Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories.html

Anglès Català Opcions considerades
(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 50.00%, coincidències 7)

- (copia) (usada 28.57%, coincidències 4)

- (copiar) (usada 21.43%, coincidències 3)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 7)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 51.61%, coincidències 16)

- (predeterminat) (usada 35.48%, coincidències 11)

- (predeterminada) (usada 6.45%, coincidències 2)

- (per omissió) (usada 3.23%, coincidències 1)

- (omissió) (usada 3.23%, coincidències 1)

(edit) (edita)

- (edita) (usada 100.00%, coincidències 6)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 95.24%, coincidències 20)

- (buida) (usada 4.76%, coincidències 1)

(hidden) (ocult)

- (ocult) (usada 66.67%, coincidències 6)

- (amagat) (usada 22.22%, coincidències 2)

- (amagada) (usada 11.11%, coincidències 1)

(no name) (sense nom)

- (sense nom) (usada 100.00%, coincidències 8)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 90.91%, coincidències 20)

- (sense tema) (usada 9.09%, coincidències 2)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 71.43%, coincidències 5)

- (no title) (usada 14.29%, coincidències 1)

- (cap títol) (usada 14.29%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 98.48%, coincidències 65)

- (sense) (usada 1.52%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 13)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 55.56%, coincidències 5)

- (només lectura) (usada 22.22%, coincidències 2)

- (sols-lectura) (usada 11.11%, coincidències 1)

- (només llegir) (usada 11.11%, coincidències 1)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 90.91%, coincidències 10)

- (opció recomanada) (usada 9.09%, coincidències 1)

(required) (necessari)

- (necessari) (usada 37.50%, coincidències 3)

- (obligatori) (usada 37.50%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 25.00%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 96.55%, coincidències 28)

- (desconeguda) (usada 3.45%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 15)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 95.00%, coincidències 19)

- un dia (usada 5.00%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 96.43%, coincidències 27)

- 1 hora (usada 3.57%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 96.67%, coincidències 29)

- 1 minut (usada 3.33%, coincidències 1)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 100.00%, coincidències 17)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 96.00%, coincidències 24)

- una setmana (usada 4.00%, coincidències 1)

1 year 1 any

- 1 any (usada 100.00%, coincidències 12)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 95.65%, coincidències 22)

- 10 minuts (usada 4.35%, coincidències 1)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 84.62%, coincidències 11)

- 12 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

- cada 12 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 93.75%, coincidències 15)

- cada 15 minuts (usada 6.25%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 12)

16th 16è

- 16è (usada 50.00%, coincidències 4)

- semicorxera (usada 50.00%, coincidències 4)

1st 1r

- 1r (usada 71.43%, coincidències 5)

- 1er (usada 14.29%, coincidències 1)

- 1a (usada 14.29%, coincidències 1)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- dos dies (usada 11.11%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 100.00%, coincidències 12)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 93.75%, coincidències 15)

- 2 minuts (usada 6.25%, coincidències 1)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 10)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 10)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 80.00%, coincidències 8)

- 24 hores (usada 10.00%, coincidències 1)

- les darreres 24 hores (usada 10.00%, coincidències 1)

2d 2d

- 2d (usada 100.00%, coincidències 8)

- bidimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

2nd 2n

- 2n (usada 71.43%, coincidències 5)

- 2on (usada 14.29%, coincidències 1)

- 2a (usada 14.29%, coincidències 1)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- tres dies (usada 11.11%, coincidències 1)

3 hours 3 hores

- 3 hores (usada 100.00%, coincidències 9)

3 minutes 3 minuts

- 3 minuts (usada 100.00%, coincidències 8)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

3 weeks 3 setmanes

- 3 setmanes (usada 100.00%, coincidències 6)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 7)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 92.00%, coincidències 23)

- 30 minuts (usada 4.00%, coincidències 1)

- cada 30 minuts (usada 4.00%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 92.86%, coincidències 13)

- 30 segons (usada 7.14%, coincidències 1)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 34)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3d view vista 3d

- vista 3d (usada 44.44%, coincidències 4)

- visualització 3d (usada 44.44%, coincidències 4)

- 3d (usada 11.11%, coincidències 1)

4th 4t

- 4t (usada 57.14%, coincidències 4)

- 4a (usada 28.57%, coincidències 2)

- 4rt (usada 14.29%, coincidències 1)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 87.50%, coincidències 7)

- cinc dies (usada 12.50%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 24)

5th

- 5è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 5a (usada 28.57%, coincidències 2)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 11)

9th

- 9è (usada 66.67%, coincidències 4)

- 9a (usada 33.33%, coincidències 2)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 88.24%, coincidències 15)

- [file] (usada 11.76%, coincidències 2)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 17)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 91.67%, coincidències 11)

- [options] (usada 8.33%, coincidències 1)

a0 a0

- a0 (usada 93.75%, coincidències 15)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 6.25%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 17)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 16)

a3 a3

- a3 (usada 95.45%, coincidències 21)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 4.55%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 92.86%, coincidències 26)

- la4 (usada 3.57%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 3.57%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 95.24%, coincidències 20)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 4.76%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 17)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 9)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 8)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 8)

aa aa

- aa (usada 80.00%, coincidències 8)

- tt (usada 10.00%, coincidències 1)

- aà (usada 10.00%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 7)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 70.00%, coincidències 14)

- abreviació (usada 25.00%, coincidències 5)

- abreujament (usada 5.00%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 100.00%, coincidències 8)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 81.82%, coincidències 9)

- abkhàzia (usada 18.18%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 35.48%, coincidències 33)

- avorta (usada 21.51%, coincidències 20)

- aborta (usada 20.43%, coincidències 19)

- cancel·la (usada 4.30%, coincidències 4)

- interrompre (usada 4.30%, coincidències 4)

- interrupció (usada 3.23%, coincidències 3)

- abandona (usada 2.15%, coincidències 2)

- atura-ho (usada 2.15%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.08%, coincidències 1)

- abort (usada 1.08%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.08%, coincidències 1)

- anul·la (usada 1.08%, coincidències 1)

- (cancel·la|avorta) (usada 1.08%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.08%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interromput

- interromput (usada 29.41%, coincidències 10)

- avortat (usada 23.53%, coincidències 8)

- interrompuda (usada 23.53%, coincidències 8)

- s'ha interromput (usada 11.76%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 5.88%, coincidències 2)

- interromput -uda (usada 2.94%, coincidències 1)

- interrompre (usada 2.94%, coincidències 1)

aborting s'interromp

- s'interromp (usada 33.33%, coincidències 5)

- s'està avortant (usada 33.33%, coincidències 5)

- s'està interrompent (usada 20.00%, coincidències 3)

- avortant (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està cancel·lant (usada 6.67%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 80.27%, coincidències 179)

- sobre (usada 6.28%, coincidències 14)

- quant al (usada 5.38%, coincidències 12)

- informació (usada 2.24%, coincidències 5)

- al voltant de (usada 1.79%, coincidències 4)

- quant al sigil (usada 1.35%, coincidències 3)

- detalls (usada 0.45%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.45%, coincidències 1)

- cap a (usada 0.45%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.45%, coincidències 1)

- a propòsit de (usada 0.45%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.45%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 75.00%, coincidències 6)

- sobre mi (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre jo mateix (usada 12.50%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 52.38%, coincidències 11)

- quant a les qt (usada 33.33%, coincidències 7)

- quant al qt (usada 9.52%, coincidències 2)

- sobre qt (usada 4.76%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 36.67%, coincidències 11)

- sobre (usada 13.33%, coincidències 4)

- per damunt (usada 10.00%, coincidències 3)

- per sobre (usada 6.67%, coincidències 2)

- damunt (usada 6.67%, coincidències 2)

- part superior (usada 6.67%, coincidències 2)

- més amunt a sobre abans (usada 3.33%, coincidències 1)

- a dalt (usada 3.33%, coincidències 1)

- superior (usada 3.33%, coincidències 1)

- quant al (usada 3.33%, coincidències 1)

- adalt (usada 3.33%, coincidències 1)

- per sobre de (usada 3.33%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 90.91%, coincidències 10)

- valor absolut (usada 9.09%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 80.00%, coincidències 24)

- absoluta (usada 16.67%, coincidències 5)

- absolute (usada 3.33%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 46.15%, coincidències 6)

- mètrica de color absoluta (usada 23.08%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 23.08%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 7.69%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 11)

abstract resum

- resum (usada 97.30%, coincidències 36)

- abstracte (usada 2.70%, coincidències 1)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 96.00%, coincidències 24)

- accel·leració (usada 4.00%, coincidències 1)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 77.78%, coincidències 7)

- drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- (tecla de) drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accept accepta

- accepta (usada 84.44%, coincidències 76)

- acceptar (usada 7.78%, coincidències 7)

- d'acord (usada 5.56%, coincidències 5)

- acceptada (usada 1.11%, coincidències 1)

- acceptat (usada 1.11%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 52.00%, coincidències 13)

- acceptada (usada 44.00%, coincidències 11)

- acceptades (usada 4.00%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 97.10%, coincidències 67)

- accedeix (usada 1.45%, coincidències 1)

- access (usada 1.45%, coincidències 1)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 16)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 65.71%, coincidències 23)

- s'ha denegat l'accés (usada 34.29%, coincidències 12)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 63.64%, coincidències 7)

- s'ha denegat l'accés. (usada 36.36%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 50.00%, coincidències 3)

- accés concedit (usada 33.33%, coincidències 2)

- condeixi l'accés (usada 16.67%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 87.50%, coincidències 7)

- permisos d'accés (usada 12.50%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 58.33%, coincidències 7)

- accés (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'ha accedit (usada 8.33%, coincidències 1)

- data d'accés (usada 8.33%, coincidències 1)

- últim accés (usada 8.33%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 97.96%, coincidències 48)

- accessibility (usada 2.04%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 100.00%, coincidències 11)

account compte

- compte (usada 97.75%, coincidències 87)

- comptes (usada 1.12%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 1.12%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 90.91%, coincidències 10)

- propietats del compte (usada 9.09%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 88.89%, coincidències 8)

- informació de compte (usada 11.11%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 89.66%, coincidències 26)

- nom de compte (usada 10.34%, coincidències 3)

account number número de compte

- número de compte (usada 81.82%, coincidències 9)

- número compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- número comptable (usada 9.09%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 51.52%, coincidències 17)

- configuració del compte (usada 39.39%, coincidències 13)

- ajusts dels comptes (usada 3.03%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 3.03%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 3.03%, coincidències 1)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 15)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 85.71%, coincidències 6)

- comptabilització (usada 14.29%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 49)

accuracy precisió

- precisió (usada 78.26%, coincidències 18)

- exactitud (usada 13.04%, coincidències 3)

- acurat (usada 8.70%, coincidències 2)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 66.67%, coincidències 6)

- reconeixements (usada 33.33%, coincidències 3)

acos acos

- acos (usada 87.50%, coincidències 7)

- arccos (usada 12.50%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 13)

acres acres

- acres (usada 100.00%, coincidències 8)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 98.05%, coincidències 201)

- accions (usada 0.98%, coincidències 2)

- action (usada 0.49%, coincidències 1)

- ubicació (usada 0.49%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 99.22%, coincidències 127)

- accións (usada 0.78%, coincidències 1)

activate activa

- activa (usada 74.65%, coincidències 53)

- activar (usada 19.72%, coincidències 14)

- activa'l (usada 1.41%, coincidències 1)

- activat (usada 1.41%, coincidències 1)

- activate (usada 1.41%, coincidències 1)

- (activar|activa|activeu) (usada 1.41%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 81.25%, coincidències 13)

- activada (usada 18.75%, coincidències 3)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 50.00%, coincidències 3)

- s'activa (usada 33.33%, coincidències 2)

- activar (usada 16.67%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 10)

active actiu

- actiu (usada 76.32%, coincidències 87)

- activa (usada 18.42%, coincidències 21)

- activat (usada 2.63%, coincidències 3)

- actius (usada 0.88%, coincidències 1)

- està actiu (usada 0.88%, coincidències 1)

- activitat (usada 0.88%, coincidències 1)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 7)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 42.86%, coincidències 3)

- connectors habilitats (usada 14.29%, coincidències 1)

- plugins actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- connectors actius (usada 14.29%, coincidències 1)

- activa els connectors (usada 14.29%, coincidències 1)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 100.00%, coincidències 6)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 9)

activities activitats

- activitats (usada 96.00%, coincidències 24)

- activitat (usada 4.00%, coincidències 1)

activity activitat

- activitat (usada 98.18%, coincidències 54)

- activitats (usada 1.82%, coincidències 1)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 9)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 17)

actual actual

- actual (usada 55.56%, coincidències 5)

- real (usada 44.44%, coincidències 4)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 23)

ad anunci

- anunci (usada 50.00%, coincidències 4)

- ad (usada 50.00%, coincidències 4)

ad-hoc ad-hoc

- ad-hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

- ad hoc (usada 50.00%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 7)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptable

- adaptable (usada 45.45%, coincidències 5)

- adaptatiu (usada 27.27%, coincidències 3)

- adaptativa (usada 18.18%, coincidències 2)

- adaptatius (usada 9.09%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 92.32%, coincidències 481)

- afegir (usada 5.57%, coincidències 29)

- suma (usada 0.96%, coincidències 5)

- addició (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.19%, coincidències 1)

- add (usada 0.19%, coincidències 1)

- sum (usada 0.19%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.19%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir un comentari (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'està afegint un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 9.09%, coincidències 1)

add a note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegir una nota (usada 44.44%, coincidències 4)

add a user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegiu un altre usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegir usuari (usada 14.29%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 92.59%, coincidències 25)

- afegir un compte (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegeix compte (usada 3.70%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegeix l'acció (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir acció (usada 11.11%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix una direcció (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix adreça (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir adreça (usada 11.11%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix-los tots (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix aplicació (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix l'aplicació (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-hi una aplicació. (usada 9.09%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 37.50%, coincidències 9)

- afegeix una adjunció (usada 25.00%, coincidències 6)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix-hi un adjunt (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegeix adjunció (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegir adjunt (usada 4.17%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix alguns adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix-hi adjunts (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir adjunts (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.67%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix un nou atribut (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 8.33%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 47.54%, coincidències 29)

- afegeix un marcador (usada 13.11%, coincidències 8)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 11.48%, coincidències 7)

- afegeix el marcador (usada 6.56%, coincidències 4)

- afegeix un punt d'interès (usada 4.92%, coincidències 3)

- afegeix una pàgina d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix-hi un marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix preferit (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 42.86%, coincidències 6)

- afegeix categoria (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegir categoria (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegir categoria gt;gt; (usada 7.14%, coincidències 1)

add citation afegeix una cita

- afegeix una cita (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix una referència (usada 33.33%, coincidències 2)

- afegeix cita (usada 16.67%, coincidències 1)

- add citation (usada 16.67%, coincidències 1)

add color afegeix color

- afegeix color (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegeix un color (usada 18.18%, coincidències 2)

- afig un color (usada 9.09%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir columna (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix columna (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix columna(es) (usada 9.09%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 66.67%, coincidències 26)

- afegir comentari (usada 12.82%, coincidències 5)

- afegeix comentari (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegeix-hi un comentari (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegiu un comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegiu comentari (usada 2.56%, coincidències 1)

- add comment (usada 2.56%, coincidències 1)

add component afegeix un component

- afegeix un component (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix component (usada 14.29%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix condició (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir una condició (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir condició (usada 9.09%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 94.12%, coincidències 16)

- afegeix com a contacte (usada 5.88%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 50.00%, coincidències 11)

- afegiu un contacte (usada 18.18%, coincidències 4)

- afegeix contacte (usada 13.64%, coincidències 3)

- afegeix als contactes (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegeix el contacte (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir contacte (usada 4.55%, coincidències 1)

add contacts afegeix contactes

- afegeix contactes (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegiu contactes (usada 14.29%, coincidències 1)

add directory afegeix directori

- afegeix directori (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix un directori (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix el directori (usada 11.11%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix l'efecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix una adreça electrònica (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegir correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 2)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 72.22%, coincidències 13)

- afegeix entrada (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegir entrada (usada 11.11%, coincidències 2)

add event afegeix esdeveniment

- afegeix esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix un esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

- crea un esdeveniment (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una incidència (usada 14.29%, coincidències 1)

add feature afegeix un objecte

- afegeix un objecte (usada 50.00%, coincidències 6)

- afegir paràmetre (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix una característica (usada 8.33%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un canal (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el canal (usada 11.11%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 85.71%, coincidències 18)

- afegeix camp (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.76%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 56.52%, coincidències 13)

- afegeix el fitxer (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 13.04%, coincidències 3)

- afegeix fitxer (usada 8.70%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegeix-hi un fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 77.78%, coincidències 21)

- afegeix els fitxers (usada 11.11%, coincidències 3)

- afegeix arxius (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegiu fitxers (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.70%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 61.11%, coincidències 11)

- afegeix filtre (usada 16.67%, coincidències 3)

- afegir filtre (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegeix-hi un filtre (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir un filtre (usada 5.56%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 78.12%, coincidències 25)

- afegeix la carpeta (usada 9.38%, coincidències 3)

- afegir carpeta (usada 6.25%, coincidències 2)

- agrega una carpeta (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix carpeta (usada 3.12%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 79.07%, coincidències 34)

- afegeix grup (usada 11.63%, coincidències 5)

- afegir grup (usada 6.98%, coincidències 3)

- afegeix-hi un grup (usada 2.33%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 58.33%, coincidències 14)

- afegeix imatge (usada 29.17%, coincidències 7)

- afegir imatge (usada 12.50%, coincidències 3)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 72.73%, coincidències 8)

- imatges i icones (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu imatges (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 9.09%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 81.48%, coincidències 22)

- afegeix un ítem (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegeix element (usada 7.41%, coincidències 2)

- afegir ítem (usada 3.70%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir elements (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegir items (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 11.11%, coincidències 1)

- creació d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 53.85%, coincidències 7)

- afegiu-hi una etiqueta (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegeix etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix l'etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 41.18%, coincidències 7)

- afegeix un idioma (usada 23.53%, coincidències 4)

- afegir idioma (usada 17.65%, coincidències 3)

- afegir un idioma (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix l'idioma (usada 5.88%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 64.71%, coincidències 11)

- afegeix capa (usada 23.53%, coincidències 4)

- afegiment capa (usada 5.88%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 5.88%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 87.50%, coincidències 7)

- afegeix línia (usada 12.50%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 89.47%, coincidències 17)

- enllaçar (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

add media afegeix un mèdia

- afegeix un mèdia (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix mèdia (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix suports (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un suport (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un mitjà (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix un contingut multimèdia (usada 11.11%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegir un membre (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegir membre (usada 16.67%, coincidències 1)

add more afegeix-ne més

- afegeix-ne més (usada 77.78%, coincidències 7)

- afegir-ne més (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix més (usada 11.11%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 41.86%, coincidències 18)

- afegeix nou (usada 11.63%, coincidències 5)

- afegeix un nou (usada 9.30%, coincidències 4)

- afegeix nova (usada 6.98%, coincidències 3)

- afegeix una nova (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegeix-ne un de nou (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegir nova (usada 4.65%, coincidències 2)

- afegeix-ne un (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix-ne nous (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegir un de nou (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix nou/nova (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegir un nou (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegir nou (usada 2.33%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.33%, coincidències 1)

add new group afegeix un grup nou

- afegeix un grup nou (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix un nou grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix-hi un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir nou grup (usada 10.00%, coincidències 1)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 78.57%, coincidències 11)

- afegeix un etiqueta nova (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix una nova etiqueta (usada 7.14%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegir nou usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un nou usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir node (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix node (usada 18.18%, coincidències 2)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 61.90%, coincidències 13)

- afegeix nota (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegir nota (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegiu-hi una nota (usada 4.76%, coincidències 1)

- afegir una nota (usada 4.76%, coincidències 1)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix la pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 7.14%, coincidències 1)

add path afegeix un camí

- afegeix un camí (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix camí (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix una ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegeix-hi un camí (usada 14.29%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 76.92%, coincidències 10)

- afegir un punt (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir punt (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 7.69%, coincidències 1)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 83.33%, coincidències 10)

- afegeix-hi una impressora (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix-hi la impressora (usada 8.33%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 90.48%, coincidències 19)

- afegeix perfil (usada 9.52%, coincidències 2)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegeix propietat (usada 14.29%, coincidències 2)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

add repository afegeix un repositori

- afegeix un repositori (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un dipòsit (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el repositori (usada 11.11%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 56.25%, coincidències 9)

- afegeix fila (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegir fila (usada 12.50%, coincidències 2)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 78.26%, coincidències 18)

- afegeix-hi una regla (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegir regla (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegeix regla (usada 4.35%, coincidències 1)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 100.00%, coincidències 10)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegir la secció (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegiu una secció (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir secció (usada 10.00%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix servei (usada 28.57%, coincidències 2)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 40.91%, coincidències 9)

- afegeix etiqueta (usada 31.82%, coincidències 7)

- afegir etiqueta (usada 18.18%, coincidències 4)

- afegeix l'etiqueta (usada 4.55%, coincidències 1)

- edició d'etiqueta (usada 4.55%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 73.68%, coincidències 14)

- afegiu etiquetes (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegeix les etiquetes (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 5.26%, coincidències 1)

- add tags (usada 5.26%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegeix un text (usada 35.71%, coincidències 5)

- afegir text (usada 7.14%, coincidències 1)

add title afegeix un títol

- afegeix un títol (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix títol (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir títol (usada 11.11%, coincidències 1)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegir a (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir (usada 7.14%, coincidències 1)

- per a (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix (usada 7.14%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 52.94%, coincidències 9)

- afegeix als marcadors (usada 29.41%, coincidències 5)

- afegeix als punts (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 5.88%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 5.88%, coincidències 1)

add to cart afegeix a la cistella

- afegeix a la cistella (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegir a la cistella (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix al carretó (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegiu al carretó (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix al cistell (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir al carret (usada 10.00%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 87.50%, coincidències 21)

- afegir al diccionari (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegeix-la al diccionari (usada 4.17%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 57.89%, coincidències 22)

- afegeix als favorits (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix a les preferides (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegeix a preferits (usada 7.89%, coincidències 3)

- afegir als preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir a preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir a favorits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix als llocs d'interès (usada 2.63%, coincidències 1)

- afegeix-lo als preferits (usada 2.63%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 73.33%, coincidències 11)

- afegir al grup (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix-lo a un grup (usada 6.67%, coincidències 1)

add to list afegeix a la llista

- afegeix a la llista (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegir a la llista (usada 11.11%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 18)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 8.33%, coincidències 1)

add track afegeix una pista

- afegeix una pista (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegir track (usada 16.67%, coincidències 1)

add url afegeix un url

- afegeix un url (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegeix l'url (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix url (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 9.09%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 67.86%, coincidències 19)

- afegeix usuari (usada 21.43%, coincidències 6)

- afegir usuari (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix (usada 3.57%, coincidències 1)

add users afegir usuaris

- afegir usuaris (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix usuaris (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegiu-hi usuaris (usada 11.11%, coincidències 1)

add word afegeix una paraula

- afegeix una paraula (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix paraula (usada 28.57%, coincidències 2)

add-on complement

- complement (usada 100.00%, coincidències 8)

add-ons complements

- complements (usada 87.50%, coincidències 28)

- extensions (usada 9.38%, coincidències 3)

- productes addicionals (usada 3.12%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 64.86%, coincidències 24)

- s'ha afegit (usada 10.81%, coincidències 4)

- afegida (usada 10.81%, coincidències 4)

- afegits (usada 5.41%, coincidències 2)

- creat (usada 2.70%, coincidències 1)

- added (usada 2.70%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.70%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegint (usada 22.22%, coincidències 2)

- addició (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 47.37%, coincidències 9)

- addició (usada 36.84%, coincidències 7)

- afegeix (usada 15.79%, coincidències 3)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 90.91%, coincidències 10)

- informació complementària (usada 9.09%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 97.06%, coincidències 33)

- altres (usada 2.94%, coincidències 1)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 91.67%, coincidències 11)

- opcions adicionals (usada 8.33%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 71.43%, coincidències 10)

- configuració addicional (usada 21.43%, coincidències 3)

- arranjaments addicionals (usada 7.14%, coincidències 1)

additions addicions

- addicions (usada 71.43%, coincidències 5)

- adicions (usada 14.29%, coincidències 1)

- afegits (usada 14.29%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 97.79%, coincidències 177)

- direcció (usada 1.10%, coincidències 2)

- address (usada 0.55%, coincidències 1)

- adreces (usada 0.55%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 97.14%, coincidències 34)

- agenda (usada 2.86%, coincidències 1)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 9)

address line 1 adreça línia 1

- adreça línia 1 (usada 42.86%, coincidències 3)

- línia 1 de l'adreça (usada 28.57%, coincidències 2)

- línia d'adreça 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

- direcció postal 1 (usada 14.29%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 29)

adelaide adelaide

- adelaide (usada 85.71%, coincidències 6)

- adelaida (usada 14.29%, coincidències 1)

adjust ajusta

- ajusta (usada 73.68%, coincidències 14)

- ajust (usada 10.53%, coincidències 2)

- adequa (usada 10.53%, coincidències 2)

- ajustar (usada 5.26%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 50.00%, coincidències 4)

- ajust (usada 25.00%, coincidències 2)

- paràmetre (usada 12.50%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 12.50%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 51.06%, coincidències 24)

- admin (usada 25.53%, coincidències 12)

- administració (usada 17.02%, coincidències 8)

- administra (usada 4.26%, coincidències 2)

- administracio (usada 2.13%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 55.56%, coincidències 5)

- utilitats d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 40)

administrative administratiu

- administratiu (usada 85.71%, coincidències 6)

- administratius (usada 14.29%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 93.33%, coincidències 28)

- administrador/a (usada 6.67%, coincidències 2)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 75.00%, coincidències 6)

- contrasenya d'administrador (usada 12.50%, coincidències 1)

- contrasenya d'administració (usada 12.50%, coincidències 1)

administrators administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 10)

admins administradors

- administradors (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced avançat

- avançat (usada 89.60%, coincidències 181)

- configuració avançada (usada 4.46%, coincidències 9)

- avançades (usada 2.97%, coincidències 6)

- avançada (usada 1.98%, coincidències 4)

- avançat -ada (usada 0.50%, coincidències 1)

- difícil (negra) (usada 0.50%, coincidències 1)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 98.57%, coincidències 69)

- paràmetres avançats (usada 1.43%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 12)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 26)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 57.63%, coincidències 34)

- paràmetres avançats (usada 20.34%, coincidències 12)

- ajusts avançats (usada 10.17%, coincidències 6)

- opcions avançades (usada 6.78%, coincidències 4)

- arranjament avançat (usada 5.08%, coincidències 3)

adventure aventura

- aventura (usada 85.71%, coincidències 6)

- aventures (usada 14.29%, coincidències 1)

advertising publicitat

- publicitat (usada 71.43%, coincidències 5)

- publicitari -ària (usada 14.29%, coincidències 1)

- anuncis (usada 14.29%, coincidències 1)

aegean numbers nombres egeus

- nombres egeus (usada 66.67%, coincidències 4)

- nombres de l'egeu (usada 16.67%, coincidències 1)

- números egees (usada 16.67%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 90.91%, coincidències 10)

- afar (ètnia) (usada 9.09%, coincidències 1)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 96.43%, coincidències 27)

- afghanistan (usada 3.57%, coincidències 1)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 16)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / abidjan (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / accra (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/alger

- àfrica/alger (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica/algiers (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bamako (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bangui àfrica/bangui

- àfrica/bangui (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bangui (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/banjul àfrica/banjul

- àfrica/banjul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / banjul (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bissau àfrica/bissau

- àfrica/bissau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bissau (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / blantyre (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / brazzaville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / bujumbura (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica/cairo (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / el caire (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / casablanca (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ceuta (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / conakry (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/dakar àfrica/dakar

- àfrica/dakar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / dakar (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / djibouti (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / douala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / freetown (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / gaborone (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / harare (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / johannesburg (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kampala (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/khartoum àfrica/khartoum

- àfrica/khartoum (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/khartum (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / khartoum (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kigali (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / kinshasa (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lagos (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 83.33%, coincidències 5)

- africa / libreville (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / lomé (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / luanda (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lubumbashi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / lusaka (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / malabo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maputo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / maseru (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mbabane àfrica/mbabane

- àfrica/mbabane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / mbabane (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/mogadiscio (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / muqdisho (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 50.00%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 33.33%, coincidències 2)

- àfrica / monròvia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nairobi (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ndjamena àfrica/ndjamena

- àfrica/ndjamena (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/n'djamena (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / ndjamena (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / niamey (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / nouakchott (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / ouagadougou (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / porto-novo (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / tripoli (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 66.67%, coincidències 4)

- àfrica/tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àfrica / tunísia (usada 16.67%, coincidències 1)

africa/windhoek àfrica/windhoek

- àfrica/windhoek (usada 83.33%, coincidències 5)

- àfrica / windhoek (usada 16.67%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 92.31%, coincidències 24)

- afrikans (usada 3.85%, coincidències 1)

- africà (usada 3.85%, coincidències 1)

after després

- després (usada 76.40%, coincidències 68)

- després de (usada 21.35%, coincidències 19)

- posteriors (usada 1.12%, coincidències 1)

- after (usada 1.12%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 87.50%, coincidències 7)

- vespre (usada 12.50%, coincidències 1)

again un altre cop

- un altre cop (usada 33.33%, coincidències 2)

- una altra vegada (usada 33.33%, coincidències 2)

- tornar a de nou una altra vegada (usada 16.67%, coincidències 1)

- torna (usada 16.67%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 89.66%, coincidències 26)

- antiguitat (usada 6.90%, coincidències 2)

- vella (usada 3.45%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 50.00%, coincidències 6)

- agrega (usada 33.33%, coincidències 4)

- agregar (usada 8.33%, coincidències 1)

- aggregate (usada 8.33%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 15)

ago fa

- fa (usada 50.00%, coincidències 4)

- enrere (usada 25.00%, coincidències 2)

- en el passat (usada 12.50%, coincidències 1)

- abans (usada 12.50%, coincidències 1)

agree d'acord

- d'acord (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi estic d'acord (usada 27.27%, coincidències 3)

- accepta (usada 9.09%, coincidències 1)

aguascalientes aguascalientes

- aguascalientes (usada 100.00%, coincidències 8)

ahom ahom

- ahom (usada 100.00%, coincidències 6)

aim aim

- aim (usada 100.00%, coincidències 9)

airplane mode mode d'avió

- mode d'avió (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode avió (usada 28.57%, coincidències 2)

airport aeroport

- aeroport (usada 100.00%, coincidències 8)

akan àkan

- àkan (usada 91.67%, coincidències 11)

- akan (usada 8.33%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 11)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 19)

alarm clock alarma

- alarma (usada 28.57%, coincidències 2)

- despertador (usada 28.57%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 14.29%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 14.29%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 14.29%, coincidències 1)

alarms alarmes

- alarmes (usada 100.00%, coincidències 11)

alaska alaska

- alaska (usada 100.00%, coincidències 14)

albania albània

- albània (usada 95.83%, coincidències 23)

- albania (usada 4.17%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 94.12%, coincidències 32)

- albania (usada 2.94%, coincidències 1)

- albanés (usada 2.94%, coincidències 1)

alberta alberta

- alberta (usada 100.00%, coincidències 9)

album àlbum

- àlbum (usada 94.83%, coincidències 55)

- album (usada 5.17%, coincidències 3)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 93.33%, coincidències 28)

- artista d'àlbum (usada 6.67%, coincidències 2)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 22)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols químics (usada 25.00%, coincidències 2)

- símbols d'alquímia (usada 25.00%, coincidències 2)

alert avís

- avís (usada 61.54%, coincidències 56)

- alerta (usada 34.07%, coincidències 31)

- alert (usada 2.20%, coincidències 2)

- (missatge d') avís || atenció (f) (usada 1.10%, coincidències 1)

- atenció (usada 1.10%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 83.33%, coincidències 10)

- avisos (usada 8.33%, coincidències 1)

- alerts (usada 8.33%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 17)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 29)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 8)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 9)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 56.25%, coincidències 18)

- algoritme (usada 40.62%, coincidències 13)

- algorisme algoritme (usada 3.12%, coincidències 1)

alias àlies

- àlies (usada 81.03%, coincidències 47)

- alias (usada 10.34%, coincidències 6)

- sobrenom (usada 5.17%, coincidències 3)

- pseudònim (usada 1.72%, coincidències 1)

- àlias (usada 1.72%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 13)

- pseudònims (usada 6.67%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 6.67%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 61.29%, coincidències 19)

- alineació (usada 25.81%, coincidències 8)

- alineament (usada 3.23%, coincidències 1)

- orientació (usada 3.23%, coincidències 1)

- aliniació (usada 3.23%, coincidències 1)

- align (usada 3.23%, coincidències 1)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 43.75%, coincidències 7)

- alineació inferior (usada 18.75%, coincidències 3)

- alinea avall (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 52.17%, coincidències 12)

- alineació al centre (usada 17.39%, coincidències 4)

- alineació centrada (usada 8.70%, coincidències 2)

- alinear al centre (usada 8.70%, coincidències 2)

- alinea centrat (usada 4.35%, coincidències 1)

- centra (usada 4.35%, coincidències 1)

- align center (usada 4.35%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 80.00%, coincidències 36)

- alineació a l'esquerra (usada 6.67%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 4.44%, coincidències 2)

- alineat esquerra (usada 2.22%, coincidències 1)

- alinear a l'esquerre (usada 2.22%, coincidències 1)

- alinear a l'esquerra (usada 2.22%, coincidències 1)

- align left (usada 2.22%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 82.98%, coincidències 39)

- alineació a la dreta (usada 6.38%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 4.26%, coincidències 2)

- alinear a la dreta (usada 4.26%, coincidències 2)

- align right (usada 2.13%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 43.75%, coincidències 7)

- alineació superior (usada 18.75%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 12.50%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 6.25%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 6.25%, coincidències 1)

aligned alineat

- alineat (usada 70.00%, coincidències 7)

- alineada (usada 30.00%, coincidències 3)

alignment alineació

- alineació (usada 93.65%, coincidències 118)

- alineament (usada 4.76%, coincidències 6)

- adaptació (usada 0.79%, coincidències 1)

- alineaci (usada 0.79%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 59.84%, coincidències 222)

- tots (usada 27.76%, coincidències 103)

- totes (usada 10.78%, coincidències 40)

- tothom (usada 0.54%, coincidències 2)

- totes les proves (usada 0.54%, coincidències 2)

- tota (usada 0.27%, coincidències 1)

- totes les seccions (usada 0.27%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- totes les sol·licituds (usada 12.50%, coincidències 1)

all apps totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 12)

all articles tots els articles

- tots els articles (usada 100.00%, coincidències 8)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 12)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 77.78%, coincidències 7)

- tos els canals (usada 11.11%, coincidències 1)

- tor els canals (usada 11.11%, coincidències 1)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 100.00%, coincidències 14)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 26)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 78.57%, coincidències 11)

- totes les cites (usada 14.29%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 7.14%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 94.69%, coincidències 107)

- tots els arxius (usada 3.54%, coincidències 4)

- totes els fitxers (usada 0.88%, coincidències 1)

- afegeix fitxers (usada 0.88%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 75.00%, coincidències 21)

- tots els arxius (*) (usada 25.00%, coincidències 7)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 69.44%, coincidències 25)

- tots els arxius (*.*) (usada 30.56%, coincidències 11)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 7)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 7)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 57.14%, coincidències 4)

- tots els ítems (usada 42.86%, coincidències 3)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 50.00%, coincidències 8)

- tots els idiomes (usada 25.00%, coincidències 4)

- tots els llenguatges (usada 25.00%, coincidències 4)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 11)

all notes totes les notes

- totes les notes (usada 100.00%, coincidències 6)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 96.88%, coincidències 31)

- all pages (usada 3.12%, coincidències 1)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 11)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 80.00%, coincidències 8)

- tots els drets reservats. (usada 10.00%, coincidències 1)

- s' han reservat tots els drets (usada 10.00%, coincidències 1)

all settings tota la configuració

- tota la configuració (usada 20.00%, coincidències 2)

- totes les configuracions (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els paràmetres (usada 20.00%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 20.00%, coincidències 2)

- tot l'arranjament (usada 10.00%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 10.00%, coincidències 1)

all styles tots els estils

- tots els estils (usada 100.00%, coincidències 12)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 61.54%, coincidències 8)

- tots els fitxers compatibles (usada 23.08%, coincidències 3)

- tots els fitxers suportats (usada 7.69%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 7.69%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 85.29%, coincidències 29)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- tots els formats admesos (usada 2.94%, coincidències 1)

- totes les formats compatibles (usada 2.94%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 19)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 10)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 23)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allow permet

- permet (usada 87.50%, coincidències 77)

- permet-ho (usada 6.82%, coincidències 6)

- permetre (usada 3.41%, coincidències 3)

- admet (usada 1.14%, coincidències 1)

- permès (usada 1.14%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 62.96%, coincidències 17)

- permeses (usada 11.11%, coincidències 3)

- amb permís (usada 7.41%, coincidències 2)

- autoritzat -ada permès -esa (usada 3.70%, coincidències 1)

- permesos (usada 3.70%, coincidències 1)

- permés (usada 3.70%, coincidències 1)

- es permet (usada 3.70%, coincidències 1)

- permesa (usada 3.70%, coincidències 1)

almería almeria

- almeria (usada 57.14%, coincidències 4)

- almería (usada 42.86%, coincidències 3)

alpha alfa

- alfa (usada 89.16%, coincidències 74)

- alpha (usada 7.23%, coincidències 6)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.20%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.20%, coincidències 1)

- alfa = (usada 1.20%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 9)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 62.50%, coincidències 5)

- formes de presentació alfabètiques (usada 37.50%, coincidències 3)

alphabetically alfabèticament

- alfabèticament (usada 100.00%, coincidències 7)

alpine alpine

- alpine (usada 54.55%, coincidències 6)

- alpí (usada 45.45%, coincidències 5)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.44%, coincidències 38)

- tecla alternativa dreta (usada 2.56%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- text de la imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

- text alt (usada 14.29%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 30.77%, coincidències 4)

- alta+a (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+t (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt+p (usada 15.38%, coincidències 2)

- alt + a (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+d (usada 7.69%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+c alt+c

- alt+c (usada 61.54%, coincidències 8)

- alt+t (usada 30.77%, coincidències 4)

- alt+u (usada 7.69%, coincidències 1)

alt+o alt+o

- alt+o (usada 90.48%, coincidències 19)

- alt+g (usada 9.52%, coincidències 2)

alt+s alt+s

- alt+s (usada 66.67%, coincidències 6)

- alt + s (usada 33.33%, coincidències 3)

alt+up alt+amunt

- alt+amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- alt+fletxa amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 50.00%, coincidències 5)

- alterna (usada 20.00%, coincidències 2)

- alternat (usada 10.00%, coincidències 1)

- alternatiu -iva (usada 10.00%, coincidències 1)

- alternativa (usada 10.00%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 81.82%, coincidències 9)

- alternatiu (usada 18.18%, coincidències 2)

altitude altitud

- altitud (usada 92.00%, coincidències 23)

- altura (usada 8.00%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 99.05%, coincidències 104)

- always (usada 0.95%, coincidències 1)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 50.00%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 40.00%, coincidències 4)

- pregunta-ho sempre. (usada 10.00%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 33.33%, coincidències 3)

- sempre actiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- sempre activada (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre encès (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 11.11%, coincidències 1)

- sempre (usada 11.11%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 28.00%, coincidències 7)

- sempre per damunt (usada 20.00%, coincidències 5)

- sempre per sobre (usada 12.00%, coincidències 3)

- sempre visible (usada 12.00%, coincidències 3)

- sempre al capdamunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 8.00%, coincidències 2)

- sempre en primer pla (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre al davant (usada 4.00%, coincidències 1)

- sempre a la part superior (usada 4.00%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 77.78%, coincidències 14)

- mostrar sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

- mostra'l sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

- mostra-ho sempre (usada 5.56%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 5.56%, coincidències 1)

am am

- am (usada 88.37%, coincidències 38)

- a. m. (usada 4.65%, coincidències 2)

- a.m. (usada 2.33%, coincidències 1)

- a. m. (usada 2.33%, coincidències 1)

- lam (usada 2.33%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 85.71%, coincidències 6)

- a. m./p. m. (usada 14.29%, coincidències 1)

amapá amapá

- amapá (usada 85.71%, coincidències 6)

- amapà (usada 14.29%, coincidències 1)

amazonas amazones

- amazones (usada 45.45%, coincidències 5)

- amazonas (usada 45.45%, coincidències 5)

- arizona (usada 9.09%, coincidències 1)

ambient ambient

- ambient (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambiental (usada 11.11%, coincidències 1)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / adak (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anchorage (usada 16.67%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / anguilla (usada 16.67%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / antiga (usada 16.67%, coincidències 1)

america/araguaina amèrica/araguaina

- amèrica/araguaina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / araguaina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/aruba amèrica/aruba

- amèrica/aruba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / aruba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/asuncion (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / asunción (usada 16.67%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / barbados (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/belém (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 16.67%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / belize (usada 16.67%, coincidències 1)

america/bogota amèrica/bogotà

- amèrica/bogotà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / bogota (usada 16.67%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / boise (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cancun amèrica/cancun

- amèrica/cancun (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica / cancún (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/cancún (usada 16.67%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/caraques (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / caracas (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/caiena (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chicago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / chihuahua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / cuiaba (usada 16.67%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/curacao (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 16.67%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 6)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dawson (usada 16.67%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / denver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / detroit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / dominica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/edmonton amèrica/edmonton

- amèrica/edmonton (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / edmonton (usada 16.67%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / eirunepe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 83.33%, coincidències 5)

- america / fortaleza (usada 16.67%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / godthab (usada 16.67%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/granada (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / granada (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / guadalupe (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guatemala amèrica/guatemala

- amèrica/guatemala (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guatemala (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / guayaquil (usada 16.67%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/guaiana (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / guyana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / halifax (usada 16.67%, coincidències 1)

america/havana amèrica/havana

- amèrica/havana (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/l'havana (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / hermosillo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / knox (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / marengo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / indiana / vevay (usada 16.67%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / inuvik (usada 16.67%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / iqaluit (usada 16.67%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / jamaica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / juneau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 16.67%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / lima (usada 16.67%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / maceio (usada 16.67%, coincidències 1)

america/managua amèrica/managua

- amèrica/managua (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / managua (usada 16.67%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / manaus (usada 16.67%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 33.33%, coincidències 2)

- amèrica / martinica (usada 16.67%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/mazatlán (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 16.67%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / menominee (usada 16.67%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 50.00%, coincidències 3)

- amèrica/merida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica/mérida (usada 16.67%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / miquelon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / monterrey (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montevideo amèrica/montevideo

- amèrica/montevideo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montevideo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / montserrat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nassau (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nipigon amèrica/nipigon

- amèrica/nipigon (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nipigon (usada 16.67%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / nome (usada 16.67%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / noronha (usada 16.67%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / panamà (usada 16.67%, coincidències 1)

america/pangnirtung amèrica/pangnirtung

- amèrica/pangnirtung (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / pangnirtung (usada 16.67%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / paramaribo (usada 16.67%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / phoenix (usada 16.67%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / port-au-prince (usada 16.67%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / recife (usada 16.67%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / regina (usada 16.67%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / santiago (usada 16.67%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / scoresbysund (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tegucigalpa (usada 16.67%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / thule (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / tijuana (usada 16.67%, coincidències 1)

america/tortola amèrica/tortola

- amèrica/tortola (usada 66.67%, coincidències 4)

- amèrica/tórtola (usada 16.67%, coincidències 1)

- amèrica / tortola (usada 16.67%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / vancouver (usada 16.67%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / whitehorse (usada 16.67%, coincidències 1)

america/winnipeg amèrica/winnipeg

- amèrica/winnipeg (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / winnipeg (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yakutat (usada 16.67%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 83.33%, coincidències 5)

- amèrica / yellowknife (usada 16.67%, coincidències 1)

american express american express

- american express (usada 100.00%, coincidències 6)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 65.00%, coincidències 13)

- samoa nord-americana (usada 25.00%, coincidències 5)

- american samoa (usada 5.00%, coincidències 1)

- samoa américaines (usada 5.00%, coincidències 1)

amharic amhàric

- amhàric (usada 95.00%, coincidències 19)

- amàric (usada 5.00%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 61.33%, coincidències 46)

- import (usada 33.33%, coincidències 25)

- total (usada 4.00%, coincidències 3)

- desplaçament (usada 1.33%, coincidències 1)

amplification amplificació

- amplificació (usada 100.00%, coincidències 6)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 91.67%, coincidències 11)

- extensió (usada 8.33%, coincidències 1)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 91.67%, coincidències 22)

- ha succeït un error (usada 4.17%, coincidències 1)

- hi ha hagut un error (usada 4.17%, coincidències 1)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 84.62%, coincidències 11)

- hi ha hagut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

- ha ocorregut un error. (usada 7.69%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 100.00%, coincidències 8)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 93.75%, coincidències 15)

- anàlisis (usada 6.25%, coincidències 1)

analytics analítiques

- analítiques (usada 53.85%, coincidències 7)

- anàlisi (usada 15.38%, coincidències 2)

- analítica (usada 15.38%, coincidències 2)

- anàlisis (usada 7.69%, coincidències 1)

- analitics (usada 7.69%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 65.00%, coincidències 13)

- analitzador (usada 15.00%, coincidències 3)

- analitzar (usada 10.00%, coincidències 2)

- analyze (usada 10.00%, coincidències 2)

analyzer analitzador

- analitzador (usada 100.00%, coincidències 6)

analyzing s'està analitzant

- s'està analitzant (usada 50.00%, coincidències 3)

- analitzant (usada 50.00%, coincidències 3)

anchor àncora

- àncora (usada 77.78%, coincidències 28)

- ancoratge (usada 11.11%, coincidències 4)

- ancora (usada 5.56%, coincidències 2)

- enllaç (usada 2.78%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 2.78%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 91.67%, coincidències 11)

- ancoratges (usada 8.33%, coincidències 1)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 57.14%, coincidències 4)

- xifres gregues antigues (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres del grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

ancient symbols símbols antics

- símbols antics (usada 100.00%, coincidències 6)

and i

- i (usada 95.51%, coincidències 149)

- and (usada 3.85%, coincidències 6)

- i de (usada 0.64%, coincidències 1)

and more i més

- i més (usada 85.71%, coincidències 6)

- i més coses (usada 14.29%, coincidències 1)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 22)

android android

- android (usada 100.00%, coincidències 9)

angle angle

- angle (usada 99.34%, coincidències 151)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.66%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 19)

angry enfadat

- enfadat (usada 36.36%, coincidències 4)

- emprenyat (usada 36.36%, coincidències 4)

- disgustat (usada 9.09%, coincidències 1)

- enuig (usada 9.09%, coincidències 1)

- enutjat (usada 9.09%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 82.35%, coincidències 14)

- anguila (usada 17.65%, coincidències 3)

animals animals

- animals (usada 100.00%, coincidències 7)

animate anima

- anima (usada 50.00%, coincidències 5)

- anima-ho (usada 30.00%, coincidències 3)

- animar (usada 20.00%, coincidències 2)

animated animat

- animat (usada 66.67%, coincidències 4)

- animat -ada (usada 16.67%, coincidències 1)

- animada (usada 16.67%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 44)

animation speed velocitat de l'animació

- velocitat de l'animació (usada 77.78%, coincidències 7)

- velocitat d'animació (usada 22.22%, coincidències 2)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 17)

ankara ankara

- ankara (usada 100.00%, coincidències 10)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 70.00%, coincidències 7)

- commemoració (usada 20.00%, coincidències 2)

- aniversari de casament (usada 10.00%, coincidències 1)

annotate anotació

- anotació (usada 38.46%, coincidències 5)

- anota (usada 38.46%, coincidències 5)

- anotacions (usada 23.08%, coincidències 3)

annotation anotació

- anotació (usada 86.36%, coincidències 19)

- anotacions (usada 4.55%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 4.55%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 4.55%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 88.89%, coincidències 16)

- anotació (usada 5.56%, coincidències 1)

- annotations (usada 5.56%, coincidències 1)

announcement avís

- avís (usada 45.00%, coincidències 9)

- anunci (usada 40.00%, coincidències 8)

- aví­s (usada 15.00%, coincidències 3)

announcements anuncis

- anuncis (usada 82.61%, coincidències 19)

- avisos (usada 13.04%, coincidències 3)

- novetats (usada 4.35%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 94.34%, coincidències 50)

- anònima (usada 1.89%, coincidències 1)

- anònim -a (usada 1.89%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.89%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 100.00%, coincidències 9)

answer resposta

- resposta (usada 72.41%, coincidències 21)

- respon (usada 24.14%, coincidències 7)

- la resposta (usada 3.45%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 54.55%, coincidències 6)

- contestat (usada 18.18%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 9.09%, coincidències 1)

- contestades (usada 9.09%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 9.09%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 84.62%, coincidències 11)

- nombre de respostes (usada 15.38%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 96.00%, coincidències 24)

- antàrtica (usada 4.00%, coincidències 1)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / casey (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/davis antàrtida/davis

- antàrtida/davis (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / davis (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / dumontdurville (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mawson (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / mcmurdo (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / palmer (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / syowa (usada 16.67%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- antàrtida / vostok (usada 16.67%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 9)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 92.86%, coincidències 13)

- antidentat (usada 7.14%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 71.43%, coincidències 10)

- suavitzat (usada 28.57%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 25)

any qualsevol

- qualsevol (usada 87.69%, coincidències 57)

- any (usada 1.54%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.54%, coincidències 1)

- qualsevol|qualsevulla (usada 1.54%, coincidències 1)

- alguna (usada 1.54%, coincidències 1)

- algun (usada 1.54%, coincidències 1)

- cualsevol (usada 1.54%, coincidències 1)

- cap (usada 1.54%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.54%, coincidències 1)

any time en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 71.43%, coincidències 5)

- qualsevol moment (usada 14.29%, coincidències 1)

- qualsevol hora (usada 14.29%, coincidències 1)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 60.00%, coincidències 6)

- tothom (usada 30.00%, coincidències 3)

- qualsevol persona (usada 10.00%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 21)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 55.56%, coincidències 5)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 3)

- valor d'apertura (usada 11.11%, coincidències 1)

api api

- api (usada 90.91%, coincidències 10)

- interfície de programació d'aplicacions (api en anglès) (usada 9.09%, coincidències 1)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 54.17%, coincidències 13)

- clau de l'api (usada 37.50%, coincidències 9)

- clau d'api (usada 4.17%, coincidències 1)

- api key (usada 4.17%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.91%, coincidències 10)

- apostrophe (usada 9.09%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 72.73%, coincidències 8)

- app (usada 18.18%, coincidències 2)

- apli (usada 9.09%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

appearance aparença

- aparença (usada 92.52%, coincidències 99)

- aspecte (usada 5.61%, coincidències 6)

- interfície (usada 0.93%, coincidències 1)

- aparició (usada 0.93%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 46.43%, coincidències 13)

- annexa (usada 39.29%, coincidències 11)

- afegeix al final (usada 7.14%, coincidències 2)

- afegeix.. (usada 3.57%, coincidències 1)

- afegiu (usada 3.57%, coincidències 1)

appendix apèndix

- apèndix (usada 100.00%, coincidències 8)

apple poma

- poma (usada 76.92%, coincidències 10)

- apple (usada 23.08%, coincidències 3)

applets miniaplicacions

- miniaplicacions (usada 83.33%, coincidències 5)

- applets (usada 16.67%, coincidències 1)

application aplicació

- aplicació (usada 97.26%, coincidències 71)

- candidatura (usada 1.37%, coincidències 1)

- aplicació || sol·licitud (usada 1.37%, coincidències 1)

application id id de l'aplicació

- id de l'aplicació (usada 71.43%, coincidències 5)

- identificador d'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

- identificador de l'aplicació (usada 14.29%, coincidències 1)

application launcher llançador d'aplicacions

- llançador d'aplicacions (usada 75.00%, coincidències 6)

- llançador d'aplicació (usada 25.00%, coincidències 2)

application log registre d'aplicació

- registre d'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre de l'aplicació (usada 42.86%, coincidències 3)

- registre d'aplicacions (usada 14.29%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 10)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 96.83%, coincidències 61)

- candidatures (usada 1.59%, coincidències 1)

- programari (usada 1.59%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 4)

- aplica a (usada 37.50%, coincidències 3)

- objectiu d'aplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 88.60%, coincidències 171)

- aplicar (usada 5.70%, coincidències 11)

- aplica-ho (usada 5.18%, coincidències 10)

- applicar (usada 0.52%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 83.33%, coincidències 15)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

- aplicar canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 83.33%, coincidències 10)

- aplica el filtratge (usada 8.33%, coincidències 1)

- filtra (usada 8.33%, coincidències 1)

apply filters aplica els filtres

- aplica els filtres (usada 83.33%, coincidències 5)

- aplica filtres (usada 16.67%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 73.68%, coincidències 14)

- aplicar a (usada 15.79%, coincidències 3)

- aplica-ho a (usada 5.26%, coincidències 1)

- aplicar || sol·licitar (usada 5.26%, coincidències 1)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 41.67%, coincidències 5)

- aplica a tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- aplica-ho a totes (usada 16.67%, coincidències 2)

- aplica-ho a tots (usada 16.67%, coincidències 2)

approve aprova

- aprova (usada 72.00%, coincidències 18)

- aprovar (usada 24.00%, coincidències 6)

- d'acord (usada 4.00%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 56.52%, coincidències 13)

- aprovada (usada 30.43%, coincidències 7)

- acceptat (usada 4.35%, coincidències 1)

- aprovar (usada 4.35%, coincidències 1)

- aprovades (usada 4.35%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 96.55%, coincidències 28)

- apps (usada 3.45%, coincidències 1)

apr abr.

- abr. (usada 55.00%, coincidències 22)

- abr (usada 40.00%, coincidències 16)

- d'abr. (usada 2.50%, coincidències 1)

- apr (usada 2.50%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 93.55%, coincidències 58)

- d'abril (usada 4.84%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.61%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 50.00%, coincidències 6)

- cian (usada 25.00%, coincidències 3)

- (aqua|aiguamarí|turquesa) (usada 8.33%, coincidències 1)

- aqua (usada 8.33%, coincidències 1)

- turquesa (usada 8.33%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 100.00%, coincidències 8)

ar ar

- ar (usada 100.00%, coincidències 7)

- realitat augmentada (usada 0.00%, coincidències 0)

arabic àrab

- àrab (usada 93.33%, coincidències 70)

- arabic (usada 4.00%, coincidències 3)

- aràbic (usada 2.67%, coincidències 2)

arabic presentation forms-a formes de presentació de l'àrab-a

- formes de presentació de l'àrab-a (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes a de presentació àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - a (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes-a de presentació d'àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes de presentació de l'àrab-b

- formes de presentació de l'àrab-b (usada 28.57%, coincidències 2)

- formes b de presentació àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - b (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 14.29%, coincidències 1)

- formes-b de presentació d'àrab (usada 14.29%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 37.50%, coincidències 3)

- suplement àrab (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement de l'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 14)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 30)

arc cosine arc cosinus

- arc cosinus (usada 87.50%, coincidències 7)

- arccosinus (usada 12.50%, coincidències 1)

arc sine arc sinus

- arc sinus (usada 87.50%, coincidències 7)

- arcsinus (usada 12.50%, coincidències 1)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctangent (usada 12.50%, coincidències 1)

arcade arcade

- arcade (usada 76.92%, coincidències 10)

- videojoc recreatiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- arcada (usada 7.69%, coincidències 1)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 50.00%, coincidències 5)

- arc (usada 20.00%, coincidències 2)

- arch (usada 20.00%, coincidències 2)

- arq. (usada 10.00%, coincidències 1)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.00%, coincidències 19)

- estructura (usada 5.00%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 51.28%, coincidències 40)

- arxiva (usada 39.74%, coincidències 31)

- arxivat (usada 2.56%, coincidències 2)

- arxivar (usada 2.56%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.28%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.28%, coincidències 1)

- archive (usada 1.28%, coincidències 1)

archived arxivat

- arxivat (usada 65.22%, coincidències 15)

- arxivades (usada 8.70%, coincidències 2)

- arxivada (usada 8.70%, coincidències 2)

- arxivats (usada 8.70%, coincidències 2)

- classificat (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'arxiva (usada 4.35%, coincidències 1)

archiver arxivador

- arxivador (usada 100.00%, coincidències 7)

archives arxius

- arxius (usada 84.62%, coincidències 22)

- arxiu (usada 11.54%, coincidències 3)

- notícies arxivades (usada 3.85%, coincidències 1)

archiving arxivament

- arxivament (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'està arxivant (usada 11.11%, coincidències 1)

- arxivant (usada 11.11%, coincidències 1)

- en arxivar (usada 11.11%, coincidències 1)

- arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 51.28%, coincidències 20)

- esteu segur? (usada 20.51%, coincidències 8)

- n'estàs segur? (usada 10.26%, coincidències 4)

- segur? (usada 5.13%, coincidències 2)

- esteu segurs? (usada 2.56%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 2.56%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 2.56%, coincidències 1)

- n'esteu segurs? (usada 2.56%, coincidències 1)

- estàs segur? (usada 2.56%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.40%, coincidències 75)

- superfície (usada 1.30%, coincidències 1)

- àrees (usada 1.30%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 76.92%, coincidències 10)

- arees (usada 15.38%, coincidències 2)

- areas (usada 7.69%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 25)

argument argument

- argument (usada 83.33%, coincidències 5)

- paràmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 96.67%, coincidències 29)

- paràmetres (usada 3.33%, coincidències 1)

arizona arizona

- arizona (usada 100.00%, coincidències 11)

arkansas arkansas

- arkansas (usada 100.00%, coincidències 10)

armenia armènia

- armènia (usada 96.43%, coincidències 27)

- armenia (usada 3.57%, coincidències 1)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 39)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 23)

arranger arranjador

- arranjador (usada 33.33%, coincidències 4)

- arranjaments (usada 25.00%, coincidències 3)

- arreglador (usada 16.67%, coincidències 2)

- organitzador (usada 8.33%, coincidències 1)

- arranger (usada 8.33%, coincidències 1)

- v (usada 8.33%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 81.82%, coincidències 27)

- matriu array (usada 12.12%, coincidències 4)

- array (usada 3.03%, coincidències 1)

- seqüència (usada 3.03%, coincidències 1)

arrival arribada

- arribada (usada 100.00%, coincidències 8)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 37)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 22)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 6)

- paleta de pintura (usada 12.50%, coincidències 1)

- grafisme (usada 12.50%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 19)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 9)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 7)

artist artista

- artista (usada 95.00%, coincidències 57)

- artist (usada 3.33%, coincidències 2)

- intèrpret/artista (usada 1.67%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de l''artista (usada 9.09%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 18)

artwork grafisme

- grafisme (usada 33.33%, coincidències 4)

- obra d'art (usada 16.67%, coincidències 2)

- artwork (usada 16.67%, coincidències 2)

- il·lustracions (usada 16.67%, coincidències 2)

- obra artística (usada 8.33%, coincidències 1)

- peça artística (usada 8.33%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 16)

as com a

- com a (usada 61.54%, coincidències 8)

- as (usada 23.08%, coincidències 3)

- com (usada 15.38%, coincidències 2)

ascending ascendent

- ascendent (usada 95.12%, coincidències 78)

- ascens (usada 3.66%, coincidències 3)

- en ordre ascendent (usada 1.22%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 14)

asia àsia

- àsia (usada 100.00%, coincidències 15)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aden (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/almaty àsia/almaty

- àsia/almaty (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/almati (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / almaty (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/amman àsia/amman

- àsia/amman (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / amman (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / anadyr (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / aqtobe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / ashgabat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/baghdad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bagdad (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bahrain (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/baku àsia/baku

- àsia/baku (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bakú (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / bangkok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / beirut (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/bixkek (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / bishkek (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / brunei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / choibalsan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / colombo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / damasc (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/dacca (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / dhaka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dili (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / dubai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/duixanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / gaza (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / hovd (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/irkutsk àsia/irkutsk

- àsia/irkutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / irkutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jayapura (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/jerusalem àsia/jerusalem

- àsia/jerusalem (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / jerusalem (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kabul (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/kamtxatka (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / karachi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/krasnojarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / krasnoyarsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuching (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / kuwait (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / macau (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / magadan (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / makassar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / manila (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/masqat (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / muscat (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / nicòsia (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/novosibirsk àsia/novosibirsk

- àsia/novosibirsk (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/novosibrisk (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / novosibirsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / omsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / oral (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pontianak (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / pyongyang (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qatar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / qyzylorda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/riad (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/sakhalín (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / sakhalin (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/samarkand àsia/samarkand

- àsia/samarkand (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/samarcanda (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / samarcanda (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/seul (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / seül (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / shanghai (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia / singapur (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / taipei (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tashkent àsia/tashkent

- àsia/tashkent (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/taixkent (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / tashkent (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / tbilisi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tehran (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/thimphu àsia/thimphu

- àsia/thimphu (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/thimbu (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / thimphu (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 50.00%, coincidències 3)

- àsia/tokyo (usada 33.33%, coincidències 2)

- àsia / tokyo (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/ulanbator (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / ulaanbaatar (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/urumqi àsia/urumqi

- àsia/urumqi (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / urumqi (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vientiane (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / vladivostok (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 83.33%, coincidències 5)

- àsia / yakutsk (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/ekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 16.67%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 66.67%, coincidències 4)

- àsia/erevan (usada 16.67%, coincidències 1)

- àsia / yerevan (usada 16.67%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 87.50%, coincidències 7)

- arcsin (usada 12.50%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 71.43%, coincidències 20)

- demana (usada 14.29%, coincidències 4)

- pregunta-ho (usada 7.14%, coincidències 2)

- pregunta-m'ho (usada 3.57%, coincidències 1)

- demanda (usada 3.57%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 33.33%, coincidències 3)

- preguntar (usada 11.11%, coincidències 1)

- pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- cap dubte? (usada 11.11%, coincidències 1)

- formuleu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 11.11%, coincidències 1)

ask every time pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 60.00%, coincidències 6)

- demana-ho cada vegada (usada 20.00%, coincidències 2)

- pregunta-ho cada cop (usada 10.00%, coincidències 1)

- pregunta-m'ho cada vegada (usada 10.00%, coincidències 1)

ask me pregunta-m'ho.

- pregunta-m'ho. (usada 28.57%, coincidències 4)

- demana-m'ho (usada 28.57%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 21.43%, coincidències 3)

- pregunta-m'ho (usada 14.29%, coincidències 2)

- demana'm què vull fer (usada 7.14%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 50.00%, coincidències 7)

- orientació (usada 42.86%, coincidències 6)

- relació d'aspecte (usada 7.14%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 86.54%, coincidències 45)

- ràtio d'aspecte (usada 3.85%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.85%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 3.85%, coincidències 2)

- allargament (usada 1.92%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 90.00%, coincidències 18)

- assameses (usada 5.00%, coincidències 1)

- cyprinion (usada 5.00%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 50.00%, coincidències 7)

- prova (usada 42.86%, coincidències 6)

- valoracions (usada 7.14%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- actius (usada 10.00%, coincidències 1)

- bé (financer) (usada 10.00%, coincidències 1)

- asset (usada 10.00%, coincidències 1)

- recurs (usada 10.00%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 77.78%, coincidències 7)

- actiu (usada 22.22%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 90.32%, coincidències 28)

- assignar (usada 6.45%, coincidències 2)

- (assigna|assignar) (usada 3.23%, coincidències 1)

assigned assignat

- assignat (usada 88.89%, coincidències 8)

- assignada a (usada 11.11%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 81.82%, coincidències 9)

- assignada a (usada 18.18%, coincidències 2)

assignee assignat

- assignat (usada 25.00%, coincidències 2)

- cessionari (usada 25.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 25.00%, coincidències 2)

- assignada a (usada 12.50%, coincidències 1)

- assignatari (usada 12.50%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 50.00%, coincidències 12)

- tasca (usada 25.00%, coincidències 6)

- assignació (usada 20.83%, coincidències 5)

- assignment (usada 4.17%, coincidències 1)

assignments activitats

- activitats (usada 60.00%, coincidències 9)

- assignacions (usada 33.33%, coincidències 5)

- tasques (usada 6.67%, coincidències 1)

assistant assistent

- assistent (usada 87.50%, coincidències 7)

- auxiliar (usada 12.50%, coincidències 1)

association associació

- associació (usada 100.00%, coincidències 10)

asterisk asterisc

- asterisc (usada 100.00%, coincidències 7)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 92.31%, coincidències 12)

- astronomy (usada 7.69%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 17)

at a

- a (usada 72.41%, coincidències 21)

- a les (usada 10.34%, coincidències 3)

- de (usada 3.45%, coincidències 1)

- arrova (usada 3.45%, coincidències 1)

- at (usada 3.45%, coincidències 1)

- el (usada 3.45%, coincidències 1)

- al (usada 3.45%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 66.67%, coincidències 8)

- almenys (usada 25.00%, coincidències 3)

- mínim (usada 8.33%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 87.50%, coincidències 7)

- arctg (usada 12.50%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 92.31%, coincidències 12)

- athens (usada 7.69%, coincidències 1)

atlantic/azores atlàntic/azores

- atlàntic/azores (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/açores (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / açores (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic/bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic / bermudes (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/canary atlàntic/canàries

- atlàntic/canàries (usada 50.00%, coincidències 3)

- atlàntic/illescanàries (usada 33.33%, coincidències 2)

- atlàntic / canàries (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/madeira atlàntic/madeira

- atlàntic/madeira (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / madeira (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 66.67%, coincidències 4)

- atlàntic/reykjavík (usada 16.67%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 16.67%, coincidències 1)

atlantic/stanley atlàntic/stanley

- atlàntic/stanley (usada 83.33%, coincidències 5)

- atlàntic / stanley (usada 16.67%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 88.24%, coincidències 15)

- atlas (usada 11.76%, coincidències 2)

atm atm

- atm (usada 38.46%, coincidències 5)

- caixer automàtic (usada 38.46%, coincidències 5)

- caixer (usada 23.08%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

attach adjunta

- adjunta (usada 88.00%, coincidències 22)

- adjuntar (usada 8.00%, coincidències 2)

- attach (usada 4.00%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- adjunta un arxiu (usada 28.57%, coincidències 2)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 55.00%, coincidències 11)

- adjuntar arxiu (usada 20.00%, coincidències 4)

- adjunta el fitxer (usada 15.00%, coincidències 3)

- adjunta-hi un fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

attached connectat

- connectat (usada 33.33%, coincidències 2)

- adjunt (usada 33.33%, coincidències 2)

- adjunt -a (usada 16.67%, coincidències 1)

- adjuntat (usada 16.67%, coincidències 1)

attached files fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 66.67%, coincidències 4)

- fitxers adjuntats (usada 16.67%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 16.67%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 51.06%, coincidències 24)

- fitxer adjunt (usada 21.28%, coincidències 10)

- adjunció (usada 17.02%, coincidències 8)

- adjuntar (usada 4.26%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 2.13%, coincidències 1)

- adjunció annex (m) fitxer (m) adjunt (usada 2.13%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 2.13%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 40.70%, coincidències 35)

- fitxers adjunts (usada 38.37%, coincidències 33)

- adjuncions (usada 19.77%, coincidències 17)

- fitxers adjunts. (usada 1.16%, coincidències 1)

attack atac

- atac (usada 70.00%, coincidències 7)

- atacar (usada 20.00%, coincidències 2)

- ataca (usada 10.00%, coincidències 1)

attendee assistent

- assistent (usada 71.43%, coincidències 5)

- assistents (usada 28.57%, coincidències 2)

attendees assistents

- assistents (usada 92.31%, coincidències 24)

- auxiliars (usada 7.69%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 94.44%, coincidències 51)

- atribució (usada 3.70%, coincidències 2)

- atributs (usada 1.85%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 81.82%, coincidències 9)

- nom d'atribut (usada 18.18%, coincidències 2)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 4)

- valor d'atribut (usada 37.50%, coincidències 3)

- valor ldap (usada 12.50%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 73)

attribution atribució

- atribució (usada 80.00%, coincidències 8)

- reconeixement (usada 20.00%, coincidències 2)

au ua

- ua (usada 71.43%, coincidències 5)

- au (usada 28.57%, coincidències 2)

auckland auckland

- auckland (usada 100.00%, coincidències 9)

audience audiència

- audiència (usada 62.50%, coincidències 5)

- públic (usada 37.50%, coincidències 3)

audio àudio

- àudio (usada 93.33%, coincidències 140)

- audio (usada 4.67%, coincidències 7)

- àudio|so (usada 0.67%, coincidències 1)

- so (usada 0.67%, coincidències 1)

- àudios (usada 0.67%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 9)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 95.00%, coincidències 19)

- códec d'àudio (usada 5.00%, coincidències 1)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio dvd dvd d'àudio

- dvd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 18)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 84.62%, coincidències 11)

- entrada de l'àudio (usada 15.38%, coincidències 2)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 90.00%, coincidències 9)

- reproductor de so (usada 10.00%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 92.31%, coincidències 12)

- pista de so (usada 7.69%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 6)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 2)

aug ag.

- ag. (usada 50.00%, coincidències 20)

- ago (usada 35.00%, coincidències 14)

- ago. (usada 10.00%, coincidències 4)

- d'ag. (usada 2.50%, coincidències 1)

- ag (usada 2.50%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 94.92%, coincidències 56)

- d'agost (usada 5.08%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 13)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 37)

australia/adelaide austràlia/adelaide

- austràlia/adelaide (usada 50.00%, coincidències 3)

- austràlia/adelaida (usada 33.33%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / brisbane (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / darwin (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / hobart (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / lindeman (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / melbourne (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 83.33%, coincidències 5)

- austràlia / perth (usada 16.67%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 66.67%, coincidències 4)

- austràlia/sidney (usada 16.67%, coincidències 1)

- austràlia / sydney (usada 16.67%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlar de tuvalu (usada 10.00%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 96.77%, coincidències 30)

- austria (usada 3.23%, coincidències 1)

authenticate autentica

- autentica (usada 65.22%, coincidències 15)

- autenticació (usada 17.39%, coincidències 4)

- autenticar (usada 8.70%, coincidències 2)

- autentifica (usada 4.35%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 4.35%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 72.73%, coincidències 8)

- s'ha autenticat (usada 18.18%, coincidències 2)

- autenticat -ada (usada 9.09%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 72.22%, coincidències 13)

- autenticant (usada 16.67%, coincidències 3)

- autentificant (usada 5.56%, coincidències 1)

- us esteu autenticant (usada 5.56%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 97.01%, coincidències 65)

- autentificació (usada 2.99%, coincidències 2)

authentication code codi d'autenticació

- codi d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 6)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 9)

authentication failed l'autenticació ha fallat

- l'autenticació ha fallat (usada 22.73%, coincidències 5)

- ha fallat l'autenticació (usada 22.73%, coincidències 5)

- ha fallat en l'autenticació (usada 13.64%, coincidències 3)

- ha fallat l'autenticació. (usada 9.09%, coincidències 2)

- autentificació fallida (usada 9.09%, coincidències 2)

- ha fallat l'autentificació (usada 4.55%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 4.55%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 4.55%, coincidències 1)

- cal autenticació (usada 4.55%, coincidències 1)

- error d'autenticació (usada 4.55%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 54.55%, coincidències 6)

- l'autentificació ha fallat. (usada 18.18%, coincidències 2)

- ha fallat en l'autenticació. (usada 18.18%, coincidències 2)

- autenticació fallida. (usada 9.09%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 15)

authentication required es requereix autenticació

- es requereix autenticació (usada 37.50%, coincidències 12)

- cal autenticació (usada 34.38%, coincidències 11)

- es necessita autenticació (usada 12.50%, coincidències 4)

- cal autenticar-se (usada 3.12%, coincidències 1)

- cal l'autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 3.12%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 3.12%, coincidències 1)

- requereix l'autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

authentication type tipus d'autenticació

- tipus d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 6)

author autor

- autor (usada 92.65%, coincidències 189)

- autor/a (usada 5.39%, coincidències 11)

- autoria (usada 0.98%, coincidències 2)

- autro (usada 0.49%, coincidències 1)

- author (usada 0.49%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom de l'autor/a (usada 9.09%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 64.71%, coincidències 22)

- autors (usada 20.59%, coincidències 7)

- autor/s (usada 8.82%, coincidències 3)

- autoria (usada 5.88%, coincidències 2)

authorization autorització

- autorització (usada 88.89%, coincidències 8)

- authorization (usada 11.11%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 80.00%, coincidències 12)

- autoritzar (usada 20.00%, coincidències 3)

authors autors

- autors (usada 92.06%, coincidències 58)

- autors/es (usada 7.94%, coincidències 5)

auto auto

- auto (usada 45.83%, coincidències 66)

- automàtic (usada 45.83%, coincidències 66)

- automàtica (usada 6.94%, coincidències 10)

- autocom (usada 0.69%, coincidències 1)

- automàtic|automàtica|automàticament (usada 0.69%, coincidències 1)

auto detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 33.33%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 20.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 3)

- detectar automàticament (usada 20.00%, coincidències 3)

- autodetecció (usada 6.67%, coincidències 1)

auto indent sagnat automàtic

- sagnat automàtic (usada 62.50%, coincidències 5)

- sagna automàticament (usada 37.50%, coincidències 3)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 91.67%, coincidències 11)

- desament automàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 62.50%, coincidències 5)

- selecciona automàticament (usada 25.00%, coincidències 2)

- autoselecciona (usada 12.50%, coincidències 1)

auto update actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 71.43%, coincidències 5)

- actualitza automàticament (usada 28.57%, coincidències 2)

auto-detect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

- detecció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 20.00%, coincidències 2)

- auto-detect (usada 10.00%, coincidències 1)

autocomplete compleció automàtica

- compleció automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- completa automàticament (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleta (usada 20.00%, coincidències 2)

- autocompleció (usada 10.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

- autocompletar (usada 10.00%, coincidències 1)

autodetect detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 43.75%, coincidències 7)

- autodetecta (usada 31.25%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 18.75%, coincidències 3)

- detecta-ho automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 56.25%, coincidències 9)

- compleció automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 6.25%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 81.90%, coincidències 172)

- automàtica (usada 17.14%, coincidències 36)

- per defecte (usada 0.48%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.48%, coincidències 1)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 8)

automatically automàticament

- automàticament (usada 88.89%, coincidències 16)

- automàtica (usada 5.56%, coincidències 1)

- automàtic (usada 5.56%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 60.00%, coincidències 6)

- reprodueix automàticament (usada 40.00%, coincidències 4)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 40.00%, coincidències 6)

- desament automàtic (usada 33.33%, coincidències 5)

- desat automàtic (usada 13.33%, coincidències 2)

- desada automàtica (usada 6.67%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 6.67%, coincidències 1)

autoscroll desplaçament automàtic

- desplaçament automàtic (usada 66.67%, coincidències 4)

- desplaça automàticament (usada 33.33%, coincidències 2)

autosize mida automàtica

- mida automàtica (usada 100.00%, coincidències 8)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 68.75%, coincidències 11)

- engegada automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

- autoinici (usada 6.25%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 6.25%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 6.25%, coincidències 1)

auxiliary auxiliar

- auxiliar (usada 85.71%, coincidències 6)

- auxiliars (usada 14.29%, coincidències 1)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.06%, coincidències 33)

- disponibiltat (usada 2.94%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 94.17%, coincidències 97)

- disponibles (usada 4.85%, coincidències 5)

- disponibilitat (usada 0.97%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 91.67%, coincidències 11)

- accions diponibles (usada 8.33%, coincidències 1)

available commands ordres disponibles

- ordres disponibles (usada 90.00%, coincidències 9)

- odres disponibles (usada 10.00%, coincidències 1)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 17)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available groups grups disponibles

- grups disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 55.56%, coincidències 5)

- idiomes disponibles (usada 44.44%, coincidències 4)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 80.00%, coincidències 8)

- plugins disponibles (usada 20.00%, coincidències 2)

available profiles perfils disponibles

- perfils disponibles (usada 71.43%, coincidències 5)

- dispositius disponibles (usada 28.57%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 88.89%, coincidències 8)

- actualitzacions disponibles. (usada 11.11%, coincidències 1)

avaric àvar

- àvar (usada 85.71%, coincidències 6)

- avàric (usada 14.29%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 20)

average mitjana

- mitjana (usada 88.46%, coincidències 69)

- promig (usada 2.56%, coincidències 2)

- average (usada 2.56%, coincidències 2)

- mitja (usada 1.28%, coincidències 1)

- mitjà -ana (usada 1.28%, coincidències 1)

- mig (usada 1.28%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.28%, coincidències 1)

- normal (usada 1.28%, coincidències 1)

average speed velocitat mitjana

- velocitat mitjana (usada 100.00%, coincidències 8)

avestan avèstic

- avèstic (usada 94.12%, coincidències 16)

- avestan (usada 5.88%, coincidències 1)

away absent

- absent (usada 95.83%, coincidències 23)

- lluny (usada 4.17%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 27)

axis eix

- eix (usada 80.95%, coincidències 17)

- eixos (usada 19.05%, coincidències 4)

aymara aimara

- aimara (usada 90.00%, coincidències 9)

- aymara (usada 10.00%, coincidències 1)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 72.41%, coincidències 21)

- azerbaitjan (usada 24.14%, coincidències 7)

- azerbadjan (usada 3.45%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 82.61%, coincidències 19)

- àceri (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerbaidjan (usada 4.35%, coincidències 1)

- azerí (usada 4.35%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 87.50%, coincidències 7)

- azimuth (usada 12.50%, coincidències 1)

azores azores

- azores (usada 55.56%, coincidències 5)

- açores (usada 44.44%, coincidències 4)

azure atzur

- atzur (usada 55.56%, coincidències 5)

- azure (usada 22.22%, coincidències 2)

- atzurat (usada 11.11%, coincidències 1)

- lapislàtzuli (usada 11.11%, coincidències 1)

b0 b0

- b0 (usada 100.00%, coincidències 7)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 8)

b10 b10

- b10 (usada 100.00%, coincidències 6)

b2 b2

- b2 (usada 100.00%, coincidències 8)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 8)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 9)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 9)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 8)

b7 b7

- b7 (usada 100.00%, coincidències 6)

b8 b8

- b8 (usada 100.00%, coincidències 6)

b9 b9

- b9 (usada 100.00%, coincidències 6)

back enrere

- enrere (usada 86.89%, coincidències 285)

- endarrere (usada 3.66%, coincidències 12)

- torna (usada 2.44%, coincidències 8)

- tornar (usada 1.52%, coincidències 5)

- revers (usada 1.22%, coincidències 4)

- darrere (usada 0.91%, coincidències 3)

- anterior (usada 0.61%, coincidències 2)

- darrera (usada 0.30%, coincidències 1)

- ves arrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- esquena (usada 0.30%, coincidències 1)

- part de darrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- part posterior (usada 0.30%, coincidències 1)

- posterior (usada 0.30%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.30%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.30%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 66.67%, coincidències 6)

- torna a l'inici (usada 22.22%, coincidències 2)

- tornar amunt (usada 11.11%, coincidències 1)

backend dorsal

- dorsal (usada 36.36%, coincidències 4)

- rerefons (usada 27.27%, coincidències 3)

- rerefons segon pla en execució execució secundària (f) (usada 9.09%, coincidències 1)

- fons (usada 9.09%, coincidències 1)

- de fondo (usada 9.09%, coincidències 1)

- suport (usada 9.09%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 90.42%, coincidències 151)

- segon pla (usada 2.99%, coincidències 5)

- en segon pla (usada 1.80%, coincidències 3)

- fons de pantalla (usada 1.20%, coincidències 2)

- color de fons (usada 0.60%, coincidències 1)

- en segon terme (usada 0.60%, coincidències 1)

- segon pla fons (usada 0.60%, coincidències 1)

- background (usada 0.60%, coincidències 1)

- rerefons (usada 0.60%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.60%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 73.72%, coincidències 115)

- color del fons (usada 26.28%, coincidències 41)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 30)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 12)

backgrounds fons

- fons (usada 80.00%, coincidències 8)

- fons de l'escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 10.00%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 87.50%, coincidències 7)

- contrabarra (usada 12.50%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 28)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 71.43%, coincidències 25)

- còpia (usada 5.71%, coincidències 2)

- backup (usada 5.71%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 5.71%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 2.86%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.86%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.86%, coincidències 1)

- fer còpia de seguretat (usada 2.86%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 91.67%, coincidències 11)

- còpies (usada 8.33%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 70.83%, coincidències 17)

- endarrere (usada 12.50%, coincidències 3)

- cap endarrere (usada 4.17%, coincidències 1)

- recula (usada 4.17%, coincidències 1)

- backward (usada 4.17%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 4.17%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 63.64%, coincidències 7)

- cap enrere (usada 27.27%, coincidències 3)

- endarrere (usada 9.09%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 54.55%, coincidències 12)

- dolenta (usada 31.82%, coincidències 7)

- incorrecte -a erroni -ònia (usada 4.55%, coincidències 1)

- malament (usada 4.55%, coincidències 1)

- roí (usada 4.55%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 42.86%, coincidències 6)

- petició errònia (usada 21.43%, coincidències 3)

- petició incorrecta (usada 14.29%, coincidències 2)

- la petició és incorrecta (usada 7.14%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 7.14%, coincidències 1)

- mala sol·licitud (usada 7.14%, coincidències 1)

bad signature signatura errònia

- signatura errònia (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura incorrecta (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura dolenta (usada 27.27%, coincidències 3)

- la signatura no és bona (usada 9.09%, coincidències 1)

- signatura incorrecte (usada 9.09%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 95.45%, coincidències 21)

- bahamas (usada 4.55%, coincidències 1)

bahia bahia

- bahia (usada 100.00%, coincidències 10)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 23)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 8)

bakery fleca

- fleca (usada 90.91%, coincidències 10)

- forn (usada 9.09%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 62.50%, coincidències 25)

- saldo (usada 25.00%, coincidències 10)

- saldo pendent (usada 2.50%, coincidències 1)

- equilibri (usada 2.50%, coincidències 1)

- balance (usada 2.50%, coincidències 1)

- balança (usada 2.50%, coincidències 1)

- arqueig de caixa (usada 2.50%, coincidències 1)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 83.33%, coincidències 10)

- balanç (usada 8.33%, coincidències 1)

- saldat (usada 8.33%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 14)

baltic bàltic

- bàltic (usada 90.00%, coincidències 18)

- baltic (usada 10.00%, coincidències 2)

baluchi balutxi

- balutxi (usada 83.33%, coincidències 5)

- balutxí (usada 16.67%, coincidències 1)

bambara bambara

- bambara (usada 90.00%, coincidències 9)

- llengua bamana (usada 10.00%, coincidències 1)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 7)

band banda

- banda (usada 91.67%, coincidències 11)

- grup (usada 8.33%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 80.00%, coincidències 16)

- ample de banda (usada 15.00%, coincidències 3)

- ample banda (usada 5.00%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangladesh

- bangladesh (usada 51.85%, coincidències 14)

- bangla desh (usada 48.15%, coincidències 13)

bank banc

- banc (usada 90.00%, coincidències 18)

- bancari (usada 5.00%, coincidències 1)

- bank (usada 5.00%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 80.95%, coincidències 17)

- banner (usada 9.52%, coincidències 2)

- anunci (usada 4.76%, coincidències 1)

- rètol (usada 4.76%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 50.00%, coincidències 21)

- bar (usada 45.24%, coincidències 19)

- barra de compàs (usada 2.38%, coincidències 1)

- bar de copes (usada 2.38%, coincidències 1)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 58.33%, coincidències 7)

- gràfic de barres (usada 33.33%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 8.33%, coincidències 1)

bar width amplada de la barra

- amplada de la barra (usada 100.00%, coincidències 6)

barbados barbados

- barbados (usada 95.65%, coincidències 22)

- barbade (usada 4.35%, coincidències 1)

barcelona barcelona

- barcelona (usada 100.00%, coincidències 12)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 92.31%, coincidències 12)

- codi de barra (usada 7.69%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 70.00%, coincidències 7)

- bars (usada 20.00%, coincidències 2)

- mbars (usada 10.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 97.56%, coincidències 40)

- bàsic (usada 2.44%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 77.78%, coincidències 7)

- base dn (usada 11.11%, coincidències 1)

- dn de base (usada 11.11%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 87.50%, coincidències 7)

- url de base (usada 12.50%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 91.67%, coincidències 11)

- creat a (usada 8.33%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 71.43%, coincidències 10)

- punt de referència (usada 14.29%, coincidències 2)

- línia de base (usada 7.14%, coincidències 1)

- base (usada 7.14%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 11)

basic bàsic

- bàsic (usada 82.26%, coincidències 51)

- bàsica (usada 8.06%, coincidències 5)

- basic (usada 6.45%, coincidències 4)

- opcions bàsiques (usada 1.61%, coincidències 1)

- bàsiques (usada 1.61%, coincidències 1)

basic colors colors bàsics

- colors bàsics (usada 83.33%, coincidències 5)

- colors basics (usada 16.67%, coincidències 1)

basic info informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 9)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 16)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 9)

basic settings configuració bàsica

- configuració bàsica (usada 33.33%, coincidències 7)

- paràmetres bàsics (usada 23.81%, coincidències 5)

- arranjament bàsic (usada 14.29%, coincidències 3)

- ajusts bàsics (usada 14.29%, coincidències 3)

- paràmtres bàsics (usada 9.52%, coincidències 2)

- ajustos basics (usada 4.76%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 57.14%, coincidències 4)

- instruccions (usada 14.29%, coincidències 1)

- basics (usada 14.29%, coincidències 1)

- bàsic (usada 14.29%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 29)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 55.56%, coincidències 5)

- basquetbol (usada 22.22%, coincidències 2)

- pilota de bàsquet (usada 22.22%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 86.21%, coincidències 25)

- èuscar (usada 6.90%, coincidències 2)

- basc; èuscar; eusquera (usada 3.45%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 3.45%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 42.86%, coincidències 6)

- baixos (usada 28.57%, coincidències 4)

- greus (usada 14.29%, coincidències 2)

- clau de fa (usada 7.14%, coincidències 1)

- bass (usada 7.14%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 9)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 27)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 87.50%, coincidències 7)

- nivell de bateria (usada 12.50%, coincidències 1)

battery low bateria baixa

- bateria baixa (usada 71.43%, coincidències 5)

- nivell de bateria baix (usada 14.29%, coincidències 1)

- nivell baix de bateria (usada 14.29%, coincidències 1)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 75.00%, coincidències 6)

- taxa de baud (usada 12.50%, coincidències 1)

- bits per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.02%, coincidències 25)

- bcc (usada 26.53%, coincidències 13)

- c/o (usada 22.45%, coincidències 11)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 50.00%, coincidències 3)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 16.67%, coincidències 1)

- produeix missatges detallats (usada 16.67%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 16.67%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 91.67%, coincidències 11)

- beach (usada 8.33%, coincidències 1)

beam raig

- raig (usada 36.36%, coincidències 4)

- barra (usada 18.18%, coincidències 2)

- agrupació (usada 18.18%, coincidències 2)

- biga (usada 9.09%, coincidències 1)

- bigues (usada 9.09%, coincidències 1)

- mànega (usada 9.09%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 50.00%, coincidències 3)

- os (usada 50.00%, coincidències 3)

bed llit

- llit (usada 75.00%, coincidències 6)

- llits (usada 12.50%, coincidències 1)

- bed (usada 12.50%, coincidències 1)

beep timbre

- timbre (usada 44.44%, coincidències 4)

- so (usada 22.22%, coincidències 2)

- emet un to (usada 11.11%, coincidències 1)

- bip (usada 11.11%, coincidències 1)

- fes sonar (usada 11.11%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 77.78%, coincidències 56)

- abans de (usada 16.67%, coincidències 12)

- anterior (usada 2.78%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.39%, coincidències 1)

- before (usada 1.39%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 35.00%, coincidències 7)

- començament (usada 25.00%, coincidències 5)

- comença (usada 20.00%, coincidències 4)

- principi (usada 5.00%, coincidències 1)

- begin (usada 5.00%, coincidències 1)

- comença|començeu (usada 5.00%, coincidències 1)

- començar (usada 5.00%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 90.91%, coincidències 10)

- novell (usada 9.09%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 37.50%, coincidències 6)

- inici (usada 31.25%, coincidències 5)

- començant (usada 12.50%, coincidències 2)

- principi (usada 6.25%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 6.25%, coincidències 1)

- vés al principi (usada 6.25%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 70.59%, coincidències 12)

- comença per (usada 29.41%, coincidències 5)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 41)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 18)

behind darrere

- darrere (usada 88.89%, coincidències 8)

- al darrere (usada 11.11%, coincidències 1)

beijing pequín

- pequín (usada 100.00%, coincidències 12)

beja beja

- beja (usada 100.00%, coincidències 8)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 85.19%, coincidències 23)

- bielorrússia (usada 7.41%, coincidències 2)

- belarús (usada 3.70%, coincidències 1)

- belarus (usada 3.70%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 96.67%, coincidències 29)

- bielorúsa (usada 3.33%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 31)

belize belize

- belize (usada 95.83%, coincidències 23)

- belice (usada 4.17%, coincidències 1)

below a sota

- a sota (usada 37.04%, coincidències 10)

- sota (usada 22.22%, coincidències 6)

- per sota (usada 14.81%, coincidències 4)

- inferior (usada 14.81%, coincidències 4)

- davall (usada 3.70%, coincidències 1)

- part inferior (usada 3.70%, coincidències 1)

- a baix (usada 3.70%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 62.50%, coincidències 5)

- bench (usada 12.50%, coincidències 1)

- banc per seure (usada 12.50%, coincidències 1)

- banqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 62.50%, coincidències 5)

- prova de rendiment (usada 25.00%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 12.50%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 36)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 8)

benin benín

- benín (usada 90.91%, coincidències 20)

- benin (usada 9.09%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 93.33%, coincidències 14)

- berlin (usada 6.67%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 63.16%, coincidències 12)

- bermudes (usada 36.84%, coincidències 7)

best millor

- millor (usada 50.00%, coincidències 9)

- la millor (usada 16.67%, coincidències 3)

- el millor (usada 11.11%, coincidències 2)

- cordialment (usada 11.11%, coincidències 2)

- superior (usada 5.56%, coincidències 1)

- el millor possible (usada 5.56%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 60.00%, coincidències 9)

- millor ajustament (usada 20.00%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 6.67%, coincidències 1)

- ajust automàtic (usada 6.67%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 6.67%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 97.37%, coincidències 37)

- β ( beta minúscula) (usada 2.63%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 91.30%, coincidències 21)

- between (usada 8.70%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 56.25%, coincidències 9)

- bisella (usada 18.75%, coincidències 3)

- bissell (usada 18.75%, coincidències 3)

- obliqua (usada 6.25%, coincidències 1)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 6)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 100.00%, coincidències 20)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 14)

bicubic bicúbic

- bicúbic (usada 57.14%, coincidències 4)

- bicúbica (usada 42.86%, coincidències 3)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 14)

big gran

- gran (usada 91.67%, coincidències 11)

- big (usada 8.33%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 19)

bill factura

- factura (usada 75.00%, coincidències 6)

- compta (usada 12.50%, coincidències 1)

- llei (usada 12.50%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 8)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 90.91%, coincidències 10)

- direcció de facturació (usada 9.09%, coincidències 1)

billing information dades de facturació

- dades de facturació (usada 50.00%, coincidències 4)

- informació de facturació (usada 50.00%, coincidències 4)

bin bin

- bin (usada 50.00%, coincidències 5)

- grup (usada 20.00%, coincidències 2)

- compartiment (usada 10.00%, coincidències 1)

- paperera (usada 10.00%, coincidències 1)

- safata (usada 10.00%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 88.10%, coincidències 37)

- binària (usada 4.76%, coincidències 2)

- binari -ària (usada 2.38%, coincidències 1)

- executable (usada 2.38%, coincidències 1)

- binary (usada 2.38%, coincidències 1)

binding vinculació

- vinculació (usada 64.29%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 14.29%, coincidències 2)

- associació (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculant (usada 7.14%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 7.14%, coincidències 1)

biography biografia

- biografia (usada 100.00%, coincidències 8)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 8)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 76.92%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 15.38%, coincidències 2)

- aniversari (usada 7.69%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 65.00%, coincidències 13)

- data de naixement (usada 25.00%, coincidències 5)

- natalici (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 5.00%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 88.89%, coincidències 8)

- birmà (usada 11.11%, coincidències 1)

bit bit

- bit (usada 55.56%, coincidències 5)

- bits (usada 22.22%, coincidències 2)

- bit (sbl. b) (usada 11.11%, coincidències 1)

- mica (usada 11.11%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 40.00%, coincidències 6)

- bits de profunditat (usada 26.67%, coincidències 4)

- profunditat de mostreig (usada 6.67%, coincidències 1)

- bits per color (usada 6.67%, coincidències 1)

- profunditat de bit (usada 6.67%, coincidències 1)

- bits (usada 6.67%, coincidències 1)

- nombre de bits (usada 6.67%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 90.91%, coincidències 10)

- velocitat de bits (usada 9.09%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 8)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 13)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 82.86%, coincidències 29)

- velocitat de transmissió (usada 5.71%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 2.86%, coincidències 1)

- bitrate o taxa de bits (usada 2.86%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 10)

black negre

- negre (usada 85.84%, coincidències 97)

- negres (usada 4.42%, coincidències 5)

- ordena (usada 4.42%, coincidències 5)

- gruixut (usada 2.65%, coincidències 3)

- negra (usada 1.77%, coincidències 2)

- grossa (usada 0.88%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 21)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 12)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 9)

blame autoria

- autoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- responsabilitza (usada 20.00%, coincidències 2)

- responsable (usada 10.00%, coincidències 1)

- responsabilitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- culpa (usada 10.00%, coincidències 1)

- atribueix (usada 10.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 51.35%, coincidències 19)

- buit (usada 24.32%, coincidències 9)

- esborra (usada 8.11%, coincidències 3)

- blank (usada 5.41%, coincidències 2)

- blanc (usada 5.41%, coincidències 2)

- buida (usada 2.70%, coincidències 1)

- negre (usada 2.70%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank blu-ray disc disc blu-ray en blanc

- disc blu-ray en blanc (usada 85.71%, coincidències 6)

- disc blu-ray verge (usada 14.29%, coincidències 1)

blank cd disc disc cd en blanc

- disc cd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc cd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank dvd disc disc dvd en blanc

- disc dvd en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- disc dvd verge (usada 16.67%, coincidències 1)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 90.00%, coincidències 9)

- pàgina buida (usada 10.00%, coincidències 1)

blend barreja

- barreja (usada 50.00%, coincidències 9)

- mescla (usada 33.33%, coincidències 6)

- transició (usada 5.56%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.56%, coincidències 1)

- fusiona (usada 5.56%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 46.67%, coincidències 14)

- mode de mescla (usada 20.00%, coincidències 6)

- mode de barreja (usada 16.67%, coincidències 5)

- mode degradat (usada 13.33%, coincidències 4)

- mode (usada 3.33%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 37.50%, coincidències 3)

- angles morts (usada 25.00%, coincidències 2)

- persiana (usada 25.00%, coincidències 2)

- blinds (usada 12.50%, coincidències 1)

block bloc

- bloc (usada 39.56%, coincidències 36)

- bloca (usada 36.26%, coincidències 33)

- bloqueja (usada 12.09%, coincidències 11)

- bloquejar (usada 3.30%, coincidències 3)

- blocs (usada 3.30%, coincidències 3)

- justificat (usada 2.20%, coincidències 2)

- bloca-ho (usada 1.10%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 1.10%, coincidències 1)

- block (usada 1.10%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 70.00%, coincidències 7)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 20.00%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 10.00%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 44.44%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 33.33%, coincidències 3)

- bloqueig d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 11.11%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 63.64%, coincidències 7)

- bloqueig d'usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 9.09%, coincidències 1)

- bloca un usuari (usada 9.09%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 9.09%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 60.00%, coincidències 24)

- bloquejat (usada 30.00%, coincidències 12)

- bloquejada (usada 5.00%, coincidències 2)

- s'ha bloquejat (usada 2.50%, coincidències 1)

- blocats (usada 2.50%, coincidències 1)

blockquote cita

- cita (usada 44.44%, coincidències 4)

- bloc de cita (usada 22.22%, coincidències 2)

- cita en bloc (usada 22.22%, coincidències 2)

- citació (usada 11.11%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 93.10%, coincidències 27)

- bloquejos (usada 3.45%, coincidències 1)

- quadrets (usada 3.45%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 80.00%, coincidències 20)

- bloc (usada 20.00%, coincidències 5)

blogs blogs

- blogs (usada 83.33%, coincidències 5)

- blocs (usada 16.67%, coincidències 1)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 88.89%, coincidències 8)

- blue-ray (usada 11.11%, coincidències 1)

blu-ray video disc disc de vídeo blu-ray

- disc de vídeo blu-ray (usada 66.67%, coincidències 4)

- disc blu-ray de vídeo (usada 33.33%, coincidències 2)

blue blau

- blau (usada 98.01%, coincidències 148)

- blue (usada 1.32%, coincidències 2)

- cian (usada 0.66%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 38)

blur difumina

- difumina (usada 41.18%, coincidències 14)

- difuminat (usada 38.24%, coincidències 13)

- borrós (usada 11.76%, coincidències 4)

- difuminada (usada 2.94%, coincidències 1)

- desenfocament (usada 2.94%, coincidències 1)

- taca (usada 2.94%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 8)

board tauler

- tauler (usada 66.67%, coincidències 12)

- targeta (usada 11.11%, coincidències 2)

- placa (usada 5.56%, coincidències 1)

- taula (usada 5.56%, coincidències 1)

- tauló (usada 5.56%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 5.56%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 54.55%, coincidències 6)

- barca (usada 36.36%, coincidències 4)

- veler (usada 9.09%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 86.00%, coincidències 43)

- fuselatge (usada 8.00%, coincidències 4)

- body (usada 4.00%, coincidències 2)

- missatge (usada 2.00%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 99.17%, coincidències 120)

- marcat (usada 0.83%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 63.64%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 9)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 96.30%, coincidències 26)

- bolivia (usada 3.70%, coincidències 1)

bond vinculació

- vinculació (usada 18.18%, coincidències 2)

- vinculada (usada 18.18%, coincidències 2)

- bo (usada 18.18%, coincidències 2)

- enllaç (usada 9.09%, coincidències 1)

- mig (usada 9.09%, coincidències 1)

- bo (financer) (usada 9.09%, coincidències 1)

- lligam (usada 9.09%, coincidències 1)

- llaç (usada 9.09%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 97.22%, coincidències 35)

- rodona (usada 2.78%, coincidències 1)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 12)

bookmark adreça d'interès

- adreça d'interès (usada 36.00%, coincidències 18)

- marcador (usada 32.00%, coincidències 16)

- preferit (usada 4.00%, coincidències 2)

- punt (usada 4.00%, coincidències 2)

- marcadors (usada 4.00%, coincidències 2)

- adreces d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- punt de llibre (usada 2.00%, coincidències 1)

- adreça d'interés (usada 2.00%, coincidències 1)

- adreça (usada 2.00%, coincidències 1)

- adreça d'interès preferit (m) (usada 2.00%, coincidències 1)

- marca de text (usada 2.00%, coincidències 1)

- afavoreix (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 2.00%, coincidències 1)

- marca (usada 2.00%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 33.33%, coincidències 6)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 22.22%, coincidències 4)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 3)

- apunta aquesta pàgina (usada 11.11%, coincidències 2)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- marqueu aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 55.15%, coincidències 75)

- marcadors (usada 29.41%, coincidències 40)

- punts (usada 4.41%, coincidències 6)

- punts d'interès (usada 2.94%, coincidències 4)

- favorits (usada 2.94%, coincidències 4)

- preferits (usada 2.21%, coincidències 3)

- punts de lectura (usada 0.74%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.74%, coincidències 1)

- (llista d') adreces d'interès (usada 0.74%, coincidències 1)

- perfils de localització (usada 0.74%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 18)

bool bool

- bool (usada 63.64%, coincidències 7)

- booleà (usada 36.36%, coincidències 4)

boolean booleà

- booleà (usada 95.65%, coincidències 44)

- boolean (usada 2.17%, coincidències 1)

- booleà -ana (usada 2.17%, coincidències 1)

boost accentuació

- accentuació (usada 25.00%, coincidències 2)

- augmenta (usada 12.50%, coincidències 1)

- impuls (usada 12.50%, coincidències 1)

- interessant (usada 12.50%, coincidències 1)

- impulsa (usada 12.50%, coincidències 1)

- (incrementa|incrementar) (usada 12.50%, coincidències 1)

- recomana (usada 12.50%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 66.67%, coincidències 12)

- boot (usada 16.67%, coincidències 3)

- arrancada (usada 5.56%, coincidències 1)

- bota (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 10)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 8)

border vora

- vora (usada 61.97%, coincidències 44)

- contorn (usada 15.49%, coincidències 11)

- frontera (usada 15.49%, coincidències 11)

- vores (usada 2.82%, coincidències 2)

- només la vora (usada 1.41%, coincidències 1)

- vora contorn (m) (usada 1.41%, coincidències 1)

- marge (usada 1.41%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 55.56%, coincidències 15)

- color del contorn (usada 22.22%, coincidències 6)

- color del marge (usada 11.11%, coincidències 3)

- color de vora (usada 3.70%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 3.70%, coincidències 1)

- color del costat (usada 3.70%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 75.00%, coincidències 6)

- estil del marge (usada 12.50%, coincidències 1)

- estil de vora (usada 12.50%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 57.89%, coincidències 11)

- amplada del contorn (usada 21.05%, coincidències 4)

- ample de la vora (usada 10.53%, coincidències 2)

- amplada del marge (usada 5.26%, coincidències 1)

- gruix de la vora (usada 5.26%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 93.18%, coincidències 41)

- contorns (usada 4.55%, coincidències 2)

- fronteres (usada 2.27%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 91.30%, coincidències 21)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.35%, coincidències 1)

- bòsnia i herzegovina (usada 4.35%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 88.46%, coincidències 23)

- bosni (usada 11.54%, coincidències 3)

bot bot

- bot (usada 88.89%, coincidències 8)

- inferior (usada 11.11%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 63.79%, coincidències 37)

- tots dos (usada 17.24%, coincidències 10)

- ambdues (usada 6.90%, coincidències 4)

- amdós (usada 1.72%, coincidències 1)

- de tots dos (usada 1.72%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.72%, coincidències 1)

- both (usada 1.72%, coincidències 1)

- totes dues (usada 1.72%, coincidències 1)

- tots (usada 1.72%, coincidències 1)

- (les dues|els dos|ambdós|ambdues|tots dos|totes dues) (usada 1.72%, coincidències 1)

botswana botswana

- botswana (usada 95.45%, coincidències 21)

- botsuana (usada 4.55%, coincidències 1)

botswana pula pula botswanesa

- pula botswanesa (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula de botswana (usada 42.86%, coincidències 3)

- pula (usada 14.29%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 57.92%, coincidències 117)

- part inferior (usada 13.37%, coincidències 27)

- baix (usada 13.37%, coincidències 27)

- a baix (usada 7.92%, coincidències 16)

- capdavall (usada 1.49%, coincidències 3)

- avall (usada 0.99%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.99%, coincidències 2)

- botó (usada 0.50%, coincidències 1)

- sota (usada 0.50%, coincidències 1)

- natges (usada 0.50%, coincidències 1)

- a sota (usada 0.50%, coincidències 1)

- fons (usada 0.50%, coincidències 1)

- al final (usada 0.50%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.50%, coincidències 1)

- final (usada 0.50%, coincidències 1)

bottom center inferior centre

- inferior centre (usada 27.27%, coincidències 3)

- a baix al centre (usada 18.18%, coincidències 2)

- part inferior centre (usada 9.09%, coincidències 1)

- a baix i al centre (usada 9.09%, coincidències 1)

- inferior central (usada 9.09%, coincidències 1)

- avall centrat (usada 9.09%, coincidències 1)

- baix al centre (usada 9.09%, coincidències 1)

- part inferior central (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 40.74%, coincidències 22)

- baix a l'esquerra (usada 24.07%, coincidències 13)

- part inferior esquerra (usada 9.26%, coincidències 5)

- a baix a l'esquerra (usada 7.41%, coincidències 4)

- a baix esquerra (usada 3.70%, coincidències 2)

- baix esquerra (usada 3.70%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 3.70%, coincidències 2)

- part inferior a l'esquerra (usada 1.85%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 1.85%, coincidències 1)

- zona inferior esquerra (usada 1.85%, coincidències 1)

- a baix i a l'esquerra (usada 1.85%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 42.31%, coincidències 22)

- baix a la dreta (usada 25.00%, coincidències 13)

- a baix a la dreta (usada 11.54%, coincidències 6)

- part inferior dreta (usada 7.69%, coincidències 4)

- baix dreta (usada 3.85%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 1.92%, coincidències 1)

- a baix dreta (usada 1.92%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 1.92%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 1.92%, coincidències 1)

- a baix i a la dreta (usada 1.92%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 93.33%, coincidències 14)

- baix a dalt (usada 6.67%, coincidències 1)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- baix a l'esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- a baix-esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 40.00%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- baix a la dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- a baix-dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 10.00%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 45.45%, coincidències 5)

- rebota (usada 27.27%, coincidències 3)

- botar (usada 9.09%, coincidències 1)

- repetició (usada 9.09%, coincidències 1)

- retornats (usada 9.09%, coincidències 1)

- retornar (usada 0.00%, coincidències 0)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 27.27%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 27.27%, coincidències 3)

- rebot de tecles (usada 18.18%, coincidències 2)

- repetició de tecles (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecles de rebot (usada 9.09%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 26.67%, coincidències 4)

- volum delimitador (usada 13.33%, coincidències 2)

- caixa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- capsa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 6.67%, coincidències 1)

- límits (usada 6.67%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixetí delimitador (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 6.67%, coincidències 1)

bounds límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 10)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 87.50%, coincidències 14)

- bouvet (usada 12.50%, coincidències 2)

box caixa

- caixa (usada 46.34%, coincidències 19)

- quadre (usada 34.15%, coincidències 14)

- capsa (usada 9.76%, coincidències 4)

- box (usada 4.88%, coincidències 2)

- quadre || casella (f) || bústia (f) (usada 2.44%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.44%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 33.33%, coincidències 3)

- dibuix de quadres (usada 22.22%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 11.11%, coincidències 1)

- box drawing (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 11.11%, coincidències 1)

bpm bpm

- bpm (usada 60.00%, coincidències 15)

- ppm (usada 20.00%, coincidències 5)

- tempo (usada 12.00%, coincidències 3)

- tpm (usada 4.00%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 4.00%, coincidències 1)

brackets claudàtors

- claudàtors (usada 42.11%, coincidències 8)

- parèntesis (usada 26.32%, coincidències 5)

- claus (usada 21.05%, coincidències 4)

- exp. escalonades (usada 5.26%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 5.26%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 7)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 8)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 37.50%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 37.50%, coincidències 3)

- plantilles en braille (usada 12.50%, coincidències 1)

- alfabet braille (usada 12.50%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 84.62%, coincidències 22)

- bifurcació (usada 7.69%, coincidències 2)

- branch (usada 3.85%, coincidències 1)

- sucursal (usada 3.85%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 15)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 35)

brazilian portuguese portuguès brasiler

- portuguès brasiler (usada 62.50%, coincidències 5)

- portuguès (brasil) (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès de brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

- portuguès del brasil (usada 12.50%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 90.00%, coincidències 9)

- real (usada 10.00%, coincidències 1)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 8)

breadcrumb fil d'ariadna

- fil d'ariadna (usada 28.57%, coincidències 2)

- ruta de navegació (usada 28.57%, coincidències 2)

- breadcrumb (usada 28.57%, coincidències 2)

- àrea de selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 57.14%, coincidències 4)

- fil d'ariadna (usada 14.29%, coincidències 1)

- farina de galeta (usada 14.29%, coincidències 1)

- ruta (usada 14.29%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 36.84%, coincidències 7)

- trenca (usada 10.53%, coincidències 2)

- interromp (usada 5.26%, coincidències 1)

- salt || pausa (f) (usada 5.26%, coincidències 1)

- atura (usada 5.26%, coincidències 1)

- divideix (usada 5.26%, coincidències 1)

- interrompre (usada 5.26%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 5.26%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 5.26%, coincidències 1)

- saltar|trencar|saltis|salteu|trenquis|trenqueu|salta|trenca (usada 5.26%, coincidències 1)

- descans (usada 5.26%, coincidències 1)

- fre (usada 5.26%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 75.00%, coincidències 6)

- punt d'interrupció (usada 25.00%, coincidències 2)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 71.43%, coincidències 5)

- punts d'interrupció (usada 28.57%, coincidències 2)

bremen bremen

- bremen (usada 100.00%, coincidències 10)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 25)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 25)

bright brillant

- brillant (usada 66.67%, coincidències 8)

- lluentor (usada 8.33%, coincidències 1)

- brillantor (usada 8.33%, coincidències 1)

- brillant|lluminós (usada 8.33%, coincidències 1)

- lluminós (usada 8.33%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 83.53%, coincidències 71)

- lluminositat (usada 11.76%, coincidències 10)

- claror (usada 1.18%, coincidències 1)

- lluentor (usada 1.18%, coincidències 1)

- brillant (usada 1.18%, coincidències 1)

- (brillantor|lluentor) (usada 1.18%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 68.75%, coincidències 11)

- porta endavant (usada 12.50%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 6.25%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 6.25%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 6.25%, coincidències 1)

british columbia colúmbia britànica

- colúmbia britànica (usada 75.00%, coincidències 6)

- british columbia (usada 25.00%, coincidències 2)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 90.00%, coincidències 9)

- angles britànic (usada 10.00%, coincidències 1)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 85.71%, coincidències 6)

- illes verge (britàniques) (usada 14.29%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 95.00%, coincidències 19)

- emissió (usada 5.00%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 60.00%, coincidències 6)

- trencats (usada 10.00%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 10.00%, coincidències 1)

- espatllat (usada 10.00%, coincidències 1)

- trencada (usada 10.00%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 28)

browse navega

- navega (usada 82.53%, coincidències 189)

- explora (usada 9.17%, coincidències 21)

- navegar (usada 3.93%, coincidències 9)

- examina (usada 1.31%, coincidències 3)

- navegació (usada 0.87%, coincidències 2)

- índex (usada 0.44%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.44%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.44%, coincidències 1)

- cerca (usada 0.44%, coincidències 1)

- explorar (usada 0.44%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 50.00%, coincidències 6)

- navegador de fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- cerca fitxers (usada 16.67%, coincidències 2)

- cerca el fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 84.78%, coincidències 39)

- explorador (usada 13.04%, coincidències 6)

- browser (usada 2.17%, coincidències 1)

browsing navegació

- navegació (usada 50.00%, coincidències 7)

- exploració (usada 14.29%, coincidències 2)

- navegant (usada 14.29%, coincidències 2)

- explorant (usada 7.14%, coincidències 1)

- examinant (usada 7.14%, coincidències 1)

- navega (usada 7.14%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 12)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 64.29%, coincidències 9)

- brunei darussalam (usada 28.57%, coincidències 4)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 7.14%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 9)

brush pinzell

- pinzell (usada 92.31%, coincidències 12)

- brotxa (usada 7.69%, coincidències 1)

brush size mida del pinzell

- mida del pinzell (usada 100.00%, coincidències 9)

brushes pinzells

- pinzells (usada 100.00%, coincidències 8)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 100.00%, coincidències 9)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 10)

bubble bombolla

- bombolla (usada 90.00%, coincidències 9)

- bombolles (usada 10.00%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 88.89%, coincidències 8)

- bafarades (usada 11.11%, coincidències 1)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 9)

buddy company

- company (usada 91.67%, coincidències 11)

- amic (usada 8.33%, coincidències 1)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 12)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 13)

buffalo buffalo

- buffalo (usada 83.33%, coincidències 10)

- búfal (usada 16.67%, coincidències 2)

buffer àrea d'influència

- àrea d'influència (usada 51.85%, coincidències 14)

- memòria intermèdia (usada 37.04%, coincidències 10)

- dilatació (usada 7.41%, coincidències 2)

- buffer (usada 3.70%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 84.62%, coincidències 11)

- mida del buffer (usada 7.69%, coincidències 1)

- mida de memòria intermèdia (usada 7.69%, coincidències 1)

buffering s'està omplint la memòria intermèdia

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 2)

- gestió de memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'omple la memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

- buffering (usada 8.33%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 8.33%, coincidències 1)

buffers memòries intermèdies

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 2)

- porta-retalls del gimp (usada 25.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

bug error

- error (usada 30.00%, coincidències 3)

- insecte (usada 30.00%, coincidències 3)

- errada (usada 10.00%, coincidències 1)

- bug (usada 10.00%, coincidències 1)

- error error de programació (usada 10.00%, coincidències 1)

- cuca (usada 10.00%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 36.36%, coincidències 4)

- seguidor d'errors (usada 18.18%, coincidències 2)

- incidències (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 9.09%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 9.09%, coincidències 1)

- registre d'errors (usada 9.09%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 9.09%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 92.31%, coincidències 12)

- buginès (usada 7.69%, coincidències 1)

bugs errors

- errors (usada 88.89%, coincidències 8)

- errors de programari (usada 11.11%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 70.00%, coincidències 7)

- bugui (usada 30.00%, coincidències 3)

build construeix

- construeix (usada 46.15%, coincidències 18)

- construcció (usada 25.64%, coincidències 10)

- muntatge (usada 17.95%, coincidències 7)

- compilació (usada 5.13%, coincidències 2)

- construir (usada 2.56%, coincidències 1)

- munta (usada 2.56%, coincidències 1)

building edifici

- edifici (usada 44.44%, coincidències 8)

- construcció (usada 22.22%, coincidències 4)

- s'està construint (usada 5.56%, coincidències 1)

- construir (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 5.56%, coincidències 1)

- edificació (usada 5.56%, coincidències 1)

- muntatge (usada 5.56%, coincidències 1)

- construint (usada 5.56%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 56.25%, coincidències 9)

- incorporat (usada 25.00%, coincidències 4)

- integrada (usada 6.25%, coincidències 1)

- integrat -ada (usada 6.25%, coincidències 1)

- inclòs (usada 6.25%, coincidències 1)

bulb bombeta

- bombeta (usada 100.00%, coincidències 10)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 31)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 97.50%, coincidències 39)

- bulgar (usada 2.50%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 90.00%, coincidències 9)

- lev (usada 10.00%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 73.33%, coincidències 11)

- vinyeta (usada 6.67%, coincidències 1)

- bala (usada 6.67%, coincidències 1)

- pics (usada 6.67%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 6.67%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 4)

- llista de vinyetes (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista de marques (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 12.50%, coincidències 1)

- llista no ordenada (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 62.50%, coincidències 10)

- llista amb pics (usada 12.50%, coincidències 2)

- llista amb vinyetes (usada 6.25%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 6.25%, coincidències 1)

- llista no numerada (usada 6.25%, coincidències 1)

- bulleted list (usada 6.25%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 80.00%, coincidències 8)

- vinyetes (usada 10.00%, coincidències 1)

- punts volats (usada 10.00%, coincidències 1)

bundle paquet

- paquet (usada 75.00%, coincidències 6)

- embolcall (usada 25.00%, coincidències 2)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 95.00%, coincidències 19)

- burkina fasso (usada 5.00%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 100.00%, coincidències 20)

burmese birmà

- birmà (usada 95.00%, coincidències 19)

- burmès (usada 5.00%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 33.33%, coincidències 6)

- grava (usada 27.78%, coincidències 5)

- cremat (usada 27.78%, coincidències 5)

- enregistra (usada 11.11%, coincidències 2)

burn image grava la imatge

- grava la imatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- enregistra una imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

- enregistrament d'una imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

- grava imatge (usada 10.00%, coincidències 1)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 19)

bus bus

- bus (usada 76.19%, coincidències 16)

- autobús (usada 23.81%, coincidències 5)

business empresa

- empresa (usada 33.33%, coincidències 6)

- negoci (usada 33.33%, coincidències 6)

- negocis (usada 27.78%, coincidències 5)

- professional (usada 5.56%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 87.50%, coincidències 28)

- ocupada (usada 6.25%, coincidències 2)

- espereu un moment (usada 3.12%, coincidències 1)

- ocupat -ada (usada 3.12%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 95.00%, coincidències 57)

- bot@'o (usada 1.67%, coincidències 1)

- button (usada 1.67%, coincidències 1)

- mostra botó (usada 1.67%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button style estil del botó

- estil del botó (usada 100.00%, coincidències 6)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 11)

buttons botons

- botons (usada 96.55%, coincidències 28)

- butons (usada 3.45%, coincidències 1)

buy compra

- compra (usada 100.00%, coincidències 8)

bw blanc i negre

- blanc i negre (usada 33.33%, coincidències 2)

- b i n (usada 16.67%, coincidències 1)

- re (usada 16.67%, coincidències 1)

- banda (usada 16.67%, coincidències 1)

- nb (usada 16.67%, coincidències 1)

by per

- per (usada 93.44%, coincidències 57)

- de (usada 3.28%, coincidències 2)

- by (usada 1.64%, coincidències 1)

- segons (usada 1.64%, coincidències 1)

by category per categoria

- per categoria (usada 100.00%, coincidències 8)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 15)

by extension per extensió

- per extensió (usada 75.00%, coincidències 6)

- per l'extensió (usada 25.00%, coincidències 2)

by modification date per data de modificació

- per data de modificació (usada 77.78%, coincidències 7)

- per la data de modificació (usada 22.22%, coincidències 2)

by name per nom

- per nom (usada 87.50%, coincidències 21)

- pel nom (usada 12.50%, coincidències 3)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 92.86%, coincidències 13)

- pel tipus (usada 7.14%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 62.50%, coincidències 5)

- bytes (usada 12.50%, coincidències 1)

- octet (usada 12.50%, coincidències 1)

- byte (sbl. b) (usada 12.50%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 96.15%, coincidències 50)

- octets (usada 3.85%, coincidències 2)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 7)

c++ c++

- c++ (usada 100.00%, coincidències 7)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 76.19%, coincidències 32)

- cau (usada 11.90%, coincidències 5)

- cache (usada 7.14%, coincidències 3)

- caché (usada 2.38%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 2.38%, coincidències 1)

cache size mida de la memòria cau

- mida de la memòria cau (usada 71.43%, coincidències 5)

- mida de la cau (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

cached a la memòria cau

- a la memòria cau (usada 30.77%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 30.77%, coincidències 4)

- a la cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 7.69%, coincidències 1)

- cau (usada 7.69%, coincidències 1)

- cau de disc (usada 7.69%, coincidències 1)

- escorcollada (usada 7.69%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 37.50%, coincidències 3)

- desament a la memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 12.50%, coincidències 1)

cage gàbia

- gàbia (usada 100.00%, coincidències 8)

cairo el caire

- el caire (usada 75.00%, coincidències 12)

- cairo (usada 25.00%, coincidències 4)

calculate calcula

- calcula (usada 87.10%, coincidències 27)

- càlcul (usada 6.45%, coincidències 2)

- calcular (usada 6.45%, coincidències 2)

calculated calculat

- calculat (usada 92.86%, coincidències 13)

- calculada (usada 7.14%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 68.18%, coincidències 15)

- calculant (usada 18.18%, coincidències 4)

- es calcula (usada 13.64%, coincidències 3)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 9)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 7)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 36)

calendar calendari

- calendari (usada 93.00%, coincidències 93)

- agenda (usada 3.00%, coincidències 3)

- calendar (usada 2.00%, coincidències 2)

- calendaris (usada 2.00%, coincidències 2)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 10)

calendars calendaris

- calendaris (usada 92.31%, coincidències 12)

- celendaris (usada 7.69%, coincidències 1)

calibrate calibra

- calibra (usada 83.33%, coincidències 10)

- calibrar (usada 8.33%, coincidències 1)

- calibratge (usada 8.33%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 100.00%, coincidències 8)

california california

- california (usada 55.56%, coincidències 5)

- califòrnia (usada 44.44%, coincidències 4)

call truca

- truca (usada 26.92%, coincidències 7)

- crida (usada 19.23%, coincidències 5)

- habitual (usada 19.23%, coincidències 5)

- trucada (usada 15.38%, coincidències 4)

- truca a (usada 3.85%, coincidències 1)

- trucar (usada 3.85%, coincidències 1)

- comú (usada 3.85%, coincidències 1)

- call (usada 3.85%, coincidències 1)

- truca-li (usada 3.85%, coincidències 1)

call number número de crida

- número de crida (usada 45.45%, coincidències 5)

- número de referència (usada 27.27%, coincidències 3)

- identificador de convocatòria (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de trucada (usada 9.09%, coincidències 1)

- número de catàleg (usada 9.09%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 57.14%, coincidències 4)

- pila de trucades (usada 42.86%, coincidències 3)

calling s'està trucant

- s'està trucant (usada 37.50%, coincidències 3)

- trucades (usada 12.50%, coincidències 1)

- cridant (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucada (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucar (usada 12.50%, coincidències 1)

- trucant (usada 12.50%, coincidències 1)

callouts llegendes

- llegendes (usada 90.00%, coincidències 18)

- crides (usada 10.00%, coincidències 2)

calls trucades

- trucades (usada 60.00%, coincidències 9)

- crides (usada 40.00%, coincidències 6)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 23)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 71)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 80.00%, coincidències 12)

- model de càmera (usada 13.33%, coincidències 2)

- model càmera (usada 6.67%, coincidències 1)

camera settings configuració de la càmera

- configuració de la càmera (usada 44.44%, coincidències 4)

- paràmetres de la càmera (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustaments de la càmera (usada 22.22%, coincidències 2)

- arranjament de la càmera (usada 11.11%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 100.00%, coincidències 24)

campeche campeche

- campeche (usada 100.00%, coincidències 8)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 34)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 90.00%, coincidències 9)

- dòlars canadencs (usada 10.00%, coincidències 1)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 88.89%, coincidències 8)

- canàries (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 96.50%, coincidències 1187)

- cancel·lar (usada 1.95%, coincidències 24)

- cancel·la els canvis (usada 0.41%, coincidències 5)

- canceŀla (usada 0.16%, coincidències 2)

- cancelar (usada 0.16%, coincidències 2)

- cancel.la (usada 0.16%, coincidències 2)

- cancelâ·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.08%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lar|cancel·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.08%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.08%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.08%, coincidències 1)

cancel changes cancel·la els canvis

- cancel·la els canvis (usada 77.78%, coincidències 7)

- cancel·la les modificacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel.la els canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 77.78%, coincidències 7)

- cancel·lar descarrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·lar baixada (usada 11.11%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 62.50%, coincidències 5)

- cancel·la la tasca (usada 25.00%, coincidències 2)

- cancel·la un treball (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel upload cancel·la la pujada

- cancel·la la pujada (usada 50.00%, coincidències 3)

- cancel·lar transferència (usada 16.67%, coincidències 1)

- cancel·lar la càrrega (usada 16.67%, coincidències 1)

- cancel·la pujada (usada 16.67%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 55.00%, coincidències 22)

- cancel·lada (usada 30.00%, coincidències 12)

- s'ha cancel·lat (usada 12.50%, coincidències 5)

- cancel·lades (usada 2.50%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 62.50%, coincidències 10)

- cancel·lant (usada 25.00%, coincidències 4)

- cancel·lació (usada 12.50%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 68.75%, coincidències 22)

- cancel·lada (usada 15.62%, coincidències 5)

- s'ha cancel·lat (usada 12.50%, coincidències 4)

- cancel·lat -ada anul·lat -ada (usada 3.12%, coincidències 1)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 53.33%, coincidències 8)

- es cancel·la (usada 20.00%, coincidències 3)

- cancel·lació (usada 13.33%, coincidències 2)

- cancel·lant (usada 13.33%, coincidències 2)

cancer cranc

- cranc (usada 50.00%, coincidències 4)

- càncer (usada 37.50%, coincidències 3)

- càncer (o cranc) (usada 12.50%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 7)

cannot open file no s'ha pogut obrir el fitxer

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- no es pot obrir el fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 14.29%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 86.96%, coincidències 20)

- tapís (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvas (usada 4.35%, coincidències 1)

- escriptori (usada 4.35%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 46.67%, coincidències 7)

- estil d'extrem (usada 26.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 13.33%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 6.67%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 6.67%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 95.83%, coincidències 23)

- funcionalitats (usada 4.17%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 80.00%, coincidències 8)

- capacitat aptitud (usada 10.00%, coincidències 1)

- funcionalitats (usada 10.00%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 96.55%, coincidències 28)

- cabuda (usada 3.45%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 19)

capitalize primera lletra en majúscula

- primera lletra en majúscula (usada 27.27%, coincidències 3)

- posa en majúscules (usada 18.18%, coincidències 2)

- majúscula inicial (usada 18.18%, coincidències 2)

- converteix a majúscules (usada 9.09%, coincidències 1)

- posa en majúscula la primera lletra (usada 9.09%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 9.09%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 9.09%, coincidències 1)

capitals majúscules

- majúscules (usada 83.33%, coincidències 5)

- capitals (usada 16.67%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 50.00%, coincidències 5)

- capacitats (usada 10.00%, coincidències 1)

- majús (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj. (usada 10.00%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 10.00%, coincidències 1)

- maj (usada 10.00%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 53.33%, coincidències 8)

- bloqueig de majúscules (usada 26.67%, coincidències 4)

- fixació de majúscules (usada 13.33%, coincidències 2)

- bloq majús (usada 6.67%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 100.00%, coincidències 8)

caption llegenda

- llegenda (usada 70.31%, coincidències 45)

- títol (usada 21.88%, coincidències 14)

- subtítol (usada 1.56%, coincidències 1)

- títol llegenda (f) (usada 1.56%, coincidències 1)

- peu d'imatge (usada 1.56%, coincidències 1)

- descriptif (usada 1.56%, coincidències 1)

- encapçalament (usada 1.56%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 45.45%, coincidències 5)

- subtítols (usada 27.27%, coincidències 3)

- comentaris (usada 18.18%, coincidències 2)

- títols (usada 9.09%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 95.65%, coincidències 22)

- capturar (usada 4.35%, coincidències 1)

car cotxe

- cotxe (usada 100.00%, coincidències 18)

caracas caracas

- caracas (usada 100.00%, coincidències 8)

card targeta

- targeta (usada 63.64%, coincidències 14)

- cartes (usada 18.18%, coincidències 4)

- fitxa (usada 4.55%, coincidències 1)

- carta (usada 4.55%, coincidències 1)

- tarja (usada 4.55%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 4.55%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 75.00%, coincidències 9)

- número de la targeta (usada 16.67%, coincidències 2)

- número del cromo (usada 8.33%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 66.67%, coincidències 6)

- fitxes (usada 11.11%, coincidències 1)

- targetes (card) (usada 11.11%, coincidències 1)

- cartes (usada 11.11%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- carià (usada 12.50%, coincidències 1)

- cària (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 50.00%, coincidències 6)

- operador de telefonia mòbil (usada 16.67%, coincidències 2)

- operador (usada 16.67%, coincidències 2)

- carrier (usada 8.33%, coincidències 1)

- portadora (usada 8.33%, coincidències 1)

cart cistella

- cistella (usada 53.85%, coincidències 7)

- carretó (usada 15.38%, coincidències 2)

- carro (usada 15.38%, coincidències 2)

- cistell (usada 7.69%, coincidències 1)

- carret (usada 7.69%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 62.50%, coincidències 5)

- dibuixos animats (usada 12.50%, coincidències 1)

- solidifica (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 12.50%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 47.06%, coincidències 8)

- en cascada (usada 29.41%, coincidències 5)

- cascade (usada 23.53%, coincidències 4)

case cas

- cas (usada 47.06%, coincidències 8)

- funda (usada 5.88%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- capitalització (usada 5.88%, coincidències 1)

- case (usada 5.88%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- majúscules/minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- bastidor (usada 5.88%, coincidències 1)

- caixa (usada 5.88%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 5.88%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 14.29%, coincidències 2)

- no distinció de majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- sense distingir majúscules i minúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 7.14%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 7.14%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 44.32%, coincidències 39)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 13.64%, coincidències 12)

- distingeix maj/min (usada 5.68%, coincidències 5)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 3.41%, coincidències 3)

- sensible a les majúscules (usada 3.41%, coincidències 3)

- diferenciar majúscules/minúscules (usada 3.41%, coincidències 3)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 2.27%, coincidències 2)

- distinció de majúscules (usada 2.27%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 2.27%, coincidències 2)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 2.27%, coincidències 2)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 1.14%, coincidències 1)

- (que) distingeix entre majúscules i minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- sensible a majúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 1.14%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

- distingeix majúscules (usada 1.14%, coincidències 1)

case sensitive search cerca amb distinció de majúscules i minúscules

- cerca amb distinció de majúscules i minúscules (usada 33.33%, coincidències 2)

- cerca amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- distingeix minúscules/majúscules en la cerca (usada 16.67%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- cerca que distingeix entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 46.15%, coincidències 6)

- en efectiu (usada 15.38%, coincidències 2)

- metàl·lic efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- diner (usada 7.69%, coincidències 1)

- cash (usada 7.69%, coincidències 1)

- caixa (usada 7.69%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 7.69%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 66.67%, coincidències 6)

- emet (usada 22.22%, coincidències 2)

- cast (usada 11.11%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 100.00%, coincidències 16)

cat gat

- gat (usada 76.92%, coincidències 10)

- cat (usada 23.08%, coincidències 3)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 97.67%, coincidències 42)

- català; valencià (usada 2.33%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 12)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 8)

categories categories

- categories (usada 98.72%, coincidències 77)

- categorias (usada 1.28%, coincidències 1)

category categoria

- categoria (usada 98.09%, coincidències 154)

- categories (usada 0.64%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.64%, coincidències 1)

- categoría (usada 0.64%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 91.67%, coincidències 11)

- nom de categoria (usada 8.33%, coincidències 1)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 57.14%, coincidències 4)

- albanès caucasià (usada 14.29%, coincidències 1)

- caucàsic albanès (usada 14.29%, coincidències 1)

- albanès del caucas (usada 14.29%, coincidències 1)

cause motiu

- motiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- causa (usada 50.00%, coincidències 3)

caution precaució

- precaució (usada 50.00%, coincidències 4)

- alerta (usada 25.00%, coincidències 2)

- compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- atenció (usada 12.50%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 85.71%, coincidències 18)

- illes caimà (usada 9.52%, coincidències 2)

- illes caimàn (usada 4.76%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 75.93%, coincidències 41)

- a/c (usada 18.52%, coincidències 10)

- cd (usada 3.70%, coincidències 2)

- cp (usada 1.85%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 91.67%, coincidències 22)

- canvia de directori (usada 4.17%, coincidències 1)

- ct (usada 4.17%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cebuano cebuano

- cebuano (usada 57.14%, coincidències 4)

- cebuà (usada 42.86%, coincidències 3)

ceiling sostre

- sostre (usada 36.36%, coincidències 4)

- ceiling (enter superior) (usada 18.18%, coincidències 2)

- enter superior (usada 9.09%, coincidències 1)

- ceiling (usada 9.09%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 9.09%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 9.09%, coincidències 1)

- valor superior (usada 9.09%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 85.11%, coincidències 40)

- cell (usada 6.38%, coincidències 3)

- mòbil (usada 4.26%, coincidències 2)

- cèl·lula (usada 4.26%, coincidències 2)

cell properties propietats de la cel·la

- propietats de la cel·la (usada 42.86%, coincidències 3)

- propietats de cel·la (usada 28.57%, coincidències 2)

- propietats de les cel·les (usada 14.29%, coincidències 1)

- propietats de cèl·lula (usada 14.29%, coincidències 1)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 90.91%, coincidències 10)

- rang de la cel·la (usada 9.09%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 66.67%, coincidències 6)

- mida de les cel·les (usada 22.22%, coincidències 2)

- dimensions (usada 11.11%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 40.00%, coincidències 4)

- espaiat de les cel·les (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai de cel.la (usada 10.00%, coincidències 1)

- espai entre cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 10.00%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 87.50%, coincidències 14)

- cel.les (usada 12.50%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 93.75%, coincidències 15)

- centígrads (usada 6.25%, coincidències 1)

celtic cèltic

- cèltic (usada 42.86%, coincidències 6)

- celta (usada 35.71%, coincidències 5)

- celtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.14%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 100.00%, coincidències 8)

center centre

- centre (usada 76.10%, coincidències 121)

- centrat (usada 10.69%, coincidències 17)

- centra (usada 8.18%, coincidències 13)

- central (usada 1.89%, coincidències 3)

- al centre (usada 1.89%, coincidències 3)

- centrar (usada 1.26%, coincidències 2)

center x centre x

- centre x (usada 92.31%, coincidències 12)

- x del centre (usada 7.69%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 92.31%, coincidències 12)

- y del centre (usada 7.69%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 72.73%, coincidències 32)

- centrada (usada 20.45%, coincidències 9)

- centre (usada 6.82%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 84.62%, coincidències 11)

- centímetres (usada 15.38%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 22)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 14)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 95.45%, coincidències 21)

- república centrefricana (usada 4.55%, coincidències 1)

central european centreeuropeu

- centreeuropeu (usada 26.67%, coincidències 4)

- europeu central (usada 26.67%, coincidències 4)

- europa central (usada 20.00%, coincidències 3)

- europea central (usada 13.33%, coincidències 2)

- centre europeu (usada 6.67%, coincidències 1)

- central european (usada 6.67%, coincidències 1)

centroid centroide

- centroide (usada 100.00%, coincidències 16)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 37)

certificate authority entitat certificadora

- entitat certificadora (usada 57.14%, coincidències 4)

- autoritat de certificació (usada 28.57%, coincidències 2)

- autoritats certificadores (usada 14.29%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació de certificat (usada 10.00%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 9)

certificate revocation list llista de revocació de certificats

- llista de revocació de certificats (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista de certificats revocats (usada 16.67%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 21)

ceuta ceuta

- ceuta (usada 100.00%, coincidències 6)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 7)

chad txad

- txad (usada 95.83%, coincidències 23)

- chad (usada 4.17%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 62.50%, coincidències 5)

- encadenament (usada 25.00%, coincidències 2)

- chain (usada 12.50%, coincidències 1)

chair cadira

- cadira (usada 44.44%, coincidències 4)

- presideix (usada 44.44%, coincidències 4)

- president (usada 11.11%, coincidències 1)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 7)

challenge repte

- repte (usada 50.00%, coincidències 4)

- desafiament (usada 37.50%, coincidències 3)

- reptes (usada 12.50%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 66.67%, coincidències 6)

- txam (usada 33.33%, coincidències 3)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 80.77%, coincidències 126)

- canvi (usada 9.62%, coincidències 15)

- canviar (usada 3.85%, coincidències 6)

- canvia-ho (usada 1.92%, coincidències 3)

- modifica (usada 1.28%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.64%, coincidències 1)

- change (usada 0.64%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.64%, coincidències 1)

- canviar|canvia|canvieu (usada 0.64%, coincidències 1)

change case canvia les majúscules/minúscules

- canvia les majúscules/minúscules (usada 25.00%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 4)

- canvia la caixa (usada 15.00%, coincidències 3)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 2)

- canvia'n la caixa (usada 5.00%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 87.50%, coincidències 14)

- canviar color (usada 12.50%, coincidències 2)

change directory canvia el directori

- canvia el directori (usada 50.00%, coincidències 4)

- canvia de directori (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvia la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia directori (usada 12.50%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 66.67%, coincidències 10)

- canvia la lletra tipogràfica (usada 20.00%, coincidències 3)

- canvia la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 76.47%, coincidències 13)

- canvia d'icona (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 5.88%, coincidències 1)

change language canvia l'idioma

- canvia l'idioma (usada 39.13%, coincidències 9)

- canvia la llengua (usada 34.78%, coincidències 8)

- canvi d'idioma (usada 8.70%, coincidències 2)

- canvia d'idioma (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvia l'dioma (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 4.35%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 54.55%, coincidències 6)

- log de canvis (usada 18.18%, coincidències 2)

- canvia el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- històric de canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 90.00%, coincidències 9)

- canvi del mode (usada 10.00%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 70.00%, coincidències 7)

- canviar el nom (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar nom (usada 10.00%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 88.89%, coincidències 64)

- canvi de contrasenya (usada 2.78%, coincidències 2)

- canvia contrasenya (usada 2.78%, coincidències 2)

- canvieu la contrasenya (usada 1.39%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 1.39%, coincidències 1)

- canvi de la contrasenya (usada 1.39%, coincidències 1)

- canviar la contrasenya (usada 1.39%, coincidències 1)

change photo canvia la foto

- canvia la foto (usada 71.43%, coincidències 5)

- canvia la fotografia (usada 14.29%, coincidències 1)

- canviar la foto (usada 14.29%, coincidències 1)

change pin canvia el pin

- canvia el pin (usada 100.00%, coincidències 8)

change settings canvia la configuració

- canvia la configuració (usada 33.33%, coincidències 4)

- canvia els paràmetres (usada 16.67%, coincidències 2)

- canvia les preferències (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvia les opcions de configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

- canviar la configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 8.33%, coincidències 1)

change size canvia la mida

- canvia la mida (usada 57.14%, coincidències 4)

- augmenta la mida (usada 28.57%, coincidències 2)

- canviar la mida (usada 14.29%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 77.78%, coincidències 7)

- canvia-ho a (usada 11.11%, coincidències 1)

- canviar (usada 11.11%, coincidències 1)

change type canvia el tipus

- canvia el tipus (usada 66.67%, coincidències 4)

- tipus de canvi (usada 16.67%, coincidències 1)

- modifica el tipus (usada 16.67%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 30.00%, coincidències 3)

- canviar la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la teva contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 64.00%, coincidències 16)

- modificat (usada 8.00%, coincidències 2)

- s'ha canviat (usada 8.00%, coincidències 2)

- canvi (usada 4.00%, coincidències 1)

- canviada (usada 4.00%, coincidències 1)

- changed (usada 4.00%, coincidències 1)

- modificada (usada 4.00%, coincidències 1)

- data modificació (usada 4.00%, coincidències 1)

changed by modificat per

- modificat per (usada 66.67%, coincidències 4)

- canviat per (usada 33.33%, coincidències 2)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 91.67%, coincidències 22)

- changelog (usada 4.17%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 4.17%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 30)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis guardats (usada 12.50%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 70)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 100.00%, coincidències 9)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de canal (usada 10.00%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 73)

chap chap

- chap (usada 100.00%, coincidències 9)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 23)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 8)

char caràcter

- caràcter (usada 62.50%, coincidències 10)

- char (usada 18.75%, coincidències 3)

- carac (usada 12.50%, coincidències 2)

- caracter (usada 6.25%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 92.00%, coincidències 69)

- personatge (usada 5.33%, coincidències 4)

- character (usada 1.33%, coincidències 1)

- caràcters (usada 1.33%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 62.50%, coincidències 5)

- dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 12.50%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 52.38%, coincidències 11)

- codificació dels caràcters (usada 42.86%, coincidències 9)

- codificació de caracters (usada 4.76%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 90.24%, coincidències 37)

- conjunt de caràcters (usada 7.32%, coincidències 3)

- dispositiu de caràcters (usada 2.44%, coincidències 1)

character style estil de caràcter

- estil de caràcter (usada 63.16%, coincidències 12)

- estil dels caràcters (usada 26.32%, coincidències 5)

- estil del caràcter (usada 10.53%, coincidències 2)

characters caràcters

- caràcters (usada 92.11%, coincidències 35)

- personatges (usada 7.89%, coincidències 3)

charcoal carbó

- carbó (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbó vegetal (usada 42.86%, coincidències 3)

- carbonet (usada 14.29%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 70.00%, coincidències 7)

- càrrec (usada 30.00%, coincidències 3)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 50.00%, coincidències 6)

- carregant (usada 16.67%, coincidències 2)

- es carrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- està carregant (usada 8.33%, coincidències 1)

- càrrega (usada 8.33%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 8.33%, coincidències 1)

chars caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 9)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 70.59%, coincidències 12)

- conjunt de caràcters (usada 11.76%, coincidències 2)

- codificació (usada 5.88%, coincidències 1)

- charset (usada 5.88%, coincidències 1)

- conjunt de caracters (usada 5.88%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 55.56%, coincidències 20)

- gràfic (usada 44.44%, coincidències 16)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 68.42%, coincidències 13)

- tipus de gràfic (usada 26.32%, coincidències 5)

- tipus de gràfica (usada 5.26%, coincidències 1)

charts diagrames

- diagrames (usada 65.22%, coincidències 15)

- gràfiques (usada 17.39%, coincidències 4)

- gràfics (usada 13.04%, coincidències 3)

- grafics (usada 4.35%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 96.43%, coincidències 54)

- fes un xat (usada 1.79%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.79%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chat room sala de xat

- sala de xat (usada 100.00%, coincidències 10)

chatham islands illes chatham

- illes chatham (usada 50.00%, coincidències 3)

- chatham islands (usada 33.33%, coincidències 2)

- chatham (usada 16.67%, coincidències 1)

chats xats

- xats (usada 100.00%, coincidències 11)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 10)

check comprova

- comprova (usada 42.59%, coincidències 23)

- xec (usada 12.96%, coincidències 7)

- marca (usada 9.26%, coincidències 5)

- comprovació (usada 7.41%, coincidències 4)

- comprovar (usada 7.41%, coincidències 4)

- escac (usada 5.56%, coincidències 3)

- selecciona (usada 3.70%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.85%, coincidències 1)

- check (usada 1.85%, coincidències 1)

- revisa (usada 1.85%, coincidències 1)

- activar (usada 1.85%, coincidències 1)

- verifica|verifiqueu|comprova|comproveu (usada 1.85%, coincidències 1)

- activa (usada 1.85%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 18.18%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 9.09%, coincidències 1)

- torna a comprovar-ho (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 9.09%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- tornar a comprovar (usada 9.09%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 27.78%, coincidències 5)

- comprova-ho tot (usada 16.67%, coincidències 3)

- marca-ho tot (usada 11.11%, coincidències 2)

- selecciona-ho tot (usada 11.11%, coincidències 2)

- marca tot (usada 5.56%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 5.56%, coincidències 1)

- marca-les totes (usada 5.56%, coincidències 1)

- activa tot (usada 5.56%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 5.56%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 5.56%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 79.17%, coincidències 19)

- casella de verificació (usada 8.33%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 8.33%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 4.17%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 63.38%, coincidències 45)

- cerca actualitzacions (usada 22.54%, coincidències 16)

- comprova actualitzacions (usada 5.63%, coincidències 4)

- comprova les actualitzacions (usada 2.82%, coincidències 2)

- cercar actualitzacions (usada 1.41%, coincidències 1)

- check for updates (usada 1.41%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.41%, coincidències 1)

- comprova si hi ha cap actualització (usada 1.41%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 71.43%, coincidències 10)

- comprova ara (usada 21.43%, coincidències 3)

- cerca'n ara (usada 7.14%, coincidències 1)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 41.18%, coincidències 14)

- verifica l'ortografia (usada 20.59%, coincidències 7)

- verificació ortogràfica (usada 5.88%, coincidències 2)

- comprovació d'ortografia (usada 5.88%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 5.88%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 5.88%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.94%, coincidències 1)

- revisa l'ortografia (usada 2.94%, coincidències 1)

- revisa'n l'ortografia (usada 2.94%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.94%, coincidències 1)

- check spelling (usada 2.94%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.00%, coincidències 20)

- casella de verificació (usada 8.00%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 4.00%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 4.00%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 4.00%, coincidències 1)

checkboxes caselles de selecció

- caselles de selecció (usada 85.71%, coincidències 6)

- caixes de comprobació (usada 14.29%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 33.33%, coincidències 8)

- marcat (usada 20.83%, coincidències 5)

- activada (usada 16.67%, coincidències 4)

- activat (usada 12.50%, coincidències 3)

- verificat (usada 8.33%, coincidències 2)

- marcada (usada 4.17%, coincidències 1)

- comprovacions (usada 4.17%, coincidències 1)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 4)

- escaquer (usada 37.50%, coincidències 3)

- escacs (usada 12.50%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 50.00%, coincidències 13)

- comprovant (usada 19.23%, coincidències 5)

- es comprova (usada 7.69%, coincidències 2)

- compte corrent (usada 7.69%, coincidències 2)

- verificació (usada 3.85%, coincidències 1)

- corrent (usada 3.85%, coincidències 1)

- checking (usada 3.85%, coincidències 1)

- comprovació (usada 3.85%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 20.00%, coincidències 3)

- es comprova si hi ha actualitzacions. (usada 20.00%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 13.33%, coincidències 2)

- cerca actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 6.67%, coincidències 1)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 6.67%, coincidències 1)

checkout obtén

- obtén (usada 19.05%, coincidències 4)

- pagament (usada 14.29%, coincidències 3)

- finalitza la compra (usada 14.29%, coincidències 3)

- obtenció (usada 9.52%, coincidències 2)

- passa per caixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- extrau (usada 4.76%, coincidències 1)

- agafa (usada 4.76%, coincidències 1)

- descarrega (usada 4.76%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 4.76%, coincidències 1)

- baixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- obté (usada 4.76%, coincidències 1)

- comprar (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 4.76%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 62.50%, coincidències 5)

- xecs (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprova (usada 12.50%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 63.16%, coincidències 12)

- suma de comprovació (usada 21.05%, coincidències 4)

- d.c. (usada 5.26%, coincidències 1)

- checksum (usada 5.26%, coincidències 1)

- suma de verificació (checksum) (usada 5.26%, coincidències 1)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 10)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 81.25%, coincidències 13)

- xeroqui (usada 12.50%, coincidències 2)

- xerokee (usada 6.25%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 44.44%, coincidències 4)

- xeiene; cheyenne (usada 33.33%, coincidències 3)

- xeiene (usada 11.11%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 11.11%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 50.00%, coincidències 5)

- chi (usada 20.00%, coincidències 2)

- xin (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 10.00%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 60.00%, coincidències 6)

- gallina (usada 40.00%, coincidències 4)

chihuahua chihuahua

- chihuahua (usada 100.00%, coincidències 10)

child infant

- infant (usada 70.59%, coincidències 24)

- fill (usada 17.65%, coincidències 6)

- filla (usada 2.94%, coincidències 1)

- canalla (usada 2.94%, coincidències 1)

- nen (usada 2.94%, coincidències 1)

- fill/a (usada 2.94%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 58.33%, coincidències 7)

- canalla (usada 25.00%, coincidències 3)

- filles (usada 8.33%, coincidències 1)

- infantil (usada 8.33%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 33)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes xilè (usada 12.50%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 34)

chinese xinès

- xinès (usada 88.64%, coincidències 39)

- xinesa (usada 6.82%, coincidències 3)

- xinés (usada 2.27%, coincidències 1)

- chinese (usada 2.27%, coincidències 1)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 10)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 94.12%, coincidències 16)

- xinès simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 93.33%, coincidències 14)

- xinès tradicional (usada 6.67%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.44%, coincidències 17)

- xines simplificat (usada 5.56%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 17)

chipset joc de xips

- joc de xips (usada 50.00%, coincidències 3)

- conjunt de xips (usada 16.67%, coincidències 1)

- chipset (usada 16.67%, coincidències 1)

- xip (usada 16.67%, coincidències 1)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 76.92%, coincidències 10)

- chocolate (usada 7.69%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 7.69%, coincidències 1)

- xocolateria (usada 7.69%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 30.77%, coincidències 4)

- opció (usada 30.77%, coincidències 4)

- consulta (usada 30.77%, coincidències 4)

- tria (usada 7.69%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 41.46%, coincidències 34)

- trieu (usada 29.27%, coincidències 24)

- triar (usada 6.10%, coincidències 5)

- escollir (usada 3.66%, coincidències 3)

- escull (usada 3.66%, coincidències 3)

- escolliu (usada 3.66%, coincidències 3)

- selecciona (usada 2.44%, coincidències 2)

- seleccioneu (usada 2.44%, coincidències 2)

- elegir (usada 1.22%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.22%, coincidències 1)

- choose (usada 1.22%, coincidències 1)

- seleccionar (usada 1.22%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.22%, coincidències 1)

- tria|escull (usada 1.22%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 50.00%, coincidències 4)

- tria un color (usada 25.00%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 12.50%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 61.54%, coincidències 8)

- tria un directori (usada 15.38%, coincidències 2)

- seleccioneu un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- trieu una ruta (usada 7.69%, coincidències 1)

- selecciona un directori (usada 7.69%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 38.46%, coincidències 10)

- escolliu un fitxer (usada 26.92%, coincidències 7)

- tria un fitxer (usada 23.08%, coincidències 6)

- seleccioneu un fitxer (usada 7.69%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.85%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 62.50%, coincidències 5)

- selecciona una carpeta (usada 25.00%, coincidències 2)

- tria una carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

choose account selecciona un compte

- selecciona un compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- trieu un compte (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 10.00%, coincidències 1)

choose an image tria una imatge

- tria una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- trieu una imatge (usada 33.33%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccioneu una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 11.11%, coincidències 1)

choose application trieu una aplicació

- trieu una aplicació (usada 44.44%, coincidències 4)

- tria l'aplicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- tria una aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

choose color tria color

- tria color (usada 21.43%, coincidències 3)

- escull el color (usada 21.43%, coincidències 3)

- trieu un color (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 7.14%, coincidències 1)

- triar color (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu color (usada 7.14%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 38.24%, coincidències 13)

- trieu un fitxer (usada 17.65%, coincidències 6)

- escolliu un fitxer (usada 8.82%, coincidències 3)

- triar fitxer (usada 5.88%, coincidències 2)

- tria fitxer (usada 5.88%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 2.94%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.94%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.94%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.94%, coincidències 1)

- tria arxiu (usada 2.94%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.94%, coincidències 1)

- tria un arxiu (usada 2.94%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 2.94%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 28.57%, coincidències 4)

- selecciona la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu un directori (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccionar carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

choose font escull el tipus de lletra

- escull el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 2)

- tria un tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- tria la lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu el tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- tria el tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecciona el tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- trieu el tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- escull una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose image escolliu una imatge

- escolliu una imatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- tria una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona una imatge (usada 14.29%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- trieu una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- triar imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 7.14%, coincidències 1)

choose language trieu una llengua

- trieu una llengua (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu una llengua/choose language (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu la llengua (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

choose location seleccioneu la ubicació

- seleccioneu la ubicació (usada 33.33%, coincidències 2)

- trieu una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

- escolliu una ubicació (usada 16.67%, coincidències 1)

choose one escolliu-ne un

- escolliu-ne un (usada 83.33%, coincidències 10)

- escolliu-ne una (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull un (usada 8.33%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 55.56%, coincidències 5)

- corda (usada 33.33%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 11.11%, coincidències 1)

christmas nadal

- nadal (usada 87.50%, coincidències 7)

- felicitació de nadal (usada 12.50%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.24%, coincidències 20)

- christmas island (usada 4.76%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 50.00%, coincidències 4)

- crom (usada 50.00%, coincidències 4)

chromium chromium

- chromium (usada 83.33%, coincidències 5)

- crom (usada 16.67%, coincidències 1)

church església

- església (usada 100.00%, coincidències 10)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 12)

cinema cinema

- cinema (usada 92.31%, coincidències 12)

- sala de cinema (usada 7.69%, coincidències 1)

cipher xifratge

- xifratge (usada 30.00%, coincidències 3)

- xifra (usada 30.00%, coincidències 3)

- clau (usada 10.00%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 10.00%, coincidències 1)

- cipher (usada 10.00%, coincidències 1)

- codi (usada 10.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 96.20%, coincidències 76)

- circumferència (usada 1.27%, coincidències 1)

- circular (usada 1.27%, coincidències 1)

- circumferencia (usada 1.27%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 91.67%, coincidències 11)

- circumferències (usada 8.33%, coincidències 1)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 9)

circular circular

- circular (usada 100.00%, coincidències 16)

citation citació

- citació (usada 47.06%, coincidències 8)

- referència (usada 41.18%, coincidències 7)

- cita (usada 11.76%, coincidències 2)

citations cites

- cites (usada 37.50%, coincidències 3)

- referències (usada 37.50%, coincidències 3)

- citacions (usada 25.00%, coincidències 2)

cities ciutats

- ciutats (usada 100.00%, coincidències 8)

city ciutat

- ciutat (usada 89.77%, coincidències 79)

- població (usada 6.82%, coincidències 6)

- localitat (usada 3.41%, coincidències 3)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- compatibilitat amb cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 62.50%, coincidències 5)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitats amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk radicals supplement suplement de radicals cjk

- suplement de radicals cjk (usada 42.86%, coincidències 3)

- radicals cjk suplementaris (usada 28.57%, coincidències 2)

- radicals suplementaris del cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

- suplement radicals cjk (usada 14.29%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 75.00%, coincidències 6)

- traços del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- pinzellades cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- ideogrames unificats del cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- ideografies unificats cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cl cl

- cl (usada 90.91%, coincidències 10)

- lc (usada 9.09%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 92.45%, coincidències 49)

- classes (usada 1.89%, coincidències 1)

- class (usada 1.89%, coincidències 1)

- aula (usada 1.89%, coincidències 1)

- classe css (usada 1.89%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 65.00%, coincidències 13)

- nom de classe (usada 35.00%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 20)

classic clàssic

- clàssic (usada 86.96%, coincidències 20)

- clàssica (usada 8.70%, coincidències 2)

- edita el clàssic (usada 4.35%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 87.50%, coincidències 7)

- clàssic (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 22)

clean neteja

- neteja (usada 79.31%, coincidències 23)

- net (usada 6.90%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.90%, coincidències 2)

- clean (usada 3.45%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.45%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 93.75%, coincidències 15)

- esborra (usada 6.25%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 52.94%, coincidències 9)

- netejant (usada 17.65%, coincidències 3)

- neta (usada 11.76%, coincidències 2)

- es fa neteja (usada 11.76%, coincidències 2)

- neteja (usada 5.88%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 90.91%, coincidències 20)

- netejar (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'està netejant (usada 4.55%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 64.53%, coincidències 191)

- esborra (usada 15.54%, coincidències 46)

- buida (usada 6.42%, coincidències 19)

- netejar (usada 3.38%, coincidències 10)

- descarta (usada 2.03%, coincidències 6)

- clar (usada 1.69%, coincidències 5)

- neteja la cerca (usada 1.01%, coincidències 3)

- neteja-ho (usada 1.01%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.68%, coincidències 2)

- serè (usada 0.68%, coincidències 2)

- esborrar (usada 0.68%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 0.68%, coincidències 2)

- clear (usada 0.34%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.34%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.34%, coincidències 1)

- (neteja|buida) (usada 0.34%, coincidències 1)

- re-comença (usada 0.34%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 56.60%, coincidències 30)

- esborra-ho tot (usada 18.87%, coincidències 10)

- neteja tot (usada 7.55%, coincidències 4)

- suprimeix-ho tot (usada 5.66%, coincidències 3)

- elimina-ho tot (usada 3.77%, coincidències 2)

- no en seleccionis cap (usada 1.89%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.89%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 1.89%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 52.38%, coincidències 11)

- esborra la memòria cau (usada 23.81%, coincidències 5)

- neteja el cau (usada 9.52%, coincidències 2)

- buida la memòria cau (usada 4.76%, coincidències 1)

- netejar memòria cau (usada 4.76%, coincidències 1)

- buidar memòria cau (usada 4.76%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 50.00%, coincidències 5)

- esborrar dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborra dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- netejar dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- netejar les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 80.00%, coincidències 8)

- buida el filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra el filtre (usada 10.00%, coincidències 1)

clear formatting neteja el format

- neteja el format (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborra el format (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja la formatació (usada 12.50%, coincidències 1)

- neteja el formatatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix el format (usada 12.50%, coincidències 1)

- eliminar format (usada 12.50%, coincidències 1)

- clear formatting (usada 12.50%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 66.67%, coincidències 32)

- esborra l'historial (usada 18.75%, coincidències 9)

- buida l'historial (usada 4.17%, coincidències 2)

- neteja'n l'historial (usada 2.08%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 2.08%, coincidències 1)

- netegeu l'històric (usada 2.08%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 2.08%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 2.08%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 66.67%, coincidències 16)

- buida la llista (usada 20.83%, coincidències 5)

- esborra la llista (usada 4.17%, coincidències 1)

- buidar llista (usada 4.17%, coincidències 1)

- neteja llista (usada 4.17%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 72.73%, coincidències 8)

- buida el registre (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 87.50%, coincidències 7)

- buida la llista de reproducció (usada 12.50%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la cerca (usada 26.09%, coincidències 6)

- netejar cerca (usada 4.35%, coincidències 1)

- cerca clara (usada 4.35%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 63.33%, coincidències 19)

- esborra la selecció (usada 6.67%, coincidències 2)

- neteja selecció (usada 6.67%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 3.33%, coincidències 1)

- clear selection (usada 3.33%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 50.00%, coincidències 5)

- esborra el text (usada 20.00%, coincidències 2)

- neteja text (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en clar (usada 10.00%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 10.00%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 33.33%, coincidències 5)

- liquidada (usada 33.33%, coincidències 5)

- esborrat (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimides (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.67%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.67%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 70.00%, coincidències 21)

- feu clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.67%, coincidències 2)

- fes clic (usada 3.33%, coincidències 1)

- fer clic (usada 3.33%, coincidències 1)

- click (usada 3.33%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 3.33%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 3.33%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 60.00%, coincidències 6)

- fes clic aquí (usada 20.00%, coincidències 2)

- clica aquí (usada 20.00%, coincidències 2)

click to edit clica per a editar

- clica per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fes clic per a editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- fer clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar-la (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu clic per editar (usada 14.29%, coincidències 1)

click to select feu clic per a seleccionar

- feu clic per a seleccionar (usada 22.22%, coincidències 2)

- click per seleccionar (usada 22.22%, coincidències 2)

- clic per a seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- faci clic per a seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- feu clic per a seleccionar-ho (usada 11.11%, coincidències 1)

- premi per seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

- feu clic per seleccionar (usada 11.11%, coincidències 1)

clicks clics

- clics (usada 100.00%, coincidències 11)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 30)

client id id del client

- id del client (usada 50.00%, coincidències 7)

- id de client (usada 28.57%, coincidències 4)

- identificador del client (usada 14.29%, coincidències 2)

- identificador de client (usada 7.14%, coincidències 1)

client name nom del client

- nom del client (usada 100.00%, coincidències 6)

client secret secret del client

- secret del client (usada 63.64%, coincidències 7)

- contrasenya del client (usada 9.09%, coincidències 1)

- clau secreta del client (usada 9.09%, coincidències 1)

- contrasenya client (usada 9.09%, coincidències 1)

- clau de client (usada 9.09%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 7)

clip retalla

- retalla (usada 48.00%, coincidències 12)

- clip (usada 36.00%, coincidències 9)

- retall (usada 8.00%, coincidències 2)

- tall (usada 4.00%, coincidències 1)

- retallat (usada 4.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 86.11%, coincidències 31)

- portapapers (usada 13.89%, coincidències 5)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 47)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 47.62%, coincidències 10)

- en sentit horari (usada 33.33%, coincidències 7)

- cap a la dreta (usada 4.76%, coincidències 1)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 4.76%, coincidències 1)

- horària (usada 4.76%, coincidències 1)

- horari (usada 4.76%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 90.16%, coincidències 55)

- clon (usada 4.92%, coincidències 3)

- clonar (usada 3.28%, coincidències 2)

- duplicar (usada 1.64%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 93.14%, coincidències 502)

- tancar (usada 5.57%, coincidències 30)

- close (usada 0.56%, coincidències 3)

- tancament (usada 0.37%, coincidències 2)

- a prop (usada 0.19%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 0.19%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 94.74%, coincidències 36)

- tancar tots (usada 2.63%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.63%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 92.86%, coincidències 13)

- tancar totes les pestanyes (usada 7.14%, coincidències 1)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 87.50%, coincidències 7)

- tanca totes les finestres. (usada 12.50%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 8)

close date data de tancament

- data de tancament (usada 88.89%, coincidències 8)

- data lí­mit (usada 11.11%, coincidències 1)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 92.31%, coincidències 12)

- tanca document (usada 7.69%, coincidències 1)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 75.00%, coincidències 6)

- tanca aquest fitxer (usada 25.00%, coincidències 2)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 80.95%, coincidències 17)

- tanca altres pestanyes (usada 14.29%, coincidències 3)

- close other tabs (usada 4.76%, coincidències 1)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 85.71%, coincidències 12)

- tancar projecte (usada 7.14%, coincidències 1)

- tanca projecte (usada 7.14%, coincidències 1)

close session tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 90.00%, coincidències 9)

- tanca sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 97.22%, coincidències 70)

- tanca pestanya (usada 2.78%, coincidències 2)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 84.62%, coincidències 11)

- tanca la finestra (usada 15.38%, coincidències 2)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 93.94%, coincidències 62)

- tanca finestra (usada 3.03%, coincidències 2)

- tancar finestra (usada 1.52%, coincidències 1)

- tanca la finestra. (usada 1.52%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 83.33%, coincidències 20)

- tanca'l sense desar-lo (usada 4.17%, coincidències 1)

- tanca sense desar els canvis (usada 4.17%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 4.17%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.17%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 71.70%, coincidències 38)

- tancada (usada 18.87%, coincidències 10)

- tancades (usada 5.66%, coincidències 3)

- finalitzada (usada 1.89%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.89%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 55.56%, coincidències 5)

- s'està tancant (usada 22.22%, coincidències 2)

- tancament (usada 11.11%, coincidències 1)

- closing (usada 11.11%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 66.67%, coincidències 4)

- data tancament (usada 16.67%, coincidències 1)

- data límit (usada 16.67%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 91.67%, coincidències 22)

- cloud (usada 4.17%, coincidències 1)

- al núvol (usada 4.17%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 14)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 92.86%, coincidències 13)

- nuvolat (usada 7.14%, coincidències 1)

club club

- club (usada 100.00%, coincidències 7)

cluster clúster

- clúster (usada 60.00%, coincidències 9)

- agrupament (usada 13.33%, coincidències 2)

- grup de sectors || centre de servidors (usada 6.67%, coincidències 1)

- cúmul (usada 6.67%, coincidències 1)

- cluster (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.67%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

cm cm

- cm (usada 97.83%, coincidències 45)

- dom (usada 2.17%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmd cmd

- cmd (usada 50.00%, coincidències 4)

- ordre (usada 37.50%, coincidències 3)

- ord (usada 12.50%, coincidències 1)

- tecla d'ordre (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 21)

coarse aspre

- aspre (usada 28.57%, coincidències 2)

- gruixuda (usada 14.29%, coincidències 1)

- gruixut (usada 14.29%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 14.29%, coincidències 1)

- ample (usada 14.29%, coincidències 1)

- tosc (usada 14.29%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 88.24%, coincidències 15)

- illes cocos o illes keeling (usada 5.88%, coincidències 1)

- cocos (keeling) islands (usada 5.88%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 97.01%, coincidències 65)

- code (usada 2.99%, coincidències 2)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 95.45%, coincidències 21)

- codec (usada 4.55%, coincidències 1)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 9)

cold fred

- fred (usada 91.67%, coincidències 11)

- refredat (usada 8.33%, coincidències 1)

colima colima

- colima (usada 100.00%, coincidències 8)

collapse redueix

- redueix (usada 48.84%, coincidències 21)

- replega (usada 30.23%, coincidències 13)

- col·lapsa (usada 6.98%, coincidències 3)

- contreu (usada 4.65%, coincidències 2)

- minimitza (usada 2.33%, coincidències 1)

- plega (usada 2.33%, coincidències 1)

- tanca (usada 2.33%, coincidències 1)

- contrau (usada 2.33%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 29.73%, coincidències 22)

- minimitza tot (usada 14.86%, coincidències 11)

- replega-ho tot (usada 13.51%, coincidències 10)

- contreu-ho tot (usada 12.16%, coincidències 9)

- col·lapsa-ho tot (usada 8.11%, coincidències 6)

- contreure tot (usada 5.41%, coincidències 4)

- replega'ls tots (usada 4.05%, coincidències 3)

- reduir tot (usada 2.70%, coincidències 2)

- col·lapsar tot (usada 2.70%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 1.35%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- replega tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.35%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 40.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 30.00%, coincidències 3)

- replegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- plegat (usada 10.00%, coincidències 1)

- contret (usada 10.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 36.36%, coincidències 4)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 100.00%, coincidències 30)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 87.50%, coincidències 14)

- coleccions (usada 6.25%, coincidències 1)

- collections (usada 6.25%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 30)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 87.50%, coincidències 7)

- pes colombià (usada 12.50%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 77.78%, coincidències 7)

- colón (usada 11.11%, coincidències 1)

- cometa (usada 11.11%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.73%, coincidències 374)

- colors (usada 0.27%, coincidències 1)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 14)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 14)

color 3 color 3

- color 3 (usada 100.00%, coincidències 6)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 66.67%, coincidències 10)

- balanç de color (usada 26.67%, coincidències 4)

- balanç del color (usada 6.67%, coincidències 1)

color bars barres de color

- barres de color (usada 55.56%, coincidències 5)

- barres de colors (usada 44.44%, coincidències 4)

color burn color cremat

- color cremat (usada 40.00%, coincidències 4)

- crema el color (usada 20.00%, coincidències 2)

- subexposar color (c. burn) (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- crema (usada 10.00%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 87.50%, coincidències 7)

- seleccionador de color (usada 12.50%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 92.31%, coincidències 12)

- profunditat del color (usada 7.69%, coincidències 1)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 50.00%, coincidències 5)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 10.00%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 10.00%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- esvaïment del color (usada 10.00%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 10.00%, coincidències 1)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 88.89%, coincidències 8)

- efectes del color (usada 11.11%, coincidències 1)

color filter filtre de color

- filtre de color (usada 85.71%, coincidències 6)

- filtre de colors (usada 14.29%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 80.00%, coincidències 12)

- gestió de color (usada 13.33%, coincidències 2)

- gestió dels colors (usada 6.67%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 65.22%, coincidències 15)

- mode del color (usada 30.43%, coincidències 7)

- mode de colors (usada 4.35%, coincidències 1)

color model model de color

- model de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- model del color (usada 22.22%, coincidències 2)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 11)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 15)

color picker selector de color

- selector de color (usada 57.14%, coincidències 12)

- pipeta (usada 9.52%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 9.52%, coincidències 2)

- selector de colors (usada 9.52%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 4.76%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 4.76%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- color del perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

- color de perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

color ramp degradat

- degradat (usada 94.44%, coincidències 17)

- rampa de color (usada 5.56%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 48.57%, coincidències 17)

- esquema de colors (usada 45.71%, coincidències 16)

- combinació de colors (usada 5.71%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 100.00%, coincidències 8)

color space espai de color

- espai de color (usada 94.74%, coincidències 18)

- espai del color (usada 5.26%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 54.55%, coincidències 6)

- temperatura de color (usada 45.45%, coincidències 5)

color theme tema de color

- tema de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- color del tema (usada 25.00%, coincidències 2)

- tema del color (usada 12.50%, coincidències 1)

color value valor del color

- valor del color (usada 66.67%, coincidències 4)

- valor de color (usada 33.33%, coincidències 2)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 11)

colorful colorit

- colorit (usada 57.14%, coincidències 4)

- acolorit (usada 14.29%, coincidències 1)

- ple de color (usada 14.29%, coincidències 1)

- colorat (usada 14.29%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 80.00%, coincidències 12)

- coloreja (usada 6.67%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 6.67%, coincidències 1)

- colorize (usada 6.67%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 123)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 94.74%, coincidències 18)

- espai de colors (usada 5.26%, coincidències 1)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 12)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 8)

cols columnes

- columnes (usada 50.00%, coincidències 4)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

- col. (usada 12.50%, coincidències 1)

columbus columbus

- columbus (usada 100.00%, coincidències 15)

column columna

- columna (usada 99.15%, coincidències 116)

- column (usada 0.85%, coincidències 1)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 10)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 11)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçalera de la columna (usada 28.57%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.14%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom de columna (usada 37.50%, coincidències 3)

column spacing espaiat entre columnes

- espaiat entre columnes (usada 40.00%, coincidències 4)

- espaiat de columnes (usada 30.00%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 20.00%, coincidències 2)

- espaiat de la columna (usada 10.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 81.82%, coincidències 18)

- amplada de columna (usada 13.64%, coincidències 3)

- ampla de la columna (usada 4.55%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.42%, coincidències 171)

- columns (usada 0.58%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 88.24%, coincidències 15)

- combine (usada 5.88%, coincidències 1)

- combinar (usada 5.88%, coincidències 1)

combined combinat

- combinat (usada 85.71%, coincidències 6)

- combinat -ada (usada 14.29%, coincidències 1)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 37.50%, coincidències 3)

- marques diacrítiques de combinació (usada 25.00%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 12.50%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 12.50%, coincidències 1)

- combinació de signes diacrític (usada 12.50%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 37.50%, coincidències 3)

- mitges marques de combinació (usada 37.50%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 12.50%, coincidències 1)

- semi-marques combinacionals (usada 12.50%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 91.67%, coincidències 22)

- quadre de combinacions (usada 4.17%, coincidències 1)

- desplegable (usada 4.17%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

comic còmic

- còmic (usada 100.00%, coincidències 6)

coming soon pròximament

- pròximament (usada 55.56%, coincidències 5)

- ben aviat (usada 22.22%, coincidències 2)

- properament (usada 22.22%, coincidències 2)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 25)

comma () coma ()

- coma () (usada 100.00%, coincidències 8)

command ordre

- ordre (usada 97.74%, coincidències 130)

- comandament (usada 1.50%, coincidències 2)

- command (usada 0.75%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 90.91%, coincidències 40)

- línia d''ordres (usada 2.27%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 2.27%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.27%, coincidències 1)

- línea de comandos (usada 2.27%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 83.33%, coincidències 5)

- opcions de línia de comandes (usada 16.67%, coincidències 1)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 77.78%, coincidències 7)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 11.11%, coincidències 1)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 11.11%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 100.00%, coincidències 10)

commands ordres

- ordres (usada 97.92%, coincidències 47)

- comandes (usada 2.08%, coincidències 1)

comment comentari

- comentari (usada 95.47%, coincidències 232)

- comenta (usada 2.47%, coincidències 6)

- comment (usada 0.82%, coincidències 2)

- comentaris (usada 0.82%, coincidències 2)

- nota (usada 0.41%, coincidències 1)

comment deleted comentari suprimit

- comentari suprimit (usada 50.00%, coincidències 3)

- comentaris eliminats (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'ha suprimit el comentari. (usada 16.67%, coincidències 1)

- comentari esborrat (usada 16.67%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 98.99%, coincidències 197)

- comentari (usada 1.01%, coincidències 2)

commercial comercial

- comercial (usada 88.89%, coincidències 8)

- anunci (usada 11.11%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 33.33%, coincidències 14)

- comissió (usada 11.90%, coincidències 5)

- publicació (usada 9.52%, coincidències 4)

- confirma (usada 7.14%, coincidències 3)

- entrega (usada 7.14%, coincidències 3)

- valida (usada 4.76%, coincidències 2)

- commit (usada 4.76%, coincidències 2)

- puja (usada 4.76%, coincidències 2)

- aplica (usada 2.38%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.38%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.38%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.38%, coincidències 1)

- cometre (usada 2.38%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.38%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.38%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de publicació

- missatge de publicació (usada 42.86%, coincidències 6)

- missatge de la comissió (usada 21.43%, coincidències 3)

- missatge de confirmació (usada 14.29%, coincidències 2)

- missatge de comissió (usada 14.29%, coincidències 2)

- missatge d'entrega (usada 7.14%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 80.77%, coincidències 21)

- general (usada 3.85%, coincidències 1)

- normal (usada 3.85%, coincidències 1)

- usual (usada 3.85%, coincidències 1)

- àrea comunal (usada 3.85%, coincidències 1)

- comunes (usada 3.85%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 77.78%, coincidències 14)

- nom de pila (usada 11.11%, coincidències 2)

- nom (usada 5.56%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 5.56%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 80.00%, coincidències 8)

- opcions comuns (usada 20.00%, coincidències 2)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 13)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 10)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 25)

community support suport de la comunitat

- suport de la comunitat (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajuda de la comunitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- assistència de la comunitat (usada 20.00%, coincidències 2)

- suport comunitari (usada 20.00%, coincidències 2)

- assistència comunitària (usada 10.00%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 90.48%, coincidències 19)

- les comores (usada 4.76%, coincidències 1)

- comoros (usada 4.76%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 56.67%, coincidències 17)

- compacta (usada 40.00%, coincidències 12)

- compactes (usada 3.33%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 71.43%, coincidències 15)

- visualització compacta (usada 28.57%, coincidències 6)

company empresa

- empresa (usada 97.87%, coincidències 46)

- companyia (usada 2.13%, coincidències 1)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 65.00%, coincidències 13)

- nom de la companyia (usada 15.00%, coincidències 3)

- raó social (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom de l'empresa o negoci (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.00%, coincidències 1)

- empresa (usada 5.00%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 87.18%, coincidències 34)

- comparar (usada 5.13%, coincidències 2)

- comparació (usada 2.56%, coincidències 1)

- compare (usada 2.56%, coincidències 1)

- compareu (usada 2.56%, coincidències 1)

compare to compara amb

- compara amb (usada 66.67%, coincidències 4)

- comparar amb (usada 16.67%, coincidències 1)

- canvis (usada 16.67%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 20)

compilation compilació

- compilació (usada 60.00%, coincidències 6)

- compilation (usada 20.00%, coincidències 2)

- compliació (usada 10.00%, coincidències 1)

- recopilació (usada 10.00%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 72.73%, coincidències 8)

- construcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- compile (usada 9.09%, coincidències 1)

- compilar (usada 9.09%, coincidències 1)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 9)

complementary complementari

- complementari (usada 100.00%, coincidències 8)

complete completat

- completat (usada 31.82%, coincidències 14)

- complet (usada 22.73%, coincidències 10)

- finalitzat (usada 11.36%, coincidències 5)

- completa (usada 9.09%, coincidències 4)

- completeu (usada 6.82%, coincidències 3)

- completada (usada 4.55%, coincidències 2)

- realitzat (usada 2.27%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.27%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.27%, coincidències 1)

- acabat (usada 2.27%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 2.27%, coincidències 1)

- complert (usada 2.27%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 38.96%, coincidències 30)

- completada (usada 28.57%, coincidències 22)

- acabat (usada 6.49%, coincidències 5)

- acabada (usada 6.49%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 5.19%, coincidències 4)

- s'ha completat (usada 3.90%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 2.60%, coincidències 2)

- finalitzada (usada 2.60%, coincidències 2)

- complet (usada 1.30%, coincidències 1)

- acabat -ada (usada 1.30%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 1.30%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 1.30%, coincidències 1)

completion compleció

- compleció (usada 80.00%, coincidències 8)

- finalització (usada 20.00%, coincidències 2)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

component component

- component (usada 92.00%, coincidències 23)

- component element (usada 4.00%, coincidències 1)

- per components (usada 4.00%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 23)

compose redacta

- redacta (usada 40.91%, coincidències 9)

- escriviu (usada 22.73%, coincidències 5)

- compon (usada 13.64%, coincidències 3)

- compose (usada 4.55%, coincidències 1)

- nou (usada 4.55%, coincidències 1)

- redactar (usada 4.55%, coincidències 1)

- composa (usada 4.55%, coincidències 1)

- escriu (usada 4.55%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 60.00%, coincidències 6)

- escriu un missatge (usada 30.00%, coincidències 3)

- escriu un missatge privat (usada 10.00%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 80.95%, coincidències 34)

- editor (usada 7.14%, coincidències 3)

- composer (usada 4.76%, coincidències 2)

- redactor (usada 2.38%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.38%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.38%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compon (usada 22.22%, coincidències 2)

- composició (usada 22.22%, coincidències 2)

- composat (usada 11.11%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 11.11%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 64.71%, coincidències 11)

- redacció (usada 35.29%, coincidències 6)

compound composició

- composició (usada 55.56%, coincidències 5)

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- compound (usada 11.11%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 85.19%, coincidències 23)

- compressió (usada 14.81%, coincidències 4)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 88.89%, coincidències 8)

- compressed (usada 11.11%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 51)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 14)

compression ratio ràtio de compressió

- ràtio de compressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- relació de compressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- nivell de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

compressor compressor

- compressor (usada 87.50%, coincidències 7)

- compresor (usada 12.50%, coincidències 1)

compute calcula

- calcula (usada 71.43%, coincidències 5)

- calcular (usada 14.29%, coincidències 1)

- computa (usada 14.29%, coincidències 1)

computer ordinador

- ordinador (usada 97.62%, coincidències 41)

- ordinadors (usada 2.38%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom d'ordinador (usada 14.29%, coincidències 2)

- nom ordinador (usada 7.14%, coincidències 1)

concatenate concatena

- concatena (usada 93.33%, coincidències 14)

- concatenate (usada 6.67%, coincidències 1)

concentric concèntric

- concèntric (usada 66.67%, coincidències 8)

- concèntrica (usada 33.33%, coincidències 4)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

condensed condensat

- condensat (usada 55.56%, coincidències 5)

- condensada (usada 44.44%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 53)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 63.64%, coincidències 7)

- format condicional (usada 36.36%, coincidències 4)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 23)

conductor director

- director (usada 54.55%, coincidències 6)

- conductor (usada 36.36%, coincidències 4)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 91.67%, coincidències 11)

- conus (usada 8.33%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 83.33%, coincidències 5)

- congrés (usada 16.67%, coincidències 1)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 12)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 19)

config configuració

- configuració (usada 60.87%, coincidències 14)

- config (usada 26.09%, coincidències 6)

- (configura|configurar) (usada 4.35%, coincidències 1)

- configurar (usada 4.35%, coincidències 1)

- configura (usada 4.35%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 97.33%, coincidències 73)

- configuracions (usada 1.33%, coincidències 1)

- (configuració|paràmetres|preferències|ajustos|ajustaments) (usada 1.33%, coincidències 1)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 94.74%, coincidències 18)

- arxiu de configuració (usada 5.26%, coincidències 1)

configuration files fitxers de configuració

- fitxers de configuració (usada 100.00%, coincidències 8)

configurations configuracions

- configuracions (usada 100.00%, coincidències 7)

configure configura

- configura (usada 90.08%, coincidències 118)

- configuració (usada 6.11%, coincidències 8)

- configurar (usada 3.82%, coincidències 5)

configure plugins configura els connectors

- configura els connectors (usada 87.50%, coincidències 7)

- configuració dels connectors (usada 12.50%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 85.71%, coincidències 6)

- es configura (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm confirmeu-ho

- confirmeu-ho (usada 40.35%, coincidències 69)

- confirma (usada 34.50%, coincidències 59)

- confirmació (usada 10.53%, coincidències 18)

- confirmar (usada 7.60%, coincidències 13)

- confirmeu (usada 4.09%, coincidències 7)

- confirma extensió (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirmeu la comprovació (usada 0.58%, coincidències 1)

- comfirma (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirma|confirmar (usada 0.58%, coincidències 1)

- confirma-ho (usada 0.58%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 64.86%, coincidències 24)

- confirmeu la supressió (usada 13.51%, coincidències 5)

- confirmació de la supressió (usada 5.41%, coincidències 2)

- confirma l'esborrat (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma abans de suprimir (usada 2.70%, coincidències 1)

confirm deletion confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 25.00%, coincidències 5)

- confirmeu la supressió (usada 25.00%, coincidències 5)

- en confirmar la supressió (usada 15.00%, coincidències 3)

- confirmació de la supressió (usada 10.00%, coincidències 2)

- confirmació de l'eliminació (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirmar l'esborrament (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 5.00%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 5.00%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 4)

- confirma la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 4)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 18.75%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 12.50%, coincidències 2)

- confirmaciã³ de la contrasenya nova (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 6.25%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 52.46%, coincidències 32)

- confirma la contrasenya (usada 26.23%, coincidències 16)

- confirmació de la contrasenya (usada 6.56%, coincidències 4)

- confirmar la contrasenya (usada 4.92%, coincidències 3)

- confirmeu la contrasenya. (usada 1.64%, coincidències 1)

- confirmar contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- confirmació de contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- confirma contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- confirmeu contrasenya (usada 1.64%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.64%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 41)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 9)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 56.25%, coincidències 9)

- confirmada (usada 37.50%, coincidències 6)

- s'ha confirmat (usada 6.25%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 95.65%, coincidències 22)

- conflict (usada 4.35%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 76.92%, coincidències 10)

- entra en conflicte (usada 15.38%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 7.69%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 12)

congratulations enhorabona

- enhorabona (usada 57.14%, coincidències 4)

- felicitats (usada 42.86%, coincidències 3)

congratulations! enhorabona!

- enhorabona! (usada 41.67%, coincidències 5)

- felicitats! (usada 41.67%, coincidències 5)

- felicitacions (usada 8.33%, coincidències 1)

- felicitacions! (usada 8.33%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 86.07%, coincidències 105)

- connectar (usada 3.28%, coincidències 4)

- connecta't (usada 2.46%, coincidències 3)

- connexió (usada 1.64%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.64%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.64%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.82%, coincidències 1)

- connecta-hi (usada 0.82%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.82%, coincidències 1)

- connecteu-vos amb nosaltres (usada 0.82%, coincidències 1)

connect to connecta a

- connecta a (usada 50.00%, coincidències 4)

- connecta't a (usada 37.50%, coincidències 3)

- connectar (usada 12.50%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 34.78%, coincidències 8)

- connecta't al servidor (usada 26.09%, coincidències 6)

- connecta amb el servidor (usada 21.74%, coincidències 5)

- connecta a un servidor (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta't a un servidor (usada 4.35%, coincidències 1)

- connectar al servidor (usada 4.35%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 94.12%, coincidències 80)

- connexió correcta (usada 1.18%, coincidències 1)

- connectats (usada 1.18%, coincidències 1)

- connectades (usada 1.18%, coincidències 1)

- connectada (usada 1.18%, coincidències 1)

- s'ha connectat (usada 1.18%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 6)

connecticut connecticut

- connecticut (usada 100.00%, coincidències 10)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 67.44%, coincidències 58)

- connectant (usada 29.07%, coincidències 25)

- connexió en marxa (usada 1.16%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 1.16%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 1.16%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.00%, coincidències 49)

- connexions (usada 2.00%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 58.33%, coincidències 7)

- connexió tancada (usada 41.67%, coincidències 5)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 75.00%, coincidències 15)

- s'ha produït un error de connexió (usada 15.00%, coincidències 3)

- error de la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

- error en la connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 69.23%, coincidències 27)

- la connexió ha fallat (usada 15.38%, coincidències 6)

- error de connexió (usada 7.69%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.56%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 2.56%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.56%, coincidències 1)

connection information informació de la connexió

- informació de la connexió (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 70.00%, coincidències 7)

- connexió perduda (usada 30.00%, coincidències 3)

connection name nom de la connexió

- nom de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 62.50%, coincidències 10)

- s'ha refusat la connexió (usada 25.00%, coincidències 4)

- s'ha negat la connexió (usada 6.25%, coincidències 1)

- connexió refusada (usada 6.25%, coincidències 1)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 81.82%, coincidències 9)

- seguretat de connexió (usada 18.18%, coincidències 2)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 42.11%, coincidències 8)

- configuració de la connexió (usada 26.32%, coincidències 5)

- ajusts de la connexió (usada 10.53%, coincidències 2)

- paràmetres de connexió (usada 10.53%, coincidències 2)

- arranjament de connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 5.26%, coincidències 1)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 28.57%, coincidències 4)

- la connexió ha expirat (usada 14.29%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 14.29%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha caducat (usada 7.14%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 7.14%, coincidències 1)

connection timeout s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- retard de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 10.00%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió esgotat (usada 10.00%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera de connexió (usada 10.00%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 19)

connections connexions

- connexions (usada 93.18%, coincidències 41)

- contactes (usada 6.82%, coincidències 3)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 100.00%, coincidències 7)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 22)

console consola

- consola (usada 92.86%, coincidències 26)

- terminal (usada 3.57%, coincidències 1)

- llista de verificació de la sincronització (usada 3.57%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 25)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 87.50%, coincidències 7)

- velocitat de bits constant (usada 12.50%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 10)

constrain proportions restringeix les proporcions

- restringeix les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- constreny les proporcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- limita les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- conserva les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

- proporcions de restricció (usada 12.50%, coincidències 1)

- manté les proporcions (usada 12.50%, coincidències 1)

constraint restricció

- restricció (usada 93.33%, coincidències 14)

- constraint (usada 6.67%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 92.31%, coincidències 12)

- constraints (usada 7.69%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 88.89%, coincidències 8)

- en construcció (usada 11.11%, coincidències 1)

consumer key clau del client

- clau del client (usada 25.00%, coincidències 2)

- consumer key (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau del consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau d''usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- clau de consumidor (usada 12.50%, coincidències 1)

consumer secret clau secreta del client

- clau secreta del client (usada 33.33%, coincidències 2)

- consumer secret (usada 16.67%, coincidències 1)

- secreta del consumidor (usada 16.67%, coincidències 1)

- codi secre de l''usuari (usada 16.67%, coincidències 1)

- pregunta secreta del consumidor (usada 16.67%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 96.83%, coincidències 61)

- contacta (usada 1.59%, coincidències 1)

- contacteu (usada 1.59%, coincidències 1)

contact form formulari de contacte

- formulari de contacte (usada 87.50%, coincidències 7)

- formulari contacte (usada 12.50%, coincidències 1)

contact id id del contacte

- id del contacte (usada 81.25%, coincidències 13)

- id contacte (usada 12.50%, coincidències 2)

- identificador del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 62.50%, coincidències 5)

- informació del contacte (usada 25.00%, coincidències 2)

- contact info (usada 12.50%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 93.75%, coincidències 15)

- informació del contacte (usada 6.25%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 10)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom de contacte (usada 16.67%, coincidències 2)

contact us contacteu amb nosaltres

- contacteu amb nosaltres (usada 29.17%, coincidències 7)

- contacta'ns (usada 20.83%, coincidències 5)

- contacteu-nos (usada 20.83%, coincidències 5)

- contacte (usada 12.50%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 8.33%, coincidències 2)

- contacta (usada 8.33%, coincidències 2)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 82)

contain conté

- conté (usada 72.73%, coincidències 8)

- contén (usada 9.09%, coincidències 1)

- que continguin (usada 9.09%, coincidències 1)

- contenen (usada 9.09%, coincidències 1)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 23)

containers contenidors

- contenidors (usada 88.89%, coincidències 8)

- contenidor (usada 11.11%, coincidències 1)

contains conté

- conté (usada 96.43%, coincidències 54)

- contingut (usada 3.57%, coincidències 2)

content contingut

- contingut (usada 98.23%, coincidències 111)

- continguts (usada 1.77%, coincidències 2)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 92.00%, coincidències 23)

- tipus de continguts (usada 4.00%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 4.00%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 63.22%, coincidències 55)

- continguts (usada 35.63%, coincidències 31)

- contents (usada 1.15%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 94.74%, coincidències 36)

- contexte (usada 2.63%, coincidències 1)

- contextual (usada 2.63%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 17)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.00%, coincidències 9)

- menús de context (usada 10.00%, coincidències 1)

contexts contexts

- contexts (usada 66.67%, coincidències 4)

- contextos (usada 33.33%, coincidències 2)

continent continent

- continent (usada 100.00%, coincidències 10)

continue continua

- continua (usada 94.35%, coincidències 217)

- continuar (usada 3.91%, coincidències 9)

- continue (usada 0.87%, coincidències 2)

- contínua (usada 0.43%, coincidències 1)

- continua|continueu|segueix|seguiu (usada 0.43%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.29%, coincidències 9)

- continua l'edició (usada 28.57%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 7.14%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 37.50%, coincidències 3)

- continuo? (usada 25.00%, coincidències 2)

- continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

- continua? (usada 12.50%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 12.50%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 85.29%, coincidències 29)

- contínua (usada 8.82%, coincidències 3)

- continuous (usada 2.94%, coincidències 1)

- continuu (usada 2.94%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 9)

- vora (usada 25.00%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 69)

contribute col·laboreu

- col·laboreu (usada 13.04%, coincidències 3)

- contribueix (usada 13.04%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 13.04%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 8.70%, coincidències 2)

- col·labora (usada 8.70%, coincidències 2)

- col·laboreu-hi (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuir (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuïu (usada 8.70%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 4.35%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 4.35%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 69.23%, coincidències 9)

- col·laboracions (usada 15.38%, coincidències 2)

- aportacions (usada 7.69%, coincidències 1)

- donacions (usada 7.69%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 47.37%, coincidències 9)

- contribuïdor (usada 31.58%, coincidències 6)

- contribuent (usada 5.26%, coincidències 1)

- participant (usada 5.26%, coincidències 1)

- col·laborador -a (usada 5.26%, coincidències 1)

- col·laborador/a (usada 5.26%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 63.16%, coincidències 24)

- contribuïdors (usada 31.58%, coincidències 12)

- col·laboració (usada 2.63%, coincidències 1)

- contribuents (usada 2.63%, coincidències 1)

control control

- control (usada 97.62%, coincidències 41)

- tecla de control esquerre (usada 2.38%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 88.89%, coincidències 8)

- plafó de control (usada 11.11%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 87.50%, coincidències 7)

- pictogrames de control (usada 12.50%, coincidències 1)

control-h control-h

- control-h (usada 100.00%, coincidències 6)

controller controlador

- controlador (usada 86.67%, coincidències 13)

- comandament (usada 6.67%, coincidències 1)

- controladora (usada 6.67%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 30)

conversation conversa

- conversa (usada 94.12%, coincidències 16)

- conversació (usada 5.88%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 100.00%, coincidències 17)

conversion conversió

- conversió (usada 95.00%, coincidències 19)

- conversion (usada 5.00%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 81.82%, coincidències 45)

- convertir (usada 7.27%, coincidències 4)

- conversió (usada 5.45%, coincidències 3)

- convert (usada 3.64%, coincidències 2)

- conveteix (usada 1.82%, coincidències 1)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.95%, coincidències 15)

- convertir (usada 5.26%, coincidències 1)

- converteix en (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversió a (usada 5.26%, coincidències 1)

- convertir a (usada 5.26%, coincidències 1)

converted convertit

- convertit (usada 87.50%, coincidències 7)

- convertida (usada 12.50%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 90.00%, coincidències 9)

- conversió (usada 10.00%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 95.00%, coincidències 19)

- cook islands (usada 5.00%, coincidències 1)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 11)

cookies galetes

- galetes (usada 97.50%, coincidències 39)

- cookies (usada 2.50%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 62.50%, coincidències 5)

- s'està cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinat (usada 12.50%, coincidències 1)

- cuinant (usada 12.50%, coincidències 1)

cool fred

- fred (usada 27.27%, coincidències 3)

- bonica (usada 9.09%, coincidències 1)

- guapo (usada 9.09%, coincidències 1)

- original (usada 9.09%, coincidències 1)

- ferm (usada 9.09%, coincidències 1)

- ben parit (usada 9.09%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- guai (usada 9.09%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 9.09%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.30%, coincidències 26)

- coordina (usada 3.70%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 60.87%, coincidències 14)

- s'ha copiat (usada 26.09%, coincidències 6)

- copiat(s) (usada 8.70%, coincidències 2)

- copiada (usada 4.35%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 52.94%, coincidències 9)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 35.29%, coincidències 6)

- s'ha copiat al porta-retalls. (usada 5.88%, coincidències 1)

- copied to clipboard (usada 5.88%, coincidències 1)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'ha copiat (usada 28.57%, coincidències 2)

copies còpies

- còpies (usada 95.24%, coincidències 20)

- copies (usada 4.76%, coincidències 1)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 17)

copy copia

- copia (usada 89.72%, coincidències 358)

- còpia (usada 4.01%, coincidències 16)

- copiar (usada 4.01%, coincidències 16)

- copia-ho (usada 0.50%, coincidències 2)

- duplica (usada 0.50%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.25%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.25%, coincidències 1)

- copy (usada 0.25%, coincidències 1)

- còpia|copia|copiar (usada 0.25%, coincidències 1)

- opiar (usada 0.25%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 90.91%, coincidències 10)

- copiar l'adreça (usada 9.09%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 58.33%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 25.00%, coincidències 3)

- copia tot (usada 16.67%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 47.37%, coincidències 9)

- copia l'adreça de correu (usada 36.84%, coincidències 7)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 5.26%, coincidències 1)

- copia adreça email (usada 5.26%, coincidències 1)

copy from copia des de

- copia des de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copia de (usada 44.44%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 11.11%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 88.89%, coincidències 16)

- copia-ho aquí (usada 11.11%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 24)

copy item copia l'element

- copia l'element (usada 75.00%, coincidències 6)

- copia'l (usada 12.50%, coincidències 1)

- còpia l'element (usada 12.50%, coincidències 1)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 90.91%, coincidències 30)

- copiar enllaç (usada 6.06%, coincidències 2)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 3.03%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 80.95%, coincidències 17)

- copia adreça de l'enllaç (usada 9.52%, coincidències 2)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 83.33%, coincidències 10)

- copia l'enllaç (usada 16.67%, coincidències 2)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 9)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 76.92%, coincidències 10)

- copia'n el camí (usada 15.38%, coincidències 2)

- copia camí (usada 7.69%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 92.31%, coincidències 12)

- copiar selecció (usada 7.69%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 93.75%, coincidències 15)

- copiar text (usada 6.25%, coincidències 1)

copy to copia a

- copia a (usada 82.35%, coincidències 28)

- còpia a (usada 14.71%, coincidències 5)

- copiar (usada 2.94%, coincidències 1)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 78.57%, coincidències 55)

- copia-ho al porta-retalls (usada 5.71%, coincidències 4)

- copia al portaretalls (usada 4.29%, coincidències 3)

- copiar al porta-retalls (usada 4.29%, coincidències 3)

- copia al clipboard (usada 1.43%, coincidències 1)

- copia-la al porta-retalls (usada 1.43%, coincidències 1)

- copia (usada 1.43%, coincidències 1)

- (copia al porta-retalls|copiar al porta-retalls) (usada 1.43%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.43%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 85.71%, coincidències 18)

- copiar url (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia url (usada 4.76%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 47.37%, coincidències 9)

- copiant (usada 21.05%, coincidències 4)

- còpia (usada 10.53%, coincidències 2)

- es copia (usada 10.53%, coincidències 2)

- drets d'autor (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 5.26%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 61.11%, coincidències 11)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- es copien fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- es copien els fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 49.12%, coincidències 28)

- drets d'autor (usada 43.86%, coincidències 25)

- dret de reproducció (usada 3.51%, coincidències 2)

- drets de còpia (usada 1.75%, coincidències 1)

- llicència (usada 1.75%, coincidències 1)

copyright status estat dels drets d'autor

- estat dels drets d'autor (usada 55.56%, coincidències 5)

- estat del copyright (usada 33.33%, coincidències 3)

- situació dels drets d'autor (usada 11.11%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 71.43%, coincidències 10)

- ànima (usada 14.29%, coincidències 2)

- principals (usada 7.14%, coincidències 1)

- core (usada 7.14%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 100.00%, coincidències 8)

cork cork

- cork (usada 75.00%, coincidències 6)

- suro (usada 25.00%, coincidències 2)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 8)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 89.47%, coincidències 17)

- radi de les cantonades (usada 10.53%, coincidències 2)

corners cantonades

- cantonades (usada 71.43%, coincidències 5)

- vèrtexs (usada 14.29%, coincidències 1)

- arestes (usada 14.29%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 12)

correct correcte

- correcte (usada 68.00%, coincidències 17)

- corregeix (usada 20.00%, coincidències 5)

- correccions (usada 4.00%, coincidències 1)

- correcte -a (usada 4.00%, coincidències 1)

- correctes (usada 4.00%, coincidències 1)

correct answer resposta correcta

- resposta correcta (usada 100.00%, coincidències 9)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 11)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 13)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 13)

cosh cosh

- cosh (usada 75.00%, coincidències 6)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 12.50%, coincidències 1)

- ch (usada 12.50%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 21)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 33)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 24)

count compta

- compta (usada 45.05%, coincidències 50)

- recompte (usada 15.32%, coincidències 17)

- compte (usada 11.71%, coincidències 13)

- comptador (usada 7.21%, coincidències 8)

- nombre (usada 7.21%, coincidències 8)

- comptatge (usada 4.50%, coincidències 5)

- comptar (usada 2.70%, coincidències 3)

- quantitat (usada 1.80%, coincidències 2)

- count (usada 1.80%, coincidències 2)

- (compta|comptar|compteu) fins a (usada 0.90%, coincidències 1)

- total (usada 0.90%, coincidències 1)

- comte (usada 0.90%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 75.00%, coincidències 6)

- temporitzador (usada 12.50%, coincidències 1)

- compte enrrere (usada 12.50%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 84.62%, coincidències 11)

- recompte (usada 7.69%, coincidències 1)

- contador (usada 7.69%, coincidències 1)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 50.00%, coincidències 4)

- en sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- contrari a les agulles del rellotge (usada 12.50%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 37.50%, coincidències 3)

- cap a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorària (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit anti-horari (usada 12.50%, coincidències 1)

- en sentit antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

- antihorari (usada 12.50%, coincidències 1)

counting rod numerals palets xinesos per comptar

- palets xinesos per comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- palets xinesos per a comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- numerals rod per comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- numerals de barres («rod counting») (usada 16.67%, coincidències 1)

- numerals de palets per comptar (usada 16.67%, coincidències 1)

- numeració amb varetes (usada 16.67%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.00%, coincidències 19)

- estats (usada 5.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 92.31%, coincidències 96)

- country (usada 3.85%, coincidències 4)

- estat (usada 2.88%, coincidències 3)

- país/estat (usada 0.96%, coincidències 1)

country code codi de país

- codi de país (usada 69.23%, coincidències 9)

- codi del país (usada 30.77%, coincidències 4)

county comarca

- comarca (usada 35.71%, coincidències 5)

- comtat (usada 28.57%, coincidències 4)

- comptat (usada 14.29%, coincidències 2)

- país (usada 7.14%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 7.14%, coincidències 1)

- província (usada 7.14%, coincidències 1)

coupon cupó

- cupó (usada 71.43%, coincidències 5)

- val (usada 14.29%, coincidències 1)

- cupó (financer) (usada 14.29%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 80.00%, coincidències 24)

- camí (usada 13.33%, coincidències 4)

- camp (usada 3.33%, coincidències 1)

- de curs (usada 3.33%, coincidències 1)

course name nom del curs

- nom del curs (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom del camp (usada 37.50%, coincidències 3)

cover coberta

- coberta (usada 50.00%, coincidències 11)

- portada (usada 22.73%, coincidències 5)

- caràtula (usada 22.73%, coincidències 5)

- cobertura (usada 4.55%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 41.67%, coincidències 5)

- caràtula (usada 25.00%, coincidències 3)

- imatge de la portada (usada 16.67%, coincidències 2)

- imatge de coberta (usada 8.33%, coincidències 1)

- imatge de la coberta (usada 8.33%, coincidències 1)

coverage cobertura

- cobertura (usada 92.86%, coincidències 13)

- abast (usada 7.14%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 93.10%, coincidències 27)

- processador (usada 6.90%, coincidències 2)

cpu time temps de cpu

- temps de cpu (usada 87.50%, coincidències 7)

- data cpu (usada 12.50%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 91.67%, coincidències 11)

- ús de cpu (usada 8.33%, coincidències 1)

crater cràter

- cràter (usada 55.56%, coincidències 5)

- copa (usada 22.22%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 22.22%, coincidències 2)

create crea

- crea (usada 87.80%, coincidències 144)

- crear (usada 9.76%, coincidències 16)

- creació (usada 1.22%, coincidències 2)

- crea-la (usada 0.61%, coincidències 1)

- create (usada 0.61%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 43.75%, coincidències 7)

- crea el compte (usada 12.50%, coincidències 2)

- crear compte (usada 12.50%, coincidències 2)

- creeu un compte (usada 12.50%, coincidències 2)

- crea compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- create account (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 6.25%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 43.75%, coincidències 7)

- crear un compte (usada 37.50%, coincidències 6)

- creació d'un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

- create an account (usada 6.25%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 6.25%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 75.00%, coincidències 6)

- comprimeix el fitxer (usada 12.50%, coincidències 1)

- crea arxiu (usada 12.50%, coincidències 1)

create bookmark crea un marcador

- crea un marcador (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea una adreça d'interès (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea marcador (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear un favorit (usada 12.50%, coincidències 1)

create calendar crea un calendari

- crea un calendari (usada 75.00%, coincidències 6)

- crear calendari (usada 25.00%, coincidències 2)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 84.62%, coincidències 11)

- crea directori (usada 7.69%, coincidències 1)

- crear directori (usada 7.69%, coincidències 1)

create event crea un esdeveniment

- crea un esdeveniment (usada 87.50%, coincidències 7)

- crear esdeveniment (usada 12.50%, coincidències 1)

create filter crea un filtre

- crea un filtre (usada 62.50%, coincidències 5)

- creació d'un filtre (usada 25.00%, coincidències 2)

- crea filtre (usada 12.50%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 65.71%, coincidències 23)

- crea la carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- crea carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- crear carpeta (usada 8.57%, coincidències 3)

- crea un directori (usada 2.86%, coincidències 1)

- crear directori (usada 2.86%, coincidències 1)

- llista de verificació de la sincronització (usada 2.86%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 50.00%, coincidències 7)

- crear grup (usada 21.43%, coincidències 3)

- crea grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- crea el grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 7.14%, coincidències 1)

create label crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 37.50%, coincidències 3)

- crear etiqueta (usada 37.50%, coincidències 3)

- crea etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

- creació d'etiqueta (usada 12.50%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 75.00%, coincidències 12)

- crea enllaç (usada 12.50%, coincidències 2)

- crea'n un enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear enllaç (usada 6.25%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 37.84%, coincidències 14)

- crea (usada 21.62%, coincidències 8)

- crea'n un de nou (usada 13.51%, coincidències 5)

- crea un nou (usada 5.41%, coincidències 2)

- crear nou (usada 5.41%, coincidències 2)

- crea nova (usada 5.41%, coincidències 2)

- crear-ne un altre (usada 2.70%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 2.70%, coincidències 1)

- crea'n una nova (usada 2.70%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 60.00%, coincidències 6)

- obre un compte nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- crear un nou compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 10.00%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 87.50%, coincidències 7)

- crea un nou directori (usada 12.50%, coincidències 1)

create new document crea un document nou

- crea un document nou (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear un document nou (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea un nou document (usada 11.11%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 90.91%, coincidències 10)

- crea un nou fitxer (usada 9.09%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 79.17%, coincidències 19)

- crea una carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- crea una nova carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 4.17%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 4.17%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 4.17%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 68.75%, coincidències 11)

- crea un nou grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea grup nou (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear nou grup (usada 6.25%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 6.25%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 66.67%, coincidències 8)

- crea una llista de reproducció nova (usada 25.00%, coincidències 3)

- crea una llista de reproducció (usada 8.33%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 80.00%, coincidències 8)

- creació d'un projecte nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea un projecte (usada 10.00%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

- crea pedaç (usada 50.00%, coincidències 5)

create profile crea un perfil

- crea un perfil (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea el perfil (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- crear projecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- crea projecte (usada 22.22%, coincidències 2)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear un informe (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear informe (usada 12.50%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 66.67%, coincidències 10)

- crea taula (usada 20.00%, coincidències 3)

- crear taula (usada 6.67%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 6.67%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 6)

- crea etiqueta (usada 33.33%, coincidències 4)

- crea un etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 8.33%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 9)

create user crea un usuari

- crea un usuari (usada 41.67%, coincidències 5)

- crear usuari (usada 25.00%, coincidències 3)

- crea usuari (usada 16.67%, coincidències 2)

- crea l'usuari (usada 8.33%, coincidències 1)

- creació d'un usuari (usada 8.33%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 78.26%, coincidències 72)

- creació (usada 6.52%, coincidències 6)

- creada (usada 6.52%, coincidències 6)

- s'ha creat (usada 2.17%, coincidències 2)

- data de creació (usada 2.17%, coincidències 2)

- pujat (usada 2.17%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 1.09%, coincidències 1)

- creat el (usada 1.09%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 53.85%, coincidències 7)

- creat a (usada 23.08%, coincidències 3)

- es va crear el (usada 7.69%, coincidències 1)

- creat (usada 7.69%, coincidències 1)

- creats a (usada 7.69%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 88.89%, coincidències 32)

- creada per (usada 5.56%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 5.56%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 9)

created on creat el

- creat el (usada 56.25%, coincidències 9)

- data de creació (usada 18.75%, coincidències 3)

- creat (usada 12.50%, coincidències 2)

- creat en (usada 6.25%, coincidències 1)

- creat a (usada 6.25%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 12)

creation date data de creació

- data de creació (usada 95.83%, coincidències 46)

- cata de creació (usada 2.08%, coincidències 1)

- data creació (usada 2.08%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 74.00%, coincidències 37)

- autor (usada 18.00%, coincidències 9)

- creador/a (usada 2.00%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 2.00%, coincidències 1)

- creat per (usada 2.00%, coincidències 1)

- creada per (usada 2.00%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 16)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 73.68%, coincidències 14)

- haver (usada 10.53%, coincidències 2)

- atribució (usada 5.26%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 5.26%, coincidències 1)

- credit (usada 5.26%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.24%, coincidències 20)

- targeta (usada 4.76%, coincidències 1)

credit cards targetes de crèdit

- targetes de crèdit (usada 100.00%, coincidències 11)

credits crèdits

- crèdits (usada 91.49%, coincidències 43)

- atribucions (usada 6.38%, coincidències 3)

- abonaments (usada 2.13%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 85.71%, coincidències 6)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 80.77%, coincidències 21)

- criteri (usada 19.23%, coincidències 5)

critical crític

- crític (usada 65.00%, coincidències 13)

- crítica (usada 30.00%, coincidències 6)

- molt baixa (usada 5.00%, coincidències 1)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 29)

croatian croat

- croat (usada 87.80%, coincidències 36)

- croata (usada 12.20%, coincidències 5)

croatian kuna kuna croata

- kuna croata (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna croat (usada 44.44%, coincidències 4)

- kuna (usada 11.11%, coincidències 1)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 9)

crop escapça

- escapça (usada 64.29%, coincidències 27)

- retalla (usada 23.81%, coincidències 10)

- escapçament (usada 4.76%, coincidències 2)

- tallar (usada 2.38%, coincidències 1)

- conreu (usada 2.38%, coincidències 1)

- retallar (usada 2.38%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 61.54%, coincidències 8)

- retalla la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- retallar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 7.69%, coincidències 1)

- retallar la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- tallar imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 79.41%, coincidències 27)

- creuen (usada 14.71%, coincidències 5)

- creuament (usada 2.94%, coincidències 1)

- cross (usada 2.94%, coincidències 1)

crossfade atenuació

- atenuació (usada 33.33%, coincidències 2)

- transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- fusió entre cançons (usada 16.67%, coincidències 1)

- fosa de transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- crossfade (usada 16.67%, coincidències 1)

css css

- css (usada 100.00%, coincidències 11)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 87.50%, coincidències 7)

- selector de css (usada 12.50%, coincidències 1)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 17)

csv export exportació csv

- exportació csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- exportació com a csv (usada 37.50%, coincidències 3)

- exportar csv (usada 12.50%, coincidències 1)

- exporta a csv (usada 12.50%, coincidències 1)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 75.00%, coincidències 9)

- arxiu csv (usada 16.67%, coincidències 2)

- fitxer csv (valors separats per comes) (usada 8.33%, coincidències 1)

csv import importació de csv

- importació de csv (usada 45.45%, coincidències 5)

- importació csv (usada 27.27%, coincidències 3)

- importa csv (usada 9.09%, coincidències 1)

- importar csv (usada 9.09%, coincidències 1)

- csv import (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 34)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl + - (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+1 ctrl+1

- ctrl+1 (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctrl + f (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+h ctrl+h

- ctrl+h (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+m ctrl+m

- ctrl+m (usada 100.00%, coincidències 10)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 18)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 94.74%, coincidències 18)

- ctrl + o (usada 5.26%, coincidències 1)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 21)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 23)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+u ctrl+u

- ctrl+u (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 7)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl+n (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+z ctrl+z

- ctrl+z (usada 100.00%, coincidències 7)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 23)

cube cub

- cub (usada 94.44%, coincidències 17)

- cube (usada 5.56%, coincidències 1)

cubic cúbic

- cúbic (usada 87.50%, coincidències 14)

- cúbica (usada 12.50%, coincidències 2)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 85.71%, coincidències 6)

- metres cúbiques (usada 14.29%, coincidències 1)

cue cue

- cue (usada 46.67%, coincidències 7)

- punt cue (usada 46.67%, coincidències 7)

- peu (usada 6.67%, coincidències 1)

cuenca conca

- conca (usada 77.78%, coincidències 7)

- cuenca (usada 22.22%, coincidències 2)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 6)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 80.00%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 15.00%, coincidències 3)

- acumulades (usada 5.00%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 88.89%, coincidències 8)

- cuneiforme (usada 11.11%, coincidències 1)

curaçao curaçao

- curaçao (usada 100.00%, coincidències 6)

currencies monedes

- monedes (usada 53.33%, coincidències 8)

- divises (usada 46.67%, coincidències 7)

currency moneda

- moneda (usada 75.51%, coincidències 37)

- divisa (usada 20.41%, coincidències 10)

- divises (usada 2.04%, coincidències 1)

- currency (usada 2.04%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbol de la moneda (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbol de divisa (usada 12.50%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 30.00%, coincidències 3)

- símbols monetari (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 10.00%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 88.51%, coincidències 77)

- corrent (usada 3.45%, coincidències 3)

- vigent (usada 1.15%, coincidències 1)

- actualment (usada 1.15%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 1.15%, coincidències 1)

- darrera (usada 1.15%, coincidències 1)

- actuals (usada 1.15%, coincidències 1)

- actiu (usada 1.15%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 1.15%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 90.00%, coincidències 9)

- la data actual (usada 10.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current location emplaçament actual

- emplaçament actual (usada 45.45%, coincidències 5)

- ubicació actual (usada 36.36%, coincidències 4)

- localització actual (usada 18.18%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 21)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 39)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current size mida actual

- mida actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current state estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 6)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.89%, coincidències 16)

- estatus actual (usada 11.11%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 87.50%, coincidències 7)

- plantilla actual (usada 12.50%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 89.47%, coincidències 17)

- hora (usada 5.26%, coincidències 1)

- temps actual (usada 5.26%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current year any actual

- any actual (usada 100.00%, coincidències 9)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 31)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 7)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 87.50%, coincidències 7)

- mida de cursor (usada 12.50%, coincidències 1)

cursor theme tema del cursor

- tema del cursor (usada 71.43%, coincidències 5)

- tema de cursor (usada 28.57%, coincidències 2)

curve corba

- corba (usada 97.22%, coincidències 35)

- curva (usada 2.78%, coincidències 1)

curved corbat

- corbat (usada 50.00%, coincidències 5)

- corbada (usada 20.00%, coincidències 2)

- corba (usada 10.00%, coincidències 1)

- curvades (usada 10.00%, coincidències 1)

- corb (usada 10.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 83.33%, coincidències 10)

- corbes de color (usada 16.67%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 66.14%, coincidències 209)

- personalitzada (usada 12.97%, coincidències 41)

- personalitza (usada 11.71%, coincidències 37)

- a mida (usada 6.96%, coincidències 22)

- custom (usada 0.63%, coincidències 2)

- habitual (usada 0.32%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.32%, coincidències 1)

- personalitzat -ada (usada 0.32%, coincidències 1)

- personalització (usada 0.32%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.32%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 77.78%, coincidències 7)

- a mida 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

- personalització 1 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 77.78%, coincidències 7)

- a mida 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

- personalització 2 (usada 11.11%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 90.48%, coincidències 19)

- color a mida (usada 4.76%, coincidències 1)

- personalitzar el color (usada 4.76%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 94.12%, coincidències 16)

- colors a mida (usada 5.88%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 100.00%, coincidències 11)

custom commands ordres personalitzades

- ordres personalitzades (usada 100.00%, coincidències 9)

custom css css personalitzat

- css personalitzat (usada 83.33%, coincidències 5)

- personalització css (usada 16.67%, coincidències 1)

custom date format format de data personalitzat

- format de data personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 9)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 72.73%, coincidències 8)

- tipus de lletra personalitzada (usada 18.18%, coincidències 2)

- lletra personalitzada (usada 9.09%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 93.75%, coincidències 15)

- format a mida (usada 6.25%, coincidències 1)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 77.78%, coincidències 7)

- opcions a mida (usada 11.11%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 11.11%, coincidències 1)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 100.00%, coincidències 8)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 90.00%, coincidències 9)

- personalitza les dreceres (usada 10.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 94.44%, coincidències 17)

- a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 8)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 9)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 66.67%, coincidències 4)

- url personalitzada (usada 16.67%, coincidències 1)

- enllaç personalitzat (usada 16.67%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 15)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 10)

customization personalització

- personalització (usada 90.91%, coincidències 10)

- personalitzar (usada 9.09%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 94.87%, coincidències 74)

- personalitzar (usada 3.85%, coincidències 3)

- personalitzeu (usada 1.28%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 11)

cut retalla

- retalla (usada 88.83%, coincidències 183)

- talla (usada 4.85%, coincidències 10)

- tallar (usada 3.88%, coincidències 8)

- tall (usada 0.97%, coincidències 2)

- retallament (usada 0.97%, coincidències 2)

- retalla|retallar|talla|tallar (usada 0.49%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cut selection retalla la selecció

- retalla la selecció (usada 50.00%, coincidències 4)

- talla la selecció (usada 37.50%, coincidències 3)

- tallar selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

cw sentit horari

- sentit horari (usada 44.44%, coincidències 4)

- cs (usada 11.11%, coincidències 1)

- horari (usada 11.11%, coincidències 1)

- cw (usada 11.11%, coincidències 1)

- ac (usada 11.11%, coincidències 1)

- setm. (usada 11.11%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 97.87%, coincidències 46)

- (cyan|cian) (usada 2.13%, coincidències 1)

cycle cicle

- cicle (usada 53.33%, coincidències 8)

- roda (usada 20.00%, coincidències 3)

- cycle (usada 6.67%, coincidències 1)

- ciclisme (usada 6.67%, coincidències 1)

- cíclic (usada 6.67%, coincidències 1)

- recorre (usada 6.67%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 88.46%, coincidències 23)

- ampolla (usada 11.54%, coincidències 3)

cylinders ampolles

- ampolles (usada 55.56%, coincidències 5)

- cilindres (usada 44.44%, coincidències 4)

cypriot syllabary conjunt de síl·labes xipriotes

- conjunt de síl·labes xipriotes (usada 50.00%, coincidències 3)

- sil·labari xipriota (usada 33.33%, coincidències 2)

- conjunt de síl·labes del xipriota (usada 16.67%, coincidències 1)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 27)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 90.91%, coincidències 30)

- cirílic (usada 3.03%, coincidències 1)

- ciríl·lica (usada 3.03%, coincidències 1)

- ciril·lic (usada 3.03%, coincidències 1)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 6)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 50.00%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 40.00%, coincidències 4)

- ciríl·lic (suplement) (usada 10.00%, coincidències 1)

cyrillic/russian ciríl·lic/rus

- ciríl·lic/rus (usada 71.43%, coincidències 5)

- ciril·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

- círil·lic/rus (usada 14.29%, coincidències 1)

cyrillic/ukrainian ciríl·lic/ucraïnès

- ciríl·lic/ucraïnès (usada 85.71%, coincidències 6)

- ciril·lic/ucranià (usada 14.29%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 49)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 90.00%, coincidències 9)

- corones txeques (usada 10.00%, coincidències 1)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 21)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 13)

córdoba córdoba

- córdoba (usada 50.00%, coincidències 5)

- còrdova (usada 40.00%, coincidències 4)

- córdova (usada 10.00%, coincidències 1)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 75.00%, coincidències 9)

- costa de vori (usada 25.00%, coincidències 3)

daemon dimoni

- dimoni (usada 87.50%, coincidències 7)

- daemon (usada 12.50%, coincidències 1)

daily diàriament

- diàriament (usada 55.56%, coincidències 30)

- diari (usada 22.22%, coincidències 12)

- cada dia (usada 9.26%, coincidències 5)

- diària (usada 7.41%, coincidències 4)

- a diari (usada 3.70%, coincidències 2)

- (dia|cada dia|diàriament|de forma diària) (usada 1.85%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 55.56%, coincidències 5)

- dansa (usada 22.22%, coincidències 2)

- ballar (usada 11.11%, coincidències 1)

- balla (usada 11.11%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 97.78%, coincidències 44)

- danés (usada 2.22%, coincidències 1)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 80.00%, coincidències 8)

- corona feroesa (usada 10.00%, coincidències 1)

- corones daneses (usada 10.00%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 98.18%, coincidències 54)

- fosca (usada 1.82%, coincidències 1)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 87.50%, coincidències 7)

- cyan fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 16)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 14)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 90.00%, coincidències 9)

- tema fosc (usada 10.00%, coincidències 1)

dark orange taronja fosc

- taronja fosc (usada 100.00%, coincidències 7)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 100.00%, coincidències 18)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 11)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 45.83%, coincidències 11)

- fosc (usada 25.00%, coincidències 6)

- enfosquit (usada 16.67%, coincidències 4)

- enfosquiment (usada 4.17%, coincidències 1)

- (més fosc|enfosqueix|enfosquiment) (usada 4.17%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 4.17%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 85.71%, coincidències 6)

- fosc (usada 14.29%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 50.00%, coincidències 13)

- traç (usada 30.77%, coincidències 8)

- dash (usada 7.69%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 3.85%, coincidències 1)

- ratllada (usada 3.85%, coincidències 1)

- tauler (usada 3.85%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 46.15%, coincidències 18)

- tauler de control (usada 15.38%, coincidències 6)

- panell de control (usada 10.26%, coincidències 4)

- consola (usada 5.13%, coincidències 2)

- panell (usada 5.13%, coincidències 2)

- tauler principal (usada 5.13%, coincidències 2)

- quadre de comandament (usada 2.56%, coincidències 1)

- taulell (usada 2.56%, coincidències 1)

- escriptori (usada 2.56%, coincidències 1)

- dashboard (usada 2.56%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.56%, coincidències 1)

dashed discontínua

- discontínua (usada 30.00%, coincidències 6)

- traçat (usada 20.00%, coincidències 4)

- guionets (usada 15.00%, coincidències 3)

- ratllat (usada 15.00%, coincidències 3)

- discontinu (usada 5.00%, coincidències 1)

- punts (usada 5.00%, coincidències 1)

- guió (usada 5.00%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 5.00%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 96.18%, coincidències 126)

- data (usada 2.29%, coincidències 3)

- dades informació (f) (usada 0.76%, coincidències 1)

- informació (usada 0.76%, coincidències 1)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 88.89%, coincidències 8)

- carpeta de dades (usada 11.11%, coincidències 1)

data entry entrada de dades

- entrada de dades (usada 50.00%, coincidències 3)

- ingrés de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- introducció de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- introducció de les dades (usada 16.67%, coincidències 1)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 57.14%, coincidències 4)

- mida de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- grandària de les dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- mida dades (usada 14.29%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 70.37%, coincidències 19)

- font de les dades (usada 22.22%, coincidències 6)

- origen de les dades (usada 3.70%, coincidències 1)

- origen de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 85.19%, coincidències 23)

- origens de dades (usada 7.41%, coincidències 2)

- font de dades (usada 3.70%, coincidències 1)

- fonts de les dades (usada 3.70%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 72.73%, coincidències 16)

- tipus de dada (usada 27.27%, coincidències 6)

data usage ús de dades

- ús de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- ús de les dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database base de dades

- base de dades (usada 88.79%, coincidències 95)

- bases de dades (usada 10.28%, coincidències 11)

- database (usada 0.93%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 50.00%, coincidències 7)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 14.29%, coincidències 2)

- error de base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 7.14%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 93.75%, coincidències 30)

- base de dades (usada 3.12%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 3.12%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 90.91%, coincidències 10)

- clau de pas de la base de dades (usada 9.09%, coincidències 1)

database port port de la base de dades

- port de la base de dades (usada 66.67%, coincidències 4)

- port de base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

- port de la base dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 92.31%, coincidències 12)

- tipus de la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

database version versió de la base de dades

- versió de la base de dades (usada 83.33%, coincidències 5)

- versió de base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- databases (usada 12.50%, coincidències 1)

dataset conjunt de dades

- conjunt de dades (usada 70.00%, coincidències 7)

- arxiu de dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- conjuntdades (usada 10.00%, coincidències 1)

date data

- data (usada 98.97%, coincidències 383)

- date (usada 0.52%, coincidències 2)

- data de sessió (usada 0.26%, coincidències 1)

- cita (usada 0.26%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 91.89%, coincidències 34)

- data hora (usada 2.70%, coincidències 1)

- dia i hora (usada 2.70%, coincidències 1)

- data i temps (usada 2.70%, coincidències 1)

date added afegida el dia

- afegida el dia (usada 25.00%, coincidències 5)

- data d'alta (usada 20.00%, coincidències 4)

- data d'addició (usada 15.00%, coincidències 3)

- data afegida (usada 10.00%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'incorporació (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'addicció (usada 5.00%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegit (usada 5.00%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 93.94%, coincidències 62)

- dia i hora (usada 3.03%, coincidències 2)

- l'hora i la data (usada 3.03%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 92.86%, coincidències 26)

- data creada (usada 7.14%, coincidències 2)

date field camp de data

- camp de data (usada 76.92%, coincidències 10)

- camp data (usada 7.69%, coincidències 1)

- data (usada 7.69%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 7.69%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 62.71%, coincidències 37)

- format de la data (usada 33.90%, coincidències 20)

- format de dates (usada 1.69%, coincidències 1)

- formato de data (usada 1.69%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 96.77%, coincidències 30)

- data de la modificació (usada 3.23%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 20)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 47.06%, coincidències 8)

- rang de dates (usada 41.18%, coincidències 7)

- interval de temps (usada 5.88%, coincidències 1)

- rang de data (usada 5.88%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de realització

- data de realització (usada 33.33%, coincidències 3)

- data de la captura (usada 22.22%, coincidències 2)

- data de captura (usada 11.11%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 11.11%, coincidències 1)

- data de presa (usada 11.11%, coincidències 1)

- data presa (usada 11.11%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 84.62%, coincidències 22)

- data i hora (usada 11.54%, coincidències 3)

- data / hora (usada 3.85%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 13)

datetime data i hora

- data i hora (usada 80.95%, coincidències 17)

- data/hora (usada 4.76%, coincidències 1)

- data (usada 4.76%, coincidències 1)

- datahora (usada 4.76%, coincidències 1)

- datetime (usada 4.76%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 98.37%, coincidències 121)

- day (usada 0.81%, coincidències 1)

- dies (usada 0.81%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 12)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 52.17%, coincidències 12)

- dia(es) (usada 26.09%, coincidències 6)

- dies (usada 17.39%, coincidències 4)

- dia (dies) (usada 4.35%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 98.13%, coincidències 105)

- days (usada 0.93%, coincidències 1)

- dia (usada 0.93%, coincidències 1)

db db

- db (usada 75.00%, coincidències 12)

- bd (usada 12.50%, coincidències 2)

- base de dades (usada 6.25%, coincidències 1)

- reb (usada 6.25%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 71.43%, coincidències 25)

- desactivar (usada 20.00%, coincidències 7)

- desactivada (usada 2.86%, coincidències 1)

- deactivate (usada 2.86%, coincidències 1)

- inactiva (usada 2.86%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 88.89%, coincidències 8)

- desactivada (usada 11.11%, coincidències 1)

deactivating s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 66.67%, coincidències 4)

- es desactiva (usada 33.33%, coincidències 2)

deadline data límit

- data límit (usada 57.14%, coincidències 4)

- termini (usada 28.57%, coincidències 2)

- data limit (usada 14.29%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 75.00%, coincidències 6)

- deure (usada 25.00%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 52.22%, coincidències 47)

- depura (usada 34.44%, coincidències 31)

- depurar (usada 6.67%, coincidències 6)

- debug (usada 2.22%, coincidències 2)

- depurador (usada 2.22%, coincidències 2)

- depuraciã“ (usada 1.11%, coincidències 1)

- (depuració|depura|debug) (usada 1.11%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 71.43%, coincidències 5)

- mode debug (usada 14.29%, coincidències 1)

- mode depuració (usada 14.29%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 14)

debugging depuració

- depuració (usada 90.48%, coincidències 19)

- depurant (usada 9.52%, coincidències 2)

dec des.

- des. (usada 50.00%, coincidències 24)

- des (usada 25.00%, coincidències 12)

- dec (usada 22.92%, coincidències 11)

- de des. (usada 2.08%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 95.08%, coincidències 58)

- de desembre (usada 4.92%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 39)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 47.06%, coincidències 16)

- xifres decimals (usada 41.18%, coincidències 14)

- llocs decimals (usada 8.82%, coincidències 3)

- posicions decimals (usada 2.94%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 76.92%, coincidències 10)

- separador de decimals (usada 23.08%, coincidències 3)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 11)

decline declina

- declina (usada 48.57%, coincidències 17)

- rebutja (usada 37.14%, coincidències 13)

- refusa (usada 5.71%, coincidències 2)

- refusar (usada 2.86%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 2.86%, coincidències 1)

- rebutja-la (usada 2.86%, coincidències 1)

declined rebutjat

- rebutjat (usada 35.71%, coincidències 5)

- declinat (usada 28.57%, coincidències 4)

- declinada (usada 21.43%, coincidències 3)

- rebutjada (usada 14.29%, coincidències 2)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 12)

decrease redueix

- redueix (usada 57.89%, coincidències 11)

- disminueix (usada 15.79%, coincidències 3)

- reducció (usada 5.26%, coincidències 1)

- disminució (usada 5.26%, coincidències 1)

- reduir (usada 5.26%, coincidències 1)

- menys (usada 5.26%, coincidències 1)

- disminueix|redueix (usada 5.26%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 41.67%, coincidències 5)

- disminueix la mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 2)

- redueix la mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 2)

- redueix la mida de lletra (usada 8.33%, coincidències 1)

- disminueix la mida de lletra (usada 8.33%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 8.33%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 62.07%, coincidències 18)

- disminueix el sagnat (usada 31.03%, coincidències 9)

- minva el sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

- disminuir sagnat (usada 3.45%, coincidències 1)

decrease text size redueix la mida del text

- redueix la mida del text (usada 83.33%, coincidències 5)

- disminueix la mida del text (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 50.00%, coincidències 5)

- reduïu volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- disminueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desencripta

- desencripta (usada 55.56%, coincidències 5)

- desencirpta (usada 11.11%, coincidències 1)

- desencriptació (usada 11.11%, coincidències 1)

- desxifra (usada 11.11%, coincidències 1)

- descripció (usada 11.11%, coincidències 1)

- desencriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

default per defecte

- per defecte (usada 62.61%, coincidències 298)

- predeterminat (usada 23.53%, coincidències 112)

- predeterminada (usada 4.62%, coincidències 22)

- omissió (usada 3.36%, coincidències 16)

- per omissió (usada 2.52%, coincidències 12)

- defecte (usada 1.26%, coincidències 6)

- valor per defecte (usada 0.63%, coincidències 3)

- default (usada 0.63%, coincidències 3)

- per defecte predeterminat -ada (adj) (usada 0.21%, coincidències 1)

- valor predeterminat (usada 0.21%, coincidències 1)

- predet. (usada 0.21%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.21%, coincidències 1)

default application aplicació per defecte

- aplicació per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- aplicació predeterminada (usada 33.33%, coincidències 2)

default applications aplicacions per defecte

- aplicacions per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions predeterminades (usada 44.44%, coincidències 4)

- aplicacions per omissió (usada 11.11%, coincidències 1)

default color color per defecte

- color per defecte (usada 45.45%, coincidències 5)

- color predeterminat (usada 36.36%, coincidències 4)

- color per omissió (usada 18.18%, coincidències 2)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 75.00%, coincidències 6)

- color predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

- colors predeterminats (usada 12.50%, coincidències 1)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- codificació per omissió (usada 33.33%, coincidències 3)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- lletra predeterminada (usada 23.08%, coincidències 3)

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 7.69%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminada (usada 7.69%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminat (usada 7.69%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 7.69%, coincidències 1)

default font size mida predeterminada del tipus de lletra

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 4)

- mida del tipus de lletra per defecte (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la lletra predeterminada (usada 12.50%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- format predeterminat (usada 44.44%, coincidències 4)

default language idioma predeterminat

- idioma predeterminat (usada 32.14%, coincidències 9)

- idioma per defecte (usada 25.00%, coincidències 7)

- llengua per defecte (usada 25.00%, coincidències 7)

- llengua predeterminada (usada 14.29%, coincidències 4)

- idioma per omissió (usada 3.57%, coincidències 1)

default path camí per defecte

- camí per defecte (usada 66.67%, coincidències 4)

- camí predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

- ruta predeterminada (usada 16.67%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 70.00%, coincidències 7)

- impressora predeterminada (usada 30.00%, coincidències 3)

default profile perfil predeterminat

- perfil predeterminat (usada 70.00%, coincidències 7)

- perfil per defecte (usada 30.00%, coincidències 3)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 64.00%, coincidències 16)

- configuració predeterminada (usada 12.00%, coincidències 3)

- configuració per defecte (usada 8.00%, coincidències 2)

- opcions predeterminades (usada 4.00%, coincidències 1)

- ajustaments predeterminats (usada 4.00%, coincidències 1)

- paràmetres predeterminats (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 4.00%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 28.57%, coincidències 2)

- ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 14.29%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 14.29%, coincidències 1)

default style estil per defecte

- estil per defecte (usada 84.62%, coincidències 11)

- estil predeterminat (usada 15.38%, coincidències 2)

default template plantilla predeterminada

- plantilla predeterminada (usada 50.00%, coincidències 4)

- plantilla per defecte (usada 25.00%, coincidències 2)

- plantilles per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- plantilla per omissió (usada 12.50%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 70.00%, coincidències 7)

- tema per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- tema per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 79.41%, coincidències 54)

- valor predeterminat (usada 19.12%, coincidències 13)

- 'vàlua per defecte' (usada 1.47%, coincidències 1)

default values valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 50.00%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default width amplada per defecte

- amplada per defecte (usada 50.00%, coincidències 4)

- amplada per omissió (usada 25.00%, coincidències 2)

- amplada predeterminada (usada 12.50%, coincidències 1)

- amplària per defecte (usada 12.50%, coincidències 1)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 50.00%, coincidències 5)

- zoom per defecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- ampliació per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- escala predeterminada (usada 10.00%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 10.00%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 58.33%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- nivell predeterminat de magnificació (usada 8.33%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 8.33%, coincidències 1)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 29.55%, coincidències 13)

- valors predeterminats (usada 27.27%, coincidències 12)

- per defecte (usada 20.45%, coincidències 9)

- predeterminats (usada 6.82%, coincidències 3)

- opcions per defecte (usada 4.55%, coincidències 2)

- per omissió (usada 4.55%, coincidències 2)

- predeterminat (usada 2.27%, coincidències 1)

- defaults (usada 2.27%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 2.27%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 86.67%, coincidències 13)

- definir (usada 13.33%, coincidències 2)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 37)

definitions definicions

- definicions (usada 100.00%, coincidències 14)

deg graus

- graus (usada 77.78%, coincidències 7)

- deg (usada 11.11%, coincidències 1)

- ° (usada 11.11%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 65.00%, coincidències 13)

- graus (usada 15.00%, coincidències 3)

- percentatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol (usada 5.00%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 97.73%, coincidències 43)

- degrees (usada 2.27%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 68.97%, coincidències 20)

- sup (usada 6.90%, coincidències 2)

- esborra (usada 6.90%, coincidències 2)

- ce (usada 3.45%, coincidències 1)

- esb (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina (usada 3.45%, coincidències 1)

- del (usada 3.45%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 14)

delay retard

- retard (usada 96.43%, coincidències 54)

- delay (usada 3.57%, coincidències 2)

delayed retardat

- retardat (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajornat (usada 25.00%, coincidències 2)

- retardada (usada 25.00%, coincidències 2)

- retardat -ada (usada 12.50%, coincidències 1)

- delayed (usada 12.50%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 69.62%, coincidències 543)

- elimina (usada 18.08%, coincidències 141)

- esborra (usada 5.38%, coincidències 42)

- esborrar (usada 2.69%, coincidències 21)

- eliminar (usada 1.03%, coincidències 8)

- suprimir (usada 0.90%, coincidències 7)

- elimina'l (usada 0.90%, coincidències 7)

- supressió (usada 0.51%, coincidències 4)

- supr (usada 0.26%, coincidències 2)

- esborrat (usada 0.26%, coincidències 2)

- delete (usada 0.13%, coincidències 1)

- suprimeix|suprimir|esborra|esborrar|elimina|eliminar (usada 0.13%, coincidències 1)

- elimina-la (usada 0.13%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 60.00%, coincidències 15)

- esborreu el compte (usada 8.00%, coincidències 2)

- elimina el compte (usada 8.00%, coincidències 2)

- eliminació de compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- esborra compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 4.00%, coincidències 1)

- suprimir compte (usada 4.00%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 76.09%, coincidències 35)

- elimina-ho tot (usada 8.70%, coincidències 4)

- suprimeix-les totes (usada 4.35%, coincidències 2)

- elimina-les totes (usada 2.17%, coincidències 1)

- esborra tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 2.17%, coincidències 1)

- eliminar-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

- esborra-ho tot (usada 2.17%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 33.33%, coincidències 4)

- suprimeix el marcador (usada 25.00%, coincidències 3)

- elimina el marcador (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix preferit (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina el preferit (usada 8.33%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 37.50%, coincidències 3)

- esborra categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborrar categoria (usada 25.00%, coincidències 2)

- elimina categoria (usada 12.50%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 55.56%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina les cel·les (usada 11.11%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 73.08%, coincidències 19)

- elimina la columna (usada 11.54%, coincidències 3)

- suprimeix columna (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar columna (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir columna (usada 3.85%, coincidències 1)

- delete column (usada 3.85%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 66.67%, coincidències 12)

- elimina el comentari (usada 11.11%, coincidències 2)

- esborra comentari (usada 11.11%, coincidències 2)

- suprimeix comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra el comentari (usada 5.56%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmació d'esborrat (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 12.50%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 55.56%, coincidències 10)

- elimina el contacte (usada 22.22%, coincidències 4)

- suprimeix aquest contacte (usada 11.11%, coincidències 2)

- esborrar contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 45.45%, coincidències 5)

- suprimeix les entrades (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix una entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina l'entrada (usada 9.09%, coincidències 1)

delete event suprimeix l'esdeveniment

- suprimeix l'esdeveniment (usada 36.36%, coincidències 4)

- elimina l'esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimeix la cita (usada 18.18%, coincidències 2)

- suprimir l'esdeveniment (usada 9.09%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 70.00%, coincidències 7)

- suprimir un camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 10.00%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 54.55%, coincidències 12)

- elimina el fitxer (usada 22.73%, coincidències 5)

- elimina l'arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborra fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- supressió de fitxer (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 4.55%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 57.89%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 36.84%, coincidències 7)

- esborrar fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 42.86%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 14.29%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 86.67%, coincidències 13)

- suprimeix carpeta (usada 13.33%, coincidències 2)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 38.46%, coincidències 10)

- suprimeix el grup (usada 34.62%, coincidències 9)

- suprimeix un grup (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix grup (usada 7.69%, coincidències 2)

- esborrar grup (usada 3.85%, coincidències 1)

- elimina grup (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir grup (usada 3.85%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 81.82%, coincidències 9)

- esborra la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 38.89%, coincidències 7)

- elimina l'element (usada 27.78%, coincidències 5)

- esborra l'element (usada 11.11%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 5.56%, coincidències 1)

- esborra element (usada 5.56%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 5.56%, coincidències 1)

delete items elimina els elements

- elimina els elements (usada 20.00%, coincidències 3)

- suprimeix els elements (usada 20.00%, coincidències 3)

- elimina elements (usada 20.00%, coincidències 3)

- suprimeix elements (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimir elements (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 6.67%, coincidències 1)

- esborrar ítems (usada 6.67%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 84.62%, coincidències 22)

- elimina la capa (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 3.85%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 3.85%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 60.00%, coincidències 6)

- elimina la línia (usada 20.00%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 20.00%, coincidències 2)

delete list suprimeix la llista

- suprimeix la llista (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra la llista (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina la llista (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimir llista (usada 11.11%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 42.86%, coincidències 6)

- elimina el missatge (usada 21.43%, coincidències 3)

- esborra missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborrar missatge (usada 7.14%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 7.14%, coincidències 1)

delete messages suprimeix els missatges

- suprimeix els missatges (usada 33.33%, coincidències 3)

- elimina els missatges (usada 22.22%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

- eliminar missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimeix un node (usada 33.33%, coincidències 4)

- eliminar node (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina el node (usada 8.33%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 57.14%, coincidències 8)

- elimina la nota (usada 14.29%, coincidències 2)

- supressió de nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 7.14%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 65.22%, coincidències 15)

- esborra la pàgina (usada 8.70%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix una pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- elimina la pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- esborrar pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- delete pages (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 42.31%, coincidències 11)

- suprimeix permanentment (usada 19.23%, coincidències 5)

- elimina definitivament (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix de forma permanent (usada 7.69%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 7.69%, coincidències 2)

- elimina-ho de forma permanent (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra definitivament (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix de manera permanent (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir permanentment (usada 3.85%, coincidències 1)

delete photo eliminar foto

- eliminar foto (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix la foto (usada 33.33%, coincidències 2)

- esborra la foto (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina la foto (usada 16.67%, coincidències 1)

delete point suprimeix un punt

- suprimeix un punt (usada 40.00%, coincidències 6)

- suprimeix el punt (usada 20.00%, coincidències 3)

- elimina el punt (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix punt (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix un put (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina'n el punt (usada 6.67%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 75.00%, coincidències 12)

- esborra el perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborrar perfil (usada 6.25%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimeix projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

- esborrar projecte (usada 9.09%, coincidències 1)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 91.67%, coincidències 11)

- supressió de registre (usada 8.33%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 61.54%, coincidències 16)

- elimina la fila (usada 15.38%, coincidències 4)

- suprimeix una fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- eliminar fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir la fila (usada 3.85%, coincidències 1)

- delete row (usada 3.85%, coincidències 1)

delete rule suprimeix la regla

- suprimeix la regla (usada 50.00%, coincidències 3)

- elimina la regla (usada 33.33%, coincidències 2)

- esborra regla (usada 16.67%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 87.50%, coincidències 7)

- elimina el segment (usada 12.50%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 34.62%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 19.23%, coincidències 5)

- suprimeix el seleccionat (usada 11.54%, coincidències 3)

- elimina la selecció (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 3.85%, coincidències 1)

- elimina seleccionats (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra sel·leccionat (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix l'entitat seleccionada (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.85%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 3.85%, coincidències 1)

delete selected files suprimeix els fitxers seleccionats

- suprimeix els fitxers seleccionats (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina els fitxers seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina els arxius seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

delete selected item suprimeix l'element seleccionat

- suprimeix l'element seleccionat (usada 42.86%, coincidències 3)

- elimina l'element seleccionat (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra article sel·leccionat (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix l'ítem seleccionat (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra element seleccionat (usada 14.29%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 77.78%, coincidències 14)

- suprimeix selecció (usada 11.11%, coincidències 2)

- esborra la selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 5.56%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 50.00%, coincidències 11)

- suprimeix taula (usada 27.27%, coincidències 6)

- elimina la taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- eliminar taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborrar taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimir taula (usada 4.55%, coincidències 1)

- delete table (usada 4.55%, coincidències 1)

delete tag elimina l'etiqueta

- elimina l'etiqueta (usada 46.15%, coincidències 6)

- suprimeix l'etiqueta (usada 38.46%, coincidències 5)

- elimina etiqueta (usada 15.38%, coincidències 2)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 90.00%, coincidències 9)

- esborra la tasca (usada 10.00%, coincidències 1)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 50.00%, coincidències 6)

- elimina la plantilla (usada 41.67%, coincidències 5)

- suprimir plantilla (usada 8.33%, coincidències 1)

delete text suprimeix el text

- suprimeix el text (usada 66.67%, coincidències 4)

- elimina el text (usada 16.67%, coincidències 1)

- supressió del text (usada 16.67%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 45.45%, coincidències 10)

- elimina l'usuari (usada 13.64%, coincidències 3)

- suprimeix usuari (usada 9.09%, coincidències 2)

- eliminar usuari (usada 9.09%, coincidències 2)

- esborrar usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborra usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimir usuari (usada 4.55%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 52.05%, coincidències 38)

- eliminat (usada 21.92%, coincidències 16)

- esborrat (usada 9.59%, coincidències 7)

- suprimida (usada 5.48%, coincidències 4)

- s'ha suprimit (usada 2.74%, coincidències 2)

- eliminats (usada 2.74%, coincidències 2)

- esborrats (usada 2.74%, coincidències 2)

- s'ha suprimit. (usada 1.37%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 1.37%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 44.00%, coincidències 11)

- s'elimina (usada 16.00%, coincidències 4)

- esborrant (usada 16.00%, coincidències 4)

- se suprimeix (usada 8.00%, coincidències 2)

- suprimint (usada 8.00%, coincidències 2)

- eliminant (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 4.00%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 50.00%, coincidències 7)

- se suprimeixen els fitxers (usada 21.43%, coincidències 3)

- suprimint els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan suprimint fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'estan eliminant els fitxers (usada 7.14%, coincidències 1)

deletion supressió

- supressió (usada 100.00%, coincidències 8)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 73.33%, coincidències 11)

- separador (usada 20.00%, coincidències 3)

- delimiter (usada 6.67%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 87.50%, coincidències 7)

- entrega (usada 12.50%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 85.71%, coincidències 24)

- diferència (usada 3.57%, coincidències 1)

- en delta (usada 3.57%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 3.57%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 3.57%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 66.67%, coincidències 6)

- demostració (usada 33.33%, coincidències 3)

denied denegat

- denegat (usada 84.62%, coincidències 11)

- denegat -ada (usada 7.69%, coincidències 1)

- denegada (usada 7.69%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 31)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 10)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 15)

deny denega

- denega (usada 83.33%, coincidències 35)

- denegar (usada 11.90%, coincidències 5)

- rebutja (usada 2.38%, coincidències 1)

- refusa (usada 2.38%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 94.12%, coincidències 32)

- department (usada 5.88%, coincidències 2)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 15)

dependencies dependències

- dependències (usada 95.83%, coincidències 23)

- requeriments específics (usada 4.17%, coincidències 1)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 7)

deposit ingrés

- ingrés (usada 72.73%, coincidències 8)

- dipòsit (usada 18.18%, coincidències 2)

- depòsit (usada 9.09%, coincidències 1)

deprecated obsolet

- obsolet (usada 57.14%, coincidències 4)

- desaconsellat (usada 14.29%, coincidències 1)

- desfasat -ada (usada 14.29%, coincidències 1)

- desaprovat (usada 14.29%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 96.15%, coincidències 50)

- fons (usada 1.92%, coincidències 1)

- fondaria (usada 1.92%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 56.25%, coincidències 9)

- dessaturació (usada 18.75%, coincidències 3)

- desaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturar (usada 6.25%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 6.25%, coincidències 1)

- desatura (usada 6.25%, coincidències 1)

desc desc

- desc (usada 100.00%, coincidències 9)

descending descendent

- descendent (usada 95.35%, coincidències 82)

- descens (usada 3.49%, coincidències 3)

- en ordre descendent (usada 1.16%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 635)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 6)

descriptions descripcions

- descripcions (usada 87.50%, coincidències 7)

- descripccions (usada 12.50%, coincidències 1)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 90.91%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 9.09%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 75.00%, coincidències 15)

- desselecciona-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- no seleccionis (usada 5.00%, coincidències 1)

- desmarca (usada 5.00%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 73.33%, coincidències 44)

- no seleccionis res (usada 5.00%, coincidències 3)

- anul·la la selecció de tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- desselecciona tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- desmarca-ho tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- (de)selecciona-ho tot (usada 3.33%, coincidències 2)

- anul·la la selecció (usada 1.67%, coincidències 1)

- deseleccionar tots (usada 1.67%, coincidències 1)

- desseleccionar-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

- desselecciona'ls tots (usada 1.67%, coincidències 1)

- deseleccionna-ho tot (usada 1.67%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

design disseny

- disseny (usada 88.24%, coincidències 15)

- dissenya (usada 11.76%, coincidències 2)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 94.90%, coincidències 93)

- desktop (usada 2.04%, coincidències 2)

- ordinador de taula (usada 1.02%, coincidències 1)

- sobretaula (usada 1.02%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 1.02%, coincidències 1)

desktop icons icones de l'escriptori

- icones de l'escriptori (usada 71.43%, coincidències 5)

- icones a l'escriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

- icones de l'esriptori (usada 14.29%, coincidències 1)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de l'escriptori (usada 27.27%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 9.09%, coincidències 1)

dest destinació

- destinació (usada 40.00%, coincidències 4)

- destí (usada 30.00%, coincidències 3)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 72.50%, coincidències 58)

- destí (usada 26.25%, coincidències 21)

- destí destinació (f) (usada 1.25%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 85.00%, coincidències 17)

- carpeta de destí (usada 10.00%, coincidències 2)

- directori de destí (usada 5.00%, coincidències 1)

destinations destinacions

- destinacions (usada 85.71%, coincidències 6)

- destins (usada 14.29%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 100.00%, coincidències 10)

detach separa

- separa (usada 40.00%, coincidències 6)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 3)

- treu (usada 13.33%, coincidències 2)

- desacobla (usada 6.67%, coincidències 1)

- detach (usada 6.67%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 6.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 6.67%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 53.33%, coincidències 8)

- desacobla la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desadhereix la pestanya (usada 20.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 6.67%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 16)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 44.44%, coincidències 4)

- vista de detall (usada 22.22%, coincidències 2)

- mostra-les en detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- visualització detallada (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 11.11%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 99.10%, coincidències 221)

- dells (usada 0.45%, coincidències 1)

- propietats (usada 0.45%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 80.00%, coincidències 8)

- detectar (usada 20.00%, coincidències 2)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 85.71%, coincidències 6)

- detectar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 60.00%, coincidències 6)

- detectant (usada 40.00%, coincidències 4)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 92.86%, coincidències 13)

- devanagarià (usada 7.14%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 88.24%, coincidències 30)

- revelador (usada 8.82%, coincidències 3)

- desenvolupador -a (usada 2.94%, coincidències 1)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 44.44%, coincidències 8)

- eines de desenvolupador (usada 27.78%, coincidències 5)

- eines de desenvolupament (usada 11.11%, coincidències 2)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.56%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.56%, coincidències 1)

- developer tools (usada 5.56%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 85.71%, coincidències 18)

- desenvolupadors/es (usada 4.76%, coincidències 1)

- desenvolupadors/ es (usada 4.76%, coincidències 1)

- equip de desenvolupament (usada 4.76%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 36)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 10)

device dispositiu

- dispositiu (usada 99.08%, coincidències 108)

- dispositiu perifèric (usada 0.92%, coincidències 1)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 44.44%, coincidències 4)

- identificador del dispositiu (usada 22.22%, coincidències 2)

- identificació del dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- id. del dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- identificador de dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 66.67%, coincidències 8)

- informació dels dispositius (usada 25.00%, coincidències 3)

- informació de dispositius (usada 8.33%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 100.00%, coincidències 9)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 83.33%, coincidències 5)

- model de dispositiu (usada 16.67%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 97.14%, coincidències 34)

- nom de dispositiu (usada 2.86%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 50.00%, coincidències 4)

- configuració del dispositiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- ajusts del dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 17)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.08%, coincidències 51)

- dispositiu (usada 1.92%, coincidències 1)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 8)

dhcp dhcp

- dhcp (usada 100.00%, coincidències 6)

dhivehi divehi

- divehi (usada 100.00%, coincidències 7)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 81.82%, coincidències 9)

- anàlisi (usada 9.09%, coincidències 1)

- diagnòstic (usada 9.09%, coincidències 1)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 12)

diagrams diagrames

- diagrames (usada 100.00%, coincidències 9)

dial marcador

- marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- marca (usada 22.22%, coincidències 2)

- disc selector (usada 11.11%, coincidències 1)

- mar (usada 11.11%, coincidències 1)

- composició (usada 11.11%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialer marcador

- marcador (usada 100.00%, coincidències 9)

dialog diàleg

- diàleg (usada 98.73%, coincidències 78)

- quadre de diàleg (usada 1.27%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 14)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 17)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 33)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 15)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 96.97%, coincidències 32)

- dictionary (usada 3.03%, coincidències 1)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 40.00%, coincidències 4)

- sabíeu que? (usada 30.00%, coincidències 3)

- ho savíeu? (usada 10.00%, coincidències 1)

- sabeu què? (usada 10.00%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 10.00%, coincidències 1)

diff diferència

- diferència (usada 33.33%, coincidències 9)

- diff (usada 29.63%, coincidències 8)

- dif. (usada 7.41%, coincidències 2)

- diferències (usada 7.41%, coincidències 2)

- compara (usada 7.41%, coincidències 2)

- dife (usada 3.70%, coincidències 1)

- comparació de fitxers (terme provisional) (usada 3.70%, coincidències 1)

- dif (usada 3.70%, coincidències 1)

- diff (diferenciació) (usada 3.70%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 92.86%, coincidències 39)

- resta (usada 4.76%, coincidències 2)

- difference (usada 2.38%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 8)

different diferent

- diferent (usada 83.33%, coincidències 5)

- diferent altre -a (usada 16.67%, coincidències 1)

difficult difícil

- difícil (usada 100.00%, coincidències 8)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 26)

diffuse difusió

- difusió (usada 50.00%, coincidències 4)

- difús (usada 25.00%, coincidències 2)

- difon (usada 12.50%, coincidències 1)

- difusa (usada 12.50%, coincidències 1)

digest resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 4)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 100.00%, coincidències 9)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 11)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 17)

dim enfosqueix

- enfosqueix (usada 16.67%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 16.67%, coincidències 1)

- atenua (usada 16.67%, coincidències 1)

- suau (usada 16.67%, coincidències 1)

- (més fosc|fosc) (usada 16.67%, coincidències 1)

- totxo (usada 16.67%, coincidències 1)

dimension dimensió

- dimensió (usada 48.00%, coincidències 12)

- cota (usada 44.00%, coincidències 11)

- acotació (usada 8.00%, coincidències 2)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 84.00%, coincidències 42)

- mides (usada 10.00%, coincidències 5)

- cotes (usada 6.00%, coincidències 3)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 60.00%, coincidències 6)

- dibuixos (usada 20.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 20.00%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 81.82%, coincidències 18)

- directori (usada 13.64%, coincidències 3)

- direcció (usada 4.55%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 75.00%, coincidències 9)

- dirigeix (usada 8.33%, coincidències 1)

- directa (usada 8.33%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 8.33%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 100.00%, coincidències 7)

direction direcció

- direcció (usada 98.95%, coincidències 94)

- adreça (usada 1.05%, coincidències 1)

directions indicacions

- indicacions (usada 45.45%, coincidències 5)

- direccions (usada 36.36%, coincidències 4)

- instruccions (usada 18.18%, coincidències 2)

director director

- director (usada 92.31%, coincidències 12)

- directora (usada 7.69%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 92.86%, coincidències 26)

- carpetes (usada 7.14%, coincidències 2)

directory directori

- directori (usada 93.28%, coincidències 111)

- carpeta (usada 2.52%, coincidències 3)

- ruta (usada 1.68%, coincidències 2)

- catàleg (usada 0.84%, coincidències 1)

- directori carpeta (f) (usada 0.84%, coincidències 1)

- directory (usada 0.84%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- nom de directori (usada 7.14%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 51.33%, coincidències 58)

- desactiva (usada 33.63%, coincidències 38)

- desactivar (usada 4.42%, coincidències 5)

- deshabilita (usada 4.42%, coincidències 5)

- deshabilitar (usada 1.77%, coincidències 2)

- disable (usada 1.77%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 1.77%, coincidències 2)

- inhabilitar|inhabilita|inhabiliteu (usada 0.88%, coincidències 1)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 23.08%, coincidències 3)

- inhabilita-ho tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- desactiva tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 7.69%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 42.19%, coincidències 100)

- inhabilitat (usada 31.22%, coincidències 74)

- desactivada (usada 7.17%, coincidències 17)

- inhabilitada (usada 5.91%, coincidències 14)

- deshabilitat (usada 5.91%, coincidències 14)

- desactivades (usada 2.53%, coincidències 6)

- desactivats (usada 2.11%, coincidències 5)

- inhabilitats (usada 0.84%, coincidències 2)

- descativat (usada 0.84%, coincidències 2)

- desabilitat (usada 0.42%, coincidències 1)

- inhabilitat -ada desactivat -ada (usada 0.42%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.42%, coincidències 1)

disabling s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 50.00%, coincidències 4)

- desactivació (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està inhabilitant (usada 12.50%, coincidències 1)

- inhabilitant (usada 12.50%, coincidències 1)

disagree en desacord

- en desacord (usada 37.50%, coincidències 3)

- no hi estic d'acord (usada 25.00%, coincidències 2)

- no acceptis (usada 12.50%, coincidències 1)

- hi estic en desacord (usada 12.50%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 12.50%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 80.95%, coincidències 17)

- desc (usada 14.29%, coincidències 3)

- desc. (usada 4.76%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 68.75%, coincidències 11)

- número de disc (usada 31.25%, coincidències 5)

discard descarta

- descarta (usada 80.88%, coincidències 55)

- descarta'l (usada 5.88%, coincidències 4)

- descartar (usada 5.88%, coincidències 4)

- descarta-ho (usada 2.94%, coincidències 2)

- discard (usada 1.47%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.47%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 1.47%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 81.82%, coincidències 27)

- descartar els canvis (usada 6.06%, coincidències 2)

- descartar canvis (usada 6.06%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 3.03%, coincidències 1)

- descarta canvis (usada 3.03%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 2)

- es descarrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer descàrrec

- descàrrec (usada 17.65%, coincidències 3)

- exempció de responsabilitat (usada 17.65%, coincidències 3)

- renúncia (usada 11.76%, coincidències 2)

- declinació de responsabilitats (usada 11.76%, coincidències 2)

- avís (usada 11.76%, coincidències 2)

- avís legal (usada 11.76%, coincidències 2)

- advertiment (usada 5.88%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 5.88%, coincidències 1)

- disclaimer (usada 5.88%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 91.04%, coincidències 61)

- desconnectar (usada 5.97%, coincidències 4)

- desconnectat (usada 2.99%, coincidències 2)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 85.71%, coincidències 42)

- desconnectada (usada 10.20%, coincidències 5)

- desconectat (usada 4.08%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 75.00%, coincidències 12)

- desconnectant (usada 25.00%, coincidències 4)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 27)

discover discover

- discover (usada 57.14%, coincidències 8)

- descobreix (usada 14.29%, coincidències 2)

- descobrir (usada 7.14%, coincidències 1)

- descobri (usada 7.14%, coincidències 1)

- descobridor (usada 7.14%, coincidències 1)

- descobriu (usada 7.14%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 13)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 38.10%, coincidències 8)

- debat (usada 33.33%, coincidències 7)

- debats (usada 14.29%, coincidències 3)

- fòrums (usada 9.52%, coincidències 2)

- comentaris (usada 4.76%, coincidències 1)

discussions debat

- debat (usada 50.00%, coincidències 6)

- debats (usada 41.67%, coincidències 5)

- discussions (usada 8.33%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 96.55%, coincidències 28)

- disk (usada 3.45%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 58.33%, coincidències 7)

- espai al disc (usada 16.67%, coincidències 2)

- espai del disc (usada 16.67%, coincidències 2)

- espai en disc (usada 8.33%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 15)

dismiss ignora

- ignora (usada 43.10%, coincidències 25)

- descarta (usada 37.93%, coincidències 22)

- descartar (usada 3.45%, coincidències 2)

- rebutja (usada 3.45%, coincidències 2)

- omet (usada 1.72%, coincidències 1)

- ignora-ho (usada 1.72%, coincidències 1)

- tanca (usada 1.72%, coincidències 1)

- (descarta|cancel·la|anul·la)(|-ho) (usada 1.72%, coincidències 1)

- esborrar (usada 1.72%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.72%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 1.72%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 33.33%, coincidències 2)

- omet-les totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 16.67%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 16.67%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 16.67%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 12)

display pantalla

- pantalla (usada 29.14%, coincidències 44)

- visualització (usada 27.15%, coincidències 41)

- mostra (usada 26.49%, coincidències 40)

- visualitza (usada 4.64%, coincidències 7)

- mostrar (usada 3.31%, coincidències 5)

- mostra-ho (usada 1.99%, coincidències 3)

- visible (usada 1.32%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.32%, coincidències 2)

- visualitzaciã³ (usada 0.66%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.66%, coincidències 1)

- presentació (usada 0.66%, coincidències 1)

- veure (usada 0.66%, coincidències 1)

- pantalla || visualització (usada 0.66%, coincidències 1)

- (mostra|mostrar|ensenya|ensenyar) (usada 0.66%, coincidències 1)

- visor (usada 0.66%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 63.64%, coincidències 7)

- mostra com (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostrar com a (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra-ho com a (usada 9.09%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 75.00%, coincidències 6)

- format de la presentació (usada 12.50%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 12.50%, coincidències 1)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 60.00%, coincidències 6)

- visualitza la graella (usada 40.00%, coincidències 4)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 80.00%, coincidències 12)

- mode visualitz. (usada 6.67%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 6.67%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 6.67%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 55.77%, coincidències 29)

- nom de visualització (usada 11.54%, coincidències 6)

- mostra el nom (usada 9.62%, coincidències 5)

- nom visible (usada 5.77%, coincidències 3)

- nom per mostrar (usada 3.85%, coincidències 2)

- nom que es mostrarà (usada 3.85%, coincidències 2)

- nom en pantalla (usada 3.85%, coincidències 2)

- nom de la presentació (usada 1.92%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 1.92%, coincidències 1)

- nom que es visualitzarà (usada 1.92%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 63.64%, coincidències 21)

- mostra les opcions (usada 18.18%, coincidències 6)

- opcions de mostreig (usada 3.03%, coincidències 1)

- mostrar opcions (usada 3.03%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 3.03%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 3.03%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 3.03%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 3.03%, coincidències 1)

display settings paràmetres de visualització

- paràmetres de visualització (usada 20.69%, coincidències 6)

- paràmetres de la pantalla (usada 13.79%, coincidències 4)

- ajusts de la visualització (usada 13.79%, coincidències 4)

- mostra la configuració (usada 10.34%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 10.34%, coincidències 3)

- configuració de la pantalla (usada 6.90%, coincidències 2)

- configuració de visualització (usada 6.90%, coincidències 2)

- ajusts de la pantalla (usada 3.45%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 3.45%, coincidències 1)

- opcions de la visualització (usada 3.45%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 3.45%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 3.45%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 37.50%, coincidències 3)

- mostra la mida (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

display style estil de visualització

- estil de visualització (usada 50.00%, coincidències 5)

- estil de la vista (usada 30.00%, coincidències 3)

- mostra l'estil (usada 20.00%, coincidències 2)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- mostra el tipus (usada 22.22%, coincidències 2)

- tipus de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 83.33%, coincidències 5)

- presentacions (usada 16.67%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 63.64%, coincidències 14)

- dissoldre (usada 13.64%, coincidències 3)

- dissolució (usada 13.64%, coincidències 3)

- fosa (usada 4.55%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 4.55%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 85)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 61.54%, coincidències 8)

- distorsió (usada 30.77%, coincidències 4)

- distorsionat (usada 7.69%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 7)

distribute distribueix

- distribueix (usada 80.00%, coincidències 8)

- distribució (usada 10.00%, coincidències 1)

- distribuir (usada 10.00%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.88%, coincidències 31)

- destinataris (usada 3.12%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 20)

district of columbia districte de columbia

- districte de columbia (usada 42.86%, coincidències 3)

- districte de colúmbia (usada 42.86%, coincidències 3)

- disricte de columbia (usada 14.29%, coincidències 1)

dither trama

- trama (usada 58.33%, coincidències 7)

- tramat (usada 33.33%, coincidències 4)

- dissemina (usada 8.33%, coincidències 1)

dithering tramat

- tramat (usada 55.56%, coincidències 5)

- tramat (dithering) (usada 22.22%, coincidències 2)

- tramatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està tramant (usada 11.11%, coincidències 1)

div div

- div (usada 100.00%, coincidències 6)

divide divideix

- divideix (usada 83.33%, coincidències 20)

- divisió (usada 12.50%, coincidències 3)

- divisions (usada 4.17%, coincidències 1)

division divisió

- divisió (usada 95.00%, coincidències 19)

- títol (usada 5.00%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 87.50%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 12.50%, coincidències 1)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 100.00%, coincidències 27)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 15)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 72.73%, coincidències 8)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

- no permetre (usada 9.09%, coincidències 1)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 42.11%, coincidències 8)

- no destorbar (usada 26.32%, coincidències 5)

- no molestar (usada 21.05%, coincidències 4)

- no molestis (usada 5.26%, coincidències 1)

- no m'emprenyis! (usada 5.26%, coincidències 1)

do not send no ho enviïs

- no ho enviïs (usada 33.33%, coincidències 3)

- no l'enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 22.22%, coincidències 2)

- no enviis (usada 11.11%, coincidències 1)

- no els enviïs (usada 11.11%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 62.50%, coincidències 5)

- no mostrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 12.50%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 12.50%, coincidències 1)

do not use no l'usis

- no l'usis (usada 33.33%, coincidències 2)

- no utilitzes (usada 16.67%, coincidències 1)

- no l'usis. (usada 16.67%, coincidències 1)

- no usar (usada 16.67%, coincidències 1)

- no utilitzeu pas (usada 16.67%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 76.67%, coincidències 23)

- no fer res (usada 16.67%, coincidències 5)

- fer res (usada 3.33%, coincidències 1)

- no fes res (usada 3.33%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 45.00%, coincidències 9)

- acobla (usada 30.00%, coincidències 6)

- moll (usada 10.00%, coincidències 2)

- base (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblable (usada 5.00%, coincidències 1)

- subfinestra (usada 5.00%, coincidències 1)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docs documents

- documents (usada 72.73%, coincidències 8)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document

- document (usada 98.94%, coincidències 93)

- el document (usada 1.06%, coincidències 1)

document name nom del document

- nom del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 18)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 10)

document title títol del document

- títol del document (usada 100.00%, coincidències 7)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 100.00%, coincidències 10)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 55.56%, coincidències 5)

- visor de document (usada 22.22%, coincidències 2)

- vista de document (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista del document (usada 11.11%, coincidències 1)

document viewer visualitzador de documents

- visualitzador de documents (usada 55.56%, coincidències 5)

- visor de documents (usada 44.44%, coincidències 4)

documentation documentació

- documentació (usada 95.71%, coincidències 67)

- documentació (en anglès) (usada 2.86%, coincidències 2)

- donacions (usada 1.43%, coincidències 1)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 61)

dodge esvaeix

- esvaeix (usada 58.33%, coincidències 7)

- esvaïment (usada 25.00%, coincidències 3)

- esquivament (usada 8.33%, coincidències 1)

- dodge (usada 8.33%, coincidències 1)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 26)

doesn't contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 7)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 11)

doi doi

- doi (usada 100.00%, coincidències 9)

domain domini

- domini (usada 96.36%, coincidències 53)

- domain (usada 3.64%, coincidències 2)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 61.90%, coincidències 13)

- nom de domini (usada 38.10%, coincidències 8)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

domains dominis

- dominis (usada 77.78%, coincidències 7)

- domains (usada 11.11%, coincidències 1)

- àmbits (usada 11.11%, coincidències 1)

dominica dominica

- dominica (usada 100.00%, coincidències 21)

dominican republic república dominicana

- república dominicana (usada 100.00%, coincidències 26)

domino tiles fitxes del dòmino

- fitxes del dòmino (usada 83.33%, coincidències 5)

- fitxes de dòmino (usada 16.67%, coincidències 1)

don't ask again no m'ho tornis a preguntar

- no m'ho tornis a preguntar (usada 30.77%, coincidències 4)

- no ho tornis a preguntar (usada 30.77%, coincidències 4)

- no tornis a preguntar-ho (usada 7.69%, coincidències 1)

- no m'ho tornis a demanar (usada 7.69%, coincidències 1)

- no m'ho demaneu més (usada 7.69%, coincidències 1)

- no tornis a preguntar (usada 7.69%, coincidències 1)

- no preguntar-ho més (usada 7.69%, coincidències 1)

don't save no desis

- no desis (usada 47.06%, coincidències 8)

- no ho desis (usada 23.53%, coincidències 4)

- no el desis (usada 17.65%, coincidències 3)

- no deseu (usada 5.88%, coincidències 1)

- no guardar (usada 5.88%, coincidències 1)

don't send no l'enviïs

- no l'enviïs (usada 33.33%, coincidències 2)

- no enviïs (usada 33.33%, coincidències 2)

- no ho enviis (usada 16.67%, coincidències 1)

- no ho enviïs (usada 16.67%, coincidències 1)

don't show no mostris

- no mostris (usada 57.14%, coincidències 4)

- no les mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no ho mostris (usada 14.29%, coincidències 1)

- no el mostris. (usada 14.29%, coincidències 1)

don't show again no ho tornis a mostrar

- no ho tornis a mostrar (usada 66.67%, coincidències 4)

- no ho mostris més (usada 16.67%, coincidències 1)

- no mostrar de nou (usada 16.67%, coincidències 1)

donate feu una donació

- feu una donació (usada 19.64%, coincidències 11)

- dona (usada 14.29%, coincidències 8)

- donatius (usada 14.29%, coincidències 8)

- feu un donatiu (usada 10.71%, coincidències 6)

- dóna (usada 8.93%, coincidències 5)

- donar (usada 7.14%, coincidències 4)

- donacions (usada 5.36%, coincidències 3)

- fer una donació (usada 5.36%, coincidències 3)

- fer un donatiu (usada 3.57%, coincidències 2)

- fes un donatiu (usada 1.79%, coincidències 1)

- doneu (usada 1.79%, coincidències 1)

- donació de diners (usada 1.79%, coincidències 1)

- donatiu (usada 1.79%, coincidències 1)

- donació (usada 1.79%, coincidències 1)

- fes una donació (usada 1.79%, coincidències 1)

donations donacions

- donacions (usada 81.82%, coincidències 9)

- donatius (usada 18.18%, coincidències 2)

done fet

- fet (usada 94.97%, coincidències 189)

- acabat (usada 1.51%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 1.01%, coincidències 2)

- fet. (usada 0.50%, coincidències 1)

- realitzades (usada 0.50%, coincidències 1)

- fet -a (usada 0.50%, coincidències 1)

- completat (usada 0.50%, coincidències 1)

- acaba (usada 0.50%, coincidències 1)

done! fet!

- fet! (usada 81.25%, coincidències 13)

- fet (usada 12.50%, coincidències 2)

- fet ! (usada 6.25%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 25)

door porta

- porta (usada 100.00%, coincidències 9)

dot punt

- punt (usada 93.10%, coincidències 27)

- dot (usada 6.90%, coincidències 2)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 17)

dotted puntejat

- puntejat (usada 58.82%, coincidències 10)

- puntejada (usada 23.53%, coincidències 4)

- línia de punts (usada 11.76%, coincidències 2)

- de punts (usada 5.88%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 95.12%, coincidències 39)

- double (usada 4.88%, coincidències 2)

double click doble clic

- doble clic (usada 93.75%, coincidències 15)

- clic doble (usada 6.25%, coincidències 1)

double-click doble clic

- doble clic (usada 72.73%, coincidències 8)

- doble-clic (usada 9.09%, coincidències 1)

- fer doble clic (usada 9.09%, coincidències 1)

- double-click (usada 9.09%, coincidències 1)

- fer doble clic [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

doughnut rosquilla

- rosquilla (usada 33.33%, coincidències 2)

- bunyol (usada 16.67%, coincidències 1)

- dònut (usada 16.67%, coincidències 1)

- anella (usada 16.67%, coincidències 1)

- doughnut (usada 16.67%, coincidències 1)

down avall

- avall (usada 80.92%, coincidències 106)

- davall (usada 4.58%, coincidències 6)

- descendent (usada 2.29%, coincidències 3)

- baixada (usada 2.29%, coincidències 3)

- cap avall (usada 1.53%, coincidències 2)

- a baix (usada 1.53%, coincidències 2)

- baixa (usada 1.53%, coincidències 2)

- abaixa (usada 1.53%, coincidències 2)

- down (usada 0.76%, coincidències 1)

- inactiva (usada 0.76%, coincidències 1)

- reducció (usada 0.76%, coincidències 1)

- inactiu (usada 0.76%, coincidències 1)

- abaix (usada 0.76%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 75.00%, coincidències 12)

- fletxa cap avall (usada 18.75%, coincidències 3)

- avall (usada 6.25%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 21.43%, coincidències 3)

- degrada (usada 21.43%, coincidències 3)

- reverteix (usada 21.43%, coincidències 3)

- baixar de categoria (usada 14.29%, coincidències 2)

- instal·lar (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 7.14%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 45.88%, coincidències 78)

- baixada (usada 18.24%, coincidències 31)

- descarrega (usada 15.29%, coincidències 26)

- descarregar (usada 12.94%, coincidències 22)

- baixades (usada 1.76%, coincidències 3)

- baixar (usada 1.76%, coincidències 3)

- descàrrega (usada 1.76%, coincidències 3)

- baixant (usada 0.59%, coincidències 1)

- baixat (usada 0.59%, coincidències 1)

- descarrega en format text (usada 0.59%, coincidències 1)

- baixa / baixada (usada 0.59%, coincidències 1)

download all baixa-ho tot

- baixa-ho tot (usada 28.57%, coincidències 2)

- baixa'ls tots (usada 14.29%, coincidències 1)

- desa tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarregar tot (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega un fitxer amb tots els lliuraments (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarrega-ho tot (usada 14.29%, coincidències 1)

download completed s'ha completat la baixada

- s'ha completat la baixada (usada 28.57%, coincidències 2)

- descarrega completa (usada 28.57%, coincidències 2)

- descàrrega completada (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixada completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 14.29%, coincidències 1)

download error error de baixada

- error de baixada (usada 44.44%, coincidències 4)

- error en la baixada (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en baixar (usada 11.11%, coincidències 1)

- error de descarrega (usada 11.11%, coincidències 1)

download failed ha fallat la baixada

- ha fallat la baixada (usada 42.86%, coincidències 6)

- la descàrrega ha fallat (usada 14.29%, coincidències 2)

- la baixada ha fallat (usada 14.29%, coincidències 2)

- no s'ha pogut baixar (usada 7.14%, coincidències 1)

- ha fallat la baixada. (usada 7.14%, coincidències 1)

- descàrrega fallida (usada 7.14%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la baixada (usada 7.14%, coincidències 1)

download file baixa el fitxer

- baixa el fitxer (usada 61.54%, coincidències 8)

- descarrega el fitxer (usada 23.08%, coincidències 3)

- descarrega l'arxiu (usada 7.69%, coincidències 1)

- descarregar arxiu (usada 7.69%, coincidències 1)

download finished ha acabat la baixada

- ha acabat la baixada (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat la baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descàrrega finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada acabada (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixada finalitzada (usada 12.50%, coincidències 1)

download folder carpeta de baixades

- carpeta de baixades (usada 62.50%, coincidències 5)

- carpeta de baixada (usada 25.00%, coincidències 2)

- descarrega la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

download manager gestor de baixades

- gestor de baixades (usada 87.50%, coincidències 7)

- baixades (usada 12.50%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 54.55%, coincidències 6)

- baixar ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- descarrega-ho ara (usada 9.09%, coincidències 1)

- baixa-la ara (usada 9.09%, coincidències 1)

download speed velocitat de baixada

- velocitat de baixada (usada 75.00%, coincidències 6)

- velocitat de descàrrega (usada 25.00%, coincidències 2)

download started s'ha iniciat la baixada

- s'ha iniciat la baixada (usada 75.00%, coincidències 6)

- la baixada ha començat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ha començat la descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

download url url de baixada

- url de baixada (usada 57.14%, coincidències 4)

- descarrega url (usada 14.29%, coincidències 1)

- url de descàrrega (usada 14.29%, coincidències 1)

- adreça url de baixada (usada 14.29%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 65.62%, coincidències 21)

- s'ha baixat (usada 15.62%, coincidències 5)

- descarregat (usada 12.50%, coincidències 4)

- baixades (usada 3.12%, coincidències 1)

- baixats (usada 3.12%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 44.74%, coincidències 34)

- baixada (usada 11.84%, coincidències 9)

- descarregant (usada 11.84%, coincidències 9)

- es baixa (usada 9.21%, coincidències 7)

- s'està descarregant (usada 7.89%, coincidències 6)

- baixant (usada 6.58%, coincidències 5)

- baixades (usada 5.26%, coincidències 4)

- s'esta descarrengant (usada 1.32%, coincidències 1)

- decarregant (usada 1.32%, coincidències 1)

downloading packages s'estan baixant els paquets

- s'estan baixant els paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- baixada dels paquets (usada 33.33%, coincidències 4)

- s'estan baixant les paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

- es baixen els paquets. (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'estan descarregant els paquets (usada 8.33%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 82.72%, coincidències 67)

- descàrregues (usada 14.81%, coincidències 12)

- descarregues (usada 2.47%, coincidències 2)

dpi ppp

- ppp (usada 88.00%, coincidències 44)

- dpi (usada 12.00%, coincidències 6)

draft esborrany

- esborrany (usada 87.93%, coincidències 51)

- calat (usada 5.17%, coincidències 3)

- (aquest element és un esborrany i encara no està disponible) (usada 3.45%, coincidències 2)

- esbós (usada 1.72%, coincidències 1)

- esborranys (usada 1.72%, coincidències 1)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 20)

drag arrossega

- arrossega (usada 77.78%, coincidències 14)

- arrossegueu (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrossegat (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrossegament (usada 5.56%, coincidències 1)

- resistència (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 0.00%, coincidències 0)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 66.67%, coincidències 8)

- arrossegar i deixar anar (usada 25.00%, coincidències 3)

- arrossega i deixa (usada 8.33%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 50.00%, coincidències 24)

- dibuixa (usada 31.25%, coincidències 15)

- empat (usada 8.33%, coincidències 4)

- traça (usada 4.17%, coincidències 2)

- dibuixar (usada 2.08%, coincidències 1)

- dibuix / dibuixat (usada 2.08%, coincidències 1)

- roba (usada 2.08%, coincidències 1)

drawing dibuix

- dibuix (usada 64.58%, coincidències 31)

- dibuixant (usada 29.17%, coincidències 14)

- dibuixar (usada 4.17%, coincidències 2)

- dibuixat (usada 2.08%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 8)

drive unitat

- unitat (usada 73.33%, coincidències 11)

- càrrega (usada 6.67%, coincidències 1)

- dispositiu (usada 6.67%, coincidències 1)

- conduir (usada 6.67%, coincidències 1)

- controlador (usada 6.67%, coincidències 1)

driver controlador

- controlador (usada 84.62%, coincidències 33)

- conductor (usada 10.26%, coincidències 4)

- controlador programa de control (usada 2.56%, coincidències 1)

- conductora (usada 2.56%, coincidències 1)

drivers controladors

- controladors (usada 90.91%, coincidències 10)

- conductors (usada 9.09%, coincidències 1)

drizzle plugim

- plugim (usada 70.00%, coincidències 7)

- plugims (usada 30.00%, coincidències 3)

drop descarta

- descarta (usada 14.29%, coincidències 2)

- drop (usada 14.29%, coincidències 2)

- deixa caure (usada 7.14%, coincidències 1)

- deixa (usada 7.14%, coincidències 1)

- eliminar (usada 7.14%, coincidències 1)

- llença («drop») (usada 7.14%, coincidències 1)

- col·loca (usada 7.14%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 7.14%, coincidències 1)

- omet (usada 7.14%, coincidències 1)

- abandona (usada 7.14%, coincidències 1)

- perdre (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina (usada 7.14%, coincidències 1)

drop shadow ombra paral·lela

- ombra paral·lela (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra caiguda (usada 30.77%, coincidències 4)

- ombra (usada 15.38%, coincidències 2)

- descarta l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

- ombra difusa (usada 7.69%, coincidències 1)

- treu l'ombra (usada 7.69%, coincidències 1)

dropbox dropbox

- dropbox (usada 100.00%, coincidències 12)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 66.67%, coincidències 6)

- desplegament (usada 11.11%, coincidències 1)

- llista de selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- desplegar (usada 11.11%, coincidències 1)

dubai dubai

- dubai (usada 100.00%, coincidències 6)

dublin dublín

- dublín (usada 76.92%, coincidències 10)

- dublin (usada 23.08%, coincidències 3)

due venciment

- venciment (usada 57.69%, coincidències 15)

- límit (usada 15.38%, coincidències 4)

- termini (usada 7.69%, coincidències 2)

- vençuda (usada 3.85%, coincidències 1)

- degut (usada 3.85%, coincidències 1)

- data de lliurament (usada 3.85%, coincidències 1)

- lliurament (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'ha d'enviar abans de (usada 3.85%, coincidències 1)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 53.33%, coincidències 24)

- data límit (usada 26.67%, coincidències 12)

- data de lliurament (usada 4.44%, coincidències 2)

- data límit de lliurament (usada 4.44%, coincidències 2)

- data venciment (usada 2.22%, coincidències 1)

- data de pagament (usada 2.22%, coincidències 1)

- tornar el (usada 2.22%, coincidències 1)

- venciment (usada 2.22%, coincidències 1)

- per la data (usada 2.22%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 40.00%, coincidències 4)

- comodí (usada 10.00%, coincidències 1)

- simulació (usada 10.00%, coincidències 1)

- fals (usada 10.00%, coincidències 1)

- inútil (usada 10.00%, coincidències 1)

- prova (usada 10.00%, coincidències 1)

- simulat (usada 10.00%, coincidències 1)

dump bolcat

- bolcat (usada 37.50%, coincidències 3)

- dump (usada 37.50%, coincidències 3)

- bolca (usada 12.50%, coincidències 1)

- buidatge (usada 12.50%, coincidències 1)

duplex dúplex

- dúplex (usada 71.43%, coincidències 5)

- doble cara (usada 14.29%, coincidències 1)

- dues cares (usada 14.29%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 84.96%, coincidències 96)

- duplicat (usada 5.31%, coincidències 6)

- duplicada (usada 2.65%, coincidències 3)

- duplicar (usada 2.65%, coincidències 3)

- duplica el fitxer (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplicate (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplicada de (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplicació (usada 0.88%, coincidències 1)

- duplica'l (usada 0.88%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 70.00%, coincidències 7)

- capa duplicada (usada 20.00%, coincidències 2)

- duplica capa (usada 10.00%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 11)

duration durada

- durada (usada 89.86%, coincidències 133)

- duració (usada 8.78%, coincidències 13)

- duration (usada 1.35%, coincidències 2)

dust pols

- pols (usada 77.78%, coincidències 7)

- polsim (usada 22.22%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 52.94%, coincidències 27)

- neerlandès (usada 37.25%, coincidències 19)

- holandés (usada 3.92%, coincidències 2)

- alemany (usada 1.96%, coincidències 1)

- neerlandés (usada 1.96%, coincidències 1)

- holandes (usada 1.96%, coincidències 1)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 21)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 77.27%, coincidències 17)

- dinàmica (usada 18.18%, coincidències 4)

- dynamic (usada 4.55%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 78.57%, coincidències 11)

- bhutanès (usada 14.29%, coincidències 2)

- dzongka (usada 7.14%, coincidències 1)

e-book reader lector de llibres electrònics

- lector de llibres electrònics (usada 50.00%, coincidències 3)

- lector de llibres digitals (usada 50.00%, coincidències 3)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 69.23%, coincidències 45)

- adreça electrònica (usada 12.31%, coincidències 8)

- correu-e (usada 6.15%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 4.62%, coincidències 3)

- e-mail (usada 3.08%, coincidències 2)

- adreça electrònica correu electrònic (m) (usada 1.54%, coincidències 1)

- email (usada 1.54%, coincidències 1)

- correu (usada 1.54%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 57.14%, coincidències 12)

- adreça de correu electrònic (usada 23.81%, coincidències 5)

- adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 3)

- adreça de correu-e (usada 4.76%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 80.00%, coincidències 12)

- la terra (usada 13.33%, coincidències 2)

- planeta terra (usada 6.67%, coincidències 1)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 31)

east timor timor oriental

- timor oriental (usada 100.00%, coincidències 10)

easy fàcil

- fàcil (usada 80.00%, coincidències 20)

- senzill (usada 12.00%, coincidències 3)

- fàcil (blava) (usada 4.00%, coincidències 1)

- senzilla (usada 4.00%, coincidències 1)

eb eb

- eb (usada 88.89%, coincidències 8)

- mib (usada 11.11%, coincidències 1)

echo eco

- eco (usada 100.00%, coincidències 12)

economy economia

- economia (usada 66.67%, coincidències 4)

- econòmica (usada 16.67%, coincidències 1)

- econòmic (usada 16.67%, coincidències 1)

ecuador equador

- equador (usada 100.00%, coincidències 30)

edge vora

- vora (usada 73.33%, coincidències 22)

- edge (usada 13.33%, coincidències 4)

- aresta (usada 6.67%, coincidències 2)

- vora aresta (usada 3.33%, coincidències 1)

- contorn (usada 3.33%, coincidències 1)

edge detection detecció de les vores

- detecció de les vores (usada 77.78%, coincidències 7)

- detecció de vores (usada 22.22%, coincidències 2)

edges vores

- vores (usada 63.64%, coincidències 7)

- arestes (usada 18.18%, coincidències 2)

- bordes (usada 9.09%, coincidències 1)

- cantonades (usada 9.09%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 89.30%, coincidències 584)

- editar (usada 5.05%, coincidències 33)

- revisa (usada 2.45%, coincidències 16)

- modifica (usada 2.14%, coincidències 14)

- edició (usada 0.61%, coincidències 4)

- modificar (usada 0.15%, coincidències 1)

- edit (usada 0.15%, coincidències 1)

- edita'l (usada 0.15%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 73.33%, coincidències 11)

- edició compte (usada 6.67%, coincidències 1)

- edita compte (usada 6.67%, coincidències 1)

- edita un compte (usada 6.67%, coincidències 1)

- editar compte (usada 6.67%, coincidències 1)

edit action edita l'acció

- edita l'acció (usada 25.00%, coincidències 2)

- edició de l'acció (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar acció (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar una acció (usada 12.50%, coincidències 1)

- modificar l'acció (usada 12.50%, coincidències 1)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 66.67%, coincidències 4)

- edita una direcció (usada 16.67%, coincidències 1)

- editar l'adreça (usada 16.67%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 47.62%, coincidències 10)

- edita el marcador (usada 14.29%, coincidències 3)

- edita el punt d'interès (usada 9.52%, coincidències 2)

- edició de l'adreça d'interès (usada 4.76%, coincidències 1)

- edita els punts d'interès (usada 4.76%, coincidències 1)

- edita enllaç d'interès (usada 4.76%, coincidències 1)

- edició d'adreça d'interès (usada 4.76%, coincidències 1)

- edita les adreces d'interès (usada 4.76%, coincidències 1)

- edita els marcadors (usada 4.76%, coincidències 1)

edit bookmarks edita les adreces d'interès

- edita les adreces d'interès (usada 38.89%, coincidències 7)

- edita els marcadors (usada 38.89%, coincidències 7)

- edita els punts (usada 5.56%, coincidències 1)

- edita les d'adreces d'interès (usada 5.56%, coincidències 1)

- edició dels marcadors (usada 5.56%, coincidències 1)

- edita els preferits (usada 5.56%, coincidències 1)

edit category edita la categoria

- edita la categoria (usada 88.89%, coincidències 8)

- editar categoria (usada 11.11%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 87.50%, coincidències 28)

- edita comentari (usada 9.38%, coincidències 3)

- edició de comentari (usada 3.12%, coincidències 1)

edit connection edita la connexió

- edita la connexió (usada 94.12%, coincidències 16)

- editar connexió (usada 5.88%, coincidències 1)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 73.68%, coincidències 14)

- editar contacte (usada 15.79%, coincidències 3)

- edició del contacte (usada 5.26%, coincidències 1)

- edita contacte (usada 5.26%, coincidències 1)

edit data edita les dades

- edita les dades (usada 75.00%, coincidències 6)

- edició de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- dades d'edició (usada 12.50%, coincidències 1)

edit details edita els detalls

- edita els detalls (usada 53.85%, coincidències 7)

- revisa les propietats (usada 23.08%, coincidències 3)

- accepta (usada 7.69%, coincidències 1)

- edita detalls (usada 7.69%, coincidències 1)

- editar detalls (usada 7.69%, coincidències 1)

edit entry edita l'entrada

- edita l'entrada (usada 77.78%, coincidències 7)

- edita entrada (usada 11.11%, coincidències 1)

- editar registre (usada 11.11%, coincidències 1)

edit event edita l'esdeveniment

- edita l'esdeveniment (usada 66.67%, coincidències 10)

- editar esdeveniment (usada 13.33%, coincidències 2)

- edita esdeveniment (usada 6.67%, coincidències 1)

- edita la cita (usada 6.67%, coincidències 1)

- editar l'esdeveniment (usada 6.67%, coincidències 1)

edit feed edita el canal

- edita el canal (usada 37.50%, coincidències 3)

- edita la font (usada 25.00%, coincidències 2)

- editar canales (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar font (usada 12.50%, coincidències 1)

- edició del canal (usada 12.50%, coincidències 1)

edit filter edita el filtre

- edita el filtre (usada 53.33%, coincidències 8)

- editar filtre (usada 20.00%, coincidències 3)

- edita filtre (usada 13.33%, coincidències 2)

- edició del filtre (usada 6.67%, coincidències 1)

- edita un filtre (usada 6.67%, coincidències 1)

edit folder edita la carpeta

- edita la carpeta (usada 75.00%, coincidències 6)

- edició de la carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar directori (usada 12.50%, coincidències 1)

edit group edita el grup

- edita el grup (usada 38.89%, coincidències 7)

- editar grup (usada 22.22%, coincidències 4)

- editar el grup (usada 11.11%, coincidències 2)

- edició d'un grup (usada 11.11%, coincidències 2)

- edita un grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- modifica el grup (usada 5.56%, coincidències 1)

- modificar grup (usada 5.56%, coincidències 1)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 70.59%, coincidències 12)

- edita imatge (usada 11.76%, coincidències 2)

- editar imatge (usada 11.76%, coincidències 2)

- edita una imatge (usada 5.88%, coincidències 1)

edit item edita l'element

- edita l'element (usada 70.59%, coincidències 12)

- edita element (usada 11.76%, coincidències 2)

- edita l'ítem (usada 11.76%, coincidències 2)

- edita l'article (usada 5.88%, coincidències 1)

edit label edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 83.33%, coincidències 10)

- editar etiqueta (usada 16.67%, coincidències 2)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 66.67%, coincidències 14)

- edita enllaç (usada 9.52%, coincidències 2)

- enllaç d'edició (usada 4.76%, coincidències 1)

- edició d'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- modifica l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- editar enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- editar l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 57.89%, coincidències 11)

- edita el menú (usada 31.58%, coincidències 6)

- edita menú (usada 5.26%, coincidències 1)

- editar menú (usada 5.26%, coincidències 1)

edit message edita el missatge

- edita el missatge (usada 80.00%, coincidències 8)

- editar missatge (usada 20.00%, coincidències 2)

edit metadata edita les metadades

- edita les metadades (usada 100.00%, coincidències 10)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 85.71%, coincidències 12)

- editor de mode (usada 7.14%, coincidències 1)

- mode edició (usada 7.14%, coincidències 1)

edit name edita el nom

- edita el nom (usada 92.86%, coincidències 13)

- editae el nom (usada 7.14%, coincidències 1)

edit note edita la nota

- edita la nota (usada 63.64%, coincidències 7)

- edició de nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita una nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- editar nota (usada 9.09%, coincidències 1)

- edita anotació (usada 9.09%, coincidències 1)

edit page edita la pàgina

- edita la pàgina (usada 80.00%, coincidències 8)

- editar pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

edit path edita el camí

- edita el camí (usada 100.00%, coincidències 6)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 78.57%, coincidències 22)

- edita perfil (usada 7.14%, coincidències 2)

- editar perfil (usada 3.57%, coincidències 1)

- modifica el perfil (usada 3.57%, coincidències 1)

- edita un perfil (usada 3.57%, coincidències 1)

- edició del perfil (usada 3.57%, coincidències 1)

edit project edita el projecte

- edita el projecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- edició del projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita projecte (usada 12.50%, coincidències 1)

edit properties edita les propietats

- edita les propietats (usada 55.56%, coincidències 5)

- revisa les propietats (usada 22.22%, coincidències 2)

- editar les propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita propietats (usada 11.11%, coincidències 1)

edit question edita la pregunta

- edita la pregunta (usada 44.44%, coincidències 4)

- modifica la pregunta (usada 22.22%, coincidències 2)

- edició de la pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- modificar la pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita una pregunta (usada 11.11%, coincidències 1)

edit rule edita la regla

- edita la regla (usada 73.68%, coincidències 14)

- editar regla (usada 15.79%, coincidències 3)

- edita una regla (usada 10.53%, coincidències 2)

edit script edita l'script

- edita l'script (usada 50.00%, coincidències 4)

- edita el script (usada 25.00%, coincidències 2)

- edició d'un script (usada 12.50%, coincidències 1)

- editar script (usada 12.50%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 56.25%, coincidències 9)

- edita la configuració (usada 25.00%, coincidències 4)

- editar configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

- edita les propietats (usada 6.25%, coincidències 1)

- configuració d'edició (usada 6.25%, coincidències 1)

edit source edita l'origen

- edita l'origen (usada 66.67%, coincidències 6)

- editar font (usada 11.11%, coincidències 1)

- edita font (usada 11.11%, coincidències 1)

- modifica el codi (usada 11.11%, coincidències 1)

edit style edita l'estil

- edita l'estil (usada 93.33%, coincidències 14)

- edita estil (usada 6.67%, coincidències 1)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 50.00%, coincidències 5)

- edita etiqueta (usada 40.00%, coincidències 4)

- editar etiqueta (usada 10.00%, coincidències 1)

edit tags edita les etiquetes

- edita les etiquetes (usada 46.15%, coincidències 6)

- edita etiquetes (usada 23.08%, coincidències 3)

- modifica les etiquetes (usada 15.38%, coincidències 2)

- edició d'etiquetes (usada 15.38%, coincidències 2)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 93.33%, coincidències 14)

- edició de la plantilla (usada 6.67%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 88.89%, coincidències 16)

- editar text (usada 5.56%, coincidències 1)

- edició del text (usada 5.56%, coincidències 1)

edit this bookmark edita aquesta adreça d'interès

- edita aquesta adreça d'interès (usada 70.00%, coincidències 7)

- edita l'adreça d'interès (usada 20.00%, coincidències 2)

- edita aquest marcador (usada 10.00%, coincidències 1)

edit title edita el títol

- edita el títol (usada 90.00%, coincidències 9)

- edita el títol [diàleg del títol] (usada 10.00%, coincidències 1)

edit user edita l'usuari