Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per a cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de de traducció de tots els projectes que podeu trobar a https://www.softcatala.org/recursos/memories/

Anglès Català Opcions considerades
(all) (tots)

- (tots) (usada 60.00%, coincidències 6)

- (tot) (usada 20.00%, coincidències 2)

- (totes) (usada 20.00%, coincidències 2)

(copy) (còpia)

- (còpia) (usada 52.38%, coincidències 11)

- (copia) (usada 28.57%, coincidències 6)

- (copiar) (usada 14.29%, coincidències 3)

- (cópia) (usada 4.76%, coincidències 1)

(current) (actual)

- (actual) (usada 100.00%, coincidències 8)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 58.06%, coincidències 18)

- (predeterminat) (usada 29.03%, coincidències 9)

- (predeterminada) (usada 6.45%, coincidències 2)

- (per omissió) (usada 3.23%, coincidències 1)

- (omissió) (usada 3.23%, coincidències 1)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 96.30%, coincidències 26)

- (buida) (usada 3.70%, coincidències 1)

(hidden) (ocult)

- (ocult) (usada 72.73%, coincidències 8)

- (amagat) (usada 18.18%, coincidències 2)

- (amagada) (usada 9.09%, coincidències 1)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 91.30%, coincidències 21)

- (sense tema) (usada 8.70%, coincidències 2)

(none) (cap)

- (cap) (usada 97.47%, coincidències 77)

- (sense) (usada 1.27%, coincidències 1)

- (res) (usada 1.27%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 26)

(recommended) (recomanat)

- (recomanat) (usada 92.31%, coincidències 12)

- (opció recomanada) (usada 7.69%, coincidències 1)

(required) (obligatori)

- (obligatori) (usada 40.00%, coincidències 4)

- (necessari) (usada 30.00%, coincidències 3)

- (requerit) (usada 30.00%, coincidències 3)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 94.44%, coincidències 34)

- (desconeguda) (usada 2.78%, coincidències 1)

- importa tauler des de wekan (usada 2.78%, coincidències 1)

(untitled) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 7)

- none - - cap -

- - cap - (usada 100.00%, coincidències 16)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 96.88%, coincidències 31)

- un dia (usada 3.12%, coincidències 1)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 97.50%, coincidències 39)

- 1 hora (usada 2.50%, coincidències 1)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 25)

1 month 1 mes

- 1 mes (usada 96.43%, coincidències 27)

- un mes (usada 3.57%, coincidències 1)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 93.55%, coincidències 29)

- una setmana (usada 6.45%, coincidències 2)

1 year 1 any

- 1 any (usada 100.00%, coincidències 19)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 20)

12 hours 12 hores

- 12 hores (usada 84.62%, coincidències 11)

- 12 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

- cada 12 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 93.33%, coincidències 14)

- cada 15 minuts (usada 6.67%, coincidències 1)

15 seconds 15 segons

- 15 segons (usada 100.00%, coincidències 8)

16th 16è

- 16è (usada 55.56%, coincidències 5)

- semicorxera (usada 44.44%, coincidències 4)

1st 1r

- 1r (usada 54.55%, coincidències 6)

- 1er (usada 27.27%, coincidències 3)

- 1a (usada 18.18%, coincidències 2)

2 days 2 dies

- 2 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- dos dies (usada 11.11%, coincidències 1)

2 hours 2 hores

- 2 hores (usada 93.33%, coincidències 14)

- 2 hores (usada 6.67%, coincidències 1)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 12)

2 weeks 2 setmanes

- 2 setmanes (usada 100.00%, coincidències 13)

24 hours 24 hores

- 24 hores (usada 84.62%, coincidències 11)

- 24 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

- les darreres 24 hores (usada 7.69%, coincidències 1)

2nd 2n

- 2n (usada 60.00%, coincidències 6)

- 2on (usada 20.00%, coincidències 2)

- 2a (usada 20.00%, coincidències 2)

3 days 3 dies

- 3 dies (usada 85.71%, coincidències 12)

- tres dies (usada 14.29%, coincidències 2)

3 hours 3 hores

- 3 hores (usada 87.50%, coincidències 7)

- 3 hores (usada 12.50%, coincidències 1)

3 months 3 mesos

- 3 mesos (usada 100.00%, coincidències 16)

30 days 30 dies

- 30 dies (usada 100.00%, coincidències 13)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 92.00%, coincidències 23)

- 30 minuts (usada 4.00%, coincidències 1)

- cada 30 minuts (usada 4.00%, coincidències 1)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 92.31%, coincidències 12)

- 30 segons (usada 7.69%, coincidències 1)

32-bit 32 bits

- 32 bits (usada 77.78%, coincidències 7)

- 32-bit (usada 22.22%, coincidències 2)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 32)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3d view vista 3d

- vista 3d (usada 50.00%, coincidències 6)

- visualització 3d (usada 33.33%, coincidències 4)

- visió 3d (usada 8.33%, coincidències 1)

- 3d (usada 8.33%, coincidències 1)

3rd 3r

- 3r (usada 55.56%, coincidències 5)

- 3er (usada 22.22%, coincidències 2)

- 3a (usada 22.22%, coincidències 2)

4th 4t

- 4t (usada 44.44%, coincidències 4)

- 4a (usada 33.33%, coincidències 3)

- 4rt (usada 22.22%, coincidències 2)

5 days 5 dies

- 5 dies (usada 88.89%, coincidències 8)

- cinc dies (usada 11.11%, coincidències 1)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 24)

5th

- 5è (usada 62.50%, coincidències 5)

- 5a (usada 37.50%, coincidències 3)

6 hours 6 hores

- 6 hores (usada 90.91%, coincidències 10)

- 6 hores (usada 9.09%, coincidències 1)

6 months 6 mesos

- 6 mesos (usada 100.00%, coincidències 17)

6th

- 6è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 6a (usada 28.57%, coincidències 2)

7 days 7 dies

- 7 dies (usada 100.00%, coincidències 9)

7th

- 7è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 7a (usada 28.57%, coincidències 2)

8 hours 8 hores

- 8 hores (usada 87.50%, coincidències 7)

- 8 hores (usada 12.50%, coincidències 1)

8th

- 8è (usada 71.43%, coincidències 5)

- 8a (usada 28.57%, coincidències 2)

[file] [fitxer]

- [fitxer] (usada 88.24%, coincidències 15)

- [file] (usada 5.88%, coincidències 1)

- [itxer] (usada 5.88%, coincidències 1)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 20)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 91.67%, coincidències 11)

- [options] (usada 8.33%, coincidències 1)

[unknown] [desconegut]

- [desconegut] (usada 100.00%, coincidències 9)

a0 a0

- a0 (usada 92.86%, coincidències 13)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 7.14%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 15)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 7)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 14)

a3 a3

- a3 (usada 95.00%, coincidències 19)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 5.00%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 93.10%, coincidències 27)

- la4 (usada 3.45%, coincidències 1)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 3.45%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 94.74%, coincidències 18)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 5.26%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 17)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 8)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 7)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 7)

aa aa

- aa (usada 75.00%, coincidències 9)

- tt (usada 8.33%, coincidències 1)

- escriviu aquí el missatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- aà (usada 8.33%, coincidències 1)

aac aac

- aac (usada 100.00%, coincidències 10)

abandoned abandonat

- abandonat (usada 62.50%, coincidències 5)

- abandonada (usada 37.50%, coincidències 3)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 71.43%, coincidències 15)

- abreviació (usada 23.81%, coincidències 5)

- abreujament (usada 4.76%, coincidències 1)

abc abc

- abc (usada 100.00%, coincidències 11)

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 66.67%, coincidències 6)

- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzç (usada 22.22%, coincidències 2)

- abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz (usada 11.11%, coincidències 1)

abkhazian abkhaz

- abkhaz (usada 83.33%, coincidències 10)

- abkhàzia (usada 16.67%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 38.54%, coincidències 37)

- avorta (usada 29.17%, coincidències 28)

- aborta (usada 12.50%, coincidències 12)

- cancel·la (usada 4.17%, coincidències 4)

- interrompre (usada 4.17%, coincidències 4)

- anul·la (usada 2.08%, coincidències 2)

- interrupció (usada 2.08%, coincidències 2)

- atura-ho (usada 2.08%, coincidències 2)

- anul·lar (usada 1.04%, coincidències 1)

- abort (usada 1.04%, coincidències 1)

- abortar (usada 1.04%, coincidències 1)

- abandona (usada 1.04%, coincidències 1)

- interrompt (usada 1.04%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted avortat

- avortat (usada 34.21%, coincidències 13)

- interromput (usada 28.95%, coincidències 11)

- interrompuda (usada 18.42%, coincidències 7)

- s'ha interromput (usada 10.53%, coincidències 4)

- avortada (usada 2.63%, coincidències 1)

- interrompre (usada 2.63%, coincidències 1)

- s'ha cancel·lat (usada 2.63%, coincidències 1)

aborting s'està avortant

- s'està avortant (usada 33.33%, coincidències 6)

- s'interromp (usada 27.78%, coincidències 5)

- s'està interrompent (usada 16.67%, coincidències 3)

- avortant (usada 11.11%, coincidències 2)

- interromp (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està cancel·lant (usada 5.56%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 81.61%, coincidències 244)

- sobre (usada 7.02%, coincidències 21)

- quant al (usada 4.01%, coincidències 12)

- informació (usada 1.67%, coincidències 5)

- al voltant de (usada 1.34%, coincidències 4)

- about (usada 1.00%, coincidències 3)

- quant al sigil (usada 1.00%, coincidències 3)

- sobre nosaltres (usada 0.33%, coincidències 1)

- detalls (usada 0.33%, coincidències 1)

- acerca de (usada 0.33%, coincidències 1)

- sobre el mixxx (a) (usada 0.33%, coincidències 1)

- més sobre (usada 0.33%, coincidències 1)

- respecte a (usada 0.33%, coincidències 1)

- quant al programa (usada 0.33%, coincidències 1)

about me quant a mi

- quant a mi (usada 60.00%, coincidències 6)

- sobre mi (usada 30.00%, coincidències 3)

- sobre jo mateix (usada 10.00%, coincidències 1)

about qt quant a qt

- quant a qt (usada 44.00%, coincidències 11)

- quant a les qt (usada 32.00%, coincidències 8)

- quant al qt (usada 20.00%, coincidències 5)

- sobre qt (usada 4.00%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 34.15%, coincidències 14)

- per sobre (usada 9.76%, coincidències 4)

- per damunt (usada 9.76%, coincidències 4)

- a dalt (usada 9.76%, coincidències 4)

- sobre (usada 9.76%, coincidències 4)

- per sobre de (usada 7.32%, coincidències 3)

- damunt (usada 4.88%, coincidències 2)

- part superior (usada 4.88%, coincidències 2)

- per dalt (usada 2.44%, coincidències 1)

- superior (usada 2.44%, coincidències 1)

- quant al (usada 2.44%, coincidències 1)

- adalt (usada 2.44%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 91.67%, coincidències 11)

- valor absolut (usada 8.33%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 75.00%, coincidències 24)

- absoluta (usada 18.75%, coincidències 6)

- absoluts (usada 3.12%, coincidències 1)

- absolute (usada 3.12%, coincidències 1)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 53.33%, coincidències 8)

- mètrica de color absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimetria absoluta (usada 20.00%, coincidències 3)

- colorimètrica absoluta (usada 6.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 11)

abstract resum

- resum (usada 94.44%, coincidències 34)

- abstracte (usada 2.78%, coincidències 1)

- abstract (usada 2.78%, coincidències 1)

ac ac

- ac (usada 100.00%, coincidències 8)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 96.30%, coincidències 26)

- accel·leració (usada 3.70%, coincidències 1)

accelerator accelerador

- accelerador (usada 87.50%, coincidències 7)

- drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

- tecla de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

accent accent

- accent (usada 68.75%, coincidències 11)

- èmfasi (usada 12.50%, coincidències 2)

- color (usada 6.25%, coincidències 1)

- martellato (usada 6.25%, coincidències 1)

- variant (usada 6.25%, coincidències 1)

accept accepta

- accepta (usada 78.68%, coincidències 107)

- acceptar (usada 9.56%, coincidències 13)

- d'acord (usada 5.88%, coincidències 8)

- ho accepto (usada 2.21%, coincidències 3)

- acceptat (usada 1.47%, coincidències 2)

- accepta-ho (usada 0.74%, coincidències 1)

- acceptada (usada 0.74%, coincidències 1)

- accepto (usada 0.74%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 60.00%, coincidències 21)

- acceptada (usada 37.14%, coincidències 13)

- acceptades (usada 2.86%, coincidències 1)

access accés

- accés (usada 95.71%, coincidències 67)

- accessibilitat (usada 1.43%, coincidències 1)

- accedeix (usada 1.43%, coincidències 1)

- access (usada 1.43%, coincidències 1)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access control control d'accés

- control d'accés (usada 100.00%, coincidències 16)

access denied accés denegat

- accés denegat (usada 62.22%, coincidències 28)

- s'ha denegat l'accés (usada 33.33%, coincidències 15)

- s''ha denegat l''accés (usada 2.22%, coincidències 1)

- accés denegat. (usada 2.22%, coincidències 1)

access denied. accés denegat.

- accés denegat. (usada 69.23%, coincidències 9)

- s'ha denegat l'accés. (usada 30.77%, coincidències 4)

access granted accés permès

- accés permès (usada 42.86%, coincidències 3)

- accés concedit (usada 28.57%, coincidències 2)

- condeixi l'accés (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha habilitat el permís (usada 14.29%, coincidències 1)

access key clau d'accés

- clau d'accés (usada 80.00%, coincidències 8)

- contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- access key (usada 10.00%, coincidències 1)

access rights drets d'accés

- drets d'accés (usada 93.75%, coincidències 15)

- permisos d'accés (usada 6.25%, coincidències 1)

access token token d'accés

- token d'accés (usada 57.14%, coincidències 8)

- testimoni d'accés (usada 21.43%, coincidències 3)

- 'token' d'accés (usada 7.14%, coincidències 1)

- testimoni d''autenticació (usada 7.14%, coincidències 1)

- testimoni d'aplicació (usada 7.14%, coincidències 1)

accessed accedit

- accedit (usada 64.71%, coincidències 11)

- accés (usada 11.76%, coincidències 2)

- últim accès (usada 5.88%, coincidències 1)

- s'ha accedit (usada 5.88%, coincidències 1)

- data d'accés (usada 5.88%, coincidències 1)

- últim accés (usada 5.88%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 98.25%, coincidències 56)

- accessibility (usada 1.75%, coincidències 1)

accessories accessoris

- accessoris (usada 94.44%, coincidències 17)

- accessories (usada 5.56%, coincidències 1)

accordion acordió

- acordió (usada 100.00%, coincidències 9)

account compte

- compte (usada 96.46%, coincidències 109)

- compte d'usuària (usada 0.88%, coincidències 1)

- account (usada 0.88%, coincidències 1)

- comptes (usada 0.88%, coincidències 1)

- compte d'usuari (usada 0.88%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 93.33%, coincidències 14)

- propietats del compte (usada 6.67%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 81.82%, coincidències 9)

- informació de compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- informació dels comptes (usada 9.09%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 90.32%, coincidències 28)

- nom de compte (usada 6.45%, coincidències 2)

- account name (usada 3.23%, coincidències 1)

account number número de compte

- número de compte (usada 85.71%, coincidències 12)

- número compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- número comptable (usada 7.14%, coincidències 1)

account settings configuració del compte

- configuració del compte (usada 47.73%, coincidències 21)

- paràmetres del compte (usada 43.18%, coincidències 19)

- ajusts dels comptes (usada 2.27%, coincidències 1)

- ajustos de compte (usada 2.27%, coincidències 1)

- configuració (usada 2.27%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 2.27%, coincidències 1)

account suspended compte suspès

- compte suspès (usada 100.00%, coincidències 10)

account type tipus de compte

- tipus de compte (usada 100.00%, coincidències 22)

accounting comptabilitat

- comptabilitat (usada 92.31%, coincidències 12)

- comptabilització (usada 7.69%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 57)

accuracy precisió

- precisió (usada 80.00%, coincidències 24)

- exactitud (usada 10.00%, coincidències 3)

- acurat (usada 6.67%, coincidències 2)

- precisa (usada 3.33%, coincidències 1)

achievements assoliments

- assoliments (usada 90.00%, coincidències 9)

- fites (usada 10.00%, coincidències 1)

acknowledgements agraïments

- agraïments (usada 70.00%, coincidències 7)

- reconeixements (usada 30.00%, coincidències 3)

acl acl

- acl (usada 90.00%, coincidències 9)

- acl (llum anticol·lisió) (usada 10.00%, coincidències 1)

acos acos

- acos (usada 88.89%, coincidències 8)

- arccos (usada 11.11%, coincidències 1)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 15)

acronym acrònim

- acrònim (usada 100.00%, coincidències 7)

action acció

- acció (usada 97.78%, coincidències 220)

- accions (usada 0.89%, coincidències 2)

- action (usada 0.89%, coincidències 2)

- ubicació (usada 0.44%, coincidències 1)

action name nom de l'acció

- nom de l'acció (usada 81.82%, coincidències 9)

- acció (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom d'acció (usada 9.09%, coincidències 1)

action type tipus d'acció

- tipus d'acció (usada 100.00%, coincidències 8)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 175)

activate activa

- activa (usada 75.00%, coincidències 63)

- activar (usada 21.43%, coincidències 18)

- activate (usada 2.38%, coincidències 2)

- activat (usada 1.19%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 84.21%, coincidències 16)

- activada (usada 15.79%, coincidències 3)

activating s'està activant

- s'està activant (usada 50.00%, coincidències 6)

- s'activa (usada 16.67%, coincidències 2)

- activating (usada 16.67%, coincidències 2)

- activar (usada 8.33%, coincidències 1)

- activant (usada 8.33%, coincidències 1)

activation activació

- activació (usada 100.00%, coincidències 10)

active actiu

- actiu (usada 77.56%, coincidències 121)

- activa (usada 14.74%, coincidències 23)

- actives (usada 1.92%, coincidències 3)

- activat (usada 1.92%, coincidències 3)

- actius (usada 1.28%, coincidències 2)

- està actiu (usada 0.64%, coincidències 1)

- activar (usada 0.64%, coincidències 1)

- activitat (usada 0.64%, coincidències 1)

- active (usada 0.64%, coincidències 1)

active filters filtres actius

- filtres actius (usada 100.00%, coincidències 11)

active users usuaris actius

- usuaris actius (usada 100.00%, coincidències 10)

activities activitats

- activitats (usada 97.06%, coincidències 33)

- activitat (usada 2.94%, coincidències 1)

activity activitat

- activitat (usada 97.40%, coincidències 75)

- activitats (usada 2.60%, coincidències 2)

activity type tipus d'activitat

- tipus d'activitat (usada 100.00%, coincidències 8)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 14)

actual actual

- actual (usada 54.55%, coincidències 6)

- real (usada 45.45%, coincidències 5)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 42)

ad ad

- ad (usada 50.00%, coincidències 4)

- anunci (usada 37.50%, coincidències 3)

- dc (usada 12.50%, coincidències 1)

ad-hoc ad-hoc

- ad-hoc (usada 55.56%, coincidències 5)

- ad hoc (usada 44.44%, coincidències 4)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 13)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptatiu

- adaptatiu (usada 62.50%, coincidències 10)

- adaptable (usada 18.75%, coincidències 3)

- adaptativa (usada 12.50%, coincidències 2)

- adaptatius (usada 6.25%, coincidències 1)

add afegeix

- afegeix (usada 89.89%, coincidències 587)

- afegir (usada 6.43%, coincidències 42)

- suma (usada 0.77%, coincidències 5)

- sumar (usada 0.61%, coincidències 4)

- afegiu (usada 0.61%, coincidències 4)

- afeg (usada 0.31%, coincidències 2)

- addició (usada 0.15%, coincidències 1)

- afegirr (usada 0.15%, coincidències 1)

- afegeix-la (usada 0.15%, coincidències 1)

- afegeix «» (usada 0.15%, coincidències 1)

- add (usada 0.15%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.15%, coincidències 1)

- addiciona (usada 0.15%, coincidències 1)

- sum (usada 0.15%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.15%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegiu un comentari (usada 16.67%, coincidències 2)

- s'està afegint un comentari (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir un comentari (usada 8.33%, coincidències 1)

add a note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 84.62%, coincidències 22)

- afegir una nota (usada 15.38%, coincidències 4)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 83.33%, coincidències 30)

- afegeix compte (usada 11.11%, coincidències 4)

- afegir compte (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegir un compte (usada 2.78%, coincidències 1)

add action afegeix una acció

- afegeix una acció (usada 50.00%, coincidències 10)

- afegeix acció (usada 25.00%, coincidències 5)

- afegir acció (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix l'acció (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir una acció (usada 5.00%, coincidències 1)

add address afegeix una adreça

- afegeix una adreça (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix adreça (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix una direcció (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir l'adreça (usada 9.09%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 66.67%, coincidències 10)

- afegeix-los tots (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix tots a seleccionats (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir tots (usada 6.67%, coincidències 1)

add application afegeix una aplicació

- afegeix una aplicació (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix aplicació (usada 20.00%, coincidències 3)

- afegeix l'aplicació (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix-hi una aplicació. (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir aplicació (usada 6.67%, coincidències 1)

add attachment afegeix un adjunt

- afegeix un adjunt (usada 31.25%, coincidències 10)

- afegeix una adjunció (usada 25.00%, coincidències 8)

- afegeix-hi un adjunt (usada 12.50%, coincidències 4)

- afegeix adjunt (usada 9.38%, coincidències 3)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 9.38%, coincidències 3)

- afegir adjunt (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix adjunció (usada 3.12%, coincidències 1)

add attachments afegeix fitxers adjunts

- afegeix fitxers adjunts (usada 60.00%, coincidències 9)

- afegeix alguns adjunts (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix-hi adjunts (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir adjunts (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix adjuncions (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 6.67%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegir atribut (usada 15.38%, coincidències 2)

- afegeix un nou atribut (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix atribut (usada 7.69%, coincidències 1)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 40.62%, coincidències 26)

- afegeix un marcador (usada 15.62%, coincidències 10)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 10.94%, coincidències 7)

- afegeix el marcador (usada 6.25%, coincidències 4)

- afegeix un punt d'interès (usada 4.69%, coincidències 3)

- afegir preferit (usada 3.12%, coincidències 2)

- afegir drecera (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix un nou marcador (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix-hi un punt de lectura (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix-hi un marcador (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix l'adreça d'interès (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix adreces d'interès (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix punt d'interès (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix preferit (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegeix punt (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegix marcador (usada 1.56%, coincidències 1)

- afegir marcador (usada 1.56%, coincidències 1)

add category afegeix una categoria

- afegeix una categoria (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegir categoria (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix categoria (usada 18.75%, coincidències 3)

add citation afegeix una cita

- afegeix una cita (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una referència (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix una citació (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix cita (usada 14.29%, coincidències 1)

add color afegeix color

- afegeix color (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegeix un color (usada 30.00%, coincidències 3)

- color d'afegir (usada 10.00%, coincidències 1)

- afig un color (usada 10.00%, coincidències 1)

add column afegeix una columna

- afegeix una columna (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegir columna (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix columna (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir una columna (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix columna(es) (usada 7.14%, coincidències 1)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 66.67%, coincidències 40)

- afegir un comentari (usada 11.67%, coincidències 7)

- afegir comentari (usada 8.33%, coincidències 5)

- afegeix comentari (usada 6.67%, coincidències 4)

- afegeix-hi un comentari (usada 3.33%, coincidències 2)

- afegiu un comentari (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegiu comentari (usada 1.67%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 57.14%, coincidències 8)

- afegir condició (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix condició (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir una condició (usada 7.14%, coincidències 1)

add connection afegeix una connexió

- afegeix una connexió (usada 84.62%, coincidències 11)

- edita la col·lecció (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix com a contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 39.13%, coincidències 9)

- afegeix el contacte (usada 26.09%, coincidències 6)

- afegeix contacte (usada 17.39%, coincidències 4)

- afegeix als contactes (usada 8.70%, coincidències 2)

- afegiu un contacte (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir contacte (usada 4.35%, coincidències 1)

add contacts afegeix contactes

- afegeix contactes (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegiu-hi contactes (usada 14.29%, coincidències 1)

add description afegeix una descripció

- afegeix una descripció (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegir descripció (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix descripció (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiu una descripció (usada 9.09%, coincidències 1)

add device afegeix dispositiu

- afegeix dispositiu (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix un dispositiu (usada 42.86%, coincidències 6)

- afegeix un aparell (usada 7.14%, coincidències 1)

add directory afegeix un directori

- afegeix un directori (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix directori (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegir directori (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix el directori (usada 8.33%, coincidències 1)

add domain afegir domini

- afegir domini (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix un domini (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix domini (usada 12.50%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegeix l'efecte (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir efecte (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

add email afegeix un correu electrònic

- afegeix un correu electrònic (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix una adreça electrònica (usada 16.67%, coincidències 2)

- afegir correu electrònic (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir una adreça de correu (usada 8.33%, coincidències 1)

add entry afegeix una entrada

- afegeix una entrada (usada 61.90%, coincidències 13)

- afegeix entrada (usada 19.05%, coincidències 4)

- afegir entrada (usada 14.29%, coincidències 3)

- afegiu una entrada (usada 4.76%, coincidències 1)

add event afegeix un esdeveniment

- afegeix un esdeveniment (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix esdeveniment (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea un esdeveniment (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix una cita (usada 10.00%, coincidències 1)

add exception afegeix una excepció

- afegeix una excepció (usada 100.00%, coincidències 11)

add favorite afegeix un preferit

- afegeix un preferit (usada 38.46%, coincidències 5)

- afegeix als preferits (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegeix un favorit (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir favorit (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix una preferida (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

add feed afegeix una font

- afegeix una font (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix un canal (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegeix canal (usada 18.18%, coincidències 2)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 77.27%, coincidències 17)

- afegir camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir un camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir camp (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix el camp (usada 4.55%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 62.07%, coincidències 18)

- afegeix fitxer (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix el fitxer (usada 10.34%, coincidències 3)

- afegeix arxiu (usada 6.90%, coincidències 2)

- afegir fitxer (usada 6.90%, coincidències 2)

- adjunta un arxiu (usada 3.45%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 75.00%, coincidències 24)

- afegeix els fitxers (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegeix arxius (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegir fitxers (usada 6.25%, coincidències 2)

- afegiu fitxers (usada 3.12%, coincidències 1)

- afegeix alguns fitxers (usada 3.12%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 55.00%, coincidències 11)

- afegir filtre (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix-hi un filtre (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir un filtre (usada 5.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 74.36%, coincidències 29)

- afegeix carpeta (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegeix la carpeta (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegir carpeta (usada 2.56%, coincidències 1)

- agrega una carpeta (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegir la carpeta (usada 2.56%, coincidències 1)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 56.67%, coincidències 34)

- afegeix grup (usada 28.33%, coincidències 17)

- afegir grup (usada 10.00%, coincidències 6)

- afegeix-hi un grup (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegir un grup (usada 1.67%, coincidències 1)

- afegeix grups (usada 1.67%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 60.71%, coincidències 17)

- afegir imatge (usada 17.86%, coincidències 5)

- afegeix imatge (usada 17.86%, coincidències 5)

- afegeix la imatge (usada 3.57%, coincidències 1)

add images afegeix imatges

- afegeix imatges (usada 78.57%, coincidències 11)

- imatges i icones (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir imatges (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix vídeo (usada 7.14%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 63.89%, coincidències 23)

- afegir element (usada 11.11%, coincidències 4)

- afegeix element (usada 8.33%, coincidències 3)

- afegeix article (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegir ítem (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegir exemplar (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegeix un ítem (usada 2.78%, coincidències 1)

- desa l'ítem (usada 2.78%, coincidències 1)

- afegeix l'ítem (usada 2.78%, coincidències 1)

add items afegeix elements

- afegeix elements (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegir elements (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir exemplars (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegir items (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix ítems (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix els ítems (usada 9.09%, coincidències 1)

- creació d'elements (usada 9.09%, coincidències 1)

add label afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 55.00%, coincidències 11)

- afegeix etiqueta (usada 20.00%, coincidències 4)

- afegiu-hi una etiqueta (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegeix l'etiqueta (usada 5.00%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 50.00%, coincidències 8)

- afegeix un idioma (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegir idioma (usada 12.50%, coincidències 2)

- afegir un idioma (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix llengua (usada 6.25%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 62.50%, coincidències 10)

- afegeix capa (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegir capa (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegiment capa (usada 6.25%, coincidències 1)

- afig una capa (usada 6.25%, coincidències 1)

add line afegeix una línia

- afegeix una línia (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegeix línia (usada 11.11%, coincidències 1)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 75.00%, coincidències 18)

- afegir un enllaç (usada 16.67%, coincidències 4)

- enllaçar (usada 4.17%, coincidències 1)

- afegeixi un enllaç (usada 4.17%, coincidències 1)

add marker afegeix un marcador

- afegeix un marcador (usada 60.00%, coincidències 6)

- afegir marcador (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix marcador (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegir un marcador (usada 10.00%, coincidències 1)

add media afegeix un mèdia

- afegeix un mèdia (usada 31.25%, coincidències 5)

- afegeix mèdia (usada 25.00%, coincidències 4)

- afegeix música (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix suports (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix un suport (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix un mitjà (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix multimèdia (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix un contingut multimèdia (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix un fitxer (usada 6.25%, coincidències 1)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegir membre (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix membre (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir un membre (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix el membre (usada 10.00%, coincidències 1)

add members afegeix membres

- afegeix membres (usada 37.50%, coincidències 6)

- afegir membres (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegeix-hi membres (usada 18.75%, coincidències 3)

- afegiu-hi membres (usada 12.50%, coincidències 2)

- addició de membres (usada 6.25%, coincidències 1)

- membres d'afegeix (usada 6.25%, coincidències 1)

add more afegeix-ne més

- afegeix-ne més (usada 70.00%, coincidències 7)

- afegeix més (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir-ne més (usada 10.00%, coincidències 1)

add new afegeix nou

- afegeix nou (usada 15.38%, coincidències 6)

- afegeix (usada 15.38%, coincidències 6)

- afegir nou (usada 12.82%, coincidències 5)

- afegeix un nou (usada 12.82%, coincidències 5)

- afegeix nova (usada 10.26%, coincidències 4)

- afegeix una nova (usada 7.69%, coincidències 3)

- afegir nova (usada 5.13%, coincidències 2)

- afegeix-ne nous (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix-ne un de nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegir un de nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix nou/nova (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix nova categoria (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegir un nou (usada 2.56%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 2.56%, coincidències 1)

add new category afegeix una categoria nova

- afegeix una categoria nova (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix una nova categoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegir nova categoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegeix nova categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 1)

add new folder afegeix una carpeta nova

- afegeix una carpeta nova (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix una carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix a una carpeta nova (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegir nou directori (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix una nova carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

add new group afegeix un grup nou

- afegeix un grup nou (usada 21.43%, coincidències 3)

- afegeix un nou grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir nou grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegir un nou grup (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix-hi un grup nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix un grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix en un grup nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegir un grup (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix nou grup (usada 7.14%, coincidències 1)

add new page afegeix una pàgina nova

- afegeix una pàgina nova (usada 61.54%, coincidències 8)

- afegeix una nova pàgina (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegir una pàgina nova (usada 15.38%, coincidències 2)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 73.33%, coincidències 11)

- afegeix una nova etiqueta (usada 13.33%, coincidències 2)

- afegeix un etiqueta nova (usada 6.67%, coincidències 1)

- afegir nova etiqueta (usada 6.67%, coincidències 1)

add new user afegeix un usuari nou

- afegeix un usuari nou (usada 46.15%, coincidències 6)

- afegeix un nou usuari (usada 23.08%, coincidències 3)

- afegir nou usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix usuari nou (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix un usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegir un usuari nou (usada 7.69%, coincidències 1)

add node afegeix un node

- afegeix un node (usada 50.00%, coincidències 5)

- afegir node (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix node (usada 20.00%, coincidències 2)

add note afegeix una nota

- afegeix una nota (usada 50.00%, coincidències 21)

- afegeix anotacions (usada 21.43%, coincidències 9)

- afegir nota (usada 9.52%, coincidències 4)

- afegeix nota (usada 7.14%, coincidències 3)

- afegeix-hi una nota (usada 4.76%, coincidències 2)

- afegiu-hi una nota (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir una nota (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix una anotació (usada 2.38%, coincidències 1)

add option afegeix opció

- afegeix opció (usada 41.67%, coincidències 5)

- afegeix una opció (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegir opció (usada 25.00%, coincidències 3)

add page afegeix una pàgina

- afegeix una pàgina (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix la pàgina (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegeix pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix una altra pàgina de certificat (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegiment de pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

add photo afegeix una foto

- afegeix una foto (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegir foto (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegiu-hi una fotografia (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix foto (usada 11.11%, coincidències 1)

add point afegeix un punt

- afegeix un punt (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegeix punt (usada 25.00%, coincidències 3)

add printer afegeix una impressora

- afegeix una impressora (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegeix-hi una impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix-hi la impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegiu una impressora (usada 6.25%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 91.67%, coincidències 22)

- afegeix perfil (usada 8.33%, coincidències 2)

add property afegeix una propietat

- afegeix una propietat (usada 87.50%, coincidències 14)

- afegir propietat (usada 6.25%, coincidències 1)

- afegeix propietat (usada 6.25%, coincidències 1)

add question afegeix una pregunta

- afegeix una pregunta (usada 75.00%, coincidències 9)

- afegir pregunta (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta a l'activitat (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una pregunta. (usada 8.33%, coincidències 1)

add row afegeix una fila

- afegeix una fila (usada 52.94%, coincidències 9)

- afegeix fila (usada 29.41%, coincidències 5)

- afegir fila (usada 17.65%, coincidències 3)

add rule afegeix una regla

- afegeix una regla (usada 83.33%, coincidències 20)

- afegir regla (usada 12.50%, coincidències 3)

- afegeix regla (usada 4.17%, coincidències 1)

add section afegeix una secció

- afegeix una secció (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegir la secció (usada 18.18%, coincidències 2)

- afegiu una secció (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegir secció (usada 9.09%, coincidències 1)

add server afegeix un servidor

- afegeix un servidor (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegir servidor (usada 42.86%, coincidències 6)

- afegir un servidor (usada 7.14%, coincidències 1)

add service afegeix un servei

- afegeix un servei (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix servei (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegir servei (usada 12.50%, coincidències 1)

add shortcut afegeix una drecera

- afegeix una drecera (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix accés directe (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix un accés directe (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix la drecera (usada 12.50%, coincidències 1)

add source afegeix una font

- afegeix una font (usada 55.56%, coincidències 5)

- afegeix un origen (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix font (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegir l'origen (usada 11.11%, coincidències 1)

add tag afegeix una etiqueta

- afegeix una etiqueta (usada 44.83%, coincidències 13)

- afegir etiqueta (usada 20.69%, coincidències 6)

- afegeix etiqueta (usada 20.69%, coincidències 6)

- afegeix l'etiqueta (usada 3.45%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 3.45%, coincidències 1)

- edició d'etiqueta (usada 3.45%, coincidències 1)

- addició d'etiqueta (usada 3.45%, coincidències 1)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 83.33%, coincidències 15)

- afegeix les etiquetes (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir etiquetes (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegiu etiquetes (usada 5.56%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 62.50%, coincidències 15)

- afegeix un text (usada 20.83%, coincidències 5)

- afegir text (usada 8.33%, coincidències 2)

- afegiu-hi text (usada 4.17%, coincidències 1)

- add text (usada 4.17%, coincidències 1)

add title afegeix un títol

- afegeix un títol (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegeix títol (usada 40.00%, coincidències 4)

- afegir títol (usada 10.00%, coincidències 1)

- títol (usada 10.00%, coincidències 1)

add to afegeix a

- afegeix a (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegir a (usada 21.05%, coincidències 4)

- per a (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix (usada 5.26%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 52.63%, coincidències 10)

- afegeix als marcadors (usada 31.58%, coincidències 6)

- afegeix als punts (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix als favorits (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir als favorits (usada 5.26%, coincidències 1)

add to cart afegir a la cistella

- afegir a la cistella (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix a la cistella (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix al carretó (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegiu al carretó (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix al cistell (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir al cistell (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegir al carret (usada 8.33%, coincidències 1)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 83.33%, coincidències 15)

- afegiu als vostres contactes (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir a contactes (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix-lo als contactes (usada 5.56%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 92.59%, coincidències 25)

- afegeix-la al diccionari (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegir al diccionari (usada 3.70%, coincidències 1)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 54.76%, coincidències 23)

- afegeix a preferits (usada 9.52%, coincidències 4)

- afegeix als favorits (usada 7.14%, coincidències 3)

- afegeix a les preferides (usada 7.14%, coincidències 3)

- afegeix als llocs d'interès (usada 4.76%, coincidències 2)

- afegit a favorits (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir als preferits (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir a preferits (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegir a favorits (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix a favorits (usada 2.38%, coincidències 1)

- afegeix-lo als preferits (usada 2.38%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 68.42%, coincidències 13)

- afegeix-lo al grup (usada 10.53%, coincidències 2)

- afegeix a un grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir a el grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir al grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix-lo a un grup (usada 5.26%, coincidències 1)

add to library afegeix a la biblioteca

- afegeix a la biblioteca (usada 100.00%, coincidències 10)

add to list afegeix a la llista

- afegeix a la llista (usada 81.25%, coincidències 13)

- afegir a la llista (usada 18.75%, coincidències 3)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 90.91%, coincidències 20)

- afegeix a la llista (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix a una llista de reproducció (usada 4.55%, coincidències 1)

add to queue afegeix a la cua

- afegeix a la cua (usada 92.86%, coincidències 13)

- afegeix a la cua de reproducció (usada 7.14%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 85.71%, coincidències 12)

- afegir a la selecció (usada 7.14%, coincidències 1)

- afegeix els marcats a seleccionats (usada 7.14%, coincidències 1)

add url afegeix un url

- afegeix un url (usada 33.33%, coincidències 4)

- afegeix l'url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegeix url (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir un url (usada 8.33%, coincidències 1)

- afegeix una url (usada 8.33%, coincidències 1)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 46.15%, coincidències 18)

- afegeix usuari (usada 28.21%, coincidències 11)

- afegir usuari (usada 23.08%, coincidències 9)

- afegeix (usada 2.56%, coincidències 1)

add users afegir usuaris

- afegir usuaris (usada 64.29%, coincidències 9)

- afegeix usuaris (usada 28.57%, coincidències 4)

- afegiu-hi usuaris (usada 7.14%, coincidències 1)

add-on complement

- complement (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegir (usada 10.00%, coincidències 1)

add-ons complements

- complements (usada 89.47%, coincidències 34)

- extensions (usada 7.89%, coincidències 3)

- productes addicionals (usada 2.63%, coincidències 1)

added afegit

- afegit (usada 70.00%, coincidències 35)

- s'ha afegit (usada 14.00%, coincidències 7)

- afegida (usada 8.00%, coincidències 4)

- afegits (usada 4.00%, coincidències 2)

- creat (usada 2.00%, coincidències 1)

- afegida/es (usada 2.00%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 28.57%, coincidències 2)

- addició (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegint (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegeix (usada 14.29%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 50.00%, coincidències 10)

- addició (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix (usada 10.00%, coincidències 2)

additional addicional

- addicional (usada 91.67%, coincidències 11)

- complement (usada 8.33%, coincidències 1)

additional info informació addicional

- informació addicional (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació complementària (usada 10.00%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 92.68%, coincidències 38)

- informació adicional (usada 7.32%, coincidències 3)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 95.83%, coincidències 23)

- opcions adicionals (usada 4.17%, coincidències 1)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 52.94%, coincidències 9)

- configuració addicional (usada 35.29%, coincidències 6)

- arranjaments addicionals (usada 5.88%, coincidències 1)

- preferències addicionals (usada 5.88%, coincidències 1)

addons complements

- complements (usada 100.00%, coincidències 9)

address adreça

- adreça (usada 98.21%, coincidències 219)

- direcció (usada 0.90%, coincidències 2)

- address (usada 0.45%, coincidències 1)

- gestiona-ho (usada 0.45%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address 2 adreça 2

- adreça 2 (usada 100.00%, coincidències 11)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 97.56%, coincidències 40)

- agenda (usada 2.44%, coincidències 1)

address line 1 adreça línia 1

- adreça línia 1 (usada 50.00%, coincidències 4)

- línia 1 de l'adreça (usada 25.00%, coincidències 2)

- línia d'adreça 1 (usada 12.50%, coincidències 1)

- direcció postal 1 (usada 12.50%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 41)

adjust ajusta

- ajusta (usada 72.73%, coincidències 16)

- ajustar (usada 9.09%, coincidències 2)

- adequa (usada 9.09%, coincidències 2)

- ajustament (usada 4.55%, coincidències 1)

- ajust (usada 4.55%, coincidències 1)

adjustment ajustament

- ajustament (usada 50.00%, coincidències 5)

- ajust (usada 30.00%, coincidències 3)

- paràmetre (usada 10.00%, coincidències 1)

- ajustaments (usada 10.00%, coincidències 1)

adjustments ajustaments

- ajustaments (usada 58.33%, coincidències 7)

- ajustos (usada 25.00%, coincidències 3)

- ajustament (usada 8.33%, coincidències 1)

- ajusts (usada 8.33%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 62.12%, coincidències 41)

- admin (usada 19.70%, coincidències 13)

- administració (usada 12.12%, coincidències 8)

- administra (usada 3.03%, coincidències 2)

- persona administradora (usada 1.52%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 1.52%, coincidències 1)

admin tools eines d'administració

- eines d'administració (usada 66.67%, coincidències 6)

- eines del sistema (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines d'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

- eines de l'administrador (usada 11.11%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 97.92%, coincidències 47)

- l'administració (usada 2.08%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 88.89%, coincidències 32)

- administrator (usada 5.56%, coincidències 2)

- %s connectat/da a l`administració (usada 2.78%, coincidències 1)

- administrador/a (usada 2.78%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 66.67%, coincidències 6)

- contrasenya d'administrador (usada 22.22%, coincidències 2)

- contrasenya d'administració (usada 11.11%, coincidències 1)

administrators administradors

- administradors (usada 92.31%, coincidències 12)

- administració (usada 7.69%, coincidències 1)

admins administradors

- administradors (usada 75.00%, coincidències 9)

- administració (usada 25.00%, coincidències 3)

adult adult

- adult (usada 85.71%, coincidències 6)

- adults (usada 14.29%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 91.24%, coincidències 229)

- avançada (usada 2.79%, coincidències 7)

- avançades (usada 2.39%, coincidències 6)

- configuració avançada (usada 1.99%, coincidències 5)

- opcions avançades (usada 0.80%, coincidències 2)

- difícil (negra) (usada 0.40%, coincidències 1)

- estès (usada 0.40%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 11)

advanced mode mode avançat

- mode avançat (usada 84.62%, coincidències 11)

- habilitar el mode avançat (usada 15.38%, coincidències 2)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 96.43%, coincidències 81)

- configuracions avançades (usada 1.19%, coincidències 1)

- ajusts avançats (usada 1.19%, coincidències 1)

- paràmetres avançats (usada 1.19%, coincidències 1)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 91.67%, coincidències 11)

- opcions avançades (usada 8.33%, coincidències 1)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 31)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 66.28%, coincidències 57)

- paràmetres avançats (usada 17.44%, coincidències 15)

- ajusts avançats (usada 8.14%, coincidències 7)

- opcions avançades (usada 4.65%, coincidències 4)

- arranjament avançat (usada 2.33%, coincidències 2)

- paràmetres avançays (usada 1.16%, coincidències 1)

adventure aventura

- aventura (usada 87.50%, coincidències 7)

- aventures (usada 12.50%, coincidències 1)

afar àfar

- àfar (usada 100.00%, coincidències 12)

afghanistan afganistan

- afganistan (usada 96.67%, coincidències 29)

- afghanistan (usada 3.33%, coincidències 1)

africa àfrica

- àfrica (usada 100.00%, coincidències 19)

africa/abidjan àfrica/abidjan

- àfrica/abidjan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / abidjan (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/accra àfrica/accra

- àfrica/accra (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / accra (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/algiers àfrica/algiers

- àfrica/algiers (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/alger (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / algèria (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica/algers (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bamako àfrica/bamako

- àfrica/bamako (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bamako (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/blantyre àfrica/blantyre

- àfrica/blantyre (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / blantyre (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/brazzaville àfrica/brazzaville

- àfrica/brazzaville (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / brazzaville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/bujumbura àfrica/bujumbura

- àfrica/bujumbura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / bujumbura (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/cairo àfrica/elcaire

- àfrica/elcaire (usada 57.14%, coincidències 4)

- àfrica/el caire (usada 28.57%, coincidències 2)

- àfrica / el caire (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/casablanca àfrica/casablanca

- àfrica/casablanca (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / casablanca (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ceuta àfrica/ceuta

- àfrica/ceuta (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ceuta (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/conakry àfrica/conakry

- àfrica/conakry (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / conakry (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/djibouti àfrica/djibouti

- àfrica/djibouti (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / djibouti (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/douala àfrica/douala

- àfrica/douala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / douala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/freetown àfrica/freetown

- àfrica/freetown (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / freetown (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/gaborone àfrica/gaborone

- àfrica/gaborone (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / gaborone (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/harare àfrica/harare

- àfrica/harare (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / harare (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/johannesburg àfrica/johannesburg

- àfrica/johannesburg (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / johannesburg (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kampala àfrica/kampala

- àfrica/kampala (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kampala (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kigali àfrica/kigali

- àfrica/kigali (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kigali (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/kinshasa àfrica/kinshasa

- àfrica/kinshasa (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / kinshasa (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lagos àfrica/lagos

- àfrica/lagos (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lagos (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/libreville àfrica/libreville

- àfrica/libreville (usada 85.71%, coincidències 6)

- africa / libreville (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lome àfrica/lome

- àfrica/lome (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / lomé (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/luanda àfrica/luanda

- àfrica/luanda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / luanda (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lubumbashi àfrica/lubumbashi

- àfrica/lubumbashi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lubumbashi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/lusaka àfrica/lusaka

- àfrica/lusaka (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / lusaka (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/malabo àfrica/malabo

- àfrica/malabo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / malabo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maputo àfrica/maputo

- àfrica/maputo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maputo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/maseru àfrica/maseru

- àfrica/maseru (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / maseru (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/mogadishu àfrica/mogadishu

- àfrica/mogadishu (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/mogadiscio (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / muqdisho (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/monrovia àfrica/monrovia

- àfrica/monrovia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica/monròvia (usada 42.86%, coincidències 3)

- àfrica / monròvia (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nairobi àfrica/nairobi

- àfrica/nairobi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nairobi (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/niamey àfrica/niamey

- àfrica/niamey (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / niamey (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/nouakchott àfrica/nouakchott

- àfrica/nouakchott (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / nouakchott (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/ouagadougou àfrica/ouagadougou

- àfrica/ouagadougou (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / ouagadougou (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/porto-novo àfrica/porto-novo

- àfrica/porto-novo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àfrica / porto-novo (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tripoli àfrica/trípoli

- àfrica/trípoli (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tripoli (usada 14.29%, coincidències 1)

africa/tunis àfrica/tunis

- àfrica/tunis (usada 71.43%, coincidències 5)

- àfrica/tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àfrica / tunísia (usada 14.29%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 97.06%, coincidències 33)

- afrikans (usada 2.94%, coincidències 1)

after després

- després (usada 81.31%, coincidències 87)

- després de (usada 16.82%, coincidències 18)

- posteriors (usada 0.93%, coincidències 1)

- after (usada 0.93%, coincidències 1)

afternoon tarda

- tarda (usada 66.67%, coincidències 6)

- a la tarda (usada 22.22%, coincidències 2)

- vespre (usada 11.11%, coincidències 1)

age edat

- edat (usada 84.85%, coincidències 28)

- antiguitat (usada 6.06%, coincidències 2)

- temps (usada 3.03%, coincidències 1)

- vella (usada 3.03%, coincidències 1)

- age (usada 3.03%, coincidències 1)

agenda agenda

- agenda (usada 100.00%, coincidències 9)

aggregate agregat

- agregat (usada 46.15%, coincidències 6)

- agrega (usada 30.77%, coincidències 4)

- agregar (usada 7.69%, coincidències 1)

- aggregate (usada 7.69%, coincidències 1)

- valor.afegit (usada 7.69%, coincidències 1)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 15)

ago fa

- fa (usada 63.64%, coincidències 7)

- enrere (usada 18.18%, coincidències 2)

- abans (usada 9.09%, coincidències 1)

- ja fa (usada 9.09%, coincidències 1)

agree d'acord

- d'acord (usada 55.56%, coincidències 10)

- hi estic d'acord (usada 16.67%, coincidències 3)

- accepta (usada 5.56%, coincidències 1)

- confirmar (usada 5.56%, coincidències 1)

- d`acord (usada 5.56%, coincidències 1)

- acord (usada 5.56%, coincidències 1)

- acceptar (usada 5.56%, coincidències 1)

agreement acord

- acord (usada 100.00%, coincidències 8)

air aire

- aire (usada 80.00%, coincidències 8)

- vol (usada 10.00%, coincidències 1)

- air (usada 10.00%, coincidències 1)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 54.55%, coincidències 6)

- mode d'avió (usada 45.45%, coincidències 5)

airport aeroport

- aeroport (usada 90.00%, coincidències 9)

- airport (usada 10.00%, coincidències 1)

akan àkan

- àkan (usada 91.67%, coincidències 11)

- akan (usada 8.33%, coincidències 1)

alabama alabama

- alabama (usada 100.00%, coincidències 9)

alarm alarma

- alarma (usada 100.00%, coincidències 23)

alarm clock despertador

- despertador (usada 54.55%, coincidències 6)

- alarma (usada 18.18%, coincidències 2)

- rellotge d'alarma (usada 9.09%, coincidències 1)

- alarma del rellotge (usada 9.09%, coincidències 1)

- alarma de rellotge (usada 9.09%, coincidències 1)

alaska alaska

- alaska (usada 100.00%, coincidències 11)

albania albània

- albània (usada 100.00%, coincidències 26)

albanian albanès

- albanès (usada 95.65%, coincidències 44)

- albània (usada 2.17%, coincidències 1)

- albanés (usada 2.17%, coincidències 1)

album àlbum

- àlbum (usada 89.47%, coincidències 68)

- disc (usada 9.21%, coincidències 7)

- album (usada 1.32%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 93.10%, coincidències 27)

- artista d'àlbum (usada 6.90%, coincidències 2)

album name nom de l'àlbum

- nom de l'àlbum (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom d'àlbum (usada 16.67%, coincidències 2)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 38)

alchemical symbols símbols alquímics

- símbols alquímics (usada 50.00%, coincidències 4)

- símbols químics (usada 25.00%, coincidències 2)

- símbols d'alquímia (usada 25.00%, coincidències 2)

alert avís

- avís (usada 56.44%, coincidències 57)

- alerta (usada 40.59%, coincidències 41)

- alert (usada 1.98%, coincidències 2)

- atenció (usada 0.99%, coincidències 1)

alerts alertes

- alertes (usada 92.00%, coincidències 23)

- alerta (usada 4.00%, coincidències 1)

- alerts (usada 4.00%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 16)

algeria algèria

- algèria (usada 100.00%, coincidències 32)

algerian dinar dinar algerià

- dinar algerià (usada 100.00%, coincidències 9)

algiers alger

- alger (usada 100.00%, coincidències 10)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 65.62%, coincidències 21)

- algoritme (usada 34.38%, coincidències 11)

alias àlies

- àlies (usada 86.67%, coincidències 52)

- sobrenom (usada 5.00%, coincidències 3)

- alias (usada 5.00%, coincidències 3)

- àlias (usada 1.67%, coincidències 1)

- pseudònim (usada 1.67%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 89.29%, coincidències 25)

- pseudònims (usada 3.57%, coincidències 1)

- alias (usada 3.57%, coincidències 1)

- editor d'àlies (usada 3.57%, coincidències 1)

align alinea

- alinea (usada 45.65%, coincidències 21)

- alineació (usada 21.74%, coincidències 10)

- alinear (usada 21.74%, coincidències 10)

- alineament (usada 4.35%, coincidències 2)

- alinia (usada 2.17%, coincidències 1)

- alineat (usada 2.17%, coincidències 1)

- orientació (usada 2.17%, coincidències 1)

align bottom alinea a baix

- alinea a baix (usada 38.46%, coincidències 10)

- alinear a baix (usada 26.92%, coincidències 7)

- alineació inferior (usada 11.54%, coincidències 3)

- alinea avall (usada 7.69%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 7.69%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 3.85%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 3.85%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 39.39%, coincidències 13)

- centrar (usada 24.24%, coincidències 8)

- alineació al centre (usada 12.12%, coincidències 4)

- alineació centrada (usada 6.06%, coincidències 2)

- alinear al centre (usada 6.06%, coincidències 2)

- alineació centre (usada 3.03%, coincidències 1)

- aliniació central (usada 3.03%, coincidències 1)

- alinea centrat (usada 3.03%, coincidències 1)

- centra (usada 3.03%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 67.27%, coincidències 37)

- alinear a l'esquerra (usada 16.36%, coincidències 9)

- alineació esquerra (usada 5.45%, coincidències 3)

- alineació a l'esquerra (usada 5.45%, coincidències 3)

- alineat esquerra (usada 1.82%, coincidències 1)

- aliniació esquerra (usada 1.82%, coincidències 1)

- alinear a l'esquerre (usada 1.82%, coincidències 1)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 70.18%, coincidències 40)

- alinear a la dreta (usada 17.54%, coincidències 10)

- alineació dreta (usada 5.26%, coincidències 3)

- alineació a la dreta (usada 5.26%, coincidències 3)

- aliniació dreta (usada 1.75%, coincidències 1)

align top alinea a dalt

- alinea a dalt (usada 38.46%, coincidències 10)

- alinear a dalt (usada 26.92%, coincidències 7)

- alineació superior (usada 11.54%, coincidències 3)

- alinea amunt (usada 7.69%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 7.69%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 3.85%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 3.85%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 95.33%, coincidències 143)

- alineament (usada 4.67%, coincidències 7)

all tot

- tot (usada 59.55%, coincidències 265)

- tots (usada 28.09%, coincidències 125)

- totes (usada 10.56%, coincidències 47)

- totes les proves (usada 0.67%, coincidències 3)

- tothom (usada 0.45%, coincidències 2)

- tota (usada 0.45%, coincidències 2)

- totes les seccions (usada 0.22%, coincidències 1)

all albums tots els àlbums

- tots els àlbums (usada 100.00%, coincidències 8)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 93.75%, coincidències 15)

- totes les sol·licituds (usada 6.25%, coincidències 1)

all apps totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 13)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 95.00%, coincidències 19)

- totes las categories (usada 5.00%, coincidències 1)

all channels tots els canals

- tots els canals (usada 81.82%, coincidències 9)

- tos els canals (usada 9.09%, coincidències 1)

- tor els canals (usada 9.09%, coincidències 1)

all contacts tots els contactes

- tots els contactes (usada 91.67%, coincidències 11)

- tots contactes (usada 8.33%, coincidències 1)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 31)

all events tots els esdeveniments

- tots els esdeveniments (usada 73.33%, coincidències 11)

- totes les cites (usada 13.33%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (per defecte) (usada 6.67%, coincidències 1)

- tots els events (usada 6.67%, coincidències 1)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 96.75%, coincidències 119)

- tots els arxius (usada 2.44%, coincidències 3)

- afegeix fitxers (usada 0.81%, coincidències 1)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 75.00%, coincidències 27)

- tots els arxius (*) (usada 25.00%, coincidències 9)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 62.16%, coincidències 23)

- tots els arxius (*.*) (usada 37.84%, coincidències 14)

all groups tots els grups

- tots els grups (usada 100.00%, coincidències 8)

all images totes les imatges

- totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 9)

all items tots els elements

- tots els elements (usada 55.56%, coincidències 5)

- tots els ítems (usada 33.33%, coincidències 3)

- tots els articles (usada 11.11%, coincidències 1)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 52.63%, coincidències 10)

- tots els idiomes (usada 26.32%, coincidències 5)

- tots els llenguatges (usada 21.05%, coincidències 4)

all messages tots els missatges

- tots els missatges (usada 100.00%, coincidències 16)

all notes totes les notes

- totes les notes (usada 100.00%, coincidències 7)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 39)

all projects tots els projectes

- tots els projectes (usada 100.00%, coincidències 10)

all rights reserved tots els drets reservats

- tots els drets reservats (usada 80.00%, coincidències 8)

- tots els drets reservats. (usada 10.00%, coincidències 1)

- s' han reservat tots els drets (usada 10.00%, coincidències 1)

all settings tots els paràmetres

- tots els paràmetres (usada 33.33%, coincidències 3)

- totes les configuracions (usada 22.22%, coincidències 2)

- tots els ajusts (usada 22.22%, coincidències 2)

- tota la configuració (usada 11.11%, coincidències 1)

- totes les opcions (usada 11.11%, coincidències 1)

all supported files tots els fitxers admesos

- tots els fitxers admesos (usada 58.82%, coincidències 10)

- tots els fitxers compatibles (usada 29.41%, coincidències 5)

- tots els fitxers suportats (usada 5.88%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 5.88%, coincidències 1)

all supported formats tots els formats compatibles

- tots els formats compatibles (usada 88.24%, coincidències 30)

- tots els formats acceptats (usada 8.82%, coincidències 3)

- tots els formats admesos (usada 2.94%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 21)

all time tot el temps

- tot el temps (usada 45.45%, coincidències 5)

- tots els temps (usada 18.18%, coincidències 2)

- històrics (usada 9.09%, coincidències 1)

- tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- de sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

all tracks totes les peces

- totes les peces (usada 44.44%, coincidències 4)

- totes les pistes (usada 22.22%, coincidències 2)

- tots els trajectes (usada 11.11%, coincidències 1)

- tots els recorreguts (usada 11.11%, coincidències 1)

- tots els circuits (usada 11.11%, coincidències 1)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 90.91%, coincidències 10)

- qualsevol tipus (usada 9.09%, coincidències 1)

all users tots els usuaris

- tots els usuaris (usada 100.00%, coincidències 25)

allocation assignació

- assignació (usada 100.00%, coincidències 8)

allotments horts

- horts (usada 70.00%, coincidències 7)

- conreus (usada 20.00%, coincidències 2)

- allotments (usada 10.00%, coincidències 1)

allow permet

- permet (usada 88.33%, coincidències 106)

- permetre (usada 5.83%, coincidències 7)

- autoritza (usada 2.50%, coincidències 3)

- permet-ho (usada 1.67%, coincidències 2)

- admet (usada 0.83%, coincidències 1)

- permès (usada 0.83%, coincidències 1)

allowed permès

- permès (usada 72.73%, coincidències 24)

- amb permís (usada 9.09%, coincidències 3)

- permeses (usada 9.09%, coincidències 3)

- permetre (usada 3.03%, coincidències 1)

- es permet (usada 3.03%, coincidències 1)

- permesa (usada 3.03%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 88.76%, coincidències 79)

- alpha (usada 5.62%, coincidències 5)

- alfanumèric (usada 1.12%, coincidències 1)

- α (alfa minúscula)) (usada 1.12%, coincidències 1)

- transparència (usada 1.12%, coincidències 1)

- grau transp. (usada 1.12%, coincidències 1)

- alfa = (usada 1.12%, coincidències 1)

alpha channel canal alfa

- canal alfa (usada 100.00%, coincidències 9)

alphabet alfabet

- alfabet (usada 100.00%, coincidències 9)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 50.00%, coincidències 4)

- formes de presentació alfabètiques (usada 37.50%, coincidències 3)

- símbols de presentació alfabètica (usada 12.50%, coincidències 1)

alphabetical alfabètic

- alfabètic (usada 60.00%, coincidències 6)

- alfabèticament (usada 30.00%, coincidències 3)

- alfabètics (usada 10.00%, coincidències 1)

alphabetically alfabèticament

- alfabèticament (usada 100.00%, coincidències 10)

alpine alpí

- alpí (usada 54.55%, coincidències 6)

- alpine (usada 45.45%, coincidències 5)

already exists ja existeix

- ja existeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ja existent (usada 12.50%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 97.96%, coincidències 48)

- tecla alternativa dreta (usada 2.04%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alt text text alternatiu

- text alternatiu (usada 72.73%, coincidències 8)

- text alt (usada 18.18%, coincidències 2)

- text de la imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

alt+a alt+a

- alt+a (usada 35.71%, coincidències 5)

- alta+a (usada 14.29%, coincidències 2)

- alt+t (usada 14.29%, coincidències 2)

- alt+p (usada 14.29%, coincidències 2)

- alt + a (usada 7.14%, coincidències 1)

- alt+d (usada 7.14%, coincidències 1)

- alt+i (usada 7.14%, coincidències 1)

alternate alternatiu

- alternatiu (usada 54.55%, coincidències 6)

- alternativa (usada 18.18%, coincidències 2)

- alterna (usada 18.18%, coincidències 2)

- alternat (usada 9.09%, coincidències 1)

alternative alternativa

- alternativa (usada 73.33%, coincidències 11)

- alternatiu (usada 20.00%, coincidències 3)

- traducció alternativa (usada 6.67%, coincidències 1)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 23)

alternatives alternatives

- alternatives (usada 100.00%, coincidències 8)

altitude altitud

- altitud (usada 93.10%, coincidències 27)

- altura (usada 6.90%, coincidències 2)

always sempre

- sempre (usada 99.25%, coincidències 133)

- estalvi d'energia màxim (usada 0.75%, coincidències 1)

always ask pregunta sempre

- pregunta sempre (usada 31.25%, coincidències 5)

- demana-m'ho sempre (usada 31.25%, coincidències 5)

- demana-ho sempre (usada 18.75%, coincidències 3)

- pregunta-ho sempre. (usada 6.25%, coincidències 1)

- preguntar sempre (usada 6.25%, coincidències 1)

- es demana confirmació (usada 6.25%, coincidències 1)

always on sempre activat

- sempre activat (usada 27.27%, coincidències 3)

- sempre actiu (usada 18.18%, coincidències 2)

- sempre activada (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre encès (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre actives (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

- sempre encés (usada 9.09%, coincidències 1)

- sí sempre (usada 9.09%, coincidències 1)

always on top sempre a dalt

- sempre a dalt (usada 29.63%, coincidències 8)

- sempre per damunt (usada 22.22%, coincidències 6)

- sempre per sobre (usada 11.11%, coincidències 3)

- sempre al davant (usada 7.41%, coincidències 2)

- sempre al capdamunt (usada 7.41%, coincidències 2)

- sempre a la part superior (usada 7.41%, coincidències 2)

- sempre amunt (usada 7.41%, coincidències 2)

- sempre en primer pla (usada 3.70%, coincidències 1)

- sempre visible (usada 3.70%, coincidències 1)

always show mostra sempre

- mostra sempre (usada 68.42%, coincidències 13)

- mostra-ho sempre (usada 10.53%, coincidències 2)

- mostrar sempre (usada 5.26%, coincidències 1)

- mostra'l sempre (usada 5.26%, coincidències 1)

- mostra'l sempre. (usada 5.26%, coincidències 1)

- mostra-la sempre (usada 5.26%, coincidències 1)

am am

- am (usada 85.71%, coincidències 42)

- a. m. (usada 6.12%, coincidències 3)

- a.m. (usada 4.08%, coincidències 2)

- a. m. (usada 2.04%, coincidències 1)

- lam (usada 2.04%, coincidències 1)

am/pm am/pm

- am/pm (usada 88.89%, coincidències 8)

- a. m./p. m. (usada 11.11%, coincidències 1)

amazonas amazonas

- amazonas (usada 50.00%, coincidències 5)

- amazones (usada 40.00%, coincidències 4)

- arizona (usada 10.00%, coincidències 1)

amber ambre

- ambre (usada 80.00%, coincidències 8)

- àmbar (usada 20.00%, coincidències 2)

ambient ambient

- ambient (usada 88.89%, coincidències 8)

- ambiental (usada 11.11%, coincidències 1)

america/adak amèrica/adak

- amèrica/adak (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / adak (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anchorage amèrica/anchorage

- amèrica/anchorage (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anchorage (usada 14.29%, coincidències 1)

america/anguilla amèrica/anguilla

- amèrica/anguilla (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / anguilla (usada 14.29%, coincidències 1)

america/antigua amèrica/antigua

- amèrica/antigua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / antiga (usada 14.29%, coincidències 1)

america/asuncion amèrica/asunción

- amèrica/asunción (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/asuncion (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / asunción (usada 14.29%, coincidències 1)

america/barbados amèrica/barbados

- amèrica/barbados (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / barbados (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belem amèrica/belem

- amèrica/belem (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/belém (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / belem (usada 14.29%, coincidències 1)

america/belize amèrica/belize

- amèrica/belize (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / belize (usada 14.29%, coincidències 1)

america/boise amèrica/boise

- amèrica/boise (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / boise (usada 14.29%, coincidències 1)

america/caracas amèrica/caracas

- amèrica/caracas (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/caraques (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / caracas (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cayenne amèrica/cayenne

- amèrica/cayenne (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/caiena (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / cayenne (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chicago amèrica/chicago

- amèrica/chicago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chicago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/chihuahua amèrica/chihuahua

- amèrica/chihuahua (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / chihuahua (usada 14.29%, coincidències 1)

america/cuiaba amèrica/cuiaba

- amèrica/cuiaba (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / cuiaba (usada 14.29%, coincidències 1)

america/curacao amèrica/curaçao

- amèrica/curaçao (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/curacao (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / curaçao (usada 14.29%, coincidències 1)

america/danmarkshavn amèrica/danmarkshavn

- amèrica/danmarkshavn (usada 100.00%, coincidències 7)

america/dawson amèrica/dawson

- amèrica/dawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dawson (usada 14.29%, coincidències 1)

america/denver amèrica/denver

- amèrica/denver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / denver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/detroit amèrica/detroit

- amèrica/detroit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / detroit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/dominica amèrica/dominica

- amèrica/dominica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / dominica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/eirunepe amèrica/eirunepe

- amèrica/eirunepe (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / eirunepe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/fortaleza amèrica/fortaleza

- amèrica/fortaleza (usada 85.71%, coincidències 6)

- america / fortaleza (usada 14.29%, coincidències 1)

america/godthab amèrica/godthab

- amèrica/godthab (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / godthab (usada 14.29%, coincidències 1)

america/grenada amèrica/grenada

- amèrica/grenada (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/granada (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / granada (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guadeloupe amèrica/guadeloupe

- amèrica/guadeloupe (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/guadalupe (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / guadalupe (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guayaquil amèrica/guayaquil

- amèrica/guayaquil (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / guayaquil (usada 14.29%, coincidències 1)

america/guyana amèrica/guyana

- amèrica/guyana (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/guaiana (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / guyana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/halifax amèrica/halifax

- amèrica/halifax (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / halifax (usada 14.29%, coincidències 1)

america/havana amèrica/havana

- amèrica/havana (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/l'havana (usada 28.57%, coincidències 2)

- amèrica / l'havana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/hermosillo amèrica/hermosillo

- amèrica/hermosillo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / hermosillo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/knox amèrica/indiana/knox

- amèrica/indiana/knox (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / knox (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/marengo amèrica/indiana/marengo

- amèrica/indiana/marengo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / marengo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/indiana/vevay amèrica/indiana/vevay

- amèrica/indiana/vevay (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / indiana / vevay (usada 14.29%, coincidències 1)

america/inuvik amèrica/inuvik

- amèrica/inuvik (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / inuvik (usada 14.29%, coincidències 1)

america/iqaluit amèrica/iqaluit

- amèrica/iqaluit (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / iqaluit (usada 14.29%, coincidències 1)

america/jamaica amèrica/jamaica

- amèrica/jamaica (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / jamaica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/juneau amèrica/juneau

- amèrica/juneau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / juneau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/kentucky/monticello amèrica/kentucky/monticello

- amèrica/kentucky/monticello (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / kentucky / monticello (usada 14.29%, coincidències 1)

america/lima amèrica/lima

- amèrica/lima (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / lima (usada 14.29%, coincidències 1)

america/maceio amèrica/maceio

- amèrica/maceio (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / maceio (usada 14.29%, coincidències 1)

america/manaus amèrica/manaus

- amèrica/manaus (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / manaus (usada 14.29%, coincidències 1)

america/martinique amèrica/martinique

- amèrica/martinique (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica/martinica (usada 42.86%, coincidències 3)

- amèrica / martinica (usada 14.29%, coincidències 1)

america/mazatlan amèrica/mazatlan

- amèrica/mazatlan (usada 71.43%, coincidències 5)

- amèrica/mazatlán (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mazatlan (usada 14.29%, coincidències 1)

america/menominee amèrica/menominee

- amèrica/menominee (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / menominee (usada 14.29%, coincidències 1)

america/merida amèrica/mèrida

- amèrica/mèrida (usada 57.14%, coincidències 4)

- amèrica/merida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica / mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

- amèrica/mérida (usada 14.29%, coincidències 1)

america/miquelon amèrica/miquelon

- amèrica/miquelon (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / miquelon (usada 14.29%, coincidències 1)

america/monterrey amèrica/monterrey

- amèrica/monterrey (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / monterrey (usada 14.29%, coincidències 1)

america/montserrat amèrica/montserrat

- amèrica/montserrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / montserrat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nassau amèrica/nassau

- amèrica/nassau (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nassau (usada 14.29%, coincidències 1)

america/nome amèrica/nome

- amèrica/nome (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / nome (usada 14.29%, coincidències 1)

america/noronha amèrica/noronha

- amèrica/noronha (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / noronha (usada 14.29%, coincidències 1)

america/panama amèrica/panamà

- amèrica/panamà (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / panamà (usada 14.29%, coincidències 1)

america/paramaribo amèrica/paramaribo

- amèrica/paramaribo (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / paramaribo (usada 14.29%, coincidències 1)

america/phoenix amèrica/phoenix

- amèrica/phoenix (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / phoenix (usada 14.29%, coincidències 1)

america/port-au-prince amèrica/port-au-prince

- amèrica/port-au-prince (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / port-au-prince (usada 14.29%, coincidències 1)

america/recife amèrica/recife

- amèrica/recife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / recife (usada 14.29%, coincidències 1)

america/regina amèrica/regina

- amèrica/regina (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / regina (usada 14.29%, coincidències 1)

america/santiago amèrica/santiago

- amèrica/santiago (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / santiago (usada 14.29%, coincidències 1)

america/scoresbysund amèrica/scoresbysund

- amèrica/scoresbysund (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / scoresbysund (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tegucigalpa amèrica/tegucigalpa

- amèrica/tegucigalpa (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tegucigalpa (usada 14.29%, coincidències 1)

america/thule amèrica/thule

- amèrica/thule (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / thule (usada 14.29%, coincidències 1)

america/tijuana amèrica/tijuana

- amèrica/tijuana (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / tijuana (usada 14.29%, coincidències 1)

america/vancouver amèrica/vancouver

- amèrica/vancouver (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / vancouver (usada 14.29%, coincidències 1)

america/whitehorse amèrica/whitehorse

- amèrica/whitehorse (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / whitehorse (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yakutat amèrica/yakutat

- amèrica/yakutat (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yakutat (usada 14.29%, coincidències 1)

america/yellowknife amèrica/yellowknife

- amèrica/yellowknife (usada 85.71%, coincidències 6)

- amèrica / yellowknife (usada 14.29%, coincidències 1)

american samoa samoa americana

- samoa americana (usada 76.19%, coincidències 16)

- samoa nord-americana (usada 23.81%, coincidències 5)

amharic amhàric

- amhàric (usada 95.83%, coincidències 23)

- amàric (usada 4.17%, coincidències 1)

amount quantitat

- quantitat (usada 66.67%, coincidències 64)

- import (usada 29.17%, coincidències 28)

- total (usada 2.08%, coincidències 2)

- desplaçament (usada 1.04%, coincidències 1)

- amount (usada 1.04%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 91.67%, coincidències 11)

- extensió (usada 8.33%, coincidències 1)

amsterdam amsterdam

- amsterdam (usada 100.00%, coincidències 9)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 90.62%, coincidències 29)

- hi ha hagut un error (usada 9.38%, coincidències 3)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 83.33%, coincidències 15)

- hi ha hagut un error. (usada 11.11%, coincidències 2)

- ha ocorregut un error. (usada 5.56%, coincidències 1)

analog analògic

- analògic (usada 81.82%, coincidències 9)

- analògica (usada 9.09%, coincidències 1)

- analog (usada 9.09%, coincidències 1)

- analògic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 88.24%, coincidències 15)

- anàlisis (usada 11.76%, coincidències 2)

analytics analítiques

- analítiques (usada 51.85%, coincidències 14)

- analítica (usada 14.81%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 14.81%, coincidències 4)

- indicadors (usada 7.41%, coincidències 2)

- analytics (usada 3.70%, coincidències 1)

- analitics (usada 3.70%, coincidències 1)

- estadístiques (usada 3.70%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 64.29%, coincidències 18)

- analitzar (usada 21.43%, coincidències 6)

- analitzador (usada 7.14%, coincidències 2)

- anàlisi (usada 3.57%, coincidències 1)

- analyze (usada 3.57%, coincidències 1)

analyzing analitzant

- analitzant (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'està analitzant (usada 42.86%, coincidències 3)

anchor àncora

- àncora (usada 80.95%, coincidències 34)

- ancoratge (usada 9.52%, coincidències 4)

- ancora (usada 4.76%, coincidències 2)

- enllaç (usada 2.38%, coincidències 1)

- d''ancoratge (usada 2.38%, coincidències 1)

anchors àncores

- àncores (usada 100.00%, coincidències 11)

ancient greek numbers nombres grecs antics

- nombres grecs antics (usada 57.14%, coincidències 4)

- xifres gregues antigues (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres del grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

- nombres grec antic (usada 14.29%, coincidències 1)

and i

- i (usada 94.41%, coincidències 169)

- and (usada 4.47%, coincidències 8)

- i de (usada 0.56%, coincidències 1)

- i (and lògic) (usada 0.56%, coincidències 1)

and more i més

- i més (usada 100.00%, coincidències 7)

andorra andorra

- andorra (usada 100.00%, coincidències 25)

android android

- android (usada 100.00%, coincidències 11)

angle angle

- angle (usada 99.32%, coincidències 147)

- ∠ (símbol angle) (usada 0.68%, coincidències 1)

angola angola

- angola (usada 100.00%, coincidències 21)

angry enfadat

- enfadat (usada 46.15%, coincidències 6)

- emprenyat (usada 23.08%, coincidències 3)

- enuig (usada 15.38%, coincidències 2)

- enutjat (usada 7.69%, coincidències 1)

- cabreig (usada 7.69%, coincidències 1)

anguilla anguilla

- anguilla (usada 80.00%, coincidències 16)

- anguila (usada 20.00%, coincidències 4)

animals nature animals i natura

- animals i natura (usada 90.00%, coincidències 9)

- animals i naturalesa (usada 10.00%, coincidències 1)

animate anima

- anima (usada 40.00%, coincidències 4)

- anima-ho (usada 30.00%, coincidències 3)

- animar (usada 20.00%, coincidències 2)

- animat (usada 10.00%, coincidències 1)

animated animat

- animat (usada 54.55%, coincidències 6)

- amb animacions (usada 18.18%, coincidències 2)

- animat(s) (usada 9.09%, coincidències 1)

- animada (usada 9.09%, coincidències 1)

- animació (usada 9.09%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 50)

animations animacions

- animacions (usada 95.24%, coincidències 20)

- animació (usada 4.76%, coincidències 1)

ankara ankara

- ankara (usada 100.00%, coincidències 10)

anniversary aniversari

- aniversari (usada 68.75%, coincidències 11)

- commemoració (usada 25.00%, coincidències 4)

- aniversari de casament (usada 6.25%, coincidències 1)

annotate anotació

- anotació (usada 33.33%, coincidències 4)

- anota (usada 33.33%, coincidències 4)

- anotacions (usada 25.00%, coincidències 3)

- anotar (usada 8.33%, coincidències 1)

annotation anotació

- anotació (usada 88.46%, coincidències 23)

- anotacions (usada 3.85%, coincidències 1)

- contacte / adreces (usada 3.85%, coincidències 1)

- nota d'aclariment (usada 3.85%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 95.24%, coincidències 20)

- anotació (usada 4.76%, coincidències 1)

announcement anunci

- anunci (usada 41.94%, coincidències 13)

- avís (usada 25.81%, coincidències 8)

- comunicat (usada 16.13%, coincidències 5)

- aví­s (usada 9.68%, coincidències 3)

- mostrar anunci (usada 3.23%, coincidències 1)

- alertes (usada 3.23%, coincidències 1)

announcements anuncis

- anuncis (usada 82.14%, coincidències 23)

- avisos (usada 14.29%, coincidències 4)

- novetats (usada 3.57%, coincidències 1)

annually anualment

- anualment (usada 77.78%, coincidències 7)

- anual (usada 11.11%, coincidències 1)

- per any (usada 11.11%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 97.40%, coincidències 75)

- anònima (usada 1.30%, coincidències 1)

- les respostes seran anònimes (usada 1.30%, coincidències 1)

anonymous identity identitat anònima

- identitat anònima (usada 100.00%, coincidències 8)

anonymous user usuari anònim

- usuari anònim (usada 90.91%, coincidències 10)

- usuaris/es anònims (usada 9.09%, coincidències 1)

anonymous users usuaris anònims

- usuaris anònims (usada 90.00%, coincidències 9)

- usuaris/es anònims (usada 10.00%, coincidències 1)

answer resposta

- resposta (usada 67.50%, coincidències 27)

- respon (usada 30.00%, coincidències 12)

- la resposta (usada 2.50%, coincidències 1)

answered respost

- respost (usada 46.15%, coincidències 6)

- contestat (usada 15.38%, coincidències 2)

- contestada (usada 15.38%, coincidències 2)

- es va respondre (usada 7.69%, coincidències 1)

- contestades (usada 7.69%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 7.69%, coincidències 1)

answers respostes

- respostes (usada 84.62%, coincidències 11)

- nombre de respostes (usada 15.38%, coincidències 2)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 96.77%, coincidències 30)

- antàrtica (usada 3.23%, coincidències 1)

antarctica/casey antàrtida/casey

- antàrtida/casey (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / casey (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/dumontdurville antàrtida/dumontdurville

- antàrtida/dumontdurville (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / dumontdurville (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mawson antàrtida/mawson

- antàrtida/mawson (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mawson (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/mcmurdo antàrtida/mcmurdo

- antàrtida/mcmurdo (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / mcmurdo (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/palmer antàrtida/palmer

- antàrtida/palmer (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / palmer (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/syowa antàrtida/syowa

- antàrtida/syowa (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / syowa (usada 14.29%, coincidències 1)

antarctica/vostok antàrtida/vostok

- antàrtida/vostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- antàrtida / vostok (usada 14.29%, coincidències 1)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 12)

anti-aliasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 93.33%, coincidències 14)

- anti-aliasing (usada 6.67%, coincidències 1)

antialiasing antialiàsing

- antialiàsing (usada 71.43%, coincidències 10)

- suavitzat (usada 28.57%, coincidències 4)

antigua and barbuda antigua i barbuda

- antigua i barbuda (usada 100.00%, coincidències 27)

any qualsevol

- qualsevol (usada 88.31%, coincidències 68)

- alguna (usada 2.60%, coincidències 2)

- algun (usada 2.60%, coincidències 2)

- any (usada 1.30%, coincidències 1)

- qualsevol de (usada 1.30%, coincidències 1)

- cualsevol (usada 1.30%, coincidències 1)

- cap (usada 1.30%, coincidències 1)

- qualssevol (usada 1.30%, coincidències 1)

any time en qualsevol moment

- en qualsevol moment (usada 62.50%, coincidències 5)

- qualsevol moment (usada 25.00%, coincidències 2)

- qualsevol hora (usada 12.50%, coincidències 1)

any value qualsevol valor

- qualsevol valor (usada 100.00%, coincidències 8)

anyone qualsevol

- qualsevol (usada 75.00%, coincidències 15)

- tothom (usada 20.00%, coincidències 4)

- anyone (usada 5.00%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 95.65%, coincidències 22)

- apertura (usada 4.35%, coincidències 1)

aperture value valor d'obertura

- valor d'obertura (usada 55.56%, coincidències 5)

- valor de l'obertura (usada 33.33%, coincidències 3)

- valor d'apertura (usada 11.11%, coincidències 1)

api api

- api (usada 92.31%, coincidències 12)

- interfície de programació d'aplicacions (api en anglès) (usada 7.69%, coincidències 1)

- interfície de programació d'aplicacions (usada 0.00%, coincidències 0)

api key clau api

- clau api (usada 69.57%, coincidències 32)

- clau de l'api (usada 26.09%, coincidències 12)

- clau d'api (usada 2.17%, coincidències 1)

- api key (usada 2.17%, coincidències 1)

api token token d'api

- token d'api (usada 40.00%, coincidències 4)

- api token (usada 20.00%, coincidències 2)

- codi de l'api (usada 20.00%, coincidències 2)

- testimoni de l'api (usada 10.00%, coincidències 1)

- testimoni d'api (usada 10.00%, coincidències 1)

api url url de l'api

- url de l'api (usada 90.00%, coincidències 9)

- url de la api (usada 10.00%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 90.00%, coincidències 9)

- apostrophe (usada 10.00%, coincidències 1)

app aplicació

- aplicació (usada 64.71%, coincidències 11)

- app (usada 17.65%, coincidències 3)

- apl (usada 5.88%, coincidències 1)

- apli (usada 5.88%, coincidències 1)

- applicació (usada 5.88%, coincidències 1)

- aplicació mòbil (usada 0.00%, coincidències 0)

app settings configuració de l'aplicació

- configuració de l'aplicació (usada 80.00%, coincidències 8)

- paràmetres de les aplicacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 91.11%, coincidències 123)

- aspecte (usada 5.93%, coincidències 8)

- interfície (usada 0.74%, coincidències 1)

- appearance (usada 0.74%, coincidències 1)

- aparició (usada 0.74%, coincidències 1)

- aparència (usada 0.74%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 42.42%, coincidències 14)

- annexa (usada 36.36%, coincidències 12)

- incorporar (usada 9.09%, coincidències 3)

- afegeix al final (usada 6.06%, coincidències 2)

- afegeix.. (usada 3.03%, coincidències 1)

- afegir (usada 3.03%, coincidències 1)

apple poma

- poma (usada 73.33%, coincidències 11)

- apple (usada 26.67%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 97.85%, coincidències 91)

- candidatura (usada 1.08%, coincidències 1)

- sol·licitud (usada 1.08%, coincidències 1)

application id id de l'aplicació

- id de l'aplicació (usada 66.67%, coincidències 6)

- identificador d'aplicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- identificador de l'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

application menu menú d'aplicacions

- menú d'aplicacions (usada 80.00%, coincidències 8)

- menú de l'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

- menú d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

application name nom de l'aplicació

- nom de l'aplicació (usada 93.33%, coincidències 14)

- nom d'aplicació (usada 6.67%, coincidències 1)

application settings configuració de l'aplicació

- configuració de l'aplicació (usada 55.56%, coincidències 5)

- paràmetres de l'aplicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- preferències de l'aplicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració d'aplicacions (usada 11.11%, coincidències 1)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 96.97%, coincidències 64)

- candidatures (usada 1.52%, coincidències 1)

- programari (usada 1.52%, coincidències 1)

applies to s'aplica a

- s'aplica a (usada 50.00%, coincidències 5)

- aplica a (usada 40.00%, coincidències 4)

- objectiu d'aplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

apply aplica

- aplica (usada 85.21%, coincidències 219)

- aplicar (usada 9.73%, coincidències 25)

- aplica-ho (usada 4.28%, coincidències 11)

- sol·licita (usada 0.39%, coincidències 1)

- applicar (usada 0.39%, coincidències 1)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 80.00%, coincidències 16)

- aplicar els canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

- desar els canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

- aplica canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

- aplicar canvis (usada 5.00%, coincidències 1)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 76.47%, coincidències 13)

- aplica filtre (usada 5.88%, coincidències 1)

- aplica el filtratge (usada 5.88%, coincidències 1)

- filtra (usada 5.88%, coincidències 1)

- aplicar el filtre (usada 5.88%, coincidències 1)

apply filters aplica els filtres

- aplica els filtres (usada 87.50%, coincidències 7)

- aplica filtres (usada 12.50%, coincidències 1)

apply to aplica a

- aplica a (usada 68.42%, coincidències 13)

- aplicar a (usada 21.05%, coincidències 4)

- aplica-ho a (usada 10.53%, coincidències 2)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 40.00%, coincidències 6)

- aplica a tot (usada 26.67%, coincidències 4)

- aplica-ho a totes (usada 13.33%, coincidències 2)

- aplica-ho a tots (usada 13.33%, coincidències 2)

- aplicar a tot (usada 6.67%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 62.86%, coincidències 22)

- aprovar (usada 22.86%, coincidències 8)

- d'acord (usada 5.71%, coincidències 2)

- aprova-la (usada 5.71%, coincidències 2)

- aprobar (usada 2.86%, coincidències 1)

approved aprovat

- aprovat (usada 73.33%, coincidències 22)

- aprovada (usada 20.00%, coincidències 6)

- acceptat (usada 3.33%, coincidències 1)

- aprovades (usada 3.33%, coincidències 1)

apps aplicacions

- aplicacions (usada 97.44%, coincidències 38)

- apps (usada 2.56%, coincidències 1)

apr abr.

- abr. (usada 53.06%, coincidències 26)

- abr (usada 42.86%, coincidències 21)

- d'abr. (usada 2.04%, coincidències 1)

- tra. (usada 2.04%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 92.54%, coincidències 62)

- d'abril (usada 4.48%, coincidències 3)

- abr. (usada 1.49%, coincidències 1)

- travanj (usada 1.49%, coincidències 1)

aqua aigua

- aigua (usada 53.85%, coincidències 7)

- cian (usada 23.08%, coincidències 3)

- blau cel (usada 7.69%, coincidències 1)

- oceà (usada 7.69%, coincidències 1)

- turquesa (usada 7.69%, coincidències 1)

aquarius aquari

- aquari (usada 88.89%, coincidències 8)

- aquarius (usada 11.11%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 91.95%, coincidències 80)

- aràbic (usada 3.45%, coincidències 3)

- arabic (usada 3.45%, coincidències 3)

- arab (usada 1.15%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 37.50%, coincidències 3)

- suplement àrab (usada 25.00%, coincidències 2)

- suplement de l'àrab (usada 12.50%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 12.50%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 16)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 31)

arc cosine arc cosinus

- arc cosinus (usada 55.56%, coincidències 5)

- arccosinus (usada 44.44%, coincidències 4)

arc sine arc sinus

- arc sinus (usada 55.56%, coincidències 5)

- arcsinus (usada 44.44%, coincidències 4)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 55.56%, coincidències 5)

- arctangent (usada 44.44%, coincidències 4)

arcade arcade

- arcade (usada 80.00%, coincidències 12)

- videojoc recreatiu (usada 13.33%, coincidències 2)

- arcada (usada 6.67%, coincidències 1)

arch arquitectura

- arquitectura (usada 58.33%, coincidències 7)

- arc (usada 16.67%, coincidències 2)

- arch (usada 16.67%, coincidències 2)

- arq. (usada 8.33%, coincidències 1)

architect arquitecte

- arquitecte (usada 100.00%, coincidències 8)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 95.65%, coincidències 22)

- estructura (usada 4.35%, coincidències 1)

archive arxiu

- arxiu (usada 49.00%, coincidències 49)

- arxiva (usada 42.00%, coincidències 42)

- desa (usada 2.00%, coincidències 2)

- arxius (usada 1.00%, coincidències 1)

- empaqueta (usada 1.00%, coincidències 1)

- fitxer (usada 1.00%, coincidències 1)

- archive (usada 1.00%, coincidències 1)

- arxivat (usada 1.00%, coincidències 1)

- arxiva fitxer (usada 1.00%, coincidències 1)

- arxivar (usada 1.00%, coincidències 1)

archive manager gestor d'arxius

- gestor d'arxius (usada 100.00%, coincidències 10)

archived arxivat

- arxivat (usada 70.27%, coincidències 26)

- arxivada (usada 13.51%, coincidències 5)

- arxivades (usada 5.41%, coincidències 2)

- arxivats (usada 5.41%, coincidències 2)

- classificat (usada 2.70%, coincidències 1)

- arxivats¡ (usada 2.70%, coincidències 1)

archives arxius

- arxius (usada 86.21%, coincidències 25)

- arxiu (usada 10.34%, coincidències 3)

- notícies arxivades (usada 3.45%, coincidències 1)

arctic àrtic

- àrtic (usada 100.00%, coincidències 8)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 54.55%, coincidències 36)

- esteu segur? (usada 15.15%, coincidències 10)

- estàs segur? (usada 10.61%, coincidències 7)

- n'estàs segur? (usada 10.61%, coincidències 7)

- ¿estàs segur? (usada 1.52%, coincidències 1)

- esteu segurs? (usada 1.52%, coincidències 1)

- segur que voleu realitzar aquesta operació? (usada 1.52%, coincidències 1)

- segur que voleu tirar endavant aquesta acció? (usada 1.52%, coincidències 1)

- segur? (usada 1.52%, coincidències 1)

- estàs segur/a? (usada 1.52%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 97.98%, coincidències 97)

- superfície (usada 1.01%, coincidències 1)

- àrees (usada 1.01%, coincidències 1)

areas àrees

- àrees (usada 83.33%, coincidències 15)

- arees (usada 11.11%, coincidències 2)

- areas (usada 5.56%, coincidències 1)

argentina argentina

- argentina (usada 100.00%, coincidències 27)

argument argument

- argument (usada 83.33%, coincidències 10)

- paràmetre (usada 8.33%, coincidències 1)

- argment (usada 8.33%, coincidències 1)

arguments arguments

- arguments (usada 97.14%, coincidències 34)

- paràmetres (usada 2.86%, coincidències 1)

arm arma

- arma (usada 33.33%, coincidències 3)

- braç (usada 22.22%, coincidències 2)

- esq (usada 11.11%, coincidències 1)

- activació (usada 11.11%, coincidències 1)

- activa (usada 11.11%, coincidències 1)

- armar (usada 11.11%, coincidències 1)

armenia armènia

- armènia (usada 96.67%, coincidències 29)

- armenia (usada 3.33%, coincidències 1)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 47)

arrange organitza

- organitza (usada 96.15%, coincidències 25)

- disposar (usada 3.85%, coincidències 1)

arranger arranjador

- arranjador (usada 38.46%, coincidències 5)

- arranjaments (usada 23.08%, coincidències 3)

- arreglador (usada 15.38%, coincidències 2)

- organitzador (usada 7.69%, coincidències 1)

- arranger (usada 7.69%, coincidències 1)

- v (usada 7.69%, coincidències 1)

array matriu

- matriu (usada 86.21%, coincidències 25)

- corrua (usada 6.90%, coincidències 2)

- array (usada 3.45%, coincidències 1)

- seqüència (usada 3.45%, coincidències 1)

arrival arribada

- arribada (usada 100.00%, coincidències 13)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 47)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 26)

art art

- art (usada 84.62%, coincidències 11)

- paleta de pintura (usada 7.69%, coincidències 1)

- grafisme (usada 7.69%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 27)

articles articles

- articles (usada 100.00%, coincidències 16)

artificial intelligence intel·ligència artificial

- intel·ligència artificial (usada 100.00%, coincidències 8)

artist artista

- artista (usada 97.44%, coincidències 76)

- artist (usada 1.28%, coincidències 1)

- intèrpret/artista (usada 1.28%, coincidències 1)

artist name nom de l'artista

- nom de l'artista (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de l''artista (usada 10.00%, coincidències 1)

artists artistes

- artistes (usada 100.00%, coincidències 28)

artwork grafisme

- grafisme (usada 25.00%, coincidències 3)

- obra d'art (usada 25.00%, coincidències 3)

- artwork (usada 25.00%, coincidències 3)

- obra artística (usada 8.33%, coincidències 1)

- il·lustracions (usada 8.33%, coincidències 1)

- peça artística (usada 8.33%, coincidències 1)

aruba aruba

- aruba (usada 100.00%, coincidències 19)

as com a

- com a (usada 46.15%, coincidències 6)

- as (usada 30.77%, coincidències 4)

- com (usada 23.08%, coincidències 3)

ascending ascendent

- ascendent (usada 95.83%, coincidències 92)

- ascens (usada 3.12%, coincidències 3)

- en ordre ascendent (usada 1.04%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 17)

asia àsia

- àsia (usada 100.00%, coincidències 18)

asia/aden àsia/aden

- àsia/aden (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aden (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/anadyr àsia/anadyr

- àsia/anadyr (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / anadyr (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtau àsia/aqtau

- àsia/aqtau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/aqtobe àsia/aqtobe

- àsia/aqtobe (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / aqtobe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ashgabat àsia/ashgabat

- àsia/ashgabat (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / ashgabat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/baghdad àsia/bagdad

- àsia/bagdad (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/baghdad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bagdad (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bahrain àsia/bahrain

- àsia/bahrain (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bahrain (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bangkok àsia/bangkok

- àsia/bangkok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / bangkok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/beirut àsia/beirut

- àsia/beirut (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / beirut (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/bishkek àsia/bishkek

- àsia/bishkek (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/bixkek (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / bishkek (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/brunei àsia/brunei

- àsia/brunei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / brunei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/choibalsan àsia/choibalsan

- àsia/choibalsan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / choibalsan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/colombo àsia/colombo

- àsia/colombo (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / colombo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/damascus àsia/damascus

- àsia/damascus (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/damasc (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / damasc (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dhaka àsia/dhaka

- àsia/dhaka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/dacca (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dhaka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dili àsia/dili

- àsia/dili (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dili (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dubai àsia/dubai

- àsia/dubai (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / dubai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/dushanbe àsia/dushanbe

- àsia/dushanbe (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/duixanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / dushanbe (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/gaza àsia/gaza

- àsia/gaza (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / gaza (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/hovd àsia/hovd

- àsia/hovd (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / hovd (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/jayapura àsia/jayapura

- àsia/jayapura (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / jayapura (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kabul àsia/kabul

- àsia/kabul (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kabul (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kamchatka àsia/kamchatka

- àsia/kamchatka (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/kamtxatka (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / kamchatka (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/karachi àsia/karachi

- àsia/karachi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / karachi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/krasnoyarsk àsia/krasnoyarsk

- àsia/krasnoyarsk (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/krasnojarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / krasnoyarsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuching àsia/kuching

- àsia/kuching (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuching (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/kuwait àsia/kuwait

- àsia/kuwait (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / kuwait (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/macau àsia/macau

- àsia/macau (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / macau (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/magadan àsia/magadan

- àsia/magadan (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / magadan (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/makassar àsia/makassar

- àsia/makassar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / makassar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/manila àsia/manila

- àsia/manila (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / manila (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/muscat àsia/muscat

- àsia/muscat (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/masqat (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / muscat (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/nicosia àsia/nicòsia

- àsia/nicòsia (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / nicòsia (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/nicosia (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/omsk àsia/omsk

- àsia/omsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / omsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/oral àsia/oral

- àsia/oral (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / oral (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pontianak àsia/pontianak

- àsia/pontianak (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pontianak (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/pyongyang àsia/pyongyang

- àsia/pyongyang (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / pyongyang (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qatar àsia/qatar

- àsia/qatar (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/qyzylorda àsia/qyzylorda

- àsia/qyzylorda (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / qyzylorda (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/riyadh àsia/riyadh

- àsia/riyadh (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/riad (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / riyadh (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/sakhalin àsia/sakhalin

- àsia/sakhalin (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/sakhalín (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / sakhalin (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/seoul àsia/seül

- àsia/seül (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/seul (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / seül (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/shanghai àsia/xangai

- àsia/xangai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/shanghai (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / shanghai (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/singapore àsia/singapur

- àsia/singapur (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia / singapur (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia/singapore (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/taipei àsia/taipei

- àsia/taipei (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / taipei (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tbilisi àsia/tbilisi

- àsia/tbilisi (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / tbilisi (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tehran àsia/teheran

- àsia/teheran (usada 57.14%, coincidències 4)

- àsia/tehran (usada 28.57%, coincidències 2)

- àsia / teheran (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/tokyo àsia/tòquio

- àsia/tòquio (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia/tokyo (usada 42.86%, coincidències 3)

- àsia / tokyo (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/ulaanbaatar àsia/ulaanbaatar

- àsia/ulaanbaatar (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ulanbator (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / ulaanbaatar (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vientiane àsia/vientiane

- àsia/vientiane (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vientiane (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/vladivostok àsia/vladivostok

- àsia/vladivostok (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / vladivostok (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yakutsk àsia/yakutsk

- àsia/yakutsk (usada 85.71%, coincidències 6)

- àsia / yakutsk (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yekaterinburg àsia/yekaterinburg

- àsia/yekaterinburg (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/ekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / iekaterinburg (usada 14.29%, coincidències 1)

asia/yerevan àsia/yerevan

- àsia/yerevan (usada 71.43%, coincidències 5)

- àsia/erevan (usada 14.29%, coincidències 1)

- àsia / yerevan (usada 14.29%, coincidències 1)

asin asin

- asin (usada 90.00%, coincidències 9)

- arcsin (usada 10.00%, coincidències 1)

ask pregunta

- pregunta (usada 73.33%, coincidències 22)

- demana (usada 6.67%, coincidències 2)

- preguntar (usada 6.67%, coincidències 2)

- demanda (usada 6.67%, coincidències 2)

- pregunta-ho (usada 3.33%, coincidències 1)

- demanar (usada 3.33%, coincidències 1)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 35.71%, coincidències 5)

- formuleu una pregunta (usada 14.29%, coincidències 2)

- cap dubte? (usada 14.29%, coincidències 2)

- fes una pregunta (usada 7.14%, coincidències 1)

- fer una pregunta (usada 7.14%, coincidències 1)

- pregunta (usada 7.14%, coincidències 1)

- envieu una pregunta (usada 7.14%, coincidències 1)

- realitzar una consulta (usada 7.14%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 66.67%, coincidències 8)

- orientació (usada 25.00%, coincidències 3)

- relació d'aspecte (usada 8.33%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 89.23%, coincidències 58)

- ràtio d'aspecte (usada 3.08%, coincidències 2)

- relació de l'aspecte (usada 3.08%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 3.08%, coincidències 2)

- allargament (usada 1.54%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 96.00%, coincidències 24)

- cyprinion (usada 4.00%, coincidències 1)

assessment avaluació

- avaluació (usada 46.15%, coincidències 6)

- prova (usada 46.15%, coincidències 6)

- valoracions (usada 7.69%, coincidències 1)

assessments proves

- proves (usada 68.18%, coincidències 15)

- avaluacions (usada 27.27%, coincidències 6)

- prova (usada 4.55%, coincidències 1)

asset actiu

- actiu (usada 66.67%, coincidències 8)

- recurs (usada 16.67%, coincidències 2)

- actius (usada 8.33%, coincidències 1)

- asset (usada 8.33%, coincidències 1)

assets actius

- actius (usada 66.67%, coincidències 8)

- recursos (usada 16.67%, coincidències 2)

- actiu (usada 16.67%, coincidències 2)

assign assigna

- assigna (usada 89.47%, coincidències 34)

- assignar (usada 10.53%, coincidències 4)

assigned assignat

- assignat (usada 91.67%, coincidències 11)

- assignada a (usada 8.33%, coincidències 1)

assigned to assignat a

- assignat a (usada 85.71%, coincidències 12)

- assignada a (usada 14.29%, coincidències 2)

assignee cessionari

- cessionari (usada 36.36%, coincidències 4)

- assignat (usada 27.27%, coincidències 3)

- responsable (usada 18.18%, coincidències 2)

- assignada a (usada 9.09%, coincidències 1)

- assignatari (usada 9.09%, coincidències 1)

assignment activitat

- activitat (usada 53.57%, coincidències 15)

- tasca (usada 25.00%, coincidències 7)

- assignació (usada 17.86%, coincidències 5)

- assignment (usada 3.57%, coincidències 1)

assignments activitats

- activitats (usada 64.71%, coincidències 11)

- assignacions (usada 29.41%, coincidències 5)

- tasques (usada 5.88%, coincidències 1)

assistant assistent

- assistent (usada 100.00%, coincidències 15)

- auxiliar (usada 0.00%, coincidències 0)

association associació

- associació (usada 100.00%, coincidències 14)

associations associacions

- associacions (usada 100.00%, coincidències 10)

asterisk asterisc

- asterisc (usada 100.00%, coincidències 9)

astronomy astronomia

- astronomia (usada 93.75%, coincidències 15)

- astronomy (usada 6.25%, coincidències 1)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 23)

at a

- a (usada 66.67%, coincidències 26)

- a les (usada 12.82%, coincidències 5)

- at (usada 5.13%, coincidències 2)

- al (usada 5.13%, coincidències 2)

- de (usada 2.56%, coincidències 1)

- lloc (usada 2.56%, coincidències 1)

- arrova (usada 2.56%, coincidències 1)

- el (usada 2.56%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 50.00%, coincidències 9)

- pel cap baix (usada 27.78%, coincidències 5)

- almenys (usada 11.11%, coincidències 2)

- mínim (usada 5.56%, coincidències 1)

- al menys (usada 5.56%, coincidències 1)

atan atan

- atan (usada 88.89%, coincidències 8)

- arctg (usada 11.11%, coincidències 1)

athens atenes

- atenes (usada 73.33%, coincidències 11)

- athens (usada 26.67%, coincidències 4)

atlantic atlàntic

- atlàntic (usada 88.89%, coincidències 8)

- atlantic (usada 11.11%, coincidències 1)

atlantic/bermuda atlàntic/bermuda

- atlàntic/bermuda (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / bermudes (usada 14.29%, coincidències 1)

atlantic/reykjavik atlàntic/reykjavik

- atlàntic/reykjavik (usada 71.43%, coincidències 5)

- atlàntic/reykjavík (usada 14.29%, coincidències 1)

- atlàntic / reykjavik (usada 14.29%, coincidències 1)

atlas atles

- atles (usada 85.71%, coincidències 12)

- atlas (usada 14.29%, coincidències 2)

atm atm

- atm (usada 44.44%, coincidències 8)

- caixer automàtic (usada 38.89%, coincidències 7)

- caixer (usada 16.67%, coincidències 3)

- mode de transferència asíncrona (usada 0.00%, coincidències 0)

atom àtom

- àtom (usada 62.50%, coincidències 5)

- atom (usada 37.50%, coincidències 3)

attach adjunta

- adjunta (usada 86.21%, coincidències 25)

- adjuntar (usada 6.90%, coincidències 2)

- enganxa (usada 3.45%, coincidències 1)

- attach (usada 3.45%, coincidències 1)

attach a file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- adjunta un arxiu (usada 28.57%, coincidències 2)

attach file adjunta un fitxer

- adjunta un fitxer (usada 56.52%, coincidències 13)

- adjuntar arxiu (usada 17.39%, coincidències 4)

- adjunta el fitxer (usada 13.04%, coincidències 3)

- adjunta-hi un fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

- adjunta fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

- afegir un fitxer (usada 4.35%, coincidències 1)

attached adjunt

- adjunt (usada 44.44%, coincidències 4)

- connectat (usada 33.33%, coincidències 3)

- adjuntat (usada 22.22%, coincidències 2)

attached files fitxers adjunts

- fitxers adjunts (usada 75.00%, coincidències 6)

- fitxers adjuntats (usada 12.50%, coincidències 1)

- arxius adjunts (usada 12.50%, coincidències 1)

attachment adjunt

- adjunt (usada 52.46%, coincidències 32)

- fitxer adjunt (usada 21.31%, coincidències 13)

- adjunció (usada 16.39%, coincidències 10)

- adjuncions (usada 4.92%, coincidències 3)

- adjuntar (usada 3.28%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 1.64%, coincidències 1)

attachments adjunts

- adjunts (usada 38.32%, coincidències 41)

- fitxers adjunts (usada 34.58%, coincidències 37)

- adjuncions (usada 26.17%, coincidències 28)

- fitxers adjunts. (usada 0.93%, coincidències 1)

attack atac

- atac (usada 62.50%, coincidències 10)

- atacar (usada 18.75%, coincidències 3)

- ataca (usada 18.75%, coincidències 3)

attendance assistència

- assistència (usada 100.00%, coincidències 10)

attendees assistents

- assistents (usada 92.00%, coincidències 23)

- auxiliars (usada 8.00%, coincidències 2)

attention atenció

- atenció (usada 87.50%, coincidències 7)

- avís (usada 12.50%, coincidències 1)

attraction atracció

- atracció (usada 75.00%, coincidències 6)

- llocs d''interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- attraction (usada 12.50%, coincidències 1)

attribute atribut

- atribut (usada 93.85%, coincidències 61)

- atribució (usada 3.08%, coincidències 2)

- atributs (usada 1.54%, coincidències 1)

- paràmetre (usada 1.54%, coincidències 1)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 84.62%, coincidències 11)

- nom d'atribut (usada 15.38%, coincidències 2)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 4)

- valor d'atribut (usada 37.50%, coincidències 3)

- valor ldap (usada 12.50%, coincidències 1)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 93)

attribution atribució

- atribució (usada 63.64%, coincidències 7)

- reconeixement (usada 36.36%, coincidències 4)

au ua

- ua (usada 66.67%, coincidències 6)

- au (usada 33.33%, coincidències 3)

audience audiència

- audiència (usada 72.73%, coincidències 8)

- públic (usada 27.27%, coincidències 3)

audio àudio

- àudio (usada 92.38%, coincidències 194)

- audio (usada 4.76%, coincidències 10)

- so (usada 1.43%, coincidències 3)

- àudios (usada 0.95%, coincidències 2)

- a l'aplicació li cal accedir a la gravadora d'àudio (usada 0.48%, coincidències 1)

audio bitrate taxa de bits de l'àudio

- taxa de bits de l'àudio (usada 55.56%, coincidències 5)

- taxa de bits d'àudio (usada 33.33%, coincidències 3)

- bitrate d'àudio (usada 11.11%, coincidències 1)

audio cd cd d'àudio

- cd d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

audio channels canals d'àudio

- canals d'àudio (usada 100.00%, coincidències 11)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 95.45%, coincidències 21)

- códec d'àudio (usada 4.55%, coincidències 1)

audio device dispositiu d'àudio

- dispositiu d'àudio (usada 92.86%, coincidències 13)

- dispositiu àudio (usada 7.14%, coincidències 1)

audio file fitxer d'àudio

- fitxer d'àudio (usada 83.33%, coincidències 10)

- arxiu d'àudio (usada 8.33%, coincidències 1)

- àudio (usada 8.33%, coincidències 1)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 95.65%, coincidències 22)

- arxius d'àudio (usada 4.35%, coincidències 1)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 85.71%, coincidències 12)

- entrada de l'àudio (usada 14.29%, coincidències 2)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 100.00%, coincidències 15)

audio player reproductor d'àudio

- reproductor d'àudio (usada 95.00%, coincidències 19)

- reproductor de so (usada 5.00%, coincidències 1)

audio settings paràmetres d'àudio

- paràmetres d'àudio (usada 63.64%, coincidències 7)

- ajusts de l'àudio (usada 18.18%, coincidències 2)

- configuració d'àudio (usada 9.09%, coincidències 1)

- opcions de l'àudio (usada 9.09%, coincidències 1)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 100.00%, coincidències 20)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 58.33%, coincidències 7)

- volum d'àudio (usada 41.67%, coincidències 5)

aug ag.

- ag. (usada 44.90%, coincidències 22)

- ago (usada 36.73%, coincidències 18)

- ago. (usada 12.24%, coincidències 6)

- ag (usada 4.08%, coincidències 2)

- d'ag. (usada 2.04%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 95.38%, coincidències 62)

- d'agost (usada 4.62%, coincidències 3)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 14)

australia austràlia

- austràlia (usada 100.00%, coincidències 47)

australia/adelaide austràlia/adelaide

- austràlia/adelaide (usada 57.14%, coincidències 4)

- austràlia/adelaida (usada 28.57%, coincidències 2)

- austràlia / adelaide (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/brisbane austràlia/brisbane

- austràlia/brisbane (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / brisbane (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/darwin austràlia/darwin

- austràlia/darwin (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / darwin (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/hobart austràlia/hobart

- austràlia/hobart (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / hobart (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/lindeman austràlia/lindeman

- austràlia/lindeman (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / lindeman (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/melbourne austràlia/melbourne

- austràlia/melbourne (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / melbourne (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/perth austràlia/perth

- austràlia/perth (usada 85.71%, coincidències 6)

- austràlia / perth (usada 14.29%, coincidències 1)

australia/sydney austràlia/sydney

- austràlia/sydney (usada 71.43%, coincidències 5)

- austràlia/sidney (usada 14.29%, coincidències 1)

- austràlia / sydney (usada 14.29%, coincidències 1)

australian dollar dòlar australià

- dòlar australià (usada 91.67%, coincidències 11)

- dòlar de tuvalu (usada 8.33%, coincidències 1)

austria àustria

- àustria (usada 97.06%, coincidències 33)

- austria (usada 2.94%, coincidències 1)

authenticate autentica

- autentica (usada 62.07%, coincidències 18)

- autenticació (usada 17.24%, coincidències 5)

- autenticar (usada 13.79%, coincidències 4)

- autentifica (usada 3.45%, coincidències 1)

- autentificar-se (usada 3.45%, coincidències 1)

authenticated autenticat

- autenticat (usada 90.91%, coincidències 10)

- s'ha autenticat (usada 9.09%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 72.73%, coincidències 16)

- autenticant (usada 13.64%, coincidències 3)

- autentificant (usada 9.09%, coincidències 2)

- us esteu autenticant (usada 4.55%, coincidències 1)

authentication autenticació

- autenticació (usada 95.77%, coincidències 68)

- autentificació (usada 4.23%, coincidències 3)

authentication code codi d'autenticació

- codi d'autenticació (usada 87.50%, coincidències 7)

- codi d#39;autenticació (usada 12.50%, coincidències 1)

authentication error error d'autenticació

- error d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 12)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 25.00%, coincidències 8)

- l'autenticació ha fallat (usada 21.88%, coincidències 7)

- error d'autenticació (usada 9.38%, coincidències 3)

- ha fallat l'autenticació. (usada 9.38%, coincidències 3)

- autentificació fallida (usada 6.25%, coincidències 2)

- cal autenticació (usada 6.25%, coincidències 2)

- autentificació a fallat (usada 3.12%, coincidències 1)

- ha fallat l'autentificació (usada 3.12%, coincidències 1)

- l'autenticació ha fallat. (usada 3.12%, coincidències 1)

- ha fallat l''autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

- ha fallat en l'autenticació (usada 3.12%, coincidències 1)

- error autenticant (usada 3.12%, coincidències 1)

- identificació fallida (usada 3.12%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 53.85%, coincidències 7)

- l'autentificació ha fallat. (usada 15.38%, coincidències 2)

- ha fallat en l'autenticació. (usada 15.38%, coincidències 2)

- identificació fallida (usada 7.69%, coincidències 1)

- autenticació fallida. (usada 7.69%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 24)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 41.03%, coincidències 16)

- es requereix autenticació (usada 30.77%, coincidències 12)

- es necessita autenticació (usada 12.82%, coincidències 5)

- cal autenticar-se (usada 5.13%, coincidències 2)

- cal l'autenticació (usada 2.56%, coincidències 1)

- autenticació obligatòria (usada 2.56%, coincidències 1)

- autenticació requerida (usada 2.56%, coincidències 1)

- cal autenticació. (usada 2.56%, coincidències 1)

authentication type tipus d'autenticació

- tipus d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 7)

author autor

- autor (usada 94.17%, coincidències 210)

- autor/a (usada 4.04%, coincidències 9)

- autoria (usada 0.90%, coincidències 2)

- autro (usada 0.45%, coincidències 1)

- author (usada 0.45%, coincidències 1)

author name nom de l'autor

- nom de l'autor (usada 87.50%, coincidències 14)

- nom de l'autor/a (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom de l'autor de l'entrada (usada 6.25%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 67.57%, coincidències 25)

- autors (usada 18.92%, coincidències 7)

- autor/s (usada 8.11%, coincidències 3)

- autoria (usada 5.41%, coincidències 2)

authorization autorització

- autorització (usada 90.91%, coincidències 10)

- authorization (usada 9.09%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 84.21%, coincidències 16)

- autoritzar (usada 15.79%, coincidències 3)

authors autors

- autors (usada 89.33%, coincidències 67)

- autors/es (usada 6.67%, coincidències 5)

- autoria (usada 2.67%, coincidències 2)

- autor (usada 1.33%, coincidències 1)

auto automàtic

- automàtic (usada 56.22%, coincidències 122)

- auto (usada 36.87%, coincidències 80)

- automàtica (usada 5.53%, coincidències 12)

- selecció automàtica (usada 0.46%, coincidències 1)

- autocom (usada 0.46%, coincidències 1)

- auto (regió) (usada 0.46%, coincidències 1)

auto detect detecció automàtica

- detecció automàtica (usada 28.57%, coincidències 4)

- detecta automàticament (usada 28.57%, coincidències 4)

- detectar automàticament (usada 21.43%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 14.29%, coincidències 2)

- autodetecció (usada 7.14%, coincidències 1)

auto refresh actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 30.00%, coincidències 3)

- refrescament automàtic (usada 20.00%, coincidències 2)

- autorefresca (usada 10.00%, coincidències 1)

- refrescar automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

- actualitza (usada 10.00%, coincidències 1)

- actualitza automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

- refresc automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 69.23%, coincidències 9)

- autodesats (usada 7.69%, coincidències 1)

- autodesar (usada 7.69%, coincidències 1)

- autoguardat (usada 7.69%, coincidències 1)

- desament automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

auto update actualització automàtica

- actualització automàtica (usada 66.67%, coincidències 6)

- actualitza automàticament (usada 22.22%, coincidències 2)

- autoactualització (usada 11.11%, coincidències 1)

auto-detect detecció automàtica

- detecció automàtica (usada 50.00%, coincidències 6)

- detecta automàticament (usada 33.33%, coincidències 4)

- autodetecta (usada 16.67%, coincidències 2)

autodetect autodetecta

- autodetecta (usada 35.71%, coincidències 5)

- detecció automàtica (usada 28.57%, coincidències 4)

- detecta automàticament (usada 28.57%, coincidències 4)

- detecta-ho automàticament (usada 7.14%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 56.25%, coincidències 9)

- compleció automàtica (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplena automàticament (usada 12.50%, coincidències 2)

- emplenament autom. (usada 6.25%, coincidències 1)

- emplenar automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 6.25%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 81.85%, coincidències 203)

- automàtica (usada 16.53%, coincidències 41)

- auto (usada 0.40%, coincidències 1)

- per defecte (usada 0.40%, coincidències 1)

- automàtic (text pla excepte per a missatges html) (usada 0.40%, coincidències 1)

- automatic (usada 0.40%, coincidències 1)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 10)

automatically automàticament

- automàticament (usada 88.24%, coincidències 15)

- automàtica (usada 5.88%, coincidències 1)

- automàtic (usada 5.88%, coincidències 1)

automation automatització

- automatització (usada 100.00%, coincidències 12)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 71.43%, coincidències 10)

- reprodueix automàticament (usada 28.57%, coincidències 4)

autosave desa automàticament

- desa automàticament (usada 47.06%, coincidències 8)

- desament automàtic (usada 35.29%, coincidències 6)

- desada automàtica (usada 5.88%, coincidències 1)

- desat automàtic (usada 5.88%, coincidències 1)

- auto-desat (usada 5.88%, coincidències 1)

autostart inici automàtic

- inici automàtic (usada 68.42%, coincidències 13)

- engegada automàtica (usada 10.53%, coincidències 2)

- autoinici (usada 5.26%, coincidències 1)

- autoinicia (usada 5.26%, coincidències 1)

- inicialització automàtica (usada 5.26%, coincidències 1)

- inici autom?tic (usada 5.26%, coincidències 1)

autumn tardor

- tardor (usada 100.00%, coincidències 9)

availability disponibilitat

- disponibilitat (usada 97.50%, coincidències 39)

- disponibiltat (usada 2.50%, coincidències 1)

available disponible

- disponible (usada 91.23%, coincidències 104)

- disponibles (usada 5.26%, coincidències 6)

- disponibilitat (usada 0.88%, coincidències 1)

- lliure (usada 0.88%, coincidències 1)

- available (usada 0.88%, coincidències 1)

- en línia (usada 0.88%, coincidències 1)

available actions accions disponibles

- accions disponibles (usada 100.00%, coincidències 14)

available devices dispositius disponibles

- dispositius disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 94.44%, coincidències 17)

- arxius disponibles (usada 5.56%, coincidències 1)

available formats formats disponibles

- formats disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 53.85%, coincidències 7)

- idiomes disponibles (usada 46.15%, coincidències 6)

available plugins connectors disponibles

- connectors disponibles (usada 80.00%, coincidències 8)

- plugins disponibles (usada 20.00%, coincidències 2)

avaric àvar

- àvar (usada 85.71%, coincidències 6)

- avàric (usada 14.29%, coincidències 1)

avatar avatar

- avatar (usada 96.88%, coincidències 31)

- foto (usada 3.12%, coincidències 1)

average mitjana

- mitjana (usada 88.04%, coincidències 81)

- promig (usada 3.26%, coincidències 3)

- average (usada 3.26%, coincidències 3)

- normal (usada 2.17%, coincidències 2)

- mitja (usada 1.09%, coincidències 1)

- mitjà (usada 1.09%, coincidències 1)

- dins de la mitjana (usada 1.09%, coincidències 1)

average speed velocitat mitjana

- velocitat mitjana (usada 92.31%, coincidències 12)

- rapidesa mitjana (usada 7.69%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 94.12%, coincidències 16)

- avestan (usada 5.88%, coincidències 1)

avg mitjana

- mitjana (usada 50.00%, coincidències 4)

- mitj (usada 12.50%, coincidències 1)

- avg (usada 12.50%, coincidències 1)

- kol. (usada 12.50%, coincidències 1)

- mitj. (usada 12.50%, coincidències 1)

avoid evita

- evita (usada 70.00%, coincidències 7)

- evitar (usada 30.00%, coincidències 3)

away absent

- absent (usada 62.07%, coincidències 18)

- fora (usada 13.79%, coincidències 4)

- a fora (usada 6.90%, coincidències 2)

- he sortit (usada 3.45%, coincidències 1)

- absència (usada 3.45%, coincidències 1)

- away (usada 3.45%, coincidències 1)

- més enllà (usada 3.45%, coincidències 1)

- lluny (usada 3.45%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 28)

axis eix

- eix (usada 79.17%, coincidències 19)

- eixos (usada 16.67%, coincidències 4)

- axis (usada 4.17%, coincidències 1)

aymara aimara

- aimara (usada 85.71%, coincidències 12)

- aymara (usada 14.29%, coincidències 2)

azerbaijan azerbaidjan

- azerbaidjan (usada 74.19%, coincidències 23)

- azerbaitjan (usada 22.58%, coincidències 7)

- azerbadjan (usada 3.23%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 83.87%, coincidències 26)

- azerbaidjan (usada 3.23%, coincidències 1)

- àceri (usada 3.23%, coincidències 1)

- azerbaijanès (usada 3.23%, coincidències 1)

- azerbaitjan (usada 3.23%, coincidències 1)

- azerí (usada 3.23%, coincidències 1)

azimuth azimut

- azimut (usada 90.00%, coincidències 9)

- azimuth (usada 10.00%, coincidències 1)

azores azores

- azores (usada 60.00%, coincidències 6)

- açores (usada 40.00%, coincidències 4)

aztec asteca

- asteca (usada 50.00%, coincidències 5)

- aztec (usada 30.00%, coincidències 3)

- asteques (usada 10.00%, coincidències 1)

- azteca (usada 10.00%, coincidències 1)

azure atzur

- atzur (usada 66.67%, coincidències 6)

- azure (usada 22.22%, coincidències 2)

- lapislàtzuli (usada 11.11%, coincidències 1)

b1 b1

- b1 (usada 100.00%, coincidències 7)

b3 b3

- b3 (usada 100.00%, coincidències 7)

b4 b4

- b4 (usada 100.00%, coincidències 8)

b5 b5

- b5 (usada 100.00%, coincidències 8)

b6 b6

- b6 (usada 100.00%, coincidències 7)

baby nadó

- nadó (usada 66.67%, coincidències 6)

- bebè (usada 22.22%, coincidències 2)

- al·lot/a (usada 11.11%, coincidències 1)

back enrere

- enrere (usada 84.54%, coincidències 328)

- torna (usada 3.87%, coincidències 15)

- endarrere (usada 3.09%, coincidències 12)

- tornar (usada 1.55%, coincidències 6)

- darrere (usada 1.29%, coincidències 5)

- revers (usada 1.03%, coincidències 4)

- posterior (usada 0.77%, coincidències 3)

- anterior (usada 0.77%, coincidències 3)

- esquena (usada 0.52%, coincidències 2)

- enllà (usada 0.26%, coincidències 1)

- darrera (usada 0.26%, coincidències 1)

- he tornat (usada 0.26%, coincidències 1)

- enrera (usada 0.26%, coincidències 1)

- part posterior (usada 0.26%, coincidències 1)

- contraportada (usada 0.26%, coincidències 1)

- al darrere (usada 0.26%, coincidències 1)

- vés enrere (usada 0.26%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 0.26%, coincidències 1)

- precedent (usada 0.26%, coincidències 1)

back to top torna a dalt

- torna a dalt (usada 47.06%, coincidències 8)

- tornar amunt (usada 17.65%, coincidències 3)

- tornar a dalt (usada 11.76%, coincidències 2)

- torna a l'inici (usada 11.76%, coincidències 2)

- tornar al principi (usada 5.88%, coincidències 1)

- tornar a l'inici (usada 5.88%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 31.25%, coincidències 5)

- dorsal (usada 31.25%, coincidències 5)

- backend (usada 12.50%, coincidències 2)

- motor (usada 6.25%, coincidències 1)

- fons (usada 6.25%, coincidències 1)

- de fondo (usada 6.25%, coincidències 1)

- suport (usada 6.25%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 88.02%, coincidències 169)

- segon pla (usada 3.65%, coincidències 7)

- rerefons (usada 2.60%, coincidències 5)

- en segon pla (usada 1.56%, coincidències 3)

- fons de pantalla (usada 1.04%, coincidències 2)

- antecedents (usada 0.52%, coincidències 1)

- color de fons (usada 0.52%, coincidències 1)

- en segon terme (usada 0.52%, coincidències 1)

- background (usada 0.52%, coincidències 1)

- fons de l'escriptori (usada 0.52%, coincidències 1)

- fons d'escriptori (usada 0.52%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 76.14%, coincidències 134)

- color del fons (usada 23.30%, coincidències 41)

- fons d'un color (usada 0.57%, coincidències 1)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 97.14%, coincidències 34)

- imatge del rerefons (usada 2.86%, coincidències 1)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 100.00%, coincidències 15)

backgrounds fons

- fons (usada 83.33%, coincidències 10)

- fons de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

- fons del escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

backspace retrocés

- retrocés (usada 94.87%, coincidències 37)

- retrocès (usada 2.56%, coincidències 1)

- enrere (usada 2.56%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 75.61%, coincidències 31)

- backup (usada 7.32%, coincidències 3)

- còpia (usada 4.88%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 4.88%, coincidències 2)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 2.44%, coincidències 1)

- copia de seguretat (usada 2.44%, coincidències 1)

- fer còpia de seguretat (usada 2.44%, coincidències 1)

backup failed ha fallat la còpia de seguretat

- ha fallat la còpia de seguretat (usada 55.56%, coincidències 5)

- la còpia de seguretat ha fallat (usada 33.33%, coincidències 3)

- ha fallat la còpia de seguretat. (usada 11.11%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 95.24%, coincidències 20)

- còpies (usada 4.76%, coincidències 1)

backward enrere

- enrere (usada 75.76%, coincidències 25)

- endarrere (usada 9.09%, coincidències 3)

- cap enrere (usada 3.03%, coincidències 1)

- enrera (usada 3.03%, coincidències 1)

- cap endarrere (usada 3.03%, coincidències 1)

- backward (usada 3.03%, coincidències 1)

- recula (usada 3.03%, coincidències 1)

backwards enrere

- enrere (usada 71.43%, coincidències 10)

- cap enrere (usada 21.43%, coincidències 3)

- endarrere (usada 7.14%, coincidències 1)

bad dolent

- dolent (usada 63.64%, coincidències 21)

- dolenta (usada 30.30%, coincidències 10)

- malament (usada 3.03%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 3.03%, coincidències 1)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 43.75%, coincidències 7)

- petició incorrecta (usada 18.75%, coincidències 3)

- petició errònia (usada 18.75%, coincidències 3)

- la petició és incorrecta (usada 6.25%, coincidències 1)

- sol·licitud errònia (usada 6.25%, coincidències 1)

- mala sol·licitud (usada 6.25%, coincidències 1)

bad signature signatura errònia

- signatura errònia (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura incorrecta (usada 27.27%, coincidències 3)

- signatura dolenta (usada 27.27%, coincidències 3)

- la signatura és incorrecta (usada 9.09%, coincidències 1)

- signatura incorrecte (usada 9.09%, coincidències 1)

badge insígnia

- insígnia (usada 100.00%, coincidències 8)

badges insígnies

- insígnies (usada 78.57%, coincidències 11)

- distintius (usada 21.43%, coincidències 3)

badminton bàdminton

- bàdminton (usada 87.50%, coincidències 7)

- badminton (usada 12.50%, coincidències 1)

bahamas bahames

- bahames (usada 100.00%, coincidències 24)

bahia bahia

- bahia (usada 100.00%, coincidències 12)

bahrain bahrain

- bahrain (usada 100.00%, coincidències 26)

bahraini dinar dinar de bahrain

- dinar de bahrain (usada 100.00%, coincidències 9)

bakery fleca

- fleca (usada 78.57%, coincidències 11)

- forn (usada 14.29%, coincidències 2)

- bakery (usada 7.14%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 62.79%, coincidències 27)

- saldo (usada 27.91%, coincidències 12)

- saldo pendent (usada 2.33%, coincidències 1)

- equilibri (usada 2.33%, coincidències 1)

- balance (usada 2.33%, coincidències 1)

- balança (usada 2.33%, coincidències 1)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 80.00%, coincidències 16)

- equilibrada (usada 10.00%, coincidències 2)

- balanç (usada 5.00%, coincidències 1)

- saldat (usada 5.00%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 15)

baltic bàltic

- bàltic (usada 89.47%, coincidències 17)

- baltic (usada 10.53%, coincidències 2)

bambara bambara

- bambara (usada 83.33%, coincidències 10)

- bàmbara (usada 8.33%, coincidències 1)

- llengua bamana (usada 8.33%, coincidències 1)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 8)

ban bandeja

- bandeja (usada 40.00%, coincidències 4)

- veta (usada 20.00%, coincidències 2)

- bloqueja (usada 10.00%, coincidències 1)

- expulsa (usada 10.00%, coincidències 1)

- vetar (usada 10.00%, coincidències 1)

- ban (usada 10.00%, coincidències 1)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 9)

band banda

- banda (usada 91.67%, coincidències 11)

- grup (usada 8.33%, coincidències 1)

bandwidth amplada de banda

- amplada de banda (usada 78.95%, coincidències 15)

- ample de banda (usada 15.79%, coincidències 3)

- ample banda (usada 5.26%, coincidències 1)

bangkok bangkok

- bangkok (usada 100.00%, coincidències 10)

bangladesh bangladesh

- bangladesh (usada 53.57%, coincidències 15)

- bangla desh (usada 46.43%, coincidències 13)

bank banc

- banc (usada 93.33%, coincidències 28)

- bancari (usada 3.33%, coincidències 1)

- bank (usada 3.33%, coincidències 1)

banner bàner

- bàner (usada 70.97%, coincidències 22)

- pancarta (usada 12.90%, coincidències 4)

- banner (usada 6.45%, coincidències 2)

- anunci (usada 6.45%, coincidències 2)

- rètol (usada 3.23%, coincidències 1)

banners bàners

- bàners (usada 60.00%, coincidències 6)

- banners (usada 20.00%, coincidències 2)

- anuncis (usada 10.00%, coincidències 1)

- plantilles (usada 10.00%, coincidències 1)

bar barra

- barra (usada 50.00%, coincidències 27)

- bar (usada 42.59%, coincidències 23)

- compàs (usada 3.70%, coincidències 2)

- bar de copes (usada 3.70%, coincidències 2)

bar chart diagrama de barres

- diagrama de barres (usada 64.29%, coincidències 9)

- gràfic de barres (usada 28.57%, coincidències 4)

- gràfica de barres (usada 7.14%, coincidències 1)

barbados barbados

- barbados (usada 100.00%, coincidències 25)

barcode codi de barres

- codi de barres (usada 94.12%, coincidències 16)

- codi de barra (usada 5.88%, coincidències 1)

bars barres

- barres (usada 60.00%, coincidències 6)

- bars (usada 30.00%, coincidències 3)

- mbars (usada 10.00%, coincidències 1)

base base

- base (usada 96.08%, coincidències 49)

- joc base (usada 1.96%, coincidències 1)

- bàsic (usada 1.96%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 58.33%, coincidències 7)

- base dn (usada 33.33%, coincidències 4)

- dn de base (usada 8.33%, coincidències 1)

base url url base

- url base (usada 87.50%, coincidències 7)

- url de base (usada 12.50%, coincidències 1)

baseball beisbol

- beisbol (usada 72.73%, coincidències 8)

- basquetbol (usada 9.09%, coincidències 1)

- baseball (usada 9.09%, coincidències 1)

- basebol (usada 9.09%, coincidències 1)

based on basat en

- basat en (usada 84.62%, coincidències 11)

- basat a (usada 7.69%, coincidències 1)

- creat a (usada 7.69%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 75.00%, coincidències 12)

- línia de base (usada 12.50%, coincidències 2)

- punt de referència (usada 6.25%, coincidències 1)

- base (usada 6.25%, coincidències 1)

bashkir baixkir

- baixkir (usada 100.00%, coincidències 17)

basic bàsic

- bàsic (usada 86.08%, coincidències 68)

- basic (usada 6.33%, coincidències 5)

- bàsica (usada 6.33%, coincidències 5)

- opcions bàsiques (usada 1.27%, coincidències 1)

basic colors colors bàsics

- colors bàsics (usada 87.50%, coincidències 7)

- colors basics (usada 12.50%, coincidències 1)

basic info informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 18)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 16)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 9)

basic settings configuració bàsica

- configuració bàsica (usada 36.36%, coincidències 8)

- paràmetres bàsics (usada 31.82%, coincidències 7)

- ajusts bàsics (usada 13.64%, coincidències 3)

- arranjament bàsic (usada 9.09%, coincidències 2)

- ajustos basics (usada 4.55%, coincidències 1)

- ajustos bàsics (usada 4.55%, coincidències 1)

basics bàsics

- bàsics (usada 77.78%, coincidències 7)

- basics (usada 11.11%, coincidències 1)

- bàsic (usada 11.11%, coincidències 1)

basin pica

- pica (usada 37.50%, coincidències 3)

- conca hidrogràfica (usada 25.00%, coincidències 2)

- bassa d''infiltració (usada 12.50%, coincidències 1)

- conca (usada 12.50%, coincidències 1)

- basin (usada 12.50%, coincidències 1)

basis base

- base (usada 100.00%, coincidències 30)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 57.14%, coincidències 8)

- basquetbol (usada 21.43%, coincidències 3)

- pilota de bàsquet (usada 14.29%, coincidències 2)

- basketball (usada 7.14%, coincidències 1)

basque basc

- basc (usada 85.37%, coincidències 35)

- eusquera (usada 4.88%, coincidències 2)

- èuscar (usada 4.88%, coincidències 2)

- basc; èuscar; eusquera (usada 2.44%, coincidències 1)

- basc; èuscar (usada 2.44%, coincidències 1)

bass baix

- baix (usada 50.00%, coincidències 9)

- baixos (usada 27.78%, coincidències 5)

- greus (usada 11.11%, coincidències 2)

- clau de fa (usada 5.56%, coincidències 1)

- bass (usada 5.56%, coincidències 1)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 9)

batch lot

- lot (usada 37.50%, coincidències 3)

- batch (usada 25.00%, coincidències 2)

- processos en cadena (usada 12.50%, coincidències 1)

- automàtic (usada 12.50%, coincidències 1)

- seqüència de comandes (usada 12.50%, coincidències 1)

batteries bateries

- bateries (usada 80.00%, coincidències 8)

- piles (usada 10.00%, coincidències 1)

- batteries (usada 10.00%, coincidències 1)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 44)

battery level nivell de la bateria

- nivell de la bateria (usada 66.67%, coincidències 8)

- nivell de bateria (usada 33.33%, coincidències 4)

baud rate velocitat en bauds

- velocitat en bauds (usada 60.00%, coincidències 6)

- taxa de baud (usada 10.00%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 10.00%, coincidències 1)

- velocitat en baudis (usada 10.00%, coincidències 1)

- bits per segon (usada 10.00%, coincidències 1)

bavarian bavarès

- bavarès (usada 71.43%, coincidències 5)

- bavaresa (usada 14.29%, coincidències 1)

- bavarian (usada 14.29%, coincidències 1)

bcc cco

- cco (usada 51.72%, coincidències 30)

- bcc (usada 25.86%, coincidències 15)

- c/o (usada 22.41%, coincidències 13)

be verbose sigues detallat

- sigues detallat (usada 28.57%, coincidències 2)

- produeix missatges detallats (usada 28.57%, coincidències 2)

- mostra informació detallada (usada 14.29%, coincidències 1)

- sigues més explicatiu (verbose) (usada 14.29%, coincidències 1)

- mostra més informació (usada 14.29%, coincidències 1)

beach platja

- platja (usada 86.67%, coincidències 13)

- beach (usada 13.33%, coincidències 2)

beam raig

- raig (usada 42.86%, coincidències 6)

- barra (usada 21.43%, coincidències 3)

- agrupació (usada 14.29%, coincidències 2)

- biga (usada 7.14%, coincidències 1)

- bigues (usada 7.14%, coincidències 1)

- mànega (usada 7.14%, coincidències 1)

bear ós

- ós (usada 57.14%, coincidències 4)

- os (usada 42.86%, coincidències 3)

beep timbre

- timbre (usada 36.36%, coincidències 4)

- so (usada 18.18%, coincidències 2)

- beep (usada 9.09%, coincidències 1)

- emet un to (usada 9.09%, coincidències 1)

- bip (usada 9.09%, coincidències 1)

- brunzidor (usada 9.09%, coincidències 1)

- fes sonar (usada 9.09%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 83.70%, coincidències 77)

- abans de (usada 11.96%, coincidències 11)

- anterior (usada 2.17%, coincidències 2)

- anteriors (usada 1.09%, coincidències 1)

- before (usada 1.09%, coincidències 1)

begin inici

- inici (usada 35.00%, coincidències 7)

- començament (usada 25.00%, coincidències 5)

- comença (usada 20.00%, coincidències 4)

- començar (usada 10.00%, coincidències 2)

- principi (usada 5.00%, coincidències 1)

- begin (usada 5.00%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 92.31%, coincidències 12)

- novell (usada 7.69%, coincidències 1)

beginning començament

- començament (usada 42.11%, coincidències 8)

- inici (usada 31.58%, coincidències 6)

- començant (usada 10.53%, coincidències 2)

- principi (usada 5.26%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 5.26%, coincidències 1)

- vés al principi (usada 5.26%, coincidències 1)

begins with comença amb

- comença amb (usada 76.19%, coincidències 16)

- comença per (usada 23.81%, coincidències 5)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 48)

behaviour comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 19)

beijing pequín

- pequín (usada 100.00%, coincidències 11)

belarus bielorússia

- bielorússia (usada 85.71%, coincidències 24)

- bielorrússia (usada 7.14%, coincidències 2)

- belarús (usada 3.57%, coincidències 1)

- bielorús (usada 3.57%, coincidències 1)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 92.31%, coincidències 36)

- belarús (usada 2.56%, coincidències 1)

- bielorússia (usada 2.56%, coincidències 1)

- bielorúsa (usada 2.56%, coincidències 1)

belgium bèlgica

- bèlgica (usada 100.00%, coincidències 35)

belize belize

- belize (usada 96.30%, coincidències 26)

- belice (usada 3.70%, coincidències 1)

bell campana

- campana (usada 81.82%, coincidències 9)

- timbre (usada 18.18%, coincidències 2)

below a sota

- a sota (usada 34.09%, coincidències 15)

- per sota (usada 15.91%, coincidències 7)

- sota (usada 15.91%, coincidències 7)

- més avall (usada 9.09%, coincidències 4)

- inferior (usada 6.82%, coincidències 3)

- per sota de (usada 4.55%, coincidències 2)

- a baix (usada 4.55%, coincidències 2)

- per baix (usada 2.27%, coincidències 1)

- a sota de (usada 2.27%, coincidències 1)

- davall (usada 2.27%, coincidències 1)

- part inferior (usada 2.27%, coincidències 1)

bench banc

- banc (usada 55.56%, coincidències 5)

- bench (usada 22.22%, coincidències 2)

- banc per seure (usada 11.11%, coincidències 1)

- banqueta (usada 11.11%, coincidències 1)

benchmark test de referència

- test de referència (usada 57.14%, coincidències 4)

- prova de rendiment (usada 28.57%, coincidències 2)

- prova de referència (usada 14.29%, coincidències 1)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 44)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 9)

benin benín

- benín (usada 92.00%, coincidències 23)

- benin (usada 8.00%, coincidències 2)

berlin berlín

- berlín (usada 93.33%, coincidències 14)

- berlin (usada 6.67%, coincidències 1)

bermuda bermuda

- bermuda (usada 63.64%, coincidències 14)

- bermudes (usada 36.36%, coincidències 8)

best millor

- millor (usada 64.00%, coincidències 16)

- la millor (usada 12.00%, coincidències 3)

- el millor (usada 12.00%, coincidències 3)

- cordialment (usada 8.00%, coincidències 2)

- el millor possible (usada 4.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 61.11%, coincidències 11)

- millor ajustament (usada 16.67%, coincidències 3)

- millor encaix (usada 11.11%, coincidències 2)

- ajust automàtic (usada 5.56%, coincidències 1)

- el millor encaix (usada 5.56%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 96.15%, coincidències 50)

- versió beta (usada 1.92%, coincidències 1)

- β ( beta minúscula) (usada 1.92%, coincidències 1)

between entre

- entre (usada 92.86%, coincidències 26)

- between (usada 7.14%, coincidències 2)

bevel bisell

- bisell (usada 77.78%, coincidències 14)

- bisellar (usada 11.11%, coincidències 2)

- obliqua (usada 5.56%, coincidències 1)

- bisella (usada 5.56%, coincidències 1)

bezier bézier

- bézier (usada 55.56%, coincidències 5)

- bezier (usada 44.44%, coincidències 4)

bgr bgr

- bgr (usada 100.00%, coincidències 7)

bhutan bhutan

- bhutan (usada 100.00%, coincidències 22)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 19)

bicubic bicúbic

- bicúbic (usada 66.67%, coincidències 8)

- bicúbica (usada 33.33%, coincidències 4)

bicycle bicicleta

- bicicleta (usada 100.00%, coincidències 19)

big gran

- gran (usada 88.24%, coincidències 15)

- big (usada 5.88%, coincidències 1)

- gros (usada 5.88%, coincidències 1)

bilinear bilineal

- bilineal (usada 100.00%, coincidències 21)

bill factura

- factura (usada 70.00%, coincidències 7)

- bill (usada 10.00%, coincidències 1)

- compta (usada 10.00%, coincidències 1)

- llei (usada 10.00%, coincidències 1)

billing facturació

- facturació (usada 100.00%, coincidències 9)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 94.12%, coincidències 16)

- direcció de facturació (usada 5.88%, coincidències 1)

bin bin

- bin (usada 50.00%, coincidències 6)

- safata (usada 16.67%, coincidències 2)

- compartiment (usada 8.33%, coincidències 1)

- grup (usada 8.33%, coincidències 1)

- paperera (usada 8.33%, coincidències 1)

- binari (usada 8.33%, coincidències 1)

binary binari

- binari (usada 86.79%, coincidències 46)

- binària (usada 5.66%, coincidències 3)

- executable (usada 1.89%, coincidències 1)

- binary (usada 1.89%, coincidències 1)

- binaria (usada 1.89%, coincidències 1)

- binaris (usada 1.89%, coincidències 1)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

bind vincula

- vincula (usada 25.00%, coincidències 2)

- fixar (usada 12.50%, coincidències 1)

- bind (usada 12.50%, coincidències 1)

- lligam (usada 12.50%, coincidències 1)

- comptabilitza (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 12.50%, coincidències 1)

- enllaçar (usada 12.50%, coincidències 1)

- enquadernar (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 60.00%, coincidències 9)

- enquadernació (usada 13.33%, coincidències 2)

- associació (usada 6.67%, coincidències 1)

- vinculant (usada 6.67%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 6.67%, coincidències 1)

- binding (usada 6.67%, coincidències 1)

bindings vinculacions

- vinculacions (usada 55.56%, coincidències 5)

- associacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- vincles (usada 11.11%, coincidències 1)

- lligams (usada 11.11%, coincidències 1)

- assignacions (usada 11.11%, coincidències 1)

bio biografia

- biografia (usada 88.24%, coincidències 15)

- bio (usada 11.76%, coincidències 2)

biography biografia

- biografia (usada 91.67%, coincidències 11)

- biografía (usada 8.33%, coincidències 1)

bird ocell

- ocell (usada 100.00%, coincidències 10)

birth date data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 10)

birthdate datanaixement

- datanaixement (usada 66.67%, coincidències 10)

- data de naixement (usada 20.00%, coincidències 3)

- aniversari (usada 6.67%, coincidències 1)

- natalici (usada 6.67%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 64.71%, coincidències 22)

- data de naixement (usada 23.53%, coincidències 8)

- natalici (usada 2.94%, coincidències 1)

- birthday (usada 2.94%, coincidències 1)

- naixement (usada 2.94%, coincidències 1)

- data d'aniversari (usada 2.94%, coincidències 1)

bislama bislama

- bislama (usada 90.00%, coincidències 9)

- birmà (usada 10.00%, coincidències 1)

bit depth profunditat de bits

- profunditat de bits (usada 42.86%, coincidències 6)

- bits de profunditat (usada 28.57%, coincidències 4)

- profunditat de mostreig (usada 7.14%, coincidències 1)

- bits per color (usada 7.14%, coincidències 1)

- bits (usada 7.14%, coincidències 1)

- nombre de bits (usada 7.14%, coincidències 1)

bit rate taxa de bits

- taxa de bits (usada 90.91%, coincidències 10)

- velocitat de bits (usada 9.09%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 12)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 12)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 89.74%, coincidències 35)

- velocitat de bits (usada 2.56%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 2.56%, coincidències 1)

- ràtio de bits (usada 2.56%, coincidències 1)

- taxadebits (usada 2.56%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 13)

bittorrent client client de bittorrent

- client de bittorrent (usada 100.00%, coincidències 13)

black negre

- negre (usada 87.31%, coincidències 117)

- ordena (usada 3.73%, coincidències 5)

- negres (usada 2.99%, coincidències 4)

- gruixut (usada 2.24%, coincidències 3)

- negra (usada 1.49%, coincidències 2)

- pantalla negra (usada 0.75%, coincidències 1)

- grossa (usada 0.75%, coincidències 1)

- black (usada 0.75%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 22)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 95.83%, coincidències 23)

- en blanc i negre (usada 4.17%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 12)

blacklist llista negra

- llista negra (usada 100.00%, coincidències 10)

blank en blanc

- en blanc (usada 57.14%, coincidències 24)

- buit (usada 21.43%, coincidències 9)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 3)

- blank (usada 4.76%, coincidències 2)

- blanc (usada 4.76%, coincidències 2)

- buida (usada 2.38%, coincidències 1)

- negre (usada 2.38%, coincidències 1)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 88.89%, coincidències 8)

- pàgina buida (usada 11.11%, coincidències 1)

blend barreja

- barreja (usada 55.00%, coincidències 11)

- mescla (usada 25.00%, coincidències 5)

- fusió (usada 5.00%, coincidències 1)

- transició (usada 5.00%, coincidències 1)

- degradat (usada 5.00%, coincidències 1)

- fusiona (usada 5.00%, coincidències 1)

blend mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 35.48%, coincidències 11)

- mode de barreja (usada 22.58%, coincidències 7)

- mode de mescla (usada 19.35%, coincidències 6)

- mode de fusió (usada 12.90%, coincidències 4)

- mode degradat (usada 6.45%, coincidències 2)

- mode (usada 3.23%, coincidències 1)

blending mode tipus de mescla

- tipus de mescla (usada 66.67%, coincidències 10)

- mode de barreja (usada 26.67%, coincidències 4)

- mode de fusió (usada 6.67%, coincidències 1)

blinds persianes

- persianes (usada 44.44%, coincidències 4)

- angles morts (usada 22.22%, coincidències 2)

- persiana (usada 22.22%, coincidències 2)

- blinds (usada 11.11%, coincidències 1)

blink parpelleig

- parpelleig (usada 37.50%, coincidències 3)

- parpelleja (usada 25.00%, coincidències 2)

- intermitent (usada 25.00%, coincidències 2)

- parpellejar (usada 12.50%, coincidències 1)

block bloca

- bloca (usada 35.40%, coincidències 40)

- bloc (usada 33.63%, coincidències 38)

- bloqueja (usada 13.27%, coincidències 15)

- bloquejar (usada 10.62%, coincidències 12)

- block (usada 1.77%, coincidències 2)

- justificat (usada 1.77%, coincidències 2)

- bloca-ho (usada 0.88%, coincidències 1)

- bloqueig (usada 0.88%, coincidències 1)

- blocs (usada 0.88%, coincidències 1)

- multilineal (usada 0.88%, coincidències 1)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block device dispositiu de blocs

- dispositiu de blocs (usada 70.00%, coincidències 7)

- dispositiu d'accés per bloc (usada 20.00%, coincidències 2)

- dispositiu de bloc (usada 10.00%, coincidències 1)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 44.44%, coincidències 4)

- elements de blocs (usada 33.33%, coincidències 3)

- blocatge d'elements (usada 11.11%, coincidències 1)

- bloqueja els elements (usada 11.11%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 61.11%, coincidències 11)

- bloqueig d'usuari (usada 5.56%, coincidències 1)

- blocatge d'usuaris (usada 5.56%, coincidències 1)

- bloqueja usuari (usada 5.56%, coincidències 1)

- bloquejar usuari (usada 5.56%, coincidències 1)

- bloqueja l'usuari (usada 5.56%, coincidències 1)

- bloca (usada 5.56%, coincidències 1)

- usuari bloquejat (usada 5.56%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 53.85%, coincidències 28)

- bloquejat (usada 36.54%, coincidències 19)

- blocats (usada 7.69%, coincidències 4)

- s'ha bloquejat (usada 1.92%, coincidències 1)

blocked users usuaris bloquejats

- usuaris bloquejats (usada 46.67%, coincidències 7)

- usuaris blocats (usada 46.67%, coincidències 7)

- usuàries blocades (usada 6.67%, coincidències 1)

blocking bloqueig

- bloqueig (usada 45.45%, coincidències 5)

- s'està blocant (usada 27.27%, coincidències 3)

- bloquejant (usada 18.18%, coincidències 2)

- bloquejar (usada 9.09%, coincidències 1)

blockquote cita

- cita (usada 30.77%, coincidències 4)

- bloc de cita (usada 23.08%, coincidències 3)

- cita en bloc (usada 23.08%, coincidències 3)

- cites (usada 7.69%, coincidències 1)

- cita de bloc (usada 7.69%, coincidències 1)

- citació (usada 7.69%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 91.18%, coincidències 31)

- bloqueja (usada 2.94%, coincidències 1)

- bloquejos (usada 2.94%, coincidències 1)

- quadrets (usada 2.94%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 84.38%, coincidències 27)

- bloc (usada 15.62%, coincidències 5)

blu-ray blu-ray

- blu-ray (usada 83.33%, coincidències 10)

- raig blau (usada 8.33%, coincidències 1)

- blue-ray (usada 8.33%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 98.33%, coincidències 177)

- blue (usada 0.56%, coincidències 1)

- blava (usada 0.56%, coincidències 1)

- cian (usada 0.56%, coincidències 1)

blueberry nabiu

- nabiu (usada 71.43%, coincidències 5)

- blueberry (usada 14.29%, coincidències 1)

- mirtil (usada 14.29%, coincidències 1)

blues blues

- blues (usada 100.00%, coincidències 8)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 47)

bluetooth settings paràmetres del bluetooth

- paràmetres del bluetooth (usada 66.67%, coincidències 6)

- configuració del bluetooth (usada 11.11%, coincidències 1)

- configuració de bluetooth (usada 11.11%, coincidències 1)

- ajusts del bluetooth (usada 11.11%, coincidències 1)

blur difumina

- difumina (usada 39.02%, coincidències 16)

- difuminat (usada 34.15%, coincidències 14)

- borrós (usada 9.76%, coincidències 4)

- difuminar (usada 4.88%, coincidències 2)

- desenfocament (usada 4.88%, coincidències 2)

- desenfocar (usada 2.44%, coincidències 1)

- difuminada (usada 2.44%, coincidències 1)

- taca (usada 2.44%, coincidències 1)

bmp bmp

- bmp (usada 100.00%, coincidències 9)

board tauler

- tauler (usada 69.57%, coincidències 16)

- placa (usada 8.70%, coincidències 2)

- taula (usada 4.35%, coincidències 1)

- tauló (usada 4.35%, coincidències 1)

- junta directiva (usada 4.35%, coincidències 1)

- targeta (usada 4.35%, coincidències 1)

- board (usada 4.35%, coincidències 1)

boat vaixell

- vaixell (usada 60.00%, coincidències 9)

- barca (usada 33.33%, coincidències 5)

- veler (usada 6.67%, coincidències 1)

body cos

- cos (usada 85.71%, coincidències 54)

- fuselatge (usada 6.35%, coincidències 4)

- cos del missatge (usada 4.76%, coincidències 3)

- body (usada 3.17%, coincidències 2)

bold negreta

- negreta (usada 99.35%, coincidències 153)

- marcat (usada 0.65%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 63.64%, coincidències 7)

- cursiva negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

- cursiva en negreta (usada 18.18%, coincidències 2)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 13)

bolivia bolívia

- bolívia (usada 100.00%, coincidències 29)

bond vinculació

- vinculació (usada 20.00%, coincidències 2)

- vinculada (usada 20.00%, coincidències 2)

- bo (usada 20.00%, coincidències 2)

- enllaç (usada 10.00%, coincidències 1)

- mig (usada 10.00%, coincidències 1)

- lligam (usada 10.00%, coincidències 1)

- llaç (usada 10.00%, coincidències 1)

book llibre

- llibre (usada 93.48%, coincidències 43)

- rodona (usada 2.17%, coincidències 1)

- book (usada 2.17%, coincidències 1)

- reserva (usada 2.17%, coincidències 1)

book title títol del llibre

- títol del llibre (usada 100.00%, coincidències 12)

bookmark marcador

- marcador (usada 36.07%, coincidències 22)

- adreça d'interès (usada 29.51%, coincidències 18)

- punt (usada 4.92%, coincidències 3)

- preferit (usada 3.28%, coincidències 2)

- marcadors (usada 3.28%, coincidències 2)

- marca (usada 3.28%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.28%, coincidències 2)

- adreces d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegir marcador (usada 1.64%, coincidències 1)

- punt de llibre (usada 1.64%, coincidències 1)

- adreça d'interés (usada 1.64%, coincidències 1)

- adreça (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegeix un punt (usada 1.64%, coincidències 1)

- marca de text (usada 1.64%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 1.64%, coincidències 1)

- favorits (usada 1.64%, coincidències 1)

- favorit (usada 1.64%, coincidències 1)

bookmark name nom del marcador

- nom del marcador (usada 33.33%, coincidències 3)

- nom del punt d'interès (usada 22.22%, coincidències 2)

- nom de l'adreça d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom de marcatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom del preferit (usada 11.11%, coincidències 1)

- nom del favorit (usada 11.11%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 38.89%, coincidències 7)

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 16.67%, coincidències 3)

- apunta aquesta pàgina (usada 11.11%, coincidències 2)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 2)

- af. pàg. a adreces d'interès (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegeix una drecera a aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- marqueu aquesta pàgina (usada 5.56%, coincidències 1)

- afegir aquesta pàgina als favorits (usada 5.56%, coincidències 1)

bookmarked s'ha afegit a les adreces d'interès.

- s'ha afegit a les adreces d'interès. (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegit a marcadors (usada 11.11%, coincidències 1)

- punt (usada 11.11%, coincidències 1)

- apuntada (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegida a les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegit a les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

- a les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcadors (usada 11.11%, coincidències 1)

- marcats (usada 11.11%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 51.32%, coincidències 78)

- marcadors (usada 33.55%, coincidències 51)

- preferits (usada 3.95%, coincidències 6)

- punts d'interès (usada 2.63%, coincidències 4)

- favorits (usada 2.63%, coincidències 4)

- punts (usada 2.63%, coincidències 4)

- dreceres (usada 0.66%, coincidències 1)

- punts de lectura (usada 0.66%, coincidències 1)

- marcador (usada 0.66%, coincidències 1)

- bookmarks (usada 0.66%, coincidències 1)

- perfils de localització (usada 0.66%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 23)

bool bool

- bool (usada 63.64%, coincidències 7)

- booleà (usada 36.36%, coincidències 4)

boolean booleà

- booleà (usada 95.12%, coincidències 39)

- boolean (usada 4.88%, coincidències 2)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boost accentuació

- accentuació (usada 27.27%, coincidències 3)

- impulsa (usada 27.27%, coincidències 3)

- estímul (usada 9.09%, coincidències 1)

- incrementat (usada 9.09%, coincidències 1)

- augmenta (usada 9.09%, coincidències 1)

- impuls (usada 9.09%, coincidències 1)

- recomana (usada 9.09%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 66.67%, coincidències 12)

- boot (usada 16.67%, coincidències 3)

- arrancada (usada 5.56%, coincidències 1)

- bota (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 10)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 8)

border vora

- vora (usada 64.00%, coincidències 48)

- frontera (usada 16.00%, coincidències 12)

- contorn (usada 14.67%, coincidències 11)

- exterior (usada 1.33%, coincidències 1)

- només la vora (usada 1.33%, coincidències 1)

- vores (usada 1.33%, coincidències 1)

- marc (usada 1.33%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 63.64%, coincidències 21)

- color del contorn (usada 21.21%, coincidències 7)

- color del marge (usada 6.06%, coincidències 2)

- color de vora (usada 3.03%, coincidències 1)

- color de les vores (usada 3.03%, coincidències 1)

- color del costat (usada 3.03%, coincidències 1)

border size mida de la vora

- mida de la vora (usada 81.82%, coincidències 9)

- mida del borde (usada 9.09%, coincidències 1)

- amplada de la vora (usada 9.09%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 76.92%, coincidències 10)

- estil del marge (usada 7.69%, coincidències 1)

- estil de vora (usada 7.69%, coincidències 1)

- estil del contorn (usada 7.69%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 58.33%, coincidències 14)

- amplada del contorn (usada 25.00%, coincidències 6)

- ample de la vora (usada 8.33%, coincidències 2)

- amplada del marge (usada 4.17%, coincidències 1)

- gruix de la vora (usada 4.17%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 93.75%, coincidències 45)

- contorns (usada 4.17%, coincidències 2)

- fronteres (usada 2.08%, coincidències 1)

bosnia and herzegovina bòsnia i hercegovina

- bòsnia i hercegovina (usada 96.00%, coincidències 24)

- bòsnia i herzégovina (usada 4.00%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 93.55%, coincidències 29)

- bosni (usada 6.45%, coincidències 2)

bot bot

- bot (usada 86.67%, coincidències 13)

- inferior (usada 6.67%, coincidències 1)

- autòmata (usada 6.67%, coincidències 1)

both ambdós

- ambdós (usada 66.18%, coincidències 45)

- tots dos (usada 13.24%, coincidències 9)

- ambdues (usada 7.35%, coincidències 5)

- totes dues (usada 2.94%, coincidències 2)

- amdós (usada 1.47%, coincidències 1)

- de tots dos (usada 1.47%, coincidències 1)

- ambdós costats (usada 1.47%, coincidències 1)

- both (usada 1.47%, coincidències 1)

- tots (usada 1.47%, coincidències 1)

- en totes dues direccions (usada 1.47%, coincidències 1)

- d'ambdós costats (usada 1.47%, coincidències 1)

bots bots

- bots (usada 81.82%, coincidències 9)

- robots (usada 18.18%, coincidències 2)

botswana botswana

- botswana (usada 95.83%, coincidències 23)

- botsuana (usada 4.17%, coincidències 1)

botswana pula pula de botswana

- pula de botswana (usada 50.00%, coincidències 4)

- pula botswanesa (usada 37.50%, coincidències 3)

- pula (usada 12.50%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 50.60%, coincidències 127)

- part inferior (usada 21.12%, coincidències 53)

- baix (usada 12.35%, coincidències 31)

- a baix (usada 6.77%, coincidències 17)

- avall (usada 1.59%, coincidències 4)

- capdavall (usada 1.20%, coincidències 3)

- fons (usada 0.80%, coincidències 2)

- botó (usada 0.80%, coincidències 2)

- a baix de tot (usada 0.80%, coincidències 2)

- baix de tot (usada 0.40%, coincidències 1)

- abaix (usada 0.40%, coincidències 1)

- peu de pàgina (usada 0.40%, coincidències 1)

- sota (usada 0.40%, coincidències 1)

- part inferiors (usada 0.40%, coincidències 1)

- natges (usada 0.40%, coincidències 1)

- a sota (usada 0.40%, coincidències 1)

- al final (usada 0.40%, coincidències 1)

- a la part inferior (usada 0.40%, coincidències 1)

- final (usada 0.40%, coincidències 1)

bottom center inferior centre

- inferior centre (usada 29.41%, coincidències 5)

- part inferior centre (usada 17.65%, coincidències 3)

- a baix al centre (usada 17.65%, coincidències 3)

- centre inferior (usada 5.88%, coincidències 1)

- a baix i al centre (usada 5.88%, coincidències 1)

- inferior central (usada 5.88%, coincidències 1)

- part inferior central (usada 5.88%, coincidències 1)

- avall centrat (usada 5.88%, coincidències 1)

- baix al centre (usada 5.88%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 37.29%, coincidències 22)

- baix a l'esquerra (usada 20.34%, coincidències 12)

- part inferior esquerra (usada 11.86%, coincidències 7)

- a baix a l'esquerra (usada 11.86%, coincidències 7)

- a baix esquerra (usada 3.39%, coincidències 2)

- baix esquerra (usada 3.39%, coincidències 2)

- extrem inferior esquerre (usada 3.39%, coincidències 2)

- a baix a l 'esquerra (usada 1.69%, coincidències 1)

- part inferior a l'esquerra (usada 1.69%, coincidències 1)

- inferior esquerre (usada 1.69%, coincidències 1)

- zona inferior esquerra (usada 1.69%, coincidències 1)

- a baix i a l'esquerra (usada 1.69%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 93.75%, coincidències 15)

- vora inferior (usada 6.25%, coincidències 1)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 39.66%, coincidències 23)

- baix a la dreta (usada 20.69%, coincidències 12)

- a baix a la dreta (usada 15.52%, coincidències 9)

- part inferior dreta (usada 12.07%, coincidències 7)

- baix dreta (usada 3.45%, coincidències 2)

- part inferior a la dreta (usada 1.72%, coincidències 1)

- a baix dreta (usada 1.72%, coincidències 1)

- extrem inferior dret (usada 1.72%, coincidències 1)

- zona inferior dreta (usada 1.72%, coincidències 1)

- a baix i a la dreta (usada 1.72%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 92.86%, coincidències 13)

- baix a dalt (usada 7.14%, coincidències 1)

bottom-left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 36.36%, coincidències 4)

- inferior-esquerra (usada 18.18%, coincidències 2)

- baix a l'esquerra (usada 18.18%, coincidències 2)

- a baix-esquerra (usada 9.09%, coincidències 1)

- part inferior-esquerra (usada 9.09%, coincidències 1)

- baix-esquerra (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom-right inferior dreta

- inferior dreta (usada 33.33%, coincidències 4)

- inferior-dreta (usada 16.67%, coincidències 2)

- baix a la dreta (usada 16.67%, coincidències 2)

- a baix-dreta (usada 8.33%, coincidències 1)

- part inferior-dreta (usada 8.33%, coincidències 1)

- baix-dreta (usada 8.33%, coincidències 1)

- inferior dret (usada 8.33%, coincidències 1)

bounce rebot

- rebot (usada 50.00%, coincidències 7)

- rebota (usada 21.43%, coincidències 3)

- botar (usada 7.14%, coincidències 1)

- repetició (usada 7.14%, coincidències 1)

- bot (usada 7.14%, coincidències 1)

- retornats (usada 7.14%, coincidències 1)

- retornar (usada 0.00%, coincidències 0)

bounce keys tecles de salt

- tecles de salt (usada 25.00%, coincidències 3)

- tecles de repetició (usada 25.00%, coincidències 3)

- tecles de rebot (usada 16.67%, coincidències 2)

- rebot de tecles (usada 16.67%, coincidències 2)

- repetició de tecles (usada 8.33%, coincidències 1)

- tecles rebutjades (usada 8.33%, coincidències 1)

boundary rebava

- rebava (usada 23.08%, coincidències 3)

- contorn (usada 23.08%, coincidències 3)

- límit (usada 15.38%, coincidències 2)

- límits (usada 15.38%, coincidències 2)

- frontera (usada 15.38%, coincidències 2)

- boundary (usada 7.69%, coincidències 1)

bounding box quadre contenidor

- quadre contenidor (usada 26.67%, coincidències 4)

- capsa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- caixa contenidora (usada 13.33%, coincidències 2)

- zona delimitada (usada 6.67%, coincidències 1)

- límits (usada 6.67%, coincidències 1)

- capsa delimitadora (usada 6.67%, coincidències 1)

- quadre de limitació (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixetí delimitador (usada 6.67%, coincidències 1)

- capsa d'inclusió (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa de delimitació (usada 6.67%, coincidències 1)

bouvet island illa bouvet

- illa bouvet (usada 82.35%, coincidències 14)

- bouvet (usada 11.76%, coincidències 2)

- illa de bouvet (usada 5.88%, coincidències 1)

bow arc

- arc (usada 85.71%, coincidències 6)

- reverència (usada 14.29%, coincidències 1)

box caixa

- caixa (usada 40.82%, coincidències 20)

- quadre (usada 36.73%, coincidències 18)

- capsa (usada 14.29%, coincidències 7)

- box (usada 4.08%, coincidències 2)

- casella (usada 2.04%, coincidències 1)

- requadre (usada 2.04%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 33.33%, coincidències 3)

- dibuix de quadres (usada 22.22%, coincidències 2)

- dibuix de caixes (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 11.11%, coincidències 1)

- box drawing (usada 11.11%, coincidències 1)

- dibuixant caixes (usada 11.11%, coincidències 1)

boxes màquines

- màquines (usada 40.00%, coincidències 4)

- capses (usada 20.00%, coincidències 2)

- caixes (usada 20.00%, coincidències 2)

- quadres (usada 10.00%, coincidències 1)

- caselles (usada 10.00%, coincidències 1)

bpm ppm

- ppm (usada 41.67%, coincidències 10)

- bpm (usada 37.50%, coincidències 9)

- tempo (usada 12.50%, coincidències 3)

- tpm (usada 4.17%, coincidències 1)

- pulsacions per minut (usada 4.17%, coincidències 1)

brackets claudàtors

- claudàtors (usada 47.62%, coincidències 10)

- parèntesis (usada 28.57%, coincidències 6)

- claus (usada 14.29%, coincidències 3)

- exp. escalonades (usada 4.76%, coincidències 1)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 4.76%, coincidències 1)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 11)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 37.50%, coincidències 3)

- plantilles braille (usada 37.50%, coincidències 3)

- plantilles en braille (usada 12.50%, coincidències 1)

- alfabet braille (usada 12.50%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 91.43%, coincidències 32)

- bifurcació (usada 5.71%, coincidències 2)

- branch (usada 2.86%, coincidències 1)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

branches branques

- branques (usada 100.00%, coincidències 11)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 21)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 39)

brazilian brasiler

- brasiler (usada 71.43%, coincidències 5)

- brasilera (usada 14.29%, coincidències 1)

- brazilian (usada 14.29%, coincidències 1)

brazilian real real brasiler

- real brasiler (usada 91.67%, coincidències 11)

- real (usada 8.33%, coincidències 1)

bread pa

- pa (usada 100.00%, coincidències 10)

breadcrumb fil d'ariadna

- fil d'ariadna (usada 40.00%, coincidències 4)

- ruta de navegació (usada 30.00%, coincidències 3)

- breadcrumb (usada 20.00%, coincidències 2)

- àrea de selecció (usada 10.00%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 44.44%, coincidències 8)

- trenca (usada 16.67%, coincidències 3)

- atura (usada 5.56%, coincidències 1)

- divideix (usada 5.56%, coincidències 1)

- interrompre (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 5.56%, coincidències 1)

- descans (usada 5.56%, coincidències 1)

- pausa (usada 5.56%, coincidències 1)

breakpoints punts d'interrupció

- punts d'interrupció (usada 50.00%, coincidències 4)

- punts de ruptura (usada 50.00%, coincidències 4)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 31)

brick maó

- maó (usada 77.78%, coincidències 7)

- totxo (usada 11.11%, coincidències 1)

- brick (usada 11.11%, coincidències 1)

bridge pont

- pont (usada 82.35%, coincidències 28)

- bridge (enllaç) (usada 14.71%, coincidències 5)

- bridge (usada 2.94%, coincidències 1)

bright brillant

- brillant (usada 71.43%, coincidències 10)

- brillantor (usada 14.29%, coincidències 2)

- lluminós (usada 14.29%, coincidències 2)

brightness brillantor

- brillantor (usada 69.81%, coincidències 74)

- lluminositat (usada 25.47%, coincidències 27)

- lluentor (usada 2.83%, coincidències 3)

- claror (usada 0.94%, coincidències 1)

- brillant (usada 0.94%, coincidències 1)

bring forward envia cap endavant

- envia cap endavant (usada 50.00%, coincidències 7)

- porta endavant (usada 42.86%, coincidències 6)

- posa-ho endavant (usada 7.14%, coincidències 1)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 70.59%, coincidències 12)

- porta endavant (usada 11.76%, coincidències 2)

- porta al primer pla (usada 5.88%, coincidències 1)

- porta-ho al front (usada 5.88%, coincidències 1)

- en primer terme (usada 5.88%, coincidències 1)

british english anglès britànic

- anglès britànic (usada 91.67%, coincidències 11)

- angles britànic (usada 8.33%, coincidències 1)

british virgin islands illes verges britàniques

- illes verges britàniques (usada 71.43%, coincidències 5)

- illes verge (britàniques) (usada 14.29%, coincidències 1)

- illes verge britàniques (usada 14.29%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 88.00%, coincidències 22)

- emet (usada 4.00%, coincidències 1)

- enviar (usada 4.00%, coincidències 1)

- transmetre (usada 4.00%, coincidències 1)

broken trencat

- trencat (usada 70.59%, coincidències 12)

- trencats (usada 5.88%, coincidències 1)

- trencat o perdut (usada 5.88%, coincidències 1)

- espatllat (usada 5.88%, coincidències 1)

- discontínua (usada 5.88%, coincidències 1)

- trencada (usada 5.88%, coincidències 1)

brown marró

- marró (usada 97.06%, coincidències 33)

- brown (usada 2.94%, coincidències 1)

browse navega

- navega (usada 77.82%, coincidències 214)

- explora (usada 10.18%, coincidències 28)

- navegar (usada 4.36%, coincidències 12)

- examina (usada 1.09%, coincidències 3)

- cercar (usada 1.09%, coincidències 3)

- cerca (usada 1.09%, coincidències 3)

- examinar (usada 0.73%, coincidències 2)

- navegació (usada 0.73%, coincidències 2)

- vés a (usada 0.73%, coincidències 2)

- explorar (usada 0.73%, coincidències 2)

- índex (usada 0.36%, coincidències 1)

- consulta (usada 0.36%, coincidències 1)

- navegador (usada 0.36%, coincidències 1)

- mostra (usada 0.36%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 40.00%, coincidències 8)

- navegador de fitxers (usada 15.00%, coincidències 3)

- cerca fitxers (usada 10.00%, coincidències 2)

- examinar arxius (usada 5.00%, coincidències 1)

- explorar els fitxers (usada 5.00%, coincidències 1)

- exploreu els fitxers (usada 5.00%, coincidències 1)

- cerca el fitxer (usada 5.00%, coincidències 1)

- navegueu pels fitxers (usada 5.00%, coincidències 1)

- cerca de fitxers (usada 5.00%, coincidències 1)

- exploreu fitxers (usada 5.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 89.13%, coincidències 41)

- explorador (usada 10.87%, coincidències 5)

browsing navegació

- navegació (usada 60.00%, coincidències 9)

- exploració (usada 13.33%, coincidències 2)

- explorant (usada 6.67%, coincidències 1)

- examinant (usada 6.67%, coincidències 1)

- navega (usada 6.67%, coincidències 1)

- navegant (usada 6.67%, coincidències 1)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei brunei

- brunei (usada 100.00%, coincidències 13)

brunei darussalam brunei

- brunei (usada 55.56%, coincidències 10)

- brunei darussalam (usada 38.89%, coincidències 7)

- brunei (negara brunei darussalam) (usada 5.56%, coincidències 1)

brunei dollar dòlar de brunei

- dòlar de brunei (usada 100.00%, coincidències 10)

brush pinzell

- pinzell (usada 90.00%, coincidències 18)

- brotxa (usada 5.00%, coincidències 1)

- raspall (usada 5.00%, coincidències 1)

brush size mida del pinzell

- mida del pinzell (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de pinzell (usada 10.00%, coincidències 1)

brussels brussel·les

- brussel·les (usada 100.00%, coincidències 10)

btrfs btrfs

- btrfs (usada 100.00%, coincidències 10)

bubble bombolla

- bombolla (usada 84.62%, coincidències 11)

- bombolles (usada 7.69%, coincidències 1)

- globus (usada 7.69%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 75.00%, coincidències 9)

- bafarades (usada 25.00%, coincidències 3)

bucket galleda ('bucket')

- galleda ('bucket') (usada 30.00%, coincidències 3)

- galleda (usada 30.00%, coincidències 3)

- fossa sèptica (usada 10.00%, coincidències 1)

- cubeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- contenidor (usada 10.00%, coincidències 1)

- cub (usada 10.00%, coincidències 1)

budapest budapest

- budapest (usada 100.00%, coincidències 10)

buddy company

- company (usada 84.62%, coincidències 11)

- amic (usada 15.38%, coincidències 2)

budget pressupost

- pressupost (usada 100.00%, coincidències 15)

buenos aires buenos aires

- buenos aires (usada 100.00%, coincidències 12)

buffalo buffalo

- buffalo (usada 71.43%, coincidències 10)

- búfal (usada 28.57%, coincidències 4)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 45.83%, coincidències 11)

- àrea d'influència (usada 33.33%, coincidències 8)

- buffer (usada 8.33%, coincidències 2)

- dilatació (usada 8.33%, coincidències 2)

- text a memòria intermèdia (usada 4.17%, coincidències 1)

buffer size mida de la memòria intermèdia

- mida de la memòria intermèdia (usada 81.25%, coincidències 13)

- mida de memòria intermèdia (usada 12.50%, coincidències 2)

- mida del buffer (usada 6.25%, coincidències 1)

buffering s'omple la memòria intermèdia

- s'omple la memòria intermèdia (usada 21.05%, coincidències 4)

- carregant (usada 15.79%, coincidències 3)

- s'està omplint la memòria intermèdia (usada 15.79%, coincidències 3)

- s'està emplenant la memòria intermèdia (usada 10.53%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 10.53%, coincidències 2)

- s'està carregant (usada 5.26%, coincidències 1)

- gestió de memòria intermèdia (usada 5.26%, coincidències 1)

- emplenant la memòria intermèdia (usada 5.26%, coincidències 1)

- precàrrega (usada 5.26%, coincidències 1)

- emplenament de la memòria intermèdia (usada 5.26%, coincidències 1)

buffers memòries intermèdies

- memòries intermèdies (usada 50.00%, coincidències 4)

- memòria intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- búfers (usada 12.50%, coincidències 1)

- intermèdia (usada 12.50%, coincidències 1)

- àrees d'influència (usada 12.50%, coincidències 1)

bug error

- error (usada 46.67%, coincidències 7)

- insecte (usada 20.00%, coincidències 3)

- bug (usada 13.33%, coincidències 2)

- pífia (usada 6.67%, coincidències 1)

- errada (usada 6.67%, coincidències 1)

- cuca (usada 6.67%, coincidències 1)

bug tracker sistema de seguiment d'errors

- sistema de seguiment d'errors (usada 36.36%, coincidències 4)

- seguidor d'errors (usada 18.18%, coincidències 2)

- incidències (usada 9.09%, coincidències 1)

- gestor d'errades (usada 9.09%, coincidències 1)

- eina de seguiment d'errors de programari (usada 9.09%, coincidències 1)

- rastrejador d'errors (usada 9.09%, coincidències 1)

- seguiment de correcció d'errors (usada 9.09%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 92.86%, coincidències 13)

- buginès (usada 7.14%, coincidències 1)

bugs errors

- errors (usada 90.00%, coincidències 9)

- errors de programari (usada 10.00%, coincidències 1)

buhid buhid

- buhid (usada 70.00%, coincidències 7)

- bugui (usada 30.00%, coincidències 3)

build construeix

- construeix (usada 46.15%, coincidències 18)

- construcció (usada 28.21%, coincidències 11)

- muntatge (usada 10.26%, coincidències 4)

- confegir (usada 5.13%, coincidències 2)

- fet (usada 5.13%, coincidències 2)

- compilació (usada 5.13%, coincidències 2)

building edifici

- edifici (usada 51.85%, coincidències 14)

- construcció (usada 25.93%, coincidències 7)

- s'està construint (usada 7.41%, coincidències 2)

- edificació (usada 3.70%, coincidències 1)

- muntatge (usada 3.70%, coincidències 1)

- building (usada 3.70%, coincidències 1)

- construint (usada 3.70%, coincidències 1)

built-in integrat

- integrat (usada 80.00%, coincidències 12)

- incorporat (usada 6.67%, coincidències 1)

- integrada (usada 6.67%, coincidències 1)

- inclòs (usada 6.67%, coincidències 1)

builtin integrat

- integrat (usada 62.50%, coincidències 5)

- integració (usada 12.50%, coincidències 1)

- incorporat (usada 12.50%, coincidències 1)

- interna (usada 12.50%, coincidències 1)

bulb bombeta

- bombeta (usada 100.00%, coincidències 10)

bulgaria bulgària

- bulgària (usada 100.00%, coincidències 33)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 96.23%, coincidències 51)

- bulgària (usada 1.89%, coincidències 1)

- bulgar (usada 1.89%, coincidències 1)

bulgarian lev lev búlgar

- lev búlgar (usada 90.91%, coincidències 10)

- lev (usada 9.09%, coincidències 1)

bullet pic

- pic (usada 72.22%, coincidències 13)

- bala (usada 11.11%, coincidències 2)

- vinyeta (usada 5.56%, coincidències 1)

- pics (usada 5.56%, coincidències 1)

- • (símbol pic) (usada 5.56%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 45.45%, coincidències 5)

- llista de vinyetes (usada 18.18%, coincidències 2)

- llista de marques (usada 9.09%, coincidències 1)

- llista de punts (usada 9.09%, coincidències 1)

- llista puntejada (usada 9.09%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 9.09%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 52.63%, coincidències 10)

- llista puntejada (usada 15.79%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 10.53%, coincidències 2)

- llista amb pics (usada 10.53%, coincidències 2)

- llista no numerada (usada 5.26%, coincidències 1)

- llista de vinyetes (usada 5.26%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 81.82%, coincidències 9)

- vinyetes (usada 9.09%, coincidències 1)

- marques (usada 9.09%, coincidències 1)

bundle paquet

- paquet (usada 70.00%, coincidències 7)

- embolcall (usada 20.00%, coincidències 2)

- agregat (usada 10.00%, coincidències 1)

bunker búnquer

- búnquer (usada 83.33%, coincidències 10)

- bunker (usada 16.67%, coincidències 2)

burkina faso burkina faso

- burkina faso (usada 95.65%, coincidències 22)

- burkina fasso (usada 4.35%, coincidències 1)

burlington burlington

- burlington (usada 100.00%, coincidències 20)

burmese birmà

- birmà (usada 96.00%, coincidències 24)

- burmès (usada 4.00%, coincidències 1)

burn crema

- crema (usada 33.33%, coincidències 6)

- grava (usada 27.78%, coincidències 5)

- cremat (usada 27.78%, coincidències 5)

- enregistra (usada 11.11%, coincidències 2)

burundi burundi

- burundi (usada 100.00%, coincidències 21)

bus bus

- bus (usada 64.29%, coincidències 18)

- autobús (usada 35.71%, coincidències 10)

bus stop parada d'autobús

- parada d'autobús (usada 75.00%, coincidències 6)

- parada d''autobús (usada 12.50%, coincidències 1)

- bus stop (usada 12.50%, coincidències 1)

business negoci

- negoci (usada 40.00%, coincidències 8)

- empresa (usada 30.00%, coincidències 6)

- negocis (usada 25.00%, coincidències 5)

- professional (usada 5.00%, coincidències 1)

busy ocupat

- ocupat (usada 93.33%, coincidències 28)

- espereu un moment (usada 3.33%, coincidències 1)

- ocupada (usada 3.33%, coincidències 1)

butterfly papallona

- papallona (usada 100.00%, coincidències 7)

button botó

- botó (usada 95.83%, coincidències 69)

- button (usada 2.78%, coincidències 2)

- bot@'o (usada 1.39%, coincidències 1)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

button text text del botó

- text del botó (usada 100.00%, coincidències 12)

buttons botons

- botons (usada 97.62%, coincidències 41)

- butons (usada 2.38%, coincidències 1)

buy compra

- compra (usada 71.43%, coincidències 10)

- comprar (usada 28.57%, coincidències 4)

bw blanc i negre

- blanc i negre (usada 28.57%, coincidències 2)

- bn (usada 14.29%, coincidències 1)

- b i n (usada 14.29%, coincidències 1)

- re (usada 14.29%, coincidències 1)

- banda (usada 14.29%, coincidències 1)

- nb (usada 14.29%, coincidències 1)

by per

- per (usada 95.06%, coincidències 77)

- de (usada 2.47%, coincidències 2)

- by (usada 1.23%, coincidències 1)

- segons (usada 1.23%, coincidències 1)

by date per data

- per data (usada 100.00%, coincidències 16)

by name per nom

- per nom (usada 93.33%, coincidències 28)

- pel nom (usada 6.67%, coincidències 2)

by size per mida

- per mida (usada 93.75%, coincidències 15)

- per la mida (usada 6.25%, coincidències 1)

by type per tipus

- per tipus (usada 88.24%, coincidències 15)

- per tipus de missió (usada 5.88%, coincidències 1)

- pel tipus (usada 5.88%, coincidències 1)

byte byte

- byte (usada 81.82%, coincidències 9)

- bytes (usada 9.09%, coincidències 1)

- octet (usada 9.09%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 96.49%, coincidències 55)

- octets (usada 3.51%, coincidències 2)

byzantine musical symbols símbols musicals bizantins

- símbols musicals bizantins (usada 100.00%, coincidències 7)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 78.18%, coincidències 43)

- cau (usada 9.09%, coincidències 5)

- cache (usada 5.45%, coincidències 3)

- caché (usada 3.64%, coincidències 2)

- memòria cau cau cache (usada 1.82%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 1.82%, coincidències 1)

cache size mida de la memòria cau

- mida de la memòria cau (usada 80.00%, coincidències 8)

- mida de la cau (usada 10.00%, coincidències 1)

- grandària de memòria cau (usada 10.00%, coincidències 1)

cached a la memòria cau

- a la memòria cau (usada 33.33%, coincidències 4)

- en memòria cau (usada 33.33%, coincidències 4)

- a la cau (usada 8.33%, coincidències 1)

- emmagatzemat temporalment (usada 8.33%, coincidències 1)

- cau (usada 8.33%, coincidències 1)

- cau de disc (usada 8.33%, coincidències 1)

caching memòria cau

- memòria cau (usada 36.36%, coincidències 4)

- desament a la memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està desant a la memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- emmagatzemament en memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- memoria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està emmagatzemant en la memòria cau. (usada 9.09%, coincidències 1)

- l'emmagatzematge en memòria cau (usada 9.09%, coincidències 1)

- cache (usada 9.09%, coincidències 1)

cafe cafè

- cafè (usada 88.89%, coincidències 8)

- cafe (usada 11.11%, coincidències 1)

cairo el caire

- el caire (usada 75.00%, coincidències 12)

- cairo (usada 25.00%, coincidències 4)

cake pastís

- pastís (usada 77.78%, coincidències 7)

- pastis (usada 11.11%, coincidències 1)

- cake (usada 11.11%, coincidències 1)

calculate calcula

- calcula (usada 82.05%, coincidències 32)

- calcular (usada 12.82%, coincidències 5)

- càlcul (usada 5.13%, coincidències 2)

calculated calculat

- calculat (usada 90.00%, coincidències 9)

- calculada (usada 10.00%, coincidències 1)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 58.82%, coincidències 20)

- calculant (usada 32.35%, coincidències 11)

- es calcula (usada 8.82%, coincidències 3)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 15)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 43)

calendar calendari

- calendari (usada 93.70%, coincidències 119)

- agenda (usada 3.94%, coincidències 5)

- calendaris (usada 1.57%, coincidències 2)

- calendar (usada 0.79%, coincidències 1)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 12)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 23)

calibrate calibra

- calibra (usada 82.35%, coincidències 14)

- calibrar (usada 11.76%, coincidències 2)

- calibratge (usada 5.88%, coincidències 1)

calibration calibratge

- calibratge (usada 78.57%, coincidències 11)

- calibració (usada 21.43%, coincidències 3)

call truca

- truca (usada 35.29%, coincidències 12)

- trucada (usada 20.59%, coincidències 7)

- habitual (usada 14.71%, coincidències 5)

- crida (usada 11.76%, coincidències 4)

- call (usada 5.88%, coincidències 2)

- trucar (usada 2.94%, coincidències 1)

- comú (usada 2.94%, coincidències 1)

- truca-hi (usada 2.94%, coincidències 1)

- truca-li (usada 2.94%, coincidències 1)

call ended trucada finalitzada

- trucada finalitzada (usada 63.64%, coincidències 7)

- ha finalitzat la trucada (usada 9.09%, coincidències 1)

- la trucada ha finalitzat (usada 9.09%, coincidències 1)

- ha finalitzat (usada 9.09%, coincidències 1)

- la trucada ha acabat (usada 9.09%, coincidències 1)

call number número de crida

- número de crida (usada 31.25%, coincidències 5)

- signatura topogràfica (usada 25.00%, coincidències 4)

- número de referència (usada 18.75%, coincidències 3)

- identificador de convocatòria (usada 6.25%, coincidències 1)

- truca a aquest número (usada 6.25%, coincidències 1)

- número de trucada (usada 6.25%, coincidències 1)

- número de catàleg (usada 6.25%, coincidències 1)

calling s'està trucant

- s'està trucant (usada 35.71%, coincidències 5)

- trucant (usada 21.43%, coincidències 3)

- trucades (usada 7.14%, coincidències 1)

- cridant (usada 7.14%, coincidències 1)

- trucada (usada 7.14%, coincidències 1)

- trucar (usada 7.14%, coincidències 1)

- telefonades (usada 7.14%, coincidències 1)

- es truca (usada 7.14%, coincidències 1)

callouts llegendes

- llegendes (usada 85.71%, coincidències 18)

- crides (usada 9.52%, coincidències 2)

- notificacions (usada 4.76%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 74.19%, coincidències 23)

- crides (usada 22.58%, coincidències 7)

- trucada (usada 3.23%, coincidències 1)

cambodia cambodja

- cambodja (usada 100.00%, coincidències 25)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 101)

camera model model de la càmera

- model de la càmera (usada 77.78%, coincidències 14)

- model de càmera (usada 16.67%, coincidències 3)

- model càmera (usada 5.56%, coincidències 1)

camera settings configuració de la càmera

- configuració de la càmera (usada 55.56%, coincidències 5)

- paràmetres de la càmera (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajustaments de la càmera (usada 11.11%, coincidències 1)

- configurar la càmera (usada 11.11%, coincidències 1)

cameroon camerun

- camerun (usada 100.00%, coincidències 27)

campaign campanya

- campanya (usada 100.00%, coincidències 11)

campaigns campanyes

- campanyes (usada 83.33%, coincidències 10)

- avisos (usada 8.33%, coincidències 1)

- grups (usada 8.33%, coincidències 1)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 39)

canadian dollar dòlar canadenc

- dòlar canadenc (usada 100.00%, coincidències 12)

canary islands illes canàries

- illes canàries (usada 100.00%, coincidències 10)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 91.03%, coincidències 1390)

- cancel·lar (usada 7.60%, coincidències 116)

- cancel·la els canvis (usada 0.33%, coincidències 5)

- cancelar (usada 0.26%, coincidències 4)

- canceŀla (usada 0.20%, coincidències 3)

- cancel.la (usada 0.13%, coincidències 2)

- cancel·lada (usada 0.07%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel.lar (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·la-ho (usada 0.07%, coincidències 1)

- anul·la (usada 0.07%, coincidències 1)

- cancel·lació (usada 0.07%, coincidències 1)

cancel all cancel·la-ho tot

- cancel·la-ho tot (usada 91.67%, coincidències 11)

- cancel·lar-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 80.00%, coincidències 12)

- cancel·lar la baixada (usada 6.67%, coincidències 1)

- cancel·lar descarrega (usada 6.67%, coincidències 1)

- cancel·lar baixada (usada 6.67%, coincidències 1)

cancel editing cancel·la l'edició

- cancel·la l'edició (usada 87.50%, coincidències 7)

- cancel·la l'edició. (usada 12.50%, coincidències 1)

cancel job cancel·la el treball

- cancel·la el treball (usada 45.45%, coincidències 5)

- cancel·la la tasca (usada 27.27%, coincidències 3)

- cancel·la un treball (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·la la tasca programada (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·la treball (usada 9.09%, coincidències 1)

cancel request cancel·la la sol·licitud

- cancel·la la sol·licitud (usada 60.00%, coincidències 6)

- cancel·la la petició (usada 30.00%, coincidències 3)

- cancel·lar petició (usada 10.00%, coincidències 1)

cancel upload cancel·la la pujada

- cancel·la la pujada (usada 44.44%, coincidències 4)

- cancel·lar transferència (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·la carrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·lar la càrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·la pujada (usada 11.11%, coincidències 1)

- cancel·lar càrrega (usada 11.11%, coincidències 1)

canceled cancel·lat

- cancel·lat (usada 52.73%, coincidències 29)

- cancel·lada (usada 30.91%, coincidències 17)

- s'ha cancel·lat (usada 14.55%, coincidències 8)

- cancel·lades (usada 1.82%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 64.71%, coincidències 11)

- cancel·lant (usada 23.53%, coincidències 4)

- cancel·lació (usada 11.76%, coincidències 2)

cancelled cancel·lat

- cancel·lat (usada 76.09%, coincidències 35)

- cancel·lada (usada 13.04%, coincidències 6)

- s'ha cancel·lat (usada 10.87%, coincidències 5)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 47.37%, coincidències 9)

- cancel·lant (usada 21.05%, coincidències 4)

- es cancel·la (usada 15.79%, coincidències 3)

- cancel·lació (usada 10.53%, coincidències 2)

- cancelant (usada 5.26%, coincidències 1)

cancer càncer

- càncer (usada 44.44%, coincidències 4)

- cranc (usada 44.44%, coincidències 4)

- càncer (o cranc) (usada 11.11%, coincidències 1)

candle espelma

- espelma (usada 100.00%, coincidències 8)

cannot open file no es pot obrir el fitxer

- no es pot obrir el fitxer (usada 44.44%, coincidències 4)

- no s'ha pogut obrir el fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

- no es pot obrir l'arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- no s'ha pogut obrir el fitxer. (usada 11.11%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 90.00%, coincidències 27)

- tapís (usada 3.33%, coincidències 1)

- canvas (usada 3.33%, coincidències 1)

- escriptori (usada 3.33%, coincidències 1)

cap style cap estil

- cap estil (usada 42.86%, coincidències 6)

- estil d'extrem (usada 28.57%, coincidències 4)

- estil principal (usada 14.29%, coincidències 2)

- estil de punta (usada 7.14%, coincidències 1)

- estil de topall (usada 7.14%, coincidències 1)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 96.15%, coincidències 25)

- funcionalitats (usada 3.85%, coincidències 1)

capability capacitat

- capacitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- funcionalitats (usada 11.11%, coincidències 1)

capacity capacitat

- capacitat (usada 97.06%, coincidències 33)

- cabuda (usada 2.94%, coincidències 1)

cape verde cap verd

- cap verd (usada 100.00%, coincidències 22)

capital capital

- capital (usada 85.71%, coincidències 6)

- majúscules (usada 14.29%, coincidències 1)

- majúscula (usada 0.00%, coincidències 0)

capitalize primera lletra en majúscula

- primera lletra en majúscula (usada 23.08%, coincidències 3)

- posa en majúscules (usada 23.08%, coincidències 3)

- majúscula inicial (usada 23.08%, coincidències 3)

- converteix a majúscules (usada 7.69%, coincidències 1)

- posa en majúscula la primera lletra (usada 7.69%, coincidències 1)

- escriu en majúscula (usada 7.69%, coincidències 1)

- majúscules inicials (usada 7.69%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 46.15%, coincidències 6)

- maj. (usada 15.38%, coincidències 2)

- extrems (usada 7.69%, coincidències 1)

- capacitats (usada 7.69%, coincidències 1)

- majús (usada 7.69%, coincidències 1)

- fi de línia (usada 7.69%, coincidències 1)

- maj (usada 7.69%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 50.00%, coincidències 9)

- bloqueig de majúscules (usada 16.67%, coincidències 3)

- fixació de majúscules (usada 11.11%, coincidències 2)

- blocatge de majúscules (usada 11.11%, coincidències 2)

- bloq. maj. (usada 5.56%, coincidències 1)

- bloq majús (usada 5.56%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

captcha captcha

- captcha (usada 100.00%, coincidències 10)

caption llegenda

- llegenda (usada 65.43%, coincidències 53)

- títol (usada 23.46%, coincidències 19)

- peu d'imatge (usada 3.70%, coincidències 3)

- subtítol (usada 2.47%, coincidències 2)

- text (usada 1.23%, coincidències 1)

- caption (usada 1.23%, coincidències 1)

- peu de foto (usada 1.23%, coincidències 1)

- descriptif (usada 1.23%, coincidències 1)

captions llegendes

- llegendes (usada 61.11%, coincidències 11)

- subtítols (usada 22.22%, coincidències 4)

- captures (usada 5.56%, coincidències 1)

- comentaris (usada 5.56%, coincidències 1)

- títols (usada 5.56%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 24)

car cotxe

- cotxe (usada 96.43%, coincidències 27)

- automòbil (usada 3.57%, coincidències 1)

car rental lloguer de cotxes

- lloguer de cotxes (usada 80.00%, coincidències 8)

- lloguer de vehicles (usada 10.00%, coincidències 1)

- car rental (usada 10.00%, coincidències 1)

card targeta

- targeta (usada 54.84%, coincidències 17)

- fitxa (usada 16.13%, coincidències 5)

- cartes (usada 12.90%, coincidències 4)

- carta (usada 3.23%, coincidències 1)

- tarja (usada 3.23%, coincidències 1)

- targeta (card) (usada 3.23%, coincidències 1)

- card (cardinal) (usada 3.23%, coincidències 1)

- carnet (usada 3.23%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 63.64%, coincidències 14)

- número de la targeta (usada 22.73%, coincidències 5)

- número del cromo (usada 4.55%, coincidències 1)

- número de carnet (usada 4.55%, coincidències 1)

- nombre de la tarja (usada 4.55%, coincidències 1)

cards targetes

- targetes (usada 58.33%, coincidències 7)

- fitxes (usada 25.00%, coincidències 3)

- targetes (card) (usada 8.33%, coincidències 1)

- cartes (usada 8.33%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 37.50%, coincidències 3)

- caria (usada 37.50%, coincidències 3)

- cària (usada 25.00%, coincidències 2)

carpenter fuster

- fuster (usada 87.50%, coincidències 7)

- carpenter (usada 12.50%, coincidències 1)

carrier transportista

- transportista (usada 57.14%, coincidències 8)

- operador de telefonia mòbil (usada 7.14%, coincidències 1)

- carrier (usada 7.14%, coincidències 1)

- portadora (usada 7.14%, coincidències 1)

- portaavions (usada 7.14%, coincidències 1)

- operador (usada 7.14%, coincidències 1)

- empresa de transport (usada 7.14%, coincidències 1)

carrot pastanaga

- pastanaga (usada 100.00%, coincidències 9)

cart cistella

- cistella (usada 55.56%, coincidències 10)

- carretó (usada 16.67%, coincidències 3)

- cistell (usada 11.11%, coincidències 2)

- carro (usada 11.11%, coincidències 2)

- carret (usada 5.56%, coincidències 1)

cascade cascada

- cascada (usada 52.63%, coincidències 10)

- en cascada (usada 21.05%, coincidències 4)

- cascade (usada 21.05%, coincidències 4)

- finestres en cascada (usada 5.26%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 40.00%, coincidències 8)

- capitalització (usada 10.00%, coincidències 2)

- caixa (usada 10.00%, coincidències 2)

- funda (usada 5.00%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- case (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscules/minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- bastidor (usada 5.00%, coincidències 1)

- majúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 5.00%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 2)

- no distingeixis majúscules de minúscules (usada 16.67%, coincidències 2)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 2)

- insensible a majúscules/minúscules (usada 8.33%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules ni minúscules (usada 8.33%, coincidències 1)

- cas insensible (usada 8.33%, coincidències 1)

- no distingeix majúscules (usada 8.33%, coincidències 1)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 42.72%, coincidències 44)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 9.71%, coincidències 10)

- sensible a majúscules i minúscules (usada 6.80%, coincidències 7)

- distingeix maj/min (usada 4.85%, coincidències 5)

- sensible a les majúscules (usada 2.91%, coincidències 3)

- diferenciar majúscules/minúscules (usada 2.91%, coincidències 3)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- sensible a majúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- sensibilitat a majúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- distinció de majúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- distingeix majúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- distingeix entre majúscules/minúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- distingeix majúscules/minúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- distinció de majúscules i minúscules (usada 1.94%, coincidències 2)

- distingir maj/min (usada 0.97%, coincidències 1)

- sensible a minúscules i majúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- distinció majúscules/minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- sensible a majúscules/minúscules< (usada 0.97%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- distingir majúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- distinció entre majúscules i minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 0.97%, coincidències 1)

- diferencia majúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- diferencia majúscules / minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- distingix majúscules i minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

- distingir majúscules/minúscules (usada 0.97%, coincidències 1)

case sensitive search cerca amb distinció de majúscules i minúscules

- cerca amb distinció de majúscules i minúscules (usada 50.00%, coincidències 4)

- cerca amb distinció entre majúscules i minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- distingeix minúscules/majúscules en la cerca (usada 12.50%, coincidències 1)

- cerca sensible a majúscules i minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

- cerca que distingeix entre majúscules i minúscules (usada 12.50%, coincidències 1)

cash efectiu

- efectiu (usada 40.00%, coincidències 6)

- en efectiu (usada 13.33%, coincidències 2)

- diners (usada 13.33%, coincidències 2)

- metàl·lic efectiu (usada 6.67%, coincidències 1)

- diner (usada 6.67%, coincidències 1)

- cash (usada 6.67%, coincidències 1)

- caixa (usada 6.67%, coincidències 1)

- diners en efectiu (usada 6.67%, coincidències 1)

cast repartiment

- repartiment (usada 50.00%, coincidències 7)

- emet (usada 14.29%, coincidències 2)

- motllo (usada 14.29%, coincidències 2)

- obté (usada 7.14%, coincidències 1)

- cast (usada 7.14%, coincidències 1)

- repart (usada 7.14%, coincidències 1)

castle castell

- castell (usada 95.24%, coincidències 20)

- castle (usada 4.76%, coincidències 1)

cat gat

- gat (usada 76.47%, coincidències 13)

- cat (usada 23.53%, coincidències 4)

- ensenyament assistit per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

- traducció assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

catalan català

- català (usada 98.31%, coincidències 58)

- català; valencià (usada 1.69%, coincidències 1)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 19)

catalogs catàlegs

- catàlegs (usada 100.00%, coincidències 9)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 98)

category categoria

- categoria (usada 98.00%, coincidències 196)

- category (usada 0.50%, coincidències 1)

- de categoria (usada 0.50%, coincidències 1)

- classificació (usada 0.50%, coincidències 1)

- categoría (usada 0.50%, coincidències 1)

category name nom de la categoria

- nom de la categoria (usada 77.78%, coincidències 14)

- nom de categoria (usada 22.22%, coincidències 4)

caution precaució

- precaució (usada 44.44%, coincidències 4)

- compte (usada 22.22%, coincidències 2)

- alerta (usada 22.22%, coincidències 2)

- atenció (usada 11.11%, coincidències 1)

cayman islands illes caiman

- illes caiman (usada 91.30%, coincidències 21)

- illes caimà (usada 8.70%, coincidències 2)

cc cc

- cc (usada 67.74%, coincidències 42)

- a/c (usada 25.81%, coincidències 16)

- cd (usada 3.23%, coincidències 2)

- subtítols (usada 1.61%, coincidències 1)

- cp (usada 1.61%, coincidències 1)

cd cd

- cd (usada 93.10%, coincidències 27)

- canvia de directori (usada 3.45%, coincidències 1)

- ct (usada 3.45%, coincidències 1)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cd-rom cd-rom

- cd-rom (usada 100.00%, coincidències 17)

cebuano cebuano

- cebuano (usada 50.00%, coincidències 5)

- cebuà (usada 50.00%, coincidències 5)

ceiling sostre

- sostre (usada 33.33%, coincidències 5)

- ceiling (enter superior) (usada 13.33%, coincidències 2)

- plafó (usada 6.67%, coincidències 1)

- enter per excés (usada 6.67%, coincidències 1)

- ceiling (usada 6.67%, coincidències 1)

- arrodmultsup (usada 6.67%, coincidències 1)

- cap a dalt (usada 6.67%, coincidències 1)

- arrodoniment per excés (usada 6.67%, coincidències 1)

- multiple.superior (usada 6.67%, coincidències 1)

- valor superior (usada 6.67%, coincidències 1)

cell cel·la

- cel·la (usada 85.19%, coincidències 46)

- cell (usada 7.41%, coincidències 4)

- mòbil (usada 3.70%, coincidències 2)

- cèl·lula (usada 3.70%, coincidències 2)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 84.62%, coincidències 11)

- rang de cel·les (usada 7.69%, coincidències 1)

- rang de la cel·la (usada 7.69%, coincidències 1)

cell size mida de la cel·la

- mida de la cel·la (usada 62.50%, coincidències 5)

- mida de cel·la (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida de les cel·les (usada 12.50%, coincidències 1)

- dimensions (usada 12.50%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 36.36%, coincidències 4)

- espaiat de les cel·les (usada 36.36%, coincidències 4)

- espai entre cel·les (usada 9.09%, coincidències 1)

- espai de cel.la (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat de cel·la (usada 9.09%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 88.24%, coincidències 15)

- cel.les (usada 11.76%, coincidències 2)

celsius celsius

- celsius (usada 90.91%, coincidències 20)

- centígrads (usada 9.09%, coincidències 2)

celtic cèltic

- cèltic (usada 50.00%, coincidències 7)

- celta (usada 28.57%, coincidències 4)

- celtic (usada 14.29%, coincidències 2)

- cèltica (usada 7.14%, coincidències 1)

cemetery cementiri

- cementiri (usada 90.91%, coincidències 10)

- graveyard (usada 9.09%, coincidències 1)

center centre

- centre (usada 68.66%, coincidències 138)

- centra (usada 13.43%, coincidències 27)

- centrat (usada 7.96%, coincidències 16)

- centrar (usada 3.48%, coincidències 7)

- al centre (usada 2.49%, coincidències 5)

- central (usada 1.99%, coincidències 4)

- centrada (usada 0.50%, coincidències 1)

- [alineació] centre (usada 0.50%, coincidències 1)

- alineació centrada (usada 0.50%, coincidències 1)

- center (usada 0.50%, coincidències 1)

center left centre a l'esquerra

- centre a l'esquerra (usada 44.44%, coincidències 4)

- part central esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- centre esquerra (usada 22.22%, coincidències 2)

- centrat a l'esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

center right centre a la dreta

- centre a la dreta (usada 44.44%, coincidències 4)

- part central dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- centre dreta (usada 22.22%, coincidències 2)

- centrat a la dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

center x centre x

- centre x (usada 93.33%, coincidències 14)

- x del centre (usada 6.67%, coincidències 1)

center y centre y

- centre y (usada 93.33%, coincidències 14)

- y del centre (usada 6.67%, coincidències 1)

centered centrat

- centrat (usada 76.00%, coincidències 38)

- centrada (usada 18.00%, coincidències 9)

- centre (usada 6.00%, coincidències 3)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 88.24%, coincidències 15)

- centímetres (usada 11.76%, coincidències 2)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 91.30%, coincidències 21)

- centimetres (usada 4.35%, coincidències 1)

- centímetre (usada 4.35%, coincidències 1)

central central

- central (usada 100.00%, coincidències 14)

central african republic república centreafricana

- república centreafricana (usada 91.67%, coincidències 22)

- república centrefricana (usada 4.17%, coincidències 1)

- república centroafricana (usada 4.17%, coincidències 1)

central european europeu central

- europeu central (usada 30.77%, coincidències 4)

- europa central (usada 23.08%, coincidències 3)

- centreeuropeu (usada 15.38%, coincidències 2)

- europea central (usada 15.38%, coincidències 2)

- centre europeu (usada 7.69%, coincidències 1)

- central european (usada 7.69%, coincidències 1)

certificate certificat

- certificat (usada 97.30%, coincidències 36)

- certifica (usada 2.70%, coincidències 1)

certificate information informació del certificat

- informació del certificat (usada 90.00%, coincidències 9)

- informació de certificat (usada 10.00%, coincidències 1)

certificate name nom del certificat

- nom del certificat (usada 100.00%, coincidències 10)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 21)

cfp franc franc cfp

- franc cfp (usada 100.00%, coincidències 7)

chad txad

- txad (usada 96.15%, coincidències 25)

- chad (usada 3.85%, coincidències 1)

chain cadena

- cadena (usada 54.55%, coincidències 6)

- encadenament (usada 27.27%, coincidències 3)

- chain (usada 18.18%, coincidències 2)

chains cadenes

- cadenes (usada 66.67%, coincidències 6)

- cadena (usada 22.22%, coincidències 2)

- encadenament (usada 11.11%, coincidències 1)

cham cham

- cham (usada 60.00%, coincidències 6)

- txam (usada 40.00%, coincidències 4)

chamorro chamorro

- chamorro (usada 75.00%, coincidències 6)

- chamorro; chamoru (usada 25.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 78.77%, coincidències 141)

- canvi (usada 10.06%, coincidències 18)

- canviar (usada 5.59%, coincidències 10)

- canvia-ho (usada 1.68%, coincidències 3)

- modifica (usada 1.68%, coincidències 3)

- change (usada 1.12%, coincidències 2)

- modificar (usada 0.56%, coincidències 1)

- canvia a (usada 0.56%, coincidències 1)

change avatar canvia l'avatar

- canvia l'avatar (usada 40.00%, coincidències 4)

- avatar de canvia (usada 30.00%, coincidències 3)

- canvia'n l'avatar (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la foto (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvi d'avatar (usada 10.00%, coincidències 1)

change case canvia les majúscules/minúscules

- canvia les majúscules/minúscules (usada 23.81%, coincidències 5)

- canvia a majúscules/minúscules (usada 19.05%, coincidències 4)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 9.52%, coincidències 2)

- canvia majúscules/minúscules (usada 9.52%, coincidències 2)

- canvia la caixa (usada 9.52%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules (usada 9.52%, coincidències 2)

- canviar caixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvia'n la caixa (usada 4.76%, coincidències 1)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 4.76%, coincidències 1)

- canvia el cas (usada 4.76%, coincidències 1)

change color canvia el color

- canvia el color (usada 81.82%, coincidències 18)

- canviar color (usada 9.09%, coincidències 2)

- canvia'n el color (usada 4.55%, coincidències 1)

- change color (usada 4.55%, coincidències 1)

change date canvia la data

- canvia la data (usada 54.55%, coincidències 6)

- canviar data (usada 18.18%, coincidències 2)

- data del canvi (usada 9.09%, coincidències 1)

- data de modificació (usada 9.09%, coincidències 1)

- dades de canviar (usada 9.09%, coincidències 1)

change directory canvia el directori

- canvia el directori (usada 44.44%, coincidències 4)

- canvia de directori (usada 22.22%, coincidències 2)

- canviar de carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia la carpeta (usada 11.11%, coincidències 1)

- canvia directori (usada 11.11%, coincidències 1)

change font canvia el tipus de lletra

- canvia el tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 7)

- canvia la lletra (usada 28.57%, coincidències 4)

- canvia la lletra tipogràfica (usada 21.43%, coincidències 3)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 76.47%, coincidències 13)

- canvia d'icona (usada 11.76%, coincidències 2)

- canvi de la icona (usada 5.88%, coincidències 1)

- canvi d'icona (usada 5.88%, coincidències 1)

change image canvia la imatge

- canvia la imatge (usada 83.33%, coincidències 10)

- canvia imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 37.04%, coincidències 10)

- canvia l'idioma (usada 33.33%, coincidències 9)

- canvi d'idioma (usada 7.41%, coincidències 2)

- canviar d'idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvia d'idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvia el idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvia'n la llengua (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvia idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 3.70%, coincidències 1)

change location canvia la ubicació

- canvia la ubicació (usada 62.50%, coincidències 5)

- canvia l'emplaçament (usada 12.50%, coincidències 1)

- canviar ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvia ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

change log registre de canvis

- registre de canvis (usada 63.64%, coincidències 7)

- log de canvis (usada 18.18%, coincidències 2)

- històric de canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia'n el registre (usada 9.09%, coincidències 1)

change mode canvia el mode

- canvia el mode (usada 90.91%, coincidències 10)

- canvi del mode (usada 9.09%, coincidències 1)

change name canvia el nom

- canvia el nom (usada 60.00%, coincidències 9)

- canvia nom (usada 20.00%, coincidències 3)

- canviar el nom (usada 6.67%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 6.67%, coincidències 1)

- canviar nom (usada 6.67%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 80.43%, coincidències 74)

- canvi de contrasenya (usada 6.52%, coincidències 6)

- canviar contrasenya (usada 4.35%, coincidències 4)

- canvia contrasenya (usada 2.17%, coincidències 2)

- canviar la contrasenya (usada 2.17%, coincidències 2)

- canviar la clau de pas (usada 2.17%, coincidències 2)

- canvi de la contrasenya (usada 1.09%, coincidències 1)

- canviar la clau d'accès (usada 1.09%, coincidències 1)

change permissions canvia els permisos

- canvia els permisos (usada 69.23%, coincidències 9)

- canvia permisos (usada 15.38%, coincidències 2)

- modificar permisos (usada 7.69%, coincidències 1)

- canviar els permisos (usada 7.69%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 55.56%, coincidències 5)

- canvia de perfil (usada 33.33%, coincidències 3)

- canviar perfil (usada 11.11%, coincidències 1)

change settings canvia la configuració

- canvia la configuració (usada 31.25%, coincidències 5)

- canviar la configuració (usada 12.50%, coincidències 2)

- canvia els paràmetres (usada 12.50%, coincidències 2)

- canvia configuració (usada 12.50%, coincidències 2)

- canvia les preferències (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia les opcions (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia les opcions de configuració (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvia'n els paràmetres (usada 6.25%, coincidències 1)

- canvieu-ne els paràmetres (usada 6.25%, coincidències 1)

change status canvia l'estat

- canvia l'estat (usada 66.67%, coincidències 8)

- canviar l'estat (usada 16.67%, coincidències 2)

- canvia estat (usada 8.33%, coincidències 1)

- canvi d'estat (usada 8.33%, coincidències 1)

change to canvia a

- canvia a (usada 87.50%, coincidències 7)

- canvia-ho a (usada 12.50%, coincidències 1)

change type canvia el tipus

- canvia el tipus (usada 85.71%, coincidències 6)

- tipus de canvi (usada 14.29%, coincidències 1)

change your password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la meva contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la vostra contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia la teva contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvieu la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 62.07%, coincidències 18)

- s'ha canviat (usada 10.34%, coincidències 3)

- modificat (usada 6.90%, coincidències 2)

- canviat(s) (usada 3.45%, coincidències 1)

- modificades (usada 3.45%, coincidències 1)

- canvi (usada 3.45%, coincidències 1)

- canviada (usada 3.45%, coincidències 1)

- changed (usada 3.45%, coincidències 1)

- data modificació (usada 3.45%, coincidències 1)

changed by canviat per

- canviat per (usada 50.00%, coincidències 4)

- modificat per (usada 50.00%, coincidències 4)

changelog registre de canvis

- registre de canvis (usada 91.43%, coincidències 32)

- novetats (usada 2.86%, coincidències 1)

- registrenbsp;denbsp;canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

- llista de canvis (usada 2.86%, coincidències 1)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 36)

changes saved s'han desat els canvis

- s'han desat els canvis (usada 50.00%, coincidències 5)

- canvis desats (usada 30.00%, coincidències 3)

- canvis guardats (usada 10.00%, coincidències 1)

- els teus canvis estan guardats (usada 10.00%, coincidències 1)

channel canal

- canal (usada 97.85%, coincidències 91)

- context (usada 1.08%, coincidències 1)

- canal hsv (usada 1.08%, coincidències 1)

channel mixer mesclador de canals

- mesclador de canals (usada 75.00%, coincidències 9)

- barrejador de canals (usada 25.00%, coincidències 3)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 87.50%, coincidències 14)

- nom de canal (usada 6.25%, coincidències 1)

- nom del channel (usada 6.25%, coincidències 1)

channels canals

- canals (usada 98.11%, coincidències 104)

- contextos (usada 0.94%, coincidències 1)

- total de canals (usada 0.94%, coincidències 1)

chapter capítol

- capítol (usada 92.00%, coincidències 23)

- chapter (usada 8.00%, coincidències 2)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 20)

char caràcter

- caràcter (usada 58.82%, coincidències 10)

- char (usada 17.65%, coincidències 3)

- carac (usada 11.76%, coincidències 2)

- caracter (usada 5.88%, coincidències 1)

- car (usada 5.88%, coincidències 1)

character caràcter

- caràcter (usada 92.41%, coincidències 73)

- personatge (usada 3.80%, coincidències 3)

- character (usada 2.53%, coincidències 2)

- caràcters (usada 1.27%, coincidències 1)

character count nombre de caràcters

- nombre de caràcters (usada 33.33%, coincidències 3)

- compte de caràcters (usada 22.22%, coincidències 2)

- recompte de caràcters (usada 22.22%, coincidències 2)

- comptador de caràcters (usada 11.11%, coincidències 1)

- caràcters (usada 11.11%, coincidències 1)

character device dispositiu de caràcters

- dispositiu de caràcters (usada 62.50%, coincidències 5)

- dispositiu (usada 25.00%, coincidències 2)

- dispositiu de caràcter (usada 12.50%, coincidències 1)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 62.50%, coincidències 15)

- codificació dels caràcters (usada 33.33%, coincidències 8)

- codificació de caracters (usada 4.17%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 85.71%, coincidències 36)

- conjunt de caràcters (usada 9.52%, coincidències 4)

- dispositiu de caràcters (usada 2.38%, coincidències 1)

- taula de codificació de caràcters (usada 2.38%, coincidències 1)

characters caràcters

- caràcters (usada 89.47%, coincidències 51)

- personatges (usada 7.02%, coincidències 4)

- escriviu els caracters (usada 1.75%, coincidències 1)

- símbols (usada 1.75%, coincidències 1)

charcoal carbó vegetal

- carbó vegetal (usada 44.44%, coincidències 4)

- carbó (usada 44.44%, coincidències 4)

- carbonet (usada 11.11%, coincidències 1)

charge càrrega

- càrrega (usada 73.33%, coincidències 11)

- càrrec (usada 20.00%, coincidències 3)

- cobrar (usada 6.67%, coincidències 1)

charging carregant

- carregant (usada 42.11%, coincidències 8)

- s'està carregant (usada 36.84%, coincidències 7)

- es carrega (usada 5.26%, coincidències 1)

- està carregant (usada 5.26%, coincidències 1)

- càrrega (usada 5.26%, coincidències 1)

- carregant-se (usada 5.26%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 61.54%, coincidències 8)

- conjunt de caràcters (usada 15.38%, coincidències 2)

- codificació (usada 7.69%, coincidències 1)

- charset (usada 7.69%, coincidències 1)

- conjunt de caracters (usada 7.69%, coincidències 1)

chart gràfic

- gràfic (usada 54.90%, coincidències 28)

- diagrama (usada 39.22%, coincidències 20)

- gràfica (usada 5.88%, coincidències 3)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 56.52%, coincidències 13)

- tipus de gràfic (usada 34.78%, coincidències 8)

- tipus de gràfica (usada 8.70%, coincidències 2)

charts diagrames

- diagrames (usada 50.00%, coincidències 15)

- gràfics (usada 26.67%, coincidències 8)

- gràfiques (usada 16.67%, coincidències 5)

- grafics (usada 3.33%, coincidències 1)

- èxits (usada 3.33%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 97.53%, coincidències 79)

- fes un xat (usada 1.23%, coincidències 1)

- conversa (usada 1.23%, coincidències 1)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chats xats

- xats (usada 100.00%, coincidències 24)

chechen txetxè

- txetxè (usada 100.00%, coincidències 12)

check comprova

- comprova (usada 39.34%, coincidències 24)

- xec (usada 13.11%, coincidències 8)

- comprovar (usada 9.84%, coincidències 6)

- marca (usada 9.84%, coincidències 6)

- comprovació (usada 8.20%, coincidències 5)

- escac (usada 4.92%, coincidències 3)

- revisa (usada 3.28%, coincidències 2)

- selecciona (usada 3.28%, coincidències 2)

- avaluació (usada 1.64%, coincidències 1)

- check (usada 1.64%, coincidències 1)

- activar (usada 1.64%, coincidències 1)

- comproveu (usada 1.64%, coincidències 1)

- activa (usada 1.64%, coincidències 1)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check again comprova de nou

- comprova de nou (usada 16.67%, coincidències 2)

- comprovar-ho un altre cop (usada 16.67%, coincidències 2)

- torna-ho a provar (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprova-ho una altra vegada (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovi de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprova un altre cop (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprova una altra vegada (usada 8.33%, coincidències 1)

- comprovar de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- torna-ho a comprovar (usada 8.33%, coincidències 1)

- prova-ho de nou (usada 8.33%, coincidències 1)

check all marca'ls tots

- marca'ls tots (usada 20.00%, coincidències 5)

- comprova-ho tot (usada 16.00%, coincidències 4)

- selecciona-ho tot (usada 12.00%, coincidències 3)

- marca-ho tot (usada 8.00%, coincidències 2)

- marcar tot (usada 8.00%, coincidències 2)

- comprovar tot (usada 4.00%, coincidències 1)

- marca tot (usada 4.00%, coincidències 1)

- verifica tot (usada 4.00%, coincidències 1)

- marca-les totes (usada 4.00%, coincidències 1)

- selecciona tot (usada 4.00%, coincidències 1)

- activa tot (usada 4.00%, coincidències 1)

- seleccionar tot (usada 4.00%, coincidències 1)

- selecciona'ls tots (usada 4.00%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 4.00%, coincidències 1)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 81.48%, coincidències 22)

- casella de verificació (usada 7.41%, coincidències 2)

- quadre de selecció (usada 7.41%, coincidències 2)

- quadre de verificació (usada 3.70%, coincidències 1)

check for update cerca actualitzacions

- cerca actualitzacions (usada 33.33%, coincidències 3)

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 22.22%, coincidències 2)

- comprova actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- comprova per a actualitzar (usada 11.11%, coincidències 1)

- cercar actualitzacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- cerca si hi ha cap actualització (usada 11.11%, coincidències 1)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 56.57%, coincidències 56)

- cerca actualitzacions (usada 21.21%, coincidències 21)

- comprova actualitzacions (usada 4.04%, coincidències 4)

- comprovar si hi ha actualitzacions (usada 4.04%, coincidències 4)

- comprova les actualitzacions (usada 3.03%, coincidències 3)

- comprovar actualitzacions (usada 2.02%, coincidències 2)

- buscar actualitzacions (usada 2.02%, coincidències 2)

- cercar actualitzacions (usada 2.02%, coincidències 2)

- comprova si hi ha cap actualització (usada 2.02%, coincidències 2)

- busca actualitzacions (usada 1.01%, coincidències 1)

- comprova si hi ha una versió nova (usada 1.01%, coincidències 1)

- actualitzacions (usada 1.01%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 69.23%, coincidències 9)

- comprova ara (usada 23.08%, coincidències 3)

- cerca'n ara (usada 7.69%, coincidències 1)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 38.46%, coincidències 15)

- verifica l'ortografia (usada 20.51%, coincidències 8)

- revisa l'ortografia (usada 10.26%, coincidències 4)

- verificació ortogràfica (usada 5.13%, coincidències 2)

- comprovació d'ortografia (usada 5.13%, coincidències 2)

- comprovació ortogràfica (usada 5.13%, coincidències 2)

- correcció ortogràfica (usada 5.13%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 2.56%, coincidències 1)

- revisa'n l'ortografia (usada 2.56%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 2.56%, coincidències 1)

- verificar l'ortografia (usada 2.56%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.65%, coincidències 25)

- casella de verificació (usada 6.45%, coincidències 2)

- casella de revisió (usada 3.23%, coincidències 1)

- quadre de verificació (usada 3.23%, coincidències 1)

- caselladeselecció (usada 3.23%, coincidències 1)

- capsa (usada 3.23%, coincidències 1)

checkboxes caselles de selecció

- caselles de selecció (usada 87.50%, coincidències 7)

- caixes de comprobació (usada 12.50%, coincidències 1)

checked comprovat

- comprovat (usada 27.78%, coincidències 10)

- marcat (usada 22.22%, coincidències 8)

- activat (usada 19.44%, coincidències 7)

- activada (usada 11.11%, coincidències 4)

- verificat (usada 8.33%, coincidències 3)

- seleccionat (usada 5.56%, coincidències 2)

- marcada (usada 2.78%, coincidències 1)

- comprovacions (usada 2.78%, coincidències 1)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 55.56%, coincidències 5)

- escaquer (usada 33.33%, coincidències 3)

- escacs (usada 11.11%, coincidències 1)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 51.22%, coincidències 21)

- comprovant (usada 21.95%, coincidències 9)

- es comprova (usada 7.32%, coincidències 3)

- compte corrent (usada 4.88%, coincidències 2)

- verificació (usada 2.44%, coincidències 1)

- corrent (usada 2.44%, coincidències 1)

- checking (usada 2.44%, coincidències 1)

- comprovació (usada 2.44%, coincidències 1)

- validant (usada 2.44%, coincidències 1)

- s'està verificant (usada 2.44%, coincidències 1)

checking for updates s'està comprovant si hi ha actualitzacions

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 16.00%, coincidències 4)

- s'estan comprovant les actualitzacions (usada 16.00%, coincidències 4)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 16.00%, coincidències 4)

- es comprova si hi ha actualitzacions. (usada 12.00%, coincidències 3)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 8.00%, coincidències 2)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 8.00%, coincidències 2)

- cerca actualitzacions (usada 4.00%, coincidències 1)

- es comprova si hi ha actualitzacions (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'està comprovant si hi ha cap actualització (usada 4.00%, coincidències 1)

- buscant actualitzacions (usada 4.00%, coincidències 1)

- comprovació per a les actualitzacions (usada 4.00%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 4.00%, coincidències 1)

checklist llista de comprovació

- llista de comprovació (usada 50.00%, coincidències 5)

- llista de verificació (usada 30.00%, coincidències 3)

- checklist (usada 20.00%, coincidències 2)

checkout extreu

- extreu (usada 22.22%, coincidències 6)

- pagament (usada 11.11%, coincidències 3)

- finalitza la compra (usada 11.11%, coincidències 3)

- extracció (usada 7.41%, coincidències 2)

- procés de sortida (usada 7.41%, coincidències 2)

- passa per caixa (usada 3.70%, coincidències 1)

- extrau (usada 3.70%, coincidències 1)

- agafa (usada 3.70%, coincidències 1)

- préstec (usada 3.70%, coincidències 1)

- comandar (usada 3.70%, coincidències 1)

- pagament final (usada 3.70%, coincidències 1)

- obté (usada 3.70%, coincidències 1)

- obtenció (usada 3.70%, coincidències 1)

- comprar (usada 3.70%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 3.70%, coincidències 1)

- obtén (usada 3.70%, coincidències 1)

checks comprovacions

- comprovacions (usada 66.67%, coincidències 6)

- xecs (usada 22.22%, coincidències 2)

- comprova (usada 11.11%, coincidències 1)

checksum suma de verificació

- suma de verificació (usada 65.00%, coincidències 13)

- suma de comprovació (usada 10.00%, coincidències 2)

- d.c. (usada 5.00%, coincidències 1)

- checksum (usada 5.00%, coincidències 1)

- suma de control (usada 5.00%, coincidències 1)

- resum de verificació (usada 5.00%, coincidències 1)

- suma de verificació (checksum) (usada 5.00%, coincidències 1)

cheese formatge

- formatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- cheese (usada 25.00%, coincidències 2)

chemistry química

- química (usada 100.00%, coincidències 15)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.95%, coincidències 17)

- xeroqui (usada 9.52%, coincidències 2)

- cherokees (usada 4.76%, coincidències 1)

- xerokee (usada 4.76%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 85.71%, coincidències 6)

- cireres (usada 14.29%, coincidències 1)

chess escacs

- escacs (usada 87.50%, coincidències 7)

- chess (usada 12.50%, coincidències 1)

chevron xebró

- xebró (usada 53.33%, coincidències 8)

- galó (usada 26.67%, coincidències 4)

- chevron (usada 13.33%, coincidències 2)

- cometes angulars (usada 6.67%, coincidències 1)

cheyenne cheyenne

- cheyenne (usada 44.44%, coincidències 4)

- xeiene; cheyenne (usada 33.33%, coincidències 3)

- xeiene (usada 11.11%, coincidències 1)

- xeienne; cheyenne (usada 11.11%, coincidències 1)

chi khi

- khi (usada 50.00%, coincidències 6)

- chi (usada 16.67%, coincidències 2)

- ksi (usada 8.33%, coincidències 1)

- xin (usada 8.33%, coincidències 1)

- χ ( chi minúscula) (usada 8.33%, coincidències 1)

- χ (chi majúscula) (usada 8.33%, coincidències 1)

chicken pollastre

- pollastre (usada 58.33%, coincidències 7)

- gallina (usada 33.33%, coincidències 4)

- chicken (usada 8.33%, coincidències 1)

child infant

- infant (usada 58.54%, coincidències 24)

- fill (usada 29.27%, coincidències 12)

- filla (usada 4.88%, coincidències 2)

- canalla (usada 2.44%, coincidències 1)

- nen (usada 2.44%, coincidències 1)

- fill/a (usada 2.44%, coincidències 1)

children fills

- fills (usada 57.14%, coincidències 8)

- canalla (usada 21.43%, coincidències 3)

- filles (usada 14.29%, coincidències 2)

- infantil (usada 7.14%, coincidències 1)

chile xile

- xile (usada 100.00%, coincidències 36)

chilean peso peso xilè

- peso xilè (usada 100.00%, coincidències 9)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 39)

chinese xinès

- xinès (usada 88.14%, coincidències 52)

- xinesa (usada 5.08%, coincidències 3)

- xinés (usada 3.39%, coincidències 2)

- chinese (usada 3.39%, coincidències 2)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 12)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 95.45%, coincidències 21)

- xinès simplificat (usada 4.55%, coincidències 1)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 9)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 94.74%, coincidències 18)

- xinès tradicional (usada 5.26%, coincidències 1)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 94.12%, coincidències 16)

- xines simplificat (usada 5.88%, coincidències 1)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 16)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 73.33%, coincidències 11)

- xocolateria (usada 13.33%, coincidències 2)

- chocolate (usada 6.67%, coincidències 1)

- xocolata|xocolate (usada 6.67%, coincidències 1)

choice elecció

- elecció (usada 35.71%, coincidències 5)

- opció (usada 28.57%, coincidències 4)

- consulta (usada 28.57%, coincidències 4)

- tria (usada 7.14%, coincidències 1)

choose tria

- tria (usada 41.00%, coincidències 41)

- trieu (usada 27.00%, coincidències 27)

- triar (usada 7.00%, coincidències 7)

- escull (usada 6.00%, coincidències 6)

- escollir (usada 4.00%, coincidències 4)

- escolliu (usada 4.00%, coincidències 4)

- selecciona (usada 3.00%, coincidències 3)

- seleccioneu (usada 2.00%, coincidències 2)

- seleccionar (usada 2.00%, coincidències 2)

- elegir (usada 1.00%, coincidències 1)

- elecció (usada 1.00%, coincidències 1)

- choose (usada 1.00%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 1.00%, coincidències 1)

choose a color trieu un color

- trieu un color (usada 66.67%, coincidències 8)

- tria un color (usada 16.67%, coincidències 2)

- escollir un color (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu un color (usada 8.33%, coincidències 1)

choose a directory trieu un directori

- trieu un directori (usada 72.22%, coincidències 13)

- seleccioneu un directori (usada 11.11%, coincidències 2)

- tria un directori (usada 11.11%, coincidències 2)

- selecciona un directori (usada 5.56%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 48.48%, coincidències 16)

- tria un fitxer (usada 21.21%, coincidències 7)

- escolliu un fitxer (usada 21.21%, coincidències 7)

- seleccioneu un fitxer (usada 6.06%, coincidències 2)

- escolliu el fitxer (usada 3.03%, coincidències 1)

choose a folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 62.50%, coincidències 5)

- tria una carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecciona un directori (usada 12.50%, coincidències 1)

choose a template trieu una plantilla

- trieu una plantilla (usada 42.86%, coincidències 3)

- tria una plantilla (usada 28.57%, coincidències 2)

- escolliu una plantilla (usada 28.57%, coincidències 2)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 45.45%, coincidències 5)

- selecciona un compte (usada 36.36%, coincidències 4)

- seleccioneu un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

- escolliu un compte (usada 9.09%, coincidències 1)

choose an action tria una acció

- tria una acció (usada 42.86%, coincidències 3)

- trieu una acció (usada 42.86%, coincidències 3)

- selecciona una acció (usada 14.29%, coincidències 1)

choose an icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 57.14%, coincidències 4)

- tria una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- escolliu una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- seleccioneu una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 54.55%, coincidències 6)

- tria una imatge (usada 27.27%, coincidències 3)

- seleccioneu una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

choose application trieu una aplicació

- trieu una aplicació (usada 41.67%, coincidències 5)

- tria una aplicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria l'aplicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria d'aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- tria d'una aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu una aplicació (usada 8.33%, coincidències 1)

choose color escull el color

- escull el color (usada 21.43%, coincidències 3)

- trieu un color (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecció de color (usada 14.29%, coincidències 2)

- tria color (usada 14.29%, coincidències 2)

- selecciona un color (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria el color (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu el color (usada 7.14%, coincidències 1)

- triar color (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu color (usada 7.14%, coincidències 1)

choose file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 36.59%, coincidències 15)

- trieu un fitxer (usada 17.07%, coincidències 7)

- escolliu un fitxer (usada 9.76%, coincidències 4)

- triar fitxer (usada 4.88%, coincidències 2)

- tria fitxer (usada 4.88%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 4.88%, coincidències 2)

- tria el fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

- triar el fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

- escolliu el fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

- escull un fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

- tria l'arxiu (usada 2.44%, coincidències 1)

- trieu el fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

- escull el fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

- escull arxiu (usada 2.44%, coincidències 1)

- seleccionar un fitxer (usada 2.44%, coincidències 1)

choose files trieu els fitxers

- trieu els fitxers (usada 40.00%, coincidències 4)

- selecció de fitxers (usada 30.00%, coincidències 3)

- escolliu fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria els fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

- trieu els arxius (usada 10.00%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 41.18%, coincidències 7)

- selecciona la carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- selecció de la carpeta (usada 11.76%, coincidències 2)

- tria de carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- triar directori (usada 5.88%, coincidències 1)

- trieu la carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- escolliu una carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- seleccionar carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

- trieu carpeta (usada 5.88%, coincidències 1)

choose font escull el tipus de lletra

- escull el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 2)

- tria un tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- tria la lletra tipogràfica (usada 12.50%, coincidències 1)

- tria la lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- escolliu el tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- selecciona el tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- trieu el tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

choose icon trieu una icona

- trieu una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- tria una icona (usada 28.57%, coincidències 2)

- escull una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu la icona (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona una icona (usada 14.29%, coincidències 1)

choose image selecciona una imatge

- selecciona una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria una imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- tria la imatge (usada 16.67%, coincidències 2)

- trieu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- trieu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- seleccioneu la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- triar imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escull una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

choose language trieu una llengua

- trieu una llengua (usada 21.43%, coincidències 3)

- trieu l'idioma (usada 21.43%, coincidències 3)

- triar l'idioma (usada 7.14%, coincidències 1)

- seleccioneu una llengua/choose language (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu la llengua (usada 7.14%, coincidències 1)

- selecciona un idioma (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu l'idioma (usada 7.14%, coincidències 1)

- tria idioma (usada 7.14%, coincidències 1)

- escull l'idioma (usada 7.14%, coincidències 1)

- escolliu idioma (usada 7.14%, coincidències 1)

choose location seleccioneu la ubicació

- seleccioneu la ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- escolliu una ubicació (usada 22.22%, coincidències 2)

- trieu una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria una ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

- escull localització (usada 11.11%, coincidències 1)

- selecciona un directori (usada 11.11%, coincidències 1)

choose one escolliu-ne un

- escolliu-ne un (usada 76.92%, coincidències 10)

- escolliu-ne una (usada 7.69%, coincidències 1)

- tria un (usada 7.69%, coincidències 1)

- escull un (usada 7.69%, coincidències 1)

choose theme trieu el tema

- trieu el tema (usada 42.86%, coincidències 3)

- trieu tema (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria tema (usada 14.29%, coincidències 1)

- tria un tema (usada 14.29%, coincidències 1)

- trieu un tema (usada 14.29%, coincidències 1)

chord acord

- acord (usada 54.55%, coincidències 6)

- corda (usada 36.36%, coincidències 4)

- geomètrica (usada 9.09%, coincidències 1)

christmas nadal

- nadal (usada 88.89%, coincidències 8)

- felicitació de nadal (usada 11.11%, coincidències 1)

christmas island illa christmas

- illa christmas (usada 95.65%, coincidències 22)

- illa de nadal (usada 4.35%, coincidències 1)

chrome chrome

- chrome (usada 55.56%, coincidències 5)

- crom (usada 44.44%, coincidències 4)

chromium chromium

- chromium (usada 77.78%, coincidències 7)

- crom (usada 22.22%, coincidències 2)

church església

- església (usada 92.86%, coincidències 13)

- church (usada 7.14%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 14)

cinema cinema

- cinema (usada 94.12%, coincidències 16)

- sala de cinema (usada 5.88%, coincidències 1)

cipher xifratge

- xifratge (usada 37.50%, coincidències 3)

- xifra (usada 25.00%, coincidències 2)

- clau (usada 12.50%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 12.50%, coincidències 1)

- cipher (usada 12.50%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 97.92%, coincidències 94)

- circumferència (usada 1.04%, coincidències 1)

- cercel (usada 1.04%, coincidències 1)

circles cercles

- cercles (usada 100.00%, coincidències 15)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 9)

circular circular

- circular (usada 100.00%, coincidències 20)

citation citació

- citació (usada 47.37%, coincidències 9)

- referència (usada 42.11%, coincidències 8)

- cita (usada 10.53%, coincidències 2)

citations referències

- referències (usada 44.44%, coincidències 4)

- cites (usada 33.33%, coincidències 3)

- citacions (usada 22.22%, coincidències 2)

cities ciutats

- ciutats (usada 100.00%, coincidències 17)

city ciutat

- ciutat (usada 89.08%, coincidències 106)

- població (usada 5.88%, coincidències 7)

- localitat (usada 3.36%, coincidències 4)

- city (usada 0.84%, coincidències 1)

- poblacio (usada 0.84%, coincidències 1)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- compatibilitat amb cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 2)

- formes de compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- símbols de compatibilitat cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- idiogrames de compatibilitat cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitats cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitats amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 75.00%, coincidències 6)

- traços del cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

- pinzellades cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 50.00%, coincidències 4)

- ideogrames unificats del cjk (usada 37.50%, coincidències 3)

- ideografies unificats cjk (usada 12.50%, coincidències 1)

clamp pinça

- pinça (usada 44.44%, coincidències 4)

- clamp (usada 22.22%, coincidències 2)

- retenir (usada 11.11%, coincidències 1)

- fixa (usada 11.11%, coincidències 1)

- limita (usada 11.11%, coincidències 1)

clanbomber import importació del clanbomber

- importació del clanbomber (usada 100.00%, coincidències 34)

class classe

- classe (usada 95.52%, coincidències 64)

- classes (usada 1.49%, coincidències 1)

- class (usada 1.49%, coincidències 1)

- aula (usada 1.49%, coincidències 1)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 58.82%, coincidències 10)

- nom de classe (usada 41.18%, coincidències 7)

classes classes

- classes (usada 100.00%, coincidències 23)

classic clàssic

- clàssic (usada 86.11%, coincidències 31)

- clàssica (usada 8.33%, coincidències 3)

- clàssics (usada 2.78%, coincidències 1)

- edita el clàssic (usada 2.78%, coincidències 1)

classical clàssica

- clàssica (usada 71.43%, coincidències 10)

- clàssic (usada 28.57%, coincidències 4)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 20)

clean neteja

- neteja (usada 65.62%, coincidències 21)

- netejar (usada 9.38%, coincidències 3)

- net (usada 9.38%, coincidències 3)

- esborra (usada 6.25%, coincidències 2)

- neta (usada 3.12%, coincidències 1)

- clean (usada 3.12%, coincidències 1)

- borrar (usada 3.12%, coincidències 1)

clean up neteja

- neteja (usada 85.71%, coincidències 12)

- netejar (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborra (usada 7.14%, coincidències 1)

cleaning s'està netejant

- s'està netejant (usada 38.46%, coincidències 5)

- netejant (usada 30.77%, coincidències 4)

- neteja (usada 23.08%, coincidències 3)

- endreçant (usada 7.69%, coincidències 1)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 44.44%, coincidències 8)

- netejant (usada 16.67%, coincidències 3)

- neta (usada 11.11%, coincidències 2)

- es fa neteja (usada 11.11%, coincidències 2)

- es neteja (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'està esborrant (usada 5.56%, coincidències 1)

- neteja (usada 5.56%, coincidències 1)

cleanup neteja

- neteja (usada 88.89%, coincidències 16)

- netejar (usada 11.11%, coincidències 2)

clear neteja

- neteja (usada 56.25%, coincidències 207)

- esborra (usada 16.03%, coincidències 59)

- lliure (usada 5.43%, coincidències 20)

- netejar (usada 4.35%, coincidències 16)

- buida (usada 4.35%, coincidències 16)

- esborrar (usada 3.80%, coincidències 14)

- clar (usada 1.90%, coincidències 7)

- suprimeix (usada 1.90%, coincidències 7)

- neteja la cerca (usada 1.09%, coincidències 4)

- neteja-ho (usada 0.82%, coincidències 3)

- elimina (usada 0.54%, coincidències 2)

- descartar (usada 0.54%, coincidències 2)

- serè (usada 0.54%, coincidències 2)

- descarta (usada 0.54%, coincidències 2)

- borrar (usada 0.27%, coincidències 1)

- clear (usada 0.27%, coincidències 1)

- esborreu (usada 0.27%, coincidències 1)

- eliminar (usada 0.27%, coincidències 1)

- anuŀla (usada 0.27%, coincidències 1)

- suprimir (usada 0.27%, coincidències 1)

- re-comença (usada 0.27%, coincidències 1)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 47.37%, coincidències 36)

- esborra-ho tot (usada 22.37%, coincidències 17)

- neteja tot (usada 6.58%, coincidències 5)

- suprimeix-ho tot (usada 3.95%, coincidències 3)

- elimina-ho tot (usada 2.63%, coincidències 2)

- descartar tot (usada 2.63%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 2.63%, coincidències 2)

- esborrar tot (usada 2.63%, coincidències 2)

- no en seleccionis cap (usada 1.32%, coincidències 1)

- esborreu-ho tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- buida-ho tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- suprimir tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- netejar tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 1.32%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 50.00%, coincidències 14)

- esborra la memòria cau (usada 25.00%, coincidències 7)

- neteja el cau (usada 7.14%, coincidències 2)

- buida la memòria cau (usada 3.57%, coincidències 1)

- netejar memòria cau (usada 3.57%, coincidències 1)

- netejar la caché (usada 3.57%, coincidències 1)

- buidar la memòria cau (usada 3.57%, coincidències 1)

- buidar memòria cau (usada 3.57%, coincidències 1)

clear data esborra les dades

- esborra les dades (usada 35.29%, coincidències 6)

- neteja les dades (usada 29.41%, coincidències 5)

- esborrar dades (usada 11.76%, coincidències 2)

- esborrar totes les dades (usada 5.88%, coincidències 1)

- neteja'n les dades (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra dades (usada 5.88%, coincidències 1)

- neteja dades (usada 5.88%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 40.91%, coincidències 9)

- esborra el filtre (usada 13.64%, coincidències 3)

- restablir filtres (usada 13.64%, coincidències 3)

- suprimeix el filtre (usada 9.09%, coincidències 2)

- descartar filtre (usada 4.55%, coincidències 1)

- esborra filtre (usada 4.55%, coincidències 1)

- buida el filtre (usada 4.55%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 4.55%, coincidències 1)

- elimina filtre (usada 4.55%, coincidències 1)

clear filters neteja els filtres

- neteja els filtres (usada 60.00%, coincidències 6)

- esborra els filtres (usada 20.00%, coincidències 2)

- filtres clars (usada 10.00%, coincidències 1)

- treure els filtres (usada 10.00%, coincidències 1)

clear formatting esborra el format

- esborra el format (usada 30.77%, coincidències 4)

- neteja el format (usada 23.08%, coincidències 3)

- eliminar format (usada 15.38%, coincidències 2)

- neteja la formatació (usada 7.69%, coincidències 1)

- neteja el formatatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimeix el format (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina el format (usada 7.69%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 56.92%, coincidències 37)

- esborra l'historial (usada 30.77%, coincidències 20)

- buida l'historial (usada 3.08%, coincidències 2)

- esborra l'històric (usada 1.54%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 1.54%, coincidències 1)

- neteja l'històric (usada 1.54%, coincidències 1)

- neteja la història (usada 1.54%, coincidències 1)

- esborrar historial (usada 1.54%, coincidències 1)

- suprimeix l'historial (usada 1.54%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 74.07%, coincidències 20)

- esborra la llista (usada 11.11%, coincidències 3)

- buida la llista (usada 11.11%, coincidències 3)

- buidar llista (usada 3.70%, coincidències 1)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 63.64%, coincidències 7)

- esborra el registre (usada 27.27%, coincidències 3)

- neteja el fitxer de registre (usada 9.09%, coincidències 1)

clear playlist neteja la llista de reproducció

- neteja la llista de reproducció (usada 75.00%, coincidències 9)

- esborra la llista de reproducció (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborra llista de reproducció (usada 8.33%, coincidències 1)

- buida la llista de reproducció (usada 8.33%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 64.52%, coincidències 20)

- esborra la cerca (usada 22.58%, coincidències 7)

- eliminar resultats de cerca (usada 3.23%, coincidències 1)

- netejar cerca (usada 3.23%, coincidències 1)

- netegeu la cerca (usada 3.23%, coincidències 1)

- netejar la cerca (usada 3.23%, coincidències 1)

clear search history neteja l'historial de cerques

- neteja l'historial de cerques (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra l'historial de cerques (usada 22.22%, coincidències 2)

- neteja l'historial de cerca (usada 22.22%, coincidències 2)

- buida l'historial de cerques. (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra l'historial de cerca (usada 11.11%, coincidències 1)

clear selection neteja la selecció

- neteja la selecció (usada 50.00%, coincidències 18)

- esborra la selecció (usada 16.67%, coincidències 6)

- neteja selecció (usada 8.33%, coincidències 3)

- anul·la la selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- esborrar selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- esborra selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- netejar la selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- descarta la selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

- buida la selecció (usada 2.78%, coincidències 1)

clear text neteja el text

- neteja el text (usada 38.46%, coincidències 5)

- esborra el text (usada 30.77%, coincidències 4)

- text en clar (usada 15.38%, coincidències 2)

- neteja text (usada 7.69%, coincidències 1)

- neteja del text (usada 7.69%, coincidències 1)

cleared liquidat

- liquidat (usada 31.25%, coincidències 5)

- liquidada (usada 31.25%, coincidències 5)

- esborrat (usada 12.50%, coincidències 2)

- suprimides (usada 6.25%, coincidències 1)

- s'ha esborrat (usada 6.25%, coincidències 1)

- netejat (usada 6.25%, coincidències 1)

- buit (usada 6.25%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 59.38%, coincidències 19)

- clicar (usada 6.25%, coincidències 2)

- feu clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- fes un clic (usada 6.25%, coincidències 2)

- fes clic (usada 3.12%, coincidències 1)

- clica (usada 3.12%, coincidències 1)

- fer clic (usada 3.12%, coincidències 1)

- click (usada 3.12%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 3.12%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 3.12%, coincidències 1)

- clics (usada 3.12%, coincidències 1)

click here feu clic aquí

- feu clic aquí (usada 56.25%, coincidències 9)

- fes clic aquí (usada 18.75%, coincidències 3)

- clica aquí (usada 12.50%, coincidències 2)

- cliqueu aquí (usada 6.25%, coincidències 1)

- premeu aquí (usada 6.25%, coincidències 1)

click to edit feu clic per a editar

- feu clic per a editar (usada 27.27%, coincidències 3)

- feu clic per editar (usada 18.18%, coincidències 2)

- clica per a editar (usada 9.09%, coincidències 1)

- clic per editar (usada 9.09%, coincidències 1)

- fes clic per a editar (usada 9.09%, coincidències 1)

- fer clic per editar (usada 9.09%, coincidències 1)

- feu clic per editar-la (usada 9.09%, coincidències 1)

- click per editar (usada 9.09%, coincidències 1)

clicks clics

- clics (usada 100.00%, coincidències 13)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 37)

client id id de client

- id de client (usada 37.04%, coincidències 10)

- id del client (usada 29.63%, coincidències 8)

- client id (usada 11.11%, coincidències 3)

- identificador del client (usada 11.11%, coincidències 3)

- id. del client (usada 7.41%, coincidències 2)

- identificador de client (usada 3.70%, coincidències 1)

client name nom del client

- nom del client (usada 100.00%, coincidències 7)

client secret secret del client

- secret del client (usada 45.00%, coincidències 9)

- client secret (usada 25.00%, coincidències 5)

- secret de client (usada 5.00%, coincidències 1)

- contrasenya del client (usada 5.00%, coincidències 1)

- clau secreta del client (usada 5.00%, coincidències 1)

- contrasenya client (usada 5.00%, coincidències 1)

- clau de client (usada 5.00%, coincidències 1)

- gitlab client secret (usada 5.00%, coincidències 1)

clients clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 12)

clip clip

- clip (usada 41.38%, coincidències 12)

- retalla (usada 34.48%, coincidències 10)

- segar (usada 6.90%, coincidències 2)

- retall (usada 6.90%, coincidències 2)

- retallar (usada 3.45%, coincidències 1)

- tall (usada 3.45%, coincidències 1)

- retallat (usada 3.45%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 82.98%, coincidències 39)

- portapapers (usada 12.77%, coincidències 6)

- porta papers (usada 2.13%, coincidències 1)

- portarretalls (usada 2.13%, coincidències 1)

clock rellotge

- rellotge (usada 97.96%, coincidències 48)

- rellotges (usada 2.04%, coincidències 1)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 44.00%, coincidències 11)

- en sentit horari (usada 36.00%, coincidències 9)

- cap a la dreta (usada 8.00%, coincidències 2)

- sentit de les agulles del rellotge (usada 4.00%, coincidències 1)

- horària (usada 4.00%, coincidències 1)

- horari (usada 4.00%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 79.73%, coincidències 59)

- clonar (usada 14.86%, coincidències 11)

- clon (usada 2.70%, coincidències 2)

- duplica (usada 1.35%, coincidències 1)

- duplicar (usada 1.35%, coincidències 1)

close tanca

- tanca (usada 90.88%, coincidències 668)

- tancar (usada 7.76%, coincidències 57)

- close (usada 0.54%, coincidències 4)

- tancament (usada 0.27%, coincidències 2)

- a prop (usada 0.14%, coincidències 1)

- cliqueu per tornar a la llista (usada 0.14%, coincidències 1)

- затваряне (usada 0.14%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 0.14%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 95.24%, coincidències 40)

- tancar tots (usada 2.38%, coincidències 1)

- tanca totes les finestres (usada 2.38%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 93.33%, coincidències 14)

- tancar totes les pestanyes (usada 6.67%, coincidències 1)

close all windows tanca totes les finestres

- tanca totes les finestres (usada 87.50%, coincidències 7)

- tanca totes les finestres. (usada 12.50%, coincidències 1)

close current tab tanca la pestanya actual

- tanca la pestanya actual (usada 100.00%, coincidències 9)

close date data de tancament

- data de tancament (usada 88.89%, coincidències 8)

- data lí­mit (usada 11.11%, coincidències 1)

close dialog tanca el diàleg

- tanca el diàleg (usada 66.67%, coincidències 6)

- tancar diàleg (usada 11.11%, coincidències 1)

- tanca el quadre de diàleg (usada 11.11%, coincidències 1)

- tanca la finestra de diàleg (usada 11.11%, coincidències 1)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 91.67%, coincidències 11)

- tanca document (usada 8.33%, coincidències 1)

close file tanca el fitxer

- tanca el fitxer (usada 66.67%, coincidències 8)

- tanca aquest fitxer (usada 16.67%, coincidències 2)

- tancar el fitxer (usada 16.67%, coincidències 2)

close menu tanca el menú

- tanca el menú (usada 75.00%, coincidències 12)

- tanca menú (usada 12.50%, coincidències 2)

- tancar el menú (usada 6.25%, coincidències 1)

- tancar menú (usada 6.25%, coincidències 1)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 88.89%, coincidències 24)

- tanca altres pestanyes (usada 11.11%, coincidències 3)

close search tanca la cerca

- tanca la cerca (usada 66.67%, coincidències 6)

- tancar la cerca (usada 22.22%, coincidències 2)

- atura la cerca (usada 11.11%, coincidències 1)

close session tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 88.89%, coincidències 8)

- tanca sessió (usada 11.11%, coincidències 1)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 98.68%, coincidències 75)

- tanca pestanya (usada 1.32%, coincidències 1)

close this window tanca aquesta finestra

- tanca aquesta finestra (usada 82.35%, coincidències 14)

- tanca la finestra (usada 11.76%, coincidències 2)

- tanqueu aquesta finestra (usada 5.88%, coincidències 1)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 86.49%, coincidències 64)

- tancar finestra (usada 4.05%, coincidències 3)

- tanca finestra (usada 2.70%, coincidències 2)

- finestra nova (usada 1.35%, coincidències 1)

- tanqueu la finestra (usada 1.35%, coincidències 1)

- tancar la finestra (usada 1.35%, coincidències 1)

- tanca la finestra. (usada 1.35%, coincidències 1)

- close window (usada 1.35%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 86.96%, coincidències 20)

- tanca'l sense desar-lo (usada 4.35%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 4.35%, coincidències 1)

- tanca sense guardar (usada 4.35%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 68.00%, coincidències 51)

- tancada (usada 13.33%, coincidències 10)

- tancat/ada (usada 10.67%, coincidències 8)

- tancades (usada 4.00%, coincidències 3)

- tancat/da (usada 1.33%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.33%, coincidències 1)

- tancats (usada 1.33%, coincidències 1)

closing tancant

- tancant (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'està tancant (usada 23.08%, coincidències 3)

- tancament (usada 15.38%, coincidències 2)

- closing (usada 7.69%, coincidències 1)

closing date data de tancament

- data de tancament (usada 71.43%, coincidències 5)

- data tancament (usada 14.29%, coincidències 1)

- data límit (usada 14.29%, coincidències 1)

clothes roba

- roba (usada 72.73%, coincidències 8)

- clothes (usada 18.18%, coincidències 2)

- vestits (usada 9.09%, coincidències 1)

cloud núvol

- núvol (usada 93.94%, coincidències 31)

- cloud (usada 3.03%, coincidències 1)

- al núvol (usada 3.03%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 14)

cloudy ennuvolat

- ennuvolat (usada 89.66%, coincidències 26)

- núvols (usada 6.90%, coincidències 2)

- nuvolat (usada 3.45%, coincidències 1)

club club

- club (usada 92.86%, coincidències 13)

- garrot (usada 7.14%, coincidències 1)

cluster clúster

- clúster (usada 66.67%, coincidències 10)

- agrupament (usada 13.33%, coincidències 2)

- cluster (usada 6.67%, coincidències 1)

- cúmul (usada 6.67%, coincidències 1)

- títol del clúster (usada 6.67%, coincidències 1)

- clusteritzar (usada 0.00%, coincidències 0)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

clusters clústers

- clústers (usada 44.44%, coincidències 4)

- grups de sectors (usada 22.22%, coincidències 2)

- agrupacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- agrupaments (usada 11.11%, coincidències 1)

- cúmuls (usada 11.11%, coincidències 1)

cm cm

- cm (usada 98.00%, coincidències 49)

- dom (usada 2.00%, coincidències 1)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmd cmd

- cmd (usada 60.00%, coincidències 6)

- ordre (usada 30.00%, coincidències 3)

- ord (usada 10.00%, coincidències 1)

- tecla d'ordre (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 21)

coarse aspre

- aspre (usada 25.00%, coincidències 2)

- bast (usada 12.50%, coincidències 1)

- gruixuda (usada 12.50%, coincidències 1)

- gruixut (usada 12.50%, coincidències 1)

- canvi gran (usada 12.50%, coincidències 1)

- ample (usada 12.50%, coincidències 1)

- tosc (usada 12.50%, coincidències 1)

cocos (keeling) islands illes cocos (keeling)

- illes cocos (keeling) (usada 94.44%, coincidències 17)

- illes cocos o illes keeling (usada 5.56%, coincidències 1)

code codi

- codi (usada 96.04%, coincidències 97)

- code (usada 3.96%, coincidències 4)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

code of conduct codi de conducta

- codi de conducta (usada 100.00%, coincidències 10)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 21)

coffee cafè

- cafè (usada 91.67%, coincidències 11)

- coffee (usada 8.33%, coincidències 1)

col col

- col (usada 88.89%, coincidències 8)

- lembak (usada 11.11%, coincidències 1)

cold fred

- fred (usada 100.00%, coincidències 17)

collaboration col·laboració

- col·laboració (usada 100.00%, coincidències 16)

collapse redueix

- redueix (usada 39.71%, coincidències 27)

- replega (usada 23.53%, coincidències 16)

- col·lapsa (usada 10.29%, coincidències 7)

- tanca (usada 4.41%, coincidències 3)

- contreu (usada 2.94%, coincidències 2)

- plega (usada 2.94%, coincidències 2)

- col·lapsar (usada 2.94%, coincidències 2)

- aglutinar (usada 1.47%, coincidències 1)

- replegar (usada 1.47%, coincidències 1)

- minimitza (usada 1.47%, coincidències 1)

- reduir (usada 1.47%, coincidències 1)

- plegar (usada 1.47%, coincidències 1)

- caiguda (usada 1.47%, coincidències 1)

- contreure menú (usada 1.47%, coincidències 1)

- contraure (usada 1.47%, coincidències 1)

- contrau (usada 1.47%, coincidències 1)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 30.26%, coincidències 23)

- replega-ho tot (usada 13.16%, coincidències 10)

- contreu-ho tot (usada 11.84%, coincidències 9)

- minimitza tot (usada 9.21%, coincidències 7)

- contreure tot (usada 5.26%, coincidències 4)

- col·lapsa-ho tot (usada 5.26%, coincidències 4)

- col·lapsar tot (usada 3.95%, coincidències 3)

- replega'ls tots (usada 3.95%, coincidències 3)

- plegar tot (usada 2.63%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 1.32%, coincidències 1)

- contraure tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- col · lapsar tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- oculta-ho tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- amaga'ls tots (usada 1.32%, coincidències 1)

- contrau-ho tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- redueix tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- replegar-los tots (usada 1.32%, coincidències 1)

- redueixo-ho tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- reduir tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- plega-ho tot (usada 1.32%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 38.46%, coincidències 5)

- col·lapsat (usada 30.77%, coincidències 4)

- s'ha replegat (usada 7.69%, coincidències 1)

- plegat (usada 7.69%, coincidències 1)

- replegat (usada 7.69%, coincidències 1)

- contret (usada 7.69%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 27.27%, coincidències 3)

- intercala (usada 18.18%, coincidències 2)

- compara (usada 9.09%, coincidències 1)

- intercalar (usada 9.09%, coincidències 1)

- ordenar (usada 9.09%, coincidències 1)

- collate (usada 9.09%, coincidències 1)

- acara (usada 9.09%, coincidències 1)

- encadena (usada 9.09%, coincidències 1)

collection col·lecció

- col·lecció (usada 97.50%, coincidències 39)

- collection (usada 2.50%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 88.89%, coincidències 24)

- coleccions (usada 7.41%, coincidències 2)

- coŀleccions (usada 3.70%, coincidències 1)

college facultat/institut

- facultat/institut (usada 30.00%, coincidències 3)

- facultat (usada 30.00%, coincidències 3)

- institut (usada 10.00%, coincidències 1)

- facultat / centre de formació (usada 10.00%, coincidències 1)

- universitat (usada 10.00%, coincidències 1)

- college (usada 10.00%, coincidències 1)

colombia colòmbia

- colòmbia (usada 100.00%, coincidències 33)

colombian peso peso colombià

- peso colombià (usada 88.89%, coincidències 8)

- pes colombià (usada 11.11%, coincidències 1)

colon dos punts

- dos punts (usada 83.33%, coincidències 10)

- colón (usada 8.33%, coincidències 1)

- cometa (usada 8.33%, coincidències 1)

color color

- color (usada 99.54%, coincidències 430)

- colors (usada 0.46%, coincidències 2)

color 1 color 1

- color 1 (usada 100.00%, coincidències 16)

color 2 color 2

- color 2 (usada 100.00%, coincidències 16)

color balance equilibri de color

- equilibri de color (usada 70.59%, coincidències 12)

- balanç de color (usada 29.41%, coincidències 5)

color burn color cremat

- color cremat (usada 41.67%, coincidències 5)

- crema el color (usada 16.67%, coincidències 2)

- cremat cromàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

- subexposar color (c. burn) (usada 8.33%, coincidències 1)

- sobreexposició del color (usada 8.33%, coincidències 1)

- subexposa el color (usada 8.33%, coincidències 1)

- crema (usada 8.33%, coincidències 1)

color chooser selector de color

- selector de color (usada 77.78%, coincidències 7)

- selector de colors (usada 11.11%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 11.11%, coincidències 1)

color correction correcció del color

- correcció del color (usada 57.14%, coincidències 4)

- correcció de color (usada 42.86%, coincidències 3)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 91.67%, coincidències 11)

- profunditat del color (usada 8.33%, coincidències 1)

color dodge color esvaït

- color esvaït (usada 41.67%, coincidències 5)

- esvaïment del color (usada 16.67%, coincidències 2)

- esquivar color (usada 8.33%, coincidències 1)

- sobreexposar color (c. dodge) (usada 8.33%, coincidències 1)

- aclareix el color (usada 8.33%, coincidències 1)

- subexposició del color (usada 8.33%, coincidències 1)

- sobreexposa el color (usada 8.33%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 78.95%, coincidències 15)

- gestió de color (usada 15.79%, coincidències 3)

- gestió dels colors (usada 5.26%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 62.07%, coincidències 18)

- mode del color (usada 27.59%, coincidències 8)

- mode de colors (usada 6.90%, coincidències 2)

- mode color (usada 3.45%, coincidències 1)

color model model de color

- model de color (usada 70.00%, coincidències 7)

- model del color (usada 30.00%, coincidències 3)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 14)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 90.00%, coincidències 18)

- paleta de color (usada 10.00%, coincidències 2)

color picker selector de color

- selector de color (usada 71.88%, coincidències 23)

- selector de colors (usada 9.38%, coincidències 3)

- pipeta (usada 6.25%, coincidències 2)

- capturador de color (usada 6.25%, coincidències 2)

- pren mostra de color (usada 3.12%, coincidències 1)

- el selector pipeta (usada 3.12%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 91.67%, coincidències 11)

- color del perfil (usada 8.33%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 56.76%, coincidències 21)

- esquema de colors (usada 37.84%, coincidències 14)

- combinació de colors (usada 5.41%, coincidències 2)

color schemes esquemes de color

- esquemes de color (usada 80.00%, coincidències 8)

- combinacions de colors (usada 10.00%, coincidències 1)

- esquemes de colors (usada 10.00%, coincidències 1)

color space espai de color

- espai de color (usada 91.30%, coincidències 21)

- espai cromàtic (usada 4.35%, coincidències 1)

- espai del color (usada 4.35%, coincidències 1)

color temperature temperatura de color

- temperatura de color (usada 70.59%, coincidències 12)

- temperatura del color (usada 29.41%, coincidències 5)

color theme color del tema

- color del tema (usada 46.67%, coincidències 7)

- tema de color (usada 40.00%, coincidències 6)

- tema del color (usada 6.67%, coincidències 1)

- tema i color (usada 6.67%, coincidències 1)

colorado colorado

- colorado (usada 100.00%, coincidències 9)

colorful colorit

- colorit (usada 45.45%, coincidències 5)

- acolorit (usada 27.27%, coincidències 3)

- colors (usada 9.09%, coincidències 1)

- colorat (usada 9.09%, coincidències 1)

- multicolor (usada 9.09%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 70.59%, coincidències 12)

- acolorir (usada 11.76%, coincidències 2)

- coloreja (usada 5.88%, coincidències 1)

- to-saturació (usada 5.88%, coincidències 1)

- colorize (usada 5.88%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 133)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 100.00%, coincidències 20)

colour color

- color (usada 100.00%, coincidències 16)

colours colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 9)

cols columnes

- columnes (usada 50.00%, coincidències 4)

- cols (usada 37.50%, coincidències 3)

- col. (usada 12.50%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 99.25%, coincidències 132)

- column (usada 0.75%, coincidències 1)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 11)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 64.29%, coincidències 9)

- capçalera de la columna (usada 28.57%, coincidències 4)

- encapçalament de la columna (usada 7.14%, coincidències 1)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 60.00%, coincidències 6)

- nom de columna (usada 40.00%, coincidències 4)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 44.44%, coincidències 4)

- espaiat entre columnes (usada 33.33%, coincidències 3)

- espai entre columnes (usada 11.11%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 11.11%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 80.00%, coincidències 16)

- amplada de columna (usada 15.00%, coincidències 3)

- amplada de les columnes (usada 5.00%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 99.51%, coincidències 203)

- columns (usada 0.49%, coincidències 1)

combine combina

- combina (usada 76.19%, coincidències 16)

- combinar (usada 19.05%, coincidències 4)

- combine (usada 4.76%, coincidències 1)

combined combinat

- combinat (usada 100.00%, coincidències 10)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 37.50%, coincidències 3)

- marques diacrítiques de combinació (usada 25.00%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 12.50%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 12.50%, coincidències 1)

- combinació de signes diacrític (usada 12.50%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 37.50%, coincidències 3)

- mitges marques de combinació (usada 37.50%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 12.50%, coincidències 1)

- semi-marques combinacionals (usada 12.50%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 93.10%, coincidències 27)

- quadre de combinacions (usada 3.45%, coincidències 1)

- desplegable (usada 3.45%, coincidències 1)

comedy comèdia

- comèdia (usada 100.00%, coincidències 8)

coming soon pròximament

- pròximament (usada 44.44%, coincidències 4)

- properament (usada 33.33%, coincidències 3)

- ben aviat (usada 22.22%, coincidències 2)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 31)

comma () coma ()

- coma () (usada 100.00%, coincidències 9)

command ordre

- ordre (usada 84.52%, coincidències 131)

- comanda (usada 8.39%, coincidències 13)

- comandament (usada 4.52%, coincidències 7)

- command (usada 1.29%, coincidències 2)

- ordres (usada 0.65%, coincidències 1)

- comandaments (usada 0.65%, coincidències 1)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 92.68%, coincidències 38)

- línia d''ordres (usada 2.44%, coincidències 1)

- intèrpret d'ordres (usada 2.44%, coincidències 1)

- ruta al clamav (usada 2.44%, coincidències 1)

command line options opcions de la línia d'ordres

- opcions de la línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 9)

command not found no s'ha trobat l'ordre

- no s'ha trobat l'ordre (usada 70.00%, coincidències 7)

- no s'ha trobat cap ordre (usada 20.00%, coincidències 2)

- no s'ha localitzat l'ordre (usada 10.00%, coincidències 1)

command to execute ordre a executar

- ordre a executar (usada 100.00%, coincidències 10)

commands ordres

- ordres (usada 92.59%, coincidències 50)

- comandes (usada 7.41%, coincidències 4)

comment comentari

- comentari (usada 92.83%, coincidències 272)

- comenta (usada 4.10%, coincidències 12)

- comentar (usada 1.02%, coincidències 3)

- comment (usada 1.02%, coincidències 3)

- comentaris (usada 0.68%, coincidències 2)

- nota (usada 0.34%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 98.98%, coincidències 194)

- comentari (usada 1.02%, coincidències 2)

commercial comercial

- comercial (usada 88.89%, coincidències 8)

- anunci (usada 11.11%, coincidències 1)

commit publica

- publica (usada 17.02%, coincidències 8)

- comet (usada 14.89%, coincidències 7)

- comissió (usada 12.77%, coincidències 6)

- valida (usada 8.51%, coincidències 4)

- confirma (usada 6.38%, coincidències 3)

- publicació (usada 6.38%, coincidències 3)

- entrega (usada 6.38%, coincidències 3)

- commit (usada 4.26%, coincidències 2)

- validació (usada 4.26%, coincidències 2)

- puja (usada 4.26%, coincidències 2)

- aplica (usada 2.13%, coincidències 1)

- d'acord (usada 2.13%, coincidències 1)

- consigna (usada 2.13%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 2.13%, coincidències 1)

- cometre (usada 2.13%, coincidències 1)

- assigna (usada 2.13%, coincidències 1)

- pujada (usada 2.13%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 41.18%, coincidències 7)

- missatge de validació (usada 23.53%, coincidències 4)

- missatge de la comissió (usada 17.65%, coincidències 3)

- missatge de confirmació (usada 5.88%, coincidències 1)

- missatge de publicació (usada 5.88%, coincidències 1)

- missatge d'entrega (usada 5.88%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 76.67%, coincidències 23)

- general (usada 6.67%, coincidències 2)

- àrea comunal (usada 6.67%, coincidències 2)

- normal (usada 3.33%, coincidències 1)

- comuna (usada 3.33%, coincidències 1)

- comunes (usada 3.33%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 89.47%, coincidències 17)

- nom de pila (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom habitual (usada 5.26%, coincidències 1)

common options opcions comunes

- opcions comunes (usada 80.00%, coincidències 8)

- opcions comuns (usada 20.00%, coincidències 2)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 16)

communications comunicacions

- comunicacions (usada 100.00%, coincidències 9)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 32)

community support suport de la comunitat

- suport de la comunitat (usada 33.33%, coincidències 3)

- assistència de la comunitat (usada 22.22%, coincidències 2)

- suport comunitari (usada 22.22%, coincidències 2)

- ajuda de la comunitat (usada 11.11%, coincidències 1)

- assistència comunitària (usada 11.11%, coincidències 1)

comoros comores

- comores (usada 91.30%, coincidències 21)

- comoros (usada 4.35%, coincidències 1)

- les comores (usada 4.35%, coincidències 1)

compact compacte

- compacte (usada 56.41%, coincidències 22)

- compacta (usada 41.03%, coincidències 16)

- compactes (usada 2.56%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact mode mode compacte

- mode compacte (usada 100.00%, coincidències 8)

compact view vista compacta

- vista compacta (usada 77.27%, coincidències 17)

- visualització compacta (usada 22.73%, coincidències 5)

company empresa

- empresa (usada 96.00%, coincidències 48)

- companyia (usada 4.00%, coincidències 2)

company name nom de l'empresa

- nom de l'empresa (usada 76.47%, coincidències 13)

- nom de la companyia (usada 11.76%, coincidències 2)

- raó social (usada 5.88%, coincidències 1)

- nom d'empresa (usada 5.88%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 78.57%, coincidències 44)

- comparar (usada 10.71%, coincidències 6)

- comparació (usada 3.57%, coincidències 2)

- compare (usada 1.79%, coincidències 1)

- compareu (usada 1.79%, coincidències 1)

- compara'ls (usada 1.79%, coincidències 1)

- compara els espais (usada 1.79%, coincidències 1)

compare files compara fitxers

- compara fitxers (usada 70.00%, coincidències 7)

- compara els fitxers (usada 30.00%, coincidències 3)

compare to compara amb

- compara amb (usada 62.50%, coincidències 5)

- comparar amb (usada 25.00%, coincidències 2)

- canvis (usada 12.50%, coincidències 1)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 9)

compass brúixola

- brúixola (usada 72.73%, coincidències 8)

- compàs (usada 27.27%, coincidències 3)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 22)

compilation compilació

- compilació (usada 72.73%, coincidències 8)

- compliació (usada 9.09%, coincidències 1)

- compilation (usada 9.09%, coincidències 1)

- recopilació (usada 9.09%, coincidències 1)

compile compila

- compila (usada 80.00%, coincidències 8)

- construcció (usada 10.00%, coincidències 1)

- compile (usada 10.00%, coincidències 1)

- compilar (usada 0.00%, coincidències 0)

complete complet

- complet (usada 26.00%, coincidències 13)

- completat (usada 24.00%, coincidències 12)

- completa (usada 12.00%, coincidències 6)

- completada (usada 10.00%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 6.00%, coincidències 3)

- completeu (usada 6.00%, coincidències 3)

- acabat (usada 4.00%, coincidències 2)

- realitzat (usada 2.00%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.00%, coincidències 1)

- % completat (usada 2.00%, coincidències 1)

- completar (usada 2.00%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 2.00%, coincidències 1)

- complert (usada 2.00%, coincidències 1)

completed completat

- completat (usada 47.83%, coincidències 44)

- completada (usada 23.91%, coincidències 22)

- acabada (usada 6.52%, coincidències 6)

- acabat (usada 5.43%, coincidències 5)

- finalitzat (usada 3.26%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 3.26%, coincidències 3)

- s'ha completat (usada 2.17%, coincidències 2)

- ha acabat (usada 2.17%, coincidències 2)

- complet (usada 1.09%, coincidències 1)

- feta (usada 1.09%, coincidències 1)

- finalitzada (usada 1.09%, coincidències 1)

- finalitzades (usada 1.09%, coincidències 1)

- completats (usada 1.09%, coincidències 1)

completion compleció

- compleció (usada 75.00%, coincidències 9)

- finalització (usada 16.67%, coincidències 2)

- completesa (usada 8.33%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 100.00%, coincidències 14)

complex number nombre complex

- nombre complex (usada 100.00%, coincidències 25)

component component

- component (usada 93.33%, coincidències 28)

- components (usada 3.33%, coincidències 1)

- per components (usada 3.33%, coincidències 1)

components components

- components (usada 95.83%, coincidències 23)

- component (usada 4.17%, coincidències 1)

compose redacta

- redacta (usada 41.38%, coincidències 12)

- escriviu (usada 17.24%, coincidències 5)

- redactar (usada 13.79%, coincidències 4)

- compon (usada 10.34%, coincidències 3)

- compose (usada 3.45%, coincidències 1)

- nou (usada 3.45%, coincidències 1)

- composa (usada 3.45%, coincidències 1)

- escriu (usada 3.45%, coincidències 1)

- crea (usada 3.45%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

compose message redacta un missatge

- redacta un missatge (usada 46.15%, coincidències 6)

- escriu un missatge (usada 30.77%, coincidències 4)

- redacta el missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- escriu un missatge privat (usada 7.69%, coincidències 1)

- escriviu un missatge (usada 7.69%, coincidències 1)

composer compositor

- compositor (usada 80.95%, coincidències 34)

- editor (usada 7.14%, coincidències 3)

- composer (usada 4.76%, coincidències 2)

- redactor (usada 2.38%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 2.38%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 2.38%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 33.33%, coincidències 3)

- composició (usada 22.22%, coincidències 2)

- compositar (usada 11.11%, coincidències 1)

- composat (usada 11.11%, coincidències 1)

- compon (usada 11.11%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 11.11%, coincidències 1)

compositing composició

- composició (usada 66.67%, coincidències 6)

- compositació (usada 11.11%, coincidències 1)

- compositar (usada 11.11%, coincidències 1)

- compon (usada 11.11%, coincidències 1)

composition composició

- composició (usada 66.67%, coincidències 10)

- redacció (usada 33.33%, coincidències 5)

compound composició

- composició (usada 50.00%, coincidències 5)

- compost (usada 40.00%, coincidències 4)

- compound (usada 10.00%, coincidències 1)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 77.42%, coincidències 24)

- compressió (usada 16.13%, coincidències 5)

- comprimir (usada 6.45%, coincidències 2)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compressed comprimit

- comprimit (usada 84.62%, coincidències 11)

- amb compressió (usada 7.69%, coincidències 1)

- compressed (usada 7.69%, coincidències 1)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 48)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 15)

compression ratio relació de compressió

- relació de compressió (usada 37.50%, coincidències 3)

- ràtio de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- nivell de compressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- ratio de compressió (usada 12.50%, coincidències 1)

computer ordinador

- ordinador (usada 96.43%, coincidències 54)

- ordinadors (usada 1.79%, coincidències 1)

- computer (usada 1.79%, coincidències 1)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

computer name nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 90.91%, coincidències 10)

- nom d'ordinador (usada 9.09%, coincidències 1)

concatenate concatena

- concatena (usada 90.91%, coincidències 10)

- concatenate (usada 9.09%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 13)

concrete formigó

- formigó (usada 87.50%, coincidències 7)

- ciment (usada 12.50%, coincidències 1)

condensed condensat

- condensat (usada 60.00%, coincidències 6)

- condensada (usada 40.00%, coincidències 4)

condition condició

- condició (usada 98.46%, coincidències 64)

- estat (usada 1.54%, coincidències 1)

conditional formatting format condicional

- format condicional (usada 57.14%, coincidències 8)

- formatació condicional (usada 42.86%, coincidències 6)

conditions condicions

- condicions (usada 96.97%, coincidències 32)

- definir condicions (usada 3.03%, coincidències 1)

conductor director

- director (usada 63.64%, coincidències 7)

- conductor (usada 27.27%, coincidències 3)

- director d'orquestra (usada 9.09%, coincidències 1)

cone con

- con (usada 93.33%, coincidències 14)

- conus (usada 6.67%, coincidències 1)

conference conferència

- conferència (usada 75.00%, coincidències 6)

- congrés (usada 12.50%, coincidències 1)

- conference (usada 12.50%, coincidències 1)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 21)

config configuració

- configuració (usada 58.33%, coincidències 14)

- config (usada 29.17%, coincidències 7)

- paràmetres (usada 4.17%, coincidències 1)

- configurar (usada 4.17%, coincidències 1)

- configura (usada 4.17%, coincidències 1)

configuration configuració

- configuració (usada 100.00%, coincidències 91)

configuration error error de configuració

- error de configuració (usada 63.64%, coincidències 7)

- hi ha un error en la configuració (usada 18.18%, coincidències 2)

- erros de configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

- error en la configuració (usada 9.09%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 89.47%, coincidències 17)

- arxiu de configuració (usada 10.53%, coincidències 2)

configurations configuracions

- configuracions (usada 87.50%, coincidències 7)

- configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

configure configura

- configura (usada 85.26%, coincidències 133)

- configurar (usada 8.97%, coincidències 14)

- configuració (usada 5.77%, coincidències 9)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 58.33%, coincidències 7)

- configurant (usada 25.00%, coincidències 3)

- configuració (usada 8.33%, coincidències 1)

- es configura (usada 8.33%, coincidències 1)

confirm confirma

- confirma (usada 40.89%, coincidències 92)

- confirmeu-ho (usada 31.56%, coincidències 71)

- confirmar (usada 10.22%, coincidències 23)

- confirmació (usada 9.33%, coincidències 21)

- confirmeu (usada 5.33%, coincidències 12)

- d'acord (usada 0.44%, coincidències 1)

- confirma extensió (usada 0.44%, coincidències 1)

- confirmeu la comprovació (usada 0.44%, coincidències 1)

- confirmo (usada 0.44%, coincidències 1)

- comfirma (usada 0.44%, coincidències 1)

- confirma-ho (usada 0.44%, coincidències 1)

confirm delete confirma la supressió

- confirma la supressió (usada 48.28%, coincidències 14)

- confirmeu la supressió (usada 20.69%, coincidències 6)

- confirmació de la supressió (usada 6.90%, coincidències 2)

- confirma l'esborrat (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirma eliminar (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirmació de supressió (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirmeu que voleu suprimir (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirma abans de suprimir (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirmar eliminació (usada 3.45%, coincidències 1)

confirm deletion confirmeu la supressió

- confirmeu la supressió (usada 31.03%, coincidències 9)

- confirma la supressió (usada 20.69%, coincidències 6)

- confirmació de la supressió (usada 17.24%, coincidències 5)

- en confirmar la supressió (usada 10.34%, coincidències 3)

- confirmació de l'eliminació (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirmar l'esborrament (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirmeu l'eliminació (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirma l'eliminació (usada 3.45%, coincidències 1)

- confirma supressió (usada 3.45%, coincidències 1)

confirm email address confirmeu l'adreça de correu electrònic

- confirmeu l'adreça de correu electrònic (usada 33.33%, coincidències 3)

- confirmeu l'adreça electrònica (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirmar adreça de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrónic (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirma l'adreça de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirmeu l'adreça de correu (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirma la teva adreça de correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

confirm new password confirma la contrasenya nova

- confirma la contrasenya nova (usada 23.81%, coincidències 5)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 19.05%, coincidències 4)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 19.05%, coincidències 4)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 9.52%, coincidències 2)

- confirma contrasenya nova (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmació de la nova contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmeu la nova clau de pas (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmi la nova contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirmar nova contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

- confirma la nova contrasenya (usada 4.76%, coincidències 1)

confirm overwrite confirma la sobreescriptura

- confirma la sobreescriptura (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de sobreescriptura (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmació de la sobreescriptura (usada 12.50%, coincidències 1)

- conformeu la sobreescriptura (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma sobreescriptura (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirma abans de sobreescriure (usada 12.50%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 40.00%, coincidències 32)

- confirma la contrasenya (usada 27.50%, coincidències 22)

- confirmar contrasenya (usada 10.00%, coincidències 8)

- confirma contrasenya (usada 6.25%, coincidències 5)

- confirmació de la contrasenya (usada 5.00%, coincidències 4)

- confirmar la contrasenya (usada 5.00%, coincidències 4)

- confirmació de contrasenya (usada 2.50%, coincidències 2)

- confirmeu contrasenya (usada 1.25%, coincidències 1)

- confirmar la clau de pas (usada 1.25%, coincidències 1)

- confirmeu la clau (usada 1.25%, coincidències 1)

confirm removal confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirma l'eliminació (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmació de l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirmeu l'eliminació (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 50)

confirmations confirmacions

- confirmacions (usada 100.00%, coincidències 10)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 72.73%, coincidències 16)

- confirmada (usada 22.73%, coincidències 5)

- s'ha confirmat (usada 4.55%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 96.00%, coincidències 24)

- conflict (usada 4.00%, coincidències 1)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 82.35%, coincidències 14)

- entra en conflicte (usada 11.76%, coincidències 2)

- té conflicte amb (usada 5.88%, coincidències 1)

congo congo

- congo (usada 100.00%, coincidències 14)

congratulations! felicitats!

- felicitats! (usada 50.00%, coincidències 8)

- enhorabona! (usada 31.25%, coincidències 5)

- felicitacions! (usada 12.50%, coincidències 2)

- felicitacions (usada 6.25%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 80.14%, coincidències 113)

- connectar (usada 7.80%, coincidències 11)

- connecta't (usada 3.55%, coincidències 5)

- connexió (usada 1.42%, coincidències 2)

- connecta-hi (usada 1.42%, coincidències 2)

- connectat (usada 1.42%, coincidències 2)

- envia sol·licitud de contacte (usada 1.42%, coincidències 2)

- connecteu (usada 0.71%, coincidències 1)

- connectar-se a (usada 0.71%, coincidències 1)

- connect (usada 0.71%, coincidències 1)

- connecteu-vos amb nosaltres (usada 0.71%, coincidències 1)

connect to server connecta al servidor

- connecta al servidor (usada 28.57%, coincidències 8)

- connecta amb el servidor (usada 25.00%, coincidències 7)

- connecta't al servidor (usada 21.43%, coincidències 6)

- connecta a un servidor (usada 7.14%, coincidències 2)

- connectar al servidor (usada 7.14%, coincidències 2)

- connectat al servidor (usada 3.57%, coincidències 1)

- connecta't a un servidor (usada 3.57%, coincidències 1)

- connecta''t a un servidor (usada 3.57%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 92.31%, coincidències 96)

- connectades (usada 1.92%, coincidències 2)

- s'ha connectat (usada 1.92%, coincidències 2)

- amb connexió (usada 0.96%, coincidències 1)

- conectat (usada 0.96%, coincidències 1)

- connectada (usada 0.96%, coincidències 1)

- connected (usada 0.96%, coincidències 1)

connected devices dispositius connectats

- dispositius connectats (usada 100.00%, coincidències 9)

connected to connectat a

- connectat a (usada 100.00%, coincidències 7)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 66.35%, coincidències 69)

- connectant (usada 27.88%, coincidències 29)

- es connecta (usada 0.96%, coincidències 1)

- com connectar (usada 0.96%, coincidències 1)

- connexió en marxa (usada 0.96%, coincidències 1)

- està connectant (usada 0.96%, coincidències 1)

- s''està connectant (usada 0.96%, coincidències 1)

- connectant-se (usada 0.96%, coincidències 1)

connection connexió

- connexió (usada 98.31%, coincidències 58)

- connexions (usada 1.69%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 56.25%, coincidències 9)

- connexió tancada (usada 43.75%, coincidències 7)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 76.19%, coincidències 16)

- error en la connexió (usada 9.52%, coincidències 2)

- error de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- hi ha un error de connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'ha produït un error de connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 56.52%, coincidències 26)

- la connexió ha fallat (usada 15.22%, coincidències 7)

- ha fallat la connexió. (usada 13.04%, coincidències 6)

- error de connexió (usada 6.52%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en la connexió (usada 2.17%, coincidències 1)

- la conexió a fallat (usada 2.17%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 2.17%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 2.17%, coincidències 1)

connection lost s'ha perdut la connexió

- s'ha perdut la connexió (usada 70.00%, coincidències 7)

- connexió perduda (usada 30.00%, coincidències 3)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 73.68%, coincidències 14)

- s'ha refusat la connexió (usada 21.05%, coincidències 4)

- connexió refusada (usada 5.26%, coincidències 1)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 42.86%, coincidències 9)

- paràmetres de connexió (usada 23.81%, coincidències 5)

- configuració de la connexió (usada 14.29%, coincidències 3)

- ajusts de la connexió (usada 9.52%, coincidències 2)

- arranjament de connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

- opcions de la connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

connection status estat de la connexió

- estat de la connexió (usada 62.50%, coincidències 5)

- estat de connexió (usada 37.50%, coincidències 3)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 22.22%, coincidències 4)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 22.22%, coincidències 4)

- la connexió ha caducat (usada 11.11%, coincidències 2)

- temps de connexió excedit (usada 11.11%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'ha excedit el temps d'espera (usada 5.56%, coincidències 1)

- no s'ha pogut connectar (usada 5.56%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps (usada 5.56%, coincidències 1)

- la connexió ha superat el temps límit (usada 5.56%, coincidències 1)

connection timeout s'ha excedit el temps d'espera de la connexió

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió (usada 18.18%, coincidències 2)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- retard de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha esgotat el temps de connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'ha acabat el temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

- la connexió ha excedit el temps d'espera (usada 9.09%, coincidències 1)

- temps d'espera de connexió esgotat (usada 9.09%, coincidències 1)

- connexió finalitzada (usada 9.09%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 24)

connections connexions

- connexions (usada 92.68%, coincidències 38)

- contactes (usada 7.32%, coincidències 3)

connectivity connectivitat

- connectivitat (usada 100.00%, coincidències 9)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 19)

console consola

- consola (usada 88.57%, coincidències 31)

- terminal (usada 5.71%, coincidències 2)

- console (usada 2.86%, coincidències 1)

- configuració avançada del lloc (usada 2.86%, coincidències 1)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 31)

constant bitrate taxa de bits constant

- taxa de bits constant (usada 88.89%, coincidències 8)

- velocitat de bits constant (usada 11.11%, coincidències 1)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 12)

constraint restricció

- restricció (usada 86.67%, coincidències 13)

- constraint (usada 6.67%, coincidències 1)

- constricció (usada 6.67%, coincidències 1)

constraints restriccions

- restriccions (usada 94.44%, coincidències 17)

- constraints (usada 5.56%, coincidències 1)

construction construcció

- construcció (usada 92.31%, coincidències 12)

- en construcció (usada 7.69%, coincidències 1)

consumer key clau del consumidor

- clau del consumidor (usada 22.22%, coincidències 2)

- clau del client (usada 22.22%, coincidències 2)

- clau de consumidor (usada 22.22%, coincidències 2)

- clau d''usuari (usada 11.11%, coincidències 1)

- clau (usada 11.11%, coincidències 1)

- clau (admin) (usada 11.11%, coincidències 1)

contact contacte

- contacte (usada 93.41%, coincidències 85)

- contacteu (usada 2.20%, coincidències 2)

- contactar (usada 2.20%, coincidències 2)

- contacta (usada 2.20%, coincidències 2)

contact details detalls del contacte

- detalls del contacte (usada 66.67%, coincidències 8)

- detalls de contacte (usada 16.67%, coincidències 2)

- dades de contacte (usada 16.67%, coincidències 2)

contact form formulari de contacte

- formulari de contacte (usada 81.82%, coincidències 9)

- mostra el formulari de contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

- formulari contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 81.82%, coincidències 9)

- contact info (usada 9.09%, coincidències 1)

- informació del contacte (usada 9.09%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 86.96%, coincidències 20)

- informació del contacte (usada 13.04%, coincidències 3)

contact name nom del contacte

- nom del contacte (usada 60.00%, coincidències 9)

- nom de contacte (usada 40.00%, coincidències 6)

contact support contacteu amb l'assistència

- contacteu amb l'assistència (usada 33.33%, coincidències 3)

- contact support (usada 11.11%, coincidències 1)

- contacte amb l'assistència (usada 11.11%, coincidències 1)

- contactar amb el suport (usada 11.11%, coincidències 1)

- posar-se en contacte amb el servei d'assistència (usada 11.11%, coincidències 1)

- contacta amb l'assistència (usada 11.11%, coincidències 1)

- contacteu amb suport (usada 11.11%, coincidències 1)

contact us contacteu-nos

- contacteu-nos (usada 39.47%, coincidències 15)

- contacta'ns (usada 26.32%, coincidències 10)

- contacteu amb nosaltres (usada 21.05%, coincidències 8)

- contacte (usada 7.89%, coincidències 3)

- contacta amb nosaltres (usada 2.63%, coincidències 1)

- contacta (usada 2.63%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 83)

contain conté

- conté (usada 72.73%, coincidències 8)

- contén (usada 9.09%, coincidències 1)

- que continguin (usada 9.09%, coincidències 1)

- contenen (usada 9.09%, coincidències 1)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 25)

contains conté

- conté (usada 92.75%, coincidències 64)

- contingut (usada 7.25%, coincidències 5)

content contingut

- contingut (usada 95.97%, coincidències 119)

- continguts (usada 2.42%, coincidències 3)

- content (usada 1.61%, coincidències 2)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 93.10%, coincidències 27)

- tipus de continguts (usada 3.45%, coincidències 1)

- tipus del contingut (usada 3.45%, coincidències 1)

content types tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 88.89%, coincidències 8)

- tipus de continguts (usada 11.11%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 59.80%, coincidències 61)

- continguts (usada 39.22%, coincidències 40)

- contents (usada 0.98%, coincidències 1)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 97.30%, coincidències 36)

- contextual (usada 2.70%, coincidències 1)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 21)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 90.91%, coincidències 10)

- menús de context (usada 9.09%, coincidències 1)

continent continent

- continent (usada 100.00%, coincidències 13)

continue continua

- continua (usada 89.49%, coincidències 264)

- continuar (usada 8.81%, coincidències 26)

- continue (usada 0.68%, coincidències 2)

- continu (usada 0.34%, coincidències 1)

- contínua (usada 0.34%, coincidències 1)

- endavant (usada 0.34%, coincidències 1)

continue anyway continua igualment

- continua igualment (usada 50.00%, coincidències 6)

- continuar de totes maneres (usada 25.00%, coincidències 3)

- continua tanmateix (usada 16.67%, coincidències 2)

- continuar igualment (usada 8.33%, coincidències 1)

continue editing continua editant

- continua editant (usada 64.71%, coincidències 11)

- continua l'edició (usada 23.53%, coincidències 4)

- continua amb l'edició (usada 5.88%, coincidències 1)

- continuar les modificacions (usada 5.88%, coincidències 1)

continue? voleu continuar?

- voleu continuar? (usada 33.33%, coincidències 3)

- continuar? (usada 22.22%, coincidències 2)

- continuo? (usada 22.22%, coincidències 2)

- continua? (usada 11.11%, coincidències 1)

- vols continuar? (usada 11.11%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 83.72%, coincidències 36)

- contínua (usada 9.30%, coincidències 4)

- continuous (usada 2.33%, coincidències 1)

- sense interrupció (usada 2.33%, coincidències 1)

- continuu (usada 2.33%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 75.00%, coincidències 9)

- vora (usada 25.00%, coincidències 3)

contract contracte

- contracte (usada 75.00%, coincidències 6)

- contreu (usada 12.50%, coincidències 1)

- contrau (usada 12.50%, coincidències 1)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 70)

contribute contribuïu-hi

- contribuïu-hi (usada 17.86%, coincidències 5)

- contribueix (usada 10.71%, coincidències 3)

- col·laboreu‑hi (usada 10.71%, coincidències 3)

- col·laboreu (usada 7.14%, coincidències 2)

- col·labora (usada 7.14%, coincidències 2)

- contribuir (usada 7.14%, coincidències 2)

- contribució (usada 7.14%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 7.14%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 3.57%, coincidències 1)

- col·laborar (usada 3.57%, coincidències 1)

- col·laboracions (usada 3.57%, coincidències 1)

- col·laboreu-hi (usada 3.57%, coincidències 1)

- contribuïu (usada 3.57%, coincidències 1)

- contribute (usada 3.57%, coincidències 1)

- col·laboració (usada 3.57%, coincidències 1)

contributions contribucions

- contribucions (usada 73.91%, coincidències 17)

- aportacions (usada 13.04%, coincidències 3)

- col·laboracions (usada 8.70%, coincidències 2)

- donacions (usada 4.35%, coincidències 1)

contributor col·laborador

- col·laborador (usada 57.89%, coincidències 11)

- contribuïdor (usada 26.32%, coincidències 5)

- contribuent (usada 5.26%, coincidències 1)

- participant (usada 5.26%, coincidències 1)

- col·laborador/a (usada 5.26%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 62.22%, coincidències 28)

- contribuïdors (usada 31.11%, coincidències 14)

- col·laboració (usada 2.22%, coincidències 1)

- persones que han contribuït (usada 2.22%, coincidències 1)

- contribuents (usada 2.22%, coincidències 1)

control control

- control (usada 97.87%, coincidències 46)

- tecla de control esquerre (usada 2.13%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control panel tauler de control

- tauler de control (usada 66.67%, coincidències 8)

- perfil (usada 8.33%, coincidències 1)

- panell de control (usada 8.33%, coincidències 1)

- plafó de control (usada 8.33%, coincidències 1)

- centre de control (usada 8.33%, coincidències 1)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 87.50%, coincidències 7)

- pictogrames de control (usada 12.50%, coincidències 1)

controller controlador

- controlador (usada 95.83%, coincidències 23)

- comandament (usada 4.17%, coincidències 1)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controllers controladors

- controladors (usada 50.00%, coincidències 6)

- comandaments (usada 33.33%, coincidències 4)

- controladores (usada 16.67%, coincidències 2)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 42)

conversation conversa

- conversa (usada 95.00%, coincidències 19)

- conversació (usada 5.00%, coincidències 1)

conversations converses

- converses (usada 90.91%, coincidències 20)

- xats personals (usada 4.55%, coincidències 1)

- xats (usada 4.55%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 95.45%, coincidències 21)

- conversion (usada 4.55%, coincidències 1)

convert converteix

- converteix (usada 79.10%, coincidències 53)

- convertir (usada 8.96%, coincidències 6)

- conversió (usada 4.48%, coincidències 3)

- convert (usada 4.48%, coincidències 3)

- convertir en (usada 1.49%, coincidències 1)

- conveteix (usada 1.49%, coincidències 1)

convert to converteix a

- converteix a (usada 78.95%, coincidències 15)

- convertir en (usada 5.26%, coincidències 1)

- converteix en (usada 5.26%, coincidències 1)

- conversió a (usada 5.26%, coincidències 1)

- convertir a (usada 5.26%, coincidències 1)

converter convertidor

- convertidor (usada 84.62%, coincidències 11)

- conversor (usada 7.69%, coincidències 1)

- conversió (usada 7.69%, coincidències 1)

cook islands illes cook

- illes cook (usada 100.00%, coincidències 22)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 11)

cookies galetes

- galetes (usada 97.50%, coincidències 39)

- cookies (usada 2.50%, coincidències 1)

cooking cuina

- cuina (usada 55.56%, coincidències 5)

- cuinant (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 11.11%, coincidències 1)

- cuinat (usada 11.11%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 22.22%, coincidències 4)

- fred (usada 16.67%, coincidències 3)

- refreda (usada 16.67%, coincidències 3)

- bonica (usada 5.56%, coincidències 1)

- original (usada 5.56%, coincidències 1)

- guapo (usada 5.56%, coincidències 1)

- refredar (usada 5.56%, coincidències 1)

- ben parit (usada 5.56%, coincidències 1)

- simpàtic (usada 5.56%, coincidències 1)

- genial (usada 5.56%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 5.56%, coincidències 1)

coordinates coordenades

- coordenades (usada 96.77%, coincidències 30)

- coordina (usada 3.23%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 61.29%, coincidències 19)

- s'ha copiat (usada 25.81%, coincidències 8)

- copiat(s) (usada 6.45%, coincidències 2)

- s''ha copiat (usada 3.23%, coincidències 1)

- copiada (usada 3.23%, coincidències 1)

copied to clipboard copiat al porta-retalls

- copiat al porta-retalls (usada 52.94%, coincidències 18)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 35.29%, coincidències 12)

- s'ha copiat al porta-retalls. (usada 2.94%, coincidències 1)

- copiat al porta-paper (usada 2.94%, coincidències 1)

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 2.94%, coincidències 1)

- copiat al portapapers (usada 2.94%, coincidències 1)

copied! s'ha copiat!

- s'ha copiat! (usada 46.15%, coincidències 6)

- copiat! (usada 38.46%, coincidències 5)

- s'ha copiat (usada 15.38%, coincidències 2)

copies còpies

- còpies (usada 96.15%, coincidències 25)

- copies (usada 3.85%, coincidències 1)

copper coure

- coure (usada 100.00%, coincidències 7)

coptic copte

- copte (usada 95.00%, coincidències 19)

- copt (usada 5.00%, coincidències 1)

copy copia

- copia (usada 88.08%, coincidències 436)

- copiar (usada 6.26%, coincidències 31)

- còpia (usada 4.44%, coincidències 22)

- copia-ho (usada 0.40%, coincidències 2)

- còpiar (usada 0.20%, coincidències 1)

- %copia (usada 0.20%, coincidències 1)

- copy (usada 0.20%, coincidències 1)

- duplica (usada 0.20%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 91.67%, coincidències 11)

- copiar l'adreça (usada 8.33%, coincidències 1)

copy all copia-ho tot

- copia-ho tot (usada 53.85%, coincidències 7)

- copiar tot (usada 30.77%, coincidències 4)

- copia tot (usada 15.38%, coincidències 2)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 60.00%, coincidències 6)

- copiar i enganxar (usada 40.00%, coincidències 4)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 47.62%, coincidències 10)

- copia l'adreça de correu (usada 42.86%, coincidències 9)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'adreça de correu electrònic (usada 4.76%, coincidències 1)

copy from copia de

- copia de (usada 50.00%, coincidències 5)

- copia des de (usada 40.00%, coincidències 4)

- copiar des de (usada 10.00%, coincidències 1)

copy here copia aquí

- copia aquí (usada 89.47%, coincidències 17)

- copia-ho aquí (usada 10.53%, coincidències 2)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 96.67%, coincidències 29)

- copiar imatge (usada 3.33%, coincidències 1)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 82.98%, coincidències 39)

- copiar enllaç (usada 8.51%, coincidències 4)

- copiar l'enllaç (usada 4.26%, coincidències 2)

- còpia l'enllaç (usada 2.13%, coincidències 1)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 2.13%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 90.48%, coincidències 19)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia adreça de l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 78.57%, coincidències 11)

- copia l'enllaç (usada 21.43%, coincidències 3)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 92.31%, coincidències 12)

- copiar ubicació (usada 7.69%, coincidències 1)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 76.92%, coincidències 10)

- copia'n el camí (usada 15.38%, coincidències 2)

- copia camí (usada 7.69%, coincidències 1)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 92.86%, coincidències 13)

- copiar selecció (usada 7.14%, coincidències 1)

copy text copia el text

- copia el text (usada 78.95%, coincidències 15)

- copiar text (usada 10.53%, coincidències 2)

- copiar el text (usada 10.53%, coincidències 2)

copy to copia a

- copia a (usada 85.71%, coincidències 30)

- còpia a (usada 14.29%, coincidències 5)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 72.45%, coincidències 71)

- copiar al porta-retalls (usada 7.14%, coincidències 7)

- copia-ho al porta-retalls (usada 4.08%, coincidències 4)

- copiar al portapapers (usada 3.06%, coincidències 3)

- copia al portaretalls (usada 3.06%, coincidències 3)

- còpia al portapapers (usada 2.04%, coincidències 2)

- copia al clipboard (usada 1.02%, coincidències 1)

- copiar a porta-retalls (usada 1.02%, coincidències 1)

- copia al portapapers (usada 1.02%, coincidències 1)

- copia (usada 1.02%, coincidències 1)

- copia-ho al portaretalls (usada 1.02%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-papers (usada 1.02%, coincidències 1)

- copia al porta-papers (usada 1.02%, coincidències 1)

- còpia cap al porta-retalls (usada 1.02%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 80.95%, coincidències 17)

- copia l'enllaç (usada 4.76%, coincidències 1)

- copiar url (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia url (usada 4.76%, coincidències 1)

- copia l'adreça (usada 4.76%, coincidències 1)

copying s'està copiant

- s'està copiant (usada 42.86%, coincidències 9)

- copiant (usada 23.81%, coincidències 5)

- còpia (usada 9.52%, coincidències 2)

- es copia (usada 9.52%, coincidències 2)

- llicència (usada 4.76%, coincidències 1)

- drets d'autor (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 4.76%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 55.56%, coincidències 10)

- s'estan copiant fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- còpia dels fitxers (usada 11.11%, coincidències 2)

- es copien fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- es copien els fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- quan es copiïn fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

- copiant fitxers (usada 5.56%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 54.93%, coincidències 39)

- drets d'autor (usada 38.03%, coincidències 27)

- drets de còpia (usada 2.82%, coincidències 2)

- dret de reproducció (usada 1.41%, coincidències 1)

- dret d'autor (usada 1.41%, coincidències 1)

- llicència (usada 1.41%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 83.33%, coincidències 15)

- core (usada 11.11%, coincidències 2)

- ànima (usada 5.56%, coincidències 1)

cores nuclis

- nuclis (usada 90.00%, coincidències 9)

- selecciona el nucli (usada 10.00%, coincidències 1)

cork cork

- cork (usada 55.56%, coincidències 5)

- suro (usada 44.44%, coincidències 4)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 14)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 83.33%, coincidències 15)

- radi de les cantonades (usada 11.11%, coincidències 2)

- radi de lacantonada (usada 5.56%, coincidències 1)

corners cantonades

- cantonades (usada 70.00%, coincidències 7)

- racons (usada 10.00%, coincidències 1)

- vèrtexs (usada 10.00%, coincidències 1)

- arestes (usada 10.00%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 14)

correct correcte

- correcte (usada 66.67%, coincidències 18)

- corregeix (usada 18.52%, coincidències 5)

- correcta (usada 7.41%, coincidències 2)

- correccions (usada 3.70%, coincidències 1)

- correctes (usada 3.70%, coincidències 1)

correct answer resposta correcta

- resposta correcta (usada 100.00%, coincidències 10)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 13)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 17)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 15)

cosh cosh

- cosh (usada 77.78%, coincidències 7)

- cosh (cosinus hiperbòlic) (usada 11.11%, coincidències 1)

- ch (usada 11.11%, coincidències 1)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 23)

cost cost

- cost (usada 97.56%, coincidències 40)

- preu (usada 2.44%, coincidències 1)

costa rica costa rica

- costa rica (usada 100.00%, coincidències 28)

cote d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 100.00%, coincidències 10)

count compta

- compta (usada 33.05%, coincidències 39)

- recompte (usada 24.58%, coincidències 29)

- compte (usada 11.02%, coincidències 13)

- comptador (usada 8.47%, coincidències 10)

- nombre (usada 6.78%, coincidències 8)

- comptatge (usada 4.24%, coincidències 5)

- comptar (usada 3.39%, coincidències 4)

- quantitat (usada 2.54%, coincidències 3)

- count (usada 1.69%, coincidències 2)

- impressions (usada 0.85%, coincidències 1)

- suma (usada 0.85%, coincidències 1)

- total (usada 0.85%, coincidències 1)

- compt (usada 0.85%, coincidències 1)

- comte (usada 0.85%, coincidències 1)

countdown compte enrere

- compte enrere (usada 80.00%, coincidències 8)

- temporitzador (usada 10.00%, coincidències 1)

- compte enrrere (usada 10.00%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 87.50%, coincidències 21)

- comptador numèric (usada 8.33%, coincidències 2)

- recompte (usada 4.17%, coincidències 1)

counterclockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 36.36%, coincidències 4)

- en sentit antihorari (usada 27.27%, coincidències 3)

- cap a l'esquerra (usada 18.18%, coincidències 2)

- antihorària (usada 9.09%, coincidències 1)

- antihorari (usada 9.09%, coincidències 1)

countries països

- països (usada 95.65%, coincidències 22)

- estats (usada 4.35%, coincidències 1)

country país

- país (usada 91.87%, coincidències 113)

- country (usada 4.07%, coincidències 5)

- estat (usada 2.44%, coincidències 3)

- país/estat (usada 1.63%, coincidències 2)

country code codi de país

- codi de país (usada 77.27%, coincidències 17)

- codi del país (usada 18.18%, coincidències 4)

- codi internacional (usada 4.55%, coincidències 1)

county comarca

- comarca (usada 31.25%, coincidències 5)

- comtat (usada 25.00%, coincidències 4)

- comptat (usada 18.75%, coincidències 3)

- país (usada 6.25%, coincidències 1)

- comarca/comtat (usada 6.25%, coincidències 1)

- county (usada 6.25%, coincidències 1)

- província (usada 6.25%, coincidències 1)

course curs

- curs (usada 82.35%, coincidències 28)

- camí (usada 11.76%, coincidències 4)

- de curs (usada 2.94%, coincidències 1)

- rumb (usada 2.94%, coincidències 1)

course name nom del curs

- nom del curs (usada 70.00%, coincidències 7)

- nom del camp (usada 30.00%, coincidències 3)

courses cursos

- cursos (usada 100.00%, coincidències 11)

cover coberta

- coberta (usada 61.76%, coincidències 21)

- portada (usada 17.65%, coincidències 6)

- caràtula (usada 14.71%, coincidències 5)

- cobertura (usada 2.94%, coincidències 1)

- cobreix (usada 2.94%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

cover image imatge de portada

- imatge de portada (usada 30.77%, coincidències 4)

- imatge de la coberta (usada 23.08%, coincidències 3)

- caràtula (usada 15.38%, coincidències 2)

- imatge de la portada (usada 15.38%, coincidències 2)

- imatge de coberta (usada 15.38%, coincidències 2)

coverage cobertura

- cobertura (usada 94.12%, coincidències 16)

- abast (usada 5.88%, coincidències 1)

cpu cpu

- cpu (usada 97.56%, coincidències 40)

- processador (usada 2.44%, coincidències 1)

cpu load càrrega de la cpu

- càrrega de la cpu (usada 71.43%, coincidències 5)

- càrrega de cpu (usada 28.57%, coincidències 2)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 68.75%, coincidències 11)

- ús de cpu (usada 31.25%, coincidències 5)

crater cràter

- cràter (usada 60.00%, coincidències 6)

- copa (usada 20.00%, coincidències 2)

- copa (crater) (usada 20.00%, coincidències 2)

create crea

- crea (usada 82.63%, coincidències 176)

- crear (usada 15.49%, coincidències 33)

- creació (usada 0.94%, coincidències 2)

- doblegar (usada 0.47%, coincidències 1)

- create (usada 0.47%, coincidències 1)

create account crea un compte

- crea un compte (usada 52.17%, coincidències 12)

- crear compte (usada 13.04%, coincidències 3)

- creeu un compte (usada 13.04%, coincidències 3)

- crea compte (usada 8.70%, coincidències 2)

- crea el compte (usada 4.35%, coincidències 1)

- crear un compte (usada 4.35%, coincidències 1)

- crea un compte nou (usada 4.35%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 50.00%, coincidències 10)

- crear un compte (usada 40.00%, coincidències 8)

- creació d'un compte (usada 5.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 5.00%, coincidències 1)

create archive crea un arxiu

- crea un arxiu (usada 77.78%, coincidències 7)

- comprimeix el fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea arxiu (usada 11.11%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 85.71%, coincidències 12)

- crea directori (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear directori (usada 7.14%, coincidències 1)

create event crea un esdeveniment

- crea un esdeveniment (usada 77.78%, coincidències 7)

- crear esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea esdeveniment (usada 11.11%, coincidències 1)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 74.36%, coincidències 29)

- crea la carpeta (usada 7.69%, coincidències 3)

- crea carpeta (usada 7.69%, coincidències 3)

- crea un directori (usada 2.56%, coincidències 1)

- crear carpeta (usada 2.56%, coincidències 1)

- crear directori (usada 2.56%, coincidències 1)

- configuració avançada del lloc (usada 2.56%, coincidències 1)

create group crea un grup

- crea un grup (usada 47.37%, coincidències 9)

- crea grup (usada 26.32%, coincidències 5)

- crear grup (usada 15.79%, coincidències 3)

- crea el grup (usada 5.26%, coincidències 1)

- crear el grup (usada 5.26%, coincidències 1)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 63.16%, coincidències 12)

- crea enllaç (usada 15.79%, coincidències 3)

- crear enllaç (usada 10.53%, coincidències 2)

- crea'n un enllaç (usada 5.26%, coincidències 1)

- crear link (usada 5.26%, coincidències 1)

create new crea nou

- crea nou (usada 25.93%, coincidències 14)

- crea'n un de nou (usada 24.07%, coincidències 13)

- crea (usada 18.52%, coincidències 10)

- crear nou (usada 7.41%, coincidències 4)

- crea nova (usada 7.41%, coincidències 4)

- crea un nou (usada 5.56%, coincidències 3)

- crear-ne un altre (usada 1.85%, coincidències 1)

- crea un perfil nou (usada 1.85%, coincidències 1)

- crea'n una de nova (usada 1.85%, coincidències 1)

- crea un element nou (usada 1.85%, coincidències 1)

- crea'n una nova (usada 1.85%, coincidències 1)

- crea una nova (usada 1.85%, coincidències 1)

create new account crea un compte nou

- crea un compte nou (usada 50.00%, coincidències 7)

- crear un nou compte (usada 21.43%, coincidències 3)

- obre un compte nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- crea un compte d'usuari nou (usada 7.14%, coincidències 1)

- crear compte nou (usada 7.14%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 70.00%, coincidències 7)

- crear directori nou (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea nova carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 10.00%, coincidències 1)

create new file crea un fitxer nou

- crea un fitxer nou (usada 83.33%, coincidències 10)

- crea un nou fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear un nou fitxer (usada 8.33%, coincidències 1)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 66.67%, coincidències 20)

- crea una carpeta (usada 13.33%, coincidències 4)

- crea una nova carpeta (usada 6.67%, coincidències 2)

- crear nou directori (usada 3.33%, coincidències 1)

- creació d'una carpeta nova (usada 3.33%, coincidències 1)

- crear una nova carpeta (usada 3.33%, coincidències 1)

- crea un nou directori (usada 3.33%, coincidències 1)

create new group crea un grup nou

- crea un grup nou (usada 73.33%, coincidències 11)

- crea un nou grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- crear un nou grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- crear nou grup (usada 6.67%, coincidències 1)

- crea un grup (usada 6.67%, coincidències 1)

create new playlist crea una nova llista de reproducció

- crea una nova llista de reproducció (usada 60.00%, coincidències 6)

- crea una llista de reproducció nova (usada 30.00%, coincidències 3)

- crea una llista de reproducció (usada 10.00%, coincidències 1)

create new project crea un projecte nou

- crea un projecte nou (usada 91.67%, coincidències 11)

- creació d'un projecte nou (usada 8.33%, coincidències 1)

create poll crear enquesta

- crear enquesta (usada 44.44%, coincidències 4)

- crea enquesta (usada 44.44%, coincidències 4)

- crea una enquesta (usada 11.11%, coincidències 1)

create profile crea un perfil

- crea un perfil (usada 63.64%, coincidències 7)

- crea el perfil (usada 18.18%, coincidències 2)

- crear un perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear perfil (usada 9.09%, coincidències 1)

create project crea un projecte

- crea un projecte (usada 58.33%, coincidències 7)

- crear projecte (usada 25.00%, coincidències 3)

- crea projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

- crear un projecte (usada 8.33%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 50.00%, coincidències 4)

- crea l'informe (usada 25.00%, coincidències 2)

- crear un informe (usada 12.50%, coincidències 1)

- crear informe (usada 12.50%, coincidències 1)

create shortcut crea una drecera

- crea una drecera (usada 77.78%, coincidències 7)

- crea la drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

- crea drecera (usada 11.11%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 62.50%, coincidències 10)

- crea taula (usada 18.75%, coincidències 3)

- crear taula (usada 6.25%, coincidències 1)

- crear una taula (usada 6.25%, coincidències 1)

- creació de la taula (usada 6.25%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 53.85%, coincidències 7)

- crea etiqueta (usada 30.77%, coincidències 4)

- crea un etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

- crea l'etiqueta (usada 7.69%, coincidències 1)

create task crea una tasca

- crea una tasca (usada 57.14%, coincidències 4)

- crear tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

- crear una tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

- creació d'una tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

create template crea una plantilla

- crea una plantilla (usada 100.00%, coincidències 10)

create user crear usuari

- crear usuari (usada 35.29%, coincidències 6)

- crea un usuari (usada 35.29%, coincidències 6)

- crea usuari (usada 17.65%, coincidències 3)

- crea l'usuari (usada 5.88%, coincidències 1)

- creació d'un usuari (usada 5.88%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 80.16%, coincidències 101)

- creació (usada 6.35%, coincidències 8)

- creada (usada 5.56%, coincidències 7)

- s'ha creat (usada 2.38%, coincidències 3)

- data de creació (usada 2.38%, coincidències 3)

- pujat (usada 1.59%, coincidències 2)

- s'han creat (usada 0.79%, coincidències 1)

- creat el (usada 0.79%, coincidències 1)

created at creat el

- creat el (usada 43.75%, coincidències 7)

- creat a (usada 25.00%, coincidències 4)

- creat (usada 12.50%, coincidències 2)

- es va crear el (usada 6.25%, coincidències 1)

- creats a (usada 6.25%, coincidències 1)

- data de creació (usada 6.25%, coincidències 1)

created by creat per

- creat per (usada 90.70%, coincidències 39)

- creada per (usada 4.65%, coincidències 2)

- pujat originàriament per (usada 4.65%, coincidències 2)

created date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 9)

created on creat el

- creat el (usada 61.90%, coincidències 13)

- data de creació (usada 14.29%, coincidències 3)

- creat en (usada 9.52%, coincidències 2)

- creada el (usada 4.76%, coincidències 1)

- creat (usada 4.76%, coincidències 1)

- creat a (usada 4.76%, coincidències 1)

creating s'està creant

- s'està creant (usada 50.00%, coincidències 4)

- es crea (usada 25.00%, coincidències 2)

- en creació (usada 12.50%, coincidències 1)

- creant (usada 12.50%, coincidències 1)

creation creació

- creació (usada 100.00%, coincidències 11)

creation date data de creació

- data de creació (usada 96.30%, coincidències 52)

- cata de creació (usada 1.85%, coincidències 1)

- data creació (usada 1.85%, coincidències 1)

creator creador

- creador (usada 76.79%, coincidències 43)

- autor (usada 16.07%, coincidències 9)

- creador/a (usada 1.79%, coincidències 1)

- eina de creació (usada 1.79%, coincidències 1)

- creat per (usada 1.79%, coincidències 1)

- creada per (usada 1.79%, coincidències 1)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 18)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 77.27%, coincidències 17)

- haver (usada 9.09%, coincidències 2)

- atribució (usada 4.55%, coincidències 1)

- reconeixements (usada 4.55%, coincidències 1)

- credit (usada 4.55%, coincidències 1)

credit card targeta de crèdit

- targeta de crèdit (usada 95.83%, coincidències 23)

- targeta (usada 4.17%, coincidències 1)

credit cards targetes de crèdit

- targetes de crèdit (usada 100.00%, coincidències 12)

credits crèdits

- crèdits (usada 90.91%, coincidències 50)

- atribucions (usada 7.27%, coincidències 4)

- abonaments (usada 1.82%, coincidències 1)

creek creek

- creek (usada 85.71%, coincidències 6)

- rierol (usada 14.29%, coincidències 1)

cricket criquet

- criquet (usada 87.50%, coincidències 7)

- cricket (usada 12.50%, coincidències 1)

criteria criteris

- criteris (usada 83.33%, coincidències 20)

- criteri (usada 16.67%, coincidències 4)

critical crític

- crític (usada 72.00%, coincidències 18)

- crítica (usada 24.00%, coincidències 6)

- crítiques (usada 4.00%, coincidències 1)

critical error error crític

- error crític (usada 77.78%, coincidències 7)

- error greu (usada 22.22%, coincidències 2)

croatia croàcia

- croàcia (usada 100.00%, coincidències 31)

croatian croat

- croat (usada 89.09%, coincidències 49)

- croata (usada 9.09%, coincidències 5)

- croatian (usada 1.82%, coincidències 1)

croatian kuna kuna croata

- kuna croata (usada 45.45%, coincidències 5)

- kuna croat (usada 45.45%, coincidències 5)

- kuna (usada 9.09%, coincidències 1)

crocodile cocodril

- cocodril (usada 100.00%, coincidències 10)

crop escapça

- escapça (usada 46.88%, coincidències 30)

- retalla (usada 26.56%, coincidències 17)

- retallar (usada 7.81%, coincidències 5)

- escapçament (usada 4.69%, coincidències 3)

- cropa (usada 3.12%, coincidències 2)

- escap (usada 1.56%, coincidències 1)

- cultiu (usada 1.56%, coincidències 1)

- tallar (usada 1.56%, coincidències 1)

- escurça (usada 1.56%, coincidències 1)

- escapçar (usada 1.56%, coincidències 1)

- conreu (usada 1.56%, coincidències 1)

- cropa foto (usada 1.56%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 56.25%, coincidències 9)

- retalla la imatge (usada 25.00%, coincidències 4)

- retallar imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- imatge escapçada (usada 6.25%, coincidències 1)

- retallar la imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 84.62%, coincidències 33)

- trans (usada 2.56%, coincidències 1)

- transició (usada 2.56%, coincidències 1)

- creuament (usada 2.56%, coincidències 1)

- cross (usada 2.56%, coincidències 1)

- creu/x (usada 2.56%, coincidències 1)

- creuen (usada 2.56%, coincidències 1)

crossfade transició

- transició (usada 23.08%, coincidències 3)

- entremescla (usada 23.08%, coincidències 3)

- atenuació (usada 15.38%, coincidències 2)

- fusió entre cançons (usada 7.69%, coincidències 1)

- fosa de transició (usada 7.69%, coincidències 1)

- atenuar (usada 7.69%, coincidències 1)

- esvaïment creuat (usada 7.69%, coincidències 1)

- crossfade (usada 7.69%, coincidències 1)

crystal cristall

- cristall (usada 50.00%, coincidències 5)

- crystal (usada 30.00%, coincidències 3)

- vidre (usada 10.00%, coincidències 1)

- cristal·lí (usada 10.00%, coincidències 1)

css css

- css (usada 100.00%, coincidències 12)

- fulls d'estil en cascada (usada 0.00%, coincidències 0)

css selector selector css

- selector css (usada 88.89%, coincidències 8)

- selector de css (usada 11.11%, coincidències 1)

csv csv

- csv (usada 100.00%, coincidències 23)

csv export exportació csv

- exportació csv (usada 40.00%, coincidències 4)

- exportació com a csv (usada 30.00%, coincidències 3)

- exportar csv (usada 10.00%, coincidències 1)

- exporta a csv (usada 10.00%, coincidències 1)

- exportació a csv (usada 10.00%, coincidències 1)

csv file fitxer csv

- fitxer csv (usada 69.23%, coincidències 9)

- arxiu csv (usada 15.38%, coincidències 2)

- fitxer csv (valors separats per comes) (usada 15.38%, coincidències 2)

csv import importació de csv

- importació de csv (usada 58.33%, coincidències 7)

- importació csv (usada 33.33%, coincidències 4)

- importa csv (usada 8.33%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 40)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

ctrl+ ctrl+

- ctrl+ (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl++ ctrl++

- ctrl++ (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+- ctrl+-

- ctrl+- (usada 90.91%, coincidències 10)

- ctrl + - (usada 9.09%, coincidències 1)

ctrl+a ctrl+a

- ctrl+a (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+b ctrl+b

- ctrl+b (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+c ctrl+c

- ctrl+c (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+d ctrl+d

- ctrl+d (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+e ctrl+e

- ctrl+e (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+f ctrl+f

- ctrl+f (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctrl + f (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+g ctrl+g

- ctrl+g (usada 100.00%, coincidències 8)

ctrl+h ctrl+h

- ctrl+h (usada 100.00%, coincidències 9)

ctrl+i ctrl+i

- ctrl+i (usada 100.00%, coincidències 12)

ctrl+l ctrl+l

- ctrl+l (usada 100.00%, coincidències 14)

ctrl+m ctrl+m

- ctrl+m (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+n ctrl+n

- ctrl+n (usada 100.00%, coincidències 20)

ctrl+o ctrl+o

- ctrl+o (usada 94.44%, coincidències 17)

- ctrl + o (usada 5.56%, coincidències 1)

ctrl+p ctrl+p

- ctrl+p (usada 100.00%, coincidències 16)

ctrl+q ctrl+q

- ctrl+q (usada 100.00%, coincidències 15)

ctrl+r ctrl+r

- ctrl+r (usada 100.00%, coincidències 19)

ctrl+s ctrl+s

- ctrl+s (usada 100.00%, coincidències 23)

ctrl+t ctrl+t

- ctrl+t (usada 100.00%, coincidències 13)

ctrl+v ctrl+v

- ctrl+v (usada 100.00%, coincidències 11)

ctrl+w ctrl+w

- ctrl+w (usada 92.31%, coincidències 12)

- ctrl+n (usada 7.69%, coincidències 1)

ctrl+x ctrl+x

- ctrl+x (usada 100.00%, coincidències 9)

cuba cuba

- cuba (usada 100.00%, coincidències 27)

cube cub

- cub (usada 96.30%, coincidències 26)

- cube (usada 3.70%, coincidències 1)

cubic cúbic

- cúbic (usada 64.71%, coincidències 11)

- cúbica (usada 35.29%, coincidències 6)

cubic meters metres cúbics

- metres cúbics (usada 87.50%, coincidències 7)

- metres cúbiques (usada 12.50%, coincidències 1)

culture cultura

- cultura (usada 100.00%, coincidències 12)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 72.73%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 18.18%, coincidències 4)

- acumulades (usada 4.55%, coincidències 1)

- acumulat (usada 4.55%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 88.89%, coincidències 8)

- cuneiforme (usada 11.11%, coincidències 1)

currencies monedes

- monedes (usada 52.94%, coincidències 9)

- divises (usada 47.06%, coincidències 8)

currency moneda

- moneda (usada 76.12%, coincidències 51)

- divisa (usada 20.90%, coincidències 14)

- divises (usada 1.49%, coincidències 1)

- currency (usada 1.49%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 5)

- símbols de monedes (usada 30.00%, coincidències 3)

- símbols monetari (usada 10.00%, coincidències 1)

- símbols monetaris (usada 10.00%, coincidències 1)

current actual

- actual (usada 86.27%, coincidències 88)

- corrent (usada 4.90%, coincidències 5)

- vigent (usada 0.98%, coincidències 1)

- actualment (usada 0.98%, coincidències 1)

- intensitat (usada 0.98%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 0.98%, coincidències 1)

- darrera (usada 0.98%, coincidències 1)

- actiu (usada 0.98%, coincidències 1)

- actualitzat (usada 0.98%, coincidències 1)

- a l'actual (usada 0.98%, coincidències 1)

- real (usada 0.98%, coincidències 1)

current date data actual

- data actual (usada 90.91%, coincidències 10)

- la data actual (usada 9.09%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 10)

current file fitxer actual

- fitxer actual (usada 84.62%, coincidències 11)

- document actual (usada 7.69%, coincidències 1)

- arxiu actual (usada 7.69%, coincidències 1)

current line línia actual

- línia actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 46.67%, coincidències 7)

- emplaçament actual (usada 40.00%, coincidències 6)

- localització actual (usada 13.33%, coincidències 2)

current month mes actual

- mes actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 29)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 96.00%, coincidències 48)

- clau de pas actual (usada 4.00%, coincidències 2)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current session sessió actual

- sessió actual (usada 100.00%, coincidències 14)

current size mida actual

- mida actual (usada 88.89%, coincidències 8)

- dimensions actuals (usada 11.11%, coincidències 1)

current status estat actual

- estat actual (usada 88.24%, coincidències 15)

- estatus actual (usada 11.76%, coincidències 2)

current theme tema actual

- tema actual (usada 80.00%, coincidències 8)

- plantilla actual (usada 10.00%, coincidències 1)

- tema en ús (usada 10.00%, coincidències 1)

current time hora actual

- hora actual (usada 80.95%, coincidències 17)

- data i hora actual (usada 4.76%, coincidències 1)

- hora (usada 4.76%, coincidències 1)

- instant actual (usada 4.76%, coincidències 1)

- temps actual (usada 4.76%, coincidències 1)

current user usuari actual

- usuari actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current value valor actual

- valor actual (usada 94.12%, coincidències 16)

- current value (usada 5.88%, coincidències 1)

current version versió actual

- versió actual (usada 100.00%, coincidències 14)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 32)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 9)

cursor size mida del cursor

- mida del cursor (usada 88.89%, coincidències 8)

- mida de cursor (usada 11.11%, coincidències 1)

curve corba

- corba (usada 97.56%, coincidències 40)

- curve (usada 2.44%, coincidències 1)

curved corbat

- corbat (usada 54.55%, coincidències 6)

- corbada (usada 18.18%, coincidències 2)

- corba (usada 9.09%, coincidències 1)

- curvades (usada 9.09%, coincidències 1)

- corb (usada 9.09%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 87.50%, coincidències 14)

- corbes de color (usada 12.50%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 66.75%, coincidències 265)

- personalitzada (usada 12.34%, coincidències 49)

- personalitza (usada 8.56%, coincidències 34)

- a mida (usada 5.29%, coincidències 21)

- personalització (usada 3.27%, coincidències 13)

- personalitzar (usada 0.76%, coincidències 3)

- especial (usada 0.76%, coincidències 3)

- personalitzades (usada 0.50%, coincidències 2)

- esprés (usada 0.25%, coincidències 1)

- personaliza (usada 0.25%, coincidències 1)

- habitual (usada 0.25%, coincidències 1)

- usuari (usada 0.25%, coincidències 1)

- personalitzable (usada 0.25%, coincidències 1)

- personalitzats (usada 0.25%, coincidències 1)

- personalitza-ho (usada 0.25%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 80.00%, coincidències 8)

- a mida 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

- personalització 1 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 80.00%, coincidències 8)

- a mida 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

- personalització 2 (usada 10.00%, coincidències 1)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 96.55%, coincidències 28)

- color a mida (usada 3.45%, coincidències 1)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 95.00%, coincidències 19)

- colors a mida (usada 5.00%, coincidències 1)

custom command ordre personalitzada

- ordre personalitzada (usada 85.71%, coincidències 12)

- personalitza comandament (usada 7.14%, coincidències 1)

- comanda personalitzada (usada 7.14%, coincidències 1)

custom css css personalitzat

- css personalitzat (usada 81.82%, coincidències 9)

- css personalitzats (usada 9.09%, coincidències 1)

- personalització css (usada 9.09%, coincidències 1)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 17)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 54.55%, coincidències 6)

- tipus de lletra personalitzada (usada 27.27%, coincidències 3)

- lletra personalitzada (usada 18.18%, coincidències 2)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 94.44%, coincidències 17)

- format a mida (usada 5.56%, coincidències 1)

custom location ubicació personalitzada

- ubicació personalitzada (usada 100.00%, coincidències 8)

custom options opcions personalitzades

- opcions personalitzades (usada 80.00%, coincidències 8)

- opcions a mida (usada 10.00%, coincidències 1)

- opcions de personalització (usada 10.00%, coincidències 1)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 81.82%, coincidències 9)

- propietats especials (usada 18.18%, coincidències 2)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 87.50%, coincidències 7)

- personalitza les dreceres (usada 12.50%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 100.00%, coincidències 19)

custom text text personalitzat

- text personalitzat (usada 100.00%, coincidències 11)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 12)

custom url url personalitzat

- url personalitzat (usada 62.50%, coincidències 5)

- url personalitzada (usada 37.50%, coincidències 3)

custom value valor personalitzat

- valor personalitzat (usada 100.00%, coincidències 10)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 16)

customers clients

- clients (usada 100.00%, coincidències 12)

customization personalització

- personalització (usada 92.31%, coincidències 12)

- personalitzar (usada 7.69%, coincidències 1)

customize personalitza

- personalitza (usada 93.02%, coincidències 80)

- personalitzar (usada 4.65%, coincidències 4)

- personalitzeu (usada 1.16%, coincidències 1)

- customitza (usada 1.16%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 12)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 76.92%, coincidències 10)

- personalitzada (usada 23.08%, coincidències 3)

cut retalla

- retalla (usada 85.89%, coincidències 207)

- talla (usada 7.47%, coincidències 18)

- tallar (usada 3.73%, coincidències 9)

- tall (usada 0.83%, coincidències 2)

- retallament (usada 0.83%, coincidències 2)

- seccionar (usada 0.41%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.41%, coincidències 1)

- talls (usada 0.41%, coincidències 1)

cw sentit horari

- sentit horari (usada 40.00%, coincidències 4)

- cw (usada 20.00%, coincidències 2)

- cs (usada 10.00%, coincidències 1)

- horari (usada 10.00%, coincidències 1)

- ac (usada 10.00%, coincidències 1)

- setm. (usada 10.00%, coincidències 1)

cyan cian

- cian (usada 96.55%, coincidències 56)

- blau cian (usada 1.72%, coincidències 1)

- blau clar (usada 1.72%, coincidències 1)

cycle cicle

- cicle (usada 63.16%, coincidències 12)

- roda (usada 15.79%, coincidències 3)

- ciclitzar (usada 5.26%, coincidències 1)

- cycle (usada 5.26%, coincidències 1)

- ciclisme (usada 5.26%, coincidències 1)

- cíclic (usada 5.26%, coincidències 1)

cycling ciclisme

- ciclisme (usada 66.67%, coincidències 6)

- fer ciclisme (usada 11.11%, coincidències 1)

- bicicleta (usada 11.11%, coincidències 1)

- recorregut (usada 11.11%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 90.32%, coincidències 28)

- ampolla (usada 9.68%, coincidències 3)

cyprus xipre

- xipre (usada 100.00%, coincidències 30)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 90.62%, coincidències 29)

- cirílic (usada 3.12%, coincidències 1)

- ciríl·lica (usada 3.12%, coincidències 1)

- ciril·lic (usada 3.12%, coincidències 1)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 50.00%, coincidències 5)

- ciríl·lic suplementari (usada 40.00%, coincidències 4)

- ciríl·lic (suplement) (usada 10.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 98.48%, coincidències 65)

- txeca (usada 1.52%, coincidències 1)

czech koruna corona txeca

- corona txeca (usada 100.00%, coincidències 12)

czech republic república txeca

- república txeca (usada 100.00%, coincidències 22)

czechia txèquia

- txèquia (usada 100.00%, coincidències 14)

côte d'ivoire costa d'ivori

- costa d'ivori (usada 76.92%, coincidències 10)

- costa de vori (usada 23.08%, coincidències 3)

daily diàriament

- diàriament (usada 51.47%, coincidències 35)

- diari (usada 26.47%, coincidències 18)

- cada dia (usada 11.76%, coincidències 8)

- diària (usada 7.35%, coincidències 5)

- a diari (usada 2.94%, coincidències 2)

dakar dakar

- dakar (usada 100.00%, coincidències 9)

damping esmorteïment

- esmorteïment (usada 50.00%, coincidències 5)

- amortiment (usada 30.00%, coincidències 3)

- resistència (usada 10.00%, coincidències 1)

- ablaniment (usada 10.00%, coincidències 1)

dance dance

- dance (usada 58.33%, coincidències 7)

- dansa (usada 25.00%, coincidències 3)

- ballar (usada 8.33%, coincidències 1)

- balla (usada 8.33%, coincidències 1)

danger perill

- perill (usada 88.89%, coincidències 8)

- risc (usada 11.11%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 98.31%, coincidències 58)

- danés (usada 1.69%, coincidències 1)

danish krone corona danesa

- corona danesa (usada 91.67%, coincidències 11)

- corona feroesa (usada 8.33%, coincidències 1)

dark fosc

- fosc (usada 97.80%, coincidències 89)

- fosca (usada 2.20%, coincidències 2)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 94.44%, coincidències 17)

- blau marí (usada 5.56%, coincidències 1)

dark cyan cian fosc

- cian fosc (usada 87.50%, coincidències 7)

- cyan fosc (usada 12.50%, coincidències 1)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 19)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 15)

dark magenta magenta fosc

- magenta fosc (usada 100.00%, coincidències 9)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 80.00%, coincidències 16)

- dark mode (usada 10.00%, coincidències 2)

- tema fosc (usada 5.00%, coincidències 1)

- mode nocturn (usada 5.00%, coincidències 1)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 17)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 95.24%, coincidències 20)

- dark theme (usada 4.76%, coincidències 1)

dark yellow groc fosc

- groc fosc (usada 100.00%, coincidències 13)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 44.44%, coincidències 12)

- fosc (usada 22.22%, coincidències 6)

- enfosquit (usada 14.81%, coincidències 4)

- enfosquir (usada 11.11%, coincidències 3)

- enfosquiment (usada 3.70%, coincidències 1)

- efosqueix (usada 3.70%, coincidències 1)

darker més fosc

- més fosc (usada 90.00%, coincidències 9)

- fosc (usada 10.00%, coincidències 1)

dash guió

- guió (usada 57.14%, coincidències 16)

- traç (usada 25.00%, coincidències 7)

- guionet (usada 3.57%, coincidències 1)

- quadre d'aplicacions (usada 3.57%, coincidències 1)

- dash (usada 3.57%, coincidències 1)

- ratllada (usada 3.57%, coincidències 1)

- tauler (usada 3.57%, coincidències 1)

dashboard tauler

- tauler (usada 36.96%, coincidències 17)

- tauler de control (usada 19.57%, coincidències 9)

- panell (usada 13.04%, coincidències 6)

- panell de control (usada 6.52%, coincidències 3)

- quadre de comandament (usada 4.35%, coincidències 2)

- escriptori (usada 4.35%, coincidències 2)

- taulell (usada 4.35%, coincidències 2)

- tauler principal (usada 4.35%, coincidències 2)

- consola (usada 2.17%, coincidències 1)

- dashboard (usada 2.17%, coincidències 1)

- novetats (usada 2.17%, coincidències 1)

dashed discontínua

- discontínua (usada 30.43%, coincidències 7)

- traçat (usada 21.74%, coincidències 5)

- guionets (usada 13.04%, coincidències 3)

- ratllat (usada 13.04%, coincidències 3)

- de guions (usada 4.35%, coincidències 1)

- discontinu (usada 4.35%, coincidències 1)

- punts (usada 4.35%, coincidències 1)

- guió (usada 4.35%, coincidències 1)

- línia discontínua (usada 4.35%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 94.77%, coincidències 145)

- data (usada 3.92%, coincidències 6)

- informació (usada 0.65%, coincidències 1)

- dada (usada 0.65%, coincidències 1)

data directory directori de dades

- directori de dades (usada 90.00%, coincidències 9)

- carpeta de dades (usada 10.00%, coincidències 1)

data range interval de dades

- interval de dades (usada 100.00%, coincidències 21)

data size mida de les dades

- mida de les dades (usada 50.00%, coincidències 4)

- mida de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

- grandària de les dades (usada 12.50%, coincidències 1)

- mida dades (usada 12.50%, coincidències 1)

data source font de dades

- font de dades (usada 70.00%, coincidències 21)

- font de les dades (usada 16.67%, coincidències 5)

- origen de les dades (usada 6.67%, coincidències 2)

- origen de dades (usada 6.67%, coincidències 2)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 81.82%, coincidències 18)

- origens de dades (usada 9.09%, coincidències 2)

- font de dades (usada 4.55%, coincidències 1)

- fonts de les dades (usada 4.55%, coincidències 1)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 77.78%, coincidències 21)

- tipus de dada (usada 22.22%, coincidències 6)

data usage ús de dades

- ús de dades (usada 90.00%, coincidències 9)

- ús de les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

database base de dades

- base de dades (usada 95.28%, coincidències 101)

- bases de dades (usada 3.77%, coincidències 4)

- database (usada 0.94%, coincidències 1)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 53.85%, coincidències 7)

- s'ha produït un error de la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- error de base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- error a la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha produït un error en la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

- error en la base de dades (usada 7.69%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 91.67%, coincidències 33)

- nom de base de dades (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom base de dades (usada 2.78%, coincidències 1)

- nom de la bd (usada 2.78%, coincidències 1)

database password contrasenya de la base de dades

- contrasenya de la base de dades (usada 83.33%, coincidències 10)

- clau de pas de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 2)

database port port de la base de dades

- port de la base de dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- port de base de dades (usada 14.29%, coincidències 1)

- port de la base dades (usada 14.29%, coincidències 1)

database server servidor de la base de dades

- servidor de la base de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de bases de dades (usada 37.50%, coincidències 3)

- servidor de base de dades (usada 25.00%, coincidències 2)

database settings configuració de la base de dades

- configuració de la base de dades (usada 50.00%, coincidències 5)

- paràmetres de la base de dades (usada 20.00%, coincidències 2)

- configurar la base de dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- configuració base de dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- opcions de la base de dades (usada 10.00%, coincidències 1)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 93.75%, coincidències 15)

- tipus de la base de dades (usada 6.25%, coincidències 1)

database user usuari de la base de dades

- usuari de la base de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- usuari base de dades (usada 12.50%, coincidències 1)

database version versió de la base de dades

- versió de la base de dades (usada 80.00%, coincidències 8)

- versió de base de dades (usada 20.00%, coincidències 2)

databases bases de dades

- bases de dades (usada 87.50%, coincidències 7)

- databases (usada 12.50%, coincidències 1)

dataset conjunt de dades

- conjunt de dades (usada 66.67%, coincidències 8)

- arxiu de dades (usada 16.67%, coincidències 2)

- conjuntdades (usada 8.33%, coincidències 1)

- set de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

date data

- data (usada 97.88%, coincidències 415)

- date (usada 0.71%, coincidències 3)

- dades (usada 0.47%, coincidències 2)

- dates (usada 0.24%, coincidències 1)

- data de sessió (usada 0.24%, coincidències 1)

- cita (usada 0.24%, coincidències 1)

- dada (usada 0.24%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 78.95%, coincidències 30)

- hora i data (usada 10.53%, coincidències 4)

- dia i hora (usada 5.26%, coincidències 2)

- data hora (usada 2.63%, coincidències 1)

- data i temps (usada 2.63%, coincidències 1)

date added data d'addició

- data d'addició (usada 22.22%, coincidències 6)

- afegida el dia (usada 18.52%, coincidències 5)

- data d'alta (usada 14.81%, coincidències 4)

- data afegida (usada 7.41%, coincidències 2)

- data en què s'ha afegit (usada 7.41%, coincidències 2)

- data d'incorporació (usada 7.41%, coincidències 2)

- data d'afegiment (usada 3.70%, coincidències 1)

- data afegit (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegit en data (usada 3.70%, coincidències 1)

- data d'addicció (usada 3.70%, coincidències 1)

- data d'afegida (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegit (usada 3.70%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 91.18%, coincidències 62)

- dia i hora (usada 2.94%, coincidències 2)

- hora i data (usada 2.94%, coincidències 2)

- l'hora i la data (usada 2.94%, coincidències 2)

date created data de creació

- data de creació (usada 93.94%, coincidències 31)

- data creada (usada 6.06%, coincidències 2)

date field camp de data

- camp de data (usada 71.43%, coincidències 10)

- camp data (usada 14.29%, coincidències 2)

- data (usada 7.14%, coincidències 1)

- el camp de data (usada 7.14%, coincidències 1)

date format format de data

- format de data (usada 65.75%, coincidències 48)

- format de la data (usada 28.77%, coincidències 21)

- format de les dates (usada 2.74%, coincidències 2)

- format de dates (usada 1.37%, coincidències 1)

- formato de data (usada 1.37%, coincidències 1)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 97.56%, coincidències 40)

- data de la modificació (usada 2.44%, coincidències 1)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 22)

date range interval de dates

- interval de dates (usada 50.00%, coincidències 11)

- rang de dates (usada 36.36%, coincidències 8)

- rang per a les dates (usada 4.55%, coincidències 1)

- interval de temps (usada 4.55%, coincidències 1)

- rang de data (usada 4.55%, coincidències 1)

date submitted data d'enviament

- data d'enviament (usada 62.50%, coincidències 5)

- data tramesa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de la incidència (usada 12.50%, coincidències 1)

- lliurat el (usada 12.50%, coincidències 1)

date taken data de la captura

- data de la captura (usada 25.00%, coincidències 2)

- data de realització (usada 25.00%, coincidències 2)

- data de captura (usada 12.50%, coincidències 1)

- data d'obtenció (usada 12.50%, coincidències 1)

- data de presa (usada 12.50%, coincidències 1)

- data presa (usada 12.50%, coincidències 1)

date/time data/hora

- data/hora (usada 86.67%, coincidències 26)

- data i hora (usada 10.00%, coincidències 3)

- data / hora (usada 3.33%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 93.33%, coincidències 14)

- dàtils (usada 6.67%, coincidències 1)

datetime data i hora

- data i hora (usada 69.57%, coincidències 16)

- datahora (usada 13.04%, coincidències 3)

- datetime (usada 8.70%, coincidències 2)

- data/hora (usada 4.35%, coincidències 1)

- data (usada 4.35%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 98.69%, coincidències 151)

- day (usada 0.65%, coincidències 1)

- dies (usada 0.65%, coincidències 1)

day of week dia de la setmana

- dia de la setmana (usada 100.00%, coincidències 14)

day(s) dia/es

- dia/es (usada 44.83%, coincidències 13)

- dia(es) (usada 24.14%, coincidències 7)

- dies (usada 20.69%, coincidències 6)

- dia(s) (usada 6.90%, coincidències 2)

- dia (dies) (usada 3.45%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 97.89%, coincidències 139)

- days (usada 0.70%, coincidències 1)

- dia (usada 0.70%, coincidències 1)

- díes (usada 0.70%, coincidències 1)

db db

- db (usada 77.78%, coincidències 14)

- bd (usada 11.11%, coincidències 2)

- base de dades (usada 5.56%, coincidències 1)

- reb (usada 5.56%, coincidències 1)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 64.29%, coincidències 27)

- desactivar (usada 21.43%, coincidències 9)

- desactiva'ls (usada 7.14%, coincidències 3)

- desactivada (usada 2.38%, coincidències 1)

- deactivate (usada 2.38%, coincidències 1)

- inactiva (usada 2.38%, coincidències 1)

deactivated desactivat

- desactivat (usada 90.91%, coincidències 10)

- desactivada (usada 9.09%, coincidències 1)

deactivating s'està desactivant

- s'està desactivant (usada 50.00%, coincidències 5)

- es desactiva (usada 20.00%, coincidències 2)

- desactivant (usada 20.00%, coincidències 2)

- deactivating (usada 10.00%, coincidències 1)

dead mort

- mort (usada 84.62%, coincidències 11)

- mortes (usada 7.69%, coincidències 1)

- morta (usada 7.69%, coincidències 1)

deadline data límit

- data límit (usada 50.00%, coincidències 5)

- termini (usada 20.00%, coincidències 2)

- data limit (usada 20.00%, coincidències 2)

- límit (usada 10.00%, coincidències 1)

debit dèbit

- dèbit (usada 80.00%, coincidències 8)

- deure (usada 20.00%, coincidències 2)

debug depuració

- depuració (usada 57.28%, coincidències 59)

- depura (usada 27.18%, coincidències 28)

- depurar (usada 10.68%, coincidències 11)

- debug (usada 1.94%, coincidències 2)

- depurador (usada 1.94%, coincidències 2)

- eliminar errors (usada 0.97%, coincidències 1)

debug mode mode de depuració

- mode de depuració (usada 81.82%, coincidències 9)

- mode debug (usada 9.09%, coincidències 1)

- mode depuració (usada 9.09%, coincidències 1)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 13)

debugging depuració

- depuració (usada 88.00%, coincidències 22)

- depurant (usada 8.00%, coincidències 2)

- depura (usada 4.00%, coincidències 1)

dec des.

- des. (usada 46.55%, coincidències 27)

- des (usada 29.31%, coincidències 17)

- dec (usada 20.69%, coincidències 12)

- de des. (usada 1.72%, coincidències 1)

- pro. (usada 1.72%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 95.45%, coincidències 63)

- de desembre (usada 4.55%, coincidències 3)

decimal decimal

- decimal (usada 98.00%, coincidències 49)

- conv.decimal (usada 2.00%, coincidències 1)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 50.00%, coincidències 15)

- xifres decimals (usada 36.67%, coincidències 11)

- llocs decimals (usada 10.00%, coincidències 3)

- posicions decimals (usada 3.33%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 73.33%, coincidències 11)

- separador de decimals (usada 26.67%, coincidències 4)

decimals decimals

- decimals (usada 100.00%, coincidències 16)

decline rebutja

- rebutja (usada 53.85%, coincidències 28)

- declina (usada 36.54%, coincidències 19)

- refusa (usada 3.85%, coincidències 2)

- rebutja-ho (usada 1.92%, coincidències 1)

- rebutjar (usada 1.92%, coincidències 1)

- ho rebutjo (usada 1.92%, coincidències 1)

declined rebutjat

- rebutjat (usada 43.75%, coincidències 7)

- declinat (usada 25.00%, coincidències 4)

- declinada (usada 18.75%, coincidències 3)

- rebutjada (usada 12.50%, coincidències 2)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 10)

decoration decoració

- decoració (usada 100.00%, coincidències 9)

decrease redueix

- redueix (usada 59.09%, coincidències 13)

- disminueix (usada 13.64%, coincidències 3)

- reducció (usada 4.55%, coincidències 1)

- disminució (usada 4.55%, coincidències 1)

- reduir (usada 4.55%, coincidències 1)

- menys (usada 4.55%, coincidències 1)

- decrease (usada 4.55%, coincidències 1)

- disminuir (usada 4.55%, coincidències 1)

decrease font size disminueix la mida del tipus de lletra

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 40.00%, coincidències 6)

- redueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 3)

- disminueix la mida de la lletra (usada 13.33%, coincidències 2)

- reduir grandària de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

- redueix la mida del tipus de lletra (usada 6.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 50.00%, coincidències 15)

- disminueix el sagnat (usada 30.00%, coincidències 9)

- redueix la sagnia (usada 3.33%, coincidències 1)

- reduir el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- reducció del sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- minva el sagnat (usada 3.33%, coincidències 1)

- disminuir la sagnia (usada 3.33%, coincidències 1)

- redueix la mida de la sagnia (usada 3.33%, coincidències 1)

decrease text size redueix la mida del text

- redueix la mida del text (usada 75.00%, coincidències 6)

- disminueix la mida del text (usada 25.00%, coincidències 2)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 50.00%, coincidències 5)

- baixa el volum (usada 20.00%, coincidències 2)

- redueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- disminueix el volum (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixa el volum un (usada 10.00%, coincidències 1)

decrypt desencripta

- desencripta (usada 45.45%, coincidències 5)

- desxifrar (usada 18.18%, coincidències 2)

- desencirpta (usada 9.09%, coincidències 1)

- desencriptació (usada 9.09%, coincidències 1)

- desxifra (usada 9.09%, coincidències 1)

- descripció (usada 9.09%, coincidències 1)

- desencriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

default per defecte

- per defecte (usada 63.18%, coincidències 350)

- predeterminat (usada 23.47%, coincidències 130)

- predeterminada (usada 3.25%, coincidències 18)

- predefinit (usada 3.07%, coincidències 17)

- per omissió (usada 1.99%, coincidències 11)

- omissió (usada 1.99%, coincidències 11)

- defecte (usada 1.08%, coincidències 6)

- valor predeterminat (usada 0.72%, coincidències 4)

- valor per defecte (usada 0.54%, coincidències 3)

- default (usada 0.36%, coincidències 2)

- predet. (usada 0.18%, coincidències 1)

- predefinides (usada 0.18%, coincidències 1)

default color color per defecte

- color per defecte (usada 46.15%, coincidències 6)

- color predeterminat (usada 38.46%, coincidències 5)

- color per omissió (usada 15.38%, coincidències 2)

default encoding codificació per defecte

- codificació per defecte (usada 60.00%, coincidències 6)

- codificació per omissió (usada 20.00%, coincidències 2)

- codificació predeterminada (usada 20.00%, coincidències 2)

default font tipus de lletra per defecte

- tipus de lletra per defecte (usada 38.89%, coincidències 7)

- lletra predeterminada (usada 27.78%, coincidències 5)

- tipus de lletra predeterminat (usada 11.11%, coincidències 2)

- mida predeterminada del tipus de lletra (usada 5.56%, coincidències 1)

- tipus de lletra predeterminada (usada 5.56%, coincidències 1)

- font predeterminada (usada 5.56%, coincidències 1)

- lletra per defecte (usada 5.56%, coincidències 1)

default format format predeterminat

- format predeterminat (usada 50.00%, coincidències 5)

- format per defecte (usada 50.00%, coincidències 5)

default language idioma predeterminat

- idioma predeterminat (usada 31.43%, coincidències 11)

- idioma per defecte (usada 28.57%, coincidències 10)

- llengua per defecte (usada 22.86%, coincidències 8)

- llengua predeterminada (usada 11.43%, coincidències 4)

- llengua predefinida (usada 2.86%, coincidències 1)

- idioma per omissió (usada 2.86%, coincidències 1)

default printer impressora per defecte

- impressora per defecte (usada 54.55%, coincidències 6)

- impressora predeterminada (usada 36.36%, coincidències 4)

- impressora implícita (usada 9.09%, coincidències 1)

default profile perfil predeterminat

- perfil predeterminat (usada 72.73%, coincidències 8)

- perfil per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 68.00%, coincidències 17)

- configuració per defecte (usada 12.00%, coincidències 3)

- configuració predeterminada (usada 12.00%, coincidències 3)

- ajustaments predeterminats (usada 4.00%, coincidències 1)

- opcions per defecte (usada 4.00%, coincidències 1)

default sort order ordenació per defecte

- ordenació per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- ordenació predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre de classificació predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

- tipus d'ordenació predeterminada (usada 11.11%, coincidències 1)

- criteri d'ordenació predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- ordre predeterminat (usada 11.11%, coincidències 1)

default theme tema predeterminat

- tema predeterminat (usada 63.64%, coincidències 7)

- tema per defecte (usada 27.27%, coincidències 3)

- tema per omissió (usada 9.09%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 83.10%, coincidències 59)

- valor predeterminat (usada 15.49%, coincidències 11)

- 'vàlua per defecte' (usada 1.41%, coincidències 1)

default values valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 50.00%, coincidències 5)

- valors per defecte (usada 40.00%, coincidències 4)

- valors per omissió (usada 10.00%, coincidències 1)

default zoom zoom predeterminat

- zoom predeterminat (usada 57.14%, coincidències 8)

- zoom per defecte (usada 14.29%, coincidències 2)

- ampliació per defecte (usada 7.14%, coincidències 1)

- escala predeterminada (usada 7.14%, coincidències 1)

- ampliació predeterminada (usada 7.14%, coincidències 1)

- escala per defecte (usada 7.14%, coincidències 1)

default zoom level nivell de zoom predeterminat

- nivell de zoom predeterminat (usada 63.64%, coincidències 7)

- nivell de zoom per defecte (usada 18.18%, coincidències 2)

- nivell predeterminat de magnificació (usada 9.09%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació per defecte (usada 9.09%, coincidències 1)

defaults valors predeterminats

- valors predeterminats (usada 26.32%, coincidències 15)

- per defecte (usada 26.32%, coincidències 15)

- valors per defecte (usada 24.56%, coincidències 14)

- predeterminats (usada 8.77%, coincidències 5)

- opcions per defecte (usada 5.26%, coincidències 3)

- per omissió (usada 3.51%, coincidències 2)

- predeterminat (usada 1.75%, coincidències 1)

- defaults (usada 1.75%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 1.75%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 85.71%, coincidències 12)

- definir (usada 14.29%, coincidències 2)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 39)

definitions definicions

- definicions (usada 100.00%, coincidències 16)

deg graus

- graus (usada 63.64%, coincidències 7)

- deg (usada 27.27%, coincidències 3)

- ° (usada 9.09%, coincidències 1)

degree grau

- grau (usada 55.00%, coincidències 11)

- graus (usada 20.00%, coincidències 4)

- percentatge (usada 5.00%, coincidències 1)

- titolació (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol acadèmic (usada 5.00%, coincidències 1)

- títol (usada 5.00%, coincidències 1)

- degree (usada 5.00%, coincidències 1)

degrees graus

- graus (usada 98.00%, coincidències 49)

- degrees (usada 2.00%, coincidències 1)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 72.73%, coincidències 8)

- desentrellaçat (usada 27.27%, coincidències 3)

del supr

- supr (usada 70.00%, coincidències 21)

- del (usada 10.00%, coincidències 3)

- esborra (usada 6.67%, coincidències 2)

- ce (usada 3.33%, coincidències 1)

- esb (usada 3.33%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 3.33%, coincidències 1)

- elimina (usada 3.33%, coincidències 1)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delaware delaware

- delaware (usada 100.00%, coincidències 12)

delay retard

- retard (usada 96.97%, coincidències 64)

- delay (usada 3.03%, coincidències 2)

delayed retardat

- retardat (usada 25.00%, coincidències 3)

- ajornat (usada 25.00%, coincidències 3)

- endarrerit (usada 25.00%, coincidències 3)

- retardada (usada 16.67%, coincidències 2)

- delayed (usada 8.33%, coincidències 1)

- en temps diferit (usada 0.00%, coincidències 0)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 60.79%, coincidències 614)

- elimina (usada 20.20%, coincidències 204)

- esborra (usada 8.12%, coincidències 82)

- esborrar (usada 4.16%, coincidències 42)

- eliminar (usada 2.57%, coincidències 26)

- suprimir (usada 1.98%, coincidències 20)

- elimina'l (usada 0.69%, coincidències 7)

- supressió (usada 0.40%, coincidències 4)

- suprimits (usada 0.30%, coincidències 3)

- esorrar (usada 0.20%, coincidències 2)

- borra (usada 0.10%, coincidències 1)

- supr (usada 0.10%, coincidències 1)

- suprimeix (d) (usada 0.10%, coincidències 1)

- delete (usada 0.10%, coincidències 1)

- esborrat (usada 0.10%, coincidències 1)

- elimina-la (usada 0.10%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 51.43%, coincidències 18)

- elimina el compte (usada 8.57%, coincidències 3)

- esborreu el compte (usada 5.71%, coincidències 2)

- esborra el compte (usada 5.71%, coincidències 2)

- eliminar el compte (usada 5.71%, coincidències 2)

- eliminació de compte (usada 2.86%, coincidències 1)

- esborra compte (usada 2.86%, coincidències 1)

- suprimeix compte (usada 2.86%, coincidències 1)

- suprimeix un compte (usada 2.86%, coincidències 1)

- suprimir compte (usada 2.86%, coincidències 1)

- eliminar compte (usada 2.86%, coincidències 1)

- compte suprimit (usada 2.86%, coincidències 1)

- delete account (usada 2.86%, coincidències 1)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 56.72%, coincidències 38)

- elimina-ho tot (usada 11.94%, coincidències 8)

- esborrar-ho tot (usada 4.48%, coincidències 3)

- suprimeix-les totes (usada 2.99%, coincidències 2)

- esborra tot (usada 2.99%, coincidències 2)

- eliminar tots (usada 2.99%, coincidències 2)

- suprimir-ho tot (usada 2.99%, coincidències 2)

- eliminar-ho tot (usada 2.99%, coincidències 2)

- elimina-les totes (usada 1.49%, coincidències 1)

- suprimeix-los tots (usada 1.49%, coincidències 1)

- suprimeix tots (usada 1.49%, coincidències 1)

- eliminar tot (usada 1.49%, coincidències 1)

- esborrar tot (usada 1.49%, coincidències 1)

- suprimir tot (usada 1.49%, coincidències 1)

- esborra-ho tot (usada 1.49%, coincidències 1)

- esborrar-los tots (usada 1.49%, coincidències 1)

delete all messages suprimeix tots els missatges

- suprimeix tots els missatges (usada 70.00%, coincidències 7)

- esborra tots els missatges (usada 10.00%, coincidències 1)

- eliminar tots els missatges (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina tots els missatges (usada 10.00%, coincidències 1)

delete bookmark suprimeix l'adreça d'interès

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 25.00%, coincidències 4)

- suprimeix el marcador (usada 25.00%, coincidències 4)

- elimina el marcador (usada 18.75%, coincidències 3)

- suprimir drecera (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra el marcador (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimeix preferit (usada 6.25%, coincidències 1)

- elimina el preferit (usada 6.25%, coincidències 1)

delete calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 70.00%, coincidències 7)

- supressió de calendari (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimir calendari (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina el calendari (usada 10.00%, coincidències 1)

delete category suprimeix la categoria

- suprimeix la categoria (usada 40.00%, coincidències 4)

- esborra categoria (usada 20.00%, coincidències 2)

- supressió de categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborrar categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina la categoria (usada 10.00%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 50.00%, coincidències 6)

- suprimeix cel·les (usada 33.33%, coincidències 4)

- elimina les cel·les (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimir les cel·les (usada 8.33%, coincidències 1)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 81.25%, coincidències 26)

- elimina la columna (usada 9.38%, coincidències 3)

- suprimir la columna (usada 3.12%, coincidències 1)

- eliminar la columna (usada 3.12%, coincidències 1)

- suprimeix columna (usada 3.12%, coincidències 1)

delete comment suprimeix el comentari

- suprimeix el comentari (usada 70.83%, coincidències 17)

- elimina el comentari (usada 8.33%, coincidències 2)

- suprimir el comentari (usada 8.33%, coincidències 2)

- esborra comentari (usada 8.33%, coincidències 2)

- esborra el comentari (usada 4.17%, coincidències 1)

delete confirmation confirmació de la supressió

- confirmació de la supressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- confirmació de supressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- confirmació d'esborrat (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirma l''eliminació (usada 11.11%, coincidències 1)

- confirmació de l'eliminació (usada 11.11%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 50.00%, coincidències 9)

- elimina el contacte (usada 38.89%, coincidències 7)

- suprimeix aquest contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

- eliminar contacte (usada 5.56%, coincidències 1)

delete data suprimeix les dades

- suprimeix les dades (usada 60.00%, coincidències 6)

- suprimir dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra les dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina dades (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborrar dades (usada 10.00%, coincidències 1)

delete entry suprimeix l'entrada

- suprimeix l'entrada (usada 53.33%, coincidències 8)

- elimina l'entrada (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix les entrades (usada 13.33%, coincidències 2)

- suprimeix una entrada (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar registre (usada 6.67%, coincidències 1)

- eliminar entrada (usada 6.67%, coincidències 1)

delete event suprimeix l'esdeveniment

- suprimeix l'esdeveniment (usada 25.00%, coincidències 3)

- suprimeix la cita (usada 25.00%, coincidències 3)

- elimina esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix esdeveniment (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina l'esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

- esborrar esdeveniment (usada 8.33%, coincidències 1)

delete field suprimeix el camp

- suprimeix el camp (usada 64.29%, coincidències 9)

- esborrar el camp (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimir un camp (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimir el camp (usada 7.14%, coincidències 1)

- elimina camp (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix camp (usada 7.14%, coincidències 1)

delete file suprimeix el fitxer

- suprimeix el fitxer (usada 48.28%, coincidències 14)

- elimina el fitxer (usada 20.69%, coincidències 6)

- esborra fitxer (usada 10.34%, coincidències 3)

- esborrar arxiu (usada 6.90%, coincidències 2)

- elimina l'arxiu (usada 3.45%, coincidències 1)

- supressió de fitxer (usada 3.45%, coincidències 1)

- eliminar arxiu (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina arxiu (usada 3.45%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 57.89%, coincidències 11)

- suprimeix fitxers (usada 31.58%, coincidències 6)

- esborra fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborrar fitxers (usada 5.26%, coincidències 1)

delete filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 33.33%, coincidències 3)

- esborra filtre (usada 22.22%, coincidències 2)

- elimina filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimir el filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra el filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

- suprimir filtre (usada 11.11%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 76.19%, coincidències 16)

- elimina la carpeta (usada 9.52%, coincidències 2)

- supressió de carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

- suprimeix carpeta (usada 4.76%, coincidències 1)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 45.45%, coincidències 15)

- suprimeix el grup (usada 33.33%, coincidències 11)

- elimina grup (usada 9.09%, coincidències 3)

- suprimeix un grup (usada 6.06%, coincidències 2)

- esborrar grup (usada 3.03%, coincidències 1)

- suprimir grup (usada 3.03%, coincidències 1)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 68.75%, coincidències 11)

- supressió d'imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- eliminar imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- esborra la imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimir la imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- suprimir imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

delete item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 38.46%, coincidències 10)

- elimina l'element (usada 19.23%, coincidències 5)

- esborra l'element (usada 7.69%, coincidències 2)

- eliminar element (usada 7.69%, coincidències 2)

- suprimeix l'ítem (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborrar element (usada 3.85%, coincidències 1)

- elimina element (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix element (usada 3.85%, coincidències 1)

- esborra element (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimir element (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix l'article (usada 3.85%, coincidències 1)

delete items suprimeix els elements

- suprimeix els elements (usada 23.53%, coincidències 4)

- elimina els elements (usada 17.65%, coincidències 3)

- elimina elements (usada 17.65%, coincidències 3)

- suprimeix elements (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimir elements (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra els ítems (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix els ítems (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix els recursos (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborrar ítems (usada 5.88%, coincidències 1)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 80.95%, coincidències 17)

- elimina la capa (usada 9.52%, coincidències 2)

- suprimeix capa (usada 4.76%, coincidències 1)

- supressió la capa (usada 4.76%, coincidències 1)

delete line suprimeix la línia

- suprimeix la línia (usada 63.64%, coincidències 7)

- elimina la línia (usada 18.18%, coincidències 2)

- esborra la línia (usada 18.18%, coincidències 2)

delete list suprimeix la llista

- suprimeix la llista (usada 33.33%, coincidències 4)

- esborra la llista (usada 25.00%, coincidències 3)

- elimina la llista (usada 16.67%, coincidències 2)

- elimina llista (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina el llistat (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimir llista (usada 8.33%, coincidències 1)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 38.10%, coincidències 8)

- elimina el missatge (usada 19.05%, coincidències 4)

- esborra missatge (usada 14.29%, coincidències 3)

- esborrar missatge (usada 9.52%, coincidències 2)

- elimina missatge (usada 4.76%, coincidències 1)

- supressió de missatge (usada 4.76%, coincidències 1)

- eliminar missatge (usada 4.76%, coincidències 1)

- missatge d'eliminació (usada 4.76%, coincidències 1)

delete messages eliminar missatges

- eliminar missatges (usada 33.33%, coincidències 4)

- suprimeix els missatges (usada 25.00%, coincidències 3)

- elimina els missatges (usada 16.67%, coincidències 2)

- suprimeix missatges (usada 8.33%, coincidències 1)

- supressió de missatges (usada 8.33%, coincidències 1)

- suprimir els missatges (usada 8.33%, coincidències 1)

delete my account suprimeix el meu compte

- suprimeix el meu compte (usada 40.00%, coincidències 4)

- elimina el meu compte (usada 20.00%, coincidències 2)

- supressió del meu compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra el meu compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimina el compte (usada 10.00%, coincidències 1)

- elimininació del compte (usada 10.00%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 50.00%, coincidències 5)

- eliminar node (usada 20.00%, coincidències 2)

- suprimeix un node (usada 20.00%, coincidències 2)

- elimina el node (usada 10.00%, coincidències 1)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 64.71%, coincidències 11)

- elimina la nota (usada 11.76%, coincidències 2)

- supressió de nota (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborra la nota (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina nota (usada 5.88%, coincidències 1)

- supressió de la nota (usada 5.88%, coincidències 1)

delete object suprimeix l'objecte

- suprimeix l'objecte (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimir l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborra l'objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix objecte (usada 14.29%, coincidències 1)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 65.38%, coincidències 17)

- elimina la pàgina (usada 7.69%, coincidències 2)

- esborra la pàgina (usada 7.69%, coincidències 2)

- esborrar pàgina (usada 7.69%, coincidències 2)

- eliminar pàgina (usada 3.85%, coincidències 1)

- suprimeix pàgina (usada 3.85%, coincidències 1)

- supressió de pàgina (usada 3.85%, coincidències 1)

delete pages suprimeix les pàgines

- suprimeix les pàgines (usada 44.44%, coincidències 4)

- elimina pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborrar pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- esborra les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- supressió de pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina les pàgines (usada 11.11%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 48.15%, coincidències 13)

- suprimeix permanentment (usada 14.81%, coincidències 4)

- elimina definitivament (usada 7.41%, coincidències 2)

- suprimeix de forma permanent (usada 7.41%, coincidències 2)

- elimina permanentment (usada 7.41%, coincidències 2)

- supressió definitiva (usada 3.70%, coincidències 1)

- elimina-ho de forma permanent (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra definitivament (usada 3.70%, coincidències 1)

- esborra permanentment (usada 3.70%, coincidències 1)

delete point suprimeix el punt

- suprimeix el punt (usada 23.53%, coincidències 4)

- suprimir punt (usada 17.65%, coincidències 3)

- suprimeix un punt (usada 17.65%, coincidències 3)

- elimina el punt (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimeix punt (usada 11.76%, coincidències 2)

- suprimeix un put (usada 5.88%, coincidències 1)

- elimina'n el punt (usada 5.88%, coincidències 1)

- esborrar punt (usada 5.88%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 73.68%, coincidències 14)

- esborrar perfil (usada 10.53%, coincidències 2)

- suprimir el perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

- esborra el perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

- elimina perfil (usada 5.26%, coincidències 1)

delete project suprimeix el projecte

- suprimeix el projecte (usada 66.67%, coincidències 6)

- elimina projecte (usada 33.33%, coincidències 3)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 84.62%, coincidències 11)

- supressió de registre (usada 7.69%, coincidències 1)

- eliminar el registre (usada 7.69%, coincidències 1)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 71.43%, coincidències 25)

- elimina la fila (usada 11.43%, coincidències 4)

- suprimir fila (usada 2.86%, coincidències 1)

- eliminar la fila (usada 2.86%, coincidències 1)

- suprimeix una fila (usada 2.86%, coincidències 1)

- suprimeix fila (usada 2.86%, coincidències 1)

- esborrar fila (usada 2.86%, coincidències 1)

- elimina fila (usada 2.86%, coincidències 1)

delete rows suprimeix les files

- suprimeix les files (usada 36.36%, coincidències 4)

- suprimeix files (usada 27.27%, coincidències 3)

- suprimir files (usada 9.09%, coincidències 1)

- elimina les files (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix files del full (usada 9.09%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 77.78%, coincidències 7)

- suprimir segment (usada 11.11%, coincidències 1)

- elimina el segment (usada 11.11%, coincidències 1)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 29.03%, coincidències 9)

- suprimeix els seleccionats (usada 19.35%, coincidències 6)

- elimina la selecció (usada 6.45%, coincidències 2)

- suprimeix el seleccionat (usada 6.45%, coincidències 2)

- suprimeix els elements seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra la selecció (usada 3.23%, coincidències 1)

- elimina seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- suprimeix les seleccionades (usada 3.23%, coincidències 1)

- elimineu els seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra els seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra la seleccionada (usada 3.23%, coincidències 1)

- esborra el seleccionat (usada 3.23%, coincidències 1)

- suprimir la selecció (usada 3.23%, coincidències 1)

- elimina els seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- eliminar seleccionats (usada 3.23%, coincidències 1)

- delete selected (usada 3.23%, coincidències 1)

delete selected files suprimeix els fitxers seleccionats

- suprimeix els fitxers seleccionats (usada 71.43%, coincidències 5)

- eliminar documents seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina els arxius seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 75.00%, coincidències 15)

- suprimeix selecció (usada 10.00%, coincidències 2)

- esborra la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- suprimir la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 5.00%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 69.57%, coincidències 16)

- suprimeix taula (usada 13.04%, coincidències 3)

- eliminar taula (usada 8.70%, coincidències 2)

- elimina la taula (usada 4.35%, coincidències 1)

- suprimir la taula (usada 4.35%, coincidències 1)

delete tag suprimeix l'etiqueta

- suprimeix l'etiqueta (usada 52.94%, coincidències 9)

- elimina l'etiqueta (usada 23.53%, coincidències 4)

- elimina etiqueta (usada 11.76%, coincidències 2)

- supressió d'etiqueta (usada 5.88%, coincidències 1)

- suprimeix etiqueta (usada 5.88%, coincidències 1)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 38.46%, coincidències 5)

- elimina la plantilla (usada 38.46%, coincidències 5)

- eliminar la plantilla (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimir plantilla (usada 7.69%, coincidències 1)

- suprimir la plantilla (usada 7.69%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 31.03%, coincidències 9)

- elimina l'usuari (usada 17.24%, coincidències 5)

- suprimeix usuari (usada 13.79%, coincidències 4)

- eliminar usuari (usada 13.79%, coincidències 4)

- esborrar usuari (usada 6.90%, coincidències 2)

- esborra usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina l'usuari/a (usada 3.45%, coincidències 1)

- elimina usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimir l'usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

- suprimir usuari (usada 3.45%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 46.51%, coincidències 40)

- eliminat (usada 25.58%, coincidències 22)

- esborrat (usada 10.47%, coincidències 9)

- suprimida (usada 5.81%, coincidències 5)

- s'ha suprimit (usada 3.49%, coincidències 3)

- eliminats (usada 2.33%, coincidències 2)

- esborrats (usada 2.33%, coincidències 2)

- s'ha esborrat (usada 2.33%, coincidències 2)

- s'ha suprimit. (usada 1.16%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 34.21%, coincidències 13)

- s'elimina (usada 13.16%, coincidències 5)

- se suprimeix (usada 13.16%, coincidències 5)

- eliminant (usada 10.53%, coincidències 4)

- esborrant (usada 7.89%, coincidències 3)

- suprimint (usada 7.89%, coincidències 3)

- s'està eliminant (usada 5.26%, coincidències 2)

- supressió en curs (usada 2.63%, coincidències 1)

- supressió (usada 2.63%, coincidències 1)

- deleting (usada 2.63%, coincidències 1)

deleting files s'estan suprimint els fitxers

- s'estan suprimint els fitxers (usada 61.54%, coincidències 8)

- se suprimeixen els fitxers (usada 23.08%, coincidències 3)

- suprimint els fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

- supressió de fitxers (usada 7.69%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 80.95%, coincidències 17)

- separador (usada 14.29%, coincidències 3)

- delimiter (usada 4.76%, coincidències 1)

delivered lliurat

- lliurat (usada 30.00%, coincidències 3)

- entregat (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'ha entregat (usada 10.00%, coincidències 1)

- entregada (usada 10.00%, coincidències 1)

- llliurat (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'ha enviat (usada 10.00%, coincidències 1)

- enviat (usada 10.00%, coincidències 1)

delivery lliurament

- lliurament (usada 63.64%, coincidències 7)

- delivery (usada 18.18%, coincidències 2)

- entrega (usada 9.09%, coincidències 1)

- enviament (usada 9.09%, coincidències 1)

delta delta

- delta (usada 87.10%, coincidències 27)

- diferència (usada 3.23%, coincidències 1)

- en delta (usada 3.23%, coincidències 1)

- δ (delta minúscula) (usada 3.23%, coincidències 1)

- δ (delta majúscula) (usada 3.23%, coincidències 1)

demo demo

- demo (usada 60.00%, coincidències 6)

- demostració (usada 30.00%, coincidències 3)

- prova (usada 10.00%, coincidències 1)

denied denegat

- denegat (usada 94.74%, coincidències 18)

- denegada (usada 5.26%, coincidències 1)

denmark dinamarca

- dinamarca (usada 100.00%, coincidències 33)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 11)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 20)

dentist dentista

- dentista (usada 90.00%, coincidències 9)

- dentist (usada 10.00%, coincidències 1)

deny denega

- denega (usada 75.47%, coincidències 40)

- denegar (usada 9.43%, coincidències 5)

- rebutja (usada 5.66%, coincidències 3)

- refusa (usada 3.77%, coincidències 2)

- rebutja-la (usada 3.77%, coincidències 2)

- denega-ho (usada 1.89%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 97.50%, coincidències 39)

- department (usada 2.50%, coincidències 1)

departments departaments

- departaments (usada 100.00%, coincidències 14)

dependencies dependències

- dependències (usada 96.55%, coincidències 28)

- requeriments específics (usada 3.45%, coincidències 1)

deprecated obsolet

- obsolet (usada 78.57%, coincidències 11)

- desaconsellat (usada 14.29%, coincidències 2)

- desaprovat (usada 7.14%, coincidències 1)

depth profunditat

- profunditat (usada 96.61%, coincidències 57)

- fons (usada 1.69%, coincidències 1)

- fondaria (usada 1.69%, coincidències 1)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 58.82%, coincidències 10)

- dessaturació (usada 17.65%, coincidències 3)

- dessaturar (usada 5.88%, coincidències 1)

- dessaturat (usada 5.88%, coincidències 1)

- reduir la saturació (usada 5.88%, coincidències 1)

- desatura (usada 5.88%, coincidències 1)

desc desc

- desc (usada 100.00%, coincidències 10)

descending descendent

- descendent (usada 95.88%, coincidències 93)

- descens (usada 3.09%, coincidències 3)

- en ordre descendent (usada 1.03%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 99.86%, coincidències 734)

- nbsp;descripció (usada 0.14%, coincidències 1)

description (optional) descripció (opcional)

- descripció (opcional) (usada 100.00%, coincidències 10)

descriptions descripcions

- descripcions (usada 90.00%, coincidències 9)

- descripccions (usada 10.00%, coincidències 1)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 90.91%, coincidències 10)

- estadística descriptiva (usada 9.09%, coincidències 1)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 67.74%, coincidències 21)

- desseleccionar (usada 6.45%, coincidències 2)

- deselecciona (usada 3.23%, coincidències 1)

- treure selecció (usada 3.23%, coincidències 1)

- desselecciona-ho (usada 3.23%, coincidències 1)

- desfés la selecció (usada 3.23%, coincidències 1)

- no seleccionis (usada 3.23%, coincidències 1)

- desmarca (usada 3.23%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 3.23%, coincidències 1)

- desmarca-ho (usada 3.23%, coincidències 1)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 72.88%, coincidències 43)

- desmarca-ho tot (usada 6.78%, coincidències 4)

- deselecciona-ho tot (usada 5.08%, coincidències 3)

- no seleccionis res (usada 5.08%, coincidències 3)

- desselecciona'ls tots (usada 3.39%, coincidències 2)

- anul·la la selecció de tot (usada 1.69%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 1.69%, coincidències 1)

- deseleccionar tots (usada 1.69%, coincidències 1)

- desseleccionar-ho tot (usada 1.69%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 9)

desert desert

- desert (usada 92.31%, coincidències 12)

- clima desèrtic (usada 7.69%, coincidències 1)

design disseny

- disseny (usada 87.50%, coincidències 21)

- dissenya (usada 8.33%, coincidències 2)

- design (usada 4.17%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 94.23%, coincidències 98)

- desktop (usada 1.92%, coincidències 2)

- ordinador (usada 0.96%, coincidències 1)

- ordinador de taula (usada 0.96%, coincidències 1)

- sobretaula (usada 0.96%, coincidències 1)

- ordinador de sobretaula (usada 0.96%, coincidències 1)

desktop notifications notificacions d'escriptori

- notificacions d'escriptori (usada 75.00%, coincidències 6)

- notificacions de l'escriptori (usada 25.00%, coincidències 2)

desktop settings paràmetres de l'escriptori

- paràmetres de l'escriptori (usada 66.67%, coincidències 8)

- ajusts de l'escriptori (usada 25.00%, coincidències 3)

- arranjament de l'escriptori (usada 8.33%, coincidències 1)

dest destinació

- destinació (usada 40.00%, coincidències 4)

- destí (usada 30.00%, coincidències 3)

- dest (usada 30.00%, coincidències 3)

destination destinació

- destinació (usada 77.27%, coincidències 68)

- destí (usada 21.59%, coincidències 19)

- destination (usada 1.14%, coincidències 1)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 82.35%, coincidències 14)

- carpeta de destí (usada 11.76%, coincidències 2)

- directori de destí (usada 5.88%, coincidències 1)

destinations destinacions

- destinacions (usada 87.50%, coincidències 7)

- destins (usada 12.50%, coincidències 1)

destroy destrueix

- destrueix (usada 91.67%, coincidències 11)

- destruir (usada 8.33%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 40.00%, coincidències 8)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 4)

- deslligar (usada 10.00%, coincidències 2)

- treu (usada 10.00%, coincidències 2)

- separar (usada 5.00%, coincidències 1)

- desacobla (usada 5.00%, coincidències 1)

- detach (usada 5.00%, coincidències 1)

- desacoblar (usada 5.00%, coincidències 1)

detach tab separa la pestanya

- separa la pestanya (usada 56.25%, coincidències 9)

- desacobla la pestanya (usada 18.75%, coincidències 3)

- desadhereix la pestanya (usada 18.75%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 6.25%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 18)

detail view vista detallada

- vista detallada (usada 44.44%, coincidències 4)

- vista de detall (usada 22.22%, coincidències 2)

- mostra-les en detall (usada 11.11%, coincidències 1)

- visualització detallada (usada 11.11%, coincidències 1)

- vista de detalls (usada 11.11%, coincidències 1)

details detalls

- detalls (usada 98.71%, coincidències 229)

- dells (usada 0.43%, coincidències 1)

- propietats (usada 0.43%, coincidències 1)

- details (usada 0.43%, coincidències 1)

detect detecta

- detecta (usada 75.00%, coincidències 9)

- detectar (usada 25.00%, coincidències 3)

detect automatically detecta automàticament

- detecta automàticament (usada 85.71%, coincidències 6)

- detectar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

detecting s'està detectant

- s'està detectant (usada 66.67%, coincidències 6)

- detectant (usada 33.33%, coincidències 3)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 92.86%, coincidències 13)

- devanagarià (usada 7.14%, coincidències 1)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 7)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 92.68%, coincidències 38)

- revelador (usada 7.32%, coincidències 3)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

developer tools eines per a desenvolupadors

- eines per a desenvolupadors (usada 47.37%, coincidències 9)

- eines de desenvolupador (usada 21.05%, coincidències 4)

- eines de desenvolupament (usada 21.05%, coincidències 4)

- utilitats de desenvolupador (usada 5.26%, coincidències 1)

- eines de desenvolupador(t) (usada 5.26%, coincidències 1)

developers desenvolupadors

- desenvolupadors (usada 85.71%, coincidències 18)

- equip de desenvolupament (usada 9.52%, coincidències 2)

- desenvolupadors/ es (usada 4.76%, coincidències 1)

development desenvolupament

- desenvolupament (usada 97.62%, coincidències 41)

- desenvolupador (usada 2.38%, coincidències 1)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 10)

development version versió de desenvolupament

- versió de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 7)

device dispositiu

- dispositiu (usada 99.25%, coincidències 133)

- dispositius (usada 0.75%, coincidències 1)

device class classe de dispositiu

- classe de dispositiu (usada 94.44%, coincidències 17)

- classe del dispositiu (usada 5.56%, coincidències 1)

device id id del dispositiu

- id del dispositiu (usada 70.83%, coincidències 17)

- id. del dispositiu (usada 8.33%, coincidències 2)

- identificador del dispositiu (usada 8.33%, coincidències 2)

- id de dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- identificació del dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

- identificador de dispositiu (usada 4.17%, coincidències 1)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 9)

- informació de l'aparell (usada 8.33%, coincidències 1)

- informació dels dispositius (usada 8.33%, coincidències 1)

- informació de dispositius (usada 8.33%, coincidències 1)

device manager gestor de dispositius

- gestor de dispositius (usada 100.00%, coincidències 11)

device model model del dispositiu

- model del dispositiu (usada 60.00%, coincidències 6)

- model de dispositiu (usada 40.00%, coincidències 4)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 87.50%, coincidències 42)

- nom de dispositiu (usada 4.17%, coincidències 2)

- àlies (usada 4.17%, coincidències 2)

- nom de l'aparell (usada 2.08%, coincidències 1)

- nom (usada 2.08%, coincidències 1)

device settings paràmetres del dispositiu

- paràmetres del dispositiu (usada 45.45%, coincidències 5)

- configuració del dispositiu (usada 36.36%, coincidències 4)

- configuració de l'aparell (usada 9.09%, coincidències 1)

- ajusts del dispositiu (usada 9.09%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 21)

devices dispositius

- dispositius (usada 98.59%, coincidències 70)

- aparells (usada 1.41%, coincidències 1)

dew point punt de rosada

- punt de rosada (usada 88.89%, coincidències 8)

- rosada (usada 11.11%, coincidències 1)

dhaka dhaka

- dhaka (usada 100.00%, coincidències 9)

dhivehi divehi

- divehi (usada 77.78%, coincidències 7)

- dhivehi (usada 22.22%, coincidències 2)

diagnostics diagnòstics

- diagnòstics (usada 69.23%, coincidències 9)

- diagnòstic (usada 23.08%, coincidències 3)

- anàlisi (usada 7.69%, coincidències 1)

diagonal diagonal

- diagonal (usada 100.00%, coincidències 10)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 17)

dial marca

- marca (usada 27.27%, coincidències 3)

- marcador (usada 27.27%, coincidències 3)

- truca (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc selector (usada 9.09%, coincidències 1)

- mar (usada 9.09%, coincidències 1)

- composició (usada 9.09%, coincidències 1)

- disc de marcar (usada 9.09%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialog diàleg

- diàleg (usada 96.70%, coincidències 88)

- quadre de diàleg (usada 2.20%, coincidències 2)

- confirmació (usada 1.10%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 15)

diameter diàmetre

- diàmetre (usada 100.00%, coincidències 16)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 40)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 15)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 97.14%, coincidències 34)

- dictionary (usada 2.86%, coincidències 1)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 40.00%, coincidències 4)

- sabíeu que? (usada 30.00%, coincidències 3)

- ho savíeu? (usada 10.00%, coincidències 1)

- sabies que? (usada 10.00%, coincidències 1)

- sabíeu què? (usada 10.00%, coincidències 1)

diff diff

- diff (usada 34.29%, coincidències 12)

- diferència (usada 34.29%, coincidències 12)

- diferències (usada 8.57%, coincidències 3)

- dif (usada 8.57%, coincidències 3)

- dif. (usada 5.71%, coincidències 2)

- compara (usada 5.71%, coincidències 2)

- dife (usada 2.86%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 92.86%, coincidències 39)

- resta (usada 4.76%, coincidències 2)

- difference (usada 2.38%, coincidències 1)

differences diferències

- diferències (usada 100.00%, coincidències 9)

difficult difícil

- difícil (usada 100.00%, coincidències 10)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 32)

diffuse difús

- difús (usada 37.50%, coincidències 3)

- difusió (usada 25.00%, coincidències 2)

- difusiva (usada 12.50%, coincidències 1)

- difon (usada 12.50%, coincidències 1)

- difusa (usada 12.50%, coincidències 1)

digest resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 4)

- resumeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- digest (usada 12.50%, coincidències 1)

- digerir (usada 12.50%, coincidències 1)

digital digital

- digital (usada 100.00%, coincidències 10)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 90.00%, coincidències 9)

- signatura del correu (usada 10.00%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 25)

dim atenuat

- atenuat (usada 30.77%, coincidències 4)

- dim (usada 23.08%, coincidències 3)

- atenuar pantalla (usada 7.69%, coincidències 1)

- enfosqueix (usada 7.69%, coincidències 1)

- enfosquiment (usada 7.69%, coincidències 1)

- atenua (usada 7.69%, coincidències 1)

- suau (usada 7.69%, coincidències 1)

- totxo (usada 7.69%, coincidències 1)

dimension cota

- cota (usada 59.38%, coincidències 19)

- dimensió (usada 37.50%, coincidències 12)

- acotació (usada 3.12%, coincidències 1)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 87.50%, coincidències 49)

- mides (usada 8.93%, coincidències 5)

- cotes (usada 3.57%, coincidències 2)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 60.00%, coincidències 6)

- dibuixos (usada 20.00%, coincidències 2)

- caràcters decoratius (usada 20.00%, coincidències 2)

dir dir

- dir (usada 80.95%, coincidències 17)

- directori (usada 14.29%, coincidències 3)

- direcció (usada 4.76%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 80.00%, coincidències 12)

- directa (usada 6.67%, coincidències 1)

- dirigeix (usada 6.67%, coincidències 1)

- dirrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

direct messages missatges directes

- missatges directes (usada 54.55%, coincidències 6)

- xats directes (usada 36.36%, coincidències 4)

- total de sales de missatges directes (usada 9.09%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 97.48%, coincidències 116)

- adreça (usada 1.68%, coincidències 2)

- direction (usada 0.84%, coincidències 1)

directions indicacions

- indicacions (usada 50.00%, coincidències 7)

- direccions (usada 35.71%, coincidències 5)

- instruccions (usada 14.29%, coincidències 2)

director director

- director (usada 87.50%, coincidències 14)

- directora (usada 6.25%, coincidències 1)

- direcció (usada 6.25%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 84.38%, coincidències 27)

- carpetes (usada 15.62%, coincidències 5)

directory directori

- directori (usada 92.86%, coincidències 117)

- carpeta (usada 3.97%, coincidències 5)

- ruta (usada 1.59%, coincidències 2)

- catàleg (usada 0.79%, coincidències 1)

- directory (usada 0.79%, coincidències 1)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 78.57%, coincidències 11)

- nom de la carpeta (usada 14.29%, coincidències 2)

- nom de directori (usada 7.14%, coincidències 1)

disable desactiva

- desactiva (usada 39.87%, coincidències 61)

- inhabilita (usada 39.22%, coincidències 60)

- desactivar (usada 9.80%, coincidències 15)

- deshabilita (usada 4.58%, coincidències 7)

- deshabilitar (usada 2.61%, coincidències 4)

- disable (usada 1.31%, coincidències 2)

- inhabilitar (usada 1.31%, coincidències 2)

- deshabilitat (usada 0.65%, coincidències 1)

- inactiva (usada 0.65%, coincidències 1)

disable all inhabilita-ho tot

- inhabilita-ho tot (usada 28.57%, coincidències 4)

- desactiva'ls tots (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactiva-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- desactiva tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- desactivar tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- inhabilita tot (usada 7.14%, coincidències 1)

disable notifications desactiva les notificacions

- desactiva les notificacions (usada 55.56%, coincidències 5)

- inhabilita les notificacions (usada 22.22%, coincidències 2)

- desactiva notificacions (usada 22.22%, coincidències 2)

disabled desactivat

- desactivat (usada 45.05%, coincidències 141)

- inhabilitat (usada 26.52%, coincidències 83)

- desactivada (usada 8.63%, coincidències 27)

- deshabilitat (usada 7.35%, coincidències 23)

- inhabilitada (usada 3.51%, coincidències 11)

- desactivades (usada 2.24%, coincidències 7)

- desactivats (usada 1.92%, coincidències 6)

- no (usada 0.96%, coincidències 3)

- inhabilitats (usada 0.64%, coincidències 2)

- descativat (usada 0.64%, coincidències 2)

- inactiu (usada 0.64%, coincidències 2)

- no la mostris (usada 0.32%, coincidències 1)

- desactivar (usada 0.32%, coincidències 1)

- desactivada/es (usada 0.32%, coincidències 1)

- deshabilitada (usada 0.32%, coincidències 1)

- s'ha inhabilitat (usada 0.32%, coincidències 1)

- inactivat (usada 0.32%, coincidències 1)

disagree en desacord

- en desacord (usada 33.33%, coincidències 4)

- no hi estic d'acord (usada 16.67%, coincidències 2)

- desacord (usada 16.67%, coincidències 2)

- no accepto (usada 8.33%, coincidències 1)

- no estic d`acord (usada 8.33%, coincidències 1)

- hi estic en desacord (usada 8.33%, coincidències 1)

- no estic d'acord (usada 8.33%, coincidències 1)

disallowed no permès

- no permès (usada 55.56%, coincidències 5)

- inhabilitat (usada 22.22%, coincidències 2)

- no permés (usada 22.22%, coincidències 2)

disc disc

- disc (usada 84.00%, coincidències 21)

- desc (usada 12.00%, coincidències 3)

- tasa.desc (usada 4.00%, coincidències 1)

disc number número del disc

- número del disc (usada 68.75%, coincidències 11)

- número de disc (usada 31.25%, coincidències 5)

discard descarta

- descarta (usada 76.25%, coincidències 61)

- descarta'l (usada 7.50%, coincidències 6)

- descartar (usada 7.50%, coincidències 6)

- descarta-ho (usada 2.50%, coincidències 2)

- discard (usada 2.50%, coincidències 2)

- retirar (usada 1.25%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 1.25%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 1.25%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 71.70%, coincidències 38)

- descartar els canvis (usada 7.55%, coincidències 4)

- descartar canvis (usada 7.55%, coincidències 4)

- descarta'n els canvis (usada 5.66%, coincidències 3)

- descarta canvis (usada 3.77%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 1.89%, coincidències 1)

- descarta (usada 1.89%, coincidències 1)

discard changes? voleu descartar els canvis?

- voleu descartar els canvis? (usada 38.46%, coincidències 5)

- descarto els canvis? (usada 30.77%, coincidències 4)

- vols descartar els canvis? (usada 15.38%, coincidències 2)

- descartar els canvis? (usada 7.69%, coincidències 1)

- voleu descartar-ne els canvis? (usada 7.69%, coincidències 1)

discharging s'està descarregant

- s'està descarregant (usada 37.50%, coincidències 3)

- descarregant (usada 25.00%, coincidències 2)

- es descarrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarregant-se (usada 12.50%, coincidències 1)

disclaimer exempció de responsabilitat

- exempció de responsabilitat (usada 23.53%, coincidències 4)

- avís (usada 17.65%, coincidències 3)

- descàrrec (usada 11.76%, coincidències 2)

- renúncia (usada 11.76%, coincidències 2)

- avís legal (usada 11.76%, coincidències 2)

- advertiment (usada 5.88%, coincidències 1)

- declinació de responsabilitats (usada 5.88%, coincidències 1)

- descàrrec de responsabilitat (usada 5.88%, coincidències 1)

- avís general (usada 5.88%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 86.84%, coincidències 66)

- desconnectar (usada 7.89%, coincidències 6)

- desconnectat (usada 3.95%, coincidències 3)

- desenllaça (usada 1.32%, coincidències 1)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 89.83%, coincidències 53)

- desconnectada (usada 6.78%, coincidències 4)

- desconectat (usada 3.39%, coincidències 2)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 70.00%, coincidències 14)

- desconnectant (usada 25.00%, coincidències 5)

- disconnecting (usada 5.00%, coincidències 1)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 26)

discover discover

- discover (usada 31.82%, coincidències 7)

- descobreix (usada 27.27%, coincidències 6)

- descobriu (usada 27.27%, coincidències 6)

- descobri (usada 4.55%, coincidències 1)

- descobriment (usada 4.55%, coincidències 1)

- descobrir (usada 4.55%, coincidències 1)

discrete discret

- discret (usada 100.00%, coincidències 11)

- discret -a (usada 0.00%, coincidències 0)

discussion discussió

- discussió (usada 48.15%, coincidències 13)

- debat (usada 25.93%, coincidències 7)

- debats (usada 11.11%, coincidències 3)

- fòrums (usada 7.41%, coincidències 2)

- fòrum (usada 3.70%, coincidències 1)

- comentaris (usada 3.70%, coincidències 1)

discussions debat

- debat (usada 38.89%, coincidències 7)

- debats (usada 27.78%, coincidències 5)

- discussions (usada 22.22%, coincidències 4)

- fòrums (usada 5.56%, coincidències 1)

- discussions totals (usada 5.56%, coincidències 1)

disk disc

- disc (usada 96.88%, coincidències 31)

- disk (usada 3.12%, coincidències 1)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 56.25%, coincidències 9)

- espai del disc (usada 18.75%, coincidències 3)

- espai en disc (usada 12.50%, coincidències 2)

- espai al disc (usada 12.50%, coincidències 2)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 17)

dismiss descarta

- descarta (usada 54.32%, coincidències 44)

- ignora (usada 24.69%, coincidències 20)

- descartar (usada 4.94%, coincidències 4)

- omet (usada 2.47%, coincidències 2)

- descarta-ho (usada 2.47%, coincidències 2)

- rebutja (usada 2.47%, coincidències 2)

- tanca (usada 2.47%, coincidències 2)

- ometre (usada 1.23%, coincidències 1)

- atura l'alarma (usada 1.23%, coincidències 1)

- dismiss (usada 1.23%, coincidències 1)

- entesos (usada 1.23%, coincidències 1)

- refusar (usada 1.23%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 44.44%, coincidències 4)

- omet-les totes (usada 11.11%, coincidències 1)

- ignora totes (usada 11.11%, coincidències 1)

- ignora-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- desactivar tot (usada 11.11%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 11.11%, coincidències 1)

displacement desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 12)

display visualització

- visualització (usada 29.38%, coincidències 52)

- pantalla (usada 28.81%, coincidències 51)

- mostra (usada 26.55%, coincidències 47)

- visualitza (usada 4.52%, coincidències 8)

- mostrar (usada 3.95%, coincidències 7)

- mostra-ho (usada 1.69%, coincidències 3)

- visible (usada 1.13%, coincidències 2)

- monitor (usada 1.13%, coincidències 2)

- veure (usada 1.13%, coincidències 2)

- en pantalla (usada 0.56%, coincidències 1)

- entorn (usada 0.56%, coincidències 1)

- aspecte (usada 0.56%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display as mostra com a

- mostra com a (usada 54.55%, coincidències 6)

- mostrar com a (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostra com (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostra-ho com a (usada 9.09%, coincidències 1)

display format format de visualització

- format de visualització (usada 66.67%, coincidències 6)

- format de la presentació (usada 11.11%, coincidències 1)

- format de pantalla (usada 11.11%, coincidències 1)

- format (usada 11.11%, coincidències 1)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 50.00%, coincidències 5)

- mostrar graella (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra la quadrícula (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra reixeta (usada 10.00%, coincidències 1)

- visualitza la graella (usada 10.00%, coincidències 1)

- mostra una graella (usada 10.00%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 82.61%, coincidències 19)

- mode visualitz. (usada 4.35%, coincidències 1)

- mode de visualitz. (usada 4.35%, coincidències 1)

- mode de presentació (usada 4.35%, coincidències 1)

- mode de pantalla (usada 4.35%, coincidències 1)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 43.66%, coincidències 31)

- nom de visualització (usada 19.72%, coincidències 14)

- mostra el nom (usada 9.86%, coincidències 7)

- nom que es mostrarà (usada 5.63%, coincidències 4)

- nom visible (usada 5.63%, coincidències 4)

- nom en pantalla (usada 4.23%, coincidències 3)

- nom per mostrar (usada 2.82%, coincidències 2)

- àlies (usada 2.82%, coincidències 2)

- nom que es visualitzarà (usada 2.82%, coincidències 2)

- nom de la presentació (usada 1.41%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 1.41%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 65.91%, coincidències 29)

- mostra les opcions (usada 13.64%, coincidències 6)

- mostra opcions (usada 2.27%, coincidències 1)

- opcions de visionat (usada 2.27%, coincidències 1)

- opcions de visualitzacions (usada 2.27%, coincidències 1)

- opcions de mostreig (usada 2.27%, coincidències 1)

- mostrar opcions (usada 2.27%, coincidències 1)

- opcions de la pantalla (usada 2.27%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 2.27%, coincidències 1)

- opcions d'aparença (usada 2.27%, coincidències 1)

- visualitza les opcions (usada 2.27%, coincidències 1)

display settings paràmetres de la pantalla

- paràmetres de la pantalla (usada 18.92%, coincidències 7)

- configuració de la pantalla (usada 16.22%, coincidències 6)

- paràmetres de visualització (usada 16.22%, coincidències 6)

- ajusts de la visualització (usada 10.81%, coincidències 4)

- configuració de visualització (usada 8.11%, coincidències 3)

- mostra la configuració (usada 8.11%, coincidències 3)

- arranjament de la pantalla (usada 5.41%, coincidències 2)

- configuració de projecció (usada 2.70%, coincidències 1)

- ajusts de la pantalla (usada 2.70%, coincidències 1)

- ajustos de pantalla (usada 2.70%, coincidències 1)

- ajusts de visualització (usada 2.70%, coincidències 1)

- configuració de pantalla (usada 2.70%, coincidències 1)

- ajustaments de la visualització (usada 2.70%, coincidències 1)

display size mida de visualització

- mida de visualització (usada 36.36%, coincidències 4)

- mostra la mida (usada 27.27%, coincidències 3)

- mida de la visualització (usada 18.18%, coincidències 2)

- mida de presentació (usada 9.09%, coincidències 1)

- mida de la pantalla (usada 9.09%, coincidències 1)

display style estil de visualització

- estil de visualització (usada 45.45%, coincidències 5)

- estil de la vista (usada 36.36%, coincidències 4)

- mostra l'estil (usada 18.18%, coincidències 2)

display type tipus de visualització

- tipus de visualització (usada 54.55%, coincidències 6)

- mostra el tipus (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostrar tipus (usada 9.09%, coincidències 1)

- tipus de pantalla (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostrar el tipus (usada 9.09%, coincidències 1)

displays pantalles

- pantalles (usada 90.00%, coincidències 9)

- presentacions (usada 10.00%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 52.38%, coincidències 11)

- dissoldre (usada 23.81%, coincidències 5)

- dissolució (usada 14.29%, coincidències 3)

- fosa (usada 4.76%, coincidències 1)

- esvaeix (usada 4.76%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 102)

distance unit unitat de distància

- unitat de distància (usada 57.14%, coincidències 4)

- unitats de distància (usada 28.57%, coincidències 2)

- unitat de longitud (usada 14.29%, coincidències 1)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 50.00%, coincidències 7)

- distorsió (usada 35.71%, coincidències 5)

- distorsionar (usada 7.14%, coincidències 1)

- distorsionat (usada 7.14%, coincidències 1)

distortion distorsió

- distorsió (usada 100.00%, coincidències 11)

distribute distribueix

- distribueix (usada 81.82%, coincidències 9)

- distribució (usada 9.09%, coincidències 1)

- distribuir (usada 9.09%, coincidències 1)

distribution distribució

- distribució (usada 96.67%, coincidències 29)

- destinataris (usada 3.33%, coincidències 1)

distributor distribuïdor

- distribuïdor (usada 88.89%, coincidències 8)

- distributor (usada 11.11%, coincidències 1)

district districte

- districte (usada 100.00%, coincidències 22)

dither trama

- trama (usada 50.00%, coincidències 6)

- tramat (usada 33.33%, coincidències 4)

- fluctuació (usada 8.33%, coincidències 1)

- dissemina (usada 8.33%, coincidències 1)

dithering tramat

- tramat (usada 55.56%, coincidències 5)

- tramat (dithering) (usada 22.22%, coincidències 2)

- tramatge (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està tramant (usada 11.11%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 75.00%, coincidències 18)

- divisió (usada 16.67%, coincidències 4)

- dividir (usada 4.17%, coincidències 1)

- divisions (usada 4.17%, coincidències 1)

divider divisor

- divisor (usada 75.00%, coincidències 6)

- separador (usada 25.00%, coincidències 2)

division divisió

- divisió (usada 95.45%, coincidències 21)

- títol (usada 4.55%, coincidències 1)

division by zero divisió per zero

- divisió per zero (usada 77.78%, coincidències 7)

- divisió entre zero (usada 11.11%, coincidències 1)

- divisió per cero (usada 11.11%, coincidències 1)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 100.00%, coincidències 29)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 16)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not allow no permetis

- no permetis (usada 72.73%, coincidències 8)

- no ho permetis (usada 18.18%, coincidències 2)

- no permetre (usada 9.09%, coincidències 1)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 37.50%, coincidències 9)

- no molestar (usada 20.83%, coincidències 5)

- no destorbar (usada 16.67%, coincidències 4)

- no molestis (usada 12.50%, coincidències 3)

- no molestis (usada 8.33%, coincidències 2)

- no m'emprenyis! (usada 4.17%, coincidències 1)

do not show no mostris

- no mostris (usada 50.00%, coincidències 5)

- no ho mostris (usada 20.00%, coincidències 2)

- no mostrar (usada 10.00%, coincidències 1)

- no la mostris (usada 10.00%, coincidències 1)

- no mostris cap element ocult (usada 10.00%, coincidències 1)

do not use no usar

- no usar (usada 28.57%, coincidències 2)

- no l'usis (usada 28.57%, coincidències 2)

- no utilitzes (usada 14.29%, coincidències 1)

- no l'usis. (usada 14.29%, coincidències 1)

- no utilitzeu pas (usada 14.29%, coincidències 1)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 80.49%, coincidències 33)

- no fer res (usada 17.07%, coincidències 7)

- fer res (usada 2.44%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 52.38%, coincidències 11)

- acobla (usada 23.81%, coincidències 5)

- moll (usada 14.29%, coincidències 3)

- base (usada 4.76%, coincidències 1)

- subfinestra (usada 4.76%, coincidències 1)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 71.43%, coincidències 5)

- aparcant (usada 14.29%, coincidències 1)

- amarrant (usada 14.29%, coincidències 1)

docs documents

- documents (usada 72.73%, coincidències 8)

- documentació (usada 18.18%, coincidències 2)

- google docs (usada 9.09%, coincidències 1)

document document