Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per a cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#n/a #n/d

- #n/d (usada 85.71%, coincidències 6)

- #n/a (usada 14.29%, coincidències 1)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 4)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 83.33%, coincidències 5)

- (predeterminat) (usada 16.67%, coincidències 1)

(edit) (edita)

- (edita) (usada 100.00%, coincidències 4)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 4)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.12%, coincidències 16)

- (sense) (usada 5.88%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 5)

(required) (necessari)

- (necessari) (usada 50.00%, coincidències 2)

- (obligatori) (usada 50.00%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 7)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 11)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 12)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 10)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 9)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 6)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 7)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 4)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 17)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3d view visualització 3d

- visualització 3d (usada 100.00%, coincidències 4)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 9)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 14)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 100.00%, coincidències 5)

a0 a0

- a0 (usada 83.33%, coincidències 5)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 16.67%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 7)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 4)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 5)

a3 a3

- a3 (usada 87.50%, coincidències 7)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 12.50%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.91%, coincidències 10)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 9.09%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 88.89%, coincidències 8)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 11.11%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 8)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 4)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 4)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 4)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 66.67%, coincidències 4)

- abreviació (usada 33.33%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 66.67%, coincidències 10)

- atura-ho (usada 13.33%, coincidències 2)

- anul·la (usada 6.67%, coincidències 1)

- interrupció (usada 6.67%, coincidències 1)

- avorta (usada 6.67%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interrompuda

- interrompuda (usada 50.00%, coincidències 2)

- avortat (usada 25.00%, coincidències 1)

- interromput (usada 25.00%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 91.89%, coincidències 34)

- informació (usada 5.41%, coincidències 2)

- sobre (usada 2.70%, coincidències 1)

about qt quant al qt

- quant al qt (usada 60.00%, coincidències 3)

- quant a qt (usada 20.00%, coincidències 1)

- sobre qt (usada 20.00%, coincidències 1)

about us quant a nosaltres

- quant a nosaltres (usada 50.00%, coincidències 2)

- qui som (usada 25.00%, coincidències 1)

- quant a mozilla (usada 25.00%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 44.44%, coincidències 4)

- superior (usada 11.11%, coincidències 1)

- part superior (usada 11.11%, coincidències 1)

- damunt (usada 11.11%, coincidències 1)

- sobre (usada 11.11%, coincidències 1)

- a dalt (usada 11.11%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor absolut (usada 14.29%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 100.00%, coincidències 4)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color absoluta (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 16.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 4)

abstract resum

- resum (usada 80.00%, coincidències 4)

- abstracte (usada 20.00%, coincidències 1)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 9)

accent accent

- accent (usada 50.00%, coincidències 2)

- èmfasi (usada 25.00%, coincidències 1)

- variant (usada 25.00%, coincidències 1)

accept accepta

- accepta (usada 85.00%, coincidències 34)

- d'acord (usada 7.50%, coincidències 3)

- acceptada (usada 2.50%, coincidències 1)

- acceptar (usada 2.50%, coincidències 1)

- accepto (usada 2.50%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 83.33%, coincidències 5)

- accepta'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 50.00%, coincidències 4)

- acceptada (usada 50.00%, coincidències 4)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 6)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied s'ha denegat l'accés

- s'ha denegat l'accés (usada 62.50%, coincidències 5)

- accés denegat (usada 37.50%, coincidències 3)

access granted accés permès

- accés permès (usada 50.00%, coincidències 2)

- condeixi l'accés (usada 25.00%, coincidències 1)

- accés concedit (usada 25.00%, coincidències 1)

access your location accedir a la vostra ubicació

- accedir a la vostra ubicació (usada 50.00%, coincidències 2)

- conèixer la vostra ubicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- accés a la ubicació (usada 25.00%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

account compte

- compte (usada 97.14%, coincidències 34)

- comptes (usada 2.86%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 100.00%, coincidències 4)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 80.00%, coincidències 4)

- informació de compte (usada 20.00%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 68.75%, coincidències 11)

- configuració del compte (usada 18.75%, coincidències 3)

- ajusts dels comptes (usada 6.25%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 6.25%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 13)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 4)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 56)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 27)

activate activa

- activa (usada 94.74%, coincidències 18)

- activate (usada 5.26%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 80.00%, coincidències 4)

- activada (usada 20.00%, coincidències 1)

active actiu

- actiu (usada 71.11%, coincidències 32)

- activa (usada 22.22%, coincidències 10)

- actives (usada 4.44%, coincidències 2)

- activat (usada 2.22%, coincidències 1)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 75.00%, coincidències 3)

- connectors actius (usada 25.00%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 4)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 7)

activity activitat

- activitat (usada 83.33%, coincidències 10)

- activitats (usada 16.67%, coincidències 2)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 13)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 6)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

add afegeix

- afegeix (usada 95.81%, coincidències 160)

- suma (usada 1.20%, coincidències 2)

- add (usada 0.60%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.60%, coincidències 1)

- sum (usada 0.60%, coincidències 1)

- afegeix-lo (usada 0.60%, coincidències 1)

- afegir (usada 0.60%, coincidències 1)

add a comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegiu un comentari (usada 50.00%, coincidències 2)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix compte (usada 14.29%, coincidències 1)

add all afegeix-ho tot

- afegeix-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegir tots (usada 25.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 80.00%, coincidències 8)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix adjunció (usada 10.00%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 7)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 40.00%, coincidències 8)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 35.00%, coincidències 7)

- afegeix un marcador (usada 15.00%, coincidències 3)

- afegeix adreces d'interès (usada 5.00%, coincidències 1)

- afegir preferit (usada 5.00%, coincidències 1)

add color afegeix color

- afegeix color (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix un color (usada 50.00%, coincidències 2)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir comentari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 12.50%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegir una condició (usada 14.29%, coincidències 1)

add contact afegeix un contacte

- afegeix un contacte (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix el contacte (usada 30.00%, coincidències 3)

- afegeix als contactes (usada 20.00%, coincidències 2)

- afegiu un contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

- afegeix contacte (usada 10.00%, coincidències 1)

add effect afegeix un efecte

- afegeix un efecte (usada 100.00%, coincidències 4)

add exception afegeix una excepció

- afegeix una excepció (usada 100.00%, coincidències 9)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix el camp (usada 14.29%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegiu fitxers (usada 16.67%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 20.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegir la carpeta (usada 10.00%, coincidències 1)

add folders afegeix carpetes

- afegeix carpetes (usada 100.00%, coincidències 4)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegeix grups (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegeix grup (usada 20.00%, coincidències 1)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 66.67%, coincidències 8)

- afegeix imatge (usada 25.00%, coincidències 3)

- afegir imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegeix l'ítem (usada 10.00%, coincidències 1)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix llengua (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix un idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix capa (usada 25.00%, coincidències 2)

add link afegeix un enllaç

- afegeix un enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeixi un enllaç (usada 25.00%, coincidències 1)

add media afegeix un mèdia

- afegeix un mèdia (usada 71.43%, coincidències 5)

- afegeix mèdia (usada 28.57%, coincidències 2)

add member afegeix un membre

- afegeix un membre (usada 40.00%, coincidències 2)

- afegeix membre (usada 40.00%, coincidències 2)

- afegeix el membre (usada 20.00%, coincidències 1)

add new afegeix

- afegeix (usada 72.73%, coincidències 16)

- afegeix nou (usada 9.09%, coincidències 2)

- afegeix-ne un de nou (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegir un de nou (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix-ne un (usada 4.55%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 4.55%, coincidències 1)

add new page afegeix una nova pàgina

- afegeix una nova pàgina (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una pàgina nova (usada 50.00%, coincidències 2)

add new post afegeix una nova entrada

- afegeix una nova entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 100.00%, coincidències 4)

add new tag afegeix una nova etiqueta

- afegeix una nova etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

add new term afegeix un nou terme

- afegeix un nou terme (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix un terme nou (usada 50.00%, coincidències 2)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 9)

add project afegeix un projecte

- afegeix un projecte (usada 100.00%, coincidències 4)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 100.00%, coincidències 9)

add tab afegeix una pestanya

- afegeix una pestanya (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix-la (usada 20.00%, coincidències 1)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 6)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 88.89%, coincidències 8)

- afegiu etiquetes (usada 11.11%, coincidències 1)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix un text (usada 50.00%, coincidències 2)

add title afegeix títol

- afegeix títol (usada 80.00%, coincidències 4)

- títol (usada 20.00%, coincidències 1)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix als marcadors (usada 37.50%, coincidències 3)

add to collection afegeix a la col·lecció

- afegeix a la col·lecció (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix a una col·lecció (usada 25.00%, coincidències 1)

add to contacts afegeix als contactes

- afegeix als contactes (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix-lo als contactes (usada 25.00%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 12)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 69.23%, coincidències 9)

- afegir als preferits (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix a les preferides (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 7.69%, coincidències 1)

- afegeix-lo als preferits (usada 7.69%, coincidències 1)

add to group afegeix al grup

- afegeix al grup (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegeix-lo a un grup (usada 16.67%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 6)

add to queue afegeix a la cua

- afegeix a la cua (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix a la cua de reproducció (usada 20.00%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 100.00%, coincidències 7)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 25.00%, coincidències 1)

add-ons complements

- complements (usada 100.00%, coincidències 12)

added afegit

- afegit (usada 66.67%, coincidències 6)

- s'ha afegit (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegida (usada 11.11%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional addicional

- addicional (usada 100.00%, coincidències 4)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 6)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 12)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 100.00%, coincidències 6)

additions addicions

- addicions (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegits (usada 25.00%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.33%, coincidències 59)

- direcció (usada 1.67%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 28)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book source font de la llibreta d'adreces

- font de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 88.89%, coincidències 8)

- llibreta d'adreces (usada 11.11%, coincidències 1)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 18)

adjust ajusta

- ajusta (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajustar (usada 14.29%, coincidències 1)

- ajust (usada 14.29%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 76.92%, coincidències 10)

- administració (usada 15.38%, coincidències 2)

- administra (usada 7.69%, coincidències 1)

administrator administrador

- administrador (usada 85.71%, coincidències 6)

- administrador/a (usada 14.29%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 75.00%, coincidències 3)

- contrasenya d'administrador (usada 25.00%, coincidències 1)

admins administració

- administració (usada 60.00%, coincidències 3)

- administradors (usada 40.00%, coincidències 2)

advanced avançat

- avançat (usada 93.48%, coincidències 43)

- avançades (usada 4.35%, coincidències 2)

- opcions avançades (usada 2.17%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 21)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 87.50%, coincidències 7)

- opcions avançades (usada 12.50%, coincidències 1)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 4)

advanced settings configuració avançada

- configuració avançada (usada 50.00%, coincidències 6)

- paràmetres avançats (usada 41.67%, coincidències 5)

- opcions avançades (usada 8.33%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 11)

after després

- després (usada 87.80%, coincidències 36)

- després de (usada 12.20%, coincidències 5)

age edat

- edat (usada 75.00%, coincidències 3)

- vella (usada 25.00%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 100.00%, coincidències 4)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 9)

agree hi estic d'acord

- hi estic d'acord (usada 50.00%, coincidències 2)

- d'acord (usada 50.00%, coincidències 2)

ahom ahom

- ahom (usada 100.00%, coincidències 4)

airbrush aerògraf

- aerògraf (usada 100.00%, coincidències 4)

airplane mode mode avió

- mode avió (usada 50.00%, coincidències 2)

- mode d'avió (usada 50.00%, coincidències 2)

akan àkan

- àkan (usada 75.00%, coincidències 3)

- akan (usada 25.00%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 12)

album àlbum

- àlbum (usada 100.00%, coincidències 10)

alchemical symbols símbols d'alquímia

- símbols d'alquímia (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols químics (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols alquímics (usada 25.00%, coincidències 1)

alert alerta

- alerta (usada 80.00%, coincidències 8)

- avís (usada 20.00%, coincidències 2)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 6)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 57.14%, coincidències 4)

- algoritme (usada 42.86%, coincidències 3)

alias àlies

- àlies (usada 89.47%, coincidències 17)

- sobrenom (usada 10.53%, coincidències 2)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 4)

align alinea

- alinea (usada 54.55%, coincidències 6)

- alineació (usada 45.45%, coincidències 5)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align and distribute alinea i distribueix

- alinea i distribueix (usada 100.00%, coincidències 4)

align bottom alinea avall

- alinea avall (usada 20.00%, coincidències 2)

- alineació inferior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alineació a la part inferior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinea a baix (usada 10.00%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 50.00%, coincidències 4)

- alineació al centre (usada 37.50%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 12.50%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 77.27%, coincidències 17)

- alineació a l'esquerra (usada 13.64%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 9.09%, coincidències 2)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 79.17%, coincidències 19)

- alineació a la dreta (usada 12.50%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 8.33%, coincidències 2)

align text alinea el text

- alinea el text (usada 100.00%, coincidències 4)

align top alinea amunt

- alinea amunt (usada 20.00%, coincidències 2)

- alineació superior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alineació a la part superior (usada 20.00%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 10.00%, coincidències 1)

- alinea a dalt (usada 10.00%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 100.00%, coincidències 65)

all tot

- tot (usada 61.05%, coincidències 58)

- tots (usada 24.21%, coincidències 23)

- totes (usada 13.68%, coincidències 13)

- tothom (usada 1.05%, coincidències 1)

all accounts tots els comptes

- tots els comptes (usada 75.00%, coincidències 3)

- comptes de correu (usada 25.00%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 5)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 5)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 4)

all day event cita de tot el dia

- cita de tot el dia (usada 60.00%, coincidències 3)

- esdeveniment de tot el dia (usada 40.00%, coincidències 2)

all done! això és tot!

- això és tot! (usada 50.00%, coincidències 2)

- tot fet! (usada 50.00%, coincidències 2)

all events totes les cites

- totes les cites (usada 50.00%, coincidències 2)

- tots els esdeveniments (usada 50.00%, coincidències 2)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 23)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 4)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 100.00%, coincidències 4)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 4)

all languages totes les llengües

- totes les llengües (usada 60.00%, coincidències 3)

- tots els llenguatges (usada 40.00%, coincidències 2)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 12)

all products tots els productes

- tots els productes (usada 100.00%, coincidències 5)

all sheets tots els fulls

- tots els fulls (usada 100.00%, coincidències 4)

all supported files tots els fitxers compatibles

- tots els fitxers compatibles (usada 50.00%, coincidències 2)

- tots els fitxers admesos (usada 25.00%, coincidències 1)

- tots els fitxers permesos (usada 25.00%, coincidències 1)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 5)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 4)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 49)

allowed permès

- permès (usada 91.67%, coincidències 11)

- permeses (usada 8.33%, coincidències 1)

alpha alfa

- alfa (usada 94.00%, coincidències 47)

- alpha (usada 4.00%, coincidències 2)

- alfa = (usada 2.00%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de presentació alfabètica (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 88.89%, coincidències 8)

- tecla alternativa dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alternate alterna

- alterna (usada 50.00%, coincidències 2)

- alternat (usada 25.00%, coincidències 1)

- alternatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

always sempre

- sempre (usada 100.00%, coincidències 26)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 71.43%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 14.29%, coincidències 1)

- demana-ho sempre (usada 14.29%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 60.00%, coincidències 3)

- sempre a dalt (usada 40.00%, coincidències 2)

am am

- am (usada 77.78%, coincidències 7)

- a. m. (usada 22.22%, coincidències 2)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 5)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 7)

amount quantitat

- quantitat (usada 54.55%, coincidències 12)

- import (usada 40.91%, coincidències 9)

- desplaçament (usada 4.55%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 80.00%, coincidències 4)

- extensió (usada 20.00%, coincidències 1)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 6)

an error occurred. s'ha produït un error.

- s'ha produït un error. (usada 83.33%, coincidències 5)

- hi ha hagut un error. (usada 16.67%, coincidències 1)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 100.00%, coincidències 5)

analytics analítiques

- analítiques (usada 100.00%, coincidències 4)

analyze analitza

- analitza (usada 71.43%, coincidències 5)

- analitzar (usada 14.29%, coincidències 1)

- analitzador (usada 14.29%, coincidències 1)

anatolian hieroglyphs jeroglífics d'anatòlia

- jeroglífics d'anatòlia (usada 40.00%, coincidències 2)

- jeroglífics anatòlics (usada 40.00%, coincidències 2)

- jeroglífics meroítics (usada 20.00%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 80.95%, coincidències 17)

- ancora (usada 9.52%, coincidències 2)

- ancoratge (usada 9.52%, coincidències 2)

and i

- i (usada 95.35%, coincidències 41)

- and (usada 4.65%, coincidències 2)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 43)

angry enfadat

- enfadat (usada 42.86%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 28.57%, coincidències 2)

- enuig (usada 14.29%, coincidències 1)

- cabreig (usada 14.29%, coincidències 1)

animals nature animals i natura

- animals i natura (usada 100.00%, coincidències 5)

animate anima-ho

- anima-ho (usada 50.00%, coincidències 3)

- anima (usada 33.33%, coincidències 2)

- animat (usada 16.67%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 19)

animations animacions

- animacions (usada 100.00%, coincidències 5)

anniversary commemoració

- commemoració (usada 60.00%, coincidències 3)

- aniversari (usada 40.00%, coincidències 2)

annotation anotació

- anotació (usada 83.33%, coincidències 5)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 5)

announcement comunicat

- comunicat (usada 71.43%, coincidències 5)

- anunci (usada 14.29%, coincidències 1)

- avís (usada 14.29%, coincidències 1)

anonymous anònim

- anònim (usada 100.00%, coincidències 7)

anova anova

- anova (usada 100.00%, coincidències 4)

answered respost

- respost (usada 50.00%, coincidències 2)

- contestat (usada 25.00%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 25.00%, coincidències 1)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 5)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 4)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 40.00%, coincidències 2)

- suavitzador (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 20.00%, coincidències 1)

antialiasing suavitzat

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 91.67%, coincidències 11)

- any (usada 8.33%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 4)

api key clau api

- clau api (usada 50.00%, coincidències 2)

- clau d'api (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau de l'api (usada 25.00%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 75.00%, coincidències 3)

- apostrophe (usada 25.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 95.65%, coincidències 22)

- aspecte (usada 4.35%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 90.00%, coincidències 9)

- annexa (usada 10.00%, coincidències 1)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 32)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

apply aplica

- aplica (usada 89.33%, coincidències 67)

- aplica-ho (usada 10.67%, coincidències 8)

apply changes? voleu aplicar els canvis?

- voleu aplicar els canvis? (usada 100.00%, coincidències 5)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 100.00%, coincidències 5)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 6)

- aplica-ho a (usada 14.29%, coincidències 1)

apply to all aplica-ho a tot

- aplica-ho a tot (usada 50.00%, coincidències 2)

- aplica-ho a totes (usada 50.00%, coincidències 2)

approve aprova

- aprova (usada 100.00%, coincidències 7)

approved aprovat

- aprovat (usada 100.00%, coincidències 4)

apr abr.

- abr. (usada 66.67%, coincidències 4)

- d'abr. (usada 16.67%, coincidències 1)

- abr (usada 16.67%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 86.67%, coincidències 13)

- d'abril (usada 13.33%, coincidències 2)

aqua aigua

- aigua (usada 40.00%, coincidències 2)

- cian (usada 20.00%, coincidències 1)

- oceà (usada 20.00%, coincidències 1)

- turquesa (usada 20.00%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 90.48%, coincidències 19)

- aràbic (usada 4.76%, coincidències 1)

- arabic (usada 4.76%, coincidències 1)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes a de presentació àrab

- formes a de presentació àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols de presentació àrab - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes b de presentació àrab

- formes b de presentació àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbol de presentació àrab - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 6)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 12)

arc cosine arc cosinus

- arc cosinus (usada 75.00%, coincidències 3)

- arccosinus (usada 25.00%, coincidències 1)

arc sine arc sinus

- arc sinus (usada 75.00%, coincidències 3)

- arcsinus (usada 25.00%, coincidències 1)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 75.00%, coincidències 3)

- arctangent (usada 25.00%, coincidències 1)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 6)

archive arxiva

- arxiva (usada 65.38%, coincidències 17)

- arxiu (usada 34.62%, coincidències 9)

archive title títol de l'arxiu

- títol de l'arxiu (usada 100.00%, coincidències 4)

archived arxivat

- arxivat (usada 50.00%, coincidències 2)

- arxivats (usada 50.00%, coincidències 2)

archives arxius

- arxius (usada 81.25%, coincidències 13)

- arxiu (usada 18.75%, coincidències 3)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 75.00%, coincidències 9)

- esteu segurs? (usada 8.33%, coincidències 1)

- esteu segur? (usada 8.33%, coincidències 1)

- segur? (usada 8.33%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 39)

areas àrees

- àrees (usada 66.67%, coincidències 4)

- arees (usada 33.33%, coincidències 2)

argument argument

- argument (usada 100.00%, coincidències 4)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 8)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 12)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 18)

array matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 18)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 16)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 10)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 3)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 6)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 11)

ascending ascendent

- ascendent (usada 97.37%, coincidències 37)

- en ordre ascendent (usada 2.63%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 8)

ask pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 4)

ask a question feu una pregunta

- feu una pregunta (usada 28.57%, coincidències 2)

- formuleu una pregunta (usada 28.57%, coincidències 2)

- cap dubte? (usada 28.57%, coincidències 2)

- envieu una pregunta (usada 14.29%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 80.00%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 20.00%, coincidències 1)

aspect aspecte

- aspecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- relació d'aspecte (usada 25.00%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 80.00%, coincidències 20)

- relació de l'aspecte (usada 8.00%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 8.00%, coincidències 2)

- allargament (usada 4.00%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 8)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 19)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 6)

at a

- a (usada 37.50%, coincidències 3)

- al (usada 25.00%, coincidències 2)

- de (usada 12.50%, coincidències 1)

- arrova (usada 12.50%, coincidències 1)

- a les (usada 12.50%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 66.67%, coincidències 4)

- almenys (usada 16.67%, coincidències 1)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 12)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attached to connectat a

- connectat a (usada 85.71%, coincidències 6)

- adjuntat a (usada 14.29%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 31.25%, coincidències 5)

- fitxer adjunt (usada 25.00%, coincidències 4)

- adjunt (usada 18.75%, coincidències 3)

- adjuncions (usada 18.75%, coincidències 3)

- fitxers adjunts (usada 6.25%, coincidències 1)

attachment page pàgina dels adjunts

- pàgina dels adjunts (usada 100.00%, coincidències 4)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 62.50%, coincidències 15)

- fitxers adjunts (usada 20.83%, coincidències 5)

- adjunts (usada 16.67%, coincidències 4)

attendees assistents

- assistents (usada 85.71%, coincidències 12)

- auxiliars (usada 14.29%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 11)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 80.00%, coincidències 4)

- nom d'atribut (usada 20.00%, coincidències 1)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor d'atribut (usada 50.00%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 35)

audio àudio

- àudio (usada 95.45%, coincidències 42)

- àudios (usada 4.55%, coincidències 2)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 5)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio output sortida d'àudio

- sortida d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 100.00%, coincidències 8)

aug ag.

- ag. (usada 50.00%, coincidències 3)

- d'ag. (usada 16.67%, coincidències 1)

- ago. (usada 16.67%, coincidències 1)

- ago (usada 16.67%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 85.71%, coincidències 12)

- d'agost (usada 14.29%, coincidències 2)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 6)

authenticate autentica

- autentica (usada 71.43%, coincidències 5)

- autenticació (usada 14.29%, coincidències 1)

- autenticar (usada 14.29%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 5)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 57.14%, coincidències 4)

- l'autenticació ha fallat (usada 28.57%, coincidències 2)

- autentificació a fallat (usada 14.29%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'autentificació ha fallat. (usada 25.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 7)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 54.55%, coincidències 6)

- es requereix autenticació (usada 27.27%, coincidències 3)

- es necessita autenticació (usada 18.18%, coincidències 2)

author autor

- autor (usada 98.46%, coincidències 64)

- autor/a (usada 1.54%, coincidències 1)

author archives arxius d'autor

- arxius d'autor (usada 75.00%, coincidències 3)

- arxius de l'autor (usada 25.00%, coincidències 1)

author(s) autor(s)

- autor(s) (usada 42.86%, coincidències 3)

- autors (usada 42.86%, coincidències 3)

- autoria (usada 14.29%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 6)

authors autors

- autors (usada 91.67%, coincidències 11)

- autor (usada 8.33%, coincidències 1)

auto automàtic

- automàtic (usada 45.71%, coincidències 16)

- auto (usada 42.86%, coincidències 15)

- automàtica (usada 8.57%, coincidències 3)

- autocom (usada 2.86%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 5)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 60.00%, coincidències 3)

- autoselecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona automàticament (usada 20.00%, coincidències 1)

autodetect detecció automàtica

- detecció automàtica (usada 75.00%, coincidències 3)

- autodetecta (usada 25.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 75.00%, coincidències 6)

- emplenar automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 90.00%, coincidències 9)

- filtra automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 77.78%, coincidències 7)

- format automàtic (usada 11.11%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 11.11%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 87.23%, coincidències 82)

- automàtica (usada 12.77%, coincidències 12)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic layout disposició automàtica

- disposició automàtica (usada 100.00%, coincidències 6)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 7)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 8)

automatically automàticament

- automàticament (usada 84.62%, coincidències 11)

- automàtica (usada 7.69%, coincidències 1)

- automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 62.50%, coincidències 5)

- reprodueix automàticament (usada 37.50%, coincidències 3)

available disponible

- disponible (usada 93.33%, coincidències 14)

- disponibles (usada 6.67%, coincidències 1)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 10)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 50.00%, coincidències 3)

- llengües disponibles (usada 50.00%, coincidències 3)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 6)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 10)

avatars avatars

- avatars (usada 100.00%, coincidències 4)

average mitjana

- mitjana (usada 85.00%, coincidències 17)

- promig (usada 5.00%, coincidències 1)

- average (usada 5.00%, coincidències 1)

- normal (usada 5.00%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 7)

away absent

- absent (usada 85.71%, coincidències 6)

- lluny (usada 14.29%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 22)

axis eix

- eix (usada 81.82%, coincidències 9)

- eixos (usada 18.18%, coincidències 2)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 100.00%, coincidències 5)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 4)

back enrere

- enrere (usada 83.93%, coincidències 47)

- endarrere (usada 7.14%, coincidències 4)

- revers (usada 5.36%, coincidències 3)

- torna (usada 1.79%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 1.79%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 97.87%, coincidències 46)

- fons d'escriptori (usada 2.13%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 71.74%, coincidències 33)

- color del fons (usada 28.26%, coincidències 13)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 7)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 100.00%, coincidències 4)

backspace retrocés

- retrocés (usada 90.91%, coincidències 10)

- enrere (usada 9.09%, coincidències 1)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 40.00%, coincidències 2)

- còpia (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

backup failed ha fallat la còpia de seguretat

- ha fallat la còpia de seguretat (usada 100.00%, coincidències 4)

backup location ubicació de la còpia de seguretat

- ubicació de la còpia de seguretat (usada 100.00%, coincidències 4)

bad dolent

- dolent (usada 100.00%, coincidències 6)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 80.00%, coincidències 4)

- petició incorrecta (usada 20.00%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 100.00%, coincidències 5)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 85.71%, coincidències 6)

- balanç (usada 14.29%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 5)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 5)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 4)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 5)

bar barra

- barra (usada 88.89%, coincidències 8)

- bar (usada 11.11%, coincidències 1)

base base

- base (usada 93.33%, coincidències 14)

- bàsic (usada 6.67%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 60.00%, coincidències 3)

- base dn (usada 40.00%, coincidències 2)

baseline línia base

- línia base (usada 83.33%, coincidències 5)

- punt de referència (usada 16.67%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 75.00%, coincidències 12)

- basic (usada 25.00%, coincidències 4)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 4)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 9)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 5)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 7)

bcc cco

- cco (usada 80.95%, coincidències 17)

- c/o (usada 14.29%, coincidències 3)

- bcc (usada 4.76%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 89.19%, coincidències 33)

- abans de (usada 8.11%, coincidències 3)

- anterior (usada 2.70%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 75.00%, coincidències 3)

- novell (usada 25.00%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 66.67%, coincidències 4)

- comença amb (usada 33.33%, coincidències 2)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 7)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 10)

below a sota

- a sota (usada 55.56%, coincidències 5)

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- sota (usada 11.11%, coincidències 1)

benefits beneficis

- beneficis (usada 100.00%, coincidències 4)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 14)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

berlin berlín

- berlín (usada 75.00%, coincidències 3)

- berlin (usada 25.00%, coincidències 1)

bernoulli bernoulli

- bernoulli (usada 100.00%, coincidències 4)

best el millor

- el millor (usada 28.57%, coincidències 2)

- millor (usada 28.57%, coincidències 2)

- cordialment (usada 28.57%, coincidències 2)

- la millor (usada 14.29%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 66.67%, coincidències 8)

- millor ajustament (usada 25.00%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 8.33%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 20)

between entre

- entre (usada 88.89%, coincidències 8)

- between (usada 11.11%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 5)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 4)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 100.00%, coincidències 8)

binary binari

- binari (usada 100.00%, coincidències 15)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 77.78%, coincidències 7)

- vinculant (usada 11.11%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

binomial binòmica

- binòmica (usada 75.00%, coincidències 3)

- binomial (usada 25.00%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 72.73%, coincidències 8)

- data de naixement (usada 27.27%, coincidències 3)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 77.78%, coincidències 7)

- velocitat de bits (usada 11.11%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 11.11%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 4)

black negre

- negre (usada 92.11%, coincidències 35)

- negres (usada 5.26%, coincidències 2)

- grossa (usada 2.63%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 12)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 91.67%, coincidències 11)

- en blanc i negre (usada 8.33%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

black point compensation compensació de punt negre

- compensació de punt negre (usada 75.00%, coincidències 3)

- compensació del punt negre (usada 25.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 53.85%, coincidències 7)

- esborra (usada 15.38%, coincidències 2)

- buit (usada 15.38%, coincidències 2)

- buida (usada 7.69%, coincidències 1)

- negre (usada 7.69%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina buida (usada 25.00%, coincidències 1)

blend mescla

- mescla (usada 33.33%, coincidències 2)

- barreja (usada 33.33%, coincidències 2)

- transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 16.67%, coincidències 1)

blend mode mode degradat

- mode degradat (usada 50.00%, coincidències 2)

- mode de barreja (usada 50.00%, coincidències 2)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 4)

block bloca

- bloca (usada 77.42%, coincidències 24)

- bloc (usada 22.58%, coincidències 7)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- elements de blocs (usada 25.00%, coincidències 1)

block user bloca l'usuari

- bloca l'usuari (usada 75.00%, coincidències 6)

- bloca un usuari (usada 12.50%, coincidències 1)

- bloca (usada 12.50%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 64.71%, coincidències 11)

- blocats (usada 23.53%, coincidències 4)

- bloquejat (usada 11.76%, coincidències 2)

blockquote cita en bloc

- cita en bloc (usada 25.00%, coincidències 1)

- citació (usada 25.00%, coincidències 1)

- cita (usada 25.00%, coincidències 1)

- bloc de cita (usada 25.00%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 85.71%, coincidències 6)

- bloquejos (usada 14.29%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 88.89%, coincidències 8)

- bloc (usada 11.11%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 98.28%, coincidències 57)

- blava (usada 1.72%, coincidències 1)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 7)

blur difuminat

- difuminat (usada 62.50%, coincidències 5)

- difumina (usada 25.00%, coincidències 2)

- difuminada (usada 12.50%, coincidències 1)

blush bordeaux rosa bordeus

- rosa bordeus (usada 75.00%, coincidències 3)

- rosat bordeus (usada 25.00%, coincidències 1)

blush light purple rosat violeta clar

- rosat violeta clar (usada 75.00%, coincidències 3)

- rosa porpra clar (usada 25.00%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 4)

bob pere

- pere (usada 25.00%, coincidències 1)

- cesc (usada 25.00%, coincidències 1)

- bob (usada 25.00%, coincidències 1)

- robert (usada 25.00%, coincidències 1)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 69.23%, coincidències 9)

- fuselatge (usada 30.77%, coincidències 4)

body text cos de text

- cos de text (usada 75.00%, coincidències 3)

- text del cos (usada 25.00%, coincidències 1)

bold negreta

- negreta (usada 100.00%, coincidències 43)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 4)

book llibre

- llibre (usada 92.86%, coincidències 13)

- rodona (usada 7.14%, coincidències 1)

bookmark marcador

- marcador (usada 46.15%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 30.77%, coincidències 8)

- punt de llibre (usada 3.85%, coincidències 1)

- marca de text (usada 3.85%, coincidències 1)

- marcadors (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.85%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 3.85%, coincidències 1)

- preferit (usada 3.85%, coincidències 1)

bookmark added adreça d'interès desada␣

- adreça d'interès desada␣ (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ha afegit l'adreça d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcador afegit (usada 25.00%, coincidències 1)

- preferit afegit (usada 25.00%, coincidències 1)

bookmark page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 100.00%, coincidències 5)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 69.09%, coincidències 38)

- marcadors (usada 20.00%, coincidències 11)

- preferits (usada 7.27%, coincidències 4)

- punts d'interès (usada 1.82%, coincidències 1)

- favorits (usada 1.82%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

bool bool

- bool (usada 80.00%, coincidències 4)

- booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 10)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean and and booleà

- and booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- booleà and (usada 20.00%, coincidències 1)

- i booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- i lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà i (usada 20.00%, coincidències 1)

boolean not booleà not

- booleà not (usada 50.00%, coincidències 3)

- not booleà (usada 16.67%, coincidències 1)

- no lògic (usada 16.67%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 16.67%, coincidències 1)

boolean or or booleà

- or booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- booleà or (usada 20.00%, coincidències 1)

- o booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- o lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà o (usada 20.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 2)

- arrancada (usada 25.00%, coincidències 1)

- bota (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 5)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 73.08%, coincidències 19)

- contorn (usada 23.08%, coincidències 6)

- només la vora (usada 3.85%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 75.00%, coincidències 9)

- color del contorn (usada 16.67%, coincidències 2)

- color del marge (usada 8.33%, coincidències 1)

border radius radi de la vora

- radi de la vora (usada 60.00%, coincidències 3)

- radi de contorn (usada 40.00%, coincidències 2)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- estil de vora (usada 20.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 83.33%, coincidències 5)

- amplada del contorn (usada 16.67%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.14%, coincidències 34)

- contorns (usada 2.86%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 9)

both ambdós

- ambdós (usada 66.67%, coincidències 8)

- ambdues (usada 16.67%, coincidències 2)

- totes dues (usada 8.33%, coincidències 1)

- en totes dues direccions (usada 8.33%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 68.92%, coincidències 51)

- part inferior (usada 21.62%, coincidències 16)

- a baix (usada 2.70%, coincidències 2)

- capdavall (usada 1.35%, coincidències 1)

- a baix de tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- peu de pàgina (usada 1.35%, coincidències 1)

- baix (usada 1.35%, coincidències 1)

- avall (usada 1.35%, coincidències 1)

bottom border vora inferior

- vora inferior (usada 80.00%, coincidències 4)

- contorn inferior (usada 20.00%, coincidències 1)

bottom left a baix a l'esquerra

- a baix a l'esquerra (usada 41.67%, coincidències 5)

- inferior esquerra (usada 33.33%, coincidències 4)

- inferior esquerre (usada 8.33%, coincidències 1)

- a baix i a l'esquerra (usada 8.33%, coincidències 1)

- part inferior esquerra (usada 8.33%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 5)

bottom right a baix a la dreta

- a baix a la dreta (usada 54.55%, coincidències 6)

- inferior dreta (usada 27.27%, coincidències 3)

- a baix i a la dreta (usada 9.09%, coincidències 1)

- part inferior dreta (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 4)

box caixa

- caixa (usada 43.75%, coincidències 7)

- quadre (usada 37.50%, coincidències 6)

- capsa (usada 12.50%, coincidències 2)

- requadre (usada 6.25%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de caixes (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 50.00%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 40.00%, coincidències 4)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 10.00%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 4)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 4)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 50.00%, coincidències 2)

- plantilles en braille (usada 25.00%, coincidències 1)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 100.00%, coincidències 4)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 6)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 4)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 50.00%, coincidències 2)

- farina de galeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- rutes de navegació (usada 25.00%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 70.00%, coincidències 7)

- trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 100.00%, coincidències 4)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 100.00%, coincidències 4)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 9)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 7)

bright lluentor

- lluentor (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillant (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillantor (usada 25.00%, coincidències 1)

- lluminós (usada 25.00%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 93.10%, coincidències 27)

- lluminositat (usada 6.90%, coincidències 2)

brightness threshold llindar de brillantor

- llindar de brillantor (usada 100.00%, coincidències 4)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 66.67%, coincidències 4)

- porta al primer pla (usada 16.67%, coincidències 1)

- porta endavant (usada 16.67%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 100.00%, coincidències 8)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 14)

browse navega

- navega (usada 93.69%, coincidències 104)

- explora (usada 2.70%, coincidències 3)

- navegació (usada 1.80%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.90%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.90%, coincidències 1)

browse files navega pels fitxers

- navega pels fitxers (usada 40.00%, coincidències 2)

- explorar els fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

- exploreu els fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

- cerca fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 8)

browsing navegació

- navegació (usada 100.00%, coincidències 4)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 6)

bubble bombolla

- bombolla (usada 85.71%, coincidències 6)

- globus (usada 14.29%, coincidències 1)

bubbles bombolles

- bombolles (usada 50.00%, coincidències 2)

- bafarades (usada 50.00%, coincidències 2)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 83.33%, coincidències 5)

- text a memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 1)

buffers memòries intermèdies

- memòries intermèdies (usada 75.00%, coincidències 3)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 100.00%, coincidències 5)

buhid buhid

- buhid (usada 60.00%, coincidències 3)

- bugui (usada 40.00%, coincidències 2)

build muntatge

- muntatge (usada 33.33%, coincidències 2)

- construcció (usada 33.33%, coincidències 2)

- construeix (usada 16.67%, coincidències 1)

- compilació (usada 16.67%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 12)

bullet pic

- pic (usada 62.50%, coincidències 5)

- vinyeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- bala (usada 12.50%, coincidències 1)

- pics (usada 12.50%, coincidències 1)

bullet list llista de pics

- llista de pics (usada 50.00%, coincidències 2)

- llista de vinyetes (usada 25.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 25.00%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 83.33%, coincidències 5)

- vinyetes (usada 16.67%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 86.67%, coincidències 13)

- vinyetes i numeració (usada 13.33%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 8)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 80.00%, coincidències 4)

- autobús (usada 20.00%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 44.44%, coincidències 4)

- negoci (usada 33.33%, coincidències 3)

- negocis (usada 22.22%, coincidències 2)

busy ocupat

- ocupat (usada 88.89%, coincidències 8)

- ocupada (usada 11.11%, coincidències 1)

butt punta

- punta (usada 75.00%, coincidències 3)

- punt (usada 25.00%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 26)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 11)

by per

- per (usada 94.44%, coincidències 17)

- de (usada 5.56%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 92.86%, coincidències 13)

- octets (usada 7.14%, coincidències 1)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 4)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

cable unplugged cable desconnectat

- cable desconnectat (usada 50.00%, coincidències 2)

- cable desendollat (usada 25.00%, coincidències 1)

- cable desconectat (usada 25.00%, coincidències 1)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 81.82%, coincidències 9)

- memòria cau cau cache (usada 9.09%, coincidències 1)

- memòria intermèdia (usada 9.09%, coincidències 1)

cairo cairo

- cairo (usada 60.00%, coincidències 3)

- el caire (usada 40.00%, coincidències 2)

calculate calcula

- calcula (usada 81.82%, coincidències 9)

- càlcul (usada 18.18%, coincidències 2)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 85.71%, coincidències 6)

- calculant (usada 14.29%, coincidències 1)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 4)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 4)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 6)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 46)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 5)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 7)

calibrate calibra

- calibra (usada 83.33%, coincidències 5)

- calibrar (usada 16.67%, coincidències 1)

call trucada

- trucada (usada 33.33%, coincidències 2)

- truca (usada 33.33%, coincidències 2)

- truca-li (usada 16.67%, coincidències 1)

- crida (usada 16.67%, coincidències 1)

call ended trucada finalitzada

- trucada finalitzada (usada 50.00%, coincidències 2)

- ha finalitzat (usada 25.00%, coincidències 1)

- la trucada ha acabat (usada 25.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 75.00%, coincidències 3)

- pila de trucades (usada 25.00%, coincidències 1)

calls trucades

- trucades (usada 87.50%, coincidències 7)

- crides (usada 12.50%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 21)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 99.35%, coincidències 307)

- cancel·lada (usada 0.32%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.32%, coincidències 1)

cancel all cancel·la-ho tot

- cancel·la-ho tot (usada 100.00%, coincidències 5)

cancel download cancel·la la baixada

- cancel·la la baixada (usada 100.00%, coincidències 4)

cancel sending cancel·la l'enviament

- cancel·la l'enviament (usada 100.00%, coincidències 4)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 66.67%, coincidències 12)

- cancel·lat (usada 27.78%, coincidències 5)

- s'ha cancel·lat (usada 5.56%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 100.00%, coincidències 5)

cancelled cancel·lada

- cancel·lada (usada 50.00%, coincidències 4)

- cancel·lat (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha cancel·lat (usada 25.00%, coincidències 2)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 80.00%, coincidències 4)

- cancel·lant (usada 20.00%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 90.00%, coincidències 9)

- tapís (usada 10.00%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 4)

capitalization majúscules

- majúscules (usada 75.00%, coincidències 3)

- majúscules o minúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

capitalize majúscula inicial

- majúscula inicial (usada 40.00%, coincidències 2)

- primera lletra en majúscula (usada 40.00%, coincidències 2)

- majúscules inicials (usada 20.00%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 60.00%, coincidències 3)

- fi de línia (usada 20.00%, coincidències 1)

- maj (usada 20.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 78.26%, coincidències 18)

- títol (usada 21.74%, coincidències 5)

captions llegendes

- llegendes (usada 66.67%, coincidències 4)

- subtítols (usada 16.67%, coincidències 1)

- títols (usada 16.67%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 9)

card targeta

- targeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- cartes (usada 16.67%, coincidències 1)

- carta (usada 16.67%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 50.00%, coincidències 3)

- número de la targeta (usada 50.00%, coincidències 3)

carian cari

- cari (usada 60.00%, coincidències 3)

- caria (usada 40.00%, coincidències 2)

cart cistella

- cistella (usada 85.71%, coincidències 6)

- carro (usada 14.29%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuixos animats (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 20.00%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- capitalització (usada 16.67%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- majúscules/minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case insensitive no distingeix entre majúscules i minúscules

- no distingeix entre majúscules i minúscules (usada 50.00%, coincidències 2)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 50.00%, coincidències 2)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 76.67%, coincidències 23)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 5)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 3.33%, coincidències 1)

- sensible a les majúscules (usada 3.33%, coincidències 1)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 13)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

catalog catàleg

- catàleg (usada 100.00%, coincidències 4)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 29)

categories list llista de categories

- llista de categories (usada 100.00%, coincidències 4)

category categoria

- categoria (usada 100.00%, coincidències 63)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 80.00%, coincidències 4)

- albanès caucasià (usada 20.00%, coincidències 1)

cauchy cauchy

- cauchy (usada 100.00%, coincidències 4)

caution precaució

- precaució (usada 60.00%, coincidències 3)

- compte (usada 20.00%, coincidències 1)

- atenció (usada 20.00%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 69.23%, coincidències 9)

- a/c (usada 30.77%, coincidències 4)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 7)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cell cel·la

- cel·la (usada 90.32%, coincidències 28)

- mòbil (usada 6.45%, coincidències 2)

- cell (usada 3.23%, coincidències 1)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 90.00%, coincidències 9)

- rang de la cel·la (usada 10.00%, coincidències 1)

cell spacing espaiat de la cel·la

- espaiat de la cel·la (usada 60.00%, coincidències 3)

- espaiat de les cel·les (usada 40.00%, coincidències 2)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 10)

center centre

- centre (usada 81.13%, coincidències 43)

- centrat (usada 9.43%, coincidències 5)

- centra (usada 7.55%, coincidències 4)

- [alineació] centre (usada 1.89%, coincidències 1)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center vertically centra verticalment

- centra verticalment (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 9)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 9)

centered centrat

- centrat (usada 70.37%, coincidències 19)

- centrada (usada 22.22%, coincidències 6)

- centre (usada 7.41%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- centímetres (usada 10.00%, coincidències 1)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 5)

central kurdish kurd central

- kurd central (usada 100.00%, coincidències 4)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate authority entitat certificadora

- entitat certificadora (usada 75.00%, coincidències 3)

- autoritat de certificació (usada 25.00%, coincidències 1)

certificate password contrasenya del certificat

- contrasenya del certificat (usada 100.00%, coincidències 4)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 6)

chain encadenament

- encadenament (usada 50.00%, coincidències 2)

- cadena (usada 50.00%, coincidències 2)

chair presideix

- presideix (usada 50.00%, coincidències 2)

- cadira (usada 25.00%, coincidències 1)

- president (usada 25.00%, coincidències 1)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 4)

cham cham

- cham (usada 60.00%, coincidències 3)

- txam (usada 40.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 86.84%, coincidències 33)

- canvi (usada 10.53%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 2.63%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 40.00%, coincidències 4)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

change date canvia la data

- canvia la data (usada 80.00%, coincidències 4)

- canviar data (usada 20.00%, coincidències 1)

change font canvia la lletra tipogràfica

- canvia la lletra tipogràfica (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 100.00%, coincidències 6)

change image canvia la imatge

- canvia la imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 40.00%, coincidències 2)

- canvia l'idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

- canvia'n la llengua (usada 20.00%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 83.33%, coincidències 5)

- canvi de la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 91.30%, coincidències 21)

- canvi de la contrasenya (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvi de contrasenya (usada 4.35%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 60.00%, coincidències 3)

- canvia de perfil (usada 40.00%, coincidències 2)

change status canvia l'estat

- canvia l'estat (usada 100.00%, coincidències 5)

change to canvia a

- canvia a (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia-ho a (usada 25.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 100.00%, coincidències 5)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 16)

channel canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 23)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 8)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 21)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 12)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 7)

char caràcter

- caràcter (usada 66.67%, coincidències 4)

- carac (usada 33.33%, coincidències 2)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 39)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 63.64%, coincidències 7)

- codificació dels caràcters (usada 36.36%, coincidències 4)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 96.15%, coincidències 25)

- dispositiu de caràcters (usada 3.85%, coincidències 1)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 15)

characters excluding spaces caràcters (espais exclosos)

- caràcters (espais exclosos) (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters excloent espais (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters excloent-hi espais (usada 25.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 75.00%, coincidències 3)

- carregant (usada 25.00%, coincidències 1)

chart diagrama

- diagrama (usada 82.35%, coincidències 14)

- gràfic (usada 17.65%, coincidències 3)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 8)

charts diagrames

- diagrames (usada 92.86%, coincidències 13)

- gràfiques (usada 7.14%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 25)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

chats xats

- xats (usada 100.00%, coincidències 11)

check marca

- marca (usada 40.00%, coincidències 4)

- comprova (usada 30.00%, coincidències 3)

- revisa (usada 20.00%, coincidències 2)

- escac (usada 10.00%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 88.24%, coincidències 15)

- casella de verificació (usada 11.76%, coincidències 2)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 52.78%, coincidències 19)

- cerca actualitzacions (usada 36.11%, coincidències 13)

- comprova les actualitzacions (usada 5.56%, coincidències 2)

- comprova si hi ha una versió nova (usada 2.78%, coincidències 1)

- comprova si hi ha cap actualització (usada 2.78%, coincidències 1)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 4)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 55.00%, coincidències 11)

- verifica l'ortografia (usada 25.00%, coincidències 5)

- revisa l'ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- comprova'n l'ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- comprovació d'ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 5.00%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 83.33%, coincidències 5)

- casella de verificació (usada 16.67%, coincidències 1)

checked activada

- activada (usada 44.44%, coincidències 4)

- marcat (usada 33.33%, coincidències 3)

- verificat (usada 22.22%, coincidències 2)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 3)

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 75.00%, coincidències 9)

- comprovant (usada 16.67%, coincidències 2)

- verificació (usada 8.33%, coincidències 1)

checking for updates s'estan cercant actualitzacions

- s'estan cercant actualitzacions (usada 40.00%, coincidències 4)

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 20.00%, coincidències 2)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 10.00%, coincidències 1)

checkout pagament

- pagament (usada 30.00%, coincidències 3)

- finalitza la compra (usada 30.00%, coincidències 3)

- extrau (usada 10.00%, coincidències 1)

- agafa (usada 10.00%, coincidències 1)

- pagament final (usada 10.00%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 10.00%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.00%, coincidències 4)

- xerokee (usada 20.00%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 75.00%, coincidències 3)

- cireres (usada 25.00%, coincidències 1)

chevron xebró

- xebró (usada 75.00%, coincidències 6)

- galó (usada 25.00%, coincidències 2)

child filla

- filla (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill (usada 25.00%, coincidències 1)

- nen (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill/a (usada 25.00%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 16)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 7)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chipset joc de xips

- joc de xips (usada 75.00%, coincidències 3)

- xip (usada 25.00%, coincidències 1)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 83.33%, coincidències 5)

- xocolata|xocolate (usada 16.67%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 50.00%, coincidències 14)

- tria (usada 39.29%, coincidències 11)

- seleccioneu (usada 3.57%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 3.57%, coincidències 1)

- seleccionar (usada 3.57%, coincidències 1)

choose a file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 33.33%, coincidències 2)

- tria un fitxer (usada 33.33%, coincidències 2)

- seleccioneu un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose an image trieu una imatge

- trieu una imatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- seleccioneu una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- tria una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

choose application trieu una aplicació

- trieu una aplicació (usada 60.00%, coincidències 3)

- tria d'una aplicació (usada 20.00%, coincidències 1)

- tria una aplicació (usada 20.00%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 40.00%, coincidències 4)

- tria un fitxer (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- triar el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecció de la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

choose theme trieu el tema

- trieu el tema (usada 50.00%, coincidències 2)

- trieu tema (usada 25.00%, coincidències 1)

- trieu un tema (usada 25.00%, coincidències 1)

chord corda

- corda (usada 50.00%, coincidències 2)

- acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- geomètrica (usada 25.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 75.00%, coincidències 3)

- chrome (usada 25.00%, coincidències 1)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 75.00%, coincidències 3)

- església eslava (usada 25.00%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 4)

cipher clau

- clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifratge (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifra (usada 25.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 32)

circles cercles

- cercles (usada 100.00%, coincidències 4)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 4)

circular circular

- circular (usada 100.00%, coincidències 8)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 4)

city ciutat

- ciutat (usada 90.48%, coincidències 38)

- població (usada 9.52%, coincidències 4)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 2)

- compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat del cjk

- formes de compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols de compatibilitat cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de compatibilitat cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- traços del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames unificats del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 8)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 83.33%, coincidències 5)

- nom de classe (usada 16.67%, coincidències 1)

classic clàssic

- clàssic (usada 80.00%, coincidències 8)

- clàssics (usada 10.00%, coincidències 1)

- edita el clàssic (usada 10.00%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 11)

clean neteja

- neteja (usada 71.43%, coincidències 5)

- esborra (usada 28.57%, coincidències 2)

cleaning up s'està netejant

- s'està netejant (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'està esborrant (usada 25.00%, coincidències 1)

clear neteja

- neteja (usada 53.97%, coincidències 34)

- esborra (usada 33.33%, coincidències 21)

- buida (usada 9.52%, coincidències 6)

- elimina (usada 3.17%, coincidències 2)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 65.00%, coincidències 13)

- esborra-ho tot (usada 25.00%, coincidències 5)

- elimina-ho tot (usada 5.00%, coincidències 1)

- desfés tot (usada 5.00%, coincidències 1)

clear cache neteja la memòria cau

- neteja la memòria cau (usada 42.86%, coincidències 3)

- esborra la memòria cau (usada 42.86%, coincidències 3)

- buida la memòria cau (usada 14.29%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 40.00%, coincidències 2)

- esborra les dades (usada 40.00%, coincidències 2)

- esborrar dades (usada 20.00%, coincidències 1)

clear filter neteja el filtre

- neteja el filtre (usada 50.00%, coincidències 2)

- buida el filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

- esborra el filtre (usada 25.00%, coincidències 1)

clear formatting esborra el format

- esborra el format (usada 50.00%, coincidències 2)

- neteja la formatació (usada 25.00%, coincidències 1)

- neteja el format (usada 25.00%, coincidències 1)

clear history esborra l'historial

- esborra l'historial (usada 47.62%, coincidències 10)

- neteja l'historial (usada 38.10%, coincidències 8)

- buida l'historial (usada 4.76%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 4.76%, coincidències 1)

- suprimeix l'historial (usada 4.76%, coincidències 1)

clear list neteja la llista

- neteja la llista (usada 55.56%, coincidències 5)

- buida la llista (usada 22.22%, coincidències 2)

- esborra la llista (usada 22.22%, coincidències 2)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 40.00%, coincidències 2)

- esborra el registre (usada 40.00%, coincidències 2)

- neteja el fitxer de registre (usada 20.00%, coincidències 1)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 71.43%, coincidències 5)

- neteja les dades privades (usada 14.29%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 14.29%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

clear selection esborra la selecció

- esborra la selecció (usada 42.86%, coincidències 3)

- neteja la selecció (usada 28.57%, coincidències 2)

- descarta la selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- esborrar la selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 36.36%, coincidències 4)

- fes un clic (usada 18.18%, coincidències 2)

- fes clic (usada 9.09%, coincidències 1)

- feu clic (usada 9.09%, coincidències 1)

- clica (usada 9.09%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 9.09%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 9.09%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 5)

clip retalla

- retalla (usada 71.43%, coincidències 5)

- clip (usada 14.29%, coincidències 1)

- retallat (usada 14.29%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 12)

clock rellotge

- rellotge (usada 80.00%, coincidències 4)

- rellotges (usada 20.00%, coincidències 1)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 66.67%, coincidències 4)

- en sentit horari (usada 16.67%, coincidències 1)

- horari (usada 16.67%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 18)

clone virtual machine clona la màquina virtual

- clona la màquina virtual (usada 100.00%, coincidències 4)

close tanca

- tanca (usada 99.49%, coincidències 194)

- close (usada 0.51%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 83.33%, coincidències 5)

- tanca totes les finestres (usada 16.67%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 7)

close anyway tanca igualment

- tanca igualment (usada 75.00%, coincidències 3)

- tanca'l de totes maneres (usada 25.00%, coincidències 1)

close application tanca l'aplicació

- tanca l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 4)

close dialog tanca el diàleg

- tanca el diàleg (usada 100.00%, coincidències 4)

close menu tanca el menú

- tanca el menú (usada 100.00%, coincidències 6)

close other tabs tanca les altres pestanyes

- tanca les altres pestanyes (usada 100.00%, coincidències 5)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 100.00%, coincidències 6)

close settings tanca la configuració

- tanca la configuració (usada 75.00%, coincidències 3)

- tanca els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 1)

close sidebar tanca la barra lateral

- tanca la barra lateral (usada 100.00%, coincidències 4)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 95.24%, coincidències 20)

- tanca pestanya (usada 4.76%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 4)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 93.75%, coincidències 15)

- finestra nova (usada 6.25%, coincidències 1)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 100.00%, coincidències 8)

closed tancat

- tancat (usada 100.00%, coincidències 9)

cloud núvol

- núvol (usada 90.91%, coincidències 10)

- cloud (usada 9.09%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 4)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 13)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 7)

code codi

- codi (usada 95.24%, coincidències 20)

- code (usada 4.76%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

code is poetry el codi és poesia

- el codi és poesia (usada 100.00%, coincidències 4)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 5)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 4)

col col

- col (usada 100.00%, coincidències 5)

collapse redueix

- redueix (usada 73.33%, coincidències 11)

- col·lapsa (usada 20.00%, coincidències 3)

- reduir (usada 6.67%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 50.00%, coincidències 6)

- contreu-ho tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- col·lapsa-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- contreu-les totes (usada 8.33%, coincidències 1)

- redueixo-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- reduir tot (usada 8.33%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 33.33%, coincidències 2)

- intercala (usada 33.33%, coincidències 2)

- compara (usada 16.67%, coincidències 1)

- ordenar (usada 16.67%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 5)

color color

- color (usada 99.12%, coincidències 113)

- colors (usada 0.88%, coincidències 1)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- equilibri de color (usada 20.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color format format del color

- format del color (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de color (usada 25.00%, coincidències 1)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color mode mode de color

- mode de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- mode del color (usada 25.00%, coincidències 2)

- mode de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color options opcions del color

- opcions del color (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions de color (usada 25.00%, coincidències 1)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- selector de color (usada 40.00%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 83.33%, coincidències 5)

- color de perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 50.00%, coincidències 6)

- esquema de colors (usada 41.67%, coincidències 5)

- combinació de colors (usada 8.33%, coincidències 1)

color selection selecció de color

- selecció de color (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecció del color (usada 50.00%, coincidències 2)

color space espai de color

- espai de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai del color (usada 20.00%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

color theme color del tema

- color del tema (usada 50.00%, coincidències 3)

- tema del color (usada 16.67%, coincidències 1)

- tema de color (usada 16.67%, coincidències 1)

- tema i color (usada 16.67%, coincidències 1)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 80.00%, coincidències 4)

- to-saturació (usada 20.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 29)

colors dialog quadre de diàleg de colors

- quadre de diàleg de colors (usada 83.33%, coincidències 5)

- diàleg colors (usada 16.67%, coincidències 1)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 100.00%, coincidències 5)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 62)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 75.00%, coincidències 6)

- capçalera de la columna (usada 25.00%, coincidències 2)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 75.00%, coincidències 3)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 93.75%, coincidències 15)

- amplada de columna (usada 6.25%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 94)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 12)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 50.00%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 94.12%, coincidències 16)

- desplegable (usada 5.88%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 9)

command ordre

- ordre (usada 100.00%, coincidències 21)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 9)

command palette paleta d'ordres

- paleta d'ordres (usada 100.00%, coincidències 7)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

comment comentari

- comentari (usada 94.52%, coincidències 69)

- comentaris (usada 2.74%, coincidències 2)

- comment (usada 1.37%, coincidències 1)

- comenta (usada 1.37%, coincidències 1)

comment date data del comentari

- data del comentari (usada 100.00%, coincidències 4)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 78)

commit publica

- publica (usada 35.71%, coincidències 5)

- comissió (usada 21.43%, coincidències 3)

- publicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- consigna (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 7.14%, coincidències 1)

- valida (usada 7.14%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

common comú

- comú (usada 75.00%, coincidències 6)

- normal (usada 12.50%, coincidències 1)

- general (usada 12.50%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 100.00%, coincidències 4)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 7)

compact compacta

- compacta (usada 57.14%, coincidències 4)

- compacte (usada 28.57%, coincidències 2)

- compactes (usada 14.29%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view visualització compacta

- visualització compacta (usada 83.33%, coincidències 5)

- vista compacta (usada 16.67%, coincidències 1)

company empresa

- empresa (usada 93.33%, coincidències 14)

- companyia (usada 6.67%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 14)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 10)

complete completat

- completat (usada 37.50%, coincidències 3)

- complet (usada 12.50%, coincidències 1)

- acabat (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 12.50%, coincidències 1)

- completada (usada 12.50%, coincidències 1)

- completa (usada 12.50%, coincidències 1)

completed completada

- completada (usada 30.77%, coincidències 8)

- acabada (usada 19.23%, coincidències 5)

- completat (usada 15.38%, coincidències 4)

- s'ha acabat (usada 11.54%, coincidències 3)

- ha acabat (usada 7.69%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 3.85%, coincidències 1)

- acabat (usada 3.85%, coincidències 1)

- completats (usada 3.85%, coincidències 1)

- s'ha completat (usada 3.85%, coincidències 1)

completed tasks tasques acabades

- tasques acabades (usada 75.00%, coincidències 3)

- tasques completades (usada 25.00%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 100.00%, coincidències 6)

component component

- component (usada 87.50%, coincidències 7)

- per components (usada 12.50%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 4)

compose compon

- compon (usada 60.00%, coincidències 3)

- redacta (usada 20.00%, coincidències 1)

- crea (usada 20.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 57.14%, coincidències 4)

- redactor (usada 14.29%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 14.29%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 14.29%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 33.33%, coincidències 2)

- compon (usada 33.33%, coincidències 2)

- composat (usada 16.67%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 16.67%, coincidències 1)

composition redacció

- redacció (usada 62.50%, coincidències 5)

- composició (usada 37.50%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 7)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 13)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 6)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 8)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

concave còncau

- còncau (usada 75.00%, coincidències 3)

- còncava (usada 25.00%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 5)

condensed condensada

- condensada (usada 50.00%, coincidències 3)

- condensat (usada 50.00%, coincidències 3)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 33)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 75.00%, coincidències 6)

- format condicional (usada 25.00%, coincidències 2)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 8)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 5)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 6)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 11)

configuration configuració

- configuració (usada 100.00%, coincidències 14)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configure configura

- configura (usada 100.00%, coincidències 20)

- configurar (usada 0.00%, coincidències 0)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 4)

confirm confirma

- confirma (usada 51.35%, coincidències 19)

- confirmació (usada 24.32%, coincidències 9)

- confirmeu (usada 16.22%, coincidències 6)

- confirmeu la comprovació (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirmar (usada 2.70%, coincidències 1)

- confirma-ho (usada 2.70%, coincidències 1)

confirm deletion en confirmar la supressió

- en confirmar la supressió (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirma la supressió (usada 20.00%, coincidències 2)

- confirmar l'esborrament (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 10.00%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 37.50%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirma la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 62.50%, coincidències 10)

- confirma la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 4)

- confirmació de la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 2)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 9)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 57.14%, coincidències 4)

- confirmada (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha confirmat (usada 14.29%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 5)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 3)

- entra en conflicte (usada 25.00%, coincidències 1)

confused confós

- confós (usada 75.00%, coincidències 3)

- confús (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 96.67%, coincidències 29)

- connectat (usada 3.33%, coincidències 1)

- connectar (usada 0.00%, coincidències 0)

connect to server connecta a un servidor

- connecta a un servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta al servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 20.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 86.67%, coincidències 13)

- s'ha connectat (usada 13.33%, coincidències 2)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 88.00%, coincidències 22)

- connectant (usada 12.00%, coincidències 3)

connection connexió

- connexió (usada 93.33%, coincidències 14)

- connexions (usada 6.67%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 83.33%, coincidències 5)

- connexió tancada (usada 16.67%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 100.00%, coincidències 6)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 55.56%, coincidències 5)

- la connexió ha fallat (usada 22.22%, coincidències 2)

- la conexió a fallat (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 80.00%, coincidències 8)

- s'ha refusat la connexió (usada 20.00%, coincidències 2)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 66.67%, coincidències 8)

- paràmetres de connexió (usada 25.00%, coincidències 3)

- ajusts de la connexió (usada 8.33%, coincidències 1)

connection timed out s'ha excedit el temps d'espera de la connexió.

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 44.44%, coincidències 4)

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 22.22%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- la connexió ha caducat (usada 11.11%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat (usada 11.11%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 12)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 12)

console consola

- consola (usada 91.67%, coincidències 11)

- console (usada 8.33%, coincidències 1)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 4)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 4)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 8)

contact contacte

- contacte (usada 87.50%, coincidències 21)

- contacteu (usada 8.33%, coincidències 2)

- contacta (usada 4.17%, coincidències 1)

contact info informació de contacte

- informació de contacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- informació del contacte (usada 25.00%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- informació del contacte (usada 20.00%, coincidències 1)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacte

- contacte (usada 33.33%, coincidències 3)

- contacta'ns (usada 33.33%, coincidències 3)

- contacteu-nos (usada 22.22%, coincidències 2)

- contacteu amb nosaltres (usada 11.11%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 22)

contain conté

- conté (usada 71.43%, coincidències 5)

- contén (usada 14.29%, coincidències 1)

- que continguin (usada 14.29%, coincidències 1)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 9)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 4)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 11)

content contingut

- contingut (usada 97.37%, coincidències 37)

- continguts (usada 2.63%, coincidències 1)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 91.67%, coincidències 11)

- tipus del contingut (usada 8.33%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 61.54%, coincidències 24)

- continguts (usada 38.46%, coincidències 15)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 8)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 5)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 5)

contexts contexts

- contexts (usada 50.00%, coincidències 2)

- contextos (usada 50.00%, coincidències 2)

continue continua

- continua (usada 98.39%, coincidències 61)

- continue (usada 1.61%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 90.91%, coincidències 10)

- contínua (usada 9.09%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 57.14%, coincidències 4)

- vora (usada 42.86%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 22)

contribute col·laboreu‑hi

- col·laboreu‑hi (usada 42.86%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 28.57%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 14.29%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 14.29%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 66.67%, coincidències 4)

- contribuïdors (usada 33.33%, coincidències 2)

control control

- control (usada 92.86%, coincidències 13)

- tecla de control esquerre (usada 7.14%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 4)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 17)

conversation conversa

- conversa (usada 80.00%, coincidències 4)

- conversació (usada 20.00%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 100.00%, coincidències 5)

convert converteix

- converteix (usada 95.65%, coincidències 22)

- conversió (usada 4.35%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

convert to blocks converteix a blocs

- converteix a blocs (usada 100.00%, coincidències 4)

convert to link converteix a enllaç

- converteix a enllaç (usada 50.00%, coincidències 2)

- converteix en enllaç (usada 50.00%, coincidències 2)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 5)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 25)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 25.00%, coincidències 1)

- cuinat (usada 25.00%, coincidències 1)

cool guai

- guai (usada 40.00%, coincidències 2)

- original (usada 20.00%, coincidències 1)

- guapo (usada 20.00%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 20.00%, coincidències 1)

copied s'ha copiat

- s'ha copiat (usada 57.14%, coincidències 4)

- copiat (usada 42.86%, coincidències 3)

copied to clipboard s'ha copiat al porta-retalls

- s'ha copiat al porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 4)

copied! s'ha copiat

- s'ha copiat (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'ha copiat! (usada 50.00%, coincidències 2)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 8)

coproduct coproducte

- coproducte (usada 100.00%, coincidències 4)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 7)

copy copia

- copia (usada 95.37%, coincidències 103)

- còpia (usada 2.78%, coincidències 3)

- copiar (usada 1.85%, coincidències 2)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 9)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 66.67%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 33.33%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 66.67%, coincidències 6)

- copia l'adreça de correu (usada 22.22%, coincidències 2)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 13)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 93.33%, coincidències 14)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 6.67%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 87.50%, coincidències 7)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 12.50%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 62.50%, coincidències 5)

- copia l'enllaç (usada 37.50%, coincidències 3)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 5)

copy password copia la contrasenya

- copia la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 5)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 4)

copy text copia el text

- copia el text (usada 100.00%, coincidències 5)

copy to copia a

- copia a (usada 66.67%, coincidències 6)

- còpia a (usada 33.33%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 81.25%, coincidències 13)

- copia al clipboard (usada 6.25%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-retalls (usada 6.25%, coincidències 1)

- còpia cap al porta-retalls (usada 6.25%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 10)

copy username copia el nom d'usuari

- copia el nom d'usuari (usada 100.00%, coincidències 7)

copying còpia

- còpia (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està copiant (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 66.67%, coincidències 8)

- drets d'autor (usada 33.33%, coincidències 4)

core nucli

- nucli (usada 75.00%, coincidències 3)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 5)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 83.33%, coincidències 5)

- radi de les cantonades (usada 16.67%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 5)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

corsican cors

- cors (usada 100.00%, coincidències 4)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 5)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 10)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 11)

count compta

- compta (usada 50.00%, coincidències 20)

- recompte (usada 20.00%, coincidències 8)

- comptatge (usada 12.50%, coincidències 5)

- compte (usada 7.50%, coincidències 3)

- nombre (usada 5.00%, coincidències 2)

- comptador (usada 2.50%, coincidències 1)

- count (usada 2.50%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 100.00%, coincidències 4)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 75.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 25.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 87.50%, coincidències 28)

- estat (usada 9.38%, coincidències 3)

- country (usada 3.12%, coincidències 1)

country code codi de país

- codi de país (usada 100.00%, coincidències 5)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover coberta

- coberta (usada 66.67%, coincidències 10)

- portada (usada 26.67%, coincidències 4)

- cobertura (usada 6.67%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cp cp

- cp (usada 100.00%, coincidències 5)

cpu cpu

- cpu (usada 83.33%, coincidències 5)

- processador (usada 16.67%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 100.00%, coincidències 4)

create crea

- crea (usada 96.36%, coincidències 53)

- crear (usada 3.64%, coincidències 2)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 50.00%, coincidències 2)

- creació d'un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 5)

create disk image crea una imatge de disc

- crea una imatge de disc (usada 100.00%, coincidències 5)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 71.43%, coincidències 5)

- crea la carpeta (usada 28.57%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 7)

create new crea

- crea (usada 41.67%, coincidències 5)

- crea'n un de nou (usada 25.00%, coincidències 3)

- crear nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea nou (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea'n una de nova (usada 8.33%, coincidències 1)

- crea un nou (usada 8.33%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 62.50%, coincidències 5)

- crea una carpeta (usada 25.00%, coincidències 2)

- creació d'una carpeta nova (usada 12.50%, coincidències 1)

create new password crea una nova contrasenya

- crea una nova contrasenya (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea una contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 1)

- creeu una contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

create password crea una contrasenya

- crea una contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- creeu una contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea l'informe (usada 25.00%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 85.71%, coincidències 6)

- crear taula (usada 14.29%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

create user crea un usuari

- crea un usuari (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea l'usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

- crear usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 61.90%, coincidències 13)

- creació (usada 23.81%, coincidències 5)

- s'han creat (usada 4.76%, coincidències 1)

- data de creació (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 4.76%, coincidències 1)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 5)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 8)

credentials credencials

- credencials (usada 100.00%, coincidències 4)

- dades credencials (usada 0.00%, coincidències 0)

credit crèdit

- crèdit (usada 100.00%, coincidències 6)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 11)

criteria criteris

- criteris (usada 100.00%, coincidències 14)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 6)

croatian croat

- croat (usada 92.31%, coincidències 12)

- croata (usada 7.69%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 81.82%, coincidències 18)

- escapçament (usada 9.09%, coincidències 2)

- retalla (usada 9.09%, coincidències 2)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- imatge escapçada (usada 14.29%, coincidències 1)

- retalla la imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 87.50%, coincidències 7)

- creuament (usada 12.50%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 60.00%, coincidències 3)

- referència encreuada (usada 40.00%, coincidències 2)

css selector selector css

- selector css (usada 100.00%, coincidències 4)

csv export exportació com a csv

- exportació com a csv (usada 75.00%, coincidències 3)

- exportar csv (usada 25.00%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 9)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 8)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 88.89%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- acumulades (usada 5.56%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 5)

currencies monedes

- monedes (usada 66.67%, coincidències 4)

- divises (usada 33.33%, coincidències 2)

currency moneda

- moneda (usada 91.67%, coincidències 11)

- divisa (usada 8.33%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbol de divisa (usada 25.00%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 14)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current date data actual

- data actual (usada 80.00%, coincidències 4)

- la data actual (usada 20.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current location ubicació actual

- ubicació actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 9)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current selection only només la selecció actual

- només la selecció actual (usada 50.00%, coincidències 2)

- només en la selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

current set paquet actual

- paquet actual (usada 75.00%, coincidències 3)

- sèrie actual (usada 25.00%, coincidències 1)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current time hora actual

- hora actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 4)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 5)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 17)

curved corbat

- corbat (usada 50.00%, coincidències 2)

- corba (usada 25.00%, coincidències 1)

- corb (usada 25.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 66.67%, coincidències 4)

- corbes de color (usada 33.33%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 77.45%, coincidències 79)

- personalitzada (usada 15.69%, coincidències 16)

- personalitza (usada 5.88%, coincidències 6)

- personalitzades (usada 0.98%, coincidències 1)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 4 personalitzat 4

- personalitzat 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 7)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 100.00%, coincidències 5)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 5)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 80.00%, coincidències 4)

- tipus de lletra personalitzada (usada 20.00%, coincidències 1)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 7)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom link enllaç personalitzat

- enllaç personalitzat (usada 100.00%, coincidències 4)

custom palette paleta personalitzada

- paleta personalitzada (usada 100.00%, coincidències 4)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 100.00%, coincidències 5)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 100.00%, coincidències 4)

custom template plantilla personalitzada

- plantilla personalitzada (usada 100.00%, coincidències 4)

custom title títol personalitzat

- títol personalitzat (usada 100.00%, coincidències 5)

customize personalitza

- personalitza (usada 97.14%, coincidències 34)

- personalitzeu (usada 2.86%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 7)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 71.43%, coincidències 5)

- personalitzada (usada 28.57%, coincidències 2)

cut retalla

- retalla (usada 97.92%, coincidències 47)

- retallament (usada 2.08%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 18)

cyan bluish gray gris blavós

- gris blavós (usada 100.00%, coincidències 4)

cycle cicle

- cicle (usada 50.00%, coincidències 3)

- roda (usada 50.00%, coincidències 3)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 10)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 100.00%, coincidències 8)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 50.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 15)

daily diàriament

- diàriament (usada 50.00%, coincidències 4)

- diari (usada 37.50%, coincidències 3)

- cada dia (usada 12.50%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 13)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 28)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 6)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

darken enfosqueix

- enfosqueix (usada 100.00%, coincidències 4)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dash traç

- traç (usada 66.67%, coincidències 6)

- guió (usada 22.22%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 11.11%, coincidències 1)

dash dot ratlla punt

- ratlla punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- traç punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- guionet punt (usada 20.00%, coincidències 1)

dash dot dot ratlla punt punt

- ratlla punt punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- traç punt punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- guionet punt punt (usada 20.00%, coincidències 1)

dashboard tauler de control

- tauler de control (usada 50.00%, coincidències 5)

- tauler (usada 40.00%, coincidències 4)

- consola (usada 10.00%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 44.44%, coincidències 4)

- punts (usada 11.11%, coincidències 1)

- guionets (usada 11.11%, coincidències 1)

- guió (usada 11.11%, coincidències 1)

- ratllat (usada 11.11%, coincidències 1)

- discontínua (usada 11.11%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 73)

data labels etiquetes de dades

- etiquetes de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data source font de dades

- font de dades (usada 94.12%, coincidències 16)

- font de les dades (usada 5.88%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- font de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

data table taula de dades

- taula de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- tipus de dada (usada 28.57%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.74%, coincidències 36)

- bases de dades (usada 5.26%, coincidències 2)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxer de la base de dades (usada 20.00%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 10)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

date data

- data (usada 98.45%, coincidències 127)

- dates (usada 0.78%, coincidències 1)

- date (usada 0.78%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 87.50%, coincidències 7)

- dia i hora (usada 12.50%, coincidències 1)

date added afegida el dia

- afegida el dia (usada 80.00%, coincidències 4)

- data d'incorporació (usada 20.00%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 21)

date created data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 4)

date field camp de data

- camp de data (usada 100.00%, coincidències 9)

date format format de data

- format de data (usada 83.33%, coincidències 20)

- format de la data (usada 16.67%, coincidències 4)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 6)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 6)

date/time data/hora

- data/hora (usada 87.50%, coincidències 7)

- data / hora (usada 12.50%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 4)

datetime data i hora

- data i hora (usada 87.50%, coincidències 7)

- data (usada 12.50%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 96.67%, coincidències 29)

- dies (usada 3.33%, coincidències 1)

day(s) dies

- dies (usada 60.00%, coincidències 3)

- dia/es (usada 20.00%, coincidències 1)

- dia(es) (usada 20.00%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 31)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 85.71%, coincidències 6)

- deactivate (usada 14.29%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 60.87%, coincidències 14)

- depura (usada 30.43%, coincidències 7)

- depurar (usada 8.70%, coincidències 2)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 4)

dec des.

- des. (usada 66.67%, coincidències 4)

- de des. (usada 16.67%, coincidències 1)

- des (usada 16.67%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 85.71%, coincidències 12)

- de desembre (usada 14.29%, coincidències 2)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 13)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 87.50%, coincidències 14)

- llocs decimals (usada 12.50%, coincidències 2)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 100.00%, coincidències 4)

decline declina

- declina (usada 60.00%, coincidències 9)

- rebutja (usada 33.33%, coincidències 5)

- refusa (usada 6.67%, coincidències 1)

declined declinada

- declinada (usada 42.86%, coincidències 3)

- rebutjat (usada 28.57%, coincidències 2)

- declinat (usada 14.29%, coincidències 1)

- rebutjada (usada 14.29%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 5)

decorative decoratiu

- decoratiu (usada 80.00%, coincidències 4)

- decoratives (usada 20.00%, coincidències 1)

decrease redueix

- redueix (usada 100.00%, coincidències 8)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 50.00%, coincidències 3)

- disminueix la mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 76.92%, coincidències 10)

- disminueix el sagnat (usada 15.38%, coincidències 2)

- reducció del sagnat (usada 7.69%, coincidències 1)

default per defecte

- per defecte (usada 77.40%, coincidències 137)

- predeterminat (usada 9.04%, coincidències 16)

- predefinit (usada 9.04%, coincidències 16)

- predeterminada (usada 2.82%, coincidències 5)

- valor per defecte (usada 0.56%, coincidències 1)

- predefinides (usada 0.56%, coincidències 1)

- defecte (usada 0.56%, coincidències 1)

default avatar avatar per defecte

- avatar per defecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- avatar predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 100.00%, coincidències 5)

default false per defecte false

- per defecte false (usada 75.00%, coincidències 3)

- per defecte fals (usada 25.00%, coincidències 1)

default format format per defecte

- format per defecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- format predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- llengua per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 86.67%, coincidències 13)

- configuració per defecte (usada 6.67%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 6.67%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 94.12%, coincidències 16)

- valor predeterminat (usada 5.88%, coincidències 1)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 47.06%, coincidències 8)

- predeterminats (usada 17.65%, coincidències 3)

- valors predeterminats (usada 11.76%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 11.76%, coincidències 2)

- per defecte (usada 11.76%, coincidències 2)

define defineix

- defineix (usada 85.71%, coincidències 6)

- definir (usada 14.29%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 18)

degree grau

- grau (usada 100.00%, coincidències 4)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 19)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 85.71%, coincidències 6)

- desentrellaçat (usada 14.29%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 100.00%, coincidències 5)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 20)

delegated delegada

- delegada (usada 60.00%, coincidències 3)

- delegat (usada 40.00%, coincidències 2)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 89.63%, coincidències 242)

- elimina (usada 5.93%, coincidències 16)

- elimina'l (usada 2.59%, coincidències 7)

- esborra (usada 0.74%, coincidències 2)

- supr (usada 0.37%, coincidències 1)

- supressió (usada 0.37%, coincidències 1)

- elimina-la (usada 0.37%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 80.00%, coincidències 8)

- esborreu el compte (usada 20.00%, coincidències 2)

delete address suprimeix l'adreça

- suprimeix l'adreça (usada 75.00%, coincidències 3)

- elimina l'adreça (usada 25.00%, coincidències 1)

delete address book suprimeix la llibreta d'adreces

- suprimeix la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 73.33%, coincidències 11)

- elimina-ho tot (usada 20.00%, coincidències 3)

- suprimeix-les totes (usada 6.67%, coincidències 1)

delete all images suprimeix totes les imatges

- suprimeix totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 4)

delete all occurrences suprimeix totes les coincidències

- suprimeix totes les coincidències (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix totes les ocurrències (usada 50.00%, coincidències 2)

delete bookmark suprimeix el marcador

- suprimeix el marcador (usada 33.33%, coincidències 2)

- elimina el marcador (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix l'adreça d'interés (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina el preferit (usada 16.67%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

delete channel suprimeix el canal

- suprimeix el canal (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el canal (usada 50.00%, coincidències 2)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina la columna (usada 8.33%, coincidències 1)

delete columns suprimeix les columnes

- suprimeix les columnes (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix columnes (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimir columnes (usada 16.67%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 62.50%, coincidències 5)

- elimina el contacte (usada 25.00%, coincidències 2)

- suprimeix aquest contacte (usada 12.50%, coincidències 1)

delete data suprimeix les dades

- suprimeix les dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra les dades (usada 25.00%, coincidències 1)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 100.00%, coincidències 7)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 80.00%, coincidències 8)

- elimina la carpeta (usada 20.00%, coincidències 2)

delete group elimina el grup

- elimina el grup (usada 66.67%, coincidències 4)

- suprimeix el grup (usada 33.33%, coincidències 2)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 10)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 71.43%, coincidències 5)

- elimina el missatge (usada 28.57%, coincidències 2)

delete messages eliminar missatges

- eliminar missatges (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix els missatges (usada 28.57%, coincidències 2)

- elimina els missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 100.00%, coincidències 4)

delete note suprimeix la nota

- suprimeix la nota (usada 100.00%, coincidències 4)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 77.78%, coincidències 7)

- suprimeix permanentment (usada 22.22%, coincidències 2)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 6)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 84.62%, coincidències 11)

- suprimeix una fila (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la fila (usada 7.69%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 42.86%, coincidències 3)

- suprimeix les files (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimir files (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 14.29%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 100.00%, coincidències 6)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborra la selecció (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina la selecció (usada 25.00%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 80.00%, coincidències 4)

- elimina la selecció (usada 20.00%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 100.00%, coincidències 8)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 4)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 60.00%, coincidències 3)

- suprimir plantilla (usada 20.00%, coincidències 1)

- suprimir la plantilla (usada 20.00%, coincidències 1)

delete theme elimina el tema

- elimina el tema (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimeix el tema (usada 25.00%, coincidències 1)

delete user elimina l'usuari

- elimina l'usuari (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix l'usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 71.43%, coincidències 10)

- eliminat (usada 14.29%, coincidències 2)

- s'ha suprimit (usada 7.14%, coincidències 1)

- esborrat (usada 7.14%, coincidències 1)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 100.00%, coincidències 4)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 8)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 7)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 5)

deny denega

- denega (usada 88.89%, coincidències 8)

- rebutja (usada 11.11%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 20)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 4)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 11)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 5)

- dessaturació (usada 37.50%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 97.22%, coincidències 35)

- en ordre descendent (usada 2.78%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 201)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect desselecciona

- desselecciona (usada 66.67%, coincidències 4)

- desfés la selecció (usada 16.67%, coincidències 1)

- desmarca-ho (usada 16.67%, coincidències 1)

- anul·lar la selecció (usada 0.00%, coincidències 0)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 60.00%, coincidències 6)

- desmarca-ho tot (usada 30.00%, coincidències 3)

- anul·la la selecció (usada 10.00%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 5)

design disseny

- disseny (usada 87.50%, coincidències 7)

- dissenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 100.00%, coincidències 20)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració a l'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 75.00%, coincidències 3)

- destinació (usada 25.00%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 87.50%, coincidències 14)

- destí (usada 12.50%, coincidències 2)

detach separa

- separa (usada 66.67%, coincidències 4)

- desenganxa (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 16.67%, coincidències 1)

detach tab desacobla la pestanya

- desacobla la pestanya (usada 60.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 20.00%, coincidències 1)

- separa la pestanya (usada 20.00%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 6)

details detalls

- detalls (usada 100.00%, coincidències 44)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 6)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 75.00%, coincidències 3)

- revelador (usada 25.00%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 6)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 19)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- informació de dispositius (usada 25.00%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de dispositiu (usada 11.11%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 6)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 13)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 4)

dial marcador

- marcador (usada 50.00%, coincidències 2)

- disc selector (usada 25.00%, coincidències 1)

- mar (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialog diàleg

- diàleg (usada 94.12%, coincidències 16)

- quadre de diàleg (usada 5.88%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 5)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 13)

dice daus

- daus (usada 75.00%, coincidències 3)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 7)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 8)

difference diferència

- diferència (usada 80.00%, coincidències 8)

- resta (usada 20.00%, coincidències 2)

difficult difícil

- difícil (usada 100.00%, coincidències 4)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 4)

diffuse difusió

- difusió (usada 40.00%, coincidències 2)

- difon (usada 20.00%, coincidències 1)

- difusa (usada 20.00%, coincidències 1)

- difús (usada 20.00%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 85.71%, coincidències 6)

- signatura del correu (usada 14.29%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 9)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 73.33%, coincidències 11)

- mides (usada 20.00%, coincidències 3)

- cotes (usada 6.67%, coincidències 1)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 75.00%, coincidències 3)

- dirigeix (usada 25.00%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 30)

directions indicacions

- indicacions (usada 50.00%, coincidències 3)

- direccions (usada 33.33%, coincidències 2)

- instruccions (usada 16.67%, coincidències 1)

director director

- director (usada 80.00%, coincidències 4)

- directora (usada 20.00%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 5)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 23)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable desactiva

- desactiva (usada 58.06%, coincidències 18)

- inhabilita (usada 41.94%, coincidències 13)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 50.00%, coincidències 3)

- inhabilita-ho tot (usada 33.33%, coincidències 2)

- desactiva-ho tot (usada 16.67%, coincidències 1)

disable extension inhabilita l'extensió

- inhabilita l'extensió (usada 75.00%, coincidències 3)

- desactiva l'extensió (usada 25.00%, coincidències 1)

disabled desactivat

- desactivat (usada 47.25%, coincidències 43)

- inhabilitat (usada 24.18%, coincidències 22)

- desactivada (usada 10.99%, coincidències 10)

- desactivades (usada 6.59%, coincidències 6)

- desactivats (usada 5.49%, coincidències 5)

- inhabilitada (usada 2.20%, coincidències 2)

- no (usada 2.20%, coincidències 2)

- deshabilitat (usada 1.10%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 83.33%, coincidències 10)

- desc (usada 16.67%, coincidències 2)

discard descarta

- descarta (usada 79.17%, coincidències 19)

- descartar (usada 4.17%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 4.17%, coincidències 1)

- descarta'l (usada 4.17%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 4.17%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 4.17%, coincidències 1)

discard all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 100.00%, coincidències 4)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 78.95%, coincidències 15)

- descartar els canvis (usada 10.53%, coincidències 2)

- no desis els canvis (usada 5.26%, coincidències 1)

- descarta (usada 5.26%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 95.24%, coincidències 20)

- desconnectat (usada 4.76%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 0.00%, coincidències 0)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 100.00%, coincidències 11)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 6)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 11)

discuss debat

- debat (usada 100.00%, coincidències 6)

discussion debat

- debat (usada 42.86%, coincidències 3)

- discussió (usada 28.57%, coincidències 2)

- debats (usada 28.57%, coincidències 2)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 6)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai en disc (usada 20.00%, coincidències 1)

dismiss descarta

- descarta (usada 68.75%, coincidències 11)

- ignora (usada 6.25%, coincidències 1)

- atura l'alarma (usada 6.25%, coincidències 1)

- tanca (usada 6.25%, coincidències 1)

- rebutja (usada 6.25%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 6.25%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 50.00%, coincidències 2)

- desactivar tot (usada 25.00%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 25.00%, coincidències 1)

display mostra

- mostra (usada 32.61%, coincidències 15)

- pantalla (usada 28.26%, coincidències 13)

- visualització (usada 26.09%, coincidències 12)

- visualitza (usada 6.52%, coincidències 3)

- mostra-ho (usada 6.52%, coincidències 3)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display author name mostra el nom de l'autor

- mostra el nom de l'autor (usada 100.00%, coincidències 4)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 80.00%, coincidències 4)

- visualitza la graella (usada 20.00%, coincidències 1)

display mode mode de visualització

- mode de visualització (usada 100.00%, coincidències 5)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 68.18%, coincidències 15)

- nom de visualització (usada 18.18%, coincidències 4)

- nom que es mostrarà (usada 4.55%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 4.55%, coincidències 1)

- mostra el nom (usada 4.55%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 60.00%, coincidències 6)

- mostra les opcions (usada 20.00%, coincidències 2)

- opcions de visualitzacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 10.00%, coincidències 1)

display settings paràmetres de la pantalla

- paràmetres de la pantalla (usada 37.50%, coincidències 3)

- paràmetres de visualització (usada 25.00%, coincidències 2)

- ajustaments de la visualització (usada 12.50%, coincidències 1)

- mostra la configuració (usada 12.50%, coincidències 1)

- configuració de visualització (usada 12.50%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 21)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 83.33%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 16.67%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 100.00%, coincidències 6)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 7)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 9)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 85.71%, coincidències 6)

- divisió (usada 14.29%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 5)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 12)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 100.00%, coincidències 4)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 4)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 100.00%, coincidències 4)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 83.33%, coincidències 5)

- no fer res (usada 16.67%, coincidències 1)

dock acoblador

- acoblador (usada 50.00%, coincidències 2)

- acobla (usada 50.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 97.62%, coincidències 41)

- el document (usada 2.38%, coincidències 1)

document details detalls del document

- detalls del document (usada 100.00%, coincidències 4)

document history historial del document

- historial del document (usada 60.00%, coincidències 3)

- historial de documents (usada 40.00%, coincidències 2)

document outline esquema del document

- esquema del document (usada 100.00%, coincidències 4)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 12)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 100.00%, coincidències 4)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 25.00%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 84.62%, coincidències 11)

- documentació (en anglès) (usada 15.38%, coincidències 2)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 18)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 7)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 4)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 17)

domain address adreça del domini

- adreça del domini (usada 100.00%, coincidències 4)

domain name nom del domini

- nom del domini (usada 100.00%, coincidències 4)

- domini (usada 0.00%, coincidències 0)

donate feu un donatiu

- feu un donatiu (usada 42.86%, coincidències 3)

- donacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- donatius (usada 14.29%, coincidències 1)

- donatiu (usada 14.29%, coincidències 1)

- feu una donació (usada 14.29%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 94.87%, coincidències 37)

- feta (usada 5.13%, coincidències 2)

done! fet!

- fet! (usada 80.00%, coincidències 4)

- fet (usada 20.00%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 7)

don’t save no desis

- no desis (usada 37.50%, coincidències 3)

- no ho desis (usada 37.50%, coincidències 3)

- tanca sense desar (usada 12.50%, coincidències 1)

- no la desis (usada 12.50%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 8)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 6)

dotted puntejat

- puntejat (usada 71.43%, coincidències 5)

- línia de punts (usada 14.29%, coincidències 1)

- de punts (usada 14.29%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 94.44%, coincidències 17)

- double (usada 5.56%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 8)

double integral integral doble

- integral doble (usada 100.00%, coincidències 4)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 5)

down avall

- avall (usada 93.55%, coincidències 29)

- baix (usada 3.23%, coincidències 1)

- abaixa (usada 3.23%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 63.64%, coincidències 7)

- fletxa cap avall (usada 27.27%, coincidències 3)

- avall (usada 9.09%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 40.00%, coincidències 2)

- reverteix (usada 20.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 20.00%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 20.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 76.32%, coincidències 29)

- baixada (usada 15.79%, coincidències 6)

- baixades (usada 5.26%, coincidències 2)

- baixa-la (usada 2.63%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

download error error en la baixada

- error en la baixada (usada 50.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en baixar (usada 16.67%, coincidències 1)

- error de descàrrega (usada 16.67%, coincidències 1)

- error de baixada (usada 16.67%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 37.50%, coincidències 3)

- baixa ara (usada 25.00%, coincidències 2)

- baixar ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 12.50%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 12.50%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 50.00%, coincidències 5)

- s'ha baixat (usada 30.00%, coincidències 3)

- descarregat (usada 10.00%, coincidències 1)

- baixats (usada 10.00%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 50.00%, coincidències 8)

- s'està descarregant (usada 12.50%, coincidències 2)

- baixades (usada 12.50%, coincidències 2)

- descarregant (usada 6.25%, coincidències 1)

- baixada (usada 6.25%, coincidències 1)

- en curs (usada 6.25%, coincidències 1)

- baixant (usada 6.25%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 96.30%, coincidències 26)

- baixades descàrregues (usada 3.70%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 5)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 16)

drafts esborranys

- esborranys (usada 100.00%, coincidències 4)

drag arrossega

- arrossega (usada 80.00%, coincidències 4)

- resistència (usada 20.00%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 0.00%, coincidències 0)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 83.33%, coincidències 5)

- arrossegar i deixar anar (usada 16.67%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 65.52%, coincidències 19)

- dibuixa (usada 34.48%, coincidències 10)

drawing dibuix

- dibuix (usada 95.45%, coincidències 21)

- dibuixat (usada 4.55%, coincidències 1)

drawings dibuixos

- dibuixos (usada 100.00%, coincidències 4)

drive unitat

- unitat (usada 100.00%, coincidències 5)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 57.14%, coincidències 4)

- ombra (usada 14.29%, coincidències 1)

- ombra paral·lela (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 14.29%, coincidències 1)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 100.00%, coincidències 4)

dublin dublín

- dublín (usada 50.00%, coincidències 2)

- dublin (usada 50.00%, coincidències 2)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 7)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 90.00%, coincidències 9)

- data límit (usada 10.00%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 92.00%, coincidències 23)

- duplicat (usada 4.00%, coincidències 1)

- duplica'l (usada 4.00%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 5)

duployan duployan

- duployan (usada 75.00%, coincidències 3)

- taquigrafia de duployé (usada 25.00%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 85.71%, coincidències 24)

- duració (usada 14.29%, coincidències 4)

dust polsim

- polsim (usada 50.00%, coincidències 2)

- pols (usada 50.00%, coincidències 2)

dutch neerlandès

- neerlandès (usada 61.54%, coincidències 8)

- holandès (usada 38.46%, coincidències 5)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 6)

dynamic dinàmic

- dinàmic (usada 75.00%, coincidències 3)

- dinàmica (usada 25.00%, coincidències 1)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 83.33%, coincidències 5)

- dzongka (usada 16.67%, coincidències 1)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 76.92%, coincidències 10)

- adreça electrònica (usada 15.38%, coincidències 2)

- correu-e (usada 7.69%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 66.67%, coincidències 4)

- adreça de correu electrònic (usada 16.67%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 16.67%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 100.00%, coincidències 7)

eb eb

- eb (usada 100.00%, coincidències 5)

edge vora

- vora (usada 77.78%, coincidències 7)

- edge (usada 11.11%, coincidències 1)

- contorn (usada 11.11%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 99.52%, coincidències 206)

- editar (usada 0.48%, coincidències 1)

edit account edita el compte

- edita el compte (usada 100.00%, coincidències 4)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 100.00%, coincidències 4)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

edit categories edita les categories

- edita les categories (usada 75.00%, coincidències 3)

- editar categories (usada 25.00%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 20)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 87.50%, coincidències 7)

- edita contacte (usada 12.50%, coincidències 1)

edit folder edita la carpeta

- edita la carpeta (usada 100.00%, coincidències 6)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- edita imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 9)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 100.00%, coincidències 9)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 80.00%, coincidències 8)

- edita el menú (usada 20.00%, coincidències 2)

edit message edita el missatge

- edita el missatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- editeu el missatge (usada 16.67%, coincidències 1)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode edició (usada 14.29%, coincidències 1)

edit name edita el nom

- edita el nom (usada 100.00%, coincidències 5)

edit page edita la pàgina

- edita la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 77.78%, coincidències 7)

- modifica el perfil (usada 11.11%, coincidències 1)

- edició del perfil (usada 11.11%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- edita la configuració (usada 16.67%, coincidències 1)

edit style edita l'estil

- edita l'estil (usada 100.00%, coincidències 9)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 100.00%, coincidències 4)

edit task edita la tasca

- edita la tasca (usada 75.00%, coincidències 3)

- edició de la tasca (usada 25.00%, coincidències 1)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.91%, coincidències 10)

- edició de la plantilla (usada 9.09%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 5)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 5)

editing edició

- edició (usada 71.43%, coincidències 5)

- en edició (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està editant (usada 14.29%, coincidències 1)

edition edició

- edició (usada 100.00%, coincidències 4)

editor editor

- editor (usada 93.33%, coincidències 14)

- editor/a (usada 6.67%, coincidències 1)

editor canvas llenç de l'editor

- llenç de l'editor (usada 100.00%, coincidències 4)

editor font tipus de lletra de l'editor

- tipus de lletra de l'editor (usada 75.00%, coincidències 3)

- editor (usada 25.00%, coincidències 1)

education educació

- educació (usada 80.00%, coincidències 4)

- ensenyament (usada 20.00%, coincidències 1)

effect efecte

- efecte (usada 89.47%, coincidències 34)

- efectiu (usada 10.53%, coincidències 4)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 17)

egyptian hieroglyphs jeroglífics egipcis

- jeroglífics egipcis (usada 100.00%, coincidències 4)

eib eib

- eib (usada 100.00%, coincidències 4)

eject expulsa

- expulsa (usada 83.33%, coincidències 5)

- extreu (usada 16.67%, coincidències 1)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 80.00%, coincidències 4)

- elapse de temps (usada 20.00%, coincidències 1)

elbasan elbasan

- elbasan (usada 100.00%, coincidències 6)

electric grass verd elèctric

- verd elèctric (usada 100.00%, coincidències 4)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 9)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 8)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 4)

elevator estabilitzador horitzontal

- estabilitzador horitzontal (usada 66.67%, coincidències 4)

- ascensor (usada 33.33%, coincidències 2)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 25)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 46.55%, coincidències 27)

- adreça electrònica (usada 43.10%, coincidències 25)

- email (usada 3.45%, coincidències 2)

- adreça de correu (usada 1.72%, coincidències 1)

- envia per correu (usada 1.72%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 1.72%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic (usada 1.72%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 73.68%, coincidències 28)

- adreça de correu electrònic (usada 18.42%, coincidències 7)

- correu electrònic (usada 2.63%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 2.63%, coincidències 1)

- adreça electrònica de correu (usada 2.63%, coincidències 1)

email addresses adreces electròniques

- adreces electròniques (usada 60.00%, coincidències 6)

- adreces de correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 2)

- adreça electrònica (usada 10.00%, coincidències 1)

- adreces de correu (usada 10.00%, coincidències 1)

email link envia l'enllaç per correu

- envia l'enllaç per correu (usada 83.33%, coincidències 5)

- enllaç a correu electrònic (usada 16.67%, coincidències 1)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 75.00%, coincidències 3)

- vergonya (usada 25.00%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 90.00%, coincidències 9)

- incrustat (usada 10.00%, coincidències 1)

- incrustar (usada 0.00%, coincidències 0)

embedded incrustat

- incrustat (usada 60.00%, coincidències 3)

- encastat (usada 20.00%, coincidències 1)

- incrusta (usada 20.00%, coincidències 1)

embeds incrustats

- incrustats (usada 75.00%, coincidències 3)

- incrusta (usada 25.00%, coincidències 1)

emboss relleu

- relleu (usada 62.50%, coincidències 5)

- repujat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ressalta (usada 12.50%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 12.50%, coincidències 1)

emoji emoji

- emoji (usada 50.00%, coincidències 2)

- emojis (usada 50.00%, coincidències 2)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 6)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 7)

empty buit

- buit (usada 58.33%, coincidències 14)

- buida (usada 33.33%, coincidències 8)

- empty (usada 8.33%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 5)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 92.86%, coincidències 13)

- buidar la paperera (usada 7.14%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 63.64%, coincidències 28)

- activa (usada 29.55%, coincidències 13)

- habilitat (usada 2.27%, coincidències 1)

- activar habilitar (usada 2.27%, coincidències 1)

- activa-ho (usada 2.27%, coincidències 1)

enable all activa'ls tots

- activa'ls tots (usada 60.00%, coincidències 3)

- habilita-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

- activa-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

enable animations activa les animacions

- activa les animacions (usada 50.00%, coincidències 2)

- habilita les animacions (usada 25.00%, coincidències 1)

- habilita animacions (usada 25.00%, coincidències 1)

enable audio habilita l'àudio

- habilita l'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

enable notifications habilita les notificacions

- habilita les notificacions (usada 60.00%, coincidències 3)

- activa el so (usada 20.00%, coincidències 1)

- activa les notificacions (usada 20.00%, coincidències 1)

enabled activat

- activat (usada 44.26%, coincidències 27)

- habilitat (usada 27.87%, coincidències 17)

- activada (usada 8.20%, coincidències 5)

- activades (usada 8.20%, coincidències 5)

- habilitada (usada 4.92%, coincidències 3)

- activats (usada 4.92%, coincidències 3)

- sí (usada 1.64%, coincidències 1)

enclosed alphanumerics alfanumèrics delimitats

- alfanumèrics delimitats (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

encoder codificador

- codificador (usada 80.00%, coincidències 4)

- encoder (usada 20.00%, coincidències 1)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 87.50%, coincidències 14)

- s'està codificant (usada 6.25%, coincidències 1)

- codificant (usada 6.25%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 81.82%, coincidències 9)

- xifratge (usada 9.09%, coincidències 1)

- xifrar (usada 9.09%, coincidències 1)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 75.00%, coincidències 6)

- xifrada (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptat (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 83.33%, coincidències 10)

- xifrat (usada 8.33%, coincidències 1)

- encriptatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- encriptació (usada 0.00%, coincidències 0)

end fi

- fi (usada 50.00%, coincidències 26)

- final (usada 40.38%, coincidències 21)

- [alineació] final (usada 1.92%, coincidències 1)

- la fi (usada 1.92%, coincidències 1)

- final|fi (usada 1.92%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.92%, coincidències 1)

- penja (usada 1.92%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 73.33%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 13.33%, coincidències 2)

- data de fi (usada 6.67%, coincidències 1)

- data de finalització (usada 6.67%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 42.86%, coincidències 3)

- hora de finalització (usada 28.57%, coincidències 2)

- hora final (usada 28.57%, coincidències 2)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

end-to-end encryption xifratge d'extrem a extrem

- xifratge d'extrem a extrem (usada 83.33%, coincidències 5)

- xifrat d'extrem a extrem (usada 16.67%, coincidències 1)

endnote nota final

- nota final (usada 82.35%, coincidències 14)

- nota al final (usada 17.65%, coincidències 3)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 57.14%, coincidències 4)

- notes finals (usada 28.57%, coincidències 2)

- notes final (usada 14.29%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 57.14%, coincidències 4)

- acaba per (usada 28.57%, coincidències 2)

- acaba en (usada 14.29%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 4)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravar

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 83.33%, coincidències 5)

- realça (usada 16.67%, coincidències 1)

enter retorn

- retorn (usada 73.68%, coincidències 14)

- intro (usada 10.53%, coincidències 2)

- introduïu (usada 5.26%, coincidències 1)

- enter (usada 5.26%, coincidències 1)

- introdueix (usada 5.26%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter a value introduïu un valor

- introduïu un valor (usada 75.00%, coincidències 3)

- inseriu un valor (usada 25.00%, coincidències 1)

enter code introduïu el codi

- introduïu el codi (usada 80.00%, coincidències 4)

- introducció del codi (usada 20.00%, coincidències 1)

enter new password introduïu una contrasenya nova

- introduïu una contrasenya nova (usada 57.14%, coincidències 4)

- introduïu la contrasenya nova (usada 28.57%, coincidències 2)

- introdueix una altra contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

enter passcode introduïu el codi d'accés

- introduïu el codi d'accés (usada 75.00%, coincidències 3)

- introduïu la clau d'accés (usada 25.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 84.21%, coincidències 16)

- introduïu una contrasenya (usada 15.79%, coincidències 3)

entries entrades

- entrades (usada 81.82%, coincidències 9)

- elements (usada 9.09%, coincidències 1)

- articles (usada 9.09%, coincidències 1)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 18)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 10)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 6)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 80.00%, coincidències 4)

- epsilon (usada 20.00%, coincidències 1)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 8)

equal to igual a

- igual a (usada 75.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equals equival

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 7)

erase esborra

- esborra (usada 90.91%, coincidències 10)

- elimina (usada 9.09%, coincidències 1)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 4)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

error error

- error (usada 98.59%, coincidències 70)

- s'ha produït un error (usada 1.41%, coincidències 1)

error category categoria d'error

- categoria d'error (usada 75.00%, coincidències 3)

- error de categoria (usada 25.00%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 6)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 5)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 100.00%, coincidències 4)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 10)

error opening database error obrint la base de dades

- error obrint la base de dades (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha produït un error en obrir la base de dades (usada 20.00%, coincidències 1)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 12)

esc esc

- esc (usada 85.71%, coincidències 12)

- tecla d'escapada (usada 14.29%, coincidències 2)

escape esc

- esc (usada 60.00%, coincidències 3)

- escapada (usada 20.00%, coincidències 1)

- tecla d'escapada (usada 20.00%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 12)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 13)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 50.00%, coincidències 3)

- etíop (usada 50.00%, coincidències 3)

ethiopic extended etiòpic ampliat

- etiòpic ampliat (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop ampliat (usada 50.00%, coincidències 2)

ethiopic supplement etiòpic suplementari

- etiòpic suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etíop (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 4)

even parell

- parell (usada 83.33%, coincidències 5)

- homogeni (usada 16.67%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 61.90%, coincidències 13)

- cita (usada 38.10%, coincidències 8)

- incidència (usada 0.00%, coincidències 0)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 82.61%, coincidències 19)

- cites (usada 13.04%, coincidències 3)

- incidències (usada 4.35%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 100.00%, coincidències 14)

every day cada dia

- cada dia (usada 85.71%, coincidències 6)

- tots els dies (usada 14.29%, coincidències 1)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies de la setmana (usada 25.00%, coincidències 1)

everyone tothom

- tothom (usada 100.00%, coincidències 7)

everything tot

- tot (usada 100.00%, coincidències 7)

exact exacte

- exacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- exacta (usada 20.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 120)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 34)

exception excepció

- excepció (usada 100.00%, coincidències 4)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 18)

excerpt extracte

- extracte (usada 100.00%, coincidències 5)

exclude exclou

- exclou (usada 75.00%, coincidències 3)

- excloure (usada 25.00%, coincidències 1)

excludes exclou

- exclou (usada 100.00%, coincidències 12)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 6)

execute executa

- executa (usada 100.00%, coincidències 12)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

execute action executa l'acció

- executa l'acció (usada 100.00%, coincidències 4)

exit surt

- surt (usada 89.29%, coincidències 25)

- sortida (usada 7.14%, coincidències 2)

- ix (usada 3.57%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 77.78%, coincidències 7)

- surt de pantalla completa (usada 22.22%, coincidències 2)

expand amplia

- amplia (usada 56.25%, coincidències 9)

- expandeix (usada 25.00%, coincidències 4)

- desplega (usada 12.50%, coincidències 2)

- ampliar (usada 6.25%, coincidències 1)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 54.55%, coincidències 6)

- amplia-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- mostra-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- desplega-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 57.14%, coincidències 4)

- expandida (usada 14.29%, coincidències 1)

- estesa (usada 14.29%, coincidències 1)

- ampliat (usada 14.29%, coincidències 1)

experimental experimental

- experimental (usada 75.00%, coincidències 3)

- experiments (usada 25.00%, coincidències 1)

expiration caducitat

- caducitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- venciment (usada 25.00%, coincidències 1)

expiration date data de caducitat

- data de caducitat (usada 60.00%, coincidències 3)

- data de venciment (usada 40.00%, coincidències 2)

expired ha vençut

- ha vençut (usada 40.00%, coincidències 2)

- caducat (usada 40.00%, coincidències 2)

- caducada (usada 20.00%, coincidències 1)

expires venciment

- venciment (usada 50.00%, coincidències 4)

- venç (usada 37.50%, coincidències 3)

- caduca (usada 12.50%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 71.43%, coincidències 5)

- venç el (usada 14.29%, coincidències 1)

- caduca el (usada 14.29%, coincidències 1)

expiry date data de caducitat

- data de caducitat (usada 50.00%, coincidències 2)

- data de venciment (usada 50.00%, coincidències 2)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 10)

explore explora

- explora (usada 80.00%, coincidències 4)

- exploreu (usada 20.00%, coincidències 1)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 6)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 100.00%, coincidències 5)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 97.18%, coincidències 69)

- exportació (usada 1.41%, coincidències 1)

- exporta-la (usada 1.41%, coincidències 1)

- exportar (usada 0.00%, coincidències 0)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 63.64%, coincidències 7)

- anomena i exporta (usada 27.27%, coincidències 3)

- exporta com (usada 9.09%, coincidències 1)

export settings exporta configuració

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting s'està exportant

- s'està exportant (usada 50.00%, coincidències 3)

- exportació (usada 33.33%, coincidències 2)

- exportant (usada 16.67%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 100.00%, coincidències 5)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 8)

expunge esborra

- esborra (usada 50.00%, coincidències 2)

- buida (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

extended estesa

- estesa (usada 25.00%, coincidències 1)

- estès (usada 25.00%, coincidències 1)

- ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

- ampliada (usada 25.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 66.67%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 33.33%, coincidències 2)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 30)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 20)

external extern

- extern (usada 83.33%, coincidències 5)

- externs (usada 16.67%, coincidències 1)

extra extra

- extra (usada 80.00%, coincidències 4)

- addicional (usada 20.00%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 58.33%, coincidències 7)

- extra gran (usada 33.33%, coincidències 4)

- molt grossa (usada 8.33%, coincidències 1)

extra light extra lleugera

- extra lleugera (usada 50.00%, coincidències 2)

- ultralleugera (usada 25.00%, coincidències 1)

- super fi (usada 25.00%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 8)

f j y j \d\e f \d\e y

- j \d\e f \d\e y (usada 100.00%, coincidències 10)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 4)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 7)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 7)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 8)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 9)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 4)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 8)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 6)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 5)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 6)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 6)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 4)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 66.67%, coincidències 4)

- esvaïment (usada 33.33%, coincidències 2)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 52.38%, coincidències 11)

- error (usada 19.05%, coincidències 4)

- fallida (usada 9.52%, coincidències 2)

- fracassat (usada 4.76%, coincidències 1)

- fallat (usada 4.76%, coincidències 1)

- erroni (usada 4.76%, coincidències 1)

- no realitzada (usada 4.76%, coincidències 1)

failed to connect no s'ha pogut connectar

- no s'ha pogut connectar (usada 75.00%, coincidències 3)

- ha fallat la connexió (usada 25.00%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 50.00%, coincidències 2)

- error (usada 25.00%, coincidències 1)

- fracàs (usada 25.00%, coincidències 1)

fair correcta

- correcta (usada 33.33%, coincidències 2)

- correcte (usada 33.33%, coincidències 2)

- acceptable (usada 16.67%, coincidències 1)

- fira (usada 16.67%, coincidències 1)

fallback sistema alternatiu

- sistema alternatiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- alternatives (usada 25.00%, coincidències 1)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 96.00%, coincidències 24)

- false (usada 4.00%, coincidències 1)

family família

- família (usada 100.00%, coincidències 11)

family name nom de la família

- nom de la família (usada 40.00%, coincidències 2)

- nom de família (usada 20.00%, coincidències 1)

- cognom (usada 20.00%, coincidències 1)

- cognoms (usada 20.00%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 100.00%, coincidències 9)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 5)

farsi persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 4)

fast ràpid

- ràpid (usada 58.33%, coincidències 7)

- ràpida (usada 41.67%, coincidències 5)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 4)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 100.00%, coincidències 4)

favorite preferit

- preferit (usada 60.00%, coincidències 3)

- preferides (usada 20.00%, coincidències 1)

- marca com a preferit (usada 20.00%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 86.96%, coincidències 20)

- favorits (usada 8.70%, coincidències 2)

- els meus preferits (usada 4.35%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 16)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 8)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 66.67%, coincidències 10)

- destacats (usada 20.00%, coincidències 3)

- destacades (usada 6.67%, coincidències 1)

- destacada (usada 6.67%, coincidències 1)

featured image imatge destacada

- imatge destacada (usada 80.00%, coincidències 4)

- publica la imatge destacada (usada 20.00%, coincidències 1)

features característiques

- característiques (usada 92.86%, coincidències 13)

- funcions (usada 7.14%, coincidències 1)

feb febr.

- febr. (usada 50.00%, coincidències 4)

- feb (usada 25.00%, coincidències 2)

- de febr. (usada 12.50%, coincidències 1)

- febr (usada 12.50%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 87.50%, coincidències 14)

- de febrer (usada 12.50%, coincidències 2)

feed canal

- canal (usada 85.71%, coincidències 6)

- canal de continguts (usada 14.29%, coincidències 1)

feedback comentaris

- comentaris (usada 55.56%, coincidències 5)

- retroacció (usada 11.11%, coincidències 1)

- retroalimentació (usada 11.11%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 11.11%, coincidències 1)

- opinions (usada 11.11%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 7)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 5)

female dona

- dona (usada 75.00%, coincidències 9)

- femení (usada 25.00%, coincidències 3)

fetching s'està recollint

- s'està recollint (usada 100.00%, coincidències 4)

field camp

- camp (usada 100.00%, coincidències 27)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 100.00%, coincidències 23)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 6)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 29)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 4)

file fitxer

- fitxer (usada 99.22%, coincidències 127)

- mou (usada 0.78%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 4)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 83.33%, coincidències 5)

- extensió dels fitxers (usada 16.67%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 63.64%, coincidències 7)

- format de fitxer (usada 27.27%, coincidències 3)

- format dels fitxers (usada 9.09%, coincidències 1)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 55.56%, coincidències 5)

- gestor d'arxius (usada 44.44%, coincidències 4)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 88.64%, coincidències 39)

- nom de fitxer (usada 11.36%, coincidències 5)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 60.00%, coincidències 6)

- fitxer no trobat (usada 30.00%, coincidències 3)

- el fitxer no s'ha trobat (usada 10.00%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 80.00%, coincidències 8)

- camí del fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 66.67%, coincidències 6)

- selecció de fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 100.00%, coincidències 14)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 9)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 26)

filename nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 50.00%, coincidències 12)

- nom de fitxer (usada 41.67%, coincidències 10)

- nomfitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- nomdelfitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 29)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

fill omple

- omple (usada 34.38%, coincidències 11)

- emplena (usada 34.38%, coincidències 11)

- emplenament (usada 15.62%, coincidències 5)

- emplenat (usada 9.38%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.12%, coincidències 1)

- omple|emplena (usada 3.12%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 37.50%, coincidències 6)

- color d'emplenament (usada 31.25%, coincidències 5)

- color d'emplenat (usada 25.00%, coincidències 4)

- emplenat de color (usada 6.25%, coincidències 1)

fill series emplena les sèries

- emplena les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- omple les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- sèries per a omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- emplena la sèrie (usada 16.67%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

filled emplenat

- emplenat (usada 50.00%, coincidències 4)

- ple (usada 25.00%, coincidències 2)

- justificat (usada 12.50%, coincidències 1)

- sòlida (usada 12.50%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 90.77%, coincidències 59)

- filtra (usada 9.23%, coincidències 6)

filter by filtra per

- filtra per (usada 100.00%, coincidències 6)

filter by category filtra per categoria

- filtra per categoria (usada 100.00%, coincidències 4)

filter items filtra elements

- filtra elements (usada 75.00%, coincidències 3)

- filtra els elements (usada 25.00%, coincidències 1)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 23)

finalizing s'està finalitzant

- s'està finalitzant (usada 75.00%, coincidències 3)

- finalitzant (usada 25.00%, coincidències 1)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 5)

financial financer

- financer (usada 60.00%, coincidències 3)

- finances (usada 20.00%, coincidències 1)

- financeres (usada 20.00%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 91.78%, coincidències 67)

- troba (usada 5.48%, coincidències 4)

- s'ha trobat (usada 1.37%, coincidències 1)

- trobar (usada 1.37%, coincidències 1)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 85.71%, coincidències 6)

- torna a trobar (usada 14.29%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 81.25%, coincidències 13)

- troba i reemplaça (usada 12.50%, coincidències 2)

- cerca i substitueix (usada 6.25%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 5)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 50.00%, coincidències 2)

- cerca en els fitxers (usada 50.00%, coincidències 2)

find in page cerca a la pàgina

- cerca a la pàgina (usada 75.00%, coincidències 6)

- troba a la pàgina (usada 25.00%, coincidències 2)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 72.22%, coincidències 13)

- troba la següent (usada 11.11%, coincidències 2)

- busca el següent resultat (usada 5.56%, coincidències 1)

- troba el següent (usada 5.56%, coincidències 1)

- cerca següent (usada 5.56%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 62.50%, coincidències 10)

- troba l'anterior (usada 18.75%, coincidències 3)

- anterior (usada 6.25%, coincidències 1)

- troba el resultat anterior (usada 6.25%, coincidències 1)

- cerca anterior (usada 6.25%, coincidències 1)

find text cerca text

- cerca text (usada 71.43%, coincidències 5)

- troba el text (usada 14.29%, coincidències 1)

- cerca el text (usada 14.29%, coincidències 1)

find/replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca/reemplaça (usada 25.00%, coincidències 1)

finger dit

- dit (usada 75.00%, coincidències 3)

- cercausuaris (usada 25.00%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 57.14%, coincidències 4)

- empremta dactilar (usada 28.57%, coincidències 2)

- empremta digital (usada 14.29%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 100.00%, coincidències 6)

finish finalitza

- finalitza (usada 90.32%, coincidències 28)

- acaba (usada 6.45%, coincidències 2)

- fi (usada 3.23%, coincidències 1)

finished acabat

- acabat (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat (usada 33.33%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 22.22%, coincidències 2)

- finalitzada (usada 11.11%, coincidències 1)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 83.33%, coincidències 10)

- finlandès (usada 16.67%, coincidències 2)

fire foc

- foc (usada 100.00%, coincidències 4)

firefox account compte del firefox

- compte del firefox (usada 85.71%, coincidències 6)

- compte de firefox (usada 14.29%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 4)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 4)

first primer

- primer (usada 66.67%, coincidències 6)

- primera (usada 22.22%, coincidències 2)

- nom (usada 11.11%, coincidències 1)

first image primera imatge

- primera imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 5)

first name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 33)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 13)

first page number número de la primera pàgina

- número de la primera pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- primer número de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 4)

fit ajusta

- ajusta (usada 60.00%, coincidències 3)

- encaixa (usada 20.00%, coincidències 1)

- adapta (usada 20.00%, coincidències 1)

fit page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 87.50%, coincidències 7)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 90.00%, coincidències 9)

- ajusta l'amplada (usada 10.00%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 51.72%, coincidències 15)

- fixat (usada 37.93%, coincidències 11)

- amplada fixa (usada 3.45%, coincidències 1)

- corregit (usada 3.45%, coincidències 1)

- fixe (usada 3.45%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 75.00%, coincidències 3)

- mida fixada (usada 25.00%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 87.50%, coincidències 7)

- ample fix (usada 12.50%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 33.33%, coincidències 2)

- senyal (usada 16.67%, coincidències 1)

- marca (usada 16.67%, coincidències 1)

- senyala (usada 16.67%, coincidències 1)

- senyalador (usada 16.67%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 80.00%, coincidències 4)

- marcat (usada 20.00%, coincidències 1)

flags senyaladors

- senyaladors (usada 50.00%, coincidències 6)

- banderes (usada 33.33%, coincidències 4)

- indicadors (usada 16.67%, coincidències 2)

flash flaix

- flaix (usada 100.00%, coincidències 5)

flat pla

- pla (usada 92.86%, coincidències 13)

- bemoll (usada 7.14%, coincidències 1)

flatten aplana

- aplana (usada 80.00%, coincidències 4)

- aplanar (usada 20.00%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 63.64%, coincidències 14)

- canvia (usada 18.18%, coincidències 4)

- capgira (usada 13.64%, coincidències 3)

- donar la volta (usada 4.55%, coincidències 1)

flip horizontal capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- inverteix horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 2)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 66.67%, coincidències 10)

- inverteix horitzontalment (usada 26.67%, coincidències 4)

- volteja horitzontalment (usada 6.67%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- inverteix verticalment (usada 14.29%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 56.25%, coincidències 9)

- inverteix verticalment (usada 37.50%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 6.25%, coincidències 1)

float float

- float (usada 40.00%, coincidències 4)

- sura (usada 20.00%, coincidències 2)

- flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

- flotar (usada 10.00%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

floating flotant

- flotant (usada 75.00%, coincidències 3)

- flota (usada 25.00%, coincidències 1)

floating point punt flotant

- punt flotant (usada 50.00%, coincidències 2)

- coma flotant (usada 50.00%, coincidències 2)

floor enter per defecte

- enter per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 25.00%, coincidències 1)

- terra (usada 25.00%, coincidències 1)

- floor (usada 25.00%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 100.00%, coincidències 6)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 8)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.33%, coincidències 14)

- diagrames de flux (usada 6.67%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 4)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 75.00%, coincidències 3)

- distància focal (usada 25.00%, coincidències 1)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 7)

focus mode mode de focus

- mode de focus (usada 50.00%, coincidències 2)

- mode de concentració (usada 50.00%, coincidències 2)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

folder carpeta

- carpeta (usada 92.86%, coincidències 26)

- la carpeta (usada 7.14%, coincidències 2)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 94.44%, coincidències 17)

- nom de carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

folder path camí cap a la carpeta

- camí cap a la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- camí de la carpeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- camí al fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 4)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 9)

followup to newsgroup seguiment al grup de notícies

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- segueix al grup de discussió (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 50.00%, coincidències 3)

- seguiment a (usada 50.00%, coincidències 3)

font lletra tipogràfica

- lletra tipogràfica (usada 61.64%, coincidències 45)

- tipus de lletra (usada 32.88%, coincidències 24)

- lletra (usada 2.74%, coincidències 2)

- tipografia (usada 1.37%, coincidències 1)

- font (usada 1.37%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 75.00%, coincidències 21)

- color del tipus de lletra (usada 21.43%, coincidències 6)

- color de la lletra tipogràfica (usada 3.57%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 37.50%, coincidències 3)

- família de lletra tipogràfica (usada 12.50%, coincidències 1)

- família de la lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

- tipografia (usada 12.50%, coincidències 1)

- família tipogràfica (usada 12.50%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 4)

- nom de la lletra tipogràfica (usada 37.50%, coincidències 3)

- nom de tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 68.97%, coincidències 20)

- mida del tipus de lletra (usada 20.69%, coincidències 6)

- mida de la tipografia (usada 6.90%, coincidències 2)

- mida de la font (usada 3.45%, coincidències 1)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides de lletra

- mides de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides dels tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mida de la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

font style estil del tipus de lletra

- estil del tipus de lletra (usada 30.00%, coincidències 3)

- estil de la tipografia (usada 20.00%, coincidències 2)

- estil de la lletra (usada 20.00%, coincidències 2)

- estil de tipus de lletra (usada 10.00%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 10.00%, coincidències 1)

- estil de lletra (usada 10.00%, coincidències 1)

font weight pes del tipus de lletra

- pes del tipus de lletra (usada 60.00%, coincidències 3)

- pes de la lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

fonts tipus de lletra

- tipus de lletra (usada 45.45%, coincidències 15)

- lletres tipogràfiques (usada 39.39%, coincidències 13)

- fonts (usada 9.09%, coincidències 3)

- lletres (usada 3.03%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 3.03%, coincidències 1)

food drink menjar i beguda

- menjar i beguda (usada 50.00%, coincidències 3)

- menjar i beure (usada 50.00%, coincidències 3)

foot peu

- peu (usada 85.71%, coincidències 6)

- peus (usada 14.29%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 68.00%, coincidències 34)

- peu (usada 32.00%, coincidències 16)

footers peus de pàgina

- peus de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 92.31%, coincidències 24)

- nota al peu de pàgina (usada 7.69%, coincidències 2)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 90.91%, coincidències 10)

- notes al peu de pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

for durant

- durant (usada 25.00%, coincidències 1)

- per.a (usada 25.00%, coincidències 1)

- per a (usada 25.00%, coincidències 1)

- per (usada 25.00%, coincidències 1)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 100.00%, coincidències 4)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 9)

forecast pronostic

- pronostic (usada 50.00%, coincidències 2)

- pronòstic (usada 25.00%, coincidències 1)

- projectar (usada 25.00%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 9)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 80.00%, coincidències 12)

- color del primer pla (usada 13.33%, coincidències 2)

- color del text (usada 6.67%, coincidències 1)

forever per sempre

- per sempre (usada 91.67%, coincidències 11)

- infinitament (usada 8.33%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 5)

forgot password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 100.00%, coincidències 6)

form formulari

- formulari (usada 97.14%, coincidències 68)

- form (usada 1.43%, coincidències 1)

- forma (usada 1.43%, coincidències 1)

format format

- format (usada 86.41%, coincidències 89)

- formata (usada 11.65%, coincidències 12)

- formatació (usada 1.94%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

format code codi de format

- codi de format (usada 100.00%, coincidències 7)

format selection formata la selecció

- formata la selecció (usada 100.00%, coincidències 5)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 18)

formatting formatació

- formatació (usada 83.33%, coincidències 20)

- format (usada 12.50%, coincidències 3)

- s'està aplicant el format (usada 4.17%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 9)

formula fórmula

- fórmula (usada 94.44%, coincidències 34)

- formula (usada 5.56%, coincidències 2)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 7)

forums fòrums

- fòrums (usada 100.00%, coincidències 4)

forward endavant

- endavant (usada 74.29%, coincidències 26)

- reenvia (usada 20.00%, coincidències 7)

- següent (usada 2.86%, coincidències 1)

- avança (usada 2.86%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forward to reenvia a

- reenvia a (usada 100.00%, coincidències 5)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

forwarded message missatge reenviat

- missatge reenviat (usada 80.00%, coincidències 4)

- missatge a reenviar (usada 20.00%, coincidències 1)

fourier analysis anàlisi de fourier

- anàlisi de fourier (usada 100.00%, coincidències 7)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 7)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 88.89%, coincidències 8)

- fraccions (usada 11.11%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 7)

frame marc

- marc (usada 90.00%, coincidències 54)

- fotograma (usada 8.33%, coincidències 5)

- quadre (usada 1.67%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame properties propietats del marc

- propietats del marc (usada 100.00%, coincidències 4)

frame rate quadres per segon

- quadres per segon (usada 25.00%, coincidències 2)

- fotogrames per segon (usada 25.00%, coincidències 2)

- imatges per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- marcs per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- velocitat dels fotogrames (usada 12.50%, coincidències 1)

- freqüència d'imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

framerate velocitat dels fotogrames

- velocitat dels fotogrames (usada 40.00%, coincidències 2)

- fotogrames (usada 20.00%, coincidències 1)

- imatges per segon (usada 20.00%, coincidències 1)

- fotogrames per segon (usada 20.00%, coincidències 1)

frames marcs

- marcs (usada 50.00%, coincidències 7)

- fotogrames (usada 50.00%, coincidències 7)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 4)

free lliure

- lliure (usada 63.64%, coincidències 14)

- gratuït (usada 36.36%, coincidències 8)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 85.71%, coincidències 6)

- allibera espai (usada 14.29%, coincidències 1)

french francès

- francès (usada 92.31%, coincidències 12)

- francesa (usada 7.69%, coincidències 1)

frequency freqüència

- freqüència (usada 91.30%, coincidències 21)

- frequencia (usada 8.70%, coincidències 2)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 69.23%, coincidències 9)

- preguntes freqüents (usada 30.77%, coincidències 4)

fri dv

- dv (usada 50.00%, coincidències 4)

- dv. (usada 37.50%, coincidències 3)

- v (usada 12.50%, coincidències 1)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 22)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 8)

friulian friülès

- friülès (usada 50.00%, coincidències 2)

- furlà (usada 50.00%, coincidències 2)

from de

- de (usada 59.02%, coincidències 36)

- des de (usada 26.23%, coincidències 16)

- remitent (usada 11.48%, coincidències 7)

- des de les (usada 1.64%, coincidències 1)

- a partir de (usada 1.64%, coincidències 1)

from color del color

- del color (usada 50.00%, coincidències 2)

- color origen (usada 25.00%, coincidències 1)

- des del color (usada 25.00%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

- des de l'arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 4)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 46.15%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 38.46%, coincidències 5)

- del capdamunt (usada 7.69%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 7.69%, coincidències 1)

front anvers de la pàgina

- anvers de la pàgina (usada 33.33%, coincidències 2)

- anvers (usada 33.33%, coincidències 2)

- davant (usada 16.67%, coincidències 1)

- frontal (usada 16.67%, coincidències 1)

front page portada

- portada (usada 80.00%, coincidències 4)

- pàgina de la portada (usada 20.00%, coincidències 1)

ft ft

- ft (usada 75.00%, coincidències 3)

- peus (usada 25.00%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 9)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari d'ftp

- servidor intermediari d'ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

- servidor intermediari ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

fuchsia fúcsia

- fúcsia (usada 100.00%, coincidències 4)

full completa

- completa (usada 36.36%, coincidències 4)

- complet (usada 27.27%, coincidències 3)

- màxima (usada 9.09%, coincidències 1)

- sencer (usada 9.09%, coincidències 1)

- tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- final (usada 9.09%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 90.48%, coincidències 19)

- nom (usada 4.76%, coincidències 1)

- nom sencer (usada 4.76%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.67%, coincidències 29)

- pantalla sencera (usada 3.33%, coincidències 1)

full size mida completa

- mida completa (usada 50.00%, coincidències 3)

- mida màxima (usada 16.67%, coincidències 1)

- mida original (usada 16.67%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 16.67%, coincidències 1)

full width amplada completa

- amplada completa (usada 50.00%, coincidències 3)

- tota l'amplada (usada 50.00%, coincidències 3)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 100.00%, coincidències 20)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 35)

function type tipus de funció

- tipus de funció (usada 100.00%, coincidències 4)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 37)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 11)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 8)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 24)

game joc

- joc (usada 62.50%, coincidències 5)

- partida (usada 37.50%, coincidències 3)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 75.00%, coincidències 3)

- games (usada 25.00%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 100.00%, coincidències 19)

gap buit

- buit (usada 50.00%, coincidències 3)

- separació (usada 50.00%, coincidències 3)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 90.00%, coincidències 9)

- porta d'enllaç (usada 10.00%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 16)

gcd mcd

- mcd (usada 100.00%, coincidències 4)

gender gènere

- gènere (usada 50.00%, coincidències 3)

- sexe (usada 50.00%, coincidències 3)

general general

- general (usada 98.70%, coincidències 76)

- generals (usada 1.30%, coincidències 1)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 6)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 13)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 4)

general settings configuració general

- configuració general (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres generals (usada 25.00%, coincidències 1)

- opcions generals (usada 25.00%, coincidències 1)

generate genera

- genera (usada 100.00%, coincidències 5)

- generar (usada 0.00%, coincidències 0)

generic genèric

- genèric (usada 100.00%, coincidències 8)

genre gènere

- gènere (usada 69.23%, coincidències 9)

- temàtica (usada 30.77%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 50.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 50.00%, coincidències 3)

geometric shapes figures geomètriques

- figures geomètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes geomètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

geometric shapes extended figures geomètriques ampliades

- figures geomètriques ampliades (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes geomètriques ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

- figures geomètriques esteses (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes geomètriques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 7)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 100.00%, coincidències 8)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 15)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 50.00%, coincidències 2)

- georgià suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 13)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 4)

gestures gestos

- gestos (usada 100.00%, coincidències 4)

get help obteniu ajuda

- obteniu ajuda (usada 87.50%, coincidències 7)

- obtenció d'ajuda (usada 12.50%, coincidències 1)

get in touch poseu-vos en contacte

- poseu-vos en contacte (usada 50.00%, coincidències 2)

- posa't en contacte (usada 25.00%, coincidències 1)

- contacteu-nos (usada 25.00%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 58.82%, coincidències 10)

- involucreu-vos-hi (usada 11.76%, coincidències 2)

- involucrar-se (usada 5.88%, coincidències 1)

- impliqueu-vos-hi (usada 5.88%, coincidències 1)

- vull implicar-m'hi (usada 5.88%, coincidències 1)

- col·laboreu‑hi (usada 5.88%, coincidències 1)

- impliqueu-vos (usada 5.88%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 80.00%, coincidències 8)

- per començar (usada 10.00%, coincidències 1)

- comenceu (usada 10.00%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 66.67%, coincidències 4)

- com començar (usada 16.67%, coincidències 1)

- comenceu (usada 16.67%, coincidències 1)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 5)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 100.00%, coincidències 4)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 8)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom facilitat

- nom facilitat (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom donat (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 25.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 5)

glass vidre

- vidre (usada 75.00%, coincidències 3)

- copa (usada 25.00%, coincidències 1)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 8)

global search cerca global

- cerca global (usada 100.00%, coincidències 8)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 6)

glow lluentor

- lluentor (usada 100.00%, coincidències 4)

gnumeric spreadsheet full de càlcul del gnumeric

- full de càlcul del gnumeric (usada 75.00%, coincidències 3)

- full de càlcul gnumeric (usada 25.00%, coincidències 1)

go vés

- vés (usada 53.85%, coincidències 7)

- ves (usada 15.38%, coincidències 2)

- d'acord (usada 15.38%, coincidències 2)

- vés-hi (usada 7.69%, coincidències 1)

- navega (usada 7.69%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 56.52%, coincidències 13)

- ves enrere (usada 21.74%, coincidències 5)

- enrere (usada 13.04%, coincidències 3)

- torna (usada 8.70%, coincidències 2)

go forward ves endavant

- ves endavant (usada 42.86%, coincidències 3)

- endavant (usada 28.57%, coincidències 2)

- vés endavant (usada 28.57%, coincidències 2)

go to vés a

- vés a (usada 54.55%, coincidències 6)

- ves a (usada 45.45%, coincidències 5)

go to line ves a la línia

- ves a la línia (usada 50.00%, coincidències 6)

- vés a la línia (usada 50.00%, coincidències 6)

go to page ves a la pàgina

- ves a la pàgina (usada 62.50%, coincidències 5)

- vés a la pàgina (usada 37.50%, coincidències 3)

go to settings vés als paràmetres

- vés als paràmetres (usada 62.50%, coincidències 5)

- configuració (usada 25.00%, coincidències 2)

- ves als paràmetres (usada 12.50%, coincidències 1)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 77.78%, coincidències 7)

- ves a avui (usada 22.22%, coincidències 2)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- objectiu de cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 75.00%, coincidències 6)

- or|daurat (usada 12.50%, coincidències 1)

- daurat (usada 12.50%, coincidències 1)

golden sections seccions dorades

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

good bo

- bo (usada 62.50%, coincidències 10)

- bona (usada 37.50%, coincidències 6)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 6)

got it entesos

- entesos (usada 44.44%, coincidències 4)

- d'acord (usada 33.33%, coincidències 3)

- ho heu aconseguit (usada 22.22%, coincidències 2)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 6)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 25)

gradients degradats

- degradats (usada 100.00%, coincidències 4)

grain gra

- gra (usada 100.00%, coincidències 5)

grams grams

- grams (usada 100.00%, coincidències 4)

grantha grantha

- grantha (usada 100.00%, coincidències 4)

graph gràfic

- gràfic (usada 60.00%, coincidències 3)

- gràfiques (usada 20.00%, coincidències 1)

- graf (usada 20.00%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 80.00%, coincidències 8)

- imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

graphics gràfics

- gràfics (usada 87.50%, coincidències 14)

- imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

- imatges (usada 6.25%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 23)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 31)

greater than major que

- major que (usada 66.67%, coincidències 8)

- més gran que (usada 16.67%, coincidències 2)

- és major que (usada 16.67%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 90.48%, coincidències 19)

- grega (usada 9.52%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 98.18%, coincidències 54)

- verda (usada 1.82%, coincidències 1)

grey gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 4)

grid graella

- graella (usada 91.49%, coincidències 43)

- quadrícula (usada 8.51%, coincidències 4)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 50.00%, coincidències 4)

- línies de quadrícula (usada 25.00%, coincidències 2)

- línies de graella (usada 25.00%, coincidències 2)

grid settings configuració de la quadrícula

- configuració de la quadrícula (usada 80.00%, coincidències 4)

- opcions de la quadrícula (usada 20.00%, coincidències 1)

grid view vista de graella

- vista de graella (usada 50.00%, coincidències 3)

- vista en graella (usada 33.33%, coincidències 2)

- mode graella (usada 16.67%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 8)

group grup

- grup (usada 62.07%, coincidències 36)

- agrupa (usada 37.93%, coincidències 22)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 80.00%, coincidències 8)

- agrupa segons (usada 10.00%, coincidències 1)

- agrupat per (usada 10.00%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group members membres del grup

- membres del grup (usada 100.00%, coincidències 5)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 100.00%, coincidències 10)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 50.00%, coincidències 3)

- contrasenya del grup (usada 50.00%, coincidències 3)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 85.71%, coincidències 12)

- agrupats per (usada 14.29%, coincidències 2)

grouping agrupació

- agrupació (usada 63.64%, coincidències 7)

- agrupament (usada 36.36%, coincidències 4)

groups grups

- grups (usada 100.00%, coincidències 21)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 83.33%, coincidències 5)

- per grup (usada 16.67%, coincidències 1)

grow eixampla

- eixampla (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes créixer (usada 20.00%, coincidències 1)

- expandeix (usada 20.00%, coincidències 1)

- creix (usada 20.00%, coincidències 1)

growth creixement

- creixement (usada 87.50%, coincidències 7)

- geomètrica (usada 12.50%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 4)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

guest convidat

- convidat (usada 40.00%, coincidències 2)

- client (usada 40.00%, coincidències 2)

- visitant (usada 20.00%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 8)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 9)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 13)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 6)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

handle nansa

- nansa (usada 40.00%, coincidències 2)

- maneja (usada 20.00%, coincidències 1)

- gestor (usada 20.00%, coincidències 1)

- identificador (usada 20.00%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 7)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 50.00%, coincidències 2)

- hangul compatible amb el jamo (usada 25.00%, coincidències 1)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 80.00%, coincidències 4)

- jamo del hangul (usada 20.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 5)

hard difícil

- difícil (usada 66.67%, coincidències 4)

- dur (usada 33.33%, coincidències 2)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 12)

hard light llum forta

- llum forta (usada 80.00%, coincidències 4)

- llum dura (usada 20.00%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 5)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 50.00%, coincidències 3)

- adreça física (usada 33.33%, coincidències 2)

- adreça de maquinari (usada 16.67%, coincidències 1)

hash funció resum

- funció resum (usada 25.00%, coincidències 1)

- resum (usada 25.00%, coincidències 1)

- hash (usada 25.00%, coincidències 1)

- barres (usada 25.00%, coincidències 1)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

hatch ombreig

- ombreig (usada 80.00%, coincidències 4)

- tramat (usada 20.00%, coincidències 1)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

hatran hatran

- hatran (usada 50.00%, coincidències 2)

- arameu de hatra (usada 50.00%, coincidències 2)

hawaiian hawaià

- hawaià (usada 100.00%, coincidències 4)

head cap

- cap (usada 60.00%, coincidències 3)

- davant per (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçal (usada 20.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 45)

header and footer capçalera i peu de pàgina

- capçalera i peu de pàgina (usada 50.00%, coincidències 4)

- capçalera i peu (usada 50.00%, coincidències 4)

header image imatge de la capçalera

- imatge de la capçalera (usada 50.00%, coincidències 2)

- imatge de capçalera (usada 50.00%, coincidències 2)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 11)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 75.00%, coincidències 24)

- capçalera (usada 21.88%, coincidències 7)

- rumb (usada 3.12%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 81.25%, coincidències 13)

- capçalera 1 (usada 12.50%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 6.25%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 80.00%, coincidències 12)

- capçalera 2 (usada 13.33%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 66.67%, coincidències 6)

- capçalera 3 (usada 22.22%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 11.11%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 62.50%, coincidències 5)

- capçalera 4 (usada 25.00%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 12.50%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera5 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 5 (usada 16.67%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera6 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 6 (usada 16.67%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 60.00%, coincidències 6)

- capçaleres (usada 40.00%, coincidències 4)

headphones auriculars

- auriculars (usada 100.00%, coincidències 4)

heads up! atenció!

- atenció! (usada 75.00%, coincidències 3)

- mans enlaire! (usada 25.00%, coincidències 1)

headset auriculars

- auriculars (usada 50.00%, coincidències 3)

- auricular (usada 33.33%, coincidències 2)

- microauricular (usada 16.67%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 7)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 22)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 100.00%, coincidències 96)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 6)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 112)

help url url d'ajuda

- url d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 4)

hex hex

- hex (usada 44.44%, coincidències 4)

- hexadecimal (usada 33.33%, coincidències 3)

- hexa (usada 11.11%, coincidències 1)

- hex. (usada 11.11%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 5)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

hhmm hhmm

- hhmm (usada 80.00%, coincidències 4)

- h.mm (usada 20.00%, coincidències 1)

hi hi

- hi (usada 50.00%, coincidències 2)

- salutacions (usada 25.00%, coincidències 1)

- hola (usada 25.00%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 100.00%, coincidències 4)

hidden ocult

- ocult (usada 59.26%, coincidències 16)

- amagat (usada 33.33%, coincidències 9)

- amagada (usada 3.70%, coincidències 1)

- oculta (usada 3.70%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 91.67%, coincidències 11)

- text ocult (usada 8.33%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 88.68%, coincidències 47)

- oculta (usada 11.32%, coincidències 6)

hide all amaga-ho tot

- amaga-ho tot (usada 83.33%, coincidències 5)

- amaga'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 87.50%, coincidències 7)

- oculta els detalls (usada 12.50%, coincidències 1)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 71.43%, coincidències 5)

- amaga la resta (usada 14.29%, coincidències 1)

- oculta els altres (usada 14.29%, coincidències 1)

hide password amaga la contrasenya

- amaga la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 5)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 5)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 4)

high alta

- alta (usada 72.73%, coincidències 24)

- alt (usada 27.27%, coincidències 9)

high contrast contrast alt

- contrast alt (usada 57.14%, coincidències 4)

- alt contrast (usada 42.86%, coincidències 3)

high quality qualitat alta

- qualitat alta (usada 100.00%, coincidències 5)

highest màxima

- màxima (usada 37.50%, coincidències 3)

- més alta (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més alta (usada 25.00%, coincidències 2)

- el més alt (usada 12.50%, coincidències 1)

highlight ressalta

- ressalta (usada 50.00%, coincidències 7)

- ressaltat (usada 28.57%, coincidències 4)

- realçat (usada 21.43%, coincidències 3)

highlight all ressalta-ho tot

- ressalta-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- marca-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

highlight color color de ressaltat

- color de ressaltat (usada 40.00%, coincidències 4)

- color del ressaltat (usada 20.00%, coincidències 2)

- color de realçament (usada 20.00%, coincidències 2)

- color de ressaltament (usada 10.00%, coincidències 1)

- realçament del color (usada 10.00%, coincidències 1)

highlighting realçament

- realçament (usada 91.67%, coincidències 11)

- ressaltat (usada 8.33%, coincidències 1)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 44.44%, coincidències 4)

- destacats (usada 33.33%, coincidències 3)

- llums intenses (usada 22.22%, coincidències 2)

hindi hindi

- hindi (usada 100.00%, coincidències 13)

hint pista

- pista (usada 40.00%, coincidències 4)

- consell (usada 30.00%, coincidències 3)

- suggeriment (usada 30.00%, coincidències 3)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 7)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 92.86%, coincidències 39)

- història (usada 7.14%, coincidències 3)

hold aguanta

- aguanta (usada 50.00%, coincidències 2)

- mantén (usada 25.00%, coincidències 1)

- retén (usada 25.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 84.13%, coincidències 53)

- particular (usada 6.35%, coincidències 4)

- casa (usada 3.17%, coincidències 2)

- carpeta de l'usuari (usada 1.59%, coincidències 1)

- inici/centre (usada 1.59%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 1.59%, coincidències 1)

- pàgina d'inici (usada 1.59%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- directori d'inici (usada 42.86%, coincidències 3)

- directori inicial (usada 14.29%, coincidències 1)

home link enllaç a la pàgina d'inici

- enllaç a la pàgina d'inici (usada 50.00%, coincidències 2)

- enllaça a la pàgina d'inici (usada 50.00%, coincidències 2)

home page pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 44.44%, coincidències 4)

- pàgina personal (usada 33.33%, coincidències 3)

- pàgina inicial (usada 22.22%, coincidències 2)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 85.71%, coincidències 6)

- telèfon de casa (usada 14.29%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 63.16%, coincidències 12)

- lloc web (usada 31.58%, coincidències 6)

- inici (usada 5.26%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 98.04%, coincidències 50)

- en horitzontal (usada 1.96%, coincidències 1)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 5)

horizontal center centre horitzontal

- centre horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal centre (usada 25.00%, coincidències 1)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 10)

horizontal offset desplaçament horitzontal

- desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

host amfitrió

- amfitrió (usada 58.33%, coincidències 14)

- servidor (usada 20.83%, coincidències 5)

- ordinador central (usada 12.50%, coincidències 3)

- ordinador (usada 8.33%, coincidències 2)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host device dispositiu de l'amfitrió

- dispositiu de l'amfitrió (usada 100.00%, coincidències 4)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 69.23%, coincidències 9)

- nom d'amfitrió (usada 15.38%, coincidències 2)

- nom del servidor (usada 15.38%, coincidències 2)

host not found no s'ha trobat l'amfitrió

- no s'ha trobat l'amfitrió (usada 85.71%, coincidències 6)

- no s'ha trobat l'ordinador central (usada 14.29%, coincidències 1)

host unreachable ordinador no accessible

- ordinador no accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

- no es pot accedir a la màquina (usada 25.00%, coincidències 1)

- servidor no disponible (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'amfitrió no és accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

hostname nom de l'ordinador central

- nom de l'ordinador central (usada 23.08%, coincidències 3)

- nom de l'amfitrió (usada 23.08%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador (usada 15.38%, coincidències 2)

- nom d'amfitrió (usada 15.38%, coincidències 2)

- nomamfitrió (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de la màquina (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom del servidor (usada 7.69%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 60.00%, coincidències 3)

- calent (usada 40.00%, coincidències 2)

hour hora

- hora (usada 92.86%, coincidències 13)

- hores (usada 7.14%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 19)

house casa

- casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- house (usada 25.00%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 5)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 13)

html file fitxer html

- fitxer html (usada 100.00%, coincidències 4)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 4)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari d'http

- servidor intermediari d'http (usada 54.55%, coincidències 6)

- servidor intermediari http (usada 36.36%, coincidències 4)

- proxy de l'http (usada 9.09%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari d'https

- servidor intermediari d'https (usada 66.67%, coincidències 6)

- servidor intermediari https (usada 33.33%, coincidències 3)

hue to

- to (usada 60.00%, coincidències 12)

- matís (usada 30.00%, coincidències 6)

- tonalitat (usada 5.00%, coincidències 1)

- to de color (usada 5.00%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 70.00%, coincidències 7)

- immens (usada 20.00%, coincidències 2)

- molt gran (usada 10.00%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 15)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 6)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 6)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 6)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 94.12%, coincidències 32)

- hiperenllaç (usada 5.88%, coincidències 2)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i agree d'acord

- d'acord (usada 50.00%, coincidències 2)

- hi estic d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- accepto (usada 25.00%, coincidències 1)

i understand ho entenc

- ho entenc (usada 75.00%, coincidències 3)

- entesos (usada 25.00%, coincidències 1)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 12)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 22)

icon and text icona i text

- icona i text (usada 100.00%, coincidències 4)

icon color color de la icona

- color de la icona (usada 100.00%, coincidències 4)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 5)

icon set joc d'icones

- joc d'icones (usada 50.00%, coincidències 3)

- definiu icona (usada 16.67%, coincidències 1)

- conjunt d'icones (usada 16.67%, coincidències 1)

- paquet d'icones (usada 16.67%, coincidències 1)

icon size mida de les icones

- mida de les icones (usada 50.00%, coincidències 4)

- mida de la icona (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida d'icona (usada 12.50%, coincidències 1)

icon theme tema d'icones

- tema d'icones (usada 80.00%, coincidències 4)

- icona del tema (usada 20.00%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 9)

id id

- id (usada 65.62%, coincidències 21)

- identificador (usada 25.00%, coincidències 8)

- id. (usada 9.38%, coincidències 3)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 13)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 12)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció ideogràfica

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 70.00%, coincidències 7)

- ociós (usada 20.00%, coincidències 2)

- inactiva (usada 10.00%, coincidències 1)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 5)

ignore ignora

- ignora (usada 93.55%, coincidències 29)

- ignora-ho (usada 6.45%, coincidències 2)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 50.00%, coincidències 7)

- ignora-les totes (usada 42.86%, coincidències 6)

- ignora'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignored ignorat

- ignorat (usada 50.00%, coincidències 2)

- ignorada (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ignoren (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 120)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- mapa d'imatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- qualitat d'imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 12)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image width amplada de la imatge

- amplada de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- amplada d'imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

imagemap mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 39)

imaginary imaginari

- imaginari (usada 75.00%, coincidències 3)

- part imaginària (usada 25.00%, coincidències 1)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 9)

imperial aramaic arameu imperial

- arameu imperial (usada 100.00%, coincidències 5)

import importa

- importa (usada 93.33%, coincidències 70)

- importar (usada 4.00%, coincidències 3)

- subscriu-me (usada 1.33%, coincidències 1)

- importació (usada 1.33%, coincidències 1)

import bookmarks importa adreces d'interès

- importa adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

import complete fi de la importació

- fi de la importació (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha completat la importació (usada 20.00%, coincidències 1)

import data importa les dades

- importa les dades (usada 50.00%, coincidències 2)

- importa dades (usada 25.00%, coincidències 1)

- importació de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- importa el fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa de (usada 25.00%, coincidències 1)

import from file importa des d'un fitxer

- importa des d'un fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- importa des del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 87.50%, coincidències 7)

- importants (usada 12.50%, coincidències 1)

importing s'està important

- s'està important (usada 76.92%, coincidències 10)

- importador (usada 7.69%, coincidències 1)

- importació (usada 7.69%, coincidències 1)

- important (usada 7.69%, coincidències 1)

in en

- en (usada 25.00%, coincidències 6)

- in (usada 20.83%, coincidències 5)

- dins (usada 16.67%, coincidències 4)

- polzades (usada 8.33%, coincidències 2)

- cap endins (usada 8.33%, coincidències 2)

- bústia d'entrada (usada 4.17%, coincidències 1)

- entrada (usada 4.17%, coincidències 1)

- a (usada 4.17%, coincidències 1)

- pertany (usada 4.17%, coincidències 1)

- a|en (usada 4.17%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 72.73%, coincidències 8)

- en progrés (usada 27.27%, coincidències 3)

in reply to en resposta a

- en resposta a (usada 100.00%, coincidències 4)

in use en ús

- en ús (usada 100.00%, coincidències 4)

inaccessible no s'hi pot accedir

- no s'hi pot accedir (usada 85.71%, coincidències 6)

- inaccessible (usada 14.29%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 85.71%, coincidències 12)

- inactiva (usada 7.14%, coincidències 1)

- inactives (usada 7.14%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 71.43%, coincidències 5)

- bústia d'entrada (usada 14.29%, coincidències 1)

- missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

inch polzada

- polzada (usada 83.33%, coincidències 15)

- polzades (usada 11.11%, coincidències 2)

- in (usada 5.56%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 6)

inches (in) polzades (in)

- polzades (in) (usada 75.00%, coincidències 3)

- polçades (in) (usada 25.00%, coincidències 1)

include inclou

- inclou (usada 88.89%, coincidències 8)

- incloure (usada 11.11%, coincidències 1)

includes inclou

- inclou (usada 100.00%, coincidències 13)

incoming entrant

- entrant (usada 25.00%, coincidències 1)

- recepció (usada 25.00%, coincidències 1)

- entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

- rebuda (usada 25.00%, coincidències 1)

incoming call trucada entrant

- trucada entrant (usada 66.67%, coincidències 4)

- trucada rebuda (usada 33.33%, coincidències 2)

- trucada d'entrada (usada 0.00%, coincidències 0)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 75.00%, coincidències 9)

- la contrasenya no és correcta (usada 25.00%, coincidències 3)

increase augmenta

- augmenta (usada 66.67%, coincidències 6)

- incrementa (usada 22.22%, coincidències 2)

- increment (usada 11.11%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 71.43%, coincidències 5)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- augmenta la mida de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 92.31%, coincidències 12)

- increment del sagnat (usada 7.69%, coincidències 1)

increment increment

- increment (usada 90.91%, coincidències 10)

- augmenta (usada 9.09%, coincidències 1)

indent sagnat

- sagnat (usada 85.19%, coincidències 23)

- sagna (usada 14.81%, coincidències 4)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 4)

index índex

- índex (usada 95.35%, coincidències 41)

- index (usada 4.65%, coincidències 2)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 100.00%, coincidències 18)

indicator indicador

- indicador (usada 100.00%, coincidències 4)

indigo indi

- indi (usada 100.00%, coincidències 4)

individual singular

- singular (usada 33.33%, coincidències 2)

- individu (usada 33.33%, coincidències 2)

- individual (usada 16.67%, coincidències 1)

- personal (usada 16.67%, coincidències 1)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 14)

infinite infinit

- infinit (usada 80.00%, coincidències 4)

- infinita (usada 20.00%, coincidències 1)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 78.57%, coincidències 22)

- info (usada 21.43%, coincidències 6)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 36)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 4)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 4)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 81.82%, coincidències 9)

- inicialitzant (usada 9.09%, coincidències 1)

- s'està iniciant (usada 9.09%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 14)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 5)

inline en línia

- en línia (usada 40.00%, coincidències 4)

- inserit (usada 20.00%, coincidències 2)

- missatge original inserit (usada 10.00%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 10.00%, coincidències 1)

- insereix (usada 10.00%, coincidències 1)

- alineat (usada 10.00%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 9)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 21)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 80.00%, coincidències 4)

- perifèric d'entrada (usada 20.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 9)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 4)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 76.92%, coincidències 10)

- rang d'entrada (usada 23.08%, coincidències 3)

input settings paràmetres d'entrada

- paràmetres d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- configuració d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 80.00%, coincidències 4)

- entrada o sortida (usada 20.00%, coincidències 1)

inscriptional pahlavi pahlavi d'inscripció

- pahlavi d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions pahlavi (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions del pahlavi (usada 20.00%, coincidències 1)

inscriptional parthian part d'inscripció

- part d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions parthian (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions del parthià (usada 20.00%, coincidències 1)

insert insereix

- insereix (usada 96.83%, coincidències 122)

- munta (usada 1.59%, coincidències 2)

- inserció (usada 0.79%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.79%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert after afegeix-n'hi després

- afegeix-n'hi després (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix després (usada 25.00%, coincidències 1)

insert before afegeix-n'hi abans

- afegeix-n'hi abans (usada 57.14%, coincidències 4)

- insereix abans (usada 42.86%, coincidències 3)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 5)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 90.00%, coincidències 9)

- insereix les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 9)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 9)

insert field insereix camp

- insereix camp (usada 40.00%, coincidències 2)

- insereix un camp (usada 40.00%, coincidències 2)

- insereix el camp (usada 20.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

- introdueix un enllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 83.33%, coincidències 10)

- inserir imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- insereix la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 90.91%, coincidències 10)

- insereix fila (usada 9.09%, coincidències 1)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 12)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 11)

insert text insereix un text

- insereix un text (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix text (usada 33.33%, coincidències 2)

- inserció de text (usada 16.67%, coincidències 1)

inset rebaixat

- rebaixat (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserit (usada 14.29%, coincidències 1)

- contraure (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- dins (usada 14.29%, coincidències 1)

- intern (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserció (usada 14.29%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 80.00%, coincidències 8)

- dins (usada 20.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 7)

install instal·la

- instal·la (usada 97.30%, coincidències 36)

- instal·lació (usada 2.70%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install updates instal·la les actualitzacions

- instal·la les actualitzacions (usada 75.00%, coincidències 3)

- instal·la actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 1)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 100.00%, coincidències 5)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 61.11%, coincidències 11)

- instal·lades (usada 16.67%, coincidències 3)

- instal·lats (usada 11.11%, coincidències 2)

- s'ha instal·lat (usada 5.56%, coincidències 1)

- instal·lada (usada 5.56%, coincidències 1)

installed extensions extensions instal·lades

- extensions instal·lades (usada 100.00%, coincidències 4)

installed! s'ha instal·lat!

- s'ha instal·lat! (usada 100.00%, coincidències 4)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 72.73%, coincidències 16)

- instal·lar (usada 9.09%, coincidències 2)

- instal·lant (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'està cancel·lant (usada 4.55%, coincidències 1)

- s'instal·la (usada 4.55%, coincidències 1)

- instal·lació (usada 4.55%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 100.00%, coincidències 5)

instant messaging missatgeria instantània

- missatgeria instantània (usada 100.00%, coincidències 4)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 5)

int int

- int (usada 57.14%, coincidències 4)

- ent (usada 28.57%, coincidències 2)

- sencer (usada 14.29%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 93.75%, coincidències 30)

- nombre enter (usada 6.25%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 5)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 8)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 9)

intercept intercepcio

- intercepcio (usada 50.00%, coincidències 2)

- intercepta (usada 25.00%, coincidències 1)

- intercepció (usada 25.00%, coincidències 1)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 18)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 5)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 6)

internal error error intern

- error intern (usada 100.00%, coincidències 8)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 25.00%, coincidències 1)

international internacional

- internacional (usada 100.00%, coincidències 7)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 12)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 5)

intersection intersecció

- intersecció (usada 100.00%, coincidències 14)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 9)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 9)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 40.00%, coincidències 6)

- no vàlida (usada 33.33%, coincidències 5)

- invàlid (usada 13.33%, coincidències 2)

- no és vàlid (usada 6.67%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 6.67%, coincidències 1)

invalid argument l'argument no és vàlid

- l'argument no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- argument incorrecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- argument no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid email address l'adreça de correu electrònic no és vàlida

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'adreça electrònica no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

- adreça electrònica no vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid filename nom de fitxer no vàlid

- nom de fitxer no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom del fitxer no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid hostname nom d'amfitrió invàlid

- nom d'amfitrió invàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- el nom de l'ordinador no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 60.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 40.00%, coincidències 2)

invalid password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 40.00%, coincidències 2)

- contrasenya no vàlida (usada 40.00%, coincidències 2)

- la contrasenya no és correcta (usada 20.00%, coincidències 1)

invalid port port no vàlid

- port no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- el port no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- el rang no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 60.00%, coincidències 3)

- signatura no vàlida (usada 40.00%, coincidències 2)

invalid token el testimoni no és vàlid

- el testimoni no és vàlid (usada 100.00%, coincidències 4)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 42.86%, coincidències 3)

- url no vàlid (usada 28.57%, coincidències 2)

- url incorrecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- url invàlid (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid value el valor no és vàlid

- el valor no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 75.00%, coincidències 6)

- inversa (usada 25.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 95.00%, coincidències 19)

- invertir (usada 5.00%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 5)

invert mask inverteix la màscara

- inverteix la màscara (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix màscara (usada 25.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 90.00%, coincidències 9)

- inverteix selecció (usada 10.00%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 66.67%, coincidències 4)

- inverteix (usada 16.67%, coincidències 1)

- invertits (usada 16.67%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 8)

invite convida

- convida (usada 100.00%, coincidències 8)

invite to telegram convida al telegram

- convida al telegram (usada 50.00%, coincidències 2)

- invitació al telegram (usada 25.00%, coincidències 1)

- convideu al telegram (usada 25.00%, coincidències 1)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 6)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 18)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 8)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 8)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 7)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 9)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 10)

is és

- és (usada 85.71%, coincidències 6)

- is (usada 14.29%, coincidències 1)

is equal to és igual a

- és igual a (usada 50.00%, coincidències 2)

- equival a (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

is greater than és major que

- és major que (usada 40.00%, coincidències 2)

- major que (usada 20.00%, coincidències 1)

- és més gran que (usada 20.00%, coincidències 1)

- és superior a (usada 20.00%, coincidències 1)

is less than és menor que

- és menor que (usada 50.00%, coincidències 2)

- menor que (usada 25.00%, coincidències 1)

- és inferior a (usada 25.00%, coincidències 1)

is not no és

- no és (usada 75.00%, coincidències 3)

- no està (usada 25.00%, coincidències 1)

island illa

- illa (usada 100.00%, coincidències 4)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 4)

issue emissió

- emissió (usada 85.71%, coincidències 6)

- emetre (usada 14.29%, coincidències 1)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 9)

issued to emès per a

- emès per a (usada 62.50%, coincidències 5)

- emès a nom de (usada 37.50%, coincidències 3)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 5)

italian italià

- italià (usada 92.31%, coincidències 12)

- italiana (usada 7.69%, coincidències 1)

italic cursiva

- cursiva (usada 92.86%, coincidències 39)

- itàlica (usada 4.76%, coincidències 2)

- cursiva|itàlica (usada 2.38%, coincidències 1)

item element

- element (usada 80.00%, coincidències 8)

- article (usada 10.00%, coincidències 1)

- ítem (usada 10.00%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 87.50%, coincidències 7)

- articles (usada 12.50%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 6)

jan gen.

- gen. (usada 50.00%, coincidències 4)

- gen (usada 37.50%, coincidències 3)

- de gen. (usada 12.50%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 88.24%, coincidències 15)

- de gener (usada 11.76%, coincidències 2)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 5)

japanese japonès

- japonès (usada 100.00%, coincidències 26)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 4)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 8)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 7)

job tasca

- tasca (usada 57.14%, coincidències 4)

- treball (usada 14.29%, coincidències 1)

- feina (usada 14.29%, coincidències 1)

- ocupació (usada 14.29%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 57.14%, coincidències 4)

- títol de la feina (usada 14.29%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

- titol de la feina (usada 14.29%, coincidències 1)

join entra

- entra (usada 35.71%, coincidències 5)

- uneix-te (usada 14.29%, coincidències 2)

- uniu-vos-hi (usada 14.29%, coincidències 2)

- afegeix-m'hi (usada 14.29%, coincidències 2)

- uneix-me (usada 7.14%, coincidències 1)

- junta (usada 7.14%, coincidències 1)

- uneix-m'hi (usada 7.14%, coincidències 1)

join chat uniu-vos al xat

- uniu-vos al xat (usada 42.86%, coincidències 3)

- afegeix-m'hi (usada 28.57%, coincidències 2)

- uneix al xat (usada 14.29%, coincidències 1)

- entra al xat (usada 14.29%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 80.00%, coincidències 4)

- jordan (usada 20.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 50.00%, coincidències 5)

- diari (usada 30.00%, coincidències 3)

- publicacions (usada 20.00%, coincidències 2)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul.

- jul. (usada 66.67%, coincidències 4)

- de jul. (usada 16.67%, coincidències 1)

- jul (usada 16.67%, coincidències 1)

july juliol

- juliol (usada 85.71%, coincidències 12)

- de juliol (usada 14.29%, coincidències 2)

jump salt

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

jun juny

- juny (usada 66.67%, coincidències 4)

- de juny (usada 16.67%, coincidències 1)

- jun (usada 16.67%, coincidències 1)

june juny

- juny (usada 86.67%, coincidències 13)

- de juny (usada 13.33%, coincidències 2)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 84.62%, coincidències 11)

- brossa (usada 15.38%, coincidències 2)

just now ara mateix

- ara mateix (usada 87.50%, coincidències 7)

- ara (usada 12.50%, coincidències 1)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 6)

justified justificada

- justificada (usada 58.33%, coincidències 7)

- justificat (usada 41.67%, coincidències 5)

justify justifica

- justifica (usada 86.67%, coincidències 13)

- justificada (usada 6.67%, coincidències 1)

- justificat (usada 6.67%, coincidències 1)

kabyle cabilenc

- cabilenc (usada 100.00%, coincidències 4)

kaithi kaithi

- kaithi (usada 100.00%, coincidències 5)

kaleidoscope calidoscopi

- calidoscopi (usada 100.00%, coincidències 5)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 81.25%, coincidències 13)

- kannada (usada 12.50%, coincidències 2)

- kannarès (usada 6.25%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 7)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 5)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 9)

kb kb

- kb (usada 94.44%, coincidències 17)

- kib (usada 5.56%, coincidències 1)

keep manté

- manté (usada 38.46%, coincidències 5)

- conserva (usada 23.08%, coincidències 3)

- mantén (usada 7.69%, coincidències 1)

- reteniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- mantingues (usada 7.69%, coincidències 1)

- mantingues-les (usada 7.69%, coincidències 1)

- mantingues-ho (usada 7.69%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 42.86%, coincidències 3)

- conserva la relació d'aspecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- mantén la ràtio d'aspecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- mantén la relació de l'aspecte (usada 14.29%, coincidències 1)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 14.29%, coincidències 1)

keep changes mantén els canvis

- mantén els canvis (usada 75.00%, coincidències 3)

- manté els canvis (usada 25.00%, coincidències 1)

kernel nucli

- nucli (usada 60.00%, coincidències 3)

- kernel (usada 20.00%, coincidències 1)

- kernel (nucli) (usada 20.00%, coincidències 1)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 100.00%, coincidències 10)

key clau

- clau (usada 52.63%, coincidències 10)

- tecla (usada 31.58%, coincidències 6)

- negre (usada 10.53%, coincidències 2)

- lletra (usada 5.26%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 60.00%, coincidències 3)

- vinculació de tecles (usada 20.00%, coincidències 1)

- vinculació de tecla (usada 20.00%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 50.00%, coincidències 3)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- associacions de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculacions de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

key encipherment xifrat de clau

- xifrat de clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifratge de clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifratge de la clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau codificada (usada 25.00%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 9)

keyboard teclat

- teclat (usada 95.83%, coincidències 23)

- keyboard (usada 4.17%, coincidències 1)

keyboard layout disposició del teclat

- disposició del teclat (usada 80.00%, coincidències 4)

- disposició de teclat (usada 20.00%, coincidències 1)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard settings paràmetres del teclat

- paràmetres del teclat (usada 66.67%, coincidències 4)

- paràmetres de teclat (usada 33.33%, coincidències 2)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- tecla de drecera (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 87.50%, coincidències 21)

- dreceres del teclat (usada 8.33%, coincidències 2)

- tecles de drecera (usada 4.17%, coincidències 1)

keyphrase frase clau

- frase clau (usada 100.00%, coincidències 4)

keys tecles

- tecles (usada 70.00%, coincidències 7)

- claus (usada 20.00%, coincidències 2)

- llegenda (usada 10.00%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 13)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 20)

kg kg

- kg (usada 100.00%, coincidències 4)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 60.00%, coincidències 3)

- kharoshthi (usada 40.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 13)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

khojki khojki

- khojki (usada 100.00%, coincidències 4)

kib kib

- kib (usada 100.00%, coincidències 4)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 66.67%, coincidències 4)

- classe (usada 33.33%, coincidències 2)

kingston kingston

- kingston (usada 100.00%, coincidències 4)

kinyarwanda kinyarwanda

- kinyarwanda (usada 50.00%, coincidències 3)

- ruandès (usada 33.33%, coincidències 2)

- ruanda (usada 16.67%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 6)

km km

- km (usada 100.00%, coincidències 4)

knowledge base base de coneixements

- base de coneixements (usada 50.00%, coincidències 2)

- base de coneixement (usada 50.00%, coincidències 2)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 30)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

korean (iso-2022-kr) coreà (iso-2022-kr)

- coreà (iso-2022-kr) (usada 100.00%, coincidències 4)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 8)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 4)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 52)

label text text de l'etiqueta

- text de l'etiqueta (usada 100.00%, coincidències 4)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 20)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 8)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 64.71%, coincidències 22)

- apaïsat (usada 23.53%, coincidències 8)

- paisatge (usada 5.88%, coincidències 2)

- horitzontal 90° (usada 2.94%, coincidències 1)

- apaïsada (usada 2.94%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 68.89%, coincidències 62)

- idioma (usada 30.00%, coincidències 27)

- llenguatge (usada 1.11%, coincidències 1)

language settings paràmetres de la llengua

- paràmetres de la llengua (usada 33.33%, coincidències 2)

- paràmetres d'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- ajusts de l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- configuració de la llengua (usada 16.67%, coincidències 1)

- configuració de l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 50.00%, coincidències 3)

- eines d'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 16.67%, coincidències 1)

- suport de llengua (usada 16.67%, coincidències 1)

languages llengües

- llengües (usada 77.78%, coincidències 14)

- idiomes (usada 22.22%, coincidències 4)

lao laosià

- laosià (usada 100.00%, coincidències 15)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 94.12%, coincidències 32)

- gros (usada 2.94%, coincidències 1)

- grans (usada 2.94%, coincidències 1)

large text text gran

- text gran (usada 100.00%, coincidències 5)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 7)

last últim

- últim (usada 55.56%, coincidències 5)

- darrer (usada 22.22%, coincidències 2)

- última (usada 11.11%, coincidències 1)

- cognoms (usada 11.11%, coincidències 1)

last 7 days els últims 7 dies

- els últims 7 dies (usada 66.67%, coincidències 4)

- darrers 7 dies (usada 33.33%, coincidències 2)

last active última activitat

- última activitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- darrera activa (usada 25.00%, coincidències 1)

last activity darrera activitat

- darrera activitat (usada 71.43%, coincidències 5)

- última activitat (usada 28.57%, coincidències 2)

last image última imatge

- última imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- darrera imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

last login últim inici de sessió

- últim inici de sessió (usada 60.00%, coincidències 3)

- darrer inici de sessió (usada 40.00%, coincidències 2)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 60.00%, coincidències 9)

- última modificació (usada 26.67%, coincidències 4)

- modificat per darrer cop (usada 13.33%, coincidències 2)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 42.86%, coincidències 3)

- l'últim mes (usada 28.57%, coincidències 2)

- el darrer mes (usada 14.29%, coincidències 1)

- darrer mes (usada 14.29%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 85.71%, coincidències 30)

- cognom (usada 14.29%, coincidències 5)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 75.00%, coincidències 6)

- darrera pàgina (usada 25.00%, coincidències 2)

last post darrer missatge

- darrer missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrera entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

last printed darrera impressió

- darrera impressió (usada 80.00%, coincidències 4)

- última impressió (usada 20.00%, coincidències 1)

last seen vist

- vist (usada 42.86%, coincidències 3)

- vist per darrera vegada (usada 14.29%, coincidències 1)

- últim cop vist (usada 14.29%, coincidències 1)

- vist per última vegada (usada 14.29%, coincidències 1)

- vist per darrer cop (usada 14.29%, coincidències 1)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 64.29%, coincidències 9)

- última actualització (usada 14.29%, coincidències 2)

- últim cop actualitzat (usada 7.14%, coincidències 1)

- actualitzat per darrera vegada el (usada 7.14%, coincidències 1)

- darrera modificació (usada 7.14%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 30.00%, coincidències 3)

- darrer ús (usada 20.00%, coincidències 2)

- últim ús (usada 10.00%, coincidències 1)

- utilitzades darrerament (usada 10.00%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 10.00%, coincidències 1)

- utilitzada per darrera vegada (usada 10.00%, coincidències 1)

- última utilització (usada 10.00%, coincidències 1)

last week la darrera setmana

- la darrera setmana (usada 37.50%, coincidències 3)

- darrera setmana (usada 25.00%, coincidències 2)

- la setmana passada (usada 25.00%, coincidències 2)

- l'última setmana (usada 12.50%, coincidències 1)

last year darrer any

- darrer any (usada 50.00%, coincidències 3)

- l'any passat (usada 33.33%, coincidències 2)

- l'últim any (usada 16.67%, coincidències 1)

later després

- després (usada 44.44%, coincidències 4)

- més tard (usada 44.44%, coincidències 4)

- més endavant (usada 11.11%, coincidències 1)

latest més recents

- més recents (usada 40.00%, coincidències 2)

- recents (usada 20.00%, coincidències 1)

- l'últim (usada 20.00%, coincidències 1)

- darrera (usada 20.00%, coincidències 1)

latest posts darreres entrades

- darreres entrades (usada 100.00%, coincidències 4)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 10)

latin extended additional llatí ampliat addicional

- llatí ampliat addicional (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 6)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 12)

launch llança

- llança (usada 60.00%, coincidències 3)

- posa en funcionament (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre (usada 20.00%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

lavender lavanda

- lavanda (usada 100.00%, coincidències 5)

layer capa

- capa (usada 100.00%, coincidències 15)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de capa (usada 12.50%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 9)

layout disposició

- disposició (usada 89.13%, coincidències 41)

- format (usada 6.52%, coincidències 3)

- disseny (usada 4.35%, coincidències 2)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

layout options opcions de la disposició

- opcions de la disposició (usada 60.00%, coincidències 3)

- opcions de disposició (usada 40.00%, coincidències 2)

layout settings paràmetres de la disposició

- paràmetres de la disposició (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions del format (usada 25.00%, coincidències 1)

leading interlineat

- interlineat (usada 28.57%, coincidències 2)

- al principi (usada 28.57%, coincidències 2)

- principal (usada 14.29%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 14.29%, coincidències 1)

- inicials (usada 14.29%, coincidències 1)

learn how vegeu com fer-ho

- vegeu com fer-ho (usada 87.50%, coincidències 7)

- com aprendre (usada 12.50%, coincidències 1)

learn more més informació

- més informació (usada 94.78%, coincidències 127)

- conegueu més detalls (usada 1.49%, coincidències 2)

- learn more (usada 0.75%, coincidències 1)

- per saber més (usada 0.75%, coincidències 1)

- apreneu més (usada 0.75%, coincidències 1)

- aprèn més (usada 0.75%, coincidències 1)

- llegiu més (usada 0.75%, coincidències 1)

learn more. més informació.

- més informació. (usada 88.89%, coincidències 8)

- conegueu-ne més detalls. (usada 11.11%, coincidències 1)

leave surt

- surt (usada 57.14%, coincidències 4)

- abandona (usada 28.57%, coincidències 2)

- deixa (usada 14.29%, coincidències 1)

leave a comment deixa un comentari

- deixa un comentari (usada 50.00%, coincidències 2)

- feu un comentari (usada 50.00%, coincidències 2)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 71.43%, coincidències 5)

- surt del mode de pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

- abandona la pantalla completa (usada 14.29%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 80.00%, coincidències 4)

- lebanon (usada 20.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 93.10%, coincidències 108)

- esquerre (usada 4.31%, coincidències 5)

- a l'esquerra (usada 2.59%, coincidències 3)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 92.31%, coincidències 12)

- fletxa a l'esquerra (usada 7.69%, coincidències 1)

left border vora esquerra

- vora esquerra (usada 66.67%, coincidències 4)

- marge esquerre (usada 16.67%, coincidències 1)

- contorn esquerre (usada 16.67%, coincidències 1)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 16)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 71.43%, coincidències 5)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 28.57%, coincidències 2)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 8)

legacy antic

- antic (usada 50.00%, coincidències 3)

- llegat (usada 16.67%, coincidències 1)

- antiga (usada 16.67%, coincidències 1)

- herència (usada 16.67%, coincidències 1)

legacy widget giny tradicional

- giny tradicional (usada 50.00%, coincidències 2)

- giny heretat (usada 25.00%, coincidències 1)

- giny antic (usada 25.00%, coincidències 1)

legal legal

- legal (usada 37.50%, coincidències 6)

- avisos legals (usada 18.75%, coincidències 3)

- notes legals (usada 12.50%, coincidències 2)

- legal eua (usada 12.50%, coincidències 2)

- informació legal (usada 12.50%, coincidències 2)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 6.25%, coincidències 1)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 18)

lemon llimó

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 84.85%, coincidències 28)

- durada (usada 15.15%, coincidències 5)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 5)

less menys

- menys (usada 81.82%, coincidències 9)

- menor (usada 9.09%, coincidències 1)

- menor que (usada 9.09%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 60.00%, coincidències 9)

- menys de (usada 20.00%, coincidències 3)

- és menor que (usada 13.33%, coincidències 2)

- més petit que (usada 6.67%, coincidències 1)

letter carta

- carta (usada 61.11%, coincidències 11)

- lletra (usada 22.22%, coincidències 4)

- carta eua (usada 11.11%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 5.56%, coincidències 1)

letter spacing espaiat de les lletres

- espaiat de les lletres (usada 50.00%, coincidències 2)

- espaiat de la lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

- espai entre lletres (usada 25.00%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 31)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 5)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 5)

level 3 nivell 3

- nivell 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 4 nivell 4

- nivell 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

levels nivells

- nivells (usada 88.89%, coincidències 8)

- nivells de color (usada 11.11%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 80.00%, coincidències 4)

- liberia (usada 20.00%, coincidències 1)

libraries biblioteques

- biblioteques (usada 100.00%, coincidències 5)

library biblioteca

- biblioteca (usada 94.74%, coincidències 18)

- mediateca (usada 5.26%, coincidències 1)

license llicència

- llicència (usada 100.00%, coincidències 19)

license agreement acord de llicència

- acord de llicència (usada 100.00%, coincidències 5)

license information informació de la llicència

- informació de la llicència (usada 100.00%, coincidències 6)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

lift sustentació

- sustentació (usada 75.00%, coincidències 3)

- aixeca (usada 25.00%, coincidències 1)

light clar

- clar (usada 65.71%, coincidències 23)

- llum (usada 14.29%, coincidències 5)

- lleugera (usada 8.57%, coincidències 3)

- lleuger (usada 5.71%, coincidències 2)

- il·luminació (usada 5.71%, coincidències 2)

light blue blau clar

- blau clar (usada 100.00%, coincidències 7)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light green cyan turquesa verdós clar

- turquesa verdós clar (usada 75.00%, coincidències 3)

- verd cian clar (usada 25.00%, coincidències 1)

light red vermell clar

- vermell clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 9)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lighten aclareix

- aclareix (usada 50.00%, coincidències 2)

- il·lumina (usada 25.00%, coincidències 1)

- aclarit (usada 25.00%, coincidències 1)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 4)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 75.00%, coincidències 6)

- claredat (usada 12.50%, coincidències 1)

- claror (usada 12.50%, coincidències 1)

like com a

- com a (usada 50.00%, coincidències 2)

- like (usada 25.00%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 25.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 6)

lime llima

- llima (usada 55.56%, coincidències 5)

- llimona (usada 22.22%, coincidències 2)

- llima/verd.llima (usada 11.11%, coincidències 1)

- llima|verd.llima (usada 11.11%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 100.00%, coincidències 12)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 6)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 46)

line busy línia ocupada

- línia ocupada (usada 80.00%, coincidències 4)

- la línia és ocupada (usada 20.00%, coincidències 1)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 63.64%, coincidències 7)

- color de línia (usada 36.36%, coincidències 4)

line count recompte de línies

- recompte de línies (usada 60.00%, coincidències 3)

- comptador de línies (usada 40.00%, coincidències 2)

line height alçada de la línia

- alçada de la línia (usada 66.67%, coincidències 4)

- alçada de línia (usada 33.33%, coincidències 2)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 94.44%, coincidències 17)

- espaiat de la línia (usada 5.56%, coincidències 1)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 69.23%, coincidències 9)

- estil de la línia (usada 30.77%, coincidències 4)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 71.43%, coincidències 5)

- tipus de la línia (usada 28.57%, coincidències 2)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 75.00%, coincidències 9)

- amplada de línia (usada 16.67%, coincidències 2)

- ample de línia (usada 8.33%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 23)

linear a lineal a

- lineal a (usada 80.00%, coincidències 4)

- linear a (usada 20.00%, coincidències 1)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 25)

lingala lingala

- lingala (usada 100.00%, coincidències 4)

link enllaç

- enllaç (usada 91.94%, coincidències 57)

- enllaça (usada 8.06%, coincidències 5)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link color color de l'enllaç

- color de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- color dels enllaços (usada 25.00%, coincidències 1)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

link to enllaça a

- enllaça a (usada 57.14%, coincidències 4)

- enllaç a (usada 42.86%, coincidències 3)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 25)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 37)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 89.47%, coincidències 17)

- caixa de llista (usada 10.53%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 69.23%, coincidències 9)

- element de la llista (usada 23.08%, coincidències 3)

- llista d'elements (usada 7.69%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list style estil de llista

- estil de llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista d'estils (usada 16.67%, coincidències 1)

list view visualització de llista

- visualització de llista (usada 47.37%, coincidències 9)

- vista de llista (usada 15.79%, coincidències 3)

- vista en llista (usada 10.53%, coincidències 2)

- en mode llista (usada 5.26%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 5.26%, coincidències 1)

- vista de la llista (usada 5.26%, coincidències 1)

- visualitza com a llista (usada 5.26%, coincidències 1)

- llistat (usada 5.26%, coincidències 1)

listen escolta

- escolta (usada 100.00%, coincidències 5)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 9)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 5)

liter litre

- litre (usada 100.00%, coincidències 4)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 12)

ln ln

- ln (usada 80.00%, coincidències 4)

- lín (usada 20.00%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 86.67%, coincidències 13)

- càrrega (usada 13.33%, coincidències 2)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load from file carrega des d'un fitxer

- carrega des d'un fitxer (usada 60.00%, coincidències 3)

- carregar des d'arxiu (usada 20.00%, coincidències 1)

- carrega des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 60.00%, coincidències 3)

- carrega més (usada 40.00%, coincidències 2)

loaded carregat

- carregat (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'ha carregat (usada 42.86%, coincidències 3)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 85.71%, coincidències 36)

- carregant (usada 9.52%, coincidències 4)

- carrega (usada 2.38%, coincidències 1)

- càrrega (usada 2.38%, coincidències 1)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 6)

local directory directori local

- directori local (usada 100.00%, coincidències 4)

local file fitxer local

- fitxer local (usada 100.00%, coincidències 7)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 40.00%, coincidències 4)

- configuració local (usada 30.00%, coincidències 3)

- configuració regional (usada 10.00%, coincidències 1)

- llengua (usada 10.00%, coincidències 1)

- llengua i regió (usada 10.00%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 80.00%, coincidències 4)

- ubicació (usada 20.00%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 8)

location ubicació

- ubicació (usada 98.85%, coincidències 86)

- lloc (usada 1.15%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 5)

lock bloca

- bloca (usada 50.00%, coincidències 6)

- bloqueja (usada 41.67%, coincidències 5)

- bloqueig (usada 8.33%, coincidències 1)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloqueja la pantalla

- bloqueja la pantalla (usada 42.86%, coincidències 3)

- bloca la pantalla (usada 28.57%, coincidències 2)

- bloqueja;pantalla;bloca (usada 14.29%, coincidències 1)

- bloqueig de pantalla (usada 14.29%, coincidències 1)

locked blocat

- blocat (usada 44.44%, coincidències 4)

- blocada (usada 33.33%, coincidències 3)

- bloquejat (usada 11.11%, coincidències 1)

- blocades (usada 11.11%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 77.78%, coincidències 14)

- enregistra (usada 11.11%, coincidències 2)

- log (usada 11.11%, coincidències 2)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 4)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 33.33%, coincidències 7)

- entra (usada 23.81%, coincidències 5)

- inicia una sessió (usada 14.29%, coincidències 3)

- inicia sessió (usada 9.52%, coincidències 2)

- connecta (usada 9.52%, coincidències 2)

- inici de sessió (usada 4.76%, coincidències 1)

- inicieu la sessió (usada 4.76%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log out tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 59.26%, coincidències 16)

- surt (usada 29.63%, coincidències 8)

- finalitza la sessió (usada 7.41%, coincidències 2)

- desconnecta (usada 3.70%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log viewer visualitzador de registres

- visualitzador de registres (usada 80.00%, coincidències 4)

- visualitzador del registre (usada 20.00%, coincidències 1)

log10 log10

- log10 (usada 75.00%, coincidències 3)

- lg (usada 25.00%, coincidències 1)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- logarítmica (usada 40.00%, coincidències 2)

logged in s'ha iniciat la sessió

- s'ha iniciat la sessió (usada 44.44%, coincidències 4)

- autenticat (usada 22.22%, coincidències 2)

- sessió iniciada (usada 11.11%, coincidències 1)

- connectat (usada 11.11%, coincidències 1)

- va entrar en (usada 11.11%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 87.50%, coincidències 7)

- enregistrament (usada 12.50%, coincidències 1)

logical lògica

- lògica (usada 42.86%, coincidències 3)

- lògic (usada 42.86%, coincidències 3)

- lògiques (usada 14.29%, coincidències 1)

login inici de sessió

- inici de sessió (usada 25.00%, coincidències 4)

- entra (usada 18.75%, coincidències 3)

- entrada (usada 18.75%, coincidències 3)

- login (usada 6.25%, coincidències 1)

- usuari (usada 6.25%, coincidències 1)

- identifiqueu-vos (usada 6.25%, coincidències 1)

- inicia la sessió (usada 6.25%, coincidències 1)

- inicia sessió (usada 6.25%, coincidències 1)

- inicia una sessió (usada 6.25%, coincidències 1)

login failed l'inici de sessió ha fallat

- l'inici de sessió ha fallat (usada 50.00%, coincidències 2)

- ha fallat l'inici de sessió (usada 25.00%, coincidències 1)

- ha fallat l'accés (usada 25.00%, coincidències 1)

login name nom d'usuari

- nom d'usuari (usada 55.56%, coincidències 5)

- nom d'entrada (usada 33.33%, coincidències 3)

- nom d'inici de sessió (usada 11.11%, coincidències 1)

logo logotip

- logotip (usada 66.67%, coincidències 10)

- logo (usada 33.33%, coincidències 5)

logout tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 40.00%, coincidències 4)

- surt (usada 30.00%, coincidències 3)

- desconnectar (usada 10.00%, coincidències 1)

- desconnecta (usada 10.00%, coincidències 1)

- tancar la sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logs registres

- registres (usada 85.71%, coincidències 6)

- registre (usada 14.29%, coincidències 1)

long llarg

- llarg (usada 50.00%, coincidències 3)

- llarga (usada 33.33%, coincidències 2)

- long (usada 16.67%, coincidències 1)

long dash traç llarg

- traç llarg (usada 75.00%, coincidències 3)

- ratlla llarga (usada 25.00%, coincidències 1)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 80.00%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 20.00%, coincidències 1)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 6)

lookup cerca

- cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

- consulta (usada 50.00%, coincidències 2)

loop bucle

- bucle (usada 87.50%, coincidències 7)

- repetició (usada 12.50%, coincidències 1)

lossless sense pèrdua

- sense pèrdua (usada 71.43%, coincidències 5)

- sense pèrdues (usada 28.57%, coincidències 2)

lost password contrasenya perduda

- contrasenya perduda (usada 100.00%, coincidències 4)

love amor

- amor (usada 50.00%, coincidències 2)

- preferida (usada 25.00%, coincidències 1)

- afectuosament (usada 25.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 73.53%, coincidències 25)

- baix (usada 26.47%, coincidències 9)

lower inferior

- inferior (usada 45.45%, coincidències 5)

- més baixa (usada 18.18%, coincidències 2)

- baixa (usada 18.18%, coincidències 2)

- minusc (usada 18.18%, coincidències 2)

lower bound límit inferior

- límit inferior (usada 100.00%, coincidències 4)

lower layer baixa la capa

- baixa la capa (usada 66.67%, coincidències 4)

- abaixa la capa (usada 33.33%, coincidències 2)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 91.67%, coincidències 11)

- minúscula (usada 8.33%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 37.50%, coincidències 3)

- més baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- la més baixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- el més baix (usada 12.50%, coincidències 1)

ltr ltr

- ltr (usada 80.00%, coincidències 4)

- d'esquerra a dreta (usada 20.00%, coincidències 1)

luma luminància

- luminància (usada 50.00%, coincidències 2)

- luma (usada 50.00%, coincidències 2)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 60.00%, coincidències 3)

- luminància (usada 40.00%, coincidències 2)

luminosity lluminositat

- lluminositat (usada 100.00%, coincidències 4)

luminous dusk capvespre lluminós

- capvespre lluminós (usada 100.00%, coincidències 4)

luminous vivid amber ambre viu i lluminós

- ambre viu i lluminós (usada 75.00%, coincidències 3)

- àmbar viu i lluminós (usada 25.00%, coincidències 1)

luminous vivid orange taronja viu i lluminós

- taronja viu i lluminós (usada 75.00%, coincidències 3)

- taronja viu lluminós (usada 25.00%, coincidències 1)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 6)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 5)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 5)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 5)

m j y j/m/y

- j/m/y (usada 75.00%, coincidències 3)

- d/m/y (usada 25.00%, coincidències 1)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 9)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 54.55%, coincidències 6)

- macedònic (usada 45.45%, coincidències 5)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 24)

macros macros

- macros (usada 80.00%, coincidències 8)

- macroinstruccions (usada 20.00%, coincidències 2)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 13)

magnification ampliació

- ampliació (usada 60.00%, coincidències 3)

- augment (usada 20.00%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació (usada 20.00%, coincidències 1)

magnify augmenta

- augmenta (usada 100.00%, coincidències 5)

mahajani mahajani

- mahajani (usada 100.00%, coincidències 4)

mail correu

- correu (usada 87.50%, coincidències 14)

- correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 2)

mail folders carpetes de correu

- carpetes de correu (usada 100.00%, coincidències 4)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 81.25%, coincidències 13)

- combinació de correspondència (usada 12.50%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.25%, coincidències 1)

mailbox bústia

- bústia (usada 100.00%, coincidències 5)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 57.14%, coincidències 4)

- llista de distribució (usada 28.57%, coincidències 2)

- llistes de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 92.31%, coincidències 12)

- main (usada 7.69%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 7)

main page pàgina principal

- pàgina principal (usada 100.00%, coincidències 4)

main toolbar barra d'eines principal

- barra d'eines principal (usada 100.00%, coincidències 5)

main window finestra principal

- finestra principal (usada 100.00%, coincidències 5)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 5)

make marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 5)

make a donation feu un donatiu

- feu un donatiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- feu una donació (usada 37.50%, coincidències 3)

- donatius (usada 12.50%, coincidències 1)

- fent un donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

make primary fes-la primària

- fes-la primària (usada 40.00%, coincidències 2)

- converteix en principal (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes primària (usada 20.00%, coincidències 1)

malagasy malgaix

- malgaix (usada 100.00%, coincidències 4)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 9)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 100.00%, coincidències 16)

male home

- home (usada 66.67%, coincidències 8)

- masculí (usada 25.00%, coincidències 3)

- male (usada 8.33%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 4)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 6)

man home

- home (usada 60.00%, coincidències 3)

- man (usada 40.00%, coincidències 2)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 93.33%, coincidències 14)

- administrar (usada 6.67%, coincidències 1)

manage account gestiona el compte

- gestiona el compte (usada 94.12%, coincidències 16)

- administra el compte (usada 5.88%, coincidències 1)

manage bookmarks gestiona les adreces d'interès

- gestiona les adreces d'interès (usada 62.50%, coincidències 5)

- gestiona els punts d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita els punts d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- gestionar els punts d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

manage exceptions gestiona les excepcions

- gestiona les excepcions (usada 100.00%, coincidències 4)

manage extensions gestiona les extensions

- gestiona les extensions (usada 100.00%, coincidències 4)

manage profiles gestiona els perfils

- gestiona els perfils (usada 50.00%, coincidències 2)

- gestionar els perfils (usada 50.00%, coincidències 2)

manage subscriptions gestiona les subscripcions

- gestiona les subscripcions (usada 100.00%, coincidències 8)

manager gestor

- gestor (usada 100.00%, coincidències 5)

mandaic mandaic

- mandaic (usada 100.00%, coincidències 5)

manichaean maniqueu

- maniqueu (usada 75.00%, coincidències 3)

- manichaean (usada 25.00%, coincidències 1)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 21)

manual proxy configuration configuració de servidor intermediari manual

- configuració de servidor intermediari manual (usada 60.00%, coincidències 3)

- configuració manual del servidor intermediari (usada 40.00%, coincidències 2)

manually manualment

- manualment (usada 100.00%, coincidències 5)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 10)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 5)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 8)

mapping mapatge

- mapatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- mapa (usada 25.00%, coincidències 1)

- assignació (usada 25.00%, coincidències 1)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar març

- març (usada 62.50%, coincidències 5)

- mar (usada 25.00%, coincidències 2)

- de març (usada 12.50%, coincidències 1)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 8)

march març

- març (usada 87.50%, coincidències 14)

- de març (usada 12.50%, coincidències 2)

margin marge

- marge (usada 92.31%, coincidències 12)

- marges (usada 7.69%, coincidències 1)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 11)

mark marca

- marca (usada 93.33%, coincidències 14)

- adreça d'interès (usada 6.67%, coincidències 1)

mark as read marca com a llegit

- marca com a llegit (usada 70.00%, coincidències 7)

- marca'l com a llegit (usada 20.00%, coincidències 2)

- marca-ho com a llegit (usada 10.00%, coincidències 1)

mark as spam marca com a brossa

- marca com a brossa (usada 100.00%, coincidències 5)

mark as unread marca com a no llegit

- marca com a no llegit (usada 66.67%, coincidències 6)

- marca-ho per llegir (usada 22.22%, coincidències 2)

- marca'l com a no llegit (usada 11.11%, coincidències 1)

markdown markdown

- markdown (usada 66.67%, coincidències 4)

- formatació (usada 33.33%, coincidències 2)

marker retolador

- retolador (usada 60.00%, coincidències 3)

- marcador (usada 40.00%, coincidències 2)

marketing màrqueting

- màrqueting (usada 75.00%, coincidències 3)

- comercialització (usada 25.00%, coincidències 1)

markup marcatge

- marcatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- etiquetatge (usada 50.00%, coincidències 2)

maroon granat

- granat (usada 66.67%, coincidències 4)

- granat/grana (usada 16.67%, coincidències 1)

- granat|grana (usada 16.67%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 5)

mask màscara

- màscara (usada 90.00%, coincidències 9)

- emmascara (usada 10.00%, coincidències 1)

mass massa

- massa (usada 87.50%, coincidències 7)

- cota (usada 12.50%, coincidències 1)

master mestra

- mestra (usada 55.56%, coincidències 10)

- mestre (usada 38.89%, coincidències 7)

- màster (usada 5.56%, coincidències 1)

master password contrasenya mestra

- contrasenya mestra (usada 100.00%, coincidències 9)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 7)

match coincidència

- coincidència (usada 57.14%, coincidències 4)

- coincideix (usada 42.86%, coincidències 3)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 62.96%, coincidències 17)

- diferencia maj./min. (usada 7.41%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 3.70%, coincidències 1)

- coincideix les majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- concordança de majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minuscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- distigeix entre majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 87.50%, coincidències 7)

- coincidència de camps (usada 12.50%, coincidències 1)

matches coincidències

- coincidències (usada 60.00%, coincidències 3)

- coincideix amb (usada 20.00%, coincidències 1)

- coincideix (usada 20.00%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 7)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 75.00%, coincidències 6)

- expressió matemàtica (usada 25.00%, coincidències 2)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 5)

matrix matriu

- matriu (usada 81.82%, coincidències 9)

- matrix (usada 18.18%, coincidències 2)

maturity venciment

- venciment (usada 96.67%, coincidències 29)

- maduresa (usada 3.33%, coincidències 1)

max màxim

- màxim (usada 42.31%, coincidències 11)

- max (usada 19.23%, coincidències 5)

- màx (usada 19.23%, coincidències 5)

- màx. (usada 7.69%, coincidències 2)

- màx/max (usada 3.85%, coincidències 1)

- màx|max (usada 3.85%, coincidències 1)

- màxima (usada 3.85%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 100.00%, coincidències 10)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 96.30%, coincidències 26)

- maximum (usada 3.70%, coincidències 1)

maximum size mida màxima

- mida màxima (usada 100.00%, coincidències 5)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 6)

may maig

- maig (usada 76.19%, coincidències 16)

- de maig (usada 14.29%, coincidències 3)

- maig | mai | mai. (usada 4.76%, coincidències 1)

- mai (usada 4.76%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 17)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 9)

meal àpat

- àpat (usada 75.00%, coincidències 3)

- menjar (usada 25.00%, coincidències 1)

mean mitjana

- mitjana (usada 95.45%, coincidències 21)

- malèvol (usada 4.55%, coincidències 1)

meaning significat

- significat (usada 100.00%, coincidències 39)

measure mesura

- mesura (usada 50.00%, coincidències 3)

- compàs (usada 33.33%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 16.67%, coincidències 1)

meat carn

- carn (usada 100.00%, coincidències 4)

media multimèdia

- multimèdia (usada 43.33%, coincidències 26)

- elements multimèdia (usada 16.67%, coincidències 10)

- mèdia (usada 10.00%, coincidències 6)

- fotos (usada 8.33%, coincidències 5)

- fitxers (usada 5.00%, coincidències 3)

- suport (usada 3.33%, coincidències 2)

- mitjà (usada 3.33%, coincidències 2)

- fitxer (usada 3.33%, coincidències 2)

- mitjans (usada 1.67%, coincidències 1)

- suports (usada 1.67%, coincidències 1)

- fitxers multimèdia (usada 1.67%, coincidències 1)

- fitxer multimèdia (usada 1.67%, coincidències 1)

media file fitxer mèdia

- fitxer mèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

- mèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

- fitxer multimèdia (usada 0.00%, coincidències 0)

media library mediateca

- mediateca (usada 66.67%, coincidències 4)

- biblioteca multimèdia (usada 33.33%, coincidències 2)

media list llista de fitxers multimèdia

- llista de fitxers multimèdia (usada 40.00%, coincidències 2)

- llista dels mèdia (usada 40.00%, coincidències 2)

- llista de mèdia (usada 20.00%, coincidències 1)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

media preview previsualització del mèdia

- previsualització del mèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

- previsualització dels fitxers multimèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- previsualitza el fitxer multimèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

media settings paràmetres dels mèdia

- paràmetres dels mèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

- opcions dels mèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

median mediana

- mediana (usada 83.33%, coincidències 10)

- mitjana (usada 16.67%, coincidències 2)

medium mitjana

- mitjana (usada 51.02%, coincidències 25)

- mitjà (usada 38.78%, coincidències 19)

- mitja (usada 2.04%, coincidències 1)

- intermedi (usada 2.04%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.04%, coincidències 1)

- suport (usada 2.04%, coincidències 1)

- medium (usada 2.04%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 5)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 6)

members membres

- membres (usada 100.00%, coincidències 13)

memo anotació

- anotació (usada 71.43%, coincidències 5)

- memo (usada 14.29%, coincidències 1)

- memoràndum (usada 14.29%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 16)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 71.43%, coincidències 5)

- ús de memòria (usada 14.29%, coincidències 1)

- memòria usada (usada 14.29%, coincidències 1)

mende kikakui mende kikakui

- mende kikakui (usada 100.00%, coincidències 4)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 32)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 80.00%, coincidències 12)

- la barra de menú (usada 6.67%, coincidències 1)

- barra del menú (usada 6.67%, coincidències 1)

- barra de menús (usada 6.67%, coincidències 1)

menu item element de menú

- element de menú (usada 50.00%, coincidències 3)

- element del menú (usada 50.00%, coincidències 3)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 6)

menubar barra de menús

- barra de menús (usada 88.89%, coincidències 8)

- barra de menú (usada 11.11%, coincidències 1)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 12)

mercury mercuri

- mercuri (usada 75.00%, coincidències 3)

- mercury (usada 25.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 57.89%, coincidències 11)

- fusió (usada 15.79%, coincidències 3)

- combina (usada 10.53%, coincidències 2)

- barreja (usada 10.53%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.26%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 9)

meroitic cursive cursiva meroítica

- cursiva meroítica (usada 80.00%, coincidències 4)

- formes i valors meroítics (usada 20.00%, coincidències 1)

meroitic hieroglyphs jeroglífics meroítics

- jeroglífics meroítics (usada 100.00%, coincidències 5)

message missatge

- missatge (usada 97.73%, coincidències 43)

- missatgeltc.rule.show.category=categorialtc.rule.show.link=enllaçltc.rule.show.incorrect.sentences=frases incorrectes<br/>que aquesta regla pot detectar (usada 2.27%, coincidències 1)

message filters filtres de missatges

- filtres de missatges (usada 60.00%, coincidències 3)

- filtres de missatge (usada 40.00%, coincidències 2)

message preview vista prèvia

- vista prèvia (usada 60.00%, coincidències 3)

- visualització prèvia del missatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- vista prèvia del missatge (usada 20.00%, coincidències 1)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 31)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 7)

metadata metadades

- metadades (usada 84.62%, coincidències 11)

- metadada (usada 15.38%, coincidències 2)

meter metre

- metre (usada 80.00%, coincidències 8)

- metres (usada 20.00%, coincidències 2)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 21)

methods mètodes

- mètodes (usada 100.00%, coincidències 13)

metric mètric

- mètric (usada 60.00%, coincidències 3)

- mètrica (usada 40.00%, coincidències 2)

metrics mètriques

- mètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

- mesures (usada 25.00%, coincidències 1)

- mètrica (usada 25.00%, coincidències 1)

miao miao

- miao (usada 100.00%, coincidències 4)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 7)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 12)

microsoft excel microsoft excel

- microsoft excel (usada 100.00%, coincidències 4)

middle centre

- centre (usada 56.25%, coincidències 9)

- mig (usada 18.75%, coincidències 3)

- mitjà (usada 12.50%, coincidències 2)

- al mig (usada 6.25%, coincidències 1)

- segon nom (usada 6.25%, coincidències 1)

middle name segon nom

- segon nom (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom del mig (usada 14.29%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 15)

migrate migra

- migra (usada 80.00%, coincidències 4)

- migració (usada 20.00%, coincidències 1)

- migrar (usada 0.00%, coincidències 0)

miles milles

- milles (usada 88.89%, coincidències 8)

- milla (usada 11.11%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 91.67%, coincidències 11)

- mil·límetres (usada 8.33%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- miŀlímetres (usada 16.67%, coincidències 1)

millimeters (mm) mil·límetres (mm)

- mil·límetres (mm) (usada 100.00%, coincidències 4)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 6)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 83.33%, coincidències 5)

- tipus de mime (usada 16.67%, coincidències 1)

min mínim

- mínim (usada 37.04%, coincidències 10)

- min (usada 22.22%, coincidències 6)

- mín (usada 22.22%, coincidències 6)

- min. (usada 7.41%, coincidències 2)

- minut (usada 3.70%, coincidències 1)

- mín/min (usada 3.70%, coincidències 1)

- mín|min (usada 3.70%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 82.35%, coincidències 14)

- minimitza la finestra (usada 17.65%, coincidències 3)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimize window minimitza la finestra

- minimitza la finestra (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum mínim

- mínim (usada 89.29%, coincidències 25)

- minimum (usada 3.57%, coincidències 1)

- mínims (usada 3.57%, coincidències 1)

- el mínim (usada 3.57%, coincidències 1)

minimum font size mida mínima de la lletra

- mida mínima de la lletra (usada 50.00%, coincidències 2)

- mida mínima del tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida mínima del tipus de la lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 7)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 6)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 5)

minute minut

- minut (usada 100.00%, coincidències 11)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 27)

mirror mirall

- mirall (usada 57.14%, coincidències 4)

- inverteix (usada 14.29%, coincidències 1)

- reflecteix (usada 14.29%, coincidències 1)

- rèplica (usada 14.29%, coincidències 1)

misc miscel·lània

- miscel·lània (usada 54.55%, coincidències 6)

- varis (usada 18.18%, coincidències 2)

- diverses (usada 9.09%, coincidències 1)

- miscel·l. (usada 9.09%, coincidències 1)

- altres (usada 9.09%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 73.91%, coincidències 17)

- diversos (usada 21.74%, coincidències 5)

- altres extensions (usada 4.35%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols-a matemàtics variats

- símbols-a matemàtics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols-b matemàtics variats

- símbols-b matemàtics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 37.50%, coincidències 3)

- altres opcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions miscel·lànies (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de miscel·lània (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols diversos

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols miscel·lanis (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous technical tècnics variats

- tècnics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- tècnics miscel·lanis (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

missed call trucada perduda

- trucada perduda (usada 100.00%, coincidències 4)

missing falta

- falta (usada 50.00%, coincidències 2)

- manca (usada 25.00%, coincidències 1)

- perdut (usada 25.00%, coincidències 1)

miter biaix

- biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

- rectangular (usada 25.00%, coincidències 1)

- esbiaixa|biaix (usada 25.00%, coincidències 1)

miter limit límit de mesura

- límit de mesura (usada 50.00%, coincidències 2)

- límit del biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

mixed mixt

- mixt (usada 50.00%, coincidències 3)

- mixta (usada 33.33%, coincidències 2)

- mesclat (usada 16.67%, coincidències 1)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 14)

mobile mòbil

- mòbil (usada 86.36%, coincidències 19)

- tel. mòbil (usada 4.55%, coincidències 1)

- mòbils (usada 4.55%, coincidències 1)

- telèfon mòbil (usada 4.55%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 75.00%, coincidències 3)

- tel. mòbil (usada 25.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 93.62%, coincidències 44)

- moda (usada 6.38%, coincidències 3)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 17)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 4)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 5)

moderate moderat

- moderat (usada 66.67%, coincidències 6)

- moderats (usada 11.11%, coincidències 1)

- moderar (usada 11.11%, coincidències 1)

- amb moderació (usada 11.11%, coincidències 1)

moderator moderador

- moderador (usada 100.00%, coincidències 10)

- moderador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

modern modern

- modern (usada 85.71%, coincidències 6)

- moderns (usada 14.29%, coincidències 1)

modi modi

- modi (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 86.96%, coincidències 20)

- modificada (usada 8.70%, coincidències 2)

- modificació (usada 4.35%, coincidències 1)

modifier modificador

- modificador (usada 75.00%, coincidències 3)

- modificadors (usada 25.00%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 50.00%, coincidències 2)

- lletres amb modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modifiers modificadors

- modificadors (usada 100.00%, coincidències 5)

modify modifica

- modifica (usada 97.67%, coincidències 42)

- modificació (usada 2.33%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 9)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 13)

mon dl

- dl (usada 44.44%, coincidències 4)

- dl. (usada 33.33%, coincidències 3)

- mes (usada 11.11%, coincidències 1)

- l (usada 11.11%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 5)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 24)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 14)

monitor monitor

- monitor (usada 100.00%, coincidències 6)

monkey mico

- mico (usada 75.00%, coincidències 3)

- mono (usada 25.00%, coincidències 1)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 6)

monospace monoespai

- monoespai (usada 50.00%, coincidències 2)

- monospace (usada 25.00%, coincidències 1)

- amplada fixa (usada 25.00%, coincidències 1)

month mes

- mes (usada 100.00%, coincidències 37)

month(s) mesos

- mesos (usada 50.00%, coincidències 2)

- mes/os (usada 25.00%, coincidències 1)

- mes(os) (usada 25.00%, coincidències 1)

monthly mensual

- mensual (usada 66.67%, coincidències 6)

- mensualment (usada 33.33%, coincidències 3)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 14)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 98.18%, coincidències 54)

- i més (usada 1.82%, coincidències 1)

more details més detalls

- més detalls (usada 83.33%, coincidències 5)

- més detallat (usada 16.67%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 10)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 17)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 29)

more than més de

- més de (usada 75.00%, coincidències 3)

- major que (usada 25.00%, coincidències 1)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

most la majoria

- la majoria (usada 50.00%, coincidències 2)

- molts (usada 25.00%, coincidències 1)

- molt (usada 25.00%, coincidències 1)

most popular més populars

- més populars (usada 50.00%, coincidències 2)

- més popular (usada 25.00%, coincidències 1)

- els més populars (usada 25.00%, coincidències 1)

most used més utilitzades

- més utilitzades (usada 60.00%, coincidències 3)

- més utilitzats (usada 40.00%, coincidències 2)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 4)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 12)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 13)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 28)

move down mou avall

- mou avall (usada 57.50%, coincidències 23)

- mou cap avall (usada 30.00%, coincidències 12)

- avall (usada 5.00%, coincidències 2)

- desplaça avall (usada 2.50%, coincidències 1)

- baixa (usada 2.50%, coincidències 1)

- moure avall (usada 2.50%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 11)

move page down mou la pàgina avall

- mou la pàgina avall (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou pàgina avall (usada 50.00%, coincidències 2)

move page up mou la pàgina amunt

- mou la pàgina amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou pàgina amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 11)

move to mou a

- mou a (usada 80.00%, coincidències 8)

- mou (usada 20.00%, coincidències 2)

move to bottom mou-te al fons

- mou-te al fons (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou al final (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou a la part inferior (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou al capdavall (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou a sota de tot (usada 20.00%, coincidències 1)

move to top mou a dalt de tot

- mou a dalt de tot (usada 33.33%, coincidències 2)

- mou a la part superior (usada 33.33%, coincidències 2)

- mou al capdamunt (usada 33.33%, coincidències 2)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 81.82%, coincidències 9)

- mou-lo a la paperera (usada 18.18%, coincidències 2)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 60.00%, coincidències 24)

- mou cap amunt (usada 25.00%, coincidències 10)

- amunt (usada 5.00%, coincidències 2)

- desplaça amunt (usada 2.50%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 2.50%, coincidències 1)

- puja (usada 2.50%, coincidències 1)

- moure amunt (usada 2.50%, coincidències 1)

movie pel·lícula

- pel·lícula (usada 75.00%, coincidències 3)

- movie (usada 25.00%, coincidències 1)

movies pel·lícules

- pel·lícules (usada 100.00%, coincidències 4)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 88.89%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 11.11%, coincidències 1)

mro mro

- mro (usada 100.00%, coincidències 4)

ms ms

- ms (usada 100.00%, coincidències 8)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 5)

mu mu

- mu (usada 71.43%, coincidències 5)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

multani multani

- multani (usada 100.00%, coincidències 4)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 5)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 90.00%, coincidències 9)

- multiplicació (usada 10.00%, coincidències 1)

music música

- música (usada 100.00%, coincidències 24)

music player reproductor de música

- reproductor de música (usada 100.00%, coincidències 5)

mute silencia

- silencia (usada 87.50%, coincidències 21)

- silenci (usada 4.17%, coincidències 1)

- sense so (usada 4.17%, coincidències 1)

- desactiva el so (usada 4.17%, coincidències 1)

muted silenciat

- silenciat (usada 81.82%, coincidències 9)

- silenciada (usada 9.09%, coincidències 1)

- silenciats (usada 9.09%, coincidències 1)

my account el meu compte

- el meu compte (usada 100.00%, coincidències 7)

my computer el meu ordinador

- el meu ordinador (usada 100.00%, coincidències 6)

my documents els meus documents

- els meus documents (usada 100.00%, coincidències 4)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 71.43%, coincidències 5)

- birmà (usada 14.29%, coincidències 1)

- màiamar (usada 14.29%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

n'ko nko

- nko (usada 60.00%, coincidències 3)

- n'ko (usada 40.00%, coincidències 2)

n/a n/a

- n/a (usada 48.39%, coincidències 15)

- n/d (usada 48.39%, coincidències 15)

- no disponible (usada 3.23%, coincidències 1)

nabataean nabateu

- nabateu (usada 80.00%, coincidències 4)

- nabataean (usada 20.00%, coincidències 1)

name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 352)

name already exists aquest nom ja existeix

- aquest nom ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el nom ja existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- ja existeix el nom (usada 25.00%, coincidències 1)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 4)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 66.67%, coincidències 4)

- estreta (usada 16.67%, coincidències 1)

- estrets (usada 16.67%, coincidències 1)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 5)

nationality nacionalitat

- nacionalitat (usada 100.00%, coincidències 5)

natural natural

- natural (usada 75.00%, coincidències 3)

- becaire (usada 25.00%, coincidències 1)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 6)

nature natura

- natura (usada 87.50%, coincidències 7)

- concepte (usada 12.50%, coincidències 1)

nauru nauru

- nauru (usada 40.00%, coincidències 2)

- naüru (usada 40.00%, coincidències 2)

- nauruà (usada 20.00%, coincidències 1)

navigate navega

- navega (usada 100.00%, coincidències 4)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

navigate up navega cap amunt

- navega cap amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- navega amunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

navigation navegació

- navegació (usada 96.88%, coincidències 31)

- navegar (usada 3.12%, coincidències 1)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 9)

navy blau marí

- blau marí (usada 57.14%, coincidències 4)

- marí (usada 14.29%, coincidències 1)

- marí/blau.marí (usada 14.29%, coincidències 1)

- blau.marí|marí (usada 14.29%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

near origin prop de l'origen

- prop de l'origen (usada 75.00%, coincidències 3)

- origen pròxim (usada 25.00%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 71.43%, coincidències 5)

- es necessita una acció (usada 28.57%, coincidències 2)

needs work cal revisar

- cal revisar (usada 100.00%, coincidències 5)

negative negatiu

- negatiu (usada 90.00%, coincidències 9)

- negativa (usada 10.00%, coincidències 1)

negative binomial binòmica negativa

- binòmica negativa (usada 75.00%, coincidències 3)

- binomial negativa (usada 25.00%, coincidències 1)

neighborhood veïnat

- veïnat (usada 50.00%, coincidències 2)

- veïnatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- veïns (usada 25.00%, coincidències 1)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 6)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 10)

net xarxa

- xarxa (usada 50.00%, coincidències 2)

- net (usada 25.00%, coincidències 1)

- preu net (usada 25.00%, coincidències 1)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 36)

network access accés a la xarxa

- accés a la xarxa (usada 75.00%, coincidències 3)

- accés a xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

network id id de xarxa

- id de xarxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- identificador de xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

network manager gestor de xarxa

- gestor de xarxa (usada 66.67%, coincidències 4)

- network manager (usada 16.67%, coincidències 1)

- gestor de connexions de xarxa (usada 16.67%, coincidències 1)

- administrador -a de xarxes (usada 0.00%, coincidències 0)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 87.50%, coincidències 14)

- nom de xarxa (usada 12.50%, coincidències 2)

network settings paràmetres de xarxa

- paràmetres de xarxa (usada 55.56%, coincidències 5)

- paràmetres de la xarxa (usada 44.44%, coincidències 4)

network unreachable xarxa no disponible

- xarxa no disponible (usada 66.67%, coincidències 4)

- la xarxa no és accessible (usada 16.67%, coincidències 1)

- no es pot accedir a la xarxa (usada 16.67%, coincidències 1)

neutral neutre

- neutre (usada 60.00%, coincidències 6)

- neutral (usada 40.00%, coincidències 4)

never mai

- mai (usada 100.00%, coincidències 46)

never allow no permetis mai

- no permetis mai (usada 66.67%, coincidències 6)

- no ho permetis mai a (usada 22.22%, coincidències 2)

- no ho permetis mai (usada 11.11%, coincidències 1)

never save no ho desis mai

- no ho desis mai (usada 100.00%, coincidències 4)

new nou

- nou (usada 88.98%, coincidències 113)

- nova (usada 8.66%, coincidències 11)

- crea (usada 0.79%, coincidències 1)

- noves (usada 0.79%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.79%, coincidències 1)

new account compte nou

- compte nou (usada 87.50%, coincidències 7)

- nou compte (usada 12.50%, coincidències 1)

new address book llibreta d'adreces nova

- llibreta d'adreces nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 75.00%, coincidències 6)

- nou punt d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix una adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

new calendar calendari nou

- calendari nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new category categoria nova

- categoria nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new channel canal nou

- canal nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- crea un canal (usada 20.00%, coincidències 1)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 92.31%, coincidències 12)

- crea un contacte (usada 7.69%, coincidències 1)

new conversation conversa nova

- conversa nova (usada 40.00%, coincidències 2)

- mou la conversa (usada 20.00%, coincidències 1)

- conversació nova (usada 20.00%, coincidències 1)

- crea un xat (usada 20.00%, coincidències 1)

new directory directori nou

- directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new document document nou

- document nou (usada 95.45%, coincidències 21)

- nou document (usada 4.55%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 81.82%, coincidències 9)

- esdeveniment nou (usada 18.18%, coincidències 2)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 7)

new filter filtre nou

- filtre nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 83.33%, coincidències 15)

- crea una carpeta (usada 11.11%, coincidències 2)

- nova carpeta (usada 5.56%, coincidències 1)

new game partida nova

- partida nova (usada 85.71%, coincidències 6)

- joc nou (usada 14.29%, coincidències 1)

new group grup nou

- grup nou (usada 83.33%, coincidències 5)

- crea un grup (usada 16.67%, coincidències 1)

new layer capa nova

- capa nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new line línia nova

- línia nova (usada 75.00%, coincidències 6)

- salt de línia (usada 25.00%, coincidències 2)

new list llista nova

- llista nova (usada 80.00%, coincidències 4)

- crea una llista (usada 20.00%, coincidències 1)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 88.89%, coincidències 8)

- nou missatge (usada 11.11%, coincidències 1)

new name nom nou

- nom nou (usada 100.00%, coincidències 8)

new note nota nova

- nota nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new notebook bloc de notes nou

- bloc de notes nou (usada 83.33%, coincidències 5)

- quadern nou (usada 16.67%, coincidències 1)

new page pàgina nova

- pàgina nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new passphrase contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 75.00%, coincidències 3)

- contrasenya llarga nova (usada 25.00%, coincidències 1)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 76.19%, coincidències 16)

- nova contrasenya (usada 19.05%, coincidències 4)

- contrassenya nova (usada 4.76%, coincidències 1)

new pattern nou patró

- nou patró (usada 80.00%, coincidències 4)

- patró nou (usada 20.00%, coincidències 1)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 66.67%, coincidències 4)

- nou projecte (usada 33.33%, coincidències 2)

new record registre nou

- registre nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- nou registre (usada 14.29%, coincidències 1)

new sheet full nou

- full nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 100.00%, coincidències 26)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 100.00%, coincidències 9)

new template nova plantilla

- nova plantilla (usada 60.00%, coincidències 3)

- plantilla nova (usada 40.00%, coincidències 2)

new theme tema nou

- tema nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 62.50%, coincidències 5)

- vista nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- nova visualització (usada 12.50%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 92.86%, coincidències 13)

- nova finestra (usada 7.14%, coincidències 1)

new york nova york

- nova york (usada 100.00%, coincidències 4)

newer més recent

- més recent (usada 80.00%, coincidències 4)

- més nous (usada 20.00%, coincidències 1)

newest més noves

- més noves (usada 25.00%, coincidències 1)

- més nou (usada 25.00%, coincidències 1)

- els més nous (usada 25.00%, coincidències 1)

- els més recents (usada 25.00%, coincidències 1)

news notícies

- notícies (usada 75.00%, coincidències 6)

- grups de discussió (usada 12.50%, coincidències 1)

- missatges (usada 12.50%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 77.78%, coincidències 7)

- grups de notícies (usada 22.22%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 87.84%, coincidències 65)

- endavant (usada 12.16%, coincidències 9)

next day dia següent

- dia següent (usada 100.00%, coincidències 4)

next frame fotograma següent

- fotograma següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- marc següent (usada 25.00%, coincidències 1)

- següent fotograma (usada 25.00%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 6)

next month mes següent

- mes següent (usada 85.71%, coincidències 12)

- el mes vinent (usada 7.14%, coincidències 1)

- proper mes (usada 7.14%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 32)

next post entrada següent

- entrada següent (usada 100.00%, coincidències 4)

next tip consell següent

- consell següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- suggeriment següent (usada 50.00%, coincidències 2)

next track salta a la peça següent

- salta a la peça següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- pista següent (usada 50.00%, coincidències 2)

next week setmana següent

- setmana següent (usada 66.67%, coincidències 8)

- la setmana vinent (usada 16.67%, coincidències 2)

- pròxima setmana (usada 8.33%, coincidències 1)

- propera setmana (usada 8.33%, coincidències 1)

next year any següent

- any següent (usada 66.67%, coincidències 4)

- l'any vinent (usada 33.33%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 4)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 90.48%, coincidències 19)

- àlies (usada 4.76%, coincidències 1)

- nom usuari nom d'usuari sobrenom àlies arrova (usada 4.76%, coincidències 1)

night nit

- nit (usada 100.00%, coincidències 6)

night mode mode nocturn

- mode nocturn (usada 100.00%, coincidències 4)

no no

- no (usada 99.47%, coincidències 188)

- cap (usada 0.53%, coincidències 1)

no action cap acció

- cap acció (usada 92.31%, coincidències 12)

- sense acció (usada 7.69%, coincidències 1)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 4)

no contacts found no s'ha trobat cap contacte

- no s'ha trobat cap contacte (usada 100.00%, coincidències 4)

no data sense dades

- sense dades (usada 83.33%, coincidències 5)

- no hi ha dades (usada 16.67%, coincidències 1)

no date sense data

- sense data (usada 100.00%, coincidències 4)

no description sense descripció

- sense descripció (usada 100.00%, coincidències 4)

no error cap error

- cap error (usada 75.00%, coincidències 6)

- sense errors (usada 12.50%, coincidències 1)

- sense error (usada 12.50%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- cap fitxer seleccionat (usada 25.00%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat cap fitxer. (usada 25.00%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 50.00%, coincidències 3)

- sense farciment (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 16.67%, coincidències 1)

no limit cap límit

- cap límit (usada 60.00%, coincidències 3)

- ∞ (usada 40.00%, coincidències 2)

no matches cap coincidència

- cap coincidència (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap concordança (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense coincidències (usada 16.67%, coincidències 1)

- no hi ha cap coincidència (usada 16.67%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 66.67%, coincidències 4)

- no s'han trobat coincidències (usada 33.33%, coincidències 2)

no media cap suport

- cap suport (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense mitjans (usada 25.00%, coincidències 1)

- ni fitxers (usada 25.00%, coincidències 1)

- cap fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

no open tabs no hi ha cap pestanya oberta

- no hi ha cap pestanya oberta (usada 75.00%, coincidències 3)

- cap pestanya oberta (usada 25.00%, coincidències 1)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- no previsualitzis (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview available. no hi ha cap previsualització disponible.

- no hi ha cap previsualització disponible. (usada 75.00%, coincidències 3)

- no hi ha previsualització disponible. (usada 25.00%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense cap servidor intermediari (usada 25.00%, coincidències 1)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 100.00%, coincidències 4)

no results cap resultat

- cap resultat (usada 46.15%, coincidències 6)

- sense resultats (usada 30.77%, coincidències 4)

- no hi ha resultats (usada 23.08%, coincidències 3)

no results found no s'ha trobat cap resultat

- no s'ha trobat cap resultat (usada 69.23%, coincidències 9)

- no s'han trobat resultats (usada 23.08%, coincidències 3)

- cap resultat (usada 7.69%, coincidències 1)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 60.00%, coincidències 3)

- no s'han trobat resultats. (usada 40.00%, coincidències 2)

no results. cap resultat.

- cap resultat. (usada 60.00%, coincidències 3)

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 40.00%, coincidències 2)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 75.00%, coincidències 3)

- (sense assumpte) (usada 25.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 93.33%, coincidències 14)

- no (usada 6.67%, coincidències 1)

no title sense títol

- sense títol (usada 100.00%, coincidències 9)

nobody ningú

- ningú (usada 100.00%, coincidències 5)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 5)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 5)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 80.00%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 20.00%, coincidències 1)

non-breaking spaces espais no separables

- espais no separables (usada 100.00%, coincidències 4)

none cap

- cap (usada 97.71%, coincidències 256)

- sense (usada 0.76%, coincidències 2)

- res (usada 0.76%, coincidències 2)

- cap permís (usada 0.38%, coincidències 1)

- ningú (usada 0.38%, coincidències 1)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 67)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 7)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 60.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 40.00%, coincidències 2)

normalize normalitza

- normalitza (usada 100.00%, coincidències 4)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 4)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 80.00%, coincidències 4)

- sotho del nord (usada 20.00%, coincidències 1)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 7)

norwegian bokmål bokmål noruec

- bokmål noruec (usada 50.00%, coincidències 2)

- noruec bokmål (usada 25.00%, coincidències 1)

- noruec (bokmål) (usada 25.00%, coincidències 1)

norwegian nynorsk noruec nynorsk

- noruec nynorsk (usada 60.00%, coincidències 3)

- noruec (nynorsk) (usada 20.00%, coincidències 1)

- nynorsk noruec (usada 20.00%, coincidències 1)

not no

- no (usada 75.00%, coincidències 9)

- not (usada 16.67%, coincidències 2)

- negació (usada 8.33%, coincidències 1)

not active no actiu

- no actiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- no activa (usada 25.00%, coincidències 1)

- inactiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- no està actiu (usada 25.00%, coincidències 1)

not after no després

- no després (usada 100.00%, coincidències 4)

not available no disponible

- no disponible (usada 81.25%, coincidències 13)

- no està disponible (usada 18.75%, coincidències 3)

not before no abans

- no abans (usada 100.00%, coincidències 4)

not connected no connectat

- no connectat (usada 33.33%, coincidències 3)

- no està connectat (usada 33.33%, coincidències 3)

- sense connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- desconnectat (usada 11.11%, coincidències 1)

- sense connectar (usada 11.11%, coincidències 1)

not downloaded no baixat

- no baixat (usada 50.00%, coincidències 2)

- no descarregat (usada 25.00%, coincidències 1)

- no s'ha baixat (usada 25.00%, coincidències 1)

not equal no igual

- no igual (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és igual (usada 50.00%, coincidències 3)

not equal to no igual a

- no igual a (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferent de (usada 16.67%, coincidències 1)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 100.00%, coincidències 14)

not installed no instal·lat

- no instal·lat (usada 85.71%, coincidències 6)

- no instal·lada (usada 14.29%, coincidències 1)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 50.00%, coincidències 3)

not now ara no

- ara no (usada 97.92%, coincidències 47)

- no ara (usada 2.08%, coincidències 1)

not possible no és possible

- no és possible (usada 75.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 25.00%, coincidències 1)

not present no present

- no present (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi és (usada 20.00%, coincidències 1)

not ready no a punt

- no a punt (usada 50.00%, coincidències 2)

- no està llest (usada 50.00%, coincidències 2)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 57.14%, coincidències 4)

- no seleccionada (usada 14.29%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat (usada 14.29%, coincidències 1)

- no seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

not set sense especificar

- sense especificar (usada 52.63%, coincidències 10)

- no definit (usada 15.79%, coincidències 3)

- no definida (usada 10.53%, coincidències 2)

- sense definir (usada 10.53%, coincidències 2)

- sense establir (usada 5.26%, coincidències 1)

- no s'ha definit (usada 5.26%, coincidències 1)

not spam no és brossa

- no és brossa (usada 100.00%, coincidències 8)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 62.50%, coincidències 5)

- no s'ha especificat (usada 37.50%, coincidències 3)

not started no ha començat

- no ha començat (usada 50.00%, coincidències 2)

- no s'ha iniciat (usada 50.00%, coincidències 2)

not supported no està implementat

- no està implementat (usada 25.00%, coincidències 2)

- no està implementat. (usada 25.00%, coincidències 2)

- no suportat (usada 12.50%, coincidències 1)

- desconegut (usada 12.50%, coincidències 1)

- no compatible (usada 12.50%, coincidències 1)

- incompatible (usada 12.50%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 37)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 42.86%, coincidències 3)

- llibreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- blocs de notes (usada 14.29%, coincidències 1)

- quadern (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordinador portàtil (usada 14.29%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 94.32%, coincidències 83)

- anotacions (usada 4.55%, coincidències 4)

- otes (usada 1.14%, coincidències 1)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 8)

nothing found no s'ha trobat res

- no s'ha trobat res (usada 100.00%, coincidències 4)

nothing selected no hi ha res seleccionat

- no hi ha res seleccionat (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecció buida (usada 25.00%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat res (usada 25.00%, coincidències 1)

notice avís

- avís (usada 85.71%, coincidències 6)

- notificació (usada 14.29%, coincidències 1)

notification notificació

- notificació (usada 100.00%, coincidències 5)

notifications notificacions

- notificacions (usada 100.00%, coincidències 20)

notify notifica

- notifica (usada 100.00%, coincidències 6)

nov nov.

- nov. (usada 66.67%, coincidències 4)

- de nov. (usada 16.67%, coincidències 1)

- nov (usada 16.67%, coincidències 1)

november novembre

- novembre (usada 85.71%, coincidències 12)

- de novembre (usada 14.29%, coincidències 2)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 13)

null nul

- nul (usada 80.00%, coincidències 4)

- null (usada 20.00%, coincidències 1)

num nombre

- nombre (usada 50.00%, coincidències 2)

- núm (usada 25.00%, coincidències 1)

- num (usada 25.00%, coincidències 1)

number nombre

- nombre (usada 84.62%, coincidències 187)

- número (usada 15.38%, coincidències 34)

number format format numèric

- format numèric (usada 83.33%, coincidències 10)

- formats de nombres (usada 8.33%, coincidències 1)

- format del nombre (usada 8.33%, coincidències 1)

number forms símbols numèrics

- símbols numèrics (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de nombres (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 88.89%, coincidències 8)

- el nombre de columnes (usada 11.11%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 9)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 5)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 87.50%, coincidències 7)

- llista amb números (usada 12.50%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 100.00%, coincidències 25)

numbers números

- números (usada 52.38%, coincidències 11)

- nombres (usada 47.62%, coincidències 10)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 6)

numeric numèric

- numèric (usada 92.86%, coincidències 13)

- numèrica (usada 7.14%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 40)

object path camí a l'objecte

- camí a l'objecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- camí d'objecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- camí de l'objecte (usada 25.00%, coincidències 1)

object properties propietats de l'objecte

- propietats de l'objecte (usada 100.00%, coincidències 5)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 22)

oblique obliqua

- obliqua (usada 80.00%, coincidències 4)

- oblic (usada 20.00%, coincidències 1)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 8)

oct oct.

- oct. (usada 66.67%, coincidències 4)

- d'oct. (usada 16.67%, coincidències 1)

- oct (usada 16.67%, coincidències 1)

october octubre

- octubre (usada 85.71%, coincidències 12)

- d'octubre (usada 14.29%, coincidències 2)

odd senar

- senar (usada 100.00%, coincidències 5)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 7)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 12)

off desactivat

- desactivat (usada 53.85%, coincidències 35)

- no (usada 13.85%, coincidències 9)

- desactivada (usada 9.23%, coincidències 6)

- inactiu (usada 7.69%, coincidències 5)

- desactivades (usada 7.69%, coincidències 5)

- off (usada 4.62%, coincidències 3)

- apagat (usada 1.54%, coincidències 1)

- inactiva (usada 1.54%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 77.78%, coincidències 7)

- ofimàtica (usada 22.22%, coincidències 2)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 71.43%, coincidències 15)

- desconnectat (usada 14.29%, coincidències 3)

- apagada (usada 9.52%, coincidències 2)

- sense connexió (usada 4.76%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 84.00%, coincidències 21)

- òfset (usada 12.00%, coincidències 3)

- decalatge (usada 4.00%, coincidències 1)

ogham ogham

- ogham (usada 66.67%, coincidències 4)

- ogàmic (usada 33.33%, coincidències 2)

ok d'acord

- d'acord (usada 94.59%, coincidències 140)

- d\'acord (usada 2.03%, coincidències 3)

- acceptable (usada 1.35%, coincidències 2)

- correcte (usada 1.35%, coincidències 2)

- fet (usada 0.68%, coincidències 1)

okay d'acord

- d'acord (usada 100.00%, coincidències 4)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 5)

old hungarian hongarès antic

- hongarès antic (usada 80.00%, coincidències 4)

- antic hongarès (usada 20.00%, coincidències 1)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 80.00%, coincidències 4)

- italià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

old north arabian àrab del nord antic

- àrab del nord antic (usada 80.00%, coincidències 4)

- antic àrab del nord (usada 20.00%, coincidències 1)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 66.67%, coincidències 6)

- contrasenya anterior (usada 33.33%, coincidències 3)

old permic pèrmic antic

- pèrmic antic (usada 60.00%, coincidències 3)

- permià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

- antic pèrmic (usada 20.00%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old south arabian àrab del sud antic

- àrab del sud antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old turkic turc antic

- turc antic (usada 100.00%, coincidències 5)

older més antic

- més antic (usada 71.43%, coincidències 5)

- més antics (usada 28.57%, coincidències 2)

olive oliva

- oliva (usada 42.86%, coincidències 3)

- verd oliva (usada 28.57%, coincidències 2)

- oliva/verd.oliva (usada 14.29%, coincidències 1)

- oliva|verd.oliva (usada 14.29%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 39.58%, coincidències 19)

- on (usada 10.42%, coincidències 5)

- sí (usada 10.42%, coincidències 5)

- actiu (usada 8.33%, coincidències 4)

- activada (usada 8.33%, coincidències 4)

- el (usada 6.25%, coincidències 3)

- activades (usada 4.17%, coincidències 2)

- a (usada 4.17%, coincidències 2)

- engegat (usada 2.08%, coincidències 1)

- en (usada 2.08%, coincidències 1)

- habilita (usada 2.08%, coincidències 1)

- activa (usada 2.08%, coincidències 1)

on hold en espera

- en espera (usada 100.00%, coincidències 4)

one un

- un (usada 83.33%, coincidències 5)

- una (usada 16.67%, coincidències 1)

one column una columna

- una columna (usada 100.00%, coincidències 4)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

online en línia

- en línia (usada 91.67%, coincidències 11)

- connectat (usada 8.33%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

only només

- només (usada 75.00%, coincidències 3)

- solament (usada 25.00%, coincidències 1)

ontario ontario

- ontario (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 23)

open obre

- obre (usada 94.55%, coincidències 104)

- obert (usada 4.55%, coincidències 5)

- obrir (usada 0.91%, coincidències 1)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open a project obre un projecte

- obre un projecte (usada 100.00%, coincidències 5)

open app obre l'aplicació

- obre l'aplicació (usada 100.00%, coincidències 4)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 60.00%, coincidències 9)

- obre la carpeta contenidora (usada 26.67%, coincidències 4)

- obre la carpeta que el conté (usada 6.67%, coincidències 1)

- obre la carpeta pare (usada 6.67%, coincidències 1)

open directory obre el directori

- obre el directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obre un directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obre la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

open disc obre un disc

- obre un disc (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre el disc (usada 50.00%, coincidències 2)

open document obre un document

- obre un document (usada 75.00%, coincidències 6)

- obre el document (usada 25.00%, coincidències 2)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 63.16%, coincidències 24)

- obre el fitxer (usada 31.58%, coincidències 12)

- obre fitxer (usada 5.26%, coincidències 2)

open folder obre la carpeta

- obre la carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

- obre una carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

open in obre a

- obre a (usada 50.00%, coincidències 3)

- obre amb (usada 33.33%, coincidències 2)

- obrir en (usada 16.67%, coincidències 1)

open in browser obre al navegador

- obre al navegador (usada 66.67%, coincidències 4)

- navega (usada 16.67%, coincidències 1)

- obre en un navegador (usada 16.67%, coincidències 1)

open in editor obre a l'editor

- obre a l'editor (usada 60.00%, coincidències 3)

- obre en l'editor (usada 40.00%, coincidències 2)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 15)

open location obre una ubicació

- obre una ubicació (usada 44.44%, coincidències 4)

- obre la ubicació (usada 44.44%, coincidències 4)

- obre ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

open menu obre el menú

- obre el menú (usada 100.00%, coincidències 12)

open preferences obre les preferències

- obre les preferències (usada 83.33%, coincidències 5)

- obrir les preferències (usada 16.67%, coincidències 1)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 33.33%, coincidències 3)

- obre recents (usada 33.33%, coincidències 3)

- obre'n un recent (usada 22.22%, coincidències 2)

- recents (usada 11.11%, coincidències 1)

open settings obre els paràmetres

- obre els paràmetres (usada 42.86%, coincidències 3)

- obre la configuració (usada 42.86%, coincidències 3)

- obrir la configuració (usada 14.29%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 42.86%, coincidències 3)

- obre l'origen (usada 14.29%, coincidències 1)

- codi font obert (usada 14.29%, coincidències 1)

- programari lliure (usada 14.29%, coincidències 1)

- obre la font (usada 14.29%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 15)

opengl opengl

- opengl (usada 100.00%, coincidències 4)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 9)

operation operació

- operació (usada 100.00%, coincidències 4)

operation canceled operació cancel·lada

- operació cancel·lada (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 25.00%, coincidències 1)

operation cancelled s'ha cancel·lat l'operació

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 50.00%, coincidències 2)

- operació cancel·lada (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'operació s'ha cancel·lat (usada 25.00%, coincidències 1)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 6)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 22)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 12)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optical drive unitat òptica

- unitat òptica (usada 100.00%, coincidències 7)

optimal òptim

- òptim (usada 100.00%, coincidències 15)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 11)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 14)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 8)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 188)

or o

- o (usada 90.91%, coincidències 40)

- or (usada 6.82%, coincidències 3)

- o bé (usada 2.27%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 83.87%, coincidències 26)

- orange (usada 16.13%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 68.18%, coincidències 15)

- ordenació (usada 13.64%, coincidències 3)

- ordena (usada 9.09%, coincidències 2)

- comanda (usada 9.09%, coincidències 2)

order by ordena per

- ordena per (usada 100.00%, coincidències 5)

order received ordre de recepció

- ordre de recepció (usada 83.33%, coincidències 5)

- s'ha rebut la comanda (usada 16.67%, coincidències 1)

ordered ordenada

- ordenada (usada 100.00%, coincidències 4)

ordered list llista ordenada

- llista ordenada (usada 100.00%, coincidències 5)

organization organització

- organització (usada 100.00%, coincidències 30)

organization name nom de l'organització

- nom de l'organització (usada 100.00%, coincidències 4)

organize organitza

- organitza (usada 80.00%, coincidències 4)

- organitzeu (usada 20.00%, coincidències 1)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 21)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 38)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 9)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 17)

original message missatge original

- missatge original (usada 100.00%, coincidències 7)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 22)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 6)

ornamental dingbats dingbats ornamentals

- dingbats ornamentals (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos d'ornament (usada 25.00%, coincidències 1)

- floritures ornamentals (usada 25.00%, coincidències 1)

oromo oromo

- oromo (usada 75.00%, coincidències 3)

- oromo (galla) (usada 25.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 80.00%, coincidències 4)

- sistema operatiu (usada 20.00%, coincidències 1)

osage osage

- osage (usada 100.00%, coincidències 4)

osmanya osmanya

- osmanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanli (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 20.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 81.82%, coincidències 63)

- altre (usada 14.29%, coincidències 11)

- un altre (usada 2.60%, coincidències 2)

- altra (usada 1.30%, coincidències 1)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 12)

other devices altres dispositius

- altres dispositius (usada 100.00%, coincidències 5)

other languages altres llengües

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 80.00%, coincidències 4)

- altres fitxers (usada 20.00%, coincidències 1)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 10)

other settings altres opcions

- altres opcions (usada 60.00%, coincidències 3)

- altres configuracions (usada 40.00%, coincidències 2)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 15)

ounce unça

- unça (usada 100.00%, coincidències 4)

ounces unces

- unces (usada 100.00%, coincidències 4)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 62.50%, coincidències 5)

- no hi ha prou memòria (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha exhaurit la memòria (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha esgotat la memòria (usada 12.50%, coincidències 1)

outbox bústia de sortida

- bústia de sortida (usada 50.00%, coincidències 2)

- safata de sortida (usada 50.00%, coincidències 2)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 8)

outgoing sortint

- sortint (usada 25.00%, coincidències 1)

- enviament (usada 25.00%, coincidències 1)

- sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

- feta (usada 25.00%, coincidències 1)

outgoing call trucada feta

- trucada feta (usada 80.00%, coincidències 4)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 1)

- trucada de sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

outline contorn

- contorn (usada 56.10%, coincidències 23)

- esquema (usada 39.02%, coincidències 16)

- taula de continguts (usada 2.44%, coincidències 1)

- ressegueix (usada 2.44%, coincidències 1)

output sortida

- sortida (usada 95.65%, coincidències 22)

- fitxer de sortida (usada 4.35%, coincidències 1)

output device dispositiu de sortida

- dispositiu de sortida (usada 83.33%, coincidències 5)

- perifèric de sortida (usada 16.67%, coincidències 1)

output devices dispositius de sortida

- dispositius de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 6)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 5)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outset expandir

- expandir (usada 25.00%, coincidències 1)

- expandeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- fora (usada 25.00%, coincidències 1)

- extern (usada 25.00%, coincidències 1)

outside exterior

- exterior (usada 70.00%, coincidències 7)

- fora (usada 30.00%, coincidències 3)

over sobre

- sobre (usada 60.00%, coincidències 3)

- dividit per (usada 20.00%, coincidències 1)

- over (usada 20.00%, coincidències 1)

overlap superposa

- superposa (usada 81.82%, coincidències 9)

- superposició (usada 9.09%, coincidències 1)

- sobreposa (usada 9.09%, coincidències 1)

overlay superposició

- superposició (usada 61.54%, coincidències 8)

- superposa (usada 23.08%, coincidències 3)

- sobreposa (usada 15.38%, coincidències 2)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 87.50%, coincidències 7)

- línia de sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

overview resum

- resum (usada 43.48%, coincidències 10)

- vista general (usada 21.74%, coincidències 5)

- visió general (usada 13.04%, coincidències 3)

- visió de conjunt (usada 4.35%, coincidències 1)

- cop d'ull (usada 4.35%, coincidències 1)

- descripció (usada 4.35%, coincidències 1)

- descripció general (usada 4.35%, coincidències 1)

- vista esquema (usada 4.35%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 91.67%, coincidències 11)

- sobreescriu-lo (usada 8.33%, coincidències 1)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 22)

package paquet

- paquet (usada 83.33%, coincidències 5)

- paquet informàtic (usada 16.67%, coincidències 1)

padding separació

- separació (usada 69.23%, coincidències 9)

- encoixinat (usada 7.69%, coincidències 1)

- encoixinament (usada 7.69%, coincidències 1)

- espaiat (usada 7.69%, coincidències 1)

- vores (usada 7.69%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 72)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 83.33%, coincidències 5)

- fons de pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 17)

page breaks salts de pàgina

- salts de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 66.67%, coincidències 4)

- nombre de pàgines (usada 33.33%, coincidències 2)

page down av pàg

- av pàg (usada 58.33%, coincidències 7)

- pàgina avall (usada 41.67%, coincidències 5)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page height alçada de la pàgina

- alçada de la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- alçària de la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

page layout disposició de la pàgina

- disposició de la pàgina (usada 50.00%, coincidències 4)

- disposició de pàgina (usada 25.00%, coincidències 2)

- disseny de pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

- disseny de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

page not found no s'ha trobat la pàgina

- no s'ha trobat la pàgina (usada 57.14%, coincidències 4)

- pàgina no trobada (usada 42.86%, coincidències 3)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 29)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 9)

page order ordre de pàgines

- ordre de pàgines (usada 50.00%, coincidències 2)

- ordre de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordre de les pàgines (usada 25.00%, coincidències 1)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 95.45%, coincidències 21)

- configuració de pàgina (usada 4.55%, coincidències 1)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 70.59%, coincidències 12)

- estil de la pàgina (usada 29.41%, coincidències 5)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

page up re pàg

- re pàg (usada 66.67%, coincidències 8)

- pàgina amunt (usada 33.33%, coincidències 4)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 84.62%, coincidències 11)

- amplada de pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

- ample de la pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager cercapersones

- cercapersones (usada 41.18%, coincidències 7)

- buscapersones (usada 35.29%, coincidències 6)

- paginador (usada 17.65%, coincidències 3)

- busca (usada 5.88%, coincidències 1)

pages pàgines

- pàgines (usada 98.15%, coincidències 53)

- pages (usada 1.85%, coincidències 1)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 7)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 5)

pagination paginació

- paginació (usada 100.00%, coincidències 7)

pahawh hmong pahawh hmong

- pahawh hmong (usada 100.00%, coincidències 4)

paid pagat

- pagat (usada 75.00%, coincidències 3)

- de pagament (usada 25.00%, coincidències 1)

paint pinta

- pinta (usada 66.67%, coincidències 4)

- dibuix (usada 16.67%, coincidències 1)

- pintura (usada 16.67%, coincidències 1)

paintbrush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 4)

pale cyan blue blau cel pàl·lid

- blau cel pàl·lid (usada 100.00%, coincidències 4)

pale ocean oceà pàl·lid

- oceà pàl·lid (usada 100.00%, coincidències 4)

pale pink rosa pàl·lid

- rosa pàl·lid (usada 100.00%, coincidències 4)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 14)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 4)

palmyrene palmyrene

- palmyrene (usada 40.00%, coincidències 2)

- arameu de palmira (usada 20.00%, coincidències 1)

- palmira (usada 20.00%, coincidències 1)

- palmirè (usada 20.00%, coincidències 1)

panels panells

- panells (usada 55.56%, coincidències 5)

- quadres (usada 33.33%, coincidències 3)

- taulers (usada 11.11%, coincidències 1)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 5)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 100.00%, coincidències 10)

paper source font del paper

- font del paper (usada 100.00%, coincidències 6)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 6)

par paritat

- paritat (usada 75.00%, coincidències 3)

- par (reflector parabòlic aluminitzat) (usada 25.00%, coincidències 1)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 48)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 66.67%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 33.33%, coincidències 3)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 11)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 18)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallel port port paral·lel

- port paral·lel (usada 75.00%, coincidències 3)

- port en paral·lel (usada 25.00%, coincidències 1)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 9)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 92)

parent pare

- pare (usada 70.00%, coincidències 7)

- mare (usada 10.00%, coincidències 1)

- associa amb un pare (usada 10.00%, coincidències 1)

- pare/mare (usada 10.00%, coincidències 1)

parent category categoria mare

- categoria mare (usada 60.00%, coincidències 3)

- categoria pare (usada 40.00%, coincidències 2)

parents pares

- pares (usada 75.00%, coincidències 3)

- principals (usada 25.00%, coincidències 1)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 6)

partitioning particionat

- particionat (usada 50.00%, coincidències 2)

- particionatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'estan fent les particions (usada 25.00%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 5)

pashto paixtu

- paixtu (usada 75.00%, coincidències 3)

- paixtú (usada 25.00%, coincidències 1)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 10)

passthrough passthrough

- passthrough (usada 50.00%, coincidències 2)

- traspàs (usada 25.00%, coincidències 1)

- pas directe (passthrough) (usada 25.00%, coincidències 1)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 114)

password protected protegit amb contrasenya

- protegit amb contrasenya (usada 50.00%, coincidències 2)

- protegida amb contrasenya (usada 50.00%, coincidències 2)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 70.00%, coincidències 7)

- cal la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- es requereix la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- es requereix una contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

password reset reinicialització de la contrasenya

- reinicialització de la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- restableix la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- recuperació de la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- reinici de la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 12)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 56)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 88.24%, coincidències 15)

- enganxa especial (usada 5.88%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 5.88%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

path camí

- camí (usada 91.84%, coincidències 45)

- ruta (usada 8.16%, coincidències 4)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 12)

pattern patró

- patró (usada 97.06%, coincidències 33)

- patróltc.rule.show.java.rule=[regla en java] (usada 2.94%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 10)

pau cin hau pau cin hau

- pau cin hau (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 75.00%, coincidències 27)

- posa en pausa (usada 11.11%, coincidències 4)

- fes una pausa (usada 8.33%, coincidències 3)

- en pausa (usada 5.56%, coincidències 2)

pause all fes una pausa de tot

- fes una pausa de tot (usada 50.00%, coincidències 2)

- detén-ho tot (usada 50.00%, coincidències 2)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 61.90%, coincidències 13)

- pausat (usada 23.81%, coincidències 5)

- pausa (usada 4.76%, coincidències 1)

- pausada (usada 4.76%, coincidències 1)

- aturat (usada 4.76%, coincidències 1)

payment method mètode de pagament

- mètode de pagament (usada 80.00%, coincidències 4)

- forma de pagament (usada 20.00%, coincidències 1)

payments pagaments

- pagaments (usada 100.00%, coincidències 6)

pb pb

- pb (usada 100.00%, coincidències 7)

pc pc

- pc (usada 50.00%, coincidències 2)

- ordinador (usada 25.00%, coincidències 1)

- pica (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordinador personal (usada 0.00%, coincidències 0)

- personatge jugador (usada 0.00%, coincidències 0)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 9)

pdf files fitxers pdf

- fitxers pdf (usada 100.00%, coincidències 4)

pdf version versió del pdf

- versió del pdf (usada 50.00%, coincidències 2)

- versió pdf (usada 25.00%, coincidències 1)

- versió de pdf (usada 25.00%, coincidències 1)

pen bolígraf

- bolígraf (usada 37.50%, coincidències 3)

- llapis (usada 37.50%, coincidències 3)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 2)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 10)

pending pendent

- pendent (usada 100.00%, coincidències 19)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

people gent

- gent (usada 71.43%, coincidències 5)

- persones (usada 14.29%, coincidències 1)

- d'altri (usada 14.29%, coincidències 1)

per page per pàgina

- per pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

percent percentatge

- percentatge (usada 91.67%, coincidències 22)

- per cent (usada 8.33%, coincidències 2)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 10)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 10)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 7)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 12)

period període

- període (usada 89.47%, coincidències 17)

- punt (usada 10.53%, coincidències 2)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 5)

permission permís

- permís (usada 100.00%, coincidències 4)

permission denied permís denegat

- permís denegat (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'ha denegat el permís (usada 50.00%, coincidències 4)

permissions permisos

- permisos (usada 95.83%, coincidències 23)

- permissos (usada 4.17%, coincidències 1)

persian persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 13)

person persona

- persona (usada 80.00%, coincidències 4)

- atleta (usada 20.00%, coincidències 1)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 9)

personal details dades personals

- dades personals (usada 37.50%, coincidències 3)

- detalls personals (usada 37.50%, coincidències 3)

- informació personal (usada 25.00%, coincidències 2)

personalize personalitza

- personalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 11)

peru perú

- perú (usada 57.14%, coincidències 4)

- peru (usada 28.57%, coincidències 2)

- marró perú (usada 14.29%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 80.00%, coincidències 4)

- phagspa (usada 20.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 4)

phi fi

- fi (usada 77.78%, coincidències 7)

- phi (usada 22.22%, coincidències 2)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 5)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 19)

phone number número de telèfon

- número de telèfon (usada 94.44%, coincidències 17)

- telèfon (usada 5.56%, coincidències 1)

phone numbers números de telèfon

- números de telèfon (usada 100.00%, coincidències 6)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 50.00%, coincidències 2)

- extensions fonètiques suplementàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 90.91%, coincidències 30)

- fotografia (usada 9.09%, coincidències 3)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 95.00%, coincidències 19)

- fotografies (usada 5.00%, coincidències 1)

physics física

- física (usada 100.00%, coincidències 4)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 10)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 4)

pib pib

- pib (usada 100.00%, coincidències 4)

pica pica

- pica (usada 90.00%, coincidències 9)

- piques (usada 10.00%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 13)

picture-in-picture imatge sobre imatge

- imatge sobre imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

pictures imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 4)

pie pastís

- pastís (usada 20.00%, coincidències 1)

- diagrames de sectors (usada 20.00%, coincidències 1)

- tarta (usada 20.00%, coincidències 1)

- diagrama de sectors (usada 20.00%, coincidències 1)

- circular (usada 20.00%, coincidències 1)

pin fixa

- fixa (usada 55.00%, coincidències 11)

- pin (usada 20.00%, coincidències 4)

- clava (usada 10.00%, coincidències 2)

- codi postal (pin) (usada 10.00%, coincidències 2)

- ancora (usada 5.00%, coincidències 1)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

pin tab fixa la pestanya

- fixa la pestanya (usada 100.00%, coincidències 4)

pin to toolbar fixa a la barra de tasques

- fixa a la barra de tasques (usada 50.00%, coincidències 2)

- fixa a la barra d'eines (usada 50.00%, coincidències 2)

pinch pessic

- pessic (usada 50.00%, coincidències 2)

- pessigada (usada 25.00%, coincidències 1)

- punxada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pinçar (usada 0.00%, coincidències 0)

pineapple pinya

- pinya (usada 75.00%, coincidències 3)

- ananàs (usada 25.00%, coincidències 1)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 12)

pitch to

- to (usada 40.00%, coincidències 2)

- velocitat (usada 20.00%, coincidències 1)

- freqüència (usada 20.00%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 7)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 21)

place lloc

- lloc (usada 80.00%, coincidències 4)

- emplaçament (usada 20.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 80.00%, coincidències 8)

- text variable (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcador de posició (usada 10.00%, coincidències 1)

placeholders espais reservats

- espais reservats (usada 50.00%, coincidències 2)

- texts variables (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcadors (usada 25.00%, coincidències 1)

placement emplaçament

- emplaçament (usada 36.36%, coincidències 4)

- ubicació (usada 36.36%, coincidències 4)

- posicionament (usada 18.18%, coincidències 2)

- posició (usada 9.09%, coincidències 1)

places xifres

- xifres (usada 81.82%, coincidències 9)

- llocs (usada 18.18%, coincidències 2)

plain pla

- pla (usada 66.67%, coincidències 6)

- simple (usada 22.22%, coincidències 2)

- text pla (usada 11.11%, coincidències 1)

plain text text sense format

- text sense format (usada 53.33%, coincidències 8)

- text net (usada 20.00%, coincidències 3)

- text pla (usada 13.33%, coincidències 2)

- text (usada 6.67%, coincidències 1)

- text simple (usada 6.67%, coincidències 1)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 4)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 8)

play reprodueix

- reprodueix (usada 100.00%, coincidències 35)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play / pause reprodueix / pausa

- reprodueix / pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reprodueix/pausa (usada 25.00%, coincidències 1)

- reprodueix / fes una pausa (usada 25.00%, coincidències 1)

play a sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 100.00%, coincidències 4)

play count compte de reproducció

- compte de reproducció (usada 33.33%, coincidències 2)

- reproduccions (usada 33.33%, coincidències 2)

- nombre de reproduccions (usada 16.67%, coincidències 1)

- comptador (usada 16.67%, coincidències 1)

play file reprodueix el fitxer

- reprodueix el fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- reprodueix un fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 62.50%, coincidències 5)

- avís sonor (usada 12.50%, coincidències 1)

- reprodueix so (usada 12.50%, coincidències 1)

- reprodueix el so (usada 12.50%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 66.67%, coincidències 8)

- reprodueix (usada 33.33%, coincidències 4)

playback speed velocitat de reproducció

- velocitat de reproducció (usada 60.00%, coincidències 3)

- velocitat de la reproducció (usada 20.00%, coincidències 1)

- velocitat (usada 20.00%, coincidències 1)

playing s'està reproduint

- s'està reproduint (usada 42.86%, coincidències 3)

- reproduint (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està jugant (usada 14.29%, coincidències 1)

- està jugant (usada 14.29%, coincidències 1)

playing a game està jugant

- està jugant (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està jugant a un joc (usada 20.00%, coincidències 1)

- jugar una partida (usada 20.00%, coincidències 1)

- jugant a un joc (usada 20.00%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 6)

playlists llistes de reproducció

- llistes de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

please try again. torneu-ho a provar.

- torneu-ho a provar. (usada 50.00%, coincidències 2)

- si us plau torneu a intentar-ho. (usada 25.00%, coincidències 1)

- intenteu-ho de nou. (usada 25.00%, coincidències 1)

please wait espereu

- espereu (usada 75.00%, coincidències 15)

- espereu si us plau (usada 15.00%, coincidències 3)

- si us plau espereu (usada 10.00%, coincidències 2)

plot dibuix

- dibuix (usada 33.33%, coincidències 2)

- traça (usada 33.33%, coincidències 2)

- dibuixa (usada 16.67%, coincidències 1)

- gràfic (usada 16.67%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 4)

plugin connector

- connector (usada 57.14%, coincidències 4)

- extensió (usada 42.86%, coincidències 3)

plugins connectors

- connectors (usada 68.75%, coincidències 11)

- extensions (usada 25.00%, coincidències 4)

- complements (usada 6.25%, coincidències 1)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 4)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 6)

pm pm

- pm (usada 70.00%, coincidències 7)

- p. m. (usada 20.00%, coincidències 2)

- mp (usada 10.00%, coincidències 1)

pmt pmt

- pmt (usada 85.71%, coincidències 6)

- pp (usada 14.29%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 6)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 5)

podcast podcast

- podcast (usada 80.00%, coincidències 4)

- pòdcast (usada 20.00%, coincidències 1)

point punt

- punt (usada 88.24%, coincidències 15)

- omnidireccional (usada 5.88%, coincidències 1)

- punts (usada 5.88%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer punter

- punter (usada 50.00%, coincidències 3)

- busca (usada 50.00%, coincidències 3)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 19)

poisson poisson

- poisson (usada 100.00%, coincidències 5)

polar polar

- polar (usada 100.00%, coincidències 4)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 4)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 6)

polish polonès

- polonès (usada 93.33%, coincidències 14)

- poleix (usada 6.67%, coincidències 1)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 19)

polynomial polinòmica

- polinòmica (usada 100.00%, coincidències 4)

pop pop

- pop (usada 83.33%, coincidències 5)

- treu de la pila (usada 16.67%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

popular popular

- popular (usada 50.00%, coincidències 3)

- populars (usada 50.00%, coincidències 3)

popular tags etiquetes populars

- etiquetes populars (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiquetes més comunes (usada 25.00%, coincidències 1)

popup menu menú emergent

- menú emergent (usada 100.00%, coincidències 4)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 34)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port forwarding reenviament de ports

- reenviament de ports (usada 100.00%, coincidències 7)

port number número de port

- número de port (usada 100.00%, coincidències 13)

portable document format format de document portable

- format de document portable (usada 75.00%, coincidències 3)

- pdf (format de document portàtil) (usada 25.00%, coincidències 1)

portfolio dossier

- dossier (usada 50.00%, coincidències 3)

- portafolis (usada 16.67%, coincidències 1)

- carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

- portfoli (usada 16.67%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 93.55%, coincidències 29)

- retrat (usada 6.45%, coincidències 2)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 5)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 100.00%, coincidències 12)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 8)

position posició

- posició (usada 96.55%, coincidències 112)

- càrrec (usada 2.59%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.86%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 10)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 10)

positioning posició

- posició (usada 60.00%, coincidències 3)

- posicionament (usada 40.00%, coincidències 2)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 8)

post entrada

- entrada (usada 50.00%, coincidències 6)

- publicació (usada 16.67%, coincidències 2)

- publica (usada 16.67%, coincidències 2)

- enviament (usada 8.33%, coincidències 1)

- envia (usada 8.33%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

post comment comentari de l'entrada

- comentari de l'entrada (usada 40.00%, coincidències 2)

- publica el comentari (usada 20.00%, coincidències 1)

- comentari d'entrada (usada 20.00%, coincidències 1)

- envia un comentari (usada 20.00%, coincidències 1)

post content contingut de l'entrada

- contingut de l'entrada (usada 100.00%, coincidències 4)

post type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 66.67%, coincidències 4)

- tipus d'entrada (usada 33.33%, coincidències 2)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 10)

postcode codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 4)

posterize posteritza

- posteritza (usada 37.50%, coincidències 3)

- redueix la gamma de colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 25.00%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 80.00%, coincidències 8)

- publicacions (usada 20.00%, coincidències 2)

posts list llista d'entrades

- llista d'entrades (usada 100.00%, coincidències 4)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 7)

potato patata

- patata (usada 100.00%, coincidències 4)

pound lliura

- lliura (usada 100.00%, coincidències 4)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

pounds lliures

- lliures (usada 100.00%, coincidències 5)

power potència

- potència (usada 53.33%, coincidències 8)

- energia (usada 26.67%, coincidències 4)

- potencia (usada 13.33%, coincidències 2)

- potencial (usada 6.67%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 75.00%, coincidències 9)

- apagada (usada 8.33%, coincidències 1)

- tanca (usada 8.33%, coincidències 1)

- apagar (usada 8.33%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 5)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 6)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 78)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 27)

preformatted preformatat

- preformatat (usada 75.00%, coincidències 3)

- etiqueta pre (usada 25.00%, coincidències 1)

preformatted text text preformatat

- text preformatat (usada 100.00%, coincidències 5)

preload precàrrega

- precàrrega (usada 75.00%, coincidències 3)

- precarrega (usada 25.00%, coincidències 1)

premium prèmium

- prèmium (usada 60.00%, coincidències 3)

- premium (usada 40.00%, coincidències 2)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 100.00%, coincidències 7)

present present

- present (usada 100.00%, coincidències 6)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 18)

presentation mode mode de presentació

- mode de presentació (usada 100.00%, coincidències 4)

preserve conserva

- conserva (usada 60.00%, coincidències 3)

- preserva (usada 40.00%, coincidències 2)

preset valors predefinits

- valors predefinits (usada 33.33%, coincidències 2)

- preajusta (usada 16.67%, coincidències 1)

- valor predefinit (usada 16.67%, coincidències 1)

- predefineix (usada 16.67%, coincidències 1)

- predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

preset name nom dels valors predefinits

- nom dels valors predefinits (usada 50.00%, coincidències 2)

- nom de la combinació predefinida (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de la preselecció (usada 25.00%, coincidències 1)

presets valors predefinits

- valors predefinits (usada 30.77%, coincidències 4)

- predefinits (usada 23.08%, coincidències 3)

- predefinicions (usada 23.08%, coincidències 3)

- preconfiguracions (usada 7.69%, coincidències 1)

- preseleccions (usada 7.69%, coincidències 1)

- preestablerts (usada 7.69%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 83.33%, coincidències 5)

- premeu (usada 16.67%, coincidències 1)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 75.00%, coincidències 3)

- premuda (usada 25.00%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 8)

prev anterior

- anterior (usada 87.50%, coincidències 7)

- enrere (usada 12.50%, coincidències 1)

preview previsualització

- previsualització (usada 57.41%, coincidències 62)

- previsualitza (usada 30.56%, coincidències 33)

- vista prèvia (usada 11.11%, coincidències 12)

- visualització prèvia (usada 0.93%, coincidències 1)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

preview mode mode previsualitza

- mode previsualitza (usada 50.00%, coincidències 2)

- previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- mode de previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

preview size mida de la previsualització

- mida de la previsualització (usada 60.00%, coincidències 3)

- mida de previsualització (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida de la vista prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous anterior

- anterior (usada 86.36%, coincidències 38)

- enrere (usada 11.36%, coincidències 5)

- previ (usada 2.27%, coincidències 1)

previous day dia anterior

- dia anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 83.33%, coincidències 5)

- imatge prèvia (usada 16.67%, coincidències 1)

previous link enllaç anterior

- enllaç anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

previous message missatge anterior

- missatge anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 10)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 100.00%, coincidències 29)

previous post entrada anterior

- entrada anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

previous week setmana anterior

- setmana anterior (usada 100.00%, coincidències 7)

previous year any anterior

- any anterior (usada 100.00%, coincidències 6)

price preu

- preu (usada 92.86%, coincidències 13)

- price (usada 7.14%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 45.45%, coincidències 5)

- primari (usada 27.27%, coincidències 3)

- principal (usada 27.27%, coincidències 3)

primary email adreça electrònica principal

- adreça electrònica principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreça principal (usada 25.00%, coincidències 1)

primary key clau primària

- clau primària (usada 87.50%, coincidències 7)

- clau principal (usada 12.50%, coincidències 1)

principal principal

- principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- capital (usada 25.00%, coincidències 1)

print imprimeix

- imprimeix (usada 95.88%, coincidències 93)

- impressió (usada 2.06%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.03%, coincidències 1)

- imprimir impressió imprimeix (usada 1.03%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 5)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 100.00%, coincidències 4)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 59.38%, coincidències 19)

- exemple d'impressió (usada 21.88%, coincidències 7)

- previsualitza la impressió (usada 12.50%, coincidències 4)

- previsualització de la impressió (usada 6.25%, coincidències 2)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 55.56%, coincidències 5)

- interval d'impressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- rang d'impressió (usada 11.11%, coincidències 1)

print selection imprimeix la selecció

- imprimeix la selecció (usada 100.00%, coincidències 4)

print this message imprimeix aquest missatge

- imprimeix aquest missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 83.33%, coincidències 5)

- impressió en un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 22)

printer options opcions de la impressora

- opcions de la impressora (usada 100.00%, coincidències 4)

printing impressió

- impressió (usada 58.82%, coincidències 10)

- s'està imprimint (usada 41.18%, coincidències 7)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 37)

privacy privadesa

- privadesa (usada 90.00%, coincidències 18)

- privacitat (usada 10.00%, coincidències 2)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 90.00%, coincidències 18)

- política de privacitat (usada 10.00%, coincidències 2)

private privat

- privat (usada 61.90%, coincidències 13)

- privada (usada 23.81%, coincidències 5)

- privades (usada 9.52%, coincidències 2)

- grup privat (usada 4.76%, coincidències 1)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 100.00%, coincidències 5)

private data dades privades

- dades privades (usada 100.00%, coincidències 4)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

problems problemes

- problemes (usada 100.00%, coincidències 4)

proceed continua

- continua (usada 90.00%, coincidències 9)

- procedeix (usada 10.00%, coincidències 1)

process procés

- procés (usada 85.71%, coincidències 6)

- processar (usada 14.29%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 76.47%, coincidències 13)

- en procés (usada 11.76%, coincidències 2)

- processant (usada 5.88%, coincidències 1)

- processament (usada 5.88%, coincidències 1)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 5)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 7)

product producte

- producte (usada 96.00%, coincidències 24)

- product (usada 4.00%, coincidències 1)

product id id del producte

- id del producte (usada 80.00%, coincidències 4)

- id. del producte (usada 20.00%, coincidències 1)

product name nom del producte

- nom del producte (usada 100.00%, coincidències 4)

products productes

- productes (usada 100.00%, coincidències 7)

profile perfil

- perfil (usada 96.67%, coincidències 29)

- profile (usada 3.33%, coincidències 1)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 90.00%, coincidències 9)

- nom de perfil (usada 10.00%, coincidències 1)

profile photos fotos de perfil

- fotos de perfil (usada 71.43%, coincidències 5)

- fotos de perfils (usada 14.29%, coincidències 1)

- avatars (usada 14.29%, coincidències 1)

profiler analitzador de rendiment

- analitzador de rendiment (usada 85.71%, coincidències 6)

- generador de perfils (usada 14.29%, coincidències 1)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 7)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 9)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 87.50%, coincidències 14)

- en curs (usada 6.25%, coincidències 1)

- avenç (usada 6.25%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 100.00%, coincidències 9)

progressive progressiu

- progressiu (usada 100.00%, coincidències 4)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 13)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 4)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 6)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 157)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 12)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 9)

protect protegeix

- protegeix (usada 100.00%, coincidències 11)

protected protegit

- protegit (usada 100.00%, coincidències 5)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 6)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 14)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 88.89%, coincidències 8)

- preveidor (usada 11.11%, coincidències 1)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 10)

proxy settings paràmetres del servidor intermediari

- paràmetres del servidor intermediari (usada 60.00%, coincidències 3)

- configuració del servidor intermediari (usada 40.00%, coincidències 2)

psalter pahlavi psalter pahlavi

- psalter pahlavi (usada 50.00%, coincidències 2)

- inscripcions pahlavi (usada 25.00%, coincidències 1)

- pahlavi de salteri (usada 25.00%, coincidències 1)

psi psi

- psi (usada 100.00%, coincidències 5)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 11)

public públic

- públic (usada 76.92%, coincidències 10)

- pública (usada 23.08%, coincidències 3)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 9)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 15)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicada

- publicada (usada 80.00%, coincidències 4)

- publicat (usada 20.00%, coincidències 1)

publisher editor

- editor (usada 85.71%, coincidències 12)

- editorial (usada 14.29%, coincidències 2)

publishing s'està publicant

- s'està publicant (usada 60.00%, coincidències 3)

- autoedició (usada 20.00%, coincidències 1)

- publicació (usada 20.00%, coincidències 1)

punctuation puntuació

- puntuació (usada 100.00%, coincidències 5)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 100.00%, coincidències 8)

purple porpra

- porpra (usada 68.75%, coincidències 11)

- violeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- porpra/púrpura (usada 6.25%, coincidències 1)

- porpra|púrpura (usada 6.25%, coincidències 1)

- lila (usada 6.25%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu (usada 20.00%, coincidències 1)

push button botó per a prémer

- botó per a prémer (usada 28.57%, coincidències 2)

- botó de pulsació (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó per prémer (usada 14.29%, coincidències 1)

- pulsador (usada 14.29%, coincidències 1)

- polsador (usada 14.29%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 15)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 7)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 5)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 7)

python console consola python

- consola python (usada 66.67%, coincidències 4)

- consola de python (usada 33.33%, coincidències 2)

qr code codi qr

- codi qr (usada 100.00%, coincidències 5)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 18)

quality checks comprovacions de qualitat

- comprovacions de qualitat (usada 50.00%, coincidències 2)

- controls de qualitat (usada 50.00%, coincidències 2)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 8)

quarter trimestre

- trimestre (usada 100.00%, coincidències 4)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 12)

question pregunta

- pregunta (usada 94.12%, coincidències 16)

- interrogant (usada 5.88%, coincidències 1)

queue cua

- cua (usada 85.71%, coincidències 6)

- posa a la cua (usada 14.29%, coincidències 1)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 8)

quit surt

- surt (usada 97.78%, coincidències 44)

- tanca (usada 2.22%, coincidències 1)

quit without saving surt sense desar

- surt sense desar (usada 100.00%, coincidències 4)

quotation citació

- citació (usada 80.00%, coincidències 4)

- cita (usada 20.00%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 80.00%, coincidències 8)

- citació (usada 20.00%, coincidències 2)

race cursa

- cursa (usada 100.00%, coincidències 4)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 12)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 5)

radians radians

- radians (usada 100.00%, coincidències 5)

radio ràdio

- ràdio (usada 42.86%, coincidències 3)

- opció (usada 28.57%, coincidències 2)

- botó d'opció (usada 14.29%, coincidències 1)

- wi-fi (usada 14.29%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 80.00%, coincidències 8)

- botó radial (usada 10.00%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 10.00%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 100.00%, coincidències 19)

rainbow arc de sant martí

- arc de sant martí (usada 75.00%, coincidències 3)

- iris (usada 25.00%, coincidències 1)

raise puja

- puja (usada 60.00%, coincidències 3)

- apuja (usada 20.00%, coincidències 1)

- relleu (usada 20.00%, coincidències 1)

raise layer puja la capa

- puja la capa (usada 66.67%, coincidències 4)

- apuja la capa (usada 33.33%, coincidències 2)

ram ram

- ram (usada 75.00%, coincidències 3)

- moltó (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

random aleatori

- aleatori (usada 85.71%, coincidències 12)

- aleatòria (usada 7.14%, coincidències 1)

- a l'atzar (usada 7.14%, coincidències 1)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)