Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 70.00%, coincidències 7)

- (copia) (usada 30.00%, coincidències 3)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 47.22%, coincidències 17)

- (predeterminat) (usada 33.33%, coincidències 12)

- (per omissió) (usada 13.89%, coincidències 5)

- (predeterminada) (usada 2.78%, coincidències 1)

- (omissió) (usada 2.78%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 94.12%, coincidències 16)

- (buida) (usada 5.88%, coincidències 1)

(no name) (sense nom)

- (sense nom) (usada 71.43%, coincidències 5)

- (sense remitent) (usada 14.29%, coincidències 1)

- (cap nom) (usada 14.29%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 80.95%, coincidències 17)

- (sense tema) (usada 19.05%, coincidències 4)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 50.00%, coincidències 5)

- (sense nom) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (cap títol) (usada 10.00%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 98.41%, coincidències 62)

- (sense) (usada 1.59%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 16)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 100.00%, coincidències 17)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 22.22%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 96.67%, coincidències 29)

- (desconeguda) (usada 3.33%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 8)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 96.00%, coincidències 24)

- un dia (usada 4.00%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 97.62%, coincidències 41)

- 1 hora (usada 2.38%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 97.50%, coincidències 39)

- 1 minut (usada 2.50%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 17)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 92.86%, coincidències 26)

- 1 setm. (usada 3.57%, coincidències 1)

- una setmana (usada 3.57%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 100.00%, coincidències 17)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 95.83%, coincidències 23)

- 10 minuts (usada 4.17%, coincidències 1)

10 seconds 10 segons

- 10 segons (usada 90.00%, coincidències 9)

- 10 segons (usada 10.00%, coincidències 1)

10th 10è

- 10è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 10 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 10a (usada 9.09%, coincidències 1)

11th 11è

- 11è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 11 (usada 22.22%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 83.33%, coincidències 10)

- 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

- cada 12 hores (usada 8.33%, coincidències 1)

12th 12è

- 12è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 12 (usada 22.22%, coincidències 2)

13th 13è

- 13è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 13 (usada 22.22%, coincidències 2)

14th 14è

- 14è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 14 (usada 22.22%, coincidències 2)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 95.45%, coincidències 21)

- cada 15 minuts (usada 4.55%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

15th 15è

- 15è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 15 (usada 22.22%, coincidències 2)

16th 16è

- 16è (usada 53.85%, coincidències 7)

- semicorxera (usada 30.77%, coincidències 4)

- 16 (usada 15.38%, coincidències 2)

17th 17è

- 17è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 17 (usada 22.22%, coincidències 2)

18th 18è

- 18è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 18 (usada 22.22%, coincidències 2)

19th 19è

- 19è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 19 (usada 22.22%, coincidències 2)

1st 1r

- 1r (usada 69.23%, coincidències 9)

- 1 (usada 15.38%, coincidències 2)

- 1er (usada 7.69%, coincidències 1)

- 1a (usada 7.69%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- dos dies (usada 11.11%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 15)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 94.12%, coincidències 16)

- 2 minuts (usada 5.88%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 9)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 12)

20th 20è

- 20è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 20 (usada 22.22%, coincidències 2)

21st 21è

- 21è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 21 (usada 22.22%, coincidències 2)

22nd 22è

- 22è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 22 (usada 22.22%, coincidències 2)

23rd 23è

- 23è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 23 (usada 22.22%, coincidències 2)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 72.73%, coincidències 8)

- les darreres 24 hores (usada 18.18%, coincidències 2)

- 24 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

24th 24è

- 24è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 24 (usada 22.22%, coincidències 2)

25th 25è

- 25è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 25 (usada 22.22%, coincidències 2)

26th 26è

- 26è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 26 (usada 22.22%, coincidències 2)

27th 27è

- 27è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 27 (usada 22.22%, coincidències 2)

28th 28è

- 28è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 28 (usada 22.22%, coincidències 2)

29th 29è

- 29è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 29 (usada 22.22%, coincidències 2)

2nd 2n

- 2n (usada 71.43%, coincidències 10)

- 2 (usada 14.29%, coincidències 2)

- 2on (usada 7.14%, coincidències 1)

- 2a (usada 7.14%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- tres dies (usada 11.11%, coincidències 1)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 10)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 9)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 93.10%, coincidències 27)

- 30 minuts (usada 3.45%, coincidències 1)

- cada 30 minuts (usada 3.45%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 94.12%, coincidències 16)

- 30 segons (usada 5.88%, coincidències 1)

30th 30è

- 30è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 30 (usada 22.22%, coincidències 2)

31st 31è

- 31è (usada 77.78%, coincidències 7)

- 31 (usada 22.22%, coincidències 2)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 90.00%, coincidències 9)

- 32-bit (usada 10.00%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 32)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3rd 3r

- 3r (usada 66.67%, coincidències 8)

- 3 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 3er (usada 8.33%, coincidències 1)

- 3a (usada 8.33%, coincidències 1)

4 hours 4 hores

- 4 hores (usada 88.89%, coincidències 8)

- cada 4 hores (usada 11.11%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 66.67%, coincidències 8)

- 4 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 4rt (usada 8.33%, coincidències 1)

- 4a (usada 8.33%, coincidències 1)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- cinc dies (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 28)

5th

- 5è (usada 75.00%, coincidències 9)

- 5 (usada 16.67%, coincidències 2)

- 5a (usada 8.33%, coincidències 1)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 12)

64-bit 64 bits

- 64 bits (usada 87.50%, coincidències 7)

- 64-bit (usada 12.50%, coincidències 1)

6th

- 6è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 6 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 6a (usada 9.09%, coincidències 1)

7th

- 7è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 7 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 7a (usada 9.09%, coincidències 1)

8 hours 8 hores

- 8 hores (usada 88.89%, coincidències 8)

- 8 hores (usada 11.11%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 8 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 8a (usada 9.09%, coincidències 1)

9th

- 9è (usada 72.73%, coincidències 8)

- 9 (usada 18.18%, coincidències 2)

- 9a (usada 9.09%, coincidències 1)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 87.50%, coincidències 14)

- [file] (usada 12.50%, coincidències 2)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 15)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 91.67%, coincidències 11)

- [options] (usada 8.33%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 16)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 14)

a3 a3

- a3 (usada 94.44%, coincidències 17)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 5.56%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 91.67%, coincidències 22)

- la4 (usada 4.17%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 4.17%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 94.12%, coincidències 16)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 5.88%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 16)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 61.90%, coincidències 13)

- abreviació (usada 33.33%, coincidències 7)

- abreujament (usada 4.76%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 88.89%, coincidències 8)

- abc (diari) (usada 11.11%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 80.00%, coincidències 8)

- abkhàzia (usada 20.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 32.61%, coincidències 30)

- avorta (usada 22.83%, coincidències 21)

- aborta (usada 19.57%, coincidències 18)

- cancel·la (usada 5.43%, coincidències 5)

- interrompre (usada 4.35%, coincidències 4)

- cancel·lar (usada 3.26%, coincidències 3)

- abandona (usada 2.17%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.09%, coincidències 1)

- abort (usada 1.09%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.09%, coincidències 1)

- anul·la (usada 1.09%, coincidències 1)

- abandonar (usada 1.09%, coincidències 1)

- avortar (usada 1.09%, coincidències 1)

- abandona|abandonar (usada 1.09%, coincidències 1)

- interrupció (usada 1.09%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.09%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 25.64%, coincidències 10)

- avortat (usada 23.08%, coincidències 9)

- interrompuda (usada 20.51%, coincidències 8)

- s'ha interromput (usada 10.26%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 10.26%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 5.13%, coincidències 2)

- s'ha avortat (usada 2.56%, coincidències 1)

- interrompre (usada 2.56%, coincidències 1)

aborting s'interromp

- s'interromp (usada 31.25%, coincidències 5)

- s'està avortant (usada 31.25%, coincidències 5)

- s'està interrompent (usada 18.75%, coincidències 3)

- avortant (usada 6.25%, coincidències 1)

- anul·lant (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està cancel·lant (usada 6.25%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 78.64%, coincidències 173)

- sobre (usada 7.73%, coincidències 17)

- informació (usada 4.09%, coincidències 9)

- quant al (usada 3.64%, coincidències 8)

- al voltant de (usada 1.82%, coincidències 4)

- quant al sigil (usada 1.36%, coincidències 3)

- detalls (usada 0.45%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.45%, coincidències 1)

- cap a (usada 0.45%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.45%, coincidències 1)

- a propòsit de (usada 0.45%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.45%, coincidències 1)

about a minute aproximadament un minut

- aproximadament un minut (usada 90.91%, coincidències 10)

- fa un minut (usada 9.09%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 47.06%, coincidències 8)

- quant a les qt (usada 41.18%, coincidències 7)

- quant al qt (usada 11.76%, coincidències 2)

above per damunt

- per damunt (usada 36.36%, coincidències 16)

- a sobre (usada 25.00%, coincidències 11)

- sobre (usada 11.36%, coincidències 5)

- per sobre (usada 4.55%, coincidències 2)

- damunt (usada 4.55%, coincidències 2)

- a dalt (usada 4.55%, coincidències 2)

- part superior (usada 4.55%, coincidències 2)

- amunt (usada 2.27%, coincidències 1)

- superior (usada 2.27%, coincidències 1)

- quant al (usada 2.27%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 2.27%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 92.86%, coincidències 13)

- valor absolut (usada 7.14%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 82.35%, coincidències 28)

- absoluta (usada 14.71%, coincidències 5)

- absolute (usada 2.94%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 53.33%, coincidències 8)

- mètrica de color absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 6.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 14)

abstract resum

- resum (usada 88.64%, coincidències 39)

- abstracte (usada 11.36%, coincidències 5)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 96.30%, coincidències 26)

- accel·leració (usada 3.70%, coincidències 1)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 85.71%, coincidències 6)

- drecera (usada 14.29%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 65.22%, coincidències 75)

- acceptar (usada 28.70%, coincidències 33)

- ho accepto (usada 2.61%, coincidències 3)

- d'acord (usada 1.74%, coincidències 2)

- acceptada (usada 0.87%, coincidències 1)

- acceptat (usada 0.87%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 63.64%, coincidències 7)

- acceptar-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- accepta'ls tots (usada 9.09%, coincidències 1)

- accepta tot (usada 9.09%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 50.00%, coincidències 16)

- acceptada (usada 40.62%, coincidències 13)

- invitació acceptada (usada 6.25%, coincidències 2)

- acceptades (usada 3.12%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 91.25%, coincidències 73)

- accedir (usada 6.25%, coincidències 5)

- accedeix (usada 1.25%, coincidències 1)

- access (usada 1.25%, coincidències 1)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 19)

access control list llista de control d'accés

- llista de control d'accés (usada 44.44%, coincidències 4)

- permisos d'accés -acl- (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista de control d'accessos (usada 11.11%, coincidències 1)

- control d'accés (usada 11.11%, coincidències 1)

- permisos d'accés (acl) (usada 11.11%, coincidències 1)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 68.42%, coincidències 26)

- s'ha denegat l'accés (usada 31.58%, coincidències 12)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 69.23%, coincidències 9)

- s'ha denegat l'accés. (usada 30.77%, coincidències 4)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 84.62%, coincidències 11)

- tecles d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- contrasenya (usada 7.69%, coincidències 1)

access level nivell d'accés

- nivell d'accés (usada 100.00%, coincidències 7)

accessed accedit

- accedit (usada 58.33%, coincidències 7)

- accés (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha accedit (usada 8.33%, coincidències 1)

- data d'accés (usada 8.33%, coincidències 1)

- últim accés (usada 8.33%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.21%, coincidències 55)

- accessibility (usada 1.79%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 98.25%, coincidències 112)

- comptes (usada 0.88%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 0.88%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 75.00%, coincidències 9)

- detalls (usada 16.67%, coincidències 2)

- propietats del compte (usada 8.33%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 76.92%, coincidències 10)

- informació de compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- informació compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- compte (usada 7.69%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 97.78%, coincidències 44)

- nom de compte (usada 2.22%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 87.50%, coincidències 14)

- número compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- número comptable (usada 6.25%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 47.06%, coincidències 16)

- configuració del compte (usada 38.24%, coincidències 13)

- ajusts dels comptes (usada 2.94%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 2.94%, coincidències 1)

- arranjament del compte (usada 2.94%, coincidències 1)

- seguretat (usada 2.94%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 2.94%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 23)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- comptabilització (usada 11.11%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 65)

accuracy precisió

- precisió (usada 76.92%, coincidències 20)

- exactitud (usada 15.38%, coincidències 4)

- acurat (usada 7.69%, coincidències 2)

ace as

- as (usada 62.50%, coincidències 5)

- ace (usada 37.50%, coincidències 3)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 66.67%, coincidències 6)

- reconeixements (usada 33.33%, coincidències 3)

acknowledgments reconeixements

- reconeixements (usada 50.00%, coincidències 4)

- agraïments (usada 37.50%, coincidències 3)

- justificants de recepció (usada 12.50%, coincidències 1)

acl acl

- acl (usada 85.71%, coincidències 6)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 14.29%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 90.91%, coincidències 10)

- arccos (usada 9.09%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 9)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 8)

action acció

- acció (usada 98.28%, coincidències 228)

- accions (usada 0.86%, coincidències 2)

- action (usada 0.43%, coincidències 1)

- ubicació (usada 0.43%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 99.30%, coincidències 141)

- accións (usada 0.70%, coincidències 1)

activate activa

- activa (usada 73.97%, coincidències 54)

- activar (usada 19.18%, coincidències 14)

- activa'l (usada 1.37%, coincidències 1)

- activat (usada 1.37%, coincidències 1)

- activate (usada 1.37%, coincidències 1)

- (activar|activa|activeu) (usada 1.37%, coincidències 1)

- activa'ls (usada 1.37%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 70.59%, coincidències 12)

- activada (usada 17.65%, coincidències 3)

- habilitat (usada 5.88%, coincidències 1)

- actiu (usada 5.88%, coincidències 1)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'activa (usada 25.00%, coincidències 2)

- activant (usada 25.00%, coincidències 2)

- activar (usada 12.50%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 12)

active actiu

- actiu (usada 74.22%, coincidències 95)

- activa (usada 14.06%, coincidències 18)

- activat (usada 9.38%, coincidències 12)

- actius (usada 0.78%, coincidències 1)

- actives (usada 0.78%, coincidències 1)

- activitat (usada 0.78%, coincidències 1)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectors habilitats (usada 14.29%, coincidències 1)

- plugins actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 11)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 29)

activity activitat

- activitat (usada 98.53%, coincidències 67)

- activitats (usada 1.47%, coincidències 1)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 8)

actor actor

- actor (usada 94.44%, coincidències 17)

- actor (mitologia) (usada 5.56%, coincidències 1)

actual real

- real (usada 58.33%, coincidències 7)

- actual (usada 41.67%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 38)

ad ad

- ad (usada 57.14%, coincidències 4)

- anunci (usada 42.86%, coincidències 3)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

- ad-hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 9)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptable

- adaptable (usada 50.00%, coincidències 6)

- adaptatiu (usada 33.33%, coincidències 4)

- adaptatius (usada 8.33%, coincidències 1)

- adaptativa (usada 8.33%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 79.15%, coincidències 448)

- afegir (usada 17.84%, coincidències 101)

- sumar (usada 1.24%, coincidències 7)

- suma (usada 0.53%, coincidències 3)

- addició (usada 0.35%, coincidències 2)

- afegeix-la (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.18%, coincidències 1)

- add (usada 0.18%, coincidències 1)

- sum (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.18%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 53.85%, coincidències 7)

- afegir un comentari (usada 30.77%, coincidències 4)

- s'està afegint un comentari (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 7.69%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 65.00%, coincidències 26)

- afegir compte (usada 17.50%, coincidències 7)

- afegir un compte (usada 15.00%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 2.50%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegir acció (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix l'acció (usada 7.69%, coincidències 1)

- addició d'acció (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 7.69%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegir adreça (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix una direcció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix adreça (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una adreça (usada 10.00%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix-los tots (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegir-ho tot (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 6.67%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegeix aplicació (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix-hi una aplicació. (usada 10.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 44.00%, coincidències 11)

- afegeix una adjunció (usada 24.00%, coincidències 6)

- afegeix-hi un adjunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 4.00%, coincidències 1)

- afegir arxiu adjunt (usada 4.00%, coincidències 1)

- addició d'adjunt (usada 4.00%, coincidències 1)

- afegir adjunt (usada 4.00%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 56.25%, coincidències 9)

- addició d'adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix alguns adjunts (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegeix adjuncions (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir adjunts (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.25%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix un nou atribut (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 8.33%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 46.88%, coincidències 30)

- afegeix un marcador (usada 9.38%, coincidències 6)

- afegir marcador (usada 9.38%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 7.81%, coincidències 5)

- afegir un marcador (usada 6.25%, coincidències 4)

- afegeix el marcador (usada 6.25%, coincidències 4)

- afegeix una pàgina d'interès (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix-hi un marcador (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix preferit (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.56%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 40.00%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 26.67%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.67%, coincidències 1)

- guardar categoria gt;gt; (usada 6.67%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir columna (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix columna(es) (usada 9.09%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 66.67%, coincidències 26)

- afegeix comentari (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegir comentari (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegeix-hi un comentari (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegir un comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegiu comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- add comment (usada 2.56%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 58.33%, coincidències 7)

- afegeix condició (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir una condició (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir condició (usada 8.33%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegir una connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix el contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 38.46%, coincidències 10)

- afegiu un contacte (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegir un contacte (usada 15.38%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 11.54%, coincidències 3)

- afegir contacte (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix als contactes (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 3.85%, coincidències 1)

add contacts afegir contactes

- afegir contactes (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegeix contactes (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegiu contactes (usada 10.00%, coincidències 1)

add device afegeix un dispositiu

- afegeix un dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

add directory afegeix directori

- afegeix directori (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix un directori (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

add domain afegir domini

- afegir domini (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un domini (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix domini (usada 12.50%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix l'efecte (usada 25.00%, coincidències 2)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix una adreça electrònica (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir correu (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix una adreça de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 66.67%, coincidències 12)

- afegir entrada (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegeix entrada (usada 11.11%, coincidències 2)

add event afegeix esdeveniment

- afegeix esdeveniment (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir un esdeveniment (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un esdeveniment (usada 12.50%, coincidències 1)

add feature afegeix un objecte

- afegeix un objecte (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegir paràmetre (usada 35.71%, coincidències 5)

- afegeix una característica (usada 7.14%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un canal (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 83.33%, coincidències 20)

- afegeix camp (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.17%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 65.22%, coincidències 15)

- afegeix el fitxer (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix fitxer (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix arxiu (usada 8.70%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 4.35%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 80.65%, coincidències 25)

- afegeix els fitxers (usada 9.68%, coincidències 3)

- afegeix arxius (usada 3.23%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 3.23%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.23%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 55.00%, coincidències 11)

- afegir filtre (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix-hi un filtre (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir un filtre (usada 5.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 68.57%, coincidències 24)

- afegir carpeta (usada 11.43%, coincidències 4)

- afegeix la carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegir una carpeta (usada 5.71%, coincidències 2)

- afegeix una capeta (usada 2.86%, coincidències 1)

- afegeix carpeta (usada 2.86%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 76.32%, coincidències 29)

- afegeix grup (usada 13.16%, coincidències 5)

- afegir grup (usada 5.26%, coincidències 2)

- afegeix-hi un grup (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir un grup (usada 2.63%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 56.00%, coincidències 14)

- afegeix imatge (usada 28.00%, coincidències 7)

- afegir imatge (usada 12.00%, coincidències 3)

- afegir una imatge (usada 4.00%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 75.00%, coincidències 9)

- imatges i icones (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegiu imatges (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 8.33%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 73.08%, coincidències 19)

- afegir ítem (usada 11.54%, coincidències 3)

- afegeix un ítem (usada 7.69%, coincidències 2)

- afegeix element (usada 7.69%, coincidències 2)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir items (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir elements (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 14.29%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegir etiqueta (usada 38.46%, coincidències 5)

- afegeix etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix l'etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

add language afegir idioma

- afegir idioma (usada 33.33%, coincidències 6)

- afegeix una llengua (usada 33.33%, coincidències 6)

- afegeix un idioma (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegir un idioma (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 5.56%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.71%, coincidències 11)

- afegeix capa (usada 23.53%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 5.88%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 5.88%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir línia (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 60.00%, coincidències 12)

- afegir un enllaç (usada 15.00%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegiment d'un enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- addició d'enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir enllaç (usada 5.00%, coincidències 1)

add location afegir ubicació

- afegir ubicació (usada 50.00%, coincidències 6)

- afegeix una ubicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix l'emplaçament (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix ubicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix un lloc (usada 8.33%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir membre (usada 42.86%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 37.21%, coincidències 16)

- afegeix nou (usada 18.60%, coincidències 8)

- afegeix un nou (usada 9.30%, coincidències 4)

- afegeix-ne un de nou (usada 6.98%, coincidències 3)

- afegeix una nova (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegir nou (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegeix-ne un (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix nova (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegiu-ne un de nou (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegir un nou (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.33%, coincidències 1)

add new group afegeix un grup nou

- afegeix un grup nou (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix un nou grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix-hi un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix un criteri nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir una nova regla (usada 14.29%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix una nova etiqueta (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix un etiqueta nova (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir nou usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix (usada 14.29%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix node (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir node (usada 11.11%, coincidències 1)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 40.74%, coincidències 11)

- afegir nota (usada 18.52%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 14.81%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegeix-hi una nota (usada 7.41%, coincidències 2)

- addició de nota (usada 3.70%, coincidències 1)

- add note (usada 3.70%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix opció (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir opció (usada 10.00%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

add password afegeix una contrasenya

- afegeix una contrasenya (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir contrasenya (usada 22.22%, coincidències 2)

add path afegeix un camí

- afegeix un camí (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix camí (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix-hi un camí (usada 14.29%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegir un punt (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 8.33%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegir impressora (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix-hi una impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix-hi la impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 76.19%, coincidències 16)

- afegir un perfil (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegeix perfil (usada 9.52%, coincidències 2)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 80.00%, coincidències 12)

- afegeix propietat (usada 13.33%, coincidències 2)

- addició de propietat (usada 6.67%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegeix fila (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir fila (usada 13.33%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 78.95%, coincidències 15)

- afegir regla (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix regla (usada 5.26%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 84.62%, coincidències 11)

- afegeix giny de cerca (usada 7.69%, coincidències 1)

- addició d'un motor de cerca (usada 7.69%, coincidències 1)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegir la secció (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegiu una secció (usada 11.11%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir un servei (usada 12.50%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 10)

- afegeix etiqueta (usada 30.00%, coincidències 6)

- afegir etiqueta (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix l'etiqueta (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 69.57%, coincidències 16)

- afegir etiquetes (usada 13.04%, coincidències 3)

- etiquetes (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 4.35%, coincidències 1)

- add tags (usada 4.35%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegeix un text (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegir text (usada 25.00%, coincidències 4)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 50.00%, coincidències 11)

- afegir a (usada 40.91%, coincidències 9)

- per a (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix (usada 4.55%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegeix als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

add to calendar afegir a calendari

- afegir a calendari (usada 45.45%, coincidències 5)

- afegir al calendari (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix al calendari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-ho al calendari (usada 9.09%, coincidències 1)

add to contacts afegir a contactes

- afegir a contactes (usada 55.17%, coincidències 16)

- afegeix als contactes (usada 37.93%, coincidències 11)

- afegir als contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegiu als vostres contactes (usada 3.45%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 83.33%, coincidències 20)

- afegir al diccionari (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix-la al diccionari (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegeix-ho al diccionari (usada 4.17%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 48.89%, coincidències 22)

- afegir a favorits (usada 15.56%, coincidències 7)

- afegir als favorits (usada 11.11%, coincidències 5)

- afegeix a les preferides (usada 6.67%, coincidències 3)

- afegeix a preferits (usada 6.67%, coincidències 3)

- afegir a preferits (usada 2.22%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 2.22%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.22%, coincidències 1)

- afegeix als llocs d'interès (usada 2.22%, coincidències 1)

- afegeix-lo als preferits (usada 2.22%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 57.14%, coincidències 12)

- afegir al grup (usada 19.05%, coincidències 4)

- afegeix-lo al grup (usada 9.52%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir a grup (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix-lo a un grup (usada 4.76%, coincidències 1)

add to library afegeix a la biblioteca

- afegeix a la biblioteca (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir a la biblioteca (usada 25.00%, coincidències 2)

add to list afegeix a la llista

- afegeix a la llista (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir a la llista (usada 25.00%, coincidències 2)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 93.75%, coincidències 15)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 6.25%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 76.47%, coincidències 13)

- afegir a la selecció (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 5.88%, coincidències 1)

add url afegeix l'url

- afegeix l'url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix un url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegir url (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 9.09%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 62.07%, coincidències 18)

- afegeix usuari (usada 17.24%, coincidències 5)

- afegir usuari (usada 13.79%, coincidències 4)

- afegir un usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegeix (usada 3.45%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 8)

add-ons complements

- complements (usada 93.94%, coincidències 31)

- extensions (usada 3.03%, coincidències 1)

- productes addicionals (usada 3.03%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 71.43%, coincidències 25)

- s'ha afegit (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegida (usada 8.57%, coincidències 3)

- afegits (usada 5.71%, coincidències 2)

- creat (usada 2.86%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.86%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegint (usada 20.00%, coincidències 2)

- addició (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 50.00%, coincidències 12)

- addició (usada 37.50%, coincidències 9)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 3)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació complementària (usada 11.11%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 96.97%, coincidències 32)

- altres (usada 3.03%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 90.91%, coincidències 10)

- opcions adicionals (usada 9.09%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 66.67%, coincidències 10)

- configuració addicional (usada 20.00%, coincidències 3)

- arranjaments addicionals (usada 6.67%, coincidències 1)

- ajustos addicionals (usada 6.67%, coincidències 1)

additions addicions

- addicions (usada 71.43%, coincidències 5)

- adicions (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegits (usada 14.29%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.62%, coincidències 215)

- direcció (usada 0.92%, coincidències 2)

- address (usada 0.46%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 94.12%, coincidències 32)

- agenda (usada 5.88%, coincidències 2)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 42)

adjust ajusta

- ajusta (usada 59.09%, coincidències 13)

- ajustar (usada 22.73%, coincidències 5)

- ajust (usada 9.09%, coincidències 2)

- adequa (usada 9.09%, coincidències 2)

adjustment ajust

- ajust (usada 50.00%, coincidències 5)

- ajustament (usada 30.00%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

adjustments configuració

- configuració (usada 44.44%, coincidències 4)

- ajustaments (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos (usada 11.11%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 50.91%, coincidències 28)

- admin (usada 23.64%, coincidències 13)

- administració (usada 12.73%, coincidències 7)

- administrador/a (usada 5.45%, coincidències 3)

- administra (usada 3.64%, coincidències 2)

- admin. (usada 1.82%, coincidències 1)

- administracio (usada 1.82%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 41)

administrative administratiu

- administratiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- administració (usada 14.29%, coincidències 1)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 94.74%, coincidències 36)

- administrador/a (usada 5.26%, coincidències 2)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 75.00%, coincidències 6)

- contrasenya d'administrador (usada 12.50%, coincidències 1)

- contrasenya d'administració (usada 12.50%, coincidències 1)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 13)

admins administradors

- administradors (usada 88.89%, coincidències 8)

- admins (usada 11.11%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 90.83%, coincidències 208)

- configuració avançada (usada 3.93%, coincidències 9)

- avançades (usada 2.62%, coincidències 6)

- avançada (usada 2.18%, coincidències 5)

- difícil (negra) (usada 0.44%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.73%, coincidències 78)

- paràmetres avançats (usada 1.27%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 13)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 30)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 51.79%, coincidències 29)

- paràmetres avançats (usada 21.43%, coincidències 12)

- ajusts avançats (usada 10.71%, coincidències 6)

- arranjament avançat (usada 8.93%, coincidències 5)

- opcions avançades (usada 7.14%, coincidències 4)

adventure aventura

- aventura (usada 88.89%, coincidències 8)

- aventures (usada 11.11%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 57.14%, coincidències 4)

- nombres de l'egeu (usada 14.29%, coincidències 1)

- números egeus (usada 14.29%, coincidències 1)

- números egees (usada 14.29%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 81.82%, coincidències 9)

- afar (ètnia) (usada 9.09%, coincidències 1)

- llengua àfar (usada 9.09%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 100.00%, coincidències 29)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 16)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / abidjan (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / accra (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/algiers (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bamako (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bangui (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / banjul (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bissau (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / blantyre (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / brazzaville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bujumbura (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / casablanca (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ceuta (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / conakry (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / dakar (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / djibouti (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / douala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / freetown (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / gaborone (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / harare (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / johannesburg (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kampala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / khartoum (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kigali (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kinshasa (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lagos (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 85.71%, coincidències 6)

- africa / libreville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/lomé (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / luanda (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lubumbashi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lusaka (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / malabo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maputo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maseru (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / mbabane (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/mogadiscio (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / muqdisho (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/muqdiisho (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / monròvia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nairobi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/n'djamena (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / ndjamena (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / niamey (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nouakchott (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ouagadougou (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica / porto-novo (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/portonovo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / windhoek (usada 14.29%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 92.00%, coincidències 23)

- afrikans (usada 4.00%, coincidències 1)

- africà (usada 4.00%, coincidències 1)

after després

- després (usada 78.64%, coincidències 81)

- després de (usada 19.42%, coincidències 20)

- posteriors (usada 0.97%, coincidències 1)

- after (usada 0.97%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 80.00%, coincidències 8)

- migdia (usada 10.00%, coincidències 1)

- vespre (usada 10.00%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 87.50%, coincidències 28)

- antiguitat (usada 6.25%, coincidències 2)

- vella (usada 3.12%, coincidències 1)

- age (usada 3.12%, coincidències 1)

agent agent

- agent (usada 92.86%, coincidències 13)

- representant (usada 7.14%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 46.67%, coincidències 7)

- agrega (usada 26.67%, coincidències 4)

- agregar (usada 13.33%, coincidències 2)

- aggregate (usada 6.67%, coincidències 1)

- àrid (usada 6.67%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 13)

ago fa

- fa (usada 44.44%, coincidències 4)

- enrere (usada 33.33%, coincidències 3)

- en el passat (usada 11.11%, coincidències 1)

- abans (usada 11.11%, coincidències 1)

agree acceptar

- acceptar (usada 54.55%, coincidències 12)

- d'acord (usada 31.82%, coincidències 7)

- accepto (usada 4.55%, coincidències 1)

- accepta (usada 4.55%, coincidències 1)

- hi estic d'acord (usada 4.55%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

air aire

- aire (usada 70.00%, coincidències 7)

- air (usada 20.00%, coincidències 2)

- vol (usada 10.00%, coincidències 1)

airplane avió

- avió (usada 100.00%, coincidències 9)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 55.56%, coincidències 5)

- mode avió (usada 44.44%, coincidències 4)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 9)

akan àkan

- àkan (usada 91.67%, coincidències 11)

- akan (usada 8.33%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 10)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 22)

alarm clock despertador

- despertador (usada 44.44%, coincidències 4)

- alarma (usada 22.22%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 11.11%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 13)

alaska alaska

- alaska (usada 91.67%, coincidències 11)

- olvido gara jova (usada 8.33%, coincidències 1)

albania albània

- albània (usada 96.00%, coincidències 24)

- albania (usada 4.00%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 93.94%, coincidències 31)

- albania (usada 3.03%, coincidències 1)

- albanés (usada 3.03%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 96.25%, coincidències 77)

- album (usada 2.50%, coincidències 2)

- àlbum de freddie mercury (usada 1.25%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 96.77%, coincidències 30)

- artista d'àlbum (usada 3.23%, coincidències 1)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom d'àlbum (usada 16.67%, coincidències 2)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 27)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 55.56%, coincidències 5)

- símbols químics (usada 22.22%, coincidències 2)

- símbols d'alquímia (usada 22.22%, coincidències 2)

alert avís

- avís (usada 69.91%, coincidències 79)

- alerta (usada 25.66%, coincidències 29)

- alert (usada 1.77%, coincidències 2)

- enviar un avís (usada 0.88%, coincidències 1)

- avisar (usada 0.88%, coincidències 1)

- atenció (usada 0.88%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 53.33%, coincidències 8)

- avisos (usada 40.00%, coincidències 6)

- alerts (usada 6.67%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 12)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 31)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 11)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 69.70%, coincidències 23)

- algoritme (usada 30.30%, coincidències 10)

alias àlies

- àlies (usada 87.88%, coincidències 58)

- sobrenom (usada 4.55%, coincidències 3)

- alias (usada 4.55%, coincidències 3)

- sobrenoms (usada 1.52%, coincidències 1)

- àlias (usada 1.52%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 13)

- pseudònims (usada 6.67%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.67%, coincidències 1)

alicante alacant

- alacant (usada 85.71%, coincidències 6)

- denominació d'origen alacant (usada 14.29%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 51.35%, coincidències 19)

- alineació (usada 24.32%, coincidències 9)

- alinear (usada 13.51%, coincidències 5)

- aliniament (usada 2.70%, coincidències 1)

- orientació (usada 2.70%, coincidències 1)

- aliniació (usada 2.70%, coincidències 1)

- align (usada 2.70%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 31.25%, coincidències 5)

- alineació inferior (usada 18.75%, coincidències 3)

- alinea avall (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinear per baix (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació per baix (usada 6.25%, coincidències 1)

- alinea en la part inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 35.71%, coincidències 10)

- alineació al centre (usada 17.86%, coincidències 5)

- alineació centrada (usada 14.29%, coincidències 4)

- alinear al centre (usada 10.71%, coincidències 3)

- centrar (usada 10.71%, coincidències 3)

- alinea centrat (usada 3.57%, coincidències 1)

- centra (usada 3.57%, coincidències 1)

- align center (usada 3.57%, coincidències 1)

align left alinear a l'esquerra

- alinear a l'esquerra (usada 57.43%, coincidències 58)

- alinea a l'esquerra (usada 31.68%, coincidències 32)

- alineació a l'esquerra (usada 4.95%, coincidències 5)

- alineació esquerra (usada 3.96%, coincidències 4)

- alineat esquerra (usada 0.99%, coincidències 1)

- align left (usada 0.99%, coincidències 1)

align right alinear a la dreta

- alinear a la dreta (usada 56.31%, coincidències 58)

- alinea a la dreta (usada 33.98%, coincidències 35)

- alineació a la dreta (usada 4.85%, coincidències 5)

- alineació dreta (usada 3.88%, coincidències 4)

- align right (usada 0.97%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 31.25%, coincidències 5)

- alineació superior (usada 18.75%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinear per dalt (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació per dalt (usada 6.25%, coincidències 1)

- alinea en la part superior (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 6.25%, coincidències 1)

aligned alineat

- alineat (usada 70.00%, coincidències 7)

- alineada (usada 30.00%, coincidències 3)

alignment alineació

- alineació (usada 94.53%, coincidències 121)

- alineament (usada 3.12%, coincidències 4)

- adaptació (usada 0.78%, coincidències 1)

- alineaci (usada 0.78%, coincidències 1)

- l'alineació (usada 0.78%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 60.77%, coincidències 237)

- tots (usada 26.41%, coincidències 103)

- totes (usada 10.77%, coincidències 42)

- tota (usada 0.51%, coincidències 2)

- tots els ítems (usada 0.26%, coincidències 1)

- tots els (usada 0.26%, coincidències 1)

- total (usada 0.26%, coincidències 1)

- tothom (usada 0.26%, coincidències 1)

- totes les proves (usada 0.26%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.26%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 11)

all apps totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 88.89%, coincidències 8)

- totes les apps (usada 11.11%, coincidències 1)

all articles tots els articles

- tots els articles (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 14)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 88.89%, coincidències 16)

- contactes (tots) (usada 11.11%, coincidències 2)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 25)

all day event esdeveniment de tot el dia

- esdeveniment de tot el dia (usada 50.00%, coincidències 6)

- cita de tot el dia (usada 25.00%, coincidències 3)

- tot el dia (usada 16.67%, coincidències 2)

- esdeveniment durant tot el dia (usada 8.33%, coincidències 1)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 9)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 76.92%, coincidències 10)

- totes les cites (usada 15.38%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.69%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.00%, coincidències 96)

- tots els arxius (usada 2.00%, coincidències 2)

- totes els fitxers (usada 1.00%, coincidències 1)

- afegeix fitxers (usada 1.00%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 19)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 82.76%, coincidències 24)

- tots els arxius (*.*) (usada 17.24%, coincidències 5)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 7)

all items tots els ítems

- tots els ítems (usada 55.56%, coincidències 5)

- tots els elements (usada 44.44%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 46.67%, coincidències 7)

- tots els idiomes (usada 26.67%, coincidències 4)

- tots els llenguatges (usada 26.67%, coincidències 4)

all layers totes les capes

- totes les capes (usada 100.00%, coincidències 9)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 12)

all notes totes les notes

- totes les notes (usada 100.00%, coincidències 7)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 31)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 11)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 87.50%, coincidències 7)

- tots els drets reservats. (usada 12.50%, coincidències 1)

all settings tota la configuració

- tota la configuració (usada 20.00%, coincidències 2)

- totes les configuracions (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 20.00%, coincidències 2)

- tot l'arranjament (usada 10.00%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 58.33%, coincidències 7)

- tots els fitxers compatibles (usada 25.00%, coincidències 3)

- tots els fitxers suportats (usada 8.33%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 8.33%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- tots els formats admesos (usada 2.94%, coincidències 1)

- totes les formats compatibles (usada 2.94%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 21)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 10)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 23)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 7)

allow permet

- permet (usada 66.94%, coincidències 81)

- permetre (usada 31.40%, coincidències 38)

- admet (usada 0.83%, coincidències 1)

- permès (usada 0.83%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 70.37%, coincidències 19)

- permeses (usada 11.11%, coincidències 3)

- amb permís (usada 3.70%, coincidències 1)

- permesos (usada 3.70%, coincidències 1)

- permés (usada 3.70%, coincidències 1)

- es permet (usada 3.70%, coincidències 1)

- permesa (usada 3.70%, coincidències 1)

almería almeria

- almeria (usada 71.43%, coincidències 5)

- almería (usada 28.57%, coincidències 2)

alpha alfa

- alfa (usada 92.68%, coincidències 76)

- alpha (usada 4.88%, coincidències 4)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.22%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.22%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 11)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- formes de presentació alfabètiques (usada 33.33%, coincidències 3)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.44%, coincidències 38)

- tecla alternativa dreta (usada 2.56%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- text alt (usada 22.22%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 33.33%, coincidències 5)

- alta+a (usada 20.00%, coincidències 3)

- alt+t (usada 13.33%, coincidències 2)

- alt+p (usada 13.33%, coincidències 2)

- alt + a (usada 6.67%, coincidències 1)

- alt+d (usada 6.67%, coincidències 1)

- alt+i (usada 6.67%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 64.29%, coincidències 9)

- alt+t (usada 28.57%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.14%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.48%, coincidències 19)

- alt+g (usada 9.52%, coincidències 2)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 38.46%, coincidències 5)

- alternativa (usada 30.77%, coincidències 4)

- alterna (usada 15.38%, coincidències 2)

- alternat (usada 7.69%, coincidències 1)

- alternar (usada 7.69%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 76.92%, coincidències 10)

- alternatiu (usada 23.08%, coincidències 3)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 9)

altitude altitud

- altitud (usada 93.33%, coincidències 28)

- altura (usada 6.67%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 99.14%, coincidències 115)

- per sempre (usada 0.86%, coincidències 1)

always allow permetre-ho sempre

- permetre-ho sempre (usada 53.85%, coincidències 7)

- permet sempre (usada 30.77%, coincidències 4)

- permetre sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

- permet-ho sempre (usada 7.69%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 45.45%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 36.36%, coincidències 4)

- pregunta-ho sempre. (usada 9.09%, coincidències 1)

- preguntar-ho sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 33.33%, coincidències 3)

- sempre actiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- sempre activada (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre encès (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre (usada 11.11%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 23.08%, coincidències 6)

- sempre per damunt (usada 19.23%, coincidències 5)

- sempre visible (usada 15.38%, coincidències 4)

- sempre per sobre (usada 11.54%, coincidències 3)

- sempre al capdamunt (usada 7.69%, coincidències 2)

- sempre en primer pla (usada 7.69%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 7.69%, coincidències 2)

- sempre al davant (usada 3.85%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 3.85%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 82.35%, coincidències 14)

- mostrar sempre (usada 5.88%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 5.88%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 5.88%, coincidències 1)

am am

- am (usada 84.78%, coincidències 39)

- a. m. (usada 8.70%, coincidències 4)

- a.m. (usada 2.17%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.17%, coincidències 1)

- lam (usada 2.17%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 60.00%, coincidències 6)

- a. m./p. m. (usada 30.00%, coincidències 3)

- ap/pm (usada 10.00%, coincidències 1)

amazonas amazonas

- amazonas (usada 55.56%, coincidències 5)

- amazones (usada 44.44%, coincidències 4)

ambient ambient

- ambient (usada 70.00%, coincidències 7)

- ambiental (usada 30.00%, coincidències 3)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / adak (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anchorage (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anguilla (usada 14.29%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / antiga (usada 14.29%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / araguaina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / aruba (usada 14.29%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/asuncion (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / asunción (usada 14.29%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / barbados (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/belém (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / belize (usada 14.29%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / bogota (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / boise (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/caraques (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / caracas (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/caiena (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/cayman (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / cayman (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chicago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chihuahua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cuiaba (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cuiabá (usada 14.29%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/curacao (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 14.29%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 7)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dawson (usada 14.29%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / denver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / detroit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dominica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / edmonton (usada 14.29%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / eirunepe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 85.71%, coincidències 6)

- america / fortaleza (usada 14.29%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / godthab (usada 14.29%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/granada (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / granada (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guatemala (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guayaquil (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/guaiana (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / guyana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / halifax (usada 14.29%, coincidències 1)

america/havana amèrica/havana

- amèrica/havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/l'havana (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / l'havana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / hermosillo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / knox (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / marengo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / vevay (usada 14.29%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / inuvik (usada 14.29%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / iqaluit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / jamaica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / juneau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 14.29%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / lima (usada 14.29%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / maceio (usada 14.29%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / managua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / manaus (usada 14.29%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / martinica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/mazatlán (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 14.29%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / menominee (usada 14.29%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/mérida (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica/merida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / miquelon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / monterrey (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montevideo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montserrat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nassau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nipigon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nome (usada 14.29%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / noronha (usada 14.29%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / panamà (usada 14.29%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / pangnirtung (usada 14.29%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / paramaribo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / phoenix (usada 14.29%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / port-au-prince (usada 14.29%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / recife (usada 14.29%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / regina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / santiago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / scoresbysund (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tegucigalpa (usada 14.29%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / thule (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tijuana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/tórtola (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / tortola (usada 14.29%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / vancouver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / whitehorse (usada 14.29%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / winnipeg (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yakutat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yellowknife (usada 14.29%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 60.00%, coincidències 12)

- samoa nord-americana (usada 30.00%, coincidències 6)

- american samoa (usada 5.00%, coincidències 1)

- samoa américaines (usada 5.00%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 20)

amount quantitat

- quantitat (usada 65.28%, coincidències 47)

- import (usada 27.78%, coincidències 20)

- total (usada 5.56%, coincidències 4)

- desplaçament (usada 1.39%, coincidències 1)

ampersand et

- et (usada 37.50%, coincidències 3)

- et (i comercial) (usada 25.00%, coincidències 2)

- àmpersand (usada 12.50%, coincidències 1)

- ampersand (usada 12.50%, coincidències 1)

- ( símbol i comercial) (usada 12.50%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 13)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 84.00%, coincidències 21)

- hi ha hagut un error (usada 12.00%, coincidències 3)

- ha succeït un error (usada 4.00%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 62.50%, coincidències 10)

- hi ha hagut un error. (usada 25.00%, coincidències 4)

- ha ocorregut un error. (usada 12.50%, coincidències 2)

analog analògic

- analògic (usada 91.67%, coincidències 11)

- analògica (usada 8.33%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 69.23%, coincidències 9)

- anàlisis (usada 30.77%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 38.46%, coincidències 5)

- anàlisi (usada 38.46%, coincidències 5)

- anàlisis (usada 7.69%, coincidències 1)

- analitics (usada 7.69%, coincidències 1)

- analítica (usada 7.69%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 58.82%, coincidències 10)

- analitzador (usada 17.65%, coincidències 3)

- analitzar (usada 11.76%, coincidències 2)

- analyze (usada 5.88%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 5.88%, coincidències 1)

anatolian hieroglyphs jeroglífics d'anatòlia

- jeroglífics d'anatòlia (usada 42.86%, coincidències 3)

- jeroglífics anatòlics (usada 28.57%, coincidències 2)

- jeroglífics anatolians (usada 14.29%, coincidències 1)

- jeroglífics meroítics (usada 14.29%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 78.05%, coincidències 32)

- ancoratge (usada 9.76%, coincidències 4)

- ancora (usada 7.32%, coincidències 3)

- enllaç (usada 2.44%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 2.44%, coincidències 1)

anchor point punt d'ancoratge

- punt d'ancoratge (usada 93.33%, coincidències 14)

- anchor point (alaska) (usada 6.67%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 91.67%, coincidències 11)

- ancoratges (usada 8.33%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 57.14%, coincidències 4)

- nombres del grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

- números grecs antics (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

ancient symbols símbols antics

- símbols antics (usada 85.71%, coincidències 6)

- simbols antics (usada 14.29%, coincidències 1)

and i

- i (usada 97.13%, coincidències 169)

- and (usada 2.30%, coincidències 4)

- i de (usada 0.57%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 19)

android android

- android (usada 90.91%, coincidències 10)

- androide (usada 9.09%, coincidències 1)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 7)

angle angle

- angle (usada 99.30%, coincidències 142)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.70%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 17)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 30.77%, coincidències 4)

- disgustat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enuig (usada 7.69%, coincidències 1)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 86.67%, coincidències 13)

- anguila (usada 13.33%, coincidències 2)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 7)

animals nature animals i natura

- animals i natura (usada 100.00%, coincidències 9)

animate anima

- anima (usada 50.00%, coincidències 4)

- animar (usada 50.00%, coincidències 4)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 45)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 77.78%, coincidències 7)

- velocitat d'animació (usada 22.22%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 15)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 52.94%, coincidències 9)

- commemoració (usada 41.18%, coincidències 7)

- aniversari de casament (usada 5.88%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 38.46%, coincidències 5)

- anotació (usada 23.08%, coincidències 3)

- anotacions (usada 23.08%, coincidències 3)

- anotar (usada 7.69%, coincidències 1)

- fer anotacions (usada 7.69%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 88.89%, coincidències 24)

- anotacions (usada 3.70%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 3.70%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 3.70%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 80.00%, coincidències 16)

- notes (usada 10.00%, coincidències 2)

- anotació (usada 5.00%, coincidències 1)

- annotations (usada 5.00%, coincidències 1)

announcement anunci

- anunci (usada 42.11%, coincidències 8)

- avís (usada 42.11%, coincidències 8)

- aví­s (usada 15.79%, coincidències 3)

announcements anuncis

- anuncis (usada 80.77%, coincidències 21)

- avisos (usada 19.23%, coincidències 5)

anonymous anònim

- anònim (usada 96.30%, coincidències 52)

- anònima (usada 1.85%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.85%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 9)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 10)

answer resposta

- resposta (usada 62.86%, coincidències 22)

- respon (usada 28.57%, coincidències 10)

- la resposta (usada 2.86%, coincidències 1)

- contestar (usada 2.86%, coincidències 1)

- respondre (usada 2.86%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 54.55%, coincidències 6)

- contestat (usada 18.18%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 9.09%, coincidències 1)

- contestades (usada 9.09%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 9.09%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 83.33%, coincidències 10)

- nombre de respostes (usada 16.67%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 25)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / casey (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / davis (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / dumontdurville (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mawson (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mcmurdo (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / palmer (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / syowa (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / vostok (usada 14.29%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 10)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 91.67%, coincidències 11)

- antidentat (usada 8.33%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 69.23%, coincidències 9)

- suavitzat (usada 30.77%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 26)

any qualsevol

- qualsevol (usada 84.51%, coincidències 60)

- qualsevol de (usada 5.63%, coincidències 4)

- any (usada 1.41%, coincidències 1)

- qualsevol ítem (usada 1.41%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.41%, coincidències 1)

- algun (usada 1.41%, coincidències 1)

- cualsevol (usada 1.41%, coincidències 1)

- cap (usada 1.41%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.41%, coincidències 1)

any time en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 71.43%, coincidències 5)

- qualsevol moment (usada 14.29%, coincidències 1)

- qualsevol hora (usada 14.29%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 64.29%, coincidències 9)

- tothom (usada 21.43%, coincidències 3)

- qualsevol persona (usada 7.14%, coincidències 1)

- qualsevol usuari (usada 7.14%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 23)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 58.33%, coincidències 7)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 4)

- valor d'apertura (usada 8.33%, coincidències 1)

api api

- api (usada 100.00%, coincidències 13)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 63.64%, coincidències 14)

- clau de l'api (usada 27.27%, coincidències 6)

- clau d'api (usada 4.55%, coincidències 1)

- api key (usada 4.55%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 92.31%, coincidències 12)

- apòstrofe (usada 7.69%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 61.54%, coincidències 8)

- app (usada 15.38%, coincidències 2)

- apli (usada 7.69%, coincidències 1)

- npa (usada 7.69%, coincidències 1)

- applicació (usada 7.69%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 90.00%, coincidències 99)

- aspecte (usada 8.18%, coincidències 9)

- interfície (usada 0.91%, coincidències 1)

- aparició (usada 0.91%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 40.00%, coincidències 12)

- annexa (usada 36.67%, coincidències 11)

- afegir (usada 10.00%, coincidències 3)

- afegeix al final (usada 6.67%, coincidències 2)

- afegeix.. (usada 3.33%, coincidències 1)

- annexar (usada 3.33%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 8)

apple poma

- poma (usada 78.57%, coincidències 11)

- apple (usada 21.43%, coincidències 3)

application aplicació

- aplicació (usada 99.08%, coincidències 108)

- candidatura (usada 0.92%, coincidències 1)

application icon icona de l'aplicació

- icona de l'aplicació (usada 75.00%, coincidències 9)

- icona d'aplicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- icones de l'aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

application id id de l'aplicació

- id de l'aplicació (usada 75.00%, coincidències 6)

- identificador d'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- identificador de l'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 75.00%, coincidències 6)

- llançador d'aplicació (usada 25.00%, coincidències 2)

application log registre d'aplicació

- registre d'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 16)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 98.88%, coincidències 88)

- candidatures (usada 1.12%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 42.86%, coincidències 3)

- aplica a (usada 42.86%, coincidències 3)

- objectiu d'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 85.93%, coincidències 171)

- aplicar (usada 12.56%, coincidències 25)

- aplica-ho (usada 1.01%, coincidències 2)

- applicar (usada 0.50%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 89.47%, coincidències 17)

- desar els canvis (usada 5.26%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.26%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 76.92%, coincidències 10)

- aplicar filtre (usada 7.69%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 7.69%, coincidències 1)

- filtra (usada 7.69%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 82.35%, coincidències 14)

- aplicar a (usada 11.76%, coincidències 2)

- aplica-ho a (usada 5.88%, coincidències 1)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 26.67%, coincidències 4)

- aplicar-ho a tot (usada 20.00%, coincidències 3)

- aplicar-ho a totes (usada 13.33%, coincidències 2)

- aplica a tot (usada 13.33%, coincidències 2)

- aplica-ho a totes (usada 13.33%, coincidències 2)

- apliqueu a tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- aplica-ho a tots (usada 6.67%, coincidències 1)

approval aprovació

- aprovació (usada 72.73%, coincidències 8)

- aprobació (usada 27.27%, coincidències 3)

approve aprova

- aprova (usada 56.67%, coincidències 17)

- aprovar (usada 36.67%, coincidències 11)

- d'acord (usada 3.33%, coincidències 1)

- aprova-la (usada 3.33%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 60.00%, coincidències 15)

- aprovada (usada 28.00%, coincidències 7)

- acceptat (usada 4.00%, coincidències 1)

- aprovar (usada 4.00%, coincidències 1)

- aprovades (usada 4.00%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 92.59%, coincidències 25)

- apps (usada 7.41%, coincidències 2)

apr abr.

- abr. (usada 56.41%, coincidències 22)

- abr (usada 35.90%, coincidències 14)

- d'abr. (usada 2.56%, coincidències 1)

- abril (usada 2.56%, coincidències 1)

- apr (usada 2.56%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 92.73%, coincidències 51)

- d'abril (usada 5.45%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.82%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 45.45%, coincidències 5)

- cian (usada 27.27%, coincidències 3)

- (aqua|aiguamarí|turquesa) (usada 9.09%, coincidències 1)

- aqua (usada 9.09%, coincidències 1)

- turquesa (usada 9.09%, coincidències 1)

aquamarine aiguamarina

- aiguamarina (usada 62.50%, coincidències 5)

- aigua de mar (usada 12.50%, coincidències 1)

- (aiguamarí|blau aquàtic) (usada 12.50%, coincidències 1)

- aiguamarina (pel·lícula) (usada 12.50%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 10)

ar ar

- ar (usada 66.67%, coincidències 6)

- ra (usada 11.11%, coincidències 1)

- receptor androgènic (usada 11.11%, coincidències 1)

- rabbath-moab (usada 11.11%, coincidències 1)

- realitat augmentada (usada 0.00%, coincidències 0)

arabic àrab

- àrab (usada 92.11%, coincidències 70)

- arabic (usada 5.26%, coincidències 4)

- aràbic (usada 2.63%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació aràbiga-a

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes a de presentació àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - a (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-a de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació aràbiga-b

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes b de presentació àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - b (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 12.50%, coincidències 1)

- formes-b de presentació d'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 33.33%, coincidències 3)

- suplement àrab (usada 22.22%, coincidències 2)

- suplement aràbic (usada 22.22%, coincidències 2)

- suplement de l'àrab (usada 11.11%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 11.11%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 14)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 31)

arcade arcade

- arcade (usada 71.43%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- arcada (usada 14.29%, coincidències 2)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 45.45%, coincidències 5)

- arc (usada 36.36%, coincidències 4)

- arq. (usada 9.09%, coincidències 1)

- arch (usada 9.09%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 7)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.45%, coincidències 21)

- estructura (usada 4.55%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 45.45%, coincidències 45)

- arxiva (usada 33.33%, coincidències 33)

- arxivar (usada 7.07%, coincidències 7)

- arxiu comprimit (usada 5.05%, coincidències 5)

- arxivat (usada 3.03%, coincidències 3)

- comprimir i arxivar (usada 2.02%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.01%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.01%, coincidències 1)

- archive (usada 1.01%, coincidències 1)

- arxiu (desambiguació) (usada 1.01%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 60.87%, coincidències 14)

- arxivades (usada 8.70%, coincidències 2)

- arxivada (usada 8.70%, coincidències 2)

- arxivats (usada 8.70%, coincidències 2)

- comprimit (usada 4.35%, coincidències 1)

- classificat (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 4.35%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 80.77%, coincidències 21)

- arxiu (usada 11.54%, coincidències 3)

- arxius comprimits (usada 3.85%, coincidències 1)

- notícies arxivades (usada 3.85%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxivant (usada 12.50%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 42.11%, coincidències 16)

- esteu segur? (usada 21.05%, coincidències 8)

- n'estàs segur? (usada 10.53%, coincidències 4)

- segur? (usada 5.26%, coincidències 2)

- ¿esteu segur? (usada 5.26%, coincidències 2)

- n'esteu segurs? (usada 5.26%, coincidències 2)

- esteu segurs? (usada 2.63%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.63%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.63%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.63%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.33%, coincidències 73)

- superfície (usada 1.33%, coincidències 1)

- àrees (usada 1.33%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 72.73%, coincidències 8)

- arees (usada 18.18%, coincidències 2)

- areas (usada 9.09%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 23)

arguments arguments

- arguments (usada 96.55%, coincidències 28)

- paràmetres (usada 3.45%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 9)

arithmetic aritmètica

- aritmètica (usada 66.67%, coincidències 6)

- aritmètic (usada 33.33%, coincidències 3)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 9)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 9)

armenia armènia

- armènia (usada 100.00%, coincidències 29)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 40)

arrange organitza

- organitza (usada 84.62%, coincidències 22)

- organitzar (usada 15.38%, coincidències 4)

arrangement arranjament

- arranjament (usada 37.50%, coincidències 3)

- organització (usada 25.00%, coincidències 2)

- disposició (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 3)

- arreglador (usada 16.67%, coincidències 2)

- organitzador (usada 8.33%, coincidències 1)

- arranger (usada 8.33%, coincidències 1)

- v (usada 8.33%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 82.35%, coincidències 28)

- matriu array (usada 11.76%, coincidències 4)

- array (usada 2.94%, coincidències 1)

- seqüència (usada 2.94%, coincidències 1)

arrival arribada

- arribada (usada 100.00%, coincidències 9)

arrow fletxa

- fletxa (usada 97.56%, coincidències 40)

- arrow (usada 2.44%, coincidències 1)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 25)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 12.50%, coincidències 1)

- grafisme (usada 12.50%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 21)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 9)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 9)

artist artista

- artista (usada 97.26%, coincidències 71)

- artist (usada 1.37%, coincidències 1)

- intèrpret (usada 1.37%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 10)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 17)

artwork grafisme

- grafisme (usada 36.36%, coincidències 4)

- artwork (usada 18.18%, coincidències 2)

- il·lustracions (usada 18.18%, coincidències 2)

- obra artística (usada 9.09%, coincidències 1)

- obra d'art (usada 9.09%, coincidències 1)

- peça artística (usada 9.09%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 14)

as com a

- com a (usada 57.14%, coincidències 8)

- as (usada 21.43%, coincidències 3)

- com (usada 14.29%, coincidències 2)

- as (diari) (usada 7.14%, coincidències 1)

ascending ascendent

- ascendent (usada 90.91%, coincidències 80)

- ascens (usada 5.68%, coincidències 5)

- ordre ascendent (usada 2.27%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 1.14%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 93.75%, coincidències 15)

- ascii (empresa) (usada 6.25%, coincidències 1)

asia àsia

- àsia (usada 94.12%, coincidències 16)

- asia (usada 5.88%, coincidències 1)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aden (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / almaty (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / amman (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / anadyr (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtobe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / ashgabat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/baghdad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bagdad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bahrain (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bangkok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / beirut (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/bixkek (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bishkek (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / brunei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / choibalsan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / colombo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / damasc (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/dacca (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dhaka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dili (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dubai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/duixanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / gaza (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / hovd (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / irkutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jayapura (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jerusalem (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kabul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/kamtxatka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / karachi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/krasnojarsk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / krasnoyarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuching (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuwait (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / macau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / magadan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / makassar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / manila (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/masqat (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / muscat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / nicòsia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/novosibrisk (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / novosibirsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / omsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / oral (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pontianak (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pyongyang (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qyzylorda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/riad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/sakhalín (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / sakhalin (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarkand

- àsia/samarkand (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/samarcanda (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / samarcanda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/seul (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / seül (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / shanghai (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/shangai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / singapur (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / taipei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/taixkent (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / tashkent (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / tbilisi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tehran (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/thimbu (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / thimphu (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tokyo (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / tokyo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ulanbator (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / ulaanbaatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / urumqi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vientiane (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vladivostok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / yakutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/erevan (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / yerevan (usada 14.29%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 90.91%, coincidències 10)

- arcsin (usada 9.09%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 65.71%, coincidències 23)

- demana (usada 11.43%, coincidències 4)

- preguntar (usada 8.57%, coincidències 3)

- pregunta-ho (usada 5.71%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 2.86%, coincidències 1)

- demanda (usada 2.86%, coincidències 1)

- sol·licitar (usada 2.86%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 33.33%, coincidències 3)

- preguntar (usada 11.11%, coincidències 1)

- pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- cap dubte? (usada 11.11%, coincidències 1)

- formuleu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 11.11%, coincidències 1)

ask every time pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 60.00%, coincidències 6)

- demana-ho cada vegada (usada 20.00%, coincidències 2)

- pregunta-ho cada cop (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho cada vegada (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta'm

- pregunta'm (usada 36.36%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 36.36%, coincidències 4)

- pregunta-m'ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho. (usada 9.09%, coincidències 1)

- demana'm què vull fer (usada 9.09%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 53.33%, coincidències 8)

- orientació (usada 33.33%, coincidències 5)

- relació d'aspecte (usada 6.67%, coincidències 1)

- aspecte gramatical (usada 6.67%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 79.31%, coincidències 46)

- proporcions (usada 6.90%, coincidències 4)

- ràtio d'aspecte (usada 3.45%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.45%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 3.45%, coincidències 2)

- proporció (usada 1.72%, coincidències 1)

- allargament (usada 1.72%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 94.74%, coincidències 18)

- cyprinion (usada 5.26%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 56.25%, coincidències 9)

- prova (usada 37.50%, coincidències 6)

- valoracions (usada 6.25%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 66.67%, coincidències 10)

- recurs (usada 13.33%, coincidències 2)

- actius (usada 6.67%, coincidències 1)

- asset (usada 6.67%, coincidències 1)

- asset (avió espacial) (usada 6.67%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 80.00%, coincidències 8)

- actiu (usada 20.00%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 87.10%, coincidències 27)

- assignar (usada 6.45%, coincidències 2)

- cedir (usada 3.23%, coincidències 1)

- (assigna|assignar) (usada 3.23%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 90.91%, coincidències 10)

- assignada a (usada 9.09%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 75.00%, coincidències 9)

- assignada a (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha assignat a (usada 8.33%, coincidències 1)

assignee cessionari

- cessionari (usada 25.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 25.00%, coincidències 2)

- assignat (usada 12.50%, coincidències 1)

- persona assignada (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignada a (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignatari (usada 12.50%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 44.00%, coincidències 11)

- tasca (usada 28.00%, coincidències 7)

- assignació (usada 24.00%, coincidències 6)

- assignment (usada 4.00%, coincidències 1)

assignments activitats

- activitats (usada 56.25%, coincidències 9)

- assignacions (usada 31.25%, coincidències 5)

- tasques (usada 12.50%, coincidències 2)

assistant assistent

- assistent (usada 90.91%, coincidències 10)

- ajudant (usada 9.09%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 90.91%, coincidències 10)

- associació (fitosociologia) (usada 9.09%, coincidències 1)

asterisk asterisc

- asterisc (usada 100.00%, coincidències 7)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.86%, coincidències 13)

- astronomy (usada 7.14%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 16)

at a

- a (usada 54.55%, coincidències 18)

- a les (usada 21.21%, coincidències 7)

- arrova (usada 9.09%, coincidències 3)

- at (usada 6.06%, coincidències 2)

- de (usada 3.03%, coincidències 1)

- el (usada 3.03%, coincidències 1)

- al (usada 3.03%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 69.23%, coincidències 9)

- almenys (usada 15.38%, coincidències 2)

- mínim (usada 7.69%, coincidències 1)

- al menys (usada 7.69%, coincidències 1)

at most com a màxim

- com a màxim (usada 75.00%, coincidències 6)

- com a molt (usada 12.50%, coincidències 1)

- amb un màxim de (usada 12.50%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 90.91%, coincidències 10)

- arctg (usada 9.09%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 100.00%, coincidències 13)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlantic (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlantic (iowa) (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/açores (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/illescanàries (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / madeira (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/reykjavík (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / stanley (usada 14.29%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 88.24%, coincidències 15)

- atlas (usada 11.76%, coincidències 2)

atm caixer automàtic

- caixer automàtic (usada 50.00%, coincidències 8)

- atm (usada 31.25%, coincidències 5)

- caixer (usada 18.75%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atmosphere atmosfera

- atmosfera (usada 90.00%, coincidències 9)

- ambient (usada 10.00%, coincidències 1)

atom àtom

- àtom (usada 66.67%, coincidències 6)

- atom (usada 33.33%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 68.97%, coincidències 20)

- adjuntar (usada 20.69%, coincidències 6)

- adjunt (usada 3.45%, coincidències 1)

- attach (usada 3.45%, coincidències 1)

- exposar (usada 3.45%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunta un arxiu (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntar un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 57.89%, coincidències 11)

- adjuntar arxiu (usada 26.32%, coincidències 5)

- adjunta el fitxer (usada 10.53%, coincidències 2)

- adjunta fitxer (usada 5.26%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 57.14%, coincidències 4)

- adjunt (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjuntat (usada 14.29%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 56.14%, coincidències 32)

- fitxer adjunt (usada 21.05%, coincidències 12)

- adjunció (usada 14.04%, coincidències 8)

- arxiu adjunt (usada 3.51%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 1.75%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 1.75%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 1.75%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 45.45%, coincidències 45)

- fitxers adjunts (usada 34.34%, coincidències 34)

- adjuncions (usada 17.17%, coincidències 17)

- arxius adjunts (usada 2.02%, coincidències 2)

- fitxers adjunts. (usada 1.01%, coincidències 1)

attack atac

- atac (usada 70.00%, coincidències 7)

- atacar (usada 20.00%, coincidències 2)

- ataca (usada 10.00%, coincidències 1)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 9)

attendee assistent

- assistent (usada 60.00%, coincidències 6)

- assistents (usada 20.00%, coincidències 2)

- participant (usada 20.00%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 85.71%, coincidències 24)

- auxiliars (usada 7.14%, coincidències 2)

- participants (usada 7.14%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 96.92%, coincidències 63)

- atribució (usada 3.08%, coincidències 2)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom d'atribut (usada 18.18%, coincidències 2)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 4)

- valor d'atribut (usada 37.50%, coincidències 3)

- valor ldap (usada 12.50%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 80)

attribution atribució

- atribució (usada 81.82%, coincidències 9)

- reconeixement (usada 18.18%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 7)

audience audiència

- audiència (usada 53.85%, coincidències 7)

- públic (usada 38.46%, coincidències 5)

- espectador (usada 7.69%, coincidències 1)

audio àudio

- àudio (usada 94.51%, coincidències 172)

- audio (usada 3.30%, coincidències 6)

- d'àudio (usada 0.55%, coincidències 1)

- àudio|so (usada 0.55%, coincidències 1)

- so (usada 0.55%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.55%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 10)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 19)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 13)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 87.50%, coincidències 7)

- arxiu d'àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 94.44%, coincidències 17)

- arxius d'àudio (usada 5.56%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 92.31%, coincidències 12)

- entrada de l'àudio (usada 7.69%, coincidències 1)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 90.00%, coincidències 9)

- reproductor de so (usada 10.00%, coincidències 1)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts de l'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

- configuració de l'àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 12.50%, coincidències 1)

- paràmetres de so (usada 12.50%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 93.33%, coincidències 14)

- pista de so (usada 6.67%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 77.78%, coincidències 7)

- volum d'àudio (usada 22.22%, coincidències 2)

aug ag.

- ag. (usada 51.28%, coincidències 20)

- ago (usada 30.77%, coincidències 12)

- ago. (usada 10.26%, coincidències 4)

- d'ag. (usada 2.56%, coincidències 1)

- agost (usada 2.56%, coincidències 1)

- ag (usada 2.56%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 94.44%, coincidències 51)

- d'agost (usada 5.56%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 90.91%, coincidències 10)

- aurora polar (usada 9.09%, coincidències 1)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 42)

australia/adelaide austràlia/adelaida

- austràlia/adelaida (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia/adelaide (usada 42.86%, coincidències 3)

- austràlia / adelaide (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / brisbane (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / darwin (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / hobart (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / lindeman (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / melbourne (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / perth (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 57.14%, coincidències 4)

- austràlia/sidney (usada 28.57%, coincidències 2)

- austràlia / sydney (usada 14.29%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 94.12%, coincidències 32)

- austria (usada 5.88%, coincidències 2)

authenticate autenticar

- autenticar (usada 42.31%, coincidències 11)

- autentica (usada 38.46%, coincidències 10)

- autenticació (usada 11.54%, coincidències 3)

- autentifica (usada 3.85%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 3.85%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 81.82%, coincidències 9)

- s'ha autenticat (usada 18.18%, coincidències 2)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 48.15%, coincidències 13)

- autenticant (usada 44.44%, coincidències 12)

- autentificant (usada 3.70%, coincidències 1)

- us esteu autenticant (usada 3.70%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 97.10%, coincidències 67)

- autentificació (usada 2.90%, coincidències 2)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 11)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 22.73%, coincidències 5)

- ha fallat l'autenticació (usada 18.18%, coincidències 4)

- ha fallat l'autenticació. (usada 13.64%, coincidències 3)

- ha fallat en l'autenticació (usada 13.64%, coincidències 3)

- autentificació fallida (usada 9.09%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.55%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 4.55%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.55%, coincidències 1)

- error d'autenticació (usada 4.55%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 43.75%, coincidències 7)

- l'autenticació ha fallat. (usada 25.00%, coincidències 4)

- l'autentificació ha fallat. (usada 12.50%, coincidències 2)

- ha fallat en l'autenticació. (usada 12.50%, coincidències 2)

- autenticació fallida. (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 17)

authentication required es requereix autenticació

- es requereix autenticació (usada 35.29%, coincidències 12)

- cal autenticació (usada 35.29%, coincidències 12)

- es necessita autenticació (usada 11.76%, coincidències 4)

- cal autenticar-se (usada 2.94%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 2.94%, coincidències 1)

- autenticació obligatòria (usada 2.94%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 2.94%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 2.94%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.94%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 93.75%, coincidències 210)

- autor/a (usada 4.91%, coincidències 11)

- autro (usada 0.45%, coincidències 1)

- author (usada 0.45%, coincidències 1)

- autoria (usada 0.45%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de l'autor/a (usada 8.33%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 64.71%, coincidències 22)

- autors (usada 20.59%, coincidències 7)

- autor/s (usada 8.82%, coincidències 3)

- autoria (usada 5.88%, coincidències 2)

authorities autoritats

- autoritats (usada 28.57%, coincidències 2)

- entitats (usada 28.57%, coincidències 2)

- entitats emissores (usada 14.29%, coincidències 1)

- entitats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

- a (usada 14.29%, coincidències 1)

authorization autorització

- autorització (usada 90.00%, coincidències 9)

- authorization (usada 10.00%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 68.75%, coincidències 11)

- autoritzar (usada 31.25%, coincidències 5)

authors autors

- autors (usada 91.80%, coincidències 56)

- autors/es (usada 8.20%, coincidències 5)

auto automàtic

- automàtic (usada 51.48%, coincidències 87)

- auto (usada 40.24%, coincidències 68)

- automàtica (usada 4.73%, coincidències 8)

- autom. (usada 1.18%, coincidències 2)

- auto. (usada 1.18%, coincidències 2)

- autocom (usada 0.59%, coincidències 1)

- automàtic|automàtica|automàticament (usada 0.59%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 36.36%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 27.27%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 27.27%, coincidències 3)

- autodetecció (usada 9.09%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 92.31%, coincidències 12)

- desament automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 55.56%, coincidències 5)

- seleccionar automàticament (usada 22.22%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecciona automàticament (usada 11.11%, coincidències 1)

auto update actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 71.43%, coincidències 5)

- actualitza automàticament (usada 28.57%, coincidències 2)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 44.44%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 33.33%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 22.22%, coincidències 2)

autocomplete autocompleta

- autocompleta (usada 25.00%, coincidències 2)

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 2)

- completa automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 12.50%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

- autocompletar (usada 12.50%, coincidències 1)

autocorrect correcció automàtica

- correcció automàtica (usada 100.00%, coincidències 15)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 41.18%, coincidències 7)

- detecta automàticament (usada 35.29%, coincidències 6)

- detecció automàtica (usada 17.65%, coincidències 3)

- detecta-ho automàticament (usada 5.88%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 40.00%, coincidències 8)

- autocompletar (usada 20.00%, coincidències 4)

- emplenar automàticament (usada 10.00%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 10.00%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 5.00%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 5.00%, coincidències 1)

- autocompleta (usada 5.00%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 5.00%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 83.19%, coincidències 198)

- automàtica (usada 16.39%, coincidències 39)

- per defecte (usada 0.42%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 88.89%, coincidències 8)

- actualitzacions autom. (usada 11.11%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 91.30%, coincidències 21)

- automàtica (usada 4.35%, coincidències 1)

- automàtic (usada 4.35%, coincidències 1)

automation automatització

- automatització (usada 100.00%, coincidències 9)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 61.54%, coincidències 8)

- reprodueix automàticament (usada 30.77%, coincidències 4)

- reprod. automàt. (usada 7.69%, coincidències 1)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 46.67%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 26.67%, coincidències 4)

- desat automàtic (usada 13.33%, coincidències 2)

- desada automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 6.67%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 66.67%, coincidències 10)

- engegada automàtica (usada 13.33%, coincidències 2)

- autoinici (usada 6.67%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.67%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

auxiliary auxiliar

- auxiliar (usada 87.50%, coincidències 7)

- auxiliars (usada 12.50%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.50%, coincidències 39)

- disponibiltat (usada 2.50%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 94.78%, coincidències 109)

- disponibles (usada 4.35%, coincidències 5)

- disponibilitat (usada 0.87%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 92.31%, coincidències 12)

- accions diponibles (usada 7.69%, coincidències 1)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 88.89%, coincidències 8)

- odres disponibles (usada 11.11%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 17)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 8)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 55.56%, coincidències 5)

- idiomes disponibles (usada 44.44%, coincidències 4)

available options opcions disponibles

- opcions disponibles (usada 100.00%, coincidències 7)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 77.78%, coincidències 7)

- plugins disponibles (usada 22.22%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 90.91%, coincidències 10)

- actualitzacions disponibles. (usada 9.09%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 17)

average mitjana

- mitjana (usada 90.00%, coincidències 72)

- average (usada 2.50%, coincidències 2)

- promig (usada 1.25%, coincidències 1)

- mitja (usada 1.25%, coincidències 1)

- percentatge (usada 1.25%, coincidències 1)

- mig (usada 1.25%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.25%, coincidències 1)

- normal (usada 1.25%, coincidències 1)

average speed velocitat mitjana

- velocitat mitjana (usada 100.00%, coincidències 8)

avestan avèstic

- avèstic (usada 84.21%, coincidències 16)

- avestà (usada 10.53%, coincidències 2)

- avestan (usada 5.26%, coincidències 1)

avg mitjana

- mitjana (usada 75.00%, coincidències 6)

- avg (usada 12.50%, coincidències 1)

- mitj. (usada 12.50%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 96.00%, coincidències 24)

- lluny (usada 4.00%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 20)

axis eix

- eix (usada 77.27%, coincidències 17)

- eixos (usada 13.64%, coincidències 3)

- potències de l'eix (usada 4.55%, coincidències 1)

- axis (os) (usada 4.55%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 91.67%, coincidències 11)

- aymara (usada 8.33%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 70.97%, coincidències 22)

- azerbaitjan (usada 22.58%, coincidències 7)

- azerbaijan (usada 3.23%, coincidències 1)

- azerbadjan (usada 3.23%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 72.73%, coincidències 16)

- azerí (usada 9.09%, coincidències 2)

- àceri (usada 4.55%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 4.55%, coincidències 1)

- azerbaidjan (usada 4.55%, coincidències 1)

- azerbaidjanès (usada 4.55%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 92.31%, coincidències 12)

- azimuth (usada 7.69%, coincidències 1)

azores açores

- açores (usada 50.00%, coincidències 4)

- azores (usada 50.00%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 63.64%, coincidències 7)

- azure (usada 18.18%, coincidències 2)

- atzurat (usada 9.09%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 9.09%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 8)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 9)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 8)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 9)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 8)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 7)

back enrere

- enrere (usada 87.95%, coincidències 321)

- endarrere (usada 2.74%, coincidències 10)

- torna (usada 2.19%, coincidències 8)

- tornar (usada 1.37%, coincidències 5)

- revers (usada 1.37%, coincidències 5)

- darrere (usada 0.82%, coincidències 3)

- esquena (usada 0.55%, coincidències 2)

- anterior (usada 0.55%, coincidències 2)

- darrera (usada 0.27%, coincidències 1)

- ves arrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.27%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.27%, coincidències 1)

- enrrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.27%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.27%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 66.67%, coincidències 6)

- torna a l'inici (usada 22.22%, coincidències 2)

- tornar amunt (usada 11.11%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 38.46%, coincidències 5)

- dorsal (usada 30.77%, coincidències 4)

- capa d'accés de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- fons (usada 7.69%, coincidències 1)

- de fondo (usada 7.69%, coincidències 1)

- suport (usada 7.69%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 91.94%, coincidències 171)

- segon pla (usada 2.69%, coincidències 5)

- en segon pla (usada 1.08%, coincidències 2)

- en segon terme (usada 1.08%, coincidències 2)

- fons de pantalla (usada 1.08%, coincidències 2)

- color de fons (usada 0.54%, coincidències 1)

- background (usada 0.54%, coincidències 1)

- rerefons (usada 0.54%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.54%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 76.77%, coincidències 119)

- color del fons (usada 23.23%, coincidències 36)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 33)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 85.71%, coincidències 12)

- opacitat de fons (usada 14.29%, coincidències 2)

backgrounds fons

- fons (usada 80.00%, coincidències 8)

- fons de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrabarra (usada 10.00%, coincidències 1)

- barra invertida (usada 10.00%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 96.77%, coincidències 30)

- tecla d'esborrar (usada 3.23%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 78.38%, coincidències 29)

- backup (usada 5.41%, coincidències 2)

- còpia (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

- fer còpia de seguretat (usada 2.70%, coincidències 1)

backup failed ha fallat la còpia de seguretat

- ha fallat la còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 4)

- la còpia de seguretat ha fallat (usada 40.00%, coincidències 4)

- la còpia ha fallat (usada 10.00%, coincidències 1)

- ha fallat la còpia de seguretat. (usada 10.00%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 85.71%, coincidències 6)

- fes còpia de seguretat (usada 14.29%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 93.33%, coincidències 14)

- còpies (usada 6.67%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 55.00%, coincidències 11)

- endarrere (usada 20.00%, coincidències 4)

- cap endarrere (usada 5.00%, coincidències 1)

- retrocedir (usada 5.00%, coincidències 1)

- recula (usada 5.00%, coincidències 1)

- backward (usada 5.00%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 5.00%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 63.64%, coincidències 7)

- cap enrere (usada 27.27%, coincidències 3)

- endarrere (usada 9.09%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 52.94%, coincidències 9)

- dolenta (usada 35.29%, coincidències 6)

- malament (usada 5.88%, coincidències 1)

- roí (usada 5.88%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 30.00%, coincidències 6)

- sol·licitud no vàlida (usada 30.00%, coincidències 6)

- petició errònia (usada 15.00%, coincidències 3)

- petició incorrecta (usada 10.00%, coincidències 2)

- la petició és incorrecta (usada 5.00%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 5.00%, coincidències 1)

- mala sol·licitud (usada 5.00%, coincidències 1)

bad signature signatura errònia

- signatura errònia (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura dolenta (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura incorrecta (usada 18.18%, coincidències 2)

- la signatura és incorrecta (usada 9.09%, coincidències 1)

- la signatura no és bona (usada 9.09%, coincidències 1)

- signatura incorrecte (usada 9.09%, coincidències 1)

badge distintiu

- distintiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- insígnia (usada 40.00%, coincidències 4)

bag bossa

- bossa (usada 62.50%, coincidències 5)

- sac (usada 25.00%, coincidències 2)

- bosses (usada 12.50%, coincidències 1)

baghdad bagdad

- bagdad (usada 100.00%, coincidències 9)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.24%, coincidències 20)

- bahamas (usada 4.76%, coincidències 1)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 21)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 80.00%, coincidències 8)

- forn (usada 10.00%, coincidències 1)

- forn de pa (usada 10.00%, coincidències 1)

baku bakú

- bakú (usada 71.43%, coincidències 5)

- baku (usada 28.57%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 63.83%, coincidències 30)

- saldo (usada 25.53%, coincidències 12)

- equilibri (usada 4.26%, coincidències 2)

- saldo pendent (usada 2.13%, coincidències 1)

- balança (usada 2.13%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.13%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 15)

ball bola

- bola (usada 62.50%, coincidències 5)

- pilota (usada 37.50%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 94.44%, coincidències 17)

- baltic (usada 5.56%, coincidències 1)

bambara bambara

- bambara (usada 80.00%, coincidències 8)

- llengua bamana (usada 20.00%, coincidències 2)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

banana plàtan

- plàtan (usada 90.00%, coincidències 9)

- banana (usada 10.00%, coincidències 1)

band banda

- banda (usada 85.00%, coincidències 17)

- fleix (usada 5.00%, coincidències 1)

- grup (usada 5.00%, coincidències 1)

- gats que es perden i no tenen amo (usada 5.00%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 76.19%, coincidències 16)

- ample de banda (usada 19.05%, coincidències 4)

- ample banda (usada 4.76%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 9)

bangladesh bangla desh

- bangla desh (usada 82.14%, coincidències 23)

- bangladesh (usada 17.86%, coincidències 5)

bank banc

- banc (usada 91.67%, coincidències 22)

- bancari (usada 4.17%, coincidències 1)

- bank (usada 4.17%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 79.17%, coincidències 19)

- banner (usada 8.33%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.17%, coincidències 1)

- rètol (usada 4.17%, coincidències 1)

- estendard (usada 4.17%, coincidències 1)

banners bàners

- bàners (usada 66.67%, coincidències 6)

- banners (usada 22.22%, coincidències 2)

- anuncis - pancartes (usada 11.11%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 48.78%, coincidències 20)

- bar (usada 46.34%, coincidències 19)

- barra de compàs (usada 2.44%, coincidències 1)

- bar de copes (usada 2.44%, coincidències 1)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 53.33%, coincidències 8)

- gràfic de barres (usada 46.67%, coincidències 7)

barbados barbados

- barbados (usada 95.24%, coincidències 20)

- barbade (usada 4.76%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 11)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 93.33%, coincidències 14)

- codi de barra (usada 6.67%, coincidències 1)

barn graner

- graner (usada 85.71%, coincidències 6)

- barn (usada 14.29%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 58.33%, coincidències 7)

- bars (usada 16.67%, coincidències 2)

- bar (usada 8.33%, coincidències 1)

- barç (usada 8.33%, coincidències 1)

- mbars (usada 8.33%, coincidències 1)

base base

- base (usada 95.12%, coincidències 39)

- bàsic (usada 2.44%, coincidències 1)

- base (topologia) (usada 2.44%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 88.89%, coincidències 8)

- base dn (usada 11.11%, coincidències 1)

base name nom base

- nom base (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom del fitxer de traduccions (usada 14.29%, coincidències 1)

base path camí base

- camí base (usada 71.43%, coincidències 5)

- ruta de base (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta base (usada 14.29%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 100.00%, coincidències 8)

baseball beisbol

- beisbol (usada 66.67%, coincidències 6)

- pilota de beisbol (usada 22.22%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 11.11%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 91.67%, coincidències 11)

- creat a (usada 8.33%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 95.45%, coincidències 63)

- línia de base (usada 1.52%, coincidències 1)

- punt de referència (usada 1.52%, coincidències 1)

- base (usada 1.52%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 12)

basic bàsic

- bàsic (usada 83.82%, coincidències 57)

- bàsica (usada 8.82%, coincidències 6)

- basic (usada 4.41%, coincidències 3)

- opcions bàsiques (usada 1.47%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.47%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 16)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 90.00%, coincidències 9)

- llatí basic (usada 10.00%, coincidències 1)

basic settings configuració bàsica

- configuració bàsica (usada 36.84%, coincidències 7)

- paràmetres bàsics (usada 26.32%, coincidències 5)

- arranjament bàsic (usada 15.79%, coincidències 3)

- ajusts bàsics (usada 15.79%, coincidències 3)

- ajustos basics (usada 5.26%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 57.14%, coincidències 4)

- instruccions (usada 14.29%, coincidències 1)

- informació bàsica (usada 14.29%, coincidències 1)

- bàsic (usada 14.29%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 31)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 46.15%, coincidències 6)

- pilota de bàsquet (usada 30.77%, coincidències 4)

- basquetbol (usada 23.08%, coincidències 3)

basque basc

- basc (usada 86.21%, coincidències 25)

- èuscar (usada 6.90%, coincidències 2)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.45%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 3.45%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 41.18%, coincidències 7)

- baixos (usada 23.53%, coincidències 4)

- greus (usada 23.53%, coincidències 4)

- clau de fa (usada 5.88%, coincidències 1)

- bass (usada 5.88%, coincidències 1)

bass boost sense accentuació dels baixos

- sense accentuació dels baixos (usada 28.57%, coincidències 2)

- accentuació de baixos (usada 14.29%, coincidències 1)

- amplificació de baixos (usada 14.29%, coincidències 1)

- accentuació dels baixos (usada 14.29%, coincidències 1)

- potència de greus (usada 14.29%, coincidències 1)

- potencia els greus (usada 14.29%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 9)

battery bateria

- bateria (usada 93.75%, coincidències 30)

- pila (usada 3.12%, coincidències 1)

- bateria elèctrica (usada 3.12%, coincidències 1)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 70.00%, coincidències 7)

- nivell de bateria (usada 30.00%, coincidències 3)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 53.06%, coincidències 26)

- bcc (usada 26.53%, coincidències 13)

- c/o (usada 20.41%, coincidències 10)

beach platja

- platja (usada 92.31%, coincidències 12)

- beach (usada 7.69%, coincidències 1)

beacon balisa

- balisa (usada 50.00%, coincidències 5)

- far (usada 20.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 20.00%, coincidències 2)

- beacon (nova york) (usada 10.00%, coincidències 1)

beam agrupació

- agrupació (usada 33.33%, coincidències 3)

- mànega (usada 22.22%, coincidències 2)

- biga (usada 11.11%, coincidències 1)

- barra (usada 11.11%, coincidències 1)

- bigues (usada 11.11%, coincidències 1)

- raig (usada 11.11%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 71.43%, coincidències 5)

- os (usada 14.29%, coincidències 1)

- bear (usada 14.29%, coincidències 1)

beats per minute pulsacions per minut

- pulsacions per minut (usada 80.00%, coincidències 8)

- cops per minut (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps per minut (usada 10.00%, coincidències 1)

bed llit

- llit (usada 90.00%, coincidències 9)

- llits (usada 10.00%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 40.00%, coincidències 4)

- so (usada 20.00%, coincidències 2)

- emet un to (usada 10.00%, coincidències 1)

- bip (usada 10.00%, coincidències 1)

- emetre un so (usada 10.00%, coincidències 1)

- fes sonar (usada 10.00%, coincidències 1)

beer cervesa

- cervesa (usada 100.00%, coincidències 7)

before abans

- abans (usada 80.00%, coincidències 64)

- abans de (usada 15.00%, coincidències 12)

- anterior (usada 2.50%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.25%, coincidències 1)

- before (usada 1.25%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 36.36%, coincidències 8)

- començament (usada 27.27%, coincidències 6)

- comença (usada 18.18%, coincidències 4)

- principi (usada 4.55%, coincidències 1)

- begin (usada 4.55%, coincidències 1)

- començar|comença (usada 4.55%, coincidències 1)

- començar (usada 4.55%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 83.33%, coincidències 10)

- novell (usada 16.67%, coincidències 2)

beginning començament

- començament (usada 33.33%, coincidències 6)

- inici (usada 33.33%, coincidències 6)

- començant (usada 11.11%, coincidències 2)

- a l'inici (usada 5.56%, coincidències 1)

- principi (usada 5.56%, coincidències 1)

- vés al principi (usada 5.56%, coincidències 1)

- sortida (usada 5.56%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 65.22%, coincidències 15)

- comença per (usada 34.78%, coincidències 8)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 42)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 13)

behind darrere

- darrere (usada 88.89%, coincidències 8)

- al darrere (usada 11.11%, coincidències 1)

beijing pequín

- pequín (usada 92.86%, coincidències 13)

- beijing (usada 7.14%, coincidències 1)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 86.21%, coincidències 25)

- bielorrússia (usada 6.90%, coincidències 2)

- bielorússia (desambiguació) (usada 3.45%, coincidències 1)

- belarus (usada 3.45%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.67%, coincidències 29)

- bielorúsa (usada 3.33%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 34)

belize belize

- belize (usada 95.45%, coincidències 21)

- belice (usada 4.55%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 66.67%, coincidències 8)

- so d'avís (usada 16.67%, coincidències 2)

- timbre (usada 16.67%, coincidències 2)

below per sota

- per sota (usada 41.46%, coincidències 17)

- a sota (usada 26.83%, coincidències 11)

- sota (usada 17.07%, coincidències 7)

- inferior (usada 7.32%, coincidències 3)

- davall (usada 2.44%, coincidències 1)

- part inferior (usada 2.44%, coincidències 1)

- a continuació (usada 2.44%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 62.50%, coincidències 5)

- prova de rendiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 35)

benin benín

- benín (usada 91.30%, coincidències 21)

- benin (usada 8.70%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 92.31%, coincidències 12)

- berlin (usada 7.69%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 60.00%, coincidències 12)

- bermudes (usada 40.00%, coincidències 8)

best màxima

- màxima (usada 37.04%, coincidències 10)

- millor (usada 33.33%, coincidències 9)

- la millor (usada 11.11%, coincidències 3)

- el millor (usada 7.41%, coincidències 2)

- superior (usada 3.70%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 3.70%, coincidències 1)

- cordialment (usada 3.70%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 62.50%, coincidències 10)

- millor ajustament (usada 18.75%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 6.25%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 6.25%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 6.25%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 97.22%, coincidències 35)

- β ( beta minúscula) (usada 2.78%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 92.31%, coincidències 24)

- between (usada 7.69%, coincidències 2)

bevel bissell

- bissell (usada 40.00%, coincidències 6)

- bisell (usada 33.33%, coincidències 5)

- bisella (usada 20.00%, coincidències 3)

- obliqua (usada 6.67%, coincidències 1)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 94.44%, coincidències 17)

- bután (usada 5.56%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 16)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 18)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 9)

big gran

- gran (usada 90.91%, coincidències 10)

- big (usada 9.09%, coincidències 1)

bigger més gran

- més gran (usada 96.61%, coincidències 57)

- major (usada 3.39%, coincidències 2)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 18)

bill factura

- factura (usada 60.00%, coincidències 6)

- facturar (usada 10.00%, coincidències 1)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- projecte de llei (usada 10.00%, coincidències 1)

- llei (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 13)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 81.82%, coincidències 9)

- direcció de facturació (usada 18.18%, coincidències 2)

billing information informació de facturació

- informació de facturació (usada 66.67%, coincidències 6)

- dades de facturació (usada 33.33%, coincidències 3)

binary binari

- binari (usada 88.10%, coincidències 37)

- binària (usada 4.76%, coincidències 2)

- executable (usada 2.38%, coincidències 1)

- binary (usada 2.38%, coincidències 1)

- sistema binari (usada 2.38%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 56.25%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 12.50%, coincidències 2)

- associació (usada 6.25%, coincidències 1)

- unint (usada 6.25%, coincidències 1)

- enllaçant (usada 6.25%, coincidències 1)

- vinculant (usada 6.25%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 6.25%, coincidències 1)

binomial binomial

- binomial (usada 50.00%, coincidències 5)

- binòmica (usada 30.00%, coincidències 3)

- binomi (usada 20.00%, coincidències 2)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 9)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 11)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 71.43%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 21.43%, coincidències 3)

- aniversari (usada 7.14%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 77.14%, coincidències 27)

- data de naixement (usada 14.29%, coincidències 5)

- natalici (usada 5.71%, coincidències 2)

- data d'aniversari (usada 2.86%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 87.50%, coincidències 7)

- birmà (usada 12.50%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 63.64%, coincidències 7)

- bits (usada 18.18%, coincidències 2)

- mica (usada 9.09%, coincidències 1)

- mos (usada 9.09%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 50.00%, coincidències 9)

- bits de profunditat (usada 22.22%, coincidències 4)

- profunditat de mostreig (usada 5.56%, coincidències 1)

- bits per color (usada 5.56%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 5.56%, coincidències 1)

- bits (usada 5.56%, coincidències 1)

- nombre de bits (usada 5.56%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 50.00%, coincidències 10)

- velocitat de bits (usada 45.00%, coincidències 9)

- velocitat de transmissió (de bits) (usada 5.00%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 9)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 19)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 80.00%, coincidències 28)

- velocitat de bits (usada 8.57%, coincidències 3)

- velocitat de transmissió (usada 2.86%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 2.86%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 13)

bits per sample bits per mostra

- bits per mostra (usada 100.00%, coincidències 10)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 85.71%, coincidències 6)

- client bittorrent (usada 14.29%, coincidències 1)

black negre

- negre (usada 84.87%, coincidències 101)

- negres (usada 5.88%, coincidències 7)

- ordena (usada 4.20%, coincidències 5)

- negra (usada 2.52%, coincidències 3)

- gruixut (usada 2.52%, coincidències 3)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 29)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 96.55%, coincidències 28)

- en blanc i negre (usada 3.45%, coincidències 1)

black level nivell de negre

- nivell de negre (usada 100.00%, coincidències 8)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 13)

black point punt negre

- punt negre (usada 100.00%, coincidències 7)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 10)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 47.50%, coincidències 19)

- buit (usada 30.00%, coincidències 12)

- esborra (usada 7.50%, coincidències 3)

- blank (usada 5.00%, coincidències 2)

- blanc (usada 5.00%, coincidències 2)

- buida (usada 2.50%, coincidències 1)

- negre (usada 2.50%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 91.67%, coincidències 11)

- pàgina buida (usada 8.33%, coincidències 1)

blend barreja

- barreja (usada 52.94%, coincidències 9)

- mescla (usada 23.53%, coincidències 4)

- transició (usada 5.88%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.88%, coincidències 1)

- mesclar (usada 5.88%, coincidències 1)

- fusiona (usada 5.88%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 51.52%, coincidències 17)

- mode de mescla (usada 21.21%, coincidències 7)

- mode degradat (usada 12.12%, coincidències 4)

- mode de barreja (usada 12.12%, coincidències 4)

- mode (usada 3.03%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 57.14%, coincidències 4)

- parpelleja (usada 14.29%, coincidències 1)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpellejar (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 33.67%, coincidències 33)

- bloca (usada 32.65%, coincidències 32)

- bloqueja (usada 12.24%, coincidències 12)

- bloquejar (usada 11.22%, coincidències 11)

- blocs (usada 3.06%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.04%, coincidències 2)

- bloca-ho (usada 1.02%, coincidències 1)

- bloquejats (usada 1.02%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.02%, coincidències 1)

- block (usada 1.02%, coincidències 1)

- bossell (usada 1.02%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 70.00%, coincidències 7)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 20.00%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 10.00%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 40.00%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 30.00%, coincidències 3)

- bloqueig d'elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- blocar elements (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 10.00%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 58.33%, coincidències 7)

- bloquejar l'usuari (usada 8.33%, coincidències 1)

- bloqueig d'usuari (usada 8.33%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 8.33%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 8.33%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 8.33%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 54.90%, coincidències 28)

- bloquejat (usada 27.45%, coincidències 14)

- blocats (usada 5.88%, coincidències 3)

- bloquejada (usada 3.92%, coincidències 2)

- bloquejats (usada 3.92%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 1.96%, coincidències 1)

- blocades (usada 1.96%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 63.64%, coincidències 7)

- usuaris bloquejats (usada 36.36%, coincidències 4)

blockquote cita

- cita (usada 33.33%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 22.22%, coincidències 2)

- cita en bloc (usada 22.22%, coincidències 2)

- citació (usada 22.22%, coincidències 2)

blocks blocs

- blocs (usada 93.55%, coincidències 29)

- bloquejos (usada 3.23%, coincidències 1)

- quadrets (usada 3.23%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 79.17%, coincidències 19)

- bloc (usada 16.67%, coincidències 4)

- publicar al blog (usada 4.17%, coincidències 1)

blogs blogs

- blogs (usada 85.71%, coincidències 6)

- blocs (usada 14.29%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 88.89%, coincidències 8)

- blue-ray (usada 11.11%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 97.21%, coincidències 174)

- blava (usada 1.68%, coincidències 3)

- blue (usada 1.12%, coincidències 2)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 39)

blur difumina

- difumina (usada 32.00%, coincidències 16)

- difuminat (usada 30.00%, coincidències 15)

- difuminar (usada 22.00%, coincidències 11)

- borrós (usada 8.00%, coincidències 4)

- difuminada (usada 2.00%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.00%, coincidències 1)

- desenfocar (usada 2.00%, coincidències 1)

- taca (usada 2.00%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 8)

board tauler

- tauler (usada 59.09%, coincidències 13)

- placa (usada 13.64%, coincidències 3)

- taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- tauló (usada 4.55%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 4.55%, coincidències 1)

- targeta (usada 4.55%, coincidències 1)

- tauler de joc (usada 4.55%, coincidències 1)

- tauler (fusta) (usada 4.55%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 50.00%, coincidències 6)

- barca (usada 41.67%, coincidències 5)

- veler (usada 8.33%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 92.00%, coincidències 46)

- body (usada 4.00%, coincidències 2)

- text (usada 2.00%, coincidències 1)

- missatge (usada 2.00%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 98.88%, coincidències 176)

- marcat (usada 0.56%, coincidències 1)

- bold (usada 0.56%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 75.00%, coincidències 9)

- cursiva negreta (usada 16.67%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 8.33%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 14)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.55%, coincidències 28)

- bolivia (usada 3.45%, coincidències 1)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 8)

bond vinculació

- vinculació (usada 18.18%, coincidències 2)

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- bo (usada 18.18%, coincidències 2)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- obligació (usada 9.09%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 97.56%, coincidències 40)

- rodona (usada 2.44%, coincidències 1)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 12)

bookmark marcador

- marcador (usada 39.34%, coincidències 24)

- adreça d'interès (usada 31.15%, coincidències 19)

- punt de llibre (usada 4.92%, coincidències 3)

- preferit (usada 3.28%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.28%, coincidències 2)

- punt (usada 3.28%, coincidències 2)

- marcadors (usada 3.28%, coincidències 2)

- adreces d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- adreça d'interés (usada 1.64%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.64%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- marca (usada 1.64%, coincidències 1)

bookmark name nom del punt d'interès

- nom del punt d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom del marcador (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom de l'adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom de marcatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del preferit (usada 12.50%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 6)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 30.00%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 15.00%, coincidències 3)

- apunta aquesta pàgina (usada 10.00%, coincidències 2)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

- marqueu aquesta pàgina (usada 5.00%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 54.78%, coincidències 86)

- marcadors (usada 34.39%, coincidències 54)

- punts (usada 3.82%, coincidències 6)

- favorits (usada 2.55%, coincidències 4)

- preferits (usada 1.91%, coincidències 3)

- punts d'interès (usada 1.27%, coincidències 2)

- punts de lectura (usada 0.64%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.64%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 23)

bool bool

- bool (usada 78.95%, coincidències 15)

- booleà (usada 21.05%, coincidències 4)

boolean booleà

- booleà (usada 97.73%, coincidències 43)

- boolean (usada 2.27%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boost accentuació

- accentuació (usada 25.00%, coincidències 2)

- potenciar (usada 12.50%, coincidències 1)

- augmenta (usada 12.50%, coincidències 1)

- interessant (usada 12.50%, coincidències 1)

- impuls (usada 12.50%, coincidències 1)

- (incrementa|incrementar) (usada 12.50%, coincidències 1)

- recomana (usada 12.50%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 58.82%, coincidències 10)

- boot (usada 11.76%, coincidències 2)

- bota (usada 11.76%, coincidències 2)

- arrancada (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrenca (usada 5.88%, coincidències 1)

- bota malaia (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 90.91%, coincidències 10)

- zhuyin (usada 9.09%, coincidències 1)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 9)

border vora

- vora (usada 62.96%, coincidències 51)

- contorn (usada 16.05%, coincidències 13)

- frontera (usada 14.81%, coincidències 12)

- marge (usada 2.47%, coincidències 2)

- vores (usada 2.47%, coincidències 2)

- només la vora (usada 1.23%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 48.15%, coincidències 13)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 6)

- color del marge (usada 7.41%, coincidències 2)

- color de les vores (usada 7.41%, coincidències 2)

- color de vora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de contorn (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de la bora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color del costat (usada 3.70%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 59.09%, coincidències 13)

- amplada del contorn (usada 22.73%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 9.09%, coincidències 2)

- amplada de contorn (usada 4.55%, coincidències 1)

- gruix de la vora (usada 4.55%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 95.35%, coincidències 41)

- contorns (usada 4.65%, coincidències 2)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 90.91%, coincidències 20)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.55%, coincidències 1)

- bòsnia i herzegovina (usada 4.55%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 88.00%, coincidències 22)

- bosni (usada 12.00%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 75.00%, coincidències 9)

- robot (usada 16.67%, coincidències 2)

- inferior (usada 8.33%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 56.36%, coincidències 31)

- tots dos (usada 25.45%, coincidències 14)

- ambdues (usada 7.27%, coincidències 4)

- de tots dos (usada 1.82%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.82%, coincidències 1)

- both (usada 1.82%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.82%, coincidències 1)

- tots (usada 1.82%, coincidències 1)

- ambdós|els dos|tots dos (usada 1.82%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.00%, coincidències 19)

- botsuana (usada 5.00%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula botswanesa (usada 28.57%, coincidències 2)

- pula (usada 28.57%, coincidències 2)

bottom inferior

- inferior (usada 62.83%, coincidències 142)

- baix (usada 12.39%, coincidències 28)

- part inferior (usada 11.06%, coincidències 25)

- a baix (usada 7.52%, coincidències 17)

- al final (usada 0.88%, coincidències 2)

- avall (usada 0.88%, coincidències 2)

- capdavall (usada 0.88%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.88%, coincidències 2)

- sota (usada 0.44%, coincidències 1)

- natges (usada 0.44%, coincidències 1)

- a sota (usada 0.44%, coincidències 1)

- fons (usada 0.44%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.44%, coincidències 1)

- final (usada 0.44%, coincidències 1)

bottom center baix al centre

- baix al centre (usada 28.57%, coincidències 4)

- a baix centre (usada 14.29%, coincidències 2)

- inferior centre (usada 14.29%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 7.14%, coincidències 1)

- baix centre (usada 7.14%, coincidències 1)

- centre inferior (usada 7.14%, coincidències 1)

- inferior central (usada 7.14%, coincidències 1)

- part inferior central (usada 7.14%, coincidències 1)

- a baix al centre (usada 7.14%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 40.00%, coincidències 24)

- baix a l'esquerra (usada 28.33%, coincidències 17)

- part inferior esquerra (usada 8.33%, coincidències 5)

- a baix esquerra (usada 5.00%, coincidències 3)

- a baix a l'esquerra (usada 5.00%, coincidències 3)

- baix esquerra (usada 5.00%, coincidències 3)

- extrem inferior esquerre (usada 3.33%, coincidències 2)

- part inferior a l'esquerra (usada 1.67%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 1.67%, coincidències 1)

- zona inferior esquerra (usada 1.67%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 95.00%, coincidències 19)

- vora inferior (usada 5.00%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 41.38%, coincidències 24)

- baix a la dreta (usada 29.31%, coincidències 17)

- a baix a la dreta (usada 8.62%, coincidències 5)

- part inferior dreta (usada 6.90%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 5.17%, coincidències 3)

- a baix dreta (usada 3.45%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 1.72%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 1.72%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 1.72%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 13)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- a baix-dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix a la dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 11.11%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 46.15%, coincidències 6)

- rebota (usada 23.08%, coincidències 3)

- botar (usada 7.69%, coincidències 1)

- repetició (usada 7.69%, coincidències 1)

- retornar (usada 7.69%, coincidències 1)

- retornats (usada 7.69%, coincidències 1)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 27.27%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 27.27%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 18.18%, coincidències 2)

- repetició de tecles (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 9.09%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 30.00%, coincidències 3)

- límits (usada 20.00%, coincidències 2)

- frontera (usada 20.00%, coincidències 2)

- contorn (usada 20.00%, coincidències 2)

- final (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 22.22%, coincidències 4)

- capsa contenidora (usada 16.67%, coincidències 3)

- volum delimitador (usada 11.11%, coincidències 2)

- caixa contenidora (usada 11.11%, coincidències 2)

- quadre delimitador (usada 11.11%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 5.56%, coincidències 1)

- límits (usada 5.56%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 5.56%, coincidències 1)

- caixetí delimitador (usada 5.56%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 5.56%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 11)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 82.35%, coincidències 14)

- bouvet (usada 17.65%, coincidències 3)

box caixa

- caixa (usada 41.30%, coincidències 19)

- quadre (usada 30.43%, coincidències 14)

- casella (usada 10.87%, coincidències 5)

- capsa (usada 8.70%, coincidències 4)

- box (usada 4.35%, coincidències 2)

- requadre (usada 2.17%, coincidències 1)

- boix (usada 2.17%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 30.00%, coincidències 3)

- dibuix de quadres (usada 20.00%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuix de línies (usada 10.00%, coincidències 1)

- box drawing (usada 10.00%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 10.00%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 53.85%, coincidències 14)

- ppm (usada 26.92%, coincidències 7)

- tempo (usada 11.54%, coincidències 3)

- tpm (usada 3.85%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 3.85%, coincidències 1)

bracket claudàtor

- claudàtor (usada 90.91%, coincidències 10)

- suport (usada 9.09%, coincidències 1)

brackets claudàtors

- claudàtors (usada 38.89%, coincidències 7)

- parèntesis (usada 33.33%, coincidències 6)

- claus (usada 11.11%, coincidències 2)

- exp. escalonades (usada 5.56%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 5.56%, coincidències 1)

- parèntesi (usada 5.56%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 7)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 33.33%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 33.33%, coincidències 3)

- plantilles en braille (usada 11.11%, coincidències 1)

- patrons de braille (usada 11.11%, coincidències 1)

- alfabet braille (usada 11.11%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 86.21%, coincidències 25)

- bifurcació (usada 6.90%, coincidències 2)

- branch (usada 3.45%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.45%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 93.75%, coincidències 15)

- marca comercial (usada 6.25%, coincidències 1)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 39)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 66.67%, coincidències 6)

- portuguès (brasil) (usada 11.11%, coincidències 1)

- portuguès de brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

- portuguès del brasil (usada 11.11%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 80.00%, coincidències 8)

- real (usada 20.00%, coincidències 2)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 11)

breadcrumb fil d'ariadna

- fil d'ariadna (usada 42.86%, coincidències 3)

- breadcrumb (usada 28.57%, coincidències 2)

- àrea de selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta de navegació (usada 14.29%, coincidències 1)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 57.14%, coincidències 4)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 38.89%, coincidències 7)

- trenca (usada 11.11%, coincidències 2)

- interromp (usada 5.56%, coincidències 1)

- divisió (usada 5.56%, coincidències 1)

- divideix (usada 5.56%, coincidències 1)

- interrompre (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- pausa (usada 5.56%, coincidències 1)

- saltar|trencar|saltis|salteu|trenquis|trenqueu|salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta (usada 5.56%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 66.67%, coincidències 6)

- punt d'interrupció (usada 22.22%, coincidències 2)

- punt d'aturada (usada 11.11%, coincidències 1)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 85.71%, coincidències 6)

- punts d'interrupció (usada 14.29%, coincidències 1)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 25)

brick maó

- maó (usada 87.50%, coincidències 7)

- brick (usada 12.50%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 96.15%, coincidències 25)

- pont de comandament (usada 3.85%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 73.33%, coincidències 11)

- lluentor (usada 6.67%, coincidències 1)

- brillantor (usada 6.67%, coincidències 1)

- brillant|lluminós (usada 6.67%, coincidències 1)

- lluminós (usada 6.67%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 90.72%, coincidències 88)

- lluminositat (usada 5.15%, coincidències 5)

- claror (usada 1.03%, coincidències 1)

- lluentor (usada 1.03%, coincidències 1)

- brillant (usada 1.03%, coincidències 1)

- (brillantor|lluentor) (usada 1.03%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 50.00%, coincidències 10)

- porta endavant (usada 15.00%, coincidències 3)

- portar a primer pla (usada 10.00%, coincidències 2)

- envia al davant (usada 10.00%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 5.00%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.00%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.00%, coincidències 1)

british columbia colúmbia britànica

- colúmbia britànica (usada 75.00%, coincidències 6)

- british columbia (usada 25.00%, coincidències 2)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 90.00%, coincidències 9)

- angles britànic (usada 10.00%, coincidències 1)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 87.50%, coincidències 7)

- illes verge (britàniques) (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 76.92%, coincidències 20)

- retransmetre (usada 7.69%, coincidències 2)

- envia a tots (usada 7.69%, coincidències 2)

- de difusió (usada 3.85%, coincidències 1)

- difusió general (usada 3.85%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 58.33%, coincidències 7)

- trencats (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 8.33%, coincidències 1)

- espatllat (usada 8.33%, coincidències 1)

- discontínua (usada 8.33%, coincidències 1)

- trencada (usada 8.33%, coincidències 1)

bronze bronze

- bronze (usada 100.00%, coincidències 8)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 34)

browse navega

- navega (usada 81.63%, coincidències 200)

- explora (usada 8.57%, coincidències 21)

- navegar (usada 4.49%, coincidències 11)

- examina (usada 1.22%, coincidències 3)

- explorar (usada 1.22%, coincidències 3)

- navegació (usada 0.82%, coincidències 2)

- índex (usada 0.41%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.41%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.41%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.41%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.41%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 50.00%, coincidències 7)

- navegador de fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 14.29%, coincidències 2)

- explorar els arxius (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 85.42%, coincidències 41)

- explorador (usada 12.50%, coincidències 6)

- browser (usada 2.08%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 40.00%, coincidències 6)

- navegant (usada 20.00%, coincidències 3)

- explorant (usada 13.33%, coincidències 2)

- exploració (usada 13.33%, coincidències 2)

- examinant (usada 6.67%, coincidències 1)

- navega (usada 6.67%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 19)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 12)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 71.43%, coincidències 10)

- brunei darussalam (usada 21.43%, coincidències 3)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.14%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 73.33%, coincidències 11)

- brotxa (usada 13.33%, coincidències 2)

- raspall (usada 6.67%, coincidències 1)

- brush (colorado) (usada 6.67%, coincidències 1)

brush size mida del pinzell

- mida del pinzell (usada 100.00%, coincidències 9)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- regió de brussel·les-capital (usada 9.09%, coincidències 1)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 9)

bubble bombolla

- bombolla (usada 90.00%, coincidències 9)

- bombolles (usada 10.00%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 90.00%, coincidències 9)

- bafarades (usada 10.00%, coincidències 1)

bucket galleda

- galleda (usada 45.45%, coincidències 5)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- fossa sèptica (usada 9.09%, coincidències 1)

- cubeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- cub (usada 9.09%, coincidències 1)

- catúfol (usada 9.09%, coincidències 1)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 12)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 11)

buffer àrea d'influència

- àrea d'influència (usada 46.43%, coincidències 13)

- memòria intermèdia (usada 39.29%, coincidències 11)

- dilatació (usada 14.29%, coincidències 4)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 84.62%, coincidències 11)

- mida del buffer (usada 7.69%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 2)

- desant a la memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'omple la memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

buffers memòries intermèdies

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

bug insecte

- insecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- error (usada 20.00%, coincidències 2)

- cuca (usada 20.00%, coincidències 2)

- errada (usada 10.00%, coincidències 1)

- bug (usada 10.00%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 33.33%, coincidències 3)

- incidències (usada 11.11%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 11.11%, coincidències 1)

- seguidor d'errors (usada 11.11%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 11.11%, coincidències 1)

- registre d'errors (usada 11.11%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 11.11%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 84.62%, coincidències 11)

- buginès (usada 15.38%, coincidències 2)

bugs errors

- errors (usada 87.50%, coincidències 7)

- errors de programari (usada 12.50%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 70.00%, coincidències 7)

- bugui (usada 30.00%, coincidències 3)

build construeix

- construeix (usada 37.78%, coincidències 17)

- construcció (usada 22.22%, coincidències 10)

- muntatge (usada 13.33%, coincidències 6)

- fase (usada 8.89%, coincidències 4)

- compilació (usada 6.67%, coincidències 3)

- munta (usada 4.44%, coincidències 2)

- construir (usada 2.22%, coincidències 1)

- generar (usada 2.22%, coincidències 1)

- build (usada 2.22%, coincidències 1)

builder constructor

- constructor (usada 88.89%, coincidències 8)

- generador (usada 11.11%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 45.45%, coincidències 10)

- construcció (usada 18.18%, coincidències 4)

- s'està construint (usada 4.55%, coincidències 1)

- construir (usada 4.55%, coincidències 1)

- creant (usada 4.55%, coincidències 1)

- compilant (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 4.55%, coincidències 1)

- edificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- muntatge (usada 4.55%, coincidències 1)

- construint (usada 4.55%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 73.08%, coincidències 19)

- incorporat (usada 19.23%, coincidències 5)

- integrada (usada 3.85%, coincidències 1)

- inclòs (usada 3.85%, coincidències 1)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 33)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.50%, coincidències 39)

- bulgar (usada 2.50%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 80.00%, coincidències 8)

- lev (usada 20.00%, coincidències 2)

bullet pic

- pic (usada 68.42%, coincidències 13)

- vinyeta (usada 10.53%, coincidències 2)

- bala (usada 10.53%, coincidències 2)

- pics (usada 5.26%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 5.26%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 40.00%, coincidències 8)

- llista de vinyetes (usada 20.00%, coincidències 4)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 4)

- llista amb vinyetes (usada 5.00%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 5.00%, coincidències 1)

- llista no numerada (usada 5.00%, coincidències 1)

- bulleted list (usada 5.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 81.82%, coincidències 9)

- vinyetes (usada 18.18%, coincidències 2)

bundle paquet

- paquet (usada 61.54%, coincidències 8)

- embolcall (usada 15.38%, coincidències 2)

- agrupació (usada 15.38%, coincidències 2)

- agrupar (usada 7.69%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 94.44%, coincidències 17)

- burkina fasso (usada 5.56%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 92.86%, coincidències 13)

- burlington (wisconsin) (usada 7.14%, coincidències 1)

burmese birmà

- birmà (usada 89.47%, coincidències 17)

- burmès (usada 5.26%, coincidències 1)

- gat birmà (usada 5.26%, coincidències 1)

burn gravar

- gravar (usada 25.00%, coincidències 7)

- crema (usada 21.43%, coincidències 6)

- grava (usada 17.86%, coincidències 5)

- cremat (usada 17.86%, coincidències 5)

- enregistra (usada 7.14%, coincidències 2)

- cremar (usada 3.57%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 3.57%, coincidències 1)

- cremada (usada 3.57%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 17)

bus bus

- bus (usada 64.00%, coincidències 16)

- autobús (usada 36.00%, coincidències 9)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 87.50%, coincidències 7)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 39.29%, coincidències 11)

- negocis (usada 28.57%, coincidències 8)

- negoci (usada 25.00%, coincidències 7)

- professional (usada 3.57%, coincidències 1)

- business (usada 3.57%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 90.70%, coincidències 39)

- ocupada (usada 4.65%, coincidències 2)

- espereu un moment (usada 2.33%, coincidències 1)

- no disponible (usada 2.33%, coincidències 1)

butterfly papallona

- papallona (usada 100.00%, coincidències 8)

button botó

- botó (usada 96.39%, coincidències 80)

- bot@'o (usada 1.20%, coincidències 1)

- button (usada 1.20%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.20%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 96.77%, coincidències 30)

- butons (usada 3.23%, coincidències 1)

buy compra

- compra (usada 50.00%, coincidències 7)

- comprar (usada 42.86%, coincidències 6)

- buï (usada 7.14%, coincidències 1)

by per

- per (usada 90.77%, coincidències 59)

- de (usada 4.62%, coincidències 3)

- by (usada 1.54%, coincidències 1)

- segons (usada 1.54%, coincidències 1)

- autor (usada 1.54%, coincidències 1)

by category per categoria

- per categoria (usada 100.00%, coincidències 9)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 15)

by extension per extensió

- per extensió (usada 80.00%, coincidències 8)

- per l'extensió (usada 20.00%, coincidències 2)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 77.78%, coincidències 7)

- per la data de modificació (usada 22.22%, coincidències 2)

by name per nom

- per nom (usada 89.29%, coincidències 25)

- pel nom (usada 10.71%, coincidències 3)

by size per mida

- per mida (usada 89.47%, coincidències 17)

- per la mida (usada 10.53%, coincidències 2)

by status per estat

- per estat (usada 87.50%, coincidències 7)

- per l'estat (usada 12.50%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 93.33%, coincidències 14)

- pel tipus (usada 6.67%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 90.00%, coincidències 9)

- bytes (usada 10.00%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 94.23%, coincidències 49)

- octets (usada 5.77%, coincidències 3)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 9)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 8)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 7)

ca certificate certificat de ca

- certificat de ca (usada 40.00%, coincidències 4)

- certificat ca (usada 30.00%, coincidències 3)

- certificat de la ca (usada 20.00%, coincidències 2)

- certificat de l'ac (usada 10.00%, coincidències 1)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 77.08%, coincidències 37)

- cau (usada 10.42%, coincidències 5)

- cache (usada 4.17%, coincidències 2)

- caché (usada 2.08%, coincidències 1)

- caxè (usada 2.08%, coincidències 1)

- emmagatzemar a la memòria cau (usada 2.08%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.08%, coincidències 1)

cache size mida de la memòria cau

- mida de la memòria cau (usada 57.14%, coincidències 4)

- mida de la cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- espai de la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

cached en memòria cau

- en memòria cau (usada 35.71%, coincidències 5)

- a la memòria cau (usada 28.57%, coincidències 4)

- a la cau (usada 7.14%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 7.14%, coincidències 1)

- cau (usada 7.14%, coincidències 1)

- cau de disc (usada 7.14%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 7.14%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 33.33%, coincidències 3)

- desament a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- emmagatzematge a la memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 11.11%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 10)

cairo el caire

- el caire (usada 75.00%, coincidències 12)

- cairo (usada 25.00%, coincidències 4)

cake pastís

- pastís (usada 90.00%, coincidències 9)

- pastis (usada 10.00%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 81.82%, coincidències 27)

- calcular (usada 12.12%, coincidències 4)

- càlcul (usada 6.06%, coincidències 2)

calculated calculat

- calculat (usada 91.67%, coincidències 11)

- calculada (usada 8.33%, coincidències 1)

calculating calculant

- calculant (usada 54.05%, coincidències 20)

- s'està calculant (usada 37.84%, coincidències 14)

- es calcula (usada 8.11%, coincidències 3)

calculation càlcul

- càlcul (usada 90.00%, coincidències 9)

- compte (usada 10.00%, coincidències 1)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 47)

calendar calendari

- calendari (usada 96.95%, coincidències 127)

- agenda (usada 2.29%, coincidències 3)

- calendar (usada 0.76%, coincidències 1)

calendar events esdeveniments del calendari

- esdeveniments del calendari (usada 66.67%, coincidències 6)

- esdeveniments de calendari (usada 33.33%, coincidències 3)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 11)

calendars calendaris

- calendaris (usada 96.43%, coincidències 27)

- celendaris (usada 3.57%, coincidències 1)

calibrate calibra

- calibra (usada 73.33%, coincidències 11)

- calibrar (usada 20.00%, coincidències 3)

- calibratge (usada 6.67%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 10)

california california

- california (usada 55.56%, coincidències 5)

- califòrnia (usada 44.44%, coincidències 4)

call trucar

- trucar (usada 35.19%, coincidències 19)

- truca (usada 24.07%, coincidències 13)

- trucada (usada 12.96%, coincidències 7)

- crida (usada 9.26%, coincidències 5)

- habitual (usada 9.26%, coincidències 5)

- truca a (usada 1.85%, coincidències 1)

- comú (usada 1.85%, coincidències 1)

- call (usada 1.85%, coincidències 1)

- truca-li (usada 1.85%, coincidències 1)

- joan call bonet (usada 1.85%, coincidències 1)

call back torna la trucada

- torna la trucada (usada 85.71%, coincidències 6)

- reintentar (usada 14.29%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 50.00%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 37.50%, coincidències 3)

- grup de trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

callback resposta de trucada

- resposta de trucada (usada 37.50%, coincidències 3)

- trucada de resposta (usada 25.00%, coincidències 2)

- retorn de trucada (usada 12.50%, coincidències 1)

- crida de retorn (usada 12.50%, coincidències 1)

- url de resposta (usada 12.50%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 10)

calling trucant

- trucant (usada 28.57%, coincidències 4)

- s'està trucant (usada 21.43%, coincidències 3)

- trucada (usada 14.29%, coincidències 2)

- trucades (usada 7.14%, coincidències 1)

- cridant (usada 7.14%, coincidències 1)

- trucar (usada 7.14%, coincidències 1)

- es truca (usada 7.14%, coincidències 1)

- telefonades (usada 7.14%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 70.59%, coincidències 12)

- crides (usada 29.41%, coincidències 5)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 24)

camel camell

- camell (usada 57.14%, coincidències 4)

- dromedari (usada 42.86%, coincidències 3)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 96)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 76.47%, coincidències 13)

- model de càmera (usada 17.65%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.88%, coincidències 1)

camera settings configuració de la càmera

- configuració de la càmera (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de la càmera (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustaments de la càmera (usada 22.22%, coincidències 2)

- arranjament de la càmera (usada 11.11%, coincidències 1)

cameras càmeres

- càmeres (usada 100.00%, coincidències 7)

cameroon camerun

- camerun (usada 96.15%, coincidències 25)

- camerún (usada 3.85%, coincidències 1)

campaigns campanyes

- campanyes (usada 85.71%, coincidències 6)

- campaigns (usada 14.29%, coincidències 1)

camping càmping

- càmping (usada 62.50%, coincidències 5)

- acampada (usada 37.50%, coincidències 3)

can edit pot editar

- pot editar (usada 75.00%, coincidències 6)

- pot editar-lo (usada 12.50%, coincidències 1)

- es pot modificar (usada 12.50%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 97.44%, coincidències 38)

- canada (usada 2.56%, coincidències 1)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlars canadencs (usada 10.00%, coincidències 1)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 87.50%, coincidències 7)

- canàries (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 78.18%, coincidències 1132)

- cancel·lar (usada 19.48%, coincidències 282)

- tanca (usada 1.24%, coincidències 18)

- cancel·la els canvis (usada 0.35%, coincidències 5)

- canceŀla (usada 0.14%, coincidències 2)

- cancel.la (usada 0.14%, coincidències 2)

- cancel·lada (usada 0.07%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lar|cancel·la (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.07%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.07%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 72.73%, coincidències 8)

- cancel·lar la descàrrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·lar descarrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·lar baixada (usada 9.09%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 55.56%, coincidències 5)

- cancel·la la tasca (usada 22.22%, coincidències 2)

- cancel·lar tasca (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·la un treball (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel search cancel·la la cerca

- cancel·la la cerca (usada 71.43%, coincidències 5)

- cancel·lar la cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

- cancel·lar cerca (usada 14.29%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 67.80%, coincidències 40)

- cancel·lada (usada 22.03%, coincidències 13)

- s'ha cancel·lat (usada 8.47%, coincidències 5)

- cancel·lades (usada 1.69%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 47.62%, coincidències 10)

- cancel·lant (usada 47.62%, coincidències 10)

- cancel·lació (usada 4.76%, coincidències 1)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 66.67%, coincidències 24)

- cancel·lada (usada 22.22%, coincidències 8)

- s'ha cancel·lat (usada 11.11%, coincidències 4)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 53.33%, coincidències 8)

- es cancel·la (usada 20.00%, coincidències 3)

- cancel·lació (usada 13.33%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 13.33%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 45.45%, coincidències 5)

- càncer (usada 36.36%, coincidències 4)

- càncer (o cranc) (usada 9.09%, coincidències 1)

- constel·lació del cranc (usada 9.09%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 9)

cannot open file no s'ha pogut obrir el fitxer

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- no es pot obrir el fitxer (usada 37.50%, coincidències 3)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 12.50%, coincidències 1)

- no es pot obrir l'arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 88.46%, coincidències 23)

- tapís (usada 3.85%, coincidències 1)

- canvas (usada 3.85%, coincidències 1)

- escriptori (usada 3.85%, coincidències 1)

cap gorra

- gorra (usada 50.00%, coincidències 4)

- tapadora (usada 12.50%, coincidències 1)

- tapa (usada 12.50%, coincidències 1)

- màxim (usada 12.50%, coincidències 1)

- cap (usada 12.50%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 46.67%, coincidències 7)

- estil d'extrem (usada 26.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 13.33%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 6.67%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 6.67%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 84.62%, coincidències 22)

- característiques (usada 7.69%, coincidències 2)

- funcionalitats (usada 3.85%, coincidències 1)

- funcions (usada 3.85%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 87.50%, coincidències 7)

- funcionalitats (usada 12.50%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 95.35%, coincidències 41)

- cabuda (usada 2.33%, coincidències 1)

- capacitat jurídica (usada 2.33%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 20)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 84.29%, coincidències 59)

- primera lletra en majúscula (usada 4.29%, coincidències 3)

- posa en majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- majúscules (usada 2.86%, coincidències 2)

- utilitzar les majúscules (usada 1.43%, coincidències 1)

- capitalitza (usada 1.43%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 1.43%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 1.43%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 87.50%, coincidències 7)

- capitals (usada 12.50%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 50.00%, coincidències 5)

- capacitats (usada 10.00%, coincidències 1)

- majús (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj. (usada 10.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj (usada 10.00%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 47.83%, coincidències 11)

- bloqueig de majúscules (usada 39.13%, coincidències 9)

- fixació de majúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- bloq. maj. (usada 4.35%, coincidències 1)

- bloq majús (usada 4.35%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 91.67%, coincidències 11)

- test de captcha (usada 8.33%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 68.18%, coincidències 45)

- títol (usada 16.67%, coincidències 11)

- peu de foto (usada 7.58%, coincidències 5)

- subtítol (usada 4.55%, coincidències 3)

- peu d'imatge (usada 1.52%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.52%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 38.46%, coincidències 5)

- subtítols (usada 30.77%, coincidències 4)

- comentaris (usada 15.38%, coincidències 2)

- peus de foto (usada 7.69%, coincidències 1)

- títols (usada 7.69%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 84.62%, coincidències 22)

- capturar (usada 15.38%, coincidències 4)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 23)

car rental lloguer de cotxes

- lloguer de cotxes (usada 87.50%, coincidències 7)

- lloguer de vehicles (usada 12.50%, coincidències 1)

card targeta

- targeta (usada 77.78%, coincidències 28)

- cartes (usada 5.56%, coincidències 2)

- fitxa (usada 2.78%, coincidències 1)

- carta (usada 2.78%, coincidències 1)

- tarja (usada 2.78%, coincidències 1)

- tarjeta (usada 2.78%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 2.78%, coincidències 1)

- disseny (usada 2.78%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 70.59%, coincidències 12)

- número de la targeta (usada 17.65%, coincidències 3)

- número del cromo (usada 5.88%, coincidències 1)

- nombre de la targeta (usada 5.88%, coincidències 1)

card type tipus de targeta

- tipus de targeta (usada 75.00%, coincidències 6)

- tipus de tarjeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- tipus de cromo (usada 12.50%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 71.43%, coincidències 10)

- fitxes (usada 7.14%, coincidències 1)

- targeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- targetes (card) (usada 7.14%, coincidències 1)

- cartes (usada 7.14%, coincidències 1)

caret accent circumflex

- accent circumflex (usada 50.00%, coincidències 5)

- cursor (usada 20.00%, coincidències 2)

- símbol de la tecla control (usada 10.00%, coincidències 1)

- operador exponencial (usada 10.00%, coincidències 1)

- signe d'intercalació (usada 10.00%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- carià (usada 12.50%, coincidències 1)

- cària (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 53.85%, coincidències 7)

- operador de telefonia mòbil (usada 15.38%, coincidències 2)

- operador (usada 15.38%, coincidències 2)

- carrier (usada 7.69%, coincidències 1)

- portadora (usada 7.69%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 8)

cart cistella

- cistella (usada 42.86%, coincidències 6)

- carro (usada 35.71%, coincidències 5)

- carretó (usada 14.29%, coincidències 2)

- carret (usada 7.14%, coincidències 1)

cartesian cartesià

- cartesià (usada 50.00%, coincidències 5)

- cartesiana (usada 50.00%, coincidències 5)

cartoon còmic

- còmic (usada 55.56%, coincidències 5)

- dibuixos animats (usada 11.11%, coincidències 1)

- solidifica (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 11.11%, coincidències 1)

- cartoon (usada 11.11%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 53.33%, coincidències 8)

- en cascada (usada 26.67%, coincidències 4)

- cascade (usada 20.00%, coincidències 3)

case cas

- cas (usada 50.00%, coincidències 12)

- majúscules/minúscules (usada 12.50%, coincidències 3)

- funda (usada 4.17%, coincidències 1)

- capitalització (usada 4.17%, coincidències 1)

- case (usada 4.17%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 4.17%, coincidències 1)

- bastidor (usada 4.17%, coincidències 1)

- caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 4.17%, coincidències 1)

- estoig (usada 4.17%, coincidències 1)

- cas gramatical (usada 4.17%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- insensible a caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 41.86%, coincidències 36)

- distingeix maj/min (usada 10.47%, coincidències 9)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 9.30%, coincidències 8)

- sensible a majúscules (usada 4.65%, coincidències 4)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.49%, coincidències 3)

- sensible a les majúscules (usada 3.49%, coincidències 3)

- diferenciar majúscules/minúscules (usada 3.49%, coincidències 3)

- sensible a caixa (usada 2.33%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.33%, coincidències 2)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.16%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.16%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

- distingeix majúscules (usada 1.16%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 53.33%, coincidències 8)

- en efectiu (usada 13.33%, coincidències 2)

- diner (usada 6.67%, coincidències 1)

- cash (usada 6.67%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- diner en efectiu (usada 6.67%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 58.33%, coincidències 7)

- emet (usada 16.67%, coincidències 2)

- cast (usada 8.33%, coincidències 1)

- conversió (usada 8.33%, coincidències 1)

- transmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 18)

cat gat

- gat (usada 72.22%, coincidències 13)

- cat (usada 16.67%, coincidències 3)

- cat. (usada 5.56%, coincidències 1)

- catalasa (usada 5.56%, coincidències 1)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.44%, coincidències 38)

- català; valencià (usada 2.56%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 17)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 9)

categories categories

- categories (usada 97.70%, coincidències 85)

- categoria (usada 1.15%, coincidències 1)

- categorias (usada 1.15%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 97.25%, coincidències 177)

- categoría (usada 1.10%, coincidències 2)

- categories (usada 0.55%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.55%, coincidències 1)

- categoriahypericum (usada 0.55%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 76.92%, coincidències 10)

- nom de categoria (usada 23.08%, coincidències 3)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 62.50%, coincidències 5)

- albanès caucasià (usada 12.50%, coincidències 1)

- caucàsic albanès (usada 12.50%, coincidències 1)

- albanès del caucas (usada 12.50%, coincidències 1)

caution atenció

- atenció (usada 40.00%, coincidències 4)

- precaució (usada 40.00%, coincidències 4)

- compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- alerta (usada 10.00%, coincidències 1)

cayenne caiena

- caiena (usada 77.78%, coincidències 7)

- cayenne (usada 22.22%, coincidències 2)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 86.36%, coincidències 19)

- illes caimà (usada 9.09%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 4.55%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 75.00%, coincidències 42)

- a/c (usada 19.64%, coincidències 11)

- cd (usada 3.57%, coincidències 2)

- cp (usada 1.79%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 92.00%, coincidències 23)

- canvia de directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- ct (usada 4.00%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 18)

ceiling sostre

- sostre (usada 46.15%, coincidències 6)

- ceiling (enter superior) (usada 15.38%, coincidències 2)

- enter superior (usada 7.69%, coincidències 1)

- ceiling (usada 7.69%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 7.69%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 7.69%, coincidències 1)

- valor superior (usada 7.69%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 84.91%, coincidències 45)

- cell (usada 5.66%, coincidències 3)

- cèl·lula (usada 5.66%, coincidències 3)

- mòbil (usada 3.77%, coincidències 2)

cell properties propietats de cel·la

- propietats de cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- propietats de la cel·la (usada 28.57%, coincidències 2)

- propietats de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- propietats de cèl·lula (usada 14.29%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 55.56%, coincidències 5)

- mida de les cel·les (usada 22.22%, coincidències 2)

- dimensions (usada 11.11%, coincidències 1)

- dimensions de cel.la (usada 11.11%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 33.33%, coincidències 3)

- espaiat de les cel·les (usada 33.33%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 11.11%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 11.11%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 89.47%, coincidències 17)

- cel.les (usada 10.53%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 84.21%, coincidències 16)

- centígrads (usada 15.79%, coincidències 3)

celtic celta

- celta (usada 42.86%, coincidències 6)

- cèltic (usada 35.71%, coincidències 5)

- celtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.14%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 9)

center centre

- centre (usada 58.72%, coincidències 128)

- centrar (usada 26.15%, coincidències 57)

- centrat (usada 7.34%, coincidències 16)

- centra (usada 5.05%, coincidències 11)

- central (usada 1.38%, coincidències 3)

- al centre (usada 0.92%, coincidències 2)

- centrada (usada 0.46%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 13)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 13)

centered centrat

- centrat (usada 73.91%, coincidències 34)

- centrada (usada 19.57%, coincidències 9)

- centre (usada 6.52%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 88.89%, coincidències 16)

- centímetres (usada 11.11%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 34)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 12)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 91.67%, coincidències 22)

- república centrefricana (usada 4.17%, coincidències 1)

- república centroafricana (usada 4.17%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 37.50%, coincidències 6)

- europeu central (usada 25.00%, coincidències 4)

- europa central (usada 18.75%, coincidències 3)

- europea central (usada 12.50%, coincidències 2)

- central european (usada 6.25%, coincidències 1)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 17)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 47)

certificate authority autoritat de certificació

- autoritat de certificació (usada 55.56%, coincidències 5)

- entitat certificadora (usada 33.33%, coincidències 3)

- autoritats certificadores (usada 11.11%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 91.67%, coincidències 11)

- informació de certificat (usada 8.33%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista de certificats revocats (usada 14.29%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 22)

chad txad

- txad (usada 96.00%, coincidències 24)

- chad (usada 4.00%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 66.67%, coincidències 6)

- encadenament (usada 22.22%, coincidències 2)

- chain (usada 11.11%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 71.43%, coincidències 5)

- encadenament (usada 14.29%, coincidències 1)

- cadena (usada 14.29%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 40.00%, coincidències 4)

- presideix (usada 40.00%, coincidències 4)

- president (usada 10.00%, coincidències 1)

- director (usada 10.00%, coincidències 1)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 7)

challenge repte

- repte (usada 53.33%, coincidències 8)

- desafiament (usada 26.67%, coincidències 4)

- comprovació (usada 6.67%, coincidències 1)

- verificació (usada 6.67%, coincidències 1)

- reptes (usada 6.67%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 66.67%, coincidències 6)

- txam (usada 33.33%, coincidències 3)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 71.43%, coincidències 5)

- chamorro; chamoru (usada 28.57%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 71.10%, coincidències 123)

- canviar (usada 16.76%, coincidències 29)

- canvi (usada 6.94%, coincidències 12)

- canvia-ho (usada 1.73%, coincidències 3)

- modificar (usada 0.58%, coincidències 1)

- modifica (usada 0.58%, coincidències 1)

- change (usada 0.58%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.58%, coincidències 1)

- canviar|canvia|canvieu (usada 0.58%, coincidències 1)

- change (àlbum) (usada 0.58%, coincidències 1)

change case canvia la caixa

- canvia la caixa (usada 21.74%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 17.39%, coincidències 4)

- canvia majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 13.04%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 8.70%, coincidències 2)

- canvia'n la caixa (usada 4.35%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules i minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canviar majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvi de majúscules/minúscules (usada 4.35%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 82.35%, coincidències 14)

- canviar color (usada 11.76%, coincidències 2)

- canviar el color (usada 5.88%, coincidències 1)

change directory canvia el directori

- canvia el directori (usada 50.00%, coincidències 4)

- canvia de directori (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia directori (usada 12.50%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 62.50%, coincidències 10)

- canvia la lletra tipogràfica (usada 18.75%, coincidències 3)

- canvia la lletra (usada 12.50%, coincidències 2)

- canviar font (usada 6.25%, coincidències 1)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 76.47%, coincidències 13)

- canvia d'icona (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 5.88%, coincidències 1)

change language canvia l'idioma

- canvia l'idioma (usada 38.10%, coincidències 8)

- canvia la llengua (usada 33.33%, coincidències 7)

- canvieu l'idioma (usada 9.52%, coincidències 2)

- seleccionar idioma (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvi d'idioma (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvia l'dioma (usada 4.76%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 54.55%, coincidències 6)

- log de canvis (usada 18.18%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- històric de canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 80.00%, coincidències 8)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

- mode de canvi (usada 10.00%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 77.78%, coincidències 7)

- canviar el nom (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 11.11%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 62.89%, coincidències 61)

- canviar la contrasenya (usada 23.71%, coincidències 23)

- canviar contrasenya (usada 7.22%, coincidències 7)

- canvieu la contrasenya (usada 2.06%, coincidències 2)

- canvia contrasenya (usada 2.06%, coincidències 2)

- canvi de la contrasenya (usada 1.03%, coincidències 1)

- canvi de contrasenya (usada 1.03%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 50.00%, coincidències 4)

- canviar la foto (usada 37.50%, coincidències 3)

- canvia la fotografia (usada 12.50%, coincidències 1)

change settings canviar la configuració

- canviar la configuració (usada 27.78%, coincidències 5)

- canvia la configuració (usada 22.22%, coincidències 4)

- canvia els paràmetres (usada 16.67%, coincidències 3)

- canvia les preferències (usada 5.56%, coincidències 1)

- canviar configuració (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvia les opcions de configuració (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 5.56%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 5.56%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 4)

- augmenta la mida (usada 25.00%, coincidències 2)

- canviar mida (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 12.50%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 88.89%, coincidències 8)

- canvia-ho a (usada 11.11%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 33.33%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 22.22%, coincidències 2)

- canviar la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 55.17%, coincidències 16)

- data modificació (usada 13.79%, coincidències 4)

- modificat (usada 10.34%, coincidències 3)

- s'ha canviat (usada 6.90%, coincidències 2)

- canvi (usada 3.45%, coincidències 1)

- canviada (usada 3.45%, coincidències 1)

- changed (usada 3.45%, coincidències 1)

- modificada (usada 3.45%, coincidències 1)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 91.67%, coincidències 22)

- changelog (usada 4.17%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 4.17%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 32)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 98.72%, coincidències 77)

- canals (usada 1.28%, coincidències 1)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de canal (usada 8.33%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 64)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 96.77%, coincidències 30)

- capítol literari (usada 3.23%, coincidències 1)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 10)

char caràcter

- caràcter (usada 56.25%, coincidències 9)

- char (usada 25.00%, coincidències 4)

- carac (usada 12.50%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 96.00%, coincidències 72)

- character (usada 1.33%, coincidències 1)

- caràcters (usada 1.33%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.33%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 62.50%, coincidències 5)

- dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 12.50%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.17%, coincidències 12)

- codificació dels caràcters (usada 39.13%, coincidències 9)

- codificació de caracters (usada 4.35%, coincidències 1)

- codificacions de caràcters (usada 4.35%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 87.80%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 9.76%, coincidències 4)

- dispositiu de caràcters (usada 2.44%, coincidències 1)

characters caràcters

- caràcters (usada 94.74%, coincidències 36)

- personatges (usada 5.26%, coincidències 2)

charcoal carbó

- carbó (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbó vegetal (usada 28.57%, coincidències 2)

- carbonet (usada 28.57%, coincidències 2)

charge càrrega

- càrrega (usada 66.67%, coincidències 8)

- càrrec (usada 25.00%, coincidències 3)

- charge (usada 8.33%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 37.50%, coincidències 6)

- carregant (usada 37.50%, coincidències 6)

- es carrega (usada 6.25%, coincidències 1)

- està carregant (usada 6.25%, coincidències 1)

- càrrega (usada 6.25%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 6.25%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 76.92%, coincidències 10)

- codificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

- conjunt de caràcters (usada 7.69%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 48.72%, coincidències 19)

- gràfic (usada 46.15%, coincidències 18)

- contingut (usada 2.56%, coincidències 1)

- gràfica (usada 2.56%, coincidències 1)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 66.67%, coincidències 12)

- tipus de gràfic (usada 27.78%, coincidències 5)

- tipus de gràfica (usada 5.56%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 58.33%, coincidències 14)

- gràfics (usada 20.83%, coincidències 5)

- gràfiques (usada 16.67%, coincidències 4)

- grafics (usada 4.17%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 93.55%, coincidències 58)

- fes un xat (usada 1.61%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 1.61%, coincidències 1)

- xatejar (usada 1.61%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.61%, coincidències 1)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 9)

chats xats

- xats (usada 71.43%, coincidències 10)

- converses (usada 28.57%, coincidències 4)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 11)

check comprova

- comprova (usada 32.39%, coincidències 23)

- comprovar (usada 23.94%, coincidències 17)

- xec (usada 9.86%, coincidències 7)

- marca (usada 7.04%, coincidències 5)

- escac (usada 5.63%, coincidències 4)

- comprovació (usada 2.82%, coincidències 2)

- marcar (usada 2.82%, coincidències 2)

- activar (usada 2.82%, coincidències 2)

- verificar (usada 2.82%, coincidències 2)

- selecciona (usada 2.82%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.41%, coincidències 1)

- check (usada 1.41%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.41%, coincidències 1)

- correcció|revisar|comprovar|revisa|comprova (usada 1.41%, coincidències 1)

- activa (usada 1.41%, coincidències 1)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 15.38%, coincidències 2)

- comprovar-ho de nou (usada 15.38%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 7.69%, coincidències 1)

- torna a comprovar-ho (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 7.69%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 7.69%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 26.32%, coincidències 5)

- comprova-ho tot (usada 21.05%, coincidències 4)

- marca-ho tot (usada 10.53%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 10.53%, coincidències 2)

- verifica tot (usada 5.26%, coincidències 1)

- marca tot (usada 5.26%, coincidències 1)

- marca-les totes (usada 5.26%, coincidències 1)

- activa tot (usada 5.26%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 5.26%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 5.26%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.00%, coincidències 20)

- casella de verificació (usada 8.00%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 8.00%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 4.00%, coincidències 1)

check document now revisar el document ara

- revisar el document ara (usada 89.39%, coincidències 59)

- comprovar document ara (usada 6.06%, coincidències 4)

- comprova el document ara (usada 4.55%, coincidències 3)

check for update cerca actualitzacions

- cerca actualitzacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- comprova actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- buscar actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprova per a actualitzar (usada 14.29%, coincidències 1)

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca si hi ha cap actualització (usada 14.29%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 59.72%, coincidències 43)

- cerca actualitzacions (usada 27.78%, coincidències 20)

- comprova actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 4)

- comprova les actualitzacions (usada 2.78%, coincidències 2)

- buscar actualitzacions (usada 1.39%, coincidències 1)

- cercar actualitzacions (usada 1.39%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.39%, coincidències 1)

check in entrada

- entrada (usada 25.00%, coincidències 2)

- registreu-vos (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea un compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- entrades (usada 12.50%, coincidències 1)

- pujada (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- desar nova versió (usada 12.50%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 71.43%, coincidències 10)

- comprova ara (usada 14.29%, coincidències 2)

- comprovar (usada 7.14%, coincidències 1)

- cerca'n ara (usada 7.14%, coincidències 1)

check spelling revisar l'ortografia

- revisar l'ortografia (usada 30.77%, coincidències 16)

- comprova l'ortografia (usada 23.08%, coincidències 12)

- verifica l'ortografia (usada 19.23%, coincidències 10)

- revisa l'ortografia (usada 3.85%, coincidències 2)

- verificació ortogràfica (usada 3.85%, coincidències 2)

- comprovació d'ortografia (usada 3.85%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 3.85%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 3.85%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 1.92%, coincidències 1)

- revisa'n l'ortografia (usada 1.92%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 1.92%, coincidències 1)

- check spelling (usada 1.92%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 70.37%, coincidències 19)

- casella (usada 11.11%, coincidències 3)

- casella de verificació (usada 7.41%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 3.70%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 3.70%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 3.70%, coincidències 1)

checkboxes caselles de selecció

- caselles de selecció (usada 71.43%, coincidències 5)

- caselles (usada 14.29%, coincidències 1)

- caixes de comprobació (usada 14.29%, coincidències 1)

checked marcat

- marcat (usada 37.50%, coincidències 12)

- comprovat (usada 28.12%, coincidències 9)

- activada (usada 12.50%, coincidències 4)

- activat (usada 9.38%, coincidències 3)

- verificat (usada 6.25%, coincidències 2)

- marcada (usada 3.12%, coincidències 1)

- comprovacions (usada 3.12%, coincidències 1)

checkerboard escaquer

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 5)

- tauler d'escacs (usada 40.00%, coincidències 4)

- escacs (usada 10.00%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 48.28%, coincidències 14)

- comprovant (usada 17.24%, coincidències 5)

- es comprova (usada 10.34%, coincidències 3)

- compte corrent (usada 10.34%, coincidències 3)

- verificació (usada 3.45%, coincidències 1)

- corrent (usada 3.45%, coincidències 1)

- checking (usada 3.45%, coincidències 1)

- comprovació (usada 3.45%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 13.33%, coincidències 2)

- es comprova si hi ha actualitzacions. (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 13.33%, coincidències 2)

- cerca actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 6.67%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

checklist llista de verificació

- llista de verificació (usada 44.44%, coincidències 4)

- llista de comprovació (usada 22.22%, coincidències 2)

- llista (usada 22.22%, coincidències 2)

- introduïu una etiqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 16.67%, coincidències 4)

- finalitza la compra (usada 16.67%, coincidències 4)

- finalitzar (usada 8.33%, coincidències 2)

- obtenció (usada 8.33%, coincidències 2)

- passa per caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- pagament (usada 4.17%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.17%, coincidències 1)

- agafa (usada 4.17%, coincidències 1)

- descarrega (usada 4.17%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.17%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalització de la compra (usada 4.17%, coincidències 1)

- pagament final (usada 4.17%, coincidències 1)

- obté (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 4.17%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 60.87%, coincidències 14)

- suma de comprovació (usada 21.74%, coincidències 5)

- checksum (usada 8.70%, coincidències 2)

- d.c. (usada 4.35%, coincidències 1)

- suma de verificació (checksum) (usada 4.35%, coincidències 1)

cheese formatge

- formatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- cheese (usada 14.29%, coincidències 1)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 11)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 85.71%, coincidències 12)

- xeroqui (usada 7.14%, coincidències 1)

- xerokee (usada 7.14%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 85.71%, coincidències 6)

- cireres (usada 14.29%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 100.00%, coincidències 8)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 42.86%, coincidències 3)

- xeiene; cheyenne (usada 28.57%, coincidències 2)

- xeiene (usada 14.29%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 14.29%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 54.55%, coincidències 6)

- chi (usada 18.18%, coincidències 2)

- xin (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 9.09%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 50.00%, coincidències 6)

- gallina (usada 33.33%, coincidències 4)

- joc de la gallina (usada 8.33%, coincidències 1)

- gall (usada 8.33%, coincidències 1)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 8)

child infant

- infant (usada 36.67%, coincidències 11)

- fill (usada 26.67%, coincidències 8)

- nen (usada 16.67%, coincidències 5)

- fill/a (usada 6.67%, coincidències 2)

- filla (usada 3.33%, coincidències 1)

- fill filla (usada 3.33%, coincidències 1)

- criatura (usada 3.33%, coincidències 1)

- canalla (usada 3.33%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 53.85%, coincidències 7)

- canalla (usada 23.08%, coincidències 3)

- filles (usada 7.69%, coincidències 1)

- infants (usada 7.69%, coincidències 1)

- infantil (usada 7.69%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 36)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes xilè (usada 12.50%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 37)

chinese xinès

- xinès (usada 89.13%, coincidències 41)

- xinesa (usada 6.52%, coincidències 3)

- xinés (usada 2.17%, coincidències 1)

- chinese (usada 2.17%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 93.33%, coincidències 14)

- xinès simplificat (usada 6.67%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 92.86%, coincidències 13)

- xinès tradicional (usada 7.14%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 95.00%, coincidències 19)

- xines simplificat (usada 5.00%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 19)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 82.35%, coincidències 14)

- chocolate (usada 5.88%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 5.88%, coincidències 1)

- xocolateria (usada 5.88%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 38.46%, coincidències 5)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 23.08%, coincidències 3)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose seleccionar

- seleccionar (usada 32.50%, coincidències 39)

- tria (usada 26.67%, coincidències 32)

- trieu (usada 20.83%, coincidències 25)

- escull (usada 4.17%, coincidències 5)

- escollir (usada 2.50%, coincidències 3)

- triar (usada 2.50%, coincidències 3)

- escolliu (usada 2.50%, coincidències 3)

- selecciona (usada 1.67%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 1.67%, coincidències 2)

- elegir (usada 0.83%, coincidències 1)

- elecció (usada 0.83%, coincidències 1)

- choose (usada 0.83%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 0.83%, coincidències 1)

- tria|escull (usada 0.83%, coincidències 1)

- elegeix (usada 0.83%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 54.55%, coincidències 6)

- tria un color (usada 18.18%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 9.09%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 9.09%, coincidències 1)

- escull un color (usada 9.09%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 76.92%, coincidències 10)

- seleccioneu un directori (usada 15.38%, coincidències 2)

- tria un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 35.71%, coincidències 10)

- tria un fitxer (usada 21.43%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 21.43%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.14%, coincidències 2)

- selecciona un arxiu (usada 7.14%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.57%, coincidències 1)

- seleccionar un arxiu (usada 3.57%, coincidències 1)

choose a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 45.45%, coincidències 5)

- trieu una carpeta (usada 36.36%, coincidències 4)

- tria una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- seleccionar una carpeta (usada 9.09%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose application seleccionar una aplicació

- seleccionar una aplicació (usada 37.50%, coincidències 6)

- trieu una aplicació (usada 25.00%, coincidències 4)

- tria l'aplicació (usada 12.50%, coincidències 2)

- seleccionar aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

- tria una aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 6.25%, coincidències 1)

choose color escull el color

- escull el color (usada 25.00%, coincidències 3)

- trieu un color (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria color (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu color (usada 8.33%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 33.33%, coincidències 13)

- trieu un fitxer (usada 17.95%, coincidències 7)

- seleccionar un arxiu (usada 10.26%, coincidències 4)

- escolliu un fitxer (usada 7.69%, coincidències 3)

- triar fitxer (usada 5.13%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 5.13%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- seleccionar arxiu (usada 2.56%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.56%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

- escull arxiu (usada 2.56%, coincidències 1)

- tria fitxer (usada 2.56%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecció de fitxers (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccionar arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 11.11%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 27.27%, coincidències 6)

- seleccionar carpeta (usada 18.18%, coincidències 4)

- seleccionar una carpeta (usada 13.64%, coincidències 3)

- selecciona la carpeta (usada 9.09%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 9.09%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 4.55%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 4.55%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 4.55%, coincidències 1)

- seleccioneu una carpeta (usada 4.55%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 4.55%, coincidències 1)

choose font escull el tipus de lletra

- escull el tipus de lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria un tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria la lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu el tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- triar tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria el tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecció del tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- trieu el tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 42.86%, coincidències 3)

- escull una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose image escolliu una imatge

- escolliu una imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- triar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose location seleccionar una ubicació

- seleccionar una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

choose one escolliu-ne un

- escolliu-ne un (usada 83.33%, coincidències 10)

- escolliu-ne una (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull un (usada 8.33%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 63.64%, coincidències 7)

- corda (usada 36.36%, coincidències 4)

christmas nadal

- nadal (usada 87.50%, coincidències 7)

- felicitació de nadal (usada 12.50%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.24%, coincidències 20)

- christmas island (usada 4.76%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 5)

- crom (usada 40.00%, coincidències 4)

- barra cromada (usada 10.00%, coincidències 1)

chromium chromium

- chromium (usada 71.43%, coincidències 5)

- crom (usada 28.57%, coincidències 2)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 11)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 85.71%, coincidències 6)

- església eslava (usada 14.29%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 13)

cinema cinema

- cinema (usada 92.31%, coincidències 12)

- sala de cinema (usada 7.69%, coincidències 1)

cipher xifratge

- xifratge (usada 27.27%, coincidències 3)

- xifra (usada 18.18%, coincidències 2)

- xifrat (usada 18.18%, coincidències 2)

- clau (usada 9.09%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 9.09%, coincidències 1)

- cipher (usada 9.09%, coincidències 1)

- codi (usada 9.09%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 95.29%, coincidències 81)

- circumferència (usada 2.35%, coincidències 2)

- circular (usada 1.18%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.18%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 92.86%, coincidències 13)

- circumferències (usada 7.14%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 8)

circular circular

- circular (usada 92.86%, coincidències 13)

- rodó (usada 7.14%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 55.00%, coincidències 11)

- referència (usada 35.00%, coincidències 7)

- cita (usada 10.00%, coincidències 2)

cities ciutats

- ciutats (usada 100.00%, coincidències 10)

city ciutat

- ciutat (usada 88.89%, coincidències 96)

- població (usada 7.41%, coincidències 8)

- localitat (usada 2.78%, coincidències 3)

- població dels estats units a l'estat de texas (usada 0.93%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 66.67%, coincidències 6)

- compatibilitat amb cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- compatibilitat del cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 77.78%, coincidències 7)

- formes de compatibilitat del cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 44.44%, coincidències 4)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 22.22%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- radicals cjk suplementaris (usada 25.00%, coincidències 2)

- radicals suplementaris del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- suplement radicals cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 80.00%, coincidències 8)

- traços del cjk (usada 10.00%, coincidències 1)

- pinzellades cjk (usada 10.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 55.56%, coincidències 5)

- ideogrames unificats del cjk (usada 33.33%, coincidències 3)

- ideografies unificats cjk (usada 11.11%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 30.00%, coincidències 3)

- abraçadora (usada 20.00%, coincidències 2)

- fixar (usada 10.00%, coincidències 1)

- fixa (usada 10.00%, coincidències 1)

- clamp (usada 10.00%, coincidències 1)

- limita (usada 10.00%, coincidències 1)

- serjant (usada 10.00%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 91.38%, coincidències 53)

- classifica (usada 1.72%, coincidències 1)

- classes (usada 1.72%, coincidències 1)

- class (usada 1.72%, coincidències 1)

- aula (usada 1.72%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.72%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 57.14%, coincidències 12)

- nom de classe (usada 42.86%, coincidències 9)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 20)

classic clàssic

- clàssic (usada 87.10%, coincidències 27)

- clàssica (usada 9.68%, coincidències 3)

- edita el clàssic (usada 3.23%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 72.73%, coincidències 8)

- música clàssica (usada 9.09%, coincidències 1)

- clàssic (usada 9.09%, coincidències 1)

- clàssic (desambiguació) (usada 9.09%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 21)

classified classificat

- classificat (usada 75.00%, coincidències 6)

- classificats (usada 12.50%, coincidències 1)

- confidencial (usada 12.50%, coincidències 1)

clean neteja

- neteja (usada 70.97%, coincidències 22)

- apte (usada 6.45%, coincidències 2)

- net (usada 6.45%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.45%, coincidències 2)

- clean (usada 3.23%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.23%, coincidències 1)

- precís (usada 3.23%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 81.82%, coincidències 18)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 2)

- endreçar (usada 9.09%, coincidències 2)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 34.78%, coincidències 8)

- endreçant (usada 13.04%, coincidències 3)

- esborrant (usada 13.04%, coincidències 3)

- netejant (usada 13.04%, coincidències 3)

- es fa neteja (usada 8.70%, coincidències 2)

- es neteja (usada 4.35%, coincidències 1)

- neta (usada 4.35%, coincidències 1)

- ordenant (usada 4.35%, coincidències 1)

- neteja (usada 4.35%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 89.47%, coincidències 17)

- netejar (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'està netejant (usada 5.26%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 56.67%, coincidències 187)

- esborra (usada 13.33%, coincidències 44)

- esborrar (usada 11.52%, coincidències 38)

- buida (usada 5.45%, coincidències 18)

- netejar (usada 4.24%, coincidències 14)

- descarta (usada 1.82%, coincidències 6)

- clar (usada 1.52%, coincidències 5)

- neteja-ho (usada 0.91%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.61%, coincidències 2)

- serè (usada 0.61%, coincidències 2)

- eliminar (usada 0.61%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 0.61%, coincidències 2)

- neteja la cerca (usada 0.61%, coincidències 2)

- cel clar (usada 0.30%, coincidències 1)

- clear (usada 0.30%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.30%, coincidències 1)

- desmarcar (usada 0.30%, coincidències 1)

- neteja|esborra (usada 0.30%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 50.85%, coincidències 30)

- esborra-ho tot (usada 15.25%, coincidències 9)

- neteja tot (usada 10.17%, coincidències 6)

- esborrar-ho tot (usada 6.78%, coincidències 4)

- suprimeix-ho tot (usada 5.08%, coincidències 3)

- elimina-ho tot (usada 3.39%, coincidències 2)

- netejar-ho tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 1.69%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.69%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 50.00%, coincidències 9)

- esborra la memòria cau (usada 27.78%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 11.11%, coincidències 2)

- netejar memòria cau (usada 5.56%, coincidències 1)

- buidar memòria cau (usada 5.56%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 60.00%, coincidències 6)

- esborrar dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborra dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- netejar dades (usada 10.00%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 77.78%, coincidències 7)

- buida el filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra el filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

clear formatting neteja el format

- neteja el format (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborra el format (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja la formatació (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja el formatatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix el format (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar format (usada 12.50%, coincidències 1)

- clear formatting (usada 12.50%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 57.69%, coincidències 30)

- esborra l'historial (usada 19.23%, coincidències 10)

- esborrar historial (usada 7.69%, coincidències 4)

- buida l'historial (usada 3.85%, coincidències 2)

- neteja'n l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborrar l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 1.92%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 65.22%, coincidències 15)

- buida la llista (usada 21.74%, coincidències 5)

- esborra la llista (usada 4.35%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 4.35%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 4.35%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 53.33%, coincidències 8)

- esborra el registre (usada 13.33%, coincidències 2)

- buida el registre (usada 13.33%, coincidències 2)

- esborrar el registre (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 6.67%, coincidències 1)

clear menu buidar el menú

- buidar el menú (usada 87.32%, coincidències 62)

- neteja el menú (usada 5.63%, coincidències 4)

- esborrar menú (usada 4.23%, coincidències 3)

- esborrar el menú (usada 2.82%, coincidències 2)

clear private data neteja les dades privades

- neteja les dades privades (usada 41.67%, coincidències 5)

- esborra les dades privades (usada 41.67%, coincidències 5)

- neteja les dades personals (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja les dades privades. (usada 8.33%, coincidències 1)

clear recent searches esborrar les cerques recents

- esborrar les cerques recents (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborra les cerques recents (usada 18.18%, coincidències 2)

- neteja les cerques recents (usada 18.18%, coincidències 2)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 63.64%, coincidències 14)

- esborra la cerca (usada 22.73%, coincidències 5)

- netejar cerca (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar la cerca (usada 4.55%, coincidències 1)

- cerca clara (usada 4.55%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 67.86%, coincidències 19)

- neteja selecció (usada 7.14%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 3.57%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 3.57%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 3.57%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 3.57%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 3.57%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 50.00%, coincidències 5)

- esborra el text (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 33.33%, coincidències 5)

- liquidada (usada 33.33%, coincidències 5)

- esborrat (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimides (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.67%, coincidències 1)

clef clau

- clau (usada 100.00%, coincidències 9)

click clic

- clic (usada 67.65%, coincidències 23)

- feu clic (usada 5.88%, coincidències 2)

- fer clic (usada 5.88%, coincidències 2)

- feu un clic (usada 5.88%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 5.88%, coincidències 2)

- fes clic (usada 2.94%, coincidències 1)

- click (usada 2.94%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 2.94%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 58.33%, coincidències 7)

- clica aquí (usada 25.00%, coincidències 3)

- fes clic aquí (usada 16.67%, coincidències 2)

click to edit clica per a editar

- clica per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar-la (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

clicks clics

- clics (usada 100.00%, coincidències 11)

client client

- client (usada 96.77%, coincidències 30)

- client (grup) (usada 3.23%, coincidències 1)

client id id del client

- id del client (usada 46.15%, coincidències 6)

- id de client (usada 38.46%, coincidències 5)

- identificador de client (usada 15.38%, coincidències 2)

client secret secret del client

- secret del client (usada 28.57%, coincidències 2)

- contrasenya del client (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau secreta del client (usada 14.29%, coincidències 1)

- secret de client (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrasenya client (usada 14.29%, coincidències 1)

- clau de client (usada 14.29%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 7)

clip clip

- clip (usada 40.74%, coincidències 11)

- retalla (usada 33.33%, coincidències 9)

- retallar (usada 7.41%, coincidències 2)

- retall (usada 7.41%, coincidències 2)

- tall (usada 3.70%, coincidències 1)

- retallat (usada 3.70%, coincidències 1)

- klip (usada 3.70%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 91.11%, coincidències 41)

- portapapers (usada 8.89%, coincidències 4)

clipping retall

- retall (usada 44.44%, coincidències 4)

- retallat (usada 33.33%, coincidències 3)

- escapçament dels pics (usada 11.11%, coincidències 1)

- afèresi (usada 11.11%, coincidències 1)

- retallada (usada 0.00%, coincidències 0)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 44)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 52.38%, coincidències 11)

- en sentit horari (usada 28.57%, coincidències 6)

- cap a la dreta (usada 4.76%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 4.76%, coincidències 1)

- horària (usada 4.76%, coincidències 1)

- horari (usada 4.76%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 90.00%, coincidències 54)

- clon (usada 6.67%, coincidències 4)

- clonar (usada 1.67%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.67%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 73.83%, coincidències 488)

- tancar (usada 24.96%, coincidències 165)

- tancament (usada 0.45%, coincidències 3)

- close (usada 0.45%, coincidències 3)

- a prop (usada 0.15%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.15%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 82.50%, coincidències 33)

- tancar-ho tot (usada 12.50%, coincidències 5)

- tancar tots (usada 2.50%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.50%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 13)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 50.00%, coincidències 5)

- tancar totes les finestres (usada 30.00%, coincidències 3)

- tanca totes la finestra (usada 10.00%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres. (usada 10.00%, coincidències 1)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 83.33%, coincidències 10)

- tanca document (usada 8.33%, coincidències 1)

- tancar document (usada 8.33%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 60.71%, coincidències 17)

- tancar les altres pestanyes (usada 25.00%, coincidències 7)

- tanca altres pestanyes (usada 10.71%, coincidències 3)

- tanca la resta de pestanyes (usada 3.57%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 83.33%, coincidències 10)

- tancar projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- tanca projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 84.81%, coincidències 67)

- tancar la pestanya (usada 8.86%, coincidències 7)

- tanca pestanya (usada 2.53%, coincidències 2)

- tancar pestanya (usada 2.53%, coincidències 2)

- tancament de pestanya (usada 1.27%, coincidències 1)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 80.00%, coincidències 8)

- tanca la finestra (usada 20.00%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 78.95%, coincidències 60)

- tancar la finestra (usada 11.84%, coincidències 9)

- tancar finestra (usada 5.26%, coincidències 4)

- tanca finestra (usada 2.63%, coincidències 2)

- tanca la finestra. (usada 1.32%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 87.50%, coincidències 21)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.17%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 4.17%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.17%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 74.58%, coincidències 44)

- tancada (usada 15.25%, coincidències 9)

- tancades (usada 5.08%, coincidències 3)

- cancel·lat (usada 1.69%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.69%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.69%, coincidències 1)

closing s'està tancant

- s'està tancant (usada 41.67%, coincidències 5)

- tancant (usada 41.67%, coincidències 5)

- tancament (usada 8.33%, coincidències 1)

- closing (usada 8.33%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 71.43%, coincidències 5)

- data tancament (usada 14.29%, coincidències 1)

- data límit (usada 14.29%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 93.10%, coincidències 27)

- cloud (usada 3.45%, coincidències 1)

- al núvol (usada 3.45%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 15)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 93.75%, coincidències 15)

- nuvolat (usada 6.25%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 7)

cluster clúster

- clúster (usada 70.59%, coincidències 12)

- agrupament (usada 5.88%, coincidències 1)

- cúmul (usada 5.88%, coincidències 1)

- cluster (usada 5.88%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 5.88%, coincidències 1)

- cluster ii (usada 5.88%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.83%, coincidències 45)

- dom (usada 2.17%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 21)

coarse aspre

- aspre (usada 37.50%, coincidències 3)

- gruixuda (usada 12.50%, coincidències 1)

- gruixut (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 12.50%, coincidències 1)

- ample (usada 12.50%, coincidències 1)

- tosc (usada 12.50%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 81.25%, coincidències 13)

- illes cocos o illes keeling (usada 6.25%, coincidències 1)

- illes cocos (usada 6.25%, coincidències 1)

- cocos (keeling) islands (usada 6.25%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 97.40%, coincidències 75)

- code (usada 2.60%, coincidències 2)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 95.24%, coincidències 20)

- codec (usada 4.76%, coincidències 1)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 11)

cold fred

- fred (usada 92.31%, coincidències 12)

- refredat (usada 7.69%, coincidències 1)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 8)

collapse redueix

- redueix (usada 40.43%, coincidències 19)

- replega (usada 31.91%, coincidències 15)

- col·lapsa (usada 6.38%, coincidències 3)

- contreu (usada 4.26%, coincidències 2)

- contreure (usada 4.26%, coincidències 2)

- minimitza (usada 2.13%, coincidències 1)

- plega (usada 2.13%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.13%, coincidències 1)

- reduir (usada 2.13%, coincidències 1)

- col·lapsar (usada 2.13%, coincidències 1)

- contrau (usada 2.13%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 30.99%, coincidències 22)

- minimitza tot (usada 14.08%, coincidències 10)

- contreu-ho tot (usada 12.68%, coincidències 9)

- replega-ho tot (usada 11.27%, coincidències 8)

- contreure tot (usada 5.63%, coincidències 4)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.63%, coincidències 4)

- reduir tot (usada 2.82%, coincidències 2)

- replega'ls tots (usada 2.82%, coincidències 2)

- colapsa-ho tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 1.41%, coincidències 1)

- col·lapsa tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- contreure-ho tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- col·lapsar tot (usada 1.41%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.41%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 45.45%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 18.18%, coincidències 2)

- contret (usada 18.18%, coincidències 2)

- replegat (usada 9.09%, coincidències 1)

- plegat (usada 9.09%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 36.36%, coincidències 4)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 43)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 21)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 31)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 85.71%, coincidències 6)

- pes colombià (usada 14.29%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 84.62%, coincidències 11)

- colón (usada 7.69%, coincidències 1)

- cometa (usada 7.69%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.45%, coincidències 359)

- colors (usada 0.28%, coincidències 1)

- un dels tres colors primaris (usada 0.28%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 14)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 14)

color 3 color 3

- color 3 (usada 100.00%, coincidències 7)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 56.25%, coincidències 9)

- balanç de color (usada 25.00%, coincidències 4)

- balanç del color (usada 6.25%, coincidències 1)

- equilibri de color. (usada 6.25%, coincidències 1)

- balanç de blancs (usada 6.25%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 44.44%, coincidències 4)

- subexposar color (c. burn) (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 11.11%, coincidències 1)

- crema (usada 11.11%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 13)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 50.00%, coincidències 5)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 10.00%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- esvaïment del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 88.89%, coincidències 8)

- efectes del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 71.43%, coincidències 10)

- gestió de color (usada 14.29%, coincidències 2)

- gestió dels colors (usada 7.14%, coincidències 1)

- gestió digital del color (usada 7.14%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 66.67%, coincidències 16)

- mode del color (usada 29.17%, coincidències 7)

- mode de colors (usada 4.17%, coincidències 1)

color model model de color

- model de color (usada 86.67%, coincidències 13)

- model del color (usada 13.33%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 11)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 17)

color picker selector de color

- selector de color (usada 50.00%, coincidències 11)

- selector de colors (usada 13.64%, coincidències 3)

- pipeta (usada 9.09%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 9.09%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 4.55%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 4.55%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 4.55%, coincidències 1)

- selector del color (usada 4.55%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 86.67%, coincidències 13)

- color del perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

color ramp degradat

- degradat (usada 95.45%, coincidències 21)

- rampa de color (usada 4.55%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 48.57%, coincidències 17)

- esquema de colors (usada 45.71%, coincidències 16)

- combinació de colors (usada 5.71%, coincidències 2)

color space espai de color

- espai de color (usada 96.00%, coincidències 24)

- espai del color (usada 4.00%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 69.23%, coincidències 9)

- temperatura de color (usada 30.77%, coincidències 4)

color wheel roda de colors

- roda de colors (usada 50.00%, coincidències 4)

- roda de color (usada 25.00%, coincidències 2)

- cercle cromàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 10)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està acolorint (usada 12.50%, coincidències 1)

- color (usada 12.50%, coincidències 1)

- coloració (usada 12.50%, coincidències 1)

- dóna color (usada 12.50%, coincidències 1)

- donar color (usada 12.50%, coincidències 1)

- colorejat (usada 12.50%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 88.24%, coincidències 15)

- coloreja (usada 5.88%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 5.88%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 119)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 90.91%, coincidències 20)

- espai de colors (usada 4.55%, coincidències 1)

- espaicolor (usada 4.55%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 10)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 57.14%, coincidències 4)

- cols (usada 42.86%, coincidències 3)

column columna

- columna (usada 98.37%, coincidències 121)

- column (usada 0.81%, coincidències 1)

- kolonn (usada 0.81%, coincidències 1)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 11)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 11)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 68.75%, coincidències 11)

- capçalera de la columna (usada 25.00%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 6.25%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 66.67%, coincidències 6)

- nom de columna (usada 33.33%, coincidències 3)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 30.00%, coincidències 3)

- espaiat entre columnes (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 20.00%, coincidències 2)

- espaiat de columna (usada 10.00%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 10.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 81.82%, coincidències 18)

- amplada de columna (usada 13.64%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.47%, coincidències 186)

- columns (usada 0.53%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 69.57%, coincidències 16)

- combinar (usada 21.74%, coincidències 5)

- combine (usada 4.35%, coincidències 1)

- l'aliança (usada 4.35%, coincidències 1)

combined combinat

- combinat (usada 100.00%, coincidències 7)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 44.44%, coincidències 4)

- marques diacrítiques de combinació (usada 22.22%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 11.11%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 11.11%, coincidències 1)

- combinació de signes diacrític (usada 11.11%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 44.44%, coincidències 4)

- mitges marques de combinació (usada 33.33%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 11.11%, coincidències 1)

- semi-marques conbinacionals (usada 11.11%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 85.19%, coincidències 23)

- quadre de combinacions (usada 3.70%, coincidències 1)

- casella combinada (usada 3.70%, coincidències 1)

- desplegable (usada 3.70%, coincidències 1)

- caixa combinada (usada 3.70%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 11)

comet cometa

- cometa (usada 85.71%, coincidències 6)

- estel (usada 14.29%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 31)

command ordre

- ordre (usada 97.93%, coincidències 142)

- comandament (usada 1.38%, coincidències 2)

- command (usada 0.69%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 90.70%, coincidències 39)

- línia d''ordres (usada 2.33%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 2.33%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.33%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.33%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 12.50%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 90.91%, coincidències 10)

- ordre que vols executar (usada 9.09%, coincidències 1)

commander commander

- commander (usada 66.67%, coincidències 6)

- comando (usada 11.11%, coincidències 1)

- comandant (usada 11.11%, coincidències 1)

- capità de fragata (usada 11.11%, coincidències 1)

commands ordres

- ordres (usada 98.11%, coincidències 52)

- comandes (usada 1.89%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 96.09%, coincidències 246)

- comenta (usada 1.95%, coincidències 5)

- comment (usada 0.78%, coincidències 2)

- comentaris (usada 0.78%, coincidències 2)

- nota (usada 0.39%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 99.08%, coincidències 215)

- comentari (usada 0.92%, coincidències 2)

commercial comercial

- comercial (usada 88.89%, coincidències 8)

- anunci (usada 11.11%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 32.56%, coincidències 14)

- comissió (usada 9.30%, coincidències 4)

- publicació (usada 9.30%, coincidències 4)

- confirma (usada 6.98%, coincidències 3)

- entrega (usada 6.98%, coincidències 3)

- valida (usada 4.65%, coincidències 2)

- commit (usada 4.65%, coincidències 2)

- envia (usada 4.65%, coincidències 2)

- puja (usada 4.65%, coincidències 2)

- aplica (usada 2.33%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.33%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.33%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 2.33%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.33%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.33%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.33%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 46.15%, coincidències 6)

- missatge de la comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de confirmació (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge de comissió (usada 15.38%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 7.69%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 77.78%, coincidències 21)

- general (usada 3.70%, coincidències 1)

- normal (usada 3.70%, coincidències 1)

- usual (usada 3.70%, coincidències 1)

- àrea comunal (usada 3.70%, coincidències 1)

- comunes (usada 3.70%, coincidències 1)

- opcions comunes (usada 3.70%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 81.82%, coincidències 18)

- nom de pila (usada 9.09%, coincidències 2)

- nom (usada 4.55%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 4.55%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 77.78%, coincidències 7)

- opcions comuns (usada 22.22%, coincidències 2)

communication comunicació

- comunicació (usada 92.86%, coincidències 13)

- comunicacions (usada 7.14%, coincidències 1)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 10)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 23)

community support assistència de la comunitat

- assistència de la comunitat (usada 25.00%, coincidències 2)

- suport de la comunitat (usada 25.00%, coincidències 2)

- suport comunitari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajuda de la comunitat (usada 12.50%, coincidències 1)

- assistència comunitària (usada 12.50%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 90.91%, coincidències 20)

- comoros (usada 9.09%, coincidències 2)

compact compacte

- compacte (usada 55.88%, coincidències 19)

- compacta (usada 41.18%, coincidències 14)

- compactes (usada 2.94%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 71.43%, coincidències 15)

- visualització compacta (usada 28.57%, coincidències 6)

company empresa

- empresa (usada 96.36%, coincidències 53)

- companyia (usada 3.64%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 63.16%, coincidències 12)

- nom de la companyia (usada 15.79%, coincidències 3)

- raó social (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.26%, coincidències 1)

- empresa (usada 5.26%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 75.00%, coincidències 30)

- comparar (usada 12.50%, coincidències 5)

- comparació (usada 7.50%, coincidències 3)

- compare (usada 2.50%, coincidències 1)

- compareu (usada 2.50%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 13)

compass brúixola

- brúixola (usada 63.64%, coincidències 7)

- compàs (usada 36.36%, coincidències 4)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 24)

compilation compilació

- compilació (usada 55.56%, coincidències 5)

- recopilació (usada 22.22%, coincidències 2)

- compliació (usada 11.11%, coincidències 1)

- compilation (usada 11.11%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 66.67%, coincidències 8)

- compilar (usada 16.67%, coincidències 2)

- construcció (usada 8.33%, coincidències 1)

- compile (usada 8.33%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 9)

complementary complementari

- complementari (usada 100.00%, coincidències 9)

complete completat

- completat (usada 35.19%, coincidències 19)

- complet (usada 20.37%, coincidències 11)

- completar (usada 7.41%, coincidències 4)

- acabat (usada 7.41%, coincidències 4)

- finalitzat (usada 7.41%, coincidències 4)

- completa (usada 5.56%, coincidències 3)

- completeu (usada 5.56%, coincidències 3)

- completada (usada 3.70%, coincidències 2)

- realitzat (usada 1.85%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.85%, coincidències 1)

- % completat (usada 1.85%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 1.85%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 44.94%, coincidències 40)

- completada (usada 23.60%, coincidències 21)

- acabat (usada 5.62%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 5.62%, coincidències 5)

- acabada (usada 5.62%, coincidències 5)

- s'ha acabat (usada 4.49%, coincidències 4)

- completades (usada 3.37%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 2.25%, coincidències 2)

- finalitzada (usada 2.25%, coincidències 2)

- complet (usada 1.12%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 1.12%, coincidències 1)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 27)

component component

- component (usada 96.15%, coincidències 25)

- per components (usada 3.85%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 19)

compose redacta

- redacta (usada 33.33%, coincidències 9)

- redactar (usada 25.93%, coincidències 7)

- escriviu (usada 14.81%, coincidències 4)

- compon (usada 11.11%, coincidències 3)

- compose (usada 3.70%, coincidències 1)

- nou (usada 3.70%, coincidències 1)

- composa (usada 3.70%, coincidències 1)

- escriu (usada 3.70%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- escriu un missatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- escriviu un missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escriu un missatge privat (usada 11.11%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 80.77%, coincidències 42)

- editor (usada 11.54%, coincidències 6)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 1.92%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 1.92%, coincidències 1)

- composer (usada 1.92%, coincidències 1)

- redactor (usada 1.92%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 45.45%, coincidències 5)

- compon (usada 18.18%, coincidències 2)

- composició (usada 18.18%, coincidències 2)

- composat (usada 9.09%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 9.09%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 68.75%, coincidències 11)

- redacció (usada 31.25%, coincidències 5)

compound composició

- composició (usada 55.56%, coincidències 5)

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compound (usada 11.11%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 67.74%, coincidències 21)

- comprimir (usada 16.13%, coincidències 5)

- compressió (usada 12.90%, coincidències 4)

- compresa (medicina) (usada 3.23%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 92.86%, coincidències 13)

- compressed (usada 7.14%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 68)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 14)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 44.44%, coincidències 4)

- nivell de compressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- ràtio de compressió (usada 22.22%, coincidències 2)

compute calcula

- calcula (usada 62.50%, coincidències 5)

- calcular (usada 12.50%, coincidències 1)

- càlcul (usada 12.50%, coincidències 1)

- computa (usada 12.50%, coincidències 1)

computer ordinador

- ordinador (usada 98.36%, coincidències 60)

- ordinadors (usada 1.64%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 82.35%, coincidències 14)

- nom d'ordinador (usada 11.76%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 5.88%, coincidències 1)

concatenate concatena

- concatena (usada 80.00%, coincidències 8)

- concatenate (usada 10.00%, coincidències 1)

- concatenar (usada 10.00%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 18)

condensed condensat

- condensat (usada 58.33%, coincidències 7)

- condensada (usada 41.67%, coincidències 5)

condition condició

- condició (usada 94.55%, coincidències 52)

- estat (usada 5.45%, coincidències 3)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 63.64%, coincidències 7)

- format condicional (usada 36.36%, coincidències 4)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 23)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 27.27%, coincidències 3)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

- conductor elèctric (usada 9.09%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 92.31%, coincidències 12)

- conus (usada 7.69%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 90.00%, coincidències 9)

- congrés (usada 10.00%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 12)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 21)

config configuració

- configuració (usada 65.00%, coincidències 13)

- config (usada 25.00%, coincidències 5)

- (configura|configurar) (usada 5.00%, coincidències 1)

- configura (usada 5.00%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 97.47%, coincidències 77)

- configuracions (usada 1.27%, coincidències 1)

- (configuració|paràmetres|preferències|ajustos|ajustaments) (usada 1.27%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 66.67%, coincidències 8)

- hi ha un error en la configuració (usada 16.67%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 93.75%, coincidències 15)

- arxiu de configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 8)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 9)

configure configura

- configura (usada 85.19%, coincidències 115)

- configurar (usada 8.89%, coincidències 12)

- configuració (usada 5.93%, coincidències 8)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 60.00%, coincidències 6)

- configurant (usada 30.00%, coincidències 3)

- es configura (usada 10.00%, coincidències 1)

confirm confirmeu-ho

- confirmeu-ho (usada 35.26%, coincidències 61)

- confirma (usada 34.68%, coincidències 60)

- confirmar (usada 13.87%, coincidències 24)

- confirmació (usada 11.56%, coincidències 20)

- confirmeu (usada 2.89%, coincidències 5)

- confirma extensió (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirma|confirmar (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirma-ho (usada 0.58%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 55.17%, coincidències 16)

- confirmeu la supressió (usada 17.24%, coincidències 5)

- confirma l'esborrat (usada 6.90%, coincidències 2)

- confirmació de la supressió (usada 6.90%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 3.45%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 26.32%, coincidències 5)

- confirmeu la supressió (usada 21.05%, coincidències 4)

- en confirmar la supressió (usada 15.79%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 10.53%, coincidències 2)

- confirmació de l'eliminació (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirmar l'esborrament (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 5.26%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 5.26%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 23.53%, coincidències 4)

- confirma la contrasenya nova (usada 17.65%, coincidències 3)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 17.65%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 11.76%, coincidències 2)

- confirmi la nova contrasenya (usada 11.76%, coincidències 2)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 5.88%, coincidències 1)

confirm overwrite confirma sobreescriptura

- confirma sobreescriptura (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmació de sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- conformeu la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- sobreescriure el fitxer? (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma sobreescritura (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 46.03%, coincidències 29)

- confirma la contrasenya (usada 28.57%, coincidències 18)

- confirmar contrasenya (usada 11.11%, coincidències 7)

- confirmació de la contrasenya (usada 6.35%, coincidències 4)

- confirmar la contrasenya (usada 3.17%, coincidències 2)

- confirmeu la contrasenya. (usada 1.59%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.59%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.59%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 39)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 8)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 57.89%, coincidències 11)

- confirmada (usada 36.84%, coincidències 7)

- s'ha confirmat (usada 5.26%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 93.33%, coincidències 28)

- conflict (usada 3.33%, coincidències 1)

- retorn a l'abisme (usada 3.33%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 72.73%, coincidències 8)

- entra en conflicte (usada 18.18%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 9.09%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 10)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 60.00%, coincidències 6)

- felicitats (usada 30.00%, coincidències 3)

- felicitacions (usada 10.00%, coincidències 1)

congratulations! enhorabona!

- enhorabona! (usada 31.25%, coincidències 5)

- felicitats! (usada 31.25%, coincidències 5)

- felicitacions (usada 25.00%, coincidències 4)

- felicitats. (usada 6.25%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 6.25%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 69.86%, coincidències 102)

- connectar (usada 22.60%, coincidències 33)

- connexió (usada 1.37%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.37%, coincidències 2)

- connecta't (usada 1.37%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.37%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.68%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.68%, coincidències 1)

- connecteu-vos amb nosaltres (usada 0.68%, coincidències 1)

connect to connectar a

- connectar a (usada 41.67%, coincidències 5)

- connecta a (usada 33.33%, coincidències 4)

- connecta't a (usada 25.00%, coincidències 3)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 26.67%, coincidències 8)

- connecta't al servidor (usada 23.33%, coincidències 7)

- connectar al servidor (usada 23.33%, coincidències 7)

- connecta amb el servidor (usada 13.33%, coincidències 4)

- connecta't a un servidor (usada 6.67%, coincidències 2)

- connecta a un servidor (usada 6.67%, coincidències 2)

connected connectat

- connectat (usada 94.00%, coincidències 94)

- connectada (usada 2.00%, coincidències 2)

- connexió correcta (usada 1.00%, coincidències 1)

- connectades (usada 1.00%, coincidències 1)

- conectat (usada 1.00%, coincidències 1)

- s'ha connectat (usada 1.00%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 7)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 9)

connecting connectant

- connectant (usada 50.00%, coincidències 56)

- s'està connectant (usada 46.43%, coincidències 52)

- es connecta (usada 1.79%, coincidències 2)

- s''està connectant (usada 0.89%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.89%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 97.06%, coincidències 66)

- connexions (usada 1.47%, coincidències 1)

- contacte (usada 1.47%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 58.33%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 41.67%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 80.95%, coincidències 17)

- s'ha produït un error de connexió (usada 14.29%, coincidències 3)

- error de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 60.00%, coincidències 27)

- la connexió ha fallat (usada 24.44%, coincidències 11)

- error de connexió (usada 6.67%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.22%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 2.22%, coincidències 1)

- ha fallat la connexió. (usada 2.22%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.22%, coincidències 1)

connection failed. la connexió ha fallat.

- la connexió ha fallat. (usada 75.00%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 12.50%, coincidències 1)

- connexió fallida. (usada 12.50%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 81.25%, coincidències 13)

- connexió perduda (usada 18.75%, coincidències 3)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 55.56%, coincidències 10)

- s'ha refusat la connexió (usada 22.22%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'ha negat la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 90.91%, coincidències 10)

- seguretat de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 53.33%, coincidències 8)

- ajusts de la connexió (usada 13.33%, coincidències 2)

- paràmetres de connexió (usada 13.33%, coincidències 2)

- arranjament de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- configuració de la connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 28.57%, coincidències 4)

- la connexió ha expirat (usada 14.29%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha caducat (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 7.14%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- retard de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha superat el temps límit per a la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió esgotat (usada 9.09%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 88.89%, coincidències 40)

- contactes (usada 6.67%, coincidències 3)

- conexions (usada 2.22%, coincidències 1)

- connections (usada 2.22%, coincidències 1)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 100.00%, coincidències 7)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 24)

console consola

- consola (usada 93.75%, coincidències 30)

- terminal (usada 3.12%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 3.12%, coincidències 1)

consolidate consolida

- consolida (usada 80.00%, coincidències 8)

- consolidar (usada 20.00%, coincidències 2)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 23)

constrain proportions constreny les proporcions

- constreny les proporcions (usada 28.57%, coincidències 2)

- limita les proporcions (usada 14.29%, coincidències 1)

- restringeix les proporcions (usada 14.29%, coincidències 1)

- conserva les proporcions (usada 14.29%, coincidències 1)

- proporcions de restricció (usada 14.29%, coincidències 1)

- manté les proporcions (usada 14.29%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 87.50%, coincidències 14)

- constraint (usada 6.25%, coincidències 1)

- constricció (usada 6.25%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 92.31%, coincidències 12)

- constraints (usada 7.69%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 81.82%, coincidències 9)

- obres (usada 9.09%, coincidències 1)

- en construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

consumer key clau del client

- clau del client (usada 25.00%, coincidències 2)

- consumer key (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau de consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 98.84%, coincidències 85)

- contacteu (usada 1.16%, coincidències 1)

contact details detalls del contacte

- detalls del contacte (usada 77.78%, coincidències 7)

- detalls de contacte (usada 22.22%, coincidències 2)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 72.73%, coincidències 8)

- informació del contacte (usada 18.18%, coincidències 2)

- contact info (usada 9.09%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- dades de contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- informació del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 12)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 64.71%, coincidències 11)

- nom de contacte (usada 35.29%, coincidències 6)

contact sheet full de contactes

- full de contactes (usada 60.00%, coincidències 6)

- full de contacte (usada 40.00%, coincidències 4)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 37.04%, coincidències 10)

- contacta'ns (usada 22.22%, coincidències 6)

- contacteu amb nosaltres (usada 18.52%, coincidències 5)

- contacte (usada 11.11%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 3.70%, coincidències 1)

- contacti'ns (usada 3.70%, coincidències 1)

- contacta (usada 3.70%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 117)

container contenidor

- contenidor (usada 96.15%, coincidències 25)

- recipient (usada 3.85%, coincidències 1)

containers contenidors

- contenidors (usada 88.89%, coincidències 8)

- contenidor (usada 11.11%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 97.06%, coincidències 66)

- contingut (usada 2.94%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 98.28%, coincidències 114)

- continguts (usada 1.72%, coincidències 2)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 93.33%, coincidències 28)

- tipus de continguts (usada 3.33%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 3.33%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 64.95%, coincidències 63)

- continguts (usada 32.99%, coincidències 32)

- contents (usada 1.03%, coincidències 1)

- índex (usada 1.03%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.87%, coincidències 37)

- contexte (usada 2.56%, coincidències 1)

- contextual (usada 2.56%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 94.74%, coincidències 18)

- menú de dreceres (o contextual) (usada 5.26%, coincidències 1)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.00%, coincidències 9)

- menús de context (usada 10.00%, coincidències 1)

continent continent

- continent (usada 88.89%, coincidències 8)

- continent més austral de la terra (usada 11.11%, coincidències 1)

continue continua

- continua (usada 64.76%, coincidències 215)

- continuar (usada 33.73%, coincidències 112)

- continue (usada 0.60%, coincidències 2)

- contínua (usada 0.30%, coincidències 1)

- continua|continueu|segueix|seguiu (usada 0.30%, coincidències 1)

- continua (cont) (usada 0.30%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar igualment (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua tanmateix (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

- continuar de tota manera (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 37.50%, coincidències 3)

- continuo? (usada 25.00%, coincidències 2)

- continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

- continua? (usada 12.50%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 81.08%, coincidències 30)

- contínua (usada 10.81%, coincidències 4)

- continua (usada 2.70%, coincidències 1)

- continuous (usada 2.70%, coincidències 1)

- continuu (usada 2.70%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 80.00%, coincidències 12)

- vora (usada 20.00%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 68)

contribute col·laboreu

- col·laboreu (usada 13.04%, coincidències 3)

- col·labora (usada 13.04%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 13.04%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuir (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribueix (usada 8.70%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 4.35%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 75.00%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- donacions (usada 8.33%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 55.00%, coincidències 11)

- contribuïdor (usada 30.00%, coincidències 6)

- contribuent (usada 5.00%, coincidències 1)

- participant (usada 5.00%, coincidències 1)

- coŀlaborador/a (usada 5.00%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 65.62%, coincidències 21)

- contribuïdors (usada 28.12%, coincidències 9)

- col·laboració (usada 3.12%, coincidències 1)

- contribuents (usada 3.12%, coincidències 1)

control control

- control (usada 95.56%, coincidències 43)

- tecla de control esquerre (usada 2.22%, coincidències 1)

- controlar (usada 2.22%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 69.23%, coincidències 9)

- panell de control (usada 23.08%, coincidències 3)

- plafó de control (usada 7.69%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 88.89%, coincidències 8)

- pictogrames de control (usada 11.11%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 85.00%, coincidències 17)

- comandament (usada 5.00%, coincidències 1)

- responsable del tractament (usada 5.00%, coincidències 1)

- controladora (usada 5.00%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 28)

conversation conversa

- conversa (usada 91.30%, coincidències 21)

- conversació (usada 4.35%, coincidències 1)

- conversation (usada 4.35%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 100.00%, coincidències 16)

conversion conversió

- conversió (usada 88.89%, coincidències 16)

- conversion (usada 5.56%, coincidències 1)

- extra point (usada 5.56%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 68.66%, coincidències 46)

- convertir (usada 22.39%, coincidències 15)

- conversió (usada 4.48%, coincidències 3)

- convert (usada 2.99%, coincidències 2)

- conveteix (usada 1.49%, coincidències 1)

convert to converteix a

- converteix a (usada 73.68%, coincidències 14)

- convertir a (usada 15.79%, coincidències 3)

- converteix en (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversió a (usada 5.26%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 88.89%, coincidències 8)

- convertida (usada 11.11%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 88.89%, coincidències 8)

- conversió (usada 11.11%, coincidències 1)

converting convertint

- convertint (usada 45.45%, coincidències 5)

- es converteix (usada 27.27%, coincidències 3)

- s'està convertint (usada 27.27%, coincidències 3)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 95.24%, coincidències 20)

- cook islands (usada 4.76%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 92.31%, coincidències 12)

- galetes (usada 7.69%, coincidències 1)

cookies galetes

- galetes (usada 97.87%, coincidències 46)

- cookies (usada 2.13%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 44.44%, coincidències 4)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinar (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cocció (usada 11.11%, coincidències 1)

cool fred

- fred (usada 15.38%, coincidències 2)

- genial (usada 15.38%, coincidències 2)

- guai (usada 15.38%, coincidències 2)

- bonica (usada 7.69%, coincidències 1)

- guapo (usada 7.69%, coincidències 1)

- original (usada 7.69%, coincidències 1)

- ferm (usada 7.69%, coincidències 1)

- ben parit (usada 7.69%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 7.69%, coincidències 1)

coordinate system sistema de coordenades

- sistema de coordenades (usada 88.89%, coincidències 8)

- coordenades del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.67%, coincidències 29)

- coordina (usada 3.33%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 65.22%, coincidències 15)

- s'ha copiat (usada 21.74%, coincidències 5)

- copiat(s) (usada 8.70%, coincidències 2)

- copiada (usada 4.35%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 63.64%, coincidències 14)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 27.27%, coincidències 6)

- s'ha copiat al porta-retalls. (usada 4.55%, coincidències 1)

- copied to clipboard (usada 4.55%, coincidències 1)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 62.50%, coincidències 5)

- s'ha copiat (usada 37.50%, coincidències 3)

copies còpies

- còpies (usada 96.15%, coincidències 25)

- copies (usada 3.85%, coincidències 1)

coptic copte

- copte (usada 95.00%, coincidències 19)

- còptic (usada 5.00%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 67.68%, coincidències 356)

- copiar (usada 27.19%, coincidències 143)

- còpia (usada 3.23%, coincidències 17)

- copia-ho (usada 0.38%, coincidències 2)

- copy (usada 0.38%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.19%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.19%, coincidències 1)

- (còpia) (usada 0.19%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.19%, coincidències 1)

- còpia|copia|copiar (usada 0.19%, coincidències 1)

- opiar (usada 0.19%, coincidències 1)

copy address copiar l'adreça

- copiar l'adreça (usada 46.67%, coincidències 7)

- copia l'adreça (usada 40.00%, coincidències 6)

- copiar adreça (usada 13.33%, coincidències 2)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 54.55%, coincidències 6)

- copiar tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- copia tot (usada 18.18%, coincidències 2)

copy as html copia com a html

- copia com a html (usada 75.00%, coincidències 6)

- desa com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

- copiar-ho com a html (usada 12.50%, coincidències 1)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 47.62%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 33.33%, coincidències 7)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 4.76%, coincidències 1)

- copiar l'adreça de correu (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 4.76%, coincidències 1)

copy from copia des de

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 88.24%, coincidències 15)

- copia-ho aquí (usada 11.76%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 92.31%, coincidències 24)

- copiar la imatge (usada 7.69%, coincidències 2)

copy item copia l'element

- copia l'element (usada 75.00%, coincidències 6)

- copia'l (usada 12.50%, coincidències 1)

- còpia l'element (usada 12.50%, coincidències 1)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 72.09%, coincidències 31)

- copiar l'enllaç (usada 20.93%, coincidències 9)

- copiar enllaç (usada 4.65%, coincidències 2)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 2.33%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 77.27%, coincidències 17)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.55%, coincidències 1)

- copiar l'adreça de l'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

- copia l'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 80.00%, coincidències 12)

- copia l'enllaç (usada 13.33%, coincidències 2)

- copia la localització de l'enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 90.00%, coincidències 9)

- copiar la ubicació (usada 10.00%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 77.78%, coincidències 7)

- copia'n el camí (usada 22.22%, coincidències 2)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 14)

copy style copiar l'estil

- copiar l'estil (usada 84.75%, coincidències 50)

- copia l'estil (usada 10.17%, coincidències 6)

- copiar estil (usada 5.08%, coincidències 3)

copy text copia el text

- copia el text (usada 93.75%, coincidències 15)

- copiar el text (usada 6.25%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 74.19%, coincidències 23)

- còpia a (usada 16.13%, coincidències 5)

- copiar a (usada 9.68%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 77.94%, coincidències 53)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.35%, coincidències 5)

- copia al portaretalls (usada 4.41%, coincidències 3)

- copiar al porta-retalls (usada 4.41%, coincidències 3)

- còpia al clipboard (usada 1.47%, coincidències 1)

- copia (usada 1.47%, coincidències 1)

- (copia al porta-retalls|copiar al porta-retalls) (usada 1.47%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.47%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 85.00%, coincidències 17)

- copiar url (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 5.00%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.00%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 39.13%, coincidències 9)

- copiant (usada 34.78%, coincidències 8)

- còpia (usada 8.70%, coincidències 2)

- es copia (usada 8.70%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 4.35%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 57.89%, coincidències 11)

- s'estan copiant fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 10.53%, coincidències 2)

- copiant arxius (usada 10.53%, coincidències 2)

- es copien fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

copyright drets d'autor

- drets d'autor (usada 45.76%, coincidències 27)

- copyright (usada 45.76%, coincidències 27)

- dret de reproducció (usada 3.39%, coincidències 2)

- drets de còpia (usada 1.69%, coincidències 1)

- propietat intel·lectual (usada 1.69%, coincidències 1)

- llicència (usada 1.69%, coincidències 1)

copyright notice avís de drets d'autor

- avís de drets d'autor (usada 33.33%, coincidències 3)

- avís de copyright (usada 33.33%, coincidències 3)

- nota dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

- avís dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

- copyright (usada 11.11%, coincidències 1)

coral corall

- corall (usada 71.43%, coincidències 5)

- taronja coral (usada 14.29%, coincidències 1)

- coral (usada 14.29%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 81.82%, coincidències 9)

- core (usada 9.09%, coincidències 1)

- ànima (usada 9.09%, coincidències 1)

cork cork

- cork (usada 66.67%, coincidències 6)

- suro (usada 33.33%, coincidències 3)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 7)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 71.43%, coincidències 15)

- radi de les cantonades (usada 14.29%, coincidències 3)

- radi de cantonada (usada 4.76%, coincidències 1)

- radi de l'angle (usada 4.76%, coincidències 1)

- radi de lacantonada (usada 4.76%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 75.00%, coincidències 6)

- vèrtexs (usada 12.50%, coincidències 1)

- arestes (usada 12.50%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 12)

correct correcte

- correcte (usada 62.96%, coincidències 17)

- corregeix (usada 18.52%, coincidències 5)

- correcta (usada 7.41%, coincidències 2)

- correccions (usada 3.70%, coincidències 1)

- corregir (usada 3.70%, coincidències 1)

- correctes (usada 3.70%, coincidències 1)

correct spelling automatically corregir l'ortografia automàticament

- corregir l'ortografia automàticament (usada 98.51%, coincidències 66)

- corregeix l'ortografia automàticament (usada 1.49%, coincidències 1)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 13)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 16)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 22)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 34)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 22)

count compta

- compta (usada 37.27%, coincidències 41)

- recompte (usada 20.00%, coincidències 22)

- compte (usada 11.82%, coincidències 13)

- comptador (usada 7.27%, coincidències 8)

- nombre (usada 7.27%, coincidències 8)

- comptar (usada 4.55%, coincidències 5)

- comptatge (usada 4.55%, coincidències 5)

- quantitat (usada 1.82%, coincidències 2)

- count (usada 1.82%, coincidències 2)

- comte (usada 1.82%, coincidències 2)

- (compta|comptar|compteu) fins a (usada 0.91%, coincidències 1)

- total (usada 0.91%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 90.00%, coincidències 9)

- temporitzador (usada 10.00%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 85.71%, coincidències 12)

- recompte (usada 7.14%, coincidències 1)

- contador (usada 7.14%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 44.44%, coincidències 4)

- cap a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- antihorària (usada 11.11%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 11.11%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 11.11%, coincidències 1)

- antihorari (usada 11.11%, coincidències 1)

counting rod numerals palets xinesos per comptar

- palets xinesos per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- palets xinesos per a comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- numerals rod per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- sistema de numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

- numerals rod per a comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- numerals de palets per comptar (usada 14.29%, coincidències 1)

- numeració amb varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.45%, coincidències 21)

- estats (usada 4.55%, coincidències 1)

country país

- país (usada 94.66%, coincidències 124)

- country (usada 2.29%, coincidències 3)

- estat (usada 2.29%, coincidències 3)

- país/estat (usada 0.76%, coincidències 1)

country code codi del país

- codi del país (usada 50.00%, coincidències 12)

- codi de país (usada 45.83%, coincidències 11)

- codi internacional (usada 4.17%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 26.32%, coincidències 5)

- comtat (usada 26.32%, coincidències 5)

- província (usada 26.32%, coincidències 5)

- comptat (usada 10.53%, coincidències 2)

- país (usada 5.26%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 5.26%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 83.33%, coincidències 10)

- val (usada 16.67%, coincidències 2)

course curs

- curs (usada 78.79%, coincidències 26)

- camí (usada 12.12%, coincidències 4)

- camp (usada 3.03%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.03%, coincidències 1)

- ordre (usada 3.03%, coincidències 1)

cover portada

- portada (usada 37.93%, coincidències 11)

- coberta (usada 34.48%, coincidències 10)

- caràtula (usada 17.24%, coincidències 5)

- cobrir (usada 3.45%, coincidències 1)

- cobertura (usada 3.45%, coincidències 1)

- recobriment (topologia) (usada 3.45%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 36.36%, coincidències 4)

- caràtula (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge de la portada (usada 18.18%, coincidències 2)

- imatge de caràtula (usada 9.09%, coincidències 1)

- imatge de coberta (usada 9.09%, coincidències 1)

- imatge de la coberta (usada 9.09%, coincidències 1)

cover open tapa oberta

- tapa oberta (usada 71.43%, coincidències 5)

- coberta oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

- la tapa es troba oberta (usada 14.29%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 93.33%, coincidències 14)

- abast (usada 6.67%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 9)

cpio archive arxiu cpio

- arxiu cpio (usada 71.43%, coincidències 5)

- arxiu comprimit cpio (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu cpu

- cpu (usada 92.86%, coincidències 26)

- processador (usada 7.14%, coincidències 2)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 90.00%, coincidències 9)

- data cpu (usada 10.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 90.91%, coincidències 10)

- ús de cpu (usada 9.09%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 54.55%, coincidències 6)

- copa (usada 18.18%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 18.18%, coincidències 2)

- constel·lació de la copa (usada 9.09%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 73.22%, coincidències 134)

- crear (usada 25.14%, coincidències 46)

- creació (usada 1.09%, coincidències 2)

- create (usada 0.55%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 38.10%, coincidències 8)

- crear un compte (usada 19.05%, coincidències 4)

- crear compte (usada 14.29%, coincidències 3)

- crea el compte (usada 9.52%, coincidències 2)

- creeu un compte (usada 9.52%, coincidències 2)

- crea compte (usada 4.76%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 4.76%, coincidències 1)

create an account crear un compte

- crear un compte (usada 60.00%, coincidències 12)

- crea un compte (usada 30.00%, coincidències 6)

- creació d'un compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 5.00%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 70.00%, coincidències 7)

- comprimeix el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear arxiu comprimit (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear un arxiu comprimit (usada 10.00%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 44.44%, coincidències 4)

- crea una adreça d'interès (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea marcador (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear marcador (usada 11.11%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 11.11%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 83.33%, coincidències 10)

- crea directori (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear directori (usada 8.33%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 62.86%, coincidències 22)

- crea la carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- crea carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- crear carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- crear una carpeta (usada 5.71%, coincidències 2)

- crear directori (usada 2.86%, coincidències 1)

- quant a l'aplicació (usada 2.86%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 46.15%, coincidències 6)

- crea grup (usada 15.38%, coincidències 2)

- crear grup (usada 15.38%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un grup (usada 7.69%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 66.67%, coincidències 12)

- crear enllaç (usada 11.11%, coincidències 2)

- crea enllaç (usada 11.11%, coincidències 2)

- crea'n un enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

- creació d'enllaç (usada 5.56%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 33.33%, coincidències 13)

- crea (usada 23.08%, coincidències 9)

- crea'n un de nou (usada 10.26%, coincidències 4)

- crear nou (usada 7.69%, coincidències 3)

- crea nova (usada 5.13%, coincidències 2)

- crea un nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- crear-ne un altre (usada 2.56%, coincidències 1)

- crear-ne un de nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- crear nova (usada 2.56%, coincidències 1)

- crear-ne una (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea'n una nova (usada 2.56%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 54.55%, coincidències 6)

- obre un compte nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear un nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear nou compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 9.09%, coincidències 1)

create new contact crea un contacte

- crea un contacte (usada 44.44%, coincidències 4)

- crear contacte nou (usada 33.33%, coincidències 3)

- crea un contacte nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou contacte (usada 11.11%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 87.50%, coincidències 7)

- crea un nou directori (usada 12.50%, coincidències 1)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear un document nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 11.11%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 87.50%, coincidències 7)

- crea un nou fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 75.00%, coincidències 18)

- crea una carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- crear una carpeta nova (usada 4.17%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 4.17%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 4.17%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 68.42%, coincidències 13)

- crear nou grup (usada 10.53%, coincidències 2)

- crea un nou grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 5.26%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- creació d'un projecte nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un projecte (usada 11.11%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 50.00%, coincidències 5)

- crear projecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea projecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 37.50%, coincidències 3)

- crear un informe (usada 12.50%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 75.00%, coincidències 6)

- crea la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 66.67%, coincidències 10)

- crea taula (usada 20.00%, coincidències 3)

- crear taula (usada 6.67%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 6.67%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- crea un etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

create user crear usuari

- crear usuari (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea un usuari (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- crea l'usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear un usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- creació d'un usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 67.27%, coincidències 74)

- creació (usada 20.00%, coincidències 22)

- creada (usada 5.45%, coincidències 6)

- s'ha creat (usada 1.82%, coincidències 2)

- pujat (usada 1.82%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 0.91%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.91%, coincidències 1)

- data de creació (usada 0.91%, coincidències 1)

- creat|produir (usada 0.91%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 50.00%, coincidències 7)

- creat a (usada 21.43%, coincidències 3)

- es va crear el (usada 7.14%, coincidències 1)

- creat (usada 7.14%, coincidències 1)

- creats a (usada 7.14%, coincidències 1)

- creada el (usada 7.14%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 87.88%, coincidències 29)

- creada per (usada 6.06%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 6.06%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 10)

created on creat el

- creat el (usada 52.94%, coincidències 9)

- data de creació (usada 23.53%, coincidències 4)

- creat (usada 11.76%, coincidències 2)

- creat en (usada 5.88%, coincidències 1)

- creat a (usada 5.88%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 11)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.36%, coincidències 53)

- cata de creació (usada 1.82%, coincidències 1)

- data creació (usada 1.82%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 76.36%, coincidències 42)

- autor (usada 16.36%, coincidències 9)

- creador/a (usada 1.82%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 1.82%, coincidències 1)

- creat per (usada 1.82%, coincidències 1)

- creada per (usada 1.82%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 18)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 78.26%, coincidències 18)

- haver (usada 8.70%, coincidències 2)

- atribució (usada 4.35%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 4.35%, coincidències 1)

- credit (usada 4.35%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 96.00%, coincidències 24)

- targeta (usada 4.00%, coincidències 1)

credit cards targetes de crèdit

- targetes de crèdit (usada 100.00%, coincidències 11)

credits crèdits

- crèdits (usada 91.11%, coincidències 41)

- atribucions (usada 6.67%, coincidències 3)

- abonaments (usada 2.22%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 71.43%, coincidències 5)

- riera (usada 14.29%, coincidències 1)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 74.07%, coincidències 20)

- criteri (usada 25.93%, coincidències 7)

critical crític

- crític (usada 80.00%, coincidències 20)

- crítica (usada 16.00%, coincidències 4)

- molt baixa (usada 4.00%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 31)

croatian croat

- croat (usada 85.71%, coincidències 36)

- croata (usada 14.29%, coincidències 6)

croatian kuna kuna croat

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croata (usada 33.33%, coincidències 3)

- kuna (usada 22.22%, coincidències 2)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

crop escapça

- escapça (usada 49.12%, coincidències 28)

- retallar (usada 21.05%, coincidències 12)

- retalla (usada 17.54%, coincidències 10)

- tallar (usada 3.51%, coincidències 2)

- escapçament (usada 3.51%, coincidències 2)

- conreu (usada 3.51%, coincidències 2)

- escapçar (usada 1.75%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 66.67%, coincidències 8)

- retalla la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 8.33%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 90.00%, coincidències 27)

- creuament (usada 3.33%, coincidències 1)

- cross (usada 3.33%, coincidències 1)

- creuen (usada 3.33%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona (moneda) (usada 10.00%, coincidències 1)

- corona (odontologia) (usada 10.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 90.91%, coincidències 10)

- cascading style sheets (usada 9.09%, coincidències 1)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 87.50%, coincidències 7)

- selector de css (usada 12.50%, coincidències 1)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 18)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 72.73%, coincidències 8)

- arxiu csv (usada 18.18%, coincidències 2)

- fitxer csv (valors separats per comes) (usada 9.09%, coincidències 1)

csv import importació csv

- importació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- importació de csv (usada 25.00%, coincidències 2)

- importa csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- importar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- csv import (usada 12.50%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 96.97%, coincidències 32)

- control (usada 3.03%, coincidències 1)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 91.67%, coincidències 11)

- ctrl + - (usada 8.33%, coincidències 1)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctrl + f (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+h ctrl+h

- ctrl+h (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+m ctrl+m

- ctrl+m (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctrl + o (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 20)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 22)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+u ctrl+u

- ctrl+u (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+z ctrl+z

- ctrl+z (usada 100.00%, coincidències 7)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 21)

cube cub

- cub (usada 80.95%, coincidències 17)

- cúbic (usada 14.29%, coincidències 3)

- cube (usada 4.76%, coincidències 1)

cube root arrel cúbica

- arrel cúbica (usada 100.00%, coincidències 11)

cubic cúbic

- cúbic (usada 87.50%, coincidències 14)

- cúbica (usada 12.50%, coincidències 2)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 100.00%, coincidències 8)

cucumber cogombre

- cogombre (usada 85.71%, coincidències 6)

- cogombre (desambiguació) (usada 14.29%, coincidències 1)

cuenca conca

- conca (usada 75.00%, coincidències 6)

- cuenca (usada 25.00%, coincidències 2)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 80.00%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.00%, coincidències 3)

- acumulades (usada 5.00%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 81.82%, coincidències 9)

- cuneiforme (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriptura cuneïforme (usada 9.09%, coincidències 1)

currencies monedes

- monedes (usada 50.00%, coincidències 8)

- divises (usada 50.00%, coincidències 8)

currency moneda

- moneda (usada 76.36%, coincidències 42)

- divisa (usada 20.00%, coincidències 11)

- divises (usada 1.82%, coincidències 1)

- currency (usada 1.82%, coincidències 1)

currency symbol símbol de la moneda

- símbol de la moneda (usada 40.00%, coincidències 4)

- símbol de moneda (usada 40.00%, coincidències 4)

- símbol de divisa (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbol monetari (usada 10.00%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 45.45%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 27.27%, coincidències 3)

- símbols de divisa (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetari (usada 9.09%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 9.09%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 89.80%, coincidències 88)

- corrent (usada 3.06%, coincidències 3)

- vigent (usada 1.02%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.02%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.02%, coincidències 1)

- darrera (usada 1.02%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.02%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.02%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.02%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 90.91%, coincidències 10)

- la data actual (usada 9.09%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current folder carpeta actual

- carpeta actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- directori actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current layer capa actual

- capa actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 61.11%, coincidències 11)

- emplaçament actual (usada 27.78%, coincidències 5)

- localització actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 80.00%, coincidències 8)

- mes en curs (usada 20.00%, coincidències 2)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 24)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 39)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.89%, coincidències 16)

- estatus actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- plantilla actual (usada 11.11%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 81.82%, coincidències 18)

- temps actual (usada 13.64%, coincidències 3)

- hora (usada 4.55%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current year any actual

- any actual (usada 81.82%, coincidències 9)

- any en curs (usada 18.18%, coincidències 2)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 33)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de cursor (usada 9.09%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 71.43%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 28.57%, coincidències 2)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 33)

curved corbat

- corbat (usada 50.00%, coincidències 5)

- corbada (usada 20.00%, coincidències 2)

- corba (usada 10.00%, coincidències 1)

- curvades (usada 10.00%, coincidències 1)

- corb (usada 10.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 86.67%, coincidències 13)

- corbes de color (usada 13.33%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 61.18%, coincidències 208)

- personalitzada (usada 13.24%, coincidències 45)

- personalitza (usada 10.88%, coincidències 37)

- a mida (usada 6.47%, coincidències 22)

- personalitzar (usada 5.88%, coincidències 20)

- personalitzades (usada 0.59%, coincidències 2)

- habitual (usada 0.29%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.29%, coincidències 1)

- opcions (usada 0.29%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.29%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.29%, coincidències 1)

- dret consuetudinari (usada 0.29%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 80.00%, coincidències 8)

- a mida 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

- personalització 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 80.00%, coincidències 8)

- a mida 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

- personalització 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 86.96%, coincidències 20)

- color a mida (usada 8.70%, coincidències 2)

- personalitzar el color (usada 4.35%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 94.12%, coincidències 16)

- colors a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 12)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 9)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 10)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 70.00%, coincidències 7)

- tipus de lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 2)

- lletra personalitzada (usada 10.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 94.12%, coincidències 16)

- format a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 77.78%, coincidències 7)

- opcions a mida (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 11.11%, coincidències 1)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 90.00%, coincidències 9)

- personalitza les dreceres (usada 10.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.74%, coincidències 18)

- a mida (usada 5.26%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 15)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 9)

customization personalització

- personalització (usada 88.89%, coincidències 8)

- personalitzar (usada 11.11%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 76.67%, coincidències 69)

- personalitzar (usada 22.22%, coincidències 20)

- personalitzeu (usada 1.11%, coincidències 1)

customize toolbar personalitzar la barra d'eines

- personalitzar la barra d'eines (usada 83.56%, coincidències 61)

- personalitza la barra d'eines (usada 16.44%, coincidències 12)

cut retalla

- retalla (usada 54.97%, coincidències 177)

- tallar (usada 38.20%, coincidències 123)

- talla (usada 2.80%, coincidències 9)

- tall (usada 1.55%, coincidències 5)

- retallar (usada 1.55%, coincidències 5)

- retallament (usada 0.62%, coincidències 2)

- retalla|retallar|talla|tallar (usada 0.31%, coincidències 1)

cut selection retalla la selecció

- retalla la selecció (usada 57.14%, coincidències 4)

- talla la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

cyan cian

- cian (usada 98.33%, coincidències 59)

- (cyan|cian) (usada 1.67%, coincidències 1)

cycle cicle

- cicle (usada 52.94%, coincidències 9)

- roda (usada 17.65%, coincidències 3)

- moviment cíclic (usada 5.88%, coincidències 1)

- cycle (usada 5.88%, coincidències 1)

- ciclisme (usada 5.88%, coincidències 1)

- cíclic (usada 5.88%, coincidències 1)

- recorre (usada 5.88%, coincidències 1)

cycling ciclisme

- ciclisme (usada 85.71%, coincidències 6)

- recorregut (usada 14.29%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 84.62%, coincidències 22)

- ampolla (usada 11.54%, coincidències 3)

- cilindre (motor) (usada 3.85%, coincidències 1)

cypriot syllabary sil·labari xipriota

- sil·labari xipriota (usada 50.00%, coincidències 4)

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 37.50%, coincidències 3)

- conjunt de síl·labes del xipriota (usada 12.50%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 27)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 94.29%, coincidències 33)

- cirílic (usada 2.86%, coincidències 1)

- ciríl·lica (usada 2.86%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 7)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 45.45%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 36.36%, coincidències 4)

- suplement de ciríl·lic (usada 9.09%, coincidències 1)

- ciríl·lic (suplement) (usada 9.09%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 85.71%, coincidències 6)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 50)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 90.00%, coincidències 9)

- corones txeques (usada 10.00%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 25)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 13)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 66.67%, coincidències 6)

- costa de vori (usada 33.33%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 87.50%, coincidències 7)

- daemon (usada 12.50%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 61.11%, coincidències 33)

- diari (usada 22.22%, coincidències 12)

- diària (usada 7.41%, coincidències 4)

- cada dia (usada 3.70%, coincidències 2)

- a diari (usada 1.85%, coincidències 1)

- diariament (usada 1.85%, coincidències 1)

- (dia|cada dia|diàriament|de forma diària) (usada 1.85%, coincidències 1)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 55.56%, coincidències 5)

- amortiment (usada 44.44%, coincidències 4)

dance dance

- dance (usada 50.00%, coincidències 5)

- dansa (usada 30.00%, coincidències 3)

- ballar (usada 10.00%, coincidències 1)

- balla (usada 10.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 97.78%, coincidències 44)

- danés (usada 2.22%, coincidències 1)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

- corones daneses (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 54)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 18)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 19)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 16)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 10)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 87.50%, coincidències 7)

- tema fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

dark orange taronja fosc

- taronja fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 18)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 100.00%, coincidències 18)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 11)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 45.45%, coincidències 10)

- fosc (usada 27.27%, coincidències 6)

- enfosquit (usada 13.64%, coincidències 3)

- enfosquiment (usada 4.55%, coincidències 1)

- (més fosc|enfosqueix|enfosquiment) (usada 4.55%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 4.55%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 85.71%, coincidències 6)

- fosc (usada 14.29%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 68.75%, coincidències 22)

- traç (usada 21.88%, coincidències 7)

- dash (usada 6.25%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 3.12%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 45.65%, coincidències 21)

- tauler de control (usada 13.04%, coincidències 6)

- panell de control (usada 13.04%, coincidències 6)

- escriptori digital (usada 8.70%, coincidències 4)

- quadre de comandament (usada 2.17%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.17%, coincidències 1)

- panell (usada 2.17%, coincidències 1)

- escriptori (usada 2.17%, coincidències 1)

- consola (usada 2.17%, coincidències 1)

- dashboard (usada 2.17%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.17%, coincidències 1)

- tauler principal (usada 2.17%, coincidències 1)

- panell d'instruments (usada 2.17%, coincidències 1)

dashed discontínua

- discontínua (usada 26.32%, coincidències 5)

- traçat (usada 21.05%, coincidències 4)

- guionets (usada 15.79%, coincidències 3)

- amb guió (usada 10.53%, coincidències 2)

- ratllat (usada 10.53%, coincidències 2)

- discontinu (usada 5.26%, coincidències 1)

- punts (usada 5.26%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 5.26%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 96.21%, coincidències 127)

- data (usada 2.27%, coincidències 3)

- informació (usada 0.76%, coincidències 1)

- dada (usada 0.76%, coincidències 1)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

data encipherment xifratge de dades

- xifratge de dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- encriptació de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrat de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades codificades (usada 12.50%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida dades (usada 12.50%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 64.29%, coincidències 18)

- font de les dades (usada 21.43%, coincidències 6)

- origen de dades (usada 7.14%, coincidències 2)

- origen de les dades (usada 7.14%, coincidències 2)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 73.91%, coincidències 17)

- origens de dades (usada 17.39%, coincidències 4)

- font de dades (usada 4.35%, coincidències 1)

- fonts de les dades (usada 4.35%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 72.41%, coincidències 21)

- tipus de dada (usada 27.59%, coincidències 8)

data usage ús de dades

- ús de dades (usada 93.33%, coincidències 14)

- ús de les dades (usada 6.67%, coincidències 1)

database base de dades

- base de dades (usada 95.58%, coincidències 108)

- bases de dades (usada 3.54%, coincidències 4)

- database (usada 0.88%, coincidències 1)

database connection connexió a la base de dades

- connexió a la base de dades (usada 55.56%, coincidències 5)

- conexió a la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió a una base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

- connexió de la base de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 50.00%, coincidències 7)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 2)

- error de base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

database host amfitrió de la base de dades

- amfitrió de la base de dades (usada 28.57%, coincidències 2)

- host de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- allotjament de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- servidor de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- servidor central de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- hostajament de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 94.12%, coincidències 32)

- base de dades (usada 2.94%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 2.94%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- clau de pas de la base de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 85.71%, coincidències 12)

- tipus de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 2)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- databases (usada 7.69%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.28%, coincidències 413)

- date (usada 0.48%, coincidències 2)

- data de sessió (usada 0.24%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 91.67%, coincidències 44)

- dia i hora (usada 4.17%, coincidències 2)

- data hora (usada 2.08%, coincidències 1)

- data i temps (usada 2.08%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 34.62%, coincidències 9)

- afegida el dia (usada 19.23%, coincidències 5)

- data d'inclusió (usada 7.69%, coincidències 2)

- data d'alta (usada 7.69%, coincidències 2)

- data afegida (usada 7.69%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 3.85%, coincidències 1)

- data d'incorporació (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 3.85%, coincidències 1)

- data d'addicció (usada 3.85%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegit (usada 3.85%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 93.65%, coincidències 59)

- dia i hora (usada 3.17%, coincidències 2)

- l'hora i la data (usada 3.17%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 93.94%, coincidències 31)

- data creada (usada 6.06%, coincidències 2)

date field camp de data

- camp de data (usada 80.00%, coincidències 12)

- camp data (usada 6.67%, coincidències 1)

- data (usada 6.67%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 6.67%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 63.64%, coincidències 35)

- format de la data (usada 34.55%, coincidències 19)

- format de dates (usada 1.82%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 94.87%, coincidències 37)

- data de la modificació (usada 2.56%, coincidències 1)

- data modificada (usada 2.56%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 24)

date only només la data

- només la data (usada 57.14%, coincidències 4)

- només data (usada 42.86%, coincidències 3)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 50.00%, coincidències 8)

- rang de dates (usada 43.75%, coincidències 7)

- rang de data (usada 6.25%, coincidències 1)

date received data de recepció

- data de recepció (usada 88.89%, coincidències 8)

- data de la recepció (usada 11.11%, coincidències 1)

date sent data d'enviament

- data d'enviament (usada 77.78%, coincidències 7)

- data de la tramesa (usada 22.22%, coincidències 2)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 66.67%, coincidències 6)

- data hora (usada 22.22%, coincidències 2)

- hora i data (usada 11.11%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 82.14%, coincidències 23)

- data i hora (usada 14.29%, coincidències 4)

- data / hora (usada 3.57%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 15)

datetime data i hora

- data i hora (usada 70.59%, coincidències 12)

- datahora (usada 11.76%, coincidències 2)

- data/hora (usada 5.88%, coincidències 1)

- data (usada 5.88%, coincidències 1)

- datetime (usada 5.88%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 98.54%, coincidències 135)

- day (usada 0.73%, coincidències 1)

- dies (usada 0.73%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 14)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 50.00%, coincidències 11)

- dia(es) (usada 27.27%, coincidències 6)

- dies (usada 18.18%, coincidències 4)

- dia (dies) (usada 4.55%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 66.67%, coincidències 6)

- llum natural (usada 22.22%, coincidències 2)

- llum diürna (usada 11.11%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.37%, coincidències 121)

- days (usada 0.81%, coincidències 1)

- dia (usada 0.81%, coincidències 1)

db db

- db (usada 78.95%, coincidències 15)

- bd (usada 10.53%, coincidències 2)

- base de dades (usada 5.26%, coincidències 1)

- reb (usada 5.26%, coincidències 1)

dd dd

- dd (usada 100.00%, coincidències 8)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 63.89%, coincidències 23)

- desactivar (usada 19.44%, coincidències 7)

- desactiva'ls (usada 8.33%, coincidències 3)

- desactivada (usada 2.78%, coincidències 1)

- deactivate (usada 2.78%, coincidències 1)

- inactiva (usada 2.78%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 90.91%, coincidències 10)

- desactivada (usada 9.09%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 75.00%, coincidències 6)

- deure (usada 25.00%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 45.26%, coincidències 43)

- depura (usada 30.53%, coincidències 29)

- depurar (usada 18.95%, coincidències 18)

- debug (usada 2.11%, coincidències 2)

- depuraciã“ (usada 1.05%, coincidències 1)

- depurador (usada 1.05%, coincidències 1)

- (depuració|depura|depurar) (usada 1.05%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 77.78%, coincidències 7)

- mode debug (usada 11.11%, coincidències 1)

- mode depuració (usada 11.11%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 18)

debugging depuració

- depuració (usada 81.82%, coincidències 18)

- depurant (usada 9.09%, coincidències 2)

- (s'està depurant|depurant) (usada 4.55%, coincidències 1)

- depuració de programes (usada 4.55%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 52.00%, coincidències 26)

- dec (usada 24.00%, coincidències 12)

- des (usada 20.00%, coincidències 10)

- de des. (usada 2.00%, coincidències 1)

- dec (programa de televisió) (usada 2.00%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 94.44%, coincidències 51)

- de desembre (usada 5.56%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 95.00%, coincidències 38)

- decimals (usada 2.50%, coincidències 1)

- nombre decimal (usada 2.50%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 51.52%, coincidències 17)

- xifres decimals (usada 36.36%, coincidències 12)

- llocs decimals (usada 9.09%, coincidències 3)

- posicions decimals (usada 3.03%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 70.59%, coincidències 12)

- separador de decimals (usada 23.53%, coincidències 4)

- coma (usada 5.88%, coincidències 1)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 11)

deck plat

- plat (usada 44.44%, coincidències 4)

- baralla (usada 11.11%, coincidències 1)

- coberta (usada 11.11%, coincidències 1)

- conjunt (usada 11.11%, coincidències 1)

- targetes (usada 11.11%, coincidències 1)

- coberta de vaixell (usada 11.11%, coincidències 1)

decline refusar

- refusar (usada 36.84%, coincidències 21)

- rebutja (usada 26.32%, coincidències 15)

- declina (usada 26.32%, coincidències 15)

- rebutjar (usada 5.26%, coincidències 3)

- refusa (usada 1.75%, coincidències 1)

- rebutja-la (usada 1.75%, coincidències 1)

- declivi (usada 1.75%, coincidències 1)

declined refusat

- refusat (usada 41.67%, coincidències 10)

- rebutjat (usada 20.83%, coincidències 5)

- declinat (usada 16.67%, coincidències 4)

- declinada (usada 12.50%, coincidències 3)

- refusada (usada 4.17%, coincidències 1)

- rebutjada (usada 4.17%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 9)

decoration decoració

- decoració (usada 100.00%, coincidències 8)

decrease redueix

- redueix (usada 52.17%, coincidències 12)

- reduir (usada 17.39%, coincidències 4)

- disminueix (usada 13.04%, coincidències 3)

- reducció (usada 4.35%, coincidències 1)

- disminució (usada 4.35%, coincidències 1)

- menys (usada 4.35%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 4.35%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 33.33%, coincidències 5)

- disminueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir la mida del tipus de lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir mida de la lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 58.62%, coincidències 17)

- disminueix el sagnat (usada 31.03%, coincidències 9)

- redueix el sagant (usada 3.45%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

decrease size redueix-ne la mida

- redueix-ne la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- disminueix la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- reduir mida (usada 12.50%, coincidències 1)

- disminuir tamany (usada 12.50%, coincidències 1)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 41.67%, coincidències 5)

- abaixar el volum (usada 16.67%, coincidències 2)

- reduïu volum (usada 8.33%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 8.33%, coincidències 1)

- baixa el volum (usada 8.33%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 8.33%, coincidències 1)

- disminueix el volum (usada 8.33%, coincidències 1)

decrypt desencriptar

- desencriptar (usada 38.46%, coincidències 5)

- desencripta (usada 23.08%, coincidències 3)

- desxifra (usada 15.38%, coincidències 2)

- desencriptació (usada 7.69%, coincidències 1)

- desxifrar (usada 7.69%, coincidències 1)

- descripció (usada 7.69%, coincidències 1)

decrypting desencriptant

- desencriptant (usada 54.55%, coincidències 6)

- s'està desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desencriptatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està desencriptant (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifratge (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifrant (usada 9.09%, coincidències 1)

deer cérvol

- cérvol (usada 100.00%, coincidències 8)

default per defecte

- per defecte (usada 59.03%, coincidències 304)

- predeterminat (usada 20.00%, coincidències 103)

- per omissió (usada 11.65%, coincidències 60)

- predeterminada (usada 3.30%, coincidències 17)

- omissió (usada 3.30%, coincidències 17)

- defecte (usada 0.97%, coincidències 5)

- valor per defecte (usada 0.97%, coincidències 5)

- default (usada 0.19%, coincidències 1)

- predet. (usada 0.19%, coincidències 1)

- morositat (usada 0.19%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.19%, coincidències 1)

default applications aplicacions predeterminades

- aplicacions predeterminades (usada 60.00%, coincidències 6)

- aplicacions per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- aplicacions per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- codificació per omissió (usada 40.00%, coincidències 4)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 46.67%, coincidències 7)

- lletra predeterminada (usada 20.00%, coincidències 3)

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- tipus de lletra per omissió (usada 6.67%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminada (usada 6.67%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 6.67%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 6.67%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- mida de lletra per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

- mida de la lletra predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

default format format predeterminat

- format predeterminat (usada 50.00%, coincidències 4)

- format per defecte (usada 50.00%, coincidències 4)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 31.03%, coincidències 9)

- idioma predeterminat (usada 31.03%, coincidències 9)

- llengua per defecte (usada 20.69%, coincidències 6)

- llengua predeterminada (usada 10.34%, coincidències 3)

- llenguatge per omissió (usada 3.45%, coincidències 1)

- idioma per omissió (usada 3.45%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 53.85%, coincidències 7)

- impressora predeterminada (usada 23.08%, coincidències 3)

- impressora per omissió (usada 23.08%, coincidències 3)

default profile perfil predeterminat

- perfil predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- perfil per defecte (usada 36.36%, coincidències 4)

- perfil per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 53.85%, coincidències 14)

- configuració per omissió (usada 15.38%, coincidències 4)

- configuració predeterminada (usada 7.69%, coincidències 2)

- configuració per defecte (usada 7.69%, coincidències 2)

- opcions predeterminades (usada 3.85%, coincidències 1)

- ajustaments predeterminats (usada 3.85%, coincidències 1)

- paràmetres predeterminats (usada 3.85%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 3.85%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 90.91%, coincidències 10)

- estil per omissió (usada 9.09%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 66.67%, coincidències 6)

- tema per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- tema per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 75.00%, coincidències 51)

- valor predeterminat (usada 22.06%, coincidències 15)

- valor per omissió (usada 1.47%, coincidències 1)

- 'vàlua per defecte' (usada 1.47%, coincidències 1)

default values valors per defecte

- valors per defecte (usada 53.85%, coincidències 7)

- valors predeterminats (usada 38.46%, coincidències 5)

- valors per omissió (usada 7.69%, coincidències 1)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- zoom per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- ampliació per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- escala predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 58.33%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 16.67%, coincidències 2)

- zoom predeterminat (usada 8.33%, coincidències 1)

- nivell predeterminat de magnificació (usada 8.33%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 27.91%, coincidències 12)

- valors predeterminats (usada 23.26%, coincidències 10)

- per defecte (usada 23.26%, coincidències 10)

- per omissió (usada 11.63%, coincidències 5)

- predeterminats (usada 4.65%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 4.65%, coincidències 2)

- defaults (usada 2.33%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.33%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 82.35%, coincidències 14)

- definir (usada 17.65%, coincidències 3)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 45)

definitions definicions

- definicions (usada 100.00%, coincidències 12)

deg graus

- graus (usada 77.78%, coincidències 7)

- deg (usada 11.11%, coincidències 1)

- ° (usada 11.11%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 57.89%, coincidències 11)

- graus (usada 15.79%, coincidències 3)

- percentatge (usada 5.26%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.26%, coincidències 1)

- títol (usada 5.26%, coincidències 1)

- degré (usada 5.26%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 98.11%, coincidències 52)

- degrees (usada 1.89%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 77.78%, coincidències 7)

- desentrellaçar (usada 11.11%, coincidències 1)

- desentrellaçat (usada 11.11%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 66.67%, coincidències 22)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 3)

- sup (usada 6.06%, coincidències 2)

- ce (usada 3.03%, coincidències 1)

- esb (usada 3.03%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.03%, coincidències 1)

- elimina (usada 3.03%, coincidències 1)

- del (usada 3.03%, coincidències 1)

- operador nabla (usada 3.03%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 12)

delay retard

- retard (usada 93.94%, coincidències 62)

- espera (usada 3.03%, coincidències 2)

- delay (usada 3.03%, coincidències 2)

delayed retardat

- retardat (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajornat (usada 30.00%, coincidències 3)

- retardada (usada 20.00%, coincidències 2)

- retard (usada 10.00%, coincidències 1)

- delayed (usada 10.00%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 58.93%, coincidències 541)

- eliminar (usada 15.80%, coincidències 145)

- elimina (usada 14.71%, coincidències 135)

- esborra (usada 5.01%, coincidències 46)

- esborrar (usada 2.18%, coincidències 20)

- suprimir (usada 1.96%, coincidències 18)

- supressió (usada 0.44%, coincidències 4)

- eliminació (usada 0.33%, coincidències 3)

- supr (usada 0.22%, coincidències 2)

- esborrat (usada 0.22%, coincidències 2)

- delete (usada 0.11%, coincidències 1)

- suprimeix|suprimir|esborra|esborrar|elimina|eliminar (usada 0.11%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 50.00%, coincidències 14)

- elimina el compte (usada 10.71%, coincidències 3)

- eliminar compte (usada 10.71%, coincidències 3)

- esborreu el compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- eliminació de compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- eliminar el compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 3.57%, coincidències 1)

- suprimir compte (usada 3.57%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 64.41%, coincidències 38)

- eliminar-ho tot (usada 10.17%, coincidències 6)

- elimina-ho tot (usada 6.78%, coincidències 4)

- suprimeix-les totes (usada 3.39%, coincidències 2)

- esborra-ho tot (usada 3.39%, coincidències 2)

- suprimeix-los tots (usada 3.39%, coincidències 2)

- elimina-les totes (usada 1.69%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- eliminar tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- esborrar-ho tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 1.69%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 36.36%, coincidències 4)

- suprimeix el marcador (usada 27.27%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 9.09%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 42.86%, coincidències 3)

- esborra categoria (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 14.29%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 76.00%, coincidències 19)

- elimina la columna (usada 8.00%, coincidències 2)

- eliminar la columna (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 4.00%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 56.52%, coincidències 13)

- elimina el comentari (usada 30.43%, coincidències 7)

- esborra comentari (usada 8.70%, coincidències 2)

- esborra el comentari (usada 4.35%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmació d'esborrat (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

delete connection suprimeix la connexió

- suprimeix la connexió (usada 92.59%, coincidències 25)

- eliminar la connexió (usada 3.70%, coincidències 1)

- elimina la connexió (usada 3.70%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 50.00%, coincidències 8)

- elimina el contacte (usada 18.75%, coincidències 3)

- suprimeix aquest contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- esborrar contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimir contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

delete conversation eliminar la conversa

- eliminar la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix la conversa (usada 28.57%, coincidències 2)

- esborrar conversació (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina la conversa (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina conversa (usada 14.29%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 45.45%, coincidències 5)

- suprimeix una entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix les entrades (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina l'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix l'esdeveniment

- suprimeix l'esdeveniment (usada 23.08%, coincidències 3)

- elimina l'esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- eliminar l'esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 15.38%, coincidències 2)

- suprimeix la cita (usada 15.38%, coincidències 2)

- esborrar esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar esdeveniment (usada 7.69%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 72.73%, coincidències 8)

- suprimir un camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 9.09%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 60.00%, coincidències 15)

- elimina el fitxer (usada 20.00%, coincidències 5)

- elimina l'arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- supressió de fitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 57.89%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 36.84%, coincidències 7)

- esborrar fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 68.42%, coincidències 13)

- eliminar carpeta (usada 21.05%, coincidències 4)

- suprimeix carpeta (usada 10.53%, coincidències 2)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 36.67%, coincidències 11)

- suprimeix el grup (usada 33.33%, coincidències 10)

- eliminar grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix un grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 6.67%, coincidències 2)

- eliminar el grup (usada 3.33%, coincidències 1)

- elimina grup (usada 3.33%, coincidències 1)

- suprimir grup (usada 3.33%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 80.00%, coincidències 8)

- esborra la imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 35.29%, coincidències 6)

- elimina l'element (usada 29.41%, coincidències 5)

- suprimeix l'ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminació d'ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- eliminar ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra l'element (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 5.88%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 28.57%, coincidències 4)

- suprimeix els elements (usada 21.43%, coincidències 3)

- eliminar ítems (usada 14.29%, coincidències 2)

- suprimir elements (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminació d'ítems (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix elements (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 7.14%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 84.00%, coincidències 21)

- elimina la capa (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 4.00%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 4.00%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 66.67%, coincidències 6)

- elimina la línia (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 11.11%, coincidències 1)

delete list esborra la llista

- esborra la llista (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina la llista (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix la llista (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimir llista (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborrar llista (usada 12.50%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 44.44%, coincidències 8)

- elimina el missatge (usada 16.67%, coincidències 3)

- esborrar missatge (usada 11.11%, coincidències 2)

- esborra missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminació de missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar el missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- supressió de missatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 5.56%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 37.50%, coincidències 3)

- elimina els missatges (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 45.45%, coincidències 5)

- suprimeix un node (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina el node (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar node (usada 9.09%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 53.33%, coincidències 8)

- elimina la nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- eliminar nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- esborra la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la pàgina (usada 8.70%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- eliminar la pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminar les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 37.50%, coincidències 9)

- suprimeix permanentment (usada 29.17%, coincidències 7)

- elimina definitivament (usada 8.33%, coincidències 2)

- suprimeix de forma permanent (usada 8.33%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimir definitivament (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 4.17%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 50.00%, coincidències 5)

- eliminar la foto (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 20.00%, coincidències 2)

- elimina la foto (usada 10.00%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 63.16%, coincidències 12)

- eliminar el perfil (usada 15.79%, coincidències 3)

- eliminar perfil (usada 10.53%, coincidències 2)

- esborra el perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- eliminar projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 85.71%, coincidències 12)

- eliminar registre (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de registre (usada 7.14%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 65.38%, coincidències 17)

- elimina la fila (usada 11.54%, coincidències 3)

- eliminar fila (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 3.85%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 36.00%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 20.00%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 12.00%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborreu seleccionat (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 4.00%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 37.50%, coincidències 3)

- eliminar l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina l'element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 57.89%, coincidències 11)

- eliminar selecció (usada 15.79%, coincidències 3)

- suprimeix selecció (usada 10.53%, coincidències 2)

- elimina la selecció (usada 10.53%, coincidències 2)

- esborra la selecció (usada 5.26%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 64.71%, coincidències 11)

- suprimeix taula (usada 17.65%, coincidències 3)

- eliminar taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 5.88%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 33.33%, coincidències 6)

- suprimeix l'etiqueta (usada 27.78%, coincidències 5)

- eliminar l'etiqueta (usada 22.22%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 11.11%, coincidències 2)

- suprimir l'etiqueta (usada 5.56%, coincidències 1)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 50.00%, coincidències 6)

- elimina la plantilla (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimir plantilla (usada 8.33%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 57.14%, coincidències 4)

- eliminar text (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina el text (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 14.29%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 33.33%, coincidències 8)

- suprimeix usuari (usada 12.50%, coincidències 3)

- elimina l'usuari (usada 12.50%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 12.50%, coincidències 3)

- eliminar l'usuari (usada 8.33%, coincidències 2)

- esborrar usuari (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra usuari (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimir usuari (usada 4.17%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 47.95%, coincidències 35)

- eliminat (usada 24.66%, coincidències 18)

- esborrat (usada 8.22%, coincidències 6)

- eliminats (usada 6.85%, coincidències 5)

- suprimida (usada 5.48%, coincidències 4)

- s'ha suprimit (usada 2.74%, coincidències 2)

- s'ha suprimit. (usada 1.37%, coincidències 1)

- esborrats (usada 1.37%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 1.37%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 38.71%, coincidències 12)

- eliminant (usada 16.13%, coincidències 5)

- se suprimeix (usada 12.90%, coincidències 4)

- esborrant (usada 12.90%, coincidències 4)

- s'elimina (usada 9.68%, coincidències 3)

- suprimint (usada 6.45%, coincidències 2)

- s'està eliminant (usada 3.23%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 64.29%, coincidències 9)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- se suprimeixen els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deleting messages s'estan suprimint els missatges

- s'estan suprimint els missatges (usada 44.44%, coincidències 4)

- eliminant els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- se suprimeixen missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir els missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 71.43%, coincidències 10)

- separador (usada 21.43%, coincidències 3)

- delimiter (usada 7.14%, coincidències 1)

delivered entregat

- entregat (usada 33.33%, coincidències 3)

- enviat (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha entregat (usada 11.11%, coincidències 1)

- entregada (usada 11.11%, coincidències 1)

- lliurat (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha enviat (usada 11.11%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 61.54%, coincidències 8)

- entrega (usada 30.77%, coincidències 4)

- a domicili (usada 7.69%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.19%, coincidències 23)

- diferència (usada 3.70%, coincidències 1)

- en delta (usada 3.70%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 3.70%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 3.70%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 66.67%, coincidències 8)

- demostració (usada 25.00%, coincidències 3)

- maqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 91.67%, coincidències 11)

- denegada (usada 8.33%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 33)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 11)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 20)

deny denega

- denega (usada 61.70%, coincidències 29)

- denegar (usada 29.79%, coincidències 14)

- rebutja-la (usada 4.26%, coincidències 2)

- rebutja (usada 2.13%, coincidències 1)

- refusa (usada 2.13%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 97.62%, coincidències 41)

- department (usada 2.38%, coincidències 1)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 16)

dependencies dependències

- dependències (usada 95.83%, coincidències 23)

- requeriments específics (usada 4.17%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 90.00%, coincidències 9)

- relació de dependència (usada 10.00%, coincidències 1)

deposit ingrés

- ingrés (usada 66.67%, coincidències 8)

- dipòsit (usada 16.67%, coincidències 2)

- depòsit (usada 8.33%, coincidències 1)

- jaciment (usada 8.33%, coincidències 1)

deprecated obsolet

- obsolet (usada 71.43%, coincidències 5)

- desaconsellat (usada 14.29%, coincidències 1)

- desaprovat (usada 14.29%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 98.21%, coincidències 55)

- fons (usada 1.79%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 60.00%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 20.00%, coincidències 3)

- desaturar (usada 6.67%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.67%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.67%, coincidències 1)

desc desc

- desc (usada 100.00%, coincidències 9)

descending descendent

- descendent (usada 90.80%, coincidències 79)

- descens (usada 5.75%, coincidències 5)

- ordre descendent (usada 2.30%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 1.15%, coincidències 1)

descent descens

- descens (usada 90.91%, coincidències 10)

- descendent (usada 9.09%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 675)

descriptions descripcions

- descripcions (usada 100.00%, coincidències 9)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 83.33%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 16.67%, coincidències 2)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 66.67%, coincidències 14)

- anul·lar la selecció de (usada 14.29%, coincidències 3)

- desfés la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 4.76%, coincidències 1)

- no seleccionis (usada 4.76%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.76%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 68.33%, coincidències 41)

- deseleccionar-ho tot (usada 10.00%, coincidències 6)

- no seleccionis res (usada 5.00%, coincidències 3)

- anul·la la selecció de tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- desselecciona tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 1.67%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- neteja la selecció (usada 1.67%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 1.67%, coincidències 1)

- deselecciona-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

desert desert

- desert (usada 87.50%, coincidències 7)

- clima desèrtic (usada 12.50%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 88.24%, coincidències 15)

- dissenya (usada 11.76%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

designer dissenyador

- dissenyador (usada 100.00%, coincidències 10)

desktop escriptori

- escriptori (usada 93.81%, coincidències 106)

- desktop (usada 1.77%, coincidències 2)

- ordinador de taula (usada 1.77%, coincidències 2)

- dispositiu d'escriptori (usada 0.88%, coincidències 1)

- sobretaula (usada 0.88%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 0.88%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- icones a l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

- icones de l'esriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- integració d'escriptori (usada 28.57%, coincidències 2)

dest destinació

- destinació (usada 40.00%, coincidències 4)

- destí (usada 30.00%, coincidències 3)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 78.82%, coincidències 67)

- destí (usada 21.18%, coincidències 18)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 85.00%, coincidències 17)

- carpeta de destí (usada 10.00%, coincidències 2)

- directori de destí (usada 5.00%, coincidències 1)

destinations destinacions

- destinacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- destins (usada 12.50%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 10)

detach separa

- separa (usada 31.25%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 18.75%, coincidències 3)

- treu (usada 12.50%, coincidències 2)

- desacobla (usada 12.50%, coincidències 2)

- detach (usada 6.25%, coincidències 1)

- remoure (usada 6.25%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.25%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 64.29%, coincidències 9)

- desacobla la pestanya (usada 14.29%, coincidències 2)

- desadhereix la pestanya (usada 14.29%, coincidències 2)

- desenganxa la pestanya (usada 7.14%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 83.33%, coincidències 15)

- detalls (usada 16.67%, coincidències 3)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 36.36%, coincidències 4)

- vista de detall (usada 18.18%, coincidències 2)

- visualització detallada (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostra-les en detall (usada 9.09%, coincidències 1)

- visualització detall (usada 9.09%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 9.09%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 99.24%, coincidències 260)

- dells (usada 0.38%, coincidències 1)

- propietats (usada 0.38%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 72.73%, coincidències 8)

- detectar (usada 27.27%, coincidències 3)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 85.71%, coincidències 6)

- detectar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

detecting detectant

- detectant (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'està detectant (usada 44.44%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 93.33%, coincidències 14)

- devanagarià (usada 6.67%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 8)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 95.24%, coincidències 40)

- revelador (usada 4.76%, coincidències 2)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines de desenvolupador

- eines de desenvolupador (usada 44.44%, coincidències 8)

- eines per a desenvolupadors (usada 33.33%, coincidències 6)

- eines de desenvolupament (usada 11.11%, coincidències 2)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.56%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.56%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 85.00%, coincidències 17)

- desenvolupadors/es (usada 5.00%, coincidències 1)

- desenvolupadors/ es (usada 5.00%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 5.00%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 38)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 8)

device dispositiu

- dispositiu (usada 98.36%, coincidències 120)

- perifèric (usada 1.64%, coincidències 2)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 64.71%, coincidències 11)

- id. del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- identificador del dispositiu (usada 11.76%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

- identificador de dispositiu (usada 5.88%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 57.14%, coincidències 8)

- informació dels dispositius (usada 21.43%, coincidències 3)

- informació de dispositiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- informació de dispositius (usada 7.14%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 90.91%, coincidències 10)

- gestor de dispositiu (usada 9.09%, coincidències 1)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 95.56%, coincidències 43)

- nom de dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

- nom dispositiu (usada 2.22%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- configuració del dispositiu (usada 33.33%, coincidències 3)

- ajusts del dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 18)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.63%, coincidències 72)

- dispositiu (usada 1.37%, coincidències 1)

dew point punt de rosada

- punt de rosada (usada 87.50%, coincidències 7)

- rosada (usada 12.50%, coincidències 1)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 52.63%, coincidències 10)

- diagnòstic (usada 42.11%, coincidències 8)

- anàlisi (usada 5.26%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

dial marcador

- marcador (usada 27.27%, coincidències 3)

- marca (usada 18.18%, coincidències 2)

- disc selector (usada 9.09%, coincidències 1)

- mar (usada 9.09%, coincidències 1)

- marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dial (usada 9.09%, coincidències 1)

- composició (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

dialog diàleg

- diàleg (usada 96.23%, coincidències 102)

- quadre de diàleg (usada 3.77%, coincidències 4)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 12)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 14)

diamond diamant

- diamant (usada 94.59%, coincidències 35)

- rombe (usada 5.41%, coincidències 2)

dice dau

- dau (usada 66.67%, coincidències 6)

- daus (usada 22.22%, coincidències 2)

- trossos (usada 11.11%, coincidències 1)

dictation dictat

- dictat (usada 100.00%, coincidències 14)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 17)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 97.73%, coincidències 43)

- dictionary (usada 2.27%, coincidències 1)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 44.44%, coincidències 4)

- sabíeu que? (usada 22.22%, coincidències 2)

- ho savíeu? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

diff diferència

- diferència (usada 34.62%, coincidències 9)

- diff (usada 30.77%, coincidències 8)

- dif. (usada 7.69%, coincidències 2)

- diferències (usada 7.69%, coincidències 2)

- compara (usada 7.69%, coincidències 2)

- dife (usada 3.85%, coincidències 1)

- dif (usada 3.85%, coincidències 1)

- diff (diferenciació) (usada 3.85%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 92.31%, coincidències 36)

- resta (usada 5.13%, coincidències 2)

- difference (usada 2.56%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 9)

differential diferencial

- diferencial (usada 100.00%, coincidències 7)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 26)

digest resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 4)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 90.00%, coincidències 9)

- sistema digital (usada 10.00%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 92.86%, coincidències 13)

- signatura electrònica (usada 7.14%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 21)

dim enfosquir

- enfosquir (usada 22.22%, coincidències 2)

- enfosqueix (usada 11.11%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenua (usada 11.11%, coincidències 1)

- suau (usada 11.11%, coincidències 1)

- atenuar (usada 11.11%, coincidències 1)

- (més fosc|fosc) (usada 11.11%, coincidències 1)

- totxo (usada 11.11%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 53.85%, coincidències 14)

- cota (usada 38.46%, coincidències 10)

- acotació (usada 7.69%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 85.42%, coincidències 41)

- mides (usada 10.42%, coincidències 5)

- cotes (usada 4.17%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 60.00%, coincidències 6)

- dibuixos (usada 20.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 20.00%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 85.71%, coincidències 18)

- directori (usada 9.52%, coincidències 2)

- direcció (usada 4.76%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 73.33%, coincidències 11)

- directa (usada 13.33%, coincidències 2)

- dirigeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 8)

direction direcció

- direcció (usada 99.02%, coincidències 101)

- adreça (usada 0.98%, coincidències 1)

directions ruta

- ruta (usada 38.89%, coincidències 7)

- indicacions (usada 33.33%, coincidències 6)

- direccions (usada 16.67%, coincidències 3)

- instruccions (usada 11.11%, coincidències 2)

director director

- director (usada 90.91%, coincidències 10)

- directora (usada 9.09%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 88.57%, coincidències 31)

- carpetes (usada 5.71%, coincidències 2)

- màscares de directoris (usada 5.71%, coincidències 2)

directory directori

- directori (usada 95.93%, coincidències 118)

- carpeta (usada 2.44%, coincidències 3)

- catàleg (usada 0.81%, coincidències 1)

- directory (usada 0.81%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 68.75%, coincidències 11)

- nom de directori (usada 18.75%, coincidències 3)

- nom de la carpeta (usada 12.50%, coincidències 2)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 48.20%, coincidències 67)

- desactiva (usada 25.90%, coincidències 36)

- desactivar (usada 15.83%, coincidències 22)

- deshabilitar (usada 3.60%, coincidències 5)

- deshabilita (usada 3.60%, coincidències 5)

- disable (usada 1.44%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 0.72%, coincidències 1)

- inhabilitar|inhabilita|inhabiliteu (usada 0.72%, coincidències 1)

disable all inhabilita-ho tot

- inhabilita-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactivar-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactiva'ls tots (usada 14.29%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- desactiva tot (usada 7.14%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 46.30%, coincidències 119)

- inhabilitat (usada 30.35%, coincidències 78)

- desactivada (usada 6.23%, coincidències 16)

- deshabilitat (usada 5.45%, coincidències 14)

- inhabilitada (usada 4.28%, coincidències 11)

- desactivades (usada 2.72%, coincidències 7)

- desactivats (usada 1.95%, coincidències 5)

- inhabilitats (usada 0.78%, coincidències 2)

- descativat (usada 0.78%, coincidències 2)

- desabilitat (usada 0.39%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.39%, coincidències 1)

- desactivat|inhabilitat (usada 0.39%, coincidències 1)

disabling s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'està inhabilitant (usada 25.00%, coincidències 3)

- desactivant (usada 16.67%, coincidències 2)

- desactivació (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 8.33%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 8.33%, coincidències 1)

disagree no acceptar

- no acceptar (usada 50.00%, coincidències 8)

- en desacord (usada 25.00%, coincidències 4)

- no acceptis (usada 6.25%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 6.25%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 6.25%, coincidències 1)

- no hi estic d'acord (usada 6.25%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 77.27%, coincidències 17)

- desc (usada 13.64%, coincidències 3)

- desc. (usada 4.55%, coincidències 1)

- disc galàctic (usada 4.55%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 64.71%, coincidències 11)

- número de disc (usada 35.29%, coincidències 6)

discard descarta

- descarta (usada 72.60%, coincidències 53)

- descartar (usada 12.33%, coincidències 9)

- descarta'l (usada 9.59%, coincidències 7)

- descarta-ho (usada 2.74%, coincidències 2)

- discard (usada 1.37%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.37%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 73.68%, coincidències 28)

- descartar els canvis (usada 15.79%, coincidències 6)

- descartar canvis (usada 5.26%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 2.63%, coincidències 1)

- descarta canvis (usada 2.63%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 33.33%, coincidències 3)

- descarregant (usada 22.22%, coincidències 2)

- descarregant-se (usada 22.22%, coincidències 2)

- es descarrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

disclaimer descàrrec

- descàrrec (usada 12.50%, coincidències 2)

- exempció de responsabilitat (usada 12.50%, coincidències 2)

- renúncia (usada 12.50%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 12.50%, coincidències 2)

- avís d'exempció de responsabilitat (usada 12.50%, coincidències 2)

- avís legal (usada 12.50%, coincidències 2)

- advertiment (usada 6.25%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 6.25%, coincidències 1)

- avís (usada 6.25%, coincidències 1)

- disclaimer (usada 6.25%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 69.14%, coincidències 56)

- desconnectar (usada 28.40%, coincidències 23)

- desconnectat (usada 2.47%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 90.00%, coincidències 54)

- desconnectada (usada 6.67%, coincidències 4)

- desconectat (usada 3.33%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 50.00%, coincidències 12)

- desconnectant (usada 50.00%, coincidències 12)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 31)

discover discover

- discover (usada 58.33%, coincidències 7)

- descobreix (usada 25.00%, coincidències 3)

- descobrir (usada 8.33%, coincidències 1)

- descobridor (usada 8.33%, coincidències 1)

discovery descobriment

- descobriment (usada 55.56%, coincidències 5)

- detecció (usada 22.22%, coincidències 2)

- descobreix (usada 11.11%, coincidències 1)

- exploració (usada 11.11%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 88.89%, coincidències 8)

- independent (usada 11.11%, coincidències 1)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 45.00%, coincidències 9)

- debat (usada 30.00%, coincidències 6)

- debats (usada 15.00%, coincidències 3)

- comentaris (usada 5.00%, coincidències 1)

- fòrums (usada 5.00%, coincidències 1)

discussions debat

- debat (usada 50.00%, coincidències 6)

- debats (usada 41.67%, coincidències 5)

- discussions (usada 8.33%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 91.67%, coincidències 33)

- disk (usada 2.78%, coincidències 1)

- disquet (usada 2.78%, coincidències 1)

- cercle (usada 2.78%, coincidències 1)

disk full disc ple

- disc ple (usada 50.00%, coincidències 4)

- el disc està ple (usada 37.50%, coincidències 3)

- el disc és ple (usada 12.50%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 50.00%, coincidències 6)

- espai al disc (usada 25.00%, coincidències 3)

- espai del disc (usada 16.67%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 8.33%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 88.24%, coincidències 15)

- discos (usada 11.76%, coincidències 2)

dismiss ignora

- ignora (usada 38.10%, coincidències 24)

- descarta (usada 34.92%, coincidències 22)

- tancar (usada 9.52%, coincidències 6)

- descartar (usada 3.17%, coincidències 2)

- omet (usada 1.59%, coincidències 1)

- ignora-ho (usada 1.59%, coincidències 1)

- apagar (usada 1.59%, coincidències 1)

- ignorar (usada 1.59%, coincidències 1)

- (descarta|cancel·la|anul·la)(|-ho) (usada 1.59%, coincidències 1)

- esborrar (usada 1.59%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.59%, coincidències 1)

- rebutja (usada 1.59%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.59%, coincidències 1)

dismiss all omet-les totes

- omet-les totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarta-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarta'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 14.29%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 84.62%, coincidències 11)

- desplacement (usada 7.69%, coincidències 1)

- desplaçament (nàutica) (usada 7.69%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 34.48%, coincidències 60)

- mostra (usada 24.14%, coincidències 42)

- visualització (usada 21.26%, coincidències 37)

- mostrar (usada 9.77%, coincidències 17)

- visualitza (usada 4.02%, coincidències 7)

- visible (usada 1.15%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.15%, coincidències 2)

- entorn (usada 0.57%, coincidències 1)

- presentació (usada 0.57%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.57%, coincidències 1)

- nom a mostrar (usada 0.57%, coincidències 1)

- (mostra|mostrar|ensenya|ensenyar) (usada 0.57%, coincidències 1)

- visor (usada 0.57%, coincidències 1)

- exhibició (biologia) (usada 0.57%, coincidències 1)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 58.33%, coincidències 7)

- mostra com (usada 16.67%, coincidències 2)

- mostrar com a (usada 16.67%, coincidències 2)

- mostra-ho com a (usada 8.33%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 75.00%, coincidències 6)

- format de la presentació (usada 12.50%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 75.00%, coincidències 12)

- mode de pantalla (usada 12.50%, coincidències 2)

- mode visualitz. (usada 6.25%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 6.25%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 47.62%, coincidències 30)

- nom mostrat (usada 12.70%, coincidències 8)

- nom de visualització (usada 9.52%, coincidències 6)

- mostra el nom (usada 7.94%, coincidències 5)

- nom visible (usada 4.76%, coincidències 3)

- nom que es mostrarà (usada 4.76%, coincidències 3)

- nom per mostrar (usada 3.17%, coincidències 2)

- nom de la presentació (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom de la pantalla (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.59%, coincidències 1)

- nom en pantalla (usada 1.59%, coincidències 1)

- mostrar el nom (usada 1.59%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 71.43%, coincidències 20)

- mostra les opcions (usada 14.29%, coincidències 4)

- opcions de la pantalla (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 3.57%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 3.57%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 3.57%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 22.22%, coincidències 6)

- paràmetres de la pantalla (usada 14.81%, coincidències 4)

- ajusts de la visualització (usada 14.81%, coincidències 4)

- mostra la configuració (usada 11.11%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 11.11%, coincidències 3)

- configuració de visualització (usada 3.70%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 3.70%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 3.70%, coincidències 1)

- opcions de la visualització (usada 3.70%, coincidències 1)

- configuració de la pantalla (usada 3.70%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.70%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 3.70%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

display style estil de visualització

- estil de visualització (usada 50.00%, coincidències 4)

- mostra l'estil (usada 25.00%, coincidències 2)

- estil de la vista (usada 25.00%, coincidències 2)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 45.45%, coincidències 5)

- mostra el tipus (usada 27.27%, coincidències 3)

- tipus de pantalla (usada 27.27%, coincidències 3)

displays pantalles

- pantalles (usada 92.86%, coincidències 13)

- presentacions (usada 7.14%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 45.83%, coincidències 11)

- dissolució (usada 33.33%, coincidències 8)

- dissoldre (usada 8.33%, coincidències 2)

- fosa (usada 4.17%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 4.17%, coincidències 1)

- fosa (cinema) (usada 4.17%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 95)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 60.00%, coincidències 9)

- distorsió (usada 33.33%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 6.67%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 10)

distribute distribueix

- distribueix (usada 75.00%, coincidències 9)

- distribuir (usada 25.00%, coincidències 3)

distribution distribució

- distribució (usada 96.67%, coincidències 29)

- destinataris (usada 3.33%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 100.00%, coincidències 9)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 24)

dither trama

- trama (usada 46.15%, coincidències 6)

- tramat (usada 46.15%, coincidències 6)

- dissemina (usada 7.69%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 70.83%, coincidències 17)

- divisió (usada 12.50%, coincidències 3)

- dividir (usada 8.33%, coincidències 2)

- divisions (usada 4.17%, coincidències 1)

- divide (divisió) (usada 4.17%, coincidències 1)

divider separador

- separador (usada 50.00%, coincidències 4)

- divisor (usada 50.00%, coincidències 4)

division divisió

- divisió (usada 92.00%, coincidències 23)

- títol (usada 4.00%, coincidències 1)

- divisió (desambiguació) (usada 4.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 77.78%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 22.22%, coincidències 2)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 95.83%, coincidències 23)

- gibuti (usada 4.17%, coincidències 1)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 16)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

dns name nom dns

- nom dns (usada 80.00%, coincidències 8)

- nom del dns (usada 10.00%, coincidències 1)

- nom de dns (usada 10.00%, coincidències 1)

dns server servidor dns

- servidor dns (usada 100.00%, coincidències 9)

dns servers servidors dns

- servidors dns (usada 54.55%, coincidències 6)

- servidors de dns (usada 45.45%, coincidències 5)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 72.73%, coincidències 8)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

- no permetre (usada 9.09%, coincidències 1)

do not disturb no molestar

- no molestar (usada 45.83%, coincidències 11)

- no molesteu (usada 33.33%, coincidències 8)

- no destorbar (usada 16.67%, coincidències 4)

- no molestis (usada 4.17%, coincidències 1)

do not send no ho enviïs

- no ho enviïs (usada 33.33%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviis (usada 11.11%, coincidències 1)

- no els enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no mostrar (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 14.29%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 72.73%, coincidències 24)

- no fer res (usada 24.24%, coincidències 8)

- fer res (usada 3.03%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 30.43%, coincidències 7)

- acobla (usada 30.43%, coincidències 7)

- moll (usada 13.04%, coincidències 3)

- base (usada 4.35%, coincidències 1)

- acoblable (usada 4.35%, coincidències 1)

- acoblament (usada 4.35%, coincidències 1)

- acoblar (usada 4.35%, coincidències 1)

- panell d'accés ràpid (usada 4.35%, coincidències 1)

- dàrsena (usada 4.35%, coincidències 1)

docking station estació d'acoblament

- estació d'acoblament (usada 42.86%, coincidències 3)

- base d'acoblament (usada 28.57%, coincidències 2)

- estació d'amarrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- docking station (usada 14.29%, coincidències 1)

- base de connexió (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 70.00%, coincidències 7)

- documentació (usada 20.00%, coincidències 2)

- google docs (usada 10.00%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.91%, coincidències 91)

- el document (usada 1.09%, coincidències 1)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 12)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 19)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 10)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 77.78%, coincidències 7)

- tipus document (usada 22.22%, coincidències 2)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de document (usada 25.00%, coincidències 2)

- vista de document (usada 12.50%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 62.50%, coincidències 5)

- visor de documents (usada 37.50%, coincidències 3)

documentation documentació

- documentació (usada 94.20%, coincidències 65)

- documentació (en anglès) (usada 2.90%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.45%, coincidències 1)

- dokumentace (usada 1.45%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 61)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 58.33%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 25.00%, coincidències 3)

- esquivament (usada 8.33%, coincidències 1)

- esvair (usada 8.33%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 32)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 15)

dollar dòlar

- dòlar (usada 54.55%, coincidències 6)

- moneda (usada 18.18%, coincidències 2)

- dolar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dollar (usada 9.09%, coincidències 1)

- dòlars (usada 9.09%, coincidències 1)

dolphin dofí

- dofí (usada 70.00%, coincidències 7)

- dolphin (usada 30.00%, coincidències 3)

domain domini

- domini (usada 98.63%, coincidències 72)

- domain (usada 1.37%, coincidències 1)

domain name nom de domini

- nom de domini (usada 60.71%, coincidències 17)

- nom del domini (usada 35.71%, coincidències 10)

- domini d'internet (usada 3.57%, coincidències 1)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 85.71%, coincidències 12)

- domains (usada 7.14%, coincidències 1)

- àmbits (usada 7.14%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 19)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 28)

domino tiles fitxes del dòmino

- fitxes del dòmino (usada 71.43%, coincidències 5)

- peces de dominó (usada 14.29%, coincidències 1)

- fitxes de dòmino (usada 14.29%, coincidències 1)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 36.36%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 27.27%, coincidències 3)

- no tornis a preguntar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 9.09%, coincidències 1)

- no ho tornis a preguntar. (usada 9.09%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 9.09%, coincidències 1)

don't save no desis

- no desis (usada 30.43%, coincidències 7)

- no ho desis (usada 26.09%, coincidències 6)

- no desar (usada 21.74%, coincidències 5)

- no el desis (usada 13.04%, coincidències 3)

- no deseu (usada 4.35%, coincidències 1)

- no guardar (usada 4.35%, coincidències 1)

don't send no enviar

- no enviar (usada 33.33%, coincidències 3)

- no envieu (usada 22.22%, coincidències 2)

- no ho enviis (usada 11.11%, coincidències 1)

- no ho enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

- no l'enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

- no enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

don't show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no les mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no el mostris. (usada 14.29%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 23.21%, coincidències 13)

- donatius (usada 14.29%, coincidències 8)

- dóna (usada 8.93%, coincidències 5)

- feu un donatiu (usada 8.93%, coincidències 5)

- donar (usada 7.14%, coincidències 4)

- dona (usada 7.14%, coincidències 4)

- donacions (usada 5.36%, coincidències 3)

- fer una donació (usada 5.36%, coincidències 3)

- fes un donatiu (usada 3.57%, coincidències 2)

- doneu (usada 3.57%, coincidències 2)

- donació de diners (usada 3.57%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 3.57%, coincidències 2)

- donatiu (usada 1.79%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 1.79%, coincidències 1)

- fe una donació (usada 1.79%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- donatius (usada 12.50%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 82.80%, coincidències 260)

- acceptar (usada 12.74%, coincidències 40)

- d'acord (usada 1.59%, coincidències 5)

- acabat (usada 0.96%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 0.64%, coincidències 2)

- fet. (usada 0.32%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.32%, coincidències 1)

- completat (usada 0.32%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.32%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 73.33%, coincidències 11)

- fet (usada 13.33%, coincidències 2)

- d'acord (usada 6.67%, coincidències 1)

- fet ! (usada 6.67%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 96.67%, coincidències 29)

- acceptar. (usada 3.33%, coincidències 1)

don’t allow no permetre

- no permetre (usada 60.00%, coincidències 18)

- no ho permetis (usada 40.00%, coincidències 12)

don’t save no desar

- no desar (usada 66.67%, coincidències 16)

- no desis (usada 16.67%, coincidències 4)

- no ho desis (usada 12.50%, coincidències 3)

- tanca sense desar (usada 4.17%, coincidències 1)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 11)

dot punt

- punt (usada 93.75%, coincidències 30)

- dot (usada 6.25%, coincidències 2)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 17)

dotted puntejat

- puntejat (usada 56.25%, coincidències 9)

- puntejada (usada 25.00%, coincidències 4)

- línia de punts (usada 12.50%, coincidències 2)

- de punts (usada 6.25%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 95.08%, coincidències 58)

- double (usada 3.28%, coincidències 2)

- doblet (usada 1.64%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 94.12%, coincidències 16)

- clic doble (usada 5.88%, coincidències 1)

double-click doble clic

- doble clic (usada 69.23%, coincidències 9)

- fer doble clic (usada 15.38%, coincidències 2)

- doble-clic (usada 7.69%, coincidències 1)

- double-click (usada 7.69%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

down avall

- avall (usada 80.65%, coincidències 125)

- davall (usada 3.87%, coincidències 6)

- descendent (usada 2.58%, coincidències 4)

- abaixar (usada 1.94%, coincidències 3)

- baixada (usada 1.94%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.29%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.29%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 1.29%, coincidències 2)

- baixa (usada 1.29%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.29%, coincidències 2)

- down (usada 0.65%, coincidències 1)

- inactiva (usada 0.65%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.65%, coincidències 1)

- baix (usada 0.65%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 81.82%, coincidències 18)

- fletxa cap avall (usada 13.64%, coincidències 3)

- avall (usada 4.55%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 17.65%, coincidències 3)

- degrada (usada 17.65%, coincidències 3)

- reverteix (usada 17.65%, coincidències 3)

- baixar de categoria (usada 17.65%, coincidències 3)

- desactualització (usada 5.88%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 5.88%, coincidències 1)

- canviar a una versió anterior (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra (usada 5.88%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 5.88%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 38.97%, coincidències 76)

- descarregar (usada 21.54%, coincidències 42)

- descarrega (usada 15.38%, coincidències 30)

- baixada (usada 14.36%, coincidències 28)

- descàrrega (usada 3.59%, coincidències 7)

- baixar (usada 2.56%, coincidències 5)

- baixades (usada 1.54%, coincidències 3)

- baixant (usada 0.51%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.51%, coincidències 1)

- descarrega en format text (usada 0.51%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.51%, coincidències 1)

download all baixa-ho tot

- baixa-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- descarregar-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa'ls tots (usada 11.11%, coincidències 1)

- desa tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarregar tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarrega un fitxer amb tots els lliuraments (usada 11.11%, coincidències 1)

- descarrega-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

download completed s'ha completat la baixada

- s'ha completat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega completa (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega completada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega completa (usada 12.50%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 44.44%, coincidències 4)

- error en la baixada (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en baixar (usada 11.11%, coincidències 1)

- error de descarrega (usada 11.11%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 33.33%, coincidències 6)

- la descàrrega ha fallat (usada 22.22%, coincidències 4)

- la baixada ha fallat (usada 16.67%, coincidències 3)

- no s'ha pogut baixar (usada 5.56%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 5.56%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 5.56%, coincidències 1)

- ha fallat la descàrrega (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 5.56%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 57.14%, coincidències 8)

- descarrega el fitxer (usada 21.43%, coincidències 3)

- descarregar arxiu (usada 14.29%, coincidències 2)

- descarrega l'arxiu (usada 7.14%, coincidències 1)

download finished ha acabat la baixada

- ha acabat la baixada (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada acabada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 80.00%, coincidències 8)

- baixades (usada 10.00%, coincidències 1)

- gestor de descàrregues (usada 10.00%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 40.00%, coincidències 6)

- descarregar-ho ara (usada 26.67%, coincidències 4)

- baixar ara (usada 6.67%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 6.67%, coincidències