4)

- far (usada 25.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 25.00%, coincidències 2)

beam raig

- raig (usada 33.33%, coincidències 4)

- agrupació (usada 25.00%, coincidències 3)

- barra (usada 16.67%, coincidències 2)

- biga (usada 8.33%, coincidències 1)

- bigues (usada 8.33%, coincidències 1)

- mànega (usada 8.33%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 77.78%, coincidències 7)

- cops per minut (usada 11.11%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 11.11%, coincidències 1)

bed llit

- llit (usada 88.89%, coincidències 8)

- llits (usada 11.11%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 40.00%, coincidències 4)

- so (usada 20.00%, coincidències 2)

- emet un to (usada 10.00%, coincidències 1)

- bip (usada 10.00%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 10.00%, coincidències 1)

- fes sonar (usada 10.00%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 6)

before abans

- abans (usada 81.01%, coincidències 64)

- abans de (usada 13.92%, coincidències 11)

- anterior (usada 2.53%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.27%, coincidències 1)

- before (usada 1.27%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 33.33%, coincidències 7)

- començament (usada 28.57%, coincidències 6)

- comença (usada 19.05%, coincidències 4)

- principi (usada 4.76%, coincidències 1)

- begin (usada 4.76%, coincidències 1)

- comença|començeu (usada 4.76%, coincidències 1)

- començar (usada 4.76%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 10)

- novell (usada 16.67%, coincidències 2)

beginning començament

- començament (usada 37.50%, coincidències 6)

- inici (usada 37.50%, coincidències 6)

- començant (usada 12.50%, coincidències 2)

- principi (usada 6.25%, coincidències 1)

- vés al principi (usada 6.25%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 80.95%, coincidències 17)

- comença per (usada 19.05%, coincidències 4)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 41)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 16)

behind darrere

- darrere (usada 88.89%, coincidències 8)

- al darrere (usada 11.11%, coincidències 1)

beijing pequín

- pequín (usada 100.00%, coincidències 14)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 89.66%, coincidències 26)

- bielorrússia (usada 6.90%, coincidències 2)

- belarus (usada 3.45%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.55%, coincidències 28)

- bielorúsa (usada 3.45%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 34)

belgrade belgrad

- belgrad (usada 100.00%, coincidències 9)

belize belize

- belize (usada 95.65%, coincidències 22)

- belice (usada 4.35%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 63.64%, coincidències 7)

- so d'avís (usada 18.18%, coincidències 2)

- timbre (usada 18.18%, coincidències 2)

below per sota

- per sota (usada 42.50%, coincidències 17)

- a sota (usada 27.50%, coincidències 11)

- sota (usada 15.00%, coincidències 6)

- inferior (usada 7.50%, coincidències 3)

- davall (usada 2.50%, coincidències 1)

- part inferior (usada 2.50%, coincidències 1)

- a continuació (usada 2.50%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de rendiment (usada 28.57%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 36)

benin benín

- benín (usada 91.30%, coincidències 21)

- benin (usada 8.70%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 93.75%, coincidències 15)

- berlin (usada 6.25%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 60.00%, coincidències 12)

- bermudes (usada 40.00%, coincidències 8)

best màxima

- màxima (usada 35.71%, coincidències 10)

- millor (usada 32.14%, coincidències 9)

- la millor (usada 10.71%, coincidències 3)

- el millor (usada 7.14%, coincidències 2)

- cordialment (usada 7.14%, coincidències 2)

- superior (usada 3.57%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 3.57%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 62.50%, coincidències 10)

- millor ajustament (usada 18.75%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 6.25%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 6.25%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 6.25%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 97.44%, coincidències 38)

- β ( beta minúscula) (usada 2.56%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 92.00%, coincidències 23)

- between (usada 8.00%, coincidències 2)

bevel bissell

- bissell (usada 50.00%, coincidències 8)

- bisell (usada 25.00%, coincidències 4)

- bisella (usada 18.75%, coincidències 3)

- obliqua (usada 6.25%, coincidències 1)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 100.00%, coincidències 19)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 15)

bicubic bicúbic

- bicúbic (usada 57.14%, coincidències 4)

- bicúbica (usada 42.86%, coincidències 3)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 17)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 90.91%, coincidències 10)

- big (usada 9.09%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.61%, coincidències 57)

- major (usada 3.39%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 19)

bill factura

- factura (usada 62.50%, coincidències 5)

- facturar (usada 12.50%, coincidències 1)

- compta (usada 12.50%, coincidències 1)

- llei (usada 12.50%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 13)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 91.67%, coincidències 11)

- direcció de facturació (usada 8.33%, coincidències 1)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 77.78%, coincidències 7)

- dades de facturació (usada 22.22%, coincidències 2)

bin bin

- bin (usada 50.00%, coincidències 5)

- grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- compartiment (usada 10.00%, coincidències 1)

- paperera (usada 10.00%, coincidències 1)

- safata (usada 10.00%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 90.24%, coincidències 37)

- binària (usada 4.88%, coincidències 2)

- executable (usada 2.44%, coincidències 1)

- binary (usada 2.44%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

bind unir

- unir (usada 37.50%, coincidències 3)

- lligam (usada 12.50%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 12.50%, coincidències 1)

- vincular (usada 12.50%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernar (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 56.25%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 12.50%, coincidències 2)

- associació (usada 6.25%, coincidències 1)

- unint (usada 6.25%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 6.25%, coincidències 1)

- vinculant (usada 6.25%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 6.25%, coincidències 1)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 8)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 10)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 77.14%, coincidències 27)

- data de naixement (usada 17.14%, coincidències 6)

- natalici (usada 2.86%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 2.86%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 87.50%, coincidències 7)

- birmà (usada 12.50%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 70.00%, coincidències 7)

- bits (usada 20.00%, coincidències 2)

- mica (usada 10.00%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 50.00%, coincidències 9)

- bits de profunditat (usada 22.22%, coincidències 4)

- profunditat de mostreig (usada 5.56%, coincidències 1)

- bits per color (usada 5.56%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 5.56%, coincidències 1)

- bits (usada 5.56%, coincidències 1)

- nombre de bits (usada 5.56%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 47.37%, coincidències 9)

- velocitat de bits (usada 47.37%, coincidències 9)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.26%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 9)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 15)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 81.58%, coincidències 31)

- velocitat de bits (usada 7.89%, coincidències 3)

- velocitat de transmissió (usada 2.63%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.63%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 2.63%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.63%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 11)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 10)

black negre

- negre (usada 85.12%, coincidències 103)

- negres (usada 5.79%, coincidències 7)

- ordena (usada 4.13%, coincidències 5)

- negra (usada 2.48%, coincidències 3)

- gruixut (usada 2.48%, coincidències 3)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 30)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 96.55%, coincidències 28)

- en blanc i negre (usada 3.45%, coincidències 1)

black level nivell de negre

- nivell de negre (usada 100.00%, coincidències 8)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 13)

black point punt negre

- punt negre (usada 100.00%, coincidències 7)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 10)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 45.00%, coincidències 18)

- buit (usada 32.50%, coincidències 13)

- esborra (usada 7.50%, coincidències 3)

- blank (usada 5.00%, coincidències 2)

- blanc (usada 5.00%, coincidències 2)

- buida (usada 2.50%, coincidències 1)

- negre (usada 2.50%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 90.91%, coincidències 10)

- pàgina buida (usada 9.09%, coincidències 1)

blend barreja

- barreja (usada 52.94%, coincidències 9)

- mescla (usada 23.53%, coincidències 4)

- transició (usada 5.88%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.88%, coincidències 1)

- mesclar (usada 5.88%, coincidències 1)

- fusiona (usada 5.88%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 46.88%, coincidències 15)

- mode de mescla (usada 21.88%, coincidències 7)

- mode de barreja (usada 15.62%, coincidències 5)

- mode degradat (usada 12.50%, coincidències 4)

- mode (usada 3.12%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 37.50%, coincidències 3)

- angles morts (usada 25.00%, coincidències 2)

- persiana (usada 25.00%, coincidències 2)

- blinds (usada 12.50%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 34.69%, coincidències 34)

- bloca (usada 33.67%, coincidències 33)

- bloqueja (usada 11.22%, coincidències 11)

- bloquejar (usada 11.22%, coincidències 11)

- blocs (usada 3.06%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.04%, coincidències 2)

- bloca-ho (usada 1.02%, coincidències 1)

- bloquejats (usada 1.02%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.02%, coincidències 1)

- block (usada 1.02%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 70.00%, coincidències 7)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 20.00%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 10.00%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 40.00%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 30.00%, coincidències 3)

- bloqueig d'elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- blocar elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 10.00%, coincidències 1)

block quote cita

- cita (usada 37.50%, coincidències 3)

- cita en bloc (usada 25.00%, coincidències 2)

- cita de bloc (usada 12.50%, coincidències 1)

- descripció de la cita (usada 12.50%, coincidències 1)

- block quote (usada 12.50%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 57.14%, coincidències 8)

- bloquejar l'usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

- bloqueig d'usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 7.14%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 7.14%, coincidències 1)

- bloquejar usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 52.94%, coincidències 27)

- bloquejat (usada 29.41%, coincidències 15)

- blocats (usada 5.88%, coincidències 3)

- bloquejada (usada 3.92%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 3.92%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 1.96%, coincidències 1)

- blocades (usada 1.96%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 63.64%, coincidències 7)

- usuaris bloquejats (usada 36.36%, coincidències 4)

blockquote cita

- cita (usada 44.44%, coincidències 4)

- bloc de cita (usada 22.22%, coincidències 2)

- cita en bloc (usada 22.22%, coincidències 2)

- citació (usada 11.11%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 93.10%, coincidències 27)

- bloquejos (usada 3.45%, coincidències 1)

- quadrets (usada 3.45%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 80.00%, coincidències 20)

- bloc (usada 16.00%, coincidències 4)

- publicar al blog (usada 4.00%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 85.71%, coincidències 6)

- blocs (usada 14.29%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 88.89%, coincidències 8)

- blue-ray (usada 11.11%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 97.24%, coincidències 176)

- blava (usada 1.66%, coincidències 3)

- blue (usada 1.10%, coincidències 2)

blueberry nabiu

- nabiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- blueberry (usada 14.29%, coincidències 1)

- mirtil (usada 14.29%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 39)

blur difumina

- difumina (usada 32.65%, coincidències 16)

- difuminat (usada 28.57%, coincidències 14)

- difuminar (usada 22.45%, coincidències 11)

- borrós (usada 8.16%, coincidències 4)

- difuminada (usada 2.04%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.04%, coincidències 1)

- desenfocar (usada 2.04%, coincidències 1)

- taca (usada 2.04%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 8)

board tauler

- tauler (usada 66.67%, coincidències 14)

- placa (usada 14.29%, coincidències 3)

- taula (usada 4.76%, coincidències 1)

- tauló (usada 4.76%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 4.76%, coincidències 1)

- targeta (usada 4.76%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 54.55%, coincidències 6)

- barca (usada 36.36%, coincidències 4)

- veler (usada 9.09%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 92.00%, coincidències 46)

- body (usada 4.00%, coincidències 2)

- text (usada 2.00%, coincidències 1)

- missatge (usada 2.00%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.35%, coincidències 179)

- marcat (usada 0.55%, coincidències 1)

- intrèpid (usada 0.55%, coincidències 1)

- bold (usada 0.55%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 72.73%, coincidències 8)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 16)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.55%, coincidències 28)

- bolivia (usada 3.45%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 7)

bond vinculació

- vinculació (usada 20.00%, coincidències 2)

- vinculada (usada 20.00%, coincidències 2)

- bo (usada 20.00%, coincidències 2)

- enllaç (usada 10.00%, coincidències 1)

- mig (usada 10.00%, coincidències 1)

- lligam (usada 10.00%, coincidències 1)

- llaç (usada 10.00%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 97.56%, coincidències 40)

- rodona (usada 2.44%, coincidències 1)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 12)

bookmark marcador

- marcador (usada 41.67%, coincidències 25)

- adreça d'interès (usada 30.00%, coincidències 18)

- preferit (usada 3.33%, coincidències 2)

- punt de llibre (usada 3.33%, coincidències 2)

- punt (usada 3.33%, coincidències 2)

- marcadors (usada 3.33%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.33%, coincidències 2)

- adreces d'interès (usada 1.67%, coincidències 1)

- adreça d'interés (usada 1.67%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.67%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 1.67%, coincidències 1)

- marca (usada 1.67%, coincidències 1)

bookmark name nom del punt d'interès

- nom del punt d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom de l'adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom de marcatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 6)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 15.00%, coincidències 3)

- apunta aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 2)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

- marqueu aquesta pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 52.29%, coincidències 80)

- marcadors (usada 35.29%, coincidències 54)

- punts (usada 3.92%, coincidències 6)

- favorits (usada 2.61%, coincidències 4)

- preferits (usada 1.96%, coincidències 3)

- punts d'interès (usada 1.96%, coincidències 3)

- punts de lectura (usada 0.65%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.65%, coincidències 1)

- perfils de localització (usada 0.65%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 23)

bool bool

- bool (usada 78.95%, coincidències 15)

- booleà (usada 21.05%, coincidències 4)

boolean booleà

- booleà (usada 97.78%, coincidències 44)

- boolean (usada 2.22%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boost accentuació

- accentuació (usada 25.00%, coincidències 2)

- potenciar (usada 12.50%, coincidències 1)

- augmenta (usada 12.50%, coincidències 1)

- interessant (usada 12.50%, coincidències 1)

- impuls (usada 12.50%, coincidències 1)

- (incrementa|incrementar) (usada 12.50%, coincidències 1)

- recomana (usada 12.50%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 64.71%, coincidències 11)

- boot (usada 11.76%, coincidències 2)

- bota (usada 11.76%, coincidències 2)

- arrancada (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrenca (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 10)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 9)

border vora

- vora (usada 65.82%, coincidències 52)

- contorn (usada 13.92%, coincidències 11)

- frontera (usada 13.92%, coincidències 11)

- marge (usada 2.53%, coincidències 2)

- vores (usada 2.53%, coincidències 2)

- només la vora (usada 1.27%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 48.15%, coincidències 13)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 6)

- color del marge (usada 7.41%, coincidències 2)

- color de les vores (usada 7.41%, coincidències 2)

- color de vora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de contorn (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de la bora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color del costat (usada 3.70%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 57.14%, coincidències 12)

- amplada del contorn (usada 23.81%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 9.52%, coincidències 2)

- amplada de contorn (usada 4.76%, coincidències 1)

- gruix de la vora (usada 4.76%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 93.18%, coincidències 41)

- contorns (usada 4.55%, coincidències 2)

- fronteres (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.91%, coincidències 20)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.55%, coincidències 1)

- bòsnia i herzegovina (usada 4.55%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 88.00%, coincidències 22)

- bosni (usada 12.00%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 72.73%, coincidències 8)

- robot (usada 18.18%, coincidències 2)

- inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 59.32%, coincidències 35)

- tots dos (usada 22.03%, coincidències 13)

- ambdues (usada 8.47%, coincidències 5)

- de tots dos (usada 1.69%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.69%, coincidències 1)

- both (usada 1.69%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.69%, coincidències 1)

- tots (usada 1.69%, coincidències 1)

- (les dues|els dos|ambdós|ambdues|tots dos|totes dues) (usada 1.69%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.24%, coincidències 20)

- botsuana (usada 4.76%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 63.01%, coincidències 138)

- baix (usada 12.79%, coincidències 28)

- part inferior (usada 11.42%, coincidències 25)

- a baix (usada 6.39%, coincidències 14)

- capdavall (usada 1.37%, coincidències 3)

- avall (usada 0.91%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.91%, coincidències 2)

- sota (usada 0.46%, coincidències 1)

- natges (usada 0.46%, coincidències 1)

- a sota (usada 0.46%, coincidències 1)

- fons (usada 0.46%, coincidències 1)

- al final (usada 0.46%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.46%, coincidències 1)

- final (usada 0.46%, coincidències 1)

bottom center inferior centre

- inferior centre (usada 23.08%, coincidències 3)

- a baix al centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 7.69%, coincidències 1)

- baix centre (usada 7.69%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 7.69%, coincidències 1)

- a baix i al centre (usada 7.69%, coincidències 1)

- inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

- avall centrat (usada 7.69%, coincidències 1)

- baix al centre (usada 7.69%, coincidències 1)

- part inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 42.37%, coincidències 25)

- baix a l'esquerra (usada 23.73%, coincidències 14)

- part inferior esquerra (usada 8.47%, coincidències 5)

- a baix a l'esquerra (usada 6.78%, coincidències 4)

- baix esquerra (usada 5.08%, coincidències 3)

- a baix esquerra (usada 3.39%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 3.39%, coincidències 2)

- part inferior a l'esquerra (usada 1.69%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 1.69%, coincidències 1)

- zona inferior esquerra (usada 1.69%, coincidències 1)

- a baix i a l'esquerra (usada 1.69%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 95.00%, coincidències 19)

- vora inferior (usada 5.00%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 43.86%, coincidències 25)

- baix a la dreta (usada 24.56%, coincidències 14)

- a baix a la dreta (usada 10.53%, coincidències 6)

- part inferior dreta (usada 7.02%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 5.26%, coincidències 3)

- part inferior a la dreta (usada 1.75%, coincidències 1)

- a baix dreta (usada 1.75%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 1.75%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 1.75%, coincidències 1)

- a baix i a la dreta (usada 1.75%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 92.86%, coincidències 13)

- baix a dalt (usada 7.14%, coincidències 1)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a l'esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 40.00%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- baix a la dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- a baix-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 46.15%, coincidències 6)

- rebota (usada 23.08%, coincidències 3)

- botar (usada 7.69%, coincidències 1)

- repetició (usada 7.69%, coincidències 1)

- retornar (usada 7.69%, coincidències 1)

- retornats (usada 7.69%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 27.27%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 27.27%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 18.18%, coincidències 2)

- repetició de tecles (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 9.09%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 33.33%, coincidències 3)

- límits (usada 22.22%, coincidències 2)

- contorn (usada 22.22%, coincidències 2)

- final (usada 11.11%, coincidències 1)

- frontera (usada 11.11%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 20.00%, coincidències 4)

- caixetí delimitador (usada 20.00%, coincidències 4)

- volum delimitador (usada 10.00%, coincidències 2)

- caixa contenidora (usada 10.00%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 10.00%, coincidències 2)

- quadre delimitador (usada 10.00%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 5.00%, coincidències 1)

- límits (usada 5.00%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 5.00%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 5.00%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 12)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 87.50%, coincidències 14)

- bouvet (usada 12.50%, coincidències 2)

box caixa

- caixa (usada 42.22%, coincidències 19)

- quadre (usada 31.11%, coincidències 14)

- casella (usada 11.11%, coincidències 5)

- capsa (usada 8.89%, coincidències 4)

- box (usada 4.44%, coincidències 2)

- requadre (usada 2.22%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 30.00%, coincidències 3)

- dibuix de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de línies (usada 10.00%, coincidències 1)

- box drawing (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 10.00%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 55.56%, coincidències 15)

- ppm (usada 25.93%, coincidències 7)

- tempo (usada 11.11%, coincidències 3)

- tpm (usada 3.70%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 3.70%, coincidències 1)

bracket claudàtor

- claudàtor (usada 90.91%, coincidències 10)

- suport (usada 9.09%, coincidències 1)

brackets claudàtors

- claudàtors (usada 38.89%, coincidències 7)

- parèntesis (usada 27.78%, coincidències 5)

- claus (usada 22.22%, coincidències 4)

- exp. escalonades (usada 5.56%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 5.56%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 7)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 33.33%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 33.33%, coincidències 3)

- plantilles en braille (usada 11.11%, coincidències 1)

- patrons de braille (usada 11.11%, coincidències 1)

- alfabet braille (usada 11.11%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 86.21%, coincidències 25)

- bifurcació (usada 6.90%, coincidències 2)

- branch (usada 3.45%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.45%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 16)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 38)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 62.50%, coincidències 5)

- portuguès (brasil) (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès de brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès del brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 88.89%, coincidències 8)

- real (usada 11.11%, coincidències 1)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 10)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 57.14%, coincidències 4)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 38.89%, coincidències 7)

- trenca (usada 11.11%, coincidències 2)

- interromp (usada 5.56%, coincidències 1)

- divisió (usada 5.56%, coincidències 1)

- divideix (usada 5.56%, coincidències 1)

- interrompre (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- pausa (usada 5.56%, coincidències 1)

- saltar|trencar|saltis|salteu|trenquis|trenqueu|salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- fre (usada 5.56%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 66.67%, coincidències 6)

- punt d'interrupció (usada 22.22%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 11.11%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 85.71%, coincidències 6)

- punts d'interrupció (usada 14.29%, coincidències 1)

bremen bremen

- bremen (usada 100.00%, coincidències 9)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 25)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 24)

bright brillant

- brillant (usada 73.33%, coincidències 11)

- lluentor (usada 6.67%, coincidències 1)

- brillantor (usada 6.67%, coincidències 1)

- brillant|lluminós (usada 6.67%, coincidències 1)

- lluminós (usada 6.67%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 89.22%, coincidències 91)

- lluminositat (usada 6.86%, coincidències 7)

- claror (usada 0.98%, coincidències 1)

- lluentor (usada 0.98%, coincidències 1)

- brillant (usada 0.98%, coincidències 1)

- (brillantor|lluentor) (usada 0.98%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 61.11%, coincidències 11)

- porta endavant (usada 11.11%, coincidències 2)

- portar a primer pla (usada 11.11%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 5.56%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.56%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.56%, coincidències 1)

british columbia colúmbia britànica

- colúmbia britànica (usada 75.00%, coincidències 6)

- british columbia (usada 25.00%, coincidències 2)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 88.89%, coincidències 8)

- angles britànic (usada 11.11%, coincidències 1)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 87.50%, coincidències 7)

- illes verge (britàniques) (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 86.36%, coincidències 19)

- retransmetre (usada 9.09%, coincidències 2)

- de difusió (usada 4.55%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 58.33%, coincidències 7)

- trencats (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 8.33%, coincidències 1)

- espatllat (usada 8.33%, coincidències 1)

- discontínua (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencada (usada 8.33%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 7)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 34)

browse navega

- navega (usada 80.67%, coincidències 192)

- explora (usada 8.82%, coincidències 21)

- navegar (usada 4.62%, coincidències 11)

- examina (usada 1.26%, coincidències 3)

- explorar (usada 1.26%, coincidències 3)

- navegació (usada 0.84%, coincidències 2)

- índex (usada 0.42%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.42%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.42%, coincidències 1)

- cercar (usada 0.42%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.42%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.42%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 46.15%, coincidències 6)

- navegador de fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- explorar els arxius (usada 7.69%, coincidències 1)

- cerca el fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 83.33%, coincidències 40)

- explorador (usada 14.58%, coincidències 7)

- browser (usada 2.08%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 42.86%, coincidències 6)

- explorant (usada 14.29%, coincidències 2)

- exploració (usada 14.29%, coincidències 2)

- navegant (usada 14.29%, coincidències 2)

- examinant (usada 7.14%, coincidències 1)

- navega (usada 7.14%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 14)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 71.43%, coincidències 10)

- brunei darussalam (usada 21.43%, coincidències 3)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.14%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 8)

brush pinzell

- pinzell (usada 85.71%, coincidències 12)

- raspall (usada 7.14%, coincidències 1)

- brotxa (usada 7.14%, coincidències 1)

brush size mida del pinzell

- mida del pinzell (usada 100.00%, coincidències 9)

brushes pinzells

- pinzells (usada 100.00%, coincidències 8)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 100.00%, coincidències 11)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 9)

bubble bombolla

- bombolla (usada 90.00%, coincidències 9)

- bombolles (usada 10.00%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 90.00%, coincidències 9)

- bafarades (usada 10.00%, coincidències 1)

bucket galleda

- galleda (usada 44.44%, coincidències 4)

- dipòsit (usada 22.22%, coincidències 2)

- fossa sèptica (usada 11.11%, coincidències 1)

- cubeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- cub (usada 11.11%, coincidències 1)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 9)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 13)

buffer àrea d'influència

- àrea d'influència (usada 54.84%, coincidències 17)

- memòria intermèdia (usada 35.48%, coincidències 11)

- dilatació (usada 6.45%, coincidències 2)

- buffer (usada 3.23%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 84.62%, coincidències 11)

- mida del buffer (usada 7.69%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 23.08%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 15.38%, coincidències 2)

- desant a la memòria intermèdia (usada 15.38%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'omple la memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 7.69%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

- buffering (usada 7.69%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

buffers memòries intermèdies

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- error (usada 20.00%, coincidències 2)

- cuca (usada 20.00%, coincidències 2)

- errada (usada 10.00%, coincidències 1)

- bug (usada 10.00%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 40.00%, coincidències 4)

- incidències (usada 10.00%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 10.00%, coincidències 1)

- seguidor d'errors (usada 10.00%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 10.00%, coincidències 1)

- registre d'errors (usada 10.00%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 10.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 84.62%, coincidències 11)

- buginès (usada 15.38%, coincidències 2)

bugs errors

- errors (usada 88.89%, coincidències 8)

- errors de programari (usada 11.11%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 70.00%, coincidències 7)

- bugui (usada 30.00%, coincidències 3)

build construeix

- construeix (usada 40.00%, coincidències 18)

- construcció (usada 22.22%, coincidències 10)

- muntatge (usada 13.33%, coincidències 6)

- fase (usada 8.89%, coincidències 4)

- compilació (usada 6.67%, coincidències 3)

- munta (usada 4.44%, coincidències 2)

- construir (usada 2.22%, coincidències 1)

- generar (usada 2.22%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 40.00%, coincidències 8)

- construcció (usada 20.00%, coincidències 4)

- s'està construint (usada 5.00%, coincidències 1)

- construir (usada 5.00%, coincidències 1)

- creant (usada 5.00%, coincidències 1)

- compilant (usada 5.00%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 5.00%, coincidències 1)

- edificació (usada 5.00%, coincidències 1)

- muntatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- construint (usada 5.00%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 73.08%, coincidències 19)

- incorporat (usada 19.23%, coincidències 5)

- integrada (usada 3.85%, coincidències 1)

- inclòs (usada 3.85%, coincidències 1)

bulb bombeta

- bombeta (usada 100.00%, coincidències 10)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 34)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.56%, coincidències 40)

- bulgar (usada 2.44%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 88.89%, coincidències 8)

- lev (usada 11.11%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 72.22%, coincidències 13)

- vinyeta (usada 11.11%, coincidències 2)

- bala (usada 5.56%, coincidències 1)

- pics (usada 5.56%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 5.56%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 57.14%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 14.29%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 14.29%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 42.86%, coincidències 9)

- llista de vinyetes (usada 19.05%, coincidències 4)

- llista amb pics (usada 19.05%, coincidències 4)

- llista amb vinyetes (usada 4.76%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 4.76%, coincidències 1)

- llista no numerada (usada 4.76%, coincidències 1)

- bulleted list (usada 4.76%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 72.73%, coincidències 8)

- vinyetes (usada 18.18%, coincidències 2)

- punts volats (usada 9.09%, coincidències 1)

bundle paquet

- paquet (usada 61.54%, coincidències 8)

- embolcall (usada 15.38%, coincidències 2)

- agrupació (usada 15.38%, coincidències 2)

- agrupar (usada 7.69%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.74%, coincidències 18)

- burkina fasso (usada 5.26%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 100.00%, coincidències 20)

burmese birmà

- birmà (usada 94.44%, coincidències 17)

- burmès (usada 5.56%, coincidències 1)

burn gravar

- gravar (usada 25.93%, coincidències 7)

- crema (usada 22.22%, coincidències 6)

- grava (usada 18.52%, coincidències 5)

- cremat (usada 18.52%, coincidències 5)

- enregistra (usada 7.41%, coincidències 2)

- cremar (usada 3.70%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 3.70%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 18)

bus bus

- bus (usada 66.67%, coincidències 16)

- autobús (usada 33.33%, coincidències 8)

business negocis

- negocis (usada 32.00%, coincidències 8)

- empresa (usada 32.00%, coincidències 8)

- negoci (usada 28.00%, coincidències 7)

- professional (usada 4.00%, coincidències 1)

- business (usada 4.00%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 90.70%, coincidències 39)

- ocupada (usada 4.65%, coincidències 2)

- espereu un moment (usada 2.33%, coincidències 1)

- no disponible (usada 2.33%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 96.43%, coincidències 81)

- bot@'o (usada 1.19%, coincidències 1)

- button (usada 1.19%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.19%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 7)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 96.77%, coincidències 30)

- butons (usada 3.23%, coincidències 1)

buy compra

- compra (usada 53.85%, coincidències 7)

- comprar (usada 46.15%, coincidències 6)

bw blanc i negre

- blanc i negre (usada 28.57%, coincidències 2)

- b i n (usada 14.29%, coincidències 1)

- b/n (usada 14.29%, coincidències 1)

- re (usada 14.29%, coincidències 1)

- banda (usada 14.29%, coincidències 1)

- nb (usada 14.29%, coincidències 1)

by per

- per (usada 92.42%, coincidències 61)

- de (usada 3.03%, coincidències 2)

- by (usada 1.52%, coincidències 1)

- segons (usada 1.52%, coincidències 1)

- autor (usada 1.52%, coincidències 1)

by category per categoria

- per categoria (usada 100.00%, coincidències 9)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 15)

by extension per extensió

- per extensió (usada 75.00%, coincidències 6)

- per l'extensió (usada 25.00%, coincidències 2)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 77.78%, coincidències 7)

- per la data de modificació (usada 22.22%, coincidències 2)

by name per nom

- per nom (usada 88.46%, coincidències 23)

- pel nom (usada 11.54%, coincidències 3)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by status per estat

- per estat (usada 87.50%, coincidències 7)

- per l'estat (usada 12.50%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 92.31%, coincidències 12)

- pel tipus (usada 7.69%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 80.00%, coincidències 8)

- bytes (usada 10.00%, coincidències 1)

- octet (usada 10.00%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 94.12%, coincidències 48)

- octets (usada 5.88%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 8)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 8)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 7)

ca certificate certificat de ca

- certificat de ca (usada 40.00%, coincidències 4)

- certificat ca (usada 30.00%, coincidències 3)

- certificat de la ca (usada 20.00%, coincidències 2)

- certificat de l'ac (usada 10.00%, coincidències 1)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 78.72%, coincidències 37)

- cau (usada 10.64%, coincidències 5)

- cache (usada 4.26%, coincidències 2)

- caché (usada 2.13%, coincidències 1)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.13%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.13%, coincidències 1)

cache size mida de la memòria cau

- mida de la memòria cau (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida de la cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- espai de la memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- grandària de memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 35.71%, coincidències 5)

- a la memòria cau (usada 28.57%, coincidències 4)

- a la cau (usada 7.14%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 7.14%, coincidències 1)

- cau (usada 7.14%, coincidències 1)

- cau de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 7.14%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 33.33%, coincidències 3)

- desament a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 11.11%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 9)

cairo el caire

- el caire (usada 77.78%, coincidències 14)

- cairo (usada 22.22%, coincidències 4)

cake pastís

- pastís (usada 88.89%, coincidències 8)

- pastis (usada 11.11%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 78.79%, coincidències 26)

- calcular (usada 15.15%, coincidències 5)

- càlcul (usada 6.06%, coincidències 2)

calculated calculat

- calculat (usada 94.12%, coincidències 16)

- calculada (usada 5.88%, coincidències 1)

calculating calculant

- calculant (usada 52.63%, coincidències 20)

- s'està calculant (usada 39.47%, coincidències 15)

- es calcula (usada 7.89%, coincidències 3)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 9)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 50)

calendar calendari

- calendari (usada 96.24%, coincidències 128)

- agenda (usada 2.26%, coincidències 3)

- calendar (usada 1.50%, coincidències 2)

calendar events esdeveniments del calendari

- esdeveniments del calendari (usada 66.67%, coincidències 6)

- esdeveniments de calendari (usada 33.33%, coincidències 3)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 12)

calendars calendaris

- calendaris (usada 96.67%, coincidències 29)

- celendaris (usada 3.33%, coincidències 1)

calibrate calibra

- calibra (usada 73.33%, coincidències 11)

- calibrar (usada 20.00%, coincidències 3)

- calibratge (usada 6.67%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 9)

california california

- california (usada 66.67%, coincidències 6)

- califòrnia (usada 33.33%, coincidències 3)

call trucar

- trucar (usada 35.85%, coincidències 19)

- truca (usada 24.53%, coincidències 13)

- trucada (usada 13.21%, coincidències 7)

- crida (usada 9.43%, coincidències 5)

- habitual (usada 9.43%, coincidències 5)

- truca a (usada 1.89%, coincidències 1)

- comú (usada 1.89%, coincidències 1)

- call (usada 1.89%, coincidències 1)

- truca-li (usada 1.89%, coincidències 1)

call back torna la trucada

- torna la trucada (usada 85.71%, coincidències 6)

- reintentar (usada 14.29%, coincidències 1)

call number número de crida

- número de crida (usada 45.45%, coincidències 5)

- número de referència (usada 27.27%, coincidències 3)

- identificador de convocatòria (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de trucada (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de catàleg (usada 9.09%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 50.00%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 37.50%, coincidències 3)

- grup de trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

callback resposta de trucada

- resposta de trucada (usada 37.50%, coincidències 3)

- trucada de resposta (usada 25.00%, coincidències 2)

- retorn de trucada (usada 12.50%, coincidències 1)

- crida de retorn (usada 12.50%, coincidències 1)

- url de resposta (usada 12.50%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 9)

calling trucant

- trucant (usada 28.57%, coincidències 4)

- s'està trucant (usada 21.43%, coincidències 3)

- trucada (usada 14.29%, coincidències 2)

- trucades (usada 7.14%, coincidències 1)

- cridant (usada 7.14%, coincidències 1)

- trucar (usada 7.14%, coincidències 1)

- es truca (usada 7.14%, coincidències 1)

- telefonades (usada 7.14%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 75.00%, coincidències 15)

- crides (usada 25.00%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 24)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 100)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 76.47%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 17.65%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.88%, coincidències 1)

camera settings configuració de la càmera

- configuració de la càmera (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de la càmera (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustaments de la càmera (usada 22.22%, coincidències 2)

- arranjament de la càmera (usada 11.11%, coincidències 1)

cameras càmeres

- càmeres (usada 100.00%, coincidències 7)

cameroon camerun

- camerun (usada 100.00%, coincidències 26)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 7)

campaigns campanyes

- campanyes (usada 85.71%, coincidències 6)

- campaigns (usada 14.29%, coincidències 1)

campeche campeche

- campeche (usada 100.00%, coincidències 8)

can edit pot editar

- pot editar (usada 75.00%, coincidències 6)

- pot editar-lo (usada 12.50%, coincidències 1)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 38)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 88.89%, coincidències 8)

- dòlars canadencs (usada 11.11%, coincidències 1)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 78.95%, coincidències 1140)

- cancel·lar (usada 19.74%, coincidències 285)

- cancel·la els canvis (usada 0.35%, coincidències 5)

- canceŀla (usada 0.14%, coincidències 2)

- cancelar (usada 0.14%, coincidències 2)

- cancel.la (usada 0.14%, coincidències 2)

- cancelâ·la (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.07%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lar|cancel·la (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.07%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.07%, coincidències 1)

cancel all cancel·la-ho tot

- cancel·la-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- cancel·lar-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 63.64%, coincidències 7)

- cancel·lar la descàrrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·lar la baixada (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·lar descarrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·lar baixada (usada 9.09%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 55.56%, coincidències 5)

- cancel·la la tasca (usada 22.22%, coincidències 2)

- cancel·lar tasca (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·la un treball (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel search cancel·la la cerca

- cancel·la la cerca (usada 71.43%, coincidències 5)

- cancel·lar la cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

- cancel·lar cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 67.24%, coincidències 39)

- cancel·lada (usada 22.41%, coincidències 13)

- s'ha cancel·lat (usada 8.62%, coincidències 5)

- cancel·lades (usada 1.72%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 47.62%, coincidències 10)

- cancel·lant (usada 42.86%, coincidències 9)

- cancel·lació (usada 9.52%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 66.67%, coincidències 24)

- cancel·lada (usada 22.22%, coincidències 8)

- s'ha cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 4)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 50.00%, coincidències 8)

- es cancel·la (usada 25.00%, coincidències 4)

- cancel·lació (usada 12.50%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 12.50%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 55.56%, coincidències 5)

- càncer (usada 33.33%, coincidències 3)

- càncer (o cranc) (usada 11.11%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 8)

cannot open file no s'ha pogut obrir el fitxer

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- no es pot obrir el fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 12.50%, coincidències 1)

- no es pot obrir l'arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 88.00%, coincidències 22)

- tapís (usada 4.00%, coincidències 1)

- canvas (usada 4.00%, coincidències 1)

- escriptori (usada 4.00%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 50.00%, coincidències 8)

- estil d'extrem (usada 25.00%, coincidències 4)

- estil principal (usada 12.50%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 6.25%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 6.25%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 85.19%, coincidències 23)

- característiques (usada 7.41%, coincidències 2)

- funcionalitats (usada 3.70%, coincidències 1)

- funcions (usada 3.70%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- funcionalitats (usada 12.50%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 97.44%, coincidències 38)

- cabuda (usada 2.56%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 20)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 84.29%, coincidències 59)

- primera lletra en majúscula (usada 4.29%, coincidències 3)

- posa en majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- utilitzar les majúscules (usada 1.43%, coincidències 1)

- posa en majúscula la primera lletra (usada 1.43%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.43%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 1.43%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 87.50%, coincidències 7)

- capitals (usada 12.50%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 50.00%, coincidències 5)

- capacitats (usada 10.00%, coincidències 1)

- majús (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj. (usada 10.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj (usada 10.00%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 45.45%, coincidències 10)

- bloqueig de majúscules (usada 40.91%, coincidències 9)

- fixació de majúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- bloq. maj. (usada 4.55%, coincidències 1)

- bloq majús (usada 4.55%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 100.00%, coincidències 11)

caption llegenda

- llegenda (usada 65.67%, coincidències 44)

- títol (usada 19.40%, coincidències 13)

- peu de foto (usada 7.46%, coincidències 5)

- subtítol (usada 4.48%, coincidències 3)

- peu d'imatge (usada 1.49%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.49%, coincidències 1)

captions subtítols

- subtítols (usada 35.71%, coincidències 5)

- llegendes (usada 35.71%, coincidències 5)

- comentaris (usada 14.29%, coincidències 2)

- peus de foto (usada 7.14%, coincidències 1)

- títols (usada 7.14%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 84.62%, coincidències 22)

- capturar (usada 15.38%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 23)

caracas caracas

- caracas (usada 100.00%, coincidències 8)

card targeta

- targeta (usada 80.56%, coincidències 29)

- cartes (usada 5.56%, coincidències 2)

- fitxa (usada 2.78%, coincidències 1)

- carta (usada 2.78%, coincidències 1)

- tarja (usada 2.78%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 2.78%, coincidències 1)

- disseny (usada 2.78%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 68.75%, coincidències 11)

- número de la targeta (usada 18.75%, coincidències 3)

- número del cromo (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre de la targeta (usada 6.25%, coincidències 1)

card type tipus de targeta

- tipus de targeta (usada 75.00%, coincidències 6)

- tipus de tarjeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- tipus de cromo (usada 12.50%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 76.92%, coincidències 10)

- fitxes (usada 7.69%, coincidències 1)

- targeta (usada 7.69%, coincidències 1)

- cartes (usada 7.69%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 50.00%, coincidències 5)

- cursor (usada 20.00%, coincidències 2)

- símbol de la tecla control (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 10.00%, coincidències 1)

- signe d'intercalació (usada 10.00%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- carià (usada 12.50%, coincidències 1)

- cària (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 46.15%, coincidències 6)

- operador (usada 23.08%, coincidències 3)

- operador de telefonia mòbil (usada 15.38%, coincidències 2)

- carrier (usada 7.69%, coincidències 1)

- portadora (usada 7.69%, coincidències 1)

cart cistella

- cistella (usada 42.86%, coincidències 6)

- carro (usada 28.57%, coincidències 4)

- carretó (usada 14.29%, coincidències 2)

- cistell (usada 7.14%, coincidències 1)

- carret (usada 7.14%, coincidències 1)

cartesian cartesià

- cartesià (usada 55.56%, coincidències 5)

- cartesiana (usada 44.44%, coincidències 4)

cartoon còmic

- còmic (usada 62.50%, coincidències 5)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 50.00%, coincidències 8)

- en cascada (usada 25.00%, coincidències 4)

- cascade (usada 25.00%, coincidències 4)

case cas

- cas (usada 54.55%, coincidències 12)

- majúscules/minúscules (usada 13.64%, coincidències 3)

- funda (usada 4.55%, coincidències 1)

- capitalització (usada 4.55%, coincidències 1)

- case (usada 4.55%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- bastidor (usada 4.55%, coincidències 1)

- caixa (usada 4.55%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- no distinció de majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- sense distingir majúscules i minúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 7.14%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 43.53%, coincidències 37)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 14.12%, coincidències 12)

- distingeix maj/min (usada 7.06%, coincidències 6)

- sensible a les majúscules (usada 3.53%, coincidències 3)

- diferenciar majúscules/minúscules (usada 3.53%, coincidències 3)

- distinció de majúscules (usada 2.35%, coincidències 2)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 2.35%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.35%, coincidències 2)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 2.35%, coincidències 2)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.18%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- sensible a majúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.18%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

- distingeix majúscules (usada 1.18%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 53.85%, coincidències 7)

- en efectiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- diner (usada 7.69%, coincidències 1)

- cash (usada 7.69%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 58.33%, coincidències 7)

- emet (usada 16.67%, coincidències 2)

- cast (usada 8.33%, coincidències 1)

- conversió (usada 8.33%, coincidències 1)

- transmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 17)

cat gat

- gat (usada 75.00%, coincidències 12)

- cat (usada 18.75%, coincidències 3)

- cat. (usada 6.25%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.62%, coincidències 41)

- català; valencià (usada 2.38%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 16)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 9)

categories categories

- categories (usada 97.62%, coincidències 82)

- categoria (usada 1.19%, coincidències 1)

- categorias (usada 1.19%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 98.31%, coincidències 175)

- categories (usada 0.56%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.56%, coincidències 1)

- categoría (usada 0.56%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom de categoria (usada 16.67%, coincidències 2)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 62.50%, coincidències 5)

- albanès caucasià (usada 12.50%, coincidències 1)

- caucàsic albanès (usada 12.50%, coincidències 1)

- albanès del caucas (usada 12.50%, coincidències 1)

caution atenció

- atenció (usada 36.36%, coincidències 4)

- precaució (usada 36.36%, coincidències 4)

- alerta (usada 18.18%, coincidències 2)

- compte (usada 9.09%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 77.78%, coincidències 7)

- cayenne (usada 22.22%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 90.91%, coincidències 20)

- illes caimà (usada 4.55%, coincidències 1)

- illes caimàn (usada 4.55%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 68.85%, coincidències 42)

- a/c (usada 26.23%, coincidències 16)

- cd (usada 3.28%, coincidències 2)

- cp (usada 1.64%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 91.67%, coincidències 22)

- canvia de directori (usada 4.17%, coincidències 1)

- ct (usada 4.17%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 18)

ceiling sostre

- sostre (usada 36.36%, coincidències 4)

- ceiling (enter superior) (usada 18.18%, coincidències 2)

- enter superior (usada 9.09%, coincidències 1)

- ceiling (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 9.09%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

- valor superior (usada 9.09%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 86.27%, coincidències 44)

- cell (usada 5.88%, coincidències 3)

- mòbil (usada 3.92%, coincidències 2)

- cèl·lula (usada 3.92%, coincidències 2)

cell properties propietats de cel·la

- propietats de cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- propietats de la cel·la (usada 28.57%, coincidències 2)

- propietats de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- propietats de cèl·lula (usada 14.29%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 69.23%, coincidències 9)

- mida de les cel·les (usada 15.38%, coincidències 2)

- dimensions (usada 7.69%, coincidències 1)

- dimensions de cel.la (usada 7.69%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 33.33%, coincidències 3)

- espaiat de les cel·les (usada 33.33%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 11.11%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 11.11%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 89.47%, coincidències 17)

- cel.les (usada 10.53%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 84.21%, coincidències 16)

- centígrads (usada 15.79%, coincidències 3)

celtic celta

- celta (usada 42.86%, coincidències 6)

- cèltic (usada 35.71%, coincidències 5)

- celtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.14%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 57.41%, coincidències 124)

- centrar (usada 26.39%, coincidències 57)

- centrat (usada 7.87%, coincidències 17)

- centra (usada 5.56%, coincidències 12)

- central (usada 1.39%, coincidències 3)

- al centre (usada 0.93%, coincidències 2)

- centrada (usada 0.46%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 13)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 13)

centered centrat

- centrat (usada 74.47%, coincidències 35)

- centrada (usada 19.15%, coincidències 9)

- centre (usada 6.38%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 88.24%, coincidències 15)

- centímetres (usada 11.76%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 31)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 13)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 95.83%, coincidències 23)

- república centrefricana (usada 4.17%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 37.50%, coincidències 6)

- europeu central (usada 25.00%, coincidències 4)

- europa central (usada 18.75%, coincidències 3)

- centre europeu (usada 6.25%, coincidències 1)

- europea central (usada 6.25%, coincidències 1)

- central european (usada 6.25%, coincidències 1)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 19)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 47)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 50.00%, coincidències 4)

- entitat certificadora (usada 37.50%, coincidències 3)

- autoritats certificadores (usada 12.50%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 91.67%, coincidències 11)

- informació de certificat (usada 8.33%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 22)

chad txad

- txad (usada 96.15%, coincidències 25)

- chad (usada 3.85%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 62.50%, coincidències 5)

- encadenament (usada 25.00%, coincidències 2)

- chain (usada 12.50%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 71.43%, coincidències 5)

- encadenament (usada 14.29%, coincidències 1)

- cadena (usada 14.29%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 40.00%, coincidències 4)

- presideix (usada 40.00%, coincidències 4)

- president (usada 10.00%, coincidències 1)

- director (usada 10.00%, coincidències 1)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 7)

challenge repte

- repte (usada 53.33%, coincidències 8)

- desafiament (usada 26.67%, coincidències 4)

- comprovació (usada 6.67%, coincidències 1)

- verificació (usada 6.67%, coincidències 1)

- reptes (usada 6.67%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 66.67%, coincidències 6)

- txam (usada 33.33%, coincidències 3)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 71.43%, coincidències 5)

- chamorro; chamoru (usada 28.57%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 70.93%, coincidències 122)

- canviar (usada 16.86%, coincidències 29)

- canvi (usada 7.56%, coincidències 13)

- canvia-ho (usada 1.74%, coincidències 3)

- modificar (usada 0.58%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.58%, coincidències 1)

- change (usada 0.58%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.58%, coincidències 1)

- canviar|canvia|canvieu (usada 0.58%, coincidències 1)

change all canvia-ho tot

- canvia-ho tot (usada 50.00%, coincidències 4)

- canvia tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

change background canvia el fons

- canvia el fons (usada 33.33%, coincidències 3)

- canvia el fons de l'escriptori (usada 22.22%, coincidències 2)

- canviar fons (usada 22.22%, coincidències 2)

- canviar el fons (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia el fons de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

change case canvia les majúscules/minúscules

- canvia les majúscules/minúscules (usada 22.73%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 18.18%, coincidències 4)

- canvia majúscules/minúscules (usada 13.64%, coincidències 3)

- canvia la caixa (usada 13.64%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 9.09%, coincidències 2)

- canvia'n la caixa (usada 4.55%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules i minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.55%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 77.78%, coincidències 14)

- canviar color (usada 16.67%, coincidències 3)

- canviar el color (usada 5.56%, coincidències 1)

change directory canvia el directori

- canvia el directori (usada 50.00%, coincidències 4)

- canvia de directori (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia directori (usada 12.50%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 62.50%, coincidències 10)

- canvia la lletra tipogràfica (usada 18.75%, coincidències 3)

- canvia la lletra (usada 12.50%, coincidències 2)

- canviar font (usada 6.25%, coincidències 1)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 76.47%, coincidències 13)

- canvia d'icona (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 5.88%, coincidències 1)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 38.10%, coincidències 8)

- canvia l'idioma (usada 38.10%, coincidències 8)

- seleccionar idioma (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvi d'idioma (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvia l'dioma (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 4.76%, coincidències 1)

change location canvia la ubicació

- canvia la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canviar la ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 54.55%, coincidències 6)

- log de canvis (usada 18.18%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- històric de canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 90.00%, coincidències 9)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 70.00%, coincidències 7)

- canviar el nom (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar nom (usada 10.00%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 63.64%, coincidències 7)

- canvia la frase de pas (usada 27.27%, coincidències 3)

- canvi de la contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 64.65%, coincidències 64)

- canviar la contrasenya (usada 23.23%, coincidències 23)

- canviar contrasenya (usada 6.06%, coincidències 6)

- canvi de contrasenya (usada 2.02%, coincidències 2)

- canvia contrasenya (usada 2.02%, coincidències 2)

- canvieu la contrasenya (usada 1.01%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.01%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 9)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 29.41%, coincidències 5)

- canvia la configuració (usada 23.53%, coincidències 4)

- canvia els paràmetres (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvia les preferències (usada 5.88%, coincidències 1)

- canviar configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvia les opcions de configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 5.88%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 4)

- augmenta la mida (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar mida (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 12.50%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 88.89%, coincidències 8)

- canvia-ho a (usada 11.11%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 22.22%, coincidències 2)

- canviar la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 60.00%, coincidències 15)

- modificat (usada 12.00%, coincidències 3)

- s'ha canviat (usada 8.00%, coincidències 2)

- canvi (usada 4.00%, coincidències 1)

- canviada (usada 4.00%, coincidències 1)

- changed (usada 4.00%, coincidències 1)

- modificada (usada 4.00%, coincidències 1)

- data modificació (usada 4.00%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 91.30%, coincidències 21)

- changelog (usada 4.35%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 4.35%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 32)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 86)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 100.00%, coincidències 9)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de canal (usada 8.33%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 82)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 29)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 10)

char caràcter

- caràcter (usada 56.25%, coincidències 9)

- char (usada 25.00%, coincidències 4)

- carac (usada 12.50%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 95.83%, coincidències 69)

- character (usada 1.39%, coincidències 1)

- caràcters (usada 1.39%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.39%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 62.50%, coincidències 5)

- dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 12.50%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 47.62%, coincidències 10)

- codificació dels caràcters (usada 42.86%, coincidències 9)

- codificació de caracters (usada 4.76%, coincidències 1)

- codificacions de caràcters (usada 4.76%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 87.50%, coincidències 35)

- conjunt de caràcters (usada 10.00%, coincidències 4)

- dispositiu de caràcters (usada 2.50%, coincidències 1)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 94.74%, coincidències 36)

- personatges (usada 5.26%, coincidències 2)

charcoal carbó

- carbó (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbó vegetal (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbonet (usada 14.29%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 77.78%, coincidències 7)

- càrrec (usada 22.22%, coincidències 2)

charged carregada

- carregada (usada 50.00%, coincidències 4)

- carregat (usada 50.00%, coincidències 4)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 37.50%, coincidències 6)

- carregant (usada 37.50%, coincidències 6)

- es carrega (usada 6.25%, coincidències 1)

- està carregant (usada 6.25%, coincidències 1)

- càrrega (usada 6.25%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 6.25%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 9)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- codificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

- conjunt de caràcters (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 50.00%, coincidències 19)

- gràfic (usada 47.37%, coincidències 18)

- contingut (usada 2.63%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 64.71%, coincidències 11)

- tipus de gràfic (usada 29.41%, coincidències 5)

- tipus de gràfica (usada 5.88%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 60.00%, coincidències 15)

- gràfics (usada 20.00%, coincidències 5)

- gràfiques (usada 16.00%, coincidències 4)

- grafics (usada 4.00%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 93.55%, coincidències 58)

- fes un xat (usada 1.61%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.61%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.61%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.61%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 9)

chats xats

- xats (usada 73.33%, coincidències 11)

- converses (usada 26.67%, coincidències 4)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 34.29%, coincidències 24)

- comprovar (usada 24.29%, coincidències 17)

- xec (usada 8.57%, coincidències 6)

- marca (usada 7.14%, coincidències 5)

- escac (usada 4.29%, coincidències 3)

- comprovació (usada 2.86%, coincidències 2)

- marcar (usada 2.86%, coincidències 2)

- activar (usada 2.86%, coincidències 2)

- verificar (usada 2.86%, coincidències 2)

- selecciona (usada 2.86%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.43%, coincidències 1)

- check (usada 1.43%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.43%, coincidències 1)

- verifica|verifiqueu|comprova|comproveu (usada 1.43%, coincidències 1)

- activa (usada 1.43%, coincidències 1)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 15.38%, coincidències 2)

- comprovar-ho de nou (usada 15.38%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 7.69%, coincidències 1)

- torna a comprovar-ho (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 7.69%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 26.32%, coincidències 5)

- comprova-ho tot (usada 21.05%, coincidències 4)

- marca-ho tot (usada 10.53%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 10.53%, coincidències 2)

- verifica tot (usada 5.26%, coincidències 1)

- marca tot (usada 5.26%, coincidències 1)

- marca-les totes (usada 5.26%, coincidències 1)

- activa tot (usada 5.26%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 5.26%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 5.26%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 79.17%, coincidències 19)

- casella de verificació (usada 8.33%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 8.33%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 4.17%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 89.39%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 6.06%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.55%, coincidències 3)

check for update cerca actualitzacions

- cerca actualitzacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- comprova actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprova per a actualitzar (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca si hi ha cap actualització (usada 14.29%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 60.56%, coincidències 43)

- cerca actualitzacions (usada 26.76%, coincidències 19)

- comprova actualitzacions (usada 5.63%, coincidències 4)

- comprova les actualitzacions (usada 2.82%, coincidències 2)

- buscar actualitzacions (usada 1.41%, coincidències 1)

- cercar actualitzacions (usada 1.41%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.41%, coincidències 1)

check in entrada

- entrada (usada 25.00%, coincidències 2)

- registreu-vos (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- entrades (usada 12.50%, coincidències 1)

- pujada (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- desar nova versió (usada 12.50%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 71.43%, coincidències 10)

- comprova ara (usada 14.29%, coincidències 2)

- comprovar (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 7.14%, coincidències 1)

check spelling revisar l'ortografia

- revisar l'ortografia (usada 31.37%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 25.49%, coincidències 13)

- verifica l'ortografia (usada 15.69%, coincidències 8)

- revisa l'ortografia (usada 3.92%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 3.92%, coincidències 2)

- comprovació d'ortografia (usada 3.92%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 3.92%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 3.92%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 1.96%, coincidències 1)

- revisa'n l'ortografia (usada 1.96%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 1.96%, coincidències 1)

- check spelling (usada 1.96%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 74.07%, coincidències 20)

- casella (usada 7.41%, coincidències 2)

- casella de verificació (usada 7.41%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 3.70%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 3.70%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 3.70%, coincidències 1)

checkboxes caselles de selecció

- caselles de selecció (usada 71.43%, coincidències 5)

- caselles (usada 14.29%, coincidències 1)

- caixes de comprobació (usada 14.29%, coincidències 1)

checked marcat

- marcat (usada 37.50%, coincidències 12)

- comprovat (usada 28.12%, coincidències 9)

- activada (usada 12.50%, coincidències 4)

- activat (usada 9.38%, coincidències 3)

- verificat (usada 6.25%, coincidències 2)

- marcada (usada 3.12%, coincidències 1)

- comprovacions (usada 3.12%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 40.00%, coincidències 4)

- escacs (usada 10.00%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 53.57%, coincidències 15)

- comprovant (usada 14.29%, coincidències 4)

- es comprova (usada 10.71%, coincidències 3)

- compte corrent (usada 10.71%, coincidències 3)

- verificació (usada 3.57%, coincidències 1)

- checking (usada 3.57%, coincidències 1)

- comprovació (usada 3.57%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 18.75%, coincidències 3)

- es comprova si hi ha actualitzacions. (usada 18.75%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 12.50%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 12.50%, coincidències 2)

- cerca actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 6.25%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

checklist llista de verificació

- llista de verificació (usada 45.45%, coincidències 5)

- llista de comprovació (usada 36.36%, coincidències 4)

- llista (usada 18.18%, coincidències 2)

checkout obtén

- obtén (usada 16.00%, coincidències 4)

- finalitza la compra (usada 16.00%, coincidències 4)

- pagament (usada 8.00%, coincidències 2)

- finalitzar (usada 8.00%, coincidències 2)

- obtenció (usada 8.00%, coincidències 2)

- passa per caixa (usada 4.00%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.00%, coincidències 1)

- agafa (usada 4.00%, coincidències 1)

- descarrega (usada 4.00%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.00%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.00%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.00%, coincidències 1)

- pagament final (usada 4.00%, coincidències 1)

- obté (usada 4.00%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.00%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 4.00%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 61.90%, coincidències 13)

- suma de comprovació (usada 23.81%, coincidències 5)

- d.c. (usada 4.76%, coincidències 1)

- checksum (usada 4.76%, coincidències 1)

- suma de verificació (checksum) (usada 4.76%, coincidències 1)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 10)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.00%, coincidències 12)

- xeroqui (usada 13.33%, coincidències 2)

- xerokee (usada 6.67%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 83.33%, coincidències 5)

- cireres (usada 16.67%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 7)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 50.00%, coincidències 4)

- xeiene; cheyenne (usada 25.00%, coincidències 2)

- xeiene (usada 12.50%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 12.50%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 54.55%, coincidències 6)

- chi (usada 18.18%, coincidències 2)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 60.00%, coincidències 6)

- gallina (usada 40.00%, coincidències 4)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 10)

child infant

- infant (usada 52.78%, coincidències 19)

- fill (usada 19.44%, coincidències 7)

- nen (usada 11.11%, coincidències 4)

- fill/a (usada 5.56%, coincidències 2)

- filla (usada 2.78%, coincidències 1)

- fill filla (usada 2.78%, coincidències 1)

- criatura (usada 2.78%, coincidències 1)

- canalla (usada 2.78%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 57.14%, coincidències 8)

- canalla (usada 21.43%, coincidències 3)

- filles (usada 7.14%, coincidències 1)

- infants (usada 7.14%, coincidències 1)

- infantil (usada 7.14%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 35)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes xilè (usada 14.29%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 38)

chinese xinès

- xinès (usada 89.13%, coincidències 41)

- xinesa (usada 6.52%, coincidències 3)

- xinés (usada 2.17%, coincidències 1)

- chinese (usada 2.17%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 10)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 93.75%, coincidències 15)

- xinès simplificat (usada 6.25%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 93.33%, coincidències 14)

- xinès tradicional (usada 6.67%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 95.00%, coincidències 19)

- xines simplificat (usada 5.00%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 19)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 81.25%, coincidències 13)

- chocolate (usada 6.25%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 6.25%, coincidències 1)

- xocolateria (usada 6.25%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 33.33%, coincidències 4)

- consulta (usada 33.33%, coincidències 4)

- opció (usada 25.00%, coincidències 3)

- tria (usada 8.33%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 32.52%, coincidències 40)

- tria (usada 26.02%, coincidències 32)

- trieu (usada 20.33%, coincidències 25)

- triar (usada 5.69%, coincidències 7)

- escull (usada 3.25%, coincidències 4)

- escollir (usada 2.44%, coincidències 3)

- escolliu (usada 2.44%, coincidències 3)

- selecciona (usada 1.63%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 1.63%, coincidències 2)

- elegir (usada 0.81%, coincidències 1)

- choose (usada 0.81%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.81%, coincidències 1)

- tria|escull (usada 0.81%, coincidències 1)

- elegeix (usada 0.81%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 55.56%, coincidències 5)

- tria un color (usada 22.22%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 11.11%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 69.23%, coincidències 9)

- seleccioneu un directori (usada 15.38%, coincidències 2)

- trieu una ruta (usada 7.69%, coincidències 1)

- tria un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 34.48%, coincidències 10)

- escolliu un fitxer (usada 24.14%, coincidències 7)

- tria un fitxer (usada 20.69%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 6.90%, coincidències 2)

- selecciona un arxiu (usada 6.90%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.45%, coincidències 1)

- seleccionar un arxiu (usada 3.45%, coincidències 1)

choose a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 45.45%, coincidències 5)

- trieu una carpeta (usada 36.36%, coincidències 4)

- tria una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- seleccionar una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 37.50%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 25.00%, coincidències 4)

- tria l'aplicació (usada 12.50%, coincidències 2)

- seleccionar aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

- tria una aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

choose color escull el color

- escull el color (usada 23.08%, coincidències 3)

- trieu un color (usada 15.38%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 15.38%, coincidències 2)

- tria color (usada 15.38%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 7.69%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 7.69%, coincidències 1)

- triar color (usada 7.69%, coincidències 1)

- escolliu color (usada 7.69%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 33.33%, coincidències 13)

- trieu un fitxer (usada 15.38%, coincidències 6)

- seleccionar un arxiu (usada 10.26%, coincidències 4)

- escolliu un fitxer (usada 7.69%, coincidències 3)

- triar fitxer (usada 5.13%, coincidències 2)

- tria fitxer (usada 5.13%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 2.56%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.56%, coincidències 1)

- tria arxiu (usada 2.56%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- tria un arxiu (usada 2.56%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 28.57%, coincidències 6)

- seleccionar carpeta (usada 19.05%, coincidències 4)

- seleccionar una carpeta (usada 14.29%, coincidències 3)

- selecciona la carpeta (usada 9.52%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 9.52%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 4.76%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

choose font escull el tipus de lletra

- escull el tipus de lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria un tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria la lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu el tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- triar tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria el tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecció del tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu el tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 42.86%, coincidències 3)

- escull una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose image escolliu una imatge

- escolliu una imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- triar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

choose one escolliu-ne un

- escolliu-ne un (usada 83.33%, coincidències 10)

- escolliu-ne una (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull un (usada 8.33%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 70.00%, coincidències 7)

- corda (usada 30.00%, coincidències 3)

christmas nadal

- nadal (usada 87.50%, coincidències 7)

- felicitació de nadal (usada 12.50%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.24%, coincidències 20)

- christmas island (usada 4.76%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 44.44%, coincidències 4)

- crom (usada 44.44%, coincidències 4)

- barra cromada (usada 11.11%, coincidències 1)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 85.71%, coincidències 6)

- església eslava (usada 14.29%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 12)

cinema cinema

- cinema (usada 92.31%, coincidències 12)

- sala de cinema (usada 7.69%, coincidències 1)

cipher xifratge

- xifratge (usada 33.33%, coincidències 3)

- xifra (usada 22.22%, coincidències 2)

- clau (usada 11.11%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 11.11%, coincidències 1)

- cipher (usada 11.11%, coincidències 1)

- codi (usada 11.11%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 96.39%, coincidències 80)

- circumferència (usada 1.20%, coincidències 1)

- circular (usada 1.20%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.20%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 92.86%, coincidències 13)

- circumferències (usada 7.14%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 93.33%, coincidències 14)

- rodó (usada 6.67%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 50.00%, coincidències 9)

- referència (usada 38.89%, coincidències 7)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

citations cites

- cites (usada 37.50%, coincidències 3)

- referències (usada 37.50%, coincidències 3)

- citacions (usada 25.00%, coincidències 2)

cities ciutats

- ciutats (usada 100.00%, coincidències 10)

city ciutat

- ciutat (usada 89.81%, coincidències 97)

- població (usada 7.41%, coincidències 8)

- localitat (usada 2.78%, coincidències 3)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 66.67%, coincidències 6)

- compatibilitat amb cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- compatibilitat del cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 77.78%, coincidències 7)

- formes de compatibilitat del cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 44.44%, coincidències 4)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- radicals cjk suplementaris (usada 25.00%, coincidències 2)

- radicals suplementaris del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- suplement radicals cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 80.00%, coincidències 8)

- traços del cjk (usada 10.00%, coincidències 1)

- pinzellades cjk (usada 10.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 55.56%, coincidències 5)

- ideogrames unificats del cjk (usada 33.33%, coincidències 3)

- ideografies unificats cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 33.33%, coincidències 3)

- abraçadora (usada 22.22%, coincidències 2)

- fixar (usada 11.11%, coincidències 1)

- fixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- clamp (usada 11.11%, coincidències 1)

- limita (usada 11.11%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 91.07%, coincidències 51)

- classifica (usada 1.79%, coincidències 1)

- classes (usada 1.79%, coincidències 1)

- class (usada 1.79%, coincidències 1)

- aula (usada 1.79%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.79%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 57.14%, coincidències 12)

- nom de classe (usada 42.86%, coincidències 9)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 22)

classic clàssic

- clàssic (usada 87.50%, coincidències 28)

- clàssica (usada 9.38%, coincidències 3)

- edita el clàssic (usada 3.12%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 81.82%, coincidències 9)

- música clàssica (usada 9.09%, coincidències 1)

- clàssic (usada 9.09%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 26)

classified classificat

- classificat (usada 75.00%, coincidències 6)

- classificats (usada 12.50%, coincidències 1)

- confidencial (usada 12.50%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 71.88%, coincidències 23)

- apte (usada 6.25%, coincidències 2)

- net (usada 6.25%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.25%, coincidències 2)

- clean (usada 3.12%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.12%, coincidències 1)

- precís (usada 3.12%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 85.71%, coincidències 18)

- endreçar (usada 9.52%, coincidències 2)

- esborra (usada 4.76%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 30.43%, coincidències 7)

- endreçant (usada 13.04%, coincidències 3)

- esborrant (usada 13.04%, coincidències 3)

- netejant (usada 13.04%, coincidències 3)

- neta (usada 8.70%, coincidències 2)

- es fa neteja (usada 8.70%, coincidències 2)

- es neteja (usada 4.35%, coincidències 1)

- ordenant (usada 4.35%, coincidències 1)

- neteja (usada 4.35%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 90.48%, coincidències 19)

- netejar (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està netejant (usada 4.76%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 56.55%, coincidències 190)

- esborra (usada 13.39%, coincidències 45)

- esborrar (usada 11.61%, coincidències 39)

- buida (usada 5.65%, coincidències 19)

- netejar (usada 3.87%, coincidències 13)

- descarta (usada 1.79%, coincidències 6)

- clar (usada 1.49%, coincidències 5)

- neteja la cerca (usada 0.89%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 0.89%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.60%, coincidències 2)

- serè (usada 0.60%, coincidències 2)

- eliminar (usada 0.60%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 0.60%, coincidències 2)

- cel clar (usada 0.30%, coincidències 1)

- clear (usada 0.30%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.30%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.30%, coincidències 1)

- (neteja|buida) (usada 0.30%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 57.14%, coincidències 32)

- esborra-ho tot (usada 16.07%, coincidències 9)

- neteja tot (usada 7.14%, coincidències 4)

- esborrar-ho tot (usada 7.14%, coincidències 4)

- suprimeix-ho tot (usada 5.36%, coincidències 3)

- elimina-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.79%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.79%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 50.00%, coincidències 10)

- esborra la memòria cau (usada 25.00%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 10.00%, coincidències 2)

- buida la memòria cau (usada 5.00%, coincidències 1)

- netejar memòria cau (usada 5.00%, coincidències 1)

- buidar memòria cau (usada 5.00%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 54.55%, coincidències 6)

- esborrar dades (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- netejar dades (usada 9.09%, coincidències 1)

- netejar les dades (usada 9.09%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 80.00%, coincidències 8)

- buida el filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra el filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

clear formatting neteja el format

- neteja el format (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborra el format (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja la formatació (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja el formatatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix el format (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar format (usada 12.50%, coincidències 1)

- clear formatting (usada 12.50%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 59.62%, coincidències 31)

- esborra l'historial (usada 17.31%, coincidències 9)

- esborrar historial (usada 7.69%, coincidències 4)

- buida l'historial (usada 3.85%, coincidències 2)

- neteja'n l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborrar l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 1.92%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 65.22%, coincidències 15)

- buida la llista (usada 21.74%, coincidències 5)

- esborra la llista (usada 4.35%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 4.35%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 4.35%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 57.14%, coincidències 8)

- buida el registre (usada 14.29%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborrar el registre (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 7.14%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 87.32%, coincidències 62)

- neteja el menú (usada 5.63%, coincidències 4)

- esborrar menú (usada 4.23%, coincidències 3)

- esborrar el menú (usada 2.82%, coincidències 2)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 87.50%, coincidències 7)

- buida la llista de reproducció (usada 12.50%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborra les cerques recents (usada 18.18%, coincidències 2)

- neteja les cerques recents (usada 18.18%, coincidències 2)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la cerca (usada 21.74%, coincidències 5)

- netejar cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

- cerca clara (usada 4.35%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 66.67%, coincidències 18)

- neteja selecció (usada 7.41%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 3.70%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 50.00%, coincidències 5)

- esborra el text (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidada

- liquidada (usada 45.45%, coincidències 5)

- esborrat (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimides (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 9.09%, coincidències 1)

- netejat (usada 9.09%, coincidències 1)

- liquidat (usada 9.09%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 68.75%, coincidències 22)

- feu clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- fer clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- fes clic (usada 3.12%, coincidències 1)

- click (usada 3.12%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 3.12%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 3.12%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 58.33%, coincidències 7)

- clica aquí (usada 25.00%, coincidències 3)

- fes clic aquí (usada 16.67%, coincidències 2)

click to edit clica per a editar

- clica per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar-la (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

click to select feu clic per a seleccionar

- feu clic per a seleccionar (usada 37.50%, coincidències 3)

- click per seleccionar (usada 25.00%, coincidències 2)

- clic per a seleccionar (usada 12.50%, coincidències 1)

- feu clic per a seleccionar-ho (usada 12.50%, coincidències 1)

- premi per seleccionar (usada 12.50%, coincidències 1)

clicks clics

- clics (usada 100.00%, coincidències 11)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 30)

client id id del client

- id del client (usada 53.85%, coincidències 7)

- id de client (usada 38.46%, coincidències 5)

- identificador de client (usada 7.69%, coincidències 1)

client secret secret del client

- secret del client (usada 37.50%, coincidències 3)

- contrasenya del client (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau secreta del client (usada 12.50%, coincidències 1)

- secret de client (usada 12.50%, coincidències 1)

- contrasenya client (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau de client (usada 12.50%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 7)

clip retalla

- retalla (usada 39.29%, coincidències 11)

- clip (usada 39.29%, coincidències 11)

- retallar (usada 7.14%, coincidències 2)

- retall (usada 7.14%, coincidències 2)

- tall (usada 3.57%, coincidències 1)

- retallat (usada 3.57%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 89.13%, coincidències 41)

- portapapers (usada 10.87%, coincidències 5)

clipping retall

- retall (usada 50.00%, coincidències 4)

- retallat (usada 37.50%, coincidències 3)

- escapçament dels pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- retallada (usada 0.00%, coincidències 0)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 49)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 52.38%, coincidències 11)

- en sentit horari (usada 28.57%, coincidències 6)

- cap a la dreta (usada 4.76%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 4.76%, coincidències 1)

- horària (usada 4.76%, coincidències 1)

- horari (usada 4.76%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 87.30%, coincidències 55)

- clon (usada 6.35%, coincidències 4)

- clonar (usada 4.76%, coincidències 3)

- duplicar (usada 1.59%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 73.77%, coincidències 495)

- tancar (usada 24.74%, coincidències 166)

- close (usada 0.60%, coincidències 4)

- tancament (usada 0.45%, coincidències 3)

- a prop (usada 0.15%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.15%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 0.15%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 82.93%, coincidències 34)

- tancar-ho tot (usada 12.20%, coincidències 5)

- tancar tots (usada 2.44%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.44%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 63.64%, coincidències 7)

- tancar totes les finestres (usada 27.27%, coincidències 3)

- tanca totes les finestres. (usada 9.09%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 84.62%, coincidències 11)

- tanca document (usada 7.69%, coincidències 1)

- tancar document (usada 7.69%, coincidències 1)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 75.00%, coincidències 6)

- tanca aquest fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 60.71%, coincidències 17)

- tancar les altres pestanyes (usada 25.00%, coincidències 7)

- tanca altres pestanyes (usada 10.71%, coincidències 3)

- close other tabs (usada 3.57%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 85.71%, coincidències 12)

- tancar projecte (usada 7.14%, coincidències 1)

- tanca projecte (usada 7.14%, coincidències 1)

close session tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 90.00%, coincidències 9)

- tanca sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

close sidebar tanca la barra lateral

- tanca la barra lateral (usada 77.78%, coincidències 7)

- tancar la barra lateral (usada 11.11%, coincidències 1)

- tanca barra lateral (usada 11.11%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 85.19%, coincidències 69)

- tancar la pestanya (usada 8.64%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 2.47%, coincidències 2)

- tancar pestanya (usada 2.47%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.23%, coincidències 1)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 83.33%, coincidències 10)

- tanca la finestra (usada 16.67%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 78.95%, coincidències 60)

- tancar la finestra (usada 11.84%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.26%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.63%, coincidències 2)

- tanca la finestra. (usada 1.32%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 82.61%, coincidències 19)

- tanca'l sense desar-lo (usada 4.35%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.35%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 4.35%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.35%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 74.14%, coincidències 43)

- tancada (usada 15.52%, coincidències 9)

- tancades (usada 5.17%, coincidències 3)

- cancel·lat (usada 1.72%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.72%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.72%, coincidències 1)

closing s'està tancant

- s'està tancant (usada 41.67%, coincidències 5)

- tancant (usada 41.67%, coincidències 5)

- tancament (usada 8.33%, coincidències 1)

- closing (usada 8.33%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 92.86%, coincidències 26)

- cloud (usada 3.57%, coincidències 1)

- al núvol (usada 3.57%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 15)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 93.75%, coincidències 15)

- nuvolat (usada 6.25%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 8)

cluster clúster

- clúster (usada 73.33%, coincidències 11)

- agrupament (usada 6.67%, coincidències 1)

- cúmul (usada 6.67%, coincidències 1)

- cluster (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.67%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

clusters clústers

- clústers (usada 55.56%, coincidències 5)

- grups de sectors (usada 22.22%, coincidències 2)

- agrupaments (usada 11.11%, coincidències 1)

- cúmuls (usada 11.11%, coincidències 1)

cm cm

- cm (usada 97.78%, coincidències 44)

- dom (usada 2.22%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmd ordre

- ordre (usada 50.00%, coincidències 3)

- cmd (usada 33.33%, coincidències 2)

- ord (usada 16.67%, coincidències 1)

- tecla d'ordre (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 21)

coarse aspre

- aspre (usada 37.50%, coincidències 3)

- gruixuda (usada 12.50%, coincidències 1)

- gruixut (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 12.50%, coincidències 1)

- ample (usada 12.50%, coincidències 1)

- tosc (usada 12.50%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 87.50%, coincidències 14)

- illes cocos o illes keeling (usada 6.25%, coincidències 1)

- cocos (keeling) islands (usada 6.25%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 97.30%, coincidències 72)

- code (usada 2.70%, coincidències 2)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 95.00%, coincidències 19)

- codec (usada 5.00%, coincidències 1)

codecs còdecs

- còdecs (usada 100.00%, coincidències 7)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 10)

cold fred

- fred (usada 92.31%, coincidències 12)

- refredat (usada 7.69%, coincidències 1)

colima colima

- colima (usada 100.00%, coincidències 8)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 7)

collapse redueix

- redueix (usada 40.82%, coincidències 20)

- replega (usada 32.65%, coincidències 16)

- col·lapsa (usada 6.12%, coincidències 3)

- contreu (usada 4.08%, coincidències 2)

- contreure (usada 4.08%, coincidències 2)

- minimitza (usada 2.04%, coincidències 1)

- plega (usada 2.04%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.04%, coincidències 1)

- reduir (usada 2.04%, coincidències 1)

- col·lapsar (usada 2.04%, coincidències 1)

- contrau (usada 2.04%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 31.43%, coincidències 22)

- minimitza tot (usada 14.29%, coincidències 10)

- contreu-ho tot (usada 12.86%, coincidències 9)

- replega-ho tot (usada 12.86%, coincidències 9)

- col·lapsa-ho tot (usada 7.14%, coincidències 5)

- contreure tot (usada 5.71%, coincidències 4)

- reduir tot (usada 2.86%, coincidències 2)

- replega'ls tots (usada 2.86%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 1.43%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.43%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.43%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.43%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.43%, coincidències 1)

- col·lapsar tot (usada 1.43%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.43%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 41.67%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 25.00%, coincidències 3)

- contret (usada 16.67%, coincidències 2)

- replegat (usada 8.33%, coincidències 1)

- plegat (usada 8.33%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 36.36%, coincidències 4)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 42)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 90.91%, coincidències 20)

- coleccions (usada 4.55%, coincidències 1)

- collections (usada 4.55%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 32)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 83.33%, coincidències 10)

- colón (usada 8.33%, coincidències 1)

- cometa (usada 8.33%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.73%, coincidències 373)

- colors (usada 0.27%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 14)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 14)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 66.67%, coincidències 10)

- balanç de color (usada 26.67%, coincidències 4)

- balanç del color (usada 6.67%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- crema el color (usada 20.00%, coincidències 2)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 87.50%, coincidències 7)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 12)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 50.00%, coincidències 5)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 10.00%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- esvaïment del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 88.89%, coincidències 8)

- efectes del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 78.57%, coincidències 11)

- gestió de color (usada 14.29%, coincidències 2)

- gestió dels colors (usada 7.14%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 68.00%, coincidències 17)

- mode del color (usada 28.00%, coincidències 7)

- mode de colors (usada 4.00%, coincidències 1)

color model model de color

- model de color (usada 85.71%, coincidències 12)

- model del color (usada 14.29%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 11)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 16)

color picker selector de color

- selector de color (usada 50.00%, coincidències 11)

- selector de colors (usada 18.18%, coincidències 4)

- pipeta (usada 9.09%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 9.09%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 4.55%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 4.55%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 4.55%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 86.67%, coincidències 13)

- color del perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 50.00%, coincidències 17)

- esquema de colors (usada 44.12%, coincidències 15)

- combinació de colors (usada 5.88%, coincidències 2)

color space espai de color

- espai de color (usada 95.83%, coincidències 23)

- espai del color (usada 4.17%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 61.54%, coincidències 8)

- temperatura de color (usada 38.46%, coincidències 5)

color theme tema de color

- tema de color (usada 75.00%, coincidències 6)

- color del tema (usada 12.50%, coincidències 1)

- tema del color (usada 12.50%, coincidències 1)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 50.00%, coincidències 4)

- roda de color (usada 37.50%, coincidències 3)

- cercle cromàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 11)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està acolorint (usada 12.50%, coincidències 1)

- color (usada 12.50%, coincidències 1)

- coloració (usada 12.50%, coincidències 1)

- dona color (usada 12.50%, coincidències 1)

- donar color (usada 12.50%, coincidències 1)

- colorejat (usada 12.50%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 81.25%, coincidències 13)

- coloreja (usada 6.25%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 6.25%, coincidències 1)

- colorize (usada 6.25%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 119)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.91%, coincidències 20)

- espai de colors (usada 4.55%, coincidències 1)

- espaicolor (usada 4.55%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 12)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 8)

columbus columbus

- columbus (usada 100.00%, coincidències 15)

column columna

- columna (usada 99.19%, coincidències 123)

- column (usada 0.81%, coincidències 1)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 11)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 68.75%, coincidències 11)

- capçalera de la columna (usada 25.00%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.25%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom de columna (usada 30.00%, coincidències 3)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 30.00%, coincidències 3)

- espaiat entre columnes (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 20.00%, coincidències 2)

- espaiat de columna (usada 10.00%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 10.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 81.82%, coincidències 18)

- amplada de columna (usada 13.64%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.46%, coincidències 184)

- columns (usada 0.54%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 71.43%, coincidències 15)

- combinar (usada 23.81%, coincidències 5)

- combine (usada 4.76%, coincidències 1)

combined combinat

- combinat (usada 100.00%, coincidències 7)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 44.44%, coincidències 4)

- marques diacrítiques de combinació (usada 22.22%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 11.11%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 11.11%, coincidències 1)

- combinació de signes diacrític (usada 11.11%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 33.33%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 11.11%, coincidències 1)

- semi-marques conbinacionals (usada 11.11%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 88.46%, coincidències 23)

- quadre de combinacions (usada 3.85%, coincidències 1)

- casella combinada (usada 3.85%, coincidències 1)

- desplegable (usada 3.85%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 10)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 29)

command ordre

- ordre (usada 97.93%, coincidències 142)

- comandament (usada 1.38%, coincidències 2)

- command (usada 0.69%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 90.48%, coincidències 38)

- línia d''ordres (usada 2.38%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 2.38%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.38%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.38%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 90.91%, coincidències 10)

- ordre que vols executar (usada 9.09%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.08%, coincidències 51)

- comandes (usada 1.92%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.79%, coincidències 250)

- comenta (usada 2.30%, coincidències 6)

- comment (usada 0.77%, coincidències 2)

- comentaris (usada 0.77%, coincidències 2)

- nota (usada 0.38%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 99.10%, coincidències 221)

- comentari (usada 0.90%, coincidències 2)

commercial comercial

- comercial (usada 88.89%, coincidències 8)

- anunci (usada 11.11%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 34.15%, coincidències 14)

- comissió (usada 9.76%, coincidències 4)

- publicació (usada 9.76%, coincidències 4)

- confirma (usada 7.32%, coincidències 3)

- entrega (usada 7.32%, coincidències 3)

- valida (usada 4.88%, coincidències 2)

- commit (usada 4.88%, coincidències 2)

- puja (usada 4.88%, coincidències 2)

- aplica (usada 2.44%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.44%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.44%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.44%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.44%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.44%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.44%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- missatge de la comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 7.69%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 81.48%, coincidències 22)

- general (usada 3.70%, coincidències 1)

- normal (usada 3.70%, coincidències 1)

- usual (usada 3.70%, coincidències 1)

- àrea comunal (usada 3.70%, coincidències 1)

- comunes (usada 3.70%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 80.95%, coincidències 17)

- nom de pila (usada 9.52%, coincidències 2)

- nom (usada 4.76%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 4.76%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 88.89%, coincidències 8)

- opcions comuns (usada 11.11%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 92.86%, coincidències 13)

- comunicacions (usada 7.14%, coincidències 1)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 10)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 24)

community support suport de la comunitat

- suport de la comunitat (usada 40.00%, coincidències 4)

- assistència de la comunitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- suport comunitari (usada 20.00%, coincidències 2)

- ajuda de la comunitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- assistència comunitària (usada 10.00%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 95.45%, coincidències 21)

- comoros (usada 4.55%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 52.94%, coincidències 18)

- compacta (usada 44.12%, coincidències 15)

- compactes (usada 2.94%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 72.73%, coincidències 16)

- visualització compacta (usada 27.27%, coincidències 6)

company empresa

- empresa (usada 98.15%, coincidències 53)

- companyia (usada 1.85%, coincidències 1)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 64.71%, coincidències 11)

- nom de la companyia (usada 17.65%, coincidències 3)

- raó social (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.88%, coincidències 1)

- empresa (usada 5.88%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 75.00%, coincidències 30)

- comparar (usada 12.50%, coincidències 5)

- comparació (usada 7.50%, coincidències 3)

- compare (usada 2.50%, coincidències 1)

- compareu (usada 2.50%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 13)

compass brúixola

- brúixola (usada 66.67%, coincidències 6)

- compàs (usada 33.33%, coincidències 3)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 24)

compilation compilació

- compilació (usada 50.00%, coincidències 5)

- recopilació (usada 20.00%, coincidències 2)

- compilation (usada 20.00%, coincidències 2)

- compliació (usada 10.00%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 66.67%, coincidències 8)

- compilar (usada 16.67%, coincidències 2)

- construcció (usada 8.33%, coincidències 1)

- compile (usada 8.33%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 8)

complementary complementari

- complementari (usada 100.00%, coincidències 9)

complete completat

- completat (usada 36.84%, coincidències 21)

- complet (usada 19.30%, coincidències 11)

- acabat (usada 7.02%, coincidències 4)

- completa (usada 7.02%, coincidències 4)

- finalitzat (usada 7.02%, coincidències 4)

- completar (usada 5.26%, coincidències 3)

- completeu (usada 5.26%, coincidències 3)

- completada (usada 3.51%, coincidències 2)

- realitzat (usada 1.75%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.75%, coincidències 1)

- % completat (usada 1.75%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.75%, coincidències 1)

- complert (usada 1.75%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 44.21%, coincidències 42)

- completada (usada 23.16%, coincidències 22)

- finalitzat (usada 7.37%, coincidències 7)

- acabat (usada 5.26%, coincidències 5)

- acabada (usada 5.26%, coincidències 5)

- s'ha acabat (usada 4.21%, coincidències 4)

- completades (usada 4.21%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 2.11%, coincidències 2)

- finalitzada (usada 2.11%, coincidències 2)

- complet (usada 1.05%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 1.05%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 26)

component component

- component (usada 96.15%, coincidències 25)

- per components (usada 3.85%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 20)

compose redacta

- redacta (usada 32.26%, coincidències 10)

- escriviu (usada 22.58%, coincidències 7)

- redactar (usada 22.58%, coincidències 7)

- compon (usada 9.68%, coincidències 3)

- compose (usada 3.23%, coincidències 1)

- nou (usada 3.23%, coincidències 1)

- composa (usada 3.23%, coincidències 1)

- escriu (usada 3.23%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 50.00%, coincidències 5)

- escriu un missatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- escriviu un missatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- escriu un missatge privat (usada 10.00%, coincidències 1)

compose new message redacta un missatge nou

- redacta un missatge nou (usada 37.50%, coincidències 3)

- redactar un missatge nou (usada 37.50%, coincidències 3)

- crea un missatge nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- escriu un missatge nou (usada 12.50%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 80.77%, coincidències 42)

- editor (usada 9.62%, coincidències 5)

- composer (usada 3.85%, coincidències 2)

- redactor (usada 1.92%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 1.92%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 1.92%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 45.45%, coincidències 5)

- compon (usada 18.18%, coincidències 2)

- composició (usada 18.18%, coincidències 2)

- composat (usada 9.09%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 9.09%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 68.75%, coincidències 11)

- redacció (usada 31.25%, coincidències 5)

compound composició

- composició (usada 55.56%, coincidències 5)

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compound (usada 11.11%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 71.88%, coincidències 23)

- comprimir (usada 15.62%, coincidències 5)

- compressió (usada 12.50%, coincidències 4)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 92.31%, coincidències 12)

- compressed (usada 7.69%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 63)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 13)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 42.86%, coincidències 3)

- ràtio de compressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- nivell de compressió (usada 28.57%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 85.71%, coincidències 6)

- compresor (usada 14.29%, coincidències 1)

compute calcula

- calcula (usada 62.50%, coincidències 5)

- calcular (usada 12.50%, coincidències 1)

- càlcul (usada 12.50%, coincidències 1)

- computa (usada 12.50%, coincidències 1)

computer ordinador

- ordinador (usada 98.33%, coincidències 59)

- ordinadors (usada 1.67%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 84.21%, coincidències 16)

- nom d'ordinador (usada 10.53%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 5.26%, coincidències 1)

concatenate concatena

- concatena (usada 85.71%, coincidències 12)

- concatenate (usada 7.14%, coincidències 1)

- concatenar (usada 7.14%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 16)

condensed condensat

- condensat (usada 58.33%, coincidències 7)

- condensada (usada 41.67%, coincidències 5)

condition condició

- condició (usada 94.74%, coincidències 54)

- estat (usada 5.26%, coincidències 3)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 63.64%, coincidències 7)

- format condicional (usada 36.36%, coincidències 4)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 22)

conductor director

- director (usada 60.00%, coincidències 6)

- conductor (usada 30.00%, coincidències 3)

- director d'orquestra (usada 10.00%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 91.67%, coincidències 11)

- conus (usada 8.33%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 88.89%, coincidències 8)

- congrés (usada 11.11%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 13)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 23)

config configuració

- configuració (usada 65.00%, coincidències 13)

- config (usada 25.00%, coincidències 5)

- (configura|configurar) (usada 5.00%, coincidències 1)

- configura (usada 5.00%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 96.34%, coincidències 79)

- configurar (usada 1.22%, coincidències 1)

- configuracions (usada 1.22%, coincidències 1)

- (configuració|paràmetres|preferències|ajustos|ajustaments) (usada 1.22%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 66.67%, coincidències 8)

- hi ha un error en la configuració (usada 16.67%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 94.12%, coincidències 16)

- arxiu de configuració (usada 5.88%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 8)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 8)

configure configura

- configura (usada 85.07%, coincidències 114)

- configurar (usada 8.96%, coincidències 12)

- configuració (usada 5.97%, coincidències 8)

configure plugins configura els connectors

- configura els connectors (usada 87.50%, coincidències 7)

- configuració dels connectors (usada 12.50%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 60.00%, coincidències 6)

- configurant (usada 30.00%, coincidències 3)

- es configura (usada 10.00%, coincidències 1)

confirm confirma

- confirma (usada 35.23%, coincidències 62)

- confirmeu-ho (usada 34.09%, coincidències 60)

- confirmar (usada 13.64%, coincidències 24)

- confirmació (usada 11.36%, coincidències 20)

- confirmeu (usada 3.41%, coincidències 6)

- confirma extensió (usada 0.57%, coincidències 1)

- comfirma (usada 0.57%, coincidències 1)

- confirma|confirmar (usada 0.57%, coincidències 1)

- confirma-ho (usada 0.57%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 62.86%, coincidències 22)

- confirmeu la supressió (usada 14.29%, coincidències 5)

- confirma l'esborrat (usada 5.71%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 5.71%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 2.86%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 26.32%, coincidències 5)

- confirmeu la supressió (usada 21.05%, coincidències 4)

- en confirmar la supressió (usada 15.79%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 10.53%, coincidències 2)

- confirmació de l'eliminació (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirmar l'esborrament (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 5.26%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 4)

- confirma la contrasenya nova (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 12.50%, coincidències 2)

- confirmi la nova contrasenya (usada 12.50%, coincidències 2)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 50.00%, coincidències 31)

- confirma la contrasenya (usada 25.81%, coincidències 16)

- confirmar contrasenya (usada 8.06%, coincidències 5)

- confirmació de la contrasenya (usada 6.45%, coincidències 4)

- confirmar la contrasenya (usada 3.23%, coincidències 2)

- confirmeu la contrasenya. (usada 1.61%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.61%, coincidències 1)

- confirmeu contrasenya (usada 1.61%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.61%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 39)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 8)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 57.89%, coincidències 11)

- confirmada (usada 36.84%, coincidències 7)

- s'ha confirmat (usada 5.26%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 96.43%, coincidències 27)

- conflict (usada 3.57%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 9)

- entra en conflicte (usada 16.67%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 8.33%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 11)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 60.00%, coincidències 6)

- felicitats (usada 30.00%, coincidències 3)

- felicitacions (usada 10.00%, coincidències 1)

congratulations! enhorabona!

- enhorabona! (usada 35.29%, coincidències 6)

- felicitats! (usada 29.41%, coincidències 5)

- felicitacions (usada 23.53%, coincidències 4)

- felicitats. (usada 5.88%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 5.88%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 70.39%, coincidències 107)

- connectar (usada 21.71%, coincidències 33)

- connexió (usada 1.32%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.32%, coincidències 2)

- connecta't (usada 1.32%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.32%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.66%, coincidències 1)

- connecta-hi (usada 0.66%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.66%, coincidències 1)

- connecteu-vos amb nosaltres (usada 0.66%, coincidències 1)

connect to connectar a

- connectar a (usada 41.67%, coincidències 5)

- connecta a (usada 33.33%, coincidències 4)

- connecta't a (usada 25.00%, coincidències 3)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 27.59%, coincidències 8)

- connectar al servidor (usada 24.14%, coincidències 7)

- connecta't al servidor (usada 20.69%, coincidències 6)

- connecta amb el servidor (usada 17.24%, coincidències 5)

- connecta a un servidor (usada 6.90%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 3.45%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 95.10%, coincidències 97)

- connexió correcta (usada 0.98%, coincidències 1)

- connectats (usada 0.98%, coincidències 1)

- connectades (usada 0.98%, coincidències 1)

- connectada (usada 0.98%, coincidències 1)

- s'ha connectat (usada 0.98%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 8)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 10)

connecting connectant

- connectant (usada 48.67%, coincidències 55)

- s'està connectant (usada 47.79%, coincidències 54)

- es connecta (usada 1.77%, coincidències 2)

- s''està connectant (usada 0.88%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.88%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 96.83%, coincidències 61)

- connexions (usada 1.59%, coincidències 1)

- contacte (usada 1.59%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 61.54%, coincidències 8)

- connexió tancada (usada 38.46%, coincidències 5)

connection details detalls de la connexió

- detalls de la connexió (usada 92.31%, coincidències 12)

- detalls de connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 80.95%, coincidències 17)

- s'ha produït un error de connexió (usada 14.29%, coincidències 3)

- error de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 59.57%, coincidències 28)

- la connexió ha fallat (usada 23.40%, coincidències 11)

- error de connexió (usada 6.38%, coincidències 3)

- ha fallat la connexió. (usada 4.26%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.13%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 2.13%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.13%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 75.00%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió fallida. (usada 12.50%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 82.35%, coincidències 14)

- connexió perduda (usada 17.65%, coincidències 3)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 55.56%, coincidències 10)

- s'ha refusat la connexió (usada 22.22%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'ha negat la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 83.33%, coincidències 10)

- seguretat de connexió (usada 16.67%, coincidències 2)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 53.33%, coincidències 8)

- ajusts de la connexió (usada 13.33%, coincidències 2)

- paràmetres de connexió (usada 13.33%, coincidències 2)

- arranjament de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 26.67%, coincidències 4)

- la connexió ha expirat (usada 13.33%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 13.33%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha caducat (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- retard de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha superat el temps límit per a la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió esgotat (usada 9.09%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 92.00%, coincidències 46)

- contactes (usada 6.00%, coincidències 3)

- connections (usada 2.00%, coincidències 1)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 100.00%, coincidències 7)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 24)

console consola

- consola (usada 93.55%, coincidències 29)

- terminal (usada 3.23%, coincidències 1)

- llista de verificació de la sincronització (usada 3.23%, coincidències 1)

consolidate consolida

- consolida (usada 80.00%, coincidències 8)

- consolidar (usada 20.00%, coincidències 2)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 22)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 87.50%, coincidències 7)

- velocitat de bits constant (usada 12.50%, coincidències 1)

constrain proportions restringeix les proporcions

- restringeix les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- constreny les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- limita les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- conserva les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- proporcions de restricció (usada 12.50%, coincidències 1)

- manté les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 93.33%, coincidències 14)

- constraint (usada 6.67%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 91.67%, coincidències 11)

- constraints (usada 8.33%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 80.00%, coincidències 8)

- obres (usada 10.00%, coincidències 1)

- en construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

consumer key clau del client

- clau del client (usada 25.00%, coincidències 2)

- consumer key (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau de consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 97.70%, coincidències 85)

- contacta (usada 1.15%, coincidències 1)

- contacteu (usada 1.15%, coincidències 1)

contact details detalls del contacte

- detalls del contacte (usada 63.64%, coincidències 7)

- detalls de contacte (usada 27.27%, coincidències 3)

- dades de contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

contact form formulari de contacte

- formulari de contacte (usada 87.50%, coincidències 7)

- formulari contacte (usada 12.50%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 72.73%, coincidències 8)

- informació del contacte (usada 18.18%, coincidències 2)

- contact info (usada 9.09%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 83.33%, coincidències 15)

- dades de contacte (usada 11.11%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 12)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 64.71%, coincidències 11)

- nom de contacte (usada 35.29%, coincidències 6)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu amb nosaltres

- contacteu amb nosaltres (usada 28.57%, coincidències 8)

- contacteu-nos (usada 28.57%, coincidències 8)

- contacta'ns (usada 21.43%, coincidències 6)

- contacte (usada 10.71%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 3.57%, coincidències 1)

- contacti'ns (usada 3.57%, coincidències 1)

- contacta (usada 3.57%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 124)

contain conté

- conté (usada 55.56%, coincidències 5)

- contenen (usada 22.22%, coincidències 2)

- contén (usada 11.11%, coincidències 1)

- que continguin (usada 11.11%, coincidències 1)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 25)

containers contenidors

- contenidors (usada 88.89%, coincidències 8)

- contenidor (usada 11.11%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 96.88%, coincidències 62)

- contingut (usada 3.12%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 98.29%, coincidències 115)

- continguts (usada 1.71%, coincidències 2)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 93.33%, coincidències 28)

- tipus de continguts (usada 3.33%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 3.33%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 63.54%, coincidències 61)

- continguts (usada 34.38%, coincidències 33)

- contents (usada 1.04%, coincidències 1)

- índex (usada 1.04%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.87%, coincidències 37)

- contexte (usada 2.56%, coincidències 1)

- contextual (usada 2.56%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 94.44%, coincidències 17)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 5.56%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.00%, coincidències 9)

- menús de context (usada 10.00%, coincidències 1)

continent continent

- continent (usada 100.00%, coincidències 9)

continue continua

- continua (usada 65.47%, coincidències 218)

- continuar (usada 33.33%, coincidències 111)

- continue (usada 0.60%, coincidències 2)

- contínua (usada 0.30%, coincidències 1)

- continua|continueu|segueix|seguiu (usada 0.30%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua tanmateix (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 37.50%, coincidències 3)

- continuo? (usada 25.00%, coincidències 2)

- continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

- continua? (usada 12.50%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 81.58%, coincidències 31)

- contínua (usada 10.53%, coincidències 4)

- continua (usada 2.63%, coincidències 1)

- continuous (usada 2.63%, coincidències 1)

- continuu (usada 2.63%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 76.92%, coincidències 10)

- vora (usada 23.08%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 68)

contribute contribuïu-hi

- contribuïu-hi (usada 16.00%, coincidències 4)

- col·laboreu (usada 12.00%, coincidències 3)

- col·labora (usada 12.00%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 12.00%, coincidències 3)

- contribuir (usada 8.00%, coincidències 2)

- contribueix (usada 8.00%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 8.00%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 8.00%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 4.00%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 4.00%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 4.00%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 4.00%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 69.23%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 15.38%, coincidències 2)

- aportacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- donacions (usada 7.69%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 52.63%, coincidències 10)

- contribuïdor (usada 31.58%, coincidències 6)

- contribuent (usada 5.26%, coincidències 1)

- participant (usada 5.26%, coincidències 1)

- coŀlaborador/a (usada 5.26%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 63.89%, coincidències 23)

- contribuïdors (usada 30.56%, coincidències 11)

- col·laboració (usada 2.78%, coincidències 1)

- contribuents (usada 2.78%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.74%, coincidències 45)

- tecla de control esquerre (usada 2.13%, coincidències 1)

- controlar (usada 2.13%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 88.89%, coincidències 8)

- plafó de control (usada 11.11%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 88.89%, coincidències 8)

- pictogrames de control (usada 11.11%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 84.21%, coincidències 16)

- comandament (usada 5.26%, coincidències 1)

- responsable del tractament (usada 5.26%, coincidències 1)

- controladora (usada 5.26%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 28)

conversation conversa

- conversa (usada 95.45%, coincidències 21)

- conversació (usada 4.55%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 100.00%, coincidències 19)

conversion conversió

- conversió (usada 95.24%, coincidències 20)

- conversion (usada 4.76%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 68.66%, coincidències 46)

- convertir (usada 22.39%, coincidències 15)

- conversió (usada 4.48%, coincidències 3)

- convert (usada 2.99%, coincidències 2)

- conveteix (usada 1.49%, coincidències 1)

convert to converteix a

- converteix a (usada 73.68%, coincidències 14)

- convertir a (usada 15.79%, coincidències 3)

- converteix en (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversió a (usada 5.26%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 90.00%, coincidències 9)

- convertida (usada 10.00%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 88.89%, coincidències 8)

- conversió (usada 11.11%, coincidències 1)

converting convertint

- convertint (usada 50.00%, coincidències 5)

- es converteix (usada 30.00%, coincidències 3)

- s'està convertint (usada 20.00%, coincidències 2)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 95.24%, coincidències 20)

- cook islands (usada 4.76%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 91.67%, coincidències 11)

- galetes (usada 8.33%, coincidències 1)

cookies galetes

- galetes (usada 97.73%, coincidències 43)

- cookies (usada 2.27%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinat (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinar (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

cool fred

- fred (usada 16.67%, coincidències 2)

- genial (usada 16.67%, coincidències 2)

- bonica (usada 8.33%, coincidències 1)

- guapo (usada 8.33%, coincidències 1)

- original (usada 8.33%, coincidències 1)

- ferm (usada 8.33%, coincidències 1)

- ben parit (usada 8.33%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

- guai (usada 8.33%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 8.33%, coincidències 1)

coordinate system sistema de coordenades

- sistema de coordenades (usada 87.50%, coincidències 7)

- coordenades del sistema (usada 12.50%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.97%, coincidències 32)

- coordina (usada 3.03%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 62.50%, coincidències 15)

- s'ha copiat (usada 25.00%, coincidències 6)

- copiat(s) (usada 8.33%, coincidències 2)

- copiada (usada 4.17%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 68.18%, coincidències 15)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 27.27%, coincidències 6)

- s'ha copiat al porta-retalls. (usada 4.55%, coincidències 1)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 62.50%, coincidències 5)

- s'ha copiat (usada 37.50%, coincidències 3)

copies còpies

- còpies (usada 96.15%, coincidències 25)

- copies (usada 3.85%, coincidències 1)

coptic copte

- copte (usada 94.74%, coincidències 18)

- còptic (usada 5.26%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 66.92%, coincidències 354)

- copiar (usada 28.17%, coincidències 149)

- còpia (usada 3.02%, coincidències 16)

- copia-ho (usada 0.38%, coincidències 2)

- duplica (usada 0.38%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.19%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.19%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.19%, coincidències 1)

- copy (usada 0.19%, coincidències 1)

- còpia|copia|copiar (usada 0.19%, coincidències 1)

- opiar (usada 0.19%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 43.75%, coincidències 7)

- copiar l'adreça (usada 43.75%, coincidències 7)

- copiar adreça (usada 12.50%, coincidències 2)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 58.33%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- copia tot (usada 16.67%, coincidències 2)

copy as html copia com a html

- copia com a html (usada 75.00%, coincidències 6)

- desa com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

- copiar-ho com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 47.62%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 33.33%, coincidències 7)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 4.76%, coincidències 1)

- copiar l'adreça de correu (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 4.76%, coincidències 1)

copy from copia des de

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 87.50%, coincidències 14)

- copia-ho aquí (usada 12.50%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 92.00%, coincidències 23)

- copiar la imatge (usada 8.00%, coincidències 2)

copy item copia l'element

- copia l'element (usada 75.00%, coincidències 6)

- copia'l (usada 12.50%, coincidències 1)

- còpia l'element (usada 12.50%, coincidències 1)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 71.43%, coincidències 30)

- copiar l'enllaç (usada 21.43%, coincidències 9)

- copiar enllaç (usada 4.76%, coincidències 2)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 2.38%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 78.26%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 8.70%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.35%, coincidències 1)

- copiar l'adreça de l'enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

- copia l'enllaç (usada 4.35%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 71.43%, coincidències 10)

- copia l'enllaç (usada 28.57%, coincidències 4)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 90.00%, coincidències 9)

- copiar la ubicació (usada 10.00%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 80.00%, coincidències 8)

- copia'n el camí (usada 20.00%, coincidències 2)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 13)

copy style copiar l'estil

- copiar l'estil (usada 83.33%, coincidències 50)

- copia l'estil (usada 11.67%, coincidències 7)

- copiar estil (usada 5.00%, coincidències 3)

copy text copia el text

- copia el text (usada 100.00%, coincidències 16)

copy to copia a

- copia a (usada 75.00%, coincidències 24)

- còpia a (usada 15.62%, coincidències 5)

- copiar a (usada 9.38%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 77.14%, coincidències 54)

- copia-ho al porta-retalls (usada 5.71%, coincidències 4)

- copiar al porta-retalls (usada 5.71%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 4.29%, coincidències 3)

- copia al clipboard (usada 1.43%, coincidències 1)

- copia-la al porta-retalls (usada 1.43%, coincidències 1)

- copia (usada 1.43%, coincidències 1)

- (copia al porta-retalls|copiar al porta-retalls) (usada 1.43%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.43%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 85.00%, coincidències 17)

- copiar url (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.00%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 39.13%, coincidències 9)

- copiant (usada 34.78%, coincidències 8)

- còpia (usada 8.70%, coincidències 2)

- es copia (usada 8.70%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 4.35%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 57.89%, coincidències 11)

- s'estan copiant fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- es copien fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- es copien els fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- copiant arxius (usada 5.26%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 48.33%, coincidències 29)

- drets d'autor (usada 43.33%, coincidències 26)

- dret de reproducció (usada 3.33%, coincidències 2)

- drets de còpia (usada 1.67%, coincidències 1)

- propietat intel·lectual (usada 1.67%, coincidències 1)

- llicència (usada 1.67%, coincidències 1)

copyright notice avís de drets d'autor

- avís de drets d'autor (usada 33.33%, coincidències 3)

- avís de copyright (usada 33.33%, coincidències 3)

- nota dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

- avís dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

- copyright (usada 11.11%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 72.73%, coincidències 8)

- principals (usada 9.09%, coincidències 1)

- core (usada 9.09%, coincidències 1)

- ànima (usada 9.09%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 100.00%, coincidències 8)

cork cork

- cork (usada 75.00%, coincidències 6)

- suro (usada 25.00%, coincidències 2)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 7)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 81.82%, coincidències 18)

- radi de les cantonades (usada 9.09%, coincidències 2)

- radi de l'angle (usada 4.55%, coincidències 1)

- radi de lacantonada (usada 4.55%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 71.43%, coincidències 5)

- vèrtexs (usada 14.29%, coincidències 1)

- arestes (usada 14.29%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 12)

correct correcte

- correcte (usada 62.96%, coincidències 17)

- corregeix (usada 18.52%, coincidències 5)

- correcta (usada 7.41%, coincidències 2)

- correccions (usada 3.70%, coincidències 1)

- corregir (usada 3.70%, coincidències 1)

- correctes (usada 3.70%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l'ortografia automàticament

- corregir l'ortografia automàticament (usada 98.51%, coincidències 66)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 1.49%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 11)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 13)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 16)

cosh cosh

- cosh (usada 75.00%, coincidències 6)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 12.50%, coincidències 1)

- ch (usada 12.50%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 23)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 34)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 23)

count compta

- compta (usada 43.22%, coincidències 51)

- recompte (usada 18.64%, coincidències 22)

- compte (usada 11.02%, coincidències 13)

- comptador (usada 6.78%, coincidències 8)

- nombre (usada 6.78%, coincidències 8)

- comptatge (usada 4.24%, coincidències 5)

- comptar (usada 3.39%, coincidències 4)

- quantitat (usada 1.69%, coincidències 2)

- count (usada 1.69%, coincidències 2)

- (compta|comptar|compteu) fins a (usada 0.85%, coincidències 1)

- total (usada 0.85%, coincidències 1)

- comte (usada 0.85%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 80.00%, coincidències 8)

- temporitzador (usada 10.00%, coincidències 1)

- compte enrrere (usada 10.00%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 84.62%, coincidències 11)

- recompte (usada 7.69%, coincidències 1)

- contador (usada 7.69%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 44.44%, coincidències 4)

- cap a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- antihorària (usada 11.11%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 11.11%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 11.11%, coincidències 1)

- antihorari (usada 11.11%, coincidències 1)

counting rod numerals palets xinesos per comptar

- palets xinesos per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- palets xinesos per a comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- numerals rod per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- sistema de numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

- numerals de barres («rod counting») (usada 14.29%, coincidències 1)

- numerals de palets per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.00%, coincidències 19)

- estats (usada 5.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 94.57%, coincidències 122)

- country (usada 2.33%, coincidències 3)

- estat (usada 2.33%, coincidències 3)

- país/estat (usada 0.78%, coincidències 1)

country code codi del país

- codi del país (usada 50.00%, coincidències 12)

- codi de país (usada 45.83%, coincidències 11)

- codi internacional (usada 4.17%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 27.78%, coincidències 5)

- província (usada 27.78%, coincidències 5)

- comtat (usada 22.22%, coincidències 4)

- comptat (usada 11.11%, coincidències 2)

- país (usada 5.56%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 5.56%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 81.82%, coincidències 9)

- val (usada 18.18%, coincidències 2)

course curs

- curs (usada 81.25%, coincidències 26)

- camí (usada 12.50%, coincidències 4)

- camp (usada 3.12%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.12%, coincidències 1)

cover portada

- portada (usada 37.93%, coincidències 11)

- coberta (usada 37.93%, coincidències 11)

- caràtula (usada 17.24%, coincidències 5)

- cobrir (usada 3.45%, coincidències 1)

- cobertura (usada 3.45%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 36.36%, coincidències 4)

- caràtula (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge de la portada (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge de caràtula (usada 9.09%, coincidències 1)

- imatge de coberta (usada 9.09%, coincidències 1)

- imatge de la coberta (usada 9.09%, coincidències 1)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 71.43%, coincidències 5)

- coberta oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

- la tapa es troba oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 93.33%, coincidències 14)

- abast (usada 6.67%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 8)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 93.10%, coincidències 27)

- processador (usada 6.90%, coincidències 2)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 92.31%, coincidències 12)

- ús de cpu (usada 7.69%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 55.56%, coincidències 5)

- copa (usada 22.22%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 22.22%, coincidències 2)

create crea

- crea (usada 74.21%, coincidències 141)

- crear (usada 23.68%, coincidències 45)

- creació (usada 1.05%, coincidències 2)

- crea-la (usada 0.53%, coincidències 1)

- create (usada 0.53%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 42.86%, coincidències 9)

- crear un compte (usada 19.05%, coincidències 4)

- crea el compte (usada 9.52%, coincidències 2)

- crear compte (usada 9.52%, coincidències 2)

- creeu un compte (usada 9.52%, coincidències 2)

- crea compte (usada 4.76%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 4.76%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 59.09%, coincidències 13)

- crea un compte (usada 31.82%, coincidències 7)

- creació d'un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 4.55%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 70.00%, coincidències 7)

- comprimeix el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear arxiu comprimit (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear un arxiu comprimit (usada 10.00%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 44.44%, coincidències 4)

- crea una adreça d'interès (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea marcador (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear marcador (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 11.11%, coincidències 1)

create calendar crea un calendari

- crea un calendari (usada 66.67%, coincidències 6)

- crear calendari (usada 22.22%, coincidències 2)

- crear un calendari (usada 11.11%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear directori (usada 7.69%, coincidències 1)

create filter crea un filtre

- crea un filtre (usada 62.50%, coincidències 5)

- creació d'un filtre (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 63.89%, coincidències 23)

- crea la carpeta (usada 8.33%, coincidències 3)

- crea carpeta (usada 8.33%, coincidències 3)

- crear carpeta (usada 8.33%, coincidències 3)

- crear una carpeta (usada 5.56%, coincidències 2)

- crear directori (usada 2.78%, coincidències 1)

- llista de verificació de la sincronització (usada 2.78%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 50.00%, coincidències 7)

- crea grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- crear grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear un grup (usada 7.14%, coincidències 1)

create label crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 37.50%, coincidències 3)

- crear etiqueta (usada 37.50%, coincidències 3)

- crea etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

- creació d'etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 64.71%, coincidències 11)

- crear enllaç (usada 11.76%, coincidències 2)

- crea enllaç (usada 11.76%, coincidències 2)

- crea'n un enllaç (usada 5.88%, coincidències 1)

- creació d'enllaç (usada 5.88%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 39.02%, coincidències 16)

- crea (usada 19.51%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 9.76%, coincidències 4)

- crear nou (usada 7.32%, coincidències 3)

- crea nova (usada 4.88%, coincidències 2)

- crea un nou (usada 2.44%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 2.44%, coincidències 1)

- crear-ne un de nou (usada 2.44%, coincidències 1)

- crear nova (usada 2.44%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 2.44%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.44%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.44%, coincidències 1)

- crea'n una nova (usada 2.44%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 54.55%, coincidències 6)

- obre un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear un nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 9.09%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

- crear contacte nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea un contacte nou (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea un nou contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- crea un nou directori (usada 14.29%, coincidències 1)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear un document nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 11.11%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 76.00%, coincidències 19)

- crea una carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- crear una carpeta nova (usada 4.00%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 4.00%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 4.00%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 58.82%, coincidències 10)

- crear nou grup (usada 17.65%, coincidències 3)

- crea un nou grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 5.88%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 5.88%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 66.67%, coincidències 8)

- crea una llista de reproducció nova (usada 25.00%, coincidències 3)

- crea una llista de reproducció (usada 8.33%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- creació d'un projecte nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea un perfil

- crea un perfil (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea el perfil (usada 25.00%, coincidències 2)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- crear projecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- crea projecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 37.50%, coincidències 3)

- crear un informe (usada 12.50%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 64.29%, coincidències 9)

- crea taula (usada 21.43%, coincidències 3)

- crear taula (usada 7.14%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 7.14%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- crea un etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

create user crear usuari

- crear usuari (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea un usuari (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- crea l'usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- creació d'un usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 67.26%, coincidències 76)

- creació (usada 20.35%, coincidències 23)

- creada (usada 5.31%, coincidències 6)

- s'ha creat (usada 1.77%, coincidències 2)

- data de creació (usada 1.77%, coincidències 2)

- pujat (usada 1.77%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 0.88%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.88%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 50.00%, coincidències 6)

- creat a (usada 25.00%, coincidències 3)

- es va crear el (usada 8.33%, coincidències 1)

- creat (usada 8.33%, coincidències 1)

- creats a (usada 8.33%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 88.24%, coincidències 30)

- creada per (usada 5.88%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.88%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 11)

created on creat el

- creat el (usada 52.94%, coincidències 9)

- data de creació (usada 23.53%, coincidències 4)

- creat (usada 11.76%, coincidències 2)

- creat en (usada 5.88%, coincidències 1)

- creat a (usada 5.88%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 12)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.36%, coincidències 53)

- cata de creació (usada 1.82%, coincidències 1)

- data creació (usada 1.82%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 75.93%, coincidències 41)

- autor (usada 16.67%, coincidències 9)

- creador/a (usada 1.85%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 1.85%, coincidències 1)

- creat per (usada 1.85%, coincidències 1)

- creada per (usada 1.85%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 18)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 80.95%, coincidències 17)

- atribució (usada 4.76%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 4.76%, coincidències 1)

- credit (usada 4.76%, coincidències 1)

- haver (usada 4.76%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.83%, coincidències 23)

- targeta (usada 4.17%, coincidències 1)

credit cards targetes de crèdit

- targetes de crèdit (usada 100.00%, coincidències 12)

credits crèdits

- crèdits (usada 93.33%, coincidències 42)

- atribucions (usada 6.67%, coincidències 3)

creek creek

- creek (usada 71.43%, coincidències 5)

- riera (usada 14.29%, coincidències 1)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 85.71%, coincidències 24)

- criteri (usada 14.29%, coincidències 4)

critical crític

- crític (usada 80.00%, coincidències 20)

- crítica (usada 16.00%, coincidències 4)

- molt baixa (usada 4.00%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 32)

croatian croat

- croat (usada 86.05%, coincidències 37)

- croata (usada 13.95%, coincidències 6)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 50.00%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 37.50%, coincidències 3)

- kuna (usada 12.50%, coincidències 1)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

crop escapça

- escapça (usada 48.15%, coincidències 26)

- retallar (usada 22.22%, coincidències 12)

- retalla (usada 18.52%, coincidències 10)

- tallar (usada 3.70%, coincidències 2)

- escapçament (usada 3.70%, coincidències 2)

- conreu (usada 1.85%, coincidències 1)

- escapçar (usada 1.85%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 66.67%, coincidències 8)

- retalla la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 84.38%, coincidències 27)

- creuen (usada 9.38%, coincidències 3)

- creuament (usada 3.12%, coincidències 1)

- cross (usada 3.12%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 100.00%, coincidències 8)

css css

- css (usada 100.00%, coincidències 9)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 87.50%, coincidències 7)

- selector de css (usada 12.50%, coincidències 1)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 18)

csv export exportació csv

- exportació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- exportació com a csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- exportar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- exporta a csv (usada 12.50%, coincidències 1)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 72.73%, coincidències 8)

- arxiu csv (usada 18.18%, coincidències 2)

- fitxer csv (valors separats per comes) (usada 9.09%, coincidències 1)

csv import importació de csv

- importació de csv (usada 40.00%, coincidències 4)

- importació csv (usada 30.00%, coincidències 3)

- importa csv (usada 10.00%, coincidències 1)

- importar csv (usada 10.00%, coincidències 1)

- csv import (usada 10.00%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 96.97%, coincidències 32)

- control (usada 3.03%, coincidències 1)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl + - (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 94.12%, coincidències 16)

- ctrl + f (usada 5.88%, coincidències 1)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+h ctrl+h

- ctrl+h (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+m ctrl+m

- ctrl+m (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctrl + o (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 20)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 23)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+u ctrl+u

- ctrl+u (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+z ctrl+z

- ctrl+z (usada 100.00%, coincidències 7)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 22)

cube cub

- cub (usada 80.00%, coincidències 16)

- cúbic (usada 15.00%, coincidències 3)

- cube (usada 5.00%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 10)

cubic cúbic

- cúbic (usada 86.67%, coincidències 13)

- cúbica (usada 13.33%, coincidències 2)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 100.00%, coincidències 8)

cue cue

- cue (usada 46.67%, coincidències 7)

- punt cue (usada 46.67%, coincidències 7)

- peu (usada 6.67%, coincidències 1)

cuenca conca

- conca (usada 77.78%, coincidències 7)

- cuenca (usada 22.22%, coincidències 2)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 80.00%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.00%, coincidències 3)

- acumulades (usada 5.00%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 90.00%, coincidències 9)

- cuneiforme (usada 10.00%, coincidències 1)

currencies monedes

- monedes (usada 53.33%, coincidències 8)

- divises (usada 46.67%, coincidències 7)

currency moneda

- moneda (usada 79.59%, coincidències 39)

- divisa (usada 18.37%, coincidències 9)

- currency (usada 2.04%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 44.44%, coincidències 4)

- símbol de la moneda (usada 33.33%, coincidències 3)

- símbol de divisa (usada 11.11%, coincidències 1)

- símbol monetari (usada 11.11%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 45.45%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 27.27%, coincidències 3)

- símbols de divisa (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetari (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 9.09%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 89.58%, coincidències 86)

- corrent (usada 3.12%, coincidències 3)

- vigent (usada 1.04%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.04%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.04%, coincidències 1)

- darrera (usada 1.04%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.04%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.04%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.04%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 92.31%, coincidències 12)

- la data actual (usada 7.69%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current folder carpeta actual

- carpeta actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 61.11%, coincidències 11)

- emplaçament actual (usada 27.78%, coincidències 5)

- localització actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- mes en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 25)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 38)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current status estat actual

- estat actual (usada 89.47%, coincidències 17)

- estatus actual (usada 10.53%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- plantilla actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 83.33%, coincidències 20)

- temps actual (usada 12.50%, coincidències 3)

- hora (usada 4.17%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current year any actual

- any actual (usada 80.00%, coincidències 8)

- any en curs (usada 20.00%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 30)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 8)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de cursor (usada 9.09%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 71.43%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 28.57%, coincidències 2)

curve corba

- corba (usada 97.14%, coincidències 34)

- curva (usada 2.86%, coincidències 1)

curved corbat

- corbat (usada 50.00%, coincidències 5)

- corbada (usada 20.00%, coincidències 2)

- corba (usada 10.00%, coincidències 1)

- curvades (usada 10.00%, coincidències 1)

- corb (usada 10.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 85.71%, coincidències 12)

- corbes de color (usada 14.29%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 59.43%, coincidències 208)

- personalitzada (usada 15.14%, coincidències 53)

- personalitza (usada 10.86%, coincidències 38)

- a mida (usada 6.57%, coincidències 23)

- personalitzar (usada 5.71%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.57%, coincidències 2)

- habitual (usada 0.29%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.29%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.29%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.29%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.29%, coincidències 1)

- custom (usada 0.29%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 80.00%, coincidències 8)

- a mida 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

- personalització 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 80.00%, coincidències 8)

- a mida 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

- personalització 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 86.96%, coincidències 20)

- color a mida (usada 8.70%, coincidències 2)

- personalitzar el color (usada 4.35%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 94.12%, coincidències 16)

- colors a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 12)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 10)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 11)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 72.73%, coincidències 8)

- tipus de lletra personalitzada (usada 18.18%, coincidències 2)

- lletra personalitzada (usada 9.09%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 93.75%, coincidències 15)

- format a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 77.78%, coincidències 7)

- opcions a mida (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 11.11%, coincidències 1)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 100.00%, coincidències 8)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 90.00%, coincidències 9)

- personalitza les dreceres (usada 10.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.44%, coincidències 17)

- a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 13)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 8)

customization personalització

- personalització (usada 90.00%, coincidències 9)

- personalitzar (usada 10.00%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 76.92%, coincidències 70)

- personalitzar (usada 21.98%, coincidències 20)

- personalitzeu (usada 1.10%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d'eines

- personalitzar la barra d'eines (usada 84.72%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 15.28%, coincidències 11)

cut retalla

- retalla (usada 54.97%, coincidències 177)

- tallar (usada 38.82%, coincidències 125)

- talla (usada 2.48%, coincidències 8)

- retallar (usada 1.55%, coincidències 5)

- tall (usada 1.24%, coincidències 4)

- retallament (usada 0.62%, coincidències 2)

- retalla|retallar|talla|tallar (usada 0.31%, coincidències 1)

cut selection retalla la selecció

- retalla la selecció (usada 57.14%, coincidències 4)

- talla la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

cyan cian

- cian (usada 98.33%, coincidències 59)

- (cyan|cian) (usada 1.67%, coincidències 1)

cycle cicle

- cicle (usada 55.56%, coincidències 10)

- roda (usada 16.67%, coincidències 3)

- moviment cíclic (usada 5.56%, coincidències 1)

- cycle (usada 5.56%, coincidències 1)

- ciclisme (usada 5.56%, coincidències 1)

- cíclic (usada 5.56%, coincidències 1)

- recorre (usada 5.56%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 88.00%, coincidències 22)

- ampolla (usada 12.00%, coincidències 3)

cypriot syllabary conjunt de síl·labes xipriotes

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 42.86%, coincidències 3)

- sil·labari xipriota (usada 42.86%, coincidències 3)

- conjunt de síl·labes del xipriota (usada 14.29%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 27)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 94.12%, coincidències 32)

- cirílic (usada 2.94%, coincidències 1)

- ciril·lic (usada 2.94%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 45.45%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 36.36%, coincidències 4)

- suplement de ciríl·lic (usada 9.09%, coincidències 1)

- ciríl·lic (suplement) (usada 9.09%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 85.71%, coincidències 6)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 50)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 88.89%, coincidències 8)

- corones txeques (usada 11.11%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 24)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 13)

córdoba córdoba

- córdoba (usada 50.00%, coincidències 5)

- còrdova (usada 40.00%, coincidències 4)

- córdova (usada 10.00%, coincidències 1)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 72.73%, coincidències 8)

- costa de vori (usada 27.27%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 85.71%, coincidències 6)

- daemon (usada 14.29%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 61.82%, coincidències 34)

- diari (usada 21.82%, coincidències 12)

- diària (usada 7.27%, coincidències 4)

- cada dia (usada 5.45%, coincidències 3)

- a diari (usada 1.82%, coincidències 1)

- (dia|cada dia|diàriament|de forma diària) (usada 1.82%, coincidències 1)

damascus damasc

- damasc (usada 100.00%, coincidències 8)

dance dance

- dance (usada 60.00%, coincidències 6)

- dansa (usada 20.00%, coincidències 2)

- ballar (usada 10.00%, coincidències 1)

- balla (usada 10.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 97.83%, coincidències 45)

- danés (usada 2.17%, coincidències 1)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 77.78%, coincidències 7)

- corona feroesa (usada 11.11%, coincidències 1)

- corones daneses (usada 11.11%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 98.36%, coincidències 60)

- fosca (usada 1.64%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 19)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 90.00%, coincidències 9)

- cyan fosc (usada 10.00%, coincidències 1)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 20)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 11)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 88.89%, coincidències 8)

- tema fosc (usada 11.11%, coincidències 1)

dark orange taronja fosc

- taronja fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 20)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 94.74%, coincidències 18)

- dark theme (usada 5.26%, coincidències 1)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 12)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 45.83%, coincidències 11)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 6)

- enfosquit (usada 16.67%, coincidències 4)

- enfosquiment (usada 4.17%, coincidències 1)

- (més fosc|enfosqueix|enfosquiment) (usada 4.17%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 4.17%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 85.71%, coincidències 6)

- fosc (usada 14.29%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 70.00%, coincidències 21)

- traç (usada 20.00%, coincidències 6)

- dash (usada 6.67%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 3.33%, coincidències 1)

dash dot ratlla punt

- ratlla punt (usada 25.00%, coincidències 2)

- traç punt (usada 25.00%, coincidències 2)

- guionet punt (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió punt (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió-punt (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió i punt (usada 12.50%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 45.45%, coincidències 20)

- tauler de control (usada 13.64%, coincidències 6)

- panell de control (usada 13.64%, coincidències 6)

- escriptori digital (usada 9.09%, coincidències 4)

- quadre de comandament (usada 2.27%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.27%, coincidències 1)

- panell (usada 2.27%, coincidències 1)

- escriptori (usada 2.27%, coincidències 1)

- consola (usada 2.27%, coincidències 1)

- dashboard (usada 2.27%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.27%, coincidències 1)

- tauler principal (usada 2.27%, coincidències 1)

dashed discontínua

- discontínua (usada 23.81%, coincidències 5)

- traçat (usada 19.05%, coincidències 4)

- guionets (usada 14.29%, coincidències 3)

- ratllat (usada 14.29%, coincidències 3)

- amb guió (usada 9.52%, coincidències 2)

- discontinu (usada 4.76%, coincidències 1)

- punts (usada 4.76%, coincidències 1)

- guió (usada 4.76%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 4.76%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 97.14%, coincidències 136)

- data (usada 2.14%, coincidències 3)

- informació (usada 0.71%, coincidències 1)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 88.89%, coincidències 8)

- carpeta de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida dades (usada 12.50%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 64.29%, coincidències 18)

- font de les dades (usada 21.43%, coincidències 6)

- origen de dades (usada 7.14%, coincidències 2)

- origen de les dades (usada 7.14%, coincidències 2)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 86.21%, coincidències 25)

- origens de dades (usada 6.90%, coincidències 2)

- font de dades (usada 3.45%, coincidències 1)

- fonts de les dades (usada 3.45%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 77.42%, coincidències 24)

- tipus de dada (usada 22.58%, coincidències 7)

data usage ús de dades

- ús de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- ús de les dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database base de dades

- base de dades (usada 89.72%, coincidències 96)

- bases de dades (usada 9.35%, coincidències 10)

- database (usada 0.93%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 50.00%, coincidències 4)

- conexió a la base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió a una base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 50.00%, coincidències 7)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 2)

- error de base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 93.94%, coincidències 31)

- base de dades (usada 3.03%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.03%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- clau de pas de la base de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- tipus de la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- databases (usada 8.33%, coincidències 1)

dataset conjunt de dades

- conjunt de dades (usada 70.00%, coincidències 7)

- arxiu de dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- conjuntdades (usada 10.00%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.06%, coincidències 420)

- date (usada 0.47%, coincidències 2)

- data de sessió (usada 0.24%, coincidències 1)

- cita (usada 0.24%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 91.49%, coincidències 43)

- dia i hora (usada 4.26%, coincidències 2)

- data hora (usada 2.13%, coincidències 1)

- data i temps (usada 2.13%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 37.04%, coincidències 10)

- afegida el dia (usada 18.52%, coincidències 5)

- data d'inclusió (usada 7.41%, coincidències 2)

- data d'alta (usada 7.41%, coincidències 2)

- data afegida (usada 7.41%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 3.70%, coincidències 1)

- data d'incorporació (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 3.70%, coincidències 1)

- data d'addicció (usada 3.70%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegit (usada 3.70%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 94.37%, coincidències 67)

- dia i hora (usada 2.82%, coincidències 2)

- l'hora i la data (usada 2.82%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 94.44%, coincidències 34)

- data creada (usada 5.56%, coincidències 2)

date field camp de data

- camp de data (usada 80.00%, coincidències 12)

- camp data (usada 6.67%, coincidències 1)

- data (usada 6.67%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 6.67%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 62.26%, coincidències 33)

- format de la data (usada 35.85%, coincidències 19)

- format de dates (usada 1.89%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 97.37%, coincidències 37)

- data de la modificació (usada 2.63%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 22)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 46.67%, coincidències 7)

- rang de dates (usada 46.67%, coincidències 7)

- rang de data (usada 6.67%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 88.89%, coincidències 8)

- data de la recepció (usada 11.11%, coincidències 1)

date sent data d'enviament

- data d'enviament (usada 77.78%, coincidències 7)

- data de la tramesa (usada 22.22%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 33.33%, coincidències 3)

- data de la captura (usada 22.22%, coincidències 2)

- data de captura (usada 11.11%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 11.11%, coincidències 1)

- data de presa (usada 11.11%, coincidències 1)

- data presa (usada 11.11%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- data hora (usada 12.50%, coincidències 1)

- hora i data (usada 12.50%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 82.14%, coincidències 23)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 4)

- data / hora (usada 3.57%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 14)

datetime data i hora

- data i hora (usada 72.22%, coincidències 13)

- datahora (usada 11.11%, coincidències 2)

- data/hora (usada 5.56%, coincidències 1)

- data (usada 5.56%, coincidències 1)

- datetime (usada 5.56%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 98.54%, coincidències 135)

- day (usada 0.73%, coincidències 1)

- dies (usada 0.73%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 14)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 52.38%, coincidències 11)

- dia(es) (usada 23.81%, coincidències 5)

- dies (usada 19.05%, coincidències 4)

- dia (dies) (usada 4.76%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 75.00%, coincidències 6)

- llum natural (usada 25.00%, coincidències 2)

days dies

- dies (usada 98.40%, coincidències 123)

- days (usada 0.80%, coincidències 1)

- dia (usada 0.80%, coincidències 1)

db db

- db (usada 78.95%, coincidències 15)

- bd (usada 10.53%, coincidències 2)

- base de dades (usada 5.26%, coincidències 1)

- reb (usada 5.26%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 64.10%, coincidències 25)

- desactivar (usada 20.51%, coincidències 8)

- desactiva'ls (usada 7.69%, coincidències 3)

- desactivada (usada 2.56%, coincidències 1)

- deactivate (usada 2.56%, coincidències 1)

- inactiva (usada 2.56%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 90.91%, coincidències 10)

- desactivada (usada 9.09%, coincidències 1)

deactivating s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 57.14%, coincidències 4)

- es desactiva (usada 28.57%, coincidències 2)

- desactivant (usada 14.29%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 85.71%, coincidències 6)

- deure (usada 14.29%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 46.46%, coincidències 46)

- depura (usada 30.30%, coincidències 30)

- depurar (usada 18.18%, coincidències 18)

- debug (usada 2.02%, coincidències 2)

- depuraciã“ (usada 1.01%, coincidències 1)

- depurador (usada 1.01%, coincidències 1)

- (depuració|depura|debug) (usada 1.01%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode debug (usada 14.29%, coincidències 1)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 17)

debugging depuració

- depuració (usada 90.48%, coincidències 19)

- depurant (usada 9.52%, coincidències 2)

dec des.

- des. (usada 53.06%, coincidències 26)

- des (usada 22.45%, coincidències 11)

- dec (usada 22.45%, coincidències 11)

- de des. (usada 2.04%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 94.74%, coincidències 54)

- de desembre (usada 5.26%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 97.50%, coincidències 39)

- decimals (usada 2.50%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 51.52%, coincidències 17)

- xifres decimals (usada 39.39%, coincidències 13)

- llocs decimals (usada 9.09%, coincidències 3)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 69.23%, coincidències 9)

- separador de decimals (usada 30.77%, coincidències 4)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 11)

deck plat

- plat (usada 50.00%, coincidències 4)

- baralla (usada 12.50%, coincidències 1)

- coberta (usada 12.50%, coincidències 1)

- conjunt (usada 12.50%, coincidències 1)

- targetes (usada 12.50%, coincidències 1)

decline refusar

- refusar (usada 35.59%, coincidències 21)

- rebutja (usada 27.12%, coincidències 16)

- declina (usada 27.12%, coincidències 16)

- rebutjar (usada 5.08%, coincidències 3)

- refusa (usada 3.39%, coincidències 2)

- rebutja-la (usada 1.69%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 38.46%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 23.08%, coincidències 6)

- declinat (usada 15.38%, coincidències 4)

- declinada (usada 11.54%, coincidències 3)

- rebutjada (usada 7.69%, coincidències 2)

- refusada (usada 3.85%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 8)

decoration decoració

- decoració (usada 100.00%, coincidències 8)

decrease redueix

- redueix (usada 54.55%, coincidències 12)

- reduir (usada 18.18%, coincidències 4)

- disminueix (usada 13.64%, coincidències 3)

- disminució (usada 4.55%, coincidències 1)

- menys (usada 4.55%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 4.55%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 5)

- disminueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir mida de la lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 60.71%, coincidències 17)

- disminueix el sagnat (usada 32.14%, coincidències 9)

- minva el sagnat (usada 3.57%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.57%, coincidències 1)

decrease size redueix-ne la mida

- redueix-ne la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- disminueix la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- reduir mida (usada 12.50%, coincidències 1)

- disminuir tamany (usada 12.50%, coincidències 1)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 41.67%, coincidències 5)

- abaixar el volum (usada 16.67%, coincidències 2)

- reduïu volum (usada 8.33%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 8.33%, coincidències 1)

- baixa el volum (usada 8.33%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 8.33%, coincidències 1)

- disminueix el volum (usada 8.33%, coincidències 1)

decrypt desencripta

- desencripta (usada 33.33%, coincidències 5)

- desencriptar (usada 33.33%, coincidències 5)

- desxifra (usada 13.33%, coincidències 2)

- desencriptació (usada 6.67%, coincidències 1)

- desxifrar (usada 6.67%, coincidències 1)

- descripció (usada 6.67%, coincidències 1)

decrypting desencriptant

- desencriptant (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'està desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desencriptatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està desencriptant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifratge (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

default per defecte

- per defecte (usada 58.94%, coincidències 310)

- predeterminat (usada 19.58%, coincidències 103)

- per omissió (usada 11.41%, coincidències 60)

- predeterminada (usada 3.99%, coincidències 21)

- omissió (usada 3.23%, coincidències 17)

- defecte (usada 1.14%, coincidències 6)

- valor per defecte (usada 0.76%, coincidències 4)

- default (usada 0.38%, coincidències 2)

- valor predeterminat (usada 0.19%, coincidències 1)

- predet. (usada 0.19%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.19%, coincidències 1)

default application aplicació per defecte

- aplicació per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- aplicació predeterminada (usada 28.57%, coincidències 2)

- aplicació per omissió (usada 14.29%, coincidències 1)

default applications aplicacions predeterminades

- aplicacions predeterminades (usada 60.00%, coincidències 6)

- aplicacions per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- aplicacions per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default color color per defecte

- color per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- color predeterminat (usada 40.00%, coincidències 4)

- color per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- color predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

- colors predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- codificació per omissió (usada 44.44%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 50.00%, coincidències 7)

- lletra predeterminada (usada 21.43%, coincidències 3)

- tipus de lletra per omissió (usada 7.14%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminada (usada 7.14%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.14%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 7.14%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- mida de lletra per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida de la lletra predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- format predeterminat (usada 42.86%, coincidències 3)

default language idioma predeterminat

- idioma predeterminat (usada 33.33%, coincidències 10)

- idioma per defecte (usada 30.00%, coincidències 9)

- llengua per defecte (usada 20.00%, coincidències 6)

- llengua predeterminada (usada 10.00%, coincidències 3)

- llenguatge per omissió (usada 3.33%, coincidències 1)

- idioma per omissió (usada 3.33%, coincidències 1)

default path camí per defecte

- camí per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- camí predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta predeterminada (usada 16.67%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 53.85%, coincidències 7)

- impressora predeterminada (usada 23.08%, coincidències 3)

- impressora per omissió (usada 23.08%, coincidències 3)

default profile perfil predeterminat

- perfil predeterminat (usada 58.33%, coincidències 7)

- perfil per defecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- perfil per omissió (usada 16.67%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 55.56%, coincidències 15)

- configuració per omissió (usada 14.81%, coincidències 4)

- configuració predeterminada (usada 7.41%, coincidències 2)

- configuració per defecte (usada 7.41%, coincidències 2)

- opcions predeterminades (usada 3.70%, coincidències 1)

- ajustaments predeterminats (usada 3.70%, coincidències 1)

- paràmetres predeterminats (usada 3.70%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.70%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 94.44%, coincidències 17)

- estil per omissió (usada 5.56%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 66.67%, coincidències 6)

- tema per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- tema per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 78.57%, coincidències 55)

- valor predeterminat (usada 18.57%, coincidències 13)

- valor per omissió (usada 1.43%, coincidències 1)

- 'vàlua per defecte' (usada 1.43%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- valors predeterminats (usada 41.67%, coincidències 5)

- valors per omissió (usada 8.33%, coincidències 1)

default width amplada per defecte

- amplada per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- amplada per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

- amplada predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- amplària per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- zoom per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- ampliació per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- escala predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 63.64%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 28.57%, coincidències 12)

- valors predeterminats (usada 23.81%, coincidències 10)

- per defecte (usada 21.43%, coincidències 9)

- per omissió (usada 11.90%, coincidències 5)

- predeterminats (usada 4.76%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 4.76%, coincidències 2)

- defaults (usada 2.38%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.38%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 81.25%, coincidències 13)

- definir (usada 18.75%, coincidències 3)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 46)

definitions definicions

- definicions (usada 100.00%, coincidències 12)

deg graus

- graus (usada 77.78%, coincidències 7)

- deg (usada 11.11%, coincidències 1)

- ° (usada 11.11%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 61.11%, coincidències 11)

- graus (usada 16.67%, coincidències 3)

- percentatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.56%, coincidències 1)

- títol (usada 5.56%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.92%, coincidències 47)

- degrees (usada 2.08%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 77.78%, coincidències 7)

- desentrellaçar (usada 11.11%, coincidències 1)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 70.97%, coincidències 22)

- sup (usada 6.45%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.45%, coincidències 2)

- ce (usada 3.23%, coincidències 1)

- esb (usada 3.23%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.23%, coincidències 1)

- elimina (usada 3.23%, coincidències 1)

- del (usada 3.23%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 13)

delay retard

- retard (usada 93.65%, coincidències 59)

- espera (usada 3.17%, coincidències 2)

- delay (usada 3.17%, coincidències 2)

delayed retardat

- retardat (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajornat (usada 30.00%, coincidències 3)

- retardada (usada 20.00%, coincidències 2)

- retard (usada 10.00%, coincidències 1)

- delayed (usada 10.00%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 58.92%, coincidències 548)

- eliminar (usada 15.81%, coincidències 147)

- elimina (usada 14.30%, coincidències 133)

- esborra (usada 4.84%, coincidències 45)

- esborrar (usada 2.58%, coincidències 24)

- suprimir (usada 1.83%, coincidències 17)

- supressió (usada 0.43%, coincidències 4)

- eliminació (usada 0.32%, coincidències 3)

- suprimits (usada 0.32%, coincidències 3)

- supr (usada 0.22%, coincidències 2)

- esborrat (usada 0.22%, coincidències 2)

- delete (usada 0.11%, coincidències 1)

- suprimeix|suprimir|esborra|esborrar|elimina|eliminar (usada 0.11%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 46.43%, coincidències 13)

- elimina el compte (usada 10.71%, coincidències 3)

- eliminar compte (usada 10.71%, coincidències 3)

- esborreu el compte (usada 7.14%, coincidències 2)

- eliminació de compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- eliminar el compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimir compte (usada 3.57%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 63.16%, coincidències 36)

- eliminar-ho tot (usada 12.28%, coincidències 7)

- elimina-ho tot (usada 7.02%, coincidències 4)

- suprimeix-les totes (usada 3.51%, coincidències 2)

- esborra-ho tot (usada 3.51%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 3.51%, coincidències 2)

- elimina-les totes (usada 1.75%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- esborrar-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 1.75%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 36.36%, coincidències 4)

- suprimeix el marcador (usada 27.27%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 9.09%, coincidències 1)

delete calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 77.78%, coincidències 7)

- suprimir calendari (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar calendari (usada 11.11%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborrar categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 55.56%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina les cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 75.00%, coincidències 18)

- elimina la columna (usada 8.33%, coincidències 2)

- eliminar la columna (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 4.17%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 54.55%, coincidències 12)

- elimina el comentari (usada 27.27%, coincidències 6)

- esborra comentari (usada 9.09%, coincidències 2)

- suprimeix comentari (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborra el comentari (usada 4.55%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmació d'esborrat (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 90.48%, coincidències 19)

- eliminar la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 50.00%, coincidències 9)

- elimina el contacte (usada 22.22%, coincidències 4)

- suprimeix aquest contacte (usada 11.11%, coincidències 2)

- esborrar contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimir contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

delete conversation eliminar la conversa

- eliminar la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborrar conversació (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina la conversa (usada 14.29%, coincidències 1)

- eliminar conversa (usada 14.29%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 36.36%, coincidències 4)

- suprimeix les entrades (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix una entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina l'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix l'esdeveniment

- suprimeix l'esdeveniment (usada 23.08%, coincidències 3)

- elimina l'esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- eliminar l'esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix la cita (usada 15.38%, coincidències 2)

- esborrar esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 70.00%, coincidències 7)

- suprimir un camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 60.00%, coincidències 15)

- elimina el fitxer (usada 20.00%, coincidències 5)

- elimina l'arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- supressió de fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 61.11%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 33.33%, coincidències 6)

- esborrar fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 68.42%, coincidències 13)

- eliminar carpeta (usada 21.05%, coincidències 4)

- suprimeix carpeta (usada 10.53%, coincidències 2)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 36.67%, coincidències 11)

- suprimeix el grup (usada 33.33%, coincidències 10)

- eliminar grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix un grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- eliminar el grup (usada 3.33%, coincidències 1)

- elimina grup (usada 3.33%, coincidències 1)

- suprimir grup (usada 3.33%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 81.82%, coincidències 9)

- esborra la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 36.84%, coincidències 7)

- elimina l'element (usada 26.32%, coincidències 5)

- suprimeix l'ítem (usada 5.26%, coincidències 1)

- eliminació d'ítem (usada 5.26%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra element (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra l'element (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 5.26%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 21.05%, coincidències 4)

- suprimeix els elements (usada 15.79%, coincidències 3)

- elimina elements (usada 15.79%, coincidències 3)

- eliminar ítems (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimeix elements (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimir elements (usada 5.26%, coincidències 1)

- eliminació d'ítems (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar ítems (usada 5.26%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 84.62%, coincidències 22)

- elimina la capa (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 3.85%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 3.85%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 70.00%, coincidències 7)

- elimina la línia (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 10.00%, coincidències 1)

delete list suprimeix la llista

- suprimeix la llista (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra la llista (usada 22.22%, coincidències 2)

- elimina la llista (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir llista (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar llista (usada 11.11%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 44.44%, coincidències 8)

- elimina el missatge (usada 16.67%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminació de missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- supressió de missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborrar missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 5.56%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 45.45%, coincidències 5)

- suprimeix un node (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar node (usada 9.09%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 53.33%, coincidències 8)

- elimina la nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- eliminar nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- esborra la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 62.50%, coincidències 15)

- esborra la pàgina (usada 8.33%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminar la pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminar les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 36.00%, coincidències 9)

- suprimeix permanentment (usada 28.00%, coincidències 7)

- elimina definitivament (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimeix de forma permanent (usada 8.00%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra definitivament (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimir definitivament (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 4.00%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 45.45%, coincidències 5)

- eliminar la foto (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra la foto (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina la foto (usada 9.09%, coincidències 1)

delete point suprimeix un punt

- suprimeix un punt (usada 50.00%, coincidències 6)

- suprimeix el punt (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix punt (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix un put (usada 8.33%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 61.90%, coincidències 13)

- eliminar el perfil (usada 14.29%, coincidències 3)

- eliminar perfil (usada 9.52%, coincidències 2)

- esborra el perfil (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 4.76%, coincidències 1)

- esborrar perfil (usada 4.76%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- eliminar projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 85.71%, coincidències 12)

- eliminar registre (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de registre (usada 7.14%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 65.38%, coincidències 17)

- elimina la fila (usada 11.54%, coincidències 3)

- eliminar fila (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 3.85%, coincidències 1)

delete rows suprimeix les files

- suprimeix les files (usada 40.00%, coincidències 4)

- suprimeix files (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimir files (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina les files (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 10.00%, coincidències 1)

delete rule suprimeix la regla

- suprimeix la regla (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina la regla (usada 28.57%, coincidències 2)

- eliminar la regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra regla (usada 14.29%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 87.50%, coincidències 7)

- elimina el segment (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 38.46%, coincidències 10)

- suprimeix els seleccionats (usada 19.23%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 11.54%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.85%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 3.85%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- eliminar l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 63.16%, coincidències 12)

- eliminar selecció (usada 15.79%, coincidències 3)

- suprimeix selecció (usada 10.53%, coincidències 2)

- esborra la selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 52.63%, coincidències 10)

- suprimeix taula (usada 31.58%, coincidències 6)

- eliminar taula (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 5.26%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 5.26%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 33.33%, coincidències 6)

- suprimeix l'etiqueta (usada 27.78%, coincidències 5)

- eliminar l'etiqueta (usada 22.22%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 11.11%, coincidències 2)

- suprimir l'etiqueta (usada 5.56%, coincidències 1)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 87.50%, coincidències 7)

- esborra la tasca (usada 12.50%, coincidències 1)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 50.00%, coincidències 6)

- elimina la plantilla (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimir plantilla (usada 8.33%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 57.14%, coincidències 4)

- eliminar text (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina el text (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 14.29%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 36.00%, coincidències 9)

- suprimeix usuari (usada 12.00%, coincidències 3)

- elimina l'usuari (usada 12.00%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 12.00%, coincidències 3)

- eliminar l'usuari (usada 8.00%, coincidències 2)

- esborrar usuari (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra usuari (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimir usuari (usada 4.00%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 48.00%, coincidències 36)

- eliminat (usada 24.00%, coincidències 18)

- esborrat (usada 9.33%, coincidències 7)

- eliminats (usada 6.67%, coincidències 5)

- suprimida (usada 5.33%, coincidències 4)

- s'ha suprimit (usada 2.67%, coincidències 2)

- s'ha suprimit. (usada 1.33%, coincidències 1)

- esborrats (usada 1.33%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 1.33%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 35.48%, coincidències 11)

- eliminant (usada 19.35%, coincidències 6)

- se suprimeix (usada 16.13%, coincidències 5)

- esborrant (usada 12.90%, coincidències 4)

- s'elimina (usada 6.45%, coincidències 2)

- suprimint (usada 6.45%, coincidències 2)

- s'està eliminant (usada 3.23%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 50.00%, coincidències 7)

- se suprimeixen els fitxers (usada 21.43%, coincidències 3)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- se suprimeixen missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

deletion supressió

- supressió (usada 100.00%, coincidències 7)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 71.43%, coincidències 10)

- separador (usada 21.43%, coincidències 3)

- delimiter (usada 7.14%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 33.33%, coincidències 3)

- enviat (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha entregat (usada 11.11%, coincidències 1)

- entregada (usada 11.11%, coincidències 1)

- lliurat (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha enviat (usada 11.11%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 61.54%, coincidències 8)

- entrega (usada 30.77%, coincidències 4)

- a domicili (usada 7.69%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.71%, coincidències 24)

- diferència (usada 3.57%, coincidències 1)

- en delta (usada 3.57%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 3.57%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 3.57%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 66.67%, coincidències 8)

- demostració (usada 33.33%, coincidències 4)

denied denegat

- denegat (usada 91.67%, coincidències 11)

- denegada (usada 8.33%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 34)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 11)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 18)

deny denega

- denega (usada 66.67%, coincidències 34)

- denegar (usada 25.49%, coincidències 13)

- rebutja-la (usada 3.92%, coincidències 2)

- rebutja (usada 1.96%, coincidències 1)

- refusa (usada 1.96%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 97.62%, coincidències 41)

- department (usada 2.38%, coincidències 1)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 96.15%, coincidències 25)

- requeriments específics (usada 3.85%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 8)

deprecated obsolet

- obsolet (usada 71.43%, coincidències 5)

- desaconsellat (usada 14.29%, coincidències 1)

- desaprovat (usada 14.29%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 96.55%, coincidències 56)

- fons (usada 1.72%, coincidències 1)

- fondaria (usada 1.72%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 56.25%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- desaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

desc desc

- desc (usada 100.00%, coincidències 9)

descending descendent

- descendent (usada 94.25%, coincidències 82)

- descens (usada 3.45%, coincidències 3)

- en ordre descendent (usada 1.15%, coincidències 1)

- ordre descendent (usada 1.15%, coincidències 1)

descent descens

- descens (usada 90.91%, coincidències 10)

- descendent (usada 9.09%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 677)

descriptions descripcions

- descripcions (usada 100.00%, coincidències 9)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 90.91%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 9.09%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 62.50%, coincidències 15)

- anul·lar la selecció de (usada 12.50%, coincidències 3)

- desselecciona-ho (usada 4.17%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.17%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 4.17%, coincidències 1)

- no seleccionis (usada 4.17%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.17%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 4.17%, coincidències 1)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 67.19%, coincidències 43)

- deseleccionar-ho tot (usada 9.38%, coincidències 6)

- no seleccionis res (usada 4.69%, coincidències 3)

- anul·la la selecció de tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- desselecciona tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 3.12%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 1.56%, coincidències 1)

- deseleccionar tots (usada 1.56%, coincidències 1)

- desseleccionar-ho tot (usada 1.56%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 1.56%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

design disseny

- disseny (usada 89.47%, coincidències 17)

- dissenya (usada 10.53%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 9)

desktop escriptori

- escriptori (usada 93.91%, coincidències 108)

- desktop (usada 1.74%, coincidències 2)

- ordinador de taula (usada 1.74%, coincidències 2)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.87%, coincidències 1)

- sobretaula (usada 0.87%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 0.87%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- icones a l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

- icones de l'esriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 60.00%, coincidències 6)

- ajusts de l'escriptori (usada 30.00%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

dest destinació

- destinació (usada 40.00%, coincidències 4)

- destí (usada 30.00%, coincidències 3)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 76.67%, coincidències 69)

- destí (usada 23.33%, coincidències 21)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 85.00%, coincidències 17)

- carpeta de destí (usada 10.00%, coincidències 2)

- directori de destí (usada 5.00%, coincidències 1)

destinations destinacions

- destinacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- destins (usada 12.50%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 10)

detach separa

- separa (usada 33.33%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 3)

- treu (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla (usada 6.67%, coincidències 1)

- detach (usada 6.67%, coincidències 1)

- remoure (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.67%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desacobla la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 6.67%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 83.33%, coincidències 15)

- detalls (usada 16.67%, coincidències 3)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 36.36%, coincidències 4)

- vista de detall (usada 18.18%, coincidències 2)

- visualització detallada (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostra-les en detall (usada 9.09%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 9.09%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 9.09%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 99.24%, coincidències 262)

- dells (usada 0.38%, coincidències 1)

- propietats (usada 0.38%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 70.00%, coincidències 7)

- detectar (usada 30.00%, coincidències 3)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 85.71%, coincidències 6)

- detectar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 55.56%, coincidències 5)

- detectant (usada 44.44%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 92.86%, coincidències 13)

- devanagarià (usada 7.14%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 8)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 93.02%, coincidències 40)

- revelador (usada 6.98%, coincidències 3)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 42.11%, coincidències 8)

- eines per a desenvolupadors (usada 36.84%, coincidències 7)

- eines de desenvolupament (usada 10.53%, coincidències 2)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.26%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.26%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 85.00%, coincidències 17)

- desenvolupadors/es (usada 5.00%, coincidències 1)

- desenvolupadors/ es (usada 5.00%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 5.00%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 38)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 10)

device dispositiu

- dispositiu (usada 98.41%, coincidències 124)

- perifèric (usada 1.59%, coincidències 2)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 64.71%, coincidències 11)

- id. del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- identificador del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

- identificador de dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 61.54%, coincidències 8)

- informació de dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- informació dels dispositius (usada 15.38%, coincidències 2)

- informació de dispositius (usada 7.69%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 90.91%, coincidències 10)

- gestor de dispositiu (usada 9.09%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 95.83%, coincidències 46)

- nom de dispositiu (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom dispositiu (usada 2.08%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- configuració del dispositiu (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts del dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 19)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.63%, coincidències 72)

- dispositiu (usada 1.37%, coincidències 1)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp server servidor dhcp

- servidor dhcp (usada 100.00%, coincidències 8)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 55.00%, coincidències 11)

- diagnòstic (usada 40.00%, coincidències 8)

- anàlisi (usada 5.00%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

diagrams diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 11)

dial marcador

- marcador (usada 27.27%, coincidències 3)

- marca (usada 18.18%, coincidències 2)

- disc selector (usada 9.09%, coincidències 1)

- mar (usada 9.09%, coincidències 1)

- marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dial (usada 9.09%, coincidències 1)

- composició (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

dialer marcador

- marcador (usada 100.00%, coincidències 9)

dialing marcant

- marcant (usada 66.67%, coincidències 6)

- marcatge (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'està marcant (usada 11.11%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 95.40%, coincidències 83)

- quadre de diàleg (usada 4.60%, coincidències 4)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 13)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 13)

diamond diamant

- diamant (usada 94.44%, coincidències 34)

- rombe (usada 5.56%, coincidències 2)

dice dau

- dau (usada 66.67%, coincidències 6)

- daus (usada 22.22%, coincidències 2)

- trossos (usada 11.11%, coincidències 1)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 14)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 16)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 97.67%, coincidències 42)

- dictionary (usada 2.33%, coincidències 1)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 44.44%, coincidències 4)

- sabíeu que? (usada 22.22%, coincidències 2)

- ho savíeu? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

diff diferència

- diferència (usada 36.00%, coincidències 9)

- diff (usada 32.00%, coincidències 8)

- dif. (usada 8.00%, coincidències 2)

- diferències (usada 8.00%, coincidències 2)

- compara (usada 8.00%, coincidències 2)

- dif (usada 4.00%, coincidències 1)

- diff (diferenciació) (usada 4.00%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 93.02%, coincidències 40)

- resta (usada 4.65%, coincidències 2)

- difference (usada 2.33%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 8)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 26)

diffuse difusió

- difusió (usada 57.14%, coincidències 4)

- difon (usada 14.29%, coincidències 1)

- difusa (usada 14.29%, coincidències 1)

- difuminar (usada 14.29%, coincidències 1)

digest resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 4)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 100.00%, coincidències 9)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 92.31%, coincidències 12)

- signatura electrònica (usada 7.69%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 22)

dim enfosquir

- enfosquir (usada 22.22%, coincidències 2)

- enfosqueix (usada 11.11%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenua (usada 11.11%, coincidències 1)

- suau (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenuar (usada 11.11%, coincidències 1)

- (més fosc|fosc) (usada 11.11%, coincidències 1)

- totxo (usada 11.11%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 52.00%, coincidències 13)

- cota (usada 40.00%, coincidències 10)

- acotació (usada 8.00%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 82.98%, coincidències 39)

- mides (usada 10.64%, coincidències 5)

- cotes (usada 6.38%, coincidències 3)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 60.00%, coincidències 6)

- dibuixos (usada 20.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 20.00%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 85.71%, coincidències 18)

- directori (usada 9.52%, coincidències 2)

- direcció (usada 4.76%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 73.33%, coincidències 11)

- directa (usada 13.33%, coincidències 2)

- dirigeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 8)

direction direcció

- direcció (usada 99.14%, coincidències 115)

- adreça (usada 0.86%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 38.89%, coincidències 7)

- indicacions (usada 33.33%, coincidències 6)

- direccions (usada 16.67%, coincidències 3)

- instruccions (usada 11.11%, coincidències 2)

director director

- director (usada 90.91%, coincidències 10)

- directora (usada 9.09%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 93.55%, coincidències 29)

- carpetes (usada 6.45%, coincidències 2)

directory directori

- directori (usada 94.49%, coincidències 120)

- carpeta (usada 2.36%, coincidències 3)

- ruta (usada 1.57%, coincidències 2)

- catàleg (usada 0.79%, coincidències 1)

- directory (usada 0.79%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 68.75%, coincidències 11)

- nom de directori (usada 18.75%, coincidències 3)

- nom de la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 43.18%, coincidències 57)

- desactiva (usada 28.79%, coincidències 38)

- desactivar (usada 16.67%, coincidències 22)

- deshabilitar (usada 3.79%, coincidències 5)

- deshabilita (usada 3.79%, coincidències 5)

- disable (usada 1.52%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 1.52%, coincidències 2)

- inhabilitar|inhabilita|inhabiliteu (usada 0.76%, coincidències 1)

disable all inhabilita-ho tot

- inhabilita-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactivar-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactiva'ls tots (usada 14.29%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- desactiva tot (usada 7.14%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 44.79%, coincidències 116)

- inhabilitat (usada 31.27%, coincidències 81)

- desactivada (usada 6.18%, coincidències 16)

- deshabilitat (usada 5.41%, coincidències 14)

- inhabilitada (usada 5.02%, coincidències 13)

- desactivades (usada 2.70%, coincidències 7)

- desactivats (usada 2.32%, coincidències 6)

- inhabilitats (usada 0.77%, coincidències 2)

- descativat (usada 0.77%, coincidències 2)

- desabilitat (usada 0.39%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.39%, coincidències 1)

disabling s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 40.00%, coincidències 4)

- desactivant (usada 20.00%, coincidències 2)

- desactivació (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant (usada 10.00%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 10.00%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 47.06%, coincidències 8)

- en desacord (usada 23.53%, coincidències 4)

- no acceptis (usada 5.88%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 5.88%, coincidències 1)

- hi estic en desacord (usada 5.88%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 5.88%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 5.88%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 81.82%, coincidències 18)

- desc (usada 13.64%, coincidències 3)

- desc. (usada 4.55%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 64.71%, coincidències 11)

- número de disc (usada 35.29%, coincidències 6)

discard descarta

- descarta (usada 76.71%, coincidències 56)

- descartar (usada 9.59%, coincidències 7)

- descarta'l (usada 5.48%, coincidències 4)

- descarta-ho (usada 2.74%, coincidències 2)

- discard (usada 2.74%, coincidències 2)

- destartar (usada 1.37%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.37%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 72.97%, coincidències 27)

- descartar els canvis (usada 16.22%, coincidències 6)

- descartar canvis (usada 5.41%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 2.70%, coincidències 1)

- descarta canvis (usada 2.70%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 33.33%, coincidències 3)

- descarregant (usada 22.22%, coincidències 2)

- descarregant-se (usada 22.22%, coincidències 2)

- es descarrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

disclaimer exempció de responsabilitat

- exempció de responsabilitat (usada 16.67%, coincidències 3)

- descàrrec (usada 11.11%, coincidències 2)

- renúncia (usada 11.11%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 11.11%, coincidències 2)

- avís (usada 11.11%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 11.11%, coincidències 2)

- avís legal (usada 11.11%, coincidències 2)

- advertiment (usada 5.56%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 5.56%, coincidències 1)

- disclaimer (usada 5.56%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 69.77%, coincidències 60)

- desconnectar (usada 27.91%, coincidències 24)

- desconnectat (usada 2.33%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 90.16%, coincidències 55)

- desconnectada (usada 6.56%, coincidències 4)

- desconectat (usada 3.28%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 50.00%, coincidències 12)

- desconnectant (usada 50.00%, coincidències 12)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 30)

discover discover

- discover (usada 61.54%, coincidències 8)

- descobreix (usada 23.08%, coincidències 3)

- descobrir (usada 7.69%, coincidències 1)

- descobridor (usada 7.69%, coincidències 1)

discovery descobriment

- descobriment (usada 50.00%, coincidències 4)

- detecció (usada 25.00%, coincidències 2)

- descobreix (usada 12.50%, coincidències 1)

- exploració (usada 12.50%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 88.89%, coincidències 8)

- independent (usada 11.11%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 42.86%, coincidències 9)

- debat (usada 28.57%, coincidències 6)

- debats (usada 14.29%, coincidències 3)

- fòrums (usada 9.52%, coincidències 2)

- comentaris (usada 4.76%, coincidències 1)

discussions debats

- debats (usada 45.45%, coincidències 5)

- debat (usada 45.45%, coincidències 5)

- discussions (usada 9.09%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 94.12%, coincidències 32)

- disk (usada 2.94%, coincidències 1)

- disquet (usada 2.94%, coincidències 1)

disk full disc ple

- disc ple (usada 50.00%, coincidències 4)

- el disc està ple (usada 37.50%, coincidències 3)

- el disc és ple (usada 12.50%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 50.00%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 25.00%, coincidències 3)

- espai del disc (usada 16.67%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 8.33%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 88.89%, coincidències 16)

- discos (usada 11.11%, coincidències 2)

dismiss ignora

- ignora (usada 36.92%, coincidències 24)

- descarta (usada 35.38%, coincidències 23)

- tancar (usada 9.23%, coincidències 6)

- descartar (usada 3.08%, coincidències 2)

- omet (usada 1.54%, coincidències 1)

- ignora-ho (usada 1.54%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.54%, coincidències 1)

- ignorar (usada 1.54%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.54%, coincidències 1)

- (descarta|cancel·la|anul·la)(|-ho) (usada 1.54%, coincidències 1)

- esborrar (usada 1.54%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.54%, coincidències 1)

- rebutja (usada 1.54%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.54%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 25.00%, coincidències 2)

- omet-les totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 12.50%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 12.50%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 12)

display pantalla

- pantalla (usada 34.30%, coincidències 59)

- mostra (usada 23.26%, coincidències 40)

- visualització (usada 21.51%, coincidències 37)

- mostrar (usada 9.88%, coincidències 17)

- visualitza (usada 4.07%, coincidències 7)

- visible (usada 1.16%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.16%, coincidències 2)

- visualitzaciã³ (usada 0.58%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.58%, coincidències 1)

- presentació (usada 0.58%, coincidències 1)

- contingut (usada 0.58%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.58%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.58%, coincidències 1)

- (mostra|mostrar|ensenya|ensenyar) (usada 0.58%, coincidències 1)

- visor (usada 0.58%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 58.33%, coincidències 7)

- mostra com (usada 16.67%, coincidències 2)

- mostrar com a (usada 16.67%, coincidències 2)

- mostra-ho com a (usada 8.33%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 75.00%, coincidències 6)

- format de la presentació (usada 12.50%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 60.00%, coincidències 6)

- visualitza la graella (usada 40.00%, coincidències 4)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 78.57%, coincidències 11)

- mode visualitz. (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 7.14%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 49.21%, coincidències 31)

- nom mostrat (usada 11.11%, coincidències 7)

- nom de visualització (usada 9.52%, coincidències 6)

- mostra el nom (usada 7.94%, coincidències 5)

- nom visible (usada 4.76%, coincidències 3)

- nom que es mostrarà (usada 4.76%, coincidències 3)

- nom per mostrar (usada 3.17%, coincidències 2)

- nom de la presentació (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom de la pantalla (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 1.59%, coincidències 1)

- mostrar el nom (usada 1.59%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 66.67%, coincidències 20)

- mostra les opcions (usada 16.67%, coincidències 5)

- opcions de mostreig (usada 3.33%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 3.33%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 3.33%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 3.33%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 3.33%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 21.43%, coincidències 6)

- paràmetres de la pantalla (usada 14.29%, coincidències 4)

- ajusts de la visualització (usada 14.29%, coincidències 4)

- mostra la configuració (usada 10.71%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 10.71%, coincidències 3)

- configuració de visualització (usada 7.14%, coincidències 2)

- ajusts de la pantalla (usada 3.57%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions de la visualització (usada 3.57%, coincidències 1)

- configuració de la pantalla (usada 3.57%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.57%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 3.57%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

display style estil de visualització

- estil de visualització (usada 50.00%, coincidències 5)

- estil de la vista (usada 30.00%, coincidències 3)

- mostra l'estil (usada 20.00%, coincidències 2)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 54.55%, coincidències 6)

- tipus de pantalla (usada 27.27%, coincidències 3)

- mostra el tipus (usada 18.18%, coincidències 2)

displays pantalles

- pantalles (usada 92.31%, coincidències 12)

- presentacions (usada 7.69%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 55.56%, coincidències 15)

- dissolució (usada 29.63%, coincidències 8)

- dissoldre (usada 7.41%, coincidències 2)

- fosa (usada 3.70%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 3.70%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 93)

distinguished name nom distintiu

- nom distintiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- dn (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom dn (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom distingit (dn) (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom distintiu (dn) (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom distingit (distinguised name «dn») (usada 12.50%, coincidències 1)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 57.14%, coincidències 8)

- distorsió (usada 35.71%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 7.14%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 9)

distribute distribueix

- distribueix (usada 66.67%, coincidències 8)

- distribuir (usada 25.00%, coincidències 3)

- distribució (usada 8.33%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.55%, coincidències 28)

- destinataris (usada 3.45%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 8)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 23)

district of columbia districte de columbia

- districte de columbia (usada 42.86%, coincidències 3)

- districte de colúmbia (usada 42.86%, coincidències 3)

- disricte de columbia (usada 14.29%, coincidències 1)

dither trama

- trama (usada 54.55%, coincidències 6)

- tramat (usada 36.36%, coincidències 4)

- dissemina (usada 9.09%, coincidències 1)

dithering tramat

- tramat (usada 50.00%, coincidències 4)

- tramat (dithering) (usada 25.00%, coincidències 2)

- tramatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està tramant (usada 12.50%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 76.00%, coincidències 19)

- divisió (usada 12.00%, coincidències 3)

- dividir (usada 8.00%, coincidències 2)

- divisions (usada 4.00%, coincidències 1)

divider separador

- separador (usada 50.00%, coincidències 4)

- divisor (usada 50.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 95.65%, coincidències 22)

- títol (usada 4.35%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 87.50%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 12.50%, coincidències 1)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 100.00%, coincidències 26)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 16)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom del dns (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de dns (usada 10.00%, coincidències 1)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 54.55%, coincidències 6)

- servidors de dns (usada 45.45%, coincidències 5)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 72.73%, coincidències 8)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

- no permetre (usada 9.09%, coincidències 1)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 44.00%, coincidències 11)

- no molesteu (usada 32.00%, coincidències 8)

- no destorbar (usada 16.00%, coincidències 4)

- no molestis (usada 4.00%, coincidències 1)

- no m'emprenyis! (usada 4.00%, coincidències 1)

do not import no importis

- no importis (usada 87.50%, coincidències 7)

- no importar (usada 12.50%, coincidències 1)

do not send no ho enviïs

- no ho enviïs (usada 33.33%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviis (usada 11.11%, coincidències 1)

- no els enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 69.70%, coincidències 23)

- no fer res (usada 27.27%, coincidències 9)

- fer res (usada 3.03%, coincidències 1)

doc document

- document (usada 42.86%, coincidències 3)

- doc (usada 28.57%, coincidències 2)

- doc (savi) (usada 14.29%, coincidències 1)

- documentació (usada 14.29%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 36.36%, coincidències 8)

- acobla (usada 27.27%, coincidències 6)

- moll (usada 13.64%, coincidències 3)

- base (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblable (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.55%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.55%, coincidències 1)

- panell d'accés ràpid (usada 4.55%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 72.73%, coincidències 8)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.91%, coincidències 91)

- el document (usada 1.09%, coincidències 1)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 12)

document outline esquema del document

- esquema del document (usada 71.43%, coincidències 5)

- contorn del document (usada 28.57%, coincidències 2)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 20)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 10)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 83.33%, coincidències 10)

- tipus document (usada 16.67%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de documents (usada 37.50%, coincidències 3)

documentation documentació

- documentació (usada 95.59%, coincidències 65)

- documentació (en anglès) (usada 2.94%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.47%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 63)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 53.85%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 23.08%, coincidències 3)

- esquivament (usada 7.69%, coincidències 1)

- esvair (usada 7.69%, coincidències 1)

- dodge (usada 7.69%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 31)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 14)

dollar dòlar

- dòlar (usada 54.55%, coincidències 6)

- moneda (usada 18.18%, coincidències 2)

- dolar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dollar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dòlars (usada 9.09%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 66.67%, coincidències 6)

- dolphin (usada 33.33%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.55%, coincidències 68)

- domain (usada 1.45%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 57.14%, coincidències 16)

- nom del domini (usada 42.86%, coincidències 12)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 85.71%, coincidències 12)

- domains (usada 7.14%, coincidències 1)

- àmbits (usada 7.14%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 20)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 28)

domino tiles fitxes del dòmino

- fitxes del dòmino (usada 71.43%, coincidències 5)

- peces de dominó (usada 14.29%, coincidències 1)

- fitxes de dòmino (usada 14.29%, coincidències 1)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 33.33%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 33.33%, coincidències 4)

- no tornis a preguntar-ho (usada 8.33%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 8.33%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar (usada 8.33%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 8.33%, coincidències 1)

don't save no desis

- no desis (usada 31.82%, coincidències 7)

- no ho desis (usada 22.73%, coincidències 5)

- no desar (usada 22.73%, coincidències 5)

- no el desis (usada 13.64%, coincidències 3)

- no deseu (usada 4.55%, coincidències 1)

- no guardar (usada 4.55%, coincidències 1)

don't send no enviar

- no enviar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 18.18%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 18.18%, coincidències 2)

- no envieu (usada 18.18%, coincidències 2)

- no ho enviis (usada 9.09%, coincidències 1)

- no ho enviïs (usada 9.09%, coincidències 1)

don't show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no les mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no el mostris. (usada 14.29%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 20.00%, coincidències 11)

- donatius (usada 14.55%, coincidències 8)

- feu un donatiu (usada 12.73%, coincidències 7)

- dona (usada 10.91%, coincidències 6)

- donar (usada 9.09%, coincidències 5)

- dóna (usada 9.09%, coincidències 5)

- fer una donació (usada 5.45%, coincidències 3)

- donacions (usada 3.64%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 3.64%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 1.82%, coincidències 1)

- doneu (usada 1.82%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 1.82%, coincidències 1)

- donatiu (usada 1.82%, coincidències 1)

- donació (usada 1.82%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 1.82%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- donatius (usada 11.11%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 82.97%, coincidències 263)

- acceptar (usada 12.62%, coincidències 40)

- d'acord (usada 1.58%, coincidències 5)

- acabat (usada 0.95%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 0.63%, coincidències 2)

- fet. (usada 0.32%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.32%, coincidències 1)

- completat (usada 0.32%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.32%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 73.33%, coincidències 11)

- fet (usada 13.33%, coincidències 2)

- d'acord (usada 6.67%, coincidències 1)

- fet ! (usada 6.67%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 96.67%, coincidències 29)

- acceptar. (usada 3.33%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 56.25%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 37.50%, coincidències 12)

- no permetis (usada 6.25%, coincidències 2)

don’t save no desar

- no desar (usada 66.67%, coincidències 16)

- no desis (usada 12.50%, coincidències 3)

- no ho desis (usada 12.50%, coincidències 3)

- tanca sense desar (usada 4.17%, coincidències 1)

- no la desis (usada 4.17%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 10)

dot punt

- punt (usada 93.75%, coincidències 30)

- dot (usada 6.25%, coincidències 2)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 17)

dotted puntejat

- puntejat (usada 58.82%, coincidències 10)

- puntejada (usada 23.53%, coincidències 4)

- línia de punts (usada 11.76%, coincidències 2)

- de punts (usada 5.88%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 96.61%, coincidències 57)

- double (usada 3.39%, coincidències 2)

double click doble clic

- doble clic (usada 94.12%, coincidències 16)

- clic doble (usada 5.88%, coincidències 1)

double-click doble clic

- doble clic (usada 66.67%, coincidències 8)

- fer doble clic (usada 16.67%, coincidències 2)

- doble-clic (usada 8.33%, coincidències 1)

- double-click (usada 8.33%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 79.45%, coincidències 116)

- davall (usada 4.11%, coincidències 6)

- descendent (usada 2.74%, coincidències 4)

- abaixar (usada 2.05%, coincidències 3)

- baixada (usada 2.05%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.37%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.37%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 1.37%, coincidències 2)

- baixa (usada 1.37%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.37%, coincidències 2)

- down (usada 0.68%, coincidències 1)

- inactiva (usada 0.68%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.68%, coincidències 1)

- inactiu (usada 0.68%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 80.95%, coincidències 17)

- fletxa cap avall (usada 14.29%, coincidències 3)

- avall (usada 4.76%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 17.65%, coincidències 3)

- degrada (usada 17.65%, coincidències 3)

- reverteix (usada 17.65%, coincidències 3)

- baixar de categoria (usada 17.65%, coincidències 3)

- desactualització (usada 5.88%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 5.88%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra (usada 5.88%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 5.88%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 40.51%, coincidències 79)

- descarregar (usada 21.03%, coincidències 41)

- baixada (usada 15.38%, coincidències 30)

- descarrega (usada 14.36%, coincidències 28)

- descàrrega (usada 3.08%, coincidències 6)

- baixar (usada 2.56%, coincidències 5)

- baixades (usada 1.54%, coincidències 3)

- baixant (usada 0.51%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.51%, coincidències 1)

- descarrega en format text (usada 0.51%, coincidències 1)

download all baixa-ho tot

- baixa-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- descarregar-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa'ls tots (usada 11.11%, coincidències 1)

- desa tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarregar tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarrega un fitxer amb tots els lliuraments (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarrega-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

download completed s'ha completat la baixada

- s'ha completat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega completa (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega completada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega completa (usada 12.50%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 50.00%, coincidències 4)

- error en la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en baixar (usada 12.50%, coincidències 1)

- error de descarrega (usada 12.50%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 31.58%, coincidències 6)

- la descàrrega ha fallat (usada 21.05%, coincidències 4)

- la baixada ha fallat (usada 15.79%, coincidències 3)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 5.26%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- baixada fallida (usada 5.26%, coincidències 1)

- ha fallat la descàrrega (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.26%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 57.14%, coincidències 8)

- descarrega el fitxer (usada 21.43%, coincidències 3)

- descarregar arxiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- descarrega l'arxiu (usada 7.14%, coincidències 1)

download finished ha acabat la baixada

- ha acabat la baixada (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada acabada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 62.50%, coincidències 5)

- carpeta de baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 87.50%, coincidències 7)

- baixades (usada 12.50%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 40.00%, coincidències 6)

- descarregar-ho ara (usada 26.67%, coincidències 4)

- baixar ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- descarrega-ho ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixa-la ara (usada 6.67%, coincidències 1)

download started s'ha iniciat la baixada

- s'ha iniciat la baixada (usada 75.00%, coincidències 6)

- la baixada ha començat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ha començat la descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

download url url de baixada

- url de baixada (usada 50.00%, coincidències 4)

- url de descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega url (usada 12.50%, coincidències 1)

- adreça url de baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 59.46%, coincidències 22)

- descarregat (usada 21.62%, coincidències 8)

- s'ha baixat (usada 13.51%, coincidències 5)

- baixades (usada 2.70%, coincidències 1)

- baixats (usada 2.70%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 38.82%, coincidències 33)

- descarregant (usada 28.24%, coincidències 24)

- baixada (usada 10.59%, coincidències 9)

- es baixa (usada 8.24%, coincidències 7)

- s'està descarregant (usada 5.88%, coincidències 5)

- baixant (usada 4.71%, coincidències 4)

- baixades (usada 2.35%, coincidències 2)

- decarregant (usada 1.18%, coincidències 1)

downloading data s'està baixant dades

- s'està baixant dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'estan descarregant les dades (usada 25.00%, coincidències 2)

- s''estan baixant dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- s''estan baixant les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'estan baixant les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- baixada dels paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'estan baixant les paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets. (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'estan descarregant els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 77.53%, coincidències 69)

- descàrregues (usada 20.22%, coincidències 18)

- descarregues (usada 2.25%, coincidències 2)

dpi ppp

- ppp (usada 90.38%, coincidències 47)

- dpi (usada 9.62%, coincidències 5)

draft esborrany

- esborrany (usada 87.50%, coincidències 63)

- calat (usada 4.17%, coincidències 3)

- esbós (usada 2.78%, coincidències 2)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 2.78%, coincidències 2)

- selecció de jugadors (usada 1.39%, coincidències 1)

- esborranys (usada 1.39%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 25)

drag arrossega

- arrossega (usada 68.42%, coincidències 13)

- arrossegament (usada 15.79%, coincidències 3)

- arrossegueu (usada 5.26%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 5.26%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 5.26%, coincidències 1)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 57.14%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar anar (usada 21.43%, coincidències 3)

- arrossega i deixa (usada 14.29%, coincidències 2)

- arrossegar i deixar (usada 7.14%, coincidències 1)

dragon drac

- drac (usada 88.89%, coincidències 8)

- dragó (usada 11.11%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 49.06%, coincidències 26)

- dibuixa (usada 28.30%, coincidències 15)

- dibuixar (usada 7.55%, coincidències 4)

- empat (usada 7.55%, coincidències 4)

- traça (usada 3.77%, coincidències 2)

- roba (usada 1.89%, coincidències 1)

- traç (usada 1.89%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 66.67%, coincidències 34)

- dibuixant (usada 27.45%, coincidències 14)

- dibuixar (usada 3.92%, coincidències 2)

- dibuixat (usada 1.96%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 9)

drive unitat

- unitat (usada 72.22%, coincidències 13)

- càrrega (usada 5.56%, coincidències 1)

- en cotxe (usada 5.56%, coincidències 1)

- conduir (usada 5.56%, coincidències 1)

- drive (usada 5.56%, coincidències 1)

- controlador (usada 5.56%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 85.71%, coincidències 36)

- conductor (usada 9.52%, coincidències 4)

- programa de control (usada 2.38%, coincidències 1)

- conductora (usada 2.38%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 91.67%, coincidències 11)

- conductors (usada 8.33%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 75.00%, coincidències 9)

- plugims (usada 25.00%, coincidències 3)

drop descartar

- descartar (usada 14.29%, coincidències 3)

- descarta (usada 9.52%, coincidències 2)

- deixa anar (usada 9.52%, coincidències 2)

- ometre (usada 9.52%, coincidències 2)

- drop (usada 9.52%, coincidències 2)

- deixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar (usada 4.76%, coincidències 1)

- deixar anar (usada 4.76%, coincidències 1)

- llença («drop») (usada 4.76%, coincidències 1)

- col·loca (usada 4.76%, coincidències 1)

- derivació (usada 4.76%, coincidències 1)

- abandona (usada 4.76%, coincidències 1)

- perdre (usada 4.76%, coincidències 1)

- dipositar (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina (usada 4.76%, coincidències 1)

drop shadow ombra paral·lela

- ombra paral·lela (usada 25.00%, coincidències 4)

- ombra caiguda (usada 25.00%, coincidències 4)

- ombra (usada 18.75%, coincidències 3)

- descarta l'ombra (usada 6.25%, coincidències 1)

- posar ombra (usada 6.25%, coincidències 1)

- ombra inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 6.25%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 6.25%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 12)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 66.67%, coincidències 6)

- desplegament (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplegar (usada 11.11%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 75.00%, coincidències 6)

- timbal (usada 25.00%, coincidències 2)

dublin dublín

- dublín (usada 80.00%, coincidències 12)

- dublin (usada 20.00%, coincidències 3)

due venciment

- venciment (usada 59.26%, coincidències 16)

- límit (usada 14.81%, coincidències 4)

- termini (usada 7.41%, coincidències 2)

- vençuda (usada 3.70%, coincidències 1)

- degut (usada 3.70%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 3.70%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.70%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.70%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 51.02%, coincidències 25)

- data límit (usada 32.65%, coincidències 16)

- data de lliurament (usada 4.08%, coincidències 2)

- data límit de lliurament (usada 4.08%, coincidències 2)

- data venciment (usada 2.04%, coincidències 1)

- tornar el (usada 2.04%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.04%, coincidències 1)

- per la data (usada 2.04%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 44.44%, coincidències 4)

- simulació (usada 11.11%, coincidències 1)

- fals (usada 11.11%, coincidències 1)

- inútil (usada 11.11%, coincidències 1)

- prova (usada 11.11%, coincidències 1)

- simulat (usada 11.11%, coincidències 1)

dump bolcat

- bolcat (usada 37.50%, coincidències 3)

- dump (usada 37.50%, coincidències 3)

- bolca (usada 12.50%, coincidències 1)

- buidatge (usada 12.50%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 83.33%, coincidències 10)

- doble cara (usada 8.33%, coincidències 1)

- dues cares (usada 8.33%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 70.99%, coincidències 93)

- duplicar (usada 16.03%, coincidències 21)

- duplicat (usada 6.87%, coincidències 9)

- duplicada (usada 2.29%, coincidències 3)

- duplicació (usada 1.53%, coincidències 2)

- duplica el fitxer (usada 0.76%, coincidències 1)

- duplicate (usada 0.76%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.76%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 70.00%, coincidències 7)

- capa duplicada (usada 20.00%, coincidències 2)

- duplica capa (usada 10.00%, coincidències 1)

duployan duployan

- duployan (usada 71.43%, coincidències 5)

- duployé (usada 14.29%, coincidències 1)

- taquigrafia de duployé (usada 14.29%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 11)

duration durada

- durada (usada 90.59%, coincidències 154)

- duració (usada 8.24%, coincidències 14)

- duration (usada 1.18%, coincidències 2)

dust pols

- pols (usada 76.92%, coincidències 10)

- polsim (usada 23.08%, coincidències 3)

dutch holandès

- holandès (usada 51.85%, coincidències 28)

- neerlandès (usada 37.04%, coincidències 20)

- holandés (usada 3.70%, coincidències 2)

- alemany (usada 1.85%, coincidències 1)

- neerlandesa (usada 1.85%, coincidències 1)

- neerlandés (usada 1.85%, coincidències 1)

- holandes (usada 1.85%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 22)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 76.92%, coincidències 20)

- dinàmica (usada 19.23%, coincidències 5)

- dynamic (usada 3.85%, coincidències 1)

dynamic range rang dinàmic

- rang dinàmic (usada 63.64%, coincidències 7)

- marge dinàmic (usada 18.18%, coincidències 2)

- interval dinàmic (usada 18.18%, coincidències 2)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 83.33%, coincidències 10)

- bhutanès (usada 8.33%, coincidències 1)

- dzongka (usada 8.33%, coincidències 1)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 68.25%, coincidències 43)

- adreça electrònica (usada 12.70%, coincidències 8)

- correu (usada 4.76%, coincidències 3)

- correu-e (usada 4.76%, coincidències 3)

- adreça de correu electrònic (usada 4.76%, coincidències 3)

- e-mail (usada 3.17%, coincidències 2)

- email (usada 1.59%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 55.00%, coincidències 11)

- adreça de correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 5)

- adreça de correu (usada 15.00%, coincidències 3)

- adreça de correu-e (usada 5.00%, coincidències 1)

eagle àguila

- àguila (usada 70.00%, coincidències 7)

- eagle (usada 30.00%, coincidències 3)

earlier més aviat

- més aviat (usada 50.00%, coincidències 4)

- abans (usada 37.50%, coincidències 3)

- més d'hora (usada 12.50%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 81.25%, coincidències 13)

- la terra (usada 12.50%, coincidències 2)

- planeta terra (usada 6.25%, coincidències 1)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 35)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 11)

easy fàcil

- fàcil (usada 80.00%, coincidències 20)

- senzill (usada 12.00%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.00%, coincidències 1)

- senzilla (usada 4.00%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 100.00%, coincidències 13)

economy economia

- economia (usada 71.43%, coincidències 5)

- econòmica (usada 14.29%, coincidències 1)

- econòmic (usada 14.29%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 32)

edge vora

- vora (usada 78.12%, coincidències 25)

- edge (usada 12.50%, coincidències 4)

- aresta (usada 6.25%, coincidències 2)

- contorn (usada 3.12%, coincidències 1)

edge detection detecció de les vores

- detecció de les vores (usada 70.00%, coincidències 7)

- detecció de vores (usada 30.00%, coincidències 3)

edges vores

- vores (usada 69.23%, coincidències 9)

- arestes (usada 15.38%, coincidències 2)

- bordes (usada 7.69%, coincidències 1)

- cantonades (usada 7.69%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 72.93%, coincidències 598)

- editar (usada 22.68%, coincidències 186)

- revisa (usada 1.83%, coincidències 15)

- modifica (usada 1.59%, coincidències 13)

- edició (usada 0.61%, coincidències 5)

- edit (usada 0.24%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.12%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 61.54%, coincidències 8)

- edició compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar el compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar compte (usada 7.69%, coincidències 1)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 50.00%, coincidències 5)

- editar l'adreça (usada 40.00%, coincidències 4)

- edita una direcció (usada 10.00%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 10)

- edita el marcador (usada 15.00%, coincidències 3)

- edita el punt d'interès (usada 10.00%, coincidències 2)

- edició de l'adreça d'interès (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita els punts d'interès (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita els marcadors (usada 5.00%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 36.84%, coincidències 7)

- edita els marcadors (usada 36.84%, coincidències 7)

- editar els marcadors (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita els punts (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita les d'adreces d'interès (usada 5.26%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita els preferits (usada 5.26%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 88.89%, coincidències 8)

- editar categoria (usada 11.11%, coincidències 1)

edit color edita el color

- edita el color (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita color (usada 11.11%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 88.24%, coincidències 30)

- edita comentari (usada 8.82%, coincidències 3)

- edició de comentari (usada 2.94%, coincidències 1)

edit connection edita la connexió

- edita la connexió (usada 100.00%, coincidències 20)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 75.00%, coincidències 15)

- editar contacte (usada 15.00%, coincidències 3)

- edició del contacte (usada 5.00%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 5.00%, coincidències 1)

edit data edita les dades

- edita les dades (usada 75.00%, coincidències 6)

- edició de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades d'edició (usada 12.50%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 46.15%, coincidències 6)

- revisa les propietats (usada 23.08%, coincidències 3)

- accepta (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar els detalls (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar detalls (usada 7.69%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 75.00%, coincidències 6)

- edita entrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar registre (usada 12.50%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 64.29%, coincidències 9)

- editar esdeveniment (usada 14.29%, coincidències 2)

- editar l'esdeveniment (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita esdeveniment (usada 7.14%, coincidències 1)

- edita la cita (usada 7.14%, coincidències 1)

edit feed edita el canal

- edita el canal (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita la font (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar canales (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar font (usada 12.50%, coincidències 1)

- edició del canal (usada 12.50%, coincidències 1)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 53.33%, coincidències 8)

- editar filtre (usada 20.00%, coincidències 3)

- edita filtre (usada 13.33%, coincidències 2)

- edició del filtre (usada 6.67%, coincidències 1)

- edita un filtre (usada 6.67%, coincidències 1)

edit folder edita la carpeta

- edita la carpeta (usada 77.78%, coincidències 7)

- edició de la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar directori (usada 11.11%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 38.10%, coincidències 8)

- editar grup (usada 23.81%, coincidències 5)

- editar el grup (usada 9.52%, coincidències 2)

- edició d'un grup (usada 9.52%, coincidències 2)

- edita un grup (usada 4.76%, coincidències 1)

- modifica el grup (usada 4.76%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 4.76%, coincidències 1)

- edició del grup (usada 4.76%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 66.67%, coincidències 12)

- editar imatge (usada 16.67%, coincidències 3)

- edita imatge (usada 11.11%, coincidències 2)

- edita una imatge (usada 5.56%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 70.59%, coincidències 12)

- edita element (usada 11.76%, coincidències 2)

- edita l'ítem (usada 11.76%, coincidències 2)

- edita l'article (usada 5.88%, coincidències 1)

edit label edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 71.43%, coincidències 10)

- editar etiqueta (usada 28.57%, coincidències 4)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 56.00%, coincidències 14)

- edició d'enllaç (usada 12.00%, coincidències 3)

- edita enllaç (usada 8.00%, coincidències 2)

- editar l'enllaç (usada 8.00%, coincidències 2)

- editar enllaç (usada 8.00%, coincidències 2)

- enllaç d'edició (usada 4.00%, coincidències 1)

- modifica l'enllaç (usada 4.00%, coincidències 1)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 55.00%, coincidències 11)

- edita el menú (usada 30.00%, coincidències 6)

- edita menú (usada 5.00%, coincidències 1)

- editar el menú (usada 5.00%, coincidències 1)

- editar menú (usada 5.00%, coincidències 1)

edit message edita el missatge

- edita el missatge (usada 77.78%, coincidències 7)

- editar el missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

edit metadata edita les metadades

- edita les metadades (usada 100.00%, coincidències 11)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 82.35%, coincidències 14)

- mode edició (usada 11.76%, coincidències 2)

- editor de mode (usada 5.88%, coincidències 1)

edit name edita el nom

- edita el nom (usada 75.00%, coincidències 12)

- editae el nom (usada 6.25%, coincidències 1)

- editar nom (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita nom (usada 6.25%, coincidències 1)

- edició del nom (usada 6.25%, coincidències 1)

edit note edita la nota

- edita la nota (usada 50.00%, coincidències 6)

- edició de nota (usada 16.67%, coincidències 2)

- editar nota (usada 16.67%, coincidències 2)

- edita una nota (usada 8.33%, coincidències 1)

- edita anotació (usada 8.33%, coincidències 1)

edit page edita la pàgina

- edita la pàgina (usada 70.00%, coincidències 7)

- edita pàgina (usada 20.00%, coincidències 2)

- editar pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

edit points edita els punts

- edita els punts (usada 95.00%, coincidències 19)

- editar punts (usada 5.00%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 76.67%, coincidències 23)

- edita perfil (usada 10.00%, coincidències 3)

- editar perfil (usada 6.67%, coincidències 2)

- modifica el perfil (usada 3.33%, coincidències 1)

- edició del perfil (usada 3.33%, coincidències 1)

edit project edita el projecte

- edita el projecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- edició del projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 55.56%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 22.22%, coincidències 2)

- editar les propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

edit question edita la pregunta

- edita la pregunta (usada 37.50%, coincidències 3)

- modifica la pregunta (usada 25.00%, coincidències 2)

- edició de la pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

- modificar la pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita una pregunta (usada 12.50%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 73.68%, coincidències 14)

- editar regla (usada 15.79%, coincidències 3)

- edita una regla (usada 10.53%, coincidències 2)

edit script edita l'script

- edita l'script (usada 40.00%, coincidències 4)

- editar script (usada 30.00%, coincidències 3)

- edita el script (usada 20.00%, coincidències 2)

- edició d'un script (usada 10.00%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 56.25%, coincidències 9)

- edita la configuració (usada 25.00%, coincidències 4)

- editar configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita les propietats (usada 6.25%, coincidències 1)

- configuració d'edició (usada 6.25%, coincidències 1)

edit source edita l'origen

- edita l'origen (usada 66.67%, coincidències 6)

- editar font (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita font (usada 11.11%, coincidències 1)

- modifica el codi (usada 11.11%, coincidències 1)

edit status estat de l'edició

- estat de l'edició (usada 25.00%, coincidències 2)

- estat d'edició (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar l'estat (usada 25.0