Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 52.63%, coincidències 10)

- (copia) (usada 26.32%, coincidències 5)

- (copiar) (usada 15.79%, coincidències 3)

- (cópia) (usada 5.26%, coincidències 1)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 7)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 56.25%, coincidències 18)

- (predeterminat) (usada 31.25%, coincidències 10)

- (predeterminada) (usada 6.25%, coincidències 2)

- (per omissió) (usada 3.12%, coincidències 1)

- (omissió) (usada 3.12%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 95.45%, coincidències 21)

- (buida) (usada 4.55%, coincidències 1)

(hidden) (ocult)

- (ocult) (usada 72.73%, coincidències 8)

- (amagat) (usada 18.18%, coincidències 2)

- (amagada) (usada 9.09%, coincidències 1)

(no name) (sense nom)

- (sense nom) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 90.91%, coincidències 20)

- (sense tema) (usada 9.09%, coincidències 2)

(none) (cap)

- (cap) (usada 97.30%, coincidències 72)

- (sense) (usada 1.35%, coincidències 1)

- (res) (usada 1.35%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 18)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 91.67%, coincidències 11)

- (opció recomanada) (usada 8.33%, coincidències 1)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 44.44%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 33.33%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 22.22%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 96.43%, coincidències 27)

- (desconeguda) (usada 3.57%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.83%, coincidències 23)

- un dia (usada 4.17%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 96.88%, coincidències 31)

- 1 hora (usada 3.12%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 96.67%, coincidències 29)

- 1 minut (usada 3.33%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 20)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 96.30%, coincidències 26)

- una setmana (usada 3.70%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 100.00%, coincidències 15)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 96.15%, coincidències 25)

- 10 minuts (usada 3.85%, coincidències 1)

10th 10è

- 10è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 10a (usada 28.57%, coincidències 2)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 85.71%, coincidències 12)

- 12 hores (usada 7.14%, coincidències 1)

- cada 12 hores (usada 7.14%, coincidències 1)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 93.75%, coincidències 15)

- cada 15 minuts (usada 6.25%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

16th 16è

- 16è (usada 55.56%, coincidències 5)

- semicorxera (usada 44.44%, coincidències 4)

1st 1r

- 1r (usada 60.00%, coincidències 6)

- 1er (usada 20.00%, coincidències 2)

- 1a (usada 20.00%, coincidències 2)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 90.91%, coincidències 10)

- dos dies (usada 9.09%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 14)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 94.44%, coincidències 17)

- 2 minuts (usada 5.56%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 11)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 11)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 81.82%, coincidències 9)

- 24 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

- les darreres 24 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

2d 2d

- 2d (usada 100.00%, coincidències 7)

- bidimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

2nd 2n

- 2n (usada 60.00%, coincidències 6)

- 2on (usada 20.00%, coincidències 2)

- 2a (usada 20.00%, coincidències 2)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 91.67%, coincidències 11)

- tres dies (usada 8.33%, coincidències 1)

3 hours 3 hores

- 3 hores (usada 100.00%, coincidències 10)

3 minutes 3 minuts

- 3 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 12)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 92.31%, coincidències 24)

- 30 minuts (usada 3.85%, coincidències 1)

- cada 30 minuts (usada 3.85%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 92.86%, coincidències 13)

- 30 segons (usada 7.14%, coincidències 1)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 85.71%, coincidències 6)

- 32-bit (usada 14.29%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 34)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3d view vista 3d

- vista 3d (usada 44.44%, coincidències 4)

- visualització 3d (usada 44.44%, coincidències 4)

- 3d (usada 11.11%, coincidències 1)

3rd 3r

- 3r (usada 55.56%, coincidències 5)

- 3er (usada 22.22%, coincidències 2)

- 3a (usada 22.22%, coincidències 2)

4th 4t

- 4t (usada 55.56%, coincidències 5)

- 4rt (usada 22.22%, coincidències 2)

- 4a (usada 22.22%, coincidències 2)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- cinc dies (usada 11.11%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 27)

5th

- 5è (usada 75.00%, coincidències 6)

- 5a (usada 25.00%, coincidències 2)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 100.00%, coincidències 7)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 12)

60 seconds 60 segons

- 60 segons (usada 100.00%, coincidències 7)

6th

- 6è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 6a (usada 28.57%, coincidències 2)

7th

- 7è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 7a (usada 28.57%, coincidències 2)

8th

- 8è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 8a (usada 28.57%, coincidències 2)

9th

- 9è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 9a (usada 28.57%, coincidències 2)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 87.50%, coincidències 14)

- [file] (usada 6.25%, coincidències 1)

- [itxer] (usada 6.25%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 17)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 91.67%, coincidències 11)

- [options] (usada 8.33%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 93.33%, coincidències 14)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 6.67%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 16)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 15)

a3 a3

- a3 (usada 95.24%, coincidències 20)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 4.76%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 92.31%, coincidències 24)

- la4 (usada 3.85%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 3.85%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 95.00%, coincidències 19)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 5.00%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 16)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

aa aa

- aa (usada 77.78%, coincidències 7)

- tt (usada 11.11%, coincidències 1)

- aà (usada 11.11%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 9)

abandoned abandonat

- abandonat (usada 62.50%, coincidències 5)

- abandonada (usada 37.50%, coincidències 3)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 70.00%, coincidències 14)

- abreviació (usada 25.00%, coincidències 5)

- abreujament (usada 5.00%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 100.00%, coincidències 9)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 81.82%, coincidències 9)

- abkhàzia (usada 18.18%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 36.84%, coincidències 35)

- avorta (usada 22.11%, coincidències 21)

- aborta (usada 20.00%, coincidències 19)

- cancel·la (usada 4.21%, coincidències 4)

- interrompre (usada 4.21%, coincidències 4)

- interrupció (usada 3.16%, coincidències 3)

- atura-ho (usada 2.11%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.05%, coincidències 1)

- abort (usada 1.05%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.05%, coincidències 1)

- anul·la (usada 1.05%, coincidències 1)

- abandona (usada 1.05%, coincidències 1)

- (cancel·la|avorta) (usada 1.05%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.05%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 29.41%, coincidències 10)

- avortat (usada 26.47%, coincidències 9)

- interrompuda (usada 20.59%, coincidències 7)

- s'ha interromput (usada 11.76%, coincidències 4)

- avortada (usada 2.94%, coincidències 1)

- interromput -uda (usada 2.94%, coincidències 1)

- interrompre (usada 2.94%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 2.94%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 35.29%, coincidències 6)

- s'interromp (usada 29.41%, coincidències 5)

- s'està interrompent (usada 17.65%, coincidències 3)

- avortant (usada 11.76%, coincidències 2)

- s'està cancel·lant (usada 5.88%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 81.82%, coincidències 198)

- sobre (usada 7.85%, coincidències 19)

- quant al (usada 2.89%, coincidències 7)

- informació (usada 2.48%, coincidències 6)

- al voltant de (usada 1.65%, coincidències 4)

- quant al sigil (usada 1.24%, coincidències 3)

- detalls (usada 0.41%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.41%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.41%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.41%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.41%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 63.64%, coincidències 7)

- sobre mi (usada 27.27%, coincidències 3)

- sobre jo mateix (usada 9.09%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 52.38%, coincidències 11)

- quant a les qt (usada 33.33%, coincidències 7)

- quant al qt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sobre qt (usada 4.76%, coincidències 1)

about us quant a nosaltres

- quant a nosaltres (usada 37.50%, coincidències 3)

- sobre nosaltres (usada 25.00%, coincidències 2)

- qui som (usada 12.50%, coincidències 1)

- quant a kde edu (usada 12.50%, coincidències 1)

- quant a mozilla (usada 12.50%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 38.24%, coincidències 13)

- sobre (usada 14.71%, coincidències 5)

- per damunt (usada 11.76%, coincidències 4)

- per sobre (usada 5.88%, coincidències 2)

- damunt (usada 5.88%, coincidències 2)

- part superior (usada 5.88%, coincidències 2)

- més amunt a sobre abans (usada 2.94%, coincidències 1)

- a dalt (usada 2.94%, coincidències 1)

- superior (usada 2.94%, coincidències 1)

- quant al (usada 2.94%, coincidències 1)

- adalt (usada 2.94%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 2.94%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 92.31%, coincidències 12)

- valor absolut (usada 7.69%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 78.79%, coincidències 26)

- absoluta (usada 18.18%, coincidències 6)

- absolute (usada 3.03%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 53.33%, coincidències 8)

- mètrica de color absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 6.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 12)

abstract resum

- resum (usada 97.30%, coincidències 36)

- abstracte (usada 2.70%, coincidències 1)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 96.00%, coincidències 24)

- accel·leració (usada 4.00%, coincidències 1)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 77.78%, coincidències 7)

- drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- (tecla de) drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accent accent

- accent (usada 55.56%, coincidències 5)

- color (usada 11.11%, coincidències 1)

- èmfasi (usada 11.11%, coincidències 1)

- martellato (usada 11.11%, coincidències 1)

- principal (usada 11.11%, coincidències 1)

accept accepta

- accepta (usada 82.69%, coincidències 86)

- acceptar (usada 9.62%, coincidències 10)

- d'acord (usada 4.81%, coincidències 5)

- accepta-ho (usada 0.96%, coincidències 1)

- acceptada (usada 0.96%, coincidències 1)

- acceptat (usada 0.96%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 54.84%, coincidències 17)

- acceptada (usada 41.94%, coincidències 13)

- acceptades (usada 3.23%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 97.47%, coincidències 77)

- accedeix (usada 1.27%, coincidències 1)

- access (usada 1.27%, coincidències 1)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 16)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 67.50%, coincidències 27)

- s'ha denegat l'accés (usada 30.00%, coincidències 12)

- accés denegat. (usada 2.50%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 66.67%, coincidències 6)

- s'ha denegat l'accés. (usada 33.33%, coincidències 3)

access granted accés permès

- accés permès (usada 57.14%, coincidències 4)

- accés concedit (usada 28.57%, coincidències 2)

- condeixi l'accés (usada 14.29%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

access level nivell d'accés

- nivell d'accés (usada 85.71%, coincidències 6)

- nivell d'accès (usada 14.29%, coincidències 1)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 61.54%, coincidències 8)

- accés (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'ha accedit (usada 7.69%, coincidències 1)

- data d'accés (usada 7.69%, coincidències 1)

- últim accés (usada 7.69%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 97.87%, coincidències 46)

- accessibility (usada 2.13%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 96.88%, coincidències 93)

- compte d'usuària (usada 1.04%, coincidències 1)

- comptes (usada 1.04%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 1.04%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 91.67%, coincidències 11)

- propietats del compte (usada 8.33%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 88.89%, coincidències 24)

- nom de compte (usada 11.11%, coincidències 3)

account number número de compte

- número de compte (usada 84.62%, coincidències 11)

- número compte (usada 7.69%, coincidències 1)

- número comptable (usada 7.69%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 47.22%, coincidències 17)

- configuració del compte (usada 41.67%, coincidències 15)

- ajusts dels comptes (usada 2.78%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 2.78%, coincidències 1)

- configuració (usada 2.78%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 2.78%, coincidències 1)

account suspended compte suspès

- compte suspès (usada 100.00%, coincidències 8)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 18)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 52)

accuracy precisió

- precisió (usada 75.00%, coincidències 18)

- exactitud (usada 12.50%, coincidències 3)

- acurat (usada 8.33%, coincidències 2)

- precisa (usada 4.17%, coincidències 1)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 66.67%, coincidències 6)

- reconeixements (usada 33.33%, coincidències 3)

acl acl

- acl (usada 87.50%, coincidències 7)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 12.50%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 87.50%, coincidències 7)

- arccos (usada 12.50%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 14)

acres acres

- acres (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.61%, coincidències 204)

- accions (usada 0.96%, coincidències 2)

- action (usada 0.96%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.48%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 141)

activate activa

- activa (usada 76.71%, coincidències 56)

- activar (usada 19.18%, coincidències 14)

- activat (usada 1.37%, coincidències 1)

- activate (usada 1.37%, coincidències 1)

- (activar|activa|activeu) (usada 1.37%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 88.24%, coincidències 15)

- activada (usada 11.76%, coincidències 2)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 10)

active actiu

- actiu (usada 77.05%, coincidències 94)

- activa (usada 17.21%, coincidències 21)

- activat (usada 2.46%, coincidències 3)

- actius (usada 0.82%, coincidències 1)

- està actiu (usada 0.82%, coincidències 1)

- activar (usada 0.82%, coincidències 1)

- activitat (usada 0.82%, coincidències 1)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 10)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectors habilitats (usada 14.29%, coincidències 1)

- plugins actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 100.00%, coincidències 7)

activities activitats

- activitats (usada 96.15%, coincidències 25)

- activitat (usada 3.85%, coincidències 1)

activity activitat

- activitat (usada 98.28%, coincidències 57)

- activitats (usada 1.72%, coincidències 1)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 9)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 14)

actual actual

- actual (usada 58.33%, coincidències 7)

- real (usada 41.67%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 23)

ad anunci

- anunci (usada 50.00%, coincidències 4)

- ad (usada 50.00%, coincidències 4)

ad-hoc ad hoc

- ad hoc (usada 57.14%, coincidències 4)

- ad-hoc (usada 42.86%, coincidències 3)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 8)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptatiu

- adaptatiu (usada 46.67%, coincidències 7)

- adaptable (usada 33.33%, coincidències 5)

- adaptativa (usada 13.33%, coincidències 2)

- adaptatius (usada 6.67%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 91.77%, coincidències 513)

- afegir (usada 5.37%, coincidències 30)

- suma (usada 0.89%, coincidències 5)

- sumar (usada 0.36%, coincidències 2)

- afeg (usada 0.36%, coincidències 2)

- addició (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegirr (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.18%, coincidències 1)

- add (usada 0.18%, coincidències 1)

- sum (usada 0.18%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.18%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir un comentari (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add a note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 84.62%, coincidències 22)

- afegir una nota (usada 15.38%, coincidències 4)

add a user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegiu un usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 89.29%, coincidències 25)

- afegeix compte (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegir un compte (usada 3.57%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix l'acció (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir acció (usada 12.50%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix una direcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix adreça (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir l'adreça (usada 11.11%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegeix-los tots (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 7.69%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 45.45%, coincidències 5)

- afegeix aplicació (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegir aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-hi una aplicació. (usada 9.09%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 36.00%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 24.00%, coincidències 6)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 12.00%, coincidències 3)

- afegeix-hi un adjunt (usada 12.00%, coincidències 3)

- afegir adjunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 4.00%, coincidències 1)

- afegeix adjunció (usada 4.00%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix alguns adjunts (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix-hi adjunts (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 7.14%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 71.43%, coincidències 10)

- afegir atribut (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix un nou atribut (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 7.14%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 46.77%, coincidències 29)

- afegeix un marcador (usada 12.90%, coincidències 8)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 11.29%, coincidències 7)

- afegeix el marcador (usada 6.45%, coincidències 4)

- afegeix un punt d'interès (usada 4.84%, coincidències 3)

- afegir recordatori (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix-hi un marcador (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegir preferit (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix preferit (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.61%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.61%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegir categoria (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegeix categoria (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegir categoria gt;gt; (usada 6.67%, coincidències 1)

add color afegeix color

- afegeix color (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix un color (usada 20.00%, coincidències 2)

- color d'afegir (usada 10.00%, coincidències 1)

- afig un color (usada 10.00%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegir columna (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix columna (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir una columna (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix columna(es) (usada 10.00%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 67.44%, coincidències 29)

- afegir comentari (usada 11.63%, coincidències 5)

- afegeix comentari (usada 6.98%, coincidències 3)

- afegeix-hi un comentari (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegir un comentari (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegiu un comentari (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegiu comentari (usada 2.33%, coincidències 1)

add component afegeix un component

- afegeix un component (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix component (usada 14.29%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix condició (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir una condició (usada 9.09%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 93.75%, coincidències 15)

- afegeix com a contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 56.52%, coincidències 13)

- afegiu un contacte (usada 17.39%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix als contactes (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 4.35%, coincidències 1)

add contacts afegeix contactes

- afegeix contactes (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegiu-hi contactes (usada 12.50%, coincidències 1)

add directory afegeix directori

- afegeix directori (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un directori (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix el directori (usada 12.50%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix l'efecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir efecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix una adreça electrònica (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix correu electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir entrada (usada 15.79%, coincidències 3)

- afegeix entrada (usada 15.79%, coincidències 3)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

add feature afegeix un objecte

- afegeix un objecte (usada 53.85%, coincidències 7)

- afegir paràmetre (usada 38.46%, coincidències 5)

- afegeix una característica (usada 7.69%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un canal (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 81.82%, coincidències 18)

- afegeix camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.55%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 65.22%, coincidències 15)

- afegeix el fitxer (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix fitxer (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix arxiu (usada 8.70%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 4.35%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 76.67%, coincidències 23)

- afegeix els fitxers (usada 10.00%, coincidències 3)

- afegeix arxius (usada 6.67%, coincidències 2)

- afegiu fitxers (usada 3.33%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.33%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 66.67%, coincidències 12)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegir filtre (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegir un filtre (usada 5.56%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 75.76%, coincidències 25)

- afegeix la carpeta (usada 9.09%, coincidències 3)

- afegeix carpeta (usada 9.09%, coincidències 3)

- afegir carpeta (usada 3.03%, coincidències 1)

- agrega una carpeta (usada 3.03%, coincidències 1)

add friend afegeix amic

- afegeix amic (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix com a amic (usada 37.50%, coincidències 3)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 82.50%, coincidències 33)

- afegeix grup (usada 12.50%, coincidències 5)

- afegir grup (usada 5.00%, coincidències 2)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 62.50%, coincidències 15)

- afegeix imatge (usada 20.83%, coincidències 5)

- afegir imatge (usada 16.67%, coincidències 4)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 78.57%, coincidències 11)

- imatges i icones (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir imatges (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 7.14%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 78.57%, coincidències 22)

- afegeix element (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegir element (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegir ítem (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegeix un ítem (usada 3.57%, coincidències 1)

- desa l'ítem (usada 3.57%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir elements (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir items (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- creació d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegiu-hi una etiqueta (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix etiqueta (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix l'etiqueta (usada 7.14%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 47.06%, coincidències 8)

- afegeix un idioma (usada 23.53%, coincidències 4)

- afegir idioma (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegir un idioma (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 5.88%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 61.11%, coincidències 11)

- afegeix capa (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegir capa (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegiment capa (usada 5.56%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 5.56%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 94.44%, coincidències 17)

- enllaçar (usada 5.56%, coincidències 1)

add marker afegeix un marcador

- afegeix un marcador (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegir marcador (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix marcador (usada 11.11%, coincidències 1)

add media afegeix un mèdia

- afegeix un mèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix mèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix suports (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un suport (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un mitjà (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un contingut multimèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir membre (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegir un membre (usada 14.29%, coincidències 1)

add music afegiu música

- afegiu música (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix música (usada 30.00%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 40.00%, coincidències 16)

- afegeix nou (usada 15.00%, coincidències 6)

- afegeix un nou (usada 10.00%, coincidències 4)

- afegeix una nova (usada 7.50%, coincidències 3)

- afegir nova (usada 5.00%, coincidències 2)

- afegeix-ne un (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix nova (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne un de nou (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegir un de nou (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix nou/nova (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegir un nou (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegir nou (usada 2.50%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.50%, coincidències 1)

add new category afegeix una categoria nova

- afegeix una categoria nova (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegir nova categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix una nova categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix nova categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add new group afegeix un nou grup

- afegeix un nou grup (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix un grup nou (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir nou grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un grup (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 12.50%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix una nova etiqueta (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix un etiqueta nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 7.14%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegir nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 58.33%, coincidències 7)

- afegir node (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix node (usada 16.67%, coincidències 2)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 54.05%, coincidències 20)

- afegeix anotacions (usada 24.32%, coincidències 9)

- afegir nota (usada 8.11%, coincidències 3)

- afegeix nota (usada 8.11%, coincidències 3)

- afegiu-hi una nota (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegir una nota (usada 2.70%, coincidències 1)

add notes afegeix notes

- afegeix notes (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegir notes (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix-hi notes (usada 14.29%, coincidències 1)

add option afegeix una opció

- afegeix una opció (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegir opció (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix opció (usada 22.22%, coincidències 2)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 50.00%, coincidències 6)

- afegeix la pàgina (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegir punt (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 9.09%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 100.00%, coincidències 12)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 90.48%, coincidències 19)

- afegeix perfil (usada 9.52%, coincidències 2)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 84.62%, coincidències 11)

- afegir propietat (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix propietat (usada 7.69%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 53.33%, coincidències 8)

- afegeix fila (usada 33.33%, coincidències 5)

- afegir fila (usada 13.33%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 86.36%, coincidències 19)

- afegir regla (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegeix regla (usada 4.55%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 100.00%, coincidències 11)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegir la secció (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegiu una secció (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir secció (usada 11.11%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegir servei (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix servei (usada 14.29%, coincidències 1)

add star destaca

- destaca (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir a favorits (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir estrella (usada 14.29%, coincidències 1)

- destaca'l (usada 14.29%, coincidències 1)

- destacat (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir destacat (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix marca (usada 14.29%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 44.00%, coincidències 11)

- afegeix etiqueta (usada 24.00%, coincidències 6)

- afegir etiqueta (usada 16.00%, coincidències 4)

- afegir etiquetes (usada 8.00%, coincidències 2)

- afegeix l'etiqueta (usada 4.00%, coincidències 1)

- edició d'etiqueta (usada 4.00%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 80.00%, coincidències 16)

- afegiu etiquetes (usada 10.00%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 5.00%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 61.11%, coincidències 11)

- afegeix un text (usada 27.78%, coincidències 5)

- afegir text (usada 11.11%, coincidències 2)

add title afegeix un títol

- afegeix un títol (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix títol (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir títol (usada 11.11%, coincidències 1)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 68.75%, coincidències 11)

- afegir a (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir (usada 6.25%, coincidències 1)

- per a (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix (usada 6.25%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 52.94%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 35.29%, coincidències 6)

- afegeix als punts (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 5.88%, coincidències 1)

add to cart afegeix a la cistella

- afegeix a la cistella (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegir a la cistella (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix al carretó (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegiu al carretó (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix al cistell (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir al carret (usada 10.00%, coincidències 1)

add to collection afegeix a la col·lecció

- afegeix a la col·lecció (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir a col·lecció (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix a una col·lecció (usada 12.50%, coincidències 1)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegiu als vostres contactes (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir a contactes (usada 12.50%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 87.50%, coincidències 21)

- afegir al diccionari (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix-la al diccionari (usada 4.17%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 57.89%, coincidències 22)

- afegeix als favorits (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix a les preferides (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix a preferits (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegir als preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir a preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir a favorits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix als llocs d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-lo als preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix a un grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir al grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix-lo a un grup (usada 8.33%, coincidències 1)

add to library afegeix a la biblioteca

- afegeix a la biblioteca (usada 100.00%, coincidències 7)

add to list afegeix a la llista

- afegeix a la llista (usada 92.31%, coincidències 12)

- afegir a la llista (usada 7.69%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 17)

add to queue afegeix a la cua

- afegeix a la cua (usada 90.91%, coincidències 10)

- afegeix a la cua de reproducció (usada 9.09%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add url afegeix un url

- afegeix un url (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix url (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir un url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 62.07%, coincidències 18)

- afegeix usuari (usada 24.14%, coincidències 7)

- afegir usuari (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix (usada 3.45%, coincidències 1)

add users afegir usuaris

- afegir usuaris (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix usuaris (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegiu-hi usuaris (usada 11.11%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix paraula (usada 28.57%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegir (usada 10.00%, coincidències 1)

add-ons complements

- complements (usada 85.71%, coincidències 24)

- extensions (usada 10.71%, coincidències 3)

- productes addicionals (usada 3.57%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 69.23%, coincidències 27)

- s'ha afegit (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegida (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegits (usada 5.13%, coincidències 2)

- creat (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.56%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegint (usada 22.22%, coincidències 2)

- addició (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 47.37%, coincidències 9)

- addició (usada 42.11%, coincidències 8)

- afegeix (usada 10.53%, coincidències 2)

additional comments comentaris addicionals

- comentaris addicionals (usada 75.00%, coincidències 6)

- comentaris adicionals (usada 12.50%, coincidències 1)

- altres comentaris (usada 12.50%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació complementària (usada 10.00%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 90.00%, coincidències 36)

- informació adicional (usada 7.50%, coincidències 3)

- altres (usada 2.50%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 93.75%, coincidències 15)

- opcions adicionals (usada 6.25%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 69.23%, coincidències 9)

- configuració addicional (usada 23.08%, coincidències 3)

- arranjaments addicionals (usada 7.69%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 97.56%, coincidències 160)

- direcció (usada 0.61%, coincidències 1)

- address (usada 0.61%, coincidències 1)

- adreces (usada 0.61%, coincidències 1)

- gestiona-ho (usada 0.61%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 97.22%, coincidències 35)

- agenda (usada 2.78%, coincidències 1)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 10)

address line 1 adreça línia 1

- adreça línia 1 (usada 42.86%, coincidències 3)

- línia 1 de l'adreça (usada 28.57%, coincidències 2)

- línia d'adreça 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

- direcció postal 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 31)

adelaide adelaide

- adelaide (usada 85.71%, coincidències 6)

- adelaida (usada 14.29%, coincidències 1)

adjust ajusta

- ajusta (usada 80.00%, coincidències 16)

- adequa (usada 10.00%, coincidències 2)

- ajustar (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajust (usada 5.00%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajust (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 12.50%, coincidències 1)

adjustments ajustaments

- ajustaments (usada 50.00%, coincidències 5)

- ajustos (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajustament (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajusts (usada 10.00%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 51.02%, coincidències 25)

- admin (usada 26.53%, coincidències 13)

- administració (usada 16.33%, coincidències 8)

- administra (usada 4.08%, coincidències 2)

- persona administradora (usada 2.04%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 97.73%, coincidències 43)

- l'administració (usada 2.27%, coincidències 1)

administrative administratiu

- administratiu (usada 85.71%, coincidències 6)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 81.82%, coincidències 36)

- %s connectat/da a l`administració (usada 6.82%, coincidències 3)

- administrator (usada 6.82%, coincidències 3)

- administració (usada 2.27%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 2.27%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 66.67%, coincidències 6)

- contrasenya d'administrador (usada 22.22%, coincidències 2)

- contrasenya d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 13)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 7)

advanced avançat

- avançat (usada 89.73%, coincidències 201)

- configuració avançada (usada 4.02%, coincidències 9)

- avançades (usada 3.12%, coincidències 7)

- avançada (usada 1.79%, coincidències 4)

- avançat -ada (usada 0.45%, coincidències 1)

- difícil (negra) (usada 0.45%, coincidències 1)

- opcions avançades (usada 0.45%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 10)

advanced mode mode avançat

- mode avançat (usada 100.00%, coincidències 7)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.63%, coincidències 72)

- paràmetres avançats (usada 1.37%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 12)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 32)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 55.56%, coincidències 35)

- paràmetres avançats (usada 23.81%, coincidències 15)

- ajusts avançats (usada 9.52%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 6.35%, coincidències 4)

- arranjament avançat (usada 4.76%, coincidències 3)

adventure aventura

- aventura (usada 85.71%, coincidències 6)

- aventures (usada 14.29%, coincidències 1)

advertising publicitat

- publicitat (usada 75.00%, coincidències 6)

- publicitari -ària (usada 12.50%, coincidències 1)

- anuncis (usada 12.50%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 100.00%, coincidències 10)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 96.43%, coincidències 27)

- afghanistan (usada 3.57%, coincidències 1)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 17)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / abidjan (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / accra (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/algiers

- àfrica/algiers (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/alger (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bamako (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bangui (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / banjul (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bissau (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / blantyre (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / brazzaville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bujumbura (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / casablanca (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ceuta (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / conakry (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / dakar (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / djibouti (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / douala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / freetown (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / gaborone (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / harare (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / johannesburg (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kampala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / khartoum (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kigali (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kinshasa (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lagos (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 85.71%, coincidències 6)

- africa / libreville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / luanda (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lubumbashi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lusaka (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / malabo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maputo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maseru (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / mbabane (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/mogadiscio (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / muqdisho (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / monròvia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nairobi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/n'djamena (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / ndjamena (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / niamey (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nouakchott (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ouagadougou (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / porto-novo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / windhoek (usada 14.29%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 92.59%, coincidències 25)

- afrikans (usada 3.70%, coincidències 1)

- africà (usada 3.70%, coincidències 1)

after després

- després (usada 79.79%, coincidències 75)

- després de (usada 18.09%, coincidències 17)

- posteriors (usada 1.06%, coincidències 1)

- after (usada 1.06%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 85.71%, coincidències 6)

- vespre (usada 14.29%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 83.33%, coincidències 25)

- antiguitat (usada 10.00%, coincidències 3)

- temps (usada 3.33%, coincidències 1)

- vella (usada 3.33%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 50.00%, coincidències 6)

- agrega (usada 33.33%, coincidències 4)

- agregar (usada 8.33%, coincidències 1)

- aggregate (usada 8.33%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 15)

ago fa

- fa (usada 55.56%, coincidències 5)

- enrere (usada 22.22%, coincidències 2)

- en el passat (usada 11.11%, coincidències 1)

- abans (usada 11.11%, coincidències 1)

agree d'acord

- d'acord (usada 61.54%, coincidències 8)

- hi estic d'acord (usada 23.08%, coincidències 3)

- accepta (usada 7.69%, coincidències 1)

- d`acord (usada 7.69%, coincidències 1)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

air aire

- aire (usada 77.78%, coincidències 7)

- vol (usada 11.11%, coincidències 1)

- air (usada 11.11%, coincidències 1)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 75.00%, coincidències 6)

- mode avió (usada 25.00%, coincidències 2)

akan àkan

- àkan (usada 91.67%, coincidències 11)

- akan (usada 8.33%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 10)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 19)

alarm clock despertador

- despertador (usada 37.50%, coincidències 3)

- alarma (usada 25.00%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 10)

alaska alaska

- alaska (usada 100.00%, coincidències 13)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 24)

albanian albanès

- albanès (usada 94.44%, coincidències 34)

- albània (usada 2.78%, coincidències 1)

- albanés (usada 2.78%, coincidències 1)

alberta alberta

- alberta (usada 100.00%, coincidències 8)

album àlbum

- àlbum (usada 85.51%, coincidències 59)

- disc (usada 10.14%, coincidències 7)

- album (usada 4.35%, coincidències 3)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 92.86%, coincidències 26)

- artista d'àlbum (usada 7.14%, coincidències 2)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 26)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 42.86%, coincidències 3)

- símbols químics (usada 28.57%, coincidències 2)

- símbols d'alquímia (usada 28.57%, coincidències 2)

alert avís

- avís (usada 60.22%, coincidències 56)

- alerta (usada 35.48%, coincidències 33)

- alert (usada 2.15%, coincidències 2)

- (missatge d') avís || atenció (f) (usada 1.08%, coincidències 1)

- atenció (usada 1.08%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 87.50%, coincidències 14)

- avisos (usada 6.25%, coincidències 1)

- alerts (usada 6.25%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 17)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 30)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 9)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 63.33%, coincidències 19)

- algoritme (usada 33.33%, coincidències 10)

- algorisme algoritme (usada 3.33%, coincidències 1)

alias àlies

- àlies (usada 84.62%, coincidències 55)

- alias (usada 9.23%, coincidències 6)

- sobrenom (usada 4.62%, coincidències 3)

- pseudònim (usada 1.54%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 90.00%, coincidències 18)

- pseudònims (usada 5.00%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 5.00%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 60.00%, coincidències 21)

- alineació (usada 28.57%, coincidències 10)

- alinear (usada 5.71%, coincidències 2)

- alineament (usada 2.86%, coincidències 1)

- orientació (usada 2.86%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 50.00%, coincidències 9)

- alineació inferior (usada 16.67%, coincidències 3)

- alinea avall (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 5.56%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 5.56%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 48.00%, coincidències 12)

- alineació al centre (usada 16.00%, coincidències 4)

- alinear al centre (usada 12.00%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 8.00%, coincidències 2)

- alineaci centre (usada 4.00%, coincidències 1)

- aliniació central (usada 4.00%, coincidències 1)

- alinea centrat (usada 4.00%, coincidències 1)

- centra (usada 4.00%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 76.09%, coincidències 35)

- alineació a l'esquerra (usada 6.52%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 4.35%, coincidències 2)

- alinear a l'esquerra (usada 4.35%, coincidències 2)

- alineaci esquerra (usada 2.17%, coincidències 1)

- alineat esquerra (usada 2.17%, coincidències 1)

- aliniació esquerra (usada 2.17%, coincidències 1)

- alinear a l'esquerre (usada 2.17%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 79.17%, coincidències 38)

- alineació a la dreta (usada 6.25%, coincidències 3)

- alinear a la dreta (usada 6.25%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 4.17%, coincidències 2)

- alineaci dreta (usada 2.08%, coincidències 1)

- aliniació dreta (usada 2.08%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 50.00%, coincidències 9)

- alineació superior (usada 16.67%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 11.11%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 5.56%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 5.56%, coincidències 1)

aligned alineat

- alineat (usada 63.64%, coincidències 7)

- alineada (usada 36.36%, coincidències 4)

alignment alineació

- alineació (usada 93.23%, coincidències 124)

- alineament (usada 5.26%, coincidències 7)

- adaptació (usada 0.75%, coincidències 1)

- alineaci (usada 0.75%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 56.01%, coincidències 219)

- tots (usada 28.90%, coincidències 113)

- totes (usada 13.04%, coincidències 51)

- tothom (usada 0.51%, coincidències 2)

- tota (usada 0.51%, coincidències 2)

- totes les proves (usada 0.51%, coincidències 2)

- tot plegat (usada 0.26%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.26%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 90.91%, coincidències 10)

- totes les sol·licituds (usada 9.09%, coincidències 1)

all apps totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 11)

all articles tots els articles

- tots els articles (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 12)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 80.00%, coincidències 8)

- tos els canals (usada 10.00%, coincidències 1)

- tor els canals (usada 10.00%, coincidències 1)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 28)

all documents tots els documents

- tots els documents (usada 100.00%, coincidències 8)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 78.57%, coincidències 11)

- totes les cites (usada 14.29%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.14%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 94.83%, coincidències 110)

- tots els arxius (usada 3.45%, coincidències 4)

- totes els fitxers (usada 0.86%, coincidències 1)

- afegeix fitxers (usada 0.86%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 74.19%, coincidències 23)

- tots els arxius (*) (usada 25.81%, coincidències 8)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 76.47%, coincidències 26)

- tots els arxius (*.*) (usada 23.53%, coincidències 8)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 7)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 8)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 8)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- tots els ítems (usada 42.86%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 47.37%, coincidències 9)

- tots els idiomes (usada 31.58%, coincidències 6)

- tots els llenguatges (usada 21.05%, coincidències 4)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 11)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 33)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 11)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 80.00%, coincidències 8)

- tots els drets reservats. (usada 10.00%, coincidències 1)

- s' han reservat tots els drets (usada 10.00%, coincidències 1)

all settings tots els paràmetres

- tots els paràmetres (usada 36.36%, coincidències 4)

- tota la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- totes les configuracions (usada 18.18%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 18.18%, coincidències 2)

- totes les opcions (usada 9.09%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 57.14%, coincidències 8)

- tots els fitxers compatibles (usada 28.57%, coincidències 4)

- tots els fitxers suportats (usada 7.14%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 7.14%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- tots els formats admesos (usada 2.94%, coincidències 1)

- totes les formats compatibles (usada 2.94%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 20)

all time tot el temps

- tot el temps (usada 55.56%, coincidències 5)

- històrics (usada 11.11%, coincidències 1)

- tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- de sempre (usada 11.11%, coincidències 1)

- tots els temps (usada 11.11%, coincidències 1)

all tracks totes les peces

- totes les peces (usada 50.00%, coincidències 4)

- totes les pistes (usada 25.00%, coincidències 2)

- tots els trajectes (usada 12.50%, coincidències 1)

- tots els circuits (usada 12.50%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 10)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 23)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 9)

allow permet

- permet (usada 90.22%, coincidències 83)

- permetre (usada 4.35%, coincidències 4)

- permet-ho (usada 2.17%, coincidències 2)

- admet (usada 1.09%, coincidències 1)

- permet-li-ho (usada 1.09%, coincidències 1)

- permès (usada 1.09%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 65.52%, coincidències 19)

- permeses (usada 10.34%, coincidències 3)

- amb permís (usada 6.90%, coincidències 2)

- autoritzat -ada permès -esa (usada 3.45%, coincidències 1)

- permesos (usada 3.45%, coincidències 1)

- permés (usada 3.45%, coincidències 1)

- es permet (usada 3.45%, coincidències 1)

- permesa (usada 3.45%, coincidències 1)

almería almeria

- almeria (usada 57.14%, coincidències 4)

- almería (usada 42.86%, coincidències 3)

alpha alfa

- alfa (usada 87.80%, coincidències 72)

- alpha (usada 6.10%, coincidències 5)

- alfanumèric (usada 1.22%, coincidències 1)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.22%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.22%, coincidències 1)

- grau transp. (usada 1.22%, coincidències 1)

- alfa = (usada 1.22%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 8)

alphabetically alfabèticament

- alfabèticament (usada 100.00%, coincidències 7)

alpine alpine

- alpine (usada 50.00%, coincidències 5)

- alpí (usada 50.00%, coincidències 5)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.56%, coincidències 40)

- tecla alternativa dreta (usada 2.44%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 85.71%, coincidències 12)

- text de la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- text alt (usada 7.14%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 30.77%, coincidències 4)

- alta+a (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+t (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+p (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt + a (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+d (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 61.54%, coincidències 8)

- alt+t (usada 30.77%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.48%, coincidències 19)

- alt+g (usada 9.52%, coincidències 2)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 40.00%, coincidències 4)

- alterna (usada 20.00%, coincidències 2)

- alternativa (usada 20.00%, coincidències 2)

- alternat (usada 10.00%, coincidències 1)

- alternatiu -iva (usada 10.00%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 75.00%, coincidències 9)

- alternatiu (usada 16.67%, coincidències 2)

- traducció alternativa (usada 8.33%, coincidències 1)

alternatives alternatives

- alternatives (usada 100.00%, coincidències 7)

altitude altitud

- altitud (usada 92.59%, coincidències 25)

- altura (usada 7.41%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 100.00%, coincidències 120)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 50.00%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta-ho sempre. (usada 10.00%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 36.36%, coincidències 4)

- sempre actiu (usada 18.18%, coincidències 2)

- sempre activada (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre encès (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre encés (usada 9.09%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 32.00%, coincidències 8)

- sempre per damunt (usada 24.00%, coincidències 6)

- sempre per sobre (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre al davant (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre en primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.00%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 75.00%, coincidències 15)

- mostra-ho sempre (usada 10.00%, coincidències 2)

- mostrar sempre (usada 5.00%, coincidències 1)

- mostra'l sempre (usada 5.00%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 5.00%, coincidències 1)

am am

- am (usada 84.44%, coincidències 38)

- a. m. (usada 6.67%, coincidències 3)

- a.m. (usada 4.44%, coincidències 2)

- a. m. (usada 2.22%, coincidències 1)

- lam (usada 2.22%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 87.50%, coincidències 7)

- a. m./p. m. (usada 12.50%, coincidències 1)

amapá amapá

- amapá (usada 85.71%, coincidències 6)

- amapà (usada 14.29%, coincidències 1)

amazonas amazonas

- amazonas (usada 50.00%, coincidències 5)

- amazones (usada 40.00%, coincidències 4)

- arizona (usada 10.00%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambiental (usada 11.11%, coincidències 1)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / adak (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anchorage (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anguilla (usada 14.29%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / antiga (usada 14.29%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / araguaina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/argentina/tucuman amèrica/argentina/tucuman

- amèrica/argentina/tucuman (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/argentina/tucumán (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / argentina / tucumán (usada 16.67%, coincidències 1)

america/argentina/ushuaia amèrica/argentina/ushuaia

- amèrica/argentina/ushuaia (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / argentina / ushuaia (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / aruba (usada 14.29%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/asuncion (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / asunción (usada 14.29%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / barbados (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/belém (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / belize (usada 14.29%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / bogota (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / boise (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica / cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/cancún (usada 14.29%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/caraques (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / caracas (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/caiena (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayman amèrica/caiman

- amèrica/caiman (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/cayman (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / cayman (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chicago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chihuahua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / cuiaba (usada 14.29%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/curacao (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 14.29%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 7)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dawson (usada 14.29%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / denver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / detroit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dominica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / edmonton (usada 14.29%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / eirunepe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 85.71%, coincidències 6)

- america / fortaleza (usada 14.29%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / godthab (usada 14.29%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/granada (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / granada (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/guadalupe (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guatemala (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guayaquil (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/guaiana (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / guyana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / halifax (usada 14.29%, coincidències 1)

america/havana amèrica/havana

- amèrica/havana (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/l'havana (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / hermosillo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / knox (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / marengo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / vevay (usada 14.29%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / inuvik (usada 14.29%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / iqaluit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / jamaica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / juneau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 14.29%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / lima (usada 14.29%, coincidències 1)

america/losangeles amèrica/losangeles

- amèrica/losangeles (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/losàngeles (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / los angeles (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / maceio (usada 14.29%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / managua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / manaus (usada 14.29%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / martinica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/mazatlán (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 14.29%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / menominee (usada 14.29%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/merida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / miquelon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / monterrey (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montevideo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montserrat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nassau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nipigon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nome (usada 14.29%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / noronha (usada 14.29%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / panamà (usada 14.29%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / pangnirtung (usada 14.29%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / paramaribo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / phoenix (usada 14.29%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / port-au-prince (usada 14.29%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / recife (usada 14.29%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / regina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / santiago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / scoresbysund (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tegucigalpa (usada 14.29%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / thule (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tijuana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/tórtola (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / tortola (usada 14.29%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / vancouver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / whitehorse (usada 14.29%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / winnipeg (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yakutat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yellowknife (usada 14.29%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 68.42%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 26.32%, coincidències 5)

- samoa américaines (usada 5.26%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 95.45%, coincidències 21)

- amàric (usada 4.55%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 63.10%, coincidències 53)

- import (usada 33.33%, coincidències 28)

- total (usada 2.38%, coincidències 2)

- desplaçament (usada 1.19%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 91.67%, coincidències 11)

- extensió (usada 8.33%, coincidències 1)

amsterdam amsterdam

- amsterdam (usada 100.00%, coincidències 8)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 91.67%, coincidències 22)

- ha succeït un error (usada 4.17%, coincidències 1)

- hi ha hagut un error (usada 4.17%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 84.62%, coincidències 11)

- hi ha hagut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

- ha ocorregut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 100.00%, coincidències 8)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 94.12%, coincidències 16)

- anàlisis (usada 5.88%, coincidències 1)

analytics analítiques

- analítiques (usada 46.67%, coincidències 7)

- analítica (usada 20.00%, coincidències 3)

- anàlisi (usada 20.00%, coincidències 3)

- anàlisis (usada 6.67%, coincidències 1)

- analitics (usada 6.67%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 68.00%, coincidències 17)

- analitzar (usada 16.00%, coincidències 4)

- analyze (usada 8.00%, coincidències 2)

- analitzador (usada 8.00%, coincidències 2)

analyzing analitzant

- analitzant (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'està analitzant (usada 42.86%, coincidències 3)

anchor àncora

- àncora (usada 79.49%, coincidències 31)

- ancoratge (usada 10.26%, coincidències 4)

- ancora (usada 5.13%, coincidències 2)

- enllaç (usada 2.56%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 2.56%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 91.67%, coincidències 11)

- ancoratges (usada 8.33%, coincidències 1)

and i

- i (usada 95.57%, coincidències 151)

- and (usada 3.80%, coincidències 6)

- i de (usada 0.63%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 22)

android android

- android (usada 100.00%, coincidències 10)

angle angle

- angle (usada 99.30%, coincidències 142)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.70%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 19)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 30.77%, coincidències 4)

- disgustat (usada 7.69%, coincidències 1)

- enuig (usada 7.69%, coincidències 1)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 82.35%, coincidències 14)

- anguila (usada 17.65%, coincidències 3)

animate anima

- anima (usada 37.50%, coincidències 3)

- anima-ho (usada 37.50%, coincidències 3)

- animar (usada 25.00%, coincidències 2)

animated animat

- animat (usada 71.43%, coincidències 5)

- animat -ada (usada 14.29%, coincidències 1)

- animada (usada 14.29%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 43)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 75.00%, coincidències 6)

- velocitat d'animació (usada 25.00%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 17)

ankara ankara

- ankara (usada 100.00%, coincidències 10)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 58.33%, coincidències 7)

- commemoració (usada 33.33%, coincidències 4)

- aniversari de casament (usada 8.33%, coincidències 1)

annotate anota

- anota (usada 38.46%, coincidències 5)

- anotació (usada 30.77%, coincidències 4)

- anotacions (usada 23.08%, coincidències 3)

- anotar (usada 7.69%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 86.96%, coincidències 20)

- anotacions (usada 4.35%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 4.35%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 4.35%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 95.00%, coincidències 19)

- anotació (usada 5.00%, coincidències 1)

announcement anunci

- anunci (usada 47.83%, coincidències 11)

- avís (usada 39.13%, coincidències 9)

- aví­s (usada 13.04%, coincidències 3)

announcements anuncis

- anuncis (usada 79.17%, coincidències 19)

- avisos (usada 16.67%, coincidències 4)

- novetats (usada 4.17%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 95.31%, coincidències 61)

- anònima (usada 1.56%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 1.56%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.56%, coincidències 1)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 90.00%, coincidències 9)

- usuaris/es anònims (usada 10.00%, coincidències 1)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 90.00%, coincidències 9)

- usuaris/es anònims (usada 10.00%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 71.88%, coincidències 23)

- respon (usada 25.00%, coincidències 8)

- la resposta (usada 3.12%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 53.85%, coincidències 7)

- contestat (usada 15.38%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 7.69%, coincidències 1)

- contestades (usada 7.69%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 7.69%, coincidències 1)

- contestada (usada 7.69%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 83.33%, coincidències 10)

- nombre de respostes (usada 16.67%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 96.15%, coincidències 25)

- antàrtica (usada 3.85%, coincidències 1)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / casey (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / davis (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / dumontdurville (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mawson (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mcmurdo (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / palmer (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / syowa (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / vostok (usada 14.29%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 11)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 92.31%, coincidències 12)

- desdentar (usada 7.69%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 76.92%, coincidències 10)

- suavitzat (usada 23.08%, coincidències 3)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 25)

any qualsevol

- qualsevol (usada 88.57%, coincidències 62)

- alguna (usada 2.86%, coincidències 2)

- any (usada 1.43%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.43%, coincidències 1)

- qualsevol|qualsevulla (usada 1.43%, coincidències 1)

- algun (usada 1.43%, coincidències 1)

- cap (usada 1.43%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.43%, coincidències 1)

any field qualsevol camp

- qualsevol camp (usada 100.00%, coincidències 7)

any time en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 71.43%, coincidències 5)

- qualsevol moment (usada 14.29%, coincidències 1)

- qualsevol hora (usada 14.29%, coincidències 1)

any value qualsevol valor

- qualsevol valor (usada 100.00%, coincidències 7)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 66.67%, coincidències 8)

- tothom (usada 33.33%, coincidències 4)

aperture obertura

- obertura (usada 96.00%, coincidències 24)

- apertura (usada 4.00%, coincidències 1)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 55.56%, coincidències 5)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 3)

- valor d'apertura (usada 11.11%, coincidències 1)

api api

- api (usada 90.91%, coincidències 10)

- interfície de programació d'aplicacions (api en anglès) (usada 9.09%, coincidències 1)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 46.15%, coincidències 12)

- clau de l'api (usada 46.15%, coincidències 12)

- clau d'api (usada 3.85%, coincidències 1)

- api key (usada 3.85%, coincidències 1)

api url url de l'api

- url de l'api (usada 100.00%, coincidències 9)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.91%, coincidències 10)

- apostrophe (usada 9.09%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 69.23%, coincidències 9)

- app (usada 15.38%, coincidències 2)

- apl (usada 7.69%, coincidències 1)

- apli (usada 7.69%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

app settings configuració de l'aplicació

- configuració de l'aplicació (usada 70.00%, coincidències 7)

- configuració de les aplicacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres de les aplicacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 92.17%, coincidències 106)

- aspecte (usada 6.09%, coincidències 7)

- interfície (usada 0.87%, coincidències 1)

- aparició (usada 0.87%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 42.86%, coincidències 12)

- annexa (usada 42.86%, coincidències 12)

- incorporar (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix al final (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegir (usada 3.57%, coincidències 1)

apple poma

- poma (usada 69.23%, coincidències 9)

- apple (usada 30.77%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 96.43%, coincidències 81)

- candidatura (usada 1.19%, coincidències 1)

- aplicació || sol·licitud (usada 1.19%, coincidències 1)

- sol·licitud (usada 1.19%, coincidències 1)

application id id de l'aplicació

- id de l'aplicació (usada 62.50%, coincidències 5)

- identificador d'aplicació (usada 25.00%, coincidències 2)

- identificador de l'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

application log registre d'aplicació

- registre d'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 12)

application settings configuració de l'aplicació

- configuració de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- paràmetres de l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- ajustos de l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- preferències de l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- configuració d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 96.77%, coincidències 60)

- candidatures (usada 1.61%, coincidències 1)

- programari (usada 1.61%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 5)

- aplica a (usada 40.00%, coincidències 4)

- objectiu d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 87.96%, coincidències 190)

- aplicar (usada 6.02%, coincidències 13)

- aplica-ho (usada 5.09%, coincidències 11)

- sol·licita (usada 0.46%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.46%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 83.33%, coincidències 15)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplicar canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 78.57%, coincidències 11)

- aplica el filtratge (usada 7.14%, coincidències 1)

- filtra (usada 7.14%, coincidències 1)

- aplicar el filtre (usada 7.14%, coincidències 1)

apply filters aplica els filtres

- aplica els filtres (usada 85.71%, coincidències 6)

- aplica filtres (usada 14.29%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 72.22%, coincidències 13)

- aplicar a (usada 16.67%, coincidències 3)

- aplica-ho a (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplicar || sol·licitar (usada 5.56%, coincidències 1)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 35.71%, coincidències 5)

- aplica a tot (usada 28.57%, coincidències 4)

- aplica-ho a totes (usada 14.29%, coincidències 2)

- aplica-ho a tots (usada 14.29%, coincidències 2)

- aplicar a tot (usada 7.14%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 67.86%, coincidències 19)

- aprovar (usada 25.00%, coincidències 7)

- d'acord (usada 7.14%, coincidències 2)

approved aprovat

- aprovat (usada 64.29%, coincidències 18)

- aprovada (usada 25.00%, coincidències 7)

- acceptat (usada 3.57%, coincidències 1)

- aprovar (usada 3.57%, coincidències 1)

- aprovades (usada 3.57%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 96.97%, coincidències 32)

- apps (usada 3.03%, coincidències 1)

apr abr.

- abr. (usada 53.66%, coincidències 22)

- abr (usada 43.90%, coincidències 18)

- d'abr. (usada 2.44%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 93.65%, coincidències 59)

- d'abril (usada 4.76%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.59%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 50.00%, coincidències 6)

- cian (usada 25.00%, coincidències 3)

- (aqua|aiguamarí|turquesa) (usada 8.33%, coincidències 1)

- aqua (usada 8.33%, coincidències 1)

- turquesa (usada 8.33%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 88.89%, coincidències 8)

- aquarius (usada 11.11%, coincidències 1)

ar ar

- ar (usada 100.00%, coincidències 7)

- realitat augmentada (usada 0.00%, coincidències 0)

arabic àrab

- àrab (usada 93.24%, coincidències 69)

- arabic (usada 4.05%, coincidències 3)

- aràbic (usada 2.70%, coincidències 2)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 14)

arawak arawak

- arawak (usada 57.14%, coincidències 4)

- arauac; arawak (usada 42.86%, coincidències 3)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 32)

arc cosine arc cosinus

- arc cosinus (usada 88.89%, coincidències 8)

- arccosinus (usada 11.11%, coincidències 1)

arc sine arc sinus

- arc sinus (usada 88.89%, coincidències 8)

- arcsinus (usada 11.11%, coincidències 1)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 88.89%, coincidències 8)

- arctangent (usada 11.11%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 72.73%, coincidències 8)

- videojoc recreatiu (usada 18.18%, coincidències 2)

- arcada (usada 9.09%, coincidències 1)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 44.44%, coincidències 4)

- arc (usada 22.22%, coincidències 2)

- arch (usada 22.22%, coincidències 2)

- arq. (usada 11.11%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 8)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.24%, coincidències 20)

- estructura (usada 4.76%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 50.57%, coincidències 44)

- arxiva (usada 39.08%, coincidències 34)

- arxivar (usada 3.45%, coincidències 3)

- arxivat (usada 2.30%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.15%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.15%, coincidències 1)

- archive (usada 1.15%, coincidències 1)

- arxiva fitxer (usada 1.15%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 8)

archived arxivat

- arxivat (usada 71.88%, coincidències 23)

- arxivades (usada 6.25%, coincidències 2)

- classificat (usada 6.25%, coincidències 2)

- arxivada (usada 6.25%, coincidències 2)

- arxivats (usada 6.25%, coincidències 2)

- s'arxiva (usada 3.12%, coincidències 1)

archiver arxivador

- arxivador (usada 100.00%, coincidències 7)

archives arxius

- arxius (usada 85.71%, coincidències 24)

- arxiu (usada 10.71%, coincidències 3)

- notícies arxivades (usada 3.57%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'està arxivant (usada 11.11%, coincidències 1)

- arxivant (usada 11.11%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 11.11%, coincidències 1)

- arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 50.00%, coincidències 22)

- esteu segur? (usada 20.45%, coincidències 9)

- n'estàs segur? (usada 9.09%, coincidències 4)

- estàs segur? (usada 6.82%, coincidències 3)

- segur? (usada 4.55%, coincidències 2)

- esteu segurs? (usada 2.27%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.27%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.27%, coincidències 1)

- n'esteu segurs? (usada 2.27%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.70%, coincidències 85)

- superfície (usada 1.15%, coincidències 1)

- àrees (usada 1.15%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 80.00%, coincidències 12)

- arees (usada 13.33%, coincidències 2)

- areas (usada 6.67%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 25)

argument argument

- argument (usada 87.50%, coincidències 7)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 96.77%, coincidències 30)

- paràmetres (usada 3.23%, coincidències 1)

aries àries

- àries (usada 100.00%, coincidències 8)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 10)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 9)

armenia armènia

- armènia (usada 96.43%, coincidències 27)

- armenia (usada 3.57%, coincidències 1)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 40)

arrange organitza

- organitza (usada 95.65%, coincidències 22)

- disposar (usada 4.35%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 38.46%, coincidències 5)

- arranjaments (usada 23.08%, coincidències 3)

- arreglador (usada 15.38%, coincidències 2)

- organitzador (usada 7.69%, coincidències 1)

- arranger (usada 7.69%, coincidències 1)

- v (usada 7.69%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 90.00%, coincidències 27)

- corrua (usada 3.33%, coincidències 1)

- array (usada 3.33%, coincidències 1)

- seqüència (usada 3.33%, coincidències 1)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 42)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 22)

art art

- art (usada 83.33%, coincidències 10)

- paleta de pintura (usada 8.33%, coincidències 1)

- grafisme (usada 8.33%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 30)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 27)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 95.71%, coincidències 67)

- artist (usada 2.86%, coincidències 2)

- intèrpret/artista (usada 1.43%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de l''artista (usada 11.11%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 21)

artwork grafisme

- grafisme (usada 30.77%, coincidències 4)

- obra d'art (usada 23.08%, coincidències 3)

- artwork (usada 15.38%, coincidències 2)

- il·lustracions (usada 15.38%, coincidències 2)

- obra artística (usada 7.69%, coincidències 1)

- peça artística (usada 7.69%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 16)

as com a

- com a (usada 53.85%, coincidències 7)

- com (usada 23.08%, coincidències 3)

- as (usada 23.08%, coincidències 3)

ascending ascendent

- ascendent (usada 95.40%, coincidències 83)

- ascens (usada 3.45%, coincidències 3)

- en ordre ascendent (usada 1.15%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 16)

asia àsia

- àsia (usada 100.00%, coincidències 16)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aden (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/almati (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / almaty (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / amman (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / anadyr (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtobe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / ashgabat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/baghdad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bagdad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bahrain (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bakú (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bangkok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / beirut (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/bixkek (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bishkek (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / brunei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / choibalsan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / colombo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / damasc (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/dacca (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dhaka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dili (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dubai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/duixanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / gaza (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / hovd (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / irkutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jayapura (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jerusalem (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kabul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/kamtxatka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / karachi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/krasnojarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / krasnoyarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuching (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuwait (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / macau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / magadan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / makassar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / manila (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/masqat (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / muscat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / nicòsia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/novosibrisk (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / novosibirsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / omsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / oral (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pontianak (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pyongyang (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qyzylorda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/riad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/sakhalín (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / sakhalin (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarkand

- àsia/samarkand (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/samarcanda (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / samarcanda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/seul (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / seül (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / shanghai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / singapur (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / taipei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/taixkent (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / tashkent (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / tbilisi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tehran (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/thimbu (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / thimphu (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/tokyo (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / tokyo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ulanbator (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / ulaanbaatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / urumqi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vientiane (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vladivostok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / yakutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/erevan (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / yerevan (usada 14.29%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 87.50%, coincidències 7)

- arcsin (usada 12.50%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 65.62%, coincidències 21)

- demana (usada 12.50%, coincidències 4)

- preguntar (usada 9.38%, coincidències 3)

- pregunta-ho (usada 6.25%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 3.12%, coincidències 1)

- demanda (usada 3.12%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 36.36%, coincidències 4)

- preguntar (usada 9.09%, coincidències 1)

- fes una pregunta (usada 9.09%, coincidències 1)

- pregunta (usada 9.09%, coincidències 1)

- cap dubte? (usada 9.09%, coincidències 1)

- formuleu una pregunta (usada 9.09%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 9.09%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 9.09%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 30.00%, coincidències 3)

- demana'm què vull fer (usada 20.00%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 10.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 50.00%, coincidències 7)

- orientació (usada 42.86%, coincidències 6)

- relació d'aspecte (usada 7.14%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 87.04%, coincidències 47)

- ràtio d'aspecte (usada 3.70%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.70%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 3.70%, coincidències 2)

- allargament (usada 1.85%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 95.00%, coincidències 19)

- cyprinion (usada 5.00%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 7)

- prova (usada 42.86%, coincidències 6)

- valoracions (usada 7.14%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 65.22%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 30.43%, coincidències 7)

- prova (usada 4.35%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 54.55%, coincidències 6)

- recurs (usada 18.18%, coincidències 2)

- actius (usada 9.09%, coincidències 1)

- bé (financer) (usada 9.09%, coincidències 1)

- asset (usada 9.09%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 70.00%, coincidències 7)

- actiu (usada 20.00%, coincidències 2)

- recursos (usada 10.00%, coincidències 1)

assign assigna

- assigna (usada 91.43%, coincidències 32)

- assignar (usada 5.71%, coincidències 2)

- (assigna|assignar) (usada 2.86%, coincidències 1)

assign to assigna a

- assigna a (usada 75.00%, coincidències 6)

- assignar a (usada 25.00%, coincidències 2)

assigned assignat

- assignat (usada 91.67%, coincidències 11)

- assignada a (usada 8.33%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 85.71%, coincidències 12)

- assignada a (usada 14.29%, coincidències 2)

assignee cessionari

- cessionari (usada 22.22%, coincidències 2)

- assignat (usada 22.22%, coincidències 2)

- responsable (usada 22.22%, coincidències 2)

- assignada a (usada 11.11%, coincidències 1)

- assignador (usada 11.11%, coincidències 1)

- assignatari (usada 11.11%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 51.85%, coincidències 14)

- tasca (usada 25.93%, coincidències 7)

- assignació (usada 18.52%, coincidències 5)

- assignment (usada 3.70%, coincidències 1)

assignments activitats

- activitats (usada 62.50%, coincidències 10)

- assignacions (usada 31.25%, coincidències 5)

- tasques (usada 6.25%, coincidències 1)

assistant assistent

- assistent (usada 88.89%, coincidències 8)

- ajudant (usada 11.11%, coincidències 1)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 100.00%, coincidències 18)

associations associacions

- associacions (usada 100.00%, coincidències 13)

asterisk asterisc

- asterisc (usada 100.00%, coincidències 8)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.31%, coincidències 12)

- astronomy (usada 7.69%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 17)

at a

- a (usada 68.97%, coincidències 20)

- a les (usada 10.34%, coincidències 3)

- de (usada 3.45%, coincidències 1)

- lloc (usada 3.45%, coincidències 1)

- arrova (usada 3.45%, coincidències 1)

- at (usada 3.45%, coincidències 1)

- el (usada 3.45%, coincidències 1)

- al (usada 3.45%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 66.67%, coincidències 8)

- almenys (usada 25.00%, coincidències 3)

- mínim (usada 8.33%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctg (usada 12.50%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 71.43%, coincidències 10)

- athens (usada 28.57%, coincidències 4)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/açores (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 57.14%, coincidències 4)

- atlàntic/illescanàries (usada 28.57%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / madeira (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/reykjavík (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 85.71%, coincidències 6)

- atlàntic / stanley (usada 14.29%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 88.89%, coincidències 16)

- atlas (usada 11.11%, coincidències 2)

atm atm

- atm (usada 40.00%, coincidències 6)

- caixer automàtic (usada 40.00%, coincidències 6)

- caixer (usada 20.00%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

attach adjunta

- adjunta (usada 85.71%, coincidències 24)

- adjuntar (usada 7.14%, coincidències 2)

- enganxa (usada 3.57%, coincidències 1)

- attach (usada 3.57%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- adjunta un arxiu (usada 28.57%, coincidències 2)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 60.00%, coincidències 12)

- adjunta el fitxer (usada 15.00%, coincidències 3)

- adjuntar arxiu (usada 15.00%, coincidències 3)

- adjunta-hi un fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

attach to adjunta a

- adjunta a (usada 71.43%, coincidències 5)

- adjuntar (usada 14.29%, coincidències 1)

- adjuntar a (usada 14.29%, coincidències 1)

attached adjunt

- adjunt (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectat (usada 28.57%, coincidències 2)

- adjunt -a (usada 14.29%, coincidències 1)

- adjuntat (usada 14.29%, coincidències 1)

attached files fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 71.43%, coincidències 5)

- fitxers adjuntats (usada 14.29%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 14.29%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 50.98%, coincidències 26)

- adjunció (usada 19.61%, coincidències 10)

- fitxer adjunt (usada 19.61%, coincidències 10)

- adjuncions (usada 3.92%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 1.96%, coincidències 1)

- adjunció annex (m) fitxer (m) adjunt (usada 1.96%, coincidències 1)

- adjuntar (usada 1.96%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 37.63%, coincidències 35)

- fitxers adjunts (usada 33.33%, coincidències 31)

- adjuncions (usada 27.96%, coincidències 26)

- fitxers adjunts. (usada 1.08%, coincidències 1)

attack atac

- atac (usada 53.85%, coincidències 7)

- atacar (usada 23.08%, coincidències 3)

- ataca (usada 23.08%, coincidències 3)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 10)

attendee assistent

- assistent (usada 71.43%, coincidències 5)

- assistents (usada 28.57%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 92.59%, coincidències 25)

- auxiliars (usada 7.41%, coincidències 2)

attraction atracció

- atracció (usada 85.71%, coincidències 6)

- llocs d''interès (usada 14.29%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 94.12%, coincidències 48)

- atribució (usada 3.92%, coincidències 2)

- atributs (usada 1.96%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 75.00%, coincidències 9)

- nom d'atribut (usada 25.00%, coincidències 3)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 4)

- valor d'atribut (usada 37.50%, coincidències 3)

- valor ldap (usada 12.50%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 71)

attribution atribució

- atribució (usada 66.67%, coincidències 8)

- reconeixement (usada 33.33%, coincidències 4)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 8)

audience audiència

- audiència (usada 62.50%, coincidències 5)

- públic (usada 37.50%, coincidències 3)

audio àudio

- àudio (usada 92.73%, coincidències 153)

- audio (usada 4.85%, coincidències 8)

- a l'aplicació li cal accedir a la gravadora d'àudio (usada 0.61%, coincidències 1)

- àudio|so (usada 0.61%, coincidències 1)

- so (usada 0.61%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.61%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 9)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 12)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 95.65%, coincidències 22)

- códec d'àudio (usada 4.35%, coincidències 1)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- dispositiu àudio (usada 8.33%, coincidències 1)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 20)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- entrada de l'àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 90.91%, coincidències 10)

- reproductor de so (usada 9.09%, coincidències 1)

audio sample rate freqüència de mostreig de l'àudio

- freqüència de mostreig de l'àudio (usada 28.57%, coincidències 2)

- freqüència de mostratge de l'àudio (usada 28.57%, coincidències 2)

- taxa de mostreig d'àudio (usada 14.29%, coincidències 1)

- velocitat de la mostra d'audio (usada 14.29%, coincidències 1)

- freqüència de mostreig del so (usada 14.29%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 91.67%, coincidències 11)

- pista de so (usada 8.33%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 50.00%, coincidències 4)

- volum d'àudio (usada 50.00%, coincidències 4)

aug ag.

- ag. (usada 47.62%, coincidències 20)

- ago (usada 38.10%, coincidències 16)

- ago. (usada 9.52%, coincidències 4)

- d'ag. (usada 2.38%, coincidències 1)

- ag (usada 2.38%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 95.08%, coincidències 58)

- d'agost (usada 4.92%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 13)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 38)

australia/adelaide austràlia/adelaide

- austràlia/adelaide (usada 57.14%, coincidències 4)

- austràlia/adelaida (usada 28.57%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / brisbane (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / darwin (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / hobart (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / lindeman (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / melbourne (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / perth (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 71.43%, coincidències 5)

- austràlia/sidney (usada 14.29%, coincidències 1)

- austràlia / sydney (usada 14.29%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 96.77%, coincidències 30)

- austria (usada 3.23%, coincidències 1)

authenticate autentica

- autentica (usada 62.50%, coincidències 15)

- autenticació (usada 16.67%, coincidències 4)

- autenticar (usada 12.50%, coincidències 3)

- autentifica (usada 4.17%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 4.17%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 80.00%, coincidències 8)

- autenticat -ada (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha autenticat (usada 10.00%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 75.00%, coincidències 12)

- autenticant (usada 12.50%, coincidències 2)

- autentificant (usada 6.25%, coincidències 1)

- us esteu autenticant (usada 6.25%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 95.59%, coincidències 65)

- autentificació (usada 4.41%, coincidències 3)

authentication code codi d'autenticació

- codi d'autenticació (usada 85.71%, coincidències 6)

- codi d#39;autenticació (usada 14.29%, coincidències 1)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 10)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 20.00%, coincidències 5)

- ha fallat l'autenticació (usada 20.00%, coincidències 5)

- autentificació fallida (usada 12.00%, coincidències 3)

- ha fallat en l'autenticació (usada 12.00%, coincidències 3)

- ha fallat l'autenticació. (usada 8.00%, coincidències 2)

- cal autenticació (usada 8.00%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 4.00%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.00%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.00%, coincidències 1)

- error autenticant (usada 4.00%, coincidències 1)

- error d'autenticació (usada 4.00%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 60.00%, coincidències 6)

- l'autentificació ha fallat. (usada 20.00%, coincidències 2)

- ha fallat en l'autenticació. (usada 20.00%, coincidències 2)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 94.12%, coincidències 16)

- mètode d`autenticació (usada 5.88%, coincidències 1)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 38.24%, coincidències 13)

- es requereix autenticació (usada 32.35%, coincidències 11)

- es necessita autenticació (usada 11.76%, coincidències 4)

- cal autenticar-se (usada 2.94%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 2.94%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 2.94%, coincidències 1)

- autenticació necessària (usada 2.94%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 2.94%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 2.94%, coincidències 1)

author autor

- autor (usada 93.12%, coincidències 203)

- autor/a (usada 5.05%, coincidències 11)

- autoria (usada 0.92%, coincidències 2)

- autro (usada 0.46%, coincidències 1)

- author (usada 0.46%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de l'autor/a (usada 8.33%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 65.71%, coincidències 23)

- autors (usada 20.00%, coincidències 7)

- autor/s (usada 8.57%, coincidències 3)

- autoria (usada 5.71%, coincidències 2)

authorization autorització

- autorització (usada 88.89%, coincidències 8)

- authorization (usada 11.11%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 87.50%, coincidències 14)

- autoritzar (usada 12.50%, coincidències 2)

authors autors

- autors (usada 86.76%, coincidències 59)

- autors/es (usada 11.76%, coincidències 8)

- autoria (usada 1.47%, coincidències 1)

auto automàtic

- automàtic (usada 47.40%, coincidències 73)

- auto (usada 44.81%, coincidències 69)

- automàtica (usada 6.49%, coincidències 10)

- autocom (usada 0.65%, coincidències 1)

- automàtic|automàtica|automàticament (usada 0.65%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 30.77%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 23.08%, coincidències 3)

- detectar automàticament (usada 23.08%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 15.38%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 7.69%, coincidències 1)

auto indent sagnat automàtic

- sagnat automàtic (usada 62.50%, coincidències 5)

- sagna automàticament (usada 37.50%, coincidències 3)

auto refresh actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 37.50%, coincidències 3)

- refrescament automàtic (usada 25.00%, coincidències 2)

- autorefresca (usada 12.50%, coincidències 1)

- actualitza automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- refresc automàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 83.33%, coincidències 10)

- autodesar (usada 8.33%, coincidències 1)

- desament automàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 62.50%, coincidències 5)

- selecciona automàticament (usada 25.00%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 12.50%, coincidències 1)

auto update actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 62.50%, coincidències 5)

- actualitza automàticament (usada 25.00%, coincidències 2)

- autoactualització (usada 12.50%, coincidències 1)

auto-detect detecció automàtica

- detecció automàtica (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

autocomplete compleció automàtica

- compleció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- completa automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleció (usada 10.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

- autocompletar (usada 10.00%, coincidències 1)

autodetect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 46.15%, coincidències 6)

- autodetecta (usada 23.08%, coincidències 3)

- detecció automàtica (usada 23.08%, coincidències 3)

- detecta-ho automàticament (usada 7.69%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 56.25%, coincidències 9)

- compleció automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 6.25%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 82.46%, coincidències 174)

- automàtica (usada 16.11%, coincidències 34)

- auto (usada 0.47%, coincidències 1)

- per defecte (usada 0.47%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.47%, coincidències 1)

automatically automàticament

- automàticament (usada 88.89%, coincidències 16)

- automàtica (usada 5.56%, coincidències 1)

- automàtic (usada 5.56%, coincidències 1)

automation automatització

- automatització (usada 100.00%, coincidències 10)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 60.00%, coincidències 6)

- reprodueix automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 46.67%, coincidències 7)

- desament automàtic (usada 33.33%, coincidències 5)

- desada automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

- desat automàtic (usada 6.67%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 6.67%, coincidències 1)

autoscroll desplaçament automàtic

- desplaçament automàtic (usada 71.43%, coincidències 5)

- desplaça automàticament (usada 28.57%, coincidències 2)

autosize mida automàtica

- mida automàtica (usada 100.00%, coincidències 8)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 66.67%, coincidències 10)

- engegada automàtica (usada 13.33%, coincidències 2)

- autoinici (usada 6.67%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.67%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

autumn tardor

- tardor (usada 100.00%, coincidències 8)

auxiliary auxiliar

- auxiliar (usada 85.71%, coincidències 6)

- auxiliars (usada 14.29%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.06%, coincidències 33)

- disponibiltat (usada 2.94%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 93.64%, coincidències 103)

- disponibles (usada 4.55%, coincidències 5)

- disponibilitat (usada 0.91%, coincidències 1)

- available (usada 0.91%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 13)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 90.00%, coincidències 9)

- odres disponibles (usada 10.00%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 10)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 17)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 53.85%, coincidències 7)

- idiomes disponibles (usada 46.15%, coincidències 6)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 80.00%, coincidències 8)

- plugins disponibles (usada 20.00%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

avaric àvar

- àvar (usada 85.71%, coincidències 6)

- avàric (usada 14.29%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 22)

average mitjana

- mitjana (usada 88.10%, coincidències 74)

- promig (usada 2.38%, coincidències 2)

- average (usada 2.38%, coincidències 2)

- mitja (usada 1.19%, coincidències 1)

- mitjà (usada 1.19%, coincidències 1)

- mitjà -ana (usada 1.19%, coincidències 1)

- mig (usada 1.19%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.19%, coincidències 1)

- normal (usada 1.19%, coincidències 1)

average speed velocitat mitjana

- velocitat mitjana (usada 87.50%, coincidències 7)

- rapidesa mitjana (usada 12.50%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 16)

avg mitjana

- mitjana (usada 75.00%, coincidències 6)

- avg (usada 12.50%, coincidències 1)

- mitj. (usada 12.50%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 92.31%, coincidències 24)

- absència (usada 3.85%, coincidències 1)

- lluny (usada 3.85%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 26)

axis eix

- eix (usada 83.33%, coincidències 20)

- eixos (usada 16.67%, coincidències 4)

aymara aimara

- aimara (usada 90.91%, coincidències 10)

- aymara (usada 9.09%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 72.41%, coincidències 21)

- azerbaitjan (usada 27.59%, coincidències 8)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 83.33%, coincidències 20)

- àceri (usada 4.17%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 4.17%, coincidències 1)

- azerbaitjan (usada 4.17%, coincidències 1)

- azerí (usada 4.17%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 88.89%, coincidències 8)

- azimuth (usada 11.11%, coincidències 1)

azores açores

- açores (usada 50.00%, coincidències 5)

- azores (usada 50.00%, coincidències 5)

azure atzur

- atzur (usada 55.56%, coincidències 5)

- azure (usada 22.22%, coincidències 2)

- atzurat (usada 11.11%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 11.11%, coincidències 1)

b0 b0

- b0 (usada 100.00%, coincidències 7)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 8)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 8)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 8)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 9)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 8)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 8)

b7 b7

- b7 (usada 100.00%, coincidències 6)

baby nadó

- nadó (usada 62.50%, coincidències 5)

- bebè (usada 25.00%, coincidències 2)

- al·lot/a (usada 12.50%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 85.17%, coincidències 293)

- endarrere (usada 3.49%, coincidències 12)

- torna (usada 3.20%, coincidències 11)

- tornar (usada 1.74%, coincidències 6)

- darrere (usada 1.16%, coincidències 4)

- revers (usada 1.16%, coincidències 4)

- esquena (usada 0.58%, coincidències 2)

- anterior (usada 0.58%, coincidències 2)

- enllà (usada 0.29%, coincidències 1)

- darrera (usada 0.29%, coincidències 1)

- ves arrere (usada 0.29%, coincidències 1)

- he tornat (usada 0.29%, coincidències 1)

- enrera (usada 0.29%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.29%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.29%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.29%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.29%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.29%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 50.00%, coincidències 8)

- tornar a dalt (usada 12.50%, coincidències 2)

- tornar amunt (usada 12.50%, coincidències 2)

- torna a l'inici (usada 12.50%, coincidències 2)

- tornar al principi (usada 6.25%, coincidències 1)

- tornar a l'inici (usada 6.25%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 35.71%, coincidències 5)

- dorsal (usada 35.71%, coincidències 5)

- rerefons segon pla en execució execució secundària (f) (usada 7.14%, coincidències 1)

- fons (usada 7.14%, coincidències 1)

- de fondo (usada 7.14%, coincidències 1)

- suport (usada 7.14%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 90.34%, coincidències 159)

- segon pla (usada 2.27%, coincidències 4)

- en segon pla (usada 1.70%, coincidències 3)

- rerefons (usada 1.70%, coincidències 3)

- fons de pantalla (usada 1.14%, coincidències 2)

- color de fons (usada 0.57%, coincidències 1)

- en segon terme (usada 0.57%, coincidències 1)

- segon pla fons (usada 0.57%, coincidències 1)

- background (usada 0.57%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.57%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 74.68%, coincidències 118)

- color del fons (usada 24.68%, coincidències 39)

- colors de fons (usada 0.63%, coincidències 1)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 96.77%, coincidències 30)

- imatge de rerefons (usada 3.23%, coincidències 1)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 13)

backgrounds fons

- fons (usada 77.78%, coincidències 7)

- fons de l'escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 11.11%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 87.50%, coincidències 7)

- contrabarra (usada 12.50%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 96.77%, coincidències 30)

- retrocès (usada 3.23%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 72.22%, coincidències 26)

- còpia (usada 5.56%, coincidències 2)

- backup (usada 5.56%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 5.56%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

- fer còpia de seguretat (usada 2.78%, coincidències 1)

backup file fitxer de còpia de seguretat

- fitxer de còpia de seguretat (usada 88.89%, coincidències 8)

- fes còpia de seguretat (usada 11.11%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 91.67%, coincidències 11)

- còpies (usada 8.33%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 72.00%, coincidències 18)

- endarrere (usada 12.00%, coincidències 3)

- cap endarrere (usada 4.00%, coincidències 1)

- recula (usada 4.00%, coincidències 1)

- backward (usada 4.00%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 4.00%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 66.67%, coincidències 8)

- cap enrere (usada 25.00%, coincidències 3)

- endarrere (usada 8.33%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 57.14%, coincidències 12)

- dolenta (usada 28.57%, coincidències 6)

- incorrecte -a erroni -ònia (usada 4.76%, coincidències 1)

- malament (usada 4.76%, coincidències 1)

- roí (usada 4.76%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 41.18%, coincidències 7)

- petició incorrecta (usada 17.65%, coincidències 3)

- petició errònia (usada 17.65%, coincidències 3)

- sol·licitud errònia (usada 11.76%, coincidències 2)

- la petició és incorrecta (usada 5.88%, coincidències 1)

- mala sol·licitud (usada 5.88%, coincidències 1)

bad signature signatura errònia

- signatura errònia (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura incorrecta (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura dolenta (usada 27.27%, coincidències 3)

- la signatura és incorrecta (usada 9.09%, coincidències 1)

- signatura incorrecte (usada 9.09%, coincidències 1)

badge insígnia

- insígnia (usada 100.00%, coincidències 7)

badges insígnies

- insígnies (usada 77.78%, coincidències 7)

- distintius (usada 22.22%, coincidències 2)

bag bossa

- bossa (usada 50.00%, coincidències 4)

- sac (usada 37.50%, coincidències 3)

- bosses (usada 12.50%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 22)

bahia bahia

- bahia (usada 100.00%, coincidències 11)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 23)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 84.62%, coincidències 11)

- forn (usada 15.38%, coincidències 2)

balance balanç

- balanç (usada 63.16%, coincidències 24)

- saldo (usada 26.32%, coincidències 10)

- saldo pendent (usada 2.63%, coincidències 1)

- equilibri (usada 2.63%, coincidències 1)

- balance (usada 2.63%, coincidències 1)

- balança (usada 2.63%, coincidències 1)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 66.67%, coincidències 8)

- equilibrada (usada 16.67%, coincidències 2)

- balanç (usada 8.33%, coincidències 1)

- saldat (usada 8.33%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 13)

ball bola

- bola (usada 62.50%, coincidències 5)

- pilota (usada 37.50%, coincidències 3)

baltic bàltic

- bàltic (usada 90.00%, coincidències 18)

- baltic (usada 10.00%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 90.91%, coincidències 10)

- llengua bamana (usada 9.09%, coincidències 1)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

ban bandeja

- bandeja (usada 50.00%, coincidències 4)

- bloqueja (usada 12.50%, coincidències 1)

- expulsa (usada 12.50%, coincidències 1)

- vetar (usada 12.50%, coincidències 1)

- ban (usada 12.50%, coincidències 1)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 8)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 80.00%, coincidències 16)

- ample de banda (usada 15.00%, coincidències 3)

- ample banda (usada 5.00%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangladesh

- bangladesh (usada 51.85%, coincidències 14)

- bangla desh (usada 48.15%, coincidències 13)

bank banc

- banc (usada 92.86%, coincidències 26)

- bancari (usada 3.57%, coincidències 1)

- bank (usada 3.57%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 67.86%, coincidències 19)

- anunci (usada 21.43%, coincidències 6)

- banner (usada 7.14%, coincidències 2)

- pancarta (usada 3.57%, coincidències 1)

banners pancartes

- pancartes (usada 47.06%, coincidències 8)

- bàners (usada 23.53%, coincidències 4)

- anuncis (usada 11.76%, coincidències 2)

- banners (usada 11.76%, coincidències 2)

- plantilles (usada 5.88%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 47.83%, coincidències 22)

- bar (usada 43.48%, coincidències 20)

- compàs (usada 4.35%, coincidències 2)

- bar de copes (usada 4.35%, coincidències 2)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 58.33%, coincidències 7)

- gràfic de barres (usada 33.33%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 8.33%, coincidències 1)

bar width amplada de la barra

- amplada de la barra (usada 100.00%, coincidències 6)

barbados barbados

- barbados (usada 95.65%, coincidències 22)

- barbade (usada 4.35%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 11)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 92.86%, coincidències 13)

- codi de barra (usada 7.14%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 70.00%, coincidències 7)

- bars (usada 20.00%, coincidències 2)

- mbars (usada 10.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 97.50%, coincidències 39)

- bàsic (usada 2.50%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 63.64%, coincidències 7)

- base dn (usada 27.27%, coincidències 3)

- dn de base (usada 9.09%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 87.50%, coincidències 7)

- url de base (usada 12.50%, coincidències 1)

baseball beisbol

- beisbol (usada 85.71%, coincidències 6)

- basquetbol (usada 14.29%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 91.67%, coincidències 11)

- creat a (usada 8.33%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 73.33%, coincidències 11)

- punt de referència (usada 13.33%, coincidències 2)

- línia de base (usada 6.67%, coincidències 1)

- base (usada 6.67%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 13)

basic bàsic

- bàsic (usada 84.06%, coincidències 58)

- bàsica (usada 7.25%, coincidències 5)

- basic (usada 5.80%, coincidències 4)

- opcions bàsiques (usada 1.45%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.45%, coincidències 1)

basic colors colors bàsics

- colors bàsics (usada 87.50%, coincidències 7)

- colors basics (usada 12.50%, coincidències 1)

basic info informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 15)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 15)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 7)

basic settings configuració bàsica

- configuració bàsica (usada 30.00%, coincidències 6)

- paràmetres bàsics (usada 30.00%, coincidències 6)

- ajusts bàsics (usada 15.00%, coincidències 3)

- arranjament bàsic (usada 10.00%, coincidències 2)

- ajustos basics (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom (usada 5.00%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 5.00%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 50.00%, coincidències 4)

- basics (usada 25.00%, coincidències 2)

- instruccions (usada 12.50%, coincidències 1)

- bàsic (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 30)

basket cistella

- cistella (usada 57.14%, coincidències 4)

- cistell (usada 28.57%, coincidències 2)

- basket (usada 14.29%, coincidències 1)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 60.00%, coincidències 6)

- basquetbol (usada 20.00%, coincidències 2)

- pilota de bàsquet (usada 20.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 84.38%, coincidències 27)

- èuscar (usada 6.25%, coincidències 2)

- eusquera (usada 3.12%, coincidències 1)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.12%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 3.12%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 50.00%, coincidències 8)

- baixos (usada 25.00%, coincidències 4)

- greus (usada 12.50%, coincidències 2)

- clau de fa (usada 6.25%, coincidències 1)

- bass (usada 6.25%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 8)

batch lot

- lot (usada 57.14%, coincidències 4)

- processos en cadena (usada 14.29%, coincidències 1)

- automàtic (usada 14.29%, coincidències 1)

- seqüència de comandes (usada 14.29%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 30)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 87.50%, coincidències 7)

- nivell de bateria (usada 12.50%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 66.67%, coincidències 6)

- taxa de baud (usada 11.11%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 11.11%, coincidències 1)

- bits per segon (usada 11.11%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.06%, coincidències 24)

- bcc (usada 25.53%, coincidències 12)

- c/o (usada 23.40%, coincidències 11)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 42.86%, coincidències 3)

- produeix missatges detallats (usada 28.57%, coincidències 2)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 14.29%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 92.31%, coincidències 12)

- beach (usada 7.69%, coincidències 1)

beam raig

- raig (usada 33.33%, coincidències 4)

- barra (usada 25.00%, coincidències 3)

- agrupació (usada 16.67%, coincidències 2)

- biga (usada 8.33%, coincidències 1)

- bigues (usada 8.33%, coincidències 1)

- mànega (usada 8.33%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 57.14%, coincidències 4)

- os (usada 42.86%, coincidències 3)

bed llit

- llit (usada 77.78%, coincidències 7)

- llits (usada 11.11%, coincidències 1)

- bed (usada 11.11%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 80.77%, coincidències 63)

- abans de (usada 14.10%, coincidències 11)

- anterior (usada 2.56%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.28%, coincidències 1)

- before (usada 1.28%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 35.00%, coincidències 7)

- començament (usada 25.00%, coincidències 5)

- comença (usada 20.00%, coincidències 4)

- principi (usada 5.00%, coincidències 1)

- begin (usada 5.00%, coincidències 1)

- comença|començeu (usada 5.00%, coincidències 1)

- començar (usada 5.00%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 90.91%, coincidències 10)

- novell (usada 9.09%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 38.89%, coincidències 7)

- inici (usada 33.33%, coincidències 6)

- començant (usada 11.11%, coincidències 2)

- principi (usada 5.56%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 5.56%, coincidències 1)

- vés al principi (usada 5.56%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 68.75%, coincidències 11)

- comença per (usada 31.25%, coincidències 5)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 41)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 19)

beijing pequín

- pequín (usada 100.00%, coincidències 12)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 88.89%, coincidències 24)

- bielorrússia (usada 7.41%, coincidències 2)

- belarús (usada 3.70%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 90.91%, coincidències 30)

- belarús (usada 3.03%, coincidències 1)

- bielorússia (usada 3.03%, coincidències 1)

- bielorúsa (usada 3.03%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 33)

belize belize

- belize (usada 95.83%, coincidències 23)

- belice (usada 4.17%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 38.71%, coincidències 12)

- sota (usada 22.58%, coincidències 7)

- per sota (usada 16.13%, coincidències 5)

- inferior (usada 12.90%, coincidències 4)

- davall (usada 3.23%, coincidències 1)

- part inferior (usada 3.23%, coincidències 1)

- a baix (usada 3.23%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 66.67%, coincidències 6)

- bench (usada 11.11%, coincidències 1)

- banc per seure (usada 11.11%, coincidències 1)

- banqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 71.43%, coincidències 5)

- prova de rendiment (usada 28.57%, coincidències 2)

bend corba

- corba (usada 36.36%, coincidències 4)

- bending (usada 36.36%, coincidències 4)

- doblegar (usada 18.18%, coincidències 2)

- bend (usada 9.09%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 36)

benin benín

- benín (usada 95.45%, coincidències 21)

- benin (usada 4.55%, coincidències 1)

berlin berlín

- berlín (usada 92.86%, coincidències 13)

- berlin (usada 7.14%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 63.16%, coincidències 12)

- bermudes (usada 36.84%, coincidències 7)

best millor

- millor (usada 55.00%, coincidències 11)

- la millor (usada 15.00%, coincidències 3)

- el millor (usada 10.00%, coincidències 2)

- cordialment (usada 10.00%, coincidències 2)

- superior (usada 5.00%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 5.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 57.14%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 21.43%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 7.14%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 7.14%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 97.50%, coincidències 39)

- β ( beta minúscula) (usada 2.50%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 91.30%, coincidències 21)

- between (usada 8.70%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 65.00%, coincidències 13)

- bisella (usada 15.00%, coincidències 3)

- bissell (usada 10.00%, coincidències 2)

- xamfrà (usada 5.00%, coincidències 1)

- obliqua (usada 5.00%, coincidències 1)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 100.00%, coincidències 20)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 15)

bicubic bicúbica

- bicúbica (usada 50.00%, coincidències 4)

- bicúbic (usada 50.00%, coincidències 4)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 16)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 8)

big gran

- gran (usada 84.62%, coincidències 11)

- big (usada 7.69%, coincidències 1)

- gros (usada 7.69%, coincidències 1)

big endian «big-endian»

- «big-endian» (usada 37.50%, coincidències 3)

- big endian (usada 25.00%, coincidències 2)

- tipus big-endian. (usada 12.50%, coincidències 1)

- endian gran (usada 12.50%, coincidències 1)

- gran endian (usada 12.50%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 21)

bill factura

- factura (usada 77.78%, coincidències 7)

- compta (usada 11.11%, coincidències 1)

- llei (usada 11.11%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 8)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 92.86%, coincidències 13)

- direcció de facturació (usada 7.14%, coincidències 1)

billing information dades de facturació

- dades de facturació (usada 50.00%, coincidències 4)

- informació de facturació (usada 50.00%, coincidències 4)

bin bin

- bin (usada 45.45%, coincidències 5)

- grup (usada 18.18%, coincidències 2)

- compartiment (usada 9.09%, coincidències 1)

- paperera (usada 9.09%, coincidències 1)

- binari (usada 9.09%, coincidències 1)

- safata (usada 9.09%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 90.00%, coincidències 45)

- binari -ària (usada 2.00%, coincidències 1)

- executable (usada 2.00%, coincidències 1)

- binary (usada 2.00%, coincidències 1)

- binària (usada 2.00%, coincidències 1)

- binaris (usada 2.00%, coincidències 1)

binding vinculació

- vinculació (usada 64.29%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 14.29%, coincidències 2)

- associació (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculant (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.14%, coincidències 1)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 9)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 10)

birth date data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 8)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 72.00%, coincidències 18)

- data de naixement (usada 20.00%, coincidències 5)

- natalici (usada 4.00%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 4.00%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 88.89%, coincidències 8)

- birmà (usada 11.11%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 63.64%, coincidències 7)

- bits (usada 18.18%, coincidències 2)

- bit (sbl. b) (usada 9.09%, coincidències 1)

- mica (usada 9.09%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 43.75%, coincidències 7)

- bits de profunditat (usada 25.00%, coincidències 4)

- profunditat de mostreig (usada 6.25%, coincidències 1)

- bits per color (usada 6.25%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 6.25%, coincidències 1)

- bits (usada 6.25%, coincidències 1)

- nombre de bits (usada 6.25%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 90.00%, coincidències 9)

- velocitat de bits (usada 10.00%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 10)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 12)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 85.29%, coincidències 29)

- velocitat de transmissió (usada 5.88%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 2.94%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.94%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 2.94%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 9)

black negre

- negre (usada 86.44%, coincidències 102)

- negres (usada 4.24%, coincidències 5)

- ordena (usada 4.24%, coincidències 5)

- gruixut (usada 2.54%, coincidències 3)

- negra (usada 1.69%, coincidències 2)

- grossa (usada 0.85%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 21)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 12)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 10)

blame autoria

- autoria (usada 36.36%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 18.18%, coincidències 2)

- «blame» (usada 9.09%, coincidències 1)

- responsable (usada 9.09%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 9.09%, coincidències 1)

- culpa (usada 9.09%, coincidències 1)

- atribueix (usada 9.09%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 51.43%, coincidències 18)

- buit (usada 25.71%, coincidències 9)

- esborra (usada 8.57%, coincidències 3)

- blanc (usada 5.71%, coincidències 2)

- blank (usada 2.86%, coincidències 1)

- buida (usada 2.86%, coincidències 1)

- negre (usada 2.86%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 90.00%, coincidències 9)

- pàgina buida (usada 10.00%, coincidències 1)

blend barreja

- barreja (usada 52.38%, coincidències 11)

- mescla (usada 28.57%, coincidències 6)

- fusió (usada 4.76%, coincidències 1)

- transició (usada 4.76%, coincidències 1)

- degradat (usada 4.76%, coincidències 1)

- fusiona (usada 4.76%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 43.75%, coincidències 14)

- mode de mescla (usada 18.75%, coincidències 6)

- mode de barreja (usada 18.75%, coincidències 6)

- mode de fusió (usada 9.38%, coincidències 3)

- mode degradat (usada 6.25%, coincidències 2)

- mode (usada 3.12%, coincidències 1)

blending mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 76.47%, coincidències 13)

- mode de barreja (usada 17.65%, coincidències 3)

- mode de fusió (usada 5.88%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 37.50%, coincidències 3)

- angles morts (usada 25.00%, coincidències 2)

- persiana (usada 25.00%, coincidències 2)

- blinds (usada 12.50%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 42.86%, coincidències 3)

- parpelleja (usada 28.57%, coincidències 2)

- intermitent (usada 14.29%, coincidències 1)

- parpellejar (usada 14.29%, coincidències 1)

block bloca

- bloca (usada 38.46%, coincidències 35)

- bloc (usada 37.36%, coincidències 34)

- bloqueja (usada 9.89%, coincidències 9)

- bloquejar (usada 3.30%, coincidències 3)

- blocs (usada 3.30%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.20%, coincidències 2)

- blocar (usada 1.10%, coincidències 1)

- bloca-ho (usada 1.10%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.10%, coincidències 1)

- block (usada 1.10%, coincidències 1)

- multilineal (usada 1.10%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 70.00%, coincidències 7)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 20.00%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 10.00%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 57.14%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 28.57%, coincidències 2)

- bloqueja els elements (usada 14.29%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 63.64%, coincidències 7)

- bloqueig d'usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 9.09%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 9.09%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 60.00%, coincidències 27)

- bloquejat (usada 28.89%, coincidències 13)

- bloquejada (usada 4.44%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 2.22%, coincidències 1)

- bloca (usada 2.22%, coincidències 1)

- blocats (usada 2.22%, coincidències 1)

blocked users usuaris blocats

- usuaris blocats (usada 75.00%, coincidències 6)

- usuàries blocades (usada 12.50%, coincidències 1)

- usuaris bloquejats (usada 12.50%, coincidències 1)

blocking bloqueig

- bloqueig (usada 50.00%, coincidències 5)

- s'està blocant (usada 30.00%, coincidències 3)

- bloquejar (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloquejant (usada 10.00%, coincidències 1)

blockquote cita

- cita (usada 40.00%, coincidències 4)

- cita en bloc (usada 30.00%, coincidències 3)

- bloc de cita (usada 10.00%, coincidències 1)

- cites (usada 10.00%, coincidències 1)

- citació (usada 10.00%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 94.12%, coincidències 32)

- bloquejos (usada 2.94%, coincidències 1)

- quadrets (usada 2.94%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 86.21%, coincidències 25)

- bloc (usada 13.79%, coincidències 4)

bloom floriment

- floriment (usada 25.00%, coincidències 2)

- bloom (usada 25.00%, coincidències 2)

- floració (usada 12.50%, coincidències 1)

- enlluerna (bloom) (usada 12.50%, coincidències 1)

- flor (usada 12.50%, coincidències 1)

- lluïssor (usada 12.50%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 81.82%, coincidències 9)

- raig blau (usada 9.09%, coincidències 1)

- blue-ray (usada 9.09%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 98.74%, coincidències 157)

- blue (usada 0.63%, coincidències 1)

- cian (usada 0.63%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 35)

bluetooth settings paràmetres del bluetooth

- paràmetres del bluetooth (usada 60.00%, coincidències 6)

- configuració del bluetooth (usada 20.00%, coincidències 2)

- configuració de bluetooth (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajusts del bluetooth (usada 10.00%, coincidències 1)

blur difumina

- difumina (usada 39.47%, coincidències 15)

- difuminat (usada 36.84%, coincidències 14)

- borrós (usada 10.53%, coincidències 4)

- difuminar (usada 5.26%, coincidències 2)

- difuminada (usada 2.63%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.63%, coincidències 1)

- taca (usada 2.63%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 9)

board tauler

- tauler (usada 68.42%, coincidències 13)

- targeta (usada 10.53%, coincidències 2)

- placa (usada 5.26%, coincidències 1)

- taula (usada 5.26%, coincidències 1)

- tauló (usada 5.26%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.26%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 50.00%, coincidències 6)

- barca (usada 41.67%, coincidències 5)

- veler (usada 8.33%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 84.48%, coincidències 49)

- fuselatge (usada 6.90%, coincidències 4)

- cos del missatge (usada 5.17%, coincidències 3)

- body (usada 3.45%, coincidències 2)

bold negreta

- negreta (usada 98.43%, coincidències 125)

- marcat (usada 0.79%, coincidències 1)

- atrevida (usada 0.79%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 60.00%, coincidències 6)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 20.00%, coincidències 2)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 11)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 27)

bomb bomba

- bomba (usada 100.00%, coincidències 7)

bond vinculació

- vinculació (usada 18.18%, coincidències 2)

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- bo (usada 18.18%, coincidències 2)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- bo (financer) (usada 9.09%, coincidències 1)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

bones ossos

- ossos (usada 85.71%, coincidències 6)

- varetes (usada 14.29%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 97.62%, coincidències 41)

- rodona (usada 2.38%, coincidències 1)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 12)

bookmark marcador

- marcador (usada 35.71%, coincidències 20)

- adreça d'interès (usada 32.14%, coincidències 18)

- preferit (usada 3.57%, coincidències 2)

- punt (usada 3.57%, coincidències 2)

- marcadors (usada 3.57%, coincidències 2)

- marca (usada 3.57%, coincidències 2)

- adreces d'interès (usada 1.79%, coincidències 1)

- punt de llibre (usada 1.79%, coincidències 1)

- adreça d'interés (usada 1.79%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.79%, coincidències 1)

- adreça d'interès preferit (m) (usada 1.79%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.79%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.79%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 1.79%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 1.79%, coincidències 1)

- favorit (usada 1.79%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 41.18%, coincidències 7)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 17.65%, coincidències 3)

- apunta aquesta pàgina (usada 11.76%, coincidències 2)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 11.76%, coincidències 2)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

- marqueu aquesta pàgina (usada 5.88%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 54.23%, coincidències 77)

- marcadors (usada 30.28%, coincidències 43)

- punts (usada 4.23%, coincidències 6)

- preferits (usada 2.82%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 2.82%, coincidències 4)

- favorits (usada 2.82%, coincidències 4)

- punts de lectura (usada 0.70%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.70%, coincidències 1)

- (llista d') adreces d'interès (usada 0.70%, coincidències 1)

- bookmarks (usada 0.70%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 22)

bool bool

- bool (usada 63.64%, coincidències 7)

- booleà (usada 36.36%, coincidències 4)

boolean booleà

- booleà (usada 95.56%, coincidències 43)

- boolean (usada 2.22%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 2.22%, coincidències 1)

boost accentuació

- accentuació (usada 25.00%, coincidències 2)

- augmenta (usada 12.50%, coincidències 1)

- impuls (usada 12.50%, coincidències 1)

- interessant (usada 12.50%, coincidències 1)

- impulsa (usada 12.50%, coincidències 1)

- (incrementa|incrementar) (usada 12.50%, coincidències 1)

- recomana (usada 12.50%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 68.42%, coincidències 13)

- boot (usada 15.79%, coincidències 3)

- arrancada (usada 5.26%, coincidències 1)

- bota (usada 5.26%, coincidències 1)

- arrenca (usada 5.26%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 8)

border vora

- vora (usada 60.87%, coincidències 42)

- contorn (usada 15.94%, coincidències 11)

- frontera (usada 15.94%, coincidències 11)

- només la vora (usada 1.45%, coincidències 1)

- vora contorn (m) (usada 1.45%, coincidències 1)

- vores (usada 1.45%, coincidències 1)

- marc (usada 1.45%, coincidències 1)

- marge (usada 1.45%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 57.69%, coincidències 15)

- color del contorn (usada 23.08%, coincidències 6)

- color del marge (usada 11.54%, coincidències 3)

- color de vora (usada 3.85%, coincidències 1)

- color del costat (usada 3.85%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 75.00%, coincidències 6)

- estil del marge (usada 12.50%, coincidències 1)

- estil de vora (usada 12.50%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 59.09%, coincidències 13)

- amplada del contorn (usada 22.73%, coincidències 5)

- ample de la vora (usada 9.09%, coincidències 2)

- amplada del marge (usada 4.55%, coincidències 1)

- gruix de la vora (usada 4.55%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 91.49%, coincidències 43)

- contorns (usada 4.26%, coincidències 2)

- fronteres (usada 2.13%, coincidències 1)

- marges (usada 2.13%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 95.65%, coincidències 22)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.35%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 92.59%, coincidències 25)

- bosni (usada 7.41%, coincidències 2)

bot bot

- bot (usada 90.91%, coincidències 10)

- inferior (usada 9.09%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 62.30%, coincidències 38)

- tots dos (usada 19.67%, coincidències 12)

- ambdues (usada 4.92%, coincidències 3)

- amdós (usada 1.64%, coincidències 1)

- de tots dos (usada 1.64%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.64%, coincidències 1)

- both (usada 1.64%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.64%, coincidències 1)

- tots (usada 1.64%, coincidències 1)

- (les dues|els dos|ambdós|ambdues|tots dos|totes dues) (usada 1.64%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 1.64%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.45%, coincidències 21)

- botsuana (usada 4.55%, coincidències 1)

botswana pula pula botswanesa

- pula botswanesa (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 14.29%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 55.35%, coincidències 119)

- part inferior (usada 16.28%, coincidències 35)

- baix (usada 13.49%, coincidències 29)

- a baix (usada 6.98%, coincidències 15)

- capdavall (usada 1.40%, coincidències 3)

- avall (usada 1.40%, coincidències 3)

- a baix de tot (usada 0.93%, coincidències 2)

- a sota (usada 0.93%, coincidències 2)

- botó (usada 0.47%, coincidències 1)

- sota (usada 0.47%, coincidències 1)

- natges (usada 0.47%, coincidències 1)

- fons (usada 0.47%, coincidències 1)

- al final (usada 0.47%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.47%, coincidències 1)

- final (usada 0.47%, coincidències 1)

bottom center inferior centre

- inferior centre (usada 38.46%, coincidències 5)

- a baix al centre (usada 15.38%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 7.69%, coincidències 1)

- a baix i al centre (usada 7.69%, coincidències 1)

- inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

- avall centrat (usada 7.69%, coincidències 1)

- baix al centre (usada 7.69%, coincidències 1)

- part inferior central (usada 7.69%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 37.50%, coincidències 21)

- baix a l'esquerra (usada 23.21%, coincidències 13)

- a baix a l'esquerra (usada 10.71%, coincidències 6)

- part inferior esquerra (usada 8.93%, coincidències 5)

- a baix esquerra (usada 3.57%, coincidències 2)

- baix esquerra (usada 3.57%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 3.57%, coincidències 2)

- a baix a l 'esquerra (usada 1.79%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 1.79%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 1.79%, coincidències 1)

- zona inferior esquerra (usada 1.79%, coincidències 1)

- a baix i a l'esquerra (usada 1.79%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 40.74%, coincidències 22)

- baix a la dreta (usada 24.07%, coincidències 13)

- a baix a la dreta (usada 14.81%, coincidències 8)

- part inferior dreta (usada 7.41%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 3.70%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 1.85%, coincidències 1)

- a baix dreta (usada 1.85%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 1.85%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 1.85%, coincidències 1)

- a baix i a la dreta (usada 1.85%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 92.86%, coincidències 13)

- baix a dalt (usada 7.14%, coincidències 1)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- baix a l'esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- inferior-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 40.00%, coincidències 4)

- baix a la dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- inferior-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- a baix-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- baix-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 53.85%, coincidències 7)

- rebota (usada 23.08%, coincidències 3)

- botar (usada 7.69%, coincidències 1)

- repetició (usada 7.69%, coincidències 1)

- retornats (usada 7.69%, coincidències 1)

- retornar (usada 0.00%, coincidències 0)

bounce keys rebot de tecles

- rebot de tecles (usada 33.33%, coincidències 3)

- tecles de salt (usada 33.33%, coincidències 3)

- repetició de tecles (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 11.11%, coincidències 1)

boundary límit

- límit (usada 30.00%, coincidències 3)

- límits (usada 20.00%, coincidències 2)

- frontera (usada 20.00%, coincidències 2)

- contorn (usada 20.00%, coincidències 2)

- rebava (usada 10.00%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 28.57%, coincidències 4)

- capsa contenidora (usada 14.29%, coincidències 2)

- caixa contenidora (usada 14.29%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 7.14%, coincidències 1)

- límits (usada 7.14%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 7.14%, coincidències 1)

- caixetí delimitador (usada 7.14%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 7.14%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 7.14%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 90.91%, coincidències 10)

- vora exterior (usada 9.09%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 87.50%, coincidències 14)

- bouvet (usada 12.50%, coincidències 2)

box caixa

- caixa (usada 44.44%, coincidències 20)

- quadre (usada 35.56%, coincidències 16)

- capsa (usada 11.11%, coincidències 5)

- box (usada 4.44%, coincidències 2)

- quadre || casella (f) || bústia (f) (usada 2.22%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.22%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 28.57%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuix de quadres (usada 14.29%, coincidències 1)

- box drawing (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 14.29%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 40.00%, coincidències 8)

- ppm (usada 35.00%, coincidències 7)

- tempo (usada 15.00%, coincidències 3)

- tpm (usada 5.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 5.00%, coincidències 1)

brackets claudàtors

- claudàtors (usada 45.00%, coincidències 9)

- parèntesis (usada 25.00%, coincidències 5)

- claus (usada 20.00%, coincidències 4)

- exp. escalonades (usada 5.00%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 5.00%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

branch branca

- branca (usada 90.91%, coincidències 30)

- bifurcació (usada 6.06%, coincidències 2)

- branch (usada 3.03%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

branches branques

- branques (usada 100.00%, coincidències 11)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 14)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 37)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 62.50%, coincidències 5)

- portuguès (brasil) (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès de brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès del brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 90.00%, coincidències 9)

- real (usada 10.00%, coincidències 1)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 9)

breadcrumb fil d'ariadna

- fil d'ariadna (usada 50.00%, coincidències 4)

- ruta de navegació (usada 37.50%, coincidències 3)

- àrea de selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

breadcrumbs rutes

- rutes (usada 36.36%, coincidències 4)

- rutes de navegació (usada 18.18%, coincidències 2)

- ruta de navegació (usada 18.18%, coincidències 2)

- fil d'ariadna (usada 9.09%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 9.09%, coincidències 1)

- ruta (usada 9.09%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 38.89%, coincidències 7)

- trenca (usada 16.67%, coincidències 3)

- salt || pausa (f) (usada 5.56%, coincidències 1)

- atura (usada 5.56%, coincidències 1)

- divideix (usada 5.56%, coincidències 1)

- interrompre (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- saltar|trencar|saltis|salteu|trenquis|trenqueu|salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- descans (usada 5.56%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 75.00%, coincidències 6)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 71.43%, coincidències 5)

- punts d'interrupció (usada 28.57%, coincidències 2)

bremen bremen

- bremen (usada 100.00%, coincidències 9)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 25)

brick maó

- maó (usada 87.50%, coincidències 7)

- brick (usada 12.50%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 28)

bright brillant

- brillant (usada 69.23%, coincidències 9)

- lluentor (usada 7.69%, coincidències 1)

- brillantor (usada 7.69%, coincidències 1)

- brillant|lluminós (usada 7.69%, coincidències 1)

- lluminós (usada 7.69%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 84.09%, coincidències 74)

- lluminositat (usada 11.36%, coincidències 10)

- claror (usada 1.14%, coincidències 1)

- lluentor (usada 1.14%, coincidències 1)

- brillant (usada 1.14%, coincidències 1)

- (brillantor|lluentor) (usada 1.14%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 70.59%, coincidències 12)

- porta endavant (usada 11.76%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 5.88%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.88%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 88.89%, coincidències 8)

- angles britànic (usada 11.11%, coincidències 1)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 75.00%, coincidències 6)

- illes verge (britàniques) (usada 12.50%, coincidències 1)

- illes verge britàniques (usada 12.50%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 94.12%, coincidències 16)

- emissió (usada 5.88%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 66.67%, coincidències 10)

- trencats (usada 6.67%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 6.67%, coincidències 1)

- espatllat (usada 6.67%, coincidències 1)

- discontínua (usada 6.67%, coincidències 1)

- trencada (usada 6.67%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 96.77%, coincidències 30)

- brown (usada 3.23%, coincidències 1)

browse navega

- navega (usada 82.47%, coincidències 207)

- explora (usada 8.76%, coincidències 22)

- navegar (usada 3.59%, coincidències 9)

- examina (usada 1.20%, coincidències 3)

- navegació (usada 0.80%, coincidències 2)

- vés a (usada 0.80%, coincidències 2)

- explorar (usada 0.80%, coincidències 2)

- índex (usada 0.40%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.40%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.40%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.40%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 46.15%, coincidències 6)

- navegador de fitxers (usada 23.08%, coincidències 3)

- cerca fitxers (usada 15.38%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 7.69%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 86.05%, coincidències 37)

- explorador (usada 13.95%, coincidències 6)

browsing navegació

- navegació (usada 50.00%, coincidències 7)

- exploració (usada 14.29%, coincidències 2)

- navegant (usada 14.29%, coincidències 2)

- explorant (usada 7.14%, coincidències 1)

- examinant (usada 7.14%, coincidències 1)

- navega (usada 7.14%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 12)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 57.14%, coincidències 8)

- brunei darussalam (usada 35.71%, coincidències 5)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.14%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 88.89%, coincidències 16)

- brotxa (usada 5.56%, coincidències 1)

- raspall (usada 5.56%, coincidències 1)

brush size mida del pinzell

- mida del pinzell (usada 100.00%, coincidències 9)

brushes pinzells

- pinzells (usada 100.00%, coincidències 8)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 100.00%, coincidències 9)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 10)

bubble bombolla

- bombolla (usada 90.91%, coincidències 10)

- bombolles (usada 9.09%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 80.00%, coincidències 8)

- bafarades (usada 20.00%, coincidències 2)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 9)

buddy company

- company (usada 85.71%, coincidències 12)

- amic (usada 14.29%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 12)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 12)

buffalo buffalo

- buffalo (usada 76.92%, coincidències 10)

- búfal (usada 23.08%, coincidències 3)

buffer àrea d'influència

- àrea d'influència (usada 50.00%, coincidències 13)

- memòria intermèdia (usada 34.62%, coincidències 9)

- dilatació (usada 7.69%, coincidències 2)

- text a memòria intermèdia (usada 3.85%, coincidències 1)

- buffer (usada 3.85%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 82.35%, coincidències 14)

- mida de memòria intermèdia (usada 11.76%, coincidències 2)

- mida del buffer (usada 5.88%, coincidències 1)

buffering s'omple la memòria intermèdia

- s'omple la memòria intermèdia (usada 28.57%, coincidències 4)

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 14.29%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 7.14%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 7.14%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 7.14%, coincidències 1)

- buffering (usada 7.14%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 7.14%, coincidències 1)

buffers memòries intermèdies

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

bug error

- error (usada 38.46%, coincidències 5)

- insecte (usada 23.08%, coincidències 3)

- bug (usada 15.38%, coincidències 2)

- errada (usada 7.69%, coincidències 1)

- error error de programació (usada 7.69%, coincidències 1)

- cuca (usada 7.69%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 44.44%, coincidències 4)

- incidències (usada 11.11%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 11.11%, coincidències 1)

- seguidor d'errors (usada 11.11%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 11.11%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 11.11%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 100.00%, coincidències 12)

bugs errors

- errors (usada 87.50%, coincidències 7)

- errors de programari (usada 12.50%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 75.00%, coincidències 6)

- bugui (usada 25.00%, coincidències 2)

build construeix

- construeix (usada 45.00%, coincidències 18)

- construcció (usada 27.50%, coincidències 11)

- muntatge (usada 17.50%, coincidències 7)

- compilació (usada 5.00%, coincidències 2)

- confegir (usada 2.50%, coincidències 1)

- munta (usada 2.50%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 45.45%, coincidències 10)

- construcció (usada 27.27%, coincidències 6)

- s'està construint (usada 9.09%, coincidències 2)

- s'està muntant (usada 4.55%, coincidències 1)

- edificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- muntatge (usada 4.55%, coincidències 1)

- construint (usada 4.55%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 73.33%, coincidències 11)

- incorporat (usada 6.67%, coincidències 1)

- integrada (usada 6.67%, coincidències 1)

- integrat -ada (usada 6.67%, coincidències 1)

- inclòs (usada 6.67%, coincidències 1)

builtin integrat

- integrat (usada 62.50%, coincidències 5)

- integració (usada 12.50%, coincidències 1)

- incorporat (usada 12.50%, coincidències 1)

- interna (usada 12.50%, coincidències 1)

bulb bombeta

- bombeta (usada 100.00%, coincidències 11)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 31)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 95.24%, coincidències 40)

- bulgària (usada 2.38%, coincidències 1)

- bulgar (usada 2.38%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 90.00%, coincidències 9)

- lev (usada 10.00%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 68.75%, coincidències 11)

- bala (usada 12.50%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 6.25%, coincidències 1)

- pics (usada 6.25%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 6.25%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 37.50%, coincidències 3)

- llista de vinyetes (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de marques (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 57.89%, coincidències 11)

- llista puntejada (usada 15.79%, coincidències 3)

- llista amb pics (usada 10.53%, coincidències 2)

- llista amb vinyetes (usada 5.26%, coincidències 1)

- llista no numerada (usada 5.26%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 5.26%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 80.00%, coincidències 8)

- vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

- marques (usada 10.00%, coincidències 1)

bundle paquet

- paquet (usada 70.00%, coincidències 7)

- embolcall (usada 20.00%, coincidències 2)

- agregat (usada 10.00%, coincidències 1)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 95.00%, coincidències 19)

- burkina fasso (usada 5.00%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 100.00%, coincidències 20)

burmese birmà

- birmà (usada 95.00%, coincidències 19)

- burmès (usada 5.00%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 33.33%, coincidències 6)

- grava (usada 27.78%, coincidències 5)

- cremat (usada 27.78%, coincidències 5)

- enregistra (usada 11.11%, coincidències 2)

burn image grava la imatge

- grava la imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- enregistra una imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

- enregistrament d'una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- grava imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 19)

bus bus

- bus (usada 71.43%, coincidències 15)

- autobús (usada 28.57%, coincidències 6)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 85.71%, coincidències 6)

- parada d''autobús (usada 14.29%, coincidències 1)

business negoci

- negoci (usada 35.00%, coincidències 7)

- empresa (usada 30.00%, coincidències 6)

- negocis (usada 30.00%, coincidències 6)

- professional (usada 5.00%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 87.88%, coincidències 29)

- ocupada (usada 6.06%, coincidències 2)

- espereu un moment (usada 3.03%, coincidències 1)

- ocupat -ada (usada 3.03%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 94.83%, coincidències 55)

- bot@'o (usada 1.72%, coincidències 1)

- button (usada 1.72%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.72%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 12)

buttons botons

- botons (usada 96.67%, coincidències 29)

- butons (usada 3.33%, coincidències 1)

buy compra

- compra (usada 80.00%, coincidències 8)

- comprar (usada 20.00%, coincidències 2)

bw blanc i negre

- blanc i negre (usada 28.57%, coincidències 2)

- bn (usada 14.29%, coincidències 1)

- b i n (usada 14.29%, coincidències 1)

- re (usada 14.29%, coincidències 1)

- banda (usada 14.29%, coincidències 1)

- nb (usada 14.29%, coincidències 1)

by per

- per (usada 93.85%, coincidències 61)

- de (usada 3.08%, coincidències 2)

- by (usada 1.54%, coincidències 1)

- segons (usada 1.54%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 14)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 77.78%, coincidències 7)

- per la data de modificació (usada 22.22%, coincidències 2)

by name per nom

- per nom (usada 95.65%, coincidències 22)

- pel nom (usada 4.35%, coincidències 1)

by size per mida

- per mida (usada 93.33%, coincidències 14)

- per la mida (usada 6.67%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 92.31%, coincidències 12)

- pel tipus (usada 7.69%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 66.67%, coincidències 6)

- bytes (usada 11.11%, coincidències 1)

- octet (usada 11.11%, coincidències 1)

- byte (sbl. b) (usada 11.11%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 96.23%, coincidències 51)

- octets (usada 3.77%, coincidències 2)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 7)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 76.00%, coincidències 38)

- cau (usada 12.00%, coincidències 6)

- caché (usada 4.00%, coincidències 2)

- cache (usada 4.00%, coincidències 2)

- tornar a memòria cau (usada 2.00%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.00%, coincidències 1)

cache directory directori de la memòria cau

- directori de la memòria cau (usada 25.00%, coincidències 2)

- carpeta de cache (usada 25.00%, coincidències 2)

- directori cau (usada 25.00%, coincidències 2)

- directori de memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- directori de cau (usada 12.50%, coincidències 1)

cache size mida de la memòria cau

- mida de la memòria cau (usada 77.78%, coincidències 7)

- mida de la cau (usada 11.11%, coincidències 1)

- grandària de memòria cau (usada 11.11%, coincidències 1)

cached a la memòria cau

- a la memòria cau (usada 30.77%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 30.77%, coincidències 4)

- a la cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 7.69%, coincidències 1)

- cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- cau de disc (usada 7.69%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 7.69%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 54.55%, coincidències 6)

- desament a la memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 9.09%, coincidències 1)

cafe cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 8)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 8)

cairo el caire

- el caire (usada 75.00%, coincidències 12)

- cairo (usada 25.00%, coincidències 4)

cake pastís

- pastís (usada 87.50%, coincidències 7)

- pastis (usada 12.50%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 84.38%, coincidències 27)

- calcular (usada 9.38%, coincidències 3)

- càlcul (usada 6.25%, coincidències 2)

calculated calculat

- calculat (usada 92.86%, coincidències 13)

- calculada (usada 7.14%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 70.83%, coincidències 17)

- calculant (usada 20.83%, coincidències 5)

- es calcula (usada 8.33%, coincidències 2)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 11)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 7)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 37)

calendar calendari

- calendari (usada 93.46%, coincidències 100)

- agenda (usada 2.80%, coincidències 3)

- calendar (usada 1.87%, coincidències 2)

- calendaris (usada 1.87%, coincidències 2)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 11)

calendars calendaris

- calendaris (usada 92.86%, coincidències 13)

- celendaris (usada 7.14%, coincidències 1)

calibrate calibra

- calibra (usada 83.33%, coincidències 10)

- calibrar (usada 8.33%, coincidències 1)

- calibratge (usada 8.33%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 8)

california california

- california (usada 50.00%, coincidències 4)

- califòrnia (usada 50.00%, coincidències 4)

call truca

- truca (usada 25.00%, coincidències 7)

- trucada (usada 25.00%, coincidències 7)

- habitual (usada 17.86%, coincidències 5)

- crida (usada 14.29%, coincidències 4)

- truca a (usada 3.57%, coincidències 1)

- trucar (usada 3.57%, coincidències 1)

- comú (usada 3.57%, coincidències 1)

- call (usada 3.57%, coincidències 1)

- truca-li (usada 3.57%, coincidències 1)

call number número de crida

- número de crida (usada 45.45%, coincidències 5)

- número de referència (usada 27.27%, coincidències 3)

- identificador de convocatòria (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de trucada (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de catàleg (usada 9.09%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 62.50%, coincidències 5)

- pila de trucades (usada 37.50%, coincidències 3)

callback resposta

- resposta (usada 28.57%, coincidències 2)

- retorn de trucada (usada 14.29%, coincidències 1)

- crida de retorn repetició de trucada (usada 14.29%, coincidències 1)

- crida de retorn (usada 14.29%, coincidències 1)

- resposta de trucada (usada 14.29%, coincidències 1)

- url de resposta (usada 14.29%, coincidències 1)

calligraphy cal·ligrafia

- cal·ligrafia (usada 100.00%, coincidències 10)

calling s'està trucant

- s'està trucant (usada 37.50%, coincidències 3)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucada (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucar (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucant (usada 12.50%, coincidències 1)

callouts llegendes

- llegendes (usada 90.48%, coincidències 19)

- crides (usada 9.52%, coincidències 2)

calls trucades

- trucades (usada 64.71%, coincidències 11)

- crides (usada 35.29%, coincidències 6)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 23)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 85)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 77.78%, coincidències 14)

- model de càmera (usada 16.67%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.56%, coincidències 1)

camera settings configuració de la càmera

- configuració de la càmera (usada 50.00%, coincidències 5)

- paràmetres de la càmera (usada 20.00%, coincidències 2)

- ajustaments de la càmera (usada 20.00%, coincidències 2)

- configurar la càmera (usada 10.00%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 100.00%, coincidències 25)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 9)

campaigns campanyes

- campanyes (usada 80.00%, coincidències 8)

- avisos (usada 10.00%, coincidències 1)

- grups (usada 10.00%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 35)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 100.00%, coincidències 10)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 100.00%, coincidències 10)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 96.08%, coincidències 1250)

- cancel·lar (usada 2.54%, coincidències 33)

- cancel·la els canvis (usada 0.38%, coincidències 5)

- canceŀla (usada 0.15%, coincidències 2)

- cancelar (usada 0.15%, coincidències 2)

- cancel.la (usada 0.15%, coincidències 2)

- cancelâ·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lar|cancel·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.08%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.08%, coincidències 1)

cancel changes cancel·la els canvis

- cancel·la els canvis (usada 80.00%, coincidències 8)

- cancel·la les modificacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel.la els canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 80.00%, coincidències 8)

- cancel·lar descarrega (usada 10.00%, coincidències 1)

- cancel·lar baixada (usada 10.00%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 62.50%, coincidències 5)

- cancel·la un treball (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancel·la la tasca (usada 12.50%, coincidències 1)

- cancel·la treball (usada 12.50%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 50.00%, coincidències 22)

- cancel·lada (usada 34.09%, coincidències 15)

- s'ha cancel·lat (usada 13.64%, coincidències 6)

- cancel·lades (usada 2.27%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 60.00%, coincidències 9)

- cancel·lant (usada 26.67%, coincidències 4)

- cancel·lació (usada 13.33%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 67.65%, coincidències 23)

- s'ha cancel·lat (usada 14.71%, coincidències 5)

- cancel·lada (usada 14.71%, coincidències 5)

- cancel·lat -ada anul·lat -ada (usada 2.94%, coincidències 1)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 53.33%, coincidències 8)

- es cancel·la (usada 20.00%, coincidències 3)

- cancel·lació (usada 13.33%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 13.33%, coincidències 2)

cancer càncer

- càncer (usada 44.44%, coincidències 4)

- cranc (usada 44.44%, coincidències 4)

- càncer (o cranc) (usada 11.11%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 8)

cannot open file no s'ha pogut obrir el fitxer

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- no es pot obrir el fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 14.29%, coincidències 1)

canton canton

- canton (usada 57.14%, coincidències 4)

- cantó (usada 42.86%, coincidències 3)

canvas llenç

- llenç (usada 86.96%, coincidències 20)

- tapís (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvas (usada 4.35%, coincidències 1)

- escriptori (usada 4.35%, coincidències 1)

cap gorra

- gorra (usada 42.86%, coincidències 3)

- tapa (usada 28.57%, coincidències 2)

- tapadora (usada 14.29%, coincidències 1)

- cap (usada 14.29%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 46.67%, coincidències 7)

- estil d'extrem (usada 26.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 13.33%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 6.67%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 6.67%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 96.00%, coincidències 24)

- funcionalitats (usada 4.00%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 80.00%, coincidències 8)

- capacitat aptitud (usada 10.00%, coincidències 1)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 96.43%, coincidències 27)

- cabuda (usada 3.57%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 19)

capitalize primera lletra en majúscula

- primera lletra en majúscula (usada 27.27%, coincidències 3)

- posa en majúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- majúscula inicial (usada 18.18%, coincidències 2)

- converteix a majúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- posa en majúscula la primera lletra (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 9.09%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 9.09%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 44.44%, coincidències 4)

- extrems (usada 11.11%, coincidències 1)

- capacitats (usada 11.11%, coincidències 1)

- majús (usada 11.11%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 11.11%, coincidències 1)

- maj (usada 11.11%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 50.00%, coincidències 7)

- bloqueig de majúscules (usada 28.57%, coincidències 4)

- fixació de majúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- bloq majús (usada 7.14%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 100.00%, coincidències 14)

caption llegenda

- llegenda (usada 62.16%, coincidències 46)

- títol (usada 25.68%, coincidències 19)

- peu d'imatge (usada 4.05%, coincidències 3)

- subtítol (usada 1.35%, coincidències 1)

- títol llegenda (f) (usada 1.35%, coincidències 1)

- peu de foto (usada 1.35%, coincidències 1)

- caption (usada 1.35%, coincidències 1)

- descriptif (usada 1.35%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.35%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 64.29%, coincidències 9)

- subtítols (usada 21.43%, coincidències 3)

- comentaris (usada 7.14%, coincidències 1)

- títols (usada 7.14%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 22)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 19)

car rental lloguer de cotxes

- lloguer de cotxes (usada 87.50%, coincidències 7)

- lloguer de vehicles (usada 12.50%, coincidències 1)

caracas caracas

- caracas (usada 100.00%, coincidències 8)

card targeta

- targeta (usada 63.64%, coincidències 14)

- cartes (usada 18.18%, coincidències 4)

- fitxa (usada 4.55%, coincidències 1)

- carta (usada 4.55%, coincidències 1)

- tarja (usada 4.55%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 4.55%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 78.57%, coincidències 11)

- número de la targeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- número del cromo (usada 7.14%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxes (usada 12.50%, coincidències 1)

- cartes (usada 12.50%, coincidències 1)

caret cursor

- cursor (usada 57.14%, coincidències 4)

- accent circumflex (usada 28.57%, coincidències 2)

- signe d'intercalació (usada 14.29%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 42.86%, coincidències 3)

- caria (usada 28.57%, coincidències 2)

- carià (usada 14.29%, coincidències 1)

- cària (usada 14.29%, coincidències 1)

carpenter fuster

- fuster (usada 100.00%, coincidències 7)

carrier transportista

- transportista (usada 50.00%, coincidències 6)

- operador de telefonia mòbil (usada 16.67%, coincidències 2)

- operador (usada 16.67%, coincidències 2)

- carrier (usada 8.33%, coincidències 1)

- portadora (usada 8.33%, coincidències 1)

cart cistella

- cistella (usada 53.33%, coincidències 8)

- carretó (usada 20.00%, coincidències 3)

- carro (usada 13.33%, coincidències 2)

- cistell (usada 6.67%, coincidències 1)

- carret (usada 6.67%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 62.50%, coincidències 5)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 50.00%, coincidències 9)

- en cascada (usada 27.78%, coincidències 5)

- cascade (usada 16.67%, coincidències 3)

- finestres en cascada (usada 5.56%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 40.00%, coincidències 8)

- capitalització (usada 10.00%, coincidències 2)

- caixa (usada 10.00%, coincidències 2)

- funda (usada 5.00%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- case (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- bastidor (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 15.38%, coincidències 2)

- no distinció de majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 7.69%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 46.24%, coincidències 43)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 12.90%, coincidències 12)

- distingeix maj/min (usada 6.45%, coincidències 6)

- sensible a les majúscules (usada 3.23%, coincidències 3)

- diferenciar majúscules/minúscules (usada 3.23%, coincidències 3)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 2.15%, coincidències 2)

- distinció de majúscules (usada 2.15%, coincidències 2)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 2.15%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.15%, coincidències 2)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 2.15%, coincidències 2)

- distingir maj/min (usada 1.08%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.08%, coincidències 1)

- (que) distingeix entre majúscules i minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- sensible a majúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.08%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- diferencia majúscules / minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

- distingeix majúscules (usada 1.08%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 41.67%, coincidències 5)

- en efectiu (usada 16.67%, coincidències 2)

- metàl·lic efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

- diner (usada 8.33%, coincidències 1)

- cash (usada 8.33%, coincidències 1)

- caixa (usada 8.33%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 8.33%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 18)

cat gat

- gat (usada 73.33%, coincidències 11)

- cat (usada 26.67%, coincidències 4)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.83%, coincidències 45)

- català; valencià (usada 2.17%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 13)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 8)

categories categories

- categories (usada 99.12%, coincidències 113)

- categorias (usada 0.88%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 97.30%, coincidències 180)

- category (usada 0.54%, coincidències 1)

- categories (usada 0.54%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.54%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.54%, coincidències 1)

- categoría (usada 0.54%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 92.86%, coincidències 13)

- nom de categoria (usada 7.14%, coincidències 1)

caution precaució

- precaució (usada 50.00%, coincidències 4)

- alerta (usada 25.00%, coincidències 2)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenció (usada 12.50%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 90.48%, coincidències 19)

- illes caimà (usada 9.52%, coincidències 2)

cc cc

- cc (usada 75.00%, coincidències 39)

- a/c (usada 19.23%, coincidències 10)

- cd (usada 3.85%, coincidències 2)

- cp (usada 1.92%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 92.31%, coincidències 24)

- canvia de directori (usada 3.85%, coincidències 1)

- ct (usada 3.85%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cebuano cebuano

- cebuano (usada 62.50%, coincidències 5)

- cebuà (usada 37.50%, coincidències 3)

ceil sostre

- sostre (usada 50.00%, coincidències 4)

- ceil (usada 50.00%, coincidències 4)

ceiling sostre

- sostre (usada 41.67%, coincidències 5)

- ceiling (enter superior) (usada 16.67%, coincidències 2)

- enter per excés (usada 8.33%, coincidències 1)

- ceiling (usada 8.33%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 8.33%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 8.33%, coincidències 1)

- valor superior (usada 8.33%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 85.71%, coincidències 42)

- cell (usada 6.12%, coincidències 3)

- mòbil (usada 4.08%, coincidències 2)

- cèl·lula (usada 4.08%, coincidències 2)

cell properties propietats de la cel·la

- propietats de la cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- propietats de cel·la (usada 28.57%, coincidències 2)

- propietats de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- propietats de cèl·lula (usada 14.29%, coincidències 1)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 91.67%, coincidències 11)

- rang de la cel·la (usada 8.33%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida de cel·la (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida de les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

- dimensions (usada 12.50%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 40.00%, coincidències 4)

- espaiat de les cel·les (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 10.00%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 10.00%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 85.71%, coincidències 12)

- cel.les (usada 14.29%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 94.12%, coincidències 16)

- centígrads (usada 5.88%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 42.86%, coincidències 6)

- celta (usada 35.71%, coincidències 5)

- celtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.14%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 10)

center centre

- centre (usada 77.38%, coincidències 130)

- centrat (usada 10.71%, coincidències 18)

- centra (usada 7.14%, coincidències 12)

- al centre (usada 2.38%, coincidències 4)

- central (usada 1.19%, coincidències 2)

- centrar (usada 1.19%, coincidències 2)

center x centre x

- centre x (usada 93.33%, coincidències 14)

- x del centre (usada 6.67%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 93.33%, coincidències 14)

- y del centre (usada 6.67%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 73.33%, coincidències 33)

- centrada (usada 20.00%, coincidències 9)

- centre (usada 6.67%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 84.62%, coincidències 11)

- centímetres (usada 15.38%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 22)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 13)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 95.45%, coincidències 21)

- república centrefricana (usada 4.55%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 26.67%, coincidències 4)

- europeu central (usada 26.67%, coincidències 4)

- europa central (usada 20.00%, coincidències 3)

- europea central (usada 13.33%, coincidències 2)

- centre europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- central european (usada 6.67%, coincidències 1)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 17)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 37)

certificate authority entitat certificadora

- entitat certificadora (usada 57.14%, coincidències 4)

- autoritat de certificació (usada 28.57%, coincidències 2)

- autoritats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació de certificat (usada 10.00%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 20)

chad txad

- txad (usada 95.83%, coincidències 23)

- chad (usada 4.17%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 60.00%, coincidències 6)

- encadenament (usada 30.00%, coincidències 3)

- chain (usada 10.00%, coincidències 1)

chains cadenes

- cadenes (usada 57.14%, coincidències 4)

- cadena (usada 28.57%, coincidències 2)

- encadenament (usada 14.29%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 50.00%, coincidències 5)

- presideix (usada 40.00%, coincidències 4)

- president (usada 10.00%, coincidències 1)

challenge repte

- repte (usada 50.00%, coincidències 4)

- desafiament (usada 37.50%, coincidències 3)

- reptes (usada 12.50%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 62.50%, coincidències 5)

- txam (usada 37.50%, coincidències 3)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 82.14%, coincidències 138)

- canvi (usada 8.93%, coincidències 15)

- canviar (usada 3.57%, coincidències 6)

- canvia-ho (usada 1.79%, coincidències 3)

- modifica (usada 1.19%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.60%, coincidències 1)

- change (usada 0.60%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.60%, coincidències 1)

- canviar|canvia|canvieu (usada 0.60%, coincidències 1)

change case canvia les majúscules/minúscules

- canvia les majúscules/minúscules (usada 25.00%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvia la caixa (usada 10.00%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canviar caixa (usada 5.00%, coincidències 1)

- canvia'n la caixa (usada 5.00%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 87.50%, coincidències 14)

- canviar color (usada 12.50%, coincidències 2)

change date canvia la data

- canvia la data (usada 55.56%, coincidències 5)

- canviar data (usada 22.22%, coincidències 2)

- data del canvi (usada 11.11%, coincidències 1)

- data de modificació (usada 11.11%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 64.29%, coincidències 9)

- canvia la lletra tipogràfica (usada 21.43%, coincidències 3)

- canvia la lletra (usada 14.29%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 76.47%, coincidències 13)

- canvia d'icona (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 5.88%, coincidències 1)

change image canvia la imatge

- canvia la imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- canvia imatge (usada 25.00%, coincidències 2)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 47.83%, coincidències 11)

- canvia l'idioma (usada 34.78%, coincidències 8)

- canvia d'idioma (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvi d'idioma (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 4.35%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- log de canvis (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 10.00%, coincidències 1)

- històric de canvis (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 10.00%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 90.00%, coincidències 9)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 53.85%, coincidències 7)

- canvia nom (usada 23.08%, coincidències 3)

- canviar el nom (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 7.69%, coincidències 1)

- canviar nom (usada 7.69%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 88.61%, coincidències 70)

- canviar contrasenya (usada 3.80%, coincidències 3)

- canvi de contrasenya (usada 2.53%, coincidències 2)

- canvia contrasenya (usada 2.53%, coincidències 2)

- canvi de la contrasenya (usada 1.27%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 1.27%, coincidències 1)

change permissions canvia els permisos

- canvia els permisos (usada 88.89%, coincidències 8)

- modificar permisos (usada 11.11%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change settings canvia la configuració

- canvia la configuració (usada 30.77%, coincidències 4)

- canviar la configuració (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvia els paràmetres (usada 15.38%, coincidències 2)

- canvia les preferències (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvia les opcions de configuració (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 7.69%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 7.69%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 42.86%, coincidències 3)

- augmenta la mida (usada 28.57%, coincidències 2)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida del canvi (usada 14.29%, coincidències 1)

change status canvia l'estat

- canvia l'estat (usada 71.43%, coincidències 5)

- canvi d'estat (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar l'estat (usada 14.29%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 77.78%, coincidències 7)

- canvia-ho a (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar (usada 11.11%, coincidències 1)

change value canvia el valor

- canvia el valor (usada 66.67%, coincidències 6)

- canviar valor (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia valor (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvi del valor (usada 11.11%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 30.00%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la teva contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 67.86%, coincidències 19)

- s'ha canviat (usada 10.71%, coincidències 3)

- modificat (usada 7.14%, coincidències 2)

- canvi (usada 3.57%, coincidències 1)

- canviada (usada 3.57%, coincidències 1)

- changed (usada 3.57%, coincidències 1)

- modificada (usada 3.57%, coincidències 1)

changed by modificat per

- modificat per (usada 57.14%, coincidències 4)

- canviat per (usada 42.86%, coincidències 3)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 92.59%, coincidències 25)

- novetats (usada 3.70%, coincidències 1)

- changelog (usada 3.70%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 34)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

changeset conjunt de canvis

- conjunt de canvis (usada 100.00%, coincidències 10)

channel canal

- canal (usada 97.44%, coincidències 76)

- context (usada 1.28%, coincidències 1)

- canal hsv (usada 1.28%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 75.00%, coincidències 9)

- barrejador de canals (usada 25.00%, coincidències 3)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de canal (usada 8.33%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 98.68%, coincidències 75)

- contextos (usada 1.32%, coincidències 1)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 8)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 22)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 11)

char caràcter

- caràcter (usada 62.50%, coincidències 10)

- char (usada 18.75%, coincidències 3)

- carac (usada 12.50%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 95.89%, coincidències 70)

- character (usada 1.37%, coincidències 1)

- caràcters (usada 1.37%, coincidències 1)

- personatge (usada 1.37%, coincidències 1)

character count nombre de caràcters

- nombre de caràcters (usada 42.86%, coincidències 3)

- recompte de caràcters (usada 28.57%, coincidències 2)

- compte de caràcters (usada 14.29%, coincidències 1)

- caràcters (usada 14.29%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 62.50%, coincidències 5)

- dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 12.50%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.38%, coincidències 11)

- codificació dels caràcters (usada 42.86%, coincidències 9)

- codificació de caracters (usada 4.76%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 88.37%, coincidències 38)

- conjunt de caràcters (usada 6.98%, coincidències 3)

- dispositiu de caràcters (usada 2.33%, coincidències 1)

- taula de codificació de caràcters (usada 2.33%, coincidències 1)

characters caràcters

- caràcters (usada 95.12%, coincidències 39)

- personatges (usada 4.88%, coincidències 2)

charcoal carbó

- carbó (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbó vegetal (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbonet (usada 14.29%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 70.00%, coincidències 7)

- càrrec (usada 30.00%, coincidències 3)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 50.00%, coincidències 6)

- càrrega (usada 16.67%, coincidències 2)

- carregant (usada 16.67%, coincidències 2)

- es carrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 8.33%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 68.75%, coincidències 11)

- conjunt de caràcters (usada 12.50%, coincidències 2)

- codificació (usada 6.25%, coincidències 1)

- charset (usada 6.25%, coincidències 1)

- conjunt de caracters (usada 6.25%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 57.89%, coincidències 22)

- gràfic (usada 42.11%, coincidències 16)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 70.00%, coincidències 14)

- tipus de gràfic (usada 25.00%, coincidències 5)

- tipus de gràfica (usada 5.00%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 65.22%, coincidències 15)

- gràfiques (usada 17.39%, coincidències 4)

- gràfics (usada 13.04%, coincidències 3)

- grafics (usada 4.35%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 96.72%, coincidències 59)

- fes un xat (usada 1.64%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.64%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 10)

chats xats

- xats (usada 100.00%, coincidències 11)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 38.98%, coincidències 23)

- xec (usada 11.86%, coincidències 7)

- comprovar (usada 10.17%, coincidències 6)

- marca (usada 10.17%, coincidències 6)

- comprovació (usada 8.47%, coincidències 5)

- escac (usada 5.08%, coincidències 3)

- revisa (usada 3.39%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.39%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.69%, coincidències 1)

- selecció (usada 1.69%, coincidències 1)

- check (usada 1.69%, coincidències 1)

- activar (usada 1.69%, coincidències 1)

- verifica|verifiqueu|comprova|comproveu (usada 1.69%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 18.18%, coincidències 2)

- comprovar-ho un altre cop (usada 18.18%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 9.09%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 29.41%, coincidències 5)

- comprova-ho tot (usada 17.65%, coincidències 3)

- marca-ho tot (usada 11.76%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 11.76%, coincidències 2)

- marca tot (usada 5.88%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 5.88%, coincidències 1)

- marca-les totes (usada 5.88%, coincidències 1)

- activa tot (usada 5.88%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 5.88%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.00%, coincidències 20)

- casella de verificació (usada 8.00%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 8.00%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 4.00%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 62.32%, coincidències 43)

- cerca actualitzacions (usada 24.64%, coincidències 17)

- comprova les actualitzacions (usada 4.35%, coincidències 3)

- comprova actualitzacions (usada 2.90%, coincidències 2)

- buscar actualitzacions (usada 1.45%, coincidències 1)

- cercar actualitzacions (usada 1.45%, coincidències 1)

- comprova si hi ha una versió nova (usada 1.45%, coincidències 1)

- comprova si hi ha cap actualització (usada 1.45%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 69.23%, coincidències 9)

- comprova ara (usada 23.08%, coincidències 3)

- cerca'n ara (usada 7.69%, coincidències 1)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 40.00%, coincidències 14)

- verifica l'ortografia (usada 22.86%, coincidències 8)

- revisa l'ortografia (usada 8.57%, coincidències 3)

- verificació ortogràfica (usada 5.71%, coincidències 2)

- comprovació d'ortografia (usada 5.71%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 5.71%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 5.71%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.86%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.86%, coincidències 1)

check-in comprovar

- comprovar (usada 36.36%, coincidències 4)

- facturació (usada 27.27%, coincidències 3)

- desbloqueig opcions (usada 18.18%, coincidències 2)

- marca (usada 9.09%, coincidències 1)

- pujada (usada 9.09%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 77.27%, coincidències 17)

- casella de verificació (usada 9.09%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 4.55%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 4.55%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 29.17%, coincidències 7)

- marcat (usada 20.83%, coincidències 5)

- activat (usada 16.67%, coincidències 4)

- activada (usada 16.67%, coincidències 4)

- verificat (usada 8.33%, coincidències 2)

- marcada (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprovacions (usada 4.17%, coincidències 1)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 4)

- escaquer (usada 37.50%, coincidències 3)

- escacs (usada 12.50%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 46.43%, coincidències 13)

- comprovant (usada 21.43%, coincidències 6)

- es comprova (usada 7.14%, coincidències 2)

- compte corrent (usada 7.14%, coincidències 2)

- verificació (usada 3.57%, coincidències 1)

- corrent (usada 3.57%, coincidències 1)

- checking (usada 3.57%, coincidències 1)

- comprovació (usada 3.57%, coincidències 1)

- validant (usada 3.57%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 18.75%, coincidències 3)

- es comprova si hi ha actualitzacions. (usada 18.75%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 12.50%, coincidències 2)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 12.50%, coincidències 2)

- cerca actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- es comprova si hi ha actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 6.25%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 6.25%, coincidències 1)

checklist llista de comprovació

- llista de comprovació (usada 55.56%, coincidències 5)

- llista de verificació (usada 44.44%, coincidències 4)

checkout extreu

- extreu (usada 25.00%, coincidències 6)

- pagament (usada 12.50%, coincidències 3)

- finalitza la compra (usada 12.50%, coincidències 3)

- extracció (usada 8.33%, coincidències 2)

- procés de sortida (usada 8.33%, coincidències 2)

- passa per caixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.17%, coincidències 1)

- agafa (usada 4.17%, coincidències 1)

- obté (usada 4.17%, coincidències 1)

- obtenció (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.17%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 4.17%, coincidències 1)

- obtén (usada 4.17%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 68.42%, coincidències 13)

- suma de comprovació (usada 10.53%, coincidències 2)

- d.c. (usada 5.26%, coincidències 1)

- checksum (usada 5.26%, coincidències 1)

- suma de control (usada 5.26%, coincidències 1)

- resum de verificació (usada 5.26%, coincidències 1)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 12)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 82.35%, coincidències 14)

- cherokees (usada 5.88%, coincidències 1)

- xerokee (usada 5.88%, coincidències 1)

- xeroqui (usada 5.88%, coincidències 1)

chevron xebró

- xebró (usada 50.00%, coincidències 5)

- galó (usada 30.00%, coincidències 3)

- chevron (usada 20.00%, coincidències 2)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 44.44%, coincidències 4)

- xeiene; cheyenne (usada 33.33%, coincidències 3)

- xeiene (usada 11.11%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 11.11%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 50.00%, coincidències 5)

- chi (usada 20.00%, coincidències 2)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 63.64%, coincidències 7)

- gallina (usada 36.36%, coincidències 4)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 9)

child infant

- infant (usada 66.67%, coincidències 24)

- fill (usada 22.22%, coincidències 8)

- filla (usada 2.78%, coincidències 1)

- canalla (usada 2.78%, coincidències 1)

- nen (usada 2.78%, coincidències 1)

- fill/a (usada 2.78%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 69.23%, coincidències 9)

- filles (usada 15.38%, coincidències 2)

- canalla (usada 15.38%, coincidències 2)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 34)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 100.00%, coincidències 8)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 35)

chinese xinès

- xinès (usada 89.13%, coincidències 41)

- xinesa (usada 6.52%, coincidències 3)

- xinés (usada 2.17%, coincidències 1)

- chinese (usada 2.17%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 95.24%, coincidències 20)

- xinès simplificat (usada 4.76%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 94.44%, coincidències 17)

- xinès tradicional (usada 5.56%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.12%, coincidències 16)

- xines simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 16)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 73.33%, coincidències 11)

- xocolateria (usada 13.33%, coincidències 2)

- chocolate (usada 6.67%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 6.67%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 30.77%, coincidències 4)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 41.86%, coincidències 36)

- trieu (usada 27.91%, coincidències 24)

- triar (usada 6.98%, coincidències 6)

- escull (usada 4.65%, coincidències 4)

- selecciona (usada 3.49%, coincidències 3)

- escolliu (usada 3.49%, coincidències 3)

- escollir (usada 2.33%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 2.33%, coincidències 2)

- elegir (usada 1.16%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.16%, coincidències 1)

- choose (usada 1.16%, coincidències 1)

- seleccionar (usada 1.16%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.16%, coincidències 1)

- tria|escull (usada 1.16%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 4)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 12.50%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 61.54%, coincidències 8)

- tria un directori (usada 15.38%, coincidències 2)

- seleccioneu un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- trieu una ruta (usada 7.69%, coincidències 1)

- selecciona un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 39.29%, coincidències 11)

- tria un fitxer (usada 25.00%, coincidències 7)

- escolliu un fitxer (usada 25.00%, coincidències 7)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.14%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.57%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 66.67%, coincidències 6)

- tria una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecciona un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 44.44%, coincidències 4)

- tria una imatge (usada 22.22%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose application trieu una aplicació

- trieu una aplicació (usada 44.44%, coincidències 4)

- tria l'aplicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria una aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

choose color tria color

- tria color (usada 26.67%, coincidències 4)

- escull el color (usada 20.00%, coincidències 3)

- trieu un color (usada 13.33%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 13.33%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 6.67%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 6.67%, coincidències 1)

- triar color (usada 6.67%, coincidències 1)

- escolliu color (usada 6.67%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 36.11%, coincidències 13)

- trieu un fitxer (usada 16.67%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 8.33%, coincidències 3)

- triar fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

- tria fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- tria arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- escull el fitxer (usada 2.78%, coincidències 1)

- tria un arxiu (usada 2.78%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 25.00%, coincidències 3)

- selecciona la carpeta (usada 16.67%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccionar carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu carpeta (usada 8.33%, coincidències 1)

choose font escull el tipus de lletra

- escull el tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria un tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu el tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona el tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu el tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- escull una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose image selecciona una imatge

- selecciona una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- triar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

choose language trieu una llengua

- trieu una llengua (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu una llengua/choose language (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu la llengua (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

choose location seleccioneu la ubicació

- seleccioneu la ubicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- escolliu una ubicació (usada 28.57%, coincidències 2)

- trieu una ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 14.29%, coincidències 1)

choose one escolliu-ne un

- escolliu-ne un (usada 83.33%, coincidències 10)

- escolliu-ne una (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull un (usada 8.33%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 55.56%, coincidències 5)

- corda (usada 33.33%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 11.11%, coincidències 1)

christmas nadal

- nadal (usada 85.71%, coincidències 6)

- felicitació de nadal (usada 14.29%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 100.00%, coincidències 21)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 4)

- crom (usada 50.00%, coincidències 4)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 13)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 12)

cinema cinema

- cinema (usada 93.75%, coincidències 15)

- sala de cinema (usada 6.25%, coincidències 1)

cipher xifratge

- xifratge (usada 28.57%, coincidències 2)

- xifra (usada 28.57%, coincidències 2)

- clau (usada 14.29%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 14.29%, coincidències 1)

- cipher (usada 14.29%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 96.55%, coincidències 84)

- circumferència (usada 1.15%, coincidències 1)

- circular (usada 1.15%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.15%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 92.86%, coincidències 13)

- circumferències (usada 7.14%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 9)

circular circular

- circular (usada 100.00%, coincidències 16)

citation citació

- citació (usada 44.44%, coincidències 8)

- referència (usada 44.44%, coincidències 8)

- cita (usada 11.11%, coincidències 2)

citations referències

- referències (usada 44.44%, coincidències 4)

- cites (usada 33.33%, coincidències 3)

- citacions (usada 22.22%, coincidències 2)

cite cita

- cita (usada 85.71%, coincidències 6)

- referència (usada 14.29%, coincidències 1)

cities ciutats

- ciutats (usada 100.00%, coincidències 11)

city ciutat

- ciutat (usada 89.80%, coincidències 88)

- població (usada 6.12%, coincidències 6)

- localitat (usada 4.08%, coincidències 4)

cl cl

- cl (usada 91.67%, coincidències 11)

- lc (usada 8.33%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 37.50%, coincidències 3)

- clamp (usada 25.00%, coincidències 2)

- afeblir (usada 12.50%, coincidències 1)

- fixa (usada 12.50%, coincidències 1)

- limita (usada 12.50%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 93.10%, coincidències 54)

- classes (usada 1.72%, coincidències 1)

- class (usada 1.72%, coincidències 1)

- aula (usada 1.72%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.72%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 65.00%, coincidències 13)

- nom de classe (usada 35.00%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 22)

classic clàssic

- clàssic (usada 90.00%, coincidències 27)

- clàssica (usada 6.67%, coincidències 2)

- edita el clàssic (usada 3.33%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 77.78%, coincidències 7)

- clàssic (usada 22.22%, coincidències 2)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 22)

clean neteja

- neteja (usada 74.19%, coincidències 23)

- netejar (usada 6.45%, coincidències 2)

- net (usada 6.45%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.45%, coincidències 2)

- clean (usada 3.23%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.23%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 90.91%, coincidències 10)

- esborra (usada 9.09%, coincidències 1)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 50.00%, coincidències 4)

- neteja (usada 37.50%, coincidències 3)

- endreçant (usada 12.50%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 56.25%, coincidències 9)

- neta (usada 12.50%, coincidències 2)

- es fa neteja (usada 12.50%, coincidències 2)

- netejant (usada 12.50%, coincidències 2)

- neteja (usada 6.25%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 94.12%, coincidències 16)

- netejar (usada 5.88%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 65.79%, coincidències 200)

- esborra (usada 15.13%, coincidències 46)

- buida (usada 5.92%, coincidències 18)

- netejar (usada 5.26%, coincidències 16)

- neteja la cerca (usada 1.32%, coincidències 4)

- neteja-ho (usada 0.99%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.66%, coincidències 2)

- clar (usada 0.66%, coincidències 2)

- descarta (usada 0.66%, coincidències 2)

- esborrar (usada 0.66%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 0.66%, coincidències 2)

- descartar (usada 0.33%, coincidències 1)

- serè (usada 0.33%, coincidències 1)

- clear (usada 0.33%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.33%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.33%, coincidències 1)

- (neteja|buida) (usada 0.33%, coincidències 1)

- re-comença (usada 0.33%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 55.74%, coincidències 34)

- esborra-ho tot (usada 18.03%, coincidències 11)

- neteja tot (usada 6.56%, coincidències 4)

- suprimeix-ho tot (usada 4.92%, coincidències 3)

- elimina-ho tot (usada 3.28%, coincidències 2)

- descartar tot (usada 3.28%, coincidències 2)

- netejar-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- no en seleccionis cap (usada 1.64%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.64%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 37.50%, coincidències 12)

- netejar memòria cau (usada 28.12%, coincidències 9)

- esborra la memòria cau (usada 15.62%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 6.25%, coincidències 2)

- buida la memòria cau (usada 3.12%, coincidències 1)

- neteja memòria cau (usada 3.12%, coincidències 1)

- netejar la caché (usada 3.12%, coincidències 1)

- buidar memòria cau (usada 3.12%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 50.00%, coincidències 6)

- esborrar dades (usada 16.67%, coincidències 2)

- netejar les dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar totes les dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- neteja'n les dades (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra dades (usada 8.33%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 72.73%, coincidències 8)

- descartar filtre (usada 9.09%, coincidències 1)

- buida el filtre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborra el filtre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear filters neteja els filtres

- neteja els filtres (usada 66.67%, coincidències 6)

- filtres clars (usada 11.11%, coincidències 1)

- treure els filtres (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix els filtres (usada 11.11%, coincidències 1)

clear formatting neteja el format

- neteja el format (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra el format (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja la formatació (usada 11.11%, coincidències 1)

- neteja el formatatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimeix el format (usada 11.11%, coincidències 1)

- format clar (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar format (usada 11.11%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 61.54%, coincidències 32)

- esborra l'historial (usada 23.08%, coincidències 12)

- buida l'historial (usada 3.85%, coincidències 2)

- buideu l'historial (usada 1.92%, coincidències 1)

- buidar l''històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 1.92%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 1.92%, coincidències 1)

- esborrar historial (usada 1.92%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 66.67%, coincidències 18)

- buida la llista (usada 18.52%, coincidències 5)

- esborra la llista (usada 3.70%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 3.70%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 3.70%, coincidències 1)

- opcions del gestor multimèdia (usada 3.70%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 72.73%, coincidències 8)

- buida el registre (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 87.50%, coincidències 7)

- buida la llista de reproducció (usada 12.50%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 64.29%, coincidències 18)

- esborra la cerca (usada 21.43%, coincidències 6)

- netejar cerca (usada 3.57%, coincidències 1)

- netegeu la cerca (usada 3.57%, coincidències 1)

- netejar la cerca (usada 3.57%, coincidències 1)

- cerca clara (usada 3.57%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 65.52%, coincidències 19)

- esborra la selecció (usada 6.90%, coincidències 2)

- buida la selecció (usada 6.90%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 3.45%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 3.45%, coincidències 1)

- neteja selecció (usada 3.45%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 3.45%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 3.45%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 50.00%, coincidències 5)

- esborra el text (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 33.33%, coincidències 5)

- liquidada (usada 33.33%, coincidències 5)

- esborrat (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimides (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.67%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 67.74%, coincidències 21)

- feu clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.45%, coincidències 2)

- clicar (usada 3.23%, coincidències 1)

- fes clic (usada 3.23%, coincidències 1)

- fer clic (usada 3.23%, coincidències 1)

- click (usada 3.23%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 3.23%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 3.23%, coincidències 1)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 60.00%, coincidències 6)

- fes clic aquí (usada 20.00%, coincidències 2)

- clica aquí (usada 20.00%, coincidències 2)

click to edit feu clic per a editar

- feu clic per a editar (usada 28.57%, coincidències 2)

- clica per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar-la (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

click to select feu clic per a seleccionar

- feu clic per a seleccionar (usada 22.22%, coincidències 2)

- click per seleccionar (usada 22.22%, coincidències 2)

- clic per a seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- faci clic per a seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- feu clic per a seleccionar-ho (usada 11.11%, coincidències 1)

- premi per seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- feu clic per seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

clicks clics

- clics (usada 100.00%, coincidències 13)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 37)

client id id del client

- id del client (usada 47.06%, coincidències 8)

- id de client (usada 23.53%, coincidències 4)

- identificador del client (usada 17.65%, coincidències 3)

- identificador de client (usada 5.88%, coincidències 1)

- id. del client (usada 5.88%, coincidències 1)

client name nom del client

- nom del client (usada 100.00%, coincidències 7)

client secret secret del client

- secret del client (usada 66.67%, coincidències 8)

- contrasenya del client (usada 8.33%, coincidències 1)

- clau secreta del client (usada 8.33%, coincidències 1)

- contrasenya client (usada 8.33%, coincidències 1)

- clau de client (usada 8.33%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 13)

clip retalla

- retalla (usada 46.43%, coincidències 13)

- clip (usada 32.14%, coincidències 9)

- retall (usada 7.14%, coincidències 2)

- segar (usada 3.57%, coincidències 1)

- retallar (usada 3.57%, coincidències 1)

- tall (usada 3.57%, coincidències 1)

- retallat (usada 3.57%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 87.18%, coincidències 34)

- portapapers (usada 12.82%, coincidències 5)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 44)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 45.83%, coincidències 11)

- en sentit horari (usada 33.33%, coincidències 8)

- cap a la dreta (usada 8.33%, coincidències 2)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 4.17%, coincidències 1)

- horària (usada 4.17%, coincidències 1)

- horari (usada 4.17%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 85.07%, coincidències 57)

- clonar (usada 8.96%, coincidències 6)

- clon (usada 2.99%, coincidències 2)

- duplica (usada 1.49%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.49%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 92.80%, coincidències 541)

- tancar (usada 6.00%, coincidències 35)

- close (usada 0.51%, coincidències 3)

- tancament (usada 0.34%, coincidències 2)

- a prop (usada 0.17%, coincidències 1)

- затваряне (usada 0.17%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 95.24%, coincidències 40)

- tancar tots (usada 2.38%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.38%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 92.86%, coincidències 13)

- tancar totes les pestanyes (usada 7.14%, coincidències 1)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 87.50%, coincidències 7)

- tanca totes les finestres. (usada 12.50%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close date data de tancament

- data de tancament (usada 88.89%, coincidències 8)

- data lí­mit (usada 11.11%, coincidències 1)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 92.31%, coincidències 12)

- tanca document (usada 7.69%, coincidències 1)

close editor tanca l'editor

- tanca l'editor (usada 87.50%, coincidències 7)

- tanca editor (usada 12.50%, coincidències 1)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 77.78%, coincidències 7)

- tanca aquest fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

close menu tanca el menú

- tanca el menú (usada 77.78%, coincidències 7)

- tanca menú (usada 11.11%, coincidències 1)

- tancar menú (usada 11.11%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 90.91%, coincidències 20)

- tanca altres pestanyes (usada 9.09%, coincidències 2)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 93.33%, coincidències 14)

- tancar projecte (usada 6.67%, coincidències 1)

close session tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 90.00%, coincidències 9)

- tanca sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 98.63%, coincidències 72)

- tanca pestanya (usada 1.37%, coincidències 1)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 85.71%, coincidències 12)

- tanca la finestra (usada 14.29%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 91.43%, coincidències 64)

- tancar finestra (usada 4.29%, coincidències 3)

- tanca finestra (usada 2.86%, coincidències 2)

- tanca la finestra. (usada 1.43%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 88.00%, coincidències 22)

- tanca'l sense desar-lo (usada 4.00%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 4.00%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.00%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 72.73%, coincidències 40)

- tancada (usada 18.18%, coincidències 10)

- tancades (usada 5.45%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.82%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.82%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 50.00%, coincidències 5)

- tancament (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està tancant (usada 20.00%, coincidències 2)

- closing (usada 10.00%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 71.43%, coincidències 5)

- data tancament (usada 14.29%, coincidències 1)

- data límit (usada 14.29%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 92.59%, coincidències 25)

- cloud (usada 3.70%, coincidències 1)

- al núvol (usada 3.70%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 15)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 81.82%, coincidències 9)

- nuvolat (usada 9.09%, coincidències 1)

- núvols (usada 9.09%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 8)

cluster clúster

- clúster (usada 64.29%, coincidències 9)

- agrupament (usada 14.29%, coincidències 2)

- grup de sectors || centre de servidors (usada 7.14%, coincidències 1)

- cluster (usada 7.14%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 7.14%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.83%, coincidències 45)

- dom (usada 2.17%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmd cmd

- cmd (usada 55.56%, coincidències 5)

- ordre (usada 33.33%, coincidències 3)

- ord (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'ordre (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 20)

coarse aspre

- aspre (usada 28.57%, coincidències 2)

- gruixuda (usada 14.29%, coincidències 1)

- gruixut (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 14.29%, coincidències 1)

- ample (usada 14.29%, coincidències 1)

- tosc (usada 14.29%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 94.12%, coincidències 16)

- illes cocos o illes keeling (usada 5.88%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 97.26%, coincidències 71)

- code (usada 2.74%, coincidències 2)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

code of conduct codi de conducta

- codi de conducta (usada 100.00%, coincidències 8)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 21)

coding codificació

- codificació (usada 57.14%, coincidències 4)

- programació (usada 42.86%, coincidències 3)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 10)

col col

- col (usada 87.50%, coincidències 7)

- lembak (usada 12.50%, coincidències 1)

cold fred

- fred (usada 92.86%, coincidències 13)

- refredat (usada 7.14%, coincidències 1)

collapse redueix

- redueix (usada 47.06%, coincidències 24)

- replega (usada 23.53%, coincidències 12)

- col·lapsa (usada 5.88%, coincidències 3)

- tanca (usada 5.88%, coincidències 3)

- contreu (usada 3.92%, coincidències 2)

- col·lapsar (usada 3.92%, coincidències 2)

- aglutinar (usada 1.96%, coincidències 1)

- minimitza (usada 1.96%, coincidències 1)

- plega (usada 1.96%, coincidències 1)

- reduir (usada 1.96%, coincidències 1)

- contrau (usada 1.96%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 29.73%, coincidències 22)

- replega-ho tot (usada 13.51%, coincidències 10)

- contreu-ho tot (usada 12.16%, coincidències 9)

- minimitza tot (usada 12.16%, coincidències 9)

- col·lapsa-ho tot (usada 8.11%, coincidències 6)

- contreure tot (usada 5.41%, coincidències 4)

- replega'ls tots (usada 4.05%, coincidències 3)

- col·lapsar tot (usada 2.70%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 1.35%, coincidències 1)

- contraure tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- amaga'ls tots (usada 1.35%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.35%, coincidències 1)

- redueixo-ho tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- reduir tot (usada 1.35%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 45.45%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 27.27%, coincidències 3)

- replegat (usada 9.09%, coincidències 1)

- plegat (usada 9.09%, coincidències 1)

- contret (usada 9.09%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 27.27%, coincidències 3)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- intercalar (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 97.14%, coincidències 34)

- collection (usada 2.86%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 95.45%, coincidències 21)

- coleccions (usada 4.55%, coincidències 1)

college facultat/institut

- facultat/institut (usada 30.00%, coincidències 3)

- facultat (usada 30.00%, coincidències 3)

- universitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- institut (usada 10.00%, coincidències 1)

- facultat / centre de formació (usada 10.00%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 31)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes colombià (usada 12.50%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 77.78%, coincidències 7)

- colón (usada 11.11%, coincidències 1)

- cometa (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.73%, coincidències 374)

- colors (usada 0.27%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 15)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 15)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 68.75%, coincidències 11)

- balanç de color (usada 25.00%, coincidències 4)

- balanç del color (usada 6.25%, coincidències 1)

color burn color cremat

- color cremat (usada 36.36%, coincidències 4)

- crema el color (usada 18.18%, coincidències 2)

- cremat cromàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 9.09%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 9.09%, coincidències 1)

- crema (usada 9.09%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 87.50%, coincidències 7)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 92.31%, coincidències 12)

- profunditat del color (usada 7.69%, coincidències 1)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 45.45%, coincidències 5)

- esquivar del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 9.09%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 9.09%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- esvaïment del color (usada 9.09%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 9.09%, coincidències 1)

color filter filtre de color

- filtre de color (usada 85.71%, coincidències 6)

- filtre de colors (usada 14.29%, coincidències 1)

color label rètol de color

- rètol de color (usada 75.00%, coincidències 9)

- etiqueta de color (usada 16.67%, coincidències 2)

- color d'etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 77.78%, coincidències 14)

- gestió de color (usada 16.67%, coincidències 3)

- gestió dels colors (usada 5.56%, coincidències 1)

color management settings configuració de la gestió del color

- configuració de la gestió del color (usada 33.33%, coincidències 3)

- paràmetres de gestió del color (usada 22.22%, coincidències 2)

- configurar la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts de gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- arranjament de la gestió del color (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajustos gestió de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 61.54%, coincidències 16)

- mode del color (usada 30.77%, coincidències 8)

- mode de colors (usada 7.69%, coincidències 2)

color model model de color

- model de color (usada 70.00%, coincidències 7)

- model del color (usada 30.00%, coincidències 3)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 10)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 88.89%, coincidències 16)

- paleta de color (usada 11.11%, coincidències 2)

color picker selector de color

- selector de color (usada 66.67%, coincidències 16)

- pipeta (usada 8.33%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 8.33%, coincidències 2)

- selector de colors (usada 8.33%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 4.17%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 4.17%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- color del perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 54.05%, coincidències 20)

- esquema de colors (usada 40.54%, coincidències 15)

- combinació de colors (usada 5.41%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 87.50%, coincidències 7)

- esquemes de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 89.47%, coincidències 17)

- espai cromàtic (usada 5.26%, coincidències 1)

- espai del color (usada 5.26%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 53.85%, coincidències 7)

- temperatura de color (usada 46.15%, coincidències 6)

color theme tema de color

- tema de color (usada 55.56%, coincidències 5)

- color del tema (usada 33.33%, coincidències 3)

- tema del color (usada 11.11%, coincidències 1)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 10)

colorful colorit

- colorit (usada 50.00%, coincidències 4)

- acolorit (usada 37.50%, coincidències 3)

- colorat (usada 12.50%, coincidències 1)

coloring acoloriment

- acoloriment (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'està acolorint (usada 12.50%, coincidències 1)

- color (usada 12.50%, coincidències 1)

- dona color (usada 12.50%, coincidències 1)

- donar color (usada 12.50%, coincidències 1)

- colorejat (usada 12.50%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 75.00%, coincidències 12)

- acolorir (usada 6.25%, coincidències 1)

- coloreja (usada 6.25%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 6.25%, coincidències 1)

- colorize (usada 6.25%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 126)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 95.00%, coincidències 19)

- espai de colors (usada 5.00%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 13)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 9)

cols columnes

- columnes (usada 44.44%, coincidències 4)

- cols (usada 44.44%, coincidències 4)

- col. (usada 11.11%, coincidències 1)

columbus columbus

- columbus (usada 100.00%, coincidències 15)

column columna

- columna (usada 99.16%, coincidències 118)

- column (usada 0.84%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 10)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçalera de la columna (usada 28.57%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.14%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom de columna (usada 37.50%, coincidències 3)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 40.00%, coincidències 4)

- espaiat entre columnes (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 20.00%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 10.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 78.26%, coincidències 18)

- amplada de columna (usada 13.04%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 4.35%, coincidències 1)

- amplada de les columnes (usada 4.35%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.43%, coincidències 173)

- columns (usada 0.57%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 84.21%, coincidències 16)

- combinar (usada 10.53%, coincidències 2)

- combine (usada 5.26%, coincidències 1)

combined combinat

- combinat (usada 87.50%, coincidències 7)

- combinat -ada (usada 12.50%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

- desplegable (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 7)

comic còmic

- còmic (usada 100.00%, coincidències 7)

coming soon pròximament

- pròximament (usada 55.56%, coincidències 5)

- ben aviat (usada 22.22%, coincidències 2)

- properament (usada 22.22%, coincidències 2)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 27)

command ordre

- ordre (usada 98.47%, coincidències 129)

- comandament (usada 0.76%, coincidències 1)

- command (usada 0.76%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 90.48%, coincidències 38)

- línia d''ordres (usada 2.38%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 2.38%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.38%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.38%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 9)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 70.00%, coincidències 7)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 20.00%, coincidències 2)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 10.00%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 100.00%, coincidències 10)

commands ordres

- ordres (usada 97.83%, coincidències 45)

- comandes (usada 2.17%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 92.69%, coincidències 241)

- comenta (usada 4.62%, coincidències 12)

- comentar (usada 0.77%, coincidències 2)

- comment (usada 0.77%, coincidències 2)

- comentaris (usada 0.77%, coincidències 2)

- nota (usada 0.38%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 98.86%, coincidències 174)

- comentari (usada 1.14%, coincidències 2)

commercial comercial

- comercial (usada 88.89%, coincidències 8)

- anunci (usada 11.11%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 15.91%, coincidències 7)

- comet (usada 15.91%, coincidències 7)

- comissió (usada 13.64%, coincidències 6)

- confirma (usada 6.82%, coincidències 3)

- publicació (usada 6.82%, coincidències 3)

- valida (usada 4.55%, coincidències 2)

- commit (usada 4.55%, coincidències 2)

- validació (usada 4.55%, coincidències 2)

- pujada (usada 4.55%, coincidències 2)

- puja (usada 4.55%, coincidències 2)

- entrega (usada 4.55%, coincidències 2)

- aplica (usada 2.27%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.27%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.27%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.27%, coincidències 1)

- cometre (usada 2.27%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.27%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 38.89%, coincidències 7)

- missatge de validació (usada 22.22%, coincidències 4)

- missatge de la comissió (usada 16.67%, coincidències 3)

- missatge de confirmació (usada 11.11%, coincidències 2)

- missatge de publicació (usada 5.56%, coincidències 1)

- missatge d'entrega (usada 5.56%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 81.48%, coincidències 22)

- àrea comunal (usada 7.41%, coincidències 2)

- general (usada 3.70%, coincidències 1)

- normal (usada 3.70%, coincidències 1)

- usual (usada 3.70%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 83.33%, coincidències 15)

- nom de pila (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 5.56%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 77.78%, coincidències 7)

- opcions comuns (usada 22.22%, coincidències 2)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 19)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 29)

community support suport de la comunitat

- suport de la comunitat (usada 33.33%, coincidències 3)

- assistència de la comunitat (usada 22.22%, coincidències 2)

- suport comunitari (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajuda de la comunitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- assistència comunitària (usada 11.11%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 90.48%, coincidències 19)

- comoros (usada 4.76%, coincidències 1)

- les comores (usada 4.76%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 57.58%, coincidències 19)

- compacta (usada 39.39%, coincidències 13)

- compactes (usada 3.03%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 73.91%, coincidències 17)

- visualització compacta (usada 26.09%, coincidències 6)

company empresa

- empresa (usada 97.92%, coincidències 47)

- companyia (usada 2.08%, coincidències 1)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 68.42%, coincidències 13)

- nom de la companyia (usada 15.79%, coincidències 3)

- raó social (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.26%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 77.55%, coincidències 38)

- comparar (usada 10.20%, coincidències 5)

- comparació (usada 4.08%, coincidències 2)

- compare (usada 2.04%, coincidències 1)

- compareu (usada 2.04%, coincidències 1)

- compara'ls (usada 2.04%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 2.04%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compass brúixola

- brúixola (usada 62.50%, coincidències 5)

- compàs (usada 37.50%, coincidències 3)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 22)

compilation compilació

- compilació (usada 63.64%, coincidències 7)

- compilation (usada 18.18%, coincidències 2)

- compliació (usada 9.09%, coincidències 1)

- recopilació (usada 9.09%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 72.73%, coincidències 8)

- construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- compile (usada 9.09%, coincidències 1)

- compilar (usada 9.09%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 9)

complete completat

- completat (usada 29.79%, coincidències 14)

- complet (usada 25.53%, coincidències 12)

- finalitzat (usada 10.64%, coincidències 5)

- completa (usada 8.51%, coincidències 4)

- completeu (usada 6.38%, coincidències 3)

- completada (usada 4.26%, coincidències 2)

- acabat (usada 4.26%, coincidències 2)

- realitzat (usada 2.13%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.13%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.13%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 2.13%, coincidències 1)

- complert (usada 2.13%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 41.25%, coincidències 33)

- completada (usada 25.00%, coincidències 20)

- acabat (usada 6.25%, coincidències 5)

- acabada (usada 6.25%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 5.00%, coincidències 4)

- s'ha acabat (usada 3.75%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 3.75%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 2.50%, coincidències 2)

- complet (usada 1.25%, coincidències 1)

- feta (usada 1.25%, coincidències 1)

- acabat -ada (usada 1.25%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 1.25%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.25%, coincidències 1)

completion compleció

- compleció (usada 72.73%, coincidències 8)

- finalització (usada 18.18%, coincidències 2)

- completesa (usada 9.09%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 100.00%, coincidències 10)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

component component

- component (usada 92.86%, coincidències 26)

- component element (usada 3.57%, coincidències 1)

- per components (usada 3.57%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 24)

compose redacta

- redacta (usada 36.36%, coincidències 8)

- escriviu (usada 22.73%, coincidències 5)

- compon (usada 13.64%, coincidències 3)

- redactar (usada 9.09%, coincidències 2)

- compose (usada 4.55%, coincidències 1)

- nou (usada 4.55%, coincidències 1)

- composa (usada 4.55%, coincidències 1)

- escriu (usada 4.55%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 58.33%, coincidències 7)

- escriu un missatge (usada 33.33%, coincidències 4)

- escriu un missatge privat (usada 8.33%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 80.95%, coincidències 34)

- editor (usada 7.14%, coincidències 3)

- composer (usada 4.76%, coincidències 2)

- redactor (usada 2.38%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.38%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.38%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 30.00%, coincidències 3)

- compon (usada 20.00%, coincidències 2)

- composició (usada 20.00%, coincidències 2)

- conjuminar (usada 10.00%, coincidències 1)

- composat (usada 10.00%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 10.00%, coincidències 1)

compositing composició

- composició (usada 57.14%, coincidències 4)

- conjuminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- conjuminar (usada 14.29%, coincidències 1)

- compon (usada 14.29%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 68.42%, coincidències 13)

- redacció (usada 31.58%, coincidències 6)

compound composició

- composició (usada 50.00%, coincidències 5)

- compost (usada 40.00%, coincidències 4)

- compound (usada 10.00%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 79.31%, coincidències 23)

- compressió (usada 17.24%, coincidències 5)

- comprimir (usada 3.45%, coincidències 1)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 90.00%, coincidències 9)

- compressed (usada 10.00%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 51)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 15)

compression ratio ràtio de compressió

- ràtio de compressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- relació de compressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- nivell de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 87.50%, coincidències 7)

- compresor (usada 12.50%, coincidències 1)

compute calcula

- calcula (usada 71.43%, coincidències 5)

- calcular (usada 14.29%, coincidències 1)

- computa (usada 14.29%, coincidències 1)

computer ordinador

- ordinador (usada 97.73%, coincidències 43)

- ordinadors (usada 2.27%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 76.92%, coincidències 10)

- nom d'ordinador (usada 15.38%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 7.69%, coincidències 1)

concatenate concatena

- concatena (usada 93.75%, coincidències 15)

- concatenate (usada 6.25%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

condensed condensat

- condensat (usada 62.50%, coincidències 5)

- condensada (usada 37.50%, coincidències 3)

condition condició

- condició (usada 98.31%, coincidències 58)

- condition (usada 1.69%, coincidències 1)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 63.64%, coincidències 7)

- format condicional (usada 36.36%, coincidències 4)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 27)

conductor director

- director (usada 58.33%, coincidències 7)

- conductor (usada 33.33%, coincidències 4)

- director d'orquestra (usada 8.33%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 92.86%, coincidències 13)

- conus (usada 7.14%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 12)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 19)

config configuració

- configuració (usada 56.52%, coincidències 13)

- config (usada 30.43%, coincidències 7)

- (configura|configurar) (usada 4.35%, coincidències 1)

- configurar (usada 4.35%, coincidències 1)

- configura (usada 4.35%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 97.70%, coincidències 85)

- configuracions (usada 1.15%, coincidències 1)

- (configuració|paràmetres|preferències|ajustos|ajustaments) (usada 1.15%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 90.00%, coincidències 18)

- arxiu de configuració (usada 10.00%, coincidències 2)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 8)

configurations configuracions

- configuracions (usada 87.50%, coincidències 7)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

configure configura

- configura (usada 90.55%, coincidències 115)

- configuració (usada 6.30%, coincidències 8)

- configurar (usada 3.15%, coincidències 4)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 75.00%, coincidències 6)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

- configurant (usada 12.50%, coincidències 1)

confirm confirma

- confirma (usada 42.63%, coincidències 81)

- confirmeu-ho (usada 34.74%, coincidències 66)

- confirmació (usada 8.95%, coincidències 17)

- confirmar (usada 6.84%, coincidències 13)

- confirmeu (usada 4.21%, coincidències 8)

- confirma extensió (usada 0.53%, coincidències 1)

- confirmeu la comprovació (usada 0.53%, coincidències 1)

- comfirma (usada 0.53%, coincidències 1)

- confirma|confirmar (usada 0.53%, coincidències 1)

- confirma-ho (usada 0.53%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 62.86%, coincidències 22)

- confirmeu la supressió (usada 14.29%, coincidències 5)

- confirmació de la supressió (usada 5.71%, coincidències 2)

- confirma l'esborrat (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 2.86%, coincidències 1)

- confirma abans de suprimir (usada 2.86%, coincidències 1)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 29.17%, coincidències 7)

- confirma la supressió (usada 20.83%, coincidències 5)

- confirmació de la supressió (usada 16.67%, coincidències 4)

- en confirmar la supressió (usada 12.50%, coincidències 3)

- confirmació de l'eliminació (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirmar l'esborrament (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 4.17%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 4.17%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 3)

- confirmar adreça de correu electrònic (usada 22.22%, coincidències 2)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça de correu (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

confirm new password confirma la contrasenya nova

- confirma la contrasenya nova (usada 26.67%, coincidències 4)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 3)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 20.00%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 13.33%, coincidències 2)

- confirmaciã³ de la contrasenya nova (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirmi la nova contrasenya (usada 6.67%, coincidències 1)

confirm overwrite confirma la sobreescriptura

- confirma la sobreescriptura (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmació de sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació de la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- conformeu la sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma sobreescriptura (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma abans de sobreescriure (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 46.88%, coincidències 30)

- confirma la contrasenya (usada 23.44%, coincidències 15)

- confirmar contrasenya (usada 14.06%, coincidències 9)

- confirmació de la contrasenya (usada 6.25%, coincidències 4)

- confirma contrasenya (usada 3.12%, coincidències 2)

- confirmació de contrasenya (usada 1.56%, coincidències 1)

- confirmar la contrasenya (usada 1.56%, coincidències 1)

- confirmeu contrasenya (usada 1.56%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.56%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 41)

confirmation required es requereix confirmació

- es requereix confirmació (usada 28.57%, coincidències 2)

- cal confirmació (usada 28.57%, coincidències 2)

- es requereix una confirmació (usada 14.29%, coincidències 1)

- es necessita confirmació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmació requerida (usada 14.29%, coincidències 1)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 8)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 66.67%, coincidències 12)

- confirmada (usada 27.78%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 5.56%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 96.43%, coincidències 27)

- conflict (usada 3.57%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 78.57%, coincidències 11)

- entra en conflicte (usada 14.29%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 7.14%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 12)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 71.43%, coincidències 5)

- felicitats (usada 28.57%, coincidències 2)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 46.15%, coincidències 6)

- enhorabona! (usada 38.46%, coincidències 5)

- felicitacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 7.69%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 83.97%, coincidències 110)

- connectar (usada 5.34%, coincidències 7)

- connecta't (usada 2.29%, coincidències 3)

- connexió (usada 1.53%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.53%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.53%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.76%, coincidències 1)

- connecta-hi (usada 0.76%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.76%, coincidències 1)

- connect (usada 0.76%, coincidències 1)

- connecteu-vos amb nosaltres (usada 0.76%, coincidències 1)

connect to connecta a

- connecta a (usada 42.86%, coincidències 3)

- connecta't a (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectar (usada 14.29%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 28.00%, coincidències 7)

- connecta amb el servidor (usada 28.00%, coincidències 7)

- connecta't al servidor (usada 24.00%, coincidències 6)

- connecta a un servidor (usada 8.00%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 4.00%, coincidències 1)

- connecta''t a un servidor (usada 4.00%, coincidències 1)

- connectar al servidor (usada 4.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 94.74%, coincidències 72)

- connexió correcta (usada 1.32%, coincidències 1)

- connectats (usada 1.32%, coincidències 1)

- connectades (usada 1.32%, coincidències 1)

- s'ha connectat (usada 1.32%, coincidències 1)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 9)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 67.06%, coincidències 57)

- connectant (usada 28.24%, coincidències 24)

- es connecta (usada 1.18%, coincidències 1)

- connexió en marxa (usada 1.18%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 1.18%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.18%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 97.87%, coincidències 46)

- connexions (usada 2.13%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 58.33%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 41.67%, coincidències 5)

connection details detalls de la connexió

- detalls de la connexió (usada 92.31%, coincidències 12)

- detalls de connexió (usada 7.69%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 76.19%, coincidències 16)

- s'ha produït un error de connexió (usada 14.29%, coincidències 3)

- error de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- error en la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 60.98%, coincidències 25)

- la connexió ha fallat (usada 14.63%, coincidències 6)

- ha fallat la connexió. (usada 9.76%, coincidències 4)

- error de connexió (usada 7.32%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.44%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 2.44%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.44%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 66.67%, coincidències 6)

- connexió perduda (usada 33.33%, coincidències 3)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 61.11%, coincidències 11)

- s'ha refusat la connexió (usada 22.22%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'ha negat la connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 42.86%, coincidències 9)

- configuració de la connexió (usada 23.81%, coincidències 5)

- paràmetres de connexió (usada 14.29%, coincidències 3)

- ajusts de la connexió (usada 9.52%, coincidències 2)

- arranjament de connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 26.67%, coincidències 4)

- la connexió ha expirat (usada 13.33%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 13.33%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha caducat (usada 6.67%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 6.67%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- retard de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió esgotat (usada 10.00%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 92.31%, coincidències 36)

- contactes (usada 7.69%, coincidències 3)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 100.00%, coincidències 8)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 22)

console consola

- consola (usada 96.67%, coincidències 29)

- terminal (usada 3.33%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 32)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 87.50%, coincidències 7)

- velocitat de bits constant (usada 12.50%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 11)

constrain proportions restringeix les proporcions

- restringeix les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- constreny les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- limita les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- conserva les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- proporcions de restricció (usada 12.50%, coincidències 1)

- manté les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 87.50%, coincidències 14)

- constraint (usada 6.25%, coincidències 1)

- constricció (usada 6.25%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 93.75%, coincidències 15)

- constraints (usada 6.25%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 91.67%, coincidències 11)

- en construcció (usada 8.33%, coincidències 1)

consumer key clau del consumidor

- clau del consumidor (usada 20.00%, coincidències 2)

- clau del client (usada 20.00%, coincidències 2)

- clau de consumidor (usada 20.00%, coincidències 2)

- consumer key (usada 10.00%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 10.00%, coincidències 1)

- clau (usada 10.00%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 10.00%, coincidències 1)

consumer secret clau secreta del client

- clau secreta del client (usada 28.57%, coincidències 2)

- pregunta secreta del consumidor (usada 28.57%, coincidències 2)

- consumer secret (usada 14.29%, coincidències 1)

- secreta del consumidor (usada 14.29%, coincidències 1)

- codi secre de l''usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 78.21%, coincidències 61)

- contactar (usada 17.95%, coincidències 14)

- contacta (usada 2.56%, coincidències 2)

- contacteu (usada 1.28%, coincidències 1)

contact form formulari de contacte

- formulari de contacte (usada 70.00%, coincidències 7)

- mostra el formulari de contacte (usada 20.00%, coincidències 2)

- formulari contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 66.67%, coincidències 6)

- informació del contacte (usada 22.22%, coincidències 2)

- contact info (usada 11.11%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 84.21%, coincidències 16)

- informació del contacte (usada 15.79%, coincidències 3)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 11)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de contacte (usada 21.43%, coincidències 3)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 29.63%, coincidències 8)

- contacteu amb nosaltres (usada 25.93%, coincidències 7)

- contacta'ns (usada 18.52%, coincidències 5)

- contacte (usada 11.11%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 7.41%, coincidències 2)

- contacti'ns (usada 3.70%, coincidències 1)

- contacta (usada 3.70%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 83)

contain conté

- conté (usada 72.73%, coincidències 8)

- contén (usada 9.09%, coincidències 1)

- que continguin (usada 9.09%, coincidències 1)

- contenen (usada 9.09%, coincidències 1)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 24)

containers contenidors

- contenidors (usada 87.50%, coincidències 7)

- contenidor (usada 12.50%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 91.53%, coincidències 54)

- contingut (usada 8.47%, coincidències 5)

content contingut

- contingut (usada 98.28%, coincidències 114)

- continguts (usada 1.72%, coincidències 2)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.59%, coincidències 25)

- tipus de continguts (usada 3.70%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 3.70%, coincidències 1)

content types tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 88.89%, coincidències 8)

- tipus de continguts (usada 11.11%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 62.77%, coincidències 59)

- continguts (usada 36.17%, coincidències 34)

- contents (usada 1.06%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 97.37%, coincidències 37)

- contextual (usada 2.63%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 21)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.91%, coincidències 10)

- menús de context (usada 9.09%, coincidències 1)

continent continent

- continent (usada 100.00%, coincidències 11)

continue continua

- continua (usada 93.80%, coincidències 227)

- continuar (usada 4.13%, coincidències 10)

- continue (usada 0.83%, coincidències 2)

- continu (usada 0.41%, coincidències 1)

- contínua (usada 0.41%, coincidències 1)

- continua|continueu|segueix|seguiu (usada 0.41%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 55.56%, coincidències 5)

- continua tanmateix (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua de totes maneres (usada 11.11%, coincidències 1)

- continuar igualment (usada 11.11%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 66.67%, coincidències 10)

- continua l'edició (usada 26.67%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 6.67%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar? (usada 22.22%, coincidències 2)

- continuo? (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua? (usada 11.11%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 11.11%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 86.84%, coincidències 33)

- contínua (usada 7.89%, coincidències 3)

- continuous (usada 2.63%, coincidències 1)

- continuu (usada 2.63%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 72.73%, coincidències 8)

- vora (usada 27.27%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 71)

contribute contribuïu-hi

- contribuïu-hi (usada 18.52%, coincidències 5)

- col·laboreu (usada 11.11%, coincidències 3)

- contribueix (usada 11.11%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 11.11%, coincidències 3)

- contribuir (usada 7.41%, coincidències 2)

- contribució (usada 7.41%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 7.41%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 3.70%, coincidències 1)

- col·laborar (usada 3.70%, coincidències 1)

- col·labora (usada 3.70%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 3.70%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 3.70%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 3.70%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 3.70%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 76.19%, coincidències 16)

- aportacions (usada 9.52%, coincidències 2)

- col·laboracions (usada 9.52%, coincidències 2)

- donacions (usada 4.76%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 50.00%, coincidències 9)

- contribuïdor (usada 27.78%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.56%, coincidències 1)

- participant (usada 5.56%, coincidències 1)

- col·laborador -a (usada 5.56%, coincidències 1)

- col·laborador/a (usada 5.56%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 63.41%, coincidències 26)

- contribuïdors (usada 29.27%, coincidències 12)

- col·laboració (usada 2.44%, coincidències 1)

- persones que han contribuït (usada 2.44%, coincidències 1)

- contribuents (usada 2.44%, coincidències 1)

control control

- control (usada 97.73%, coincidències 43)

- tecla de control esquerre (usada 2.27%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 50.00%, coincidències 8)

- panell de control (usada 37.50%, coincidències 6)

- perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

- plafó de control (usada 6.25%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 92.31%, coincidències 12)

- comandament (usada 7.69%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 35)

conversation conversa

- conversa (usada 94.44%, coincidències 17)

- conversació (usada 5.56%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 100.00%, coincidències 19)

conversion conversió

- conversió (usada 95.24%, coincidències 20)

- conversion (usada 4.76%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 80.70%, coincidències 46)

- conversió (usada 7.02%, coincidències 4)

- convertir (usada 7.02%, coincidències 4)

- convert (usada 3.51%, coincidències 2)

- conveteix (usada 1.75%, coincidències 1)

convert to converteix a

- converteix a (usada 73.68%, coincidències 14)

- convertir en (usada 5.26%, coincidències 1)

- convertir (usada 5.26%, coincidències 1)

- converteix en (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversió a (usada 5.26%, coincidències 1)

- convertir a (usada 5.26%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 84.62%, coincidències 11)

- conversor (usada 7.69%, coincidències 1)

- conversió (usada 7.69%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 20)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 12)

cookies galetes

- galetes (usada 95.35%, coincidències 41)

- cookies (usada 2.33%, coincidències 1)

- testimonis (cookies) (usada 2.33%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 55.56%, coincidències 5)

- cuinant (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 18.18%, coincidències 2)

- fred (usada 18.18%, coincidències 2)

- bonica (usada 9.09%, coincidències 1)

- guapo (usada 9.09%, coincidències 1)

- original (usada 9.09%, coincidències 1)

- ben parit (usada 9.09%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- genial (usada 9.09%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 9.09%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.43%, coincidències 27)

- coordina (usada 3.57%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 66.67%, coincidències 16)

- s'ha copiat (usada 20.83%, coincidències 5)

- copiat(s) (usada 8.33%, coincidències 2)

- copiada (usada 4.17%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 58.82%, coincidències 10)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 35.29%, coincidències 6)

- s'ha copiat al porta-retalls. (usada 5.88%, coincidències 1)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'ha copiat (usada 28.57%, coincidències 2)

- copiat! (usada 14.29%, coincidències 1)

copies còpies

- còpies (usada 95.65%, coincidències 22)

- copies (usada 4.35%, coincidències 1)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 16)

copy copia

- copia (usada 89.34%, coincidències 377)

- copiar (usada 4.50%, coincidències 19)

- còpia (usada 4.27%, coincidències 18)

- copia-ho (usada 0.47%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.24%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.24%, coincidències 1)

- copy (usada 0.24%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.24%, coincidències 1)

- còpia|copia|copiar (usada 0.24%, coincidències 1)

- opiar (usada 0.24%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 90.91%, coincidències 10)

- copiar l'adreça (usada 9.09%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 58.33%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- copia tot (usada 16.67%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 47.37%, coincidències 9)

- copia l'adreça de correu (usada 36.84%, coincidències 7)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.26%, coincidències 1)

copy error error de còpia

- error de còpia (usada 42.86%, coincidències 3)

- error en copiar (usada 28.57%, coincidències 2)

- copia l'error (usada 14.29%, coincidències 1)

- error al text (usada 14.29%, coincidències 1)

copy failed còpia fallida

- còpia fallida (usada 28.57%, coincidències 2)

- ha fallat la còpia (usada 28.57%, coincidències 2)

- la còpia ha fallat (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha produït un error en copiar (usada 14.29%, coincidències 1)

copy from copia de

- copia de (usada 50.00%, coincidències 5)

- copia des de (usada 40.00%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 10.00%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 94.12%, coincidències 16)

- copia-ho aquí (usada 5.88%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 25)

copy item copia l'element

- copia l'element (usada 75.00%, coincidències 6)

- copia'l (usada 12.50%, coincidències 1)

- còpia l'element (usada 12.50%, coincidències 1)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 87.50%, coincidències 28)

- copiar enllaç (usada 6.25%, coincidències 2)

- copiar l'enllaç (usada 3.12%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 3.12%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 81.82%, coincidències 18)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.09%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.55%, coincidències 1)

- copia l'enllaç (usada 4.55%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 76.92%, coincidències 10)

- copia l'enllaç (usada 23.08%, coincidències 3)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 90.91%, coincidències 10)

- copiar ubicació (usada 9.09%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 80.00%, coincidències 8)

- copia'n el camí (usada 10.00%, coincidències 1)

- copia camí (usada 10.00%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 92.86%, coincidències 13)

- copiar selecció (usada 7.14%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 87.50%, coincidències 14)

- copiar text (usada 12.50%, coincidències 2)

copy to copia a

- copia a (usada 82.35%, coincidències 28)

- còpia a (usada 14.71%, coincidències 5)

- copiar (usada 2.94%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 76.39%, coincidències 55)

- copia-ho al porta-retalls (usada 5.56%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 4.17%, coincidències 3)

- copiar al porta-retalls (usada 2.78%, coincidències 2)

- copia al clipboard (usada 1.39%, coincidències 1)

- copiar a porta-retalls (usada 1.39%, coincidències 1)

- copia-la al porta-retalls (usada 1.39%, coincidències 1)

- copia (usada 1.39%, coincidències 1)

- copiar al portapapers (usada 1.39%, coincidències 1)

- copia-ho al portaretalls (usada 1.39%, coincidències 1)

- (copia al porta-retalls|copiar al porta-retalls) (usada 1.39%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.39%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 84.21%, coincidències 16)

- copiar url (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia url (usada 5.26%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 56.25%, coincidències 9)

- copiant (usada 18.75%, coincidències 3)

- còpia (usada 12.50%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 6.25%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 55.56%, coincidències 10)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- es copien fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- es copien els fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- copiant fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 51.52%, coincidències 34)

- drets d'autor (usada 42.42%, coincidències 28)

- drets de còpia (usada 3.03%, coincidències 2)

- dret de reproducció (usada 1.52%, coincidències 1)

- llicència (usada 1.52%, coincidències 1)

copyright status estat dels drets d'autor

- estat dels drets d'autor (usada 60.00%, coincidències 6)

- estat del copyright (usada 30.00%, coincidències 3)

- situació dels drets d'autor (usada 10.00%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 75.00%, coincidències 12)

- ànima (usada 12.50%, coincidències 2)

- principals (usada 6.25%, coincidències 1)

- core (usada 6.25%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 87.50%, coincidències 7)

- selecciona el nucli (usada 12.50%, coincidències 1)

cork cork

- cork (usada 62.50%, coincidències 5)

- suro (usada 37.50%, coincidències 3)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 8)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 86.36%, coincidències 19)

- radi de les cantonades (usada 9.09%, coincidències 2)

- radi de lacantonada (usada 4.55%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 62.50%, coincidències 5)

- racons (usada 12.50%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 12.50%, coincidències 1)

- arestes (usada 12.50%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 12)

correct correcte

- correcte (usada 64.00%, coincidències 16)

- corregeix (usada 20.00%, coincidències 5)

- correccions (usada 4.00%, coincidències 1)

- correcte -a (usada 4.00%, coincidències 1)

- correctes (usada 4.00%, coincidències 1)

- correcta (usada 4.00%, coincidències 1)

correct answer resposta correcta

- resposta correcta (usada 100.00%, coincidències 10)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 14)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 13)

cosh cosh

- cosh (usada 75.00%, coincidències 6)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 12.50%, coincidències 1)

- ch (usada 12.50%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 23)

cost cost

- cost (usada 97.14%, coincidències 34)

- preu (usada 2.86%, coincidències 1)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 25)

cote d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 100.00%, coincidències 7)

count compta

- compta (usada 40.80%, coincidències 51)

- recompte (usada 14.40%, coincidències 18)

- compte (usada 10.40%, coincidències 13)

- impressions (usada 8.80%, coincidències 11)

- comptador (usada 7.20%, coincidències 9)

- nombre (usada 6.40%, coincidències 8)

- comptatge (usada 4.00%, coincidències 5)

- comptar (usada 2.40%, coincidències 3)

- quantitat (usada 1.60%, coincidències 2)

- count (usada 1.60%, coincidències 2)

- (compta|comptar|compteu) fins a (usada 0.80%, coincidències 1)

- total (usada 0.80%, coincidències 1)

- comte (usada 0.80%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 75.00%, coincidències 6)

- temporitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- compte enrrere (usada 12.50%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 86.67%, coincidències 13)

- recompte (usada 6.67%, coincidències 1)

- contador (usada 6.67%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 50.00%, coincidències 4)

- en sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- contrari a les agulles del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 40.00%, coincidències 4)

- cap a l'esquerra (usada 20.00%, coincidències 2)

- antihorària (usada 10.00%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 10.00%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 10.00%, coincidències 1)

- antihorari (usada 10.00%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.45%, coincidències 21)

- estats (usada 4.55%, coincidències 1)

country país

- país (usada 91.67%, coincidències 99)

- country (usada 3.70%, coincidències 4)

- estat (usada 2.78%, coincidències 3)

- país/estat (usada 1.85%, coincidències 2)

country code codi de país

- codi de país (usada 71.43%, coincidències 10)

- codi del país (usada 28.57%, coincidències 4)

county comarca

- comarca (usada 35.71%, coincidències 5)

- comptat (usada 21.43%, coincidències 3)

- comtat (usada 21.43%, coincidències 3)

- país (usada 7.14%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 7.14%, coincidències 1)

- província (usada 7.14%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 71.43%, coincidències 5)

- val (usada 14.29%, coincidències 1)

- cupó (financer) (usada 14.29%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 81.82%, coincidències 27)

- camí (usada 12.12%, coincidències 4)

- camp (usada 3.03%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.03%, coincidències 1)

course name nom del curs

- nom del curs (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom del camp (usada 37.50%, coincidències 3)

courses cursos

- cursos (usada 100.00%, coincidències 11)

cover coberta

- coberta (usada 56.52%, coincidències 13)

- caràtula (usada 21.74%, coincidències 5)

- portada (usada 17.39%, coincidències 4)

- cobertura (usada 4.35%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 33.33%, coincidències 4)

- caràtula (usada 16.67%, coincidències 2)

- imatge de la portada (usada 16.67%, coincidències 2)

- imatge de coberta (usada 16.67%, coincidències 2)

- imatge de la coberta (usada 16.67%, coincidències 2)

coverage cobertura

- cobertura (usada 92.86%, coincidències 13)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

cow vaca

- vaca (usada 100.00%, coincidències 7)

cpu cpu

- cpu (usada 92.31%, coincidències 24)

- processador (usada 7.69%, coincidències 2)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 85.71%, coincidències 6)

- data cpu (usada 14.29%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 90.91%, coincidències 10)

- ús de cpu (usada 9.09%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 60.00%, coincidències 6)

- copa (usada 20.00%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 20.00%, coincidències 2)

create crea

- crea (usada 85.88%, coincidències 152)

- crear (usada 11.86%, coincidències 21)

- creació (usada 1.13%, coincidències 2)

- crea-la (usada 0.56%, coincidències 1)

- create (usada 0.56%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 50.00%, coincidències 7)

- crea el compte (usada 14.29%, coincidències 2)

- crear compte (usada 14.29%, coincidències 2)

- registra'm (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 7.14%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 47.06%, coincidències 8)

- crear un compte (usada 41.18%, coincidències 7)

- creació d'un compte (usada 5.88%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 5.88%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- comprimeix el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea una adreça d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 92.31%, coincidències 12)

- crea directori (usada 7.69%, coincidències 1)

create filter crea un filtre

- crea un filtre (usada 66.67%, coincidències 6)

- creació d'un filtre (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 73.53%, coincidències 25)

- crea carpeta (usada 11.76%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 8.82%, coincidències 3)

- crea un directori (usada 2.94%, coincidències 1)

- crear directori (usada 2.94%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 46.15%, coincidències 6)

- crear grup (usada 23.08%, coincidències 3)

- crea grup (usada 15.38%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 7.69%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 68.75%, coincidències 11)

- crea enllaç (usada 12.50%, coincidències 2)

- crea'n un enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear link (usada 6.25%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 35.90%, coincidències 14)

- crea (usada 23.08%, coincidències 9)

- crea'n un de nou (usada 12.82%, coincidències 5)

- crea un nou (usada 5.13%, coincidències 2)

- crear nou (usada 5.13%, coincidències 2)

- crear-ne un altre (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea nova (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea'n una de nova (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea'n una nova (usada 2.56%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 2.56%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 60.00%, coincidències 6)

- crear un nou compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear compte nou (usada 10.00%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea directori nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 11.11%, coincidències 1)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 75.00%, coincidències 6)

- crear un document nou (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 12.50%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 90.91%, coincidències 10)

- crea un nou fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 76.00%, coincidències 19)

- crea una carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- crear nou directori (usada 4.00%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 4.00%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 4.00%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 58.33%, coincidències 7)

- crea un nou grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear nou grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 8.33%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 60.00%, coincidències 6)

- crea una llista de reproducció nova (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea una llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 91.67%, coincidències 11)

- creació d'un projecte nou (usada 8.33%, coincidències 1)

create patch crea pedaç

- crea pedaç (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea un pedaç (usada 37.50%, coincidències 3)

create profile crea un perfil

- crea un perfil (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea el perfil (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- crear projecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- crea projecte (usada 16.67%, coincidències 2)

- crear un projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear un informe (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear informe (usada 12.50%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 64.29%, coincidències 9)

- crea taula (usada 21.43%, coincidències 3)

- crear taula (usada 7.14%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 7.14%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 45.45%, coincidències 5)

- crea etiqueta (usada 36.36%, coincidències 4)

- crea un etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 9.09%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea un usuari

- crea un usuari (usada 46.15%, coincidències 6)

- crear usuari (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea usuari (usada 15.38%, coincidències 2)

- crea l'usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 80.39%, coincidències 82)

- creació (usada 5.88%, coincidències 6)

- creada (usada 5.88%, coincidències 6)

- s'ha creat (usada 1.96%, coincidències 2)

- data de creació (usada 1.96%, coincidències 2)

- pujat (usada 1.96%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 0.98%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.98%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 50.00%, coincidències 7)

- creat a (usada 28.57%, coincidències 4)

- es va crear el (usada 7.14%, coincidències 1)

- creat (usada 7.14%, coincidències 1)

- creats a (usada 7.14%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 89.58%, coincidències 43)

- creada per (usada 6.25%, coincidències 3)

- pujat originàriament per (usada 4.17%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 22)

created on creat el

- creat el (usada 61.90%, coincidències 13)

- data de creació (usada 14.29%, coincidències 3)

- creat (usada 9.52%, coincidències 2)

- creat en (usada 4.76%, coincidències 1)

- creada el (usada 4.76%, coincidències 1)

- creat a (usada 4.76%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 11)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.00%, coincidències 48)

- cata de creació (usada 2.00%, coincidències 1)

- data creació (usada 2.00%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 74.07%, coincidències 40)

- autor (usada 18.52%, coincidències 10)

- creador/a (usada 1.85%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 1.85%, coincidències 1)

- creat per (usada 1.85%, coincidències 1)

- creada per (usada 1.85%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 17)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 76.19%, coincidències 16)

- haver (usada 9.52%, coincidències 2)

- atribució (usada 4.76%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 4.76%, coincidències 1)

- credit (usada 4.76%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.45%, coincidències 21)

- targeta (usada 4.55%, coincidències 1)

credit cards targetes de crèdit

- targetes de crèdit (usada 100.00%, coincidències 12)

credits crèdits

- crèdits (usada 90.38%, coincidències 47)

- atribucions (usada 7.69%, coincidències 4)

- abonaments (usada 1.92%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 85.71%, coincidències 6)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 87.50%, coincidències 21)

- criteri (usada 12.50%, coincidències 3)

critical crític

- crític (usada 66.67%, coincidències 16)

- crítica (usada 25.00%, coincidències 6)

- molt baixa (usada 4.17%, coincidències 1)

- crítiques (usada 4.17%, coincidències 1)

critical error error crític

- error crític (usada 75.00%, coincidències 6)

- error greu (usada 25.00%, coincidències 2)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 29)

croatian croat

- croat (usada 88.10%, coincidències 37)

- croata (usada 11.90%, coincidències 5)

croatian kuna kuna croata

- kuna croata (usada 50.00%, coincidències 5)

- kuna croat (usada 40.00%, coincidències 4)

- kuna (usada 10.00%, coincidències 1)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

cron cron

- cron (usada 100.00%, coincidències 8)

crop escapça

- escapça (usada 55.56%, coincidències 30)

- retalla (usada 20.37%, coincidències 11)

- escapçament (usada 5.56%, coincidències 3)

- retallar (usada 3.70%, coincidències 2)

- cropa (usada 3.70%, coincidències 2)

- escap (usada 1.85%, coincidències 1)

- tallar (usada 1.85%, coincidències 1)

- escurça (usada 1.85%, coincidències 1)

- escapçar (usada 1.85%, coincidències 1)

- conreu (usada 1.85%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 1.85%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 61.54%, coincidències 8)

- retalla la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 7.69%, coincidències 1)

- retallar la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 79.49%, coincidències 31)

- creuen (usada 12.82%, coincidències 5)

- trivi (usada 2.56%, coincidències 1)

- creuament (usada 2.56%, coincidències 1)

- cross (usada 2.56%, coincidències 1)

crossfade entremescla

- entremescla (usada 30.00%, coincidències 3)

- transició (usada 20.00%, coincidències 2)

- atenuació (usada 20.00%, coincidències 2)

- fusió entre cançons (usada 10.00%, coincidències 1)

- fosa de transició (usada 10.00%, coincidències 1)

- crossfade (usada 10.00%, coincidències 1)

crown corona

- corona (usada 100.00%, coincidències 7)

crystal cristall

- cristall (usada 50.00%, coincidències 4)

- crystal (usada 25.00%, coincidències 2)

- vidre (usada 12.50%, coincidències 1)

- cristal·lí (usada 12.50%, coincidències 1)

css css

- css (usada 100.00%, coincidències 10)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 88.89%, coincidències 8)

- selector de css (usada 11.11%, coincidències 1)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 20)

csv export exportació csv

- exportació csv (usada 33.33%, coincidències 3)

- exportació com a csv (usada 33.33%, coincidències 3)

- exportar csv (usada 11.11%, coincidències 1)

- exporta a csv (usada 11.11%, coincidències 1)

- exportació a csv (usada 11.11%, coincidències 1)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 9)

- arxiu csv (usada 16.67%, coincidències 2)

- fitxer csv (valors separats per comes) (usada 8.33%, coincidències 1)

csv import importació de csv

- importació de csv (usada 41.67%, coincidències 5)

- importació csv (usada 33.33%, coincidències 4)

- importa csv (usada 8.33%, coincidències 1)

- importar csv (usada 8.33%, coincidències 1)

- csv import (usada 8.33%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 36)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 90.00%, coincidències 9)

- ctrl + - (usada 10.00%, coincidències 1)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 93.75%, coincidències 15)

- ctrl + f (usada 6.25%, coincidències 1)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+h ctrl+h

- ctrl+h (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+m ctrl+m

- ctrl+m (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 17)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctrl + o (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 20)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 22)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 8)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 24)

cube cub

- cub (usada 90.48%, coincidències 19)

- cube (usada 9.52%, coincidències 2)

cubic cúbic

- cúbic (usada 73.68%, coincidències 14)

- cúbica (usada 26.32%, coincidències 5)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 85.71%, coincidències 6)

- metres cúbiques (usada 14.29%, coincidències 1)

cuenca conca

- conca (usada 75.00%, coincidències 6)

- cuenca (usada 25.00%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 9)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 76.19%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 19.05%, coincidències 4)

- acumulades (usada 4.76%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 7)

currencies monedes

- monedes (usada 53.33%, coincidències 8)

- divises (usada 46.67%, coincidències 7)

currency moneda

- moneda (usada 74.47%, coincidències 35)

- divisa (usada 21.28%, coincidències 10)

- divises (usada 2.13%, coincidències 1)

- currency (usada 2.13%, coincidències 1)

currency symbols símbols de monedes

- símbols de monedes (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols de moneda (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols monetari (usada 12.50%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 12.50%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 86.96%, coincidències 80)

- corrent (usada 5.43%, coincidències 5)

- vigent (usada 1.09%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.09%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.09%, coincidències 1)

- darrera (usada 1.09%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.09%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.09%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.09%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 90.00%, coincidències 9)

- la data actual (usada 10.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current location emplaçament actual

- emplaçament actual (usada 45.45%, coincidències 5)

- ubicació actual (usada 36.36%, coincidències 4)

- localització actual (usada 18.18%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 23)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 41)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.24%, coincidències 15)

- estatus actual (usada 11.76%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 87.50%, coincidències 7)

- plantilla actual (usada 12.50%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 83.33%, coincidències 15)

- data i hora actual (usada 5.56%, coincidències 1)

- hora (usada 5.56%, coincidències 1)

- temps actual (usada 5.56%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 15)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current year any actual

- any actual (usada 90.00%, coincidències 9)

- aquest any (usada 10.00%, coincidències 1)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 34)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 9)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 87.50%, coincidències 7)

- mida de cursor (usada 12.50%, coincidències 1)

curve corba

- corba (usada 97.37%, coincidències 37)

- curva (usada 2.63%, coincidències 1)

curved corbat

- corbat (usada 54.55%, coincidències 6)

- corbada (usada 18.18%, coincidències 2)

- corba (usada 9.09%, coincidències 1)

- curvades (usada 9.09%, coincidències 1)

- corb (usada 9.09%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 85.71%, coincidències 12)

- corbes de color (usada 14.29%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 63.96%, coincidències 213)

- personalitzada (usada 13.21%, coincidències 44)

- personalitza (usada 10.81%, coincidències 36)

- a mida (usada 6.61%, coincidències 22)

- personalitzable (usada 1.80%, coincidències 6)

- especial (usada 0.90%, coincidències 3)

- personalitzar (usada 0.60%, coincidències 2)

- neteja personalitzada (usada 0.30%, coincidències 1)

- habitual (usada 0.30%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.30%, coincidències 1)

- personalitzat -ada (usada 0.30%, coincidències 1)

- personalitzats (usada 0.30%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.30%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.30%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 77.78%, coincidències 7)

- a mida 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

- personalització 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 77.78%, coincidències 7)

- a mida 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

- personalització 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 90.91%, coincidències 20)

- color a mida (usada 4.55%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 4.55%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 94.44%, coincidències 17)

- colors a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 10)

custom css css personalitzat

- css personalitzat (usada 85.71%, coincidències 6)

- personalització css (usada 14.29%, coincidències 1)

custom date format format de data personalitzat

- format de data personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 13)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 72.73%, coincidències 8)

- tipus de lletra personalitzada (usada 18.18%, coincidències 2)

- lletra personalitzada (usada 9.09%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 93.75%, coincidències 15)

- format a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 71.43%, coincidències 5)

- opcions a mida (usada 14.29%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 14.29%, coincidències 1)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 100.00%, coincidències 10)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.44%, coincidències 17)

- a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 11)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 7)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 55.56%, coincidències 5)

- url personalitzada (usada 33.33%, coincidències 3)

- adreça url personalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

custom value valor personalitzat

- valor personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 14)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 10)

customization personalització

- personalització (usada 92.31%, coincidències 12)

- personalitzar (usada 7.69%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 96.15%, coincidències 75)

- personalitzar (usada 2.56%, coincidències 2)

- personalitzeu (usada 1.28%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 11)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 55.56%, coincidències 5)

- personalitzada (usada 33.33%, coincidències 3)

- personalitzat -ada (usada 11.11%, coincidències 1)

cut retalla

- retalla (usada 88.26%, coincidències 188)

- talla (usada 4.69%, coincidències 10)

- tallar (usada 4.23%, coincidències 9)

- retallament (usada 0.94%, coincidències 2)

- seccionar (usada 0.47%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.47%, coincidències 1)

- tall (usada 0.47%, coincidències 1)

- retalla|retallar|talla|tallar (usada 0.47%, coincidències 1)

cut selection retalla la selecció

- retalla la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

- talla la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

- tallar selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 97.87%, coincidències 46)

- (cyan|cian) (usada 2.13%, coincidències 1)

cycle cicle

- cicle (usada 50.00%, coincidències 8)

- roda (usada 18.75%, coincidències 3)

- ciclitzar (usada 6.25%, coincidències 1)

- cycle (usada 6.25%, coincidències 1)

- ciclisme (usada 6.25%, coincidències 1)

- cíclic (usada 6.25%, coincidències 1)

- recorre (usada 6.25%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 86.67%, coincidències 26)

- ampolla (usada 13.33%, coincidències 4)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 27)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 90.32%, coincidències 28)

- cirílic (usada 3.23%, coincidències 1)

- ciríl·lica (usada 3.23%, coincidències 1)

- ciril·lic (usada 3.23%, coincidències 1)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 62.50%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 85.71%, coincidències 6)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 51)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 100.00%, coincidències 10)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 22)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 12)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 9)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 87.50%, coincidències 7)

- daemon (usada 12.50%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 52.73%, coincidències 29)

- diari (usada 23.64%, coincidències 13)

- cada dia (usada 10.91%, coincidències 6)

- diària (usada 7.27%, coincidències 4)

- a diari (usada 3.64%, coincidències 2)

- (dia|cada dia|diàriament|de forma diària) (usada 1.82%, coincidències 1)

dakar dakar

- dakar (usada 100.00%, coincidències 8)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 50.00%, coincidències 5)

- amortiment (usada 30.00%, coincidències 3)

- resistència (usada 10.00%, coincidències 1)

- ablaniment (usada 10.00%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 50.00%, coincidències 5)

- dansa (usada 30.00%, coincidències 3)

- ballar (usada 10.00%, coincidències 1)

- balla (usada 10.00%, coincidències 1)

danger perill

- perill (usada 100.00%, coincidències 7)

danish danès

- danès (usada 97.92%, coincidències 47)

- danés (usada 2.08%, coincidències 1)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 90.00%, coincidències 9)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 98.48%, coincidències 65)

- fosca (usada 1.52%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 87.50%, coincidències 7)

- cyan fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 18)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 14)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 92.86%, coincidències 13)

- tema fosc (usada 7.14%, coincidències 1)

dark orange taronja fosc

- taronja fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 100.00%, coincidències 18)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 11)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 39.13%, coincidències 9)

- fosc (usada 26.09%, coincidències 6)

- enfosquit (usada 13.04%, coincidències 3)

- enfosquir (usada 8.70%, coincidències 2)

- enfosquiment (usada 4.35%, coincidències 1)

- (més fosc|enfosqueix|enfosquiment) (usada 4.35%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 4.35%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 88.89%, coincidències 8)

- fosc (usada 11.11%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 50.00%, coincidències 14)

- traç (usada 28.57%, coincidències 8)

- dash (usada 7.14%, coincidències 2)

- punteig (usada 3.57%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.57%, coincidències 1)

- ratllada (usada 3.57%, coincidències 1)

- tauler (usada 3.57%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 42.86%, coincidències 18)

- tauler de control (usada 16.67%, coincidències 7)

- panell de control (usada 9.52%, coincidències 4)

- escriptori (usada 7.14%, coincidències 3)

- quadre de comandament (usada 4.76%, coincidències 2)

- consola (usada 4.76%, coincidències 2)

- panell (usada 4.76%, coincidències 2)

- tauler principal (usada 4.76%, coincidències 2)

- dashboard (usada 2.38%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.38%, coincidències 1)

dashed discontínua

- discontínua (usada 33.33%, coincidències 7)

- traçat (usada 19.05%, coincidències 4)

- guionets (usada 14.29%, coincidències 3)

- ratllat (usada 14.29%, coincidències 3)

- discontinu (usada 4.76%, coincidències 1)

- punts (usada 4.76%, coincidències 1)

- guió (usada 4.76%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 4.76%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 95.68%, coincidències 133)

- data (usada 2.16%, coincidències 3)

- dades informació (f) (usada 0.72%, coincidències 1)

- informació (usada 0.72%, coincidències 1)

- dada (usada 0.72%, coincidències 1)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 88.89%, coincidències 8)

- carpeta de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 57.14%, coincidències 4)

- ingrés de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- introducció de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- introducció de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data range interval de dades

- interval de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 57.14%, coincidències 4)

- mida de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 67.86%, coincidències 19)

- font de les dades (usada 17.86%, coincidències 5)

- origen de les dades (usada 7.14%, coincidències 2)

- origen de dades (usada 7.14%, coincidències 2)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 84.62%, coincidències 22)

- origens de dades (usada 7.69%, coincidències 2)

- font de dades (usada 3.85%, coincidències 1)

- fonts de les dades (usada 3.85%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 77.78%, coincidències 21)

- tipus de dada (usada 22.22%, coincidències 6)

database base de dades

- base de dades (usada 89.91%, coincidències 98)

- bases de dades (usada 9.17%, coincidències 10)

- database (usada 0.92%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 93.75%, coincidències 30)

- no hi ha esquema de base de dades per a aquest tipus de base de dades. (usada 3.12%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.12%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- clau de pas de la base de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 93.75%, coincidències 15)

- tipus de la base de dades (usada 6.25%, coincidències 1)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

database version versió de la base de dades

- versió de la base de dades (usada 85.71%, coincidències 6)

- versió de base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- databases (usada 12.50%, coincidències 1)

dataset conjunt de dades

- conjunt de dades (usada 70.00%, coincidències 7)

- arxiu de dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- conjuntdades (usada 10.00%, coincidències 1)

date data

- data (usada 99.25%, coincidències 398)

- date (usada 0.50%, coincidències 2)

- data de sessió (usada 0.25%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 92.31%, coincidències 36)

- data hora (usada 2.56%, coincidències 1)

- dia i hora (usada 2.56%, coincidències 1)

- data i temps (usada 2.56%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 25.00%, coincidències 5)

- afegida el dia (usada 25.00%, coincidències 5)

- data d'alta (usada 10.00%, coincidències 2)

- data afegida (usada 10.00%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'incorporació (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'addicció (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegit (usada 5.00%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 93.33%, coincidències 56)

- dia i hora (usada 3.33%, coincidències 2)

- l'hora i la data (usada 3.33%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 93.55%, coincidències 29)

- data creada (usada 6.45%, coincidències 2)

date field camp de data

- camp de data (usada 61.54%, coincidències 8)

- camp data (usada 23.08%, coincidències 3)

- data (usada 7.69%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 7.69%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 64.52%, coincidències 40)

- format de la data (usada 32.26%, coincidències 20)

- format de dates (usada 1.61%, coincidències 1)

- formato de data (usada 1.61%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 96.77%, coincidències 30)

- data de la modificació (usada 3.23%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 16)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 47.62%, coincidències 10)

- rang de dates (usada 33.33%, coincidències 7)

- rang de data (usada 9.52%, coincidències 2)

- rang per a les dates (usada 4.76%, coincidències 1)

- interval de temps (usada 4.76%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 33.33%, coincidències 3)

- data de la captura (usada 22.22%, coincidències 2)

- data de captura (usada 11.11%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 11.11%, coincidències 1)

- data de presa (usada 11.11%, coincidències 1)

- data presa (usada 11.11%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 85.71%, coincidències 24)

- data i hora (usada 10.71%, coincidències 3)

- data / hora (usada 3.57%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 12)

datetime data i hora

- data i hora (usada 80.00%, coincidències 16)

- data/hora (usada 5.00%, coincidències 1)

- data (usada 5.00%, coincidències 1)

- datahora (usada 5.00%, coincidències 1)

- datetime (usada 5.00%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 98.48%, coincidències 130)

- day (usada 0.76%, coincidències 1)

- dies (usada 0.76%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 12)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 45.83%, coincidències 11)

- dia(es) (usada 29.17%, coincidències 7)

- dies (usada 16.67%, coincidències 4)

- dia(s) (usada 4.17%, coincidències 1)

- dia (dies) (usada 4.17%, coincidències 1)

daylight llum de dia

- llum de dia (usada 75.00%, coincidències 6)

- llum natural (usada 25.00%, coincidències 2)

days dies

- dies (usada 98.20%, coincidències 109)

- days (usada 0.90%, coincidències 1)

- dia (usada 0.90%, coincidències 1)

db db

- db (usada 73.33%, coincidències 11)

- bd (usada 13.33%, coincidències 2)

- base de dades (usada 6.67%, coincidències 1)

- reb (usada 6.67%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 70.27%, coincidències 26)

- desactivar (usada 21.62%, coincidències 8)

- desactivada (usada 2.70%, coincidències 1)

- deactivate (usada 2.70%, coincidències 1)

- inactiva (usada 2.70%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 88.89%, coincidències 8)

- desactivada (usada 11.11%, coincidències 1)

dead mort

- mort (usada 75.00%, coincidències 6)

- mortes (usada 12.50%, coincidències 1)

- morta (usada 12.50%, coincidències 1)

deadline data límit

- data límit (usada 50.00%, coincidències 4)

- termini (usada 25.00%, coincidències 2)

- data limit (usada 25.00%, coincidències 2)

debit dèbit

- dèbit (usada 77.78%, coincidències 7)

- deure (usada 22.22%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 48.48%, coincidències 48)

- depura (usada 31.31%, coincidències 31)

- depurador (usada 9.09%, coincidències 9)

- depurar (usada 8.08%, coincidències 8)

- debug (usada 2.02%, coincidències 2)

- (depuració|depura|debug) (usada 1.01%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 75.00%, coincidències 6)

- mode debug (usada 12.50%, coincidències 1)

- mode depuració (usada 12.50%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 14)

debugging depuració

- depuració (usada 90.91%, coincidències 20)

- depurant (usada 9.09%, coincidències 2)

dec des.

- des. (usada 48.98%, coincidències 24)

- des (usada 26.53%, coincidències 13)

- dec (usada 22.45%, coincidències 11)

- de des. (usada 2.04%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 95.24%, coincidències 60)

- de desembre (usada 4.76%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 39)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 46.88%, coincidències 15)

- xifres decimals (usada 40.62%, coincidències 13)

- llocs decimals (usada 9.38%, coincidències 3)

- posicions decimals (usada 3.12%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 78.57%, coincidències 11)

- separador de decimals (usada 21.43%, coincidències 3)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 11)

decline declina

- declina (usada 43.59%, coincidències 17)

- rebutja (usada 38.46%, coincidències 15)

- refusa (usada 7.69%, coincidències 3)

- rebutja-ho (usada 2.56%, coincidències 1)

- refusar (usada 2.56%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 2.56%, coincidències 1)

- rebutja-la (usada 2.56%, coincidències 1)

declined rebutjat

- rebutjat (usada 43.75%, coincidències 7)

- declinat (usada 25.00%, coincidències 4)

- declinada (usada 18.75%, coincidències 3)

- rebutjada (usada 12.50%, coincidències 2)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 10)

decoration decoració

- decoració (usada 100.00%, coincidències 8)

decrease redueix

- redueix (usada 55.56%, coincidències 10)

- disminueix (usada 16.67%, coincidències 3)

- reducció (usada 5.56%, coincidències 1)

- disminució (usada 5.56%, coincidències 1)

- reduir (usada 5.56%, coincidències 1)

- menys (usada 5.56%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 5.56%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 6)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 3)

- disminueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir grandària de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 60.00%, coincidències 18)

- disminueix el sagnat (usada 33.33%, coincidències 10)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

decrease text size redueix la mida del text

- redueix la mida del text (usada 85.71%, coincidències 6)

- disminueix la mida del text (usada 14.29%, coincidències 1)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 50.00%, coincidències 5)

- disminueix el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- reduïu volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desencripta

- desencripta (usada 55.56%, coincidències 5)

- desencirpta (usada 11.11%, coincidències 1)

- desencriptació (usada 11.11%, coincidències 1)

- desxifra (usada 11.11%, coincidències 1)

- descripció (usada 11.11%, coincidències 1)

- desencriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

default per defecte

- per defecte (usada 57.57%, coincidències 327)

- predeterminat (usada 33.27%, coincidències 189)

- predeterminada (usada 3.17%, coincidències 18)

- omissió (usada 2.11%, coincidències 12)

- per omissió (usada 1.41%, coincidències 8)

- defecte (usada 1.06%, coincidències 6)

- valor per defecte (usada 0.53%, coincidències 3)

- per defecte predeterminat -ada (adj) (usada 0.18%, coincidències 1)

- valor predeterminat (usada 0.18%, coincidències 1)

- default (usada 0.18%, coincidències 1)

- predet. (usada 0.18%, coincidències 1)

- predefinit (usada 0.18%, coincidències 1)

default color color predeterminat

- color predeterminat (usada 40.00%, coincidències 4)

- color per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- color per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- color predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

- colors predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- codificació per omissió (usada 37.50%, coincidències 3)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 23.08%, coincidències 3)

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 7.69%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminada (usada 7.69%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.69%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la lletra predeterminada (usada 12.50%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- format predeterminat (usada 44.44%, coincidències 4)

default language idioma predeterminat

- idioma predeterminat (usada 31.03%, coincidències 9)

- idioma per defecte (usada 24.14%, coincidències 7)

- llengua per defecte (usada 24.14%, coincidències 7)

- llengua predeterminada (usada 13.79%, coincidències 4)

- llengua predefinida (usada 3.45%, coincidències 1)

- idioma per omissió (usada 3.45%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 70.00%, coincidències 7)

- impressora predeterminada (usada 20.00%, coincidències 2)

- impressora implícita (usada 10.00%, coincidències 1)

default profile perfil predeterminat

- perfil predeterminat (usada 70.00%, coincidències 7)

- perfil per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 69.57%, coincidències 16)

- configuració predeterminada (usada 13.04%, coincidències 3)

- ajustaments predeterminats (usada 4.35%, coincidències 1)

- paràmetres predeterminats (usada 4.35%, coincidències 1)

- configuració per defecte (usada 4.35%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 4.35%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 100.00%, coincidències 12)

default template plantilla predeterminada

- plantilla predeterminada (usada 50.00%, coincidències 4)

- plantilla per defecte (usada 25.00%, coincidències 2)

- plantilles per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- plantilla per omissió (usada 12.50%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 63.64%, coincidències 7)

- tema per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- tema per omissió (usada 9.09%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 82.35%, coincidències 56)

- valor predeterminat (usada 16.18%, coincidències 11)

- 'vàlua per defecte' (usada 1.47%, coincidències 1)

default values valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 50.00%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default width amplada per defecte

- amplada per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- amplada per omissió (usada 22.22%, coincidències 2)

- amplada predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- amplària per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 45.45%, coincidències 5)

- zoom per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- ampliació per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- escala predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- ampliació predeterminada (usada 9.09%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 53.85%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 30.77%, coincidències 4)

- nivell predeterminat de magnificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

defaults per defecte

- per defecte (usada 28.26%, coincidències 13)

- valors per defecte (usada 28.26%, coincidències 13)

- valors predeterminats (usada 19.57%, coincidències 9)

- predeterminats (usada 8.70%, coincidències 4)

- opcions per defecte (usada 4.35%, coincidències 2)

- per omissió (usada 4.35%, coincidències 2)

- predeterminat (usada 2.17%, coincidències 1)

- defaults (usada 2.17%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.17%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 85.71%, coincidències 12)

- definir (usada 14.29%, coincidències 2)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 39)

definitions definicions

- definicions (usada 100.00%, coincidències 14)

deg graus

- graus (usada 77.78%, coincidències 7)

- deg (usada 11.11%, coincidències 1)

- ° (usada 11.11%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 60.00%, coincidències 12)

- graus (usada 20.00%, coincidències 4)

- percentatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol (usada 5.00%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.87%, coincidències 46)

- degrees (usada 2.13%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 72.73%, coincidències 8)

- desentrellaçat (usada 27.27%, coincidències 3)

del supr

- supr (usada 68.97%, coincidències 20)

- sup (usada 6.90%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.90%, coincidències 2)

- ce (usada 3.45%, coincidències 1)

- esb (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina (usada 3.45%, coincidències 1)

- del (usada 3.45%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 13)

delay retard

- retard (usada 96.15%, coincidències 50)

- delay (usada 3.85%, coincidències 2)

delayed ajornat

- ajornat (usada 33.33%, coincidències 3)

- retardat (usada 22.22%, coincidències 2)

- retardada (usada 22.22%, coincidències 2)

- retardat -ada (usada 11.11%, coincidències 1)

- delayed (usada 11.11%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 65.78%, coincidències 569)

- elimina (usada 19.19%, coincidències 166)

- esborra (usada 6.24%, coincidències 54)

- esborrar (usada 4.28%, coincidències 37)

- suprimir (usada 1.16%, coincidències 10)

- eliminar (usada 1.04%, coincidències 9)

- elimina'l (usada 0.81%, coincidències 7)

- supressió (usada 0.46%, coincidències 4)

- esorrar (usada 0.23%, coincidències 2)

- supr (usada 0.23%, coincidències 2)

- suprimeix (d) (usada 0.12%, coincidències 1)

- delete (usada 0.12%, coincidències 1)

- suprimeix|suprimir|esborra|esborrar|elimina|eliminar (usada 0.12%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.12%, coincidències 1)

- elimina-la (usada 0.12%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 63.64%, coincidències 21)

- esborreu el compte (usada 6.06%, coincidències 2)

- elimina el compte (usada 6.06%, coincidències 2)

- esborra el compte (usada 6.06%, coincidències 2)

- eliminació de compte (usada 3.03%, coincidències 1)

- esborra compte (usada 3.03%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 3.03%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 3.03%, coincidències 1)

- suprimir compte (usada 3.03%, coincidències 1)

- compte suprimit (usada 3.03%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 74.00%, coincidències 37)

- elimina-ho tot (usada 10.00%, coincidències 5)

- suprimeix-les totes (usada 4.00%, coincidències 2)

- elimina-les totes (usada 2.00%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 2.00%, coincidències 1)

- esborrar-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 2.00%, coincidències 1)

- esborra-ho tot (usada 2.00%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 28.57%, coincidències 4)

- suprimeix el marcador (usada 28.57%, coincidències 4)

- elimina el marcador (usada 14.29%, coincidències 2)

- suprimir recordatori (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix preferit (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina el preferit (usada 7.14%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- esborra categoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborrar categoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- supressió de categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 76.92%, coincidències 20)

- elimina la columna (usada 11.54%, coincidències 3)

- suprimeix columna (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 3.85%, coincidències 1)

delete columns suprimeix les columnes

- suprimeix les columnes (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimeix columnes (usada 37.50%, coincidències 3)

- suprimir columnes (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina les columnes (usada 12.50%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 65.00%, coincidències 13)

- elimina el comentari (usada 10.00%, coincidències 2)

- esborra comentari (usada 10.00%, coincidències 2)

- suprimeix comentari (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimir el comentari (usada 5.00%, coincidències 1)

- esborra el comentari (usada 5.00%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 40.00%, coincidències 4)

- confirmació de supressió (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirmació d'esborrat (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 10.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 50.00%, coincidències 9)

- elimina el contacte (usada 33.33%, coincidències 6)

- suprimeix aquest contacte (usada 11.11%, coincidències 2)

- esborrar contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

delete data suprimeix les dades

- suprimeix les dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- suprimir dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar dades (usada 14.29%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 45.45%, coincidències 5)

- suprimeix les entrades (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix una entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina l'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix l'esdeveniment

- suprimeix l'esdeveniment (usada 33.33%, coincidències 3)

- suprimeix la cita (usada 33.33%, coincidències 3)

- suprimeix esdeveniment (usada 22.22%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborrar el camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 9.09%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 54.17%, coincidències 13)

- elimina el fitxer (usada 20.83%, coincidències 5)

- elimina l'arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- esborrar arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- supressió de fitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.17%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 61.11%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 33.33%, coincidències 6)

- esborrar fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 42.86%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 86.67%, coincidències 13)

- eliminar carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix carpeta (usada 6.67%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 41.67%, coincidències 10)

- suprimeix el grup (usada 29.17%, coincidències 7)

- suprimeix un grup (usada 8.33%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 8.33%, coincidències 2)

- esborrar grup (usada 4.17%, coincidències 1)

- elimina grup (usada 4.17%, coincidències 1)

- suprimir grup (usada 4.17%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 75.00%, coincidències 9)

- supressió d'imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimir imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 41.18%, coincidències 7)

- elimina l'element (usada 23.53%, coincidències 4)

- esborra l'element (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra element (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 5.88%, coincidències 1)

delete items suprimeix els elements

- suprimeix els elements (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina els elements (usada 18.75%, coincidències 3)

- elimina elements (usada 18.75%, coincidències 3)

- suprimeix elements (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimir elements (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar ítems (usada 6.25%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 84.00%, coincidències 21)

- elimina la capa (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 4.00%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 4.00%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 63.64%, coincidències 7)

- elimina la línia (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 18.18%, coincidències 2)

delete list suprimeix la llista

- suprimeix la llista (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina la llista (usada 30.00%, coincidències 3)

- esborra la llista (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimir llista (usada 10.00%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 46.67%, coincidències 7)

- elimina el missatge (usada 20.00%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar missatge (usada 6.67%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 6.67%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimeix un node (usada 33.33%, coincidències 4)

- eliminar node (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina el node (usada 8.33%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 60.00%, coincidències 9)

- elimina la nota (usada 13.33%, coincidències 2)

- supressió de nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 6.67%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 6.67%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la pàgina (usada 8.70%, coincidències 2)

- esborrar pàgina (usada 8.70%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 46.15%, coincidències 12)

- suprimeix permanentment (usada 15.38%, coincidències 4)

- elimina definitivament (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix de forma permanent (usada 7.69%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 7.69%, coincidències 2)

- elimina-ho de forma permanent (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra definitivament (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix de manera permanent (usada 3.85%, coincidències 1)

delete point suprimeix un punt

- suprimeix un punt (usada 37.50%, coincidències 6)

- suprimeix el punt (usada 18.75%, coincidències 3)

- elimina el punt (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimeix punt (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimir punt (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix un put (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina'n el punt (usada 6.25%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 80.00%, coincidències 12)

- esborra el perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar perfil (usada 6.67%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 90.91%, coincidències 10)

- supressió de registre (usada 9.09%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 62.96%, coincidències 17)

- elimina la fila (usada 14.81%, coincidències 4)

- esborrar fila (usada 7.41%, coincidències 2)

- suprimeix una fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- eliminar fila (usada 3.70%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 3.70%, coincidències 1)

delete rows suprimeix les files

- suprimeix les files (usada 36.36%, coincidències 4)

- suprimeix files (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimir files (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina les files (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimex les files (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 9.09%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 87.50%, coincidències 7)

- elimina el segment (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 36.00%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 16.00%, coincidències 4)

- suprimeix el seleccionat (usada 12.00%, coincidències 3)

- suprimeix els elements seleccionats (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina seleccionats (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra els seleccionats (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 4.00%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 4.00%, coincidències 1)

delete selected files suprimeix els fitxers seleccionats

- suprimeix els fitxers seleccionats (usada 71.43%, coincidències 5)

- eliminar documents seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina els arxius seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 80.95%, coincidències 17)

- suprimeix selecció (usada 9.52%, coincidències 2)

- esborra la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 4.76%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 59.09%, coincidències 13)

- suprimeix taula (usada 22.73%, coincidències 5)

- elimina la taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 4.55%, coincidències 1)

delete tag suprimeix l'etiqueta

- suprimeix l'etiqueta (usada 60.00%, coincidències 9)

- elimina l'etiqueta (usada 26.67%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 13.33%, coincidències 2)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 90.00%, coincidències 9)

- esborra la tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 50.00%, coincidències 6)

- elimina la plantilla (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimir plantilla (usada 8.33%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina el text (usada 16.67%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 16.67%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 36.36%, coincidències 8)

- elimina l'usuari (usada 18.18%, coincidències 4)

- suprimeix usuari (usada 13.64%, coincidències 3)

- eliminar usuari (usada 9.09%, coincidències 2)

- esborrar usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborra usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimir usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 48.75%, coincidències 39)

- eliminat (usada 23.75%, coincidències 19)

- esborrat (usada 12.50%, coincidències 10)

- suprimida (usada 5.00%, coincidències 4)

- s'ha suprimit (usada 2.50%, coincidències 2)

- eliminats (usada 2.50%, coincidències 2)

- esborrats (usada 2.50%, coincidències 2)

- s'ha suprimit. (usada 1.25%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 1.25%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 47.83%, coincidències 11)

- s'elimina (usada 17.39%, coincidències 4)

- esborrant (usada 13.04%, coincidències 3)

- eliminant (usada 8.70%, coincidències 2)

- se suprimeix (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimint (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 4.35%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 43.75%, coincidències 7)

- se suprimeixen els fitxers (usada 18.75%, coincidències 3)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 12.50%, coincidències 2)

- supressió de fitxers (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimint els fitxers (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 6.25%, coincidències 1)

deletion supressió

- supressió (usada 100.00%, coincidències 7)

delhi delhi

- delhi (usada 75.00%, coincidències 6)

- nova delhi (usada 25.00%, coincidències 2)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 73.33%, coincidències 11)

- separador (usada 20.00%, coincidències 3)

- delimiter (usada 6.67%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 77.78%, coincidències 7)

- entrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- enviament (usada 11.11%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.19%, coincidències 23)

- diferència (usada 3.70%, coincidències 1)

- en delta (usada 3.70%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 3.70%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 3.70%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 60.00%, coincidències 6)

- demostració (usada 30.00%, coincidències 3)

- prova (usada 10.00%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 86.67%, coincidències 13)

- denegat -ada (usada 6.67%, coincidències 1)

- denegada (usada 6.67%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 31)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 10)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 16)

dentist dentista

- dentista (usada 100.00%, coincidències 8)

deny denega

- denega (usada 75.00%, coincidències 30)

- denegar (usada 15.00%, coincidències 6)

- refusa (usada 5.00%, coincidències 2)

- denega-li-ho (usada 2.50%, coincidències 1)

- rebutja (usada 2.50%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 97.22%, coincidències 35)

- department (usada 2.78%, coincidències 1)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 13)

dependencies dependències

- dependències (usada 96.30%, coincidències 26)

- requeriments específics (usada 3.70%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 7)

deposit ingrés

- ingrés (usada 80.00%, coincidències 8)

- dipòsit (usada 20.00%, coincidències 2)

deprecated obsolet

- obsolet (usada 75.00%, coincidències 9)

- desaconsellat (usada 8.33%, coincidències 1)

- desfasat -ada (usada 8.33%, coincidències 1)

- desaprovat (usada 8.33%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 96.36%, coincidències 53)

- fons (usada 1.82%, coincidències 1)

- fondaria (usada 1.82%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- dessaturar (usada 12.50%, coincidències 2)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

desc desc

- desc (usada 100.00%, coincidències 10)

descending descendent

- descendent (usada 95.56%, coincidències 86)

- descens (usada 3.33%, coincidències 3)

- en ordre descendent (usada 1.11%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.85%, coincidències 672)

- escriu una descripció del lloc web global que ha de ser utilitzada pels motors de cerca. en general un màxim de 20 paraules és òptima. (usada 0.15%, coincidències 1)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 7)

descriptions descripcions

- descripcions (usada 87.50%, coincidències 7)

- descripccions (usada 12.50%, coincidències 1)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 90.91%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 9.09%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 73.91%, coincidències 17)

- deselecciona (usada 4.35%, coincidències 1)

- desseleccionar (usada 4.35%, coincidències 1)

- desselecciona-ho (usada 4.35%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 4.35%, coincidències 1)

- no seleccionis (usada 4.35%, coincidències 1)

- desmarca (usada 4.35%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 73.77%, coincidències 45)

- no seleccionis res (usada 4.92%, coincidències 3)

- anul·la la selecció de tot (usada 3.28%, coincidències 2)

- desselecciona tot (usada 3.28%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 3.28%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 3.28%, coincidències 2)

- desselecciona'ls tots (usada 3.28%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 1.64%, coincidències 1)

- deseleccionar tots (usada 1.64%, coincidències 1)

- deselecciona-ho tot (usada 1.64%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 7)

desert desert

- desert (usada 90.00%, coincidències 9)

- clima desèrtic (usada 10.00%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 88.24%, coincidències 15)

- dissenya (usada 11.76%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 94.74%, coincidències 90)

- desktop (usada 2.11%, coincidències 2)

- ordinador de taula (usada 1.05%, coincidències 1)

- sobretaula (usada 1.05%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 1.05%, coincidències 1)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 8)

- ajusts de l'escriptori (usada 25.00%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

dest destinació

- destinació (usada 40.00%, coincidències 4)

- destí (usada 30.00%, coincidències 3)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 71.76%, coincidències 61)

- destí (usada 27.06%, coincidències 23)

- destí destinació (f) (usada 1.18%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 83.33%, coincidències 15)

- carpeta de destí (usada 11.11%, coincidències 2)

- directori de destí (usada 5.56%, coincidències 1)

destinations destinacions

- destinacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- destins (usada 14.29%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 12)

detach separa

- separa (usada 27.78%, coincidències 5)

- desenganxa (usada 22.22%, coincidències 4)

- deslligar (usada 11.11%, coincidències 2)

- treu (usada 11.11%, coincidències 2)

- separar (usada 5.56%, coincidències 1)

- desacobla (usada 5.56%, coincidències 1)

- detach (usada 5.56%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 5.56%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desacobla la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 6.67%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 17)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 40.00%, coincidències 4)

- vista de detall (usada 20.00%, coincidències 2)

- mostra-les en detall (usada 20.00%, coincidències 2)

- visualització detallada (usada 10.00%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 10.00%, coincidències 1)

detailed detallat

- detallat (usada 85.71%, coincidències 6)

- detallada (usada 14.29%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.53%, coincidències 201)

- anunci guardat amb èxit (usada 0.49%, coincidències 1)

- dells (usada 0.49%, coincidències 1)

- propietats (usada 0.49%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 80.00%, coincidències 8)

- detectar (usada 20.00%, coincidències 2)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 54.55%, coincidències 6)

- detectant (usada 45.45%, coincidències 5)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 12)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 89.74%, coincidències 35)

- revelador (usada 7.69%, coincidències 3)

- desenvolupador -a (usada 2.56%, coincidències 1)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 50.00%, coincidències 8)

- eines de desenvolupador (usada 25.00%, coincidències 4)

- eines de desenvolupament (usada 12.50%, coincidències 2)

- utilitats de desenvolupador (usada 6.25%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 6.25%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 85.71%, coincidències 18)

- desenvolupadors/es (usada 4.76%, coincidències 1)

- desenvolupadors/ es (usada 4.76%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 4.76%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 40)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 9)

device dispositiu

- dispositiu (usada 99.07%, coincidències 106)

- dispositiu perifèric (usada 0.93%, coincidències 1)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 53.85%, coincidències 7)

- id. del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificador del dispositiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- identificador de dispositiu (usada 7.69%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 72.73%, coincidències 8)

- informació dels dispositius (usada 18.18%, coincidències 2)

- informació de dispositius (usada 9.09%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 100.00%, coincidències 11)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 85.71%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 14.29%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 97.14%, coincidències 34)

- nom de dispositiu (usada 2.86%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració del dispositiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 18)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.21%, coincidències 55)

- dispositiu (usada 1.79%, coincidències 1)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhivehi divehi

- divehi (usada 100.00%, coincidències 7)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 70.00%, coincidències 7)

- diagnòstic (usada 20.00%, coincidències 2)

- anàlisi (usada 10.00%, coincidències 1)

diagonal diagonal

- diagonal (usada 100.00%, coincidències 8)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- marca (usada 22.22%, coincidències 2)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

- composició (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialer marcador

- marcador (usada 100.00%, coincidències 8)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.75%, coincidències 79)

- quadre de diàleg (usada 1.25%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 14)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 16)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 35)

dice dau

- dau (usada 42.86%, coincidències 3)

- daus (usada 42.86%, coincidències 3)

- trossos (usada 14.29%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 13)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 96.77%, coincidències 30)

- dictionary (usada 3.23%, coincidències 1)

did you know? sabíeu que?

- sabíeu que? (usada 33.33%, coincidències 3)

- ho sabíeu? (usada 33.33%, coincidències 3)

- ho savíeu? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabies que? (usada 11.11%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 11.11%, coincidències 1)

diff diferència

- diferència (usada 32.35%, coincidències 11)

- diff (usada 29.41%, coincidències 10)

- diferències (usada 8.82%, coincidències 3)

- dif (usada 8.82%, coincidències 3)

- dif. (usada 5.88%, coincidències 2)

- compara (usada 5.88%, coincidències 2)

- dife (usada 2.94%, coincidències 1)

- comparació de fitxers (terme provisional) (usada 2.94%, coincidències 1)

- diff (diferenciació) (usada 2.94%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 93.62%, coincidències 44)

- resta (usada 4.26%, coincidències 2)

- difference (usada 2.13%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 9)

difficult difícil

- difícil (usada 100.00%, coincidències 9)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 31)

diffuse difusió

- difusió (usada 37.50%, coincidències 3)

- difús (usada 25.00%, coincidències 2)

- difusiva (usada 12.50%, coincidències 1)

- difon (usada 12.50%, coincidències 1)

- difusa (usada 12.50%, coincidències 1)

digest resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 4)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 100.00%, coincidències 10)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 90.91%, coincidències 10)

- signatura del correu (usada 9.09%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 18)

dim dim

- dim (usada 25.00%, coincidències 2)

- enfosqueix (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenua (usada 12.50%, coincidències 1)

- suau (usada 12.50%, coincidències 1)

- tènue (usada 12.50%, coincidències 1)

- (més fosc|fosc) (usada 12.50%, coincidències 1)

- totxo (usada 12.50%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 48.15%, coincidències 13)

- cota (usada 44.44%, coincidències 12)

- acotació (usada 7.41%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 85.45%, coincidències 47)

- mides (usada 9.09%, coincidències 5)

- cotes (usada 5.45%, coincidències 3)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 62.50%, coincidències 5)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 12.50%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 80.95%, coincidències 17)

- directori (usada 14.29%, coincidències 3)

- direcció (usada 4.76%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 75.00%, coincidències 9)

- directa (usada 8.33%, coincidències 1)

- dirigeix (usada 8.33%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 8.33%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 7)

direction direcció

- direcció (usada 98.04%, coincidències 100)

- adreça (usada 1.96%, coincidències 2)

directions indicacions

- indicacions (usada 50.00%, coincidències 6)

- direccions (usada 33.33%, coincidències 4)

- instruccions (usada 16.67%, coincidències 2)

director director

- director (usada 92.86%, coincidències 13)

- directora (usada 7.14%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 92.86%, coincidències 26)

- carpetes (usada 7.14%, coincidències 2)

directory directori

- directori (usada 93.50%, coincidències 115)

- carpeta (usada 2.44%, coincidències 3)

- ruta (usada 1.63%, coincidències 2)

- catàleg (usada 0.81%, coincidències 1)

- directori carpeta (f) (usada 0.81%, coincidències 1)

- directory (usada 0.81%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- nom de directori (usada 7.14%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 45.45%, coincidències 50)

- desactiva (usada 32.73%, coincidències 36)

- desactivar (usada 7.27%, coincidències 8)

- deshabilita (usada 6.36%, coincidències 7)

- deshabilitar (usada 2.73%, coincidències 3)

- disable (usada 1.82%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 1.82%, coincidències 2)

- inhabilitar|inhabilita|inhabiliteu (usada 0.91%, coincidències 1)

- inactiva (usada 0.91%, coincidències 1)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 25.00%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- inhabilita-ho tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- desactiva tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 8.33%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- inhabilita tot (usada 8.33%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 41.77%, coincidències 99)

- inhabilitat (usada 30.38%, coincidències 72)

- deshabilitat (usada 8.44%, coincidències 20)

- desactivada (usada 6.33%, coincidències 15)

- inhabilitada (usada 4.64%, coincidències 11)

- desactivades (usada 2.53%, coincidències 6)

- desactivats (usada 2.53%, coincidències 6)

- inhabilitats (usada 0.84%, coincidències 2)

- descativat (usada 0.84%, coincidències 2)

- desabilitat (usada 0.42%, coincidències 1)

- inhabilitat -ada desactivat -ada (usada 0.42%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.42%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.42%, coincidències 1)

disabling s'està inhabilitant

- s'està inhabilitant (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està desactivant (usada 28.57%, coincidències 2)

- desactivació (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 14.29%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 14.29%, coincidències 1)

disagree en desacord

- en desacord (usada 40.00%, coincidències 4)

- no hi estic d'acord (usada 20.00%, coincidències 2)

- no acceptis (usada 10.00%, coincidències 1)

- no estic d`acord (usada 10.00%, coincidències 1)

- hi estic en desacord (usada 10.00%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 10.00%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 85.71%, coincidències 18)

- desc (usada 14.29%, coincidències 3)

disc number número del disc

- número del disc (usada 70.59%, coincidències 12)

- número de disc (usada 29.41%, coincidències 5)

discard descarta

- descarta (usada 80.56%, coincidències 58)

- descartar (usada 6.94%, coincidències 5)

- descarta'l (usada 5.56%, coincidències 4)

- descarta-ho (usada 2.78%, coincidències 2)

- discard (usada 1.39%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.39%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 1.39%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 73.33%, coincidències 33)

- descartar canvis (usada 6.67%, coincidències 3)

- descarta'n els canvis (usada 6.67%, coincidències 3)

- descartar els canvis (usada 4.44%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 2.22%, coincidències 1)

- descarta els canvi (usada 2.22%, coincidències 1)

- descarta (usada 2.22%, coincidències 1)

- descarta canvis (usada 2.22%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 42.86%, coincidències 3)

- es descarrega (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarregant (usada 14.29%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarregant-se (usada 14.29%, coincidències 1)

disclaimer avís

- avís (usada 15.79%, coincidències 3)

- descàrrec (usada 15.79%, coincidències 3)

- exempció de responsabilitat (usada 15.79%, coincidències 3)

- renúncia (usada 10.53%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 10.53%, coincidències 2)

- descàrrec de responsabilitat (usada 10.53%, coincidències 2)

- avís legal (usada 10.53%, coincidències 2)

- advertiment (usada 5.26%, coincidències 1)

- avís general (usada 5.26%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 91.43%, coincidències 64)

- desconnectar (usada 5.71%, coincidències 4)

- desconnectat (usada 2.86%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 85.71%, coincidències 42)

- desconnectada (usada 10.20%, coincidències 5)

- desconectat (usada 4.08%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 66.67%, coincidències 10)

- desconnectant (usada 33.33%, coincidències 5)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 25)

discover descobrir

- descobrir (usada 23.53%, coincidències 4)

- descubrir (usada 17.65%, coincidències 3)

- discover (usada 17.65%, coincidències 3)

- descobreix (usada 17.65%, coincidències 3)

- descobriu (usada 17.65%, coincidències 3)

- descobri (usada 5.88%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 12)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 48.15%, coincidències 13)

- debat (usada 29.63%, coincidències 8)

- debats (usada 11.11%, coincidències 3)

- fòrums (usada 7.41%, coincidències 2)

- comentaris (usada 3.70%, coincidències 1)

discussions debats

- debats (usada 42.86%, coincidències 6)

- debat (usada 42.86%, coincidències 6)

- discussions (usada 14.29%, coincidències 2)

disk disc

- disc (usada 96.67%, coincidències 29)

- disk (usada 3.33%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 60.00%, coincidències 9)

- espai del disc (usada 20.00%, coincidències 3)

- espai al disc (usada 13.33%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 6.67%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 14)

dismiss descarta

- descarta (usada 51.43%, coincidències 36)

- ignora (usada 34.29%, coincidències 24)

- descartar (usada 2.86%, coincidències 2)

- omet (usada 1.43%, coincidències 1)

- ometre (usada 1.43%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.43%, coincidències 1)

- (descarta|cancel·la|anul·la)(|-ho) (usada 1.43%, coincidències 1)

- esborrar (usada 1.43%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.43%, coincidències 1)

- rebutja (usada 1.43%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.43%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- omet-les totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 14.29%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 14.29%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 12)

display pantalla

- pantalla (usada 30.00%, coincidències 48)

- mostra (usada 26.88%, coincidències 43)

- visualització (usada 25.62%, coincidències 41)

- visualitza (usada 5.00%, coincidències 8)

- mostrar (usada 3.75%, coincidències 6)

- mostra-ho (usada 1.88%, coincidències 3)

- visible (usada 1.25%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.25%, coincidències 2)

- visualitzaciã³ (usada 0.62%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.62%, coincidències 1)

- aspecte (usada 0.62%, coincidències 1)

- veure (usada 0.62%, coincidències 1)

- pantalla || visualització (usada 0.62%, coincidències 1)

- (mostra|mostrar|ensenya|ensenyar) (usada 0.62%, coincidències 1)

- visor (usada 0.62%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 72.73%, coincidències 8)

- mostra com (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostrar com a (usada 9.09%, coincidències 1)

display device dispositiu de visualització

- dispositiu de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- dispositiu de pantalla (usada 22.22%, coincidències 2)

- pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- format de la presentació (usada 11.11%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

- format (usada 11.11%, coincidències 1)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 45.45%, coincidències 5)

- visualitza la graella (usada 36.36%, coincidències 4)

- mostra la quadrícula (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra reixeta (usada 9.09%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 76.47%, coincidències 13)

- mode visualitz. (usada 5.88%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 5.88%, coincidències 1)

- mode de presentació (usada 5.88%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 5.88%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 55.56%, coincidències 30)

- nom de visualització (usada 11.11%, coincidències 6)

- mostra el nom (usada 9.26%, coincidències 5)

- nom que es mostrarà (usada 5.56%, coincidències 3)

- nom en pantalla (usada 5.56%, coincidències 3)

- nom per mostrar (usada 3.70%, coincidències 2)

- nom visible (usada 3.70%, coincidències 2)

- nom de la presentació (usada 1.85%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 1.85%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.85%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 57.89%, coincidències 22)

- mostra les opcions (usada 13.16%, coincidències 5)

- opcions de visionat (usada 5.26%, coincidències 2)

- mostra opcions (usada 2.63%, coincidències 1)

- opcions de visualitzacions (usada 2.63%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 2.63%, coincidències 1)

- mostrar opcions (usada 2.63%, coincidències 1)

- opcions de visibilitat (usada 2.63%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 2.63%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 2.63%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 2.63%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 2.63%, coincidències 1)

display settings paràmetres de la pantalla

- paràmetres de la pantalla (usada 17.14%, coincidències 6)

- paràmetres de visualització (usada 17.14%, coincidències 6)

- configuració de la pantalla (usada 11.43%, coincidències 4)

- ajusts de la visualització (usada 11.43%, coincidències 4)

- mostra la configuració (usada 8.57%, coincidències 3)

- configuració de visualització (usada 5.71%, coincidències 2)

- arranjament de la pantalla (usada 5.71%, coincidències 2)

- opcions de visualització (usada 5.71%, coincidències 2)

- configuració de projecció (usada 2.86%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 2.86%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 2.86%, coincidències 1)

- opcions de la visualització (usada 2.86%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 2.86%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 2.86%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 41.67%, coincidències 5)

- mostra la mida (usada 25.00%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 16.67%, coincidències 2)

- mida de presentació (usada 8.33%, coincidències 1)

- mida de la pantalla (usada 8.33%, coincidències 1)

display style estil de visualització

- estil de visualització (usada 71.43%, coincidències 5)

- mostra l'estil (usada 28.57%, coincidències 2)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 54.55%, coincidències 6)

- mostra el tipus (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostrar tipus (usada 9.09%, coincidències 1)

- tipus de pantalla (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostrar el tipus (usada 9.09%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 85.71%, coincidències 6)

- presentacions (usada 14.29%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 58.33%, coincidències 14)

- dissoldre (usada 20.83%, coincidències 5)

- dissolució (usada 12.50%, coincidències 3)

- fosa (usada 4.17%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 4.17%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 90)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 57.14%, coincidències 8)

- distorsió (usada 28.57%, coincidències 4)

- distorsionar (usada 7.14%, coincidències 1)

- distorsionat (usada 7.14%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 11)

distribute distribueix

- distribueix (usada 80.00%, coincidències 8)

- distribució (usada 10.00%, coincidències 1)

- distribuir (usada 10.00%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.88%, coincidències 31)

- destinataris (usada 3.12%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 21)

dither trama

- trama (usada 53.85%, coincidències 7)

- tramat (usada 30.77%, coincidències 4)

- fluctuació (usada 7.69%, coincidències 1)

- dissemina (usada 7.69%, coincidències 1)

dithering tramat

- tramat (usada 60.00%, coincidències 6)

- tramat (dithering) (usada 20.00%, coincidències 2)

- tramatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està tramant (usada 10.00%, coincidències 1)

div div

- div (usada 85.71%, coincidències 6)

- divisió (usada 14.29%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 76.92%, coincidències 20)

- divisió (usada 15.38%, coincidències 4)

- dividir (usada 3.85%, coincidències 1)

- divisions (usada 3.85%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 95.24%, coincidències 20)

- títol (usada 4.76%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 75.00%, coincidències 6)

- divisió entre zero (usada 12.50%, coincidències 1)

- divisió per cero (usada 12.50%, coincidències 1)

divisor divisor

- divisor (usada 100.00%, coincidències 7)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 100.00%, coincidències 26)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 16)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 72.73%, coincidències 8)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

- no permetre (usada 9.09%, coincidències 1)

do not delete no ho suprimeixis

- no ho suprimeixis (usada 50.00%, coincidències 4)

- no suprimeixis (usada 25.00%, coincidències 2)

- no els suprimeixis (usada 12.50%, coincidències 1)

- no el suprimeixis (usada 12.50%, coincidències 1)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 41.18%, coincidències 7)

- no destorbar (usada 23.53%, coincidències 4)

- no molestar (usada 23.53%, coincidències 4)

- no molestis (usada 5.88%, coincidències 1)

- no m'emprenyis! (usada 5.88%, coincidències 1)

do not send no ho enviïs

- no ho enviïs (usada 33.33%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviis (usada 11.11%, coincidències 1)

- no els enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 50.00%, coincidències 4)

- no ho mostris (usada 25.00%, coincidències 2)

- no mostrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 12.50%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 80.56%, coincidències 29)

- no fer res (usada 13.89%, coincidències 5)

- fer res (usada 2.78%, coincidències 1)

- no fes res (usada 2.78%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 47.62%, coincidències 10)

- acobla (usada 28.57%, coincidències 6)

- moll (usada 14.29%, coincidències 3)

- base (usada 4.76%, coincidències 1)

- subfinestra (usada 4.76%, coincidències 1)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 72.73%, coincidències 8)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.97%, coincidències 96)

- el document (usada 1.03%, coincidències 1)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 19)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 12)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 100.00%, coincidències 12)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 55.56%, coincidències 5)

- visualitzador de documents (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de document (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista del document (usada 11.11%, coincidències 1)

- visor de document (usada 11.11%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 100.00%, coincidències 10)

documentation documentació

- documentació (usada 95.83%, coincidències 69)

- documentació (en anglès) (usada 2.78%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.39%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 68)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 58.33%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 25.00%, coincidències 3)

- esquivament (usada 8.33%, coincidències 1)

- dodge (usada 8.33%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 27)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 7)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 12)

dollar dòlar

- dòlar (usada 42.86%, coincidències 3)

- moneda (usada 28.57%, coincidències 2)

- dolar (usada 14.29%, coincidències 1)

- dollar (usada 14.29%, coincidències 1)

domain domini

- domini (usada 96.67%, coincidències 58)

- domain (usada 3.33%, coincidències 2)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 59.09%, coincidències 13)

- nom de domini (usada 40.91%, coincidències 9)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 87.50%, coincidències 7)

- domains (usada 12.50%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 21)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 26)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 33.33%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 33.33%, coincidències 4)

- no tornis a preguntar-ho (usada 8.33%, coincidències 1)

- no ho preguntis de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 8.33%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar (usada 8.33%, coincidències 1)

don't save no desis

- no desis (usada 52.94%, coincidències 9)

- no ho desis (usada 29.41%, coincidències 5)

- no el desis (usada 11.76%, coincidències 2)

- no deseu (usada 5.88%, coincidències 1)

don't show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no les mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no el mostris. (usada 14.29%, coincidències 1)

don't show again no ho tornis a mostrar

- no ho tornis a mostrar (usada 57.14%, coincidències 4)

- no ho mostris més (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris de nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- no mostrar de nou (usada 14.29%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 17.46%, coincidències 11)

- feu un donatiu (usada 17.46%, coincidències 11)

- donatius (usada 17.46%, coincidències 11)

- dona (usada 11.11%, coincidències 7)

- donar (usada 6.35%, coincidències 4)

- dóna (usada 6.35%, coincidències 4)

- fes un donatiu (usada 4.76%, coincidències 3)

- fer una donació (usada 4.76%, coincidències 3)

- donacions (usada 3.17%, coincidències 2)

- fer un donatiu (usada 3.17%, coincidències 2)

- doneu (usada 1.59%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 1.59%, coincidències 1)

- donatiu (usada 1.59%, coincidències 1)

- donació (usada 1.59%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 1.59%, coincidències 1)

donate now donar ara

- donar ara (usada 25.00%, coincidències 2)

- feu un donatiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- donació de diners ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- feu una donació (usada 12.50%, coincidències 1)

- feu una donació ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- fes un donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 72.73%, coincidències 8)

- donatius (usada 18.18%, coincidències 2)

- donatiu (usada 9.09%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 94.76%, coincidències 217)

- acabat (usada 1.31%, coincidències 3)

- fet. (usada 0.44%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.44%, coincidències 1)

- finalitzat (usada 0.44%, coincidències 1)

- enllestit (usada 0.44%, coincidències 1)

- fet -a (usada 0.44%, coincidències 1)

- completat (usada 0.44%, coincidències 1)

- fet! (usada 0.44%, coincidències 1)

- feta (usada 0.44%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.44%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 77.78%, coincidències 14)

- fet (usada 16.67%, coincidències 3)

- fet ! (usada 5.56%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 28)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 9)

dot punt

- punt (usada 93.33%, coincidències 28)

- dot (usada 6.67%, coincidències 2)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 18)

dotted puntejat

- puntejat (usada 58.82%, coincidències 10)

- puntejada (usada 23.53%, coincidències 4)

- línia de punts (usada 11.76%, coincidències 2)

- de punts (usada 5.88%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 95.12%, coincidències 39)

- double (usada 4.88%, coincidències 2)

double click doble clic

- doble clic (usada 94.44%, coincidències 17)

- dobleclicar (usada 5.56%, coincidències 1)

double-click doble clic

- doble clic (usada 62.50%, coincidències 5)

- doble-clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer doble clic (usada 12.50%, coincidències 1)

- double-click (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

doughnut rosquilla

- rosquilla (usada 28.57%, coincidències 2)

- dònut (usada 28.57%, coincidències 2)

- bunyol (usada 14.29%, coincidències 1)

- anella (usada 14.29%, coincidències 1)

- doughnut (usada 14.29%, coincidències 1)

down avall

- avall (usada 79.14%, coincidències 110)

- davall (usada 4.32%, coincidències 6)

- descendent (usada 3.60%, coincidències 5)

- baixada (usada 2.16%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.44%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.44%, coincidències 2)

- baix (usada 1.44%, coincidències 2)

- baixa (usada 1.44%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.44%, coincidències 2)

- a sota (usada 0.72%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.72%, coincidències 1)

- inactiu (usada 0.72%, coincidències 1)

- abaix (usada 0.72%, coincidències 1)

- down (usada 0.72%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 77.78%, coincidències 14)

- fletxa cap avall (usada 16.67%, coincidències 3)

- avall (usada 5.56%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 23.08%, coincidències 3)

- degrada (usada 23.08%, coincidències 3)

- reverteix (usada 23.08%, coincidències 3)

- revertir versió (usada 7.69%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborra (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 7.69%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 46.78%, coincidències 80)

- baixada (usada 15.79%, coincidències 27)

- descarrega (usada 15.79%, coincidències 27)

- descarregar (usada 12.28%, coincidències 21)

- baixar (usada 2.34%, coincidències 4)

- descàrrega (usada 2.34%, coincidències 4)

- baixades (usada 1.75%, coincidències 3)

- baixant (usada 0.58%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.58%, coincidències 1)

- descarrega en format text (usada 0.58%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 0.58%, coincidències 1)

- baixa / baixada (usada 0.58%, coincidències 1)

download completed s'ha completat la baixada

- s'ha completat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega completa (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega completada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada completada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 50.00%, coincidències 6)

- error en la baixada (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'ha produït un error en baixar (usada 8.33%, coincidències 1)

- error de descarrega (usada 8.33%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 43.75%, coincidències 7)

- la descàrrega ha fallat (usada 12.50%, coincidències 2)

- la baixada ha fallat (usada 12.50%, coincidències 2)

- error en descarregar (usada 6.25%, coincidències 1)

- no s'ha pogut baixar (usada 6.25%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 6.25%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 6.25%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 64.29%, coincidències 9)

- descarrega el fitxer (usada 14.29%, coincidències 2)

- descarrega l'arxiu (usada 7.14%, coincidències 1)

- descarregar el fitxer (usada 7.14%, coincidències 1)

- descarregar arxiu (usada 7.14%, coincidències 1)

download finished ha acabat la baixada

- ha acabat la baixada (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada acabada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 62.50%, coincidències 5)

- carpeta de baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 87.50%, coincidències 7)

- baixades (usada 12.50%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 54.55%, coincidències 6)

- baixar ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- descarrega-ho ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixeu ara (usada 9.09%, coincidències 1)

download started s'ha iniciat la baixada

- s'ha iniciat la baixada (usada 75.00%, coincidències 6)

- la baixada ha començat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ha començat la baixada (usada 12.50%, coincidències 1)

download url url de baixada

- url de baixada (usada 57.14%, coincidències 4)

- descarrega url (usada 14.29%, coincidències 1)

- url de descàrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

- adreça url de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 59.26%, coincidències 16)

- s'ha baixat (usada 18.52%, coincidències 5)

- descarregat (usada 14.81%, coincidències 4)

- baixades (usada 3.70%, coincidències 1)

- baixats (usada 3.70%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 40.00%, coincidències 30)

- descarregant (usada 13.33%, coincidències 10)

- baixada (usada 13.33%, coincidències 10)

- s'està descarregant (usada 9.33%, coincidències 7)

- es baixa (usada 8.00%, coincidències 6)

- baixant (usada 8.00%, coincidències 6)

- baixades (usada 5.33%, coincidències 4)

- s'esta descarrengant (usada 1.33%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.33%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- baixada dels paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'estan baixant les paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets. (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'estan descarregant els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 82.22%, coincidències 74)

- descàrregues (usada 14.44%, coincidències 13)

- descarregues (usada 2.22%, coincidències 2)

- baixades descàrregues (usada 1.11%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 85.71%, coincidències 42)

- dpi (usada 14.29%, coincidències 7)

draft esborrany

- esborrany (usada 90.16%, coincidències 55)

- calat (usada 4.92%, coincidències 3)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 3.28%, coincidències 2)

- esborranys (usada 1.64%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 22)

drag arrossega

- arrossega (usada 82.35%, coincidències 14)

- arrossegueu (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrossegament (usada 5.88%, coincidències 1)

- resistència (usada 5.88%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 0.00%, coincidències 0)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 57.14%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar anar (usada 28.57%, coincidències 4)

- arrossegar i llançar (usada 7.14%, coincidències 1)

- arrossega i deixa (usada 7.14%, coincidències 1)

dragon drac

- drac (usada 100.00%, coincidències 8)

draw dibuix

- dibuix (usada 49.12%, coincidències 28)

- dibuixa (usada 31.58%, coincidències 18)

- empat (usada 7.02%, coincidències 4)

- dibuixar (usada 5.26%, coincidències 3)

- traça (usada 3.51%, coincidències 2)

- dibuix / dibuixat (usada 1.75%, coincidències 1)

- roba (usada 1.75%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 63.83%, coincidències 30)

- dibuixant (usada 29.79%, coincidències 14)

- dibuixar (usada 4.26%, coincidències 2)

- dibuixat (usada 2.13%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 10)

drinking water aigua potable

- aigua potable (usada 62.50%, coincidències 5)

- punt d'aigua potable (usada 25.00%, coincidències 2)

- aigua per a beure (usada 12.50%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 75.00%, coincidències 12)

- càrrega (usada 6.25%, coincidències 1)

- dispositiu (usada 6.25%, coincidències 1)

- conduir (usada 6.25%, coincidències 1)

- controlador (usada 6.25%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 85.37%, coincidències 35)

- conductor (usada 9.76%, coincidències 4)

- controlador programa de control (usada 2.44%, coincidències 1)

- conductora (usada 2.44%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 90.00%, coincidències 9)

- conductors (usada 10.00%, coincidències 1)

drives unitats

- unitats (usada 85.71%, coincidències 6)

- unitats de disc (usada 14.29%, coincidències 1)

drop deixa anar

- deixa anar (usada 18.75%, coincidències 3)

- descarta (usada 12.50%, coincidències 2)

- drop (usada 12.50%, coincidències 2)

- deixa caure (usada 6.25%, coincidències 1)

- deixa (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar (usada 6.25%, coincidències 1)

- llença («drop») (usada 6.25%, coincidències 1)

- col·loca (usada 6.25%, coincidències 1)

- omet (usada 6.25%, coincidències 1)

- abandona (usada 6.25%, coincidències 1)

- perdre (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina (usada 6.25%, coincidències 1)

drop shadow ombra paral·lela

- ombra paral·lela (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra caiguda (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra (usada 15.38%, coincidències 2)

- descarta l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 12)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 66.67%, coincidències 6)

- desplegament (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplegar (usada 11.11%, coincidències 1)

drum tambor

- tambor (usada 71.43%, coincidències 5)

- timbal (usada 28.57%, coincidències 2)

dublin dublín

- dublín (usada 83.33%, coincidències 10)

- dublin (usada 16.67%, coincidències 2)

duck ànec

- ànec (usada 100.00%, coincidències 8)

due venciment

- venciment (usada 55.56%, coincidències 15)

- límit (usada 14.81%, coincidències 4)

- termini (usada 7.41%, coincidències 2)

- vençuda (usada 3.70%, coincidències 1)

- vençut (usada 3.70%, coincidències 1)

- degut (usada 3.70%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 3.70%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.70%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.70%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 53.33%, coincidències 24)

- data límit (usada 26.67%, coincidències 12)

- data de lliurament (usada 4.44%, coincidències 2)

- data límit de lliurament (usada 4.44%, coincidències 2)

- data venciment (usada 2.22%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.22%, coincidències 1)

- tornar el (usada 2.22%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.22%, coincidències 1)

- data de caducitat (usada 2.22%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 44.44%, coincidències 4)

- preliminar (usada 11.11%, coincidències 1)

- fals (usada 11.11%, coincidències 1)

- inútil (usada 11.11%, coincidències 1)

- prova (usada 11.11%, coincidències 1)

- simulat (usada 11.11%, coincidències 1)

dump bolcat

- bolcat (usada 33.33%, coincidències 3)

- dump (usada 33.33%, coincidències 3)

- abocament (usada 11.11%, coincidències 1)

- bolca (usada 11.11%, coincidències 1)

- buidatge (usada 11.11%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 80.18%, coincidències 89)

- duplicar (usada 6.31%, coincidències 7)

- duplicat (usada 6.31%, coincidències 7)

- duplicada (usada 2.70%, coincidències 3)

- duplica el fitxer (usada 0.90%, coincidències 1)

- duplicate (usada 0.90%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.90%, coincidències 1)

- duplicació (usada 0.90%, coincidències 1)

- duplica'l (usada 0.90%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 63.64%, coincidències 7)

- capa duplicada (usada 18.18%, coincidències 2)

- duplicar capa (usada 9.09%, coincidències 1)

- duplica capa (usada 9.09%, coincidències 1)

duplicates duplicats

- duplicats (usada 100.00%, coincidències 9)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 10)

duration durada

- durada (usada 85.44%, coincidències 135)

- duració (usada 13.29%, coincidències 21)

- duration (usada 1.27%, coincidències 2)

dust pols

- pols (usada 66.67%, coincidències 6)

- polsim (usada 22.22%, coincidències 2)

- calitja (usada 11.11%, coincidències 1)

dutch holandès

- holandès (usada 52.94%, coincidències 27)

- neerlandès (usada 37.25%, coincidències 19)

- holandés (usada 3.92%, coincidències 2)

- alemany (usada 1.96%, coincidències 1)

- neerlandés (usada 1.96%, coincidències 1)

- holandes (usada 1.96%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 23)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 79.17%, coincidències 19)

- dinàmica (usada 16.67%, coincidències 4)

- dynamic (usada 4.17%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 80.00%, coincidències 12)

- bhutanès (usada 13.33%, coincidències 2)

- dzongka (usada 6.67%, coincidències 1)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 71.83%, coincidències 51)

- adreça electrònica (usada 11.27%, coincidències 8)

- correu-e (usada 5.63%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 4.23%, coincidències 3)

- e-mail (usada 2.82%, coincidències 2)

- adreça electrònica correu electrònic (m) (usada 1.41%, coincidències 1)

- email (usada 1.41%, coincidències 1)

- correu (usada 1.41%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 43.48%, coincidències 10)

- adreça de correu electrònic (usada 30.43%, coincidències 7)

- adreça de correu (usada 17.39%, coincidències 4)

- correu electrònic (usada 4.35%, coincidències 1)

- adreça de correu-e (usada 4.35%, coincidències 1)

eagle àguila

- àguila (usada 60.00%, coincidències 6)

- eagle (usada 40.00%, coincidències 4)

earth terra</