Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#div/0! #div/0!

- #div/0! (usada 100.00%, coincidències 4)

#n/a #n/d

- #n/d (usada 87.50%, coincidències 7)

- #n/a (usada 12.50%, coincidències 1)

#ref! #ref!

- #ref! (usada 100.00%, coincidències 4)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 5)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 85.71%, coincidències 6)

- (predeterminat) (usada 14.29%, coincidències 1)

(edit) (edita)

- (edita) (usada 100.00%, coincidències 4)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 100.00%, coincidències 4)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.44%, coincidències 17)

- (sense) (usada 5.56%, coincidències 1)

(optional) (opcional)

- (opcional) (usada 100.00%, coincidències 4)

(required) (necessari)

- (necessari) (usada 50.00%, coincidències 2)

- (obligatori) (usada 50.00%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 7)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 9)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 10)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 9)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 7)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 6)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 7)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 5)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 16)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

3d acceleration acceleració 3d

- acceleració 3d (usada 100.00%, coincidències 4)

3d view visualització 3d

- visualització 3d (usada 100.00%, coincidències 4)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 9)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 12)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 100.00%, coincidències 5)

a0 a0

- a0 (usada 85.71%, coincidències 6)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 14.29%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 8)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 4)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 6)

a3 a3

- a3 (usada 88.89%, coincidències 8)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 11.11%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.91%, coincidències 10)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 9.09%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 7)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 4)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 4)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 4)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 66.67%, coincidències 4)

- abreviació (usada 33.33%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 64.29%, coincidències 9)

- atura-ho (usada 14.29%, coincidències 2)

- anul·la (usada 7.14%, coincidències 1)

- interrupció (usada 7.14%, coincidències 1)

- avorta (usada 7.14%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interrompuda

- interrompuda (usada 50.00%, coincidències 2)

- avortat (usada 25.00%, coincidències 1)

- interromput (usada 25.00%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 94.29%, coincidències 33)

- sobre (usada 2.86%, coincidències 1)

- informació (usada 2.86%, coincidències 1)

about qt quant al qt

- quant al qt (usada 50.00%, coincidències 2)

- quant a qt (usada 25.00%, coincidències 1)

- sobre qt (usada 25.00%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 50.00%, coincidències 4)

- superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- damunt (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor absolut (usada 14.29%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 100.00%, coincidències 4)

absolute colorimetric colorimètric absolut

- colorimètric absolut (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color absoluta (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 16.67%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 4)

abstract resum

- resum (usada 80.00%, coincidències 4)

- abstracte (usada 20.00%, coincidències 1)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 9)

accept accepta

- accepta (usada 84.85%, coincidències 28)

- d'acord (usada 9.09%, coincidències 3)

- acceptada (usada 3.03%, coincidències 1)

- acceptar (usada 3.03%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 83.33%, coincidències 5)

- accepta'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

accepted acceptat

- acceptat (usada 50.00%, coincidències 4)

- acceptada (usada 50.00%, coincidències 4)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 4)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied s'ha denegat l'accés

- s'ha denegat l'accés (usada 57.14%, coincidències 4)

- accés denegat (usada 42.86%, coincidències 3)

access granted accés permès

- accés permès (usada 50.00%, coincidències 2)

- condeixi l'accés (usada 25.00%, coincidències 1)

- accés concedit (usada 25.00%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 10)

account compte

- compte (usada 96.88%, coincidències 31)

- comptes (usada 3.12%, coincidències 1)

account details detalls del compte

- detalls del compte (usada 100.00%, coincidències 4)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- informació de compte (usada 25.00%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 71.43%, coincidències 10)

- configuració del compte (usada 14.29%, coincidències 2)

- ajusts dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 14)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 4)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 58)

action group grup de l'acció

- grup de l'acció (usada 50.00%, coincidències 2)

- grup d'accions (usada 50.00%, coincidències 2)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 25)

activate activa

- activa (usada 94.44%, coincidències 17)

- activate (usada 5.56%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 80.00%, coincidències 4)

- activada (usada 20.00%, coincidències 1)

active actiu

- actiu (usada 73.68%, coincidències 28)

- activa (usada 26.32%, coincidències 10)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 75.00%, coincidències 3)

- connectors actius (usada 25.00%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 4)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 6)

activity activitat

- activitat (usada 88.89%, coincidències 8)

- activitats (usada 11.11%, coincidències 1)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 11)

adapter adaptador

- adaptador (usada 100.00%, coincidències 4)

- caixa d'adaptació (usada 0.00%, coincidències 0)

- targeta (usada 0.00%, coincidències 0)

adaptive adaptable

- adaptable (usada 50.00%, coincidències 2)

- adaptativa (usada 50.00%, coincidències 2)

add afegeix

- afegeix (usada 97.37%, coincidències 148)

- suma (usada 1.32%, coincidències 2)

- add (usada 0.66%, coincidències 1)

- sum (usada 0.66%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix compte (usada 25.00%, coincidències 1)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix un fitxer adjunt (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix adjunció (usada 11.11%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 7)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 43.75%, coincidències 7)

- afegeix un marcador (usada 12.50%, coincidències 2)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir comentari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 12.50%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegir una condició (usada 14.29%, coincidències 1)

add contact afegiu un contacte

- afegiu un contacte (usada 44.44%, coincidències 4)

- afegeix un contacte (usada 33.33%, coincidències 3)

- afegeix contacte (usada 11.11%, coincidències 1)

- afegeix als contactes (usada 11.11%, coincidències 1)

add exception afegeix una excepció

- afegeix una excepció (usada 100.00%, coincidències 4)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix el camp (usada 14.29%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 90.00%, coincidències 9)

- afegiu fitxers (usada 10.00%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 20.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 100.00%, coincidències 8)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 63.64%, coincidències 7)

- afegeix imatge (usada 27.27%, coincidències 3)

- afegir imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 100.00%, coincidències 8)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 66.67%, coincidències 4)

- afegeix llengua (usada 16.67%, coincidències 1)

- afegeix un idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix capa (usada 33.33%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 78.95%, coincidències 15)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegir un de nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix nou (usada 5.26%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 100.00%, coincidències 4)

add new tag afegeix una nova etiqueta

- afegeix una nova etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix una etiqueta nova (usada 25.00%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 7)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 100.00%, coincidències 9)

add tab afegeix una pestanya

- afegeix una pestanya (usada 100.00%, coincidències 4)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 6)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 81.82%, coincidències 9)

- afegiu etiquetes (usada 18.18%, coincidències 2)

add title afegeix títol

- afegeix títol (usada 100.00%, coincidències 4)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix als marcadors (usada 42.86%, coincidències 3)

add to collection afegeix a la col·lecció

- afegeix a la col·lecció (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix a una col·lecció (usada 25.00%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 11)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir als preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix a les preferides (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 9.09%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 4)

add to queue afegeix a la cua

- afegeix a la cua (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix a la cua de reproducció (usada 20.00%, coincidències 1)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 100.00%, coincidències 6)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix usuari (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix (usada 11.11%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 25.00%, coincidències 1)

add-ons complements

- complements (usada 100.00%, coincidències 12)

added afegit

- afegit (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'ha afegit (usada 28.57%, coincidències 2)

- afegida (usada 14.29%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegint (usada 25.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 8)

additional options opcions addicionals

- opcions addicionals (usada 100.00%, coincidències 7)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 100.00%, coincidències 6)

additions addicions

- addicions (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegits (usada 25.00%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.11%, coincidències 52)

- direcció (usada 1.89%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 23)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book source font de la llibreta d'adreces

- font de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 7)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 13)

adjust ajusta

- ajusta (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajustar (usada 14.29%, coincidències 1)

- ajust (usada 14.29%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 50.00%, coincidències 4)

- administració (usada 25.00%, coincidències 2)

- administra (usada 12.50%, coincidències 1)

- admin (usada 12.50%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 4)

administrator administrador

- administrador (usada 83.33%, coincidències 5)

- administrador/a (usada 16.67%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 75.00%, coincidències 3)

- contrasenya d'administrador (usada 25.00%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 91.67%, coincidències 33)

- avançades (usada 5.56%, coincidències 2)

- opcions avançades (usada 2.78%, coincidències 1)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 19)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 8)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 4)

advanced settings paràmetres avançats

- paràmetres avançats (usada 50.00%, coincidències 5)

- configuració avançada (usada 40.00%, coincidències 4)

- opcions avançades (usada 10.00%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 10)

after després

- després (usada 88.10%, coincidències 37)

- després de (usada 11.90%, coincidències 5)

age edat

- edat (usada 75.00%, coincidències 3)

- vella (usada 25.00%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 100.00%, coincidències 4)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 9)

ahom ahom

- ahom (usada 100.00%, coincidències 4)

airbrush aerògraf

- aerògraf (usada 100.00%, coincidències 4)

akan àkan

- àkan (usada 75.00%, coincidències 3)

- akan (usada 25.00%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 11)

album àlbum

- àlbum (usada 88.89%, coincidències 8)

- album (usada 11.11%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 85.71%, coincidències 6)

- artista d'àlbum (usada 14.29%, coincidències 1)

alchemical symbols símbols d'alquímia

- símbols d'alquímia (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols químics (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols alquímics (usada 25.00%, coincidències 1)

alert alerta

- alerta (usada 88.89%, coincidències 8)

- avís (usada 11.11%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 6)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 71.43%, coincidències 5)

- algoritme (usada 28.57%, coincidències 2)

alias àlies

- àlies (usada 89.47%, coincidències 17)

- sobrenom (usada 10.53%, coincidències 2)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 4)

align alineació

- alineació (usada 55.56%, coincidències 5)

- alinea (usada 44.44%, coincidències 4)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea avall

- alinea avall (usada 25.00%, coincidències 2)

- alineació inferior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 12.50%, coincidències 1)

align center alinea al centre

- alinea al centre (usada 42.86%, coincidències 3)

- alineació al centre (usada 42.86%, coincidències 3)

- alineació centrada (usada 14.29%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 76.19%, coincidències 16)

- alineació a l'esquerra (usada 14.29%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 9.52%, coincidències 2)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 78.26%, coincidències 18)

- alineació a la dreta (usada 13.04%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 8.70%, coincidències 2)

align top alinea amunt

- alinea amunt (usada 25.00%, coincidències 2)

- alineació superior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 100.00%, coincidències 66)

all tot

- tot (usada 61.11%, coincidències 55)

- tots (usada 25.56%, coincidències 23)

- totes (usada 12.22%, coincidències 11)

- tothom (usada 1.11%, coincidències 1)

all applications totes les aplicacions

- totes les aplicacions (usada 100.00%, coincidències 4)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 4)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 4)

all day event cita de tot el dia

- cita de tot el dia (usada 60.00%, coincidències 3)

- esdeveniment de tot el dia (usada 40.00%, coincidències 2)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 25)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 4)

all files (*.*) tots els fitxers (*.*)

- tots els fitxers (*.*) (usada 100.00%, coincidències 4)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 4)

all languages tots els llenguatges

- tots els llenguatges (usada 50.00%, coincidències 2)

- totes les llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 12)

all products tots els productes

- tots els productes (usada 100.00%, coincidències 5)

all sheets tots els fulls

- tots els fulls (usada 100.00%, coincidències 4)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 5)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 4)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 44)

alpha alfa

- alfa (usada 94.00%, coincidències 47)

- alpha (usada 4.00%, coincidències 2)

- alfa = (usada 2.00%, coincidències 1)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de presentació alfabètica (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 88.89%, coincidències 8)

- tecla alternativa dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alternate alterna

- alterna (usada 50.00%, coincidències 2)

- alternat (usada 25.00%, coincidències 1)

- alternatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

always sempre

- sempre (usada 100.00%, coincidències 20)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 83.33%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 16.67%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 50.00%, coincidències 3)

- sempre a dalt (usada 33.33%, coincidències 2)

- sempre visible (usada 16.67%, coincidències 1)

am am

- am (usada 77.78%, coincidències 7)

- a. m. (usada 22.22%, coincidències 2)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 5)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 6)

amount quantitat

- quantitat (usada 54.55%, coincidències 12)

- import (usada 40.91%, coincidències 9)

- desplaçament (usada 4.55%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 80.00%, coincidències 4)

- extensió (usada 20.00%, coincidències 1)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 4)

analysis anàlisi

- anàlisi (usada 100.00%, coincidències 5)

analytics analítiques

- analítiques (usada 80.00%, coincidències 4)

- anàlisis (usada 20.00%, coincidències 1)

analyze analitza

- analitza (usada 85.71%, coincidències 6)

- analitzador (usada 14.29%, coincidències 1)

anatolian hieroglyphs jeroglífics d'anatòlia

- jeroglífics d'anatòlia (usada 40.00%, coincidències 2)

- jeroglífics anatòlics (usada 40.00%, coincidències 2)

- jeroglífics meroítics (usada 20.00%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 84.21%, coincidències 16)

- ancora (usada 10.53%, coincidències 2)

- ancoratge (usada 5.26%, coincidències 1)

and i

- i (usada 94.59%, coincidències 35)

- and (usada 5.41%, coincidències 2)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 43)

angry enfadat

- enfadat (usada 50.00%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 2)

- enuig (usada 16.67%, coincidències 1)

animals nature animals i natura

- animals i natura (usada 100.00%, coincidències 4)

animate anima-ho

- anima-ho (usada 75.00%, coincidències 3)

- anima (usada 25.00%, coincidències 1)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 18)

annotation anotació

- anotació (usada 83.33%, coincidències 5)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 5)

anonymous anònim

- anònim (usada 100.00%, coincidències 7)

anova anova

- anova (usada 100.00%, coincidències 4)

answered respost

- respost (usada 50.00%, coincidències 2)

- contestat (usada 25.00%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 25.00%, coincidències 1)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 5)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 4)

antialias antialiàsing

- antialiàsing (usada 40.00%, coincidències 2)

- suavitzador (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitza les vores (usada 20.00%, coincidències 1)

- suavitzat (usada 20.00%, coincidències 1)

antialiasing suavitzat

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 91.67%, coincidències 11)

- any (usada 8.33%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 4)

api key clau api

- clau api (usada 50.00%, coincidències 2)

- clau d'api (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau de l'api (usada 25.00%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 75.00%, coincidències 3)

- apostrophe (usada 25.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 95.00%, coincidències 19)

- aspecte (usada 5.00%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 88.89%, coincidències 8)

- annexa (usada 11.11%, coincidències 1)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 31)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

apply aplica

- aplica (usada 88.73%, coincidències 63)

- aplica-ho (usada 11.27%, coincidències 8)

apply changes aplica els canvis

- aplica els canvis (usada 100.00%, coincidències 4)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 100.00%, coincidències 5)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 6)

- aplica-ho a (usada 14.29%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 100.00%, coincidències 7)

approved aprovat

- aprovat (usada 100.00%, coincidències 4)

apr abr.

- abr. (usada 60.00%, coincidències 3)

- d'abr. (usada 20.00%, coincidències 1)

- abr (usada 20.00%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 85.71%, coincidències 12)

- d'abril (usada 14.29%, coincidències 2)

aqua aigua

- aigua (usada 40.00%, coincidències 2)

- cian (usada 20.00%, coincidències 1)

- aqua (usada 20.00%, coincidències 1)

- turquesa (usada 20.00%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 94.74%, coincidències 18)

- arabic (usada 5.26%, coincidències 1)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes a de presentació àrab

- formes a de presentació àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols de presentació àrab - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes b de presentació àrab

- formes b de presentació àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbol de presentació àrab - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 6)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 11)

arc cosine arc cosinus

- arc cosinus (usada 75.00%, coincidències 3)

- arccosinus (usada 25.00%, coincidències 1)

arc sine arc sinus

- arc sinus (usada 75.00%, coincidències 3)

- arcsinus (usada 25.00%, coincidències 1)

arc tangent arc tangent

- arc tangent (usada 75.00%, coincidències 3)

- arctangent (usada 25.00%, coincidències 1)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 5)

archive arxiva

- arxiva (usada 64.71%, coincidències 11)

- arxiu (usada 35.29%, coincidències 6)

archives arxius

- arxius (usada 80.00%, coincidències 12)

- arxiu (usada 20.00%, coincidències 3)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 57.14%, coincidències 4)

- esteu segurs? (usada 14.29%, coincidències 1)

- esteu segur? (usada 14.29%, coincidències 1)

- segur? (usada 14.29%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 37)

areas àrees

- àrees (usada 60.00%, coincidències 3)

- arees (usada 40.00%, coincidències 2)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 11)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 12)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 19)

array matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 18)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 11)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 10)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 3)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 6)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 11)

ascending ascendent

- ascendent (usada 97.14%, coincidències 34)

- en ordre ascendent (usada 2.86%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 8)

ask pregunta

- pregunta (usada 80.00%, coincidències 4)

- demana (usada 20.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 80.00%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 20.00%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 75.00%, coincidències 15)

- relació de l'aspecte (usada 10.00%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 10.00%, coincidències 2)

- allargament (usada 5.00%, coincidències 1)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 8)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 18)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 6)

at a

- a (usada 50.00%, coincidències 3)

- de (usada 16.67%, coincidències 1)

- arrova (usada 16.67%, coincidències 1)

- al (usada 16.67%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 66.67%, coincidències 4)

- almenys (usada 16.67%, coincidències 1)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 10)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attached to connectat a

- connectat a (usada 80.00%, coincidències 4)

- adjuntat a (usada 20.00%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 35.71%, coincidències 5)

- adjunt (usada 21.43%, coincidències 3)

- fitxer adjunt (usada 21.43%, coincidències 3)

- adjuncions (usada 14.29%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 7.14%, coincidències 1)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 60.87%, coincidències 14)

- fitxers adjunts (usada 21.74%, coincidències 5)

- adjunts (usada 17.39%, coincidències 4)

attendees assistents

- assistents (usada 85.71%, coincidències 12)

- auxiliars (usada 14.29%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 11)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 80.00%, coincidències 4)

- nom d'atribut (usada 20.00%, coincidències 1)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor d'atribut (usada 50.00%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 32)

audio àudio

- àudio (usada 100.00%, coincidències 35)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 7)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 80.00%, coincidències 4)

- pista de so (usada 20.00%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 60.00%, coincidències 3)

- d'ag. (usada 20.00%, coincidències 1)

- ago (usada 20.00%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 84.62%, coincidències 11)

- d'agost (usada 15.38%, coincidències 2)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 5)

authenticate autentica

- autentica (usada 71.43%, coincidències 5)

- autenticació (usada 14.29%, coincidències 1)

- autenticar (usada 14.29%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 5)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 50.00%, coincidències 3)

- l'autenticació ha fallat (usada 33.33%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 16.67%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'autentificació ha fallat. (usada 25.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 6)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 50.00%, coincidències 5)

- es requereix autenticació (usada 30.00%, coincidències 3)

- es necessita autenticació (usada 20.00%, coincidències 2)

author autor

- autor (usada 98.55%, coincidències 68)

- autor/a (usada 1.45%, coincidències 1)

author(s) autors

- autors (usada 50.00%, coincidències 3)

- autor(s) (usada 33.33%, coincidències 2)

- autoria (usada 16.67%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 100.00%, coincidències 4)

authors autors

- autors (usada 100.00%, coincidències 10)

auto automàtic

- automàtic (usada 51.61%, coincidències 16)

- auto (usada 38.71%, coincidències 12)

- automàtica (usada 6.45%, coincidències 2)

- autocom (usada 3.23%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 5)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 60.00%, coincidències 3)

- autoselecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona automàticament (usada 20.00%, coincidències 1)

autocomplete completa automàticament

- completa automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 75.00%, coincidències 6)

- emplenar automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 12.50%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 90.00%, coincidències 9)

- filtra automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 81.82%, coincidències 9)

- format automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 88.89%, coincidències 80)

- automàtica (usada 11.11%, coincidències 10)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 7)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 6)

automatically automàticament

- automàticament (usada 84.62%, coincidències 11)

- automàtica (usada 7.69%, coincidències 1)

- automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 57.14%, coincidències 4)

- reprodueix automàticament (usada 42.86%, coincidències 3)

available disponible

- disponible (usada 92.86%, coincidències 13)

- disponibles (usada 7.14%, coincidències 1)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages idiomes disponibles

- idiomes disponibles (usada 50.00%, coincidències 3)

- llengües disponibles (usada 50.00%, coincidències 3)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 6)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 9)

average mitjana

- mitjana (usada 90.00%, coincidències 18)

- average (usada 5.00%, coincidències 1)

- normal (usada 5.00%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 7)

away absent

- absent (usada 85.71%, coincidències 6)

- lluny (usada 14.29%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 22)

axis eix

- eix (usada 81.82%, coincidències 9)

- eixos (usada 18.18%, coincidències 2)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 100.00%, coincidències 4)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 4)

back enrere

- enrere (usada 84.62%, coincidències 44)

- endarrere (usada 5.77%, coincidències 3)

- revers (usada 5.77%, coincidències 3)

- torna (usada 1.92%, coincidències 1)

- retrocedeix (usada 1.92%, coincidències 1)

back up fes una còpia de seguretat

- fes una còpia de seguretat (usada 75.00%, coincidències 3)

- feu una còpia de seguretat (usada 25.00%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 97.83%, coincidències 45)

- fons d'escriptori (usada 2.17%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 75.00%, coincidències 33)

- color del fons (usada 25.00%, coincidències 11)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 5)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 100.00%, coincidències 4)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 10)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup fes-ne una còpia de seguretat

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- còpia (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes una còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

- còpia de seguretat (usada 20.00%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 100.00%, coincidències 5)

bad dolent

- dolent (usada 100.00%, coincidències 6)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 80.00%, coincidències 4)

- petició incorrecta (usada 20.00%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 100.00%, coincidències 5)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 66.67%, coincidències 4)

- balanç (usada 16.67%, coincidències 1)

- equilibrada (usada 16.67%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 5)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 5)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 4)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 5)

bar barra

- barra (usada 87.50%, coincidències 7)

- bar (usada 12.50%, coincidències 1)

base base

- base (usada 92.86%, coincidències 13)

- bàsic (usada 7.14%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 60.00%, coincidències 3)

- base dn (usada 40.00%, coincidències 2)

baseline línia base

- línia base (usada 80.00%, coincidències 4)

- punt de referència (usada 20.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 72.22%, coincidències 13)

- basic (usada 22.22%, coincidències 4)

- bàsiques (usada 5.56%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 4)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 8)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 5)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 7)

bcc cco

- cco (usada 82.35%, coincidències 14)

- c/o (usada 11.76%, coincidències 2)

- bcc (usada 5.88%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 89.19%, coincidències 33)

- abans de (usada 8.11%, coincidències 3)

- anterior (usada 2.70%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 80.00%, coincidències 4)

- novell (usada 20.00%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 66.67%, coincidències 4)

- comença amb (usada 33.33%, coincidències 2)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 7)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 9)

below a sota

- a sota (usada 55.56%, coincidències 5)

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- sota (usada 11.11%, coincidències 1)

benefits beneficis

- beneficis (usada 100.00%, coincidències 4)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 13)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

berlin berlín

- berlín (usada 75.00%, coincidències 3)

- berlin (usada 25.00%, coincidències 1)

bernoulli bernoulli

- bernoulli (usada 100.00%, coincidències 4)

best millor

- millor (usada 33.33%, coincidències 2)

- cordialment (usada 33.33%, coincidències 2)

- la millor (usada 16.67%, coincidències 1)

- el millor (usada 16.67%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 60.00%, coincidències 6)

- millor ajustament (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 20)

between entre

- entre (usada 88.89%, coincidències 8)

- between (usada 11.11%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 5)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 4)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 100.00%, coincidències 6)

binary binari

- binari (usada 100.00%, coincidències 15)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 77.78%, coincidències 7)

- vinculant (usada 11.11%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

binomial binòmica

- binòmica (usada 75.00%, coincidències 3)

- binomial (usada 25.00%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 85.71%, coincidències 6)

- data de naixement (usada 14.29%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 4)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 66.67%, coincidències 6)

- velocitat de transmissió (usada 22.22%, coincidències 2)

- velocitat de bits (usada 11.11%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 4)

black negre

- negre (usada 91.18%, coincidències 31)

- negres (usada 5.88%, coincidències 2)

- grossa (usada 2.94%, coincidències 1)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 12)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 91.67%, coincidències 11)

- en blanc i negre (usada 8.33%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

black point compensation compensació de punt negre

- compensació de punt negre (usada 75.00%, coincidències 3)

- compensació del punt negre (usada 25.00%, coincidències 1)

blank en blanc

- en blanc (usada 53.85%, coincidències 7)

- esborra (usada 15.38%, coincidències 2)

- buit (usada 15.38%, coincidències 2)

- buida (usada 7.69%, coincidències 1)

- negre (usada 7.69%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- pàgina buida (usada 16.67%, coincidències 1)

blend mescla

- mescla (usada 33.33%, coincidències 2)

- barreja (usada 33.33%, coincidències 2)

- transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 16.67%, coincidències 1)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 4)

block bloca

- bloca (usada 76.92%, coincidències 20)

- bloc (usada 23.08%, coincidències 6)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- elements de blocs (usada 25.00%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 75.00%, coincidències 9)

- bloquejat (usada 16.67%, coincidències 2)

- blocats (usada 8.33%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 85.71%, coincidències 6)

- bloquejos (usada 14.29%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 88.89%, coincidències 8)

- bloc (usada 11.11%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 100.00%, coincidències 53)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 5)

blur difuminat

- difuminat (usada 57.14%, coincidències 4)

- difumina (usada 28.57%, coincidències 2)

- difuminada (usada 14.29%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 4)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 69.23%, coincidències 9)

- fuselatge (usada 30.77%, coincidències 4)

bold negreta

- negreta (usada 97.62%, coincidències 41)

- atrevida (usada 2.38%, coincidències 1)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 4)

book llibre

- llibre (usada 92.86%, coincidències 13)

- rodona (usada 7.14%, coincidències 1)

bookmark marcador

- marcador (usada 48.15%, coincidències 13)

- adreça d'interès (usada 29.63%, coincidències 8)

- punt de llibre (usada 3.70%, coincidències 1)

- marca de text (usada 3.70%, coincidències 1)

- marcadors (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 3.70%, coincidències 1)

- preferit (usada 3.70%, coincidències 1)

bookmark page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 100.00%, coincidències 7)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 71.43%, coincidències 35)

- marcadors (usada 20.41%, coincidències 10)

- preferits (usada 4.08%, coincidències 2)

- punts d'interès (usada 2.04%, coincidències 1)

- favorits (usada 2.04%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

bool bool

- bool (usada 80.00%, coincidències 4)

- booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 10)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean and booleà and

- booleà and (usada 40.00%, coincidències 2)

- and booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- i lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà i (usada 20.00%, coincidències 1)

boolean not booleà not

- booleà not (usada 50.00%, coincidències 3)

- not booleà (usada 16.67%, coincidències 1)

- no lògic (usada 16.67%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 16.67%, coincidències 1)

boolean or booleà or

- booleà or (usada 40.00%, coincidències 2)

- or booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- o lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà o (usada 20.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 2)

- arrancada (usada 25.00%, coincidències 1)

- bota (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 5)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 66.67%, coincidències 16)

- contorn (usada 29.17%, coincidències 7)

- només la vora (usada 4.17%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 72.73%, coincidències 8)

- color del contorn (usada 18.18%, coincidències 2)

- color del marge (usada 9.09%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- estil de vora (usada 20.00%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- amplada del contorn (usada 20.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.22%, coincidències 35)

- contorns (usada 2.78%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 8)

both ambdós

- ambdós (usada 81.82%, coincidències 9)

- totes dues (usada 9.09%, coincidències 1)

- ambdues (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 70.27%, coincidències 52)

- part inferior (usada 21.62%, coincidències 16)

- a baix (usada 2.70%, coincidències 2)

- capdavall (usada 1.35%, coincidències 1)

- a baix de tot (usada 1.35%, coincidències 1)

- baix (usada 1.35%, coincidències 1)

- avall (usada 1.35%, coincidències 1)

bottom border vora inferior

- vora inferior (usada 75.00%, coincidències 3)

- contorn inferior (usada 25.00%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 33.33%, coincidències 4)

- a baix a l'esquerra (usada 25.00%, coincidències 3)

- part inferior esquerra (usada 25.00%, coincidències 3)

- inferior esquerre (usada 8.33%, coincidències 1)

- a baix i a l'esquerra (usada 8.33%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 6)

bottom right a baix a la dreta

- a baix a la dreta (usada 40.00%, coincidències 4)

- inferior dreta (usada 30.00%, coincidències 3)

- part inferior dreta (usada 20.00%, coincidències 2)

- a baix i a la dreta (usada 10.00%, coincidències 1)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 4)

box caixa

- caixa (usada 43.75%, coincidències 7)

- quadre (usada 37.50%, coincidències 6)

- capsa (usada 12.50%, coincidències 2)

- requadre (usada 6.25%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de caixes (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 50.00%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 40.00%, coincidències 4)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 10.00%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 4)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 4)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 50.00%, coincidències 2)

- plantilles en braille (usada 25.00%, coincidències 1)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 100.00%, coincidències 4)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 6)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 4)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 50.00%, coincidències 2)

- farina de galeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- rutes de navegació (usada 25.00%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 70.00%, coincidències 7)

- trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 100.00%, coincidències 4)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 100.00%, coincidències 5)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 9)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 7)

bright lluentor

- lluentor (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillant (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillantor (usada 25.00%, coincidències 1)

- lluminós (usada 25.00%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 93.33%, coincidències 28)

- lluminositat (usada 6.67%, coincidències 2)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 66.67%, coincidències 4)

- porta al primer pla (usada 16.67%, coincidències 1)

- porta endavant (usada 16.67%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 100.00%, coincidències 6)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 14)

browse navega

- navega (usada 95.58%, coincidències 108)

- navegació (usada 1.77%, coincidències 2)

- explora (usada 1.77%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.88%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 7)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 10)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 6)

bubble bombolla

- bombolla (usada 100.00%, coincidències 6)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 83.33%, coincidències 5)

- text a memòria intermèdia (usada 16.67%, coincidències 1)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 50.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 100.00%, coincidències 5)

buhid buhid

- buhid (usada 60.00%, coincidències 3)

- bugui (usada 40.00%, coincidències 2)

build muntatge

- muntatge (usada 50.00%, coincidències 5)

- construcció (usada 20.00%, coincidències 2)

- construeix (usada 10.00%, coincidències 1)

- compilació (usada 10.00%, coincidències 1)

- munta (usada 10.00%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 11)

bullet pic

- pic (usada 62.50%, coincidències 5)

- vinyeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- bala (usada 12.50%, coincidències 1)

- pics (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 83.33%, coincidències 5)

- vinyetes (usada 16.67%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 86.67%, coincidències 13)

- vinyetes i numeració (usada 13.33%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 7)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 80.00%, coincidències 4)

- autobús (usada 20.00%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 44.44%, coincidències 4)

- negoci (usada 33.33%, coincidències 3)

- negocis (usada 22.22%, coincidències 2)

busy ocupat

- ocupat (usada 87.50%, coincidències 7)

- ocupada (usada 12.50%, coincidències 1)

butt punta

- punta (usada 75.00%, coincidències 3)

- punt (usada 25.00%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 23)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 9)

by per

- per (usada 94.12%, coincidències 16)

- de (usada 5.88%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 92.86%, coincidències 13)

- octets (usada 7.14%, coincidències 1)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 4)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 90.00%, coincidències 9)

- memòria intermèdia (usada 10.00%, coincidències 1)

cairo cairo

- cairo (usada 60.00%, coincidències 3)

- el caire (usada 40.00%, coincidències 2)

calculate calcula

- calcula (usada 80.00%, coincidències 8)

- càlcul (usada 20.00%, coincidències 2)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 100.00%, coincidències 5)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 4)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 4)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 7)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 38)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 5)

calendars calendaris

- calendaris (usada 100.00%, coincidències 4)

calibrate calibra

- calibra (usada 83.33%, coincidències 5)

- calibrar (usada 16.67%, coincidències 1)

call trucada

- trucada (usada 40.00%, coincidències 2)

- truca (usada 20.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 20.00%, coincidències 1)

- crida (usada 20.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 75.00%, coincidències 3)

- pila de trucades (usada 25.00%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 15)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 98.95%, coincidències 283)

- cancelâ·la (usada 0.35%, coincidències 1)

- cancel·lada (usada 0.35%, coincidències 1)

- cancel·lar (usada 0.35%, coincidències 1)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 64.71%, coincidències 11)

- cancel·lat (usada 29.41%, coincidències 5)

- s'ha cancel·lat (usada 5.88%, coincidències 1)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 100.00%, coincidències 5)

cancelled cancel·lada

- cancel·lada (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 37.50%, coincidències 3)

- cancel·lat (usada 25.00%, coincidències 2)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 80.00%, coincidències 4)

- cancel·lant (usada 20.00%, coincidències 1)

canvas llenç

- llenç (usada 90.00%, coincidències 9)

- tapís (usada 10.00%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 4)

capitalization majúscules

- majúscules (usada 75.00%, coincidències 3)

- majúscules o minúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 50.00%, coincidències 2)

- fi de línia (usada 25.00%, coincidències 1)

- maj (usada 25.00%, coincidències 1)

caption llegenda

- llegenda (usada 73.91%, coincidències 17)

- títol (usada 26.09%, coincidències 6)

captions llegendes

- llegendes (usada 50.00%, coincidències 2)

- subtítols (usada 25.00%, coincidències 1)

- títols (usada 25.00%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 100.00%, coincidències 9)

card targeta

- targeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- cartes (usada 20.00%, coincidències 1)

- carta (usada 20.00%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 75.00%, coincidències 3)

- número de la targeta (usada 25.00%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 60.00%, coincidències 3)

- caria (usada 40.00%, coincidències 2)

cart cistella

- cistella (usada 80.00%, coincidències 4)

- carro (usada 20.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuixos animats (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 20.00%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- capitalització (usada 16.67%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- majúscules/minúscules (usada 16.67%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 74.19%, coincidències 23)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 19.35%, coincidències 6)

- considera diferents majúscules i minúscules (usada 3.23%, coincidències 1)

- sensible a les majúscules (usada 3.23%, coincidències 1)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 12)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 30)

category categoria

- categoria (usada 98.46%, coincidències 64)

- categories (usada 1.54%, coincidències 1)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 80.00%, coincidències 4)

- albanès caucasià (usada 20.00%, coincidències 1)

cauchy cauchy

- cauchy (usada 100.00%, coincidències 4)

caution precaució

- precaució (usada 60.00%, coincidències 3)

- compte (usada 20.00%, coincidències 1)

- atenció (usada 20.00%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 83.33%, coincidències 10)

- a/c (usada 16.67%, coincidències 2)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 7)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cell cel·la

- cel·la (usada 96.67%, coincidències 29)

- cell (usada 3.33%, coincidències 1)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 90.00%, coincidències 9)

- rang de la cel·la (usada 10.00%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 10)

center centre

- centre (usada 78.43%, coincidències 40)

- centrat (usada 13.73%, coincidències 7)

- centra (usada 7.84%, coincidències 4)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center vertically centra verticalment

- centra verticalment (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 9)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 9)

centered centrat

- centrat (usada 70.37%, coincidències 19)

- centrada (usada 22.22%, coincidències 6)

- centre (usada 7.41%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- centímetres (usada 10.00%, coincidències 1)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 5)

central kurdish kurd central

- kurd central (usada 100.00%, coincidències 4)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate authority entitat certificadora

- entitat certificadora (usada 75.00%, coincidències 3)

- autoritat de certificació (usada 25.00%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 6)

chain encadenament

- encadenament (usada 50.00%, coincidències 2)

- cadena (usada 50.00%, coincidències 2)

chair presideix

- presideix (usada 50.00%, coincidències 2)

- president (usada 25.00%, coincidències 1)

- cadira (usada 25.00%, coincidències 1)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 4)

cham cham

- cham (usada 60.00%, coincidències 3)

- txam (usada 40.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 87.18%, coincidències 34)

- canvi (usada 10.26%, coincidències 4)

- canvia-ho (usada 2.56%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 40.00%, coincidències 4)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar entre majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

change date canvia la data

- canvia la data (usada 75.00%, coincidències 3)

- canviar data (usada 25.00%, coincidències 1)

change font canvia la lletra tipogràfica

- canvia la lletra tipogràfica (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 100.00%, coincidències 6)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia l'idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 83.33%, coincidències 5)

- canvi de la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 91.30%, coincidències 21)

- canvi de la contrasenya (usada 4.35%, coincidències 1)

- canvi de contrasenya (usada 4.35%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 60.00%, coincidències 3)

- canvia de perfil (usada 40.00%, coincidències 2)

change to canvia a

- canvia a (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia-ho a (usada 25.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 100.00%, coincidències 5)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 16)

channel canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 18)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 5)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 11)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 12)

chapters capítols

- capítols (usada 100.00%, coincidències 4)

char caràcter

- caràcter (usada 66.67%, coincidències 4)

- carac (usada 33.33%, coincidències 2)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 39)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character encoding codificació de caràcters

- codificació de caràcters (usada 54.55%, coincidències 6)

- codificació dels caràcters (usada 45.45%, coincidències 5)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 96.30%, coincidències 26)

- dispositiu de caràcters (usada 3.70%, coincidències 1)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 12)

characters excluding spaces caràcters (espais exclosos)

- caràcters (espais exclosos) (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters excloent espais (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters excloent-hi espais (usada 25.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 75.00%, coincidències 3)

- carregant (usada 25.00%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

chart diagrama

- diagrama (usada 83.33%, coincidències 15)

- gràfic (usada 16.67%, coincidències 3)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 8)

charts diagrames

- diagrames (usada 92.86%, coincidències 13)

- gràfiques (usada 7.14%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 22)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

check comprova

- comprova (usada 36.36%, coincidències 4)

- marca (usada 36.36%, coincidències 4)

- revisa (usada 18.18%, coincidències 2)

- escac (usada 9.09%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 87.50%, coincidències 14)

- casella de verificació (usada 12.50%, coincidències 2)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 54.55%, coincidències 18)

- cerca actualitzacions (usada 33.33%, coincidències 11)

- comprova les actualitzacions (usada 6.06%, coincidències 2)

- comprova si hi ha una versió nova (usada 3.03%, coincidències 1)

- comprova si hi ha cap actualització (usada 3.03%, coincidències 1)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 4)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 52.63%, coincidències 10)

- verifica l'ortografia (usada 26.32%, coincidències 5)

- comprova'n l'ortografia (usada 5.26%, coincidències 1)

- revisa l'ortografia (usada 5.26%, coincidències 1)

- comprovació d'ortografia (usada 5.26%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 5.26%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 80.00%, coincidències 4)

- casella de verificació (usada 20.00%, coincidències 1)

checked activada

- activada (usada 50.00%, coincidències 4)

- verificat (usada 25.00%, coincidències 2)

- marcat (usada 25.00%, coincidències 2)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 3)

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 50.00%, coincidències 3)

- comprovant (usada 33.33%, coincidències 2)

- verificació (usada 16.67%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 28.57%, coincidències 2)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 14.29%, coincidències 1)

checkout finalitza la compra

- finalitza la compra (usada 42.86%, coincidències 3)

- extrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- agafa (usada 14.29%, coincidències 1)

- pagament (usada 14.29%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 14.29%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.00%, coincidències 4)

- xerokee (usada 20.00%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 75.00%, coincidències 3)

- cireres (usada 25.00%, coincidències 1)

chevron xebró

- xebró (usada 60.00%, coincidències 3)

- galó (usada 40.00%, coincidències 2)

child filla

- filla (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill (usada 25.00%, coincidències 1)

- nen (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill/a (usada 25.00%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 16)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 6)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 83.33%, coincidències 5)

- xocolata|xocolate (usada 16.67%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 53.85%, coincidències 14)

- tria (usada 38.46%, coincidències 10)

- seleccioneu (usada 3.85%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 3.85%, coincidències 1)

choose a file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- trieu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 44.44%, coincidències 4)

- tria un fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

- tria el fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

- tria fitxer (usada 11.11%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecció de la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

choose image tria una imatge

- tria una imatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- escull una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- escolliu una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 75.00%, coincidències 3)

- chrome (usada 25.00%, coincidències 1)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 75.00%, coincidències 3)

- església eslava (usada 25.00%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 4)

cipher clau

- clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifratge (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifra (usada 25.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 30)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 4)

circular circular

- circular (usada 100.00%, coincidències 7)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 4)

city ciutat

- ciutat (usada 92.11%, coincidències 35)

- població (usada 7.89%, coincidències 3)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 2)

- compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat del cjk

- formes de compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols de compatibilitat cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de compatibilitat cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- traços del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames unificats del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 7)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de classe (usada 12.50%, coincidències 1)

classic clàssic

- clàssic (usada 87.50%, coincidències 7)

- edita el clàssic (usada 12.50%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 11)

clean neteja

- neteja (usada 80.00%, coincidències 8)

- esborra (usada 20.00%, coincidències 2)

clear neteja

- neteja (usada 67.80%, coincidències 40)

- esborra (usada 16.95%, coincidències 10)

- buida (usada 11.86%, coincidències 7)

- elimina (usada 3.39%, coincidències 2)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 82.35%, coincidències 14)

- esborra-ho tot (usada 11.76%, coincidències 2)

- elimina-ho tot (usada 5.88%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 80.00%, coincidències 4)

- esborrar dades (usada 20.00%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 61.54%, coincidències 8)

- esborra l'historial (usada 23.08%, coincidències 3)

- buida l'historial (usada 7.69%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 7.69%, coincidències 1)

clear list buida la llista

- buida la llista (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 60.00%, coincidències 3)

- buida el registre (usada 40.00%, coincidències 2)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 71.43%, coincidències 5)

- neteja les dades privades (usada 14.29%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 14.29%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 40.00%, coincidències 4)

- fes un clic (usada 20.00%, coincidències 2)

- feu clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- fes clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 10.00%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 5)

clip retalla

- retalla (usada 71.43%, coincidències 5)

- clip (usada 14.29%, coincidències 1)

- retallat (usada 14.29%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 10)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 5)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 66.67%, coincidències 4)

- en sentit horari (usada 16.67%, coincidències 1)

- horari (usada 16.67%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 17)

close tanca

- tanca (usada 99.45%, coincidències 181)

- close (usada 0.55%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- tanca totes les finestres (usada 14.29%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 7)

close document tanca el document

- tanca el document (usada 100.00%, coincidències 4)

close menu tanca el menú

- tanca el menú (usada 100.00%, coincidències 4)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 100.00%, coincidències 7)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 100.00%, coincidències 4)

close sidebar tanca la barra lateral

- tanca la barra lateral (usada 100.00%, coincidències 4)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 95.45%, coincidències 21)

- tanca pestanya (usada 4.55%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 5)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 100.00%, coincidències 15)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 100.00%, coincidències 9)

closed tancat

- tancat (usada 100.00%, coincidències 9)

cloud núvol

- núvol (usada 90.91%, coincidències 10)

- cloud (usada 9.09%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 5)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 14)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 7)

code codi

- codi (usada 93.33%, coincidències 14)

- code (usada 6.67%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 5)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 4)

col col

- col (usada 100.00%, coincidències 5)

collapse redueix

- redueix (usada 84.62%, coincidències 11)

- col·lapsa (usada 7.69%, coincidències 1)

- reduir (usada 7.69%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 42.86%, coincidències 6)

- col·lapsa-ho tot (usada 21.43%, coincidències 3)

- contreu-ho tot (usada 14.29%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 7.14%, coincidències 1)

- redueixo-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- reduir tot (usada 7.14%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 33.33%, coincidències 2)

- compara (usada 16.67%, coincidències 1)

- intercalar (usada 16.67%, coincidències 1)

- ordenar (usada 16.67%, coincidències 1)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 4)

color color

- color (usada 100.00%, coincidències 108)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 60.00%, coincidències 3)

- equilibri de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 20.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestió dels colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- mode del color (usada 25.00%, coincidències 2)

- mode de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 6)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- selector de color (usada 40.00%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- color de perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 58.33%, coincidències 7)

- esquema de colors (usada 33.33%, coincidències 4)

- combinació de colors (usada 8.33%, coincidències 1)

color selection selecció del color

- selecció del color (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecció de color (usada 40.00%, coincidències 2)

color space espai de color

- espai de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai del color (usada 20.00%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 80.00%, coincidències 4)

- to-saturació (usada 20.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 27)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai de colors (usada 20.00%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 63)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 75.00%, coincidències 6)

- capçalera de la columna (usada 25.00%, coincidències 2)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 75.00%, coincidències 3)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 94.44%, coincidències 17)

- amplada de columna (usada 5.56%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 93)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 12)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 50.00%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 93.75%, coincidències 15)

- desplegable (usada 6.25%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 9)

command ordre

- ordre (usada 100.00%, coincidències 24)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

comment comentari

- comentari (usada 95.77%, coincidències 68)

- comment (usada 1.41%, coincidències 1)

- comenta (usada 1.41%, coincidències 1)

- comentaris (usada 1.41%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 76)

commit publica

- publica (usada 35.71%, coincidències 5)

- comissió (usada 21.43%, coincidències 3)

- publicació (usada 21.43%, coincidències 3)

- consigna (usada 7.14%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 7.14%, coincidències 1)

- valida (usada 7.14%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 50.00%, coincidències 2)

- missatge de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 25.00%, coincidències 1)

common comú

- comú (usada 85.71%, coincidències 6)

- normal (usada 14.29%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 100.00%, coincidències 4)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 4)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 7)

compact compacta

- compacta (usada 50.00%, coincidències 3)

- compacte (usada 33.33%, coincidències 2)

- compactes (usada 16.67%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view visualització compacta

- visualització compacta (usada 80.00%, coincidències 4)

- vista compacta (usada 20.00%, coincidències 1)

company empresa

- empresa (usada 93.75%, coincidències 15)

- companyia (usada 6.25%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 14)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 4)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 11)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 4)

complete completat

- completat (usada 33.33%, coincidències 2)

- acabat (usada 16.67%, coincidències 1)

- complet (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 16.67%, coincidències 1)

- completa (usada 16.67%, coincidències 1)

completed completada

- completada (usada 39.13%, coincidències 9)

- acabada (usada 17.39%, coincidències 4)

- completat (usada 13.04%, coincidències 3)

- s'ha acabat (usada 13.04%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 4.35%, coincidències 1)

- ha acabat (usada 4.35%, coincidències 1)

- acabat (usada 4.35%, coincidències 1)

- s'ha completat (usada 4.35%, coincidències 1)

completed tasks tasques acabades

- tasques acabades (usada 75.00%, coincidències 3)

- tasques completades (usada 25.00%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 100.00%, coincidències 6)

component component

- component (usada 85.71%, coincidències 6)

- per components (usada 14.29%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 4)

compose compon

- compon (usada 75.00%, coincidències 3)

- redacta (usada 25.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 57.14%, coincidències 4)

- redactor (usada 14.29%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 14.29%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 14.29%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 33.33%, coincidències 2)

- compon (usada 33.33%, coincidències 2)

- composat (usada 16.67%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 16.67%, coincidències 1)

composition redacció

- redacció (usada 62.50%, coincidències 5)

- composició (usada 37.50%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 14)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 7)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 8)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

concave còncau

- còncau (usada 75.00%, coincidències 3)

- còncava (usada 25.00%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 5)

condensed condensada

- condensada (usada 50.00%, coincidències 3)

- condensat (usada 50.00%, coincidències 3)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 34)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 75.00%, coincidències 6)

- format condicional (usada 25.00%, coincidències 2)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 8)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 5)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 6)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 11)

configuration configuració

- configuració (usada 94.12%, coincidències 16)

- configuracions (usada 5.88%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configure configura

- configura (usada 100.00%, coincidències 20)

- configurar (usada 0.00%, coincidències 0)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 4)

confirm confirma

- confirma (usada 45.45%, coincidències 15)

- confirmació (usada 30.30%, coincidències 10)

- confirmeu (usada 18.18%, coincidències 6)

- confirmeu la comprovació (usada 3.03%, coincidències 1)

- confirmar (usada 3.03%, coincidències 1)

confirm deletion en confirmar la supressió

- en confirmar la supressió (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirma la supressió (usada 20.00%, coincidències 2)

- confirmar l'esborrament (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 10.00%, coincidències 1)

confirm new password confirmació de la contrasenya nova

- confirmació de la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirma la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmeu la contrasenya nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- confirmaciã³ de la contrasenya nova (usada 12.50%, coincidències 1)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 64.71%, coincidències 11)

- confirma la contrasenya (usada 23.53%, coincidències 4)

- confirmació de la contrasenya (usada 11.76%, coincidències 2)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 9)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 57.14%, coincidències 4)

- confirmada (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha confirmat (usada 14.29%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 6)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 3)

- entra en conflicte (usada 25.00%, coincidències 1)

confused confós

- confós (usada 75.00%, coincidències 3)

- confús (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 96.15%, coincidències 25)

- connectat (usada 3.85%, coincidències 1)

- connectar (usada 0.00%, coincidències 0)

connect to server connecta a un servidor

- connecta a un servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta al servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 20.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 100.00%, coincidències 12)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 86.67%, coincidències 13)

- connectant (usada 13.33%, coincidències 2)

connection connexió

- connexió (usada 91.67%, coincidències 11)

- connexions (usada 8.33%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 80.00%, coincidències 4)

- connexió tancada (usada 20.00%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 62.50%, coincidències 5)

- la connexió ha fallat (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 12.50%, coincidències 1)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'ha refusat la connexió (usada 28.57%, coincidències 2)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 100.00%, coincidències 8)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 72.73%, coincidències 8)

- paràmetres de connexió (usada 18.18%, coincidències 2)

- ajusts de la connexió (usada 9.09%, coincidències 1)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 33.33%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 16.67%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat (usada 16.67%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 14)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 14)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 10)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 4)

constants constants

- constants (usada 100.00%, coincidències 4)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 8)

contact contacte

- contacte (usada 87.50%, coincidències 14)

- contacta (usada 6.25%, coincidències 1)

- contacteu (usada 6.25%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- informació del contacte (usada 20.00%, coincidències 1)

contact list llista de contactes

- llista de contactes (usada 100.00%, coincidències 4)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacta'ns

- contacta'ns (usada 33.33%, coincidències 3)

- contacte (usada 33.33%, coincidències 3)

- contacteu-nos (usada 22.22%, coincidències 2)

- contacteu amb nosaltres (usada 11.11%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 16)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 9)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 5)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 10)

content contingut

- contingut (usada 100.00%, coincidències 36)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 91.67%, coincidències 11)

- tipus del contingut (usada 8.33%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 62.16%, coincidències 23)

- continguts (usada 37.84%, coincidències 14)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 10)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 5)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 5)

continue continua

- continua (usada 98.18%, coincidències 54)

- continue (usada 1.82%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 90.91%, coincidències 10)

- contínua (usada 9.09%, coincidències 1)

contour contorn

- contorn (usada 57.14%, coincidències 4)

- vora (usada 42.86%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 22)

contribute col·laboreu‑hi

- col·laboreu‑hi (usada 37.50%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 25.00%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 12.50%, coincidències 1)

- col·labora-hi (usada 12.50%, coincidències 1)

- col·laboreu (usada 12.50%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 100.00%, coincidències 5)

control control

- control (usada 93.33%, coincidències 14)

- tecla de control esquerre (usada 6.67%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 15)

conversation conversa

- conversa (usada 80.00%, coincidències 4)

- conversació (usada 20.00%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 100.00%, coincidències 5)

convert converteix

- converteix (usada 95.65%, coincidències 22)

- conversió (usada 4.35%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

convert to blocks converteix a blocs

- converteix a blocs (usada 100.00%, coincidències 4)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 5)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 24)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 25.00%, coincidències 1)

- cuinat (usada 25.00%, coincidències 1)

cool guapo

- guapo (usada 25.00%, coincidències 1)

- original (usada 25.00%, coincidències 1)

- guai (usada 25.00%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 25.00%, coincidències 1)

copied s'ha copiat

- s'ha copiat (usada 57.14%, coincidències 4)

- copiat (usada 42.86%, coincidències 3)

copied! s'ha copiat

- s'ha copiat (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'ha copiat! (usada 50.00%, coincidències 2)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 8)

coproduct coproducte

- coproducte (usada 100.00%, coincidències 4)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 7)

copy copia

- copia (usada 96.04%, coincidències 97)

- còpia (usada 2.97%, coincidències 3)

- copiar (usada 0.99%, coincidències 1)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 100.00%, coincidències 9)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 66.67%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 33.33%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 62.50%, coincidències 5)

- copia l'adreça de correu (usada 25.00%, coincidències 2)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 12.50%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 91.67%, coincidències 11)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 8.33%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 87.50%, coincidències 7)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 12.50%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 62.50%, coincidències 5)

- copia l'enllaç (usada 37.50%, coincidències 3)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 4)

copy password copia la contrasenya

- copia la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 5)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 4)

copy to copia a

- copia a (usada 66.67%, coincidències 6)

- còpia a (usada 33.33%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 76.92%, coincidències 10)

- copia al clipboard (usada 7.69%, coincidències 1)

- copia-ho al porta-retalls (usada 7.69%, coincidències 1)

- copia-la al porta-retalls (usada 7.69%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 10)

copy username copia el nom d'usuari

- copia el nom d'usuari (usada 100.00%, coincidències 5)

copying còpia

- còpia (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està copiant (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 100.00%, coincidències 4)

copyright copyright

- copyright (usada 76.92%, coincidències 10)

- drets d'autor (usada 23.08%, coincidències 3)

core nucli

- nucli (usada 50.00%, coincidències 2)

- principals (usada 25.00%, coincidències 1)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 4)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 83.33%, coincidències 5)

- radi de les cantonades (usada 16.67%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 5)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 5)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 10)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 11)

count compta

- compta (usada 48.72%, coincidències 19)

- recompte (usada 20.51%, coincidències 8)

- comptatge (usada 12.82%, coincidències 5)

- compte (usada 7.69%, coincidències 3)

- nombre (usada 5.13%, coincidències 2)

- comptador (usada 2.56%, coincidències 1)

- count (usada 2.56%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 100.00%, coincidències 4)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 75.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 25.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 83.33%, coincidències 20)

- estat (usada 12.50%, coincidències 3)

- country (usada 4.17%, coincidències 1)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover coberta

- coberta (usada 60.00%, coincidències 6)

- portada (usada 30.00%, coincidències 3)

- cobertura (usada 10.00%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cp cp

- cp (usada 100.00%, coincidències 5)

cpu cpu

- cpu (usada 80.00%, coincidències 4)

- processador (usada 20.00%, coincidències 1)

cpu usage ús de la cpu

- ús de la cpu (usada 100.00%, coincidències 4)

create crea

- crea (usada 97.87%, coincidències 46)

- crear (usada 2.13%, coincidències 1)

create account crea el compte

- crea el compte (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

- crea compte (usada 25.00%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 50.00%, coincidències 2)

- creació d'un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

create collection crea una col·lecció

- crea una col·lecció (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea col·lecció (usada 25.00%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 5)

create disk image crea una imatge de disc

- crea una imatge de disc (usada 100.00%, coincidències 4)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 33.33%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

create new crea

- crea (usada 45.45%, coincidències 5)

- crea'n un de nou (usada 27.27%, coincidències 3)

- crea nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crear nou (usada 9.09%, coincidències 1)

- crea'n una de nova (usada 9.09%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 83.33%, coincidències 5)

- creació d'una carpeta nova (usada 16.67%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea l'informe (usada 25.00%, coincidències 1)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 83.33%, coincidències 5)

- crear taula (usada 16.67%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 68.42%, coincidències 13)

- creació (usada 15.79%, coincidències 3)

- s'han creat (usada 5.26%, coincidències 1)

- data de creació (usada 5.26%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 5.26%, coincidències 1)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 8)

credit crèdit

- crèdit (usada 100.00%, coincidències 6)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 11)

criteria criteris

- criteris (usada 100.00%, coincidències 14)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 6)

croatian croat

- croat (usada 90.00%, coincidències 9)

- croata (usada 10.00%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 85.71%, coincidències 18)

- escapçament (usada 9.52%, coincidències 2)

- retalla (usada 4.76%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge escapçada (usada 20.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 87.50%, coincidències 7)

- creuament (usada 12.50%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 75.00%, coincidències 3)

- referència encreuada (usada 25.00%, coincidències 1)

css selector selector css

- selector css (usada 100.00%, coincidències 4)

csv export exportació com a csv

- exportació com a csv (usada 75.00%, coincidències 3)

- exportar csv (usada 25.00%, coincidències 1)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 10)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 8)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 88.89%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- acumulades (usada 5.56%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 5)

currencies monedes

- monedes (usada 66.67%, coincidències 4)

- divises (usada 33.33%, coincidències 2)

currency moneda

- moneda (usada 91.67%, coincidències 11)

- divisa (usada 8.33%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbol de divisa (usada 25.00%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 15)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current date data actual

- data actual (usada 80.00%, coincidències 4)

- la data actual (usada 20.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current format format actual

- format actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 8)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 12)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current selection only només la selecció actual

- només la selecció actual (usada 50.00%, coincidències 2)

- només en la selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current value valor actual

- valor actual (usada 100.00%, coincidències 4)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 5)

cursor position posició del cursor

- posició del cursor (usada 100.00%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 17)

curved corbat

- corbat (usada 60.00%, coincidències 3)

- corba (usada 20.00%, coincidències 1)

- corb (usada 20.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 60.00%, coincidències 3)

- corbes de color (usada 40.00%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 81.61%, coincidències 71)

- personalitzada (usada 13.79%, coincidències 12)

- personalitza (usada 4.60%, coincidències 4)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 100.00%, coincidències 5)

custom fields camps personalitzats

- camps personalitzats (usada 100.00%, coincidències 4)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 100.00%, coincidències 4)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 6)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom palette paleta personalitzada

- paleta personalitzada (usada 100.00%, coincidències 4)

custom properties propietats personalitzades

- propietats personalitzades (usada 100.00%, coincidències 4)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza les dreceres (usada 25.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 80.00%, coincidències 4)

- a mida (usada 20.00%, coincidències 1)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 4)

customize personalitza

- personalitza (usada 97.14%, coincidències 34)

- personalitzeu (usada 2.86%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 7)

customized personalitzat

- personalitzat (usada 50.00%, coincidències 2)

- personalitzada (usada 50.00%, coincidències 2)

cut retalla

- retalla (usada 97.96%, coincidències 48)

- retallament (usada 2.04%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 15)

cycle cicle

- cicle (usada 42.86%, coincidències 3)

- roda (usada 42.86%, coincidències 3)

- recorre (usada 14.29%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 10)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 100.00%, coincidències 9)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 50.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 12)

daily diàriament

- diàriament (usada 60.00%, coincidències 3)

- cada dia (usada 20.00%, coincidències 1)

- diari (usada 20.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 12)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 25)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark mode mode fosc

- mode fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dash traç

- traç (usada 60.00%, coincidències 6)

- guió (usada 20.00%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- dash (usada 10.00%, coincidències 1)

dash dot ratlla punt

- ratlla punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- traç punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- guionet punt (usada 20.00%, coincidències 1)

dash dot dot ratlla punt punt

- ratlla punt punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- traç punt punt (usada 40.00%, coincidències 2)

- guionet punt punt (usada 20.00%, coincidències 1)

dashboard tauler de control

- tauler de control (usada 50.00%, coincidències 5)

- tauler (usada 40.00%, coincidències 4)

- consola (usada 10.00%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 37.50%, coincidències 3)

- punts (usada 12.50%, coincidències 1)

- guionets (usada 12.50%, coincidències 1)

- guió (usada 12.50%, coincidències 1)

- ratllat (usada 12.50%, coincidències 1)

- discontínua (usada 12.50%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 72)

data labels etiquetes de dades

- etiquetes de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data source font de dades

- font de dades (usada 94.12%, coincidències 16)

- font de les dades (usada 5.88%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- font de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

data table taula de dades

- taula de dades (usada 100.00%, coincidències 8)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- tipus de dada (usada 28.57%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.87%, coincidències 37)

- bases de dades (usada 5.13%, coincidències 2)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 83.33%, coincidències 5)

- fitxer de la base de dades (usada 16.67%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 9)

database type tipus de base de dades

- tipus de base de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

date data

- data (usada 99.22%, coincidències 128)

- date (usada 0.78%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 87.50%, coincidències 7)

- dia i hora (usada 12.50%, coincidències 1)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 20)

date created data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 4)

date format format de data

- format de data (usada 81.82%, coincidències 18)

- format de la data (usada 18.18%, coincidències 4)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 6)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 4)

date/time data/hora

- data/hora (usada 87.50%, coincidències 7)

- data / hora (usada 12.50%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 4)

datetime data i hora

- data i hora (usada 87.50%, coincidències 7)

- data (usada 12.50%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 96.43%, coincidències 27)

- dies (usada 3.57%, coincidències 1)

day(s) dies

- dies (usada 50.00%, coincidències 2)

- dia/es (usada 25.00%, coincidències 1)

- dia(es) (usada 25.00%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 30)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 85.71%, coincidències 6)

- deactivate (usada 14.29%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 58.33%, coincidències 14)

- depura (usada 33.33%, coincidències 8)

- depurar (usada 8.33%, coincidències 2)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 6)

dec des.

- des. (usada 60.00%, coincidències 3)

- de des. (usada 20.00%, coincidències 1)

- des (usada 20.00%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 84.62%, coincidències 11)

- de desembre (usada 15.38%, coincidències 2)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 13)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 87.50%, coincidències 14)

- llocs decimals (usada 12.50%, coincidències 2)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 100.00%, coincidències 4)

decline declina

- declina (usada 72.73%, coincidències 8)

- refusa (usada 18.18%, coincidències 2)

- rebutja (usada 9.09%, coincidències 1)

declined declinada

- declinada (usada 50.00%, coincidències 3)

- rebutjat (usada 33.33%, coincidències 2)

- declinat (usada 16.67%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 5)

decrease redueix

- redueix (usada 100.00%, coincidències 8)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 50.00%, coincidències 3)

- disminueix la mida de la lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 81.25%, coincidències 13)

- disminueix el sagnat (usada 18.75%, coincidències 3)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

- disminueix el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

default per defecte

- per defecte (usada 86.84%, coincidències 132)

- predeterminat (usada 8.55%, coincidències 13)

- predeterminada (usada 2.63%, coincidències 4)

- predefinit (usada 0.66%, coincidències 1)

- valor per defecte (usada 0.66%, coincidències 1)

- defecte (usada 0.66%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 100.00%, coincidències 5)

default false per defecte false

- per defecte false (usada 75.00%, coincidències 3)

- per defecte fals (usada 25.00%, coincidències 1)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- llengua per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 85.71%, coincidències 12)

- paràmetres predeterminats (usada 7.14%, coincidències 1)

- configuració predeterminada (usada 7.14%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 94.44%, coincidències 17)

- valor predeterminat (usada 5.56%, coincidències 1)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 50.00%, coincidències 8)

- predeterminats (usada 12.50%, coincidències 2)

- valors predeterminats (usada 12.50%, coincidències 2)

- opcions per defecte (usada 12.50%, coincidències 2)

- per defecte (usada 12.50%, coincidències 2)

define defineix

- defineix (usada 85.71%, coincidències 6)

- definir (usada 14.29%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 18)

degree grau

- grau (usada 100.00%, coincidències 4)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 19)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 85.71%, coincidències 6)

- desentrellaçat (usada 14.29%, coincidències 1)

del supr

- supr (usada 100.00%, coincidències 5)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 20)

delegated delegada

- delegada (usada 60.00%, coincidències 3)

- delegat (usada 40.00%, coincidències 2)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 91.83%, coincidències 236)

- elimina (usada 3.11%, coincidències 8)

- elimina'l (usada 2.72%, coincidències 7)

- esborra (usada 0.78%, coincidències 2)

- supr (usada 0.78%, coincidències 2)

- supressió (usada 0.39%, coincidències 1)

- elimina-la (usada 0.39%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 77.78%, coincidències 7)

- esborreu el compte (usada 22.22%, coincidències 2)

delete address book suprimeix la llibreta d'adreces

- suprimeix la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 85.71%, coincidències 12)

- elimina-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix-les totes (usada 7.14%, coincidències 1)

delete all images suprimeix totes les imatges

- suprimeix totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 4)

delete all occurrences suprimeix totes les coincidències

- suprimeix totes les coincidències (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix totes les ocurrències (usada 50.00%, coincidències 2)

delete bookmark suprimeix el marcador

- suprimeix el marcador (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el marcador (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina el preferit (usada 25.00%, coincidències 1)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 90.91%, coincidències 10)

- elimina la columna (usada 9.09%, coincidències 1)

delete columns suprimeix les columnes

- suprimeix les columnes (usada 40.00%, coincidències 2)

- suprimeix columnes (usada 40.00%, coincidències 2)

- suprimir columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 71.43%, coincidències 5)

- suprimeix aquest contacte (usada 28.57%, coincidències 2)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- suprimeix fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 100.00%, coincidències 7)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 100.00%, coincidències 6)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 10)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 100.00%, coincidències 4)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 66.67%, coincidències 6)

- suprimeix permanentment (usada 33.33%, coincidències 3)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 83.33%, coincidències 10)

- suprimeix una fila (usada 8.33%, coincidències 1)

- elimina la fila (usada 8.33%, coincidències 1)

delete rows suprimeix les files

- suprimeix les files (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix files (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimir files (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimex les files (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 14.29%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 100.00%, coincidències 6)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 83.33%, coincidències 5)

- elimina la selecció (usada 16.67%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 100.00%, coincidències 8)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 5)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimir plantilla (usada 25.00%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 76.92%, coincidències 10)

- eliminat (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrat (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha suprimit (usada 7.69%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 100.00%, coincidències 4)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 100.00%, coincidències 4)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 8)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 7)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 4)

deny denega

- denega (usada 85.71%, coincidències 6)

- rebutja (usada 14.29%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 17)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 4)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 10)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 5)

- dessaturació (usada 37.50%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 97.14%, coincidències 34)

- en ordre descendent (usada 2.86%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 197)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 75.00%, coincidències 6)

- anul·la la selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 12.50%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 5)

design disseny

- disseny (usada 85.71%, coincidències 6)

- dissenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 100.00%, coincidències 21)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració a l'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 75.00%, coincidències 3)

- destinació (usada 25.00%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 87.50%, coincidències 14)

- destí (usada 12.50%, coincidències 2)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta de destí (usada 25.00%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 60.00%, coincidències 3)

- desenganxa (usada 20.00%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 20.00%, coincidències 1)

detach tab desacobla la pestanya

- desacobla la pestanya (usada 60.00%, coincidències 3)

- desenganxa la pestanya (usada 20.00%, coincidències 1)

- separa la pestanya (usada 20.00%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 5)

details detalls

- detalls (usada 100.00%, coincidències 41)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 6)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 6)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 18)

device information informació del dispositiu

- informació del dispositiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- informació de dispositius (usada 25.00%, coincidències 1)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 7)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 9)

diagram diagrama

- diagrama (usada 100.00%, coincidències 4)

dial marcador

- marcador (usada 50.00%, coincidències 2)

- disc selector (usada 25.00%, coincidències 1)

- mar (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialog diàleg

- diàleg (usada 94.74%, coincidències 18)

- quadre de diàleg (usada 5.26%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 5)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 13)

dice daus

- daus (usada 50.00%, coincidències 2)

- trossos (usada 25.00%, coincidències 1)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 7)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 8)

difference diferència

- diferència (usada 77.78%, coincidències 7)

- resta (usada 22.22%, coincidències 2)

difficult difícil

- difícil (usada 100.00%, coincidències 4)

difficulty dificultat

- dificultat (usada 100.00%, coincidències 4)

diffuse difusió

- difusió (usada 40.00%, coincidències 2)

- difon (usada 20.00%, coincidències 1)

- difusa (usada 20.00%, coincidències 1)

- difús (usada 20.00%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 85.71%, coincidències 6)

- signatura del correu (usada 14.29%, coincidències 1)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 9)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 66.67%, coincidències 10)

- mides (usada 26.67%, coincidències 4)

- cotes (usada 6.67%, coincidències 1)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 75.00%, coincidències 3)

- dirigeix (usada 25.00%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 31)

directions direccions

- direccions (usada 50.00%, coincidències 2)

- indicacions (usada 25.00%, coincidències 1)

- instruccions (usada 25.00%, coincidències 1)

director director

- director (usada 80.00%, coincidències 4)

- directora (usada 20.00%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 5)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 24)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 59.09%, coincidències 13)

- desactiva (usada 40.91%, coincidències 9)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 50.00%, coincidències 3)

- inhabilita-ho tot (usada 33.33%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 16.67%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 39.66%, coincidències 23)

- desactivat (usada 37.93%, coincidències 22)

- desactivats (usada 10.34%, coincidències 6)

- desactivada (usada 5.17%, coincidències 3)

- inhabilitada (usada 3.45%, coincidències 2)

- deshabilitat (usada 1.72%, coincidències 1)

- desactivades (usada 1.72%, coincidències 1)

disabling s'està inhabilitant

- s'està inhabilitant (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està desactivant (usada 25.00%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 83.33%, coincidències 10)

- desc (usada 16.67%, coincidències 2)

disc number número de disc

- número de disc (usada 60.00%, coincidències 3)

- número del disc (usada 40.00%, coincidències 2)

discard descarta

- descarta (usada 80.00%, coincidències 16)

- descartar (usada 5.00%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 5.00%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 5.00%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 83.33%, coincidències 10)

- no desis els canvis (usada 8.33%, coincidències 1)

- descarta (usada 8.33%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 94.44%, coincidències 17)

- desconnectat (usada 5.56%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 0.00%, coincidències 0)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 100.00%, coincidències 10)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 6)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 11)

discussion debat

- debat (usada 33.33%, coincidències 2)

- discussió (usada 33.33%, coincidències 2)

- debats (usada 33.33%, coincidències 2)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 5)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai en disc (usada 20.00%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 5)

dismiss descarta

- descarta (usada 76.47%, coincidències 13)

- ignora (usada 5.88%, coincidències 1)

- tanca (usada 5.88%, coincidències 1)

- rebutja (usada 5.88%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 5.88%, coincidències 1)

dismiss all descarta-ho tot

- descarta-ho tot (usada 50.00%, coincidències 2)

- desactivar tot (usada 25.00%, coincidències 1)

- atura totes les alarmes (usada 25.00%, coincidències 1)

display pantalla

- pantalla (usada 30.23%, coincidències 13)

- mostra (usada 30.23%, coincidències 13)

- visualització (usada 23.26%, coincidències 10)

- visualitza (usada 6.98%, coincidències 3)

- mostra-ho (usada 6.98%, coincidències 3)

- visualitzaciã³ (usada 2.33%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 50.00%, coincidències 4)

- visualitza la graella (usada 50.00%, coincidències 4)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 68.18%, coincidències 15)

- nom de visualització (usada 18.18%, coincidències 4)

- nom que es mostrarà (usada 4.55%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 4.55%, coincidències 1)

- mostra el nom (usada 4.55%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 50.00%, coincidències 4)

- mostra les opcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de visualitzacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- opcions de disposició (usada 12.50%, coincidències 1)

display settings paràmetres de la pantalla

- paràmetres de la pantalla (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres de visualització (usada 28.57%, coincidències 2)

- opcions de visualització (usada 28.57%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 14.29%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 20)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 83.33%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 16.67%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 100.00%, coincidències 5)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 7)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 10)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 85.71%, coincidències 6)

- divisió (usada 14.29%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 5)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 12)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 100.00%, coincidències 4)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 4)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 100.00%, coincidències 4)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 71.43%, coincidències 5)

- no fer res (usada 14.29%, coincidències 1)

- no fes res (usada 14.29%, coincidències 1)

dock acobla

- acobla (usada 60.00%, coincidències 3)

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 97.37%, coincidències 37)

- el document (usada 2.63%, coincidències 1)

document history historial del document

- historial del document (usada 50.00%, coincidències 2)

- historial de documents (usada 50.00%, coincidències 2)

document outline esquema del document

- esquema del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- contorn del document (usada 25.00%, coincidències 1)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 10)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document type tipus de document

- tipus de document (usada 100.00%, coincidències 4)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 25.00%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 85.71%, coincidències 12)

- documentació (en anglès) (usada 14.29%, coincidències 2)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 17)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 6)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 4)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 15)

domain address adreça del domini

- adreça del domini (usada 100.00%, coincidències 4)

donate feu un donatiu

- feu un donatiu (usada 33.33%, coincidències 3)

- feu una donació (usada 33.33%, coincidències 3)

- donatius (usada 11.11%, coincidències 1)

- donatiu (usada 11.11%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 11.11%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 97.22%, coincidències 35)

- feta (usada 2.78%, coincidències 1)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 7)

don’t save no desis

- no desis (usada 50.00%, coincidències 4)

- no ho desis (usada 37.50%, coincidències 3)

- tanca sense desar (usada 12.50%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 8)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 5)

dotted puntejat

- puntejat (usada 66.67%, coincidències 4)

- línia de punts (usada 16.67%, coincidències 1)

- de punts (usada 16.67%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 94.74%, coincidències 18)

- double (usada 5.26%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 6)

double integral integral doble

- integral doble (usada 100.00%, coincidències 4)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 5)

down avall

- avall (usada 93.10%, coincidències 27)

- baix (usada 3.45%, coincidències 1)

- abaixa (usada 3.45%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 63.64%, coincidències 7)

- fletxa cap avall (usada 27.27%, coincidències 3)

- avall (usada 9.09%, coincidències 1)

downgrade desactualitza

- desactualitza (usada 40.00%, coincidències 2)

- reverteix (usada 20.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 20.00%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 20.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 71.43%, coincidències 20)

- baixada (usada 21.43%, coincidències 6)

- baixa'l (usada 3.57%, coincidències 1)

- baixades (usada 3.57%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

download error error en la baixada

- error en la baixada (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en baixar (usada 25.00%, coincidències 1)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 50.00%, coincidències 3)

- baixar ara (usada 16.67%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 16.67%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 16.67%, coincidències 1)

downloaded s'ha baixat

- s'ha baixat (usada 60.00%, coincidències 3)

- baixat (usada 20.00%, coincidències 1)

- descarregat (usada 20.00%, coincidències 1)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 46.15%, coincidències 6)

- baixada (usada 15.38%, coincidències 2)

- s'està descarregant (usada 15.38%, coincidències 2)

- baixades (usada 15.38%, coincidències 2)

- descarregant (usada 7.69%, coincidències 1)

downloads baixades

- baixades (usada 96.00%, coincidències 24)

- baixades descàrregues (usada 4.00%, coincidències 1)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 6)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 12)

drag arrossega

- arrossega (usada 75.00%, coincidències 3)

- resistència (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrossegar (usada 0.00%, coincidències 0)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 83.33%, coincidències 5)

- arrossegar i deixar anar (usada 16.67%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 64.29%, coincidències 18)

- dibuixa (usada 35.71%, coincidències 10)

drawing dibuix

- dibuix (usada 95.83%, coincidències 23)

- dibuixat (usada 4.17%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 100.00%, coincidències 5)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 57.14%, coincidències 4)

- ombra (usada 14.29%, coincidències 1)

- ombra paral·lela (usada 14.29%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 14.29%, coincidències 1)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 100.00%, coincidències 4)

dublin dublín

- dublín (usada 50.00%, coincidències 2)

- dublin (usada 50.00%, coincidències 2)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 6)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 90.00%, coincidències 9)

- data límit (usada 10.00%, coincidències 1)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 91.67%, coincidències 22)

- duplicat (usada 4.17%, coincidències 1)

- duplica'l (usada 4.17%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 4)

duployan duployan

- duployan (usada 75.00%, coincidències 3)

- taquigrafia de duployé (usada 25.00%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 88.00%, coincidències 22)

- duració (usada 12.00%, coincidències 3)

dust polsim

- polsim (usada 50.00%, coincidències 2)

- pols (usada 50.00%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 50.00%, coincidències 5)

- neerlandès (usada 50.00%, coincidències 5)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 5)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 80.00%, coincidències 4)

- dzongka (usada 20.00%, coincidències 1)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 75.00%, coincidències 9)

- adreça electrònica (usada 16.67%, coincidències 2)

- correu-e (usada 8.33%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 71.43%, coincidències 5)

- adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 100.00%, coincidències 7)

eb eb

- eb (usada 100.00%, coincidències 5)

edge vora

- vora (usada 75.00%, coincidències 6)

- edge (usada 12.50%, coincidències 1)

- contorn (usada 12.50%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 99.49%, coincidències 196)

- editar (usada 0.51%, coincidències 1)

edit address edita l'adreça

- edita l'adreça (usada 100.00%, coincidències 4)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 100.00%, coincidències 8)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 20)

edit contact edita el contacte

- edita el contacte (usada 83.33%, coincidències 5)

- edita contacte (usada 16.67%, coincidències 1)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- edita imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 6)

edit list edita la llista

- edita la llista (usada 100.00%, coincidències 5)

edit mask edita la màscara

- edita la màscara (usada 100.00%, coincidències 4)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 80.00%, coincidències 8)

- edita el menú (usada 20.00%, coincidències 2)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 85.71%, coincidències 6)

- mode edició (usada 14.29%, coincidències 1)

edit page edita la pàgina

- edita la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 83.33%, coincidències 5)

- modifica el perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- edita la configuració (usada 16.67%, coincidències 1)

edit style edita l'estil

- edita l'estil (usada 100.00%, coincidències 10)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 100.00%, coincidències 4)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.91%, coincidències 10)

- edició de la plantilla (usada 9.09%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 5)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 6)

editing edició

- edició (usada 66.67%, coincidències 4)

- en edició (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està editant (usada 16.67%, coincidències 1)

editor editor

- editor (usada 93.33%, coincidències 14)

- editor/a (usada 6.67%, coincidències 1)

editor font tipus de lletra de l'editor

- tipus de lletra de l'editor (usada 100.00%, coincidències 4)

education educació

- educació (usada 80.00%, coincidències 4)

- ensenyament (usada 20.00%, coincidències 1)

effect efecte

- efecte (usada 91.43%, coincidències 32)

- efectiu (usada 8.57%, coincidències 3)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 16)

egyptian hieroglyphs jeroglífics egipcis

- jeroglífics egipcis (usada 100.00%, coincidències 4)

eib eib

- eib (usada 100.00%, coincidències 4)

eject expulsa

- expulsa (usada 83.33%, coincidències 5)

- extreu (usada 16.67%, coincidències 1)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 4)

elbasan elbasan

- elbasan (usada 100.00%, coincidències 6)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 9)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 8)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 4)

elevator estabilitzador horitzontal

- estabilitzador horitzontal (usada 66.67%, coincidències 4)

- ascensor (usada 33.33%, coincidències 2)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 24)

email correu electrònic

- correu electrònic (usada 46.55%, coincidències 27)

- adreça electrònica (usada 44.83%, coincidències 26)

- email (usada 3.45%, coincidències 2)

- envia per correu (usada 1.72%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 1.72%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic (usada 1.72%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 80.00%, coincidències 28)

- adreça de correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 5)

- correu electrònic (usada 2.86%, coincidències 1)

- adreça de correu (usada 2.86%, coincidències 1)

email addresses adreces de correu electrònic

- adreces de correu electrònic (usada 42.86%, coincidències 3)

- adreces electròniques (usada 42.86%, coincidències 3)

- adreces de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

email link envia l'enllaç per correu

- envia l'enllaç per correu (usada 83.33%, coincidències 5)

- enllaç a correu electrònic (usada 16.67%, coincidències 1)

embarrassed avergonyit

- avergonyit (usada 75.00%, coincidències 3)

- vergonya (usada 25.00%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 100.00%, coincidències 8)

- incrustar (usada 0.00%, coincidències 0)

embedded incrustat

- incrustat (usada 75.00%, coincidències 3)

- encastat (usada 25.00%, coincidències 1)

embeds incrustats

- incrustats (usada 75.00%, coincidències 3)

- incrusta (usada 25.00%, coincidències 1)

emboss relleu

- relleu (usada 62.50%, coincidències 5)

- repujat (usada 12.50%, coincidències 1)

- ressalta (usada 12.50%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 12.50%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 6)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 7)

empty buit

- buit (usada 57.89%, coincidències 11)

- buida (usada 31.58%, coincidències 6)

- empty (usada 10.53%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 5)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 92.86%, coincidències 13)

- buidar la paperera (usada 7.14%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 65.71%, coincidències 23)

- activa (usada 28.57%, coincidències 10)

- habilitat (usada 2.86%, coincidències 1)

- activar habilitar (usada 2.86%, coincidències 1)

enable all activa'ls tots

- activa'ls tots (usada 60.00%, coincidències 3)

- habilita'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

- habilita-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

enabled habilitat

- habilitat (usada 39.58%, coincidències 19)

- activat (usada 37.50%, coincidències 18)

- activada (usada 8.33%, coincidències 4)

- activats (usada 8.33%, coincidències 4)

- habilitada (usada 4.17%, coincidències 2)

- activades (usada 2.08%, coincidències 1)

enabling s'està habilitant

- s'està habilitant (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està habilitant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està activant (usada 25.00%, coincidències 1)

enclosed alphanumerics alfanumèrics delimitats

- alfanumèrics delimitats (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

encoder codificador

- codificador (usada 83.33%, coincidències 5)

- encoder (usada 16.67%, coincidències 1)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 82.35%, coincidències 14)

- s'està codificant (usada 5.88%, coincidències 1)

- codificacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- codificant (usada 5.88%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 75.00%, coincidències 6)

- xifratge (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 87.50%, coincidències 7)

- encriptat (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 83.33%, coincidències 10)

- xifrat (usada 8.33%, coincidències 1)

- encriptatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- encriptació (usada 0.00%, coincidències 0)

end fi

- fi (usada 52.00%, coincidències 26)

- final (usada 40.00%, coincidències 20)

- la fi (usada 2.00%, coincidències 1)

- acaba (usada 2.00%, coincidències 1)

- finalitza (usada 2.00%, coincidències 1)

- final|fi (usada 2.00%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 73.33%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 13.33%, coincidències 2)

- data de fi (usada 6.67%, coincidències 1)

- data de finalització (usada 6.67%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 42.86%, coincidències 3)

- hora de finalització (usada 28.57%, coincidències 2)

- hora final (usada 28.57%, coincidències 2)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

end-to-end encryption xifratge d'extrem a extrem

- xifratge d'extrem a extrem (usada 80.00%, coincidències 4)

- xifrat d'extrem a extrem (usada 20.00%, coincidències 1)

endnote nota final

- nota final (usada 82.35%, coincidències 14)

- nota al final (usada 17.65%, coincidències 3)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 57.14%, coincidències 4)

- notes finals (usada 28.57%, coincidències 2)

- notes final (usada 14.29%, coincidències 1)

ends with acaba amb

- acaba amb (usada 50.00%, coincidències 3)

- acaba per (usada 33.33%, coincidències 2)

- acaba en (usada 16.67%, coincidències 1)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 5)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravar

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 5)

enter retorn

- retorn (usada 68.18%, coincidències 15)

- intro (usada 9.09%, coincidències 2)

- introdueix (usada 9.09%, coincidències 2)

- entra (usada 4.55%, coincidències 1)

- introduïu (usada 4.55%, coincidències 1)

- enter (usada 4.55%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter a value introduïu un valor

- introduïu un valor (usada 75.00%, coincidències 3)

- inseriu un valor (usada 25.00%, coincidències 1)

enter new password introduïu una contrasenya nova

- introduïu una contrasenya nova (usada 60.00%, coincidències 3)

- introduïu la contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 87.50%, coincidències 14)

- introduïu una contrasenya (usada 12.50%, coincidències 2)

entries entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 11)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 17)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 12)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 6)

environment variables variables d'entorn

- variables d'entorn (usada 100.00%, coincidències 4)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 80.00%, coincidències 4)

- epsilon (usada 20.00%, coincidències 1)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 8)

equal to igual a

- igual a (usada 75.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equals equival

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 7)

erase esborra

- esborra (usada 100.00%, coincidències 14)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 6)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

error error

- error (usada 98.46%, coincidències 64)

- s'ha produït un error (usada 1.54%, coincidències 1)

error category categoria d'error

- categoria d'error (usada 75.00%, coincidències 3)

- error de categoria (usada 25.00%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 6)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 5)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 100.00%, coincidències 4)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 10)

error opening database error obrint la base de dades

- error obrint la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en obrir la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

error opening file s'ha produït un error en obrir el fitxer

- s'ha produït un error en obrir el fitxer (usada 100.00%, coincidències 4)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 11)

errors and warnings errors i avisos

- errors i avisos (usada 75.00%, coincidències 3)

- errors i advertiments (usada 25.00%, coincidències 1)

esc esc

- esc (usada 85.71%, coincidències 12)

- tecla d'escapada (usada 14.29%, coincidències 2)

escape esc

- esc (usada 60.00%, coincidències 3)

- escapada (usada 20.00%, coincidències 1)

- tecla d'escapada (usada 20.00%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 11)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 12)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 50.00%, coincidències 3)

- etíop (usada 50.00%, coincidències 3)

ethiopic extended etiòpic ampliat

- etiòpic ampliat (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop ampliat (usada 50.00%, coincidències 2)

ethiopic supplement etiòpic suplementari

- etiòpic suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etíop (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 4)

even parell

- parell (usada 80.00%, coincidències 4)

- homogeni (usada 20.00%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 68.42%, coincidències 13)

- cita (usada 31.58%, coincidències 6)

- incidència (usada 0.00%, coincidències 0)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 82.61%, coincidències 19)

- cites (usada 13.04%, coincidències 3)

- incidències (usada 4.35%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 100.00%, coincidències 14)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 4)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies de la setmana (usada 25.00%, coincidències 1)

everything tot

- tot (usada 100.00%, coincidències 6)

exact exacte

- exacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- exacta (usada 20.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 121)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 33)

exception excepció

- excepció (usada 100.00%, coincidències 4)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 14)

excludes exclou

- exclou (usada 100.00%, coincidències 12)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 5)

executable executable

- executable (usada 100.00%, coincidències 4)

execute executa

- executa (usada 92.31%, coincidències 12)

- execució (usada 7.69%, coincidències 1)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

execute action executa l'acció

- executa l'acció (usada 100.00%, coincidències 4)

exit surt

- surt (usada 85.19%, coincidències 23)

- sortida (usada 7.41%, coincidències 2)

- sortir (usada 3.70%, coincidències 1)

- ix (usada 3.70%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 80.00%, coincidències 4)

- surt de pantalla completa (usada 20.00%, coincidències 1)

expand amplia

- amplia (usada 58.33%, coincidències 7)

- expandeix (usada 33.33%, coincidències 4)

- ampliar (usada 8.33%, coincidències 1)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 41.67%, coincidències 5)

- amplia-ho tot (usada 16.67%, coincidències 2)

- expandeix-les totes (usada 8.33%, coincidències 1)

- expansiona-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- desplega-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 8.33%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 57.14%, coincidències 4)

- expandida (usada 14.29%, coincidències 1)

- estesa (usada 14.29%, coincidències 1)

- ampliat (usada 14.29%, coincidències 1)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 57.14%, coincidències 4)

- data de caducitat (usada 42.86%, coincidències 3)

expires venciment

- venciment (usada 57.14%, coincidències 4)

- venç (usada 28.57%, coincidències 2)

- caduca (usada 14.29%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 71.43%, coincidències 5)

- venç el (usada 14.29%, coincidències 1)

- caduca el (usada 14.29%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 8)

explore explora

- explora (usada 80.00%, coincidències 4)

- exploreu (usada 20.00%, coincidències 1)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 5)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 100.00%, coincidències 5)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 98.36%, coincidències 60)

- exporta-la (usada 1.64%, coincidències 1)

- exportar (usada 0.00%, coincidències 0)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 63.64%, coincidències 7)

- exporta com (usada 27.27%, coincidències 3)

- anomena i exporta (usada 9.09%, coincidències 1)

export settings exporta configuració

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting exportació

- exportació (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'està exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

- exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 75.00%, coincidències 3)

- temps d'exposició (usada 25.00%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 8)

expunge esborra

- esborra (usada 50.00%, coincidències 2)

- buida (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

extended estesa

- estesa (usada 25.00%, coincidències 1)

- estès (usada 25.00%, coincidències 1)

- ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

- ampliada (usada 25.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 66.67%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 33.33%, coincidències 2)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 29)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 19)

external extern

- extern (usada 71.43%, coincidències 5)

- externs (usada 14.29%, coincidències 1)

- externes (usada 14.29%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 4)

extra extra

- extra (usada 80.00%, coincidències 4)

- addicional (usada 20.00%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 66.67%, coincidències 6)

- extra gran (usada 22.22%, coincidències 2)

- molt grossa (usada 11.11%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 10)

f j y j \d\e f \d\e y

- j \d\e f \d\e y (usada 100.00%, coincidències 9)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 4)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 7)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 7)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 8)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 9)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 4)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 8)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 6)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 5)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 6)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 6)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 4)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 80.00%, coincidències 4)

- esvaïment (usada 20.00%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 52.63%, coincidències 10)

- error (usada 15.79%, coincidències 3)

- fallida (usada 10.53%, coincidències 2)

- fracassat (usada 5.26%, coincidències 1)

- fallat (usada 5.26%, coincidències 1)

- erroni (usada 5.26%, coincidències 1)

- no realitzada (usada 5.26%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 50.00%, coincidències 2)

- error (usada 25.00%, coincidències 1)

- fracàs (usada 25.00%, coincidències 1)

fair correcta

- correcta (usada 33.33%, coincidències 2)

- correcte (usada 33.33%, coincidències 2)

- acceptable (usada 16.67%, coincidències 1)

- fira (usada 16.67%, coincidències 1)

fallback sistema alternatiu

- sistema alternatiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- alternatives (usada 25.00%, coincidències 1)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 96.00%, coincidències 24)

- false (usada 4.00%, coincidències 1)

family família

- família (usada 100.00%, coincidències 11)

family name cognom

- cognom (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de família (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de la família (usada 25.00%, coincidències 1)

- cognoms (usada 25.00%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 100.00%, coincidències 9)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 5)

farsi persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 4)

fast ràpid

- ràpid (usada 66.67%, coincidències 4)

- ràpida (usada 33.33%, coincidències 2)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 100.00%, coincidències 4)

favorite preferit

- preferit (usada 50.00%, coincidències 2)

- preferides (usada 25.00%, coincidències 1)

- marca com a preferit (usada 25.00%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 87.50%, coincidències 14)

- favorits (usada 6.25%, coincidències 1)

- els meus preferits (usada 6.25%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 16)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 8)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 66.67%, coincidències 10)

- destacats (usada 20.00%, coincidències 3)

- destacades (usada 6.67%, coincidències 1)

- destacada (usada 6.67%, coincidències 1)

featured image imatge destacada

- imatge destacada (usada 100.00%, coincidències 4)

features característiques

- característiques (usada 93.33%, coincidències 14)

- funcions (usada 6.67%, coincidències 1)

feb febr.

- febr. (usada 42.86%, coincidències 3)

- feb (usada 28.57%, coincidències 2)

- de febr. (usada 14.29%, coincidències 1)

- febr (usada 14.29%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 86.67%, coincidències 13)

- de febrer (usada 13.33%, coincidències 2)

feed canal

- canal (usada 100.00%, coincidències 5)

- canal de continguts (usada 0.00%, coincidències 0)

feedback comentaris

- comentaris (usada 62.50%, coincidències 5)

- retroacció (usada 12.50%, coincidències 1)

- opinions (usada 12.50%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 12.50%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 85.71%, coincidències 6)

- canals de continguts (usada 14.29%, coincidències 1)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 5)

female dona

- dona (usada 72.73%, coincidències 8)

- femení (usada 27.27%, coincidències 3)

fetching s'està recollint

- s'està recollint (usada 100.00%, coincidències 4)

field camp

- camp (usada 100.00%, coincidències 28)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 100.00%, coincidències 22)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 5)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 30)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 4)

file fitxer

- fitxer (usada 100.00%, coincidències 122)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 5)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 83.33%, coincidències 5)

- extensió dels fitxers (usada 16.67%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 66.67%, coincidències 8)

- format de fitxer (usada 25.00%, coincidències 3)

- format dels fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 80.00%, coincidències 4)

- gestor d'arxius (usada 20.00%, coincidències 1)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 87.80%, coincidències 36)

- nom de fitxer (usada 12.20%, coincidències 5)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 61.54%, coincidències 8)

- fitxer no trobat (usada 23.08%, coincidències 3)

- el fitxer no s'ha trobat (usada 7.69%, coincidències 1)

- fitxer no trobat. (usada 7.69%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 66.67%, coincidències 6)

- camí del fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 66.67%, coincidències 6)

- selecció de fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 100.00%, coincidències 14)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 9)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 28)

filename nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 52.00%, coincidències 13)

- nom de fitxer (usada 40.00%, coincidències 10)

- nomfitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

- nomdelfitxer (usada 4.00%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 21)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

fill omple

- omple (usada 38.46%, coincidències 10)

- emplena (usada 23.08%, coincidències 6)

- emplenament (usada 19.23%, coincidències 5)

- emplenat (usada 11.54%, coincidències 3)

- justificat (usada 3.85%, coincidències 1)

- omple|emplena (usada 3.85%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 42.86%, coincidències 6)

- color d'emplenament (usada 28.57%, coincidències 4)

- color d'emplenat (usada 21.43%, coincidències 3)

- emplenat de color (usada 7.14%, coincidències 1)

fill series emplena les sèries

- emplena les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- omple les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- sèries per a omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- emplena la sèrie (usada 16.67%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

filled emplenat

- emplenat (usada 57.14%, coincidències 4)

- ple (usada 28.57%, coincidències 2)

- justificat (usada 14.29%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 92.06%, coincidències 58)

- filtra (usada 7.94%, coincidències 5)

filter by filtra per

- filtra per (usada 100.00%, coincidències 6)

filter by category filtra per categoria

- filtra per categoria (usada 100.00%, coincidències 4)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 22)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 5)

financial financer

- financer (usada 60.00%, coincidències 3)

- finances (usada 20.00%, coincidències 1)

- financeres (usada 20.00%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 93.33%, coincidències 70)

- troba (usada 6.67%, coincidències 5)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 87.50%, coincidències 7)

- torna a trobar (usada 12.50%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 86.67%, coincidències 13)

- cerca i substitueix (usada 6.67%, coincidències 1)

- troba i reemplaça (usada 6.67%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 5)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 66.67%, coincidències 4)

- cerca en els fitxers (usada 33.33%, coincidències 2)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 75.00%, coincidències 12)

- troba la següent (usada 6.25%, coincidències 1)

- cerca la següent (usada 6.25%, coincidències 1)

- troba el següent (usada 6.25%, coincidències 1)

- cerca següent (usada 6.25%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 78.57%, coincidències 11)

- troba l'anterior (usada 14.29%, coincidències 2)

- cerca anterior (usada 7.14%, coincidències 1)

find text cerca text

- cerca text (usada 66.67%, coincidències 4)

- troba el text (usada 16.67%, coincidències 1)

- cerca el text (usada 16.67%, coincidències 1)

find/replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca/reemplaça (usada 25.00%, coincidències 1)

finger dit

- dit (usada 75.00%, coincidències 3)

- cercausuaris (usada 25.00%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 83.33%, coincidències 5)

- empremta dactilar (usada 16.67%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 100.00%, coincidències 6)

finish finalitza

- finalitza (usada 89.29%, coincidències 25)

- acaba (usada 7.14%, coincidències 2)

- fi (usada 3.57%, coincidències 1)

finished acabat

- acabat (usada 33.33%, coincidències 3)

- s'ha finalitzat (usada 33.33%, coincidències 3)

- finalitzat (usada 33.33%, coincidències 3)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 81.82%, coincidències 9)

- finlandès (usada 18.18%, coincidències 2)

fire foc

- foc (usada 100.00%, coincidències 4)

firefox account compte del firefox

- compte del firefox (usada 87.50%, coincidències 7)

- compte de firefox (usada 12.50%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 5)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 4)

first primer

- primer (usada 75.00%, coincidències 6)

- primera (usada 25.00%, coincidències 2)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 5)

first name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 29)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 14)

first page number número de la primera pàgina

- número de la primera pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- primer número de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 4)

fit ajusta

- ajusta (usada 50.00%, coincidències 2)

- encaixa (usada 25.00%, coincidències 1)

- adapta (usada 25.00%, coincidències 1)

fit page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 87.50%, coincidències 7)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 88.89%, coincidències 8)

- ajusta l'amplada (usada 11.11%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 50.00%, coincidències 13)

- fixat (usada 38.46%, coincidències 10)

- amplada fixa (usada 3.85%, coincidències 1)

- corregit (usada 3.85%, coincidències 1)

- fixe (usada 3.85%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 75.00%, coincidències 3)

- mida fixada (usada 25.00%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 87.50%, coincidències 7)

- ample fix (usada 12.50%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 37.50%, coincidències 3)

- marca (usada 25.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 12.50%, coincidències 1)

- senyalador (usada 12.50%, coincidències 1)

- senyala (usada 12.50%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 80.00%, coincidències 4)

- marcat (usada 20.00%, coincidències 1)

flags senyaladors

- senyaladors (usada 54.55%, coincidències 6)

- banderes (usada 27.27%, coincidències 3)

- indicadors (usada 18.18%, coincidències 2)

flash flaix

- flaix (usada 100.00%, coincidències 5)

flat pla

- pla (usada 86.67%, coincidències 13)

- bemoll (usada 6.67%, coincidències 1)

- plana (usada 6.67%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 82.35%, coincidències 14)

- capgira (usada 11.76%, coincidències 2)

- donar la volta (usada 5.88%, coincidències 1)

flip horizontal capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- inverteix horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 2)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 66.67%, coincidències 10)

- inverteix horitzontalment (usada 26.67%, coincidències 4)

- volteja horitzontalment (usada 6.67%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- inverteix verticalment (usada 14.29%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 56.25%, coincidències 9)

- inverteix verticalment (usada 37.50%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 6.25%, coincidències 1)

float float

- float (usada 40.00%, coincidències 4)

- sura (usada 20.00%, coincidències 2)

- flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

- flotar (usada 10.00%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

floating point punt flotant

- punt flotant (usada 50.00%, coincidències 2)

- coma flotant (usada 50.00%, coincidències 2)

floor enter per defecte

- enter per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 25.00%, coincidències 1)

- terra (usada 25.00%, coincidències 1)

- floor (usada 25.00%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 100.00%, coincidències 6)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 7)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.33%, coincidències 14)

- diagrames de flux (usada 6.67%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 4)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 75.00%, coincidències 3)

- distància focal (usada 25.00%, coincidències 1)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 6)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

folder carpeta

- carpeta (usada 92.31%, coincidències 24)

- la carpeta (usada 7.69%, coincidències 2)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 92.86%, coincidències 13)

- nom de carpeta (usada 7.14%, coincidències 1)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 7)

follow link segueix l'enllaç

- segueix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

followup to newsgroup seguiment al grup de notícies

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- segueix al grup de discussió (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 50.00%, coincidències 3)

- seguiment a (usada 50.00%, coincidències 3)

font lletra tipogràfica

- lletra tipogràfica (usada 63.89%, coincidències 46)

- tipus de lletra (usada 29.17%, coincidències 21)

- lletra (usada 2.78%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 1.39%, coincidències 1)

- tipografia (usada 1.39%, coincidències 1)

- font (usada 1.39%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 78.57%, coincidències 22)

- color del tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 4)

- color de la lletra tipogràfica (usada 3.57%, coincidències 1)

- color de lletra (usada 3.57%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 42.86%, coincidències 3)

- família de lletra tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipografia (usada 14.29%, coincidències 1)

- família tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 4)

- nom de la lletra tipogràfica (usada 37.50%, coincidències 3)

- nom de tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 70.83%, coincidències 17)

- mida del tipus de lletra (usada 20.83%, coincidències 5)

- mida de la tipografia (usada 8.33%, coincidències 2)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides de lletra

- mides de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides dels tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mida de la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

font style estil de la tipografia

- estil de la tipografia (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil de la lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil del tipus de lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil de tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 11.11%, coincidències 1)

- estil de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

font weight pes del tipus de lletra

- pes del tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 2)

- pes de la lletra (usada 50.00%, coincidències 2)

fonts lletres tipogràfiques

- lletres tipogràfiques (usada 41.94%, coincidències 13)

- tipus de lletra (usada 41.94%, coincidències 13)

- fonts (usada 9.68%, coincidències 3)

- lletres (usada 3.23%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 3.23%, coincidències 1)

food drink menjar i beure

- menjar i beure (usada 60.00%, coincidències 3)

- menjar i beguda (usada 40.00%, coincidències 2)

foot peu

- peu (usada 85.71%, coincidències 6)

- peus (usada 14.29%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 67.35%, coincidències 33)

- peu (usada 32.65%, coincidències 16)

footers peus de pàgina

- peus de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 100.00%, coincidències 25)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 100.00%, coincidències 7)

for durant

- durant (usada 25.00%, coincidències 1)

- per.a (usada 25.00%, coincidències 1)

- per a (usada 25.00%, coincidències 1)

- per (usada 25.00%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 4)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 100.00%, coincidències 4)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 10)

forecast pronostic

- pronostic (usada 50.00%, coincidències 2)

- pronòstic (usada 25.00%, coincidències 1)

- projectar (usada 25.00%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 9)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 80.00%, coincidències 12)

- color del primer pla (usada 13.33%, coincidències 2)

- color del text (usada 6.67%, coincidències 1)

forever per sempre

- per sempre (usada 80.00%, coincidències 8)

- sempre (usada 10.00%, coincidències 1)

- infinitament (usada 10.00%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 5)

forgot password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 100.00%, coincidències 4)

form formulari

- formulari (usada 96.92%, coincidències 63)

- form (usada 1.54%, coincidències 1)

- forma (usada 1.54%, coincidències 1)

format format

- format (usada 86.41%, coincidències 89)

- formata (usada 11.65%, coincidències 12)

- formatació (usada 1.94%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

format code codi de format

- codi de format (usada 100.00%, coincidències 7)

format selection formata la selecció

- formata la selecció (usada 100.00%, coincidències 5)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 17)

formatting formatació

- formatació (usada 91.67%, coincidències 22)

- format (usada 8.33%, coincidències 2)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 9)

formula fórmula

- fórmula (usada 94.87%, coincidències 37)

- formula (usada 5.13%, coincidències 2)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 6)

forums fòrums

- fòrums (usada 83.33%, coincidències 5)

- fã²rums (usada 16.67%, coincidències 1)

forward endavant

- endavant (usada 75.86%, coincidències 22)

- reenvia (usada 17.24%, coincidències 5)

- següent (usada 3.45%, coincidències 1)

- avança (usada 3.45%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

fourier analysis anàlisi de fourier

- anàlisi de fourier (usada 100.00%, coincidències 7)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 5)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 88.89%, coincidències 8)

- fraccions (usada 11.11%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 7)

frame marc

- marc (usada 90.32%, coincidències 56)

- fotograma (usada 8.06%, coincidències 5)

- quadre (usada 1.61%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame properties propietats del marc

- propietats del marc (usada 100.00%, coincidències 4)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 37.50%, coincidències 3)

- quadres per segon (usada 25.00%, coincidències 2)

- imatges per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- marcs per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- freqüència d'imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

framerate velocitat dels fotogrames

- velocitat dels fotogrames (usada 40.00%, coincidències 2)

- imatges per segon (usada 40.00%, coincidències 2)

- framerate (usada 20.00%, coincidències 1)

frames marcs

- marcs (usada 53.33%, coincidències 8)

- fotogrames (usada 46.67%, coincidències 7)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 4)

free lliure

- lliure (usada 71.43%, coincidències 10)

- gratuït (usada 28.57%, coincidències 4)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 8)

french francès

- francès (usada 90.00%, coincidències 9)

- francesa (usada 10.00%, coincidències 1)

frequency freqüència

- freqüència (usada 91.30%, coincidències 21)

- frequencia (usada 8.70%, coincidències 2)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 63.64%, coincidències 7)

- preguntes freqüents (usada 36.36%, coincidències 4)

fri dv

- dv (usada 66.67%, coincidències 4)

- dv. (usada 33.33%, coincidències 2)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 19)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 7)

friulian friülès

- friülès (usada 50.00%, coincidències 2)

- furlà (usada 50.00%, coincidències 2)

from de

- de (usada 56.14%, coincidències 32)

- des de (usada 31.58%, coincidències 18)

- remitent (usada 10.53%, coincidències 6)

- a partir de (usada 1.75%, coincidències 1)

from color del color

- del color (usada 50.00%, coincidències 2)

- color origen (usada 25.00%, coincidències 1)

- des del color (usada 25.00%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

- des de l'arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 4)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 46.15%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 38.46%, coincidències 5)

- del capdamunt (usada 7.69%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 7.69%, coincidències 1)

front anvers de la pàgina

- anvers de la pàgina (usada 33.33%, coincidències 2)

- anvers (usada 33.33%, coincidències 2)

- davant (usada 16.67%, coincidències 1)

- frontal (usada 16.67%, coincidències 1)

ft ft

- ft (usada 75.00%, coincidències 3)

- peus (usada 25.00%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 9)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari d'ftp

- servidor intermediari d'ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

- servidor intermediari ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

fuchsia fúcsia

- fúcsia (usada 100.00%, coincidències 4)

full completa

- completa (usada 33.33%, coincidències 4)

- complet (usada 33.33%, coincidències 4)

- màxima (usada 8.33%, coincidències 1)

- sencer (usada 8.33%, coincidències 1)

- tot (usada 8.33%, coincidències 1)

- final (usada 8.33%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 89.47%, coincidències 17)

- nom (usada 5.26%, coincidències 1)

- nom sencer (usada 5.26%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.67%, coincidències 29)

- pantalla sencera (usada 3.33%, coincidències 1)

full size mida màxima

- mida màxima (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida completa (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida original (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

full width amplada completa

- amplada completa (usada 50.00%, coincidències 3)

- tota l'amplada (usada 50.00%, coincidències 3)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 100.00%, coincidències 16)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 35)

function type tipus de funció

- tipus de funció (usada 100.00%, coincidències 4)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 37)

further information més informació

- més informació (usada 75.00%, coincidències 3)

- altres informacions (usada 25.00%, coincidències 1)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 11)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 7)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 19)

game joc

- joc (usada 57.14%, coincidències 4)

- partida (usada 42.86%, coincidències 3)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 75.00%, coincidències 3)

- games (usada 25.00%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 100.00%, coincidències 20)

gap buit

- buit (usada 50.00%, coincidències 3)

- separació (usada 50.00%, coincidències 3)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 87.50%, coincidències 7)

- porta d'enllaç (usada 12.50%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 14)

gcd mcd

- mcd (usada 100.00%, coincidències 4)

gender sexe

- sexe (usada 60.00%, coincidències 3)

- gènere (usada 40.00%, coincidències 2)

general general

- general (usada 95.95%, coincidències 71)

- generals (usada 4.05%, coincidències 3)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 6)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 13)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 4)

generate genera

- genera (usada 100.00%, coincidències 4)

- generar (usada 0.00%, coincidències 0)

generate password genera una contrasenya

- genera una contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- generar contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

generic genèric

- genèric (usada 87.50%, coincidències 7)

- genèriques (usada 12.50%, coincidències 1)

genre gènere

- gènere (usada 69.23%, coincidències 9)

- temàtica (usada 30.77%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 50.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 50.00%, coincidències 3)

geometric shapes figures geomètriques

- figures geomètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes geomètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

geometric shapes extended figures geomètriques ampliades

- figures geomètriques ampliades (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes geomètriques ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

- figures geomètriques esteses (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes geomètriques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 7)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 100.00%, coincidències 6)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 15)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 50.00%, coincidències 2)

- georgià suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 10)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 4)

get help obteniu ajuda

- obteniu ajuda (usada 85.71%, coincidències 6)

- obtenció d'ajuda (usada 14.29%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 50.00%, coincidències 8)

- involucreu-vos-hi (usada 6.25%, coincidències 1)

- implicar-se (usada 6.25%, coincidències 1)

- participar (usada 6.25%, coincidències 1)

- impliqueu-vos-hi (usada 6.25%, coincidències 1)

- vull implicar-m'hi (usada 6.25%, coincidències 1)

- col·laboreu‑hi (usada 6.25%, coincidències 1)

- involucrar-se (usada 6.25%, coincidències 1)

- participeu (usada 6.25%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 77.78%, coincidències 7)

- comença (usada 11.11%, coincidències 1)

- per començar (usada 11.11%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 71.43%, coincidències 5)

- com començar (usada 28.57%, coincidències 2)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 5)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 100.00%, coincidències 4)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 5)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom facilitat

- nom facilitat (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom de pila (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom donat (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 25.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 5)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 6)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 6)

glow lluentor

- lluentor (usada 100.00%, coincidències 4)

gnumeric spreadsheet full de càlcul del gnumeric

- full de càlcul del gnumeric (usada 75.00%, coincidències 3)

- full de càlcul gnumeric (usada 25.00%, coincidències 1)

go vés

- vés (usada 50.00%, coincidències 6)

- d'acord (usada 16.67%, coincidències 2)

- go (usada 8.33%, coincidències 1)

- ves (usada 8.33%, coincidències 1)

- vés-hi (usada 8.33%, coincidències 1)

- navega (usada 8.33%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 60.87%, coincidències 14)

- ves enrere (usada 17.39%, coincidències 4)

- enrere (usada 13.04%, coincidències 3)

- torna (usada 8.70%, coincidències 2)

go forward ves endavant

- ves endavant (usada 50.00%, coincidències 3)

- endavant (usada 33.33%, coincidències 2)

- vés endavant (usada 16.67%, coincidències 1)

go to vés a

- vés a (usada 50.00%, coincidències 6)

- ves a (usada 50.00%, coincidències 6)

go to line ves a la línia

- ves a la línia (usada 50.00%, coincidències 6)

- vés a la línia (usada 50.00%, coincidències 6)

go to page ves a la pàgina

- ves a la pàgina (usada 66.67%, coincidències 6)

- vés a la pàgina (usada 33.33%, coincidències 3)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 77.78%, coincidències 7)

- ves a avui (usada 22.22%, coincidències 2)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu de cerca (usada 20.00%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 62.50%, coincidències 5)

- daurat (usada 25.00%, coincidències 2)

- or|daurat (usada 12.50%, coincidències 1)

golden sections seccions dorades

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

good bo

- bo (usada 60.00%, coincidències 9)

- bona (usada 40.00%, coincidències 6)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 5)

got it ho heu aconseguit

- ho heu aconseguit (usada 50.00%, coincidències 2)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- entesos (usada 25.00%, coincidències 1)

got it! entesos

- entesos (usada 60.00%, coincidències 3)

- som-hi! (usada 20.00%, coincidències 1)

- ho tinc! (usada 20.00%, coincidències 1)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 6)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 24)

grain gra

- gra (usada 100.00%, coincidències 4)

grams grams

- grams (usada 100.00%, coincidències 4)

grantha grantha

- grantha (usada 100.00%, coincidències 4)

graph gràfic

- gràfic (usada 60.00%, coincidències 3)

- gràfiques (usada 20.00%, coincidències 1)

- graf (usada 20.00%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 80.00%, coincidències 8)

- imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

graphics gràfics

- gràfics (usada 83.33%, coincidències 15)

- imatges (usada 11.11%, coincidències 2)

- imatge (usada 5.56%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 21)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 29)

greater than major que

- major que (usada 63.64%, coincidències 7)

- més gran que (usada 18.18%, coincidències 2)

- és major que (usada 18.18%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 90.48%, coincidències 19)

- grega (usada 9.52%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 100.00%, coincidències 49)

grey gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 4)

grid graella

- graella (usada 95.45%, coincidències 42)

- quadrícula (usada 4.55%, coincidències 2)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 57.14%, coincidències 4)

- línies de quadrícula (usada 28.57%, coincidències 2)

- línies de graella (usada 14.29%, coincidències 1)

grid settings configuració de la quadrícula

- configuració de la quadrícula (usada 80.00%, coincidències 4)

- opcions de la quadrícula (usada 20.00%, coincidències 1)

grid view vista de graella

- vista de graella (usada 50.00%, coincidències 3)

- vista en graella (usada 33.33%, coincidències 2)

- mode graella (usada 16.67%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 8)

group grup

- grup (usada 58.82%, coincidències 30)

- agrupa (usada 41.18%, coincidències 21)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 77.78%, coincidències 7)

- agrupa segons (usada 11.11%, coincidències 1)

- agrupat per (usada 11.11%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 85.71%, coincidències 6)

- nom de grup (usada 14.29%, coincidències 1)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 50.00%, coincidències 3)

- contrasenya del grup (usada 50.00%, coincidències 3)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 85.71%, coincidències 12)

- agrupats per (usada 14.29%, coincidències 2)

grouping agrupació

- agrupació (usada 63.64%, coincidències 7)

- agrupament (usada 36.36%, coincidències 4)

groups grups

- grups (usada 100.00%, coincidències 13)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 83.33%, coincidències 5)

- per grup (usada 16.67%, coincidències 1)

grow eixampla

- eixampla (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes créixer (usada 20.00%, coincidències 1)

- expandeix (usada 20.00%, coincidències 1)

- creix (usada 20.00%, coincidències 1)

growth creixement

- creixement (usada 83.33%, coincidències 5)

- geomètrica (usada 16.67%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 4)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

guest convidat

- convidat (usada 40.00%, coincidències 2)

- client (usada 40.00%, coincidències 2)

- visitant (usada 20.00%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 8)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 9)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 12)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 6)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

handle maneja

- maneja (usada 25.00%, coincidències 1)

- nansa (usada 25.00%, coincidències 1)

- gestor (usada 25.00%, coincidències 1)

- identificador (usada 25.00%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 7)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 50.00%, coincidències 2)

- hangul compatible amb el jamo (usada 25.00%, coincidències 1)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 80.00%, coincidències 4)

- jamo del hangul (usada 20.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 5)

hard difícil

- difícil (usada 60.00%, coincidències 3)

- dur (usada 40.00%, coincidències 2)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 9)

hard light llum forta

- llum forta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llum dura (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 4)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 50.00%, coincidències 3)

- adreça física (usada 33.33%, coincidències 2)

- adreça de maquinari (usada 16.67%, coincidències 1)

hatch ombreig

- ombreig (usada 80.00%, coincidències 4)

- tramat (usada 20.00%, coincidències 1)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

hatran hatran

- hatran (usada 50.00%, coincidències 2)

- arameu de hatra (usada 50.00%, coincidències 2)

head cap

- cap (usada 60.00%, coincidències 3)

- davant per (usada 20.00%, coincidències 1)

- capçal (usada 20.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 41)

header and footer capçalera i peu de pàgina

- capçalera i peu de pàgina (usada 50.00%, coincidències 4)

- capçalera i peu (usada 50.00%, coincidències 4)

header/footer capçalera / peu de pàgina

- capçalera / peu de pàgina (usada 50.00%, coincidències 2)

- capçalera i peu de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- capçalera/peu de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 12)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 72.41%, coincidències 21)

- capçalera (usada 24.14%, coincidències 7)

- rumb (usada 3.45%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 81.25%, coincidències 13)

- capçalera 1 (usada 12.50%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 6.25%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 80.00%, coincidències 12)

- capçalera 2 (usada 13.33%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 66.67%, coincidències 6)

- capçalera 3 (usada 22.22%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 11.11%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 62.50%, coincidències 5)

- capçalera 4 (usada 25.00%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 12.50%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera5 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 5 (usada 16.67%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera6 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 6 (usada 16.67%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 66.67%, coincidències 8)

- capçaleres (usada 33.33%, coincidències 4)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 7)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 20)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 100.00%, coincidències 96)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 5)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 93)

help url url d'ajuda

- url d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 4)

hex hexadecimal

- hexadecimal (usada 37.50%, coincidències 3)

- hex (usada 37.50%, coincidències 3)

- hexa (usada 12.50%, coincidències 1)

- hex. (usada 12.50%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 5)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

hhmm hhmm

- hhmm (usada 75.00%, coincidències 3)

- h.mm (usada 25.00%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 100.00%, coincidències 4)

hidden ocult

- ocult (usada 52.17%, coincidències 12)

- amagat (usada 39.13%, coincidències 9)

- amagada (usada 4.35%, coincidències 1)

- amaga (usada 4.35%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 91.67%, coincidències 11)

- text ocult (usada 8.33%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 86.96%, coincidències 40)

- oculta (usada 13.04%, coincidències 6)

hide all amaga-ho tot

- amaga-ho tot (usada 80.00%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 75.00%, coincidències 6)

- oculta els detalls (usada 25.00%, coincidències 2)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 57.14%, coincidències 4)

- amaga altres (usada 14.29%, coincidències 1)

- amaga la resta (usada 14.29%, coincidències 1)

- oculta els altres (usada 14.29%, coincidències 1)

hide password amaga la contrasenya

- amaga la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- oculta la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 5)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 4)

high alta

- alta (usada 75.86%, coincidències 22)

- alt (usada 24.14%, coincidències 7)

high contrast contrast alt

- contrast alt (usada 57.14%, coincidències 4)

- alt contrast (usada 42.86%, coincidències 3)

high quality qualitat alta

- qualitat alta (usada 100.00%, coincidències 5)

highest màxima

- màxima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més alta (usada 28.57%, coincidències 2)

- la més alta (usada 14.29%, coincidències 1)

- el més alt (usada 14.29%, coincidències 1)

highlight ressalta

- ressalta (usada 38.46%, coincidències 5)

- ressaltat (usada 30.77%, coincidències 4)

- realçat (usada 30.77%, coincidències 4)

highlight all ressalta-ho tot

- ressalta-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- marca-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

highlight color color del ressaltat

- color del ressaltat (usada 28.57%, coincidències 2)

- color de realçament (usada 28.57%, coincidències 2)

- color de ressaltament (usada 14.29%, coincidències 1)

- realçament del color (usada 14.29%, coincidències 1)

- color de ressaltat (usada 14.29%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 100.00%, coincidències 4)

highlighting realçament

- realçament (usada 100.00%, coincidències 11)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 42.86%, coincidències 3)

- destacats (usada 42.86%, coincidències 3)

- realçats (usada 14.29%, coincidències 1)

hindi hindi

- hindi (usada 100.00%, coincidències 12)

hint consell

- consell (usada 42.86%, coincidències 3)

- pista (usada 28.57%, coincidències 2)

- suggeriment (usada 28.57%, coincidències 2)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 8)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 91.67%, coincidències 33)

- història (usada 8.33%, coincidències 3)

hold aguanta

- aguanta (usada 50.00%, coincidències 2)

- mantén (usada 25.00%, coincidències 1)

- retén (usada 25.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 88.33%, coincidències 53)

- particular (usada 3.33%, coincidències 2)

- pàgina d'inici (usada 3.33%, coincidències 2)

- carpeta de l'usuari (usada 1.67%, coincidències 1)

- inici/centre (usada 1.67%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 1.67%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- directori d'inici (usada 42.86%, coincidències 3)

- directori inicial (usada 14.29%, coincidències 1)

home page pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 44.44%, coincidències 4)

- pàgina personal (usada 33.33%, coincidències 3)

- pàgina inicial (usada 22.22%, coincidències 2)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 85.71%, coincidències 6)

- telèfon de casa (usada 14.29%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 63.16%, coincidències 12)

- lloc web (usada 31.58%, coincidències 6)

- inici (usada 5.26%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 100.00%, coincidències 49)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 5)

horizontal center centre horitzontal

- centre horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal centre (usada 25.00%, coincidències 1)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 10)

horizontal offset desplaçament horitzontal

- desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

host amfitrió

- amfitrió (usada 52.38%, coincidències 11)

- servidor (usada 23.81%, coincidències 5)

- ordinador central (usada 14.29%, coincidències 3)

- ordinador (usada 9.52%, coincidències 2)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host device dispositiu de l'amfitrió

- dispositiu de l'amfitrió (usada 100.00%, coincidències 4)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 53.85%, coincidències 7)

- nom del servidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- nom d'amfitrió (usada 15.38%, coincidències 2)

host not found no s'ha trobat l'amfitrió

- no s'ha trobat l'amfitrió (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'ha trobat l'ordinador central (usada 20.00%, coincidències 1)

host unreachable ordinador no accessible

- ordinador no accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

- no es pot accedir a la màquina (usada 25.00%, coincidències 1)

- servidor no disponible (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'amfitrió no és accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

hostname nom de l'ordinador central

- nom de l'ordinador central (usada 27.27%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador (usada 18.18%, coincidències 2)

- nom d'amfitrió (usada 18.18%, coincidències 2)

- nomamfitrió (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom de la màquina (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom del servidor (usada 9.09%, coincidències 1)

- nom de l'amfitrió (usada 9.09%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 60.00%, coincidències 3)

- calent (usada 40.00%, coincidències 2)

hour hora

- hora (usada 92.86%, coincidències 13)

- hores (usada 7.14%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 19)

house casa

- casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- house (usada 25.00%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 5)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 14)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 11)

html file fitxer html

- fitxer html (usada 100.00%, coincidències 4)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 4)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari d'http

- servidor intermediari d'http (usada 63.64%, coincidències 7)

- servidor intermediari http (usada 27.27%, coincidències 3)

- proxy de l'http (usada 9.09%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari d'https

- servidor intermediari d'https (usada 66.67%, coincidències 6)

- servidor intermediari https (usada 33.33%, coincidències 3)

hue to

- to (usada 66.67%, coincidències 12)

- matís (usada 27.78%, coincidències 5)

- to de color (usada 5.56%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 66.67%, coincidències 6)

- immens (usada 22.22%, coincidències 2)

- molt gran (usada 11.11%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 12)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 6)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 6)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 6)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 94.29%, coincidències 33)

- hiperenllaç (usada 5.71%, coincidències 2)

hyperlinks enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 4)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i agree d'acord

- d'acord (usada 50.00%, coincidències 2)

- hi estic d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- accepto (usada 25.00%, coincidències 1)

i understand entesos

- entesos (usada 50.00%, coincidències 2)

- ho entenc (usada 50.00%, coincidències 2)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 11)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 25)

icon and text icona i text

- icona i text (usada 100.00%, coincidències 4)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 7)

icon set joc d'icones

- joc d'icones (usada 60.00%, coincidències 3)

- definiu icona (usada 20.00%, coincidències 1)

- conjunt d'icones (usada 20.00%, coincidències 1)

icon size mida de les icones

- mida de les icones (usada 50.00%, coincidències 4)

- mida de la icona (usada 37.50%, coincidències 3)

- mida d'icona (usada 12.50%, coincidències 1)

icon theme tema d'icones

- tema d'icones (usada 75.00%, coincidències 3)

- icona del tema (usada 25.00%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 50.00%, coincidències 2)

- vista d'icona (usada 25.00%, coincidències 1)

- visualització d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 9)

id id

- id (usada 62.07%, coincidències 18)

- identificador (usada 27.59%, coincidències 8)

- id. (usada 10.34%, coincidències 3)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 13)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 13)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció ideogràfica

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 70.00%, coincidències 7)

- ociós (usada 20.00%, coincidències 2)

- inactiva (usada 10.00%, coincidències 1)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 5)

ignore ignora

- ignora (usada 93.10%, coincidències 27)

- ignora-ho (usada 6.90%, coincidències 2)

ignore all ignora-ho tot

- ignora-ho tot (usada 50.00%, coincidències 7)

- ignora-les totes (usada 42.86%, coincidències 6)

- ignora'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignored ignorat

- ignorat (usada 50.00%, coincidències 2)

- ignorada (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'ignoren (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

im im

- im (usada 50.00%, coincidències 2)

- mi (usada 50.00%, coincidències 2)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 118)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 100.00%, coincidències 7)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de les imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- mapa d'imatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image quality qualitat de la imatge

- qualitat de la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- qualitat d'imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 80.00%, coincidències 4)

- visualització d'imatges (usada 20.00%, coincidències 1)

imagemap mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 36)

imaginary imaginari

- imaginari (usada 75.00%, coincidències 3)

- part imaginària (usada 25.00%, coincidències 1)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 4)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 9)

imperial aramaic arameu imperial

- arameu imperial (usada 100.00%, coincidències 5)

import importa

- importa (usada 92.31%, coincidències 60)

- importar (usada 4.62%, coincidències 3)

- subscriu-me (usada 1.54%, coincidències 1)

- importació (usada 1.54%, coincidències 1)

import bookmarks importa adreces d'interès

- importa adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

import complete fi de la importació

- fi de la importació (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha completat la importació (usada 20.00%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- importa el fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa de (usada 25.00%, coincidències 1)

import from file importa des d'un fitxer

- importa des d'un fitxer (usada 50.00%, coincidències 2)

- importa des del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa del fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

import settings importa els paràmetres

- importa els paràmetres (usada 50.00%, coincidències 2)

- importa configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 87.50%, coincidències 7)

- importants (usada 12.50%, coincidències 1)

importing s'està important

- s'està important (usada 83.33%, coincidències 10)

- importació (usada 8.33%, coincidències 1)

- important (usada 8.33%, coincidències 1)

in en

- en (usada 21.74%, coincidències 5)

- in (usada 21.74%, coincidències 5)

- dins (usada 17.39%, coincidències 4)

- polzades (usada 8.70%, coincidències 2)

- cap endins (usada 8.70%, coincidències 2)

- a (usada 4.35%, coincidències 1)

- bústia d'entrada (usada 4.35%, coincidències 1)

- entrada (usada 4.35%, coincidències 1)

- pertany (usada 4.35%, coincidències 1)

- a|en (usada 4.35%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 72.73%, coincidències 8)

- en progrés (usada 27.27%, coincidències 3)

in use en ús

- en ús (usada 100.00%, coincidències 4)

inaccessible no s'hi pot accedir

- no s'hi pot accedir (usada 80.00%, coincidències 4)

- inaccessible (usada 20.00%, coincidències 1)

inactive inactiu

- inactiu (usada 84.62%, coincidències 11)

- inactiva (usada 7.69%, coincidències 1)

- inactives (usada 7.69%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 57.14%, coincidències 4)

- bústia d'entrada (usada 28.57%, coincidències 2)

- missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

inch polzada

- polzada (usada 83.33%, coincidències 15)

- polzades (usada 11.11%, coincidències 2)

- in (usada 5.56%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 6)

include inclou

- inclou (usada 77.78%, coincidències 7)

- incloure (usada 11.11%, coincidències 1)

- include (usada 11.11%, coincidències 1)

includes inclou

- inclou (usada 100.00%, coincidències 13)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 72.73%, coincidències 8)

- la contrasenya no és correcta (usada 27.27%, coincidències 3)

increase augmenta

- augmenta (usada 66.67%, coincidències 6)

- incrementa (usada 22.22%, coincidències 2)

- increment (usada 11.11%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 66.67%, coincidències 4)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

- augmenta la mida de lletra (usada 16.67%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 100.00%, coincidències 16)

increment increment

- increment (usada 90.00%, coincidències 9)

- augmenta (usada 10.00%, coincidències 1)

indent sagnat

- sagnat (usada 88.46%, coincidències 23)

- sagna (usada 11.54%, coincidències 3)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 5)

index índex

- índex (usada 95.24%, coincidències 40)

- index (usada 4.76%, coincidències 2)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 100.00%, coincidències 19)

indicator indicador

- indicador (usada 100.00%, coincidències 4)

indigo indi

- indi (usada 100.00%, coincidències 4)

individual singular

- singular (usada 33.33%, coincidències 2)

- individu (usada 33.33%, coincidències 2)

- individual (usada 16.67%, coincidències 1)

- personal (usada 16.67%, coincidències 1)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 11)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 77.78%, coincidències 21)

- info (usada 22.22%, coincidències 6)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 34)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 4)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 4)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 77.78%, coincidències 7)

- inicialitzant (usada 11.11%, coincidències 1)

- s'està iniciant (usada 11.11%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 14)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 5)

inline inserit

- inserit (usada 25.00%, coincidències 2)

- en línia (usada 25.00%, coincidències 2)

- missatge original inserit (usada 12.50%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 12.50%, coincidències 1)

- insereix (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineat (usada 12.50%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 9)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 19)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 8)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 6)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 76.92%, coincidències 10)

- rang d'entrada (usada 23.08%, coincidències 3)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 80.00%, coincidències 4)

- entrada o sortida (usada 20.00%, coincidències 1)

inscriptional pahlavi pahlavi d'inscripció

- pahlavi d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions pahlavi (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions del pahlavi (usada 20.00%, coincidències 1)

inscriptional parthian part d'inscripció

- part d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions parthian (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions del parthià (usada 20.00%, coincidències 1)

insert insereix

- insereix (usada 96.80%, coincidències 121)

- munta (usada 1.60%, coincidències 2)

- inserció (usada 0.80%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.80%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert after afegeix-n'hi després

- afegeix-n'hi després (usada 60.00%, coincidències 3)

- insereix després (usada 40.00%, coincidències 2)

insert before insereix abans

- insereix abans (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix-n'hi abans (usada 50.00%, coincidències 4)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 5)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 90.00%, coincidències 9)

- insereix les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 10)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 9)

insert field insereix un camp

- insereix un camp (usada 50.00%, coincidències 2)

- insereix camp (usada 25.00%, coincidències 1)

- insereix el camp (usada 25.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

- introdueix un enllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 83.33%, coincidències 10)

- inserir imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

- insereix la imatge (usada 8.33%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 91.67%, coincidències 11)

- insereix fila (usada 8.33%, coincidències 1)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 12)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 11)

insert text insereix un text

- insereix un text (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix text (usada 33.33%, coincidències 2)

- inserció de text (usada 16.67%, coincidències 1)

inset rebaixat

- rebaixat (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserit (usada 14.29%, coincidències 1)

- contraure (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- dins (usada 14.29%, coincidències 1)

- intern (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserció (usada 14.29%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 80.00%, coincidències 8)

- dins (usada 20.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 8)

install instal·la

- instal·la (usada 97.14%, coincidències 34)

- instal·lació (usada 2.86%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install updates instal·la les actualitzacions

- instal·la les actualitzacions (usada 75.00%, coincidències 3)

- instal·la actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 1)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 100.00%, coincidències 6)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 73.33%, coincidències 11)

- s'ha instal·lat (usada 6.67%, coincidències 1)

- instal·lades (usada 6.67%, coincidències 1)

- instal·lada (usada 6.67%, coincidències 1)

- instal·lats (usada 6.67%, coincidències 1)

installed extensions extensions instal·lades

- extensions instal·lades (usada 100.00%, coincidències 4)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 66.67%, coincidències 10)

- instal·lar (usada 13.33%, coincidències 2)

- s'està cancel·lant (usada 6.67%, coincidències 1)

- s'instal·la (usada 6.67%, coincidències 1)

- instal·lació (usada 6.67%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 100.00%, coincidències 5)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 4)

int int

- int (usada 50.00%, coincidències 3)

- ent (usada 33.33%, coincidències 2)

- sencer (usada 16.67%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 93.75%, coincidències 30)

- nombre enter (usada 6.25%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 5)

integration integració

- integració (usada 100.00%, coincidències 4)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 8)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 8)

intercept intercepcio

- intercepcio (usada 50.00%, coincidències 2)

- intercepta (usada 25.00%, coincidències 1)

- intercepció (usada 25.00%, coincidències 1)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 14)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 4)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 6)

internal error error intern

- error intern (usada 100.00%, coincidències 8)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 25.00%, coincidències 1)

international internacional

- internacional (usada 100.00%, coincidències 7)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 11)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 5)

intersection intersecció

- intersecció (usada 100.00%, coincidències 14)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 9)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 10)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 35.71%, coincidències 5)

- no vàlida (usada 35.71%, coincidències 5)

- invàlid (usada 14.29%, coincidències 2)

- no és vàlid (usada 7.14%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 7.14%, coincidències 1)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- argument incorrecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'argument no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid email address l'adreça de correu electrònic no és vàlida

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'adreça electrònica no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

- adreça electrònica no vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid filename nom de fitxer no vàlid

- nom de fitxer no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom del fitxer no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid port port no vàlid

- port no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- el port no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- rang no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 60.00%, coincidències 3)

- signatura no vàlida (usada 40.00%, coincidències 2)

invalid token el testimoni no és vàlid

- el testimoni no és vàlid (usada 100.00%, coincidències 4)

invalid url url no vàlid

- url no vàlid (usada 42.86%, coincidències 3)

- l'url no és vàlid (usada 42.86%, coincidències 3)

- url incorrecte (usada 14.29%, coincidències 1)

invalid value el valor no és vàlid

- el valor no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 75.00%, coincidències 6)

- inversa (usada 25.00%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 95.00%, coincidències 19)

- invertir (usada 5.00%, coincidències 1)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 5)

invert mask inverteix la màscara

- inverteix la màscara (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix màscara (usada 25.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- inverteix selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 80.00%, coincidències 4)

- inverteix (usada 20.00%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 7)

invite convida

- convida (usada 100.00%, coincidències 7)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 6)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 17)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 7)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 6)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 6)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 7)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 9)

is és

- és (usada 85.71%, coincidències 6)

- is (usada 14.29%, coincidències 1)

is equal to és igual a

- és igual a (usada 50.00%, coincidències 2)

- equival a (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 40.00%, coincidències 2)

- és major que (usada 40.00%, coincidències 2)

- és superior a (usada 20.00%, coincidències 1)

is less than és menor que

- és menor que (usada 50.00%, coincidències 2)

- és més petita que (usada 25.00%, coincidències 1)

- és inferior a (usada 25.00%, coincidències 1)

island illa

- illa (usada 100.00%, coincidències 4)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 4)

issue emissió

- emissió (usada 85.71%, coincidències 6)

- emetre (usada 14.29%, coincidències 1)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 9)

issued to emès per a

- emès per a (usada 62.50%, coincidències 5)

- emès a nom de (usada 37.50%, coincidències 3)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 5)

italian italià

- italià (usada 90.00%, coincidències 9)

- italiana (usada 10.00%, coincidències 1)

italic cursiva

- cursiva (usada 94.74%, coincidències 36)

- cursiva|itàlica (usada 2.63%, coincidències 1)

- itàlica (usada 2.63%, coincidències 1)

item element

- element (usada 77.78%, coincidències 7)

- article (usada 11.11%, coincidències 1)

- ítem (usada 11.11%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 85.71%, coincidències 6)

- articles (usada 14.29%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 6)

jan gen.

- gen. (usada 42.86%, coincidències 3)

- gen (usada 42.86%, coincidències 3)

- de gen. (usada 14.29%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 87.50%, coincidències 14)

- de gener (usada 12.50%, coincidències 2)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 5)

japanese japonès

- japonès (usada 100.00%, coincidències 25)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 4)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 7)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 7)

job tasca

- tasca (usada 60.00%, coincidències 3)

- treball (usada 20.00%, coincidències 1)

- ocupació (usada 20.00%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 57.14%, coincidències 4)

- títol de la feina (usada 14.29%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

- titol de la feina (usada 14.29%, coincidències 1)

join entra

- entra (usada 30.00%, coincidències 3)

- uneix-te (usada 20.00%, coincidències 2)

- uniu-vos-hi (usada 20.00%, coincidències 2)

- uneix-me (usada 10.00%, coincidències 1)

- junta (usada 10.00%, coincidències 1)

- uneix-m'hi (usada 10.00%, coincidències 1)

join chat uniu-vos al xat

- uniu-vos al xat (usada 50.00%, coincidències 2)

- uneix al xat (usada 25.00%, coincidències 1)

- entra al xat (usada 25.00%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 80.00%, coincidències 4)

- jordan (usada 20.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 45.45%, coincidències 5)

- diari (usada 36.36%, coincidències 4)

- publicacions (usada 18.18%, coincidències 2)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul.

- jul. (usada 60.00%, coincidències 3)

- de jul. (usada 20.00%, coincidències 1)

- jul (usada 20.00%, coincidències 1)

july juliol

- juliol (usada 84.62%, coincidències 11)

- de juliol (usada 15.38%, coincidències 2)

jump salt

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

jun juny

- juny (usada 60.00%, coincidències 3)

- de juny (usada 20.00%, coincidències 1)

- jun (usada 20.00%, coincidències 1)

june juny

- juny (usada 85.71%, coincidències 12)

- de juny (usada 14.29%, coincidències 2)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 76.92%, coincidències 10)

- brossa (usada 23.08%, coincidències 3)

just now ara mateix

- ara mateix (usada 75.00%, coincidències 3)

- ara (usada 25.00%, coincidències 1)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 5)

justified justificada

- justificada (usada 58.33%, coincidències 7)

- justificat (usada 41.67%, coincidències 5)

justify justifica

- justifica (usada 86.67%, coincidències 13)

- justificada (usada 6.67%, coincidències 1)

- justificat (usada 6.67%, coincidències 1)

kabyle cabilenc

- cabilenc (usada 100.00%, coincidències 4)

kaithi kaithi

- kaithi (usada 100.00%, coincidències 5)

kaleidoscope calidoscopi

- calidoscopi (usada 100.00%, coincidències 5)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 80.00%, coincidències 12)

- kannada (usada 13.33%, coincidències 2)

- kannarès (usada 6.67%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 8)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 5)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 8)

kb kb

- kb (usada 93.75%, coincidències 15)

- kib (usada 6.25%, coincidències 1)

keep manté

- manté (usada 38.46%, coincidències 5)

- conserva (usada 23.08%, coincidències 3)

- mantén (usada 15.38%, coincidències 2)

- reteniment (usada 7.69%, coincidències 1)

- mantingues-les (usada 7.69%, coincidències 1)

- mantingues-ho (usada 7.69%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 33.33%, coincidències 2)

- conserva la relació d'aspecte (usada 16.67%, coincidències 1)

- mantén la ràtio d'aspecte (usada 16.67%, coincidències 1)

- mantén la relació de l'aspecte (usada 16.67%, coincidències 1)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 16.67%, coincidències 1)

keep changes mantén els canvis

- mantén els canvis (usada 50.00%, coincidències 2)

- manté els canvis (usada 50.00%, coincidències 2)

kernel kernel

- kernel (usada 50.00%, coincidències 2)

- nucli (usada 50.00%, coincidències 2)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 100.00%, coincidències 10)

key clau

- clau (usada 50.00%, coincidències 10)

- tecla (usada 35.00%, coincidències 7)

- negre (usada 10.00%, coincidències 2)

- lletra (usada 5.00%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculació de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 57.14%, coincidències 4)

- vinculació de tecles (usada 14.29%, coincidències 1)

- associacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 1)

- vinculacions de tecla (usada 14.29%, coincidències 1)

key encipherment xifratge de clau

- xifratge de clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifrat de clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- xifratge de la clau (usada 25.00%, coincidències 1)

- clau codificada (usada 25.00%, coincidències 1)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 10)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 23)

keyboard layout disposició del teclat

- disposició del teclat (usada 80.00%, coincidències 4)

- disposició de teclat (usada 20.00%, coincidències 1)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard settings paràmetres del teclat

- paràmetres del teclat (usada 66.67%, coincidències 4)

- paràmetres de teclat (usada 33.33%, coincidències 2)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 60.00%, coincidències 3)

- tecla de drecera (usada 40.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 90.00%, coincidències 18)

- dreceres del teclat (usada 5.00%, coincidències 1)

- tecles de drecera (usada 5.00%, coincidències 1)

keyphrase frase clau

- frase clau (usada 100.00%, coincidències 4)

keys tecles

- tecles (usada 77.78%, coincidències 7)

- claus (usada 11.11%, coincidències 1)

- llegenda (usada 11.11%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 13)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 20)

kg kg

- kg (usada 100.00%, coincidències 4)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 60.00%, coincidències 3)

- kharoshthi (usada 40.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 12)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

khojki khojki

- khojki (usada 100.00%, coincidències 4)

kib kib

- kib (usada 100.00%, coincidències 4)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 80.00%, coincidències 4)

- classe (usada 20.00%, coincidències 1)

kingston kingston

- kingston (usada 100.00%, coincidències 4)

kinyarwanda kinyarwanda

- kinyarwanda (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruandès (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruanda (usada 20.00%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 5)

knowledge base base de coneixements

- base de coneixements (usada 50.00%, coincidències 2)

- base de coneixement (usada 50.00%, coincidències 2)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 29)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

korean (iso-2022-kr) coreà (iso-2022-kr)

- coreà (iso-2022-kr) (usada 100.00%, coincidències 4)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 7)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 4)

lab lab

- lab (usada 100.00%, coincidències 4)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 49)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 20)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 8)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 60.71%, coincidències 17)

- apaïsat (usada 28.57%, coincidències 8)

- horitzontal 90° (usada 3.57%, coincidències 1)

- apaïsada (usada 3.57%, coincidències 1)

- paisatge (usada 3.57%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 67.44%, coincidències 58)

- idioma (usada 29.07%, coincidències 25)

- llengües (usada 1.16%, coincidències 1)

- llenguatge (usada 1.16%, coincidències 1)

- llenguatges (usada 1.16%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres de la llengua (usada 28.57%, coincidències 2)

- paràmetres d'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- ajusts de l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- configuració de l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 42.86%, coincidències 3)

- eines d'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 14.29%, coincidències 1)

- suport de llengua (usada 14.29%, coincidències 1)

- suport de l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

languages llengües

- llengües (usada 84.62%, coincidències 11)

- idiomes (usada 15.38%, coincidències 2)

lao laosià

- laosià (usada 100.00%, coincidències 14)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 93.75%, coincidències 30)

- gros (usada 3.12%, coincidències 1)

- grans (usada 3.12%, coincidències 1)

large text text gran

- text gran (usada 100.00%, coincidències 4)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 8)

largest el major

- el major (usada 50.00%, coincidències 2)

- el més gran (usada 25.00%, coincidències 1)

- massa gran (usada 25.00%, coincidències 1)

last últim

- últim (usada 66.67%, coincidències 6)

- darrer (usada 22.22%, coincidències 2)

- última (usada 11.11%, coincidències 1)

last 7 days els últims 7 dies

- els últims 7 dies (usada 60.00%, coincidències 3)

- darrers 7 dies (usada 40.00%, coincidències 2)

last active última activitat

- última activitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- darrera activa (usada 25.00%, coincidències 1)

last activity darrera activitat

- darrera activitat (usada 83.33%, coincidències 5)

- última activitat (usada 16.67%, coincidències 1)

last login últim inici de sessió

- últim inici de sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrer inici de sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 69.23%, coincidències 9)

- última modificació (usada 15.38%, coincidències 2)

- modificat per darrer cop (usada 15.38%, coincidències 2)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 50.00%, coincidències 3)

- l'últim mes (usada 33.33%, coincidències 2)

- el darrer mes (usada 16.67%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 83.33%, coincidències 25)

- cognom (usada 16.67%, coincidències 5)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 77.78%, coincidències 7)

- darrera pàgina (usada 22.22%, coincidències 2)

last post darrer missatge

- darrer missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrera entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

last printed darrera impressió

- darrera impressió (usada 80.00%, coincidències 4)

- última impressió (usada 20.00%, coincidències 1)

last seen vist per darrera vegada

- vist per darrera vegada (usada 25.00%, coincidències 1)

- últim cop vist (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per última vegada (usada 25.00%, coincidències 1)

- vist per darrer cop (usada 25.00%, coincidències 1)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 61.54%, coincidències 8)

- última actualització (usada 23.08%, coincidències 3)

- últim cop actualitzat (usada 7.69%, coincidències 1)

- darrera modificació (usada 7.69%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 33.33%, coincidències 3)

- darrer ús (usada 22.22%, coincidències 2)

- últim ús (usada 11.11%, coincidències 1)

- utilitzades darrerament (usada 11.11%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 11.11%, coincidències 1)

- última utilització (usada 11.11%, coincidències 1)

last week la darrera setmana

- la darrera setmana (usada 33.33%, coincidències 3)

- darrera setmana (usada 22.22%, coincidències 2)

- la setmana passada (usada 22.22%, coincidències 2)

- l'última setmana (usada 11.11%, coincidències 1)

- setmana passada (usada 11.11%, coincidències 1)

last year l'any passat

- l'any passat (usada 50.00%, coincidències 2)

- l'últim any (usada 25.00%, coincidències 1)

- darrer any (usada 25.00%, coincidències 1)

later després

- després (usada 50.00%, coincidències 3)

- més tard (usada 50.00%, coincidències 3)

latest més recents

- més recents (usada 50.00%, coincidències 2)

- l'últim (usada 25.00%, coincidències 1)

- darrera (usada 25.00%, coincidències 1)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 10)

latin extended additional llatí ampliat addicional

- llatí ampliat addicional (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 6)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 11)

launch llança

- llança (usada 60.00%, coincidències 3)

- posa en funcionament (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre (usada 20.00%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

lavender lavanda

- lavanda (usada 100.00%, coincidències 4)

layer capa

- capa (usada 93.33%, coincidències 14)

- capes (usada 6.67%, coincidències 1)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de capa (usada 12.50%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 9)

layout disposició

- disposició (usada 89.36%, coincidències 42)

- format (usada 8.51%, coincidències 4)

- disseny (usada 2.13%, coincidències 1)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

layout settings paràmetres de la disposició

- paràmetres de la disposició (usada 75.00%, coincidències 3)

- opcions del format (usada 25.00%, coincidències 1)

leading interlineat

- interlineat (usada 28.57%, coincidències 2)

- al principi (usada 28.57%, coincidències 2)

- principal (usada 14.29%, coincidències 1)

- a l'inici (usada 14.29%, coincidències 1)

- inicials (usada 14.29%, coincidències 1)

learn more més informació

- més informació (usada 95.38%, coincidències 124)

- per saber més (usada 1.54%, coincidències 2)

- conegueu més detalls (usada 0.77%, coincidències 1)

- learn more (usada 0.77%, coincidències 1)

- més detalls (usada 0.77%, coincidències 1)

- apreneu més (usada 0.77%, coincidències 1)

learn more. més informació.

- més informació. (usada 87.50%, coincidències 7)

- conegueu-ne més detalls. (usada 12.50%, coincidències 1)

leave abandona

- abandona (usada 40.00%, coincidències 2)

- surt (usada 40.00%, coincidències 2)

- deixa (usada 20.00%, coincidències 1)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 62.50%, coincidències 5)

- surt del mode de pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- abandona la pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- lleva la pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 80.00%, coincidències 4)

- lebanon (usada 20.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 92.04%, coincidències 104)

- esquerre (usada 4.42%, coincidències 5)

- a l'esquerra (usada 3.54%, coincidències 4)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 92.31%, coincidències 12)

- fletxa a l'esquerra (usada 7.69%, coincidències 1)

left border vora esquerra

- vora esquerra (usada 60.00%, coincidències 3)

- marge esquerre (usada 20.00%, coincidències 1)

- contorn esquerre (usada 20.00%, coincidències 1)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 17)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 66.67%, coincidències 4)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 33.33%, coincidències 2)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 8)

legal legal

- legal (usada 42.86%, coincidències 6)

- legal eua (usada 14.29%, coincidències 2)

- informació legal (usada 14.29%, coincidències 2)

- notes legals (usada 7.14%, coincidències 1)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 7.14%, coincidències 1)

- avisos legals (usada 7.14%, coincidències 1)

- aspectes legals (usada 7.14%, coincidències 1)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 18)

lemon llimó

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 90.00%, coincidències 27)

- durada (usada 10.00%, coincidències 3)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 5)

less menys

- menys (usada 77.78%, coincidències 7)

- menys que (usada 11.11%, coincidències 1)

- menor que (usada 11.11%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 57.14%, coincidències 8)

- menys de (usada 21.43%, coincidències 3)

- és menor que (usada 14.29%, coincidències 2)

- més petit que (usada 7.14%, coincidències 1)

letter carta

- carta (usada 61.11%, coincidències 11)

- lletra (usada 22.22%, coincidències 4)

- carta eua (usada 11.11%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 5.56%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 31)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 5)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 5)

level 3 nivell 3

- nivell 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 4 nivell 4

- nivell 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

levels nivells

- nivells (usada 88.89%, coincidències 8)

- nivells de color (usada 11.11%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 80.00%, coincidències 4)

- liberia (usada 20.00%, coincidències 1)

library biblioteca

- biblioteca (usada 94.12%, coincidències 16)

- mediateca (usada 5.88%, coincidències 1)

license llicència

- llicència (usada 94.74%, coincidències 18)

- llicã¨ncia (usada 5.26%, coincidències 1)

license agreement acord de llicència

- acord de llicència (usada 100.00%, coincidències 5)

license information informació de la llicència

- informació de la llicència (usada 100.00%, coincidències 6)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

lift sustentació

- sustentació (usada 75.00%, coincidències 3)

- aixeca (usada 25.00%, coincidències 1)

light clar

- clar (usada 73.33%, coincidències 22)

- llum (usada 10.00%, coincidències 3)

- lleugera (usada 6.67%, coincidències 2)

- il·luminació (usada 6.67%, coincidències 2)

- lleuger (usada 3.33%, coincidències 1)

light blue blau clar

- blau clar (usada 85.71%, coincidències 6)

- blau cel (usada 14.29%, coincidències 1)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light red vermell clar

- vermell clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 9)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 4)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 75.00%, coincidències 6)

- claredat (usada 12.50%, coincidències 1)

- claror (usada 12.50%, coincidències 1)

like com a

- com a (usada 50.00%, coincidències 2)

- like (usada 25.00%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 25.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 6)

lime llima

- llima (usada 55.56%, coincidències 5)

- llimona (usada 22.22%, coincidències 2)

- llima/verd.llima (usada 11.11%, coincidències 1)

- llima|verd.llima (usada 11.11%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 100.00%, coincidències 12)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 6)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 47)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 70.00%, coincidències 7)

- color de línia (usada 30.00%, coincidències 3)

line count recompte de línies

- recompte de línies (usada 60.00%, coincidències 3)

- comptador de línies (usada 40.00%, coincidències 2)

line height alçada de la línia

- alçada de la línia (usada 60.00%, coincidències 3)

- alçada de línia (usada 40.00%, coincidències 2)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 94.44%, coincidències 17)

- espaiat de la línia (usada 5.56%, coincidències 1)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 64.29%, coincidències 9)

- estil de la línia (usada 35.71%, coincidències 5)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 71.43%, coincidències 5)

- tipus de la línia (usada 28.57%, coincidències 2)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 71.43%, coincidències 10)

- amplada de línia (usada 21.43%, coincidències 3)

- ample de línia (usada 7.14%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 21)

linear a lineal a

- lineal a (usada 80.00%, coincidències 4)

- linear a (usada 20.00%, coincidències 1)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 25)

lingala lingala

- lingala (usada 100.00%, coincidències 4)

link enllaç

- enllaç (usada 92.59%, coincidències 50)

- enllaça (usada 7.41%, coincidències 4)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

link to enllaç a

- enllaç a (usada 57.14%, coincidències 4)

- enllaça a (usada 42.86%, coincidències 3)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 18)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 36)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 90.00%, coincidències 18)

- caixa de llista (usada 10.00%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 75.00%, coincidències 9)

- element de la llista (usada 16.67%, coincidències 2)

- llista d'elements (usada 8.33%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list style estil de llista

- estil de llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista d'estils (usada 16.67%, coincidències 1)

list view visualització de llista

- visualització de llista (usada 43.75%, coincidències 7)

- vista de llista (usada 12.50%, coincidències 2)

- vista en llista (usada 12.50%, coincidències 2)

- en mode llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- vista de la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- visualitza com a llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- llistat (usada 6.25%, coincidències 1)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 10)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 5)

liter litre

- litre (usada 100.00%, coincidències 4)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 11)

ln ln

- ln (usada 80.00%, coincidències 4)

- lín (usada 20.00%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 81.25%, coincidències 13)

- càrrega (usada 12.50%, coincidències 2)

- carregat (usada 6.25%, coincidències 1)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load from file carrega des d'un fitxer

- carrega des d'un fitxer (usada 60.00%, coincidències 3)

- carregar des d'arxiu (usada 20.00%, coincidències 1)

- carrega des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 60.00%, coincidències 3)

- carrega més (usada 40.00%, coincidències 2)

load/save carrega o desa

- carrega o desa (usada 50.00%, coincidències 2)

- carrega/desa (usada 50.00%, coincidències 2)

loaded carregat

- carregat (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'ha carregat (usada 42.86%, coincidències 3)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 88.89%, coincidències 32)

- carregant (usada 8.33%, coincidències 3)

- càrrega (usada 2.78%, coincidències 1)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 6)

local copy còpia local

- còpia local (usada 100.00%, coincidències 4)

local directory directori local

- directori local (usada 100.00%, coincidències 4)

local file fitxer local

- fitxer local (usada 100.00%, coincidències 7)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 36.36%, coincidències 4)

- configuració local (usada 27.27%, coincidències 3)

- configuració regional (usada 9.09%, coincidències 1)

- llengua (usada 9.09%, coincidències 1)

- llengua i regió (usada 9.09%, coincidències 1)

- locale (usada 9.09%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 80.00%, coincidències 4)

- ubicació (usada 20.00%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 8)

location ubicació

- ubicació (usada 98.70%, coincidències 76)

- lloc (usada 1.30%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 4)

lock bloca

- bloca (usada 54.55%, coincidències 6)

- bloqueja (usada 36.36%, coincidències 4)

- bloqueig (usada 9.09%, coincidències 1)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloqueja la pantalla

- bloqueja la pantalla (usada 42.86%, coincidències 3)

- bloca la pantalla (usada 28.57%, coincidències 2)

- bloqueja;pantalla;bloca (usada 14.29%, coincidències 1)

- pantalla de bloqueig (usada 14.29%, coincidències 1)

locked blocat

- blocat (usada 37.50%, coincidències 3)

- blocada (usada 37.50%, coincidències 3)

- bloquejat (usada 12.50%, coincidències 1)

- blocades (usada 12.50%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 78.95%, coincidències 15)

- enregistra (usada 10.53%, coincidències 2)

- log (usada 10.53%, coincidències 2)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 4)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 27.27%, coincidències 6)

- entra (usada 22.73%, coincidències 5)

- inicia sessió (usada 13.64%, coincidències 3)

- inicia una sessió (usada 13.64%, coincidències 3)

- connecta (usada 9.09%, coincidències 2)

- inici de sessió (usada 4.55%, coincidències 1)

- iniciar sessió (usada 4.55%, coincidències 1)

- inicieu la sessió (usada 4.55%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log out tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 52.38%, coincidències 11)

- surt (usada 33.33%, coincidències 7)

- finalitza la sessió (usada 9.52%, coincidències 2)

- desconnecta (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log viewer visualitzador de registres

- visualitzador de registres (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualitzador del registre (usada 25.00%, coincidències 1)

log10 log10

- log10 (usada 75.00%, coincidències 3)

- lg (usada 25.00%, coincidències 1)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- logarítmica (usada 40.00%, coincidències 2)

logged in s'ha iniciat la sessió

- s'ha iniciat la sessió (usada 37.50%, coincidències 3)

- autenticat (usada 25.00%, coincidències 2)

- sessió iniciada (usada 12.50%, coincidències 1)

- connectat (usada 12.50%, coincidències 1)

- va entrar en (usada 12.50%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 87.50%, coincidències 7)

- enregistrament (usada 12.50%, coincidències 1)

logging in s'està iniciant sessió

- s'està iniciant sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està entrant (usada 50.00%, coincidències 2)

logical lògica

- lògica (usada 42.86%, coincidències 3)

- lògic (usada 42.86%, coincidències 3)

- lògiques (usada 14.29%, coincidències 1)

login entra

- entra (usada 25.00%, coincidències 3)

- inici de sessió (usada 25.00%, coincidències 3)

- login (usada 8.33%, coincidències 1)

- usuari (usada 8.33%, coincidències 1)

- entrada (usada 8.33%, coincidències 1)

- identifiqueu-vos (usada 8.33%, coincidències 1)

- inicia una sessió (usada 8.33%, coincidències 1)

- inicia sessió (usada 8.33%, coincidències 1)

login failed l'inici de sessió ha fallat

- l'inici de sessió ha fallat (usada 50.00%, coincidències 2)

- ha fallat l'inici de sessió (usada 25.00%, coincidències 1)

- ha fallat l'accés (usada 25.00%, coincidències 1)

login name nom d'usuari

- nom d'usuari (usada 55.56%, coincidències 5)

- nom d'entrada (usada 33.33%, coincidències 3)

- nom d'inici de sessió (usada 11.11%, coincidències 1)

logo logotip

- logotip (usada 61.54%, coincidències 8)

- logo (usada 38.46%, coincidències 5)

logout tanca la sessió

- tanca la sessió (usada 40.00%, coincidències 4)

- surt (usada 30.00%, coincidències 3)

- desconnectar (usada 10.00%, coincidències 1)

- desconnecta (usada 10.00%, coincidències 1)

- tancar la sessió (usada 10.00%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logs registres

- registres (usada 85.71%, coincidències 6)

- registre (usada 14.29%, coincidències 1)

long llarg

- llarg (usada 60.00%, coincidències 3)

- long (usada 20.00%, coincidències 1)

- llarga (usada 20.00%, coincidències 1)

long dash traç llarg

- traç llarg (usada 75.00%, coincidències 3)

- ratlla llarga (usada 25.00%, coincidències 1)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 80.00%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 20.00%, coincidències 1)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 6)

lookup cerca

- cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

- consulta (usada 50.00%, coincidències 2)

loop bucle

- bucle (usada 87.50%, coincidències 7)

- repetició (usada 12.50%, coincidències 1)

lossless sense pèrdues

- sense pèrdues (usada 60.00%, coincidències 3)

- sense pèrdua (usada 40.00%, coincidències 2)

lost password contrasenya perduda

- contrasenya perduda (usada 100.00%, coincidències 5)

love amor

- amor (usada 50.00%, coincidències 2)

- preferida (usada 25.00%, coincidències 1)

- afectuosament (usada 25.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 76.67%, coincidències 23)

- baix (usada 23.33%, coincidències 7)

lower inferior

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- més baixa (usada 33.33%, coincidències 3)

- minusc (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa (usada 11.11%, coincidències 1)

lower layer baixa la capa

- baixa la capa (usada 66.67%, coincidències 4)

- abaixa la capa (usada 33.33%, coincidències 2)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 91.67%, coincidències 11)

- minúscula (usada 8.33%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

- la més baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

ltr ltr

- ltr (usada 75.00%, coincidències 3)

- d'esquerra a dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 60.00%, coincidències 3)

- luminància (usada 40.00%, coincidències 2)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 6)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 4)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 5)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 5)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 8)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 60.00%, coincidències 6)

- macedònic (usada 40.00%, coincidències 4)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 24)

macros macros

- macros (usada 80.00%, coincidències 8)

- macroinstruccions (usada 20.00%, coincidències 2)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 13)

magnification ampliació

- ampliació (usada 60.00%, coincidències 3)

- augment (usada 20.00%, coincidències 1)

- nivell d'ampliació (usada 20.00%, coincidències 1)

magnify augmenta

- augmenta (usada 100.00%, coincidències 5)

magnitude magnitud

- magnitud (usada 100.00%, coincidències 4)

mahajani mahajani

- mahajani (usada 100.00%, coincidències 4)

mail correu

- correu (usada 80.00%, coincidències 12)

- correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 3)

mail folders carpetes de correu

- carpetes de correu (usada 100.00%, coincidències 4)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 81.25%, coincidències 13)

- combinació de correspondència (usada 12.50%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.25%, coincidències 1)

mailbox bústia

- bústia (usada 83.33%, coincidències 5)

- bãºstia (usada 16.67%, coincidències 1)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 71.43%, coincidències 5)

- llista de distribució (usada 14.29%, coincidències 1)

- llistes de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 90.91%, coincidències 10)

- main (usada 9.09%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 7)

main toolbar barra d'eines principal

- barra d'eines principal (usada 100.00%, coincidències 4)

main window finestra principal

- finestra principal (usada 100.00%, coincidències 5)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 5)

make marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 5)

make a donation feu una donació

- feu una donació (usada 66.67%, coincidències 4)

- donatius (usada 16.67%, coincidències 1)

- fent un donatiu (usada 16.67%, coincidències 1)

make primary fes-la primària

- fes-la primària (usada 40.00%, coincidències 2)

- converteix en principal (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes primària (usada 20.00%, coincidències 1)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 6)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 100.00%, coincidències 15)

male home

- home (usada 63.64%, coincidències 7)

- masculí (usada 27.27%, coincidències 3)

- male (usada 9.09%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 4)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 5)

man home

- home (usada 66.67%, coincidències 4)

- man (usada 33.33%, coincidències 2)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 92.86%, coincidències 13)

- administrar (usada 7.14%, coincidències 1)

manage account gestiona el compte

- gestiona el compte (usada 94.44%, coincidències 17)

- administra el compte (usada 5.56%, coincidències 1)

manage bookmarks gestiona les adreces d'interès

- gestiona les adreces d'interès (usada 62.50%, coincidències 5)

- gestiona els punts d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- edita els punts d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- gestionar els punts d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

manage passwords gestiona les contrasenyes

- gestiona les contrasenyes (usada 75.00%, coincidències 3)

- gestionar contrasenyes (usada 25.00%, coincidències 1)

manage subscriptions gestiona les subscripcions

- gestiona les subscripcions (usada 100.00%, coincidències 8)

manager gestor

- gestor (usada 80.00%, coincidències 4)

- administrador (usada 20.00%, coincidències 1)

mandaic mandaic

- mandaic (usada 100.00%, coincidències 5)

manichaean maniqueu

- maniqueu (usada 75.00%, coincidències 3)

- manichaean (usada 25.00%, coincidències 1)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 20)

manual proxy configuration configuració manual del servidor intermediari

- configuració manual del servidor intermediari (usada 50.00%, coincidències 2)

- configuració de servidor intermediari manual (usada 50.00%, coincidències 2)

manually manualment

- manualment (usada 100.00%, coincidències 4)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 9)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 4)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 7)

mapping mapatge

- mapatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- mapa (usada 25.00%, coincidències 1)

- assignació (usada 25.00%, coincidències 1)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar març

- març (usada 57.14%, coincidències 4)

- mar (usada 28.57%, coincidències 2)

- de març (usada 14.29%, coincidències 1)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 7)

march març

- març (usada 86.67%, coincidències 13)

- de març (usada 13.33%, coincidències 2)

margin marge

- marge (usada 92.31%, coincidències 12)

- marges (usada 7.69%, coincidències 1)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 11)

mark marca

- marca (usada 93.33%, coincidències 14)

- adreça d'interès (usada 6.67%, coincidències 1)

mark as read marca com a llegit

- marca com a llegit (usada 66.67%, coincidències 4)

- marca'l com a llegit (usada 33.33%, coincidències 2)

mark as spam marca com a brossa

- marca com a brossa (usada 100.00%, coincidències 5)

mark as unread marca com a no llegit

- marca com a no llegit (usada 75.00%, coincidències 3)

- marca'l com a no llegit (usada 25.00%, coincidències 1)

markdown markdown

- markdown (usada 100.00%, coincidències 4)

marker retolador

- retolador (usada 50.00%, coincidències 2)

- marcador (usada 50.00%, coincidències 2)

marketing màrqueting

- màrqueting (usada 75.00%, coincidències 3)

- comercialització (usada 25.00%, coincidències 1)

markup marcatge

- marcatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- etiquetatge (usada 50.00%, coincidències 2)

maroon granat

- granat (usada 66.67%, coincidències 4)

- granat/grana (usada 16.67%, coincidències 1)

- granat|grana (usada 16.67%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 5)

mask màscara

- màscara (usada 87.50%, coincidències 7)

- emmascara (usada 12.50%, coincidències 1)

mass massa

- massa (usada 87.50%, coincidències 7)

- cota (usada 12.50%, coincidències 1)

master mestra

- mestra (usada 55.56%, coincidències 10)

- mestre (usada 38.89%, coincidències 7)

- màster (usada 5.56%, coincidències 1)

master password contrasenya mestra

- contrasenya mestra (usada 100.00%, coincidències 9)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 7)

match coincidència

- coincidència (usada 57.14%, coincidències 4)

- coincideix (usada 42.86%, coincidències 3)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 62.96%, coincidències 17)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 7.41%, coincidències 2)

- diferencia maj./min. (usada 7.41%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 3.70%, coincidències 1)

- concordança de majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- distingeix entre majúscules i minuscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- distigeix entre majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 3.70%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 87.50%, coincidències 7)

- coincidència de camps (usada 12.50%, coincidències 1)

matches coincidències

- coincidències (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix amb (usada 16.67%, coincidències 1)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 7)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 75.00%, coincidències 6)

- expressió matemàtica (usada 25.00%, coincidències 2)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 5)

matrix matriu

- matriu (usada 80.00%, coincidències 8)

- matrix (usada 20.00%, coincidències 2)

maturity venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 29)

max màx

- màx (usada 46.15%, coincidències 12)

- max (usada 19.23%, coincidències 5)

- màxim (usada 15.38%, coincidències 4)

- màx. (usada 11.54%, coincidències 3)

- màx/max (usada 3.85%, coincidències 1)

- màx|max (usada 3.85%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 100.00%, coincidències 10)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 96.15%, coincidències 25)

- maximum (usada 3.85%, coincidències 1)

maximum size mida màxima

- mida màxima (usada 100.00%, coincidències 5)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 6)

may maig

- maig (usada 75.00%, coincidències 15)

- de maig (usada 15.00%, coincidències 3)

- maig | mai | mai. (usada 5.00%, coincidències 1)

- mai (usada 5.00%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 16)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 10)

meal àpat

- àpat (usada 75.00%, coincidències 3)

- menjar (usada 25.00%, coincidències 1)

mean mitjana

- mitjana (usada 95.45%, coincidències 21)

- malèvol (usada 4.55%, coincidències 1)

meaning significat

- significat (usada 100.00%, coincidències 39)

measure mesura

- mesura (usada 57.14%, coincidències 4)

- compàs (usada 28.57%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 14.29%, coincidències 1)

meat carn

- carn (usada 100.00%, coincidències 4)

media multimèdia

- multimèdia (usada 54.00%, coincidències 27)

- elements multimèdia (usada 20.00%, coincidències 10)

- mèdia (usada 12.00%, coincidències 6)

- suport (usada 4.00%, coincidències 2)

- mitjà (usada 4.00%, coincidències 2)

- mitjans (usada 2.00%, coincidències 1)

- suports (usada 2.00%, coincidències 1)

- fitxer multimèdia (usada 2.00%, coincidències 1)

media library mediateca

- mediateca (usada 50.00%, coincidències 3)

- biblioteca multimèdia (usada 33.33%, coincidències 2)

- biblioteca d'arxius multimèdia (usada 16.67%, coincidències 1)

media list llista de fitxers multimèdia

- llista de fitxers multimèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

- llista dels mèdia (usada 50.00%, coincidències 2)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

median mediana

- mediana (usada 91.67%, coincidències 11)

- mitjana (usada 8.33%, coincidències 1)

medium mitjà

- mitjà (usada 52.50%, coincidències 21)

- mitjana (usada 37.50%, coincidències 15)

- mitja (usada 2.50%, coincidències 1)

- intermedi (usada 2.50%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.50%, coincidències 1)

- suport (usada 2.50%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 5)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 5)

members membres

- membres (usada 100.00%, coincidències 8)

memo anotació

- anotació (usada 66.67%, coincidències 4)

- memo (usada 16.67%, coincidències 1)

- memoràndum (usada 16.67%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 15)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 71.43%, coincidències 5)

- ús de memòria (usada 14.29%, coincidències 1)

- memòria usada (usada 14.29%, coincidències 1)

mende kikakui mende kikakui

- mende kikakui (usada 100.00%, coincidències 4)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 25)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 78.57%, coincidències 11)

- la barra de menú (usada 7.14%, coincidències 1)

- barra del menú (usada 7.14%, coincidències 1)

- barra de menús (usada 7.14%, coincidències 1)

menu item element de menú

- element de menú (usada 60.00%, coincidències 3)

- element del menú (usada 40.00%, coincidències 2)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 5)

menubar barra de menús

- barra de menús (usada 88.89%, coincidències 8)

- barra de menú (usada 11.11%, coincidències 1)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 12)

mercury mercuri

- mercuri (usada 75.00%, coincidències 3)

- mercury (usada 25.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 52.63%, coincidències 10)

- combina (usada 15.79%, coincidències 3)

- fusió (usada 15.79%, coincidències 3)

- barreja (usada 10.53%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.26%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 9)

meroitic cursive cursiva meroítica

- cursiva meroítica (usada 80.00%, coincidències 4)

- formes i valors meroítics (usada 20.00%, coincidències 1)

meroitic hieroglyphs jeroglífics meroítics

- jeroglífics meroítics (usada 100.00%, coincidències 5)

mesh malla

- malla (usada 75.00%, coincidències 3)

- mesh (usada 25.00%, coincidències 1)

message missatge

- missatge (usada 94.59%, coincidències 35)

- missatges (usada 2.70%, coincidències 1)

- missatgeltc.rule.show.category=categorialtc.rule.show.link=enllaçltc.rule.show.incorrect.sentences=frases incorrectes<br/>que aquesta regla pot detectar (usada 2.70%, coincidències 1)

message filters filtres de missatge

- filtres de missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 16)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 7)

metadata metadades

- metadades (usada 84.62%, coincidències 11)

- metadada (usada 15.38%, coincidències 2)

meter metre

- metre (usada 80.00%, coincidències 8)

- metres (usada 20.00%, coincidències 2)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 22)

methods mètodes

- mètodes (usada 100.00%, coincidències 13)

metric mètric

- mètric (usada 60.00%, coincidències 3)

- mètrica (usada 40.00%, coincidències 2)

metrics mètriques

- mètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

- mesures (usada 25.00%, coincidències 1)

- mètrica (usada 25.00%, coincidències 1)

miao miao

- miao (usada 100.00%, coincidències 4)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 7)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 10)

microsoft excel microsoft excel

- microsoft excel (usada 100.00%, coincidències 4)

middle centre

- centre (usada 60.00%, coincidències 9)

- mig (usada 20.00%, coincidències 3)

- al mig (usada 13.33%, coincidències 2)

- mitjà (usada 6.67%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 11)

miles milles

- milles (usada 87.50%, coincidències 7)

- milla (usada 12.50%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 91.67%, coincidències 11)

- mil·límetres (usada 8.33%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- miŀlímetres (usada 16.67%, coincidències 1)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 7)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 7)

min mín

- mín (usada 46.43%, coincidències 13)

- min (usada 21.43%, coincidències 6)

- mínim (usada 10.71%, coincidències 3)

- min. (usada 7.14%, coincidències 2)

- minut (usada 3.57%, coincidències 1)

- mín/min (usada 3.57%, coincidències 1)

- mín|min (usada 3.57%, coincidències 1)

- mín. (usada 3.57%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 82.35%, coincidències 14)

- minimitza la finestra (usada 17.65%, coincidències 3)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimize window minimitza la finestra

- minimitza la finestra (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum mínim

- mínim (usada 88.46%, coincidències 23)

- minimum (usada 3.85%, coincidències 1)

- mínims (usada 3.85%, coincidències 1)

- el mínim (usada 3.85%, coincidències 1)

minimum font size mida mínima de la lletra

- mida mínima de la lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

- mida mínima del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida mínima del tipus de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida del tipus de lletra mínim (usada 20.00%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 7)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 6)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 5)

minute minut

- minut (usada 100.00%, coincidències 11)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 26)

mirror mirall

- mirall (usada 50.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 16.67%, coincidències 1)

- reflecteix (usada 16.67%, coincidències 1)

- rèplica (usada 16.67%, coincidències 1)

misc miscel·lània

- miscel·lània (usada 50.00%, coincidències 5)

- varis (usada 20.00%, coincidències 2)

- diverses (usada 10.00%, coincidències 1)

- miscel·l. (usada 10.00%, coincidències 1)

- altres (usada 10.00%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 72.73%, coincidències 16)

- diversos (usada 22.73%, coincidències 5)

- altres extensions (usada 4.55%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols-a matemàtics variats

- símbols-a matemàtics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols-b matemàtics variats

- símbols-b matemàtics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 37.50%, coincidències 3)

- altres opcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions miscel·lànies (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de miscel·lània (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols diversos

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols miscel·lanis (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous technical tècnics variats

- tècnics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- tècnics miscel·lanis (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

missing falta

- falta (usada 40.00%, coincidències 2)

- manca (usada 40.00%, coincidències 2)

- perdut (usada 20.00%, coincidències 1)

miter biaix

- biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

- rectangular (usada 25.00%, coincidències 1)

- esbiaixa|biaix (usada 25.00%, coincidències 1)

miter limit límit de mesura

- límit de mesura (usada 50.00%, coincidències 2)

- límit del biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

mixed mixt

- mixt (usada 40.00%, coincidències 2)

- mixta (usada 40.00%, coincidències 2)

- mesclat (usada 20.00%, coincidències 1)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 14)

mobile mòbil

- mòbil (usada 86.67%, coincidències 13)

- tel. mòbil (usada 6.67%, coincidències 1)

- mòbils (usada 6.67%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 75.00%, coincidències 3)

- tel. mòbil (usada 25.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 95.74%, coincidències 45)

- moda (usada 4.26%, coincidències 2)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 17)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 4)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 5)

moderate moderat

- moderat (usada 66.67%, coincidències 6)

- moderats (usada 11.11%, coincidències 1)

- moderar (usada 11.11%, coincidències 1)

- amb moderació (usada 11.11%, coincidències 1)

moderator moderador

- moderador (usada 100.00%, coincidències 8)

- moderador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

modern modern

- modern (usada 83.33%, coincidències 5)

- moderns (usada 16.67%, coincidències 1)

modi modi

- modi (usada 100.00%, coincidències 4)

modifications modificacions

- modificacions (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 87.50%, coincidències 21)

- modificada (usada 8.33%, coincidències 2)

- modificació (usada 4.17%, coincidències 1)

modifier modificador

- modificador (usada 75.00%, coincidències 3)

- modificadors (usada 25.00%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 50.00%, coincidències 2)

- lletres amb modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modifiers modificadors

- modificadors (usada 100.00%, coincidències 5)

modify modifica

- modifica (usada 97.78%, coincidències 44)

- modificació (usada 2.22%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 11)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 13)

mon dl

- dl (usada 57.14%, coincidències 4)

- dl. (usada 28.57%, coincidències 2)

- mes (usada 14.29%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 5)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 21)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 13)

monitor monitor

- monitor (usada 100.00%, coincidències 5)

monkey mico

- mico (usada 75.00%, coincidències 3)

- mono (usada 25.00%, coincidències 1)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 5)

month mes

- mes (usada 97.14%, coincidències 34)

- mes següent (usada 2.86%, coincidències 1)

monthly mensual

- mensual (usada 62.50%, coincidències 5)

- mensualment (usada 37.50%, coincidències 3)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 13)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 100.00%, coincidències 47)

more details més detalls

- més detalls (usada 83.33%, coincidències 5)

- més detallat (usada 16.67%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 11)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 17)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 28)

more than més de

- més de (usada 75.00%, coincidències 3)

- major que (usada 25.00%, coincidències 1)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

most la majoria

- la majoria (usada 50.00%, coincidències 2)

- molts (usada 25.00%, coincidències 1)

- molt (usada 25.00%, coincidències 1)

most popular més populars

- més populars (usada 60.00%, coincidències 3)

- més popular (usada 20.00%, coincidències 1)

- els més populars (usada 20.00%, coincidències 1)

most used més utilitzats

- més utilitzats (usada 50.00%, coincidències 2)

- més utilitzades (usada 50.00%, coincidències 2)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 4)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 11)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 13)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 29)

move down mou avall

- mou avall (usada 51.35%, coincidències 19)

- mou cap avall (usada 37.84%, coincidències 14)

- baixa (usada 5.41%, coincidències 2)

- desplaça avall (usada 2.70%, coincidències 1)

- avall (usada 2.70%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 10)

move page down mou la pàgina avall

- mou la pàgina avall (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou pàgina avall (usada 50.00%, coincidències 2)

move page up mou la pàgina amunt

- mou la pàgina amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou pàgina amunt (usada 50.00%, coincidències 2)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 10)

move to mou a

- mou a (usada 75.00%, coincidències 6)

- mou (usada 25.00%, coincidències 2)

move to bottom mou a la part inferior

- mou a la part inferior (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou-te al fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- mou al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

move to top mou a la part superior

- mou a la part superior (usada 60.00%, coincidències 3)

- mou a dalt de tot (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou al capdamunt (usada 20.00%, coincidències 1)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 81.82%, coincidències 9)

- mou-lo a la paperera (usada 18.18%, coincidències 2)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 51.35%, coincidències 19)

- mou cap amunt (usada 35.14%, coincidències 13)

- puja (usada 5.41%, coincidències 2)

- desplaça amunt (usada 2.70%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 2.70%, coincidències 1)

- amunt (usada 2.70%, coincidències 1)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 88.89%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 11.11%, coincidències 1)

mro mro

- mro (usada 100.00%, coincidències 4)

ms ms

- ms (usada 100.00%, coincidències 7)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 5)

mu mu

- mu (usada 57.14%, coincidències 4)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

- micro (usada 14.29%, coincidències 1)

multani multani

- multani (usada 100.00%, coincidències 4)

multicast multidifusió

- multidifusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- multicast (usada 25.00%, coincidències 1)

- transmissió a grups (usada 25.00%, coincidències 1)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 5)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 87.50%, coincidències 7)

- multiplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

music música

- música (usada 100.00%, coincidències 16)

mute silencia

- silencia (usada 69.23%, coincidències 9)

- silenci (usada 15.38%, coincidències 2)

- sense so (usada 7.69%, coincidències 1)

- desactiva el so (usada 7.69%, coincidències 1)

mute tab silencia la pestanya

- silencia la pestanya (usada 100.00%, coincidències 4)

muted silenciat

- silenciat (usada 80.00%, coincidències 4)

- silenciada (usada 20.00%, coincidències 1)

my account el meu compte

- el meu compte (usada 100.00%, coincidències 6)

my computer el meu ordinador

- el meu ordinador (usada 100.00%, coincidències 5)

my documents els meus documents

- els meus documents (usada 100.00%, coincidències 4)

my sites els meus llocs

- els meus llocs (usada 75.00%, coincidències 3)

- els meus llocs web (usada 25.00%, coincidències 1)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 71.43%, coincidències 5)

- birmà (usada 14.29%, coincidències 1)

- màiamar (usada 14.29%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

n'ko nko

- nko (usada 60.00%, coincidències 3)

- n'ko (usada 40.00%, coincidències 2)

n/a n/d

- n/d (usada 78.57%, coincidències 22)

- n/a (usada 21.43%, coincidències 6)

nabataean nabateu

- nabateu (usada 80.00%, coincidències 4)

- nabataean (usada 20.00%, coincidències 1)

name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 326)

name already exists aquest nom ja existeix

- aquest nom ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el nom ja existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- ja existeix el nom (usada 25.00%, coincidències 1)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 7)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 71.43%, coincidències 5)

- estreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- estrets (usada 14.29%, coincidències 1)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 5)

nationality nacionalitat

- nacionalitat (usada 100.00%, coincidències 5)

native nadiu

- nadiu (usada 75.00%, coincidències 3)

- natiu (usada 25.00%, coincidències 1)

natural natural

- natural (usada 75.00%, coincidències 3)

- becaire (usada 25.00%, coincidències 1)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 6)

nature natura

- natura (usada 85.71%, coincidències 6)

- concepte (usada 14.29%, coincidències 1)

nauru nauru

- nauru (usada 40.00%, coincidències 2)

- naüru (usada 40.00%, coincidències 2)

- nauruà (usada 20.00%, coincidències 1)

navigate navega

- navega (usada 100.00%, coincidències 4)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

navigation navegació

- navegació (usada 100.00%, coincidències 26)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 9)

navy blau marí

- blau marí (usada 57.14%, coincidències 4)

- marí (usada 14.29%, coincidències 1)

- marí/blau.marí (usada 14.29%, coincidències 1)

- blau.marí|marí (usada 14.29%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

near origin prop de l'origen

- prop de l'origen (usada 75.00%, coincidències 3)

- origen pròxim (usada 25.00%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 71.43%, coincidències 5)

- es necessita una acció (usada 28.57%, coincidències 2)

needs work cal revisar

- cal revisar (usada 100.00%, coincidències 5)

negative negatiu

- negatiu (usada 90.00%, coincidències 9)

- negativa (usada 10.00%, coincidències 1)

negative binomial binòmica negativa

- binòmica negativa (usada 75.00%, coincidències 3)

- binomial negativa (usada 25.00%, coincidències 1)

neighborhood veïnat

- veïnat (usada 75.00%, coincidències 3)

- veïns (usada 25.00%, coincidències 1)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 5)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 9)

net xarxa

- xarxa (usada 50.00%, coincidències 2)

- net (usada 25.00%, coincidències 1)

- preu net (usada 25.00%, coincidències 1)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 33)

network access accés a la xarxa

- accés a la xarxa (usada 75.00%, coincidències 3)

- accés a xarxa (usada 25.00%, coincidències 1)

network id id de xarxa

- id de xarxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- identificador de xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 86.67%, coincidències 13)

- nom de xarxa (usada 13.33%, coincidències 2)

network settings paràmetres de xarxa

- paràmetres de xarxa (usada 55.56%, coincidències 5)

- paràmetres de la xarxa (usada 44.44%, coincidències 4)

network unreachable xarxa no disponible

- xarxa no disponible (usada 60.00%, coincidències 3)

- la xarxa no és accessible (usada 20.00%, coincidències 1)

- no es pot accedir a la xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

networking xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 4)

- gestió de xarxes (usada 0.00%, coincidències 0)

- treball en xarxa (usada 0.00%, coincidències 0)

neutral neutre

- neutre (usada 66.67%, coincidències 6)

- neutral (usada 33.33%, coincidències 3)

never mai

- mai (usada 100.00%, coincidències 37)

new nou

- nou (usada 87.40%, coincidències 111)

- nova (usada 9.45%, coincidències 12)

- noves (usada 1.57%, coincidències 2)

- crea (usada 0.79%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.79%, coincidències 1)

new account compte nou

- compte nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou compte (usada 20.00%, coincidències 1)

new address book llibreta d'adreces nova

- llibreta d'adreces nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 75.00%, coincidències 6)

- nou punt d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix una adreça d'interès (usada 12.50%, coincidències 1)

new calendar calendari nou

- calendari nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new category categoria nova

- categoria nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 57.14%, coincidències 4)

- crea un contacte (usada 28.57%, coincidències 2)

- nou contacte (usada 14.29%, coincidències 1)

new document document nou

- document nou (usada 95.65%, coincidències 22)

- nou document (usada 4.35%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 81.82%, coincidències 9)

- esdeveniment nou (usada 18.18%, coincidències 2)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 9)

new filter filtre nou

- filtre nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 82.35%, coincidències 14)

- crea una carpeta (usada 17.65%, coincidències 3)

new game partida nova

- partida nova (usada 100.00%, coincidències 7)

new group grup nou

- grup nou (usada 100.00%, coincidències 6)

new layer capa nova

- capa nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new line línia nova

- línia nova (usada 75.00%, coincidències 6)

- salt de línia (usada 25.00%, coincidències 2)

new list llista nova

- llista nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea una llista (usada 50.00%, coincidències 2)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 83.33%, coincidències 5)

- nou missatge (usada 16.67%, coincidències 1)

new name nom nou

- nom nou (usada 100.00%, coincidències 11)

new note nota nova

- nota nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new notebook bloc de notes nou

- bloc de notes nou (usada 83.33%, coincidències 5)

- quadern nou (usada 16.67%, coincidències 1)

new page pàgina nova

- pàgina nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new passphrase contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 75.00%, coincidències 3)

- contrasenya llarga nova (usada 25.00%, coincidències 1)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 76.19%, coincidències 16)

- nova contrasenya (usada 19.05%, coincidències 4)

- contrassenya nova (usada 4.76%, coincidències 1)

new post apunt nou

- apunt nou (usada 40.00%, coincidències 2)

- entrada nova (usada 40.00%, coincidències 2)

- publicació nova (usada 20.00%, coincidències 1)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 71.43%, coincidències 5)

- nou projecte (usada 28.57%, coincidències 2)

new record registre nou

- registre nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- nou registre (usada 14.29%, coincidències 1)

new sheet full nou

- full nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 100.00%, coincidències 27)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 100.00%, coincidències 10)

new template plantilla nova

- plantilla nova (usada 50.00%, coincidències 3)

- nova plantilla (usada 50.00%, coincidències 3)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 62.50%, coincidències 5)

- vista nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- nova visualització (usada 12.50%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 100.00%, coincidències 14)

newer més recent

- més recent (usada 80.00%, coincidències 4)

- més nous (usada 20.00%, coincidències 1)

news notícies

- notícies (usada 77.78%, coincidències 7)

- grups de discussió (usada 11.11%, coincidències 1)

- missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 75.00%, coincidències 6)

- grups de notícies (usada 25.00%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 84.85%, coincidències 56)

- endavant (usada 15.15%, coincidències 10)

next day dia següent

- dia següent (usada 80.00%, coincidències 4)

- endemà (usada 20.00%, coincidències 1)

next frame fotograma següent

- fotograma següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- marc següent (usada 25.00%, coincidències 1)

- següent fotograma (usada 25.00%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next month mes següent

- mes següent (usada 84.62%, coincidències 11)

- el mes vinent (usada 7.69%, coincidències 1)

- proper mes (usada 7.69%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 27)

next post entrada següent

- entrada següent (usada 100.00%, coincidències 4)

next tip consell següent

- consell següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- suggeriment següent (usada 50.00%, coincidències 2)

next track salta a la peça següent

- salta a la peça següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- pista següent (usada 50.00%, coincidències 2)

next week setmana següent

- setmana següent (usada 66.67%, coincidències 8)

- la setmana vinent (usada 16.67%, coincidències 2)

- pròxima setmana (usada 8.33%, coincidències 1)

- propera setmana (usada 8.33%, coincidències 1)

next year any següent

- any següent (usada 60.00%, coincidències 3)

- l'any vinent (usada 40.00%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 4)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 18)

- àlies (usada 0.00%, coincidències 0)

night nit

- nit (usada 100.00%, coincidències 5)

no no

- no (usada 99.46%, coincidències 183)

- cap (usada 0.54%, coincidències 1)

no action cap acció

- cap acció (usada 100.00%, coincidències 13)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 4)

no data sense dades

- sense dades (usada 83.33%, coincidències 5)

- no hi ha dades (usada 16.67%, coincidències 1)

no date sense data

- sense data (usada 100.00%, coincidències 4)

no entry cap entrada

- cap entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

- direcció prohibida (usada 25.00%, coincidències 1)

no error cap error

- cap error (usada 83.33%, coincidències 5)

- sense errors (usada 16.67%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- cap fitxer seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat cap fitxer. (usada 20.00%, coincidències 1)

- no hi ha cap fitxer seleccionat (usada 20.00%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 50.00%, coincidències 3)

- sense farciment (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 16.67%, coincidències 1)

no matches cap coincidència

- cap coincidència (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap concordança (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense coincidències (usada 16.67%, coincidències 1)

- no hi ha cap coincidència (usada 16.67%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 66.67%, coincidències 4)

- no s'han trobat coincidències (usada 33.33%, coincidències 2)

no open tabs no hi ha cap pestanya oberta

- no hi ha cap pestanya oberta (usada 75.00%, coincidències 3)

- cap pestanya oberta (usada 25.00%, coincidències 1)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- no previsualitzis (usada 25.00%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 75.00%, coincidències 3)

- sense cap servidor intermediari (usada 25.00%, coincidències 1)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 100.00%, coincidències 5)

no results sense resultats

- sense resultats (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap resultat (usada 28.57%, coincidències 2)

- no hi ha resultats (usada 14.29%, coincidències 1)

no results found no s'ha trobat cap resultat

- no s'ha trobat cap resultat (usada 100.00%, coincidències 7)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats. (usada 20.00%, coincidències 1)

no results. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

- cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 75.00%, coincidències 3)

- (sense assumpte) (usada 25.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 92.86%, coincidències 13)

- no (usada 7.14%, coincidències 1)

no title sense títol

- sense títol (usada 100.00%, coincidències 7)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 6)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 4)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 80.00%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 20.00%, coincidències 1)

non-breaking spaces espais no separables

- espais no separables (usada 100.00%, coincidències 4)

none cap

- cap (usada 97.91%, coincidències 234)

- sense (usada 0.84%, coincidències 2)

- res (usada 0.84%, coincidències 2)

- cap permís (usada 0.42%, coincidències 1)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 59)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 8)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 25.00%, coincidències 1)

normalize normalitza

- normalitza (usada 100.00%, coincidències 4)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 4)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 80.00%, coincidències 4)

- sotho del nord (usada 20.00%, coincidències 1)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 6)

norwegian bokmål bokmål noruec

- bokmål noruec (usada 50.00%, coincidències 2)

- noruec bokmål (usada 25.00%, coincidències 1)

- noruec (bokmål) (usada 25.00%, coincidències 1)

norwegian nynorsk noruec nynorsk

- noruec nynorsk (usada 60.00%, coincidències 3)

- noruec (nynorsk) (usada 20.00%, coincidències 1)

- nynorsk noruec (usada 20.00%, coincidències 1)

not no

- no (usada 75.00%, coincidències 9)

- not (usada 16.67%, coincidències 2)

- negació (usada 8.33%, coincidències 1)

not after no després

- no després (usada 100.00%, coincidències 4)

not authorized no autoritzat

- no autoritzat (usada 75.00%, coincidències 3)

- no esteu autoritzat (usada 25.00%, coincidències 1)

not available no disponible

- no disponible (usada 75.00%, coincidències 9)

- no està disponible (usada 25.00%, coincidències 3)

not before no abans

- no abans (usada 100.00%, coincidències 4)

not connected no connectat

- no connectat (usada 60.00%, coincidències 6)

- no està connectat (usada 20.00%, coincidències 2)

- desconnectat (usada 10.00%, coincidències 1)

- sense connectar (usada 10.00%, coincidències 1)

not equal no igual

- no igual (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és igual (usada 50.00%, coincidències 3)

not equal to no igual a

- no igual a (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferent de (usada 16.67%, coincidències 1)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 92.86%, coincidències 13)

- no trobat (usada 7.14%, coincidències 1)

not installed no instal·lat

- no instal·lat (usada 80.00%, coincidències 4)

- no instal·lada (usada 20.00%, coincidències 1)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 50.00%, coincidències 3)

not now ara no

- ara no (usada 100.00%, coincidències 35)

not possible no és possible

- no és possible (usada 75.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 25.00%, coincidències 1)

not present no present

- no present (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi és (usada 20.00%, coincidències 1)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 57.14%, coincidències 4)

- no seleccionada (usada 14.29%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat (usada 14.29%, coincidències 1)

- no seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

not set sense especificar

- sense especificar (usada 42.86%, coincidències 6)

- no definit (usada 21.43%, coincidències 3)

- no definida (usada 14.29%, coincidències 2)

- sense establir (usada 7.14%, coincidències 1)

- no s'ha definit (usada 7.14%, coincidències 1)

- sense definir (usada 7.14%, coincidències 1)

not spam no és brossa

- no és brossa (usada 100.00%, coincidències 8)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 62.50%, coincidències 5)

- no s'ha especificat (usada 37.50%, coincidències 3)

not started no ha començat

- no ha començat (usada 50.00%, coincidències 2)

- no s'ha iniciat (usada 50.00%, coincidències 2)

not supported no està implementat

- no està implementat (usada 25.00%, coincidències 2)

- no està implementat. (usada 25.00%, coincidències 2)

- no suportat (usada 12.50%, coincidències 1)

- desconegut (usada 12.50%, coincidències 1)

- no compatible (usada 12.50%, coincidències 1)

- incompatible (usada 12.50%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 35)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 42.86%, coincidències 3)

- llibreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- blocs de notes (usada 14.29%, coincidències 1)

- quadern (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordinador portàtil (usada 14.29%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 97.70%, coincidències 85)

- otes (usada 1.15%, coincidències 1)

- anotacions (usada 1.15%, coincidències 1)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 7)

nothing selected no hi ha res seleccionat

- no hi ha res seleccionat (usada 40.00%, coincidències 2)

- no s'ha seleccionat res (usada 40.00%, coincidències 2)

- selecció buida (usada 20.00%, coincidències 1)

notice avís

- avís (usada 75.00%, coincidències 3)

- notificació (usada 25.00%, coincidències 1)

notification notificació

- notificació (usada 80.00%, coincidències 4)

- notificacions (usada 20.00%, coincidències 1)

notifications notificacions

- notificacions (usada 100.00%, coincidències 13)

notify notifica

- notifica (usada 100.00%, coincidències 5)

nov nov.

- nov. (usada 60.00%, coincidències 3)

- de nov. (usada 20.00%, coincidències 1)

- nov (usada 20.00%, coincidències 1)

november novembre

- novembre (usada 84.62%, coincidències 11)

- de novembre (usada 15.38%, coincidències 2)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 12)

null nul

- nul (usada 80.00%, coincidències 4)

- null (usada 20.00%, coincidències 1)

num nombre

- nombre (usada 50.00%, coincidències 2)

- núm (usada 25.00%, coincidències 1)

- num (usada 25.00%, coincidències 1)

number nombre

- nombre (usada 86.98%, coincidències 187)

- número (usada 13.02%, coincidències 28)

number format format numèric

- format numèric (usada 85.71%, coincidències 12)

- formats de nombres (usada 7.14%, coincidències 1)

- format del nombre (usada 7.14%, coincidències 1)

number forms símbols numèrics

- símbols numèrics (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de nombres (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 88.89%, coincidències 8)

- el nombre de columnes (usada 11.11%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 9)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 5)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista amb números (usada 14.29%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 100.00%, coincidències 26)

numbers números

- números (usada 55.56%, coincidències 10)

- nombres (usada 44.44%, coincidències 8)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 6)

numeric numèric

- numèric (usada 92.86%, coincidències 13)

- numèrica (usada 7.14%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 39)

object properties propietats de l'objecte

- propietats de l'objecte (usada 100.00%, coincidències 4)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 22)

oblique obliqua

- obliqua (usada 80.00%, coincidències 4)

- oblic (usada 20.00%, coincidències 1)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 8)

oct oct.

- oct. (usada 60.00%, coincidències 3)

- d'oct. (usada 20.00%, coincidències 1)

- oct (usada 20.00%, coincidències 1)

october octubre

- octubre (usada 84.62%, coincidències 11)

- d'octubre (usada 15.38%, coincidències 2)

odd senar

- senar (usada 100.00%, coincidències 4)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 7)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 11)

off desactivat

- desactivat (usada 64.29%, coincidències 27)

- off (usada 9.52%, coincidències 4)

- desactivada (usada 9.52%, coincidències 4)

- inactiu (usada 7.14%, coincidències 3)

- desactivades (usada 4.76%, coincidències 2)

- apagat (usada 2.38%, coincidències 1)

- no (usada 2.38%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 88.89%, coincidències 8)

- ofimàtica (usada 11.11%, coincidències 1)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 65.00%, coincidències 13)

- desconnectat (usada 15.00%, coincidències 3)

- apagada (usada 10.00%, coincidències 2)

- fora de lã­nia (usada 5.00%, coincidències 1)

- sense connexió (usada 5.00%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 83.33%, coincidències 20)

- òfset (usada 12.50%, coincidències 3)

- decalatge (usada 4.17%, coincidències 1)

ogham ogham

- ogham (usada 66.67%, coincidències 4)

- ogàmic (usada 33.33%, coincidències 2)

ok d'acord

- d'acord (usada 94.96%, coincidències 132)

- d\'acord (usada 2.16%, coincidències 3)

- acceptable (usada 1.44%, coincidències 2)

- correcte (usada 0.72%, coincidències 1)

- fet (usada 0.72%, coincidències 1)

okay d'acord

- d'acord (usada 100.00%, coincidències 4)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 5)

old hungarian hongarès antic

- hongarès antic (usada 80.00%, coincidències 4)

- antic hongarès (usada 20.00%, coincidències 1)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 80.00%, coincidències 4)

- italià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

old north arabian àrab del nord antic

- àrab del nord antic (usada 80.00%, coincidències 4)

- antic àrab del nord (usada 20.00%, coincidències 1)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 66.67%, coincidències 6)

- contrasenya anterior (usada 33.33%, coincidències 3)

old permic pèrmic antic

- pèrmic antic (usada 60.00%, coincidències 3)

- permià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

- antic pèrmic (usada 20.00%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old south arabian àrab del sud antic

- àrab del sud antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old turkic turc antic

- turc antic (usada 100.00%, coincidències 5)

older més antic

- més antic (usada 57.14%, coincidències 4)

- més antics (usada 28.57%, coincidències 2)

- més antigues (usada 14.29%, coincidències 1)

olive oliva

- oliva (usada 42.86%, coincidències 3)

- verd oliva (usada 28.57%, coincidències 2)

- oliva/verd.oliva (usada 14.29%, coincidències 1)

- oliva|verd.oliva (usada 14.29%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 41.46%, coincidències 17)

- on (usada 12.20%, coincidències 5)

- activada (usada 12.20%, coincidències 5)

- el (usada 9.76%, coincidències 4)

- actiu (usada 7.32%, coincidències 3)

- activades (usada 4.88%, coincidències 2)

- a (usada 4.88%, coincidències 2)

- engegat (usada 2.44%, coincidències 1)

- sí (usada 2.44%, coincidències 1)

- activa (usada 2.44%, coincidències 1)

one un

- un (usada 83.33%, coincidències 5)

- una (usada 16.67%, coincidències 1)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

online en línia

- en línia (usada 88.89%, coincidències 8)

- connectat (usada 11.11%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

ontario ontario

- ontario (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 22)

open obre

- obre (usada 94.55%, coincidències 104)

- obert (usada 4.55%, coincidències 5)

- obrir (usada 0.91%, coincidències 1)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open a project obre un projecte

- obre un projecte (usada 100.00%, coincidències 5)

open all obre-ho tot

- obre-ho tot (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 56.25%, coincidències 9)

- obre la carpeta contenidora (usada 25.00%, coincidències 4)

- obre la carpeta que el conté (usada 6.25%, coincidències 1)

- obre la carpeta pare (usada 6.25%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté els elements (usada 6.25%, coincidències 1)

open directory obre el directori

- obre el directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obre un directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obrir directori (usada 20.00%, coincidències 1)

open document obre un document

- obre un document (usada 75.00%, coincidències 6)

- obre el document (usada 25.00%, coincidències 2)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 69.44%, coincidències 25)

- obre el fitxer (usada 25.00%, coincidències 9)

- obre fitxer (usada 5.56%, coincidències 2)

open folder obre una carpeta

- obre una carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

- obre la carpeta (usada 50.00%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

open in terminal obre en un terminal

- obre en un terminal (usada 50.00%, coincidències 2)

- obre al terminal (usada 25.00%, coincidències 1)

- obre en una terminal (usada 25.00%, coincidències 1)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 9)

open location obre la ubicació

- obre la ubicació (usada 50.00%, coincidències 4)

- obre una ubicació (usada 37.50%, coincidències 3)

- obre ubicació (usada 12.50%, coincidències 1)

open media obre un element multimèdia

- obre un element multimèdia (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre el suport (usada 25.00%, coincidències 1)

open menu obre el menú

- obre el menú (usada 100.00%, coincidències 9)

open preferences obre les preferències

- obre les preferències (usada 100.00%, coincidències 5)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 33.33%, coincidències 3)

- obre recents (usada 33.33%, coincidències 3)

- obre'n un recent (usada 22.22%, coincidències 2)

- recents (usada 11.11%, coincidències 1)

open settings obre els paràmetres

- obre els paràmetres (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 57.14%, coincidències 4)

- obre l'origen (usada 14.29%, coincidències 1)

- codi font obert (usada 14.29%, coincidències 1)

- programari lliure (usada 14.29%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 15)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 8)

operation operació

- operació (usada 100.00%, coincidències 5)

operation canceled operació cancel·lada

- operació cancel·lada (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 25.00%, coincidències 1)

operation cancelled s'ha cancel·lat l'operació

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 50.00%, coincidències 2)

- operació cancel·lada (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'operació s'ha cancel·lat (usada 25.00%, coincidències 1)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 6)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 22)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 12)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optical drive unitat òptica

- unitat òptica (usada 100.00%, coincidències 5)

optimal òptim

- òptim (usada 100.00%, coincidències 15)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 12)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 13)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 8)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 191)

or o

- o (usada 87.18%, coincidències 34)

- or (usada 7.69%, coincidències 3)

- o bé (usada 2.56%, coincidències 1)

- o el mètode (usada 2.56%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 81.48%, coincidències 22)

- orange (usada 18.52%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 68.18%, coincidències 15)

- ordenació (usada 13.64%, coincidències 3)

- ordena (usada 9.09%, coincidències 2)

- comanda (usada 9.09%, coincidències 2)

order by ordena per

- ordena per (usada 100.00%, coincidències 4)

order received ordre de recepció

- ordre de recepció (usada 83.33%, coincidències 5)

- s'ha rebut la comanda (usada 16.67%, coincidències 1)

organization organització

- organització (usada 96.15%, coincidències 25)

- l'organització (usada 3.85%, coincidències 1)

organization name nom de l'organització

- nom de l'organització (usada 100.00%, coincidències 4)

organize organitza

- organitza (usada 80.00%, coincidències 4)

- organitzeu (usada 20.00%, coincidències 1)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 20)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 37)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 9)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 13)

original message missatge original

- missatge original (usada 100.00%, coincidències 4)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 21)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 6)

ornamental dingbats dingbats ornamentals

- dingbats ornamentals (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos d'ornament (usada 25.00%, coincidències 1)

- floritures ornamentals (usada 25.00%, coincidències 1)

oromo oromo

- oromo (usada 75.00%, coincidències 3)

- oromo (galla) (usada 25.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 83.33%, coincidències 5)

- sistema operatiu (usada 16.67%, coincidències 1)

osage osage

- osage (usada 100.00%, coincidències 4)

osmanya osmanya

- osmanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanli (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 20.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 81.67%, coincidències 49)

- altre (usada 15.00%, coincidències 9)

- un altre (usada 3.33%, coincidències 2)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 12)

other devices altres dispositius

- altres dispositius (usada 100.00%, coincidències 4)

other languages altres llengües

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 100.00%, coincidències 4)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 11)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 14)

ounce unça

- unça (usada 100.00%, coincidències 4)

ounces unces

- unces (usada 100.00%, coincidències 4)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 62.50%, coincidències 5)

- no hi ha prou memòria (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'ha esgotat la memòria (usada 12.50%, coincidències 1)

outbox safata de sortida

- safata de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- bústia de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 8)

outline contorn

- contorn (usada 55.00%, coincidències 22)

- esquema (usada 42.50%, coincidències 17)

- ressegueix (usada 2.50%, coincidències 1)

output sortida

- sortida (usada 95.83%, coincidències 23)

- fitxer de sortida (usada 4.17%, coincidències 1)

output device dispositiu de sortida

- dispositiu de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 7)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 7)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outset expandir

- expandir (usada 25.00%, coincidències 1)

- expandeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- fora (usada 25.00%, coincidències 1)

- extern (usada 25.00%, coincidències 1)

outside exterior

- exterior (usada 70.00%, coincidències 7)

- fora (usada 30.00%, coincidències 3)

over sobre

- sobre (usada 60.00%, coincidències 3)

- dividit per (usada 20.00%, coincidències 1)

- over (usada 20.00%, coincidències 1)

overlap superposa

- superposa (usada 90.00%, coincidències 9)

- superposició (usada 10.00%, coincidències 1)

overlay superposició

- superposició (usada 60.00%, coincidències 6)

- superposa (usada 30.00%, coincidències 3)

- sobreposa (usada 10.00%, coincidències 1)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 87.50%, coincidències 7)

- línia de sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

overview resum

- resum (usada 50.00%, coincidències 10)

- vista general (usada 20.00%, coincidències 4)

- visió general (usada 10.00%, coincidències 2)

- visió de conjunt (usada 5.00%, coincidències 1)

- cop d'ull (usada 5.00%, coincidències 1)

- descripció (usada 5.00%, coincidències 1)

- vista esquema (usada 5.00%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 91.67%, coincidències 11)

- sobreescriu-lo (usada 8.33%, coincidències 1)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 13)

package paquet

- paquet (usada 85.71%, coincidències 6)

- paquet informàtic (usada 14.29%, coincidències 1)

packages paquets

- paquets (usada 100.00%, coincidències 4)

padding separació

- separació (usada 66.67%, coincidències 8)

- encoixinat (usada 8.33%, coincidències 1)

- encoixinament (usada 8.33%, coincidències 1)

- espaiat (usada 8.33%, coincidències 1)

- vores (usada 8.33%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 75)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 71.43%, coincidències 5)

- fons de pàgina (usada 28.57%, coincidències 2)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 15)

page breaks salts de pàgina

- salts de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 66.67%, coincidències 4)

- nombre de pàgines (usada 33.33%, coincidències 2)

page down av pàg

- av pàg (usada 63.64%, coincidències 7)

- pàgina avall (usada 36.36%, coincidències 4)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page height alçada de la pàgina

- alçada de la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- alçària de la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

page layout disposició de la pàgina

- disposició de la pàgina (usada 50.00%, coincidències 4)

- disposició de pàgina (usada 25.00%, coincidències 2)

- disseny de pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

- disseny de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

page not found no s'ha trobat la pàgina

- no s'ha trobat la pàgina (usada 57.14%, coincidències 4)

- pàgina no trobada (usada 42.86%, coincidències 3)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 28)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page order ordre de pàgines

- ordre de pàgines (usada 50.00%, coincidències 2)

- ordre de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordre de les pàgines (usada 25.00%, coincidències 1)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 95.65%, coincidències 22)

- configuració de pàgina (usada 4.35%, coincidències 1)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 90.91%, coincidències 10)

- mida de pàgina (usada 9.09%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 70.59%, coincidències 12)

- estil de la pàgina (usada 29.41%, coincidències 5)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

page up re pàg

- re pàg (usada 72.73%, coincidències 8)

- pàgina amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 84.62%, coincidències 11)

- amplada de pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

- ample de la pàgina (usada 7.69%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager cercapersones

- cercapersones (usada 58.33%, coincidències 7)

- buscapersones (usada 33.33%, coincidències 4)

- paginador (usada 8.33%, coincidències 1)

pages pàgines

- pàgines (usada 97.92%, coincidències 47)

- pages (usada 2.08%, coincidències 1)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 6)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 5)

pagination paginació

- paginació (usada 100.00%, coincidències 4)

pahawh hmong pahawh hmong

- pahawh hmong (usada 100.00%, coincidències 4)

paint pinta

- pinta (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 20.00%, coincidències 1)

- pintor (usada 20.00%, coincidències 1)

paintbrush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 4)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 13)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 5)

palmyrene palmyrene

- palmyrene (usada 40.00%, coincidències 2)

- arameu de palmira (usada 20.00%, coincidències 1)

- palmira (usada 20.00%, coincidències 1)

- palmirè (usada 20.00%, coincidències 1)

panels panells

- panells (usada 62.50%, coincidències 5)

- quadres (usada 25.00%, coincidències 2)

- taulers (usada 12.50%, coincidències 1)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 5)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 100.00%, coincidències 10)

paper source font del paper

- font del paper (usada 100.00%, coincidències 6)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 6)

par paritat

- paritat (usada 75.00%, coincidències 3)

- par (reflector parabòlic aluminitzat) (usada 25.00%, coincidències 1)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 47)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 66.67%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 33.33%, coincidències 3)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 11)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 18)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallel port port paral·lel

- port paral·lel (usada 75.00%, coincidències 3)

- port en paral·lel (usada 25.00%, coincidències 1)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 11)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 94)

parent pare

- pare (usada 60.00%, coincidències 6)

- pare/mare (usada 20.00%, coincidències 2)

- mare (usada 10.00%, coincidències 1)

- associa amb un pare (usada 10.00%, coincidències 1)

parent category categoria mare

- categoria mare (usada 60.00%, coincidències 3)

- categoria pare (usada 40.00%, coincidències 2)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 6)

partitioning particionat

- particionat (usada 50.00%, coincidències 2)

- particionatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'estan fent les particions (usada 25.00%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 4)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 10)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 103)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 70.00%, coincidències 7)

- cal la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- es requereix la contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

- es requereix una contrasenya (usada 10.00%, coincidències 1)

password reset reinicialització de la contrasenya

- reinicialització de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- restableix la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- recuperació de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 10)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 56)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste in place enganxa al lloc

- enganxa al lloc (usada 50.00%, coincidències 2)

- enganxa en el lloc (usada 50.00%, coincidències 2)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 88.24%, coincidències 15)

- enganxa especial (usada 5.88%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 5.88%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

path camí

- camí (usada 93.62%, coincidències 44)

- ruta (usada 6.38%, coincidències 3)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 13)

pattern patró

- patró (usada 96.55%, coincidències 28)

- patróltc.rule.show.java.rule=[regla en java] (usada 3.45%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 5)

pau cin hau pau cin hau

- pau cin hau (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 73.53%, coincidències 25)

- posa en pausa (usada 11.76%, coincidències 4)

- fes una pausa (usada 8.82%, coincidències 3)

- en pausa (usada 5.88%, coincidències 2)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 66.67%, coincidències 12)

- pausat (usada 16.67%, coincidències 3)

- pausa (usada 5.56%, coincidències 1)

- pausada (usada 5.56%, coincidències 1)

- aturat (usada 5.56%, coincidències 1)

payments pagaments

- pagaments (usada 100.00%, coincidències 4)

pb pb

- pb (usada 100.00%, coincidències 5)

pc pc

- pc (usada 60.00%, coincidències 3)

- ordinador (usada 20.00%, coincidències 1)

- pica (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordinador personal (usada 0.00%, coincidències 0)

- personatge jugador (usada 0.00%, coincidències 0)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 9)

pen ploma

- ploma (usada 44.44%, coincidències 4)

- llapis (usada 33.33%, coincidències 3)

- bolígraf (usada 22.22%, coincidències 2)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 11)

pending pendent

- pendent (usada 100.00%, coincidències 18)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

people gent

- gent (usada 66.67%, coincidències 4)

- persones (usada 16.67%, coincidències 1)

- d'altri (usada 16.67%, coincidències 1)

per page per pàgina

- per pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

percent percentatge

- percentatge (usada 92.00%, coincidències 23)

- per cent (usada 8.00%, coincidències 2)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 10)

percentages percentatges

- percentatges (usada 100.00%, coincidències 4)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 10)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 7)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 10)

period període

- període (usada 89.47%, coincidències 17)

- punt (usada 10.53%, coincidències 2)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 5)

permission denied permís denegat

- permís denegat (usada 57.14%, coincidències 4)

- s'ha denegat el permís (usada 42.86%, coincidències 3)

permissions permisos

- permisos (usada 100.00%, coincidències 19)

persian persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 10)

person persona

- persona (usada 80.00%, coincidències 4)

- atleta (usada 20.00%, coincidències 1)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 8)

personalize personalitza

- personalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 11)

peru perú

- perú (usada 57.14%, coincidències 4)

- peru (usada 28.57%, coincidències 2)

- marró perú (usada 14.29%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 80.00%, coincidències 4)

- phagspa (usada 20.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 4)

phi fi

- fi (usada 77.78%, coincidències 7)

- phi (usada 22.22%, coincidències 2)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 5)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 15)

phone number número de telèfon

- número de telèfon (usada 80.00%, coincidències 4)

- telèfon (usada 20.00%, coincidències 1)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 50.00%, coincidències 2)

- extensions fonètiques suplementàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 90.91%, coincidències 20)

- fotografia (usada 9.09%, coincidències 2)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 83.33%, coincidències 5)

- fotografies (usada 16.67%, coincidències 1)

physics física

- física (usada 100.00%, coincidències 4)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 10)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 4)

pib pib

- pib (usada 100.00%, coincidències 4)

pica pica

- pica (usada 90.00%, coincidències 9)

- piques (usada 10.00%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 10)

pie pastís

- pastís (usada 20.00%, coincidències 1)

- diagrames de sectors (usada 20.00%, coincidències 1)

- tarta (usada 20.00%, coincidències 1)

- diagrama de sectors (usada 20.00%, coincidències 1)

- circular (usada 20.00%, coincidències 1)

pin pin

- pin (usada 37.50%, coincidències 3)

- clava (usada 25.00%, coincidències 2)

- fixa (usada 25.00%, coincidències 2)

- codi postal (pin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

pin tab fixa la pestanya

- fixa la pestanya (usada 100.00%, coincidències 4)

pin to toolbar fixa a la barra de tasques

- fixa a la barra de tasques (usada 50.00%, coincidències 2)

- fixa a la barra d'eines (usada 50.00%, coincidències 2)

pinch pessic

- pessic (usada 50.00%, coincidències 2)

- pessigada (usada 25.00%, coincidències 1)

- punxada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pinçar (usada 0.00%, coincidències 0)

pineapple pinya

- pinya (usada 75.00%, coincidències 3)

- piña (usada 25.00%, coincidències 1)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 8)

pitch to

- to (usada 33.33%, coincidències 2)

- velocitat (usada 16.67%, coincidències 1)

- freqüència (usada 16.67%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 16.67%, coincidències 1)

- nivell de to (usada 16.67%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 7)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 21)

place lloc

- lloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- emplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 80.00%, coincidències 8)

- text variable (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcador de posició (usada 10.00%, coincidències 1)

placeholders espais reservats

- espais reservats (usada 50.00%, coincidències 2)

- texts variables (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcadors (usada 25.00%, coincidències 1)

placement ubicació

- ubicació (usada 50.00%, coincidències 5)

- emplaçament (usada 40.00%, coincidències 4)

- posicionament (usada 10.00%, coincidències 1)

places xifres

- xifres (usada 81.82%, coincidències 9)

- llocs (usada 18.18%, coincidències 2)

plain pla

- pla (usada 57.14%, coincidències 4)

- simple (usada 28.57%, coincidències 2)

- text pla (usada 14.29%, coincidències 1)

plain text text sense format

- text sense format (usada 60.00%, coincidències 9)

- text net (usada 20.00%, coincidències 3)

- text pla (usada 13.33%, coincidències 2)

- text (usada 6.67%, coincidències 1)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 4)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 9)

play reprodueix

- reprodueix (usada 100.00%, coincidències 29)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play / pause reprodueix / fes una pausa

- reprodueix / fes una pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reprodueix / pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

play a sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 100.00%, coincidències 4)

play count compte de reproducció

- compte de reproducció (usada 33.33%, coincidències 2)

- reproduccions (usada 33.33%, coincidències 2)

- nombre de reproduccions (usada 16.67%, coincidències 1)

- comptador (usada 16.67%, coincidències 1)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 66.67%, coincidències 4)

- avís sonor (usada 16.67%, coincidències 1)

- reprodueix el so (usada 16.67%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 72.73%, coincidències 8)

- reprodueix (usada 27.27%, coincidències 3)

playing s'està reproduint

- s'està reproduint (usada 60.00%, coincidències 3)

- reproduint (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està jugant (usada 20.00%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 6)

please try again. torneu-ho a provar.

- torneu-ho a provar. (usada 50.00%, coincidències 2)

- si us plau torneu a intentar-ho. (usada 25.00%, coincidències 1)

- intenteu-ho de nou. (usada 25.00%, coincidències 1)

please wait espereu

- espereu (usada 66.67%, coincidències 10)

- espereu si us plau (usada 20.00%, coincidències 3)

- si us plau espereu (usada 13.33%, coincidències 2)

plot dibuix

- dibuix (usada 33.33%, coincidències 2)

- traça (usada 33.33%, coincidències 2)

- dibuixa (usada 16.67%, coincidències 1)

- gràfic (usada 16.67%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 5)

plugin connector

- connector (usada 57.14%, coincidències 4)

- extensió (usada 42.86%, coincidències 3)

plugins connectors

- connectors (usada 76.47%, coincidències 13)

- extensions (usada 23.53%, coincidències 4)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 5)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 6)

pm pm

- pm (usada 77.78%, coincidències 7)

- p. m. (usada 22.22%, coincidències 2)

pmt pmt

- pmt (usada 85.71%, coincidències 6)

- pp (usada 14.29%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 7)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 5)

point punt

- punt (usada 88.24%, coincidències 15)

- omnidireccional (usada 5.88%, coincidències 1)

- punts (usada 5.88%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer busca

- busca (usada 60.00%, coincidències 3)

- punter (usada 40.00%, coincidències 2)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 19)

polar polar

- polar (usada 100.00%, coincidències 4)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 5)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 9)

polish polonès

- polonès (usada 91.67%, coincidències 11)

- poleix (usada 8.33%, coincidències 1)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 19)

polynomial polinòmica

- polinòmica (usada 100.00%, coincidències 4)

pop pop

- pop (usada 83.33%, coincidències 5)

- treu de la pila (usada 16.67%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

popular tags etiquetes populars

- etiquetes populars (usada 50.00%, coincidències 2)

- etiquetes més comuns (usada 25.00%, coincidències 1)

- etiquetes més comunes (usada 25.00%, coincidències 1)

popup menu menú emergent

- menú emergent (usada 100.00%, coincidències 4)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 32)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port forwarding reenviament de ports

- reenviament de ports (usada 100.00%, coincidències 5)

port number número de port

- número de port (usada 100.00%, coincidències 12)

portable document format format de document portable

- format de document portable (usada 75.00%, coincidències 3)

- pdf (format de document portàtil) (usada 25.00%, coincidències 1)

portfolio dossier

- dossier (usada 50.00%, coincidències 3)

- portafolis (usada 16.67%, coincidències 1)

- carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

- portfoli (usada 16.67%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 96.00%, coincidències 24)

- retrat (usada 4.00%, coincidències 1)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 5)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 100.00%, coincidències 9)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 8)

position posició

- posició (usada 96.52%, coincidències 111)

- càrrec (usada 2.61%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.87%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 9)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 9)

positioning posicionament

- posicionament (usada 50.00%, coincidències 3)

- posició (usada 50.00%, coincidències 3)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 8)

post entrada

- entrada (usada 53.85%, coincidències 7)

- publicació (usada 15.38%, coincidències 2)

- publica (usada 15.38%, coincidències 2)

- enviament (usada 7.69%, coincidències 1)

- envia (usada 7.69%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 10)

posterize posteritza

- posteritza (usada 37.50%, coincidències 3)

- redueix la gamma de colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 25.00%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 80.00%, coincidències 8)

- publicacions (usada 20.00%, coincidències 2)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 6)

potato patata

- patata (usada 100.00%, coincidències 4)

pound lliura

- lliura (usada 100.00%, coincidències 4)

- coixinet (usada 0.00%, coincidències 0)

pounds lliures

- lliures (usada 100.00%, coincidències 5)

power potència

- potència (usada 47.06%, coincidències 8)

- energia (usada 35.29%, coincidències 6)

- potencia (usada 11.76%, coincidències 2)

- potencial (usada 5.88%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 81.82%, coincidències 9)

- apagada (usada 9.09%, coincidències 1)

- tanca (usada 9.09%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 5)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 6)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 77)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 27)

preformatted text text preformatat

- text preformatat (usada 100.00%, coincidències 4)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 100.00%, coincidències 7)

present present

- present (usada 100.00%, coincidències 5)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 19)

presentation mode mode de presentació

- mode de presentació (usada 100.00%, coincidències 4)

presentations presentacions

- presentacions (usada 100.00%, coincidències 5)

preserve preserva

- preserva (usada 50.00%, coincidències 2)

- conserva (usada 50.00%, coincidències 2)

preset valors predefinits

- valors predefinits (usada 33.33%, coincidències 2)

- preajusta (usada 16.67%, coincidències 1)

- valor predefinit (usada 16.67%, coincidències 1)

- predefineix (usada 16.67%, coincidències 1)

- predeterminat (usada 16.67%, coincidències 1)

presets valors predefinits

- valors predefinits (usada 33.33%, coincidències 4)

- predefinits (usada 25.00%, coincidències 3)

- predefinicions (usada 25.00%, coincidències 3)

- preconfiguracions (usada 8.33%, coincidències 1)

- preseleccions (usada 8.33%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 83.33%, coincidències 5)

- premeu (usada 16.67%, coincidències 1)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 75.00%, coincidències 3)

- premuda (usada 25.00%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 8)

prev anterior

- anterior (usada 85.71%, coincidències 6)

- enrere (usada 14.29%, coincidències 1)

preview previsualització

- previsualització (usada 58.33%, coincidències 63)

- previsualitza (usada 28.70%, coincidències 31)

- vista prèvia (usada 9.26%, coincidències 10)

- visualització prèvia (usada 3.70%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

preview mode mode previsualitza

- mode previsualitza (usada 50.00%, coincidències 2)

- previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- mode de previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

preview size mida de la previsualització

- mida de la previsualització (usada 80.00%, coincidències 4)

- mida de previsualització (usada 20.00%, coincidències 1)

previous anterior

- anterior (usada 86.49%, coincidències 32)

- enrere (usada 10.81%, coincidències 4)

- previ (usada 2.70%, coincidències 1)

previous day dia anterior

- dia anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 9)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 100.00%, coincidències 25)

previous post entrada anterior

- entrada anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

previous week setmana anterior

- setmana anterior (usada 100.00%, coincidències 7)

previous year any anterior

- any anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

price preu

- preu (usada 91.67%, coincidències 11)

- price (usada 8.33%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 45.45%, coincidències 5)

- primari (usada 27.27%, coincidències 3)

- principal (usada 27.27%, coincidències 3)

primary email adreça electrònica principal

- adreça electrònica principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreça principal (usada 25.00%, coincidències 1)

primary key clau primària

- clau primària (usada 87.50%, coincidències 7)

- clau principal (usada 12.50%, coincidències 1)

principal principal

- principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- capital (usada 25.00%, coincidències 1)

print imprimeix

- imprimeix (usada 95.79%, coincidències 91)

- impressió (usada 2.11%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.05%, coincidències 1)

- imprimir impressió imprimeix (usada 1.05%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 5)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 100.00%, coincidències 4)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 57.58%, coincidències 19)

- exemple d'impressió (usada 21.21%, coincidències 7)

- previsualitza la impressió (usada 12.12%, coincidències 4)

- previsualització de la impressió (usada 6.06%, coincidències 2)

- visualització prèvia de la impressió (usada 3.03%, coincidències 1)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 55.56%, coincidències 5)

- interval d'impressió (usada 33.33%, coincidències 3)

- rang d'impressió (usada 11.11%, coincidències 1)

print selection imprimeix la selecció

- imprimeix la selecció (usada 100.00%, coincidències 4)

print this message imprimeix aquest missatge

- imprimeix aquest missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- imprimir a un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- impressió en un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 22)

printer options opcions de la impressora

- opcions de la impressora (usada 100.00%, coincidències 4)

printing impressió

- impressió (usada 52.94%, coincidències 9)

- s'està imprimint (usada 47.06%, coincidències 8)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 35)

privacy privadesa

- privadesa (usada 90.00%, coincidències 18)

- privacitat (usada 10.00%, coincidències 2)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 86.67%, coincidències 13)

- política de privacitat (usada 13.33%, coincidències 2)

private privat

- privat (usada 50.00%, coincidències 8)

- privada (usada 37.50%, coincidències 6)

- privades (usada 12.50%, coincidències 2)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 100.00%, coincidències 7)

private data dades privades

- dades privades (usada 100.00%, coincidències 4)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

problems problemes

- problemes (usada 100.00%, coincidències 5)

proceed continua

- continua (usada 85.71%, coincidències 6)

- procedeix (usada 14.29%, coincidències 1)

process procés

- procés (usada 85.71%, coincidències 6)

- processar (usada 14.29%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 71.43%, coincidències 10)

- en procés (usada 14.29%, coincidències 2)

- processant (usada 7.14%, coincidències 1)

- processament (usada 7.14%, coincidències 1)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 6)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 7)

product producte

- producte (usada 96.00%, coincidències 24)

- product (usada 4.00%, coincidències 1)

product id id del producte

- id del producte (usada 75.00%, coincidències 3)

- id. del producte (usada 25.00%, coincidències 1)

products productes

- productes (usada 100.00%, coincidències 6)

profile perfil

- perfil (usada 95.45%, coincidències 21)

- profile (usada 4.55%, coincidències 1)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de perfil (usada 11.11%, coincidències 1)

profiler analitzador de rendiment

- analitzador de rendiment (usada 100.00%, coincidències 6)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 6)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 9)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 87.50%, coincidències 14)

- en curs (usada 6.25%, coincidències 1)

- avenç (usada 6.25%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 100.00%, coincidències 9)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 15)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 7)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 7)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 154)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 12)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 8)

protect protegeix

- protegeix (usada 100.00%, coincidències 12)

protected protegit

- protegit (usada 100.00%, coincidències 5)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 5)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 15)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 100.00%, coincidències 7)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 9)

psalter pahlavi psalter pahlavi

- psalter pahlavi (usada 50.00%, coincidències 2)

- inscripcions pahlavi (usada 25.00%, coincidències 1)

- pahlavi de salteri (usada 25.00%, coincidències 1)

psi psi

- psi (usada 100.00%, coincidències 5)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 11)

public públic

- públic (usada 60.00%, coincidències 6)

- pública (usada 30.00%, coincidències 3)

- public (usada 10.00%, coincidències 1)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 8)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 14)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicada

- publicada (usada 60.00%, coincidències 3)

- publicat (usada 40.00%, coincidències 2)

publisher editor

- editor (usada 85.71%, coincidències 12)

- editorial (usada 14.29%, coincidències 2)

publishing s'està publicant

- s'està publicant (usada 50.00%, coincidències 2)

- autoedició (usada 25.00%, coincidències 1)

- publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

punctuation puntuació

- puntuació (usada 100.00%, coincidències 4)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 100.00%, coincidències 7)

purple porpra

- porpra (usada 68.75%, coincidències 11)

- violeta (usada 12.50%, coincidències 2)

- porpra/púrpura (usada 6.25%, coincidències 1)

- porpra|púrpura (usada 6.25%, coincidències 1)

- lila (usada 6.25%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu (usada 20.00%, coincidències 1)

push button botó per a prémer

- botó per a prémer (usada 28.57%, coincidències 2)

- botó de pulsació (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó per prémer (usada 14.29%, coincidències 1)

- pulsador (usada 14.29%, coincidències 1)

- polsador (usada 14.29%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 15)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 6)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 5)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 8)

python console consola python

- consola python (usada 33.33%, coincidències 2)

- consola del python (usada 33.33%, coincidències 2)

- consola de python (usada 33.33%, coincidències 2)

qr code codi qr

- codi qr (usada 100.00%, coincidències 4)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 20)

quality checks comprovacions de qualitat

- comprovacions de qualitat (usada 50.00%, coincidències 2)

- controls de qualitat (usada 50.00%, coincidències 2)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 7)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 12)

question pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 15)

queue cua

- cua (usada 85.71%, coincidències 6)

- posa a la cua (usada 14.29%, coincidències 1)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 7)

quit surt

- surt (usada 97.56%, coincidències 40)

- tanca (usada 2.44%, coincidències 1)

quit without saving surt sense desar

- surt sense desar (usada 100.00%, coincidències 4)

quotation citació

- citació (usada 80.00%, coincidències 4)

- cita (usada 20.00%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 77.78%, coincidències 7)

- citació (usada 22.22%, coincidències 2)

race cursa

- cursa (usada 100.00%, coincidències 4)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 10)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 5)

radians radians

- radians (usada 100.00%, coincidències 5)

radio ràdio

- ràdio (usada 50.00%, coincidències 3)

- botó d'opció (usada 16.67%, coincidències 1)

- opció (usada 16.67%, coincidències 1)

- wi-fi (usada 16.67%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 80.00%, coincidències 8)

- botó radial (usada 10.00%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 10.00%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 100.00%, coincidències 17)

raise puja

- puja (usada 60.00%, coincidències 3)

- apuja (usada 20.00%, coincidències 1)

- relleu (usada 20.00%, coincidències 1)

raise layer puja la capa

- puja la capa (usada 66.67%, coincidències 4)

- apuja la capa (usada 33.33%, coincidències 2)

ram ram

- ram (usada 75.00%, coincidències 3)

- moltó (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

rand aleat

- aleat (usada 50.00%, coincidències 2)

- rand (usada 25.00%, coincidències 1)

- aleatori (usada 25.00%, coincidències 1)

random aleatori

- aleatori (usada 84.62%, coincidències 11)

- aleatòria (usada 7.69%, coincidències 1)

- a l'atzar (usada 7.69%, coincidències 1)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

randomize aleatoritza

- aleatoritza (usada 60.00%, coincidències 3)

- aleatori (usada 20.00%, coincidències 1)

- aleatorització (usada 20.00%, coincidències 1)

range interval

- interval (usada 54.17%, coincidències 26)

- àrea (usada 29.17%, coincidències 14)

- rang (usada 14.58%, coincidències 7)

- abast (usada 2.08%, coincidències 1)

rank ordre

- ordre (usada 40.00%, coincidències 2)

- rang (usada 20.00%, coincidències 1)

- posició (usada 20.00%, coincidències 1)

- per rang (usada 20.00%, coincidències 1)

rate taxa

- taxa (usada 71.43%, coincidències 30)

- velocitat (usada 14.29%, coincidències 6)

- relació (usada 2.38%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.38%, coincidències 1)

- ràtio (usada 2.38%, coincidències 1)

- freqüència (usada 2.38%, coincidències 1)

- ritme (usada 2.38%, coincidències 1)

- tarifa (usada 2.38%, coincidències 1)

rating valoració

- valoració (usada 76.19%, coincidències 16)

- puntuació (usada 23.81%, coincidències 5)

ratings puntuacions

- puntuacions (usada 75.00%, coincidències 3)

- puntuació (usada 25.00%, coincidències 1)

ratio proporció

- proporció (usada 62.50%, coincidències 5)

- ràtio (usada 25.00%, coincidències 2)

- divisió (usada 12.50%, coincidències 1)

raw raw

- raw (usada 80.00%, coincidències 4)

- sense format (usada 20.00%, coincidències 1)

re re

- re (usada 100.00%, coincidències 6)

read llegit

- llegit (usada 50.00%, coincidències 10)

- lectura (usada 30.00%, coincidències 6)

- llegeix (usada 15.00%, coincidències 3)

- llegir (usada 5.00%, coincidències 1)

read messages missatges llegits

- missatges llegits (usada 50.00%, coincidències 2)

- llegeix els missatges (usada 50.00%, coincidències 2)

read more llegeix més

- llegeix més (usada 70.00%, coincidències 7)

- més informació (usada 20.00%, coincidències 2)

- llegeix-ne més (usada 10.00%, coincidències 1)

read only només lectura

- només lectura (usada 40.00%, coincidències 2)

- tan sols lectura (usada 20.00%, coincidències 1)

- només llegeix (usada 20.00%, coincidències 1)

- només de lectura (usada 20.00%, coincidències 1)

read-only només de lectura

- només de lectura (usada 57.69%, coincidències 15)

- només lectura (usada 42.31%, coincidències 11)

reading lectura

- lectura (usada 42.86%, coincidències 3)

- s'està llegint (usada 28.57%, coincidències 2)

- llegint (usada 14.29%, coincidències 1)

- reading (usada 14.29%, coincidències 1)

readonly només de lectura

- només de lectura (usada 86.67%, coincidències 26)

- noméslectura (usada 6.67%, coincidències 2)

- de només lectura (usada 3.33%, coincidències 1)

- només lectura (usada 3.33%, coincidències 1)

ready preparat

- preparat (usada 58.33%, coincidències 7)

- a punt (usada 25.00%, coincidències 3)

- apunt (usada 8.33%, coincidències 1)

- llest (usada 8.33%, coincidències 1)

reason motiu

- motiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- raó (usada 44.44%, coincidències 4)

reboot reinicia

- reinicia (usada 80.00%, coincidències 4)

- rearrencada (usada 20.00%, coincidències 1)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

recalculate recalcula

- recalcula (usada 60.00%, coincidències 3)

- recalcular (usada 20.00%, coincidències 1)

- torna a calcular (usada 20.00%, coincidències 1)

received rebut

- rebut (usada 35.71%, coincidències 5)

- recepció (usada 35.71%, coincidències 5)

- rebuts (usada 28.57%, coincidències 4)

receiving recepció

- recepció (usada 50.00%, coincidències 3)

- donatius rebuts (usada 16.67%, coincidències 1)

- rebent (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està rebent (usada 16.67%, coincidències 1)

recent recents

- recents (usada 66.67%, coincidències 6)

- recent (usada 33.33%, coincidències 3)

recent activity activitat recent

- activitat recent (usada 100.00%, coincidències 5)

recent documents documents recents

- documents recents (usada 100.00%, coincidències 6)

recent files fitxers recents

- fitxers recents (usada 85.71%, coincidències 6)

- fitxers utilitzats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

recent projects projectes recents

- projectes recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent searches cerques recents

- cerques recents (usada 100.00%, coincidències 7)

recently closed tancades recentment

- tancades recentment (usada 75.00%, coincidències 3)

- acabat de tancar (usada 25.00%, coincidències 1)

recently used utilitzats recentment

- utilitzats recentment (usada 42.86%, coincidències 3)

- utilitzat recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- emprats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- utilitzades recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- usats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

recipient destinatari

- destinatari (usada 100.00%, coincidències 12)

- destinatari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

recipients destinataris

- destinataris (usada 100.00%, coincidències 6)

recommended recomanat

- recomanat (usada 70.00%, coincidències 7)

- recomanada (usada 10.00%, coincidències 1)

- recomanacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- recomanades (usada 10.00%, coincidències 1)

reconnect torna a connectar

- torna a connectar (usada 60.00%, coincidències 3)

- reconnecta (usada 40.00%, coincidències 2)

record registre

- registre (usada 47.06%, coincidències 8)

- enregistra (usada 41.18%, coincidències 7)

- gravació (usada 5.88%, coincidències 1)

- enregistrament (usada 5.88%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 0.00%, coincidències 0)

recording enregistrament

- enregistrament (usada 50.00%, coincidències 8)

- s'està enregistrant (usada 18.75%, coincidències 3)

- enregistrant (usada 6.25%, coincidències 1)

- gravació (usada 6.25%, coincidències 1)

- gravant (usada 6.25%, coincidències 1)

- enregistraments (usada 6.25%, coincidències 1)

- d'enregistraments (usada 6.25%, coincidències 1)

rectangle rectangle

- rectangle (usada 96.15%, coincidències 25)

- rectangular (usada 3.85%, coincidències 1)

recurrence periodicitat

- periodicitat (usada 80.00%, coincidències 4)

- recurrència (usada 20.00%, coincidències 1)

red vermell

- vermell (usada 94.00%, coincidències 47)

- vermell/roig (usada 2.00%, coincidències 1)

- vermell|roig (usada 2.00%, coincidències 1)

- roig (usada 2.00%, coincidències 1)

red eye removal elimina els ulls vermells

- elimina els ulls vermells (usada 75.00%, coincidències 3)

- eliminació d'ulls vermells (usada 25.00%, coincidències 1)

redirect redirigeix

- redirigeix (usada 100.00%, coincidències 7)

- redirigir (usada 0.00%, coincidències 0)

redo refés

- refés (usada 100.00%, coincidències 46)

- refer (usada 0.00%, coincidències 0)

reference referència

- referència (usada 93.75%, coincidències 30)

- reference (usada 3.12%, coincidències 1)

- referències (usada 3.12%, coincidències 1)

references referències

- referències (usada 100.00%, coincidències 18)

refresh actualitza

- actualitza (usada 61.90%, coincidències 26)

- refresca (usada 33.33%, coincidències 14)

- actualitzada (usada 2.38%, coincidències 1)

- restableix (usada 2.38%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

region regió

- regió (usada 87.50%, coincidències 7)

- província (usada 12.50%, coincidències 1)

register registra

- registra (usada 75.00%, coincidències 6)

- registre (usada 25.00%, coincidències 2)

- registrar-se (usada 0.00%, coincidències 0)

registered registrat

- registrat (usada 100.00%, coincidències 9)

regression regressió

- regressió (usada 100.00%, coincidències 6)

regular normal

- normal (usada 63.64%, coincidències 7)

- regular (usada 36.36%, coincidències 4)

regular expression expressió regular

- expressió regular (usada 100.00%, coincidències 14)

regular expressions expressions regulars

- expressions regulars (usada 100.00%, coincidències 6)

reinstall reinstal·la

- reinstal·la (usada 75.00%, coincidències 3)

- torna a instal·lar (usada 25.00%, coincidències 1)

rejang rejang

- rejang (usada 100.00%, coincidències 5)

reject rebutja

- rebutja (usada 84.62%, coincidències 11)

- rebutjar (usada 7.69%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 7.69%, coincidències 1)

rejected rebutjat

- rebutjat (usada 60.00%, coincidències 6)

- rebutjada (usada 20.00%, coincidències 2)

- va ser rebutjada (usada 10.00%, coincidències 1)

- expulsada (usada 10.00%, coincidències 1)

relations relacions

- relacions (usada 100.00%, coincidències 11)

relative relatiu

- relatiu (usada 75.00%, coincidències 9)

- relativa (usada 25.00%, coincidències 3)

relative colorimetric colorimètric relatiu

- colorimètric relatiu (usada 50.00%, coincidències 3)

- mètrica de color relativa (usada 33.33%, coincidències 2)

- colorimètrica relativa (usada 16.67%, coincidències 1)

relative to relatiu a

- relatiu a (usada 100.00%, coincidències 6)

release allibera

- allibera (usada 55.56%, coincidències 5)

- versió (usada 22.22%, coincidències 2)

- llançament (usada 11.11%, coincidències 1)

- deixa anar (usada 11.11%, coincidències 1)

release date data de publicació

- data de publicació (usada 60.00%, coincidències 3)

- data del llançament (usada 20.00%, coincidències 1)

- alliberar data (usada 20.00%, coincidències 1)

release notes notes de la versió

- notes de la versió (usada 90.00%, coincidències 9)

- notes de versió (usada 10.00%, coincidències 1)

relevance rellevància

- rellevància (usada 75.00%, coincidències 3)

- importància (usada 25.00%, coincidències 1)

relief relleu

- relleu (usada 100.00%, coincidències 10)

reload actualitza

- actualitza (usada 37.50%, coincidències 9)

- torna a carregar (usada 37.50%, coincidències 9)

- recarrega (usada 20.83%, coincidències 5)

- actualitzeu (usada 4.17%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reload file torna a carregar el fitxer

- torna a carregar el fitxer (usada 100.00%, coincidències 5)

reload page torna a carregar la pàgina

- torna a carregar la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- actualitza la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

remember password recorda la contrasenya

- recorda la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 11)

remind me later recorda-m'ho més tard

- recorda-m'ho més tard (usada 71.43%, coincidències 5)

- recordeu-m'ho més tard (usada 14.29%, coincidències 1)

- recorda-m'ho més endavant (usada 14.29%, coincidències 1)

reminder recordatori

- recordatori (usada 100.00%, coincidències 5)

reminders recordatoris

- recordatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

remote remot

- remot (usada 100.00%, coincidències 6)

- remot -a (usada 0.00%, coincidències 0)

remove suprimeix

- suprimeix (usada 56.80%, coincidències 96)

- elimina (usada 40.24%, coincidències 68)

- esborra (usada 0.59%, coincidències 1)

- suprimeix la subscripció (usada 0.59%, coincidències 1)

- suprimeix la subscripciã³ (usada 0.59%, coincidències 1)

- suprimir (usada 0.59%, coincidències 1)

- suprimeix l'atribut (usada 0.59%, coincidències 1)

remove all elimina-ho tot

- elimina-ho tot (usada 46.67%, coincidències 7)

- suprimeix-ho tot (usada 40.00%, coincidències 6)

- esborra-ho tot (usada 6.67%, coincidències 1)

- suprimeix-les totes (usada 6.67%, coincidències 1)

remove attachment elimina l'adjunció

- elimina l'adjunció (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra el fitxer adjunt (usada 25.00%, coincidències 1)

remove bookmark elimina l'adreça d'interès

- elimina l'adreça d'interès (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix el marcador (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

remove calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

remove contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- elimina el contacte (usada 25.00%, coincidències 1)

remove control point elimina'n el punt de control

- elimina'n el punt de control (usada 80.00%, coincidències 4)

- suprimeix el punt de control (usada 20.00%, coincidències 1)

remove extension elimina l'extensió

- elimina l'extensió (usada 100.00%, coincidències 5)

remove from favorites suprimeix dels preferits

- suprimeix dels preferits (usada 80.00%, coincidències 8)

- suprimeix dels favorits (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix-la de les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

remove from history suprimeix de l'historial

- suprimeix de l'historial (usada 60.00%, coincidències 3)

- elimina de l'historial (usada 40.00%, coincidències 2)

remove from list suprimeix de la llista

- suprimeix de la llista (usada 75.00%, coincidències 3)

- treu de la llista (usada 25.00%, coincidències 1)

remove group suprimeix el grup

- suprimeix el grup (usada 100.00%, coincidències 4)

remove image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

remove item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix element (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix un element (usada 16.67%, coincidències 1)

remove link suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

remove profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix un perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina el perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

remove selected elimina la selecció

- elimina la selecció (usada 57.14%, coincidències 4)

- suprimeix la selecció (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimeix els seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

- elimina els elements seleccionats (usada 14.29%, coincidències 1)

removed eliminat

- eliminat (usada 42.86%, coincidències 3)

- s'ha suprimit (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'ha eliminat (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimit (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimida (usada 14.29%, coincidències 1)

removing s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 71.43%, coincidències 5)

- treure (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

rename canvia el nom

- canvia el nom (usada 79.31%, coincidències 69)

- reanomena (usada 12.64%, coincidències 11)

- canvia'n el nom (usada 5.75%, coincidències 5)

- canvia de nom (usada 1.15%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 1.15%, coincidències 1)

rename directory canvia el nom al directori

- canvia el nom al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom del directori (usada 50.00%, coincidències 2)

rename folder canvia el nom de la carpeta

- canvia el nom de la carpeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- reanomena la carpeta (usada 40.00%, coincidències 2)

rename layer reanomena la capa

- reanomena la capa (usada 57.14%, coincidències 4)

- canvia el nom de la capa (usada 42.86%, coincidències 3)

rename object canvia el nom de l'objecte

- canvia el nom de l'objecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- reanomena l'objecte (usada 25.00%, coincidències 1)

rename profile reanomena el perfil

- reanomena el perfil (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia el nom al perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

rename sheet canvia el nom del full

- canvia el nom del full (usada 85.71%, coincidències 6)

- reanomena el full (usada 14.29%, coincidències 1)

render renderitza

- renderitza (usada 50.00%, coincidències 2)

- renderitzar (usada 25.00%, coincidències 1)

- renderització (usada 25.00%, coincidències 1)

rendering renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està generant la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- composició (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està renderitzant (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering intent propòsit de la renderització

- propòsit de la renderització (usada 71.43%, coincidències 5)

- propòsit de la conversió (usada 14.29%, coincidències 1)

- propòsit de la composició (usada 14.29%, coincidències 1)

repeat repeteix

- repeteix (usada 66.67%, coincidències 16)

- repetició (usada 29.17%, coincidències 7)

- es repeteix (usada 4.17%, coincidències 1)

repeat password repetiu la contrasenya

- repetiu la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- repeteix la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

replace reemplaça

- reemplaça (usada 92.86%, coincidències 65)

- substitueix (usada 4.29%, coincidències 3)

- reemplaça'l (usada 2.86%, coincidències 2)

replace all reemplaça-ho tot

- reemplaça-ho tot (usada 92.31%, coincidències 12)

- reemplaça tot (usada 7.69%, coincidències 1)

replace image reemplaça la imatge

- reemplaça la imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- reemplaça imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

replace with reemplaça per

- reemplaça per (usada 68.97%, coincidències 20)

- reemplaça amb (usada 27.59%, coincidències 8)

- substitueix amb (usada 3.45%, coincidències 1)

replied respost

- respost (usada 100.00%, coincidències 4)

replies respostes

- respostes (usada 100.00%, coincidències 5)

reply respon

- respon (usada 91.67%, coincidències 22)

- resposta (usada 8.33%, coincidències 2)

reply all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to respon a

- respon a (usada 100.00%, coincidències 9)

reply to all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 7)

reply to list respon a la llista

- respon a la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

reply to sender respon al remitent

- respon al remitent (usada 100.00%, coincidències 6)

reply-to respon a

- respon a (usada 66.67%, coincidències 6)

- respon-a (usada 22.22%, coincidències 2)

- respon (usada 11.11%, coincidències 1)

report informe

- informe (usada 68.42%, coincidències 13)

- informa (usada 15.79%, coincidències 3)

- informa'n (usada 5.26%, coincidències 1)

- informeu (usada 5.26%, coincidències 1)

- informar notificar (usada 5.26%, coincidències 1)

report a bug informa d'un error

- informa d'un error (usada 36.36%, coincidències 4)

- informeu d'un error (usada 27.27%, coincidències 3)

- informa d'un problema (usada 18.18%, coincidències 2)

- informa de l'error de programari (usada 9.09%, coincidències 1)

- informeu d'una errada (usada 9.09%, coincidències 1)

report bug informa de l'error de programari

- informa de l'error de programari (usada 50.00%, coincidències 2)

- informeu d'un error (usada 25.00%, coincidències 1)

- informa de l'error (usada 25.00%, coincidències 1)

reports informes

- informes (usada 100.00%, coincidències 6)

repository dipòsit

- dipòsit (usada 57.14%, coincidències 4)

- repositori (usada 42.86%, coincidències 3)

request sol·licita

- sol·licita (usada 60.00%, coincidències 3)

- sol·licitud (usada 40.00%, coincidències 2)

require encryption requereix xifratge

- requereix xifratge (usada 100.00%, coincidències 4)

required obligatori

- obligatori (usada 54.55%, coincidències 6)

- necessari (usada 36.36%, coincidències 4)

- requerit (usada 9.09%, coincidències 1)

requirements requisits

- requisits (usada 75.00%, coincidències 3)

- requeriments (usada 25.00%, coincidències 1)

resend email reenvia el missatge

- reenvia el missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a enviar el correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna a enviar el correu (usada 25.00%, coincidències 1)

reset reinicialitza

- reinicialitza (usada 55.56%, coincidències 35)

- reinicia (usada 23.81%, coincidències 15)

- restableix (usada 11.11%, coincidències 7)

- restaura (usada 3.17%, coincidències 2)

- restableix-ho (usada 3.17%, coincidències 2)

- inicialitza (usada 1.59%, coincidències 1)

- restableix-la (usada 1.59%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reset all restableix-ho tot

- restableix-ho tot (usada 70.00%, coincidències 7)

- reinicia-ho tot (usada 20.00%, coincidències 2)

- reinicialitza tot (usada 10.00%, coincidències 1)

reset defaults restableix els valors predeterminats

- restableix els valors predeterminats (usada 60.00%, coincidències 3)

- restableix els valors per defecte (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicialitza els predeterminats (usada 20.00%, coincidències 1)

reset filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 50.00%, coincidències 3)

- reinicia el filtre (usada 33.33%, coincidències 2)

- reinicialitza el filtre (usada 16.67%, coincidències 1)

reset password reinicia la contrasenya

- reinicia la contrasenya (usada 66.67%, coincidències 6)

- reinicialitza la contrasenya (usada 22.22%, coincidències 2)

- restableix la contrasenya (usada 11.11%, coincidències 1)

reset scale restableix l'escala

- restableix l'escala (usada 85.71%, coincidències 6)

- reinicialitza l'escala (usada 14.29%, coincidències 1)

reset to defaults reinicialitza als valors per defecte

- reinicialitza als valors per defecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna als valors per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- reinicialitza als predeterminats (usada 25.00%, coincidències 1)

reset your password reinicia la contrasenya

- reinicia la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- restabliu la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

resize canvia la mida

- canvia la mida (usada 50.00%, coincidències 5)

- redimensiona (usada 30.00%, coincidències 3)

- canvi de mida (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia de mida (usada 10.00%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 0.00%, coincidències 0)

resolution resolució

- resolució (usada 100.00%, coincidències 27)

resolve resol

- resol (usada 100.00%, coincidències 5)

resolved resolt

- resolt (usada 100.00%, coincidències 4)

resource recurs

- recurs (usada 100.00%, coincidències 7)

resources recursos

- recursos (usada 100.00%, coincidències 5)

response resposta

- resposta (usada 100.00%, coincidències 6)

restart reinicia

- reinicia (usada 76.92%, coincidències 20)

- reinici (usada 7.69%, coincidències 2)

- restart (usada 3.85%, coincidències 1)

- reincia (usada 3.85%, coincidències 1)

- reiniciar (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna a començar-ho (usada 3.85%, coincidències 1)

restart game reinicia el joc

- reinicia el joc (usada 50.00%, coincidències 2)

- reinicia la partida (usada 50.00%, coincidències 2)

restart now reinicia ara

- reinicia ara (usada 90.91%, coincidències 10)

- reinicia (usada 9.09%, coincidències 1)

restore restaura

- restaura (usada 76.19%, coincidències 16)

- restaura-ho (usada 14.29%, coincidències 3)

- restaurar (usada 4.76%, coincidències 1)

- restaura una còpia de seguretat (usada 4.76%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

restore defaults restaura els valors per defecte

- restaura els valors per defecte (usada 44.44%, coincidències 4)

- restaura els paràmetres per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- restaura els per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- restaura als valors per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- restableix els valors predeterminats (usada 11.11%, coincidències 1)

restore from backup recupera des de la còpia de seguretat

- recupera des de la còpia de seguretat (usada 75.00%, coincidències 3)

- restauració a partir d'una còpia de seguretat (usada 25.00%, coincidències 1)

restore previous session restaura la sessió anterior

- restaura la sessió anterior (usada 100.00%, coincidències 4)

restore session restaura la sessió

- restaura la sessió (usada 75.00%, coincidències 3)

- restauració de la sessió (usada 25.00%, coincidències 1)

restoring s'està restaurant

- s'està restaurant (usada 75.00%, coincidències 3)

- restauració (usada 25.00%, coincidències 1)

restricted restringit

- restringit (usada 100.00%, coincidències 4)

result resultat

- resultat (usada 100.00%, coincidències 24)

results resultats

- resultats (usada 90.91%, coincidències 10)

- resultat (usada 9.09%, coincidències 1)

resume reprèn

- reprèn (usada 76.47%, coincidències 13)

- continua (usada 17.65%, coincidències 3)

- currículum (usada 5.88%, coincidències 1)

retry reintenta

- reintenta (usada 53.85%, coincidències 14)

- torna-ho a intentar (usada 15.38%, coincidències 4)

- reintent (usada 7.69%, coincidències 2)

- reintenta-ho (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna a provar (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna a intentar (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna-hi (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna a provar-ho (usada 3.85%, coincidències 1)

return retorn

- retorn (usada 75.00%, coincidències 6)

- retorna (usada 25.00%, coincidències 2)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

returns retorna

- retorna (usada 75.00%, coincidències 3)

- devolucions (usada 25.00%, coincidències 1)

reverse inverteix

- inverteix (usada 69.23%, coincidències 9)

- invers (usada 7.69%, coincidències 1)

- a l'inrevés (usada 7.69%, coincidències 1)

- reverteix (usada 7.69%, coincidències 1)

- revers (usada 7.69%, coincidències 1)

reverse direction inverteix la direcció

- inverteix la direcció (usada 50.00%, coincidències 2)

- direcció inversa (usada 50.00%, coincidències 2)

reverse landscape apaïsat del revés

- apaïsat del revés (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal revers (usada 25.00%, coincidències 1)

reverse order inverteix l'ordre

- inverteix l'ordre (usada 80.00%, coincidències 4)

- ordre invers (usada 20.00%, coincidències 1)

reverse portrait vertical del revés

- vertical del revés (usada 75.00%, coincidències 3)

- vertical revers (usada 25.00%, coincidències 1)

revert reverteix

- reverteix (usada 35.29%, coincidències 6)

- torna a l'estat anterior (usada 11.76%, coincidències 2)

- revertir (usada 11.76%, coincidències 2)

- recupera (usada 11.76%, coincidències 2)

- torna a la versió anterior (usada 11.76%, coincidències 2)

- inverteix (usada 5.88%, coincidències 1)

- restaura (usada 5.88%, coincidències 1)

- torna a la darrera versió desada (usada 5.88%, coincidències 1)

review revisió

- revisió (usada 63.16%, coincidències 24)

- revisa (usada 21.05%, coincidències 8)

- ressenya (usada 7.89%, coincidències 3)

- comentari (usada 2.63%, coincidències 1)

- ressenyes (usada 2.63%, coincidències 1)

- repassa (usada 2.63%, coincidències 1)

- revista (usada 0.00%, coincidències 0)

reviewer revisor

- revisor (usada 100.00%, coincidències 4)

reviews ressenyes

- ressenyes (usada 80.00%, coincidències 4)

- valoracions (usada 20.00%, coincidències 1)

revision revisió

- revisió (usada 100.00%, coincidències 6)

revoke revoca

- revoca (usada 100.00%, coincidències 6)

revoked revocat

- revocat (usada 50.00%, coincidències 2)

- revocada (usada 25.00%, coincidències 1)

- rebutjat (usada 25.00%, coincidències 1)

rgb rgb

- rgb (usada 100.00%, coincidències 14)

rgba rgba

- rgba (usada 100.00%, coincidències 4)

ribbon cinta

- cinta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llaç (usada 25.00%, coincidències 1)

rice arròs

- arròs (usada 100.00%, coincidències 4)

rich text text enriquit

- text enriquit (usada 100.00%, coincidències 5)

right dreta

- dreta (usada 92.04%, coincidències 104)

- dret (usada 4.42%, coincidències 5)

- a la dreta (usada 3.54%, coincidències 4)

right arrow fletxa dreta

- fletxa dreta (usada 92.31%, coincidències 12)

- fletxa a la dreta (usada 7.69%, coincidències 1)

right border vora dreta

- vora dreta (usada 60.00%, coincidències 3)

- marge dret (usada 20.00%, coincidències 1)

- contorn dret (usada 20.00%, coincidències 1)

right margin marge dret

- marge dret (usada 100.00%, coincidències 13)

right to left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 75.00%, coincidències 6)

- dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

- direcció de dreta a esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

right triangle triangle rectangle

- triangle rectangle (usada 75.00%, coincidències 3)

- triangle dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right-to-left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 100.00%, coincidències 10)

rights drets

- drets (usada 100.00%, coincidències 4)

ring anell

- anell (usada 85.71%, coincidències 6)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 1)

ripple onades del mar

- onades del mar (usada 42.86%, coincidències 3)

- ondulació (usada 28.57%, coincidències 2)

- arrissat (usada 14.29%, coincidències 1)

- ondulacions (usada 14.29%, coincidències 1)

role rol

- rol (usada 100.00%, coincidències 11)

roman romans

- romans (usada 20.00%, coincidències 1)

- romànica (usada 20.00%, coincidències 1)

- romana (usada 20.00%, coincidències 1)

- roma (usada 20.00%, coincidències 1)

- romà (usada 20.00%, coincidències 1)

- rodona (usada 0.00%, coincidències 0)

romanian romanès

- romanès (usada 100.00%, coincidències 12)

room sala

- sala (usada 85.71%, coincidències 6)

- habitació (usada 14.29%, coincidències 1)

root arrel

- arrel (usada 100.00%, coincidències 9)

root directory directori arrel

- directori arrel (usada 100.00%, coincidències 5)

rotate gira

- gira (usada 100.00%, coincidències 22)

rotate 180° gira 180°

- gira 180° (usada 100.00%, coincidències 6)

rotate clockwise gira cap a la dreta

- gira cap a la dreta (usada 50.00%, coincidències 5)

- gira en sentit horari (usada 50.00%, coincidències 5)

rotate counterclockwise gira en sentit antihorari

- gira en sentit antihorari (usada 57.14%, coincidències 4)

- gira cap a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

rotate left gira a l'esquerra

- gira a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 8)

rotate right gira a la dreta

- gira a la dreta (usada 100.00%, coincidències 8)

rotation rotació

- rotació (usada 52.38%, coincidències 11)

- gir (usada 47.62%, coincidències 10)

rotation angle angle de gir

- angle de gir (usada 72.73%, coincidències 8)

- angle de rotació (usada 27.27%, coincidències 3)

round arrodonit

- arrodonit (usada 23.81%, coincidències 5)

- rodó (usada 14.29%, coincidències 3)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrodoneix (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrodoneix|arrod (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrod (usada 9.52%, coincidències 2)

- arrodonir (usada 4.76%, coincidències 1)

- round (usada 4.76%, coincidències 1)

rounded arrodonit

- arrodonit (usada 66.67%, coincidències 4)

- arrodonida (usada 16.67%, coincidències 1)

- arrodoniment (usada 16.67%, coincidències 1)

rounded rectangle rectangle arrodonit

- rectangle arrodonit (usada 100.00%, coincidències 7)

row fila

- fila (usada 100.00%, coincidències 48)

row break salt de fila

- salt de fila (usada 100.00%, coincidències 5)

row header capçalera de fila

- capçalera de fila (usada 57.14%, coincidències 4)

- capçalera de la fila (usada 42.86%, coincidències 3)

row height alçada de la fila

- alçada de la fila (usada 100.00%, coincidències 20)

rows files

- files (usada 100.00%, coincidències 64)

rows above files a sobre

- files a sobre (usada 33.33%, coincidències 2)

- fila a dalt (usada 16.67%, coincidències 1)

- files a dalt (usada 16.67%, coincidències 1)

- files amunt (usada 16.67%, coincidències 1)

- línies per sobre (usada 16.67%, coincidències 1)

rows below files a sota

- files a sota (usada 60.00%, coincidències 3)

- fila a baix (usada 20.00%, coincidències 1)

- files a baix (usada 20.00%, coincidències 1)

ruler regle

- regle (usada 100.00%, coincidències 10)

rulers regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 10)

rules regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 5)

run executa

- executa (usada 90.48%, coincidències 19)

- execució (usada 4.76%, coincidències 1)

- executa-ho a tot córrer (usada 4.76%, coincidències 1)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

run program executa el programa

- executa el programa (usada 100.00%, coincidències 5)

runic rúnic

- rúnic (usada 100.00%, coincidències 6)

runner runner

- runner (usada 50.00%, coincidències 2)

- corredor (usada 50.00%, coincidències 2)

running s'està executant

- s'està executant (usada 70.00%, coincidències 7)

- en execució (usada 30.00%, coincidències 3)

runtime temps d'execució

- temps d'execució (usada 60.00%, coincidències 3)

- entorn d'execució (usada 40.00%, coincidències 2)

- versió d'execució (usada 0.00%, coincidències 0)

russian rus

- rus (usada 100.00%, coincidències 11)

sad trist

- trist (usada 80.00%, coincidències 4)

- ­tristesa (usada 20.00%, coincidències 1)

salmon salmó

- salmó (usada 75.00%, coincidències 3)

- salmon (usada 25.00%, coincidències 1)

salvage valor residual

- valor residual (usada 87.50%, coincidències 7)

- salvament (usada 12.50%, coincidències 1)

samaritan samarità

- samarità (usada 100.00%, coincidències 5)

samba samba

- samba (usada 100.00%, coincidències 4)

sample mostra

- mostra (usada 85.71%, coincidències 6)

- exemple (usada 14.29%, coincidències 1)

sample rate freqüència de mostreig

- freqüència de mostreig (usada 50.00%, coincidències 3)

- freqüència de mostratge (usada 50.00%, coincidències 3)

samples mostres

- mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

sampling mostratge

- mostratge (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostreig (usada 40.00%, coincidències 2)

san marino san marino

- san marino (usada 100.00%, coincidències 4)

santiago santiago

- santiago (usada 100.00%, coincidències 4)

sardinian sard

- sard (usada 100.00%, coincidències 5)

sat ds

- ds (usada 57.14%, coincidències 4)

- ds. (usada 28.57%, coincidències 2)

- sat (usada 14.29%, coincidències 1)

saturation saturació

- saturació (usada 100.00%, coincidències 26)

saturday dissabte

- dissabte (usada 94.74%, coincidències 18)

- dissabtes (usada 5.26%, coincidències 1)

saurashtra saurashtra

- saurashtra (usada 100.00%, coincidències 5)

save desa

- desa (usada 99.22%, coincidències 127)

- desar (usada 0.78%, coincidències 1)

save a copy desa'n una còpia

- desa'n una còpia (usada 58.33%, coincidències 7)

- desa una còpia (usada 41.67%, coincidències 5)

save all desa-ho tot

- desa-ho tot (usada 92.31%, coincidències 12)

- desa'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

save and close desa i tanca

- desa i tanca (usada 100.00%, coincidències 7)

save and quit desa i surt

- desa i surt (usada 100.00%, coincidències 4)

save anyway desa igualment

- desa igualment (usada 57.14%, coincidències 4)

- desa'l igualment (usada 14.29%, coincidències 1)

- desa de totes maneres (usada 14.29%, coincidències 1)

- desa de tota manera (usada 14.29%, coincidències 1)

save as anomena i desa

- anomena i desa (usada 98.41%, coincidències 62)

- desa com (usada 1.59%, coincidències 1)

- anomenar i desar (usada 0.00%, coincidències 0)

save as image desa com a imatge

- desa com a imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa com una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

save as template desa com a plantilla

- desa com a plantilla (usada 100.00%, coincidències 5)

save changes desa els canvis

- desa els canvis (usada 94.44%, coincidències 17)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

save document desa el document

- desa el document (usada 100.00%, coincidències 7)

save draft desa l'esborrany

- desa l'esborrany (usada 83.33%, coincidències 5)

- desa un esborrany (usada 16.67%, coincidències 1)

save file desa el fitxer

- desa el fitxer (usada 100.00%, coincidències 12)

save image desa la imatge

- desa la imatge (usada 93.75%, coincidències 15)

- desar la imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

save image as anomena i desa la imatge

- anomena i desa la imatge (usada 57.14%, coincidències 4)

- desa la imatge com a (usada 42.86%, coincidències 3)

save page desa la pàgina

- desa la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- ­desa la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

save page as anomena i desa la pàgina

- anomena i desa la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

save password desa la contrasenya

- desa la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 3)

- guarda la contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

save passwords desa les contrasenyes

- desa les contrasenyes (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa contrasenyes (usada 25.00%, coincidències 1)

save playlist desa la llista de reproducció

- desa la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

save recording desa l'enregistrament

- desa l'enregistrament (usada 80.00%, coincidències 4)

- desa d'enregistrament (usada 20.00%, coincidències 1)

save settings desa la configuració

- desa la configuració (usada 100.00%, coincidències 6)

save to desa-ho a

- desa-ho a (usada 50.00%, coincidències 2)

- desa a (usada 50.00%, coincidències 2)

saved s'ha desat

- s'ha desat (usada 60.00%, coincidències 6)

- desat (usada 30.00%, coincidències 3)

- desada (usada 10.00%, coincidències 1)

saving s'està desant

- s'està desant (usada 93.33%, coincidències 14)

- desament (usada 6.67%, coincidències 1)

saving document s'està desant el document

- s'està desant el document (usada 100.00%, coincidències 4)

scale escala

- escala (usada 90.48%, coincidències 38)

- ajusta la mida (usada 4.76%, coincidències 2)

- ajustar la mida (usada 2.38%, coincidències 1)

- redimensiona (usada 2.38%, coincidències 1)

scale factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 62.50%, coincidències 5)

- factor d'escalat (usada 37.50%, coincidències 3)

scale image ajusta la mida de la imatge

- ajusta la mida de la imatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- escala la imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

scale width escala l'amplada

- escala l'amplada (usada 50.00%, coincidències 2)

- ajusta l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

- escalat de l'amplada (usada 25.00%, coincidències 1)

scale x escala x

- escala x (usada 100.00%, coincidències 5)

scale y escala y

- escala y (usada 100.00%, coincidències 4)

scales escales

- escales (usada 75.00%, coincidències 3)

- balança (usada 25.00%, coincidències 1)

scaling escalat

- escalat (usada 60.00%, coincidències 6)

- escala (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvi d'escala (usada 10.00%, coincidències 1)

- redimensionament (usada 10.00%, coincidències 1)

scaling factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 85.71%, coincidències 6)

- factor de redimensionament (usada 14.29%, coincidències 1)

scan escaneja

- escaneja (usada 57.14%, coincidències 4)

- escàner (usada 28.57%, coincidències 2)

- escanejar (usada 14.29%, coincidències 1)

scan qr code escaneja un codi qr

- escaneja un codi qr (usada 87.50%, coincidències 7)

- escaneja el codi qr (usada 12.50%, coincidències 1)

scanner escàner

- escàner (usada 80.00%, coincidències 4)

- escànner (usada 20.00%, coincidències 1)

- escanista (usada 0.00%, coincidències 0)

scanning escaneig

- escaneig (usada 40.00%, coincidències 4)

- s'està escanejant (usada 40.00%, coincidències 4)

- s'està analitzant (usada 10.00%, coincidències 1)

- s'està explorant (usada 10.00%, coincidències 1)

scenarios escenaris

- escenaris (usada 100.00%, coincidències 7)

schedule planifica

- planifica (usada 40.00%, coincidències 6)

- programa (usada 26.67%, coincidències 4)