Introducció

Aquest recull de termes s'ha generat de forma automatitzada a partir de les traduccions diferents projectes. Té com a objectiu donar a conèixer la terminologia que usem per cada terme.

L'objectiu d'aquest recull de termes no és la correctesa, atès que està generat automàticament, sinó ser un reflex viu de la terminologia que estem emprant. Us trobareu opcions terminològiques que poden ser només vàlides en contextos molt concrets i fins i tot incorrectes per errors de traducció.

Llegenda:

Les formes en color verd són les documentades en els recursos en línia del TERMCAT.

Glossari generat a partir de les memòries de traducció dels projectes traduïts per Softcatalà

Anglès Català Opcions considerades
#div/0! #div/0!

- #div/0! (usada 100.00%, coincidències 4)

#n/a #n/d

- #n/d (usada 87.50%, coincidències 7)

- #n/a (usada 12.50%, coincidències 1)

#ref! #ref!

- #ref! (usada 100.00%, coincidències 4)

#value! #valor!

- #valor! (usada 100.00%, coincidències 5)

(default) (per defecte)

- (per defecte) (usada 75.00%, coincidències 6)

- (predeterminat) (usada 25.00%, coincidències 2)

(edit) (edita)

- (edita) (usada 100.00%, coincidències 4)

(empty) (buit)

- (buit) (usada 100.00%, coincidències 6)

(no label) (sense etiqueta)

- (sense etiqueta) (usada 100.00%, coincidències 8)

(no subject) (sense assumpte)

- (sense assumpte) (usada 100.00%, coincidències 7)

(no title) (sense títol)

- (sense títol) (usada 75.00%, coincidències 3)

- (cap títol) (usada 25.00%, coincidències 1)

(none) (cap)

- (cap) (usada 94.44%, coincidències 17)

- (sense) (usada 5.56%, coincidències 1)

(read-only) (només de lectura)

- (només de lectura) (usada 66.67%, coincidències 4)

- (només lectura) (usada 33.33%, coincidències 2)

(unknown) (desconegut)

- (desconegut) (usada 100.00%, coincidències 7)

1 column 1 columna

- 1 columna (usada 100.00%, coincidències 5)

1 day 1 dia

- 1 dia (usada 100.00%, coincidències 9)

1 hour 1 hora

- 1 hora (usada 100.00%, coincidències 10)

1 minute 1 minut

- 1 minut (usada 100.00%, coincidències 9)

1 week 1 setmana

- 1 setmana (usada 100.00%, coincidències 7)

1.5 lines 15 línies

- 15 línies (usada 100.00%, coincidències 6)

10 minutes 10 minuts

- 10 minuts (usada 100.00%, coincidències 4)

15 minutes 15 minuts

- 15 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

2 columns 2 columnes

- 2 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

2 minutes 2 minuts

- 2 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

20 minutes 20 minuts

- 20 minuts (usada 100.00%, coincidències 5)

3 columns 3 columnes

- 3 columnes (usada 100.00%, coincidències 4)

30 minutes 30 minuts

- 30 minuts (usada 100.00%, coincidències 7)

30 seconds 30 segons

- 30 segons (usada 100.00%, coincidències 4)

3d 3d

- 3d (usada 100.00%, coincidències 16)

- tridimensional (usada 0.00%, coincidències 0)

5 minutes 5 minuts

- 5 minuts (usada 100.00%, coincidències 9)

[none] [cap]

- [cap] (usada 100.00%, coincidències 10)

[options] [opcions]

- [opcions] (usada 100.00%, coincidències 5)

a0 a0

- a0 (usada 85.71%, coincidències 6)

- a0 (841 x 1189 mm) (usada 14.29%, coincidències 1)

a1 a1

- a1 (usada 100.00%, coincidències 8)

a10 a10

- a10 (usada 100.00%, coincidències 4)

a2 a2

- a2 (usada 100.00%, coincidències 6)

a3 a3

- a3 (usada 88.89%, coincidències 8)

- a3 (297 x 420 mm) (usada 11.11%, coincidències 1)

a4 a4

- a4 (usada 90.91%, coincidències 10)

- a4 (210 x 297 mm) (usada 9.09%, coincidències 1)

a5 a5

- a5 (usada 90.00%, coincidències 9)

- a5 (148 x 210 mm) (usada 10.00%, coincidències 1)

a6 a6

- a6 (usada 100.00%, coincidències 8)

a7 a7

- a7 (usada 100.00%, coincidències 4)

a8 a8

- a8 (usada 100.00%, coincidències 4)

a9 a9

- a9 (usada 100.00%, coincidències 4)

abbreviation abreviatura

- abreviatura (usada 60.00%, coincidències 3)

- abreviació (usada 40.00%, coincidències 2)

abort interromp

- interromp (usada 63.64%, coincidències 7)

- anul·la (usada 9.09%, coincidències 1)

- interrupció (usada 9.09%, coincidències 1)

- avorta (usada 9.09%, coincidències 1)

- cancel·la (usada 9.09%, coincidències 1)

- avortament (usada 0.00%, coincidències 0)

- avortar (usada 0.00%, coincidències 0)

aborted interrompuda

- interrompuda (usada 50.00%, coincidències 2)

- avortat (usada 25.00%, coincidències 1)

- interromput (usada 25.00%, coincidències 1)

about quant a

- quant a (usada 96.77%, coincidències 30)

- sobre (usada 3.23%, coincidències 1)

above a sobre

- a sobre (usada 50.00%, coincidències 4)

- superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- damunt (usada 12.50%, coincidències 1)

- sobre (usada 12.50%, coincidències 1)

abs abs

- abs (usada 85.71%, coincidències 6)

- valor absolut (usada 14.29%, coincidències 1)

absolute absolut

- absolut (usada 100.00%, coincidències 4)

absolute colorimetric mètrica de color absoluta

- mètrica de color absoluta (usada 40.00%, coincidències 2)

- colorimètric absolut (usada 40.00%, coincidències 2)

- colorimètrica absoluta (usada 20.00%, coincidències 1)

absolute value valor absolut

- valor absolut (usada 100.00%, coincidències 5)

abstract resum

- resum (usada 60.00%, coincidències 3)

- abstracte (usada 40.00%, coincidències 2)

acceleration acceleració

- acceleració (usada 100.00%, coincidències 9)

accept accepta

- accepta (usada 90.00%, coincidències 27)

- d'acord (usada 3.33%, coincidències 1)

- acceptada (usada 3.33%, coincidències 1)

- acceptar (usada 3.33%, coincidències 1)

accept all accepta-ho tot

- accepta-ho tot (usada 87.50%, coincidències 7)

- accepta'ls tots (usada 12.50%, coincidències 1)

accepted acceptada

- acceptada (usada 57.14%, coincidències 4)

- acceptat (usada 42.86%, coincidències 3)

access accés

- accés (usada 100.00%, coincidències 5)

- accedir (usada 0.00%, coincidències 0)

access denied s'ha denegat l'accés

- s'ha denegat l'accés (usada 66.67%, coincidències 4)

- accés denegat (usada 33.33%, coincidències 2)

access granted accés permès

- accés permès (usada 50.00%, coincidències 2)

- condeixi l'accés (usada 25.00%, coincidències 1)

- accés concedit (usada 25.00%, coincidències 1)

accessibility accessibilitat

- accessibilitat (usada 100.00%, coincidències 8)

account compte

- compte (usada 96.77%, coincidències 30)

- comptes (usada 3.23%, coincidències 1)

account information informació del compte

- informació del compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- informació de compte (usada 25.00%, coincidències 1)

account name nom del compte

- nom del compte (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de compte (usada 12.50%, coincidències 1)

account settings paràmetres del compte

- paràmetres del compte (usada 78.57%, coincidències 11)

- ajusts dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

- configuració del compte (usada 7.14%, coincidències 1)

- paràmetres dels comptes (usada 7.14%, coincidències 1)

accounts comptes

- comptes (usada 100.00%, coincidències 14)

acre acre

- acre (usada 100.00%, coincidències 4)

action acció

- acció (usada 100.00%, coincidències 57)

action group grup d'accions

- grup d'accions (usada 50.00%, coincidències 2)

- grup d'acció (usada 25.00%, coincidències 1)

- grup de l'acció (usada 25.00%, coincidències 1)

actions accions

- accions (usada 100.00%, coincidències 15)

activate activa

- activa (usada 94.12%, coincidències 16)

- activate (usada 5.88%, coincidències 1)

activated activat

- activat (usada 80.00%, coincidències 4)

- activada (usada 20.00%, coincidències 1)

active actiu

- actiu (usada 69.23%, coincidències 27)

- activa (usada 28.21%, coincidències 11)

- actives (usada 2.56%, coincidències 1)

active plugins extensions actives

- extensions actives (usada 75.00%, coincidències 3)

- connectors actius (usada 25.00%, coincidències 1)

active window finestra activa

- finestra activa (usada 100.00%, coincidències 4)

activities activitats

- activitats (usada 100.00%, coincidències 6)

activity activitat

- activitat (usada 85.71%, coincidències 6)

- activitats (usada 14.29%, coincidències 1)

actor actor

- actor (usada 100.00%, coincidències 8)

actual size mida real

- mida real (usada 100.00%, coincidències 10)

adaptive adaptable

- adaptable (usada 50.00%, coincidències 2)

- adaptativa (usada 50.00%, coincidències 2)

add afegeix

- afegeix (usada 96.38%, coincidències 133)

- add (usada 0.72%, coincidències 1)

- suma (usada 0.72%, coincidències 1)

- afegir (usada 0.72%, coincidències 1)

- afegeix-ho (usada 0.72%, coincidències 1)

- sum (usada 0.72%, coincidències 1)

add account afegeix un compte

- afegeix un compte (usada 100.00%, coincidències 4)

add attachment afegeix una adjunció

- afegeix una adjunció (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegeix un adjunt (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegeix el fitxer adjunt (usada 12.50%, coincidències 1)

add attribute afegeix un atribut

- afegeix un atribut (usada 100.00%, coincidències 6)

add bookmark afegeix una adreça d'interès

- afegeix una adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 7)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 35.71%, coincidències 5)

- afegeix un marcador (usada 14.29%, coincidències 2)

add comment afegeix un comentari

- afegeix un comentari (usada 75.00%, coincidències 6)

- afegir comentari (usada 12.50%, coincidències 1)

- afegiu un comentari (usada 12.50%, coincidències 1)

add condition afegeix una condició

- afegeix una condició (usada 83.33%, coincidències 5)

- afegir una condició (usada 16.67%, coincidències 1)

add contact afegiu un contacte

- afegiu un contacte (usada 50.00%, coincidències 4)

- afegeix un contacte (usada 37.50%, coincidències 3)

- afegeix als contactes (usada 12.50%, coincidències 1)

add field afegeix un camp

- afegeix un camp (usada 85.71%, coincidències 6)

- afegeix el camp (usada 14.29%, coincidències 1)

add file afegeix un fitxer

- afegeix un fitxer (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix el fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

add files afegeix fitxers

- afegeix fitxers (usada 91.67%, coincidències 11)

- afegiu fitxers (usada 8.33%, coincidències 1)

add filter afegeix un filtre

- afegeix un filtre (usada 80.00%, coincidències 4)

- afegeix filtre (usada 20.00%, coincidències 1)

add folder afegeix una carpeta

- afegeix una carpeta (usada 100.00%, coincidències 7)

add group afegeix un grup

- afegeix un grup (usada 100.00%, coincidències 4)

add image afegeix una imatge

- afegeix una imatge (usada 54.55%, coincidències 6)

- afegeix imatge (usada 36.36%, coincidències 4)

- afegir imatge (usada 9.09%, coincidències 1)

add item afegeix un element

- afegeix un element (usada 100.00%, coincidències 7)

add language afegeix una llengua

- afegeix una llengua (usada 60.00%, coincidències 3)

- afegeix llengua (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegeix un idioma (usada 20.00%, coincidències 1)

add layer afegeix una capa

- afegeix una capa (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix capa (usada 33.33%, coincidències 3)

add new afegeix

- afegeix (usada 78.95%, coincidències 15)

- afegeix-ne un de nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegiu-ne un de nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix nou (usada 5.26%, coincidències 1)

- afegeix-ne una de nova (usada 5.26%, coincidències 1)

add new rule afegeix una regla nova

- afegeix una regla nova (usada 100.00%, coincidències 4)

add new tag afegeix una etiqueta nova

- afegeix una etiqueta nova (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix una nova etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

add profile afegeix un perfil

- afegeix un perfil (usada 100.00%, coincidències 6)

add search engine afegeix un motor de cerca

- afegeix un motor de cerca (usada 100.00%, coincidències 8)

add shortcut afegeix una drecera

- afegeix una drecera (usada 100.00%, coincidències 4)

add tab afegeix una pestanya

- afegeix una pestanya (usada 100.00%, coincidències 4)

add tables afegeix taules

- afegeix taules (usada 100.00%, coincidències 6)

add tags afegeix etiquetes

- afegeix etiquetes (usada 100.00%, coincidències 9)

add text afegeix text

- afegeix text (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix un text (usada 50.00%, coincidències 2)

add title afegeix títol

- afegeix títol (usada 100.00%, coincidències 4)

add to bookmarks afegeix a les adreces d'interès

- afegeix a les adreces d'interès (usada 57.14%, coincidències 4)

- afegeix als marcadors (usada 42.86%, coincidències 3)

add to collection afegeix a la col·lecció

- afegeix a la col·lecció (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegeix a una col·lecció (usada 25.00%, coincidències 1)

add to dictionary afegeix al diccionari

- afegeix al diccionari (usada 100.00%, coincidències 12)

add to favorites afegeix als preferits

- afegeix als preferits (usada 72.73%, coincidències 8)

- afegir a preferits (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix a les preferides (usada 9.09%, coincidències 1)

- afegeix-la a les preferides (usada 9.09%, coincidències 1)

add to playlist afegeix a la llista de reproducció

- afegeix a la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

add to selection afegeix a la selecció

- afegeix a la selecció (usada 100.00%, coincidències 10)

add user afegeix un usuari

- afegeix un usuari (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix usuari (usada 25.00%, coincidències 2)

- afegeix (usada 12.50%, coincidències 1)

add word afegeix paraula

- afegeix paraula (usada 25.00%, coincidències 1)

- afegeix un mot (usada 25.00%, coincidències 1)

- afegeix paraula (usada 25.00%, coincidències 1)

- afegeix una paraula (usada 25.00%, coincidències 1)

add-in complement

- complement (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 25.00%, coincidències 1)

add-ons complements

- complements (usada 100.00%, coincidències 13)

added afegit

- afegit (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'ha afegit (usada 20.00%, coincidències 1)

- addició (usada 20.00%, coincidències 1)

- afegida (usada 20.00%, coincidències 1)

adding s'està afegint

- s'està afegint (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegint (usada 25.00%, coincidències 1)

addition suma

- suma (usada 62.50%, coincidències 5)

- afegeix (usada 25.00%, coincidències 2)

- addició (usada 12.50%, coincidències 1)

additional information informació addicional

- informació addicional (usada 100.00%, coincidències 8)

additional settings paràmetres addicionals

- paràmetres addicionals (usada 100.00%, coincidències 4)

additions addicions

- addicions (usada 75.00%, coincidències 3)

- afegits (usada 25.00%, coincidències 1)

address adreça

- adreça (usada 98.51%, coincidències 66)

- direcció (usada 1.49%, coincidències 1)

- adreçar (usada 0.00%, coincidències 0)

address book llibreta d'adreces

- llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 23)

address book name nom de la llibreta d'adreces

- nom de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

address book properties propietats de la llibreta d'adreces

- propietats de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address book source font de la llibreta d'adreces

- font de la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

address books llibretes d'adreces

- llibretes d'adreces (usada 100.00%, coincidències 5)

addresses adreces

- adreces (usada 100.00%, coincidències 10)

adjust ajusta

- ajusta (usada 71.43%, coincidències 5)

- ajustar (usada 14.29%, coincidències 1)

- ajust (usada 14.29%, coincidències 1)

admin administrador

- administrador (usada 83.33%, coincidències 5)

- administra (usada 16.67%, coincidències 1)

administration administració

- administració (usada 100.00%, coincidències 4)

administrator administrador

- administrador (usada 83.33%, coincidències 5)

- administrador/a (usada 16.67%, coincidències 1)

- administrador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

administrator password contrasenya de l'administrador

- contrasenya de l'administrador (usada 80.00%, coincidències 4)

- contrasenya d'administrador (usada 20.00%, coincidències 1)

advanced avançat

- avançat (usada 94.29%, coincidències 33)

- avançades (usada 5.71%, coincidències 2)

advanced filter filtre avançat

- filtre avançat (usada 100.00%, coincidències 6)

advanced options opcions avançades

- opcions avançades (usada 100.00%, coincidències 18)

advanced properties propietats avançades

- propietats avançades (usada 100.00%, coincidències 7)

advanced search cerca avançada

- cerca avançada (usada 100.00%, coincidències 4)

advanced settings paràmetres avançats

- paràmetres avançats (usada 62.50%, coincidències 5)

- configuració avançada (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions avançades (usada 12.50%, coincidències 1)

afrikaans afrikaans

- afrikaans (usada 100.00%, coincidències 10)

after després

- després (usada 88.37%, coincidències 38)

- després de (usada 11.63%, coincidències 5)

age edat

- edat (usada 83.33%, coincidències 5)

- vella (usada 16.67%, coincidències 1)

aggregate agregat

- agregat (usada 100.00%, coincidències 4)

aggregation agregació

- agregació (usada 100.00%, coincidències 9)

airbrush aerògraf

- aerògraf (usada 75.00%, coincidències 3)

- esprai (usada 25.00%, coincidències 1)

akan àkan

- àkan (usada 75.00%, coincidències 3)

- akan (usada 25.00%, coincidències 1)

albanian albanès

- albanès (usada 100.00%, coincidències 11)

album àlbum

- àlbum (usada 90.91%, coincidències 10)

- album (usada 9.09%, coincidències 1)

album artist artista de l'àlbum

- artista de l'àlbum (usada 87.50%, coincidències 7)

- artista d'àlbum (usada 12.50%, coincidències 1)

albums àlbums

- àlbums (usada 100.00%, coincidències 5)

alchemical symbols símbols d'alquímia

- símbols d'alquímia (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols químics (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols alquímics (usada 25.00%, coincidències 1)

alert alerta

- alerta (usada 88.89%, coincidències 8)

- avís (usada 11.11%, coincidències 1)

alexandria alexandria

- alexandria (usada 100.00%, coincidències 5)

algorithm algorisme

- algorisme (usada 71.43%, coincidències 5)

- algoritme (usada 28.57%, coincidències 2)

alias àlies

- àlies (usada 85.00%, coincidències 17)

- sobrenom (usada 10.00%, coincidències 2)

- sobrenoms (usada 5.00%, coincidències 1)

- icona de drecera (usada 0.00%, coincidències 0)

aliases àlies

- àlies (usada 100.00%, coincidències 4)

align alineació

- alineació (usada 50.00%, coincidències 5)

- alinea (usada 50.00%, coincidències 5)

- alinear (usada 0.00%, coincidències 0)

align bottom alinea avall

- alinea avall (usada 25.00%, coincidències 2)

- alineació inferior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea a la part inferior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea en la part inferior (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineació a la part inferior (usada 12.50%, coincidències 1)

align center alineació al centre

- alineació al centre (usada 50.00%, coincidències 3)

- alinea al centre (usada 33.33%, coincidències 2)

- alineació centrada (usada 16.67%, coincidències 1)

align left alinea a l'esquerra

- alinea a l'esquerra (usada 75.00%, coincidències 15)

- alineació a l'esquerra (usada 15.00%, coincidències 3)

- alineació esquerra (usada 10.00%, coincidències 2)

align right alinea a la dreta

- alinea a la dreta (usada 77.27%, coincidències 17)

- alineació a la dreta (usada 13.64%, coincidències 3)

- alineació dreta (usada 9.09%, coincidències 2)

align top alinea amunt

- alinea amunt (usada 25.00%, coincidències 2)

- alineació superior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea a la part superior (usada 25.00%, coincidències 2)

- alinea en la part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineació a la part superior (usada 12.50%, coincidències 1)

alignment alineació

- alineació (usada 98.44%, coincidències 63)

- alineament (usada 1.56%, coincidències 1)

all tot

- tot (usada 64.71%, coincidències 55)

- tots (usada 24.71%, coincidències 21)

- totes (usada 10.59%, coincidències 9)

all categories totes les categories

- totes les categories (usada 100.00%, coincidències 5)

all comments tots els comentaris

- tots els comentaris (usada 100.00%, coincidències 4)

all day tot el dia

- tot el dia (usada 100.00%, coincidències 4)

all day event cita de tot el dia

- cita de tot el dia (usada 60.00%, coincidències 3)

- esdeveniment de tot el dia (usada 40.00%, coincidències 2)

all files tots els fitxers

- tots els fitxers (usada 100.00%, coincidències 25)

all files (*) tots els fitxers (*)

- tots els fitxers (*) (usada 100.00%, coincidències 5)

all formats tots els formats

- tots els formats (usada 100.00%, coincidències 4)

all languages tots els llenguatges

- tots els llenguatges (usada 50.00%, coincidències 2)

- totes les llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

all levels tots els nivells

- tots els nivells (usada 100.00%, coincidències 4)

all pages totes les pàgines

- totes les pàgines (usada 100.00%, coincidències 12)

all products tots els productes

- tots els productes (usada 100.00%, coincidències 4)

all sheets tots els fulls

- tots els fulls (usada 100.00%, coincidències 4)

all tags totes les etiquetes

- totes les etiquetes (usada 100.00%, coincidències 5)

all types tots els tipus

- tots els tipus (usada 100.00%, coincidències 4)

allow permet

- permet (usada 100.00%, coincidències 39)

alpha alfa

- alfa (usada 95.65%, coincidències 44)

- alpha (usada 4.35%, coincidències 2)

alphabetic presentation forms formes de presentació alfabètica

- formes de presentació alfabètica (usada 75.00%, coincidències 3)

- formes de presentació alfabètiques (usada 25.00%, coincidències 1)

alt alt

- alt (usada 88.89%, coincidències 8)

- tecla alternativa dreta (usada 11.11%, coincidències 1)

- tecla d'alternativa (usada 0.00%, coincidències 0)

alternate alterna

- alterna (usada 50.00%, coincidències 2)

- alternat (usada 25.00%, coincidències 1)

- alternatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

alternative text text alternatiu

- text alternatiu (usada 100.00%, coincidències 4)

always sempre

- sempre (usada 100.00%, coincidències 19)

always ask demana-m'ho sempre

- demana-m'ho sempre (usada 83.33%, coincidències 5)

- pregunta sempre (usada 16.67%, coincidències 1)

always on top sempre per damunt

- sempre per damunt (usada 42.86%, coincidències 3)

- sempre a dalt (usada 28.57%, coincidències 2)

- sempre per sobre (usada 14.29%, coincidències 1)

- sempre visible (usada 14.29%, coincidències 1)

am am

- am (usada 77.78%, coincidències 7)

- a. m. (usada 22.22%, coincidències 2)

ambient ambient

- ambient (usada 100.00%, coincidències 4)

amharic amhàric

- amhàric (usada 100.00%, coincidències 6)

amount import

- import (usada 48.00%, coincidències 12)

- quantitat (usada 48.00%, coincidències 12)

- desplaçament (usada 4.00%, coincidències 1)

amplitude amplitud

- amplitud (usada 100.00%, coincidències 4)

an error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 4)

analytics analítiques

- analítiques (usada 80.00%, coincidències 4)

- anàlisis (usada 20.00%, coincidències 1)

anatolian hieroglyphs jeroglífics anatòlics

- jeroglífics anatòlics (usada 50.00%, coincidències 2)

- jeroglífics d'anatòlia (usada 25.00%, coincidències 1)

- jeroglífics meroítics (usada 25.00%, coincidències 1)

anchor àncora

- àncora (usada 80.00%, coincidències 16)

- ancora (usada 15.00%, coincidències 3)

- ancoratge (usada 5.00%, coincidències 1)

and i

- i (usada 94.44%, coincidències 34)

- and (usada 5.56%, coincidències 2)

angel àngel

- àngel (usada 100.00%, coincidències 4)

angle angle

- angle (usada 100.00%, coincidències 42)

angry enfadat

- enfadat (usada 50.00%, coincidències 3)

- emprenyat (usada 33.33%, coincidències 2)

- enuig (usada 16.67%, coincidències 1)

animals nature animals i natura

- animals i natura (usada 100.00%, coincidències 4)

animation animació

- animació (usada 100.00%, coincidències 18)

annotation anotació

- anotació (usada 83.33%, coincidències 5)

- anotacions (usada 16.67%, coincidències 1)

annotations anotacions

- anotacions (usada 100.00%, coincidències 4)

anonymous anònim

- anònim (usada 100.00%, coincidències 7)

anova anova

- anova (usada 100.00%, coincidències 4)

answered respost

- respost (usada 50.00%, coincidències 2)

- contestat (usada 25.00%, coincidències 1)

- amb resposta (usada 25.00%, coincidències 1)

antarctica antàrtida

- antàrtida (usada 100.00%, coincidències 5)

antenna antena

- antena (usada 100.00%, coincidències 4)

antialiasing suavitzat

- suavitzat (usada 50.00%, coincidències 3)

- antialiàsing (usada 50.00%, coincidències 3)

any qualsevol

- qualsevol (usada 91.67%, coincidències 11)

- any (usada 8.33%, coincidències 1)

aperture obertura

- obertura (usada 100.00%, coincidències 4)

api key clau api

- clau api (usada 80.00%, coincidències 4)

- clau d'api (usada 20.00%, coincidències 1)

apostrophe apòstrof

- apòstrof (usada 75.00%, coincidències 3)

- apostrophe (usada 25.00%, coincidències 1)

appearance aparença

- aparença (usada 94.12%, coincidències 16)

- aspecte (usada 5.88%, coincidències 1)

append afegeix

- afegeix (usada 87.50%, coincidències 7)

- annexa (usada 12.50%, coincidències 1)

apple poma

- poma (usada 100.00%, coincidències 4)

application aplicació

- aplicació (usada 100.00%, coincidències 29)

applications aplicacions

- aplicacions (usada 100.00%, coincidències 8)

apply aplica

- aplica (usada 100.00%, coincidències 60)

apply filter aplica el filtre

- aplica el filtre (usada 100.00%, coincidències 5)

apply to aplica a

- aplica a (usada 85.71%, coincidències 6)

- aplica-ho a (usada 14.29%, coincidències 1)

approve aprova

- aprova (usada 100.00%, coincidències 5)

apr abr.

- abr. (usada 60.00%, coincidències 3)

- d'abr. (usada 20.00%, coincidències 1)

- abr (usada 20.00%, coincidències 1)

april abril

- abril (usada 84.62%, coincidències 11)

- d'abril (usada 15.38%, coincidències 2)

aqua cian

- cian (usada 25.00%, coincidències 1)

- aigua (usada 25.00%, coincidències 1)

- aqua (usada 25.00%, coincidències 1)

- turquesa (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic àrab

- àrab (usada 90.00%, coincidències 18)

- arabic (usada 10.00%, coincidències 2)

arabic (iso-8859-6) àrab (iso-8859-6)

- àrab (iso-8859-6) (usada 100.00%, coincidències 4)

arabic (windows-1256) àrab (windows-1256)

- àrab (windows-1256) (usada 100.00%, coincidències 5)

arabic presentation forms-a formes a de presentació àrab

- formes a de presentació àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (a) (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic presentation forms-b formes b de presentació àrab

- formes b de presentació àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació àrab - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació aràbiga-b (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de presentació de l'àrab (b) (usada 25.00%, coincidències 1)

arabic supplement àrab suplementari

- àrab suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement àrab (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement aràbic (usada 25.00%, coincidències 1)

- àrab (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

aragonese aragonès

- aragonès (usada 100.00%, coincidències 6)

arc arc

- arc (usada 100.00%, coincidències 11)

architecture arquitectura

- arquitectura (usada 100.00%, coincidències 5)

archive arxiva

- arxiva (usada 66.67%, coincidències 10)

- arxiu (usada 33.33%, coincidències 5)

archives arxius

- arxius (usada 78.57%, coincidències 11)

- arxiu (usada 21.43%, coincidències 3)

are you sure? n'esteu segur?

- n'esteu segur? (usada 42.86%, coincidències 3)

- esteu segurs? (usada 14.29%, coincidències 1)

- esteu segur? (usada 14.29%, coincidències 1)

- segur? (usada 14.29%, coincidències 1)

- n'esteu segurs? (usada 14.29%, coincidències 1)

area àrea

- àrea (usada 100.00%, coincidències 30)

areas àrees

- àrees (usada 50.00%, coincidències 2)

- arees (usada 50.00%, coincidències 2)

arguments arguments

- arguments (usada 100.00%, coincidències 10)

armenian armeni

- armeni (usada 100.00%, coincidències 12)

arrange organitza

- organitza (usada 100.00%, coincidències 19)

array matriu

- matriu (usada 100.00%, coincidències 18)

arrow fletxa

- fletxa (usada 100.00%, coincidències 7)

arrows fletxes

- fletxes (usada 100.00%, coincidències 10)

art art

- art (usada 75.00%, coincidències 3)

- paleta de pintura (usada 25.00%, coincidències 1)

article article

- article (usada 100.00%, coincidències 6)

artist artista

- artista (usada 100.00%, coincidències 13)

artistic artístic

- artístic (usada 100.00%, coincidències 4)

ascending ascendent

- ascendent (usada 91.89%, coincidències 34)

- ordre ascendent (usada 5.41%, coincidències 2)

- en ordre ascendent (usada 2.70%, coincidències 1)

ascii ascii

- ascii (usada 100.00%, coincidències 7)

ask pregunta

- pregunta (usada 80.00%, coincidències 4)

- demana (usada 20.00%, coincidències 1)

ask me demana-m'ho

- demana-m'ho (usada 80.00%, coincidències 4)

- pregunta'm (usada 20.00%, coincidències 1)

aspect ratio relació d'aspecte

- relació d'aspecte (usada 77.78%, coincidències 14)

- relació de l'aspecte (usada 11.11%, coincidències 2)

- ràtio de l'aspecte (usada 11.11%, coincidències 2)

assamese assamès

- assamès (usada 100.00%, coincidències 8)

assign assigna

- assigna (usada 100.00%, coincidències 15)

asturian asturià

- asturià (usada 100.00%, coincidències 6)

at a

- a (usada 50.00%, coincidències 3)

- de (usada 16.67%, coincidències 1)

- arrova (usada 16.67%, coincidències 1)

- al (usada 16.67%, coincidències 1)

at least com a mínim

- com a mínim (usada 66.67%, coincidències 4)

- almenys (usada 16.67%, coincidències 1)

- mínim (usada 16.67%, coincidències 1)

attach adjunta

- adjunta (usada 100.00%, coincidències 9)

- adjuntar (usada 0.00%, coincidències 0)

attached to connectat a

- connectat a (usada 80.00%, coincidències 4)

- adjuntat a (usada 20.00%, coincidències 1)

attachment adjunció

- adjunció (usada 41.67%, coincidències 5)

- fitxer adjunt (usada 25.00%, coincidències 3)

- adjunt (usada 16.67%, coincidències 2)

- fitxers adjunts (usada 8.33%, coincidències 1)

- adjuncions (usada 8.33%, coincidències 1)

attachments adjuncions

- adjuncions (usada 55.00%, coincidències 11)

- fitxers adjunts (usada 20.00%, coincidències 4)

- adjunts (usada 20.00%, coincidències 4)

- arxius adjunts (usada 5.00%, coincidències 1)

attendees assistents

- assistents (usada 84.62%, coincidències 11)

- auxiliars (usada 15.38%, coincidències 2)

attribute atribut

- atribut (usada 100.00%, coincidències 11)

attribute name nom de l'atribut

- nom de l'atribut (usada 80.00%, coincidències 4)

- nom d'atribut (usada 20.00%, coincidències 1)

attribute value valor de l'atribut

- valor de l'atribut (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor d'atribut (usada 50.00%, coincidències 2)

attributes atributs

- atributs (usada 100.00%, coincidències 33)

audio àudio

- àudio (usada 100.00%, coincidències 32)

audio codec còdec d'àudio

- còdec d'àudio (usada 100.00%, coincidències 6)

audio files fitxers d'àudio

- fitxers d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio input entrada d'àudio

- entrada d'àudio (usada 100.00%, coincidències 4)

audio track pista d'àudio

- pista d'àudio (usada 80.00%, coincidències 4)

- pista de so (usada 20.00%, coincidències 1)

audio volume volum de l'àudio

- volum de l'àudio (usada 75.00%, coincidències 3)

- volum d'àudio (usada 25.00%, coincidències 1)

aug ag.

- ag. (usada 60.00%, coincidències 3)

- d'ag. (usada 20.00%, coincidències 1)

- ago (usada 20.00%, coincidències 1)

august agost

- agost (usada 83.33%, coincidències 10)

- d'agost (usada 16.67%, coincidències 2)

aurora aurora

- aurora (usada 100.00%, coincidències 5)

authenticate autentica

- autentica (usada 80.00%, coincidències 4)

- autenticar (usada 20.00%, coincidències 1)

authenticating s'està autenticant

- s'està autenticant (usada 100.00%, coincidències 6)

authentication autenticació

- autenticació (usada 75.00%, coincidències 3)

- autentificació (usada 25.00%, coincidències 1)

authentication failed ha fallat l'autenticació

- ha fallat l'autenticació (usada 50.00%, coincidències 3)

- l'autenticació ha fallat (usada 33.33%, coincidències 2)

- no s'ha pogut autenticar (usada 16.67%, coincidències 1)

authentication failed. ha fallat l'autenticació.

- ha fallat l'autenticació. (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'autentificació ha fallat. (usada 25.00%, coincidències 1)

authentication method mètode d'autenticació

- mètode d'autenticació (usada 100.00%, coincidències 6)

authentication required cal autenticació

- cal autenticació (usada 54.55%, coincidències 6)

- es requereix autenticació (usada 27.27%, coincidències 3)

- es necessita autenticació (usada 18.18%, coincidències 2)

author autor

- autor (usada 98.51%, coincidències 66)

- autor/a (usada 1.49%, coincidències 1)

author(s) autors

- autors (usada 50.00%, coincidències 3)

- autor(s) (usada 33.33%, coincidències 2)

- autoria (usada 16.67%, coincidències 1)

authorize autoritza

- autoritza (usada 80.00%, coincidències 4)

- autoritzar (usada 20.00%, coincidències 1)

authors autors

- autors (usada 100.00%, coincidències 11)

auto automàtic

- automàtic (usada 48.39%, coincidències 15)

- auto (usada 41.94%, coincidències 13)

- automàtica (usada 6.45%, coincidències 2)

- autocom (usada 3.23%, coincidències 1)

auto save desa automàticament

- desa automàticament (usada 100.00%, coincidències 5)

auto select selecció automàtica

- selecció automàtica (usada 60.00%, coincidències 3)

- autoselecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona automàticament (usada 20.00%, coincidències 1)

autocomplete completa automàticament

- completa automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

- autocompleció (usada 25.00%, coincidències 1)

- emplenament automàtic (usada 25.00%, coincidències 1)

- compleció automàtica (usada 25.00%, coincidències 1)

autofill emplenament automàtic

- emplenament automàtic (usada 71.43%, coincidències 5)

- emplenar automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

- omple automàticament (usada 14.29%, coincidències 1)

autofilter filtre automàtic

- filtre automàtic (usada 90.00%, coincidències 9)

- filtra automàticament (usada 10.00%, coincidències 1)

autoformat formatació automàtica

- formatació automàtica (usada 81.82%, coincidències 9)

- format automàtic (usada 9.09%, coincidències 1)

- autoformatatge (usada 9.09%, coincidències 1)

automatic automàtic

- automàtic (usada 89.41%, coincidències 76)

- automàtica (usada 10.59%, coincidències 9)

- automàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

automatic preview previsualització automàtica

- previsualització automàtica (usada 100.00%, coincidències 7)

automatic updates actualitzacions automàtiques

- actualitzacions automàtiques (usada 100.00%, coincidències 7)

automatically automàticament

- automàticament (usada 84.62%, coincidències 11)

- automàtica (usada 7.69%, coincidències 1)

- automàtic (usada 7.69%, coincidències 1)

automatically detected detectat automàticament

- detectat automàticament (usada 75.00%, coincidències 3)

- detecta automàticament (usada 25.00%, coincidències 1)

autoplay reproducció automàtica

- reproducció automàtica (usada 57.14%, coincidències 4)

- reprodueix automàticament (usada 42.86%, coincidències 3)

available disponible

- disponible (usada 92.86%, coincidències 13)

- disponibles (usada 7.14%, coincidències 1)

available fields camps disponibles

- camps disponibles (usada 100.00%, coincidències 9)

available languages llengües disponibles

- llengües disponibles (usada 60.00%, coincidències 3)

- idiomes disponibles (usada 40.00%, coincidències 2)

available updates actualitzacions disponibles

- actualitzacions disponibles (usada 100.00%, coincidències 7)

avatar avatar

- avatar (usada 100.00%, coincidències 7)

average mitjana

- mitjana (usada 90.48%, coincidències 19)

- average (usada 4.76%, coincidències 1)

- normal (usada 4.76%, coincidències 1)

avestan avèstic

- avèstic (usada 100.00%, coincidències 7)

away absent

- absent (usada 85.71%, coincidències 6)

- lluny (usada 14.29%, coincidències 1)

axes eixos

- eixos (usada 100.00%, coincidències 15)

axis eix

- eix (usada 87.50%, coincidències 7)

- eixos (usada 12.50%, coincidències 1)

azerbaijani àzeri

- àzeri (usada 100.00%, coincidències 4)

azimuth azimut

- azimut (usada 100.00%, coincidències 5)

back enrere

- enrere (usada 85.42%, coincidències 41)

- endarrere (usada 6.25%, coincidències 3)

- revers (usada 6.25%, coincidències 3)

- retrocedeix (usada 2.08%, coincidències 1)

back up fes una còpia de seguretat

- fes una còpia de seguretat (usada 75.00%, coincidències 3)

- feu una còpia de seguretat (usada 25.00%, coincidències 1)

backend rerefons

- rerefons (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa d'accés de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

- fons (usada 25.00%, coincidències 1)

background fons

- fons (usada 97.78%, coincidències 44)

- fons d'escriptori (usada 2.22%, coincidències 1)

background color color de fons

- color de fons (usada 68.09%, coincidències 32)

- color del fons (usada 31.91%, coincidències 15)

background image imatge de fons

- imatge de fons (usada 100.00%, coincidències 5)

background opacity opacitat del fons

- opacitat del fons (usada 75.00%, coincidències 3)

- opacitat de fons (usada 25.00%, coincidències 1)

backslash barra inversa

- barra inversa (usada 100.00%, coincidències 4)

backspace retrocés

- retrocés (usada 100.00%, coincidències 11)

- tecla de retrocés (usada 0.00%, coincidències 0)

backup còpia de seguretat

- còpia de seguretat (usada 33.33%, coincidències 2)

- fes una còpia de seguretat (usada 33.33%, coincidències 2)

- fes-ne una còpia de seguretat (usada 16.67%, coincidències 1)

- fes-ne còpia de seguretat (usada 16.67%, coincidències 1)

backups còpies de seguretat

- còpies de seguretat (usada 100.00%, coincidències 5)

bad dolent

- dolent (usada 100.00%, coincidències 6)

bad request sol·licitud incorrecta

- sol·licitud incorrecta (usada 80.00%, coincidències 4)

- petició incorrecta (usada 20.00%, coincidències 1)

balance balanç

- balanç (usada 100.00%, coincidències 5)

balanced equilibrat

- equilibrat (usada 60.00%, coincidències 3)

- balanç (usada 20.00%, coincidències 1)

- equilibat (usada 20.00%, coincidències 1)

balinese balinès

- balinès (usada 100.00%, coincidències 5)

baltic (iso-8859-4) bàltic (iso-8859-4)

- bàltic (iso-8859-4) (usada 100.00%, coincidències 4)

baltic (windows-1257) bàltic (windows-1257)

- bàltic (windows-1257) (usada 100.00%, coincidències 5)

bamum bamum

- bamum (usada 100.00%, coincidències 5)

banana plàtan

- plàtan (usada 100.00%, coincidències 4)

banner bàner

- bàner (usada 100.00%, coincidències 5)

bar barra

- barra (usada 87.50%, coincidències 7)

- bar (usada 12.50%, coincidències 1)

base base

- base (usada 92.31%, coincidències 12)

- bàsic (usada 7.69%, coincidències 1)

base dn dn base

- dn base (usada 75.00%, coincidències 3)

- base dn (usada 25.00%, coincidències 1)

baseline línia base

- línia base (usada 80.00%, coincidències 4)

- punt de referència (usada 20.00%, coincidències 1)

basic bàsic

- bàsic (usada 73.68%, coincidències 14)

- basic (usada 21.05%, coincidències 4)

- bàsiques (usada 5.26%, coincidències 1)

basic information informació bàsica

- informació bàsica (usada 100.00%, coincidències 4)

basic latin llatí bàsic

- llatí bàsic (usada 100.00%, coincidències 4)

basketball bàsquet

- bàsquet (usada 50.00%, coincidències 2)

- basquetbol (usada 50.00%, coincidències 2)

basque basc

- basc (usada 100.00%, coincidències 8)

batak batak

- batak (usada 100.00%, coincidències 5)

battery bateria

- bateria (usada 100.00%, coincidències 7)

bcc cco

- cco (usada 93.33%, coincidències 14)

- bcc (usada 6.67%, coincidències 1)

before abans

- abans (usada 89.19%, coincidències 33)

- abans de (usada 8.11%, coincidències 3)

- anterior (usada 2.70%, coincidències 1)

beginner principiant

- principiant (usada 80.00%, coincidències 4)

- novell (usada 20.00%, coincidències 1)

begins with comença per

- comença per (usada 77.78%, coincidències 7)

- comença amb (usada 22.22%, coincidències 2)

behavior comportament

- comportament (usada 100.00%, coincidències 7)

belarusian bielorús

- bielorús (usada 100.00%, coincidències 9)

below a sota

- a sota (usada 55.56%, coincidències 5)

- inferior (usada 33.33%, coincidències 3)

- sota (usada 11.11%, coincidències 1)

benefits beneficis

- beneficis (usada 100.00%, coincidències 4)

bengali bengalí

- bengalí (usada 100.00%, coincidències 13)

bengali (india) bengalí (índia)

- bengalí (índia) (usada 100.00%, coincidències 4)

bernoulli bernoulli

- bernoulli (usada 100.00%, coincidències 4)

best millor

- millor (usada 40.00%, coincidències 2)

- la millor (usada 20.00%, coincidències 1)

- el millor (usada 20.00%, coincidències 1)

- cordialment (usada 20.00%, coincidències 1)

best fit millor ajust

- millor ajust (usada 60.00%, coincidències 6)

- millor ajustament (usada 30.00%, coincidències 3)

- ajust automàtic (usada 10.00%, coincidències 1)

beta beta

- beta (usada 100.00%, coincidències 18)

between entre

- entre (usada 88.89%, coincidències 8)

- between (usada 11.11%, coincidències 1)

bevel bisell

- bisell (usada 75.00%, coincidències 3)

- obliqua (usada 25.00%, coincidències 1)

bibliography bibliografia

- bibliografia (usada 100.00%, coincidències 5)

bibliography entry entrada bibliogràfica

- entrada bibliogràfica (usada 83.33%, coincidències 5)

- entrada de bibliografia (usada 16.67%, coincidències 1)

bidirectional bidireccional

- bidireccional (usada 100.00%, coincidències 4)

billing address adreça de facturació

- adreça de facturació (usada 100.00%, coincidències 4)

binary binari

- binari (usada 100.00%, coincidències 14)

- binari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

binding vinculació

- vinculació (usada 77.78%, coincidències 7)

- vinculant (usada 11.11%, coincidències 1)

- vinculacions (usada 11.11%, coincidències 1)

- enquadernació (usada 0.00%, coincidències 0)

binomial binòmica

- binòmica (usada 75.00%, coincidències 3)

- binomial (usada 25.00%, coincidències 1)

birthday aniversari

- aniversari (usada 87.50%, coincidències 7)

- data de naixement (usada 12.50%, coincidències 1)

bitcoin bitcoin

- bitcoin (usada 100.00%, coincidències 4)

bitmap mapa de bits

- mapa de bits (usada 100.00%, coincidències 7)

bitrate taxa de bits

- taxa de bits (usada 71.43%, coincidències 5)

- velocitat de bits (usada 14.29%, coincidències 1)

- velocitat de transmissió (usada 14.29%, coincidències 1)

bits bits

- bits (usada 100.00%, coincidències 4)

black negre

- negre (usada 93.55%, coincidències 29)

- negres (usada 6.45%, coincidències 2)

black white blanc i negre

- blanc i negre (usada 100.00%, coincidències 12)

black and white blanc i negre

- blanc i negre (usada 91.67%, coincidències 11)

- en blanc i negre (usada 8.33%, coincidències 1)

black on white negre sobre blanc

- negre sobre blanc (usada 100.00%, coincidències 4)

blank en blanc

- en blanc (usada 53.85%, coincidències 7)

- esborra (usada 15.38%, coincidències 2)

- buit (usada 15.38%, coincidències 2)

- buida (usada 7.69%, coincidències 1)

- negre (usada 7.69%, coincidències 1)

- blanc (usada 0.00%, coincidències 0)

- verge (usada 0.00%, coincidències 0)

blank page pàgina en blanc

- pàgina en blanc (usada 83.33%, coincidències 5)

- pàgina buida (usada 16.67%, coincidències 1)

blend mescla

- mescla (usada 33.33%, coincidències 2)

- barreja (usada 33.33%, coincidències 2)

- transició (usada 16.67%, coincidències 1)

- degradat (usada 16.67%, coincidències 1)

blinking parpelleig

- parpelleig (usada 100.00%, coincidències 4)

block bloca

- bloca (usada 72.00%, coincidències 18)

- bloc (usada 28.00%, coincidències 7)

- grup de sectors (usada 0.00%, coincidències 0)

block elements elements de bloc

- elements de bloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- elements de blocs (usada 25.00%, coincidències 1)

blocked blocat

- blocat (usada 73.33%, coincidències 11)

- blocats (usada 20.00%, coincidències 3)

- bloquejat (usada 6.67%, coincidències 1)

blocks blocs

- blocs (usada 85.71%, coincidències 6)

- bloquejos (usada 14.29%, coincidències 1)

blog blog

- blog (usada 88.89%, coincidències 8)

- bloc (usada 11.11%, coincidències 1)

blue blau

- blau (usada 100.00%, coincidències 51)

bluetooth bluetooth

- bluetooth (usada 100.00%, coincidències 6)

blur difuminat

- difuminat (usada 50.00%, coincidències 4)

- difumina (usada 37.50%, coincidències 3)

- difuminada (usada 12.50%, coincidències 1)

board size mida del tauler

- mida del tauler (usada 100.00%, coincidències 4)

bodo bodo

- bodo (usada 100.00%, coincidències 4)

body cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 7)

bold negreta

- negreta (usada 100.00%, coincidències 40)

bold italic negreta cursiva

- negreta cursiva (usada 80.00%, coincidències 4)

- cursiva negreta (usada 20.00%, coincidències 1)

bold text text en negreta

- text en negreta (usada 100.00%, coincidències 4)

book llibre

- llibre (usada 92.86%, coincidències 13)

- rodona (usada 7.14%, coincidències 1)

bookmark marcador

- marcador (usada 48.15%, coincidències 13)

- adreça d'interès (usada 29.63%, coincidències 8)

- punt de llibre (usada 3.70%, coincidències 1)

- marca de text (usada 3.70%, coincidències 1)

- marcadors (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 3.70%, coincidències 1)

- afegir a les adreces d'interès (usada 3.70%, coincidències 1)

- preferit (usada 3.70%, coincidències 1)

bookmark this page afegeix la pàgina a les adreces d'interès

- afegeix la pàgina a les adreces d'interès (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix a les adreces d'interès (usada 22.22%, coincidències 2)

- afegeix aquesta pàgina a les adreces d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

bookmarks adreces d'interès

- adreces d'interès (usada 75.51%, coincidències 37)

- marcadors (usada 18.37%, coincidències 9)

- preferits (usada 4.08%, coincidències 2)

- favorits (usada 2.04%, coincidències 1)

- llista d'adreces d'interès (usada 0.00%, coincidències 0)

bookmarks menu menú de les adreces d'interès

- menú de les adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- menú d'adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

books llibres

- llibres (usada 100.00%, coincidències 4)

bool bool

- bool (usada 92.31%, coincidències 12)

- booleà (usada 7.69%, coincidències 1)

boolean booleà

- booleà (usada 100.00%, coincidències 8)

- booleà -ana (usada 0.00%, coincidències 0)

boolean and booleà and

- booleà and (usada 40.00%, coincidències 2)

- and booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- i lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà i (usada 20.00%, coincidències 1)

boolean not booleà not

- booleà not (usada 50.00%, coincidències 3)

- not booleà (usada 16.67%, coincidències 1)

- no lògic (usada 16.67%, coincidències 1)

- operador booleà no (usada 16.67%, coincidències 1)

boolean or booleà or

- booleà or (usada 40.00%, coincidències 2)

- or booleà (usada 20.00%, coincidències 1)

- o lògic (usada 20.00%, coincidències 1)

- operador booleà o (usada 20.00%, coincidències 1)

boot arrencada

- arrencada (usada 50.00%, coincidències 2)

- arrancada (usada 25.00%, coincidències 1)

- bota (usada 25.00%, coincidències 1)

- arrencar (usada 0.00%, coincidències 0)

bopomofo bopomofo

- bopomofo (usada 100.00%, coincidències 5)

bopomofo extended bopomofo ampliat

- bopomofo ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

border vora

- vora (usada 71.43%, coincidències 20)

- contorn (usada 25.00%, coincidències 7)

- només la vora (usada 3.57%, coincidències 1)

border color color de la vora

- color de la vora (usada 72.73%, coincidències 8)

- color del contorn (usada 18.18%, coincidències 2)

- color del marge (usada 9.09%, coincidències 1)

border style estil de la vora

- estil de la vora (usada 83.33%, coincidències 5)

- estil de vora (usada 16.67%, coincidències 1)

border width amplada de la vora

- amplada de la vora (usada 80.00%, coincidències 4)

- amplada del contorn (usada 20.00%, coincidències 1)

borders vores

- vores (usada 97.06%, coincidències 33)

- contorns (usada 2.94%, coincidències 1)

bosnian bosnià

- bosnià (usada 100.00%, coincidències 8)

both ambdós

- ambdós (usada 81.82%, coincidències 9)

- totes dues (usada 9.09%, coincidències 1)

- ambdues (usada 9.09%, coincidències 1)

bottom inferior

- inferior (usada 71.05%, coincidències 54)

- part inferior (usada 19.74%, coincidències 15)

- a baix (usada 3.95%, coincidències 3)

- capdavall (usada 1.32%, coincidències 1)

- a baix de tot (usada 1.32%, coincidències 1)

- baix (usada 1.32%, coincidències 1)

- avall (usada 1.32%, coincidències 1)

bottom left inferior esquerra

- inferior esquerra (usada 50.00%, coincidències 5)

- part inferior esquerra (usada 30.00%, coincidències 3)

- inferior esquerre (usada 10.00%, coincidències 1)

- a baix a l'esquerra (usada 10.00%, coincidències 1)

bottom margin marge inferior

- marge inferior (usada 100.00%, coincidències 6)

bottom right inferior dreta

- inferior dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- a baix a la dreta (usada 37.50%, coincidències 3)

- part inferior dreta (usada 25.00%, coincidències 2)

bottom to top de baix a dalt

- de baix a dalt (usada 100.00%, coincidències 5)

box caixa

- caixa (usada 50.00%, coincidències 8)

- quadre (usada 31.25%, coincidències 5)

- capsa (usada 12.50%, coincidències 2)

- requadre (usada 6.25%, coincidències 1)

box drawing dibuixos de quadres

- dibuixos de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de caixes (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de capses (usada 25.00%, coincidències 1)

- dibuix de quadres (usada 25.00%, coincidències 1)

brackets parèntesis

- parèntesis (usada 50.00%, coincidències 5)

- claudàtors (usada 40.00%, coincidències 4)

- claudàtors claus i parèntesis (usada 10.00%, coincidències 1)

brahmi brahmi

- brahmi (usada 100.00%, coincidències 4)

braille braille

- braille (usada 100.00%, coincidències 4)

braille patterns patrons braille

- patrons braille (usada 50.00%, coincidències 2)

- plantilles en braille (usada 25.00%, coincidències 1)

- plantilles braille (usada 25.00%, coincidències 1)

branch branca

- branca (usada 100.00%, coincidències 5)

- bifurcació (usada 0.00%, coincidències 0)

- bifurcar [a/cap a] (usada 0.00%, coincidències 0)

brand marca

- marca (usada 100.00%, coincidències 6)

brazil brasil

- brasil (usada 100.00%, coincidències 4)

breadcrumbs ruta de navegació

- ruta de navegació (usada 75.00%, coincidències 3)

- farina de galeta (usada 25.00%, coincidències 1)

break salt

- salt (usada 70.00%, coincidències 7)

- trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta/trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

- salta|trenca (usada 10.00%, coincidències 1)

breakpoint punt de ruptura

- punt de ruptura (usada 100.00%, coincidències 4)

breakpoints punts de ruptura

- punts de ruptura (usada 100.00%, coincidències 5)

breton bretó

- bretó (usada 100.00%, coincidències 9)

bridge pont

- pont (usada 100.00%, coincidències 7)

bright lluentor

- lluentor (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillant (usada 25.00%, coincidències 1)

- brillantor (usada 25.00%, coincidències 1)

- lluminós (usada 25.00%, coincidències 1)

brightness brillantor

- brillantor (usada 93.33%, coincidències 28)

- lluminositat (usada 6.67%, coincidències 2)

bring to front porta al davant

- porta al davant (usada 66.67%, coincidències 4)

- porta al primer pla (usada 16.67%, coincidències 1)

- porta endavant (usada 16.67%, coincidències 1)

broadcast difusió

- difusió (usada 100.00%, coincidències 6)

brown marró

- marró (usada 100.00%, coincidències 14)

browse navega

- navega (usada 95.33%, coincidències 102)

- navegació (usada 1.87%, coincidències 2)

- explora (usada 1.87%, coincidències 2)

- cerca (usada 0.93%, coincidències 1)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

browser navegador

- navegador (usada 100.00%, coincidències 7)

browsing history historial de navegació

- historial de navegació (usada 100.00%, coincidències 10)

brush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 7)

bubble bombolla

- bombolla (usada 100.00%, coincidències 6)

buffer memòria intermèdia

- memòria intermèdia (usada 100.00%, coincidències 6)

buffers porta-retalls del gimp

- porta-retalls del gimp (usada 50.00%, coincidències 2)

- memòria intermèdia (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòries intermèdies (usada 25.00%, coincidències 1)

buginese bugui

- bugui (usada 100.00%, coincidències 5)

buhid buhid

- buhid (usada 60.00%, coincidències 3)

- bugui (usada 40.00%, coincidències 2)

build muntatge

- muntatge (usada 36.36%, coincidències 4)

- munta (usada 18.18%, coincidències 2)

- construeix (usada 18.18%, coincidències 2)

- construcció (usada 18.18%, coincidències 2)

- compilació (usada 9.09%, coincidències 1)

building s'està construint

- s'està construint (usada 25.00%, coincidències 1)

- construir (usada 25.00%, coincidències 1)

- edifici (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està muntant (usada 25.00%, coincidències 1)

bulgarian búlgar

- búlgar (usada 100.00%, coincidències 11)

bullet pic

- pic (usada 62.50%, coincidències 5)

- vinyeta (usada 12.50%, coincidències 1)

- bala (usada 12.50%, coincidències 1)

- pics (usada 12.50%, coincidències 1)

bulleted list llista de pics

- llista de pics (usada 60.00%, coincidències 3)

- llista amb vinyetes (usada 20.00%, coincidències 1)

- llista amb pics (usada 20.00%, coincidències 1)

bullets pics

- pics (usada 83.33%, coincidències 5)

- vinyetes (usada 16.67%, coincidències 1)

bullets and numbering pics i numeració

- pics i numeració (usada 86.67%, coincidències 13)

- vinyetes i numeració (usada 13.33%, coincidències 2)

burmese birmà

- birmà (usada 100.00%, coincidències 7)

burn crema

- crema (usada 50.00%, coincidències 3)

- enregistra (usada 33.33%, coincidències 2)

- grava (usada 16.67%, coincidències 1)

bus bus

- bus (usada 80.00%, coincidències 4)

- autobús (usada 20.00%, coincidències 1)

business empresa

- empresa (usada 45.45%, coincidències 5)

- negoci (usada 36.36%, coincidències 4)

- negocis (usada 18.18%, coincidències 2)

busy ocupat

- ocupat (usada 87.50%, coincidències 7)

- ocupada (usada 12.50%, coincidències 1)

butt punta

- punta (usada 75.00%, coincidències 3)

- punt (usada 25.00%, coincidències 1)

button botó

- botó (usada 100.00%, coincidències 23)

- botó publicitari (usada 0.00%, coincidències 0)

buttons botons

- botons (usada 100.00%, coincidències 9)

by per

- per (usada 94.44%, coincidències 17)

- de (usada 5.56%, coincidències 1)

bytes bytes

- bytes (usada 86.67%, coincidències 13)

- octets (usada 13.33%, coincidències 2)

bytes sent bytes enviats

- bytes enviats (usada 100.00%, coincidències 4)

c5 envelope sobre c5

- sobre c5 (usada 100.00%, coincidències 4)

cache memòria cau

- memòria cau (usada 90.00%, coincidències 9)

- memòria intermèdia (usada 10.00%, coincidències 1)

cairo cairo

- cairo (usada 60.00%, coincidències 3)

- el caire (usada 40.00%, coincidències 2)

calculate calcula

- calcula (usada 80.00%, coincidències 8)

- càlcul (usada 20.00%, coincidències 2)

calculating s'està calculant

- s'està calculant (usada 100.00%, coincidències 5)

calculation càlcul

- càlcul (usada 100.00%, coincidències 4)

calculations càlculs

- càlculs (usada 100.00%, coincidències 4)

calculator calculadora

- calculadora (usada 100.00%, coincidències 7)

calendar calendari

- calendari (usada 100.00%, coincidències 36)

calendar name nom del calendari

- nom del calendari (usada 100.00%, coincidències 5)

calibrate calibra

- calibra (usada 85.71%, coincidències 6)

- calibrar (usada 14.29%, coincidències 1)

call crida

- crida (usada 40.00%, coincidències 2)

- trucada (usada 20.00%, coincidències 1)

- truca (usada 20.00%, coincidències 1)

- truca-li (usada 20.00%, coincidències 1)

call stack pila de crides

- pila de crides (usada 75.00%, coincidències 3)

- pila de trucades (usada 25.00%, coincidències 1)

camera càmera

- càmera (usada 100.00%, coincidències 13)

canada canadà

- canadà (usada 100.00%, coincidències 4)

cancel cancel·la

- cancel·la (usada 98.69%, coincidències 226)

- cancel·lar (usada 0.87%, coincidències 2)

- cancel·lada (usada 0.44%, coincidències 1)

canceled cancel·lada

- cancel·lada (usada 60.00%, coincidències 9)

- cancel·lat (usada 26.67%, coincidències 4)

- s'ha cancel·lat (usada 13.33%, coincidències 2)

canceling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 100.00%, coincidències 5)

cancelled cancel·lada

- cancel·lada (usada 37.50%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat (usada 37.50%, coincidències 3)

- cancel·lat (usada 25.00%, coincidències 2)

cancelling s'està cancel·lant

- s'està cancel·lant (usada 100.00%, coincidències 4)

canvas llenç

- llenç (usada 90.00%, coincidències 9)

- tapís (usada 10.00%, coincidències 1)

cap style estil d'extrem

- estil d'extrem (usada 66.67%, coincidències 4)

- estil principal (usada 33.33%, coincidències 2)

capabilities capacitats

- capacitats (usada 100.00%, coincidències 4)

capitalization majúscules

- majúscules (usada 75.00%, coincidències 3)

- majúscules o minúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

caps majúscules

- majúscules (usada 50.00%, coincidències 2)

- fi de línia (usada 25.00%, coincidències 1)

- maj (usada 25.00%, coincidències 1)

caps lock bloq maj

- bloq maj (usada 50.00%, coincidències 2)

- fixació de majúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- bloq majús (usada 25.00%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de majúscules (usada 0.00%, coincidències 0)

caption llegenda

- llegenda (usada 75.00%, coincidències 18)

- títol (usada 25.00%, coincidències 6)

captions llegendes

- llegendes (usada 50.00%, coincidències 2)

- subtítols (usada 25.00%, coincidències 1)

- títols (usada 25.00%, coincidències 1)

capture captura

- captura (usada 90.00%, coincidències 9)

- capturar (usada 10.00%, coincidències 1)

card targeta

- targeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- cartes (usada 20.00%, coincidències 1)

- carta (usada 20.00%, coincidències 1)

- targeta gran (usada 0.00%, coincidències 0)

card number número de targeta

- número de targeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- nombre de la targeta (usada 25.00%, coincidències 1)

- número de la targeta (usada 25.00%, coincidències 1)

carian cari

- cari (usada 60.00%, coincidències 3)

- caria (usada 40.00%, coincidències 2)

cart cistella

- cistella (usada 80.00%, coincidències 4)

- carro (usada 20.00%, coincidències 1)

cartoon còmic

- còmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- dibuixos animats (usada 20.00%, coincidències 1)

- dibuix animat (usada 20.00%, coincidències 1)

case cas

- cas (usada 40.00%, coincidències 2)

- capitalització (usada 20.00%, coincidències 1)

- majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 1)

- majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 1)

- enginyeria del programari assistida per ordinador (usada 0.00%, coincidències 0)

case sensitive distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 73.33%, coincidències 22)

- distingeix majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 6)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 3.33%, coincidències 1)

- sensible a les majúscules (usada 3.33%, coincidències 1)

catalan català

- català (usada 100.00%, coincidències 12)

catalan (valencian) català (valencià)

- català (valencià) (usada 100.00%, coincidències 4)

categories categories

- categories (usada 100.00%, coincidències 29)

category categoria

- categoria (usada 98.36%, coincidències 60)

- categories (usada 1.64%, coincidències 1)

caucasian albanian albanès caucàsic

- albanès caucàsic (usada 80.00%, coincidències 4)

- albanès caucasià (usada 20.00%, coincidències 1)

cauchy cauchy

- cauchy (usada 100.00%, coincidències 4)

cause motiu

- motiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- causa (usada 50.00%, coincidències 2)

caution precaució

- precaució (usada 60.00%, coincidències 3)

- compte (usada 20.00%, coincidències 1)

- atenció (usada 20.00%, coincidències 1)

cc cc

- cc (usada 100.00%, coincidències 10)

cd cd

- cd (usada 100.00%, coincidències 6)

- disc compacte (usada 0.00%, coincidències 0)

cell cel·la

- cel·la (usada 96.67%, coincidències 29)

- cell (usada 3.33%, coincidències 1)

cell range interval de cel·les

- interval de cel·les (usada 88.89%, coincidències 8)

- rang de la cel·la (usada 11.11%, coincidències 1)

cells cel·les

- cel·les (usada 100.00%, coincidències 9)

center centre

- centre (usada 83.02%, coincidències 44)

- centra (usada 9.43%, coincidències 5)

- centrat (usada 7.55%, coincidències 4)

center lines línies centrals

- línies centrals (usada 100.00%, coincidències 4)

center x centre x

- centre x (usada 100.00%, coincidències 9)

center y centre y

- centre y (usada 100.00%, coincidències 9)

centered centrat

- centrat (usada 70.37%, coincidències 19)

- centrada (usada 22.22%, coincidències 6)

- centre (usada 7.41%, coincidències 2)

centimeter centímetre

- centímetre (usada 90.00%, coincidències 9)

- centímetres (usada 10.00%, coincidències 1)

centimeters centímetres

- centímetres (usada 100.00%, coincidències 5)

certificate certificat

- certificat (usada 100.00%, coincidències 11)

certificate authority entitat certificadora

- entitat certificadora (usada 75.00%, coincidències 3)

- autoritat de certificació (usada 25.00%, coincidències 1)

certificates certificats

- certificats (usada 100.00%, coincidències 6)

chain encadenament

- encadenament (usada 50.00%, coincidències 2)

- cadena (usada 50.00%, coincidències 2)

chakma chakma

- chakma (usada 100.00%, coincidències 4)

cham cham

- cham (usada 60.00%, coincidències 3)

- txam (usada 40.00%, coincidències 2)

change canvia

- canvia (usada 89.19%, coincidències 33)

- canvi (usada 8.11%, coincidències 3)

- canvia-ho (usada 2.70%, coincidències 1)

change case canvia a majúscules/minúscules

- canvia a majúscules/minúscules (usada 40.00%, coincidències 4)

- canvia entre majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canvia les majúscules/minúscules (usada 20.00%, coincidències 2)

- canviar entre majúscules i minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

- canvia majúscules/minúscules (usada 10.00%, coincidències 1)

change date canvia la data

- canvia la data (usada 75.00%, coincidències 3)

- canviar data (usada 25.00%, coincidències 1)

change font canvia la lletra tipogràfica

- canvia la lletra tipogràfica (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia el tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

change icon canvia la icona

- canvia la icona (usada 100.00%, coincidències 6)

change language canvia la llengua

- canvia la llengua (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia l'idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- canvieu l'idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

change passphrase canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 83.33%, coincidències 5)

- canvi de la contrasenya (usada 16.67%, coincidències 1)

change password canvia la contrasenya

- canvia la contrasenya (usada 90.91%, coincidències 20)

- canvi de la contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

- canviar contrasenya (usada 4.55%, coincidències 1)

change profile canvia el perfil

- canvia el perfil (usada 60.00%, coincidències 3)

- canvia de perfil (usada 40.00%, coincidències 2)

change to canvia a

- canvia a (usada 80.00%, coincidències 4)

- canvia-ho a (usada 20.00%, coincidències 1)

changed canviat

- canviat (usada 100.00%, coincidències 4)

changes canvis

- canvis (usada 100.00%, coincidències 17)

channel canal

- canal (usada 94.44%, coincidències 17)

- canals (usada 5.56%, coincidències 1)

channel name nom del canal

- nom del canal (usada 100.00%, coincidències 5)

channels canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 10)

chapter capítol

- capítol (usada 100.00%, coincidències 13)

char caràcter

- caràcter (usada 66.67%, coincidències 4)

- carac (usada 33.33%, coincidències 2)

character caràcter

- caràcter (usada 100.00%, coincidències 39)

- personatge (usada 0.00%, coincidències 0)

character encoding codificació dels caràcters

- codificació dels caràcters (usada 45.45%, coincidències 5)

- codificació de caràcters (usada 45.45%, coincidències 5)

- codificacions de caràcters (usada 9.09%, coincidències 1)

character set joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 92.31%, coincidències 24)

- dispositiu de caràcters (usada 3.85%, coincidències 1)

- conjunt de caràcters (usada 3.85%, coincidències 1)

character table taula de caràcters

- taula de caràcters (usada 100.00%, coincidències 5)

characters caràcters

- caràcters (usada 100.00%, coincidències 11)

characters excluding spaces caràcters (espais exclosos)

- caràcters (espais exclosos) (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters excloent espais (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters excloent-hi espais (usada 25.00%, coincidències 1)

charging s'està carregant

- s'està carregant (usada 75.00%, coincidències 3)

- carregant (usada 25.00%, coincidències 1)

charset joc de caràcters

- joc de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

chart diagrama

- diagrama (usada 83.33%, coincidències 15)

- gràfic (usada 16.67%, coincidències 3)

chart type tipus de diagrama

- tipus de diagrama (usada 100.00%, coincidències 8)

charts diagrames

- diagrames (usada 92.86%, coincidències 13)

- gràfiques (usada 7.14%, coincidències 1)

chat xat

- xat (usada 100.00%, coincidències 22)

- fer un xat (usada 0.00%, coincidències 0)

check comprova

- comprova (usada 41.67%, coincidències 5)

- marca (usada 25.00%, coincidències 3)

- comprovació (usada 8.33%, coincidències 1)

- revisa (usada 8.33%, coincidències 1)

- xec (usada 8.33%, coincidències 1)

- escac (usada 8.33%, coincidències 1)

- activar (usada 0.00%, coincidències 0)

- verificar (usada 0.00%, coincidències 0)

check box casella de selecció

- casella de selecció (usada 85.71%, coincidències 12)

- casella de verificació (usada 14.29%, coincidències 2)

check for updates comprova si hi ha actualitzacions

- comprova si hi ha actualitzacions (usada 52.94%, coincidències 18)

- cerca actualitzacions (usada 41.18%, coincidències 14)

- comprova les actualitzacions (usada 5.88%, coincidències 2)

check menu item element de menú seleccionable

- element de menú seleccionable (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú de verificació (usada 25.00%, coincidències 1)

- element de menú de comprovació (usada 25.00%, coincidències 1)

check now comprova-ho ara

- comprova-ho ara (usada 100.00%, coincidències 4)

check spelling comprova l'ortografia

- comprova l'ortografia (usada 45.00%, coincidències 9)

- verifica l'ortografia (usada 30.00%, coincidències 6)

- revisa l'ortografia (usada 10.00%, coincidències 2)

- comprova'n l'ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- comprovació d'ortografia (usada 5.00%, coincidències 1)

- revisió ortogràfica (usada 5.00%, coincidències 1)

checkbox casella de selecció

- casella de selecció (usada 60.00%, coincidències 3)

- casella (usada 20.00%, coincidències 1)

- casella de verificació (usada 20.00%, coincidències 1)

checked activada

- activada (usada 50.00%, coincidències 4)

- verificat (usada 25.00%, coincidències 2)

- marcat (usada 25.00%, coincidències 2)

checkerboard tauler d'escacs

- tauler d'escacs (usada 50.00%, coincidències 3)

- escaquer (usada 50.00%, coincidències 3)

checking s'està comprovant

- s'està comprovant (usada 66.67%, coincidències 4)

- verificació (usada 16.67%, coincidències 1)

- compte corrent (usada 16.67%, coincidències 1)

checking for updates comprovació per si hi ha actualitzacions

- comprovació per si hi ha actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està comprovant si hi ha actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'estan cercant actualitzacions (usada 25.00%, coincidències 2)

- comprovant si hi ha actualitzacions (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està comprovant per si hi ha actualitzacions (usada 12.50%, coincidències 1)

checkout finalitza la compra

- finalitza la compra (usada 50.00%, coincidències 3)

- extrau (usada 16.67%, coincidències 1)

- agafa (usada 16.67%, coincidències 1)

- finalitza-la-compra (usada 16.67%, coincidències 1)

cherokee cherokee

- cherokee (usada 80.00%, coincidències 4)

- xerokee (usada 20.00%, coincidències 1)

cherry cirera

- cirera (usada 75.00%, coincidències 3)

- cireres (usada 25.00%, coincidències 1)

child filla

- filla (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill (usada 25.00%, coincidències 1)

- nen (usada 25.00%, coincidències 1)

- fill/a (usada 25.00%, coincidències 1)

china xina

- xina (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese xinès

- xinès (usada 100.00%, coincidències 16)

chinese (hong kong) xinès (hong kong)

- xinès (hong kong) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (simplified) xinès (simplificat)

- xinès (simplificat) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese (taiwan) xinès (taiwan)

- xinès (taiwan) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese (traditional) xinès (tradicional)

- xinès (tradicional) (usada 100.00%, coincidències 5)

chinese simplified xinès simplificat

- xinès simplificat (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional xinès tradicional

- xinès tradicional (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5) xinès tradicional (big5)

- xinès tradicional (big5) (usada 100.00%, coincidències 4)

chinese traditional (big5-hkscs) xinès tradicional (big5-hkscs)

- xinès tradicional (big5-hkscs) (usada 100.00%, coincidències 4)

chocolate xocolata

- xocolata (usada 83.33%, coincidències 5)

- xocolata|xocolate (usada 16.67%, coincidències 1)

choose trieu

- trieu (usada 53.85%, coincidències 14)

- tria (usada 38.46%, coincidències 10)

- seleccioneu (usada 3.85%, coincidències 1)

- accés ràpid (usada 3.85%, coincidències 1)

choose a file tria un fitxer

- tria un fitxer (usada 40.00%, coincidències 2)

- trieu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- escolliu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

choose account trieu un compte

- trieu un compte (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

choose file trieu un fitxer

- trieu un fitxer (usada 50.00%, coincidències 5)

- tria un fitxer (usada 30.00%, coincidències 3)

- tria el fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

- tria fitxer (usada 10.00%, coincidències 1)

choose folder trieu una carpeta

- trieu una carpeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecció de la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

choose image escolliu una imatge

- escolliu una imatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- escull una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- tria una imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

chrome crom

- crom (usada 75.00%, coincidències 3)

- chrome (usada 25.00%, coincidències 1)

church slavic eslau eclesiàstic

- eslau eclesiàstic (usada 75.00%, coincidències 3)

- església eslava (usada 25.00%, coincidències 1)

chuvash txuvaix

- txuvaix (usada 100.00%, coincidències 4)

cipher clau

- clau (usada 20.00%, coincidències 1)

- criptògraf (usada 20.00%, coincidències 1)

- xifratge (usada 20.00%, coincidències 1)

- codi (usada 20.00%, coincidències 1)

- xifra (usada 20.00%, coincidències 1)

circle cercle

- cercle (usada 100.00%, coincidències 29)

circuit circuit

- circuit (usada 100.00%, coincidències 4)

circular circular

- circular (usada 85.71%, coincidències 6)

- rodó (usada 14.29%, coincidències 1)

citation citació

- citació (usada 100.00%, coincidències 4)

city ciutat

- ciutat (usada 87.18%, coincidències 34)

- població (usada 12.82%, coincidències 5)

cjk compatibility compatibilitat cjk

- compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 2)

- compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility forms formes de compatibilitat cjk

- formes de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk compatibility ideographs ideogrames de compatibilitat cjk

- ideogrames de compatibilitat cjk (usada 50.00%, coincidències 2)

- ideogrames de compatibilitat del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

- ideogrames de compatibilitat amb cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk strokes traços cjk

- traços cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- traços del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

cjk unified ideographs ideogrames unificats cjk

- ideogrames unificats cjk (usada 75.00%, coincidències 3)

- ideogrames unificats del cjk (usada 25.00%, coincidències 1)

class classe

- classe (usada 100.00%, coincidències 8)

class name nom de la classe

- nom de la classe (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de classe (usada 12.50%, coincidències 1)

classic clàssic

- clàssic (usada 88.89%, coincidències 8)

- edita el clàssic (usada 11.11%, coincidències 1)

classification classificació

- classificació (usada 100.00%, coincidències 10)

clean neteja

- neteja (usada 80.00%, coincidències 8)

- esborra (usada 20.00%, coincidències 2)

clear neteja

- neteja (usada 63.33%, coincidències 38)

- esborra (usada 20.00%, coincidències 12)

- buida (usada 13.33%, coincidències 8)

- elimina (usada 3.33%, coincidències 2)

clear all neteja-ho tot

- neteja-ho tot (usada 81.25%, coincidències 13)

- esborra-ho tot (usada 12.50%, coincidències 2)

- elimina-ho tot (usada 6.25%, coincidències 1)

clear data neteja les dades

- neteja les dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborrar dades (usada 25.00%, coincidències 1)

clear history neteja l'historial

- neteja l'historial (usada 70.00%, coincidències 7)

- buida l'historial (usada 10.00%, coincidències 1)

- esborra l'historial (usada 10.00%, coincidències 1)

- buideu l'historial (usada 10.00%, coincidències 1)

clear list buida la llista

- buida la llista (usada 57.14%, coincidències 4)

- neteja la llista (usada 42.86%, coincidències 3)

clear log neteja el registre

- neteja el registre (usada 60.00%, coincidències 3)

- buida el registre (usada 40.00%, coincidències 2)

clear private data esborra les dades privades

- esborra les dades privades (usada 71.43%, coincidències 5)

- neteja les dades privades (usada 14.29%, coincidències 1)

- neteja les dades personals (usada 14.29%, coincidències 1)

clear search neteja la cerca

- neteja la cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- esborra la cerca (usada 25.00%, coincidències 1)

click clic

- clic (usada 40.00%, coincidències 4)

- fes un clic (usada 20.00%, coincidències 2)

- feu clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- fes clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- feu un clic (usada 10.00%, coincidències 1)

- feu clic a (usada 10.00%, coincidències 1)

- clicar (usada 0.00%, coincidències 0)

client client

- client (usada 100.00%, coincidències 5)

clip retalla

- retalla (usada 60.00%, coincidències 3)

- clip (usada 20.00%, coincidències 1)

- retallat (usada 20.00%, coincidències 1)

clipboard porta-retalls

- porta-retalls (usada 100.00%, coincidències 10)

clock rellotge

- rellotge (usada 100.00%, coincidències 5)

clockwise sentit horari

- sentit horari (usada 66.67%, coincidències 4)

- en sentit horari (usada 16.67%, coincidències 1)

- horari (usada 16.67%, coincidències 1)

clone clona

- clona (usada 100.00%, coincidències 16)

close tanca

- tanca (usada 99.38%, coincidències 160)

- close (usada 0.62%, coincidències 1)

close all tanca-ho tot

- tanca-ho tot (usada 85.71%, coincidències 6)

- tanca totes les finestres (usada 14.29%, coincidències 1)

close all tabs tanca totes les pestanyes

- tanca totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 7)

close preview tanca la previsualització

- tanca la previsualització (usada 100.00%, coincidències 5)

close project tanca el projecte

- tanca el projecte (usada 75.00%, coincidències 3)

- tanca projecte (usada 25.00%, coincidències 1)

close sidebar tanca la barra lateral

- tanca la barra lateral (usada 100.00%, coincidències 5)

close tab tanca la pestanya

- tanca la pestanya (usada 95.24%, coincidències 20)

- tanca pestanya (usada 4.76%, coincidències 1)

close tabs tanca les pestanyes

- tanca les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 5)

close window tanca la finestra

- tanca la finestra (usada 100.00%, coincidències 15)

close without saving tanca sense desar

- tanca sense desar (usada 77.78%, coincidències 7)

- tanca sense desar els canvis (usada 11.11%, coincidències 1)

- tancar sense desar (usada 11.11%, coincidències 1)

closed tancat

- tancat (usada 100.00%, coincidències 9)

cloud núvol

- núvol (usada 90.91%, coincidències 10)

- cloud (usada 9.09%, coincidències 1)

clouds núvols

- núvols (usada 100.00%, coincidències 5)

cm cm

- cm (usada 100.00%, coincidències 13)

- gestor -a de comunitats (usada 0.00%, coincidències 0)

cmyk cmyk

- cmyk (usada 100.00%, coincidències 7)

code codi

- codi (usada 93.33%, coincidències 14)

- code (usada 6.67%, coincidències 1)

- codificar (usada 0.00%, coincidències 0)

codec còdec

- còdec (usada 100.00%, coincidències 5)

coffee cafè

- cafè (usada 100.00%, coincidències 4)

collapse redueix

- redueix (usada 91.67%, coincidències 11)

- col·lapsa (usada 8.33%, coincidències 1)

- replegar (usada 0.00%, coincidències 0)

collapse all redueix-ho tot

- redueix-ho tot (usada 46.15%, coincidències 6)

- col·lapsa-ho tot (usada 23.08%, coincidències 3)

- contreu-ho tot (usada 15.38%, coincidències 2)

- contreu-les totes (usada 7.69%, coincidències 1)

- reduir tot (usada 7.69%, coincidències 1)

collapsed reduït

- reduït (usada 80.00%, coincidències 4)

- col·lapsat (usada 20.00%, coincidències 1)

collate compagina

- compagina (usada 50.00%, coincidències 3)

- compara (usada 16.67%, coincidències 1)

- ordenar (usada 16.67%, coincidències 1)

- intercala (usada 16.67%, coincidències 1)

collections col·leccions

- col·leccions (usada 100.00%, coincidències 5)

color color

- color (usada 100.00%, coincidències 101)

color balance balanç de color

- balanç de color (usada 60.00%, coincidències 3)

- equilibri de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- balanç del color (usada 20.00%, coincidències 1)

color depth profunditat de color

- profunditat de color (usada 100.00%, coincidències 5)

color effects efectes de color

- efectes de color (usada 100.00%, coincidències 4)

color management gestió del color

- gestió del color (usada 87.50%, coincidències 7)

- gestió dels colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color mode mode de color

- mode de color (usada 62.50%, coincidències 5)

- mode del color (usada 25.00%, coincidències 2)

- mode de colors (usada 12.50%, coincidències 1)

color name nom del color

- nom del color (usada 100.00%, coincidències 7)

color palette paleta de colors

- paleta de colors (usada 100.00%, coincidències 7)

color picker pipeta

- pipeta (usada 40.00%, coincidències 2)

- el selector pipeta (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionador de color (usada 20.00%, coincidències 1)

- selector de color (usada 20.00%, coincidències 1)

color profile perfil de color

- perfil de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- color de perfil (usada 20.00%, coincidències 1)

color scheme esquema de color

- esquema de color (usada 50.00%, coincidències 6)

- esquema de colors (usada 41.67%, coincidències 5)

- combinació de colors (usada 8.33%, coincidències 1)

color selection selecció del color

- selecció del color (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecció de color (usada 40.00%, coincidències 2)

color space espai de color

- espai de color (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai del color (usada 20.00%, coincidències 1)

color temperature temperatura del color

- temperatura del color (usada 100.00%, coincidències 4)

colorize acoloreix

- acoloreix (usada 75.00%, coincidències 3)

- to-saturació (usada 25.00%, coincidències 1)

colors colors

- colors (usada 100.00%, coincidències 26)

colorspace espai de color

- espai de color (usada 75.00%, coincidències 3)

- espai de colors (usada 25.00%, coincidències 1)

column columna

- columna (usada 100.00%, coincidències 57)

column 1 columna 1

- columna 1 (usada 100.00%, coincidències 8)

column break salt de columna

- salt de columna (usada 100.00%, coincidències 8)

column header capçalera de columna

- capçalera de columna (usada 75.00%, coincidències 6)

- capçalera de la columna (usada 25.00%, coincidències 2)

column name nom de la columna

- nom de la columna (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column spacing espaiat de columnes

- espaiat de columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- espaiat de columna (usada 25.00%, coincidències 1)

- espaiat de la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

column width amplada de la columna

- amplada de la columna (usada 94.44%, coincidències 17)

- amplada de columna (usada 5.56%, coincidències 1)

columns columnes

- columnes (usada 100.00%, coincidències 89)

combine combina

- combina (usada 100.00%, coincidències 12)

combining diacritical marks combinació de marques diacrítiques

- combinació de marques diacrítiques (usada 50.00%, coincidències 2)

- combinació de les marques diacrítiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- combinació de caràcters diacrítics (usada 25.00%, coincidències 1)

combining half marks combinació de mitges marques

- combinació de mitges marques (usada 75.00%, coincidències 3)

- marques mitjanes de combinació (usada 25.00%, coincidències 1)

combo box quadre combinat

- quadre combinat (usada 93.33%, coincidències 14)

- desplegable (usada 6.67%, coincidències 1)

comma coma

- coma (usada 100.00%, coincidències 9)

command ordre

- ordre (usada 100.00%, coincidències 23)

command line línia d'ordres

- línia d'ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

commands ordres

- ordres (usada 100.00%, coincidències 10)

comment comentari

- comentari (usada 96.15%, coincidències 75)

- comment (usada 1.28%, coincidències 1)

- comenta (usada 1.28%, coincidències 1)

- comentaris (usada 1.28%, coincidències 1)

comments comentaris

- comentaris (usada 100.00%, coincidències 107)

commit publica

- publica (usada 33.33%, coincidències 5)

- comissió (usada 20.00%, coincidències 3)

- publicació (usada 20.00%, coincidències 3)

- consigna (usada 6.67%, coincidències 1)

- publica els canvis (usada 6.67%, coincidències 1)

- confirma els canvis (usada 6.67%, coincidències 1)

- valida (usada 6.67%, coincidències 1)

- pujar (usada 0.00%, coincidències 0)

commit message missatge de comissió

- missatge de comissió (usada 50.00%, coincidències 2)

- missatge de publicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- missatge de confirmació (usada 25.00%, coincidències 1)

committer comitent

- comitent (usada 50.00%, coincidències 2)

- confirmador (usada 50.00%, coincidències 2)

common comú

- comú (usada 83.33%, coincidències 5)

- normal (usada 16.67%, coincidències 1)

common name nom comú

- nom comú (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de pila (usada 25.00%, coincidències 1)

communication comunicació

- comunicació (usada 100.00%, coincidències 4)

community comunitat

- comunitat (usada 100.00%, coincidències 6)

compact compacte

- compacte (usada 57.14%, coincidències 4)

- compacta (usada 28.57%, coincidències 2)

- compactes (usada 14.29%, coincidències 1)

- compactar (usada 0.00%, coincidències 0)

compact view visualització compacta

- visualització compacta (usada 80.00%, coincidències 4)

- vista compacta (usada 20.00%, coincidències 1)

company empresa

- empresa (usada 94.44%, coincidències 17)

- companyia (usada 5.56%, coincidències 1)

compare compara

- compara (usada 100.00%, coincidències 14)

comparison comparació

- comparació (usada 100.00%, coincidències 4)

compatibility compatibilitat

- compatibilitat (usada 100.00%, coincidències 10)

compiler compilador

- compilador (usada 100.00%, coincidències 4)

complete acabat

- acabat (usada 37.50%, coincidències 3)

- completat (usada 25.00%, coincidències 2)

- complet (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'ha acabat (usada 12.50%, coincidències 1)

- completa (usada 12.50%, coincidències 1)

completed completada

- completada (usada 42.86%, coincidències 9)

- acabada (usada 19.05%, coincidències 4)

- s'ha acabat (usada 14.29%, coincidències 3)

- completat (usada 9.52%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 4.76%, coincidències 1)

- acabat (usada 4.76%, coincidències 1)

- s'ha completat (usada 4.76%, coincidències 1)

completed tasks tasques acabades

- tasques acabades (usada 75.00%, coincidències 3)

- tasques completades (usada 25.00%, coincidències 1)

complex complex

- complex (usada 100.00%, coincidències 4)

component component

- component (usada 85.71%, coincidències 6)

- per components (usada 14.29%, coincidències 1)

components components

- components (usada 100.00%, coincidències 4)

compose compon

- compon (usada 75.00%, coincidències 3)

- redacta (usada 25.00%, coincidències 1)

- compondre (usada 0.00%, coincidències 0)

composer compositor

- compositor (usada 57.14%, coincidències 4)

- redactor (usada 14.29%, coincidències 1)

- compositor [ criteri de consulta ] (usada 14.29%, coincidències 1)

- compositor [ criteri d'ordre ] (usada 14.29%, coincidències 1)

composite compost

- compost (usada 33.33%, coincidències 2)

- compon (usada 33.33%, coincidències 2)

- composat (usada 16.67%, coincidències 1)

- vídeo compost (usada 16.67%, coincidències 1)

composition redacció

- redacció (usada 62.50%, coincidències 5)

- composició (usada 37.50%, coincidències 3)

compress comprimeix

- comprimeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- empaquetar (usada 0.00%, coincidències 0)

compression compressió

- compressió (usada 100.00%, coincidències 14)

compression level nivell de compressió

- nivell de compressió (usada 100.00%, coincidències 7)

computer ordinador

- ordinador (usada 100.00%, coincidències 9)

- informàtic -a (usada 0.00%, coincidències 0)

concave còncau

- còncau (usada 75.00%, coincidències 3)

- còncava (usada 25.00%, coincidències 1)

conclusion conclusió

- conclusió (usada 100.00%, coincidències 5)

condensed condensat

- condensat (usada 50.00%, coincidències 3)

- condensada (usada 50.00%, coincidències 3)

condition condició

- condició (usada 100.00%, coincidències 30)

conditional formatting formatació condicional

- formatació condicional (usada 77.78%, coincidències 7)

- format condicional (usada 22.22%, coincidències 2)

conditions condicions

- condicions (usada 100.00%, coincidències 6)

cone con

- con (usada 100.00%, coincidències 5)

confidence level nivell de confiança

- nivell de confiança (usada 100.00%, coincidències 6)

confidential confidencial

- confidencial (usada 100.00%, coincidències 11)

configuration configuració

- configuració (usada 93.75%, coincidències 15)

- configuracions (usada 6.25%, coincidències 1)

configuration file fitxer de configuració

- fitxer de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configuration url url de configuració

- url de configuració (usada 100.00%, coincidències 4)

configure configura

- configura (usada 95.00%, coincidències 19)

- configurar (usada 5.00%, coincidències 1)

configuring s'està configurant

- s'està configurant (usada 100.00%, coincidències 4)

confirm confirma

- confirma (usada 46.67%, coincidències 14)

- confirmació (usada 33.33%, coincidències 10)

- confirmeu (usada 16.67%, coincidències 5)

- confirmar (usada 3.33%, coincidències 1)

confirm deletion en confirmar la supressió

- en confirmar la supressió (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirmeu la supressió (usada 30.00%, coincidències 3)

- confirma la supressió (usada 20.00%, coincidències 2)

- confirmar l'esborrament (usada 10.00%, coincidències 1)

- confirma esborrat (usada 10.00%, coincidències 1)

confirm new password confirmeu la contrasenya nova

- confirmeu la contrasenya nova (usada 42.86%, coincidències 3)

- confirmació de la contrasenya nova (usada 28.57%, coincidències 2)

- confirmeu la nova contrasenya (usada 14.29%, coincidències 1)

- confirma la contrasenya nova (usada 14.29%, coincidències 1)

confirm password confirmeu la contrasenya

- confirmeu la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 12)

- confirmació de la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 2)

- confirma la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 2)

confirmation confirmació

- confirmació (usada 100.00%, coincidències 8)

confirmed confirmat

- confirmat (usada 57.14%, coincidències 4)

- confirmada (usada 28.57%, coincidències 2)

- s'ha confirmat (usada 14.29%, coincidències 1)

conflict conflicte

- conflicte (usada 100.00%, coincidències 6)

conflicts conflictes

- conflictes (usada 75.00%, coincidències 3)

- entra en conflicte (usada 25.00%, coincidències 1)

connect connecta

- connecta (usada 96.15%, coincidències 25)

- connectat (usada 3.85%, coincidències 1)

- connectar (usada 0.00%, coincidències 0)

connect to server connecta a un servidor

- connecta a un servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta al servidor (usada 40.00%, coincidències 2)

- connecta amb el servidor (usada 20.00%, coincidències 1)

connected connectat

- connectat (usada 100.00%, coincidències 11)

connecting s'està connectant

- s'està connectant (usada 87.50%, coincidències 14)

- connectant (usada 12.50%, coincidències 2)

connection connexió

- connexió (usada 91.67%, coincidències 11)

- connexions (usada 8.33%, coincidències 1)

connection closed s'ha tancat la connexió

- s'ha tancat la connexió (usada 80.00%, coincidències 4)

- connexió tancada (usada 20.00%, coincidències 1)

connection error error de connexió

- error de connexió (usada 100.00%, coincidències 4)

connection failed ha fallat la connexió

- ha fallat la connexió (usada 66.67%, coincidències 6)

- la connexió ha fallat (usada 22.22%, coincidències 2)

- s'ha produït un error a la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection refused s'ha rebutjat la connexió

- s'ha rebutjat la connexió (usada 71.43%, coincidències 5)

- s'ha refusat la connexió (usada 28.57%, coincidències 2)

connection security seguretat de la connexió

- seguretat de la connexió (usada 100.00%, coincidències 9)

connection settings paràmetres de la connexió

- paràmetres de la connexió (usada 77.78%, coincidències 7)

- ajusts de la connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

- paràmetres de connexió (usada 11.11%, coincidències 1)

connection timed out s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió

- s'ha esgotat el temps d'espera de la connexió (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha excedit el temps d'espera de la connexió. (usada 33.33%, coincidències 2)

- expiració de temps de connexió (usada 16.67%, coincidències 1)

- la connexió ha expirat (usada 16.67%, coincidències 1)

connection type tipus de connexió

- tipus de connexió (usada 100.00%, coincidències 5)

connections connexions

- connexions (usada 100.00%, coincidències 10)

connector connector

- connector (usada 100.00%, coincidències 14)

console consola

- consola (usada 100.00%, coincidències 12)

- terminal (usada 0.00%, coincidències 0)

consolidate consolida

- consolida (usada 100.00%, coincidències 5)

constant constant

- constant (usada 100.00%, coincidències 4)

constraint restricció

- restricció (usada 100.00%, coincidències 8)

contact contacte

- contacte (usada 93.75%, coincidències 15)

- contacteu (usada 6.25%, coincidències 1)

contact information informació de contacte

- informació de contacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- informació del contacte (usada 25.00%, coincidències 1)

contact sheet full de contacte

- full de contacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- full de contactes (usada 20.00%, coincidències 1)

contact us contacte

- contacte (usada 37.50%, coincidències 3)

- contacta'ns (usada 25.00%, coincidències 2)

- contacteu-nos (usada 25.00%, coincidències 2)

- contacteu amb nosaltres (usada 12.50%, coincidències 1)

contacts contactes

- contactes (usada 100.00%, coincidències 23)

container contenidor

- contenidor (usada 100.00%, coincidències 9)

containers contenidors

- contenidors (usada 100.00%, coincidències 6)

contains conté

- conté (usada 100.00%, coincidències 12)

content contingut

- contingut (usada 100.00%, coincidències 36)

content type tipus de contingut

- tipus de contingut (usada 90.91%, coincidències 10)

- tipus del contingut (usada 9.09%, coincidències 1)

contents contingut

- contingut (usada 57.89%, coincidències 22)

- continguts (usada 42.11%, coincidències 16)

- sumari (usada 0.00%, coincidències 0)

context context

- context (usada 100.00%, coincidències 10)

context menu menú contextual

- menú contextual (usada 100.00%, coincidències 5)

context menus menús contextuals

- menús contextuals (usada 100.00%, coincidències 5)

continue continua

- continua (usada 98.11%, coincidències 52)

- continue (usada 1.89%, coincidències 1)

continuous continu

- continu (usada 100.00%, coincidències 10)

contour contorn

- contorn (usada 57.14%, coincidències 4)

- vora (usada 42.86%, coincidències 3)

contrast contrast

- contrast (usada 100.00%, coincidències 23)

contribute col·laboreu‑hi

- col·laboreu‑hi (usada 33.33%, coincidències 3)

- contribuïu-hi (usada 22.22%, coincidències 2)

- col·labora-hi (usada 22.22%, coincidències 2)

- contribuïr (usada 11.11%, coincidències 1)

- col·laboreu (usada 11.11%, coincidències 1)

contributors col·laboradors

- col·laboradors (usada 100.00%, coincidències 5)

control control

- control (usada 94.12%, coincidències 16)

- tecla de control esquerre (usada 5.88%, coincidències 1)

- giny (usada 0.00%, coincidències 0)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

control pictures imatges de control

- imatges de control (usada 100.00%, coincidències 4)

controller controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

- controlador d'entrada/sortida (usada 0.00%, coincidències 0)

controls controls

- controls (usada 100.00%, coincidències 12)

conversation conversa

- conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- conversació (usada 25.00%, coincidències 1)

conversion conversió

- conversió (usada 100.00%, coincidències 5)

convert converteix

- converteix (usada 95.45%, coincidències 21)

- conversió (usada 4.55%, coincidències 1)

- convertir (usada 0.00%, coincidències 0)

convert format converteix el format

- converteix el format (usada 100.00%, coincidències 4)

convert to blocks converteix a blocs

- converteix a blocs (usada 100.00%, coincidències 4)

cookie galeta

- galeta (usada 100.00%, coincidències 5)

cookies galetes

- galetes (usada 100.00%, coincidències 24)

cooking cuina

- cuina (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està cuinant (usada 25.00%, coincidències 1)

- cuinat (usada 25.00%, coincidències 1)

cool guapo

- guapo (usada 25.00%, coincidències 1)

- original (usada 25.00%, coincidències 1)

- guai (usada 25.00%, coincidències 1)

- fantàstic (usada 25.00%, coincidències 1)

copied copiat

- copiat (usada 50.00%, coincidències 3)

- s'ha copiat (usada 50.00%, coincidències 3)

copied! s'ha copiat

- s'ha copiat (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'ha copiat! (usada 40.00%, coincidències 2)

copies còpies

- còpies (usada 100.00%, coincidències 8)

coproduct coproducte

- coproducte (usada 100.00%, coincidències 4)

coptic copte

- copte (usada 100.00%, coincidències 7)

copy copia

- copia (usada 95.92%, coincidències 94)

- còpia (usada 3.06%, coincidències 3)

- copy (usada 1.02%, coincidències 1)

- copiar (usada 0.00%, coincidències 0)

copy address copia l'adreça

- copia l'adreça (usada 75.00%, coincidències 6)

- copiar adreça (usada 25.00%, coincidències 2)

copy and paste copia i enganxa

- copia i enganxa (usada 66.67%, coincidències 4)

- copiar i enganxar (usada 33.33%, coincidències 2)

copy email address copia l'adreça electrònica

- copia l'adreça electrònica (usada 66.67%, coincidències 6)

- copia l'adreça de correu (usada 22.22%, coincidències 2)

- copia l'adreça del correu electrònic (usada 11.11%, coincidències 1)

copy image copia la imatge

- copia la imatge (usada 100.00%, coincidències 10)

copy image location copia la ubicació de la imatge

- copia la ubicació de la imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

copy link copia l'enllaç

- copia l'enllaç (usada 92.31%, coincidències 12)

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 7.69%, coincidències 1)

copy link address copia l'adreça de l'enllaç

- copia l'adreça de l'enllaç (usada 85.71%, coincidències 6)

- copia l'enllaç de l'adreça electrònica (usada 14.29%, coincidències 1)

copy link location copia la ubicació de l'enllaç

- copia la ubicació de l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 6)

- copia l'enllaç (usada 25.00%, coincidències 2)

copy location copia la ubicació

- copia la ubicació (usada 100.00%, coincidències 5)

copy path copia el camí

- copia el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

copy selection copia la selecció

- copia la selecció (usada 100.00%, coincidències 4)

copy text copia el text

- copia el text (usada 100.00%, coincidències 4)

copy to copia a

- copia a (usada 66.67%, coincidències 6)

- còpia a (usada 33.33%, coincidències 3)

copy to clipboard copia al porta-retalls

- copia al porta-retalls (usada 76.92%, coincidències 10)

- copia-ho al porta-retalls (usada 15.38%, coincidències 2)

- còpia al clipboard (usada 7.69%, coincidències 1)

copy url copia l'url

- copia l'url (usada 100.00%, coincidències 11)

copying còpia

- còpia (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està copiant (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està copiant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

copying files s'estan copiant els fitxers

- s'estan copiant els fitxers (usada 75.00%, coincidències 3)

- copiant arxius (usada 25.00%, coincidències 1)

copyright copyright

- copyright (usada 90.91%, coincidències 10)

- drets d'autor (usada 9.09%, coincidències 1)

core nucli

- nucli (usada 50.00%, coincidències 2)

- principals (usada 25.00%, coincidències 1)

- ànima (usada 25.00%, coincidències 1)

corner cantonada

- cantonada (usada 100.00%, coincidències 4)

corner radius radi de la cantonada

- radi de la cantonada (usada 83.33%, coincidències 5)

- radi de les cantonades (usada 16.67%, coincidències 1)

cornish còrnic

- còrnic (usada 100.00%, coincidències 5)

correlation correlació

- correlació (usada 100.00%, coincidències 5)

cos cos

- cos (usada 100.00%, coincidències 5)

cosine cosinus

- cosinus (usada 100.00%, coincidències 8)

cost cost

- cost (usada 100.00%, coincidències 11)

count compta

- compta (usada 46.15%, coincidències 18)

- recompte (usada 20.51%, coincidències 8)

- comptatge (usada 12.82%, coincidències 5)

- compte (usada 7.69%, coincidències 3)

- nombre (usada 7.69%, coincidències 3)

- comptador (usada 2.56%, coincidències 1)

- count (usada 2.56%, coincidències 1)

counter comptador

- comptador (usada 100.00%, coincidències 4)

counter-clockwise sentit antihorari

- sentit antihorari (usada 75.00%, coincidències 3)

- en sentit antihorari (usada 25.00%, coincidències 1)

country país

- país (usada 90.62%, coincidències 29)

- estat (usada 6.25%, coincidències 2)

- country (usada 3.12%, coincidències 1)

county comtat

- comtat (usada 50.00%, coincidències 2)

- comptat (usada 25.00%, coincidències 1)

- província (usada 25.00%, coincidències 1)

covariance covariància

- covariància (usada 100.00%, coincidències 5)

cover coberta

- coberta (usada 55.56%, coincidències 5)

- portada (usada 33.33%, coincidències 3)

- cobertura (usada 11.11%, coincidències 1)

- carcassa (usada 0.00%, coincidències 0)

coverage cobertura

- cobertura (usada 100.00%, coincidències 4)

cpu cpu

- cpu (usada 80.00%, coincidències 4)

- processador (usada 20.00%, coincidències 1)

create crea

- crea (usada 97.73%, coincidències 43)

- crear (usada 2.27%, coincidències 1)

create account crea el compte

- crea el compte (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

- crea compte (usada 25.00%, coincidències 1)

create an account crea un compte

- crea un compte (usada 50.00%, coincidències 2)

- creació d'un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

- creeu un compte (usada 25.00%, coincidències 1)

create collection crea una col·lecció

- crea una col·lecció (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea col·lecció (usada 25.00%, coincidències 1)

create directory crea un directori

- crea un directori (usada 100.00%, coincidències 5)

create disk image crea una imatge de disc

- crea una imatge de disc (usada 100.00%, coincidències 4)

create folder crea una carpeta

- crea una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- crea la carpeta (usada 33.33%, coincidències 2)

create link crea un enllaç

- crea un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

create new crea

- crea (usada 50.00%, coincidències 5)

- crear nou (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea'n un de nou (usada 20.00%, coincidències 2)

- crea nou (usada 10.00%, coincidències 1)

create new directory crea un directori nou

- crea un directori nou (usada 100.00%, coincidències 5)

create new folder crea una carpeta nova

- crea una carpeta nova (usada 83.33%, coincidències 5)

- creació d'una carpeta nova (usada 16.67%, coincidències 1)

create patch crea un pedaç

- crea un pedaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea pedaç (usada 25.00%, coincidències 1)

create report crea un informe

- crea un informe (usada 60.00%, coincidències 3)

- crea l'informe (usada 40.00%, coincidències 2)

create table crea una taula

- crea una taula (usada 85.71%, coincidències 6)

- crear taula (usada 14.29%, coincidències 1)

create tag crea una etiqueta

- crea una etiqueta (usada 75.00%, coincidències 3)

- crea etiqueta (usada 25.00%, coincidències 1)

created creat

- creat (usada 66.67%, coincidències 12)

- creació (usada 16.67%, coincidències 3)

- s'han creat (usada 5.56%, coincidències 1)

- data de creació (usada 5.56%, coincidències 1)

- s'ha creat (usada 5.56%, coincidències 1)

created on creat el

- creat el (usada 50.00%, coincidències 2)

- data de creació (usada 50.00%, coincidències 2)

creation date data de creació

- data de creació (usada 100.00%, coincidències 6)

creator creador

- creador (usada 100.00%, coincidències 8)

credit crèdit

- crèdit (usada 100.00%, coincidències 6)

credits crèdits

- crèdits (usada 100.00%, coincidències 10)

criteria criteris

- criteris (usada 78.57%, coincidències 11)

- criteri (usada 21.43%, coincidències 3)

critical crític

- crític (usada 100.00%, coincidències 6)

croatian croat

- croat (usada 90.00%, coincidències 9)

- croata (usada 10.00%, coincidències 1)

crop escapça

- escapça (usada 86.36%, coincidències 19)

- escapçament (usada 9.09%, coincidències 2)

- retalla (usada 4.55%, coincidències 1)

crop image escapça la imatge

- escapça la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge escapçada (usada 20.00%, coincidències 1)

cross creu

- creu (usada 87.50%, coincidències 7)

- creuament (usada 12.50%, coincidències 1)

cross-reference referència creuada

- referència creuada (usada 75.00%, coincidències 3)

- referència encreuada (usada 25.00%, coincidències 1)

crosshairs creus

- creus (usada 100.00%, coincidències 4)

css selector selector css

- selector css (usada 100.00%, coincidències 4)

ctrl ctrl

- ctrl (usada 100.00%, coincidències 10)

- tecla de control (usada 0.00%, coincidències 0)

cube cub

- cub (usada 100.00%, coincidències 8)

cumulative acumulada

- acumulada (usada 88.89%, coincidències 16)

- acumulatiu (usada 5.56%, coincidències 1)

- acumulades (usada 5.56%, coincidències 1)

cuneiform cuneïforme

- cuneïforme (usada 100.00%, coincidències 5)

currencies monedes

- monedes (usada 66.67%, coincidències 4)

- divises (usada 33.33%, coincidències 2)

currency moneda

- moneda (usada 91.67%, coincidències 11)

- divisa (usada 8.33%, coincidències 1)

currency symbol símbol de moneda

- símbol de moneda (usada 60.00%, coincidències 3)

- símbol de la moneda (usada 20.00%, coincidències 1)

- símbol de divisa (usada 20.00%, coincidències 1)

currency symbols símbols de moneda

- símbols de moneda (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols de monedes (usada 50.00%, coincidències 2)

current actual

- actual (usada 100.00%, coincidències 16)

- corrent (usada 0.00%, coincidències 0)

current date data actual

- data actual (usada 80.00%, coincidències 4)

- la data actual (usada 20.00%, coincidències 1)

current document document actual

- document actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current format format actual

- format actual (usada 100.00%, coincidències 4)

current page pàgina actual

- pàgina actual (usada 100.00%, coincidències 7)

current password contrasenya actual

- contrasenya actual (usada 100.00%, coincidències 11)

current selection selecció actual

- selecció actual (usada 100.00%, coincidències 5)

current selection only només la selecció actual

- només la selecció actual (usada 50.00%, coincidències 2)

- només en la selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

current status estat actual

- estat actual (usada 100.00%, coincidències 4)

cursor cursor

- cursor (usada 100.00%, coincidències 5)

cursor blinking parpelleig del cursor

- parpelleig del cursor (usada 100.00%, coincidències 4)

curve corba

- corba (usada 100.00%, coincidències 15)

curved corbat

- corbat (usada 60.00%, coincidències 3)

- corba (usada 20.00%, coincidències 1)

- corb (usada 20.00%, coincidències 1)

curves corbes

- corbes (usada 60.00%, coincidències 3)

- corbes de color (usada 40.00%, coincidències 2)

custom personalitzat

- personalitzat (usada 82.93%, coincidències 68)

- personalitzada (usada 12.20%, coincidències 10)

- personalitza (usada 4.88%, coincidències 4)

custom 1 personalitzat 1

- personalitzat 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 2 personalitzat 2

- personalitzat 2 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 3 personalitzat 3

- personalitzat 3 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom 4 personalitzat 4

- personalitzat 4 (usada 100.00%, coincidències 4)

custom color color personalitzat

- color personalitzat (usada 100.00%, coincidències 7)

custom colors colors personalitzats

- colors personalitzats (usada 100.00%, coincidències 5)

custom font tipus de lletra personalitzat

- tipus de lletra personalitzat (usada 100.00%, coincidències 4)

custom format format personalitzat

- format personalitzat (usada 100.00%, coincidències 5)

custom header capçalera personalitzada

- capçalera personalitzada (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza capçalera (usada 25.00%, coincidències 1)

custom palette paleta personalitzada

- paleta personalitzada (usada 100.00%, coincidències 4)

custom shortcuts dreceres personalitzades

- dreceres personalitzades (usada 75.00%, coincidències 3)

- personalitza les dreceres (usada 25.00%, coincidències 1)

custom size mida personalitzada

- mida personalitzada (usada 80.00%, coincidències 4)

- a mida (usada 20.00%, coincidències 1)

customer client

- client (usada 100.00%, coincidències 4)

customization personalització

- personalització (usada 100.00%, coincidències 4)

customize personalitza

- personalitza (usada 96.97%, coincidències 32)

- personalitzeu (usada 3.03%, coincidències 1)

customize toolbar personalitza la barra d'eines

- personalitza la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 8)

cut retalla

- retalla (usada 98.00%, coincidències 49)

- retallament (usada 2.00%, coincidències 1)

- retallar (usada 0.00%, coincidències 0)

cyan cian

- cian (usada 100.00%, coincidències 16)

cycle cicle

- cicle (usada 42.86%, coincidències 3)

- roda (usada 42.86%, coincidències 3)

- recorre (usada 14.29%, coincidències 1)

cylinder cilindre

- cilindre (usada 100.00%, coincidències 10)

cyrillic ciríl·lic

- ciríl·lic (usada 100.00%, coincidències 9)

cyrillic (iso-8859-5) ciríl·lic (iso-8859-5)

- ciríl·lic (iso-8859-5) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (koi8-r) ciríl·lic (koi8-r)

- ciríl·lic (koi8-r) (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic (windows-1251) ciríl·lic (windows-1251)

- ciríl·lic (windows-1251) (usada 100.00%, coincidències 5)

cyrillic extended-a ciríl·lic ampliat-a

- ciríl·lic ampliat-a (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic extended-b ciríl·lic ampliat-b

- ciríl·lic ampliat-b (usada 100.00%, coincidències 4)

cyrillic supplement suplement ciríl·lic

- suplement ciríl·lic (usada 50.00%, coincidències 2)

- ciríl·lic suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- ciríl·lic (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

czech txec

- txec (usada 100.00%, coincidències 12)

daily diàriament

- diàriament (usada 60.00%, coincidències 3)

- cada dia (usada 20.00%, coincidències 1)

- diari (usada 20.00%, coincidències 1)

danish danès

- danès (usada 100.00%, coincidències 12)

dark fosc

- fosc (usada 100.00%, coincidències 20)

dark blue blau fosc

- blau fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark gray gris fosc

- gris fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark green verd fosc

- verd fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

dark red vermell fosc

- vermell fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dark theme tema fosc

- tema fosc (usada 100.00%, coincidències 4)

darker més fosc

- més fosc (usada 100.00%, coincidències 5)

dash traç

- traç (usada 60.00%, coincidències 6)

- guió (usada 20.00%, coincidències 2)

- quadre d'aplicacions (usada 10.00%, coincidències 1)

- dash (usada 10.00%, coincidències 1)

dashboard tauler de control

- tauler de control (usada 44.44%, coincidències 4)

- tauler (usada 44.44%, coincidències 4)

- consola (usada 11.11%, coincidències 1)

dashed traçat

- traçat (usada 42.86%, coincidències 3)

- punts (usada 14.29%, coincidències 1)

- guionets (usada 14.29%, coincidències 1)

- guió (usada 14.29%, coincidències 1)

- discontínua (usada 14.29%, coincidències 1)

data dades

- dades (usada 100.00%, coincidències 70)

data labels etiquetes de dades

- etiquetes de dades (usada 100.00%, coincidències 7)

data source font de dades

- font de dades (usada 94.12%, coincidències 16)

- font de les dades (usada 5.88%, coincidències 1)

data sources fonts de dades

- fonts de dades (usada 91.67%, coincidències 11)

- font de dades (usada 8.33%, coincidències 1)

data table taula de dades

- taula de dades (usada 100.00%, coincidències 4)

data type tipus de dades

- tipus de dades (usada 71.43%, coincidències 5)

- tipus de dada (usada 28.57%, coincidències 2)

database base de dades

- base de dades (usada 94.87%, coincidències 37)

- bases de dades (usada 5.13%, coincidències 2)

database error error de la base de dades

- error de la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error a la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database field camp de la base de dades

- camp de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 18)

database file fitxer de base de dades

- fitxer de base de dades (usada 80.00%, coincidències 4)

- fitxer de la base de dades (usada 20.00%, coincidències 1)

database functions funcions de base de dades

- funcions de base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- funcions de bases de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

database name nom de la base de dades

- nom de la base de dades (usada 100.00%, coincidències 10)

date data

- data (usada 99.21%, coincidències 125)

- date (usada 0.79%, coincidències 1)

date time data i hora

- data i hora (usada 77.78%, coincidències 7)

- dia i hora (usada 22.22%, coincidències 2)

date and time data i hora

- data i hora (usada 100.00%, coincidències 20)

date field camp de data

- camp de data (usada 100.00%, coincidències 9)

date format format de data

- format de data (usada 85.00%, coincidències 17)

- format de la data (usada 15.00%, coincidències 3)

date modified data de modificació

- data de modificació (usada 100.00%, coincidències 6)

date of birth data de naixement

- data de naixement (usada 100.00%, coincidències 10)

date/time data/hora

- data/hora (usada 77.78%, coincidències 7)

- data i hora (usada 11.11%, coincidències 1)

- data / hora (usada 11.11%, coincidències 1)

dates dates

- dates (usada 100.00%, coincidències 5)

datetime data i hora

- data i hora (usada 75.00%, coincidències 6)

- data (usada 12.50%, coincidències 1)

- datahora (usada 12.50%, coincidències 1)

day dia

- dia (usada 96.43%, coincidències 27)

- dies (usada 3.57%, coincidències 1)

day(s) dies

- dies (usada 50.00%, coincidències 2)

- dia/es (usada 25.00%, coincidències 1)

- dia(es) (usada 25.00%, coincidències 1)

days dies

- dies (usada 100.00%, coincidències 27)

deactivate desactiva

- desactiva (usada 75.00%, coincidències 6)

- deactivate (usada 12.50%, coincidències 1)

- desactivar (usada 12.50%, coincidències 1)

debug depuració

- depuració (usada 56.52%, coincidències 13)

- depura (usada 34.78%, coincidències 8)

- depurar (usada 8.70%, coincidències 2)

debugger depurador

- depurador (usada 100.00%, coincidències 8)

dec des.

- des. (usada 60.00%, coincidències 3)

- de des. (usada 20.00%, coincidències 1)

- des (usada 20.00%, coincidències 1)

december desembre

- desembre (usada 83.33%, coincidències 10)

- de desembre (usada 16.67%, coincidències 2)

decimal decimal

- decimal (usada 100.00%, coincidències 13)

decimal places nombre de decimals

- nombre de decimals (usada 83.33%, coincidències 15)

- llocs decimals (usada 11.11%, coincidències 2)

- xifres decimals (usada 5.56%, coincidències 1)

decimal separator separador decimal

- separador decimal (usada 100.00%, coincidències 4)

decline declina

- declina (usada 80.00%, coincidències 8)

- refusa (usada 10.00%, coincidències 1)

- rebutja (usada 10.00%, coincidències 1)

declined declinada

- declinada (usada 60.00%, coincidències 3)

- declinat (usada 20.00%, coincidències 1)

- rebutjat (usada 20.00%, coincidències 1)

decoder descodificador

- descodificador (usada 100.00%, coincidències 4)

decrease redueix

- redueix (usada 100.00%, coincidències 8)

decrease font size redueix la mida de la lletra

- redueix la mida de la lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

- disminueix la mida de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- disminueix la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- redueix la mida de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

decrease indent redueix el sagnat

- redueix el sagnat (usada 80.00%, coincidències 12)

- disminueix el sagnat (usada 20.00%, coincidències 3)

decrease volume abaixa el volum

- abaixa el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

- redueix el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

- disminueix el volum (usada 25.00%, coincidències 1)

default per defecte

- per defecte (usada 87.33%, coincidències 131)

- predeterminat (usada 8.67%, coincidències 13)

- predeterminada (usada 2.00%, coincidències 3)

- valor per defecte (usada 0.67%, coincidències 1)

- estàndard (usada 0.67%, coincidències 1)

- defecte (usada 0.67%, coincidències 1)

default colors colors per defecte

- colors per defecte (usada 100.00%, coincidències 5)

default false per defecte false

- per defecte false (usada 75.00%, coincidències 3)

- per defecte fals (usada 25.00%, coincidències 1)

default image imatge predeterminada

- imatge predeterminada (usada 100.00%, coincidències 4)

default language idioma per defecte

- idioma per defecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- llengua per defecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- idioma predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

default settings paràmetres per defecte

- paràmetres per defecte (usada 91.67%, coincidències 11)

- paràmetres predeterminats (usada 8.33%, coincidències 1)

default value valor per defecte

- valor per defecte (usada 78.95%, coincidències 15)

- valor predeterminat (usada 21.05%, coincidències 4)

defaults valors per defecte

- valors per defecte (usada 53.85%, coincidències 7)

- opcions per defecte (usada 15.38%, coincidències 2)

- per defecte (usada 15.38%, coincidències 2)

- predeterminats (usada 7.69%, coincidències 1)

- valors predeterminats (usada 7.69%, coincidències 1)

define defineix

- defineix (usada 83.33%, coincidències 5)

- definir (usada 16.67%, coincidències 1)

definition definició

- definició (usada 100.00%, coincidències 17)

degrees graus

- graus (usada 100.00%, coincidències 19)

deinterlace desentrellaça

- desentrellaça (usada 100.00%, coincidències 6)

del supr

- supr (usada 100.00%, coincidències 5)

- tecla de supressió (usada 0.00%, coincidències 0)

delay retard

- retard (usada 100.00%, coincidències 24)

delegated delegada

- delegada (usada 75.00%, coincidències 3)

- delegat (usada 25.00%, coincidències 1)

delete suprimeix

- suprimeix (usada 93.45%, coincidències 214)

- elimina (usada 3.49%, coincidències 8)

- esborra (usada 1.31%, coincidències 3)

- supr (usada 0.87%, coincidències 2)

- supressió (usada 0.44%, coincidències 1)

- suprimir (usada 0.44%, coincidències 1)

delete account suprimeix el compte

- suprimeix el compte (usada 75.00%, coincidències 6)

- esborreu el compte (usada 12.50%, coincidències 1)

- esborra el compte (usada 12.50%, coincidències 1)

delete address book suprimeix la llibreta d'adreces

- suprimeix la llibreta d'adreces (usada 100.00%, coincidències 4)

delete all suprimeix-ho tot

- suprimeix-ho tot (usada 85.71%, coincidències 12)

- elimina-ho tot (usada 7.14%, coincidències 1)

- suprimeix-les totes (usada 7.14%, coincidències 1)

delete all images suprimeix totes les imatges

- suprimeix totes les imatges (usada 100.00%, coincidències 4)

delete all occurrences suprimeix totes les coincidències

- suprimeix totes les coincidències (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix totes les ocurrències (usada 50.00%, coincidències 2)

delete cells suprimeix les cel·les

- suprimeix les cel·les (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix cel·les (usada 37.50%, coincidències 3)

delete column suprimeix la columna

- suprimeix la columna (usada 91.67%, coincidències 11)

- elimina la columna (usada 8.33%, coincidències 1)

delete columns suprimeix columnes

- suprimeix columnes (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimir columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix les columnes (usada 25.00%, coincidències 1)

delete contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 66.67%, coincidències 4)

- suprimeix aquest contacte (usada 33.33%, coincidències 2)

delete files suprimeix els fitxers

- suprimeix els fitxers (usada 88.89%, coincidències 8)

- suprimeix fitxers (usada 11.11%, coincidències 1)

delete folder suprimeix la carpeta

- suprimeix la carpeta (usada 100.00%, coincidències 8)

delete image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

delete layer suprimeix la capa

- suprimeix la capa (usada 100.00%, coincidències 11)

delete message suprimeix el missatge

- suprimeix el missatge (usada 100.00%, coincidències 5)

delete node suprimeix el node

- suprimeix el node (usada 100.00%, coincidències 4)

delete page suprimeix la pàgina

- suprimeix la pàgina (usada 87.50%, coincidències 7)

- suprimeix una pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

delete permanently suprimeix definitivament

- suprimeix definitivament (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix permanentment (usada 25.00%, coincidències 2)

- esborra permanentment (usada 12.50%, coincidències 1)

delete profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 100.00%, coincidències 5)

delete record suprimeix el registre

- suprimeix el registre (usada 100.00%, coincidències 7)

delete row suprimeix la fila

- suprimeix la fila (usada 84.62%, coincidències 11)

- suprimeix una fila (usada 7.69%, coincidències 1)

- elimina la fila (usada 7.69%, coincidències 1)

delete rows suprimeix files

- suprimeix files (usada 42.86%, coincidències 3)

- suprimeix les files (usada 28.57%, coincidències 2)

- suprimir files (usada 14.29%, coincidències 1)

- suprimir les files (usada 14.29%, coincidències 1)

delete segment suprimeix el segment

- suprimeix el segment (usada 100.00%, coincidències 6)

delete selected suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 50.00%, coincidències 2)

- esborreu seleccionat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suprimeix els seleccionats (usada 25.00%, coincidències 1)

delete selection suprimeix la selecció

- suprimeix la selecció (usada 80.00%, coincidències 4)

- elimina la selecció (usada 20.00%, coincidències 1)

delete table suprimeix la taula

- suprimeix la taula (usada 100.00%, coincidències 8)

delete task suprimeix la tasca

- suprimeix la tasca (usada 100.00%, coincidències 5)

delete template suprimeix la plantilla

- suprimeix la plantilla (usada 75.00%, coincidències 3)

- suprimir plantilla (usada 25.00%, coincidències 1)

delete user suprimeix l'usuari

- suprimeix l'usuari (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina l'usuari (usada 25.00%, coincidències 1)

deleted suprimit

- suprimit (usada 76.92%, coincidències 10)

- eliminat (usada 7.69%, coincidències 1)

- esborrat (usada 7.69%, coincidències 1)

- s'ha suprimit (usada 7.69%, coincidències 1)

deleting s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 100.00%, coincidències 4)

delimiter delimitador

- delimitador (usada 100.00%, coincidències 4)

delta delta

- delta (usada 100.00%, coincidències 8)

denominator denominador

- denominador (usada 100.00%, coincidències 7)

density densitat

- densitat (usada 100.00%, coincidències 5)

deny denega

- denega (usada 85.71%, coincidències 6)

- rebutja (usada 14.29%, coincidències 1)

department departament

- departament (usada 100.00%, coincidències 19)

dependency dependència

- dependència (usada 100.00%, coincidències 4)

depth profunditat

- profunditat (usada 100.00%, coincidències 11)

desaturate dessatura

- dessatura (usada 62.50%, coincidències 5)

- dessaturació (usada 37.50%, coincidències 3)

descending descendent

- descendent (usada 91.89%, coincidències 34)

- ordre descendent (usada 5.41%, coincidències 2)

- en ordre descendent (usada 2.70%, coincidències 1)

description descripció

- descripció (usada 100.00%, coincidències 199)

descriptive statistics estadístiques descriptives

- estadístiques descriptives (usada 100.00%, coincidències 6)

deselect all desselecciona-ho tot

- desselecciona-ho tot (usada 66.67%, coincidències 6)

- no seleccionis res (usada 11.11%, coincidències 1)

- anul·la la selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

- desmarca-ho tot (usada 11.11%, coincidències 1)

deseret deseret

- deseret (usada 100.00%, coincidències 5)

design disseny

- disseny (usada 83.33%, coincidències 5)

- dissenya (usada 16.67%, coincidències 1)

- dibuix (usada 0.00%, coincidències 0)

desktop escriptori

- escriptori (usada 95.24%, coincidències 20)

- desktop (usada 4.76%, coincidències 1)

desktop integration integració amb l'escriptori

- integració amb l'escriptori (usada 80.00%, coincidències 4)

- integració d'escriptori (usada 20.00%, coincidències 1)

dest destí

- destí (usada 75.00%, coincidències 3)

- destinació (usada 25.00%, coincidències 1)

destination destinació

- destinació (usada 86.67%, coincidències 13)

- destí (usada 13.33%, coincidències 2)

destination folder carpeta de destinació

- carpeta de destinació (usada 75.00%, coincidències 3)

- carpeta de destí (usada 25.00%, coincidències 1)

detach separa

- separa (usada 50.00%, coincidències 3)

- desacobla (usada 16.67%, coincidències 1)

- desenganxa (usada 16.67%, coincidències 1)

- elimina l'associació (usada 16.67%, coincidències 1)

detach tab desacobla la pestanya

- desacobla la pestanya (usada 50.00%, coincidències 2)

- desenganxa la pestanya (usada 25.00%, coincidències 1)

- separa la pestanya (usada 25.00%, coincidències 1)

detail detall

- detall (usada 100.00%, coincidències 5)

details detalls

- detalls (usada 100.00%, coincidències 71)

devanagari devanagari

- devanagari (usada 100.00%, coincidències 6)

devanagari extended devanagari ampliat

- devanagari ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

developer desenvolupador

- desenvolupador (usada 75.00%, coincidències 3)

- revelador (usada 25.00%, coincidències 1)

- desenvolupador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

development tools eines de desenvolupament

- eines de desenvolupament (usada 100.00%, coincidències 4)

device dispositiu

- dispositiu (usada 100.00%, coincidències 20)

device name nom del dispositiu

- nom del dispositiu (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de dispositiu (usada 12.50%, coincidències 1)

device type tipus de dispositiu

- tipus de dispositiu (usada 100.00%, coincidències 9)

devices dispositius

- dispositius (usada 100.00%, coincidències 9)

dial marcador

- marcador (usada 50.00%, coincidències 2)

- disc selector (usada 25.00%, coincidències 1)

- mar (usada 25.00%, coincidències 1)

- marcar (usada 0.00%, coincidències 0)

dialog diàleg

- diàleg (usada 94.74%, coincidències 18)

- quadre de diàleg (usada 5.26%, coincidències 1)

dialogs diàlegs

- diàlegs (usada 100.00%, coincidències 5)

diamond diamant

- diamant (usada 100.00%, coincidències 12)

dice daus

- daus (usada 50.00%, coincidències 2)

- trossos (usada 25.00%, coincidències 1)

- dau (usada 25.00%, coincidències 1)

dictionaries diccionaris

- diccionaris (usada 100.00%, coincidències 8)

dictionary diccionari

- diccionari (usada 100.00%, coincidències 9)

did you know? ho sabíeu?

- ho sabíeu? (usada 75.00%, coincidències 3)

- sabeu què? (usada 25.00%, coincidències 1)

diff diferència

- diferència (usada 75.00%, coincidències 3)

- diferències (usada 25.00%, coincidències 1)

difference diferència

- diferència (usada 77.78%, coincidències 7)

- resta (usada 22.22%, coincidències 2)

different diferent

- diferent (usada 100.00%, coincidències 4)

diffuse difusió

- difusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- difon (usada 25.00%, coincidències 1)

- difusa (usada 25.00%, coincidències 1)

digital signature signatura digital

- signatura digital (usada 100.00%, coincidències 7)

digits dígits

- dígits (usada 100.00%, coincidències 9)

dilate dilata

- dilata (usada 100.00%, coincidències 4)

dimensions dimensions

- dimensions (usada 69.23%, coincidències 9)

- mides (usada 30.77%, coincidències 4)

dingbats dingbats

- dingbats (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters decoratius (usada 25.00%, coincidències 1)

dir dir

- dir (usada 83.33%, coincidències 5)

- directori (usada 16.67%, coincidències 1)

direct directe

- directe (usada 75.00%, coincidències 3)

- dirigeix (usada 25.00%, coincidències 1)

direction direcció

- direcció (usada 100.00%, coincidències 30)

directions direccions

- direccions (usada 50.00%, coincidències 2)

- indicacions (usada 25.00%, coincidències 1)

- instruccions (usada 25.00%, coincidències 1)

director director

- director (usada 75.00%, coincidències 3)

- directora (usada 25.00%, coincidències 1)

directories directoris

- directoris (usada 100.00%, coincidències 5)

directory directori

- directori (usada 100.00%, coincidències 23)

- carpeta (usada 0.00%, coincidències 0)

directory name nom del directori

- nom del directori (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom de directori (usada 25.00%, coincidències 1)

disable inhabilita

- inhabilita (usada 66.67%, coincidències 14)

- desactiva (usada 33.33%, coincidències 7)

disable all desactiva'ls tots

- desactiva'ls tots (usada 40.00%, coincidències 2)

- inhabilita-ho tot (usada 40.00%, coincidències 2)

- inhabilita'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

disable extension inhabilita l'extensió

- inhabilita l'extensió (usada 83.33%, coincidències 5)

- desactiva l'extensió (usada 16.67%, coincidències 1)

disabled inhabilitat

- inhabilitat (usada 45.90%, coincidències 28)

- desactivat (usada 36.07%, coincidències 22)

- desactivats (usada 8.20%, coincidències 5)

- desactivada (usada 4.92%, coincidències 3)

- inhabilitada (usada 3.28%, coincidències 2)

- desactivades (usada 1.64%, coincidències 1)

disabling s'està inhabilitant

- s'està inhabilitant (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està inhabilitant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està desactivant (usada 25.00%, coincidències 1)

disc disc

- disc (usada 83.33%, coincidències 10)

- desc (usada 16.67%, coincidències 2)

disc number número de disc

- número de disc (usada 60.00%, coincidències 3)

- número del disc (usada 40.00%, coincidències 2)

discard descarta

- descarta (usada 84.21%, coincidències 16)

- descartar (usada 5.26%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

- sí descarta-ho (usada 5.26%, coincidències 1)

discard changes descarta els canvis

- descarta els canvis (usada 90.91%, coincidències 10)

- no desis els canvis (usada 9.09%, coincidències 1)

disconnect desconnecta

- desconnecta (usada 94.44%, coincidències 17)

- desconnectat (usada 5.56%, coincidències 1)

- desconnectar (usada 0.00%, coincidències 0)

disconnected desconnectat

- desconnectat (usada 100.00%, coincidències 10)

disconnecting s'està desconnectant

- s'està desconnectant (usada 100.00%, coincidències 6)

discount descompte

- descompte (usada 100.00%, coincidències 10)

discussion debat

- debat (usada 33.33%, coincidències 2)

- discussió (usada 33.33%, coincidències 2)

- debats (usada 33.33%, coincidències 2)

disk disc

- disc (usada 100.00%, coincidències 5)

disk space espai de disc

- espai de disc (usada 80.00%, coincidències 4)

- espai en disc (usada 20.00%, coincidències 1)

disks discs

- discs (usada 100.00%, coincidències 5)

dismiss descarta

- descarta (usada 71.43%, coincidències 10)

- ignora (usada 7.14%, coincidències 1)

- tanca (usada 7.14%, coincidències 1)

- rebutja (usada 7.14%, coincidències 1)

- descarta-ho (usada 7.14%, coincidències 1)

dismiss this notice elimina aquest avís

- elimina aquest avís (usada 50.00%, coincidències 2)

- descarta aquest avís (usada 50.00%, coincidències 2)

display pantalla

- pantalla (usada 34.21%, coincidències 13)

- mostra (usada 31.58%, coincidències 12)

- visualització (usada 26.32%, coincidències 10)

- visualitza (usada 5.26%, coincidències 2)

- nom a mostrar (usada 2.63%, coincidències 1)

- visualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

display grid mostra la graella

- mostra la graella (usada 50.00%, coincidències 4)

- visualitza la graella (usada 50.00%, coincidències 4)

display line numbers mostra els números de línia

- mostra els números de línia (usada 100.00%, coincidències 4)

display name nom a mostrar

- nom a mostrar (usada 70.00%, coincidències 14)

- nom de visualització (usada 10.00%, coincidències 2)

- nom visible (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom que es mostrarà (usada 5.00%, coincidències 1)

- nom visualitzat (usada 5.00%, coincidències 1)

- mostra el nom (usada 5.00%, coincidències 1)

display options opcions de visualització

- opcions de visualització (usada 57.14%, coincidències 4)

- mostra les opcions (usada 28.57%, coincidències 2)

- opcions de disposició (usada 14.29%, coincidències 1)

display settings paràmetres de la pantalla

- paràmetres de la pantalla (usada 40.00%, coincidències 2)

- paràmetres de visualització (usada 40.00%, coincidències 2)

- mostra la configuració (usada 20.00%, coincidències 1)

dissolve dissol

- dissol (usada 80.00%, coincidències 4)

- dissolució (usada 20.00%, coincidències 1)

distance distància

- distància (usada 100.00%, coincidències 18)

distort distorsiona

- distorsiona (usada 83.33%, coincidències 5)

- distorsionat (usada 16.67%, coincidències 1)

distribute distribueix

- distribueix (usada 100.00%, coincidències 5)

distributed distribuït

- distribuït (usada 100.00%, coincidències 7)

distribution distribució

- distribució (usada 100.00%, coincidències 11)

dither trama

- trama (usada 75.00%, coincidències 3)

- dissemina (usada 25.00%, coincidències 1)

divide divideix

- divideix (usada 85.71%, coincidències 6)

- divisió (usada 14.29%, coincidències 1)

divides divideix

- divideix (usada 100.00%, coincidències 5)

division divisió

- divisió (usada 100.00%, coincidències 12)

djibouti djibouti

- djibouti (usada 75.00%, coincidències 3)

- gibuti (usada 25.00%, coincidències 1)

dl envelope sobre dl

- sobre dl (usada 100.00%, coincidències 4)

dns dns

- dns (usada 100.00%, coincidències 4)

- servidor de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

- sistema de noms de domini (usada 0.00%, coincidències 0)

do not disturb no molesteu

- no molesteu (usada 100.00%, coincidències 4)

do nothing no facis res

- no facis res (usada 80.00%, coincidències 4)

- no fer res (usada 20.00%, coincidències 1)

dock acobla

- acobla (usada 60.00%, coincidències 3)

- acoblador (usada 40.00%, coincidències 2)

- acoblar (usada 0.00%, coincidències 0)

docking acoblament

- acoblament (usada 100.00%, coincidències 4)

document document

- document (usada 97.22%, coincidències 35)

- el document (usada 2.78%, coincidències 1)

document history historial del document

- historial del document (usada 60.00%, coincidències 3)

- historial de documents (usada 40.00%, coincidències 2)

document outline esquema del document

- esquema del document (usada 83.33%, coincidències 5)

- contorn del document (usada 16.67%, coincidències 1)

document properties propietats del document

- propietats del document (usada 100.00%, coincidències 8)

document statistics estadístiques del document

- estadístiques del document (usada 100.00%, coincidències 6)

document view visualització del document

- visualització del document (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista de document (usada 25.00%, coincidències 1)

documentation documentació

- documentació (usada 83.33%, coincidències 10)

- documentació (en anglès) (usada 16.67%, coincidències 2)

documents documents

- documents (usada 100.00%, coincidències 20)

does not contain no conté

- no conté (usada 100.00%, coincidències 8)

does not divide no divideix

- no divideix (usada 100.00%, coincidències 4)

dog gos

- gos (usada 100.00%, coincidències 4)

domain domini

- domini (usada 100.00%, coincidències 16)

domain address adreça del domini

- adreça del domini (usada 100.00%, coincidències 4)

donate feu un donatiu

- feu un donatiu (usada 37.50%, coincidències 3)

- feu una donació (usada 25.00%, coincidències 2)

- donatius (usada 12.50%, coincidències 1)

- donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

- fer un donatiu (usada 12.50%, coincidències 1)

done fet

- fet (usada 100.00%, coincidències 35)

done. fet.

- fet. (usada 100.00%, coincidències 7)

don’t save no desis

- no desis (usada 50.00%, coincidències 4)

- no ho desis (usada 37.50%, coincidències 3)

- tanca sense desar (usada 12.50%, coincidències 1)

dot punt

- punt (usada 100.00%, coincidències 8)

dots punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 5)

dotted puntejat

- puntejat (usada 60.00%, coincidències 3)

- línia de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

- de punts (usada 20.00%, coincidències 1)

double doble

- doble (usada 96.77%, coincidències 30)

- double (usada 3.23%, coincidències 1)

double click doble clic

- doble clic (usada 100.00%, coincidències 6)

double integral integral doble

- integral doble (usada 100.00%, coincidències 4)

double underline subratllat doble

- subratllat doble (usada 100.00%, coincidències 5)

down avall

- avall (usada 96.55%, coincidències 28)

- abaixa (usada 3.45%, coincidències 1)

down arrow fletxa avall

- fletxa avall (usada 63.64%, coincidències 7)

- fletxa cap avall (usada 27.27%, coincidències 3)

- avall (usada 9.09%, coincidències 1)

downgrade reverteix

- reverteix (usada 20.00%, coincidències 1)

- desactualització (usada 20.00%, coincidències 1)

- desactualitza (usada 20.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 20.00%, coincidències 1)

- treu la subscripció (usada 20.00%, coincidències 1)

download baixa

- baixa (usada 62.96%, coincidències 17)

- baixada (usada 18.52%, coincidències 5)

- descarrega (usada 3.70%, coincidències 1)

- descarregar (usada 3.70%, coincidències 1)

- baixa'l (usada 3.70%, coincidències 1)

- baixades (usada 3.70%, coincidències 1)

- descàrrega (usada 3.70%, coincidències 1)

- baixar (usada 0.00%, coincidències 0)

download now baixa-ho ara

- baixa-ho ara (usada 42.86%, coincidències 3)

- baixar ara (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixa'l ara (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixa'ls ara (usada 14.29%, coincidències 1)

- baixa-la ara (usada 14.29%, coincidències 1)

downloaded baixat

- baixat (usada 33.33%, coincidències 2)

- descarregat (usada 33.33%, coincidències 2)

- s'ha baixat (usada 33.33%, coincidències 2)

downloading s'està baixant

- s'està baixant (usada 50.00%, coincidències 7)

- baixada (usada 21.43%, coincidències 3)

- s'està descarregant (usada 14.29%, coincidències 2)

- descarregant (usada 14.29%, coincidències 2)

downloads baixades

- baixades (usada 100.00%, coincidències 27)

dpi ppp

- ppp (usada 100.00%, coincidències 6)

draft esborrany

- esborrany (usada 100.00%, coincidències 12)

drag and drop arrossega i deixa anar

- arrossega i deixa anar (usada 83.33%, coincidències 5)

- arrossegar i deixar anar (usada 16.67%, coincidències 1)

draw dibuix

- dibuix (usada 69.23%, coincidències 18)

- dibuixa (usada 30.77%, coincidències 8)

drawable dibuixable

- dibuixable (usada 100.00%, coincidències 4)

drawing dibuix

- dibuix (usada 96.00%, coincidències 24)

- dibuixat (usada 4.00%, coincidències 1)

drive unitat

- unitat (usada 100.00%, coincidències 5)

driver controlador

- controlador (usada 100.00%, coincidències 5)

drop shadow ombra caiguda

- ombra caiguda (usada 50.00%, coincidències 4)

- ombra (usada 25.00%, coincidències 2)

- ombra paral·lela (usada 12.50%, coincidències 1)

- descarta l'ombra (usada 12.50%, coincidències 1)

dropdown desplegable

- desplegable (usada 100.00%, coincidències 4)

dublin dublín

- dublín (usada 50.00%, coincidències 2)

- dublin (usada 50.00%, coincidències 2)

due venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 7)

due date data de venciment

- data de venciment (usada 100.00%, coincidències 8)

dummy fictici

- fictici (usada 75.00%, coincidències 3)

- simulat (usada 25.00%, coincidències 1)

duplicate duplica

- duplica (usada 95.83%, coincidències 23)

- duplicat (usada 4.17%, coincidències 1)

duplicate layer duplica la capa

- duplica la capa (usada 100.00%, coincidències 4)

duployan duployan

- duployan (usada 75.00%, coincidències 3)

- taquigrafia de duployé (usada 25.00%, coincidències 1)

durango durango

- durango (usada 100.00%, coincidències 4)

duration durada

- durada (usada 87.50%, coincidències 21)

- duració (usada 12.50%, coincidències 3)

dust polsim

- polsim (usada 60.00%, coincidències 3)

- pols (usada 40.00%, coincidències 2)

dutch holandès

- holandès (usada 50.00%, coincidències 5)

- neerlandès (usada 50.00%, coincidències 5)

dvd dvd

- dvd (usada 100.00%, coincidències 5)

dzongkha dzongkha

- dzongkha (usada 80.00%, coincidències 4)

- dzongka (usada 20.00%, coincidències 1)

e-mail correu electrònic

- correu electrònic (usada 75.00%, coincidències 9)

- adreça electrònica (usada 16.67%, coincidències 2)

- correu-e (usada 8.33%, coincidències 1)

e-mail address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 85.71%, coincidències 6)

- adreça de correu (usada 14.29%, coincidències 1)

earth terra

- terra (usada 100.00%, coincidències 4)

east est

- est (usada 100.00%, coincidències 4)

easy fàcil

- fàcil (usada 100.00%, coincidències 7)

edge vora

- vora (usada 75.00%, coincidències 6)

- edge (usada 12.50%, coincidències 1)

- contorn (usada 12.50%, coincidències 1)

edit edita

- edita (usada 99.48%, coincidències 191)

- editar (usada 0.52%, coincidències 1)

edit bookmark edita l'adreça d'interès

- edita l'adreça d'interès (usada 80.00%, coincidències 4)

- edita els punts d'interès (usada 20.00%, coincidències 1)

edit comment edita el comentari

- edita el comentari (usada 100.00%, coincidències 20)

edit fields edita els camps

- edita els camps (usada 100.00%, coincidències 8)

edit hyperlink edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 60.00%, coincidències 3)

- edita l'hiperenllaç (usada 40.00%, coincidències 2)

edit image edita la imatge

- edita la imatge (usada 80.00%, coincidències 4)

- edita imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

edit link edita l'enllaç

- edita l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 6)

edit mask edita la màscara

- edita la màscara (usada 100.00%, coincidències 4)

edit menu menú edita

- menú edita (usada 80.00%, coincidències 8)

- edita el menú (usada 20.00%, coincidències 2)

edit mode mode d'edició

- mode d'edició (usada 83.33%, coincidències 5)

- mode edició (usada 16.67%, coincidències 1)

edit page edita la pàgina

- edita la pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- edita pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

edit profile edita el perfil

- edita el perfil (usada 83.33%, coincidències 5)

- modifica el perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

edit settings edita els paràmetres

- edita els paràmetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- edita la configuració (usada 16.67%, coincidències 1)

edit style edita l'estil

- edita l'estil (usada 100.00%, coincidències 9)

edit tag edita l'etiqueta

- edita l'etiqueta (usada 100.00%, coincidències 4)

edit template edita la plantilla

- edita la plantilla (usada 90.00%, coincidències 9)

- edició de la plantilla (usada 10.00%, coincidències 1)

edit text edita el text

- edita el text (usada 100.00%, coincidències 4)

editable editable

- editable (usada 100.00%, coincidències 6)

editing edició

- edició (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'està editant (usada 20.00%, coincidències 1)

editor editor

- editor (usada 92.86%, coincidències 13)

- editor/a (usada 7.14%, coincidències 1)

editor font tipus de lletra de l'editor

- tipus de lletra de l'editor (usada 100.00%, coincidències 4)

education educació

- educació (usada 83.33%, coincidències 5)

- ensenyament (usada 16.67%, coincidències 1)

effect efecte

- efecte (usada 91.67%, coincidències 33)

- efectiu (usada 8.33%, coincidències 3)

effects efectes

- efectes (usada 100.00%, coincidències 16)

egyptian hieroglyphs jeroglífics egipcis

- jeroglífics egipcis (usada 100.00%, coincidències 4)

eject expulsa

- expulsa (usada 83.33%, coincidències 5)

- extreu (usada 16.67%, coincidències 1)

elapsed time temps transcorregut

- temps transcorregut (usada 100.00%, coincidències 4)

elbasan elbasan

- elbasan (usada 100.00%, coincidències 5)

element element

- element (usada 100.00%, coincidències 9)

elements elements

- elements (usada 100.00%, coincidències 5)

elevation elevació

- elevació (usada 100.00%, coincidències 5)

ellipse el·lipse

- el·lipse (usada 100.00%, coincidències 24)

email adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 48.28%, coincidències 28)

- correu electrònic (usada 43.10%, coincidències 25)

- email (usada 3.45%, coincidències 2)

- envia per correu (usada 1.72%, coincidències 1)

- envia per correu electrònic (usada 1.72%, coincidències 1)

- adreça de correu electrònic (usada 1.72%, coincidències 1)

email address adreça electrònica

- adreça electrònica (usada 68.42%, coincidències 26)

- adreça de correu electrònic (usada 18.42%, coincidències 7)

- correu electrònic (usada 10.53%, coincidències 4)

- adreça de correu (usada 2.63%, coincidències 1)

email addresses adreces electròniques

- adreces electròniques (usada 50.00%, coincidències 4)

- adreces de correu electrònic (usada 37.50%, coincidències 3)

- adreces de correu (usada 12.50%, coincidències 1)

email link envia l'enllaç per correu

- envia l'enllaç per correu (usada 85.71%, coincidències 6)

- enllaç a correu electrònic (usada 14.29%, coincidències 1)

embed incrusta

- incrusta (usada 100.00%, coincidències 8)

- incrustar (usada 0.00%, coincidències 0)

embedded incrustat

- incrustat (usada 75.00%, coincidències 3)

- encastat (usada 25.00%, coincidències 1)

embeds incrustats

- incrustats (usada 75.00%, coincidències 3)

- incrusta (usada 25.00%, coincidències 1)

emboss relleu

- relleu (usada 55.56%, coincidències 5)

- repujat (usada 11.11%, coincidències 1)

- esculpeix (usada 11.11%, coincidències 1)

- ressalta (usada 11.11%, coincidències 1)

- estampat en relleu (usada 11.11%, coincidències 1)

emoticons emoticones

- emoticones (usada 100.00%, coincidències 6)

emphasis èmfasi

- èmfasi (usada 100.00%, coincidències 7)

empty buit

- buit (usada 60.00%, coincidències 12)

- buida (usada 30.00%, coincidències 6)

- empty (usada 10.00%, coincidències 2)

empty project buida el projecte

- buida el projecte (usada 50.00%, coincidències 2)

- projecte buit (usada 50.00%, coincidències 2)

empty set conjunt buit

- conjunt buit (usada 100.00%, coincidències 5)

empty trash buida la paperera

- buida la paperera (usada 91.67%, coincidències 11)

- buidar la paperera (usada 8.33%, coincidències 1)

en dash guió mitjà

- guió mitjà (usada 75.00%, coincidències 3)

- guió (usada 25.00%, coincidències 1)

enable habilita

- habilita (usada 75.68%, coincidències 28)

- activa (usada 21.62%, coincidències 8)

- activar habilitar (usada 2.70%, coincidències 1)

enable all activa'ls tots

- activa'ls tots (usada 50.00%, coincidències 2)

- habilita'ls tots (usada 25.00%, coincidències 1)

- habilita-ho tot (usada 25.00%, coincidències 1)

enabled habilitat

- habilitat (usada 42.55%, coincidències 20)

- activat (usada 36.17%, coincidències 17)

- activada (usada 8.51%, coincidències 4)

- habilitada (usada 6.38%, coincidències 3)

- activats (usada 4.26%, coincidències 2)

- activades (usada 2.13%, coincidències 1)

enabling s'està habilitant

- s'està habilitant (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està habilitant el paquet (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'està activant (usada 25.00%, coincidències 1)

enclosed alphanumerics alfanumèrics delimitats

- alfanumèrics delimitats (usada 50.00%, coincidències 2)

- alfanumèrics inclosos (usada 50.00%, coincidències 2)

encoder codificador

- codificador (usada 80.00%, coincidències 4)

- encoder (usada 20.00%, coincidències 1)

- codificador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

encoding codificació

- codificació (usada 82.35%, coincidències 14)

- s'està codificant (usada 5.88%, coincidències 1)

- codificacions (usada 5.88%, coincidències 1)

- codificant (usada 5.88%, coincidències 1)

encrypt xifra

- xifra (usada 75.00%, coincidències 6)

- xifratge (usada 12.50%, coincidències 1)

- xifrar (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptar (usada 0.00%, coincidències 0)

encrypted xifrat

- xifrat (usada 87.50%, coincidències 7)

- encriptat (usada 12.50%, coincidències 1)

- encriptat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

encryption xifratge

- xifratge (usada 81.82%, coincidències 9)

- encriptació (usada 9.09%, coincidències 1)

- encriptatge (usada 9.09%, coincidències 1)

end fi

- fi (usada 50.98%, coincidències 26)

- final (usada 43.14%, coincidències 22)

- la fi (usada 1.96%, coincidències 1)

- finalitza (usada 1.96%, coincidències 1)

- final|fi (usada 1.96%, coincidències 1)

- tecla de final (usada 0.00%, coincidències 0)

end date data final

- data final (usada 73.33%, coincidències 11)

- data d'acabament (usada 13.33%, coincidències 2)

- data de fi (usada 6.67%, coincidències 1)

- data de finalització (usada 6.67%, coincidències 1)

end time hora d'acabament

- hora d'acabament (usada 50.00%, coincidències 3)

- hora final (usada 33.33%, coincidències 2)

- hora de finalització (usada 16.67%, coincidències 1)

end value valor final

- valor final (usada 100.00%, coincidències 6)

endnote nota final

- nota final (usada 78.57%, coincidències 11)

- nota al final (usada 21.43%, coincidències 3)

endnotes notes al final

- notes al final (usada 50.00%, coincidències 3)

- notes finals (usada 33.33%, coincidències 2)

- notes final (usada 16.67%, coincidències 1)

ends with acaba en

- acaba en (usada 44.44%, coincidències 4)

- acaba amb (usada 33.33%, coincidències 3)

- acaba per (usada 22.22%, coincidències 2)

engine motor

- motor (usada 100.00%, coincidències 5)

engineering notation notació d'enginyeria

- notació d'enginyeria (usada 100.00%, coincidències 4)

english (south africa) anglès (sud-àfrica)

- anglès (sud-àfrica) (usada 100.00%, coincidències 4)

engrave gravar

- gravar (usada 25.00%, coincidències 1)

- fes un gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

- grava (usada 25.00%, coincidències 1)

- gravat (usada 25.00%, coincidències 1)

enhance millora

- millora (usada 100.00%, coincidències 6)

enter retorn

- retorn (usada 71.43%, coincidències 15)

- intro (usada 9.52%, coincidències 2)

- introdueix (usada 9.52%, coincidències 2)

- entra (usada 4.76%, coincidències 1)

- enter (usada 4.76%, coincidències 1)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

enter a value introduïu un valor

- introduïu un valor (usada 75.00%, coincidències 3)

- inseriu un valor (usada 25.00%, coincidències 1)

enter new password introduïu una contrasenya nova

- introduïu una contrasenya nova (usada 60.00%, coincidències 3)

- introduïu la contrasenya nova (usada 20.00%, coincidències 1)

- introdueix una altra contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

enter password introduïu la contrasenya

- introduïu la contrasenya (usada 86.67%, coincidències 13)

- introduïu una contrasenya (usada 13.33%, coincidències 2)

entries entrades

- entrades (usada 100.00%, coincidències 11)

entry entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 20)

envelope sobre

- sobre (usada 100.00%, coincidències 12)

environment entorn

- entorn (usada 100.00%, coincidències 7)

environment variables variables d'entorn

- variables d'entorn (usada 100.00%, coincidències 4)

epsilon èpsilon

- èpsilon (usada 80.00%, coincidències 4)

- epsilon (usada 20.00%, coincidències 1)

equal igual

- igual (usada 100.00%, coincidències 8)

equal to igual a

- igual a (usada 75.00%, coincidències 3)

- igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

equalize equalitza

- equalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

equals equival

- equival (usada 25.00%, coincidències 1)

- igual (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual a (usada 25.00%, coincidències 1)

- igualtat (usada 25.00%, coincidències 1)

equation equació

- equació (usada 100.00%, coincidències 7)

erase esborra

- esborra (usada 100.00%, coincidències 13)

eraser goma d'esborrar

- goma d'esborrar (usada 100.00%, coincidències 6)

erode erosiona

- erosiona (usada 100.00%, coincidències 4)

error error

- error (usada 98.48%, coincidències 65)

- s'ha produït un error (usada 1.52%, coincidències 1)

error category categoria d'error

- categoria d'error (usada 75.00%, coincidències 3)

- error de categoria (usada 25.00%, coincidències 1)

error code codi d'error

- codi d'error (usada 100.00%, coincidències 6)

error console consola d'errors

- consola d'errors (usada 100.00%, coincidències 5)

error details detalls de l'error

- detalls de l'error (usada 100.00%, coincidències 4)

error message missatge d'error

- missatge d'error (usada 100.00%, coincidències 10)

error occurred s'ha produït un error

- s'ha produït un error (usada 100.00%, coincidències 4)

error opening database error obrint la base de dades

- error obrint la base de dades (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error en obrir la base de dades (usada 25.00%, coincidències 1)

errors errors

- errors (usada 100.00%, coincidències 11)

errors and warnings errors i avisos

- errors i avisos (usada 75.00%, coincidències 3)

- errors i advertiments (usada 25.00%, coincidències 1)

esc esc

- esc (usada 86.67%, coincidències 13)

- tecla d'escapada (usada 13.33%, coincidències 2)

escape esc

- esc (usada 60.00%, coincidències 3)

- escapada (usada 20.00%, coincidències 1)

- tecla d'escapada (usada 20.00%, coincidències 1)

esperanto esperanto

- esperanto (usada 100.00%, coincidències 11)

estonian estonià

- estonià (usada 100.00%, coincidències 12)

ethiopic etiòpic

- etiòpic (usada 50.00%, coincidències 3)

- etíop (usada 50.00%, coincidències 3)

ethiopic extended etiòpic ampliat

- etiòpic ampliat (usada 50.00%, coincidències 2)

- etíop ampliat (usada 50.00%, coincidències 2)

ethiopic supplement etiòpic suplementari

- etiòpic suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etíop (usada 25.00%, coincidències 1)

- suplement etiòpic (usada 25.00%, coincidències 1)

- etíop (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

euro euro

- euro (usada 100.00%, coincidències 4)

even parell

- parell (usada 80.00%, coincidències 4)

- homogeni (usada 20.00%, coincidències 1)

event esdeveniment

- esdeveniment (usada 72.22%, coincidències 13)

- cita (usada 27.78%, coincidències 5)

- incidència (usada 0.00%, coincidències 0)

events esdeveniments

- esdeveniments (usada 82.61%, coincidències 19)

- cites (usada 13.04%, coincidències 3)

- incidències (usada 4.35%, coincidències 1)

every cada

- cada (usada 100.00%, coincidències 12)

every day cada dia

- cada dia (usada 100.00%, coincidències 4)

every weekday cada dia feiner

- cada dia feiner (usada 75.00%, coincidències 3)

- tots els dies laborables (usada 25.00%, coincidències 1)

everything tot

- tot (usada 100.00%, coincidències 5)

exact exacte

- exacte (usada 80.00%, coincidències 4)

- exacta (usada 20.00%, coincidències 1)

example exemple

- exemple (usada 100.00%, coincidències 141)

examples exemples

- exemples (usada 100.00%, coincidències 32)

exception excepció

- excepció (usada 100.00%, coincidències 4)

exceptions excepcions

- excepcions (usada 100.00%, coincidències 13)

exclusion exclusió

- exclusió (usada 100.00%, coincidències 5)

execute executa

- executa (usada 100.00%, coincidències 11)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

execute action executa l'acció

- executa l'acció (usada 100.00%, coincidències 4)

exit surt

- surt (usada 84.00%, coincidències 21)

- sortida (usada 8.00%, coincidències 2)

- sortir (usada 4.00%, coincidències 1)

- ix (usada 4.00%, coincidències 1)

exit fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 75.00%, coincidències 3)

- surt de pantalla completa (usada 25.00%, coincidències 1)

expand amplia

- amplia (usada 58.33%, coincidències 7)

- expandeix (usada 33.33%, coincidències 4)

- expandir (usada 8.33%, coincidències 1)

- ampliar (usada 0.00%, coincidències 0)

- desplegar (usada 0.00%, coincidències 0)

expand all expandeix-ho tot

- expandeix-ho tot (usada 45.45%, coincidències 5)

- amplia-ho tot (usada 18.18%, coincidències 2)

- expandeix-les totes (usada 9.09%, coincidències 1)

- expansiona-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- mostra-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- expandir-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

expanded expandit

- expandit (usada 57.14%, coincidències 4)

- expandida (usada 14.29%, coincidències 1)

- estesa (usada 14.29%, coincidències 1)

- ampliat (usada 14.29%, coincidències 1)

expiration date data de venciment

- data de venciment (usada 71.43%, coincidències 5)

- data de caducitat (usada 28.57%, coincidències 2)

expires venciment

- venciment (usada 57.14%, coincidències 4)

- venç (usada 28.57%, coincidències 2)

- caduca (usada 14.29%, coincidències 1)

expires on data de venciment

- data de venciment (usada 85.71%, coincidències 6)

- caduca el (usada 14.29%, coincidències 1)

explanation explicació

- explicació (usada 100.00%, coincidències 8)

explore explora

- explora (usada 75.00%, coincidències 3)

- exploreu (usada 25.00%, coincidències 1)

explorer explorador

- explorador (usada 100.00%, coincidències 5)

- navegador (usada 0.00%, coincidències 0)

exponent exponent

- exponent (usada 83.33%, coincidències 5)

- exponencial (usada 16.67%, coincidències 1)

exponential exponencial

- exponencial (usada 100.00%, coincidències 4)

exponential smoothing suavitzat exponencial

- suavitzat exponencial (usada 66.67%, coincidències 4)

- suavització exponencial (usada 33.33%, coincidències 2)

export exporta

- exporta (usada 100.00%, coincidències 52)

- exportar (usada 0.00%, coincidències 0)

export as exporta com a

- exporta com a (usada 60.00%, coincidències 6)

- exporta com (usada 30.00%, coincidències 3)

- anomena i exporta (usada 10.00%, coincidències 1)

export settings exporta configuració

- exporta configuració (usada 40.00%, coincidències 2)

- exporta els paràmetres (usada 40.00%, coincidències 2)

- configuració d'exportar (usada 20.00%, coincidències 1)

exporting exportació

- exportació (usada 60.00%, coincidències 3)

- s'està exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

- exportant (usada 20.00%, coincidències 1)

exposure exposició

- exposició (usada 80.00%, coincidències 4)

- temps d'exposició (usada 20.00%, coincidències 1)

- impressió (usada 0.00%, coincidències 0)

expression expressió

- expressió (usada 100.00%, coincidències 8)

expunge buida

- buida (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- esborra (usada 25.00%, coincidències 1)

extended partition partició ampliada

- partició ampliada (usada 66.67%, coincidències 4)

- partició estesa (usada 33.33%, coincidències 2)

extension extensió

- extensió (usada 100.00%, coincidències 30)

extensions extensions

- extensions (usada 100.00%, coincidències 16)

external extern

- extern (usada 71.43%, coincidències 5)

- externs (usada 14.29%, coincidències 1)

- externes (usada 14.29%, coincidències 1)

external tools eines externes

- eines externes (usada 100.00%, coincidències 4)

extra extra

- extra (usada 80.00%, coincidències 4)

- addicional (usada 20.00%, coincidències 1)

extra large molt gran

- molt gran (usada 71.43%, coincidències 5)

- molt grossa (usada 14.29%, coincidències 1)

- extra gran (usada 14.29%, coincidències 1)

extract extreu

- extreu (usada 100.00%, coincidències 9)

f j y j \d\e f \d\e y

- j \d\e f \d\e y (usada 62.50%, coincidències 5)

- j f y (usada 37.50%, coincidències 3)

f-test prova f

- prova f (usada 75.00%, coincidències 3)

- test-f (usada 25.00%, coincidències 1)

f12 f12

- f12 (usada 100.00%, coincidències 4)

f2 f2

- f2 (usada 100.00%, coincidències 7)

f3 f3

- f3 (usada 100.00%, coincidències 7)

f4 f4

- f4 (usada 100.00%, coincidències 8)

f5 f5

- f5 (usada 100.00%, coincidències 9)

f6 f6

- f6 (usada 100.00%, coincidències 4)

f7 f7

- f7 (usada 100.00%, coincidències 8)

f8 f8

- f8 (usada 100.00%, coincidències 6)

f9 f9

- f9 (usada 100.00%, coincidències 6)

facebook facebook

- facebook (usada 100.00%, coincidències 4)

factor factor

- factor (usada 100.00%, coincidències 8)

factorial factorial

- factorial (usada 100.00%, coincidències 6)

factory fàbrica

- fàbrica (usada 100.00%, coincidències 4)

fade esvaeix

- esvaeix (usada 80.00%, coincidències 4)

- esvaïment (usada 20.00%, coincidències 1)

failed ha fallat

- ha fallat (usada 52.94%, coincidències 9)

- error (usada 17.65%, coincidències 3)

- fracassat (usada 5.88%, coincidències 1)

- fallat (usada 5.88%, coincidències 1)

- erroni (usada 5.88%, coincidències 1)

- fallida (usada 5.88%, coincidències 1)

- no realitzada (usada 5.88%, coincidències 1)

failure fallada

- fallada (usada 50.00%, coincidències 2)

- error (usada 25.00%, coincidències 1)

- fracàs (usada 25.00%, coincidències 1)

fair correcta

- correcta (usada 33.33%, coincidències 2)

- correcte (usada 33.33%, coincidències 2)

- acceptable (usada 16.67%, coincidències 1)

- fira (usada 16.67%, coincidències 1)

fallback sistema alternatiu

- sistema alternatiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- alternatives (usada 25.00%, coincidències 1)

- clàssic (usada 25.00%, coincidències 1)

false fals

- fals (usada 96.00%, coincidències 24)

- false (usada 4.00%, coincidències 1)

family família

- família (usada 100.00%, coincidències 11)

family name cognoms

- cognoms (usada 40.00%, coincidències 2)

- cognom (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom de família (usada 20.00%, coincidències 1)

- nom de la família (usada 20.00%, coincidències 1)

faq pmf

- pmf (usada 100.00%, coincidències 9)

- preguntes més freqüents (usada 0.00%, coincidències 0)

faroese feroès

- feroès (usada 100.00%, coincidències 5)

farsi persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 4)

fast ràpid

- ràpid (usada 66.67%, coincidències 4)

- fast (usada 16.67%, coincidències 1)

- ràpida (usada 16.67%, coincidències 1)

faster més ràpid

- més ràpid (usada 100.00%, coincidències 4)

fatal error error fatal

- error fatal (usada 100.00%, coincidències 4)

favorite preferit

- preferit (usada 40.00%, coincidències 2)

- favorit (usada 20.00%, coincidències 1)

- preferides (usada 20.00%, coincidències 1)

- marca com a preferit (usada 20.00%, coincidències 1)

favorites preferits

- preferits (usada 85.71%, coincidències 12)

- favorits (usada 7.14%, coincidències 1)

- els meus preferits (usada 7.14%, coincidències 1)

fax fax

- fax (usada 100.00%, coincidències 19)

fax number número de fax

- número de fax (usada 100.00%, coincidències 8)

feather difumina la vora

- difumina la vora (usada 50.00%, coincidències 2)

- pèl (usada 25.00%, coincidències 1)

- ploma (usada 25.00%, coincidències 1)

featured destacat

- destacat (usada 71.43%, coincidències 10)

- destacats (usada 14.29%, coincidències 2)

- destacades (usada 7.14%, coincidències 1)

- destacada (usada 7.14%, coincidències 1)

featured image imatge destacada

- imatge destacada (usada 100.00%, coincidències 6)

features característiques

- característiques (usada 93.75%, coincidències 15)

- funcions (usada 6.25%, coincidències 1)

feb febr.

- febr. (usada 42.86%, coincidències 3)

- feb (usada 28.57%, coincidències 2)

- de febr. (usada 14.29%, coincidències 1)

- febr (usada 14.29%, coincidències 1)

february febrer

- febrer (usada 85.71%, coincidències 12)

- de febrer (usada 14.29%, coincidències 2)

feed canal

- canal (usada 80.00%, coincidències 4)

- sindicació (usada 20.00%, coincidències 1)

- canal de continguts (usada 0.00%, coincidències 0)

feedback comentaris

- comentaris (usada 50.00%, coincidències 4)

- retroacció (usada 12.50%, coincidències 1)

- feedback (usada 12.50%, coincidències 1)

- suggeriments (usada 12.50%, coincidències 1)

- opinions (en anglès) (usada 12.50%, coincidències 1)

feeds canals

- canals (usada 100.00%, coincidències 7)

feet peus

- peus (usada 100.00%, coincidències 5)

female dona

- dona (usada 72.73%, coincidències 8)

- femení (usada 27.27%, coincidències 3)

fetching s'està recollint

- s'està recollint (usada 100.00%, coincidències 4)

field camp

- camp (usada 100.00%, coincidències 26)

field name nom del camp

- nom del camp (usada 90.91%, coincidències 20)

- nom dels camps (usada 9.09%, coincidències 2)

field value valor del camp

- valor del camp (usada 100.00%, coincidències 5)

fields camps

- camps (usada 100.00%, coincidències 31)

figure figura

- figura (usada 100.00%, coincidències 4)

file fitxer

- fitxer (usada 99.16%, coincidències 118)

- mou (usada 0.84%, coincidències 1)

- arxivar (usada 0.00%, coincidències 0)

file already exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 100.00%, coincidències 5)

file exists el fitxer ja existeix

- el fitxer ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- existeix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

- el fitxer existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

file extension extensió del fitxer

- extensió del fitxer (usada 83.33%, coincidències 5)

- extensió dels fitxers (usada 16.67%, coincidències 1)

file format format del fitxer

- format del fitxer (usada 72.73%, coincidències 8)

- format de fitxer (usada 27.27%, coincidències 3)

file manager gestor de fitxers

- gestor de fitxers (usada 80.00%, coincidències 4)

- gestor d'arxius (usada 20.00%, coincidències 1)

file menu menú fitxer

- menú fitxer (usada 100.00%, coincidències 6)

file name nom del fitxer

- nom del fitxer (usada 86.36%, coincidències 38)

- nom de fitxer (usada 13.64%, coincidències 6)

file not found no s'ha trobat el fitxer

- no s'ha trobat el fitxer (usada 58.33%, coincidències 7)

- fitxer no trobat (usada 25.00%, coincidències 3)

- el fitxer no s'ha trobat (usada 8.33%, coincidències 1)

- fitxer no trobat. (usada 8.33%, coincidències 1)

file path camí al fitxer

- camí al fitxer (usada 66.67%, coincidències 6)

- camí del fitxer (usada 33.33%, coincidències 3)

file selection selecció de fitxers

- selecció de fitxers (usada 77.78%, coincidències 7)

- selecció de fitxer (usada 22.22%, coincidències 2)

file size mida del fitxer

- mida del fitxer (usada 100.00%, coincidències 13)

file system sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 9)

file type tipus de fitxer

- tipus de fitxer (usada 100.00%, coincidències 27)

filename nom de fitxer

- nom de fitxer (usada 45.83%, coincidències 11)

- nom del fitxer (usada 45.83%, coincidències 11)

- nomfitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

- nomdelfitxer (usada 4.17%, coincidències 1)

files fitxers

- fitxers (usada 100.00%, coincidències 21)

filesystem sistema de fitxers

- sistema de fitxers (usada 100.00%, coincidències 6)

fill omple

- omple (usada 40.91%, coincidències 9)

- emplena (usada 18.18%, coincidències 4)

- emplenament (usada 18.18%, coincidències 4)

- emplenat (usada 13.64%, coincidències 3)

- justificat (usada 4.55%, coincidències 1)

- omple|emplena (usada 4.55%, coincidències 1)

fill color color de l'emplenat

- color de l'emplenat (usada 46.15%, coincidències 6)

- color d'emplenat (usada 23.08%, coincidències 3)

- color d'emplenament (usada 23.08%, coincidències 3)

- emplenat de color (usada 7.69%, coincidències 1)

fill series emplena les sèries

- emplena les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- omple les sèries (usada 33.33%, coincidències 2)

- sèries per a omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- emplena la sèrie (usada 16.67%, coincidències 1)

fill type tipus de farciment

- tipus de farciment (usada 40.00%, coincidències 2)

- tipus d'emplenat (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'omplert (usada 20.00%, coincidències 1)

- tipus d'emplenament (usada 20.00%, coincidències 1)

filled emplenat

- emplenat (usada 50.00%, coincidències 3)

- ple (usada 33.33%, coincidències 2)

- justificat (usada 16.67%, coincidències 1)

filter filtre

- filtre (usada 93.55%, coincidències 58)

- filtra (usada 6.45%, coincidències 4)

filter by filtra per

- filtra per (usada 100.00%, coincidències 6)

filter by category filtra per categoria

- filtra per categoria (usada 100.00%, coincidències 4)

filter name nom del filtre

- nom del filtre (usada 100.00%, coincidències 7)

filters filtres

- filtres (usada 100.00%, coincidències 18)

finance finances

- finances (usada 100.00%, coincidències 5)

financial financer

- financer (usada 60.00%, coincidències 3)

- finances (usada 20.00%, coincidències 1)

- financeres (usada 20.00%, coincidències 1)

find cerca

- cerca (usada 94.20%, coincidències 65)

- troba (usada 5.80%, coincidències 4)

find again torna a cercar

- torna a cercar (usada 71.43%, coincidències 5)

- cerca de nou (usada 14.29%, coincidències 1)

- torna a trobar (usada 14.29%, coincidències 1)

find all cerca-ho tot

- cerca-ho tot (usada 80.00%, coincidències 4)

- cerca'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

find and replace cerca i reemplaça

- cerca i reemplaça (usada 93.75%, coincidències 15)

- cerca i substitueix (usada 6.25%, coincidències 1)

find files cerca fitxers

- cerca fitxers (usada 100.00%, coincidències 5)

find in files cerca als fitxers

- cerca als fitxers (usada 75.00%, coincidències 6)

- cerca en els fitxers (usada 25.00%, coincidències 2)

find next cerca el següent

- cerca el següent (usada 64.71%, coincidències 11)

- troba la següent (usada 17.65%, coincidències 3)

- cerca la següent (usada 11.76%, coincidències 2)

- troba el següent (usada 5.88%, coincidències 1)

find previous cerca l'anterior

- cerca l'anterior (usada 78.57%, coincidències 11)

- troba l'anterior (usada 21.43%, coincidències 3)

find text cerca text

- cerca text (usada 66.67%, coincidències 4)

- cerca el text (usada 33.33%, coincidències 2)

finger dit

- dit (usada 50.00%, coincidències 2)

- finger (usada 25.00%, coincidències 1)

- cercausuaris (usada 25.00%, coincidències 1)

fingerprint empremta

- empremta (usada 80.00%, coincidències 4)

- empremta dactilar (usada 20.00%, coincidències 1)

fingerprints empremtes digitals

- empremtes digitals (usada 85.71%, coincidències 6)

- empremtes (usada 14.29%, coincidències 1)

finish finalitza

- finalitza (usada 86.21%, coincidències 25)

- acaba (usada 6.90%, coincidències 2)

- fi (usada 3.45%, coincidències 1)

- finalitzar (usada 3.45%, coincidències 1)

finished s'ha finalitzat

- s'ha finalitzat (usada 42.86%, coincidències 3)

- acabat (usada 28.57%, coincidències 2)

- finalitzat (usada 28.57%, coincidències 2)

finishing acabats

- acabats (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

- acabant (usada 25.00%, coincidències 1)

finnish finès

- finès (usada 81.82%, coincidències 9)

- finlandès (usada 18.18%, coincidències 2)

fire foc

- foc (usada 100.00%, coincidències 4)

firefox account compte del firefox

- compte del firefox (usada 83.33%, coincidències 5)

- compte de firefox (usada 16.67%, coincidències 1)

firewall tallafoc

- tallafoc (usada 100.00%, coincidències 5)

firmware microprogramari

- microprogramari (usada 100.00%, coincidències 4)

first primer

- primer (usada 72.73%, coincidències 8)

- primera (usada 18.18%, coincidències 2)

- nom (usada 9.09%, coincidències 1)

first line primera línia

- primera línia (usada 100.00%, coincidències 5)

first name nom

- nom (usada 87.10%, coincidències 27)

- nom propi (usada 12.90%, coincidències 4)

first page primera pàgina

- primera pàgina (usada 100.00%, coincidències 13)

first page number número de la primera pàgina

- número de la primera pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- primer número de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

first slide primera diapositiva

- primera diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

fish peix

- peix (usada 100.00%, coincidències 4)

fit to page ajusta a la pàgina

- ajusta a la pàgina (usada 87.50%, coincidències 7)

- ajusta a l'amplada de la pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

fit to size ajusta a la mida

- ajusta a la mida (usada 100.00%, coincidències 5)

fit width ajusta a l'amplada

- ajusta a l'amplada (usada 85.71%, coincidències 6)

- ajusta l'amplada (usada 14.29%, coincidències 1)

fixed fix

- fix (usada 52.00%, coincidències 13)

- fixat (usada 40.00%, coincidències 10)

- amplada fixa (usada 4.00%, coincidències 1)

- corregit (usada 4.00%, coincidències 1)

fixed size mida fixa

- mida fixa (usada 75.00%, coincidències 3)

- mida fixada (usada 25.00%, coincidències 1)

fixed width amplada fixa

- amplada fixa (usada 88.89%, coincidències 8)

- ample fix (usada 11.11%, coincidències 1)

flag bandera

- bandera (usada 37.50%, coincidències 3)

- marca (usada 25.00%, coincidències 2)

- senyal (usada 12.50%, coincidències 1)

- senyalador (usada 12.50%, coincidències 1)

- senyala (usada 12.50%, coincidències 1)

flagged senyalat

- senyalat (usada 80.00%, coincidències 4)

- s'ha marcat (usada 20.00%, coincidències 1)

flags senyaladors

- senyaladors (usada 45.45%, coincidències 5)

- indicadors (usada 27.27%, coincidències 3)

- banderes (usada 27.27%, coincidències 3)

flash flaix

- flaix (usada 100.00%, coincidències 6)

flat pla

- pla (usada 86.67%, coincidències 13)

- bemoll (usada 6.67%, coincidències 1)

- plana (usada 6.67%, coincidències 1)

flip inverteix

- inverteix (usada 82.35%, coincidències 14)

- capgira (usada 11.76%, coincidències 2)

- donar la volta (usada 5.88%, coincidències 1)

flip horizontal capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- volteja horitzontalment (usada 37.50%, coincidències 3)

- inverteix horitzontalment (usada 25.00%, coincidències 2)

flip horizontally capgira horitzontalment

- capgira horitzontalment (usada 66.67%, coincidències 10)

- inverteix horitzontalment (usada 26.67%, coincidències 4)

- volteja horitzontalment (usada 6.67%, coincidències 1)

flip vertical capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- volteja verticalment (usada 42.86%, coincidències 3)

- inverteix verticalment (usada 14.29%, coincidències 1)

flip vertically capgira verticalment

- capgira verticalment (usada 56.25%, coincidències 9)

- inverteix verticalment (usada 37.50%, coincidències 6)

- volteja verticalment (usada 6.25%, coincidències 1)

float float

- float (usada 40.00%, coincidències 4)

- sura (usada 20.00%, coincidències 2)

- flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

- selecció flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

- flotar (usada 10.00%, coincidències 1)

- nombre de coma flotant (usada 10.00%, coincidències 1)

floor enter inferior

- enter inferior (usada 20.00%, coincidències 1)

- planta (usada 20.00%, coincidències 1)

- arrodmultinf (usada 20.00%, coincidències 1)

- terra (usada 20.00%, coincidències 1)

- floor (usada 20.00%, coincidències 1)

floppy disquet

- disquet (usada 100.00%, coincidències 6)

flow flux

- flux (usada 100.00%, coincidències 6)

flowchart diagrama de flux

- diagrama de flux (usada 93.33%, coincidències 14)

- diagrames de flux (usada 6.67%, coincidències 1)

flower flor

- flor (usada 100.00%, coincidències 4)

focal length longitud focal

- longitud focal (usada 66.67%, coincidències 4)

- distància focal (usada 33.33%, coincidències 2)

focus focus

- focus (usada 100.00%, coincidències 6)

fog boira

- boira (usada 100.00%, coincidències 6)

folder carpeta

- carpeta (usada 96.00%, coincidències 24)

- la carpeta (usada 4.00%, coincidències 1)

- desplegable (usada 0.00%, coincidències 0)

folder name nom de la carpeta

- nom de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 14)

folder properties propietats de la carpeta

- propietats de la carpeta (usada 100.00%, coincidències 4)

folders carpetes

- carpetes (usada 100.00%, coincidències 7)

follow link segueix l'enllaç

- segueix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

followup to newsgroup seguiment al grup de notícies

- seguiment al grup de notícies (usada 50.00%, coincidències 2)

- segueix al grup de discussió (usada 50.00%, coincidències 2)

followup-to seguiment-a

- seguiment-a (usada 50.00%, coincidències 3)

- seguiment a (usada 50.00%, coincidències 3)

font lletra tipogràfica

- lletra tipogràfica (usada 63.38%, coincidències 45)

- tipus de lletra (usada 29.58%, coincidències 21)

- lletra (usada 2.82%, coincidències 2)

- tipografia (usada 2.82%, coincidències 2)

- estil de lletra (usada 1.41%, coincidències 1)

font color color de la lletra

- color de la lletra (usada 56.00%, coincidències 14)

- color del tipus de lletra (usada 36.00%, coincidències 9)

- color de la lletra tipogràfica (usada 4.00%, coincidències 1)

- color de lletra (usada 4.00%, coincidències 1)

font family família del tipus de lletra

- família del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- família de lletra tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de tipus de lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

- tipografia (usada 14.29%, coincidències 1)

- família tipogràfica (usada 14.29%, coincidències 1)

- família de font (usada 14.29%, coincidències 1)

font name nom del tipus de lletra

- nom del tipus de lletra (usada 62.50%, coincidències 5)

- nom de la lletra tipogràfica (usada 25.00%, coincidències 2)

- nom de tipus de lletra (usada 12.50%, coincidències 1)

font size mida de la lletra

- mida de la lletra (usada 70.83%, coincidències 17)

- mida del tipus de lletra (usada 16.67%, coincidències 4)

- mida de la tipografia (usada 8.33%, coincidències 2)

- mida de font (usada 4.17%, coincidències 1)

- cos de lletra (usada 0.00%, coincidències 0)

font sizes mides de lletra

- mides de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides del tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mides dels tipus de lletra (usada 28.57%, coincidències 2)

- mida de la lletra (usada 14.29%, coincidències 1)

font style estil de la tipografia

- estil de la tipografia (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil de la lletra (usada 22.22%, coincidències 2)

- estil de tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- estil del tipus de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- estil de tipografia (usada 11.11%, coincidències 1)

- estil de lletra (usada 11.11%, coincidències 1)

- estil de la font (usada 11.11%, coincidències 1)

font weight pes de la lletra

- pes de la lletra (usada 50.00%, coincidències 2)

- pes del tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

- estil del tipus de lletra (usada 25.00%, coincidències 1)

fonts lletres tipogràfiques

- lletres tipogràfiques (usada 46.43%, coincidències 13)

- tipus de lletra (usada 39.29%, coincidències 11)

- lletres (usada 3.57%, coincidències 1)

- estils lletra (usada 3.57%, coincidències 1)

- tipus de lletres (usada 3.57%, coincidències 1)

- fonts (usada 3.57%, coincidències 1)

food drink menjar i beure

- menjar i beure (usada 60.00%, coincidències 3)

- menjar i beguda (usada 40.00%, coincidències 2)

foot peu

- peu (usada 83.33%, coincidències 5)

- peus (usada 16.67%, coincidències 1)

footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 67.35%, coincidències 33)

- peu (usada 32.65%, coincidències 16)

footnote nota al peu

- nota al peu (usada 100.00%, coincidències 23)

- nota a peu de pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

footnotes notes al peu

- notes al peu (usada 100.00%, coincidències 6)

for durant

- durant (usada 25.00%, coincidències 1)

- per.a (usada 25.00%, coincidències 1)

- per a (usada 25.00%, coincidències 1)

- per (usada 25.00%, coincidències 1)

for example per exemple

- per exemple (usada 100.00%, coincidències 4)

forbidden prohibit

- prohibit (usada 100.00%, coincidències 4)

force força

- força (usada 100.00%, coincidències 8)

forecast pronostic

- pronostic (usada 50.00%, coincidències 2)

- pronòstic (usada 25.00%, coincidències 1)

- projectar (usada 25.00%, coincidències 1)

foreground primer pla

- primer pla (usada 100.00%, coincidències 9)

foreground color color de primer pla

- color de primer pla (usada 76.47%, coincidències 13)

- color del primer pla (usada 17.65%, coincidències 3)

- color del text (usada 5.88%, coincidències 1)

forever per sempre

- per sempre (usada 88.89%, coincidències 8)

- infinitament (usada 11.11%, coincidències 1)

forget oblida

- oblida (usada 100.00%, coincidències 5)

forgot password? heu oblidat la contrasenya?

- heu oblidat la contrasenya? (usada 75.00%, coincidències 3)

- ha oblidat la clau? (usada 25.00%, coincidències 1)

form formulari

- formulari (usada 96.97%, coincidències 64)

- forma (usada 1.52%, coincidències 1)

- form (usada 1.52%, coincidències 1)

format format

- format (usada 86.14%, coincidències 87)

- formata (usada 11.88%, coincidències 12)

- formatació (usada 1.98%, coincidències 2)

- formatar (usada 0.00%, coincidències 0)

format cells formata les cel·les

- formata les cel·les (usada 100.00%, coincidències 8)

format code codi de format

- codi de format (usada 100.00%, coincidències 7)

formats formats

- formats (usada 100.00%, coincidències 17)

formatting formatació

- formatació (usada 96.00%, coincidències 24)

- format (usada 4.00%, coincidències 1)

forms formularis

- formularis (usada 100.00%, coincidències 10)

formula fórmula

- fórmula (usada 94.59%, coincidències 35)

- formula (usada 5.41%, coincidències 2)

forum fòrum

- fòrum (usada 100.00%, coincidències 6)

forums fòrums

- fòrums (usada 100.00%, coincidències 6)

forward endavant

- endavant (usada 78.57%, coincidències 22)

- reenvia (usada 14.29%, coincidències 4)

- següent (usada 3.57%, coincidències 1)

- avança (usada 3.57%, coincidències 1)

- desviar (usada 0.00%, coincidències 0)

forward as reenvia com a

- reenvia com a (usada 100.00%, coincidències 4)

forwarded reenviat

- reenviat (usada 75.00%, coincidències 3)

- l'ha reenviat (usada 25.00%, coincidències 1)

fourier analysis anàlisi de fourier

- anàlisi de fourier (usada 100.00%, coincidències 7)

fps fps

- fps (usada 100.00%, coincidències 5)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- fotogrames per segon (usada 0.00%, coincidències 0)

- joc de trets en primera persona (usada 0.00%, coincidències 0)

fraction fracció

- fracció (usada 88.89%, coincidències 8)

- fraccions (usada 11.11%, coincidències 1)

fractions fraccions

- fraccions (usada 100.00%, coincidències 7)

frame marc

- marc (usada 90.48%, coincidències 57)

- fotograma (usada 7.94%, coincidències 5)

- quadre (usada 1.59%, coincidències 1)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

frame rate fotogrames per segon

- fotogrames per segon (usada 37.50%, coincidències 3)

- quadres per segon (usada 25.00%, coincidències 2)

- imatges per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- marcs per segon (usada 12.50%, coincidències 1)

- freqüència d'imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

framerate imatges per segon

- imatges per segon (usada 50.00%, coincidències 2)

- velocitat dels fotogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- framerate (usada 25.00%, coincidències 1)

frames marcs

- marcs (usada 53.85%, coincidències 7)

- fotogrames (usada 46.15%, coincidències 6)

france frança

- frança (usada 100.00%, coincidències 5)

free lliure

- lliure (usada 76.92%, coincidències 10)

- gratuït (usada 23.08%, coincidències 3)

free space espai lliure

- espai lliure (usada 100.00%, coincidències 9)

french francès

- francès (usada 90.00%, coincidències 9)

- francesa (usada 10.00%, coincidències 1)

frequency freqüència

- freqüència (usada 91.30%, coincidències 21)

- frequencia (usada 8.70%, coincidències 2)

frequently asked questions preguntes més freqüents

- preguntes més freqüents (usada 77.78%, coincidències 7)

- preguntes freqüents (usada 22.22%, coincidències 2)

fri dv

- dv (usada 66.67%, coincidències 4)

- dv. (usada 33.33%, coincidències 2)

friday divendres

- divendres (usada 100.00%, coincidències 17)

frisian frisó

- frisó (usada 100.00%, coincidències 7)

friulian friülès

- friülès (usada 50.00%, coincidències 2)

- furlà (usada 50.00%, coincidències 2)

from de

- de (usada 59.18%, coincidències 29)

- des de (usada 30.61%, coincidències 15)

- remitent (usada 8.16%, coincidències 4)

- a partir de (usada 2.04%, coincidències 1)

from color del color

- del color (usada 50.00%, coincidències 2)

- color origen (usada 25.00%, coincidències 1)

- des del color (usada 25.00%, coincidències 1)

from file des d'un fitxer

- des d'un fitxer (usada 70.00%, coincidències 7)

- des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 2)

- des de l'arxiu (usada 10.00%, coincidències 1)

from theme del tema

- del tema (usada 100.00%, coincidències 4)

from top des de la part superior

- des de la part superior (usada 46.15%, coincidències 6)

- des de dalt (usada 38.46%, coincidències 5)

- del capdamunt (usada 7.69%, coincidències 1)

- des de l'inici (usada 7.69%, coincidències 1)

front frontal

- frontal (usada 33.33%, coincidències 2)

- anvers (usada 33.33%, coincidències 2)

- davant (usada 16.67%, coincidències 1)

- anvers de la pàgina (usada 16.67%, coincidències 1)

ftp ftp

- ftp (usada 100.00%, coincidències 8)

- protocol de transferència de fitxers (usada 0.00%, coincidències 0)

ftp proxy servidor intermediari d'ftp

- servidor intermediari d'ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

- servidor intermediari ftp (usada 50.00%, coincidències 4)

full complet

- complet (usada 38.46%, coincidències 5)

- completa (usada 30.77%, coincidències 4)

- màxima (usada 7.69%, coincidències 1)

- sencer (usada 7.69%, coincidències 1)

- tot (usada 7.69%, coincidències 1)

- final (usada 7.69%, coincidències 1)

full name nom complet

- nom complet (usada 91.30%, coincidències 21)

- nom (usada 4.35%, coincidències 1)

- nom sencer (usada 4.35%, coincidències 1)

full screen pantalla completa

- pantalla completa (usada 96.97%, coincidències 32)

- pantalla sencera (usada 3.03%, coincidències 1)

full size mida màxima

- mida màxima (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida completa (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida original (usada 25.00%, coincidències 1)

- mida sencera (usada 25.00%, coincidències 1)

full width amplada completa

- amplada completa (usada 50.00%, coincidències 3)

- tota l'amplada (usada 50.00%, coincidències 3)

fullscreen pantalla completa

- pantalla completa (usada 100.00%, coincidències 15)

function funció

- funció (usada 100.00%, coincidències 36)

function type tipus de funció

- tipus de funció (usada 100.00%, coincidències 4)

functions funcions

- funcions (usada 100.00%, coincidències 37)

further information més informació

- més informació (usada 75.00%, coincidències 3)

- altres informacions (usada 25.00%, coincidències 1)

fv vf

- vf (usada 100.00%, coincidències 11)

galician gallec

- gallec (usada 100.00%, coincidències 7)

gallery galeria

- galeria (usada 100.00%, coincidències 19)

game partida

- partida (usada 50.00%, coincidències 3)

- joc (usada 50.00%, coincidències 3)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

games jocs

- jocs (usada 75.00%, coincidències 3)

- games (usada 25.00%, coincidències 1)

gamma gamma

- gamma (usada 100.00%, coincidències 20)

gap buit

- buit (usada 60.00%, coincidències 3)

- separació (usada 40.00%, coincidències 2)

gateway passarel·la

- passarel·la (usada 88.89%, coincidències 8)

- porta d'enllaç (usada 11.11%, coincidències 1)

gaussian blur difuminat gaussià

- difuminat gaussià (usada 60.00%, coincidències 3)

- difuminació gaussiana (usada 40.00%, coincidències 2)

gb gb

- gb (usada 100.00%, coincidències 11)

gcd mcd

- mcd (usada 100.00%, coincidències 4)

gender sexe

- sexe (usada 60.00%, coincidències 3)

- gènere (usada 40.00%, coincidències 2)

general general

- general (usada 100.00%, coincidències 70)

general information informació general

- informació general (usada 100.00%, coincidències 6)

general options opcions generals

- opcions generals (usada 100.00%, coincidències 13)

general punctuation puntuació general

- puntuació general (usada 100.00%, coincidències 4)

generic genèric

- genèric (usada 87.50%, coincidències 7)

- genèriques (usada 12.50%, coincidències 1)

genre gènere

- gènere (usada 66.67%, coincidències 8)

- temàtica (usada 33.33%, coincidències 4)

geometric geomètric

- geomètric (usada 50.00%, coincidències 3)

- geomètrica (usada 50.00%, coincidències 3)

geometric shapes figures geomètriques

- figures geomètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes geomètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

geometric shapes extended figures geomètriques ampliades

- figures geomètriques ampliades (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes geomètriques ampliat (usada 25.00%, coincidències 1)

- figures geomètriques esteses (usada 25.00%, coincidències 1)

- formes geomètriques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

geometry geometria

- geometria (usada 100.00%, coincidències 7)

georgia geòrgia

- geòrgia (usada 100.00%, coincidències 6)

georgian georgià

- georgià (usada 100.00%, coincidències 15)

georgian supplement suplement georgià

- suplement georgià (usada 50.00%, coincidències 2)

- georgià suplementari (usada 25.00%, coincidències 1)

- georgià (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

german alemany

- alemany (usada 100.00%, coincidències 10)

germany alemanya

- alemanya (usada 100.00%, coincidències 5)

get aconsegueix

- aconsegueix (usada 50.00%, coincidències 2)

- get (usada 25.00%, coincidències 1)

- obtén (usada 25.00%, coincidències 1)

get help obteniu ajuda

- obteniu ajuda (usada 83.33%, coincidències 5)

- obtenció d'ajuda (usada 16.67%, coincidències 1)

get involved col·laboreu-hi

- col·laboreu-hi (usada 43.75%, coincidències 7)

- involucreu-vos-hi (usada 12.50%, coincidències 2)

- implicar-se (usada 6.25%, coincidències 1)

- participar (usada 6.25%, coincidències 1)

- impliqueu-vos-hi (usada 6.25%, coincidències 1)

- vull implicar-m'hi (usada 6.25%, coincidències 1)

- col·laboreu‑hi (usada 6.25%, coincidències 1)

- involucrar-se (usada 6.25%, coincidències 1)

- participeu (usada 6.25%, coincidències 1)

get started primers passos

- primers passos (usada 42.86%, coincidències 3)

- per començar (usada 28.57%, coincidències 2)

- inicia (usada 14.29%, coincidències 1)

- comença (usada 14.29%, coincidències 1)

getting started primers passos

- primers passos (usada 71.43%, coincidències 5)

- com començar (usada 28.57%, coincidències 2)

gib gib

- gib (usada 100.00%, coincidències 4)

gibraltar gibraltar

- gibraltar (usada 100.00%, coincidències 4)

gif gif

- gif (usada 100.00%, coincidències 5)

- format d'intercanvi de gràfics (usada 0.00%, coincidències 0)

given name nom de pila

- nom de pila (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom donat (usada 25.00%, coincidències 1)

- nom comú (usada 25.00%, coincidències 1)

glagolitic glagolític

- glagolític (usada 100.00%, coincidències 5)

glass vidre

- vidre (usada 75.00%, coincidències 3)

- copa (usada 25.00%, coincidències 1)

global global

- global (usada 100.00%, coincidències 6)

glossary glossari

- glossari (usada 100.00%, coincidències 6)

glow lluentor

- lluentor (usada 100.00%, coincidències 4)

go vés

- vés (usada 50.00%, coincidències 5)

- d'acord (usada 20.00%, coincidències 2)

- go (usada 10.00%, coincidències 1)

- vés-hi (usada 10.00%, coincidències 1)

- navega (usada 10.00%, coincidències 1)

go back vés enrere

- vés enrere (usada 63.64%, coincidències 14)

- ves enrere (usada 18.18%, coincidències 4)

- enrere (usada 13.64%, coincidències 3)

- torna (usada 4.55%, coincidències 1)

go forward ves endavant

- ves endavant (usada 42.86%, coincidències 3)

- endavant (usada 28.57%, coincidències 2)

- vés endavant (usada 28.57%, coincidències 2)

go to ves a

- ves a (usada 53.85%, coincidències 7)

- vés a (usada 38.46%, coincidències 5)

- anar a (usada 7.69%, coincidències 1)

go to line ves a la línia

- ves a la línia (usada 50.00%, coincidències 6)

- vés a la línia (usada 50.00%, coincidències 6)

go to page ves a la pàgina

- ves a la pàgina (usada 85.71%, coincidències 6)

- vés a la pàgina (usada 14.29%, coincidències 1)

go to today vés a avui

- vés a avui (usada 66.67%, coincidències 4)

- ves a avui (usada 33.33%, coincidències 2)

goal seek cerca de l'objectiu

- cerca de l'objectiu (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu de cerca (usada 20.00%, coincidències 1)

gold or

- or (usada 62.50%, coincidències 5)

- daurat (usada 25.00%, coincidències 2)

- or|daurat (usada 12.50%, coincidències 1)

golden sections seccions dorades

- seccions dorades (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions primàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- secció àuria (usada 25.00%, coincidències 1)

- seccions d'or (usada 25.00%, coincidències 1)

good bo

- bo (usada 60.00%, coincidències 9)

- bona (usada 40.00%, coincidències 6)

google google

- google (usada 100.00%, coincidències 4)

got it ho heu aconseguit

- ho heu aconseguit (usada 50.00%, coincidències 2)

- d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- entesos (usada 25.00%, coincidències 1)

gothic gòtic

- gòtic (usada 100.00%, coincidències 6)

gradient degradat

- degradat (usada 100.00%, coincidències 24)

grams grams

- grams (usada 100.00%, coincidències 4)

grantha grantha

- grantha (usada 100.00%, coincidències 4)

graph gràfic

- gràfic (usada 50.00%, coincidències 2)

- gràfiques (usada 25.00%, coincidències 1)

- graf (usada 25.00%, coincidències 1)

graphic gràfic

- gràfic (usada 80.00%, coincidències 8)

- imatge (usada 20.00%, coincidències 2)

graphics gràfics

- gràfics (usada 78.95%, coincidències 15)

- imatges (usada 15.79%, coincidències 3)

- imatge (usada 5.26%, coincidències 1)

gray gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 19)

grayscale escala de grisos

- escala de grisos (usada 100.00%, coincidències 27)

greater than major que

- major que (usada 63.64%, coincidències 7)

- més gran que (usada 18.18%, coincidències 2)

- és major que (usada 18.18%, coincidències 2)

greek grec

- grec (usada 90.48%, coincidències 19)

- grega (usada 9.52%, coincidències 2)

greek (iso-8859-7) grec (iso-8859-7)

- grec (iso-8859-7) (usada 100.00%, coincidències 4)

greek (windows-1253) grec (windows-1253)

- grec (windows-1253) (usada 100.00%, coincidències 5)

greek extended grec ampliat

- grec ampliat (usada 100.00%, coincidències 4)

green verd

- verd (usada 100.00%, coincidències 47)

grey gris

- gris (usada 100.00%, coincidències 4)

grid graella

- graella (usada 93.18%, coincidències 41)

- quadrícula (usada 6.82%, coincidències 3)

grid layout disposició de la graella

- disposició de la graella (usada 75.00%, coincidències 3)

- estructura de graella (usada 25.00%, coincidències 1)

grid lines línies de la graella

- línies de la graella (usada 71.43%, coincidències 5)

- línies de quadrícula (usada 14.29%, coincidències 1)

- línies de graella (usada 14.29%, coincidències 1)

grid view vista de graella

- vista de graella (usada 40.00%, coincidències 2)

- vista en graella (usada 40.00%, coincidències 2)

- mode graella (usada 20.00%, coincidències 1)

grids graelles

- graelles (usada 100.00%, coincidències 8)

group grup

- grup (usada 56.25%, coincidències 27)

- agrupa (usada 43.75%, coincidències 21)

group by agrupa per

- agrupa per (usada 80.00%, coincidències 8)

- agrupa segons (usada 10.00%, coincidències 1)

- agrupat per (usada 10.00%, coincidències 1)

group header capçalera de grup

- capçalera de grup (usada 75.00%, coincidències 3)

- capçalera del grup (usada 25.00%, coincidències 1)

group name nom del grup

- nom del grup (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de grup (usada 12.50%, coincidències 1)

group password contrasenya de grup

- contrasenya de grup (usada 50.00%, coincidències 3)

- contrasenya del grup (usada 50.00%, coincidències 3)

grouped by agrupat per

- agrupat per (usada 85.71%, coincidències 12)

- agrupats per (usada 14.29%, coincidències 2)

grouping agrupació

- agrupació (usada 58.33%, coincidències 7)

- agrupament (usada 41.67%, coincidències 5)

groups grups

- grups (usada 100.00%, coincidències 13)

groupwise groupwise

- groupwise (usada 83.33%, coincidències 5)

- per grup (usada 16.67%, coincidències 1)

grow eixampla

- eixampla (usada 50.00%, coincidències 2)

- fes créixer (usada 25.00%, coincidències 1)

- creix (usada 25.00%, coincidències 1)

growth creixement

- creixement (usada 83.33%, coincidències 5)

- geomètrica (usada 16.67%, coincidències 1)

guarani guaraní

- guaraní (usada 100.00%, coincidències 5)

guatemala guatemala

- guatemala (usada 100.00%, coincidències 4)

guess estima

- estima (usada 50.00%, coincidències 2)

- valor estimat (usada 25.00%, coincidències 1)

- suposició (usada 25.00%, coincidències 1)

guest client

- client (usada 50.00%, coincidències 2)

- convidat (usada 25.00%, coincidències 1)

- visitant (usada 25.00%, coincidències 1)

- convidat -ada (usada 0.00%, coincidències 0)

- hoste (usada 0.00%, coincidències 0)

guide guia

- guia (usada 100.00%, coincidències 7)

guides guies

- guies (usada 100.00%, coincidències 9)

gujarati gujarati

- gujarati (usada 100.00%, coincidències 12)

gurmukhi gurmukhi

- gurmukhi (usada 100.00%, coincidències 6)

hand

- mà (usada 100.00%, coincidències 4)

- maneta (usada 0.00%, coincidències 0)

handle nansa

- nansa (usada 50.00%, coincidències 2)

- maneja (usada 25.00%, coincidències 1)

- gestor (usada 25.00%, coincidències 1)

- ansa (usada 0.00%, coincidències 0)

- identificador (usada 0.00%, coincidències 0)

hangul hangul

- hangul (usada 100.00%, coincidències 7)

hangul compatibility jamo jamo amb compatibilitat hangul

- jamo amb compatibilitat hangul (usada 50.00%, coincidències 2)

- hangul compatible amb el jamo (usada 25.00%, coincidències 1)

- jamo de compatibilitat hangul (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo hangul jamo

- hangul jamo (usada 100.00%, coincidències 5)

hangul jamo extended-a hangul jamo ampliat-a

- hangul jamo ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

hangul jamo extended-b hangul jamo ampliat-b

- hangul jamo ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- hangul jamo ampliat - b (usada 25.00%, coincidències 1)

hanunoo hanunoo

- hanunoo (usada 100.00%, coincidències 5)

hard difícil

- difícil (usada 60.00%, coincidències 3)

- dur (usada 40.00%, coincidències 2)

hard disk disc dur

- disc dur (usada 100.00%, coincidències 9)

hard light llum forta

- llum forta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llum dura (usada 25.00%, coincidències 1)

hardware maquinari

- maquinari (usada 100.00%, coincidències 4)

hardware address adreça del maquinari

- adreça del maquinari (usada 50.00%, coincidències 3)

- adreça física (usada 33.33%, coincidències 2)

- adreça de maquinari (usada 16.67%, coincidències 1)

hatch ombreig

- ombreig (usada 80.00%, coincidències 4)

- tramat (usada 20.00%, coincidències 1)

hatching ombreig

- ombreig (usada 100.00%, coincidències 4)

head cap

- cap (usada 50.00%, coincidències 2)

- davant per (usada 25.00%, coincidències 1)

- capçal (usada 25.00%, coincidències 1)

header capçalera

- capçalera (usada 100.00%, coincidències 42)

header and footer capçalera i peu de pàgina

- capçalera i peu de pàgina (usada 50.00%, coincidències 4)

- capçalera i peu (usada 50.00%, coincidències 4)

headers capçaleres

- capçaleres (usada 100.00%, coincidències 11)

heading encapçalament

- encapçalament (usada 74.07%, coincidències 20)

- capçalera (usada 22.22%, coincidències 6)

- rumb (usada 3.70%, coincidències 1)

heading 1 encapçalament 1

- encapçalament 1 (usada 81.25%, coincidències 13)

- capçalera 1 (usada 12.50%, coincidències 2)

- capçalera1 (usada 6.25%, coincidències 1)

heading 2 encapçalament 2

- encapçalament 2 (usada 80.00%, coincidències 12)

- capçalera 2 (usada 13.33%, coincidències 2)

- capçalera2 (usada 6.67%, coincidències 1)

heading 3 encapçalament 3

- encapçalament 3 (usada 66.67%, coincidències 6)

- capçalera 3 (usada 22.22%, coincidències 2)

- capçalera3 (usada 11.11%, coincidències 1)

heading 4 encapçalament 4

- encapçalament 4 (usada 62.50%, coincidències 5)

- capçalera 4 (usada 25.00%, coincidències 2)

- capçalera4 (usada 12.50%, coincidències 1)

heading 5 encapçalament 5

- encapçalament 5 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera5 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 5 (usada 16.67%, coincidències 1)

heading 6 encapçalament 6

- encapçalament 6 (usada 66.67%, coincidències 4)

- capçalera6 (usada 16.67%, coincidències 1)

- capçalera 6 (usada 16.67%, coincidències 1)

headings encapçalaments

- encapçalaments (usada 58.33%, coincidències 7)

- capçaleres (usada 41.67%, coincidències 5)

headline titular

- titular (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea un titular (usada 25.00%, coincidències 1)

- portada (usada 25.00%, coincidències 1)

heart cor

- cor (usada 100.00%, coincidències 7)

hebrew hebreu

- hebreu (usada 100.00%, coincidències 20)

hebrew (windows-1255) hebreu (windows-1255)

- hebreu (windows-1255) (usada 100.00%, coincidències 5)

height alçada

- alçada (usada 100.00%, coincidències 98)

held suspès

- suspès (usada 25.00%, coincidències 1)

- agafat (usada 25.00%, coincidències 1)

- retinguda (usada 25.00%, coincidències 1)

- retingut (usada 25.00%, coincidències 1)

hello hola

- hola (usada 100.00%, coincidències 6)

help ajuda

- ajuda (usada 100.00%, coincidències 89)

help text text d'ajuda

- text d'ajuda (usada 100.00%, coincidències 5)

hex hexadecimal

- hexadecimal (usada 37.50%, coincidències 3)

- hex (usada 37.50%, coincidències 3)

- hexa (usada 12.50%, coincidències 1)

- hex. (usada 12.50%, coincidències 1)

hexadecimal hexadecimal

- hexadecimal (usada 100.00%, coincidències 5)

hexagon hexàgon

- hexàgon (usada 100.00%, coincidències 4)

hhmm hhmm

- hhmm (usada 75.00%, coincidències 3)

- h.mm (usada 25.00%, coincidències 1)

hibernate hiberna

- hiberna (usada 100.00%, coincidències 4)

hidden ocult

- ocult (usada 50.00%, coincidències 11)

- amagat (usada 40.91%, coincidències 9)

- amagada (usada 4.55%, coincidències 1)

- amaga (usada 4.55%, coincidències 1)

hidden text text amagat

- text amagat (usada 91.67%, coincidències 11)

- text ocult (usada 8.33%, coincidències 1)

hide amaga

- amaga (usada 89.13%, coincidències 41)

- oculta (usada 10.87%, coincidències 5)

hide all amaga-ho tot

- amaga-ho tot (usada 80.00%, coincidències 4)

- amaga'ls tots (usada 20.00%, coincidències 1)

hide columns amaga les columnes

- amaga les columnes (usada 80.00%, coincidències 4)

- ocultar columnes (usada 20.00%, coincidències 1)

hide controls amaga els controls

- amaga els controls (usada 75.00%, coincidències 3)

- amaga controls (usada 25.00%, coincidències 1)

hide details amaga els detalls

- amaga els detalls (usada 71.43%, coincidències 5)

- oculta els detalls (usada 28.57%, coincidències 2)

hide others amaga els altres

- amaga els altres (usada 57.14%, coincidències 4)

- amaga altres (usada 14.29%, coincidències 1)

- amaga la resta (usada 14.29%, coincidències 1)

- oculta els altres (usada 14.29%, coincidències 1)

hide toolbar amaga la barra d'eines

- amaga la barra d'eines (usada 100.00%, coincidències 5)

hierarchy jerarquia

- jerarquia (usada 100.00%, coincidències 4)

high alta

- alta (usada 73.33%, coincidències 22)

- alt (usada 26.67%, coincidències 8)

high contrast alt contrast

- alt contrast (usada 66.67%, coincidències 4)

- contrast alt (usada 33.33%, coincidències 2)

high quality qualitat alta

- qualitat alta (usada 100.00%, coincidències 5)

highest màxima

- màxima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més alta (usada 28.57%, coincidències 2)

- la més alta (usada 14.29%, coincidències 1)

- el més alt (usada 14.29%, coincidències 1)

highlight ressalta

- ressalta (usada 36.36%, coincidències 4)

- realçat (usada 36.36%, coincidències 4)

- ressaltat (usada 27.27%, coincidències 3)

highlight all ressalta-ho tot

- ressalta-ho tot (usada 80.00%, coincidències 4)

- marca-ho tot (usada 20.00%, coincidències 1)

highlight color color del ressaltat

- color del ressaltat (usada 28.57%, coincidències 2)

- color de realçament (usada 28.57%, coincidències 2)

- color de ressaltament (usada 14.29%, coincidències 1)

- realçament del color (usada 14.29%, coincidències 1)

- color de ressaltat (usada 14.29%, coincidències 1)

highlight current line ressalta la línia actual

- ressalta la línia actual (usada 100.00%, coincidències 5)

highlighting realçament

- realçament (usada 81.82%, coincidències 9)

- ressaltat (usada 18.18%, coincidències 2)

highlights ressaltats

- ressaltats (usada 55.56%, coincidències 5)

- realçats (usada 22.22%, coincidències 2)

- destacats (usada 22.22%, coincidències 2)

hindi hindi

- hindi (usada 100.00%, coincidències 12)

hint consell

- consell (usada 42.86%, coincidències 3)

- pista (usada 28.57%, coincidències 2)

- suggeriment (usada 28.57%, coincidències 2)

hiragana hiragana

- hiragana (usada 100.00%, coincidències 8)

histogram histograma

- histograma (usada 100.00%, coincidències 4)

history historial

- historial (usada 91.89%, coincidències 34)

- història (usada 8.11%, coincidències 3)

hold aguanta

- aguanta (usada 50.00%, coincidències 2)

- mantén (usada 25.00%, coincidències 1)

- retén (usada 25.00%, coincidències 1)

home inici

- inici (usada 85.96%, coincidències 49)

- particular (usada 7.02%, coincidències 4)

- carpeta de l'usuari (usada 1.75%, coincidències 1)

- inici/centre (usada 1.75%, coincidències 1)

- inici|centre (usada 1.75%, coincidències 1)

- pàgina d'inici (usada 1.75%, coincidències 1)

- tecla d'inici (usada 0.00%, coincidències 0)

home directory directori de l'usuari

- directori de l'usuari (usada 42.86%, coincidències 3)

- directori inicial (usada 28.57%, coincidències 2)

- directori d'inici (usada 28.57%, coincidències 2)

home page pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 44.44%, coincidències 4)

- pàgina personal (usada 33.33%, coincidències 3)

- pàgina inicial (usada 22.22%, coincidències 2)

home phone telèfon particular

- telèfon particular (usada 83.33%, coincidències 5)

- telèfon de casa (usada 16.67%, coincidències 1)

homepage pàgina d'inici

- pàgina d'inici (usada 70.59%, coincidències 12)

- lloc web (usada 11.76%, coincidències 2)

- pàgina inicial (usada 11.76%, coincidències 2)

- inici (usada 5.88%, coincidències 1)

horizontal horitzontal

- horitzontal (usada 100.00%, coincidències 49)

horizontal alignment alineació horitzontal

- alineació horitzontal (usada 100.00%, coincidències 5)

horizontal center centre horitzontal

- centre horitzontal (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal centre (usada 25.00%, coincidències 1)

horizontal line línia horitzontal

- línia horitzontal (usada 100.00%, coincidències 11)

horizontal offset desplaçament horitzontal

- desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontal scroll bar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 6)

horizontal scrollbar barra de desplaçament horitzontal

- barra de desplaçament horitzontal (usada 100.00%, coincidències 4)

horizontally horitzontalment

- horitzontalment (usada 72.73%, coincidències 8)

- horitzontal (usada 27.27%, coincidències 3)

host amfitrió

- amfitrió (usada 47.62%, coincidències 10)

- ordinador (usada 23.81%, coincidències 5)

- servidor (usada 19.05%, coincidències 4)

- ordinador central (usada 9.52%, coincidències 2)

- amfitrió -ona (usada 0.00%, coincidències 0)

host device dispositiu de l'amfitrió

- dispositiu de l'amfitrió (usada 100.00%, coincidències 4)

host name nom de l'amfitrió

- nom de l'amfitrió (usada 53.85%, coincidències 7)

- nom del servidor (usada 30.77%, coincidències 4)

- nom d'amfitrió (usada 15.38%, coincidències 2)

host not found no s'ha trobat l'amfitrió

- no s'ha trobat l'amfitrió (usada 75.00%, coincidències 3)

- no s'ha trobat l'ordinador central (usada 25.00%, coincidències 1)

host unreachable ordinador no accessible

- ordinador no accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

- no es pot accedir a la màquina (usada 25.00%, coincidències 1)

- servidor no disponible (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'amfitrió no és accessible (usada 25.00%, coincidències 1)

hostname nom de l'ordinador

- nom de l'ordinador (usada 23.08%, coincidències 3)

- nom de l'ordinador central (usada 23.08%, coincidències 3)

- nom d'amfitrió (usada 15.38%, coincidències 2)

- nomamfitrió (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de la màquina (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom del servidor (usada 7.69%, coincidències 1)

- ordinador (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom de l'amfitrió (usada 7.69%, coincidències 1)

hot càlid

- càlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- picant (usada 25.00%, coincidències 1)

hour hora

- hora (usada 93.33%, coincidències 14)

- hores (usada 6.67%, coincidències 1)

hours hores

- hores (usada 100.00%, coincidències 19)

house casa

- casa (usada 75.00%, coincidències 3)

- house (usada 25.00%, coincidències 1)

- allotjar (usada 0.00%, coincidències 0)

hsv hsv

- hsv (usada 100.00%, coincidències 6)

html html

- html (usada 100.00%, coincidències 15)

html document document html

- document html (usada 100.00%, coincidències 11)

html file fitxer html

- fitxer html (usada 100.00%, coincidències 4)

http http

- http (usada 100.00%, coincidències 4)

- protocol de transferència d'hipertext (usada 0.00%, coincidències 0)

http proxy servidor intermediari d'http

- servidor intermediari d'http (usada 63.64%, coincidències 7)

- servidor intermediari http (usada 27.27%, coincidències 3)

- proxy de l'http (usada 9.09%, coincidències 1)

https proxy servidor intermediari d'https

- servidor intermediari d'https (usada 66.67%, coincidències 6)

- servidor intermediari https (usada 33.33%, coincidències 3)

hue to

- to (usada 68.42%, coincidències 13)

- matís (usada 26.32%, coincidències 5)

- to de color (usada 5.26%, coincidències 1)

huge enorme

- enorme (usada 63.64%, coincidències 7)

- immens (usada 18.18%, coincidències 2)

- immensa (usada 9.09%, coincidències 1)

- molt gran (usada 9.09%, coincidències 1)

hungarian hongarès

- hongarès (usada 100.00%, coincidències 12)

hyperbolic cosine cosinus hiperbòlic

- cosinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 5)

hyperbolic sine sinus hiperbòlic

- sinus hiperbòlic (usada 100.00%, coincidències 5)

hyperbolic tangent tangent hiperbòlica

- tangent hiperbòlica (usada 100.00%, coincidències 5)

hyperlink enllaç

- enllaç (usada 93.75%, coincidències 30)

- hiperenllaç (usada 6.25%, coincidències 2)

hyphenation partició de mots

- partició de mots (usada 100.00%, coincidències 23)

i agree d'acord

- d'acord (usada 50.00%, coincidències 2)

- hi estic d'acord (usada 25.00%, coincidències 1)

- accepto (usada 25.00%, coincidències 1)

icelandic islandès

- islandès (usada 100.00%, coincidències 11)

icon icona

- icona (usada 100.00%, coincidències 22)

icon name nom de la icona

- nom de la icona (usada 100.00%, coincidències 7)

icon set conjunt d'icones

- conjunt d'icones (usada 60.00%, coincidències 3)

- definiu icona (usada 20.00%, coincidències 1)

- joc d'icones (usada 20.00%, coincidències 1)

icon size mida de la icona

- mida de la icona (usada 57.14%, coincidències 4)

- mida de les icones (usada 28.57%, coincidències 2)

- mida d'icona (usada 14.29%, coincidències 1)

icon view vista d'icones

- vista d'icones (usada 50.00%, coincidències 2)

- vista d'icona (usada 25.00%, coincidències 1)

- visualització d'icones (usada 25.00%, coincidències 1)

icons icones

- icones (usada 100.00%, coincidències 9)

id id

- id (usada 55.17%, coincidències 16)

- identificador (usada 34.48%, coincidències 10)

- id. (usada 10.34%, coincidències 3)

identifier identificador

- identificador (usada 100.00%, coincidències 13)

identity identitat

- identitat (usada 100.00%, coincidències 13)

- perfil d'usuari (usada 0.00%, coincidències 0)

ideographic description characters caràcters de descripció ideogràfica

- caràcters de descripció ideogràfica (usada 50.00%, coincidències 2)

- caràcters de descripció basat en ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters de descripció d'ideogrames (usada 25.00%, coincidències 1)

idle inactiu

- inactiu (usada 66.67%, coincidències 6)

- ociós (usada 22.22%, coincidències 2)

- inactiva (usada 11.11%, coincidències 1)

if si

- si (usada 100.00%, coincidències 5)

ignore ignora

- ignora (usada 96.43%, coincidències 27)

- ignora-ho (usada 3.57%, coincidències 1)

ignore all ignora-les totes

- ignora-les totes (usada 46.15%, coincidències 6)

- ignora-ho tot (usada 46.15%, coincidències 6)

- ignora'ls tots (usada 7.69%, coincidències 1)

ignore case ignora majúscules i minúscules

- ignora majúscules i minúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- considera iguals majúscules i minúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- no distingeixis entre majúscules i minúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

- ignora majúscules/minúscules (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore subthread ignora la subconversa

- ignora la subconversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora'n el subfil (usada 25.00%, coincidències 1)

ignore thread ignora la conversa

- ignora la conversa (usada 75.00%, coincidències 3)

- ignora el fil (usada 25.00%, coincidències 1)

illustration il·lustració

- il·lustració (usada 100.00%, coincidències 11)

im im

- im (usada 50.00%, coincidències 2)

- mi (usada 50.00%, coincidències 2)

image imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 120)

image file fitxer d'imatge

- fitxer d'imatge (usada 100.00%, coincidències 5)

image files fitxers d'imatge

- fitxers d'imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- fitxers d'imatges (usada 12.50%, coincidències 1)

image format format de la imatge

- format de la imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- format de les imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

image map mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- mapa d'imatges (usada 12.50%, coincidències 1)

- mapa de la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

- imatge sensible (usada 0.00%, coincidències 0)

image properties propietats de la imatge

- propietats de la imatge (usada 100.00%, coincidències 10)

image quality qualitat d'imatge

- qualitat d'imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

- qualitat de la imatge (usada 50.00%, coincidències 3)

image size mida de la imatge

- mida de la imatge (usada 100.00%, coincidències 11)

image type tipus d'imatge

- tipus d'imatge (usada 100.00%, coincidències 7)

image viewer visualitzador d'imatges

- visualitzador d'imatges (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualització d'imatges (usada 25.00%, coincidències 1)

imagemap mapa d'imatge

- mapa d'imatge (usada 100.00%, coincidències 4)

images imatges

- imatges (usada 100.00%, coincidències 34)

imei imei

- imei (usada 100.00%, coincidències 4)

imperial imperial

- imperial (usada 100.00%, coincidències 5)

imperial aramaic arameu imperial

- arameu imperial (usada 100.00%, coincidències 5)

import importa

- importa (usada 91.94%, coincidències 57)

- importar (usada 4.84%, coincidències 3)

- subscriu-me (usada 1.61%, coincidències 1)

- importació (usada 1.61%, coincidències 1)

import bookmarks importa adreces d'interès

- importa adreces d'interès (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa les adreces d'interès (usada 25.00%, coincidències 1)

import complete fi de la importació

- fi de la importació (usada 66.67%, coincidències 4)

- importació completa (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'ha completat la importació (usada 16.67%, coincidències 1)

import file importa un fitxer

- importa un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

import from importa des de

- importa des de (usada 75.00%, coincidències 3)

- importa de (usada 25.00%, coincidències 1)

import settings importa configuració

- importa configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- paràmetres d'importació (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa la configuració (usada 25.00%, coincidències 1)

- importa els paràmetres (usada 25.00%, coincidències 1)

important important

- important (usada 88.89%, coincidències 8)

- importants (usada 11.11%, coincidències 1)

importing s'està important

- s'està important (usada 81.82%, coincidències 9)

- importació (usada 9.09%, coincidències 1)

- important (usada 9.09%, coincidències 1)

in en

- en (usada 20.83%, coincidències 5)

- in (usada 20.83%, coincidències 5)

- dins (usada 16.67%, coincidències 4)

- a (usada 8.33%, coincidències 2)

- polzades (usada 8.33%, coincidències 2)

- cap endins (usada 8.33%, coincidències 2)

- bústia d'entrada (usada 4.17%, coincidències 1)

- entrada (usada 4.17%, coincidències 1)

- pertany (usada 4.17%, coincidències 1)

- a|en (usada 4.17%, coincidències 1)

in progress en curs

- en curs (usada 75.00%, coincidències 9)

- en progrés (usada 25.00%, coincidències 3)

in use en ús

- en ús (usada 100.00%, coincidències 4)

inactive inactiu

- inactiu (usada 76.92%, coincidències 10)

- inactiva (usada 15.38%, coincidències 2)

- inactives (usada 7.69%, coincidències 1)

inbox safata d'entrada

- safata d'entrada (usada 57.14%, coincidències 4)

- bústia d'entrada (usada 28.57%, coincidències 2)

- missatges (usada 14.29%, coincidències 1)

inch polzada

- polzada (usada 82.35%, coincidències 14)

- polzades (usada 11.76%, coincidències 2)

- in (usada 5.88%, coincidències 1)

inches polzades

- polzades (usada 100.00%, coincidències 6)

include inclou

- inclou (usada 77.78%, coincidències 7)

- incloure (usada 11.11%, coincidències 1)

- include (usada 11.11%, coincidències 1)

includes inclou

- inclou (usada 100.00%, coincidències 12)

incorrect password contrasenya incorrecta

- contrasenya incorrecta (usada 75.00%, coincidències 9)

- la contrasenya no és correcta (usada 25.00%, coincidències 3)

increase augmenta

- augmenta (usada 66.67%, coincidències 6)

- incrementa (usada 22.22%, coincidències 2)

- increment (usada 11.11%, coincidències 1)

increase font size augmenta la mida de la lletra

- augmenta la mida de la lletra (usada 60.00%, coincidències 3)

- augmenta la mida del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- augmenta la mida de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

increase indent augmenta el sagnat

- augmenta el sagnat (usada 100.00%, coincidències 15)

increment increment

- increment (usada 100.00%, coincidències 7)

indent sagnat

- sagnat (usada 88.89%, coincidències 24)

- sagna (usada 11.11%, coincidències 3)

- sagnar (usada 0.00%, coincidències 0)

indentation sagnat

- sagnat (usada 100.00%, coincidències 5)

index índex

- índex (usada 95.35%, coincidències 41)

- index (usada 4.65%, coincidències 2)

- indexar (usada 0.00%, coincidències 0)

indexes índexs

- índexs (usada 100.00%, coincidències 20)

indicator indicador

- indicador (usada 100.00%, coincidències 4)

individual individu

- individu (usada 50.00%, coincidències 2)

- individual (usada 25.00%, coincidències 1)

- personal (usada 25.00%, coincidències 1)

indonesian indonesi

- indonesi (usada 100.00%, coincidències 11)

infinity infinit

- infinit (usada 100.00%, coincidències 4)

info informació

- informació (usada 76.00%, coincidències 19)

- info (usada 24.00%, coincidències 6)

information informació

- informació (usada 100.00%, coincidències 33)

initial setup configuració inicial

- configuració inicial (usada 100.00%, coincidències 4)

initial value valor inicial

- valor inicial (usada 100.00%, coincidències 5)

initializing s'està inicialitzant

- s'està inicialitzant (usada 66.67%, coincidències 6)

- s'està iniciant (usada 22.22%, coincidències 2)

- inicialitzant (usada 11.11%, coincidències 1)

initials inicials

- inicials (usada 100.00%, coincidències 14)

ink tinta

- tinta (usada 100.00%, coincidències 4)

inline inserit

- inserit (usada 25.00%, coincidències 2)

- en línia (usada 25.00%, coincidències 2)

- missatge original inserit (usada 12.50%, coincidències 1)

- text en el cos (usada 12.50%, coincidències 1)

- insereix (usada 12.50%, coincidències 1)

- alineat (usada 12.50%, coincidències 1)

inner interior

- interior (usada 100.00%, coincidències 9)

input entrada

- entrada (usada 100.00%, coincidències 19)

input device dispositiu d'entrada

- dispositiu d'entrada (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric d'entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

input devices dispositius d'entrada

- dispositius d'entrada (usada 100.00%, coincidències 8)

input methods mètodes d'entrada

- mètodes d'entrada (usada 100.00%, coincidències 7)

input range interval d'entrada

- interval d'entrada (usada 75.00%, coincidències 9)

- rang d'entrada (usada 25.00%, coincidències 3)

input/output entrada/sortida

- entrada/sortida (usada 80.00%, coincidències 4)

- entrada o sortida (usada 20.00%, coincidències 1)

inscriptional pahlavi pahlavi d'inscripció

- pahlavi d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions pahlavi (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions del pahlavi (usada 20.00%, coincidències 1)

inscriptional parthian part d'inscripció

- part d'inscripció (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions parthian (usada 40.00%, coincidències 2)

- inscripcions del parthià (usada 20.00%, coincidències 1)

insert insereix

- insereix (usada 97.58%, coincidències 121)

- munta (usada 1.61%, coincidències 2)

- inserció (usada 0.81%, coincidències 1)

- tecla d'inserció (usada 0.00%, coincidències 0)

insert before insereix abans

- insereix abans (usada 100.00%, coincidències 4)

insert bookmark insereix un marcador

- insereix un marcador (usada 100.00%, coincidències 5)

insert cells insereix cel·les

- insereix cel·les (usada 90.00%, coincidències 9)

- insereix les cel·les (usada 10.00%, coincidències 1)

insert column insereix una columna

- insereix una columna (usada 100.00%, coincidències 10)

insert columns insereix columnes

- insereix columnes (usada 100.00%, coincidències 9)

insert emoji insereix un emoji

- insereix un emoji (usada 100.00%, coincidències 4)

insert field insereix un camp

- insereix un camp (usada 60.00%, coincidències 3)

- insereix camp (usada 20.00%, coincidències 1)

- insereix el camp (usada 20.00%, coincidències 1)

insert file insereix un fitxer

- insereix un fitxer (usada 75.00%, coincidències 3)

- insereix el fitxer (usada 25.00%, coincidències 1)

insert hyperlink insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 50.00%, coincidències 3)

- insereix hiperenllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

- insereix un hiperenllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

- introdueix un enllaç (usada 16.67%, coincidències 1)

insert image insereix una imatge

- insereix una imatge (usada 84.62%, coincidències 11)

- inserir imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

- insereix la imatge (usada 7.69%, coincidències 1)

insert link insereix un enllaç

- insereix un enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

insert row insereix una fila

- insereix una fila (usada 91.67%, coincidències 11)

- insereix fila (usada 8.33%, coincidències 1)

insert rows insereix files

- insereix files (usada 100.00%, coincidències 12)

insert table insereix una taula

- insereix una taula (usada 100.00%, coincidències 11)

insert text insereix text

- insereix text (usada 42.86%, coincidències 3)

- insereix un text (usada 42.86%, coincidències 3)

- inserció de text (usada 14.29%, coincidències 1)

inset rebaixat

- rebaixat (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserit (usada 14.29%, coincidències 1)

- contraure (usada 14.29%, coincidències 1)

- contrau (usada 14.29%, coincidències 1)

- dins (usada 14.29%, coincidències 1)

- intern (usada 14.29%, coincidències 1)

- inserció (usada 14.29%, coincidències 1)

inside interior

- interior (usada 80.00%, coincidències 8)

- dins (usada 20.00%, coincidències 2)

inspect inspecciona

- inspecciona (usada 100.00%, coincidències 8)

install instal·la

- instal·la (usada 97.30%, coincidències 36)

- instal·lació (usada 2.70%, coincidències 1)

- instal·lar (usada 0.00%, coincidències 0)

install updates instal·la les actualitzacions

- instal·la les actualitzacions (usada 100.00%, coincidències 4)

installation instal·lació

- instal·lació (usada 100.00%, coincidències 7)

installed instal·lat

- instal·lat (usada 66.67%, coincidències 8)

- s'ha instal·lat (usada 8.33%, coincidències 1)

- instal·lades (usada 8.33%, coincidències 1)

- instal·lada (usada 8.33%, coincidències 1)

- instal·lats (usada 8.33%, coincidències 1)

installing s'està instal·lant

- s'està instal·lant (usada 70.59%, coincidències 12)

- instal·lar (usada 11.76%, coincidències 2)

- s'està cancel·lant (usada 5.88%, coincidències 1)

- instal·lant (usada 5.88%, coincidències 1)

- instal·lació (usada 5.88%, coincidències 1)

instance instància

- instància (usada 100.00%, coincidències 6)

instructions instruccions

- instruccions (usada 100.00%, coincidències 4)

int int

- int (usada 50.00%, coincidències 3)

- ent (usada 33.33%, coincidències 2)

- sencer (usada 16.67%, coincidències 1)

integer enter

- enter (usada 94.74%, coincidències 36)

- nombre enter (usada 5.26%, coincidències 2)

integral integral

- integral (usada 100.00%, coincidències 5)

integration integració

- integració (usada 100.00%, coincidències 4)

intensity intensitat

- intensitat (usada 100.00%, coincidències 7)

interaction interacció

- interacció (usada 100.00%, coincidències 8)

intercept intercepcio

- intercepcio (usada 50.00%, coincidències 2)

- intercepta (usada 25.00%, coincidències 1)

- intercepció (usada 25.00%, coincidències 1)

interface interfície

- interfície (usada 100.00%, coincidències 14)

interfaces interfícies

- interfícies (usada 100.00%, coincidències 5)

interlingua interlingua

- interlingua (usada 100.00%, coincidències 6)

internal error error intern

- error intern (usada 100.00%, coincidències 8)

internal server error error intern del servidor

- error intern del servidor (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha produït un error intern en el servidor (usada 25.00%, coincidències 1)

international internacional

- internacional (usada 100.00%, coincidències 4)

internet internet

- internet (usada 100.00%, coincidències 12)

internet options opcions d'internet

- opcions d'internet (usada 100.00%, coincidències 4)

interpolation interpolació

- interpolació (usada 100.00%, coincidències 5)

intersection intersecció

- intersecció (usada 100.00%, coincidències 14)

interval interval

- interval (usada 100.00%, coincidències 10)

introduction introducció

- introducció (usada 100.00%, coincidències 9)

invalid no vàlid

- no vàlid (usada 35.71%, coincidències 5)

- no vàlida (usada 35.71%, coincidències 5)

- invàlid (usada 14.29%, coincidències 2)

- no és vàlid (usada 7.14%, coincidències 1)

- incorrecte (usada 7.14%, coincidències 1)

invalid argument argument no vàlid

- argument no vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- argument incorrecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'argument no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid email address adreça de correu electrònic no vàlida

- adreça de correu electrònic no vàlida (usada 50.00%, coincidències 2)

- l'adreça de correu electrònic no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'adreça electrònica no és vàlida (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid filename nom de fitxer no vàlid

- nom de fitxer no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom del fitxer no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid name el nom no és vàlid

- el nom no és vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- nom invàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid port port no vàlid

- port no vàlid (usada 75.00%, coincidències 3)

- el port no és vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid range l'interval no és vàlid

- l'interval no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- rang no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

- interval no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

invalid signature la signatura no és vàlida

- la signatura no és vàlida (usada 57.14%, coincidències 4)

- signatura no vàlida (usada 42.86%, coincidències 3)

invalid url l'url no és vàlid

- l'url no és vàlid (usada 50.00%, coincidències 2)

- url incorrecte (usada 25.00%, coincidències 1)

- url no vàlid (usada 25.00%, coincidències 1)

inverse invers

- invers (usada 77.78%, coincidències 7)

- inversa (usada 22.22%, coincidències 2)

invert inverteix

- inverteix (usada 100.00%, coincidències 20)

invert colors inverteix els colors

- inverteix els colors (usada 100.00%, coincidències 5)

invert mask inverteix la màscara

- inverteix la màscara (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix màscara (usada 25.00%, coincidències 1)

invert selection inverteix la selecció

- inverteix la selecció (usada 88.89%, coincidències 8)

- inverteix selecció (usada 11.11%, coincidències 1)

inverted invertit

- invertit (usada 75.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 25.00%, coincidències 1)

invisible invisible

- invisible (usada 100.00%, coincidències 7)

invite convida

- convida (usada 100.00%, coincidències 6)

ip ip

- ip (usada 100.00%, coincidències 6)

- protocol d'internet (usada 0.00%, coincidències 0)

ip address adreça ip

- adreça ip (usada 100.00%, coincidències 17)

ipa extensions extensions ipa

- extensions ipa (usada 75.00%, coincidències 3)

- extensions de l'ipa (usada 25.00%, coincidències 1)

ipv4 ipv4

- ipv4 (usada 100.00%, coincidències 8)

ipv4 address adreça ipv4

- adreça ipv4 (usada 100.00%, coincidències 5)

ipv6 ipv6

- ipv6 (usada 100.00%, coincidències 7)

ipv6 address adreça ipv6

- adreça ipv6 (usada 100.00%, coincidències 6)

irish irlandès

- irlandès (usada 100.00%, coincidències 9)

is és

- és (usada 85.71%, coincidències 6)

- is (usada 14.29%, coincidències 1)

is equal to és igual a

- és igual a (usada 50.00%, coincidències 2)

- equival a (usada 25.00%, coincidències 1)

- és igual que (usada 25.00%, coincidències 1)

is greater than és més gran que

- és més gran que (usada 40.00%, coincidències 2)

- és major que (usada 40.00%, coincidències 2)

- és superior a (usada 20.00%, coincidències 1)

is less than és menor que

- és menor que (usada 50.00%, coincidències 2)

- és més petita que (usada 25.00%, coincidències 1)

- és inferior a (usada 25.00%, coincidències 1)

iso iso

- iso (usada 100.00%, coincidències 5)

issue emissió

- emissió (usada 85.71%, coincidències 6)

- emetre (usada 14.29%, coincidències 1)

issued by emès per

- emès per (usada 100.00%, coincidències 10)

issued to emès per a

- emès per a (usada 62.50%, coincidències 5)

- emès a nom de (usada 37.50%, coincidències 3)

issuer emissor

- emissor (usada 100.00%, coincidències 6)

italian italià

- italià (usada 90.00%, coincidències 9)

- italiana (usada 10.00%, coincidències 1)

italic cursiva

- cursiva (usada 88.89%, coincidències 32)

- itàlica (usada 8.33%, coincidències 3)

- cursiva|itàlica (usada 2.78%, coincidències 1)

item element

- element (usada 87.50%, coincidències 7)

- article (usada 12.50%, coincidències 1)

items elements

- elements (usada 83.33%, coincidències 5)

- articles (usada 16.67%, coincidències 1)

iterations iteracions

- iteracions (usada 100.00%, coincidències 6)

jan gen.

- gen. (usada 42.86%, coincidències 3)

- gen (usada 42.86%, coincidències 3)

- de gen. (usada 14.29%, coincidències 1)

january gener

- gener (usada 86.67%, coincidències 13)

- de gener (usada 13.33%, coincidències 2)

japan japó

- japó (usada 100.00%, coincidències 5)

japanese japonès

- japonès (usada 100.00%, coincidències 25)

japanese (euc-jp) japonès (euc-jp)

- japonès (euc-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

japanese (iso-2022-jp) japonès (iso-2022-jp)

- japonès (iso-2022-jp) (usada 100.00%, coincidències 4)

java java

- java (usada 100.00%, coincidències 4)

javanese javanès

- javanès (usada 100.00%, coincidències 7)

javascript javascript

- javascript (usada 100.00%, coincidències 7)

job tasca

- tasca (usada 60.00%, coincidències 3)

- treball (usada 20.00%, coincidències 1)

- ocupació (usada 20.00%, coincidències 1)

job title càrrec

- càrrec (usada 57.14%, coincidències 4)

- títol de la feina (usada 14.29%, coincidències 1)

- títol de la tasca (usada 14.29%, coincidències 1)

- titol de la feina (usada 14.29%, coincidències 1)

join entra

- entra (usada 30.00%, coincidències 3)

- uneix-te (usada 20.00%, coincidències 2)

- uniu-vos-hi (usada 20.00%, coincidències 2)

- uneix-me (usada 10.00%, coincidències 1)

- junta (usada 10.00%, coincidències 1)

- uneix-m'hi (usada 10.00%, coincidències 1)

join chat uniu-vos al xat

- uniu-vos al xat (usada 40.00%, coincidències 2)

- uneix al xat (usada 20.00%, coincidències 1)

- entra al xat (usada 20.00%, coincidències 1)

- entra a un xat (usada 20.00%, coincidències 1)

jordan jordània

- jordània (usada 80.00%, coincidències 4)

- jordan (usada 20.00%, coincidències 1)

journal revista

- revista (usada 45.45%, coincidències 5)

- diari (usada 36.36%, coincidències 4)

- publicacions (usada 18.18%, coincidències 2)

jpeg jpeg

- jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jpeg image imatge jpeg

- imatge jpeg (usada 100.00%, coincidències 4)

jul jul.

- jul. (usada 60.00%, coincidències 3)

- de jul. (usada 20.00%, coincidències 1)

- jul (usada 20.00%, coincidències 1)

july juliol

- juliol (usada 83.33%, coincidències 10)

- de juliol (usada 16.67%, coincidències 2)

jump salt

- salt (usada 50.00%, coincidències 3)

- salta (usada 50.00%, coincidències 3)

jun juny

- juny (usada 60.00%, coincidències 3)

- de juny (usada 20.00%, coincidències 1)

- jun (usada 20.00%, coincidències 1)

june juny

- juny (usada 84.62%, coincidències 11)

- de juny (usada 15.38%, coincidències 2)

junk correu brossa

- correu brossa (usada 75.00%, coincidències 9)

- brossa (usada 25.00%, coincidències 3)

justification justificació

- justificació (usada 100.00%, coincidències 4)

justified justificada

- justificada (usada 58.33%, coincidències 7)

- justificat (usada 41.67%, coincidències 5)

justify justifica

- justifica (usada 81.25%, coincidències 13)

- justificada (usada 12.50%, coincidències 2)

- justificat (usada 6.25%, coincidències 1)

kabyle cabilenc

- cabilenc (usada 100.00%, coincidències 4)

kaithi kaithi

- kaithi (usada 100.00%, coincidències 5)

kaleidoscope calidoscopi

- calidoscopi (usada 100.00%, coincidències 5)

kanbun kanbun

- kanbun (usada 100.00%, coincidències 4)

kangxi radicals radicals kangxi

- radicals kangxi (usada 100.00%, coincidències 4)

kannada kanarès

- kanarès (usada 80.00%, coincidències 12)

- kannada (usada 13.33%, coincidències 2)

- kannarès (usada 6.67%, coincidències 1)

kashmiri caixmiri

- caixmiri (usada 80.00%, coincidències 4)

- caixmirià (usada 20.00%, coincidències 1)

katakana katakana

- katakana (usada 100.00%, coincidències 8)

kayah li kayah li

- kayah li (usada 100.00%, coincidències 5)

kazakh kazakh

- kazakh (usada 100.00%, coincidències 8)

kb kb

- kb (usada 91.67%, coincidències 11)

- kib (usada 8.33%, coincidències 1)

kb/s kb/s

- kb/s (usada 100.00%, coincidències 4)

keep manté

- manté (usada 41.67%, coincidències 5)

- conserva (usada 25.00%, coincidències 3)

- mantén (usada 16.67%, coincidències 2)

- reteniment (usada 8.33%, coincidències 1)

- mantingues-les (usada 8.33%, coincidències 1)

keep aspect ratio mantén la relació d'aspecte

- mantén la relació d'aspecte (usada 62.50%, coincidències 5)

- conserva la relació d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- mantén la ràtio d'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

- mantingues la relació de l'aspecte (usada 12.50%, coincidències 1)

keep changes mantén els canvis

- mantén els canvis (usada 66.67%, coincidències 4)

- manté els canvis (usada 33.33%, coincidències 2)

kernel kernel

- kernel (usada 50.00%, coincidències 2)

- nucli (usada 50.00%, coincidències 2)

kerning interlletratge

- interlletratge (usada 100.00%, coincidències 10)

key clau

- clau (usada 58.33%, coincidències 14)

- tecla (usada 29.17%, coincidències 7)

- negre (usada 8.33%, coincidències 2)

- lletra (usada 4.17%, coincidències 1)

key agreement acord sobre la clau

- acord sobre la clau (usada 75.00%, coincidències 3)

- concordança de les claus (usada 25.00%, coincidències 1)

key binding assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 66.67%, coincidències 4)

- vinculació de tecles (usada 16.67%, coincidències 1)

- vinculació de tecla (usada 16.67%, coincidències 1)

key bindings assignació de tecles

- assignació de tecles (usada 57.14%, coincidències 4)

- vinculació de tecles (usada 14.29%, coincidències 1)

- associacions de tecles (usada 14.29%, coincidències 1)

- vinculacions de tecla (usada 14.29%, coincidències 1)

key id id de la clau

- id de la clau (usada 100.00%, coincidències 4)

key type tipus de clau

- tipus de clau (usada 100.00%, coincidències 10)

keyboard teclat

- teclat (usada 100.00%, coincidències 22)

keyboard layout disposició del teclat

- disposició del teclat (usada 80.00%, coincidències 4)

- disposició de teclat (usada 20.00%, coincidències 1)

keyboard model model del teclat

- model del teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

- model de teclat (usada 50.00%, coincidències 2)

keyboard settings paràmetres del teclat

- paràmetres del teclat (usada 66.67%, coincidències 4)

- paràmetres de teclat (usada 33.33%, coincidències 2)

keyboard shortcut drecera de teclat

- drecera de teclat (usada 60.00%, coincidències 3)

- tecla de drecera (usada 40.00%, coincidències 2)

keyboard shortcuts dreceres de teclat

- dreceres de teclat (usada 94.74%, coincidències 18)

- tecles de drecera (usada 5.26%, coincidències 1)

keyphrase frase clau

- frase clau (usada 100.00%, coincidències 4)

keys tecles

- tecles (usada 70.00%, coincidències 7)

- llegenda (usada 20.00%, coincidències 2)

- claus (usada 10.00%, coincidències 1)

keyword paraula clau

- paraula clau (usada 100.00%, coincidències 14)

keywords paraules clau

- paraules clau (usada 100.00%, coincidències 21)

kharoshthi kharosthi

- kharosthi (usada 60.00%, coincidències 3)

- kharoshthi (usada 40.00%, coincidències 2)

khmer khmer

- khmer (usada 100.00%, coincidències 11)

khmer symbols símbols khmer

- símbols khmer (usada 100.00%, coincidències 4)

khojki khojki

- khojki (usada 100.00%, coincidències 4)

kilometer quilòmetre

- quilòmetre (usada 66.67%, coincidències 4)

- kilòmetre (usada 16.67%, coincidències 1)

- quilòmetres (usada 16.67%, coincidències 1)

kind tipus

- tipus (usada 80.00%, coincidències 4)

- classe (usada 20.00%, coincidències 1)

kingston kingston

- kingston (usada 100.00%, coincidències 4)

kinyarwanda kinyarwanda

- kinyarwanda (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruandès (usada 40.00%, coincidències 2)

- ruanda (usada 20.00%, coincidències 1)

kirghiz kirguís

- kirguís (usada 100.00%, coincidències 4)

kiss petó

- petó (usada 100.00%, coincidències 5)

knowledge base base de coneixements

- base de coneixements (usada 50.00%, coincidències 2)

- base de coneixement (usada 50.00%, coincidències 2)

korean coreà

- coreà (usada 100.00%, coincidències 29)

korean (euc-kr) coreà (euc-kr)

- coreà (euc-kr) (usada 75.00%, coincidències 3)

- coreà (euc-kr) (usada 25.00%, coincidències 1)

korean (iso-2022-kr) coreà (iso-2022-kr)

- coreà (iso-2022-kr) (usada 100.00%, coincidències 4)

kurdish kurd

- kurd (usada 100.00%, coincidències 7)

kuwait kuwait

- kuwait (usada 100.00%, coincidències 4)

lab lab

- lab (usada 100.00%, coincidències 4)

label etiqueta

- etiqueta (usada 100.00%, coincidències 52)

labels etiquetes

- etiquetes (usada 100.00%, coincidències 21)

lambda lambda

- lambda (usada 100.00%, coincidències 8)

landscape horitzontal

- horitzontal (usada 62.07%, coincidències 18)

- apaïsat (usada 27.59%, coincidències 8)

- horitzontal 90° (usada 3.45%, coincidències 1)

- apaïsada (usada 3.45%, coincidències 1)

- paisatge (usada 3.45%, coincidències 1)

language llengua

- llengua (usada 69.05%, coincidències 58)

- idioma (usada 26.19%, coincidències 22)

- llenguatge (usada 2.38%, coincidències 2)

- llengües (usada 1.19%, coincidències 1)

- llenguatges (usada 1.19%, coincidències 1)

language settings configuració de la llengua

- configuració de la llengua (usada 66.67%, coincidències 4)

- paràmetres d'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

- ajusts de l'idioma (usada 16.67%, coincidències 1)

language support suport d'idioma

- suport d'idioma (usada 42.86%, coincidències 3)

- eines d'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

- eines d'idiomes (usada 14.29%, coincidències 1)

- suport de llengua (usada 14.29%, coincidències 1)

- suport de l'idioma (usada 14.29%, coincidències 1)

languages llengües

- llengües (usada 81.25%, coincidències 13)

- idiomes (usada 12.50%, coincidències 2)

- llenguatges (usada 6.25%, coincidències 1)

lao laosià

- laosià (usada 100.00%, coincidències 14)

laplace laplace

- laplace (usada 100.00%, coincidències 4)

large gran

- gran (usada 94.12%, coincidències 32)

- gros (usada 2.94%, coincidències 1)

- grans (usada 2.94%, coincidències 1)

larger més gran

- més gran (usada 100.00%, coincidències 8)

largest el major

- el major (usada 71.43%, coincidències 5)

- el més gran (usada 14.29%, coincidències 1)

- massa gran (usada 14.29%, coincidències 1)

last últim

- últim (usada 63.64%, coincidències 7)

- darrer (usada 18.18%, coincidències 2)

- cognoms (usada 9.09%, coincidències 1)

- última (usada 9.09%, coincidències 1)

last 7 days els últims 7 dies

- els últims 7 dies (usada 60.00%, coincidències 3)

- darrers 7 dies (usada 40.00%, coincidències 2)

last activity darrera activitat

- darrera activitat (usada 83.33%, coincidències 5)

- última activitat (usada 16.67%, coincidències 1)

last login últim inici de sessió

- últim inici de sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrer inici de sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

last modified darrera modificació

- darrera modificació (usada 64.29%, coincidències 9)

- última modificació (usada 21.43%, coincidències 3)

- modificat per darrer cop (usada 14.29%, coincidències 2)

last month el mes passat

- el mes passat (usada 50.00%, coincidències 4)

- l'últim mes (usada 25.00%, coincidències 2)

- darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

- el darrer mes (usada 12.50%, coincidències 1)

last name cognoms

- cognoms (usada 81.25%, coincidències 26)

- cognom (usada 15.62%, coincidències 5)

- segon cognom (usada 3.12%, coincidències 1)

last page última pàgina

- última pàgina (usada 75.00%, coincidències 6)

- darrera pàgina (usada 25.00%, coincidències 2)

last post darrer missatge

- darrer missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrera entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

last printed última impressió

- última impressió (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrera impressió (usada 25.00%, coincidències 1)

- imprès per última vegada (usada 25.00%, coincidències 1)

last quarter quart minvant

- quart minvant (usada 50.00%, coincidències 2)

- darrer trimestre (usada 50.00%, coincidències 2)

last slide última diapositiva

- última diapositiva (usada 100.00%, coincidències 5)

last updated darrera actualització

- darrera actualització (usada 71.43%, coincidències 10)

- última actualització (usada 14.29%, coincidències 2)

- últim cop actualitzat (usada 7.14%, coincidències 1)

- darrera modificació (usada 7.14%, coincidències 1)

last used utilitzada per últim cop

- utilitzada per últim cop (usada 33.33%, coincidències 3)

- darrer ús (usada 22.22%, coincidències 2)

- últim ús (usada 11.11%, coincidències 1)

- utilitzades darrerament (usada 11.11%, coincidències 1)

- usades recentment (usada 11.11%, coincidències 1)

- última utilització (usada 11.11%, coincidències 1)

last week darrera setmana

- darrera setmana (usada 27.27%, coincidències 3)

- la setmana passada (usada 27.27%, coincidències 3)

- la darrera setmana (usada 27.27%, coincidències 3)

- l'última setmana (usada 9.09%, coincidències 1)

- setmana passada (usada 9.09%, coincidències 1)

last year darrer any

- darrer any (usada 50.00%, coincidències 3)

- l'any passat (usada 33.33%, coincidències 2)

- l'últim any (usada 16.67%, coincidències 1)

later més tard

- més tard (usada 62.50%, coincidències 5)

- després (usada 37.50%, coincidències 3)

latest més recents

- més recents (usada 50.00%, coincidències 2)

- l'últim (usada 25.00%, coincidències 1)

- darrera (usada 25.00%, coincidències 1)

latin llatí

- llatí (usada 100.00%, coincidències 10)

latin extended-a llatí ampliat-a

- llatí ampliat-a (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat a (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-b llatí ampliat-b

- llatí ampliat-b (usada 75.00%, coincidències 3)

- llatí ampliat b (usada 25.00%, coincidències 1)

latin extended-c llatí ampliat-c

- llatí ampliat-c (usada 100.00%, coincidències 4)

latin extended-d llatí ampliat-d

- llatí ampliat-d (usada 100.00%, coincidències 4)

latitude latitud

- latitud (usada 100.00%, coincidències 6)

latvian letó

- letó (usada 100.00%, coincidències 11)

launch llança

- llança (usada 60.00%, coincidències 3)

- posa en funcionament (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre (usada 20.00%, coincidències 1)

- satel·litzar (usada 0.00%, coincidències 0)

layer capa

- capa (usada 93.33%, coincidències 14)

- capes (usada 6.67%, coincidències 1)

layer name nom de la capa

- nom de la capa (usada 88.89%, coincidències 8)

- nom de capa (usada 11.11%, coincidències 1)

layer to bottom mou la capa al capdavall

- mou la capa al capdavall (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

- baixa la capa a sota (usada 25.00%, coincidències 1)

layer to top mou la capa al capdamunt

- mou la capa al capdamunt (usada 50.00%, coincidències 2)

- capa al capdamunt (usada 25.00%, coincidències 1)

- puja la capa a dalt (usada 25.00%, coincidències 1)

layers capes

- capes (usada 100.00%, coincidències 9)

layout disposició

- disposició (usada 91.67%, coincidències 44)

- format (usada 6.25%, coincidències 3)

- disseny (usada 2.08%, coincidències 1)

- compaginació (usada 0.00%, coincidències 0)

- esbós (usada 0.00%, coincidències 0)

- premaqueta (usada 0.00%, coincidències 0)

layout settings paràmetres de la disposició

- paràmetres de la disposició (usada 50.00%, coincidències 2)

- paràmetres de disposició (usada 25.00%, coincidències 1)

- opcions del format (usada 25.00%, coincidències 1)

leading interlineat

- interlineat (usada 33.33%, coincidències 2)

- al principi (usada 33.33%, coincidències 2)

- principal (usada 16.67%, coincidències 1)

- inicials (usada 16.67%, coincidències 1)

learn more més informació

- més informació (usada 95.73%, coincidències 112)

- per saber més (usada 1.71%, coincidències 2)

- conegueu més detalls (usada 0.85%, coincidències 1)

- learn more (usada 0.85%, coincidències 1)

- més detalls (usada 0.85%, coincidències 1)

learn more. més informació.

- més informació. (usada 87.50%, coincidències 7)

- conegueu-ne més detalls. (usada 12.50%, coincidències 1)

leave fullscreen surt de la pantalla completa

- surt de la pantalla completa (usada 62.50%, coincidències 5)

- surt del mode de pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- abandona la pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

- lleva la pantalla completa (usada 12.50%, coincidències 1)

lebanon líban

- líban (usada 80.00%, coincidències 4)

- lebanon (usada 20.00%, coincidències 1)

left esquerra

- esquerra (usada 94.64%, coincidències 106)

- esquerre (usada 3.57%, coincidències 4)

- a l'esquerra (usada 0.89%, coincidències 1)

- a la dreta (usada 0.89%, coincidències 1)

left arrow fletxa esquerra

- fletxa esquerra (usada 92.86%, coincidències 13)

- fletxa a l'esquerra (usada 7.14%, coincidències 1)

left border vora esquerra

- vora esquerra (usada 50.00%, coincidències 2)

- marge esquerre (usada 25.00%, coincidències 1)

- contorn esquerre (usada 25.00%, coincidències 1)

left margin marge esquerre

- marge esquerre (usada 100.00%, coincidències 17)

left to right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 71.43%, coincidències 5)

- direcció d'esquerra a dreta (usada 28.57%, coincidències 2)

left-to-right d'esquerra a dreta

- d'esquerra a dreta (usada 100.00%, coincidències 8)

legacy antic

- antic (usada 50.00%, coincidències 2)

- llegat (usada 25.00%, coincidències 1)

- herència (usada 25.00%, coincidències 1)

legal legal

- legal (usada 35.71%, coincidències 5)

- legal eua (usada 14.29%, coincidències 2)

- informació legal (usada 14.29%, coincidències 2)

- notes legals (usada 7.14%, coincidències 1)

- legal (85 x 14 polzades) (usada 7.14%, coincidències 1)

- avís legal (usada 7.14%, coincidències 1)

- avisos legals (usada 7.14%, coincidències 1)

- aspectes legals (usada 7.14%, coincidències 1)

legend llegenda

- llegenda (usada 100.00%, coincidències 18)

lemon llimó

- llimó (usada 50.00%, coincidències 2)

- llimona (usada 50.00%, coincidències 2)

length longitud

- longitud (usada 86.21%, coincidències 25)

- durada (usada 13.79%, coincidències 4)

lepcha lepcha

- lepcha (usada 100.00%, coincidències 5)

less menys

- menys (usada 77.78%, coincidències 7)

- menys que (usada 11.11%, coincidències 1)

- menor que (usada 11.11%, coincidències 1)

less than menor que

- menor que (usada 57.14%, coincidències 8)

- menys de (usada 21.43%, coincidències 3)

- és menor que (usada 14.29%, coincidències 2)

- més petit que (usada 7.14%, coincidències 1)

lessons lliçons

- lliçons (usada 100.00%, coincidències 4)

letter carta

- carta (usada 61.11%, coincidències 11)

- lletra (usada 22.22%, coincidències 4)

- carta eua (usada 11.11%, coincidències 2)

- carta (85 x 11 polzades) (usada 5.56%, coincidències 1)

letterlike symbols símbols semblants a lletres

- símbols semblants a lletres (usada 75.00%, coincidències 3)

- símbols tipus carta (usada 25.00%, coincidències 1)

letters lletres

- lletres (usada 100.00%, coincidències 4)

level nivell

- nivell (usada 100.00%, coincidències 41)

level 1 nivell 1

- nivell 1 (usada 100.00%, coincidències 4)

level 2 nivell 2

- nivell 2 (usada 100.00%, coincidències 5)

levels nivells

- nivells (usada 88.89%, coincidències 8)

- nivells de color (usada 11.11%, coincidències 1)

liberia libèria

- libèria (usada 80.00%, coincidències 4)

- liberia (usada 20.00%, coincidències 1)

library biblioteca

- biblioteca (usada 93.75%, coincidències 15)

- mediateca (usada 6.25%, coincidències 1)

license llicència

- llicència (usada 100.00%, coincidències 17)

license agreement acord de llicència

- acord de llicència (usada 100.00%, coincidències 5)

license information informació de la llicència

- informació de la llicència (usada 100.00%, coincidències 6)

life vida

- vida (usada 100.00%, coincidències 7)

light clar

- clar (usada 79.17%, coincidències 19)

- llum (usada 12.50%, coincidències 3)

- lleugera (usada 4.17%, coincidències 1)

- lleuger (usada 4.17%, coincidències 1)

light blue blau clar

- blau clar (usada 85.71%, coincidències 6)

- blau cel (usada 14.29%, coincidències 1)

light cyan cian clar

- cian clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light gray gris clar

- gris clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light green verd clar

- verd clar (usada 100.00%, coincidències 6)

light red vermell clar

- vermell clar (usada 100.00%, coincidències 4)

light source font de llum

- font de llum (usada 100.00%, coincidències 9)

light yellow groc clar

- groc clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lighter més clar

- més clar (usada 100.00%, coincidències 5)

lightness lluminositat

- lluminositat (usada 75.00%, coincidències 6)

- claredat (usada 12.50%, coincidències 1)

- claror (usada 12.50%, coincidències 1)

like com a

- com a (usada 50.00%, coincidències 2)

- like (usada 25.00%, coincidències 1)

- m'agrada (usada 25.00%, coincidències 1)

limbu limbu

- limbu (usada 100.00%, coincidències 6)

lime llima

- llima (usada 62.50%, coincidències 5)

- llima/verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

- llima|verd.llima (usada 12.50%, coincidències 1)

- llimona (usada 12.50%, coincidències 1)

limit límit

- límit (usada 91.67%, coincidències 11)

- limit (usada 8.33%, coincidències 1)

limits límits

- límits (usada 100.00%, coincidències 6)

line línia

- línia (usada 100.00%, coincidències 43)

line color color de la línia

- color de la línia (usada 72.73%, coincidències 8)

- color de línia (usada 27.27%, coincidències 3)

line count recompte de línies

- recompte de línies (usada 60.00%, coincidències 3)

- comptador de línies (usada 40.00%, coincidències 2)

line height alçada de la línia

- alçada de la línia (usada 75.00%, coincidències 3)

- alçada de línia (usada 25.00%, coincidències 1)

line numbers números de línia

- números de línia (usada 100.00%, coincidències 5)

line spacing interlineat

- interlineat (usada 90.48%, coincidències 19)

- espaiat de la línia (usada 9.52%, coincidències 2)

line style estil de línia

- estil de línia (usada 64.29%, coincidències 9)

- estil de la línia (usada 35.71%, coincidències 5)

line type tipus de línia

- tipus de línia (usada 71.43%, coincidències 5)

- tipus de la línia (usada 28.57%, coincidències 2)

line width amplada de la línia

- amplada de la línia (usada 78.57%, coincidències 11)

- amplada de línia (usada 14.29%, coincidències 2)

- ample de línia (usada 7.14%, coincidències 1)

linear lineal

- lineal (usada 100.00%, coincidències 21)

linear a lineal a

- lineal a (usada 80.00%, coincidències 4)

- linear a (usada 20.00%, coincidències 1)

lines línies

- línies (usada 100.00%, coincidències 24)

link enllaç

- enllaç (usada 94.34%, coincidències 50)

- enllaça (usada 5.66%, coincidències 3)

- enllaçar (usada 0.00%, coincidències 0)

link text text de l'enllaç

- text de l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 4)

link to enllaç a

- enllaç a (usada 57.14%, coincidències 4)

- enllaça a (usada 42.86%, coincidències 3)

links enllaços

- enllaços (usada 100.00%, coincidències 17)

list llista

- llista (usada 100.00%, coincidències 34)

list box quadre de llista

- quadre de llista (usada 90.00%, coincidències 18)

- caixa de llista (usada 10.00%, coincidències 2)

list item element de llista

- element de llista (usada 72.73%, coincidències 8)

- element de la llista (usada 18.18%, coincidències 2)

- llista d'elements (usada 9.09%, coincidències 1)

list name nom de la llista

- nom de la llista (usada 100.00%, coincidències 6)

list properties propietats de la llista

- propietats de la llista (usada 100.00%, coincidències 4)

list styles estils de llista

- estils de llista (usada 83.33%, coincidències 5)

- llista d'estils (usada 16.67%, coincidències 1)

list view visualització de llista

- visualització de llista (usada 37.50%, coincidències 6)

- vista de llista (usada 18.75%, coincidències 3)

- vista en llista (usada 12.50%, coincidències 2)

- en mode llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- visualització en llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- vista de la llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- visualitza com a llista (usada 6.25%, coincidències 1)

- llistat (usada 6.25%, coincidències 1)

lists llistes

- llistes (usada 100.00%, coincidències 9)

lisu lisu

- lisu (usada 100.00%, coincidències 5)

lithuanian lituà

- lituà (usada 100.00%, coincidències 11)

ln ln

- ln (usada 80.00%, coincidències 4)

- lín (usada 20.00%, coincidències 1)

load carrega

- carrega (usada 81.25%, coincidències 13)

- càrrega (usada 12.50%, coincidències 2)

- carregat (usada 6.25%, coincidències 1)

- carregar (usada 0.00%, coincidències 0)

load from file carrega des d'un fitxer

- carrega des d'un fitxer (usada 60.00%, coincidències 3)

- carregar des d'arxiu (usada 20.00%, coincidències 1)

- carrega des del fitxer (usada 20.00%, coincidències 1)

load more carrega'n més

- carrega'n més (usada 60.00%, coincidències 3)

- carrega més (usada 40.00%, coincidències 2)

load/save carrega/desa

- carrega/desa (usada 75.00%, coincidències 3)

- carrega o desa (usada 25.00%, coincidències 1)

loaded carregat

- carregat (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha carregat (usada 25.00%, coincidències 1)

loading s'està carregant

- s'està carregant (usada 91.67%, coincidències 33)

- carregant (usada 5.56%, coincidències 2)

- càrrega (usada 2.78%, coincidències 1)

local local

- local (usada 100.00%, coincidències 4)

local directory directori local

- directori local (usada 100.00%, coincidències 4)

local file fitxer local

- fitxer local (usada 100.00%, coincidències 6)

local network xarxa local

- xarxa local (usada 100.00%, coincidències 4)

locale localització

- localització (usada 44.44%, coincidències 4)

- configuració local (usada 22.22%, coincidències 2)

- configuració regional (usada 11.11%, coincidències 1)

- llengua (usada 11.11%, coincidències 1)

- locale (usada 11.11%, coincidències 1)

locality localitat

- localitat (usada 80.00%, coincidències 4)

- ubicació (usada 20.00%, coincidències 1)

localization localització

- localització (usada 100.00%, coincidències 7)

location ubicació

- ubicació (usada 98.63%, coincidències 72)

- lloc (usada 1.37%, coincidències 1)

locations ubicacions

- ubicacions (usada 100.00%, coincidències 6)

lock bloqueja

- bloqueja (usada 50.00%, coincidències 5)

- bloca (usada 40.00%, coincidències 4)

- bloqueig (usada 10.00%, coincidències 1)

- bloquejar (usada 0.00%, coincidències 0)

lock screen bloca la pantalla

- bloca la pantalla (usada 66.67%, coincidències 4)

- bloqueja la pantalla (usada 16.67%, coincidències 1)

- pantalla de bloqueig (usada 16.67%, coincidències 1)

locked blocat

- blocat (usada 57.14%, coincidències 4)

- blocades (usada 14.29%, coincidències 1)

- blocada (usada 14.29%, coincidències 1)

- bloquejada (usada 14.29%, coincidències 1)

log registre

- registre (usada 78.95%, coincidències 15)

- enregistra (usada 10.53%, coincidències 2)

- log (usada 10.53%, coincidències 2)

- diari (usada 0.00%, coincidències 0)

log file fitxer de registre

- fitxer de registre (usada 100.00%, coincidències 4)

log in inicia la sessió

- inicia la sessió (usada 26.09%, coincidències 6)

- entra (usada 21.74%, coincidències 5)

- inici de sessió (usada 13.04%, coincidències 3)

- inicia una sessió (usada 13.04%, coincidències 3)

- inicia sessió (usada 8.70%, coincidències 2)

- connecta (usada 8.70%, coincidències 2)

- iniciar sessió (usada 4.35%, coincidències 1)

- inicieu la sessió (usada 4.35%, coincidències 1)

- iniciar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log out surt

- surt (usada 57.14%, coincidències 12)

- tanca la sessió (usada 23.81%, coincidències 5)

- finalitza la sessió (usada 9.52%, coincidències 2)

- sortida (usada 4.76%, coincidències 1)

- desconnecta (usada 4.76%, coincidències 1)

- finalitzar la sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

log viewer visualitzador de registres

- visualitzador de registres (usada 75.00%, coincidències 3)

- visualitzador del registre (usada 25.00%, coincidències 1)

log10 log10

- log10 (usada 75.00%, coincidències 3)

- lg (usada 25.00%, coincidències 1)

logarithmic logarítmic

- logarítmic (usada 60.00%, coincidències 3)

- logarítmica (usada 40.00%, coincidències 2)

logged in s'ha iniciat la sessió

- s'ha iniciat la sessió (usada 37.50%, coincidències 3)

- autenticat (usada 25.00%, coincidències 2)

- sessió iniciada (usada 12.50%, coincidències 1)

- connectat (usada 12.50%, coincidències 1)

- va entrar en (usada 12.50%, coincidències 1)

logging registre

- registre (usada 88.89%, coincidències 8)

- enregistrament (usada 11.11%, coincidències 1)

logging in s'està iniciant sessió

- s'està iniciant sessió (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'està entrant (usada 50.00%, coincidències 2)

logical lògica

- lògica (usada 42.86%, coincidències 3)

- lògic (usada 42.86%, coincidències 3)

- lògiques (usada 14.29%, coincidències 1)

login inici de sessió

- inici de sessió (usada 30.77%, coincidències 4)

- entra (usada 15.38%, coincidències 2)

- login (usada 7.69%, coincidències 1)

- usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- entrada (usada 7.69%, coincidències 1)

- identifiqueu-vos (usada 7.69%, coincidències 1)

- nom d'usuari (usada 7.69%, coincidències 1)

- inicia una sessió (usada 7.69%, coincidències 1)

- inicia sessió (usada 7.69%, coincidències 1)

login name nom d'usuari

- nom d'usuari (usada 55.56%, coincidències 5)

- nom d'entrada (usada 33.33%, coincidències 3)

- nom d'inici de sessió (usada 11.11%, coincidències 1)

logo logotip

- logotip (usada 66.67%, coincidències 10)

- logo (usada 33.33%, coincidències 5)

logout surt

- surt (usada 57.14%, coincidències 4)

- desconnectar (usada 14.29%, coincidències 1)

- tancar la sessió (usada 14.29%, coincidències 1)

- tanca la sessió (usada 14.29%, coincidències 1)

- final de sessió (usada 0.00%, coincidències 0)

logs registres

- registres (usada 83.33%, coincidències 5)

- registre (usada 16.67%, coincidències 1)

long llarg

- llarg (usada 78.95%, coincidències 15)

- long (usada 10.53%, coincidències 2)

- llarga (usada 10.53%, coincidències 2)

long dash traç llarg

- traç llarg (usada 75.00%, coincidències 3)

- ratlla llarga (usada 25.00%, coincidències 1)

long edge (standard) cantó llarg (estàndard)

- cantó llarg (estàndard) (usada 80.00%, coincidències 4)

- vora llarga (estàndard) (usada 20.00%, coincidències 1)

longitude longitud

- longitud (usada 100.00%, coincidències 6)

lookup cerca

- cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

- consulta (usada 50.00%, coincidències 2)

loop bucle

- bucle (usada 66.67%, coincidències 6)

- repetició (usada 33.33%, coincidències 3)

lossless sense pèrdues

- sense pèrdues (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense pèrdua (usada 50.00%, coincidències 2)

lost password contrasenya perduda

- contrasenya perduda (usada 100.00%, coincidències 4)

love amor

- amor (usada 50.00%, coincidències 2)

- preferida (usada 25.00%, coincidències 1)

- afectuosament (usada 25.00%, coincidències 1)

low baixa

- baixa (usada 74.19%, coincidències 23)

- baix (usada 25.81%, coincidències 8)

lower inferior

- inferior (usada 44.44%, coincidències 4)

- més baixa (usada 22.22%, coincidències 2)

- minusc (usada 22.22%, coincidències 2)

- baixa (usada 11.11%, coincidències 1)

lower layer baixa la capa

- baixa la capa (usada 66.67%, coincidències 4)

- abaixa la capa (usada 33.33%, coincidències 2)

lowercase minúscules

- minúscules (usada 91.67%, coincidències 11)

- minúscula (usada 8.33%, coincidències 1)

lowest mínima

- mínima (usada 42.86%, coincidències 3)

- més baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

- la més baixa (usada 28.57%, coincidències 2)

ltr ltr

- ltr (usada 75.00%, coincidències 3)

- d'esquerra a dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

luminance lluminositat

- lluminositat (usada 60.00%, coincidències 3)

- luminància (usada 40.00%, coincidències 2)

luxembourg luxemburg

- luxemburg (usada 100.00%, coincidències 6)

luxembourgish luxemburguès

- luxemburguès (usada 100.00%, coincidències 4)

lycian lici

- lici (usada 100.00%, coincidències 5)

lydian lidi

- lidi (usada 100.00%, coincidències 5)

mac address adreça mac

- adreça mac (usada 100.00%, coincidències 8)

macedonian macedoni

- macedoni (usada 60.00%, coincidències 6)

- macedònic (usada 40.00%, coincidències 4)

macro macro

- macro (usada 100.00%, coincidències 24)

macros macros

- macros (usada 88.89%, coincidències 8)

- macroinstruccions (usada 11.11%, coincidències 1)

magenta magenta

- magenta (usada 100.00%, coincidències 14)

magnification ampliació

- ampliació (usada 80.00%, coincidències 4)

- augment (usada 20.00%, coincidències 1)

magnify augmenta

- augmenta (usada 100.00%, coincidències 5)

magnitude magnitud

- magnitud (usada 100.00%, coincidències 4)

mahajani mahajani

- mahajani (usada 100.00%, coincidències 4)

mail correu

- correu (usada 80.00%, coincidències 12)

- correu electrònic (usada 20.00%, coincidències 3)

mail merge combinació de correu

- combinació de correu (usada 81.25%, coincidències 13)

- combinació de correspondència (usada 12.50%, coincidències 2)

- combina la correspondència (usada 6.25%, coincidències 1)

mailbox bústia

- bústia (usada 100.00%, coincidències 4)

mailing list llista de correu

- llista de correu (usada 75.00%, coincidències 6)

- llista de distribució (usada 12.50%, coincidències 1)

- llistes de correu (usada 12.50%, coincidències 1)

main principal

- principal (usada 90.91%, coincidències 10)

- main (usada 9.09%, coincidències 1)

main menu menú principal

- menú principal (usada 100.00%, coincidències 7)

main window finestra principal

- finestra principal (usada 100.00%, coincidències 5)

maithili maithili

- maithili (usada 100.00%, coincidències 5)

make marca

- marca (usada 83.33%, coincidències 5)

- fabricant (usada 16.67%, coincidències 1)

make a donation feu una donació

- feu una donació (usada 60.00%, coincidències 3)

- donatius (usada 20.00%, coincidències 1)

- fent un donatiu (usada 20.00%, coincidències 1)

make primary converteix en principal

- converteix en principal (usada 40.00%, coincidències 2)

- fes-la primària (usada 20.00%, coincidències 1)

- seleccionar com a primari (usada 20.00%, coincidències 1)

- fes primària (usada 20.00%, coincidències 1)

malay malai

- malai (usada 100.00%, coincidències 6)

malayalam malaiàlam

- malaiàlam (usada 100.00%, coincidències 15)

male home

- home (usada 63.64%, coincidències 7)

- masculí (usada 27.27%, coincidències 3)

- male (usada 9.09%, coincidències 1)

malta malta

- malta (usada 100.00%, coincidències 4)

maltese maltès

- maltès (usada 100.00%, coincidències 5)

man home

- home (usada 66.67%, coincidències 4)

- man (usada 33.33%, coincidències 2)

- xarxa d'àrea metropolitana (usada 0.00%, coincidències 0)

manage gestiona

- gestiona (usada 92.86%, coincidències 13)

- administrar (usada 7.14%, coincidències 1)

manage bookmarks gestiona les adreces d'interès

- gestiona les adreces d'interès (usada 57.14%, coincidències 4)

- gestiona els punts d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

- edita els punts d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

- gestionar els punts d'interès (usada 14.29%, coincidències 1)

manage subscriptions gestiona les subscripcions

- gestiona les subscripcions (usada 100.00%, coincidències 6)

manage your plugins gestioneu els connectors

- gestioneu els connectors (usada 75.00%, coincidències 3)

- gestiona les extensions (usada 25.00%, coincidències 1)

manager gestor

- gestor (usada 80.00%, coincidències 4)

- administrador (usada 20.00%, coincidències 1)

mandaic mandaic

- mandaic (usada 100.00%, coincidències 5)

manichaean maniqueu

- maniqueu (usada 75.00%, coincidències 3)

- manichaean (usada 25.00%, coincidències 1)

manual manual

- manual (usada 100.00%, coincidències 19)

manually manualment

- manualment (usada 100.00%, coincidències 4)

manufacturer fabricant

- fabricant (usada 100.00%, coincidències 10)

maori maori

- maori (usada 100.00%, coincidències 4)

map mapa

- mapa (usada 100.00%, coincidències 7)

map buttons mapa els botons

- mapa els botons (usada 100.00%, coincidències 4)

mapping mapatge

- mapatge (usada 60.00%, coincidències 3)

- mapa (usada 20.00%, coincidències 1)

- assignació (usada 20.00%, coincidències 1)

maps mapes

- mapes (usada 100.00%, coincidències 4)

mar març

- març (usada 57.14%, coincidències 4)

- mar (usada 28.57%, coincidències 2)

- de març (usada 14.29%, coincidències 1)

marathi marathi

- marathi (usada 100.00%, coincidències 7)

march març

- març (usada 85.71%, coincidències 12)

- de març (usada 14.29%, coincidències 2)

margin marge

- marge (usada 92.31%, coincidències 12)

- marges (usada 7.69%, coincidències 1)

margins marges

- marges (usada 100.00%, coincidències 12)

mark marca

- marca (usada 92.31%, coincidències 12)

- adreça d'interès (usada 7.69%, coincidències 1)

mark as read marca com a llegit

- marca com a llegit (usada 60.00%, coincidències 3)

- marca'l com a llegit (usada 40.00%, coincidències 2)

mark as spam marca com a brossa

- marca com a brossa (usada 100.00%, coincidències 4)

markup marcatge

- marcatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- etiquetatge (usada 50.00%, coincidències 2)

maroon granat

- granat (usada 40.00%, coincidències 2)

- granat/grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- granat|grana (usada 20.00%, coincidències 1)

- marró (usada 20.00%, coincidències 1)

marquee marquesina

- marquesina (usada 100.00%, coincidències 5)

mask màscara

- màscara (usada 87.50%, coincidències 7)

- emmascara (usada 12.50%, coincidències 1)

master mestra

- mestra (usada 55.56%, coincidències 10)

- mestre (usada 33.33%, coincidències 6)

- màster (usada 11.11%, coincidències 2)

master password contrasenya mestra

- contrasenya mestra (usada 100.00%, coincidències 7)

master slide diapositiva mestra

- diapositiva mestra (usada 100.00%, coincidències 7)

match coincidència

- coincidència (usada 57.14%, coincidències 4)

- coincideix (usada 42.86%, coincidències 3)

match case distingeix entre majúscules i minúscules

- distingeix entre majúscules i minúscules (usada 44.00%, coincidències 11)

- coincidència de majúscules i minúscules (usada 20.00%, coincidències 5)

- coincidència entre majúscules i minúscules (usada 8.00%, coincidències 2)

- diferencia maj./min. (usada 8.00%, coincidències 2)

- majúscules i minúscules han de concordar (usada 4.00%, coincidències 1)

- concordança de majúscules i minúscules (usada 4.00%, coincidències 1)

- distingeix les majúscules de les minúscules (usada 4.00%, coincidències 1)

- diferencia majúscules i minúscules (usada 4.00%, coincidències 1)

- fes coincidir majúscules i minúscules (usada 4.00%, coincidències 1)

match fields fes coincidir els camps

- fes coincidir els camps (usada 87.50%, coincidències 7)

- coincidència de camps (usada 12.50%, coincidències 1)

matches coincidències

- coincidències (usada 66.67%, coincidències 4)

- coincideix amb (usada 16.67%, coincidències 1)

- coincideix (usada 16.67%, coincidències 1)

material material

- material (usada 100.00%, coincidències 7)

math matemàtiques

- matemàtiques (usada 75.00%, coincidències 6)

- expressió matemàtica (usada 25.00%, coincidències 2)

mathematical functions funcions matemàtiques

- funcions matemàtiques (usada 100.00%, coincidències 4)

mathematical operators operadors matemàtics

- operadors matemàtics (usada 100.00%, coincidències 5)

matrix matriu

- matriu (usada 80.00%, coincidències 8)

- matrix (usada 20.00%, coincidències 2)

maturity venciment

- venciment (usada 100.00%, coincidències 29)

max màx

- màx (usada 43.48%, coincidències 10)

- max (usada 21.74%, coincidències 5)

- màxim (usada 13.04%, coincidències 3)

- màx. (usada 13.04%, coincidències 3)

- màx/max (usada 4.35%, coincidències 1)

- màx|max (usada 4.35%, coincidències 1)

maximize maximitza

- maximitza (usada 100.00%, coincidències 10)

- maximitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

maximum màxim

- màxim (usada 96.15%, coincidències 25)

- maximum (usada 3.85%, coincidències 1)

maximum size mida màxima

- mida màxima (usada 100.00%, coincidències 4)

maximum value valor màxim

- valor màxim (usada 100.00%, coincidències 6)

may maig

- maig (usada 75.00%, coincidències 15)

- de maig (usada 15.00%, coincidències 3)

- maig | mai | mai. (usada 5.00%, coincidències 1)

- mai (usada 5.00%, coincidències 1)

maze laberint

- laberint (usada 60.00%, coincidències 3)

- malla (usada 20.00%, coincidències 1)

- catacumbes (usada 20.00%, coincidències 1)

mb mb

- mb (usada 100.00%, coincidències 14)

me jo

- jo (usada 100.00%, coincidències 9)

meal àpat

- àpat (usada 75.00%, coincidències 3)

- menjar (usada 25.00%, coincidències 1)

mean mitjana

- mitjana (usada 100.00%, coincidències 21)

meaning significat

- significat (usada 100.00%, coincidències 36)

measure mesura

- mesura (usada 57.14%, coincidències 4)

- compàs (usada 28.57%, coincidències 2)

- aparell de mesura (usada 14.29%, coincidències 1)

meat carn

- carn (usada 100.00%, coincidències 4)

media multimèdia

- multimèdia (usada 53.06%, coincidències 26)

- elements multimèdia (usada 18.37%, coincidències 9)

- mèdia (usada 10.20%, coincidències 5)

- mitjans (usada 4.08%, coincidències 2)

- suport (usada 4.08%, coincidències 2)

- mitjà (usada 4.08%, coincidències 2)

- suports (usada 4.08%, coincidències 2)

- fitxer multimèdia (usada 2.04%, coincidències 1)

media library mediateca

- mediateca (usada 50.00%, coincidències 3)

- biblioteca multimèdia (usada 33.33%, coincidències 2)

- biblioteca d'arxius multimèdia (usada 16.67%, coincidències 1)

media player reproductor multimèdia

- reproductor multimèdia (usada 85.71%, coincidències 6)

- reproductor de suports (usada 14.29%, coincidències 1)

median mediana

- mediana (usada 91.67%, coincidències 11)

- mitjana (usada 8.33%, coincidències 1)

medium mitjà

- mitjà (usada 51.28%, coincidències 20)

- mitjana (usada 35.90%, coincidències 14)

- tipus (usada 5.13%, coincidències 2)

- mitja (usada 2.56%, coincidències 1)

- intermedi (usada 2.56%, coincidències 1)

- suport (usada 2.56%, coincidències 1)

meetei mayek meetei mayek

- meetei mayek (usada 100.00%, coincidències 5)

member membre

- membre (usada 100.00%, coincidències 5)

members membres

- membres (usada 100.00%, coincidències 10)

memo anotació

- anotació (usada 66.67%, coincidències 4)

- memo (usada 16.67%, coincidències 1)

- memoràndum (usada 16.67%, coincidències 1)

memory memòria

- memòria (usada 100.00%, coincidències 15)

memory usage ús de la memòria

- ús de la memòria (usada 66.67%, coincidències 4)

- ús de memòria (usada 16.67%, coincidències 1)

- memòria usada (usada 16.67%, coincidències 1)

mende kikakui mende kikakui

- mende kikakui (usada 100.00%, coincidències 4)

menu menú

- menú (usada 100.00%, coincidències 25)

menu bar barra de menú

- barra de menú (usada 80.00%, coincidències 12)

- la barra de menú (usada 6.67%, coincidències 1)

- barra del menú (usada 6.67%, coincidències 1)

- barra de menús (usada 6.67%, coincidències 1)

menu item element de menú

- element de menú (usada 60.00%, coincidències 3)

- element del menú (usada 40.00%, coincidències 2)

menu name nom del menú

- nom del menú (usada 100.00%, coincidències 4)

menubar barra de menús

- barra de menús (usada 88.89%, coincidències 8)

- barra de menú (usada 11.11%, coincidències 1)

menus menús

- menús (usada 100.00%, coincidències 12)

mercury mercuri

- mercuri (usada 75.00%, coincidències 3)

- mercury (usada 25.00%, coincidències 1)

merge fusiona

- fusiona (usada 44.44%, coincidències 8)

- combina (usada 22.22%, coincidències 4)

- fusió (usada 16.67%, coincidències 3)

- barreja (usada 11.11%, coincidències 2)

- mescla (usada 5.56%, coincidències 1)

merge cells fusiona les cel·les

- fusiona les cel·les (usada 100.00%, coincidències 12)

meroitic cursive cursiva meroítica

- cursiva meroítica (usada 80.00%, coincidències 4)

- formes i valors meroítics (usada 20.00%, coincidències 1)

meroitic hieroglyphs jeroglífics meroítics

- jeroglífics meroítics (usada 100.00%, coincidències 5)

mesh malla

- malla (usada 75.00%, coincidències 3)

- mesh (usada 25.00%, coincidències 1)

message missatge

- missatge (usada 94.59%, coincidències 35)

- missatges (usada 2.70%, coincidències 1)

- missatgeltc.rule.show.category=categorialtc.rule.show.link=enllaçltc.rule.show.incorrect.sentences=frases incorrectes<br/>que aquesta regla pot detectar (usada 2.70%, coincidències 1)

message filters filtres de missatge

- filtres de missatge (usada 100.00%, coincidències 4)

message-id identificador del missatge

- identificador del missatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- id de missatge (usada 25.00%, coincidències 1)

messages missatges

- missatges (usada 100.00%, coincidències 15)

meta meta

- meta (usada 100.00%, coincidències 5)

metadata metadades

- metadades (usada 84.62%, coincidències 11)

- metadada (usada 15.38%, coincidències 2)

metal metall

- metall (usada 75.00%, coincidències 3)

- metal (usada 25.00%, coincidències 1)

meter metre

- metre (usada 80.00%, coincidències 8)

- metres (usada 20.00%, coincidències 2)

method mètode

- mètode (usada 100.00%, coincidències 22)

methods mètodes

- mètodes (usada 100.00%, coincidències 11)

metric mètric

- mètric (usada 60.00%, coincidències 3)

- mètrica (usada 40.00%, coincidències 2)

metrics mètriques

- mètriques (usada 50.00%, coincidències 2)

- mesures (usada 25.00%, coincidències 1)

- mètrica (usada 25.00%, coincidències 1)

miao miao

- miao (usada 100.00%, coincidències 4)

mib mib

- mib (usada 100.00%, coincidències 6)

microphone micròfon

- micròfon (usada 100.00%, coincidències 9)

middle centre

- centre (usada 60.00%, coincidències 9)

- mig (usada 20.00%, coincidències 3)

- al mig (usada 13.33%, coincidències 2)

- mitjà (usada 6.67%, coincidències 1)

middle name nom del mig

- nom del mig (usada 80.00%, coincidències 4)

- segon nom (usada 20.00%, coincidències 1)

midnight mitjanit

- mitjanit (usada 100.00%, coincidències 10)

midtones tons mitjans

- tons mitjans (usada 100.00%, coincidències 5)

miles milles

- milles (usada 87.50%, coincidències 7)

- milla (usada 12.50%, coincidències 1)

millimeter mil·límetre

- mil·límetre (usada 91.67%, coincidències 11)

- mil·límetres (usada 8.33%, coincidències 1)

millimeters mil·límetres

- mil·límetres (usada 83.33%, coincidències 5)

- miŀlímetres (usada 16.67%, coincidències 1)

milliseconds mil·lisegons

- mil·lisegons (usada 100.00%, coincidències 6)

mime type tipus mime

- tipus mime (usada 100.00%, coincidències 8)

min mín

- mín (usada 44.00%, coincidències 11)

- min (usada 24.00%, coincidències 6)

- mínim (usada 8.00%, coincidències 2)

- min. (usada 8.00%, coincidències 2)

- minut (usada 4.00%, coincidències 1)

- mín/min (usada 4.00%, coincidències 1)

- mín|min (usada 4.00%, coincidències 1)

- mín. (usada 4.00%, coincidències 1)

minimize minimitza

- minimitza (usada 83.33%, coincidències 15)

- minimitza la finestra (usada 16.67%, coincidències 3)

- minimitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

minimize window minimitza la finestra

- minimitza la finestra (usada 100.00%, coincidències 4)

minimum mínim

- mínim (usada 88.46%, coincidències 23)

- minimum (usada 3.85%, coincidències 1)

- mínims (usada 3.85%, coincidències 1)

- el mínim (usada 3.85%, coincidències 1)

minimum font size mida mínima de la lletra

- mida mínima de la lletra (usada 40.00%, coincidències 2)

- mida mínima del tipus de lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida mínima del tipus de la lletra (usada 20.00%, coincidències 1)

- mida del tipus de lletra mínim (usada 20.00%, coincidències 1)

minimum size mida mínima

- mida mínima (usada 100.00%, coincidències 7)

minimum value valor mínim

- valor mínim (usada 100.00%, coincidències 6)

minus menys

- menys (usada 100.00%, coincidències 5)

minute minut

- minut (usada 100.00%, coincidències 12)

minutes minuts

- minuts (usada 100.00%, coincidències 24)

mirror mirall

- mirall (usada 50.00%, coincidències 3)

- inverteix (usada 16.67%, coincidències 1)

- reflecteix (usada 16.67%, coincidències 1)

- rèplica (usada 16.67%, coincidències 1)

mirrored reflectit

- reflectit (usada 87.50%, coincidències 7)

- duplicat (usada 12.50%, coincidències 1)

misc miscel·lània

- miscel·lània (usada 50.00%, coincidències 5)

- varis (usada 20.00%, coincidències 2)

- diverses (usada 10.00%, coincidències 1)

- miscel·l. (usada 10.00%, coincidències 1)

- altres (usada 10.00%, coincidències 1)

miscellaneous miscel·lània

- miscel·lània (usada 69.57%, coincidències 16)

- diversos (usada 26.09%, coincidències 6)

- altres extensions (usada 4.35%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-a símbols-a matemàtics variats

- símbols-a matemàtics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics miscel·lanis - a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos - a (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous mathematical symbols-b símbols-b matemàtics variats

- símbols-b matemàtics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics miscel·lanis - b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos-b (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols matemàtics diversos - b (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous options opcions diverses

- opcions diverses (usada 37.50%, coincidències 3)

- altres opcions (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions miscel·lànies (usada 25.00%, coincidències 2)

- opcions de miscel·lània (usada 12.50%, coincidències 1)

miscellaneous symbols símbols diversos

- símbols diversos (usada 50.00%, coincidències 2)

- símbols variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols miscel·lanis (usada 25.00%, coincidències 1)

miscellaneous technical tècnics variats

- tècnics variats (usada 25.00%, coincidències 1)

- tècnics miscel·lanis (usada 25.00%, coincidències 1)

- miscel·lània tècnica (usada 25.00%, coincidències 1)

- caràcters tècnics diversos (usada 25.00%, coincidències 1)

missing falta

- falta (usada 40.00%, coincidències 2)

- manca (usada 40.00%, coincidències 2)

- perdut (usada 20.00%, coincidències 1)

miter biaix

- biaix (usada 50.00%, coincidències 2)

- rectangular (usada 25.00%, coincidències 1)

- esbiaixa|biaix (usada 25.00%, coincidències 1)

mixed mixt

- mixt (usada 40.00%, coincidències 2)

- mixta (usada 40.00%, coincidències 2)

- mesclat (usada 20.00%, coincidències 1)

mm mm

- mm (usada 100.00%, coincidències 14)

mobile mòbil

- mòbil (usada 85.71%, coincidències 12)

- tel. mòbil (usada 7.14%, coincidències 1)

- mòbils (usada 7.14%, coincidències 1)

mobile phone telèfon mòbil

- telèfon mòbil (usada 80.00%, coincidències 4)

- tel. mòbil (usada 20.00%, coincidències 1)

mode mode

- mode (usada 95.65%, coincidències 44)

- moda (usada 4.35%, coincidències 2)

model model

- model (usada 100.00%, coincidències 19)

models models

- models (usada 100.00%, coincidències 4)

modem mòdem

- mòdem (usada 100.00%, coincidències 5)

moderate moderat

- moderat (usada 66.67%, coincidències 6)

- moderats (usada 11.11%, coincidències 1)

- moderar (usada 11.11%, coincidències 1)

- amb moderació (usada 11.11%, coincidències 1)

moderator moderador

- moderador (usada 100.00%, coincidències 7)

- moderador -a (usada 0.00%, coincidències 0)

modern modern

- modern (usada 83.33%, coincidències 5)

- moderns (usada 16.67%, coincidències 1)

modi modi

- modi (usada 100.00%, coincidències 4)

modifications modificacions

- modificacions (usada 100.00%, coincidències 4)

modified modificat

- modificat (usada 86.36%, coincidències 19)

- modificada (usada 9.09%, coincidències 2)

- modificació (usada 4.55%, coincidències 1)

modifier modificador

- modificador (usada 75.00%, coincidències 3)

- modificadors (usada 25.00%, coincidències 1)

modifier tone letters lletres modificadores del to

- lletres modificadores del to (usada 50.00%, coincidències 2)

- lletres amb modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

- lletres de modificació del to (usada 25.00%, coincidències 1)

modifiers modificadors

- modificadors (usada 100.00%, coincidències 5)

modify modifica

- modifica (usada 97.78%, coincidències 44)

- modificació (usada 2.22%, coincidències 1)

module mòdul

- mòdul (usada 100.00%, coincidències 11)

module name nom del mòdul

- nom del mòdul (usada 100.00%, coincidències 4)

modules mòduls

- mòduls (usada 100.00%, coincidències 14)

mon dl

- dl (usada 57.14%, coincidències 4)

- dl. (usada 28.57%, coincidències 2)

- mes (usada 14.29%, coincidències 1)

monaco mònaco

- mònaco (usada 100.00%, coincidències 5)

monday dilluns

- dilluns (usada 100.00%, coincidències 19)

mongolian mongol

- mongol (usada 100.00%, coincidències 13)

monitor monitor

- monitor (usada 100.00%, coincidències 5)

monkey mico

- mico (usada 75.00%, coincidències 3)

- mono (usada 25.00%, coincidències 1)

mono mono

- mono (usada 100.00%, coincidències 5)

month mes

- mes (usada 96.77%, coincidències 30)

- mes següent (usada 3.23%, coincidències 1)

monthly mensual

- mensual (usada 71.43%, coincidències 5)

- mensualment (usada 28.57%, coincidències 2)

months mesos

- mesos (usada 100.00%, coincidències 13)

moon lluna

- lluna (usada 100.00%, coincidències 6)

more més

- més (usada 100.00%, coincidències 48)

more details més detalls

- més detalls (usada 80.00%, coincidències 4)

- més detallat (usada 20.00%, coincidències 1)

more info més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 11)

more information més informació

- més informació (usada 100.00%, coincidències 24)

more options més opcions

- més opcions (usada 100.00%, coincidències 24)

more than més de

- més de (usada 75.00%, coincidències 3)

- major que (usada 25.00%, coincidències 1)

mosaic mosaic

- mosaic (usada 100.00%, coincidències 9)

most popular més populars

- més populars (usada 50.00%, coincidències 2)

- més popular (usada 25.00%, coincidències 1)

- els més populars (usada 25.00%, coincidències 1)

most recent més recents

- més recents (usada 50.00%, coincidències 2)

- els més recents (usada 50.00%, coincidències 2)

most used més utilitzats

- més utilitzats (usada 50.00%, coincidències 2)

- més utilitzades (usada 50.00%, coincidències 2)

motion threshold llindar de moviment

- llindar de moviment (usada 75.00%, coincidències 3)

- llindar del moviment (usada 25.00%, coincidències 1)

mount options opcions de muntatge

- opcions de muntatge (usada 100.00%, coincidències 4)

mount point punt de muntatge

- punt de muntatge (usada 100.00%, coincidències 11)

mouse ratolí

- ratolí (usada 100.00%, coincidències 13)

move mou

- mou (usada 100.00%, coincidències 29)

move down mou avall

- mou avall (usada 68.42%, coincidències 26)

- mou cap avall (usada 21.05%, coincidències 8)

- baixa (usada 5.26%, coincidències 2)

- desplaça avall (usada 2.63%, coincidències 1)

- avall (usada 2.63%, coincidències 1)

move left mou a l'esquerra

- mou a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 10)

move path mou el camí

- mou el camí (usada 100.00%, coincidències 5)

move right mou a la dreta

- mou a la dreta (usada 100.00%, coincidències 10)

move to mou a

- mou a (usada 77.78%, coincidències 7)

- mou (usada 22.22%, coincidències 2)

move to bottom mou a la part inferior

- mou a la part inferior (usada 50.00%, coincidències 2)

- mou-te al fons (usada 25.00%, coincidències 1)

- mou al capdavall (usada 25.00%, coincidències 1)

move to end mou al final

- mou al final (usada 100.00%, coincidències 4)

move to top mou a la part superior

- mou a la part superior (usada 60.00%, coincidències 3)

- mou a dalt de tot (usada 20.00%, coincidències 1)

- mou al capdamunt (usada 20.00%, coincidències 1)

move to trash mou a la paperera

- mou a la paperera (usada 80.00%, coincidències 8)

- mou-lo a la paperera (usada 20.00%, coincidències 2)

move up mou amunt

- mou amunt (usada 65.79%, coincidències 25)

- mou cap amunt (usada 21.05%, coincidències 8)

- puja (usada 5.26%, coincidències 2)

- desplaça amunt (usada 2.63%, coincidències 1)

- mou cap a dalt (usada 2.63%, coincidències 1)

- amunt (usada 2.63%, coincidències 1)

moving average mitjana mòbil

- mitjana mòbil (usada 88.89%, coincidències 8)

- mitjana de moviment (usada 11.11%, coincidències 1)

mro mro

- mro (usada 100.00%, coincidències 4)

ms ms

- ms (usada 77.78%, coincidències 7)

- srta. (usada 22.22%, coincidències 2)

mtu mtu

- mtu (usada 100.00%, coincidències 5)

mu mu

- mu (usada 57.14%, coincidències 4)

- mi (usada 28.57%, coincidències 2)

- micro (usada 14.29%, coincidències 1)

multicast multidifusió

- multidifusió (usada 50.00%, coincidències 2)

- multicast (usada 25.00%, coincidències 1)

- transmissió a grups (usada 25.00%, coincidències 1)

multiple múltiple

- múltiple (usada 100.00%, coincidències 4)

multiplication multiplicació

- multiplicació (usada 100.00%, coincidències 6)

multiply multiplica

- multiplica (usada 87.50%, coincidències 7)

- multiplicació (usada 12.50%, coincidències 1)

music música

- música (usada 100.00%, coincidències 15)

mute silencia

- silencia (usada 66.67%, coincidències 10)

- sense so (usada 20.00%, coincidències 3)

- silenci (usada 6.67%, coincidències 1)

- desactiva el so (usada 6.67%, coincidències 1)

muted silenciat

- silenciat (usada 80.00%, coincidències 4)

- silenciada (usada 20.00%, coincidències 1)

my account el meu compte

- el meu compte (usada 100.00%, coincidències 6)

my computer el meu ordinador

- el meu ordinador (usada 100.00%, coincidències 5)

my documents els meus documents

- els meus documents (usada 100.00%, coincidències 4)

my sites els meus llocs

- els meus llocs (usada 75.00%, coincidències 3)

- els meus llocs web (usada 25.00%, coincidències 1)

myanmar myanmar

- myanmar (usada 57.14%, coincidències 4)

- birmà (usada 14.29%, coincidències 1)

- màiamar (usada 14.29%, coincidències 1)

- birmània (usada 14.29%, coincidències 1)

myanmar extended-a myanmar ampliat-a

- myanmar ampliat-a (usada 50.00%, coincidències 2)

- mianmar ampliat-a (usada 25.00%, coincidències 1)

- myanmar ampliat - a (usada 25.00%, coincidències 1)

n'ko nko

- nko (usada 60.00%, coincidències 3)

- n'ko (usada 40.00%, coincidències 2)

n/a n/d

- n/d (usada 79.31%, coincidències 23)

- n/a (usada 20.69%, coincidències 6)

nabataean nabateu

- nabateu (usada 80.00%, coincidències 4)

- nabataean (usada 20.00%, coincidències 1)

name nom

- nom (usada 100.00%, coincidències 325)

name already exists aquest nom ja existeix

- aquest nom ja existeix (usada 50.00%, coincidències 2)

- el nom ja existeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- ja existeix el nom (usada 25.00%, coincidències 1)

names noms

- noms (usada 100.00%, coincidències 4)

namespace espai de noms

- espai de noms (usada 100.00%, coincidències 7)

- espai de nom (usada 0.00%, coincidències 0)

narrow estret

- estret (usada 71.43%, coincidències 5)

- estreta (usada 14.29%, coincidències 1)

- estrets (usada 14.29%, coincidències 1)

nat nat

- nat (usada 100.00%, coincidències 5)

nationality nacionalitat

- nacionalitat (usada 100.00%, coincidències 5)

native nadiu

- nadiu (usada 50.00%, coincidències 2)

- acumulatiu (usada 25.00%, coincidències 1)

- natiu (usada 25.00%, coincidències 1)

natural natural

- natural (usada 75.00%, coincidències 3)

- becaire (usada 25.00%, coincidències 1)

natural logarithm logaritme natural

- logaritme natural (usada 100.00%, coincidències 5)

nature natura

- natura (usada 85.71%, coincidències 6)

- concepte (usada 14.29%, coincidències 1)

nauru nauru

- nauru (usada 40.00%, coincidències 2)

- naüru (usada 40.00%, coincidències 2)

- nauruà (usada 20.00%, coincidències 1)

navigate navega

- navega (usada 100.00%, coincidències 4)

- navegar (usada 0.00%, coincidències 0)

navigation navegació

- navegació (usada 100.00%, coincidències 25)

navigation bar barra de navegació

- barra de navegació (usada 100.00%, coincidències 9)

navy blau marí

- blau marí (usada 50.00%, coincidències 3)

- marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- marí/blau.marí (usada 16.67%, coincidències 1)

- blau.marí|marí (usada 16.67%, coincidències 1)

ndebele south ndebele del sud

- ndebele del sud (usada 60.00%, coincidències 3)

- ndebele meridional (usada 20.00%, coincidències 1)

- ndebele sud (usada 20.00%, coincidències 1)

near origin prop de l'origen

- prop de l'origen (usada 75.00%, coincidències 3)

- origen pròxim (usada 25.00%, coincidències 1)

needs action necessita una acció

- necessita una acció (usada 83.33%, coincidències 5)

- es necessita una acció (usada 16.67%, coincidències 1)

needs work cal revisar

- cal revisar (usada 100.00%, coincidències 5)

negative negatiu

- negatiu (usada 90.00%, coincidències 9)

- negativa (usada 10.00%, coincidències 1)

negative binomial binòmica negativa

- binòmica negativa (usada 75.00%, coincidències 3)

- binomial negativa (usada 25.00%, coincidències 1)

neon neó

- neó (usada 100.00%, coincidències 5)

nepali nepalès

- nepalès (usada 100.00%, coincidències 9)

net xarxa

- xarxa (usada 50.00%, coincidències 2)

- net (usada 25.00%, coincidències 1)

- preu net (usada 25.00%, coincidències 1)

network xarxa

- xarxa (usada 100.00%, coincidències 35)

network id id de xarxa

- id de xarxa (usada 80.00%, coincidències 4)

- identificador de xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

network name nom de la xarxa

- nom de la xarxa (usada 83.33%, coincidències 10)

- nom de xarxa (usada 16.67%, coincidències 2)

network settings paràmetres de xarxa

- paràmetres de xarxa (usada 50.00%, coincidències 4)

- paràmetres de la xarxa (usada 50.00%, coincidències 4)

network unreachable xarxa no disponible

- xarxa no disponible (usada 60.00%, coincidències 3)

- la xarxa no és accessible (usada 20.00%, coincidències 1)

- no es pot accedir a la xarxa (usada 20.00%, coincidències 1)

neutral neutre

- neutre (usada 75.00%, coincidències 6)

- neutral (usada 25.00%, coincidències 2)

never mai

- mai (usada 100.00%, coincidències 34)

new nou

- nou (usada 86.21%, coincidències 100)

- nova (usada 10.34%, coincidències 12)

- noves (usada 1.72%, coincidències 2)

- crea (usada 0.86%, coincidències 1)

- afegeix (usada 0.86%, coincidències 1)

new address book llibreta d'adreces nova

- llibreta d'adreces nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new bookmark adreça d'interès nova

- adreça d'interès nova (usada 66.67%, coincidències 6)

- afegeix una adreça d'interès (usada 22.22%, coincidències 2)

- nou punt d'interès (usada 11.11%, coincidències 1)

new contact contacte nou

- contacte nou (usada 57.14%, coincidències 4)

- crea un contacte (usada 28.57%, coincidències 2)

- nou contacte (usada 14.29%, coincidències 1)

new database base de dades nova

- base de dades nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new document document nou

- document nou (usada 92.00%, coincidències 23)

- crea un document nou (usada 4.00%, coincidències 1)

- nou document (usada 4.00%, coincidències 1)

new event cita nova

- cita nova (usada 72.73%, coincidències 8)

- esdeveniment nou (usada 27.27%, coincidències 3)

new file fitxer nou

- fitxer nou (usada 100.00%, coincidències 8)

new filter filtre nou

- filtre nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new folder carpeta nova

- carpeta nova (usada 78.95%, coincidències 15)

- crea una carpeta (usada 21.05%, coincidències 4)

new game partida nova

- partida nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new group grup nou

- grup nou (usada 100.00%, coincidències 6)

new image imatge nova

- imatge nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new layer capa nova

- capa nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new library biblioteca nova

- biblioteca nova (usada 100.00%, coincidències 6)

new line línia nova

- línia nova (usada 75.00%, coincidències 6)

- salt de línia (usada 25.00%, coincidències 2)

new list llista nova

- llista nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- crea una llista (usada 50.00%, coincidències 2)

new menu menú nou

- menú nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new message missatge nou

- missatge nou (usada 80.00%, coincidències 4)

- nou missatge (usada 20.00%, coincidències 1)

new name nom nou

- nom nou (usada 100.00%, coincidències 9)

new note nota nova

- nota nova (usada 100.00%, coincidències 5)

new notebook bloc de notes nou

- bloc de notes nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new page pàgina nova

- pàgina nova (usada 100.00%, coincidències 4)

new password contrasenya nova

- contrasenya nova (usada 75.00%, coincidències 15)

- nova contrasenya (usada 20.00%, coincidències 4)

- contrassenya nova (usada 5.00%, coincidències 1)

new project projecte nou

- projecte nou (usada 71.43%, coincidències 5)

- nou projecte (usada 28.57%, coincidències 2)

new record registre nou

- registre nou (usada 85.71%, coincidències 6)

- nou registre (usada 14.29%, coincidències 1)

new sheet full nou

- full nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new tab pestanya nova

- pestanya nova (usada 100.00%, coincidències 24)

new tag etiqueta nova

- etiqueta nova (usada 50.00%, coincidències 2)

- afegeix una etiqueta (usada 50.00%, coincidències 2)

new tai lue tai lue nou

- tai lue nou (usada 100.00%, coincidències 5)

new task tasca nova

- tasca nova (usada 100.00%, coincidències 9)

new template plantilla nova

- plantilla nova (usada 71.43%, coincidències 5)

- nova plantilla (usada 28.57%, coincidències 2)

new text text nou

- text nou (usada 100.00%, coincidències 4)

new view visualització nova

- visualització nova (usada 62.50%, coincidències 5)

- vista nova (usada 25.00%, coincidències 2)

- nova visualització (usada 12.50%, coincidències 1)

new window finestra nova

- finestra nova (usada 100.00%, coincidències 14)

newer més recent

- més recent (usada 80.00%, coincidències 4)

- més nous (usada 20.00%, coincidències 1)

news notícies

- notícies (usada 77.78%, coincidències 7)

- grups de discussió (usada 11.11%, coincidències 1)

- missatges (usada 11.11%, coincidències 1)

newsgroups grups de discussió

- grups de discussió (usada 75.00%, coincidències 6)

- grups de notícies (usada 25.00%, coincidències 2)

next següent

- següent (usada 84.75%, coincidències 50)

- endavant (usada 15.25%, coincidències 9)

next frame fotograma següent

- fotograma següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- marc següent (usada 25.00%, coincidències 1)

- següent fotograma (usada 25.00%, coincidències 1)

next image imatge següent

- imatge següent (usada 100.00%, coincidències 5)

next month mes següent

- mes següent (usada 77.78%, coincidències 7)

- el mes vinent (usada 11.11%, coincidències 1)

- proper mes (usada 11.11%, coincidències 1)

next page pàgina següent

- pàgina següent (usada 100.00%, coincidències 25)

next tip suggeriment següent

- suggeriment següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- següent (usada 25.00%, coincidències 1)

- consell següent (usada 25.00%, coincidències 1)

next track salta a la peça següent

- salta a la peça següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- pista següent (usada 50.00%, coincidències 2)

next week setmana següent

- setmana següent (usada 50.00%, coincidències 4)

- la setmana vinent (usada 25.00%, coincidències 2)

- pròxima setmana (usada 12.50%, coincidències 1)

- propera setmana (usada 12.50%, coincidències 1)

next year any següent

- any següent (usada 50.00%, coincidències 2)

- l'any vinent (usada 50.00%, coincidències 2)

nick sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 5)

nickname sobrenom

- sobrenom (usada 100.00%, coincidències 18)

- àlies (usada 0.00%, coincidències 0)

night nit

- nit (usada 100.00%, coincidències 6)

night mode mode nocturn

- mode nocturn (usada 100.00%, coincidències 5)

no no

- no (usada 99.15%, coincidències 117)

- cap (usada 0.85%, coincidències 1)

no action cap acció

- cap acció (usada 100.00%, coincidències 11)

no compression sense compressió

- sense compressió (usada 100.00%, coincidències 5)

no data sense dades

- sense dades (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi ha dades (usada 20.00%, coincidències 1)

no date sense data

- sense data (usada 100.00%, coincidències 4)

no entry cap entrada

- cap entrada (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense entrada (usada 25.00%, coincidències 1)

- direcció prohibida (usada 25.00%, coincidències 1)

no error cap error

- cap error (usada 80.00%, coincidències 4)

- sense errors (usada 20.00%, coincidències 1)

no file selected no s'ha seleccionat cap fitxer

- no s'ha seleccionat cap fitxer (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat cap fitxer. (usada 16.67%, coincidències 1)

- no hi ha cap fitxer seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

no fill sense emplenament

- sense emplenament (usada 50.00%, coincidències 3)

- sense farciment (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense omplir (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense emplenat (usada 16.67%, coincidències 1)

no matches cap coincidència

- cap coincidència (usada 50.00%, coincidències 3)

- cap concordança (usada 16.67%, coincidències 1)

- sense coincidències (usada 16.67%, coincidències 1)

- no hi ha cap coincidència (usada 16.67%, coincidències 1)

no matches found no s'ha trobat cap coincidència

- no s'ha trobat cap coincidència (usada 50.00%, coincidències 3)

- no s'han trobat coincidències (usada 33.33%, coincidències 2)

- no hi ha coincidències (usada 16.67%, coincidències 1)

no pre-filtering sense filtrat previ

- sense filtrat previ (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense filtratge previ (usada 25.00%, coincidències 1)

- sense filtració prèvia (usada 25.00%, coincidències 1)

no preview sense vista prèvia

- sense vista prèvia (usada 50.00%, coincidències 2)

- sense previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

- no previsualitzis (usada 25.00%, coincidències 1)

no proxy sense servidor intermediari

- sense servidor intermediari (usada 80.00%, coincidències 4)

- sense cap servidor intermediari (usada 20.00%, coincidències 1)

no proxy for sense servidor intermediari per a

- sense servidor intermediari per a (usada 100.00%, coincidències 5)

no results sense resultats

- sense resultats (usada 66.67%, coincidències 4)

- no hi ha resultats (usada 16.67%, coincidències 1)

- cap resultat (usada 16.67%, coincidències 1)

no results found no s'ha trobat cap resultat

- no s'ha trobat cap resultat (usada 100.00%, coincidències 5)

no results found. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 80.00%, coincidències 4)

- no s'han trobat resultats. (usada 20.00%, coincidències 1)

no results. no s'ha trobat cap resultat.

- no s'ha trobat cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

- cap resultat. (usada 50.00%, coincidències 2)

no subject sense assumpte

- sense assumpte (usada 75.00%, coincidències 3)

- (sense assumpte) (usada 25.00%, coincidències 1)

no thanks no gràcies

- no gràcies (usada 90.00%, coincidències 9)

- no (usada 10.00%, coincidències 1)

no title sense títol

- sense títol (usada 100.00%, coincidències 7)

node node

- node (usada 100.00%, coincidències 6)

noise soroll

- soroll (usada 100.00%, coincidències 4)

noise reduction reducció del soroll

- reducció del soroll (usada 80.00%, coincidències 4)

- reducció de soroll (usada 20.00%, coincidències 1)

non-breaking spaces espais no separables

- espais no separables (usada 100.00%, coincidències 4)

none cap

- cap (usada 98.25%, coincidències 225)

- sense (usada 0.87%, coincidències 2)

- res (usada 0.44%, coincidències 1)

- cap permís (usada 0.44%, coincidències 1)

normal normal

- normal (usada 100.00%, coincidències 61)

normal size mida normal

- mida normal (usada 100.00%, coincidències 7)

normal view visualització normal

- visualització normal (usada 75.00%, coincidències 3)

- vista normal (usada 25.00%, coincidències 1)

normalize normalitza

- normalitza (usada 100.00%, coincidències 5)

north nord

- nord (usada 100.00%, coincidències 4)

northern sotho sotho septentrional

- sotho septentrional (usada 100.00%, coincidències 4)

norwegian noruec

- noruec (usada 100.00%, coincidències 6)

norwegian bokmål bokmål noruec

- bokmål noruec (usada 50.00%, coincidències 2)

- noruec bokmål (usada 25.00%, coincidències 1)

- noruec (bokmål) (usada 25.00%, coincidències 1)

norwegian nynorsk noruec nynorsk

- noruec nynorsk (usada 60.00%, coincidències 3)

- noruec (nynorsk) (usada 20.00%, coincidències 1)

- nynorsk noruec (usada 20.00%, coincidències 1)

not no

- no (usada 72.73%, coincidències 8)

- not (usada 18.18%, coincidències 2)

- negació (usada 9.09%, coincidències 1)

not authorized no autoritzat

- no autoritzat (usada 75.00%, coincidències 3)

- no esteu autoritzat (usada 25.00%, coincidències 1)

not available no disponible

- no disponible (usada 72.73%, coincidències 8)

- no està disponible (usada 27.27%, coincidències 3)

not connected no connectat

- no connectat (usada 55.56%, coincidències 5)

- no esteu connectat (usada 11.11%, coincidències 1)

- desconnectat (usada 11.11%, coincidències 1)

- sense connectar (usada 11.11%, coincidències 1)

- no està connectat (usada 11.11%, coincidències 1)

not equal no igual

- no igual (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és igual (usada 50.00%, coincidències 3)

not equal to no igual a

- no igual a (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és igual a (usada 33.33%, coincidències 2)

- diferent de (usada 16.67%, coincidències 1)

not found no s'ha trobat

- no s'ha trobat (usada 92.31%, coincidències 12)

- no trobat (usada 7.69%, coincidències 1)

not installed no instal·lat

- no instal·lat (usada 80.00%, coincidències 4)

- no instal·lada (usada 20.00%, coincidències 1)

not junk no és brossa

- no és brossa (usada 50.00%, coincidències 3)

- no és correu brossa (usada 50.00%, coincidències 3)

not now ara no

- ara no (usada 100.00%, coincidències 31)

not possible no és possible

- no és possible (usada 75.00%, coincidències 3)

- impossible (usada 25.00%, coincidències 1)

not present no present

- no present (usada 80.00%, coincidències 4)

- no hi és (usada 20.00%, coincidències 1)

not selected no seleccionat

- no seleccionat (usada 50.00%, coincidències 3)

- no seleccionada (usada 16.67%, coincidències 1)

- no s'ha seleccionat (usada 16.67%, coincidències 1)

- no seleccionats (usada 16.67%, coincidències 1)

not set sense especificar

- sense especificar (usada 50.00%, coincidències 6)

- no definida (usada 16.67%, coincidències 2)

- no definit (usada 16.67%, coincidències 2)

- sense establir (usada 8.33%, coincidències 1)

- sense definir (usada 8.33%, coincidències 1)

not specified sense especificar

- sense especificar (usada 75.00%, coincidències 6)

- no s'ha especificat (usada 25.00%, coincidències 2)

not started no ha començat

- no ha començat (usada 50.00%, coincidències 2)

- no s'ha iniciat (usada 50.00%, coincidències 2)

not supported no està implementat

- no està implementat (usada 28.57%, coincidències 2)

- no està implementat. (usada 28.57%, coincidències 2)

- no suportat (usada 14.29%, coincidències 1)

- desconegut (usada 14.29%, coincidències 1)

- incompatible (usada 14.29%, coincidències 1)

note nota

- nota (usada 100.00%, coincidències 34)

notebook bloc de notes

- bloc de notes (usada 42.86%, coincidències 3)

- llibreta de notes (usada 14.29%, coincidències 1)

- blocs de notes (usada 14.29%, coincidències 1)

- quadern (usada 14.29%, coincidències 1)

- ordinador portàtil (usada 14.29%, coincidències 1)

notes notes

- notes (usada 98.80%, coincidències 82)

- anotacions (usada 1.20%, coincidències 1)

nothing res

- res (usada 100.00%, coincidències 7)

nothing selected no hi ha res seleccionat

- no hi ha res seleccionat (usada 40.00%, coincidències 2)

- no s'ha seleccionat res (usada 40.00%, coincidències 2)

- selecció buida (usada 20.00%, coincidències 1)

notice avís

- avís (usada 75.00%, coincidències 3)

- notificació (usada 25.00%, coincidències 1)

notification notificació

- notificació (usada 100.00%, coincidències 5)

notifications notificacions

- notificacions (usada 90.91%, coincidències 10)

- avisos (usada 9.09%, coincidències 1)

notify notifica

- notifica (usada 100.00%, coincidències 7)

nov nov.

- nov. (usada 60.00%, coincidències 3)

- de nov. (usada 20.00%, coincidències 1)

- nov (usada 20.00%, coincidències 1)

november novembre

- novembre (usada 83.33%, coincidències 10)

- de novembre (usada 16.67%, coincidències 2)

now ara

- ara (usada 100.00%, coincidències 10)

null nul

- nul (usada 66.67%, coincidències 4)

- null (usada 33.33%, coincidències 2)

number nombre

- nombre (usada 87.38%, coincidències 187)

- número (usada 12.62%, coincidències 27)

number format format numèric

- format numèric (usada 85.71%, coincidències 12)

- formats de nombres (usada 7.14%, coincidències 1)

- format del nombre (usada 7.14%, coincidències 1)

number forms formes de nombres

- formes de nombres (usada 50.00%, coincidències 2)

- formes de números (usada 25.00%, coincidències 1)

- símbols numèrics (usada 25.00%, coincidències 1)

number of colors nombre de colors

- nombre de colors (usada 100.00%, coincidències 6)

number of columns nombre de columnes

- nombre de columnes (usada 85.71%, coincidències 6)

- el nombre de columnes (usada 14.29%, coincidències 1)

number of copies nombre de còpies

- nombre de còpies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of lines nombre de línies

- nombre de línies (usada 100.00%, coincidències 5)

number of pages nombre de pàgines

- nombre de pàgines (usada 100.00%, coincidències 8)

number of rows nombre de files

- nombre de files (usada 100.00%, coincidències 6)

number of samples nombre de mostres

- nombre de mostres (usada 100.00%, coincidències 4)

number of segments nombre de segments

- nombre de segments (usada 100.00%, coincidències 5)

numbered list llista numerada

- llista numerada (usada 85.71%, coincidències 6)

- llista amb números (usada 14.29%, coincidències 1)

numbering numeració

- numeració (usada 100.00%, coincidències 24)

numbers números

- números (usada 61.11%, coincidències 11)

- nombres (usada 38.89%, coincidències 7)

numerator numerador

- numerador (usada 100.00%, coincidències 6)

numeric numèric

- numèric (usada 80.00%, coincidències 4)

- numèrica (usada 20.00%, coincidències 1)

object objecte

- objecte (usada 100.00%, coincidències 39)

object properties propietats de l'objecte

- propietats de l'objecte (usada 100.00%, coincidències 4)

object type tipus d'objecte

- tipus d'objecte (usada 100.00%, coincidències 7)

objects objectes

- objectes (usada 100.00%, coincidències 20)

oblique obliqua

- obliqua (usada 80.00%, coincidències 4)

- oblic (usada 20.00%, coincidències 1)

occitan occità

- occità (usada 100.00%, coincidències 8)

oct oct.

- oct. (usada 60.00%, coincidències 3)

- d'oct. (usada 20.00%, coincidències 1)

- oct (usada 20.00%, coincidències 1)

october octubre

- octubre (usada 83.33%, coincidències 10)

- d'octubre (usada 16.67%, coincidències 2)

odd senar

- senar (usada 100.00%, coincidències 4)

odia oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 7)

of de

- de (usada 100.00%, coincidències 11)

off desactivat

- desactivat (usada 64.10%, coincidències 25)

- off (usada 10.26%, coincidències 4)

- inactiu (usada 7.69%, coincidències 3)

- desactivada (usada 7.69%, coincidències 3)

- desactivades (usada 5.13%, coincidències 2)

- apagat (usada 2.56%, coincidències 1)

- no (usada 2.56%, coincidències 1)

office oficina

- oficina (usada 88.89%, coincidències 8)

- ofimàtica (usada 11.11%, coincidències 1)

offline fora de línia

- fora de línia (usada 66.67%, coincidències 12)

- desconnectat (usada 16.67%, coincidències 3)

- apagada (usada 11.11%, coincidències 2)

- sense connexió (usada 5.56%, coincidències 1)

offset desplaçament

- desplaçament (usada 83.33%, coincidències 20)

- òfset (usada 12.50%, coincidències 3)

- decalatge (usada 4.17%, coincidències 1)

ogham ogham

- ogham (usada 66.67%, coincidències 4)

- ogàmic (usada 33.33%, coincidències 2)

ok d'acord

- d'acord (usada 97.06%, coincidències 99)

- acceptable (usada 1.96%, coincidències 2)

- fet (usada 0.98%, coincidències 1)

ol chiki ol chiki

- ol chiki (usada 100.00%, coincidències 5)

old hungarian hongarès antic

- hongarès antic (usada 75.00%, coincidències 3)

- antic hongarès (usada 25.00%, coincidències 1)

old italic cursiva antiga

- cursiva antiga (usada 80.00%, coincidències 4)

- italià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

old north arabian àrab del nord antic

- àrab del nord antic (usada 80.00%, coincidències 4)

- antic àrab del nord (usada 20.00%, coincidències 1)

old password contrasenya antiga

- contrasenya antiga (usada 70.00%, coincidències 7)

- contrasenya anterior (usada 30.00%, coincidències 3)

old permic pèrmic antic

- pèrmic antic (usada 60.00%, coincidències 3)

- permià antic (usada 20.00%, coincidències 1)

- antic pèrmic (usada 20.00%, coincidències 1)

old persian persa antic

- persa antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old south arabian àrab del sud antic

- àrab del sud antic (usada 100.00%, coincidències 5)

old turkic turc antic

- turc antic (usada 100.00%, coincidències 5)

older més antic

- més antic (usada 50.00%, coincidències 3)

- més antics (usada 33.33%, coincidències 2)

- més vells (usada 16.67%, coincidències 1)

olive oliva

- oliva (usada 50.00%, coincidències 3)

- oliva/verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- oliva|verd.oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

- verd oliva (usada 16.67%, coincidències 1)

on activat

- activat (usada 38.46%, coincidències 15)

- on (usada 12.82%, coincidències 5)

- activada (usada 12.82%, coincidències 5)

- el (usada 10.26%, coincidències 4)

- actiu (usada 7.69%, coincidències 3)

- a (usada 5.13%, coincidències 2)

- engegat (usada 2.56%, coincidències 1)

- en (usada 2.56%, coincidències 1)

- sí (usada 2.56%, coincidències 1)

- activades (usada 2.56%, coincidències 1)

- activa (usada 2.56%, coincidències 1)

one un

- un (usada 83.33%, coincidències 5)

- una (usada 16.67%, coincidències 1)

one sided una cara

- una cara (usada 100.00%, coincidències 4)

online en línia

- en línia (usada 88.89%, coincidències 8)

- connectat (usada 11.11%, coincidències 1)

online help ajuda en línia

- ajuda en línia (usada 100.00%, coincidències 4)

ontario ontario

- ontario (usada 100.00%, coincidències 4)

opacity opacitat

- opacitat (usada 100.00%, coincidències 22)

open obre

- obre (usada 94.50%, coincidències 103)

- obert (usada 4.59%, coincidències 5)

- obrir (usada 0.92%, coincidències 1)

- en obert (usada 0.00%, coincidències 0)

open a project obre un projecte

- obre un projecte (usada 100.00%, coincidències 5)

open containing folder obre la carpeta on es troba

- obre la carpeta on es troba (usada 56.25%, coincidències 9)

- obre la carpeta contenidora (usada 25.00%, coincidències 4)

- obre la carpeta que el conté (usada 6.25%, coincidències 1)

- obre la carpeta pare (usada 6.25%, coincidències 1)

- obre la carpeta que conté els elements (usada 6.25%, coincidències 1)

open directory obre el directori

- obre el directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obre un directori (usada 40.00%, coincidències 2)

- obrir directori (usada 20.00%, coincidències 1)

open document obre un document

- obre un document (usada 71.43%, coincidències 5)

- obre el document (usada 28.57%, coincidències 2)

open file obre un fitxer

- obre un fitxer (usada 63.64%, coincidències 21)

- obre el fitxer (usada 30.30%, coincidències 10)

- obre fitxer (usada 6.06%, coincidències 2)

open folder obre la carpeta

- obre la carpeta (usada 57.14%, coincidències 4)

- obre una carpeta (usada 42.86%, coincidències 3)

open image obre una imatge

- obre una imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- obre la imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

open in terminal obre en un terminal

- obre en un terminal (usada 60.00%, coincidències 3)

- obre al terminal (usada 20.00%, coincidències 1)

- obre en una terminal (usada 20.00%, coincidències 1)

open link obre l'enllaç

- obre l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 10)

open location obre la ubicació

- obre la ubicació (usada 55.56%, coincidències 5)

- obre una ubicació (usada 33.33%, coincidències 3)

- obre ubicació (usada 11.11%, coincidències 1)

open menu obre el menú

- obre el menú (usada 100.00%, coincidències 7)

open recent obre un fitxer recent

- obre un fitxer recent (usada 40.00%, coincidències 4)

- obre'n un recent (usada 20.00%, coincidències 2)

- obre recents (usada 20.00%, coincidències 2)

- recents (usada 10.00%, coincidències 1)

- obrir recents (usada 10.00%, coincidències 1)

open source codi obert

- codi obert (usada 66.67%, coincidències 4)

- codi font obert (usada 16.67%, coincidències 1)

- programari lliure (usada 16.67%, coincidències 1)

open with obre amb

- obre amb (usada 100.00%, coincidències 14)

operating system sistema operatiu

- sistema operatiu (usada 100.00%, coincidències 8)

operation operació

- operació (usada 100.00%, coincidències 4)

operation canceled operació cancel·lada

- operació cancel·lada (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 25.00%, coincidències 1)

operation cancelled s'ha cancel·lat l'operació

- s'ha cancel·lat l'operació (usada 50.00%, coincidències 2)

- operació cancel·lada (usada 25.00%, coincidències 1)

- l'operació s'ha cancel·lat (usada 25.00%, coincidències 1)

operations operacions

- operacions (usada 100.00%, coincidències 6)

operator operador

- operador (usada 100.00%, coincidències 21)

operators operadors

- operadors (usada 100.00%, coincidències 12)

optical character recognition reconeixement òptic de caràcters

- reconeixement òptic de caràcters (usada 100.00%, coincidències 4)

optical drive unitat òptica

- unitat òptica (usada 100.00%, coincidències 5)

optimal òptim

- òptim (usada 100.00%, coincidències 14)

optimize optimitza

- optimitza (usada 100.00%, coincidències 13)

option opció

- opció (usada 100.00%, coincidències 12)

optional opcional

- opcional (usada 100.00%, coincidències 7)

options opcions

- opcions (usada 100.00%, coincidències 187)

or o

- o (usada 87.80%, coincidències 36)

- or (usada 7.32%, coincidències 3)

- o bé (usada 2.44%, coincidències 1)

- o el mètode (usada 2.44%, coincidències 1)

orange taronja

- taronja (usada 80.77%, coincidències 21)

- orange (usada 19.23%, coincidències 5)

order ordre

- ordre (usada 68.18%, coincidències 15)

- ordenació (usada 13.64%, coincidències 3)

- ordena (usada 9.09%, coincidències 2)

- comanda (usada 9.09%, coincidències 2)

order by ordena per

- ordena per (usada 75.00%, coincidències 3)

- ordenats per (usada 25.00%, coincidències 1)

order received ordre de recepció

- ordre de recepció (usada 75.00%, coincidències 3)

- s'ha rebut la comanda (usada 25.00%, coincidències 1)

organization organització

- organització (usada 96.30%, coincidències 26)

- l'organització (usada 3.70%, coincidències 1)

organization name nom de l'organització

- nom de l'organització (usada 100.00%, coincidències 4)

organize organitza

- organitza (usada 83.33%, coincidències 5)

- organitzeu (usada 16.67%, coincidències 1)

organizer organitzador

- organitzador (usada 100.00%, coincidències 20)

orientation orientació

- orientació (usada 100.00%, coincidències 33)

origin origen

- origen (usada 100.00%, coincidències 9)

original original

- original (usada 100.00%, coincidències 15)

original message missatge original

- missatge original (usada 100.00%, coincidències 4)

original size mida original

- mida original (usada 100.00%, coincidències 22)

oriya oriya

- oriya (usada 100.00%, coincidències 6)

ornamental dingbats dingbats ornamentals

- dingbats ornamentals (usada 50.00%, coincidències 2)

- dibuixos d'ornament (usada 25.00%, coincidències 1)

- floritures ornamentals (usada 25.00%, coincidències 1)

oromo oromo

- oromo (usada 75.00%, coincidències 3)

- oromo (galla) (usada 25.00%, coincidències 1)

os so

- so (usada 80.00%, coincidències 4)

- sistema operatiu (usada 20.00%, coincidències 1)

osmanya osmanya

- osmanya (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanli (usada 40.00%, coincidències 2)

- osmanià (usada 20.00%, coincidències 1)

other altres

- altres (usada 76.67%, coincidències 46)

- altre (usada 18.33%, coincidències 11)

- un altre (usada 3.33%, coincidències 2)

- altra (usada 1.67%, coincidències 1)

other data altres dades

- altres dades (usada 100.00%, coincidències 12)

other devices altres dispositius

- altres dispositius (usada 100.00%, coincidències 4)

other languages altres llengües

- altres llengües (usada 50.00%, coincidències 2)

- altres idiomes (usada 50.00%, coincidències 2)

other media altres suports

- altres suports (usada 100.00%, coincidències 4)

other options altres opcions

- altres opcions (usada 100.00%, coincidències 11)

others altres

- altres (usada 100.00%, coincidències 13)

ounces unces

- unces (usada 100.00%, coincidències 4)

out fora

- fora (usada 57.14%, coincidències 4)

- cap enfora (usada 28.57%, coincidències 2)

- sortida (usada 14.29%, coincidències 1)

out of memory sense memòria

- sense memòria (usada 60.00%, coincidències 6)

- no hi ha prou memòria (usada 20.00%, coincidències 2)

- s'ha esgotat la memòria (usada 20.00%, coincidències 2)

outbox safata de sortida

- safata de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- bústia de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

outer exterior

- exterior (usada 100.00%, coincidències 8)

outline esquema

- esquema (usada 50.00%, coincidències 16)

- contorn (usada 46.88%, coincidències 15)

- ressegueix (usada 3.12%, coincidències 1)

output sortida

- sortida (usada 95.65%, coincidències 22)

- fitxer de sortida (usada 4.35%, coincidències 1)

output device dispositiu de sortida

- dispositiu de sortida (usada 75.00%, coincidències 3)

- perifèric de sortida (usada 25.00%, coincidències 1)

output file fitxer de sortida

- fitxer de sortida (usada 100.00%, coincidències 7)

output format format de sortida

- format de sortida (usada 100.00%, coincidències 7)

output tray safata de sortida

- safata de sortida (usada 100.00%, coincidències 4)

outset expandir

- expandir (usada 25.00%, coincidències 1)

- expandeix (usada 25.00%, coincidències 1)

- fora (usada 25.00%, coincidències 1)

- extern (usada 25.00%, coincidències 1)

outside exterior

- exterior (usada 70.00%, coincidències 7)

- fora (usada 30.00%, coincidències 3)

over sobre

- sobre (usada 50.00%, coincidències 2)

- dividit per (usada 25.00%, coincidències 1)

- over (usada 25.00%, coincidències 1)

overlap superposa

- superposa (usada 90.00%, coincidències 9)

- superposició (usada 10.00%, coincidències 1)

overlay superposició

- superposició (usada 60.00%, coincidències 6)

- superposa (usada 30.00%, coincidències 3)

- sobreposa (usada 10.00%, coincidències 1)

overline sobreratllat

- sobreratllat (usada 88.89%, coincidències 8)

- línia de sobre (usada 11.11%, coincidències 1)

overview descripció general

- descripció general (usada 64.41%, coincidències 38)

- resum (usada 16.95%, coincidències 10)

- vista general (usada 6.78%, coincidències 4)

- visió general (usada 5.08%, coincidències 3)

- visió de conjunt (usada 1.69%, coincidències 1)

- cop d'ull (usada 1.69%, coincidències 1)

- descripció (usada 1.69%, coincidències 1)

- vista esquema (usada 1.69%, coincidències 1)

overwrite sobreescriu

- sobreescriu (usada 100.00%, coincidències 11)

- sobreescriure (usada 0.00%, coincidències 0)

owner propietari

- propietari (usada 100.00%, coincidències 13)

package paquet

- paquet (usada 85.71%, coincidències 6)

- paquet informàtic (usada 14.29%, coincidències 1)

packages paquets

- paquets (usada 100.00%, coincidències 4)

padding separació

- separació (usada 72.73%, coincidències 8)

- encoixinat (usada 9.09%, coincidències 1)

- encoixinament (usada 9.09%, coincidències 1)

- espaiat (usada 9.09%, coincidències 1)

page pàgina

- pàgina (usada 100.00%, coincidències 72)

page background fons de la pàgina

- fons de la pàgina (usada 66.67%, coincidències 4)

- fons de pàgina (usada 33.33%, coincidències 2)

page break salt de pàgina

- salt de pàgina (usada 100.00%, coincidències 15)

page breaks salts de pàgina

- salts de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page count recompte de pàgines

- recompte de pàgines (usada 66.67%, coincidències 4)

- nombre de pàgines (usada 33.33%, coincidències 2)

page down av pàg

- av pàg (usada 63.64%, coincidències 7)

- pàgina avall (usada 36.36%, coincidències 4)

- tecla d'avançar pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page footer peu de pàgina

- peu de pàgina (usada 100.00%, coincidències 4)

page header capçalera de pàgina

- capçalera de pàgina (usada 80.00%, coincidències 4)

- capçalera de la pàgina (usada 20.00%, coincidències 1)

page layout disposició de la pàgina

- disposició de la pàgina (usada 62.50%, coincidències 5)

- disposició de pàgina (usada 25.00%, coincidències 2)

- disseny de pàgina (usada 12.50%, coincidències 1)

page not found no s'ha trobat la pàgina

- no s'ha trobat la pàgina (usada 62.50%, coincidències 5)

- pàgina no trobada (usada 37.50%, coincidències 3)

page number número de pàgina

- número de pàgina (usada 100.00%, coincidències 29)

page numbers números de pàgina

- números de pàgina (usada 100.00%, coincidències 7)

page order ordre de pàgines

- ordre de pàgines (usada 50.00%, coincidències 2)

- ordre de pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- ordre de les pàgines (usada 25.00%, coincidències 1)

page setup configuració de la pàgina

- configuració de la pàgina (usada 95.83%, coincidències 23)

- configuració de pàgina (usada 4.17%, coincidències 1)

page size mida de la pàgina

- mida de la pàgina (usada 90.00%, coincidències 9)

- mida de pàgina (usada 10.00%, coincidències 1)

page style estil de pàgina

- estil de pàgina (usada 72.22%, coincidències 13)

- estil de la pàgina (usada 27.78%, coincidències 5)

page title títol de la pàgina

- títol de la pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

page up re pàg

- re pàg (usada 72.73%, coincidències 8)

- pàgina amunt (usada 27.27%, coincidències 3)

- tecla de retrocedir pàgina (usada 0.00%, coincidències 0)

page width amplada de la pàgina

- amplada de la pàgina (usada 83.33%, coincidències 10)

- amplada de pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

- ample de la pàgina (usada 8.33%, coincidències 1)

page(s) pàgines

- pàgines (usada 75.00%, coincidències 3)

- pàgina/-es (usada 25.00%, coincidències 1)

pager buscapersones

- buscapersones (usada 53.85%, coincidències 7)

- cercapersones (usada 38.46%, coincidències 5)

- paginador (usada 7.69%, coincidències 1)

pages pàgines

- pàgines (usada 97.96%, coincidències 48)

- pages (usada 2.04%, coincidències 1)

pages per sheet pàgines per full

- pàgines per full (usada 100.00%, coincidències 6)

pages per side pàgines per cara

- pàgines per cara (usada 100.00%, coincidències 5)

pahawh hmong pahawh hmong

- pahawh hmong (usada 100.00%, coincidències 4)

paint pinta

- pinta (usada 50.00%, coincidències 3)

- dibuix (usada 16.67%, coincidències 1)

- pintor (usada 16.67%, coincidències 1)

- àrea actualitzada (usada 16.67%, coincidències 1)

paintbrush pinzell

- pinzell (usada 100.00%, coincidències 4)

palette paleta

- paleta (usada 100.00%, coincidències 13)

palettes paletes

- paletes (usada 100.00%, coincidències 6)

palmyrene palmyrene

- palmyrene (usada 40.00%, coincidències 2)

- arameu de palmira (usada 20.00%, coincidències 1)

- palmira (usada 20.00%, coincidències 1)

- palmirè (usada 20.00%, coincidències 1)

paper paper

- paper (usada 100.00%, coincidències 5)

paper size mida del paper

- mida del paper (usada 100.00%, coincidències 11)

paper source font del paper

- font del paper (usada 100.00%, coincidències 6)

paper type tipus de paper

- tipus de paper (usada 100.00%, coincidències 6)

par paritat

- paritat (usada 75.00%, coincidències 3)

- par (reflector parabòlic aluminitzat) (usada 25.00%, coincidències 1)

paragraph paràgraf

- paràgraf (usada 100.00%, coincidències 46)

paragraph style estil del paràgraf

- estil del paràgraf (usada 66.67%, coincidències 6)

- estil de paràgraf (usada 33.33%, coincidències 3)

paragraphs paràgrafs

- paràgrafs (usada 100.00%, coincidències 11)

parallel paral·lel

- paral·lel (usada 100.00%, coincidències 18)

- en paral·lel (usada 0.00%, coincidències 0)

parallel port port paral·lel

- port paral·lel (usada 75.00%, coincidències 3)

- port en paral·lel (usada 25.00%, coincidències 1)

parallelogram paral·lelogram

- paral·lelogram (usada 100.00%, coincidències 5)

parameter paràmetre

- paràmetre (usada 100.00%, coincidències 18)

parameters paràmetres

- paràmetres (usada 100.00%, coincidències 114)

parent pare

- pare (usada 60.00%, coincidències 6)

- pare/mare (usada 20.00%, coincidències 2)

- mare (usada 10.00%, coincidències 1)

- associa amb un pare (usada 10.00%, coincidències 1)

parent category categoria mare

- categoria mare (usada 60.00%, coincidències 3)

- categoria pare (usada 40.00%, coincidències 2)

partition partició

- partició (usada 100.00%, coincidències 6)

partitioning particionat

- particionat (usada 50.00%, coincidències 2)

- particionatge (usada 25.00%, coincidències 1)

- s'estan fent les particions (usada 25.00%, coincidències 1)

party festa

- festa (usada 100.00%, coincidències 4)

passphrase contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 12)

password contrasenya

- contrasenya (usada 100.00%, coincidències 103)

password protected protegit amb contrasenya

- protegit amb contrasenya (usada 50.00%, coincidències 2)

- protecció amb contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

- protegida amb contrasenya (usada 25.00%, coincidències 1)

password required cal una contrasenya

- cal una contrasenya (usada 63.64%, coincidències 7)

- es requereix una contrasenya (usada 18.18%, coincidències 2)

- cal la contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

- es requereix la contrasenya (usada 9.09%, coincidències 1)

password reset reinicialització de la contrasenya

- reinicialització de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- restablir contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicia la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- recuperació de la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

passwords contrasenyes

- contrasenyes (usada 100.00%, coincidències 7)

paste enganxa

- enganxa (usada 100.00%, coincidències 57)

- enganxar (usada 0.00%, coincidències 0)

paste in place enganxa al lloc

- enganxa al lloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- enganxa en el lloc (usada 25.00%, coincidències 1)

paste special enganxament especial

- enganxament especial (usada 88.24%, coincidències 15)

- enganxa especial (usada 5.88%, coincidències 1)

- enganxar especial (usada 5.88%, coincidències 1)

- enganxada amb format (usada 0.00%, coincidències 0)

patch pedaç

- pedaç (usada 100.00%, coincidències 4)

path camí

- camí (usada 97.78%, coincidències 44)

- ruta (usada 2.22%, coincidències 1)

path name nom del camí

- nom del camí (usada 100.00%, coincidències 4)

paths camins

- camins (usada 100.00%, coincidències 13)

pattern patró

- patró (usada 96.30%, coincidències 26)

- patróltc.rule.show.java.rule=[regla en java] (usada 3.70%, coincidències 1)

patterns patrons

- patrons (usada 100.00%, coincidències 5)

pau cin hau pau cin hau

- pau cin hau (usada 100.00%, coincidències 4)

pause pausa

- pausa (usada 77.78%, coincidències 28)

- posa en pausa (usada 11.11%, coincidències 4)

- fes una pausa (usada 5.56%, coincidències 2)

- en pausa (usada 5.56%, coincidències 2)

pause playback fes una pausa a la reproducció

- fes una pausa a la reproducció (usada 75.00%, coincidències 3)

- fes una pausa en la reproducció (usada 25.00%, coincidències 1)

paused en pausa

- en pausa (usada 66.67%, coincidències 12)

- pausat (usada 16.67%, coincidències 3)

- pausa (usada 5.56%, coincidències 1)

- pausada (usada 5.56%, coincidències 1)

- aturat (usada 5.56%, coincidències 1)

payments pagaments

- pagaments (usada 100.00%, coincidències 5)

pc pc

- pc (usada 60.00%, coincidències 3)

- ordinador (usada 20.00%, coincidències 1)

- pica (usada 20.00%, coincidències 1)

- ordinador personal (usada 0.00%, coincidències 0)

- personatge jugador (usada 0.00%, coincidències 0)

pdf pdf

- pdf (usada 100.00%, coincidències 8)

pen ploma

- ploma (usada 44.44%, coincidències 4)

- llapis (usada 33.33%, coincidències 3)

- bolígraf (usada 22.22%, coincidències 2)

pencil llapis

- llapis (usada 100.00%, coincidències 11)

pending pendent

- pendent (usada 100.00%, coincidències 16)

pentagon pentàgon

- pentàgon (usada 100.00%, coincidències 5)

people gent

- gent (usada 66.67%, coincidències 4)

- persones (usada 16.67%, coincidències 1)

- d'altri (usada 16.67%, coincidències 1)

per page per pàgina

- per pàgina (usada 100.00%, coincidències 5)

percent percentatge

- percentatge (usada 96.15%, coincidències 25)

- per cent (usada 3.85%, coincidències 1)

percentage percentatge

- percentatge (usada 100.00%, coincidències 10)

percentages percentatges

- percentatges (usada 100.00%, coincidències 4)

percentile percentil

- percentil (usada 100.00%, coincidències 10)

perceptual perceptiu

- perceptiu (usada 100.00%, coincidències 6)

performance rendiment

- rendiment (usada 100.00%, coincidències 11)

period període

- període (usada 88.89%, coincidències 16)

- punt (usada 11.11%, coincidències 2)

perl perl

- perl (usada 100.00%, coincidències 4)

permalink enllaç permanent

- enllaç permanent (usada 100.00%, coincidències 5)

permission denied permís denegat

- permís denegat (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'ha denegat el permís (usada 50.00%, coincidències 4)

permissions permisos

- permisos (usada 100.00%, coincidències 19)

persian persa

- persa (usada 100.00%, coincidències 9)

person persona

- persona (usada 83.33%, coincidències 5)

- atleta (usada 16.67%, coincidències 1)

personal personal

- personal (usada 100.00%, coincidències 8)

personalize personalitza

- personalitza (usada 100.00%, coincidències 4)

perspective perspectiva

- perspectiva (usada 100.00%, coincidències 12)

peru perú

- perú (usada 57.14%, coincidències 4)

- peru (usada 28.57%, coincidències 2)

- marró perú (usada 14.29%, coincidències 1)

phags-pa phags-pa

- phags-pa (usada 80.00%, coincidències 4)

- phagspa (usada 20.00%, coincidències 1)

phase fase

- fase (usada 100.00%, coincidències 5)

phi fi

- fi (usada 77.78%, coincidències 7)

- phi (usada 22.22%, coincidències 2)

phoenician fenici

- fenici (usada 100.00%, coincidències 5)

phone telèfon

- telèfon (usada 100.00%, coincidències 13)

phone number número de telèfon

- número de telèfon (usada 75.00%, coincidències 3)

- telèfon (usada 25.00%, coincidències 1)

phonetic extensions extensions fonètiques

- extensions fonètiques (usada 100.00%, coincidències 4)

phonetic extensions supplement suplement d'extensions fonètiques

- suplement d'extensions fonètiques (usada 50.00%, coincidències 2)

- extensions fonètiques suplementàries (usada 25.00%, coincidències 1)

- extensions fonètiques (suplement) (usada 25.00%, coincidències 1)

photo foto

- foto (usada 86.96%, coincidències 20)

- fotografia (usada 13.04%, coincidències 3)

photography fotografia

- fotografia (usada 100.00%, coincidències 4)

photos fotos

- fotos (usada 87.50%, coincidències 7)

- fotografies (usada 12.50%, coincidències 1)

physics física

- física (usada 100.00%, coincidències 4)

pi pi

- pi (usada 100.00%, coincidències 10)

piano piano

- piano (usada 100.00%, coincidències 4)

pica pica

- pica (usada 90.00%, coincidències 9)

- piques (usada 10.00%, coincidències 1)

pick tria

- tria (usada 60.00%, coincidències 3)

- selecciona (usada 20.00%, coincidències 1)

- pic (usada 20.00%, coincidències 1)

picture imatge

- imatge (usada 100.00%, coincidències 12)

pie pastís

- pastís (usada 20.00%, coincidències 1)

- diagrames de sectors (usada 20.00%, coincidències 1)

- tarta (usada 20.00%, coincidències 1)

- diagrama de sectors (usada 20.00%, coincidències 1)

- circular (usada 20.00%, coincidències 1)

pin pin

- pin (usada 50.00%, coincidències 4)

- clava (usada 25.00%, coincidències 2)

- fixa (usada 12.50%, coincidències 1)

- codi postal (pin) (usada 12.50%, coincidències 1)

- clavar (usada 0.00%, coincidències 0)

- número d'identificació personal (usada 0.00%, coincidències 0)

pin tab fixa la pestanya

- fixa la pestanya (usada 100.00%, coincidències 5)

pinch pessic

- pessic (usada 50.00%, coincidències 2)

- pessigada (usada 25.00%, coincidències 1)

- punxada (usada 25.00%, coincidències 1)

- pinçar (usada 0.00%, coincidències 0)

pineapple pinya

- pinya (usada 75.00%, coincidències 3)

- piña (usada 25.00%, coincidències 1)

pink rosa

- rosa (usada 100.00%, coincidències 8)

pitch to

- to (usada 33.33%, coincidències 2)

- velocitat (usada 16.67%, coincidències 1)

- freqüència (usada 16.67%, coincidències 1)

- densitat de punts (usada 16.67%, coincidències 1)

- a nivell (usada 16.67%, coincidències 1)

pixel píxel

- píxel (usada 100.00%, coincidències 7)

pixels píxels

- píxels (usada 100.00%, coincidències 21)

place lloc

- lloc (usada 75.00%, coincidències 3)

- emplaçament (usada 25.00%, coincidències 1)

placeholder espai reservat

- espai reservat (usada 80.00%, coincidències 8)

- text variable (usada 10.00%, coincidències 1)

- marcador de posició (usada 10.00%, coincidències 1)

placement ubicació

- ubicació (usada 45.45%, coincidències 5)

- emplaçament (usada 36.36%, coincidències 4)

- posicionament (usada 18.18%, coincidències 2)

places xifres

- xifres (usada 81.82%, coincidències 9)

- llocs (usada 18.18%, coincidències 2)

plain pla

- pla (usada 50.00%, coincidències 3)

- simple (usada 33.33%, coincidències 2)

- text pla (usada 16.67%, coincidències 1)

plain text text sense format

- text sense format (usada 28.57%, coincidències 4)

- text net (usada 28.57%, coincidències 4)

- text (usada 21.43%, coincidències 3)

- text pla (usada 21.43%, coincidències 3)

plasma plasma

- plasma (usada 100.00%, coincidències 4)

platform plataforma

- plataforma (usada 100.00%, coincidències 9)

play reprodueix

- reprodueix (usada 100.00%, coincidències 31)

- jugar (usada 0.00%, coincidències 0)

- reproduir (usada 0.00%, coincidències 0)

play / pause reprodueix / fes una pausa

- reprodueix / fes una pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

- reprodueix / pausa (usada 50.00%, coincidències 2)

play count compte de reproducció

- compte de reproducció (usada 33.33%, coincidències 2)

- reproduccions (usada 33.33%, coincidències 2)

- nombre de reproduccions (usada 16.67%, coincidències 1)

- comptador (usada 16.67%, coincidències 1)

play sound reprodueix un so

- reprodueix un so (usada 66.67%, coincidències 4)

- avís sonor (usada 16.67%, coincidències 1)

- reprodueix el so (usada 16.67%, coincidències 1)

playback reproducció

- reproducció (usada 66.67%, coincidències 8)

- reprodueix (usada 33.33%, coincidències 4)

playing s'està reproduint

- s'està reproduint (usada 33.33%, coincidències 2)

- reproducció (usada 16.67%, coincidències 1)

- en reproducció (usada 16.67%, coincidències 1)

- reproduint (usada 16.67%, coincidències 1)

- s'està jugant (usada 16.67%, coincidències 1)

playlist llista de reproducció

- llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

please wait espereu

- espereu (usada 71.43%, coincidències 10)

- espereu si us plau (usada 21.43%, coincidències 3)

- si us plau espereu (usada 7.14%, coincidències 1)

plot dibuix

- dibuix (usada 40.00%, coincidències 2)

- traça (usada 40.00%, coincidències 2)

- dibuixa (usada 20.00%, coincidències 1)

- traçar (usada 0.00%, coincidències 0)

plug-ins connectors

- connectors (usada 100.00%, coincidències 5)

plugin connector

- connector (usada 50.00%, coincidències 3)

- extensió (usada 50.00%, coincidències 3)

plugins connectors

- connectors (usada 82.35%, coincidències 14)

- extensions (usada 17.65%, coincidències 3)

plural plural

- plural (usada 100.00%, coincidències 5)

plus més

- més (usada 100.00%, coincidències 6)

pm pm

- pm (usada 77.78%, coincidències 7)

- p. m. (usada 22.22%, coincidències 2)

pmt pmt

- pmt (usada 85.71%, coincidències 6)

- pp (usada 14.29%, coincidències 1)

png png

- png (usada 100.00%, coincidències 7)

png image imatge png

- imatge png (usada 100.00%, coincidències 5)

point punt

- punt (usada 87.50%, coincidències 14)

- omnidireccional (usada 6.25%, coincidències 1)

- punts (usada 6.25%, coincidències 1)

- punt tipogràfic (usada 0.00%, coincidències 0)

pointer punter

- punter (usada 50.00%, coincidències 3)

- busca (usada 50.00%, coincidències 3)

points punts

- punts (usada 100.00%, coincidències 13)

polar polar

- polar (usada 100.00%, coincidències 4)

polar coordinates coordenades polars

- coordenades polars (usada 100.00%, coincidències 5)

policy política

- política (usada 100.00%, coincidències 8)

polish polonès

- polonès (usada 91.67%, coincidències 11)

- poleix (usada 8.33%, coincidències 1)

polygon polígon

- polígon (usada 100.00%, coincidències 18)

polynomial polinòmica

- polinòmica (usada 100.00%, coincidències 4)

pop pop

- pop (usada 80.00%, coincidències 4)

- treu de la pila (usada 20.00%, coincidències 1)

- desempilar (usada 0.00%, coincidències 0)

- protocol d'oficina de correus (usada 0.00%, coincidències 0)

- punt de presència (usada 0.00%, coincidències 0)

popular tags etiquetes populars

- etiquetes populars (usada 50.00%, coincidències 2)

- etiquetes més comuns (usada 25.00%, coincidències 1)

- etiquetes més comunes (usada 25.00%, coincidències 1)

popup menu menú emergent

- menú emergent (usada 100.00%, coincidències 4)

port port

- port (usada 100.00%, coincidències 33)

- portar (usada 0.00%, coincidències 0)

port number número de port

- número de port (usada 100.00%, coincidències 10)

portable document format format de document portable

- format de document portable (usada 75.00%, coincidències 3)

- pdf (format de document portàtil) (usada 25.00%, coincidències 1)

portfolio dossier

- dossier (usada 60.00%, coincidències 3)

- portafolis (usada 20.00%, coincidències 1)

- carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

portrait vertical

- vertical (usada 96.15%, coincidències 25)

- retrat (usada 3.85%, coincidències 1)

ports ports

- ports (usada 100.00%, coincidències 5)

portuguese portuguès

- portuguès (usada 100.00%, coincidències 8)

portuguese (brazil) portuguès (brasil)

- portuguès (brasil) (usada 100.00%, coincidències 8)

position posició

- posició (usada 96.43%, coincidències 108)

- càrrec (usada 2.68%, coincidències 3)

- posiciona (usada 0.89%, coincidències 1)

position x posició x

- posició x (usada 100.00%, coincidències 9)

position y posició y

- posició y (usada 100.00%, coincidències 9)

positioning posicionament

- posicionament (usada 50.00%, coincidències 3)

- posició (usada 50.00%, coincidències 3)

positive positiu

- positiu (usada 100.00%, coincidències 8)

post entrada

- entrada (usada 64.29%, coincidències 9)

- publica (usada 21.43%, coincidències 3)

- enviament (usada 7.14%, coincidències 1)

- envia (usada 7.14%, coincidències 1)

- apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

- fer un apunt (usada 0.00%, coincidències 0)

postal code codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 9)

postcode codi postal

- codi postal (usada 100.00%, coincidències 7)

posterize posteritza

- posteritza (usada 37.50%, coincidències 3)

- redueix la gamma de colors (usada 37.50%, coincidències 3)

- redueix el nombre de colors (usada 25.00%, coincidències 2)

posts entrades

- entrades (usada 87.50%, coincidències 7)

- enviaments (usada 12.50%, coincidències 1)

postscript postscript

- postscript (usada 100.00%, coincidències 6)

potato patata

- patata (usada 100.00%, coincidències 4)

pounds lliures

- lliures (usada 100.00%, coincidències 5)

power potència

- potència (usada 46.67%, coincidències 7)

- energia (usada 33.33%, coincidències 5)

- potencia (usada 13.33%, coincidències 2)

- potencial (usada 6.67%, coincidències 1)

power off apaga

- apaga (usada 81.82%, coincidències 9)

- apagada (usada 9.09%, coincidències 1)

- tanca (usada 9.09%, coincidències 1)

precedes precedeix

- precedeix (usada 100.00%, coincidències 5)

precision precisió

- precisió (usada 100.00%, coincidències 7)

preferences preferències

- preferències (usada 100.00%, coincidències 77)

prefix prefix

- prefix (usada 100.00%, coincidències 26)

preformatted text text preformatat

- text preformatat (usada 100.00%, coincidències 4)

preparing s'està preparant

- s'està preparant (usada 87.50%, coincidències 7)

- preparació (usada 12.50%, coincidències 1)

present present

- present (usada 80.00%, coincidències 4)

- presentació (usada 20.00%, coincidències 1)

presentation presentació

- presentació (usada 100.00%, coincidències 17)

presentation mode mode de presentació

- mode de presentació (usada 100.00%, coincidències 4)

presentations presentacions

- presentacions (usada 100.00%, coincidències 4)

preserve preserva

- preserva (usada 50.00%, coincidències 2)

- conserva (usada 50.00%, coincidències 2)

preset preajusta

- preajusta (usada 25.00%, coincidències 1)

- valor predefinit (usada 25.00%, coincidències 1)

- predefineix (usada 25.00%, coincidències 1)

- predeterminat (usada 25.00%, coincidències 1)

presets predefinits

- predefinits (usada 30.00%, coincidències 3)

- predefinicions (usada 30.00%, coincidències 3)

- valors predefinits (usada 20.00%, coincidències 2)

- preconfiguracions (usada 10.00%, coincidències 1)

- preseleccions (usada 10.00%, coincidències 1)

press prem

- prem (usada 83.33%, coincidències 5)

- premeu (usada 16.67%, coincidències 1)

- fer un toc llarg [sobre/damunt/en/a] (usada 0.00%, coincidències 0)

pressed premut

- premut (usada 80.00%, coincidències 4)

- premuda (usada 20.00%, coincidències 1)

pressure pressió

- pressió (usada 100.00%, coincidències 4)

prev anterior

- anterior (usada 100.00%, coincidències 6)

preview previsualització

- previsualització (usada 60.40%, coincidències 61)

- previsualitza (usada 25.74%, coincidències 26)

- vista prèvia (usada 9.90%, coincidències 10)

- visualització prèvia (usada 3.96%, coincidències 4)

- anàlisi (usada 0.00%, coincidències 0)

- previsualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

preview mode mode de previsualització

- mode de previsualització (usada 50.00%, coincidències 2)

- mode previsualitza (usada 25.00%, coincidències 1)

- previsualització (usada 25.00%, coincidències 1)

preview size mida de la previsualització

- mida de la previsualització (usada 60.00%, coincidències 3)

- mida de previsualització (usada 20.00%, coincidències 1)

- previsualitza la mida (usada 20.00%, coincidències 1)

previous anterior

- anterior (usada 82.35%, coincidències 28)

- enrere (usada 11.76%, coincidències 4)

- prèvia (usada 2.94%, coincidències 1)

- previ (usada 2.94%, coincidències 1)

previous image imatge anterior

- imatge anterior (usada 80.00%, coincidències 4)

- imatge prèvia (usada 20.00%, coincidències 1)

previous month mes anterior

- mes anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

previous page pàgina anterior

- pàgina anterior (usada 95.65%, coincidències 22)

- pàgina prèvia (usada 4.35%, coincidències 1)

previous year any anterior

- any anterior (usada 100.00%, coincidències 5)

price preu

- preu (usada 92.86%, coincidències 13)

- price (usada 7.14%, coincidències 1)

primary primària

- primària (usada 36.36%, coincidències 4)

- primari (usada 36.36%, coincidències 4)

- principal (usada 27.27%, coincidències 3)

primary email adreça electrònica principal

- adreça electrònica principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- adreça principal (usada 25.00%, coincidències 1)

primary key clau primària

- clau primària (usada 88.89%, coincidències 8)

- clau principal (usada 11.11%, coincidències 1)

principal principal

- principal (usada 75.00%, coincidències 3)

- capital (usada 25.00%, coincidències 1)

print imprimeix

- imprimeix (usada 96.51%, coincidències 83)

- impressió (usada 2.33%, coincidències 2)

- impr pant (usada 1.16%, coincidències 1)

- imprimir (usada 0.00%, coincidències 0)

print document imprimeix el document

- imprimeix el document (usada 100.00%, coincidències 5)

print layout disposició d'impressió

- disposició d'impressió (usada 100.00%, coincidències 5)

print preview previsualització d'impressió

- previsualització d'impressió (usada 54.05%, coincidències 20)

- exemple d'impressió (usada 21.62%, coincidències 8)

- previsualitza la impressió (usada 10.81%, coincidències 4)

- previsualització de la impressió (usada 5.41%, coincidències 2)

- vista prèvia de la impressió (usada 2.70%, coincidències 1)

- previsualització (usada 2.70%, coincidències 1)

- visualització prèvia de la impressió (usada 2.70%, coincidències 1)

print range àrea d'impressió

- àrea d'impressió (usada 62.50%, coincidències 5)

- interval d'impressió (usada 25.00%, coincidències 2)

- rang d'impressió (usada 12.50%, coincidències 1)

print to file imprimeix a un fitxer

- imprimeix a un fitxer (usada 71.43%, coincidències 5)

- imprimir a un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- impressió en un fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

printer impressora

- impressora (usada 100.00%, coincidències 22)

printer options opcions de la impressora

- opcions de la impressora (usada 100.00%, coincidències 4)

printing s'està imprimint

- s'està imprimint (usada 50.00%, coincidències 8)

- impressió (usada 50.00%, coincidències 8)

- impremta (usada 0.00%, coincidències 0)

priority prioritat

- prioritat (usada 100.00%, coincidències 30)

privacy privadesa

- privadesa (usada 82.35%, coincidències 14)

- privacitat (usada 17.65%, coincidències 3)

privacy policy política de privadesa

- política de privadesa (usada 88.24%, coincidències 15)

- política de privacitat (usada 11.76%, coincidències 2)

private privat

- privat (usada 58.82%, coincidències 10)

- privada (usada 29.41%, coincidències 5)

- personal (usada 5.88%, coincidències 1)

- privades (usada 5.88%, coincidències 1)

private browsing navegació privada

- navegació privada (usada 100.00%, coincidències 5)

private key clau privada

- clau privada (usada 100.00%, coincidències 6)

private use area àrea d'ús privat

- àrea d'ús privat (usada 100.00%, coincidències 4)

problems problemes

- problemes (usada 100.00%, coincidències 5)

proceed continua

- continua (usada 85.71%, coincidències 6)

- procedeix (usada 14.29%, coincidències 1)

process procés

- procés (usada 85.71%, coincidències 6)

- processar (usada 14.29%, coincidències 1)

processing s'està processant

- s'està processant (usada 85.71%, coincidències 12)

- processament (usada 7.14%, coincidències 1)

- s#8217;està processant (usada 7.14%, coincidències 1)

processor processador

- processador (usada 100.00%, coincidències 5)

producer productor

- productor (usada 100.00%, coincidències 7)

product producte

- producte (usada 95.83%, coincidències 23)

- product (usada 4.17%, coincidències 1)

product id id del producte

- id del producte (usada 83.33%, coincidències 5)

- id. del producte (usada 16.67%, coincidències 1)

product name nom del producte

- nom del producte (usada 100.00%, coincidències 4)

products productes

- productes (usada 100.00%, coincidències 8)

profile perfil

- perfil (usada 94.12%, coincidències 16)

- profile (usada 5.88%, coincidències 1)

profile name nom del perfil

- nom del perfil (usada 87.50%, coincidències 7)

- nom de perfil (usada 12.50%, coincidències 1)

profiler analitzador de rendiment

- analitzador de rendiment (usada 75.00%, coincidències 3)

- gestor de perfils (usada 25.00%, coincidències 1)

profiles perfils

- perfils (usada 100.00%, coincidències 6)

program programa

- programa (usada 100.00%, coincidències 8)

- programar (usada 0.00%, coincidències 0)

progress progrés

- progrés (usada 93.33%, coincidències 14)

- en curs (usada 6.67%, coincidències 1)

progress bar barra de progrés

- barra de progrés (usada 100.00%, coincidències 9)

progressive progressiu

- progressiu (usada 100.00%, coincidències 4)

project projecte

- projecte (usada 100.00%, coincidències 15)

project name nom del projecte

- nom del projecte (usada 100.00%, coincidències 9)

projects projectes

- projectes (usada 100.00%, coincidències 9)

properties propietats

- propietats (usada 100.00%, coincidències 141)

property propietat

- propietat (usada 100.00%, coincidències 12)

proportional proporcional

- proporcional (usada 100.00%, coincidències 8)

protect protegeix

- protegeix (usada 100.00%, coincidències 12)

protected protegit

- protegit (usada 83.33%, coincidències 5)

- protegida (usada 16.67%, coincidències 1)

protection protecció

- protecció (usada 100.00%, coincidències 5)

protocol protocol

- protocol (usada 100.00%, coincidències 15)

provider proveïdor

- proveïdor (usada 100.00%, coincidències 7)

proxy servidor intermediari

- servidor intermediari (usada 100.00%, coincidències 10)

psalter pahlavi psalter pahlavi

- psalter pahlavi (usada 50.00%, coincidències 2)

- inscripcions pahlavi (usada 25.00%, coincidències 1)

- pahlavi de salteri (usada 25.00%, coincidències 1)

psi psi

- psi (usada 100.00%, coincidències 5)

pt pt

- pt (usada 100.00%, coincidències 11)

public públic

- públic (usada 60.00%, coincidències 6)

- pública (usada 30.00%, coincidències 3)

- public (usada 10.00%, coincidències 1)

public key clau pública

- clau pública (usada 100.00%, coincidències 8)

publish publica

- publica (usada 100.00%, coincidències 13)

- publicar (usada 0.00%, coincidències 0)

published publicada

- publicada (usada 75.00%, coincidències 3)

- publicat (usada 25.00%, coincidències 1)

publisher editor

- editor (usada 87.50%, coincidències 14)

- editorial (usada 12.50%, coincidències 2)

punctuation puntuació

- puntuació (usada 100.00%, coincidències 4)

punjabi panjabi

- panjabi (usada 100.00%, coincidències 7)

purple porpra

- porpra (usada 66.67%, coincidències 10)

- violeta (usada 13.33%, coincidències 2)

- porpra/púrpura (usada 6.67%, coincidències 1)

- porpra|púrpura (usada 6.67%, coincidències 1)

- lila (usada 6.67%, coincidències 1)

purpose propòsit

- propòsit (usada 80.00%, coincidències 4)

- objectiu (usada 20.00%, coincidències 1)

push puja

- puja (usada 25.00%, coincidències 1)

- empeny (usada 25.00%, coincidències 1)

- empenyiment (usada 25.00%, coincidències 1)

- fica a la pila (usada 25.00%, coincidències 1)

- empilar (usada 0.00%, coincidències 0)

push button botó per a prémer

- botó per a prémer (usada 28.57%, coincidències 2)

- botó de pulsació (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó d'empènyer (usada 14.29%, coincidències 1)

- botó per prémer (usada 14.29%, coincidències 1)

- pulsador (usada 14.29%, coincidències 1)

- polsador (usada 14.29%, coincidències 1)

pv va

- va (usada 100.00%, coincidències 15)

px px

- px (usada 100.00%, coincidències 6)

pyramid piràmide

- piràmide (usada 100.00%, coincidències 5)

python python

- python (usada 100.00%, coincidències 8)

python console consola python

- consola python (usada 50.00%, coincidències 3)

- consola de python (usada 33.33%, coincidències 2)

- consola del python (usada 16.67%, coincidències 1)

qr code codi qr

- codi qr (usada 100.00%, coincidències 5)

quality qualitat

- qualitat (usada 100.00%, coincidències 19)

quality checks comprovacions de qualitat

- comprovacions de qualitat (usada 50.00%, coincidències 2)

- controls de qualitat (usada 50.00%, coincidències 2)

quantity quantitat

- quantitat (usada 100.00%, coincidències 7)

quechua quítxua

- quítxua (usada 100.00%, coincidències 4)

query consulta

- consulta (usada 100.00%, coincidències 15)

question pregunta

- pregunta (usada 100.00%, coincidències 5)

queue cua

- cua (usada 100.00%, coincidències 5)

queued en cua

- en cua (usada 100.00%, coincidències 4)

quick search cerca ràpida

- cerca ràpida (usada 100.00%, coincidències 7)

quit surt

- surt (usada 97.50%, coincidències 39)

- tanca (usada 2.50%, coincidències 1)

quit without saving surt sense desar

- surt sense desar (usada 100.00%, coincidències 4)

quotation citació

- citació (usada 80.00%, coincidències 4)

- cita (usada 20.00%, coincidències 1)

quote cita

- cita (usada 66.67%, coincidències 6)

- citació (usada 22.22%, coincidències 2)

- citar (usada 11.11%, coincidències 1)

race cursa

- cursa (usada 100.00%, coincidències 4)

races curses

- curses (usada 75.00%, coincidències 3)

- perfils racials (usada 25.00%, coincidències 1)

radial radial

- radial (usada 100.00%, coincidències 10)

radial gradient degradat radial

- degradat radial (usada 100.00%, coincidències 5)

radians radians

- radians (usada 100.00%, coincidències 5)

radio ràdio

- ràdio (usada 50.00%, coincidències 3)

- botó d'opció (usada 16.67%, coincidències 1)

- opció (usada 16.67%, coincidències 1)

- wi-fi (usada 16.67%, coincidències 1)

radio button botó d'opció

- botó d'opció (usada 80.00%, coincidències 8)

- botó radial (usada 10.00%, coincidències 1)

- botó de grup (usada 10.00%, coincidències 1)

radio menu item element de menú d'opció

- element de menú d'opció (usada 50.00%, coincidències 2)

- element de menú radial (usada 25.00%, coincidències 1)

- element del menú d'opcions (usada 25.00%, coincidències 1)

radius radi

- radi (usada 100.00%, coincidències 16)

raise puja

- puja (usada 60.00%, coincidències 3)

- apuja (usada 20.00%, coincidències 1)

- relleu (usada 20.00%, coincidències 1)

raise layer puja la capa

- puja la capa (usada 66.67%, coincidències 4)

- apuja la capa (usada 33.33%, coincidències 2)

ram ram

- ram (usada 75.00%, coincidències 3)

- moltó (usada 25.00%, coincidències 1)

- memòria d'accés aleatori (usada 0.00%, coincidències 0)

rand aleat

- aleat (usada 50.00%, coincidències 2)

- rand (usada 25.00%, coincidències 1)

- aleatori (usada 25.00%, coincidències 1)

random aleatori

- aleatori (usada 84.62%, coincidències 11)

- aleatòria (usada 7.69%, coincidències 1)

- a l'atzar (usada 7.69%, coincidències 1)

random number generator generador de nombres aleatoris

- generador de nombres aleatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

randomize aleatoritza

- aleatoritza (usada 60.00%, coincidències 3)

- aleatori (usada 20.00%, coincidències 1)

- aleatorització (usada 20.00%, coincidències 1)

range interval

- interval (usada 47.73%, coincidències 21)

- àrea (usada 31.82%, coincidències 14)

- rang (usada 18.18%, coincidències 8)

- abast (usada 2.27%, coincidències 1)

rank ordre

- ordre (usada 40.00%, coincidències 2)

- rang (usada 20.00%, coincidències 1)

- posició (usada 20.00%, coincidències 1)

- per rang (usada 20.00%, coincidències 1)

rate taxa

- taxa (usada 69.77%, coincidències 30)

- velocitat (usada 16.28%, coincidències 7)

- relació (usada 2.33%, coincidències 1)

- tipus (usada 2.33%, coincidències 1)

- ràtio (usada 2.33%, coincidències 1)

- freqüència (usada 2.33%, coincidències 1)

- ritme (usada 2.33%, coincidències 1)

- tarifa (usada 2.33%, coincidències 1)

rating valoració

- valoració (usada 73.91%, coincidències 17)

- puntuació (usada 26.09%, coincidències 6)

ratings puntuacions

- puntuacions (usada 75.00%, coincidències 3)

- puntuació (usada 25.00%, coincidències 1)

ratio proporció

- proporció (usada 50.00%, coincidències 3)

- ràtio (usada 33.33%, coincidències 2)

- divisió (usada 16.67%, coincidències 1)

raw raw

- raw (usada 80.00%, coincidències 4)

- en brut (usada 20.00%, coincidències 1)

read llegit

- llegit (usada 47.62%, coincidències 10)

- lectura (usada 33.33%, coincidències 7)

- llegeix (usada 14.29%, coincidències 3)

- llegir (usada 4.76%, coincidències 1)

read messages missatges llegits

- missatges llegits (usada 50.00%, coincidències 2)

- llegeix els missatges (usada 50.00%, coincidències 2)

read more llegeix més

- llegeix més (usada 55.56%, coincidències 5)

- més informació (usada 22.22%, coincidències 2)

- llegeix-ne més (usada 11.11%, coincidències 1)

- saber més (usada 11.11%, coincidències 1)

read only només lectura

- només lectura (usada 50.00%, coincidències 3)

- tan sols lectura (usada 16.67%, coincidències 1)

- només llegeix (usada 16.67%, coincidències 1)

- només de lectura (usada 16.67%, coincidències 1)

read-only només de lectura

- només de lectura (usada 61.54%, coincidències 16)

- només lectura (usada 38.46%, coincidències 10)

reading lectura

- lectura (usada 50.00%, coincidències 3)

- s'està llegint (usada 16.67%, coincidències 1)

- llegint (usada 16.67%, coincidències 1)

- reading (usada 16.67%, coincidències 1)

readonly només de lectura

- només de lectura (usada 84.00%, coincidències 21)

- noméslectura (usada 8.00%, coincidències 2)

- de només lectura (usada 4.00%, coincidències 1)

- només lectura (usada 4.00%, coincidències 1)

ready preparat

- preparat (usada 70.00%, coincidències 7)

- a punt (usada 20.00%, coincidències 2)

- apunt (usada 10.00%, coincidències 1)

reason motiu

- motiu (usada 55.56%, coincidències 5)

- raó (usada 44.44%, coincidències 4)

reboot reinicia

- reinicia (usada 80.00%, coincidències 4)

- rearrencada (usada 20.00%, coincidències 1)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

rebuild reconstrueix

- reconstrueix (usada 60.00%, coincidències 3)

- torna a construir (usada 20.00%, coincidències 1)

- torna-ho a muntar (usada 20.00%, coincidències 1)

recalculate recalcula

- recalcula (usada 60.00%, coincidències 3)

- recalcular (usada 20.00%, coincidències 1)

- torna a calcular (usada 20.00%, coincidències 1)

received rebut

- rebut (usada 50.00%, coincidències 7)

- rebuts (usada 28.57%, coincidències 4)

- recepció (usada 21.43%, coincidències 3)

receiving recepció

- recepció (usada 40.00%, coincidències 2)

- donatius rebuts (usada 20.00%, coincidències 1)

- rebent (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està rebent (usada 20.00%, coincidències 1)

recent recents

- recents (usada 62.50%, coincidències 5)

- recent (usada 25.00%, coincidències 2)

- elements recents (usada 12.50%, coincidències 1)

recent activity activitat recent

- activitat recent (usada 100.00%, coincidències 5)

recent documents documents recents

- documents recents (usada 100.00%, coincidències 6)

recent files fitxers recents

- fitxers recents (usada 83.33%, coincidències 5)

- fitxers utilitzats recentment (usada 16.67%, coincidències 1)

recent projects projectes recents

- projectes recents (usada 100.00%, coincidències 4)

recent searches cerques recents

- cerques recents (usada 100.00%, coincidències 5)

recently closed tancades recentment

- tancades recentment (usada 75.00%, coincidències 3)

- acabat de tancar (usada 25.00%, coincidències 1)

recently used utilitzats recentment

- utilitzats recentment (usada 57.14%, coincidències 4)

- emprats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- utilitzades recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

- usats recentment (usada 14.29%, coincidències 1)

recipient destinatari

- destinatari (usada 100.00%, coincidències 11)

- destinatari -ària (usada 0.00%, coincidències 0)

recipients destinataris

- destinataris (usada 100.00%, coincidències 5)

recommendations recomanacions

- recomanacions (usada 100.00%, coincidències 4)

recommended recomanat

- recomanat (usada 63.64%, coincidències 7)

- recomanada (usada 9.09%, coincidències 1)

- recomanacions (usada 9.09%, coincidències 1)

- recomanats (usada 9.09%, coincidències 1)

- recomanades (usada 9.09%, coincidències 1)

reconnect torna a connectar

- torna a connectar (usada 66.67%, coincidències 4)

- reconnecta (usada 33.33%, coincidències 2)

record registre

- registre (usada 44.44%, coincidències 8)

- enregistra (usada 38.89%, coincidències 7)

- gravació (usada 5.56%, coincidències 1)

- gravar (usada 5.56%, coincidències 1)

- enregistrament (usada 5.56%, coincidències 1)

- enregistrar (usada 0.00%, coincidències 0)

recording enregistrament

- enregistrament (usada 53.33%, coincidències 8)

- s'està enregistrant (usada 13.33%, coincidències 2)

- enregistrant (usada 6.67%, coincidències 1)

- gravació (usada 6.67%, coincidències 1)

- gravant (usada 6.67%, coincidències 1)

- enregistraments (usada 6.67%, coincidències 1)

- d'enregistraments (usada 6.67%, coincidències 1)

recordings enregistraments

- enregistraments (usada 100.00%, coincidències 4)

records registres

- registres (usada 100.00%, coincidències 5)

rectangle rectangle

- rectangle (usada 96.15%, coincidències 25)

- rectangular (usada 3.85%, coincidències 1)

recurrence periodicitat

- periodicitat (usada 75.00%, coincidències 3)

- recurrència (usada 25.00%, coincidències 1)

recursive recursiu

- recursiu (usada 100.00%, coincidències 4)

red vermell

- vermell (usada 93.75%, coincidències 45)

- vermell/roig (usada 2.08%, coincidències 1)

- vermell|roig (usada 2.08%, coincidències 1)

- roig (usada 2.08%, coincidències 1)

red eye removal elimina els ulls vermells

- elimina els ulls vermells (usada 75.00%, coincidències 3)

- eliminació d'ulls vermells (usada 25.00%, coincidències 1)

redirect redirigeix

- redirigeix (usada 100.00%, coincidències 6)

- redirigir (usada 0.00%, coincidències 0)

redo refés

- refés (usada 100.00%, coincidències 44)

- refer (usada 0.00%, coincidències 0)

reference referència

- referència (usada 96.88%, coincidències 31)

- reference (usada 3.12%, coincidències 1)

references referències

- referències (usada 100.00%, coincidències 18)

refresh actualitza

- actualitza (usada 64.29%, coincidències 27)

- refresca (usada 33.33%, coincidències 14)

- actualitzada (usada 2.38%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

region regió

- regió (usada 88.89%, coincidències 8)

- província (usada 11.11%, coincidències 1)

register registra

- registra (usada 75.00%, coincidències 6)

- registre (usada 25.00%, coincidències 2)

- registrar-se (usada 0.00%, coincidències 0)

registered registrat

- registrat (usada 100.00%, coincidències 9)

regression regressió

- regressió (usada 100.00%, coincidències 6)

regular normal

- normal (usada 63.64%, coincidències 7)

- regular (usada 36.36%, coincidències 4)

regular expression expressió regular

- expressió regular (usada 100.00%, coincidències 15)

regular expressions expressions regulars

- expressions regulars (usada 100.00%, coincidències 9)

reinstall reinstal·la

- reinstal·la (usada 50.00%, coincidències 2)

- reinstal·lació (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna a instal·lar (usada 25.00%, coincidències 1)

rejang rejang

- rejang (usada 100.00%, coincidències 5)

reject rebutja

- rebutja (usada 85.71%, coincidències 12)

- rebutjar (usada 7.14%, coincidències 1)

- rebutja'l (usada 7.14%, coincidències 1)

rejected rebutjat

- rebutjat (usada 55.56%, coincidències 5)

- rebutjada (usada 22.22%, coincidències 2)

- va ser rebutjada (usada 11.11%, coincidències 1)

- expulsada (usada 11.11%, coincidències 1)

relations relacions

- relacions (usada 100.00%, coincidències 11)

relationship relació

- relació (usada 100.00%, coincidències 5)

relative relatiu

- relatiu (usada 70.00%, coincidències 7)

- relativa (usada 30.00%, coincidències 3)

relative colorimetric mètrica de color relativa

- mètrica de color relativa (usada 40.00%, coincidències 2)

- colorimètric relatiu (usada 40.00%, coincidències 2)

- colorimètrica relativa (usada 20.00%, coincidències 1)

relative to relatiu a

- relatiu a (usada 100.00%, coincidències 6)

release allibera

- allibera (usada 55.56%, coincidències 5)

- versió (usada 22.22%, coincidències 2)

- llançament (usada 11.11%, coincidències 1)

- alliberament (usada 11.11%, coincidències 1)

release date data de publicació

- data de publicació (usada 50.00%, coincidències 2)

- data del llançament (usada 25.00%, coincidències 1)

- alliberar data (usada 25.00%, coincidències 1)

release notes notes de la versió

- notes de la versió (usada 81.82%, coincidències 9)

- notes de llançament (usada 9.09%, coincidències 1)

- notes de versió (usada 9.09%, coincidències 1)

relevance rellevància

- rellevància (usada 75.00%, coincidències 3)

- importància (usada 25.00%, coincidències 1)

relief relleu

- relleu (usada 100.00%, coincidències 10)

reload actualitza

- actualitza (usada 41.67%, coincidències 10)

- torna a carregar (usada 33.33%, coincidències 8)

- recarrega (usada 20.83%, coincidències 5)

- actualitzeu (usada 4.17%, coincidències 1)

- actualitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reload all tabs torna a carregar totes les pestanyes

- torna a carregar totes les pestanyes (usada 100.00%, coincidències 4)

reload file torna a carregar el fitxer

- torna a carregar el fitxer (usada 100.00%, coincidències 5)

remember recorda

- recorda (usada 75.00%, coincidències 3)

- recorda-la (usada 25.00%, coincidències 1)

remember password recorda la contrasenya

- recorda la contrasenya (usada 100.00%, coincidències 12)

remind me later recorda-m'ho més tard

- recorda-m'ho més tard (usada 83.33%, coincidències 5)

- recorda-m'ho més endavant (usada 16.67%, coincidències 1)

reminder recordatori

- recordatori (usada 100.00%, coincidències 6)

reminders recordatoris

- recordatoris (usada 100.00%, coincidències 4)

remote remot

- remot (usada 83.33%, coincidències 5)

- ubicació remota (usada 16.67%, coincidències 1)

- remot -a (usada 0.00%, coincidències 0)

remove suprimeix

- suprimeix (usada 60.26%, coincidències 94)

- elimina (usada 37.18%, coincidències 58)

- esborra (usada 0.64%, coincidències 1)

- suprimeix la subscripció (usada 0.64%, coincidències 1)

- suprimir (usada 0.64%, coincidències 1)

- suprimeix l'atribut (usada 0.64%, coincidències 1)

remove all elimina-ho tot

- elimina-ho tot (usada 54.55%, coincidències 6)

- suprimeix-ho tot (usada 27.27%, coincidències 3)

- esborra-ho tot (usada 9.09%, coincidències 1)

- suprimeix-les totes (usada 9.09%, coincidències 1)

remove bookmark elimina l'adreça d'interès

- elimina l'adreça d'interès (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix el marcador (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix l'adreça d'interès (usada 16.67%, coincidències 1)

remove calendar suprimeix el calendari

- suprimeix el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

- elimina el calendari (usada 50.00%, coincidències 2)

remove contact suprimeix el contacte

- suprimeix el contacte (usada 75.00%, coincidències 3)

- elimina el contacte (usada 25.00%, coincidències 1)

remove from favorites suprimeix dels preferits

- suprimeix dels preferits (usada 80.00%, coincidències 8)

- eliminar de preferits (usada 10.00%, coincidències 1)

- suprimeix-la de les preferides (usada 10.00%, coincidències 1)

remove from list suprimeix de la llista

- suprimeix de la llista (usada 75.00%, coincidències 3)

- treu de la llista (usada 25.00%, coincidències 1)

remove group suprimeix el grup

- suprimeix el grup (usada 100.00%, coincidències 4)

remove image suprimeix la imatge

- suprimeix la imatge (usada 87.50%, coincidències 7)

- treu la imatge (usada 12.50%, coincidències 1)

remove item suprimeix l'element

- suprimeix l'element (usada 50.00%, coincidències 3)

- suprimeix element (usada 33.33%, coincidències 2)

- suprimeix un element (usada 16.67%, coincidències 1)

remove link suprimeix l'enllaç

- suprimeix l'enllaç (usada 100.00%, coincidències 5)

remove profile suprimeix el perfil

- suprimeix el perfil (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimeix un perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

- elimina el perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

remove selected elimina la selecció

- elimina la selecció (usada 62.50%, coincidències 5)

- suprimeix la selecció (usada 12.50%, coincidències 1)

- suprimeix els seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

- elimina els elements seleccionats (usada 12.50%, coincidències 1)

removed eliminat

- eliminat (usada 50.00%, coincidències 2)

- suprimit (usada 25.00%, coincidències 1)

- eliminada (usada 25.00%, coincidències 1)

removing s'està suprimint

- s'està suprimint (usada 57.14%, coincidències 4)

- treure (usada 14.29%, coincidències 1)

- supressió (usada 14.29%, coincidències 1)

- s'està eliminant (usada 14.29%, coincidències 1)

rename canvia el nom

- canvia el nom (usada 83.78%, coincidències 62)

- reanomena (usada 13.51%, coincidències 10)

- canvia de nom (usada 1.35%, coincidències 1)

- canvi de nom (usada 1.35%, coincidències 1)

rename directory canvia el nom al directori

- canvia el nom al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom del directori (usada 50.00%, coincidències 2)

rename folder reanomena la carpeta

- reanomena la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

- canvia el nom de la carpeta (usada 50.00%, coincidències 2)

rename layer canvia el nom de la capa

- canvia el nom de la capa (usada 50.00%, coincidències 4)

- reanomena la capa (usada 50.00%, coincidències 4)

rename profile reanomena el perfil

- reanomena el perfil (usada 75.00%, coincidències 3)

- canvia el nom al perfil (usada 25.00%, coincidències 1)

rename sheet canvia el nom del full

- canvia el nom del full (usada 85.71%, coincidències 6)

- reanomena el full (usada 14.29%, coincidències 1)

render compon

- compon (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderitza (usada 40.00%, coincidències 2)

- renderització (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering renderització

- renderització (usada 40.00%, coincidències 2)

- s'està generant la imatge (usada 20.00%, coincidències 1)

- composició (usada 20.00%, coincidències 1)

- s'està renderitzant (usada 20.00%, coincidències 1)

rendering intent propòsit de la renderització

- propòsit de la renderització (usada 71.43%, coincidències 5)

- propòsit de la conversió (usada 14.29%, coincidències 1)

- propòsit de la composició (usada 14.29%, coincidències 1)

repeat repeteix

- repeteix (usada 70.83%, coincidències 17)

- repetició (usada 25.00%, coincidències 6)

- es repeteix (usada 4.17%, coincidències 1)

repeat password repetiu la contrasenya

- repetiu la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- repeteix la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

replace reemplaça

- reemplaça (usada 94.29%, coincidències 66)

- substitueix (usada 4.29%, coincidències 3)

- reemplaça'l (usada 1.43%, coincidències 1)

replace all reemplaça-ho tot

- reemplaça-ho tot (usada 85.71%, coincidències 12)

- reemplaça'ls tots (usada 7.14%, coincidències 1)

- reemplaça tot (usada 7.14%, coincidències 1)

replace image reemplaça la imatge

- reemplaça la imatge (usada 85.71%, coincidències 6)

- reemplaça imatge (usada 14.29%, coincidències 1)

replace with reemplaça per

- reemplaça per (usada 59.26%, coincidències 16)

- reemplaça amb (usada 37.04%, coincidències 10)

- substitueix amb (usada 3.70%, coincidències 1)

replied respost

- respost (usada 75.00%, coincidències 3)

- contestat (usada 25.00%, coincidències 1)

replies respostes

- respostes (usada 100.00%, coincidències 5)

reply respon

- respon (usada 85.00%, coincidències 17)

- resposta (usada 10.00%, coincidències 2)

- respondre (usada 5.00%, coincidències 1)

reply all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 4)

reply to respon a

- respon a (usada 100.00%, coincidències 8)

reply to all respon a tots

- respon a tots (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to list respon a la llista

- respon a la llista (usada 100.00%, coincidències 5)

reply to sender respon al remitent

- respon al remitent (usada 100.00%, coincidències 6)

reply-to respon a

- respon a (usada 66.67%, coincidències 6)

- respon-a (usada 22.22%, coincidències 2)

- respon (usada 11.11%, coincidències 1)

report informe

- informe (usada 66.67%, coincidències 14)

- informa (usada 14.29%, coincidències 3)

- informeu (usada 9.52%, coincidències 2)

- informa'n (usada 4.76%, coincidències 1)

- informar notificar (usada 4.76%, coincidències 1)

report a bug informa d'un error

- informa d'un error (usada 36.36%, coincidències 4)

- informeu d'un error (usada 27.27%, coincidències 3)

- informa d'un problema (usada 18.18%, coincidències 2)

- informa de l'error de programari (usada 9.09%, coincidències 1)

- informeu d'una errada (usada 9.09%, coincidències 1)

report a problem informa d'un problema

- informa d'un problema (usada 60.00%, coincidències 3)

- informar d'un problema (usada 20.00%, coincidències 1)

- informeu d'un problema (usada 20.00%, coincidències 1)

report bug informa de l'error de programari

- informa de l'error de programari (usada 50.00%, coincidències 2)

- informeu d'un error (usada 25.00%, coincidències 1)

- informa de l'error (usada 25.00%, coincidències 1)

reports informes

- informes (usada 100.00%, coincidències 8)

repository dipòsit

- dipòsit (usada 71.43%, coincidències 5)

- repositori (usada 28.57%, coincidències 2)

request sol·licita

- sol·licita (usada 60.00%, coincidències 3)

- sol·licitud (usada 40.00%, coincidències 2)

require encryption requereix xifratge

- requereix xifratge (usada 100.00%, coincidències 4)

required obligatori

- obligatori (usada 54.55%, coincidències 6)

- necessari (usada 36.36%, coincidències 4)

- requerit (usada 9.09%, coincidències 1)

resend email reenvia el missatge

- reenvia el missatge (usada 50.00%, coincidències 2)

- torna a enviar el correu electrònic (usada 25.00%, coincidències 1)

- torna a enviar el correu (usada 25.00%, coincidències 1)

reset reinicialitza

- reinicialitza (usada 46.55%, coincidències 27)

- reinicia (usada 34.48%, coincidències 20)

- restableix (usada 13.79%, coincidències 8)

- restaura (usada 3.45%, coincidències 2)

- inicialitza (usada 1.72%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

reset all restableix-ho tot

- restableix-ho tot (usada 77.78%, coincidències 7)

- reinicia-ho tot (usada 22.22%, coincidències 2)

reset filter suprimeix el filtre

- suprimeix el filtre (usada 60.00%, coincidències 3)

- reinicia el filtre (usada 40.00%, coincidències 2)

reset password reinicia la contrasenya

- reinicia la contrasenya (usada 75.00%, coincidències 6)

- restableix la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

- reinicialitza la contrasenya (usada 12.50%, coincidències 1)

resize canvia la mida

- canvia la mida (usada 54.55%, coincidències 6)

- redimensiona (usada 27.27%, coincidències 3)

- canvi de mida (usada 9.09%, coincidències 1)

- canvia de mida (usada 9.09%, coincidències 1)

- canviar la mida (usada 0.00%, coincidències 0)

resolution resolució

- resolució (usada 100.00%, coincidències 27)

resolve resol

- resol (usada 100.00%, coincidències 5)

resolved resolt

- resolt (usada 100.00%, coincidències 4)

resource recurs

- recurs (usada 100.00%, coincidències 6)

resources recursos

- recursos (usada 100.00%, coincidències 5)

response resposta

- resposta (usada 100.00%, coincidències 5)

restart reinicia

- reinicia (usada 83.33%, coincidències 20)

- reinici (usada 8.33%, coincidències 2)

- restart (usada 4.17%, coincidències 1)

- reincia (usada 4.17%, coincidències 1)

- reiniciar (usada 0.00%, coincidències 0)

restart game reinicia el joc

- reinicia el joc (usada 50.00%, coincidències 2)

- reinicia la partida (usada 50.00%, coincidències 2)

restart now reinicia ara

- reinicia ara (usada 90.00%, coincidències 9)

- reinicia (usada 10.00%, coincidències 1)

restore restaura

- restaura (usada 85.71%, coincidències 18)

- restaura una còpia de seguretat (usada 9.52%, coincidències 2)

- restaurar (usada 4.76%, coincidències 1)

- reinicialitzar (usada 0.00%, coincidències 0)

restore defaults restaura els valors per defecte

- restaura els valors per defecte (usada 55.56%, coincidències 5)

- restaura els paràmetres per defecte (usada 22.22%, coincidències 2)

- restaura els per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

- restaura als valors per defecte (usada 11.11%, coincidències 1)

restore from backup recupera des de la còpia de seguretat

- recupera des de la còpia de seguretat (usada 75.00%, coincidències 3)

- restauració a partir d'una còpia de seguretat (usada 25.00%, coincidències 1)

restore session restaura la sessió

- restaura la sessió (usada 75.00%, coincidències 3)

- restauració de la sessió (usada 25.00%, coincidències 1)

restoring s'està restaurant

- s'està restaurant (usada 75.00%, coincidències 3)

- restauració (usada 25.00%, coincidències 1)

result resultat

- resultat (usada 100.00%, coincidències 24)

results resultats

- resultats (usada 90.91%, coincidències 10)

- resultat (usada 9.09%, coincidències 1)

resume reprèn

- reprèn (usada 73.33%, coincidències 11)

- continua (usada 20.00%, coincidències 3)

- currículum (usada 6.67%, coincidències 1)

retry reintenta

- reintenta (usada 53.85%, coincidències 14)

- reintent (usada 7.69%, coincidències 2)

- torna-ho a intentar (usada 7.69%, coincidències 2)

- torna a intentar-ho (usada 3.85%, coincidències 1)

- intenta de nou (usada 3.85%, coincidències 1)

- reintenta-ho (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna a provar (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna a intentar (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna-ho a provar (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna-hi (usada 3.85%, coincidències 1)

- torna a provar-ho (usada 3.85%, coincidències 1)

return retorn

- retorn (usada 75.00%, coincidències 6)

- retorna (usada 25.00%, coincidències 2)

- tecla d'introducció (usada 0.00%, coincidències 0)

returns retorna

- retorna (usada 75.00%, coincidències 3)

- devolucions (usada 25.00%, coincidències 1)

reverse inverteix

- inverteix (usada 61.54%, coincidències 8)

- invers (usada 7.69%, coincidències 1)

- al revés (usada 7.69%, coincidències 1)

- a l'inrevés (usada 7.69%, coincidències 1)

- reverteix (usada 7.69%, coincidències 1)

- revers (usada 7.69%, coincidències 1)

reverse direction inverteix la direcció

- inverteix la direcció (usada 50.00%, coincidències 2)

- direcció inversa (usada 50.00%, coincidències 2)

reverse landscape apaïsat del revés

- apaïsat del revés (usada 75.00%, coincidències 3)

- horitzontal revers (usada 25.00%, coincidències 1)

reverse order inverteix l'ordre

- inverteix l'ordre (usada 83.33%, coincidències 5)

- ordre invers (usada 16.67%, coincidències 1)

reverse portrait vertical del revés

- vertical del revés (usada 75.00%, coincidències 3)

- vertical revers (usada 25.00%, coincidències 1)

revert reverteix

- reverteix (usada 27.78%, coincidències 5)

- desfés (usada 16.67%, coincidències 3)

- torna a l'estat anterior (usada 11.11%, coincidències 2)

- recupera (usada 11.11%, coincidències 2)

- torna a la versió anterior (usada 11.11%, coincidències 2)

- inverteix (usada 5.56%, coincidències 1)

- revertir (usada 5.56%, coincidències 1)

- restaura (usada 5.56%, coincidències 1)

- torna a la darrera versió desada (usada 5.56%, coincidències 1)

review revisió

- revisió (usada 65.71%, coincidències 23)

- revisa (usada 17.14%, coincidències 6)

- ressenya (usada 5.71%, coincidències 2)

- comentari (usada 5.71%, coincidències 2)

- ressenyes (usada 2.86%, coincidències 1)

- repassa (usada 2.86%, coincidències 1)

- revista (usada 0.00%, coincidències 0)

reviews ressenyes

- ressenyes (usada 40.00%, coincidències 2)

- valoracions (usada 20.00%, coincidències 1)

- opinions (usada 20.00%, coincidències 1)

- revisions (usada 20.00%, coincidències 1)

revision revisió

- revisió (usada 100.00%, coincidències 5)

revoke revoca

- revoca (usada 100.00%, coincidències 6)

revoked revocat

- revocat (usada 50.00%, coincidències 2)

- s'ha revocat (usada 25.00%, coincidències 1)

- revocada (usada 25.00%, coincidències 1)

rewind rebobina

- rebobina (usada 75.00%, coincidències 3)

- rebobineu (usada 25.00%, coincidències 1)

rgb rgb

- rgb (usada 100.00%, coincidències 14)

rgba rgba

- rgba (usada 100.00%, coincidències 4)

ribbon cinta

- cinta (usada 75.00%, coincidències 3)

- llaç (usada 25.00%, coincidències 1)

rice arròs

- arròs (usada 100.00%, coincidències 4)

right dreta

- dreta (usada 95.54%, coincidències 107)

- dret (usada 3.57%, coincidències 4)

- a l'esquerra (usada 0.89%, coincidències 1)

right alt alt dreta

- alt dreta (usada 75.00%, coincidències 3)

- alternativa dreta (usada 25.00%, coincidències 1)

right arrow fletxa dreta

- fletxa dreta (usada 92.86%, coincidències 13)

- fletxa a la dreta (usada 7.14%, coincidències 1)

right border vora dreta

- vora dreta (usada 50.00%, coincidències 2)

- marge dret (usada 25.00%, coincidències 1)

- contorn dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right margin marge dret

- marge dret (usada 100.00%, coincidències 14)

right to left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 77.78%, coincidències 7)

- dreta a esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

- direcció de dreta a esquerra (usada 11.11%, coincidències 1)

right triangle triangle rectangle

- triangle rectangle (usada 75.00%, coincidències 3)

- triangle dret (usada 25.00%, coincidències 1)

right-to-left de dreta a esquerra

- de dreta a esquerra (usada 100.00%, coincidències 9)

rights drets

- drets (usada 100.00%, coincidències 5)

ring anell

- anell (usada 85.71%, coincidències 6)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 1)

ripple onades del mar

- onades del mar (usada 42.86%, coincidències 3)

- ondulació (usada 28.57%, coincidències 2)

- arrissat (usada 14.29%, coincidències 1)

- ondulacions (usada 14.29%, coincidències 1)

robot robot

- robot (usada 100.00%, coincidències 4)

- agent (usada 0.00%, coincidències 0)

role rol

- rol (usada 100.00%, coincidències 12)

roman roma

- roma (usada 33.33%, coincidències 2)

- romans (usada 16.67%, coincidències 1)

- romànica (usada 16.67%, coincidències 1)

- romana (usada 16.67%, coincidències 1)

- romà (usada 16.67%, coincidències 1)

- rodona (usada 0.00%, coincidències 0)

romanian romanès

- romanès (usada 100.00%, coincidències 12)

room sala

- sala (usada 87.50%, coincidències 7)

- habitació (usada 12.50%, coincidències 1)

root arrel

- arrel (usada 100.00%, coincidències 10)

root directory directori arrel

- directori arrel (usada 100.00%, coincidències 5)

rotate gira

- gira (usada 100.00%, coincidències 23)

rotate 180° gira 180º

- gira 180º (usada 50.00%, coincidències 3)

- gira 180° (usada 50.00%, coincidències 3)

rotate clockwise gira cap a la dreta

- gira cap a la dreta (usada 50.00%, coincidències 5)

- gira en sentit horari (usada 50.00%, coincidències 5)

rotate counterclockwise gira en sentit antihorari

- gira en sentit antihorari (usada 57.14%, coincidències 4)

- gira cap a l'esquerra (usada 42.86%, coincidències 3)

rotate left gira a l'esquerra

- gira a l'esquerra (usada 100.00%, coincidències 7)

rotate right gira a la dreta

- gira a la dreta (usada 100.00%, coincidències 7)

rotation rotació

- rotació (usada 52.63%, coincidències 10)

- gir (usada 47.37%, coincidències 9)

rotation angle angle de gir

- angle de gir (usada 72.73%, coincidències 8)

- angle de rotació (usada 27.27%, coincidències 3)

round arrodonit

- arrodonit (usada 23.81%, coincidències 5)

- rodó (usada 14.29%, coincidències 3)

- cercle (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrodoneix (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrodoneix|arrod (usada 14.29%, coincidències 3)

- arrod (usada 9.52%, coincidències 2)

- arrodoniment (usada 4.76%, coincidències 1)

- round (usada 4.76%, coincidències 1)

rounded arrodonit

- arrodonit (usada 66.67%, coincidències 4)

- arrodonida (usada 16.67%, coincidències 1)

- arrodoniment (usada 16.67%, coincidències 1)

rounded rectangle rectangle arrodonit

- rectangle arrodonit (usada 100.00%, coincidències 7)

row fila

- fila (usada 100.00%, coincidències 45)

row break salt de fila

- salt de fila (usada 100.00%, coincidències 5)

row header capçalera de fila

- capçalera de fila (usada 57.14%, coincidències 4)

- capçalera de la fila (usada 42.86%, coincidències 3)

row height alçada de la fila

- alçada de la fila (usada 100.00%, coincidències 20)

rows files

- files (usada 100.00%, coincidències 63)

rows above files a sobre

- files a sobre (usada 33.33%, coincidències 2)

- fila a dalt (usada 16.67%, coincidències 1)

- files a dalt (usada 16.67%, coincidències 1)

- files amunt (usada 16.67%, coincidències 1)

- línies per sobre (usada 16.67%, coincidències 1)

rows below files a sota

- files a sota (usada 60.00%, coincidències 3)

- fila a baix (usada 20.00%, coincidències 1)

- files a baix (usada 20.00%, coincidències 1)

ruler regle

- regle (usada 100.00%, coincidències 10)

rulers regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 10)

rules regles

- regles (usada 100.00%, coincidències 5)

run executa

- executa (usada 91.67%, coincidències 22)

- execució (usada 4.17%, coincidències 1)

- executa-ho a tot córrer (usada 4.17%, coincidències 1)

- executar (usada 0.00%, coincidències 0)

run program executa el programa

- executa el programa (usada 100.00%, coincidències 5)

runic rúnic

- rúnic (usada 100.00%, coincidències 6)

runner runner

- runner (usada 50.00%, coincidències 2)

- corredor (usada 50.00%, coincidències 2)

running s'està executant

- s'està executant (usada 70.00%, coincidències 7)

- en execució (usada 30.00%, coincidències 3)

runtime temps d'execució

- temps d'execució (usada 60.00%, coincidències 3)

- entorn d'execució (usada 40.00%, coincidències 2)

- versió d'execució (usada 0.00%, coincidències 0)

russian rus

- rus (usada 100.00%, coincidències 11)

sad trist

- trist (usada 80.00%, coincidències 4)

- ­tristesa (usada 20.00%, coincidències 1)

salmon salmó

- salmó (usada 75.00%, coincidències 3)

- salmon (usada 25.00%, coincidències 1)

salvage valor residual

- valor residual (usada 87.50%, coincidències 7)

- salvament (usada 12.50%, coincidències 1)

samaritan samarità

- samarità (usada 100.00%, coincidències 5)

samba samba

- samba (usada 100.00%, coincidències 4)

sample mostra

- mostra (usada 85.71%, coincidències 6)

- exemple (usada 14.29%, coincidències 1)

sample rate freqüència de mostreig

- freqüència de mostreig (usada 60.00%, coincidències 3)

- freqüència de mostratge (usada 40.00%, coincidències 2)

samples mostres

- mostres (usada 100.00%, coincidències 6)

sampling mostreig

- mostreig (usada 60.00%, coincidències 3)

- mostratge (usada 40.00%, coincidències 2)

san marino san marino

- san marino (usada 100.00%, coincidències 4)

santiago santiago

- santiago (usada 100.00%, coincidències 4)

sardinian sard

- sard (usada 100.00%, coincidències 5)

sat ds

- ds (usada 57.14%, coincidències 4)

- ds. (usada 28.57%, coincidències 2)

- sat (usada 14.29%, coincidències 1)

saturation saturació

- saturació (usada 100.00%, coincidències 26)

saturday dissabte

- dissabte (usada 94.12%, coincidències 16)

- dissabtes (usada 5.88%, coincidències 1)

saurashtra saurashtra

- saurashtra (usada 100.00%, coincidències 5)

save desa

- desa (usada 98.31%, coincidències 116)

- desar (usada 0.85%, coincidències 1)

- desa-ho (usada 0.85%, coincidències 1)

save a copy desa'n una còpia

- desa'n una còpia (usada 53.85%, coincidències 7)

- desa una còpia (usada 46.15%, coincidències 6)

save all desa-ho tot

- desa-ho tot (usada 90.00%, coincidències 9)

- desa'ls tots (usada 10.00%, coincidències 1)

save and close desa i tanca

- desa i tanca (usada 100.00%, coincidències 7)

save anyway desa igualment

- desa igualment (usada 62.50%, coincidències 5)

- desa'l igualment (usada 12.50%, coincidències 1)

- desa de totes maneres (usada 12.50%, coincidències 1)

- desa de tota manera (usada 12.50%, coincidències 1)

save as anomena i desa

- anomena i desa (usada 98.33%, coincidències 59)

- desa com (usada 1.67%, coincidències 1)

- anomenar i desar (usada 0.00%, coincidències 0)

save as image desa com a imatge

- desa com a imatge (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa com una imatge (usada 25.00%, coincidències 1)

save as template desa com a plantilla

- desa com a plantilla (usada 100.00%, coincidències 5)

save changes desa els canvis

- desa els canvis (usada 94.44%, coincidències 17)

- desar els canvis (usada 5.56%, coincidències 1)

save comment desa el comentari

- desa el comentari (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa comentari (usada 25.00%, coincidències 1)

save document desa el document

- desa el document (usada 100.00%, coincidències 8)

save draft desa l'esborrany

- desa l'esborrany (usada 80.00%, coincidències 4)

- desa un esborrany (usada 20.00%, coincidències 1)

save file desa el fitxer

- desa el fitxer (usada 100.00%, coincidències 12)

save image desa la imatge

- desa la imatge (usada 93.75%, coincidències 15)

- desar la imatge (usada 6.25%, coincidències 1)

save image as anomena i desa la imatge

- anomena i desa la imatge (usada 75.00%, coincidències 6)

- desa la imatge com a (usada 25.00%, coincidències 2)

save link as anomena i desa l'enllaç

- anomena i desa l'enllaç (usada 75.00%, coincidències 3)

- anomena i desa el contingut de l'enllaç (usada 25.00%, coincidències 1)

save page desa la pàgina

- desa la pàgina (usada 75.00%, coincidències 3)

- ­desa la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

save page as anomena i desa la pàgina

- anomena i desa la pàgina (usada 100.00%, coincidències 6)

save password desa la contrasenya

- desa la contrasenya (usada 80.00%, coincidències 4)

- guarda la contrasenya (usada 20.00%, coincidències 1)

save playlist desa la llista de reproducció

- desa la llista de reproducció (usada 100.00%, coincidències 5)

save recording desa l'enregistrament

- desa l'enregistrament (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa d'enregistrament (usada 25.00%, coincidències 1)

save settings desa la configuració

- desa la configuració (usada 100.00%, coincidències 5)

save to desa-ho a

- desa-ho a (usada 50.00%, coincidències 2)

- desa a (usada 50.00%, coincidències 2)

save video as anomena i desa el vídeo

- anomena i desa el vídeo (usada 75.00%, coincidències 3)

- desa el vídeo com a (usada 25.00%, coincidències 1)

saved desat

- desat (usada 50.00%, coincidències 5)

- s'ha desat (usada 40.00%, coincidències 4)

- desada (usada 10.00%, coincidències 1)

saving s'està desant

- s'està desant (usada 92.86%, coincidències 13)

- desament (usada 7.14%, coincidències 1)

saving document s'està desant el document

- s'està desant el document (usada 100.00%, coincidències 4)

scale escala

- escala (usada 87.18%, coincidències 34)

- ajusta la mida (usada 7.69%, coincidències 3)

- ajustar la mida (usada 2.56%, coincidències 1)

- redimensiona (usada 2.56%, coincidències 1)

scale factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 50.00%, coincidències 4)

- factor d'escalat (usada 50.00%, coincidències 4)

scale image ajusta la mida de la imatge

- ajusta la mida de la imatge (usada 83.33%, coincidències 5)

- escala la imatge (usada 16.67%, coincidències 1)

scale width escala l'amplada

- escala l'amplada (usada 60.00%, coincidències 3)

- ajusta l'amplada (usada 20.00%, coincidències 1)

- escalat de l'amplada (usada 20.00%, coincidències 1)

scale x escala x

- escala x (usada 100.00%, coincidències 5)

scale y escala y

- escala y (usada 100.00%, coincidències 4)

scaling escalat

- escalat (usada 58.33%, coincidències 7)

- escala (usada 16.67%, coincidències 2)

- canvi d'escala (usada 8.33%, coincidències 1)

- s'està escalant (usada 8.33%, coincidències 1)

- redimensionament (usada 8.33%, coincidències 1)

scaling factor factor d'escala

- factor d'escala (usada 85.71%, coincidències 6)

- factor de redimensionament (usada 14.29%, coincidències 1)

scan escaneja

- escaneja (usada 71.43%, coincidències 5)

- escàner (usada 28.57%, coincidències 2)

- escanejar (usada 0.00%, coincidències 0)

scanner escàner

- escàner (usada 80.00%, coincidències 4)

- escànner (usada 20.00%, coincidències 1)

- escanista (usada 0.00%, coincidències 0)

scanning escaneig

- escaneig (usada 50.00%, coincidències 4)

- s'està escanejant (usada 25.00%, coincidències 2)

- s'està analitzant (usada 12.50%, coincidències 1)

- s'està explorant (usada 12.50%, coincidències 1)

scenarios escenaris

- escenaris (usada 100.00%, coincidències 7)

schedule planifica

- planifica (usada 42.86%, coincidències 6)

- programa (usada 28.57%, coincidències 4)

- planificació (usada 21.43%, coincidències 3)

- agenda (usada 7.14%, coincidències 1)

- agenda electrònica (usada 0.00%, coincidències 0)

- planificar tasques (usada 0.00%, coincidències 0)

scheduled programat

- programat (usada 28.57%, coincidències 2)

- prevista (usada 28.57%, coincidències 2)

- planificat (usada 14.29%, coincidències 1)

- programada (usada 14.29%, coincidències 1)

- previst (usada 14.29%, coincidències 1)

schema esquema

- esquema (usada 100.00%, coincidències 7)

scheme esquema

- esquema (usada 83.33%, coincidències 5)

- combinació (usada 16.67%, coincidències 1)

scientific científic

- científic (usada 85.71%, coincidències 6)

- scientific (usada 14.29%, coincidències 1)

scissors tisores

- tisores (usada 75.00%, coincidències 3)

- estisores (usada 25.00%, coincidències 1)

scope àmbit

- àmbit (usada 64.71%, coincidències 11)

- abast (usada 29.41%, coincidències 5)

- oscil·loscopi (usada 5.88%, coincidències 1)

score puntuació

- puntuació (usada 63.64%, coincidències 7)

- resultat (usada 18.18%, coincidències 2)

- marcador (usada 9.09%, coincidències 1)

- partitura (usada 9.09%, coincidències 1)

scottish gaelic gaèlic escocès

- gaèlic escocès (usada 100.00%, coincidències 5)

screen pantalla

- pantalla (usada 100.00%, coincidències 13)

- trama (usada 0.00%, coincidències 0)

screen reader lector de pantalla

- lector de pantalla (usada 100.00%, coincidències 4)

screenshot captura de pantalla

- captura de pantalla (usada 83.33%, coincidències 10)

- captura (usada 16.67%, coincidències 2)

screenshots captures de pantalla

- captures de pantalla (usada 100.00%, coincidències 7)

script script

- script (usada 83.33%, coincidències 10)

- seqüència (usada 8.33%, coincidències 1)

- script [ l'script ] (usada 8.33%, coincidències 1)

scripts scripts

- scripts (usada 50.00%, coincidències 2)

- seqüències (usada 25.00%, coincidències 1)

- funcions (scripts) (usada 25.00%, coincidències 1)

scroll desplaçament

- desplaçament (usada 40.00%, coincidències 2)

- desplaça (usada 20.00%, coincidències 1)

- papir (usada 20.00%, coincidències 1)

- desplç (usada 20.00%, coincidències 1)

scroll bar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 11)

scroll down desplaça avall

- desplaça avall (usada 44.44%, coincidències 4)

- desplaçament avall (usada 33.33%, coincidències 3)

- desplaça cap avall (usada 22.22%, coincidències 2)

scroll left desplaça a l'esquerra

- desplaça a l'esquerra (usada 50.00%, coincidències 4)

- desplaçament a l'esquerra (usada 37.50%, coincidències 3)

- desplaça cap a l'esquerra (usada 12.50%, coincidències 1)

scroll lock bloq despl

- bloq despl (usada 75.00%, coincidències 3)

- bloqueig de moviment (usada 25.00%, coincidències 1)

- tecla de bloqueig de desplaçament (usada 0.00%, coincidències 0)

scroll right desplaça a la dreta

- desplaça a la dreta (usada 42.86%, coincidències 3)

- desplaçament a la dreta (usada 42.86%, coincidències 3)

- desplaça cap a la dreta (usada 14.29%, coincidències 1)

scroll up desplaça amunt

- desplaça amunt (usada 50.00%, coincidències 4)

- desplaçament amunt (usada 25.00%, coincidències 2)

- desplaça cap amunt (usada 25.00%, coincidències 2)

scrollbar barra de desplaçament

- barra de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 8)

scrollbars barres de desplaçament

- barres de desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

scrolling desplaçament

- desplaçament (usada 100.00%, coincidències 4)

search cerca

- cerca (usada 99.05%, coincidències 104)

- cerca a (usada 0.95%, coincidències 1)

- buscar (usada 0.00%, coincidències 0)

search backwards cerca cap enrere

- cerca cap enrere (usada 66.67%, coincidències 4)

- cerca enrere (usada 16.67%, coincidències 1)

- cerca cap endarrere (usada 16.67%, coincidències 1)

search bar barra de cerca

- barra de cerca (usada 100.00%, coincidències 5)

search directory directori de cerca

- directori de cerca (usada 50.00%, coincidències 2)

- cerca al directori (usada 50.00%, coincidències 2)

search engines motors de cerca

- motors de cerca (usada 100.00%, coincidències 5)

search for cerca

- cerca (usada 88.24%, coincidències 15)

- cerca de (usada 5.88%, coincidències 1)

- recerca de (usada 5.88%, coincidències 1)

search history cerca en l'historial

- cerca en l'historial (usada 80.00%, coincidències 4)

- cerca historial (usada 20.00%, coincidències 1)

search in cerca a

- cerca a (usada 80.00%, coincidències 4)

- cerca en (usada 20.00%, coincidències 1)

search result resultat de la cerca

- resultat de la cerca (usada 80.00%, coincidències 4)

- resultats de la cerca (usada 20.00%, coincidències 1)

search results resultats de la cerca

- resultats de la cerca (usada 75.00%, coincidències 12)

- resultats de cerca (usada 18.75%, coincidències 3)

- resultat de la cerca (usada 6.25%, coincidències 1)

search shortcuts dreceres de cerca

- dreceres de cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- cerca dreceres (usada 25.00%, coincidències 1)

search term terme de cerca

- terme de cerca (usada 80.00%, coincidències 4)

- paraula de cerca (usada 20.00%, coincidències 1)

search tools eines de cerca

- eines de cerca (usada 100.00%, coincidències 4)

searching s'està cercant

- s'està cercant (usada 66.67%, coincidències 8)

- cerca (usada 25.00%, coincidències 3)

- cercant (usada 8.33%, coincidències 1)

season temporada

- temporada (usada 100.00%, coincidències 4)

sec s

- s (usada 40.00%, coincidències 2)

- sec (usada 40.00%, coincidències 2)

- segon (usada 20.00%, coincidències 1)

second segon

- segon (usada 92.31%, coincidències 12)

- segons (usada 7.69%, coincidències 1)

seconds segons

- segons (usada 100.00%, coincidències 19)

secret secret

- secret (usada 85.71%, coincidències 6)

- clau secreta (usada 14.29%, coincidències 1)

section secció

- secció (usada 96.30%, coincidències 26)

- section (usada 3.70%, coincidències 1)

sections seccions

- seccions (usada 100.00%, coincidències 4)

secure segur

- segur (usada 50.00%, coincidències 2)

- assegura (usada 25.00%, coincidències 1)

- segura (usada 25.00%, coincidències 1)

security seguretat

- seguretat (usada 100.00%, coincidències 29)

security warning avís de seguretat

- avís de seguretat (usada 100.00%, coincidències 5)

see also vegeu també

- vegeu també (usada 100.00%, coincidències 6)

seed llavor

- llavor (usada 100.00%, coincidències 5)

seek cerca

- cerca (usada 75.00%, coincidències 3)

- ves-hi (usada 25.00%, coincidències 1)

select selecciona

- selecciona (usada 87.06%, coincidències 74)

- seleccioneu (usada 12.94%, coincidències 11)

select a file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 83.33%, coincidències 5)

- selecciona un fitxer (usada 16.67%, coincidències 1)

select a folder selecciona una carpeta

- selecciona una carpeta (usada 60.00%, coincidències 3)

- seleccioneu una carpeta (usada 40.00%, coincidències 2)

select address list selecciona una llista d'adreces

- selecciona una llista d'adreces (usada 50.00%, coincidències 3)

- selecciona la llista d'adreces (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu una llista d'adreces (usada 16.67%, coincidències 1)

- seleccioneu la llista d'adreces (usada 16.67%, coincidències 1)

select all selecciona-ho tot

- selecciona-ho tot (usada 91.23%, coincidències 52)

- selecciona'ls tots (usada 3.51%, coincidències 2)

- seleccioneu tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- ho selecciona tot (usada 1.75%, coincidències 1)

- marca-ho tot (usada 1.75%, coincidències 1)

select all text selecciona tot el text

- selecciona tot el text (usada 100.00%, coincidències 4)

select application seleccioneu una aplicació

- seleccioneu una aplicació (usada 50.00%, coincidències 2)

- selecciona una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

- trieu una aplicació (usada 25.00%, coincidències 1)

select cell selecciona la cel·la

- selecciona la cel·la (usada 100.00%, coincidències 4)

select certificate seleccioneu un certificat

- seleccioneu un certificat (usada 75.00%, coincidències 3)

- seleccioneu el certificat (usada 25.00%, coincidències 1)

select color selecciona el color

- selecciona el color (usada 50.00%, coincidències 3)

- seleccioni el color (usada 16.67%, coincidències 1)

- trieu un color (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona un color (usada 16.67%, coincidències 1)

select column seleccioneu la columna

- seleccioneu la columna (usada 75.00%, coincidències 3)

- selecciona la columna (usada 25.00%, coincidències 1)

select directory seleccioneu un directori

- seleccioneu un directori (usada 60.00%, coincidències 3)

- seleccioneu la carpeta (usada 20.00%, coincidències 1)

- selecciona el directori (usada 20.00%, coincidències 1)

select file seleccioneu un fitxer

- seleccioneu un fitxer (usada 42.86%, coincidències 3)

- seleccioneu el fitxer (usada 28.57%, coincidències 2)

- selecciona fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

- selecciona el fitxer (usada 14.29%, coincidències 1)

select folder seleccioneu una carpeta

- seleccioneu una carpeta (usada 66.67%, coincidències 4)

- seleccioneu la carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona una carpeta (usada 16.67%, coincidències 1)

select font selecciona el tipus de lletra

- selecciona el tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 2)

- seleccioneu el tipus de lletra (usada 50.00%, coincidències 2)

select image seleccioneu la imatge

- seleccioneu la imatge (usada 42.86%, coincidències 3)

- selecciona una imatge (usada 28.57%, coincidències 2)

- seleccioneu una imatge (usada 28.57%, coincidències 2)

select language escolliu un idioma

- escolliu un idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- trieu l'idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- seleccioneu un idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

- seleccionar l'idioma (usada 25.00%, coincidències 1)

select none no en seleccionis cap

- no en seleccionis cap (usada 50.00%, coincidències 5)

- no seleccionis res (usada 30.00%, coincidències 3)

- no seleccionar cap (usada 10.00%, coincidències 1)

- no seleccionar-ne cap (usada 10.00%, coincidències 1)

select page seleccioneu una pàgina

- seleccioneu una pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona la pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

- selecciona una pàgina (usada 25.00%, coincidències 1)

select profile seleccioneu un perfil

- seleccioneu un perfil (usada 33.33%, coincidències 2)

- selecciona el perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecciona un perfil (usada 16.67%, coincidències 1)

- selecció d